Skriv ut
ml3025 - Skyss med Fanden
Id:
SIN714
Sted:
Leksvik, Nord-Trøndelag
Informant:
Ukjent
Samler:
Edvard Kruken

Da hinmannen skjøl skydssa presten Peder Dass fra Alstadhaug i Nordland til Kjøpenhavn i Danmark

Da hinmannen skjøl skydssa presten Peder Dass fra Alstadhaug i Nordland til Kjøpenhavn i Danmark

Gamle folk her har fortalt om da han Gammelsjul skydsa presten Peter Dass fra Alstadhaug i Nordland til Kjøpenhavn. Det gikk således til, Peter Dass fikk bud eller ordre fra kongen om at han skulde preke, holde høimessepreken juledag i Kjøpenhavn. Hvad grunnen kunde hvere for dette hadde jeg ikke fått rede på; men det var ordnet så at han ikke fikk budskapet før sent juleaften å han skulde hvere i Kjøpenhavn å preke dagen efter. Teksten han skulde preke, eller kanske rettere, prekenen, skulde ligge på prekestolen opskrevet for ham som på det korte varssel ikke kunde ha tid til på forhånd å studere sin preken.

Da Peder Dass fikk budsk[a]pet så forstod han straks at et triks var tenkt ham, kanske helst for at han hadde vunnet sig godt rygte som gudsordets forkjynner. Peder Dass iførste sig sin prestedrakt gikk inn i sitt kammer, satte sig på et lite skrinn som han hadde sine småsaker neri og så løste han hinmannen. Denne kom strakst tilstede å spurte hvad han vilde. Peder Dass spurte om han vil skysse sig til Kjøpenhavn strakst, for han hadde fått ordre om å preke der i morgen å han måtte hvere der til kl. 10 formidag i morgen. Så var det hvilken betaling han skulde få for skydssen. Han skulde få de sjele som sov i kirken mens Peder Dass var på prekestolen; denne betaling var hinnmannen fornød med og så bar det avsted; han tok Peder Dass på ryggen eller nakken og så fløi han sørover i rettning mot Kjøpenhavn. Men så hadde hinnmannen tenkt at han skulde få anledning til å kaste Peder Dass i sjøen, å for å få dette utført så tenkte han å skremme Peder Dass til å be til vor herre derfor fløi han så lavt over havet etstets, at føterne til Peder Dass nådde neri bølgene; men da ropte Peder Dass. "Flyg høgt opp og langt fram satan!"

Da Peder Dass kom til Kjøpenhavn så sa kongen eller det var noen annen av kirkens eller geistlighetens høieste embedsmenn. "Jeg mener du tjener satan, du Peder Dass." Peder Dass svarte: "Jeg tjener ikke satan, men saten tjener mei."

Da Peder Dass kom på prekestolen, så var et papir fremlagt der. Peder Dass tok papiret å så på det, da sa han: "Her er inntet." Så vendte han det på den annen side. Så [sa] han: her er også inntet; av inntet skapte gud verden; og så preket Peder Dass om skapelsen ved ordet og om ordet som blev kjød og boede blandt oss. m.v. Mens Peder Dass preket, så hadde hinnmannen tatt plass under trappen som første opp til prekestolen for å rekne dem som sov i kirken, mens Pede[r] Dass preket.

Da Peder Dass var ferdig med prekenen å gikk nedover trappen fra prekestolen, så spurte han hinmannen hvormange sjele han fikk. "Hvorledes kunde det bli noen på mig sånn sjau som du første på prekestolen!" Og han gammelsjul ke har du en, og ke tar du en utover kirkegulvet. -


Tekstsignatur:
NFS Edvard Kruken 5, s. 40ff