You are here: BP HOME > LON > OE27: Guðrúnarkviða II > fulltext
OE27: Guðrúnarkviða II

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionVerse 1-10
Click to Expand/Collapse OptionVerse 11-20
Click to Expand/Collapse OptionVerse 21-30
Click to Expand/Collapse OptionVerse 31-40
Click to Expand/Collapse OptionVerse 41-44
Guðrúnarkviða II

Dráp Niflunga 
Nivlungernes drab
(Dráp Niflunga) 
Drap Niflunga
The Slaying of The Niflungs 
Gunnarr ok Hǫgni tóku þá gullit allt, Fáfnis arf.  Ófriðr var þá í milli Gjúkunga ok Atla.  Kenndi hann Gjúkungum vǫld um andlát Brynhildar.  Þat var til sætta at þeir skyldu gipta honum Guðrúnu, ok gáfu henni óminnisveig at drekka áðr hon játti at gitask Atla.  Synir Atla váru þeir Erpr ok Eitill, en Svanhildr var Sigurðar dóttir ok Guðrúnar.  Atli konungr bauð heim Gunnari ok Hǫgna ok sendi Vinga eða Knéfrøð.  Guðrún vissi vélar ok sendi með rúnum orð at þeir skyldu eigi koma;  ok til jartegna sendi hon Hǫgna hringinn Andvaranaut ok knýtti í vargshár.  Gunnarr hafði beðit Oddrúnar, systur Atla, ok gat eigi.  Þá fekk hann Glaumvarar, en Hǫgni átti Kostberu.  Þeira synir váru þeir Sólarr ok Snævarr ok Gjúki.  En er Gjúkungar kómu til Atla þá bað Guðrún sonu sína at þeir bæði Gjúkungum lífs, en þeir vildu eigi.  Hjarta var skorit ór Hǫgna, en Gunnarr settr í ormgarð.  Hann sló hǫrpu ok svæfði ormana, en naðra stakk hann til lifrar. 
Gunnar og Hogne tog da alt guldet, Faavnes arv.  Ufred blev der saa mellem Gjukungerne og Atle.  Han gav Gjukungerne skylden for Brynhilds død.  Det blev til forlig mellen dem, at de skulde give ham Gudrun til ægte, og de gav hende en glemselsdrik, før hun gav sit samtykke til at giftes med Atle.  Atles sønner var Erp og Eitel; men Svanhild var datter af Sigurd og Gudrun.  Kong Atle indbød Gunnar og Hogne og sendte Vinge eller Knevrød som bud.  Gudrun anede uraad og sendte med rune en advarsel, at de ikke skulde komme,  og til jertegn sendte hun Hogne ringen Andvarenaut og knyttede et ulvehaar i den.  Gunnar havde beilet til Oddrun, Atles søster, men fik hende ikke.  Da ægtede han Glaumvor, men Hogne var gift med Kostbera.  Deres sønner var Solar og Snævar og Gjuke.  Men da Gjukungerne kom til Atle, da bad Gudrun sine sønner, at de skulde bede om liv for Gjukungerne; men de vilde ikke.  Hjertet blev skaaret ud af Hogne, og Gunnar ble kastet i ormgaarden.  Han slog paa harpe og dyssede ormene i søvn; men en øgle stak ham til levren.


Det gamle Gudrunskvæde II
(Goþrúnarkviþa en forna II) 
Gunnar and Hogni then took all the gold that Fafnir had had.  There was strife between the Gjukungs and Atli,  for he held the Gjukungs guilty of Brynhild's death.  It was agreed that they should give him Guthrun as wife, and they gave her a draught of forgetfulness to drink before she would consent to be wedded to Atli.  The sons of Atli were Erp and Eitil, and Svanhild was the daughter of Sigurth and Guthrun.  King Atli invited Gunnar and Hogni to come to him, and sent as messenger Vingi or Knefröth.  Guthrun was aware of treachery, and sent with him a message in runes that they should not come,  and as a token she sent to Hogni the ring Andvaranaut and tied a wolf's hair in it.  Gunnar had sought Oddrun, Atli's sister, for his wife, but had her not;  then he married Glaumvor, and Hogni's wife was Kostbera;  their sons were Solar and Snævar and Gjuki.  And when the Gjukungs came to Atli, then Guthrun be sought her sons to plead for the lives of both the Gjukungs, but they would not do it.  Hogni's heart was cut out, and Gunnar was cast into the serpent's den.  He smote on the harp and put the serpents to sleep, but an adder stung him in the liver.

Guthrunarkvitha II, en forna
The Second, or Old, Lay of Guthrun 
Þjóðrekr konungr var með Atla ok hafði þar látit flesta alla menn sína.  Þjóðrekr ok Guðrún kærðu harma sín á milli.  Hon sagði honum ok kvað: 
Kong Thjodrek var hos Atle og havde der tabt næsten alle sine mænd.  Thjodrek og Gudrun klagede sin harm for hinanden.  Hun fortalte ham og kvad: 
King Thjothrek was with Atli, and had lost most of his men.  Thjothrek and Guthrun lamented their griefs together.  She spoke to him, saying: 
1.
„Mær var ek meyja,
móðir mik fœddi,
bjǫrt í búri,
unna ek vel brœðrum,
unz mik Gjúki
gulli reifði,
gulli reifði,
gaf Sigurði. 
1.
Mø var jeg feirest,
— moder mig fostred —
fager i bure,
brødre jeg holdt af:
indtil Gjuke
guld mig skjenked,
guld mig skjenked,
gav mig til Sigurd. 
1.
A maid of maids |
my mother bore me,
Bright in my bower, |
my brothers I loved,
Till Gjuki dowered |
me with gold,
Dowered with gold, |
and to Sigurth gave me. 
2.
Svá var Sigurðr
of sonum Gjúka
sem væri grœnn laukr
ór grasi vaxinn,
eða hjǫrtr hábeinn
um hvǫssum dýrum,
eða gull glóðrautt
af grá silfri. 
2.
Gjæv var Sigurd
mod Gjukes æt
som løgen grøn
af græs skudt op,
som raske hjort
mod raadyr graa,
glodrøde guld
mod graablegt sølv. 
2.
So Sigurth rose |
o'er Gjuki's sons
As the leek grows green |
above the grass,
Or the stag o'er all |
the beasts doth stand,
Or as glow-red gold |
above silver gray. 
3.
Unz mér fyrmunðu
mínir brœðr
at ek ætta ver
ǫllum fremra;
sofa þeir né máttut
né of sakar dœma,
áðr þeir Sigurð
svelta létu. 
3.
Indtil de brødre
ei undte mig,
at jeg husbond fandt
fremst af alle;
kunde ei sove
ei sag dømme,
før de Sigurd
til døde. 
3.
Till my brothers let me |
no longer have
The best of heroes |
my husband to be;
Sleep they could not, |
or quarrels settle,
Till Sigurth they |
at last had slain. 
4.
Grani rann at þingi,
gnýr var at heyra,
en þá Sigurðr
sjálfr eigi kom;
ǫll váru sǫðuldýr
sveita stokkin
ok of vanið vási
und vegǫndum. 
4.
Grane fra thing løb,
gny var at høre,
men ei Sigurd
selv fik komme;
sadeldyr alle
af sved skummed,
under drabsmænd
drevne paa spreng. 
4.
From the Thing ran Grani |
with thundering feet,
But thence did Sigurth |
himself come never;
Covered with sweat |
was the saddle-bearer,
Wont the warrior's |
weight to bear. 
5.
Gekk ek grátandi
við Grana rœða,
úrughlýra
jó frá ek spjalla;
hnipnaði Grani þá,
drap í gras hǫfði,
jór þat vissi,
eigendr né lifðut. 
5.
Gik med graad jeg
Grane til møde,
fritted om kind vaad
folen om tidend;
stur stod Grane,
mod græs luded,
hingst det vidste,
herrer ei leved. 
5.
Weeping I sought |
with Grani to speak,
With tear-wet cheeks |
for the tale I asked;
The head of Grani |
was bowed to the grass,
The steed knew well |
his master was slain. 
6.
Lengi hvarfaðak,
lengi hugir deildusk,
áðr ek of frægak
fólkvǫrð at gram. 
6.
Lenge jeg vakled,
lenge var uvis,
før jeg fyrsten
fritted om helten. 
6.
Long I waited |
and pondered well
Ere ever the king |
for tidings I asked.
. . . . .
. . . . . 
7.
Hnipnaði Gunnarr,
sagði mér Hǫgni
frá Sigurðar
sárum dauða:
„Liggr of hǫggvinn
fyr handan ver
Gothorms bani,
of gefinn úlfum. 
7.
Harm stod Gunnar,
Hogne meldte
mig om Sigurds
saare henferd:
„Huggen ligger
hist om vove
Guthorms bane
given ulve. 
7.
His head bowed Gunnar, |
but Hogni told
The news full sore |
of Sigurth slain:
„Hewed to death |
at our hands he lies,
Gotthorm's slayer, |
given to wolves. 
8.
Líttu þar Sigurð
á suðrvega,
þá heyrir þú
hrafna gjalla,
ǫrnu gjalla
æzli fegna,
varga þjóta
of veri þínum.“ 
8.
Se der Sigurd
i sønderled!
skjelner der du
skrig af ravne,
skrig af ørne
aadselglade,
hyl af ulve
om husbond din.“ 
8.
„On the southern road |
thou shalt Sigurth see,
Where hear thou canst |
the ravens cry;
The eagles cry |
as food they crave,
And about thy husband |
wolves are howling.“ 
9.
Hví þú mér, Hǫgni,
harma slíka
viljalaussi
vill of segja?
Þitt skyli hjarta
hrafnar slíta
við lǫnd yfir
en þú vitir manna.“ 
9.
„Hvi vil, Hogne!
harmverk slige
du melde mig
saa mod i hug?
før skulde ravne
rive dit hjerte
vidt om lande,
end du leve faa.“ 
9.
„Why dost thou, Hogni, |
such a horror
Let me hear, |
all joyless left?
Ravens yet |
thy heart shall rend
In a land that never |
thou hast known.“ 
10.
Svaraði Hǫgni
sinni einu,
trauðr góðs hugar,
af trega stórum:
„Þess áttu, Guðrún,
grœti at fleiri,
at hjarta mitt
hrafnar slíti.“ 
10.
End en gang gav
gjensvar Hogne
med haarden hug
af harm saa stor:
„Grund du saa. Gudrun!
til graad har mer,
finge nu ravne
rive mit hjerte.“ 
10.
Few the words |
of Hogni were,
Bitter his heart |
from heavy sorrow:
„Greater, Guthrun, |
thy grief shall be
If the ravens so |
my heart shall rend.“ 
11.
Hvarf ek ein þaðan
annspilli frá
á við lesa
varga leifar;
gerðiga ek hjúfra
né hǫndum slá
né kveina um
sem konur aðrar,
þá er sat soltin
of Sigurði. 
11.
Fra ordskifte
tilskogs jeg gik
ensom at sanke,
hvad ulv levned;
ei jeg hulked
ei hænder slog,
ei klynked saart,
som kvinder helst,
der jeg sorgpint sad
ved Sigurd hen. 
11.
From him who spake |
I turned me soon,
In the woods to find |
what the wolves had left;
Tears I had not, |
nor wrung my bands,
Nor wailing went, |
as other women,
(When by Sigurth |
slain I sat). 
12.
Nótt þótti mér
niðmyrkr vera,
er ek sárla satk
yfir Sigurði;
úlfar þóttumk
ǫllu betri,
ef þeir léti mik
lífi týna
eða brenndi mik
sem birkinn við. 
12.
Mørk mig tyktes
som mulm den nat,
der saart jeg sad
ved Sigurd hen;
bares for mig
som bedst af alt
om ulve tog
mit arme liv,
eller brendt jeg blev
som birkens véd. 
12.
Never so black |
had seemed the night
As when in sorrow |
by Sigurth I sat;
The wolves . . .
. . . . .

13.
. . . . .
Best of all |
methought 'twould be
If I my life |
could only lose,
Or like to birch-wood |
burned might be. 
13.
Fór ek af fjalli
fimm dœgr talið,
unz ek hǫll Hálfs
háva þekkðak. 
13.
Fór af fjeld jeg
fuldt fem dage,
til Haalv’s høie
hal jeg øined. 
14.
From the mountain forth |
five days I fared,
Till Hoalf's hall |
so high I saw; 
14.
Sat ek með Þóru
sjau misseri,
dœtr Hákonar,
í Danmǫrku;
hon mér at gamni
gullbókaði
sali suðrœna
ok svani danska. 
14.
Halvaar syv jeg
sad hos Thora,
Haakons datter,
i Danmarks land;
hun mig til gammen
guldindvirked
sydens sale,
svaner danske. 
Seven half-years |
with Thora I stayed,
Hokon's daughter, |
in Denmark then.

15.
With gold she broidered, |
to bring me joy,
Southern halls |
and Danish swans; 
15.
Hǫfðu vit á skriptum
þat er skatar léku
ok á hannyrðum
hilmis þegna,
randir rauðar,
rekka Húna,
hjǫrdrótt, hjalmdrótt,
hilmis fylgju. 
15.
Satte i billed
vi svendes leg,
i kunstvirke
kongens hærmænd,
røde skjolde,
rustede drenge,
sverdflok, hjelmflok,
høvdings følge. 
On the tapestry wove we |
warrior's deeds,
And the hero's thanes |
on our handiwork;
(Flashing shields |
and fighters armed,
Sword-throng, helm-throng, |
the host of the king). 
16.
Skip Sigmundar
skriðu frá landi,
gylltar grímur,
grafnir stafnar;
byrðu vit á borða
þat er þeir bǫrðusk
Sigarr ok Siggeirr
suðr á Fjóni. 
16.
Sigmunds skibe
skred fra lande,
gyldne hoveder,
hugne stavne;
virked i vev vi:
væbnede stredes
Sigar og Siggeir
syd paa Fyen. 
16.
Sigmund's ship |
by the land was sailing,
Golden the figure-head, |
gay the beaks;
On board we wove |
the warriors faring,
Sigar and Siggeir, |
south to Fjon. 
17.
Þá frá Grimhildr,
gotnesk kona,
hvat ek væra
hyggjuð ...
hon brá borða
ok buri heimti
þrágjarnliga
þess at spyrja,
hverr vildi son
systur bœta
eða ver veginn
vildi gjalda. 
17.
Hørte saa Grimild,
Gotekvinden,
hvor jeg var kommen
kummertynget;
slengte hun veven,
sønner kaldte —
fast og lenge
at fritte om det:
hvem vilde søstren
sønnen bøde,
for myrdet mand
mandsbod give. 
17.
Then Grimhild asked, |
the Gothic queen,
Whether willingly |
would I
. . . . .

18.
Her needlework cast she |
aside, and called
Her sons to ask, |
with stern resolve,
Who amends to their sister |
would make for her son,
Or the wife requite |
for her husband killed. 
18.
Gerr lézk Gunnarr
gull at bjóða
sakar at bœta,
ok it sama Hǫgni;
hon frétti at því,
hverr fara vildi
vigg at sǫðla,
vagn at beita,
hesti ríða,
hauki fleygja,
ǫrum at skjóta
af ýboga. 
18.
Rede var Gunnar
guld at byde,
sag at bøde —
saa og Hogne;
fritted om det hun,
hvem ferdig var
springer at sadle,
spende for vogn,
hest at ride,
høg at kaste,
brodd fra barlinds
bue at skyde. 
19.
Ready was Gunnar |
gold to give,
Amends for my hurt, |
and Hogni too;
Then would she know |
who now would go,
The horse to saddle, |
the wagon to harness,
(The horse to ride, |
the hawk to fly,
And shafts from bows |
of yew to shoot). 
19.
Valdarr Dǫnum
með Jarizleifi,
Eymóðr þriði
með Jarizskári;
inn gengu þá
jǫfrum líkir,
Langbarðs liðar,
hǫfðu loða rauða,
stuttar brynjur,
steypða hjalma,
skálmum girðir,
hǫfðu skarar jarpar. 
19.
Valdar for Daner
med Jarizleiv,
Eymod tredje
med Jarizkaar
kom da ind der
konger lige,
„Langbards“ kjemper
i kappe rød,
i brynje prud
og blanken hjelm,
sverd ved belte,
brunlokkede. 
20.
(Valdar, king |
of the Danes, was come,
With Jarizleif, Eymoth, |
and Jarizskar).
In like princes |
came they all,
The long-beard men, |
with mantles red,
Short their mail-coats, |
mighty their helms,
Swords at their belts, |
and brown their hair. 
20.
Hverr vildi mér
hnossir velja,
hnossir velja
ok hugat mæla,
ef þeir mætti mér
margra súta
tryggðir vinna,
né ek trúa gerða. 
20.
Hver mig vilde
velge gaver,
velge gaver,
venligt tale,
om maatte mig
for mangen sorg
trøst de bringe —
trode jeg ei dem. 
21.
Each to give me |
gifts was fain,
Gifts to give, |
and goodly speech,
Comfort so |
for my sorrows great
To bring they tried, |
but I trusted them not. 
21.
Fœrði mér Grímhildr
full at drekka,
svalt ok sárligt,
né ek sakar munðak;
þat var um aukit
jarðar magni,
svalkǫldum sæ
ok sonar dreyra. 
21.
Bar mig Grimild
bæger at drikke
saa svalt og saart —
sandsed ei sag jeg;
mettet var det
med muldens kraft,
med svalkold sø,
sværgaltens blod. 
22.
A draught did Grimhild |
give me to drink,
Bitter and cold; |
I forgot my cares;
For mingled therein was magic earth,
Ice-cold sea, |
and the blood of swine. 
22.
Váru í horni
hvers kyns stafir
ristnir ok roðnir,
- ráða ek né máttak -
lyngfiskr langr,
lands Haddingja
ax óskorit,
innleið dýra. 
22.
Skaaret i hornet
og skrevet rødt
var alskens tegn —
tyde jeg fik ei:
havets lyngfisk,
Haddingjelands
uskaarne ax,
indvolde af dyr. 
23.
In the cup were runes |
of every kind,
Written and reddened, |
I could not read them;
A heather-fish |
from the Haddings' land,
An ear uncut, |
and the entrails of beasts. 
23.
Váru þeim bjóri
bǫl mǫrg saman,
urt alls viðar
ok akarn brunnin,
umdǫgg arins,
iðrar blótnar,
svíns lifr soðin,
því at hon sakar deyfði. 
23.
Mén saa mangt var
menget i drikken,
blad af hvert træ,
brendte agern,
arnesteds dugg,
offer-indmad,
svinlever kogt —
sag hun saa døved. 
24.
Much evil was brewed |
within the beer,
Blossoms of trees, |
and acorns burned,
Dew of the hearth, |
and holy entrails,
The liver of swine,-- |
all grief to allay. 
24.
En þá gleymðu
er getit hǫfðu
ǫll jǫfurs
jórbjúg í sal;
kvómu konungar
fyr kné þrennir,
áðr hon sjálfa mik
sótti at máli. 
24.
Gik mig af hug
al høvdings kval,
som i sal jeg
smagte den drik;
kom for knæ mig
konger trende,
før mig selv hun
søgte i tale. 
25.
Then I forgot, |
when the draught they gave me,
There in the hall, |
my husband's slaying;
On their knees the kings |
all three did kneel,
Ere she herself |
to speak began: 
25.
„Gef ek þér, Guðrún,
gull at þiggja,
fjǫlð alls fjár,
at þinn fǫður dauðan,
hringa rauða,
Hlǫðvés sali,
ársal allan
at jǫfur fallinn, 
Grimild kvad.
25.
„Gir jeg dig, Gudrun!
guld i eie,
efter din fader
den fulde arv;
Hlodves sale,
sølverringe,
faldne fyrstes
fulde tjeldheng. 
26.
„Guthrun, gold |
to thee I give,
The wealth that once |
thy father's was,
Rings to have, |
and Hlothver's halls,
And the hangings all |
that the monarch had. 
26.
húnskar meyjar,
þær er hlaða spjǫldum
ok gøra gull fagrt,
svá at þér gaman þykki;
ein skaltu ráða
auði Buðla,
gulli gǫfguð
ok gefin Atla.“ 
26.
Hunske terner,
som tjeldvever
og guldbremmer,
saa gammen er;
ene for Budles
arv du raade,
guldudstyret,
gift med Atle.“ 
27.
„Hunnish women, |
skilled in weaving,
Who gold make fair |
to give thee joy,
And the wealth of Buthli |
thine shall be,
Gold-decked one, |
as Atli's wife.“ 
27.
„Vilk eigi ek
með veri ganga
né Brynhildar
bróður eiga;
samir eigi mér
við son Buðla
ætt at auka
né una lífi.“ 
27.
„Staar ei min hug til
husbond at følge
eller Brynhilds
broder at eie;
med Budles søn
ei sømmer mig
slegt at øge
sæl ved livet.“ 
Guthrun spake:
28.
„A husband now |
I will not have,
Nor wife of Brynhild's |
brother be;
It beseems me not |
with Buthli's son
Happy to be, |
and heirs to bear.“ 
28.
„Hirðaðu hǫlðum
heiptir gjalda,
þvíat vér hǫfum
valdit fyrri;
svá skaltu láta,
sem þeir lifi báðir
Sigurðr ok Sigmundr,
ef þú sonu fœðir.“ 
Grimild kvad.
28.
„Frist ei de helte
harm at lønne,
thi vaade vi
dog voldte først;
være det vil dig,
som var i live
Sigurd og Sigmund,
faar sønner du.“ 
Grimhild spake:
29.
„Seek not on men |
to avenge thy sorrows,
Though the blame at first |
with us hath been;
Happy shalt be |
as if both still lived,
Sigurth and Sigmund, |
if sons thou bearest.“ 
29.
„Máka ek, Grímhildr,
glaumi bella
né vígrisins
vánir telja,
síz Sigurðar
sárla drukku
hrægífr, huginn
hjartblóð saman.“ 
29.
„Ei kan, Grimild!
glad jeg være,
haab ei nevne
om helten bold,
siden sammen
Sigurds livsblod
ravn og graavarg
graadigt drukke.“ 
Guthrun spake:
30.
„Grimhild, I may not |
gladness find,
Nor hold forth hopes |
to heroes now,
Since once the raven |
and ravening wolf
Sigurth's heart's-blood |
hungrily lapped.“ 
30.
„Þann hefi ek allra
ættgǫfgastan
fylki fundit
ok framast nekkvi;
hann skaltu eiga,
unz þik aldr viðr,
verlaus vera,
nema þú vilir þenna.“ 
Grimild kvad.
30.
„Ham har af alle
æt-gjæveste
fyrste jeg fundet
og fremst for vist;
ham du eie,
til aar dig slaar,
vorde ugift,
velger du ham ei.“ 
Grimhild spake:
31.
„Noblest of birth |
is the ruler now
I have found for thee, |
and foremost of all;
Him shalt thou have |
while life thou hast,
Or husbandless be |
if him thou wilt choose not.“ 
31.
„Hirða þú bjóða
bǫlvafullar
þrágjarnliga
þær kindir mér.
Hann mun Gunnar
grandi beita
ok ór Hǫgna
hjarta slíta.
Munkat ek létta,
áðr lífshvatan
eggleiks hvǫtuð
aldri næmik.“ 
31.
„Frist ei byde
fast og lenge
denne æt mig
den dødsvangre;
vaade vil han
volde Gunnar
og af Hogne
hjertet slide.
Ei vil jeg standse,
før strids vekker,
den livsterke,
livet jeg røver.“ 
Guthrun spake:
32.
„Seek not so eagerly |
me to send
To be a bride |
of yon baneful race;
On Gunnar first |
his wrath shall fall,
And the heart will he tear |
from Hogni's breast.“ 
32.
Grátandi Grímhildr
greip við orði,
er burum sínum
bǫlva vætti
ok mǫgum sínum
meina stórra. 
32.
Grimild det ord
med graad fornam,
som hendes børn
bane varsled,
hendes sønner
saa saar en vé. 
33.
Weeping Grimhild |
heard the words
That fate full sore |
for her sons foretold,
(And mighty woe |
for them should work;) 
33.
„Lǫnd gef ek enn þér,
lýða sinni,
Vinbjǫrg, Valbjǫrg,
ef þú vill þiggja;
eigðu um aldr þat
ok uni, dóttir.“ 
Grimild kvad.
33.
„Land jeg end gir dig
og ledingsmænd,
Vinbjorg, Valbjorg,
vil du dem have;
ei for din tid det,
og trøst dig, barn!“ 
„Lands I give thee, |
with all that live there,
(Vinbjorg is thine, |
and Valbjorg too,)
Have them forever, |
but hear me, daughter.“ 
34.
„Þann mun ek kjósa
af konungum
ok þó af niðjum
nauðig hafa;
verðr eigi mér
verr at ynði
né bǫl brœðra
at bura skjóli.“ 
34.
„Ham af konger
kaare jeg skal da,
nødig dog faa ham
af frændehaand;
vorder ei mig
den mand til fryd,
brødres bane
ei børn til vern. 
34.
So must I do |
as the kings besought,
And against my will |
for my kinsmen wed,
Ne'er with my husband |
joy I had,
And my sons by my brothers' |
fate were saved not.

35.
. . . . .
I could not rest |
till of life I had robbed
The warrior bold, |
the maker of battles. 
35.
Senn var á hesti
hverr drengr litinn,
en víf valnesk
hafið í vagna;
vér sjau daga
svalt land riðum,
en aðra sjau
unnir kníðum,
en ina þriðju sjau
þurrt land stigum. 
35.
Snart var i sadlen
hver svend der set,
vælske kvinder
paa vogn satte;
de dage syv
vi svalt land red,
og andre syv
sø vi pløied,
traadte tørt land
de tredje syv. 
36.
Soon on horseback |
each hero was,
And the foreign women |
in wagons faring;
A week through lands |
so cold we went,
And a second week |
the waves we smote,
(And a third through lands |
that water lacked). 
36.
Þar hliðverðir
hárar borgar
grind upp luku,
áðr í garð riðum. 
36.
Den vagt ved port
i virke høit
grind op lukked,
før i gaard vi red. 
37.
The warders now |
on the lofty walls
Opened the gates, |
and in we rode. 
37.
Vakði mik Atli,
en ek vera þóttumsk
full ills hugar
at frændr dauða. 
37.
Vakte mig Atle,
være jeg tyktes
af had opfyldt
ved frænders død. 
38.
Atli woke me, |
for ever I seemed
Of bitterness full |
for my brothers' death. 
38.
„Svá mik nýliga
nornir vekja,„
- vílsinnis spá
vildi at ek réða -
„hugða ek þik, Guðrún
Gjúka dóttir,
læblǫndnum hjǫr
leggja mik í gǫgnum.“ 
Atle kvad.
38.
„Saa nu nys mig
norner vekker“ —
bad han mig tyde
trengsels spaadom —
„saa jeg dig, Gudrun,
Gjukes datter!
med svigfuldt sverd
saare til død mig.“ 
Atli spake:
39.
„Now from sleep |
the Norns have waked me
With visions of terror,-- |
to thee will I tell them;
Methought thou, Guthrun, |
Gjuki's daughter,
With poisoned blade |
didst pierce my body.“ 
39.
„Þat er fyr eldi
er járn dreyma,
fyr dul ok vil
drósar reiði;
mun ek þik við bǫlvi
brenna ganga,
líkna ok lækna,
þótt mér leiðr sér.“ 
39.
„At drømme om jern -
ild det varsler,
kvindes harme —
hovmod og lyst;
mod vé og verk
vil jeg dig brende,
lindre og læge,
hvor led du mig er.“ 
Guthrun spake:
40.
„Fire a dream |
of steel shall follow
And willful pride |
one of woman's wrath;
A baneful sore |
I shall burn from thee,
And tend and heal thee, |
though hated thou art.“ 
40.
„Hugða ek hér í túni
teina fallna,
þá er ek vildak
vaxna láta,
rifnir með rótum,
roðnir í blóði,
bornir á bekki,
beðit mik at tyggva. 
Atle kvad.
40.
„Saa jeg i tunet
smaatræer faldne,
som min vilje var
fik voxe frem —
revne med rode
rødstenkte af blod,
baarne for benke,
budt mig at tygge. 
Atli spake:
41.
„Of plants I dreamed, |
in the garden drooping,
That fain would I have |
full high to grow;
Plucked by the roots, |
and red with blood,
They brought them hither, |
and bade me eat. 
41.
Hugða ek mér af hendi
hauka fljúga
bráðalausa
bǫlranna til;
hjǫrtu hugða ek þeira
við hunang tuggin,
sorgmóðs sefa,
sollin blóði. 
41.
Saa jeg af haand mig
høge flyve,
før rov de fandt,
mod rædsels bo;
aad deres hjerter
til honning jeg,
med sorgfuldt sind,
svulne af blodet. 
42.
„I dreamed my hawks |
from my hand had flown,
Eager for food, |
to an evil house;
I dreamed their hearts |
with honey I ate,
Soaked in blood, |
and heavy my sorrow. 
42.
Hugða ek mér af hendi
hvelpa losna,
glaums andvana,
gylli báðir;
hold hugða ek þeira
at hræj um orðit,
nauðigr nái
nýta ek skyldak.“ 
42.
Saa jeg af haand mig
hvalpe slides
glam savnende,
gnistred de begge;
saa deres legem
ligge som slagt,
nyde jeg maatte
nødtvungen lig.“ 
43.
„Hounds I dreamed |
from my hand I loosed,
Loud in hunger |
and pain they howled;
Their flesh methought |
was eagles' food,
And their bodies now |
I needs must eat.“ 
43.
„Þar munu seggir
of sœing dœma
ok hvítinga
hǫfði næma;
þeir munu feigir
fára nátta
fyrir dag litlu,
dróttum bergja.“ 
43.
„Tale vil svende
om slagtoffer,
hvidhoveders
hals afskjere;
lidt før daggry
de dødsens er
— folk til føde —
om faa nætter.“ 
Guthrun spake:
44.
„Men shall soon |
of sacrifice speak,
And off the heads |
of beasts shall hew
Die they shall |
ere day has dawned,
A few nights hence, |
and the folk shall have them.“ 
44.
„Lægja ek síðan,
- né ek sofa vildak -
þrágjarn í kǫr;
þat man ek gǫrva.“ 
Gudrun kvad.
44.
„Laa jeg ei siden,
— sove jeg gad ei
magtløs tilsengs —
mindes det grant.“ 
Atli spake:
45.
„On my bed I sank, |
nor slumber sought,
Weary with woe,-- |
full well I remember.“
. . . . . 
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login