Skriv ut
ml4005 - Hamløper (mannbjørn, varulv)
Id:
SIN1168
Sted:
Gjerstad, Aust-Agder
Informant:
Ukjent
Samler:
Andreas Faye

Man troede, at der gaves Mennesker, som kunde forvandle sig til Var-Ulv eller Huse-Bjørn, og at de, der besad denne Egenskab, enten vare blevne samme paasat af onde Mennesker, eller at de vare egentlige Troldmænd. En saadan Egenskab besad Jonas Kruse, der opholdt sig i en Hytte, der endnu siges at have været paa Pladsen Krum-Huus under Ultvedt. Jonas havde en Hustru, ved navn Ingebor. Det kom engang pludselig over ham at forvandles til Huse-Bjørn, just som han og Hustruen samlede Høe i Stak. Jonas gav sin Kone en Kjep i Haanden, kastede hende op i Stakken og bad hende Værge sig det bedste hun formaaede, hvorpaa Kruse gik en stund bort. Han vendte tilbage som en stor Bjørn, der angreb og ængstede Konen paa Livet, saa hun kun med Nød kunde værge sig paa Høstakken. Omsider forlod Bjørnen hende, og strax derpaa vendte Kruse tilbage som et Menneske.


Tekstsignatur:
NFS Andreas Faye avskrift, s. 111