You are here: BP HOME > MI > En folkefiende (An Enemy of the People) > fulltext
En folkefiende (An Enemy of the People)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
EN FOLKEFIENDE 
AN ENEMY OF SOCIETY 
EIN VOLKSFEIND 
人民公敌 
PERSONERNE:
DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge.
FRU STOCKMANN, hans hustru.
PETRA, deres datter, lærerinde.
EJLIF, MORTEN - deres sønner, 13 og 10 år gamle.
PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror, byfogd og politimester, formand i badebestyrelsen o. s. v.
MORTEN KIIL, garvermester, fru Stockmanns plejefar.
HOVSTAD, redaktør af „Folkebudet“.
BILLING, medarbejder i bladet.
SKIBSKAPTEJN HORSTER.
BOGTRYKKER ASLAKSEN.
DELTAGERE I ET BORGERMØDE, MÆND AF ALLE STÆNDER, NOGLE KVINDER og EN FLOK SKOLEGUTTER. 
DRAMATIS PERSONAE
Dr. Thomas Stockmann, Medical Officer of the Baths.
Mrs. Stockmann, his wife.
Petra, their daughter, a teacher.
Ejlif & Morten, their sons, boys of 13.
Peter Stockmann, the Doctor’s elder brother, burgomaster and prefect of of police, chairman of the board of directors, etc.
Morten Kiil, master tanner, Mrs. Stockmann’s foster-father.
Hovstad, editor of the “People’s Messenger.”
Billing, on the staff.
Captain Horster, a ship’s captain.
Aslaksen, a printer.
Townsfolk present at the meeting, all sorts of conditions of men, some women, and a crowd of schoolboys. 
PERSONEN.
DOKTOR THOMAS STOCKMANN, Badearzt
FRAU STOCKMANN
PETRA, beider Tochter, Lehrerin
EJLIF, MORTEN, beider Söhne, im Alter von dreizehn und zehn Jahren
PETER STOCKMANN, der ältere Bruder des Doktors, Stadtvogt und Polizeimeister, Vorsitzender der Badeverwaltung usw.
MORTEN KIIL, Gerbermeister, Frau Stockmanns Pflegevater
HOVSTADT, Redakteur des »Volksboten«
BILLING, Mitarbeiter des Blattes
HORSTER, Schiffskapitän
ASLAKSEN, Buchdrucker
Besucher einer Bürgerversammlung, Männer aus allen Ständen, einige Frauen und eine Schar Schulknaben1 
人物表.
汤莫斯·斯多克芒医生---温泉浴场医官
斯多克芒太太---他的妻
裴特拉---他们的女儿,教师
艾立夫---十三岁 他们的儿子
摩邓---十岁 他们的儿子
彼得·斯多克芒---医生的哥哥,市长兼警察局长、浴场委员会主席,此外还担任一些别的职务
摩邓·基尔---制革厂老板,斯多克芒太太的义父
霍夫斯达---《人民先锋报》编辑
毕凌---报馆职员
霍斯特---船长
阿斯拉克森---印刷所老板,
参加市民大会的群众,
各种身分的男人,一些女人和一群小学生 
(Handlingen foregår i en kystby i det sydlige Norge.) 
Scene: A town on the South Coast of Norway. 
Das Stück spielt in einer Küstenstadt des südlichen Norwegens. 
(事情发生在挪威南海岸的一个城市里。) 
FØRSTE AKT
(Aften i doktorens dagligstue, der er tarveligt men net udstyret og møbleret. På sidevæggen til højre er to døre, hvoraf den fjerneste fører ud til forstuen og den nærmeste ind til doktorens arbejdsværelse. På den modsatte væg, lige over for døren til forstuen, er en dør til familjens øvrige værelser. Midt på samme væg står kakkelovnen, og nærmere mod forgrunden en sofa med spejl over og foran sofaen et ovalt bord med tæppe. På bordet en tændt lampe med skærm. I baggrunden en åben dør til spisestuen. Dækket aftensbord med lampe på derinde.)
(Billing sidder inde ved spisebordet med en serviet under hagen. Fru Stockmann står ved bordet og rækker ham et fad med et stort stykke oksesteg. De øvrige pladse om bordet er forladte, bordtøjet i uorden, som efter et endt måltid.) 
Act I
[Evening. DR. STOCKMANN’S sitting-room; with simple but cheerful furniture and decorations. In the wall to the right are two doors, the first leading to the Doctor’s study, the second to an ante-room. In the opposite wall, facing the ante-room door, a door leading to the other rooms. Near the middle of this wall stands the stove, and further towards the foreground a sofa, with looking-glass above it, and in front of it an oval table with a cover. On the table a lighted lamp, with a shade. In the back wall an open door leading to the dining-room. In the latter is seen a dinner-table, with a lamp on it.
BILLING is seated at the table, a serviette under his chin. MRS. STOCKMANN stands by the table and hands him a great plate of roast beef. The other seats round the table are empty; the table is in some disorder, as at the end of a meal.]
 
ERSTER AKT
Wohnzimmer des Doktors.
(Abend. Das Zimmer ist sehr einfach, aber nett eingerichtet und möbliert. An der rechten Seitenwand sind zwei Türen, von denen die hintere ins Vorzimmer und die vordere in das Arbeitszimmer des Doktors führt. An der entgegengesetzten Wand, der Vorzimmertür gerade gegenüber, ist eine Tür, die zu den übrigen Zimmern der Familie führt. In der Mitte dieser Wand steht der Ofen, und weiter nach dem Vordergrund zu ein Sofa mit Spiegel; vor dem Sofa ein ovaler Tisch mit Decke. Auf dem Tische eine brennende Lampe mit Schirm. Im Hintergrund eine offene Tür, die ins Speisezimmer führt. Der Tisch drinnen, mit der Lampe darauf, ist zum Abendessen gedeckt.)
(BILLING sitzt drin am Eßtisch mit einer Serviette unter dem Kinn. FRAU STOCKMANN steht am Tisch und reicht ihm eine Schüssel mit einem großen Stück Rinderbraten. Die übrigen Plätze am Tisch sind leer; das Tischzeug ist in Unordnung wie nach einer beendeten Mahlzeit.) 
第一幕
(晚上。斯多克芒医生家的起坐室。室内陈设虽然朴素,布置却很雅致。右墙有两扇门,靠后的一扇通到门厅,靠前的一扇通到医生书房。左面墙上,正对门厅的门,有一扇门通到其余各屋。贴着左墙正中,有一只火炉。再往前来,有一张沙发。沙发顶上方挂着一面镜子,前面放着一张铺着桌毯的长圆桌。桌上点着一盏带罩的灯。后墙有扇敞着的门通到饭厅,观众可以看见饭厅里吃晚饭的桌子 ,桌上有一盏灯。)
(毕凌坐在饭桌前,脖子底下掖着饭巾。斯多克芒太太站在桌旁,正在把盛着一大块烤牛肉的盘子放在他面前。其余的座位都空着,桌上乱七八糟,像是吃过饭的样子。)
 
FRU STOCKMANN.
Ja, når De kommer en time for sent, herr Billing, så får De ta’ tiltakke med kold mad. 
MRS. STOCKMANN. 
Well, if you’re an hour late, Mr. Billing, you must put up with a cold supper. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, wenn Sie eine Stunde zu spät kommen, Herr Billing, dann müssen Sie mit kaltem Essen vorlieb nehmen. 
斯多克芒太太
毕凌先生,你看,我来晚一点钟,就只好将就吃顿冷饭了。 
BILLING
(spisende).
Det smager aldeles fortræffeligt, – ganske udmærket. 
BILLING
[eating].
That’s excellent, delicious! 
BILLING
(essend.)
Es schmeckt ganz ausgezeichnet, – ganz großartig. 
毕凌
(一边吃着东西)
这肉好极了---实在太好了。 
FRU STOCKMANN.
De véd jo, hvor nøje Stockmann holder på sin bestemte spisetid – 
MRS. STOCKMANN. 
You know how Stockmann keeps to regular meal hours– 
FRAU STOCKMANN.
Sie wissen ja, wie genau Stockmann auf pünktliche Mahlzeiten hält – 
斯多克芒太太
你知道,斯多克芒一向准时吃饭--- 
BILLING.
Det gør mig slet ingen ting. Jeg synes næsten det smager bedst, når jeg kan sidde og spise sådan ganske alene og uforstyrret. 
BILLING
It’s all right. Indeed, I think it tastes better like this and eat all by myself, undisturbed. 
BILLING.
Das macht mir gar nichts. Ich glaube fast, es schmeckt mir noch besser, wenn ich ganz allein dasitzen und ungestört essen kann. 
毕凌
喔,没关系。我觉得这么一个人坐着,没人搅我,吃起来似乎更有味儿。 
FRU STOCKMANN.
Ja-ja, når det bare smager Dem, så – (lytter mod forstuen.) Der kommer visst Hovstad også. 
MRS. STOCKMANN. 
Well, if you are satisfied I– [Listening by door of ante-room.] Surely there’s Hovstad coming too! 
FRAU STOCKMANN.
Na ja, wenn es Ihnen nur schmeckt, so – (Horcht nach dem Vorzimmer hin.) Da kommt gewiß auch Hovstad. 
斯多克芒太太
好吧,要是你觉得有味儿--(转身冲着门厅细听)大概霍夫斯达先生也来了。 
BILLING.
Kanske det.
(Byfogd Stockmann i overfrakke med uniformshue og stok kommer ind.) 
BILLING.
Very likely.
[Enter BURGOMASTER STOCKMANN, wearing an overcoat and an official gold-laced cap, and carrying a stick.] 
BILLING.
Schon möglich.
(STADTVOGT STOCKMANN, im Paletot mit Amtsmütze und Stock, tritt ein.) 
毕凌
大概是吧。
(斯多克芒市长走进屋来,身上穿着外套,对上戴着金线官帽,手里拿着手杖。) 
BYFOGDEN.
Ærbødigst godaften, svigerinde. 
BURGOMASTER.
Good evening, sister-in-law. 
STADTVOGT.
Ergebensten guten Abend, Frau Schwägerin. 
市长
弟妹,你好。 
FRU STOCKMANN
(går ind i dagligstuen).
Nej se, godaften; er det Dem? Det var da snildt De vilde se op til os. 
MRS. STOCKMANN. 
[coming into the sitting-room].
What, you! Good evening. It is very nice of you to look in. 
FRAU STOCKMANN
(tritt ins Wohnzimmer.)
Ei sieh da, guten Abend; Sie sind’s? Das ist hübsch von Ihnen, daß Sie sich mal bei uns sehen lassen. 
斯多克芒太太
(从饭厅走进起坐室)
哦,原来是你!你好。谢谢你来看我们。 
BYFOGDEN.
Jeg gik just forbi og så – (med et blik mod spisestuen). Å, men De har nok selskab, lader det til. 
BURGOMASTER.
I was just passing, and so–[looks towards dining-room.] Ah! I see you’ve still got company. 
STADTVOGT.
Ich bin gerade vorbeigegangen und da – (Mit einem Blick auf das Speisezimmer.) Aber – Sie haben Gesellschaft, wie es scheint. 
市长
我碰巧路过这儿,所以---(眼睛望着饭厅)哦,你们请客。 
FRU STOCKMANN
(lidt forlegen).
Nej aldeles ikke; det er rent tilfældigt. (hurtigt.) Vil De ikke gå ind og ta’ en bid med? 
MRS. STOCKMANN
[rather awkwardly].
Oh, no! Not at all; it is quite by chance. [Hurriedly.] Won’t you come in and have something? 
FRAU STOCKMANN
(etwas verlegen).
O, durchaus nicht; das ist reiner Zufall. (Rasch.) Wollen Sie nicht eintreten und einen Bissen mitessen? 
斯多克芒太太
(有点侷促)
喔,不是,不是,碰巧来了个人。(急忙)你也坐下吃点晚饭,好不好? 
BYFOGDEN.
Jeg! Nej, mange tak. Gud bevare mig; varm mad om aftenen; det er ikke for min fordøjelse. 
BURGOMASTER.
I? No, thanks. God forbid I should eat anything hot in the evening; that wouldn’t suit my digestion. 
STADTVOGT.
Ich? Nein, vielen Dank. I Gott bewahre; warmes Abendbrot; das ist nichts für (meine) Verdauung. 
市长
我?我不吃,谢谢。嗳呀!晚上吃烤肉!我的胃消化不了。 
FRU STOCKMANN.
Å, men for én gangs skyld –. 
MRS. STOCKMANN. 
Oh! just this once– 
FRAU STOCKMANN.
Ach, einmal ist doch keinmal –. 
斯多克芒太太
偶然吃一回怕什么。 
BYFOGDEN.
Nej nej, Gud velsigne Dem; jeg holder mig til mit thevand og mit smørrebrød. Det er dog sundere i længden, – og også lidt mere økonomisk. 
BURGOMASTER.
No, no. Much obliged to you. I stick to tea and bread and butter. That’s more wholesome in the long run–and rather more economical, too. 
STADTVOGT.
Nein, nein, das wäre noch schöner; ich bleibe bei meinem Tee und meinem Butterbrot. Das ist doch gesünder auf die Dauer, – und auch ein bißchen haushälterischer. 
市长
不行,不行,谢谢。晚上我只吃茶和面包黄油。日子长了有好处---再说也省钱。 
FRU STOCKMANN
(smiler).
De må nu ikke tro, at Tomas og jeg er nogen rene ødelande heller. 
MRS. STOCKMANN. 
[smiling].
Now, you mustn’t think Thomas and I are mere spendthrifts. 
FRAU STOCKMANN
(lächelt).
Sie halten doch wohl nicht Thomas und mich für ausgemachte Verschwender? 
斯多克芒太太
(笑)
你别把汤莫斯和我当作乱花钱的人。 
BYFOGDEN.
Ikke De, svigerinde; det være langt fra mig. (peger mod doktorens arbejdsværelse.) Er han kanske ikke hjemme? 
BURGOMASTER.
You’re not, sister-in-law; far be it from me to say that. [Pointing to Doctor’s study.] Perhaps he’s not at home? 
STADTVOGT.
Sie nicht, Frau Schwägerin; das sei fern von mir. (Deutet auf das Arbeitszimmer des Doktors.) Er ist am Ende nicht zu Hause? 
市长
我知道你们不是乱花钱的人,弟妹,我绝没这意思。(指着医生书房)他不在家吗? 
FRU STOCKMANN.
Nej, han er gåt en liden tur efter maden, – han og gutterne. 
MRS. STOCKMANN. 
No, he’s gone for a short stroll after supper–with the boys. 
FRAU STOCKMANN.
Nein, er macht einen kleinen Spaziergang nach dem Essen, – er und die Jungen. 
斯多克芒太太
不在家,吃过晚饭上外头散步去了---还带着两个孩子。 
BYFOGDEN.
Mon tro, det kan være sundt? (lytter.) Der kommer han nok. 
BURGOMASTER.
Good gracious! Is that healthy? [Listening.] There he is. 
STADTVOGT.
Ob das gesund sein mag? (Horcht auf.) Da kommt er wohl. 
市长
我看这不见得有好处吧?(听)一定是他回来了。 
FRU STOCKMANN.
Nej, det er nok ikke ham. (det banker.) Vær så god!
(Redaktør Hovstad kommer fra forstuen.) 
MRS. STOCKMANN. 
No, that’s not he. [A Knock.] Come in [Enter HOVSTAD, the editor, from the ante-room.] 
FRAU STOCKMANN.
Nein, das ist er schwerlich. (Es klopft.) Herein!
(HOVSTAD kommt aus dem Vorzimmer.) 
斯多克芒太太
不,不是他。(有人敲门)请进!
(霍夫斯达从门厅进来) 
FRU STOCKMANN.
Å, er det herr Hovstad, som –? 
Ah! it’s Mr. Hovstad, who– 
FRAU STOCKMANN.
Ah, Sie sind’s, Herr Hovstad –? 
斯多克芒太太
哦,是霍夫斯达先生--- 
HOVSTAD.
Ja, De får undskylde; men jeg blev opholdt nede i trykkeriet. Godaften, herr byfogd. 
HOVSTAD.
Yes, you must excuse me, but I was delayed at the printer’s. Good-evening, Burgomaster. 
HOVSTADT.
Ja, – Sie müssen entschuldigen; aber ich wurde in der Druckerei aufgehalten. Guten Abend, Herr Stadtvogt. 
霍夫斯达
对不起,我在印刷所给事情绊住了。市长,晚安。 
BYFOGDEN
(hilser lidt stivt).
Herr redaktør. Kommer formodentlig i forretninger? 
BURGOMASTER
[bowing rather stiffly].
Mr. Hovstad! I suppose you’ve come on business? 
STADTVOGT
(grüßt etwas steif).
Herr Redakteur. Sie kommen vermutlich in Geschäften? 
市长
(鞠躬,样子很勉强)
噢,霍夫斯达先生?你来大概有事吧? 
HOVSTAD.
Tildels. Der er noget, som skulde ind i bladet. 
HOVSTAD.
Partly. About something for the paper. 
HOVSTADT.
Zum Teil. Es handelt sich um etwas, das ins Blatt soll. 
霍夫斯达
一半儿是有事。为了报纸上一篇文章。 
BYFOGDEN.
Kan tænke mig det. Min bror skal være en særdeles frugtbar forfatter i „Folkebudet“, hører jeg. 
BURGOMASTER.
So I supposed. I hear my brother is an extremely prolific contributor to the People’s Messenger. 
STADTVOGT.
Kann es mir denken. Mein Bruder, höre ich, soll ein enorm fruchtbarer Mitarbeiter des »Volksboten« sein. 
市长
我早猜着了。听说我兄弟在《人民先锋报》上投的稿子多极了。 
HOVSTAD.
Ja, han tillader sig at skrive i „Folkebudet“, når han har et sandhedens ord at sige om et og andet. 
HOVSTAD.
Yes, he writes for the Messenger when he has some truths to speak upon one thing or another. 
HOVSTADT.
Ja, er ist so frei, für den »Volksboten« zu schreiben, wenn er aus diesem oder jenem Anlaß die Wahrheit sagen will. 
霍夫斯达
是的,在某些问题上,他心里憋不住要发表意见的时候总把稿子先给《人民先锋报》 
FRU STOCKMANN
(til Hovstad).
Men vil De ikke –?
(peger mod spisestuen.) 
MRS. STOCKMANN
[to Hovstad].
But won’t you–?
[Points to dining-room.] 
FRAU STOCKMANN
(zu Hovstad.)
Aber wollen Sie nicht –?
(Zeigt nach dem Speisezimmer.) 
斯多克芒太太
(向霍夫斯达)
你不进去---?
(指着饭厅) 
BYFOGDEN.
Bevares vel; jeg fortænker ham sletikke i, at han skriver for den læsekreds, hvor han tør vente at finde mest anklang. For øvrigt har jo jeg personlig ingen grund til at nære nogen uvilje imod Deres blad, herr Hovstad. 
BURGOMASTER.
God forbid I should blame him for writing for the class of readers from whom he expects most appreciation. And, personally I’ve no reason to bear your paper any ill-will, Mr. Hovstad. 
STADTVOGT.
I, ich verdenke es ihm durchaus nicht, daß er für den Leserkreis schreibt, wo er hoffen darf, den meisten Anklang zu finden. Übrigens habe ich persönlich ja gar keinen Grund, auf Ihr Blatt ungehalten zu sein, Herr Hovstad. 
市长
我绝不埋怨他给跟他最表同情的读者写文章。就拿我个人说吧,我对于贵报也没什么恶感,霍夫斯达先生。 
HOVSTAD.
Nej, det synes jeg også. 
HOVSTAD.
No, I should think not. 
HOVSTADT.
Nein, das scheint mir auch. 
霍夫斯达
我想没有。 
BYFOGDEN.
I det hele taget råder der en smuk fordragelighedens ånd i vor by; – en rigtig god borgerånd. Og det kommer deraf, at vi har et stort fælles anliggende at samle os om, – et anliggende, som i lige høj grad vedkommer alle retsindige medborgere – 
BURGOMASTER.
On the whole, there’s a great deal of toleration in this town. There’s much public spirit here. And that because we have one common interest which unites us all in one undertaking that equally concerns all right-thinking citizens. 
STADTVOGT.
Im großen ganzen herrscht ein schöner Geist der Verträglichkeit in unserer Stadt; – ein Bürgersinn, wie er sein soll. Und das kommt daher, weil wir uns um eine große, gemeinsame Angelegenheit scharen können, – eine Angelegenheit, die in gleich hohem Grade alle rechtschaffenen Mitbürger angeht – 
市长
大体上说,咱们本地人都有一种互相容忍的精神---这是很好的大公无私的精神。所以能够如此,是因为有一个极大的公共事业把咱们团结在一起,这个事业凡是公正的市民都同样地关心--- 
HOVSTAD.
Badeanstalten, ja. 
HOVSTAD.
Yes–the Baths. 
HOVSTADT.
Das Bad, jawohl. 
霍夫斯达
嗯---你说的大概就是那浴场吧。 
BYFOGDEN.
Netop. Vi har vor store, nye, prægtige badeanstalt. Pas på! Badet blir byens fornemste livsbetingelse, herr Hovstad. Utvivlsomt! 
BURGOMASTER.
Just so. We have our magnificent new Baths. Yes! The Baths will be the centre of life in this town, Mr. Hovstad, without doubt. 
STADTVOGT.
Allerdings. Wir haben unser großes, neues, prächtiges Bad. Passen Sie auf! Das Bad wird die vornehmste Lebensquelle der Stadt, Herr Hovstad. Unbestritten! 
市长
一点不错。正是咱们这个富丽堂皇的新浴场。你等着瞧吧!将来咱们这城市的全部生活会围绕着浴场发展起来,霍夫斯达先生。这是毫无疑问的! 
FRU STOCKMANN.
Det samme siger Tomas også. 
MRS. STOCKMANN. 
That’s just what Thomas says. 
FRAU STOCKMANN.
Dasselbe sagt Thomas auch. 
斯多克芒太太
汤莫斯也这么说。 
BYFOGDEN.
Hvilket ganske overoverdentligt opsving har ikke stedet taget bare i disse par år! Her er kommet penge imellem folk; liv og rørelse. Bygninger og grundejendomme stiger i værdi med hver dag. 
BURGOMASTER.
How extraordinary the development of our town has been even within the last few years. Money has circulated among the people, there is life and movement. Houses and ground-rents have risen in value. 
STADTVOGT.
Welchen Riesenaufschwung hat der Ort nicht in den letzten paar Jahren genommen! Hier ist Geld unter die Leute gekommen; Leben und Bewegung! Haus- und Grundbesitz steigen im Wert mit jedem Tage. 
市长
你想,就在过去这两年里,这地方发展得多快!市面上款子也活动了,事业跟着都有起色了。房价地租天天往上涨。 
HOVSTAD.
Og arbejdsløsheden tar af. 
HOVSTAD.
And the difficulty of getting work is decreasing. 
HOVSTADT.
Und die Arbeitslosigkeit nimmt ab. 
霍夫斯达
失业的人数也少了。 
BYFOGDEN.
Også det, ja. Fattigbyrden er bleven i en glædelig grad formindsket for de besiddende klasser og vil bli’ det endnu mere, hvis vi blot dette år må få en rigtig god sommer; – rigtig talrigt besøg af fremmede, – brav mange syge, som kan bringe anstalten i ry. 
BURGOMASTER.
And the poor-rates have been most satisfactorily lessened for the possessing class, and will be still further reduced if only we have a really fine summer this year–and plenty of visitors–lots of invalids, who’ll give the Baths a reputation. 
STADTVOGT.
Auch das, jawohl. Die Armenlast hat sich für die besitzenden Klassen in erfreulichem Maße vermindert, und das wird in noch höherem Grade der Fall sein, wenn wir dies Jahr nur einen recht guten Sommer bekommen; – einen recht regen Fremdenverkehr, – eine hübsche Menge Kranker, die dem Bad einen Namen machen. 
市长
不错。还有,压在富裕阶级肩膀上的贫民救济税也减轻了,并且往后还能再减轻,只要今年夏天咱们有个真正兴旺的季节---游客来得多---养病的人来得多,把咱们浴场的名声传出去。 
HOVSTAD.
Og det er der jo udsigt til, hører jeg. 
HOVSTAD.
And I hear there’s every prospect of that. 
HOVSTADT.
Und dazu ist ja Aussicht vorhanden, wie ich höre. 
霍夫斯达
我听说这件事很有希望。 
BYFOGDEN.
Det tegner meget lovende. Hver dag indløber der forespørgsler om boliger og sådant noget. 
BURGOMASTER.
Things look most promising. Every day inquiries about apartments and so forth come flowing in. 
STADTVOGT.
Es läßt sich vielversprechend an. Jeden Tag laufen Anfragen wegen Wohnungen und dergleichen ein. 
市长
事情非常有希望。打听租房子这一类事情的信件,每天不断地寄到咱们这儿来。 
HOVSTAD.
Nå, da kommer jo doktorens opsats netop tilpas. 
HOVSTAD.
Then the doctor’s essay is very opportune. 
HOVSTADT.
Na, da kommt ja der Aufsatz des Herrn Doktors gerade gelegen. 
霍夫斯达
这么说,现在把斯多克芒大夫那篇文章登出来正是好时候。 
BYFOGDEN.
Har han nu skrevet noget igen? 
BURGOMASTER.
Has he been writing something again? 
STADTVOGT.
Hat er wieder etwas geschrieben? 
市长
近来他又写文章了吗? 
HOVSTAD.
Dette her er noget, han skrev ivinter; en anbefaling for badet, en fremstilling af de gunstige sundhedsforholde her hos os. Men dengang lod jeg opsatsen ligge. 
HOVSTAD.
It’s something he wrote in the winter; recommending the Baths, and describing the advantageous sanitary conditions of our town. But at the time I didn’t use it. 
HOVSTADT.
Es ist ein Manuskript vom letzten Winter; eine Empfehlung des Bades, eine Darstellung der günstigen Gesundheitsverhältnisse hier bei uns. Aber damals ließ ich den Aufsatz liegen. 
霍夫斯达
那篇文章是他去年冬天写的,在文章里他仔细叙述浴场的优点怎么多,本地的卫生情况怎么好。可是当时我把那篇文章搁着没发表。 
BYFOGDEN.
Aha, der var formodentlig en eller anden hage ved den? 
BURGOMASTER.
Ha! I suppose there was some little hitch! 
STADTVOGT.
Aha, vermutlich hatte die Sache in irgend welcher Beziehung einen Haken. 
市长
哦---是不是有不大妥当的地方? 
HOVSTAD.
Nej, ikke det; men jeg syntes, det var bedre at bie til nu udover våren; for nu begynder jo folk at ruste sig og tænke på sommerophold – 
HOVSTAD.
Not at all. But I thought it would be better to wait till the spring, for people are beginning to get ready now for their summer holidays. 
HOVSTADT.
Nein, das nicht; aber ich meinte, lieber bis zum Frühjahr damit warten zu sollen; denn jetzt beginnt ja das Publikum Anstalten zu treffen und an die Sommerfrische zu denken – 
霍夫斯达
不是,不是。是我估计把它留在今年春天发表更好一点,因为春天正是大家打主意找避暑地方的时候--- 
BYFOGDEN.
Meget rigtigt; overmåde rigtigt, herr Hovstad. 
BURGOMASTER.
You’re right, quite right, Mr. Hovstad. 
STADTVOGT.
Sehr richtig; ungemein richtig, Herr Hovstad. 
市长
不错,不错,霍夫斯达先生。 
FRU STOCKMANN.
Ja, Tomas er såmænd utrættelig, når det gælder badet. 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, Thomas is really indefatigable where the Baths are concerned. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, Thomas ist wirklich unermüdlich, wenn es sich um das Bad handelt. 
斯多克芒太太
只要是浴场的事儿,汤莫斯总是不厌不倦的。 
BYFOGDEN.
Nå, han står jo også i badets tjeneste. 
BURGOMASTER.
Why, of course, he’s one of the staff. 
STADTVOGT.
Na, er steht doch auch im Dienste des Bades. 
市长
他是浴场医官,这是他的责任。 
HOVSTAD.
Ja, og så er det jo også ham, som har skabt det fra først af. 
HOVSTAD.
Yes, he was really their creator. 
HOVSTADT.
Ja, und dann ist ja auch er es gewesen, der die Grundlage dazu geschaffen hat. 
霍夫斯达
并且,不消说,他是浴场的真正创办人。 
BYFOGDEN.
Er det ham? Ja så? Ja, jeg hører jo undertiden, at visse folk er af den mening. Men jeg trode dog rigtignok, at jeg også havde en beskeden andel i dette foretagende. 
BURGOMASTER.
Was he? I occasionally hear that certain persons are of that opinion. But I should say I too have a modest share in that undertaking. 
STADTVOGT.
Er? So? Ich höre allerdings zuweilen, daß man in gewissen Kreisen dieser Ansicht ist. Ich glaubte nun freilich, ich hätte auch einen bescheidenen Anteil an diesem Unternehmen. 
市长
他是创办人?是吗!我想,有些人是这么看法。不过我觉得在这件事上头我也有一点儿小功劳。 
FRU STOCKMANN.
Ja, det siger Tomas altid. 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, that’s what Thomas is always saying. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, das sagt Thomas immer. 
斯多克芒太太
不错,汤莫斯也常这么说。 
HOVSTAD.
Ja, hvem nægter det, herr byfogd? De har sat sagen i gang og ført den ud i det praktiske liv; det véd vi jo alle. Men jeg mente bare, at idéen kom fra først af fra doktoren. 
HOVSTAD.
Who wants to deny it, Burgomaster? You set the thing going, and put it on a practical footing. Everybody knows that I only meant that the idea originally was the doctor’s. 
HOVSTADT.
Wer leugnet denn das, Herr Stadtvogt? Sie haben die Sache in Gang gebracht und sie praktisch durchgeführt; das wissen wir doch alle. Aber ich meinte nur, daß die ursprüngliche Idee vom Herrn Doktor stammt. 
霍夫斯达
谁也不想抹杀你的功劳,市长。你首先发动这件事,给这件事打下了踏实的基础,这大家都知道。我刚才只是说,办浴场的意思是斯多克芒大夫头一个提出来的。 
BYFOGDEN.
Ja, idéer har visselig min bror havt nok af i sin tid – desværre. Men når noget skal sættes iværk, så spørges der om andre slags mænd, herr Hovstad. Og jeg trode rigtignok, at man allermindst her i huset – 
BURGOMASTER.
Yes, certainly my brother has had ideas in his time–worse luck! But when anything is to be set going, we want men of another stamp, Mr. Hovstad. And I should have expected that in this house at least– 
STADTVOGT.
Ja, Ideen hat mein Bruder gewiß Zeit seines Lebens genug gehabt – leider. Wenn aber etwas ins Werk gesetzt werden soll, so werden Männer von anderem Schlage gebraucht, Herr Hovstad. Und ich glaubte wirklich, daß man am allerwenigsten in diesem Hause – 
市长
不错,可惜我兄弟从前发表的意见太多了---可是到了实行的时候,霍夫斯达先生,就得惜重另外一等人。我觉得,在我们家至少--- 
FRU STOCKMANN.
Men, kære svoger – 
MRS. STOCKMANN. 
But, my dear brother-in-law– 
FRAU STOCKMANN.
Aber, lieber Schwager – 
斯多克芒太太
喔,大伯子--- 
HOVSTAD.
Hvor kan dog byfogden – 
HOVSTAD.
Burgomaster, how can you– 
HOVSTADT.
Wie können Sie nur, Herr Stadtvogt – 
霍夫斯达
市长,你怎么---? 
FRU STOCKMANN.
Gå så ind og få Dem noget tillivs, herr Hovstad; så kommer visst min mand imens. 
MRS. STOCKMANN. 
Do come in and take something, Mr. Hovstad; my husband is sure to be in directly. 
FRAU STOCKMANN.
Jetzt gehen Sie aber hinein, Herr Hovstad, und nehmen Sie etwas zu sich; inzwischen kommt auch wohl mein Mann. 
斯多克芒太太
霍夫斯达先生,别说了,进去吃晚饭吧。我丈夫一会儿准回来。 
HOVSTAD.
Tak; en liden bid kanske.
(han går ind i spisestuen.) 
HOVSTAD.
Thanks; just a mouthful, perhaps.
[He goes into the dining-room.] 
HOVSTADT.
Danke sehr; einen kleinen Bissen nur!
(Ab ins Speisezimmer.) 
霍夫斯达
谢谢,我吃不下多少。
(走进饭厅) 
BYFOGDEN
(noget dæmpet).
Det er mærkeligt med de folk, som stammer direkte fra bønder; aldrig kan de lægge taktløsheden af. 
BURGOMASTER.
[speaking in a low voice].
It’s extraordinary that people who spring directly from the peasant-class never get rid of a want of tact. 
STADTVOGT
(mit etwas gedämpfter Stimme).
Es ist was Merkwürdiges mit den Leuten, die direkt von Bauern abstammen; taktlos sind und bleiben sie nun einmal. 
市长
(低声)
真怪,庄稼人家出身的子弟那么不知趣。 
FRU STOCKMANN.
Men hvad er nu det værd at bry sig om? Kan ikke De og Tomas dele æren som brødre? 
MRS. STOCKMANN. 
But why should you care? Can’t you and Thomas share the honour as brothers? 
FRAU STOCKMANN.
Aber lohnt es sich denn, Aufhebens davon zu machen? Können Sie und Tomas sich nicht brüderlich in die Ehre teilen? 
斯多克芒太太
你何必放在心上?反正有面子你们哥儿俩都有份儿,分什么彼此。 
BYFOGDEN.
Jo, det skulde jo synes så; men det er nok ikke alle og enhver, som nøjes med at dele, lader det til. 
BURGOMASTER.
Yes, one would suppose so; but it seems a share of the honour isn’t enough for some persons. 
STADTVOGT.
Ja, man sollte es meinen; offenbar aber ist nicht jeder mit dem Teilen zufrieden. 
市长
是啊,按说应该这样。可是有些人好像得了一分儿面子还嫌不够。 
FRU STOCKMANN.
Snak om en ting! De og Tomas kommer jo så udmærket ud af det med hinanden. (lytter.) Der tror jeg vi har ham.
(hun går hen og åbner døren til forstuen.) 
MRS. STOCKMANN. 
How ridiculous! You and Thomas always get on so well together.
[Listening.] There, I think I hear him.
[Goes to the door of the ante-room.] 
FRAU STOCKMANN.
Ach Unsinn! Sie und Thomas kommen doch ganz vortrefflich miteinander aus. (Horcht.) Ich glaube, da ist er.
(Geht hin und öffnet die Tür des Vorzimmers.) 
斯多克芒太太
什么话!你跟汤莫斯向来是和和气气的。(听)这回真是他回来了。
(走过去开门厅的门) 
DOKTOR STOCKMANN
(ler og støjer derude).
Se, her får du en gæst til, Katrine. Er ikke det morsomt; hvad? Vær så god, kaptejn Horster; hæng frakken der på knaggen. Nå så, De går ikke med overfrakke, De? Tænk, du, Katrine, jeg fanged ham på gaden; han vilde næsten ikke gå op med. 
DR. STOCKMANN.
[laughing without].
Here’s a visitor for you, Katrine. Isn’t it jolly here? Come in, Captain Horster. Hang your coat up there. Oh! you don’t even wear an overcoat? Fancy, Katrine, I caught him in the street, and I could hardly get him to come along. 
DOKTOR STOCKMANN
(lacht und lärmt draußen).
Sieh, Käte, da kriegst Du noch einen Gast! Famos, was? Bitte, Kapitän. Hängen Sie den Rock nur da an den Kleiderriegel. Ach so – Sie tragen keinen Paletot? Du, Käte, ich habe ihn auf der Straße abgefangen; er wollte durchaus nicht mit herauf. 
斯多克芒医生
(在外面大声说笑)
凯德琳,又来了位客人。真好,是不是?请进,霍斯特船长。把外套挂在那只钩子上。什么!你没穿外套? 
KAPTEJN HORSTER
(kommer indenfor og hilser på fruen). 
[CAPTAIN HORSTER enters and bows to MRS. STOCKMANN.  
HORSTER
(tritt ein und begrüßt Frau Stockmann). 
凯德琳
我在大街上碰见他,好容易才把他拉进来了。
(霍斯特船长走进来,向斯多克芒太太鞠躬。) 
DOKTOR STOCKMANN
(i døren).
Ind med jer, gutter. Nu er de skrubsultne igen, du! Kom her, kaptejn Horster; nu skal De få smage en oksesteg –
(han driver Horster ind i spisestuen. Ejlif og Morten går også derind.) 
The Doctor is by the door.] In with you, boys. They’re famished again! Come on, Captain; you must have some of our beef.
[He forces HORSTER into the dining-room. EJLIF and MORTEN also join.] 
STOCKMANN
(in der Tür).
Hinein, Ihr Jungens. Du! Sie haben schon wieder einen Mordshunger! Kommen Sie, Kapitän; Sie sollen einen Rinderbraten kosten, der –
(Nötigt Horster ins Speisezimmer. EJLIF und MORTEN gehen ebenfalls hinein.) 
斯多克芒医生
(在门口)
孩子们,进来吧。他们又饿了!霍斯特船长,来,你一定得尝尝我们的烤牛肉---
(他把霍斯特拉进饭厅。艾立夫和摩邓跟在他们后面。) 
FRU STOCKMANN.
Men, Tomas, ser du da ikke –? 
MRS. STOCKMANN. 
But, Thomas, haven’t you seen– 
FRAU STOCKMANN.
Aber Thomas, siehst Du denn nicht –? 
斯多克芒太太
汤莫斯,你没看见--- 
DOKTOR STOCKMANN
(vender sig i døren).
Å, er det dig, Peter! (går hen og rækker ham hånden.) Nej, det var da inderlig morsomt. 
DR. STOCKMANN 
[turning round in the doorway]. Oh! is that you, Peter? [Goes up to him and holds out his hand.] Now, this is splendid. 
STOCKMANN
(wendet sich in der Tür um).
Ach, Du bist’s, Peter! (Geht auf ihn zu und reicht ihm die Hand.) Nein, das ist aber reizend. 
斯多克芒医生
(在饭厅门口转过身来)
哦,哦,彼得,你在这儿!(走过去,伸出手来)这可真是好极了。 
BYFOGDEN.
Jeg må desværre gå om et øjeblik – 
BURGOMASTER.
Unfortunately, I must be off directly– 
STADTVOGT.
Ich muß leider gleich wieder fort – 
市长
可惜我马上就要走--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Sniksnak; nu kommer snart toddyen på bordet. Du glemmer vel ikke toddyen, Katrine? 
DR. STOCKMANN.
Nonsense! We’ll have some toddy in a minute. You haven’t forgotten the toddy, Katrine? 
STOCKMANN.
Unsinn! Gleich kommt der Toddy auf den Tisch. Du hast den Toddy doch nicht vergessen, Käte? 
斯多克芒医生
胡说!我们马上就要喝喷奇酒。凯德琳,你没忘了预备喷奇酒吧? 
FRU STOCKMANN.
Nej visst; vandet står og koger.
(hun går ind i spisestuen.) 
MRS. STOCKMANN. 
Of course not, the water’s boiling.
[She goes into the dining-room.] 
FRAU STOCKMANN.
I bewahre. Das Wasser kocht schon.
(Ab ins Speisezimmer.) 
斯多克芒太太
当然没忘。水都开了。
(走进饭厅) 
BYFOGDEN.
Toddy også –! 
BURGOMASTER.
Toddy, too–! 
STADTVOGT.
Toddy auch –! 
市长
还有喷奇酒! 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, slå dig bare ned, så skal vi ha’ det hyggeligt. 
DR. STOCKMANN.
Yes; sit down, and you’ll see how cosy we shall be. 
STOCKMANN.
Ja, laß Dich nur nieder, und dann machen wir es uns gemütlich. 
斯多克芒医生
有。坐下,咱们舒舒服服喝一口。 
BYFOGDEN.
Tak; jeg deltager aldrig i toddygilder. 
BURGOMASTER.
Thanks; I never join in a drinking-bout. 
STADTVOGT.
Ich danke. Ich beteilige mich niemals an Toddygelagen. 
市长
谢谢,我向来不参加酒会。 
DOKTOR STOCKMANN.
Men dette her er da ikke noget gilde. 
DR. STOCKMANN.
But this isn’t a drinking-bout. 
STOCKMANN.
Aber das ist doch kein Gelage. 
斯多克芒医生
这不是酒会。 
BYFOGDEN.
Jeg synes dog – (ser mod spisestuen). Det er mærkværdigt, at de kan sætte al den mad tillivs. 
BURGOMASTER.
It seems to me– [Looks towards the dining-room.] It’s wonderful how they can get through all that food. 
STADTVOGT.
Mir scheint doch – (Sieht nach dem Speisezimmer.) Merkwürdig, was die alles vertilgen können. 
市长
不是酒会是什么?(眼睛盯着饭厅)真怪,他们吃得下那么些东西。 
DOKTOR STOCKMANN (gnider hænderne.) Ja, er det ikke velsignet at se unge mennesker spise? Altid madlyst, du! Det er som det skal være. Mad må der til! Kræfter! Det er de folk, som skal rode op i det gærende fremtids-stof, Peter. 
DR. STOCKMANN.
[rubbing his hands].
Yes, doesn’t it do one good to see young people eat? Always hungry! They must eat! They need strength! It’s they who have to stir up the ferment for the after-time, Peter. 
STOCKMANN
(reibt sich die Hände).
Ja, ist’s nicht eine wahre Wonne, junge Leute essen zu sehen? Immer Appetit, Du! So ist’s recht. Das Essen gehört mit dazu! Kräfte! Das sind die Leute, die den gärenden Zukunftsstoff aufwühlen sollen, Peter. 
斯多克芒医生
(搓搓手)
是啊,瞧着年轻人吃东西真痛快,你说是不是?他们什么时候都吃得下!这是应该的。他们应该吃点扎扎实实的好东西才能有力气有精神。彼得,将来发酵揉面的事儿全得依靠他们。 
BYFOGDEN.
Tør jeg spørge, hvad her skulde være at „rode op i“, som du udtrykker dig? 
BURGOMASTER.
May I ask what there is to be “stirred up,” as you call it? 
STADTVOGT.
Darf ich fragen, was es hier »aufzuwühlen« gibt, wie Du Dich ausdrückst? 
市长
请问,你说的“发酵”是怎么回事? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det får du spørge ungdommen om – når tiden kommer. Vi ser det naturligvis ikke. Selvfølgelig. Slige to gamle stødere, som du og jeg – 
DR. STOCKMANN.
Well, you’ll have to ask the young people that when the time comes. We shall not see it, of course. Two old fogies like us– 
STOCKMANN.
Ja, das mußt Du die Jugend fragen – wenn es so weit ist. Wir erleben es natürlich nicht mehr. Selbstverständlich. So ein paar alte Knaben, wie Du und ich – 
斯多克芒医生
那你得问他们年轻人---到时候他们自然知道。咱们当然看不出来。像你我这么两个老顽固--- 
BYFOGDEN.
Nå nå da! Det er dog en højst påfaldende benævnelse – 
BURGOMASTER.
There, there. Surely that’s a very extraordinary expression to use– 
STADTVOGT.
Na, na! Das ist doch eine höchst ungewöhnliche Bezeichnung – 
市长
什么,老顽固!这个字眼用得太奇怪--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, du må ikke tage det så nøje med mig, Peter. For jeg er så inderlig glad og fornøjet, skal jeg sige dig. Jeg føler mig så ubeskrivelig lykkelig midt i alt dette spirende, sprættende liv. Det er dog en herlig tid vi lever i! Det er som en hel ny verden var i opkomst omkring en. 
DR. STOCKMANN.
Ah! YOU mustn’t mind what I say, Peter. For you must know I am so glad and content. I feel so unspeakably happy in the midst of all this growing, germinating life. After all, what a glorious time we do live in. It is as if a new world were springing up around us. 
STOCKMANN.
Du darfst es nicht so genau mit mir nehmen, Peter. Denn Du mußt wissen, ich bin so riesig froh und vergnügt. Ich fühle mich ganz unsagbar glücklich inmitten dieses keimenden, sprießenden Lebens. Es ist doch eine herrliche Zeit, in der wir leben! Es ist, als ob eine ganz neue Welt aufblühen wolle um einen her. 
斯多克芒医生
彼得,别计较我随口胡说的一句话。你知道,我实在太高兴了。在这朝气蓬勃、新芽怒发的生活里,我心里说不出的快活。咱们这时代真了不起!好像咱们周围正在出现一个新世界。 
BYFOGDEN.
Finder du virkelig det? 
BURGOMASTER.
Do you really think so? 
STADTVOGT.
Findest Du wirklich? 
市长
是吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, du kan naturligvis ikke se det så godt som jeg. Du har jo alle dine dage levet med i dette her; og så sløves indtrykket. Men jeg, som måtte sidde der nordpå i min afkrog i alle disse mange år, næsten aldrig se et fremmed menneske, som havde et vækkende ord at sige mig, – på mig virker det, som om jeg var flyttet midt ind i en mylrende verdensby. 
DR. STOCKMANN.
Well, of course, you can’t see this as clearly as I do. You’ve spent all your life in this place, and so your perceptions have been dulled. But I, who had to live up there in that small hole in the north all those years, hardly ever seeing a soul to speak a stimulating word to me–all this affects me as if I were carried to the midst of a crowded city– 
STOCKMANN.
Ja, Du kannst das natürlich nicht so gut sehen wie ich. Bist Du doch Dein Leben lang mitten drin gewesen; da stumpft sich der Eindruck ab. Aber ich, der ich die langen Jahre da oben im Norden in meinem einsamen Winkel sitzen mußte und fast nie eines fremden Menschen ansichtig wurde, der ein ermunterndes Wort für mich gehabt hätte, – auf mich wirkt das, wie wenn ich mitten in das Gewimmel einer Weltstadt versetzt wäre – 
斯多克芒医生
当然。你不会像我看得这么真切。你一直在这里头过日子,印象迟钝了,觉不出来了。可是我跟你不一样。这些年我老在北边一个小旮旯儿里糊里糊涂混日子,几乎没碰见过一个人对我说句发扬鼓舞的话---因此,我到了这儿就好像一脚迈进了一个兴旺的大都市。 
BYFOGDEN.
Hm; verdensby – 
BURGOMASTER.
Hm! City– 
STADTVOGT.
Hm; Weltstadt – 
市长
唔,大都市? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, jeg véd jo nok, at forholdene er små i sammenligning med mange andre steder. Men her er liv, – forjættelser, en utallighed af ting at virke for og stride for; og det er hovedsagen. (råber.) Katrine, har ikke postbudet været her? 
DR. STOCKMANN.
Oh! I know well enough that the conditions of life are small enough compared with many other towns. But here is life–growth, an infinity of things to work for and to strive for; and that is the main point. [Calling.] Katrine, haven’t there been any letters? 
STOCKMANN.
Ich weiß ja wohl, daß die Verhältnisse hier klein sind im Vergleich zu vielen anderen Orten. Aber hier ist Leben, – Verheißung, eine Unzahl von Dingen, für die man wirken und kämpfen kann; und das ist die Hauptsache. (Ruft:) Käte, ist der Postbote nicht da gewesen? 
斯多克芒医生
哦,我不是不知道,跟好些别的地方比,咱们这儿规模还小得很。可是咱们这儿有生气---有前途---有无穷无尽的事业可以努力经营。这是最主要的一点。(叫喊)凯德林,有我的信没有? 
FRU STOCKMANN
(i spisestuen).
Nej, her har ingen været. 
MRS. STOCKMANN
[in the dining-room].
No, none at all. 
FRAU STOCKMANN
(im Speisezimmer).
Nein; es ist keiner da gewesen. 
斯多克芒太太
(在饭厅里)
没有,一封都没有。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og så det gode udkomme, Peter! Det er noget, en lærer at sætte pris på, når man, som vi, har levet på sulteforing – 
DR. STOCKMANN.
And then, the comfortable income, Peter! That’s something a man learns to appreciate when he has starved as we have– 
STOCKMANN.
Und dann das gute Auskommen, Peter! Das lernt man schätzen, wenn man wie wir nichts zu brechen und zu beißen gehabt hat – 
斯多克芒医生
在这儿,我还有一份儿好收入,彼得!只有尝试拿工钱吃不饱饭的滋味的人才能体会这里头的甘苦--- 
BYFOGDEN.
Gud bevares – 
BURGOMASTER.
Good heavens!– 
STADTVOGT.
Na, na – 
市长
这是什么话! 
DOKTOR STOCKMANN.
Å jo, du kan vel tænke dig, at det var trangt for os mangen gang deroppe. Og nu at kunne leve som en herremand! Idag, for exempel, havde vi oksesteg til middag; ja, vi har havt af den til aftens også. Vil du ikke smage på et stykke? Eller skal jeg ikke vise dig den ialfald? Kom her – 
DR. STOCKMANN.
Oh yes! you can imagine that we were hard put to it up there. And now we can live like lords! To-day, for example, we had roast beef for dinner, and what’s more, we’ve had some for supper too. Won’t you have some! Come along–just look at it, anyhow. 
STOCKMANN.
O ja, glaub’ nur, daß bei uns da oben oft Schmalhans Küchenmeister gewesen ist. Und nun leben zu können wie ein Grandseigneur! Heut, zum Beispiel, hatten wir Rinderbraten zu Mittag; ja, und abends hatten wir auch noch davon. Willst Du nicht ein Stück probieren? Oder soll ich ihn Dir nicht wenigstens zeigen? Komm mit – 
斯多克芒医生
哦,真的,老实告诉你,从前我们在北边的时候常打饥荒。现在我们的日子过得像个财主!就拿今天说吧,我们午饭吃的是烤牛肉,并且还剩下一些当晚饭。你吃点儿好不好?来---即使不吃,也不妨瞧一瞧--- 
BYFOGDEN.
Nej, nej, på ingen måde – 
BURGOMASTER.
No, no; certainly not. 
STADTVOGT.
Nein, nein, keinesfalls – 
市长
不,不,我不进去--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, så kom her da. Ser du, vi har fåt bordtæppe? 
DR. STOCKMANN.
Well, then, look here. Do you see that fine tablecloth? 
STOCKMANN.
Na, so komm hierher. Sieh mal, wir haben eine Tischdecke gekriegt. 
斯多克芒医生
好吧,那么你看这儿---我们买了条桌毯,看见没有? 
BYFOGDEN.
Ja, jeg har bemærket det. 
BURGOMASTER.
Yes, I’ve noticed it already. 
STADTVOGT.
Ja, das habe ich bemerkt. 
市长
不错,刚才我就看见了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og så har vi fåt lampeskærm. Ser du? Alt det har Katrine sparet sammen. Og det gør stuen så hyggelig. Synes du ikke det? Stil dig bare her; – nej, nej, nej; ikke så. Så, ja! Ser du; når lyset falder sådan samlet ned –. Jeg finder virkelig, at det ser elegant ud. Hvad? 
DR. STOCKMANN.
And we’ve some nice lamps too. Do you see? Katrine has bought them all out of her savings. And it all helps to make a house so home-like. Doesn’t it? Come over here. No, no, no, not there! So–-yes–do you see how the light streams down–I do really think it looks very nice. Eh? 
STOCKMANN.
Und auch einen Lampenschirm. Siehst Du? Das alles hat Käte zusammengespart. Und das macht die Stube so gemütlich. Findest Du nicht auch? Stell’ Dich nur mal hierher; – nein, nein, nein; nicht so. So. Ja! Siehst Du, wenn das Licht so konzentriert darauf fällt –. Ich finde, es sieht wirklich elegant aus. Was? 
斯多克芒医生
我们还买了个灯罩。看见没有?这些都是凯德林省下钱买的。有了这些东西,屋子就显得舒服,你说是不是?你走到这边来。不,不,不,不是那边。对---从这儿看过去!现在你看,灯罩把光都聚在一块儿了---看上去多雅致。是不是? 
BYFOGDEN.
Ja, når man kan tillade sig den slags luxus – 
BURGOMASTER.
Yes, when one can afford such luxuries. 
STADTVOGT.
Ja, wenn man sich solchen Luxus gestatten kann – 
市长
嗯,要是一个买得起这种奢侈品的话--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Å jo, nu kan jeg nok tillade mig det. Katrine siger, at jeg tjener næsten lige så meget, som vi bruger. 
DR. STOCKMANN.
Oh! yes, I can afford it now. Katrine says I earn nearly as much as we spend. 
STOCKMANN.
O ja; den kann ich mir jetzt schon gestatten. Käte sagt, daß ich fast schon so viel verdiene, wie wir brauchen. 
斯多克芒医生
现在我买得起了。凯德林说,我挣的钱差不多够开销了。 
BYFOGDEN.
Næsten, ja –! 
BURGOMASTER.
Yes–nearly! 
STADTVOGT.
Fast – jawohl! 
市长
差不多够了,哼! 
DOKTOR STOCKMANN.
Men en videnskabsmand bør dog leve en smule fornemt. Jeg er viss på, at en almindelig amtmand bruger meget mere om året end jeg. 
DR. STOCKMANN.
Besides, a man of science must live in some style. I’m certain a sheriff, spends much more a-year than I do. 
STOCKMANN.
Aber ein Mann der Wissenschaft muß doch auch ein bißchen vornehm leben. Ich bin überzeugt, daß ein gewöhnlicher Amtmann weit mehr im Jahre braucht als ich. 
斯多克芒医生
再说,一个科学家的生活多少也得讲究一点。哼,我看一个州官一年花的钱就比我多得多。 
BYFOGDEN.
Ja, det tror jeg nok! En amtmand, en overøvrighedsperson – 
BURGOMASTER.
Yes, I daresay! A member of the superior magistracy! 
STADTVOGT.
Ja, das glaube ich schon! Ein Amtmann, eine obrigkeitliche Person – 
市长
当然喽!一州的最高长官--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, så en simpel grosserer da! En slig en bruger mange gange så meget – 
DR. STOCKMANN.
Yes, even a mere merchant! Such a fellow spends many times as much. 
STOCKMANN.
Na, und ein einfacher Großkaufmann! So einer braucht noch xmal so viel – 
斯多克芒医生
不说做官的,就拿一个普通的船老板说吧!那么个身份的人一年花的钱也比我多好几倍--- 
BYFOGDEN.
Ja, det ligger nu i forholdene. 
BURGOMASTER.
Well, that is unavoidable in his position. 
STADTVOGT.
Ja, das liegt nun einmal in den Verhältnissen. 
市长
那是当然,地位不一样。 
DOKTOR STOCKMANN.
For resten øder jeg sandelig ikke noget til unytte, Peter. Men jeg synes da ikke jeg kan nægte mig den hjertens glæde at se mennesker hos mig. Jeg trænger til det, ser du. Jeg, som har siddet så længe udestængt, – for mig er det en livsfornødenhed at være sammen med unge, kække, frejdige mennesker, frisindede mennesker, virkelystne –; og det er de, alle de, som sidder og spiser så godt derinde. Jeg vilde ønske, du kendte lidt til Hovstad – 
DR. STOCKMANN.
For the rest, I really don’t spend anything unnecessarily, Peter. But I can’t deny myself the delight of having people about me. I must have them. I, so long isolated, it is a necessity of life for me to see the young, brave, determined, free-thinking, strenuous men gathered around me–and that they are, all of them, sitting there and eating so heartily. I should like you to know more of Hovstad– 
STOCKMANN.
Übrigens gebe ich wirklich nichts unnütz aus, Peter. Aber ich kann mir denn doch nicht die Herzensfreude versagen, Menschen bei mir zu sehen. Das brauche ich, siehst Du. Ich war so lange in der Verbannung, – es ist mir ein Lebensbedürfnis, mit jungen, flotten, mutigen Leuten, mit freigesinnten, unternehmungslustigen Leuten zusammen zu sein –; und das sind sie alle, alle, die da drin sitzen und so tapfer zulangen. Ich wünschte, Du lerntest diesen Hovstad etwas näher kennen – 
斯多克芒医生
彼得,其实我并没乱花钱。可是我不肯不招待朋友。我一定得交朋友。在偏僻地方住了那么些年,现在我觉得必须结交一批活泼、热爱自由、勤苦工作的年轻人---现在在饭厅里吃得那么起劲儿的正是这么一批人。我希望你能多了解霍夫斯达--- 
BYFOGDEN.
Ja Hovstad, det er sandt, han fortalte mig, at nu vil han trykke en opsats af dig igen. 
BURGOMASTER.
Ah, Hovstad! He was telling me that he is going to give another essay of yours. 
STADTVOGT.
Hovstad, – ja, richtig, – er hat mir erzählt, daß er wieder einen Aufsatz von Dir drucken will. 
市长
哦,你提醒我啦---刚才霍夫斯达告诉我,他又准备发表你的一篇文章。 
DOKTOR STOCKMANN.
En opsats af mig? 
DR. STOCKMANN.
An essay of mine? 
STOCKMANN.
Einen Aufsatz von mir? 
斯多克芒医生
我的文章? 
BYFOGDEN.
Ja, om badet. En opsats, som du havde forfattet ivinter. 
BURGOMASTER.
Yes, about the Baths. An article written in the winter– 
STADTVOGT.
Ja, über das Bad. Einen Aufsatz, den Du schon im Winter geschrieben hast. 
市长
是啊,关于浴场的文章。你去年冬天写的。 
DOKTOR STOCKMANN.
Å den, ja! – Nej, men den vil jeg ikke ha’ ind nu for det første. 
DR. STOCKMANN.
Oh! that one–yes. But I don’t want that to appear just now. 
STOCKMANN.
Ach den, ja! – Aber den will Ich jetzt vorläufig nicht hinein haben. 
斯多克芒医生
哦,那篇文章!目前我不愿意发表。 
BYFOGDEN.
Ikke det? Da finder jeg dog, at det netop nu vilde være den belejligste tid. 
BURGOMASTER.
Why not? This is the very time for it. 
STADTVOGT.
Nicht? Mir scheint denn doch, gerade jetzt wäre die günstigste Zeit. 
市长
为什么不愿意?我觉得目前正是应该发表的时候。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det kan du ha’ ret i; under almindelige forholde –
(går henover gulvet.) 
DR. STOCKMANN.
Well, you may be right, under ordinary circumstances–
[Crosses the room.] 
STOCKMANN.
Ja, da hast Du schon recht; unter gewöhnlichen Verhältnissen –
(Geht durchs Zimmer.) 
斯多克芒医生
照普通情形说---也许应该---
(走过去) 
BYFOGDEN
(ser efter ham).
Hvad ualmindeligt skulde der da være ved forholdene nu? 
BURGOMASTER
[looking after him].
And what’s unusual in the circumstances now? 
STADTVOGT
(sieht ihm nach).
Was sollte denn jetzt wohl Ungewöhnliches an den Verhältnissen sein? 
市长
(用眼睛盯着他)
现在的情形有什么特殊? 
DOKTOR STOCKMANN
(standser).
Ja, Peter, det kan jeg minsæl ikke sige dig for øjeblikket; ialfald ikke iaften. Der kan være mangt og meget ualmindeligt ved forholdene; eller også kanske slet ingenting. Det kan gerne være, at det bare er en indbildning. 
DR. STOCKMANN
[standing still].
Peter, I can’t tell you yet–not this evening, at all events. The circumstances may turn out to be very unusual. On the other hand, there may be nothing at all. Very likely its only my fancy. 
STOCKMANN
(bleibt stehen).
Ja, Peter, das kann ich Dir in diesem Augenblick noch nicht sagen, wenigstens heut abend nicht. Vielleicht ist sehr vieles ungewöhnlich an den Verhältnissen; oder vielleicht auch gar nichts. Leicht möglich, daß es nur eine Einbildung ist. 
斯多克芒医生
(站定)
彼得,现在我还不能告诉你---至少今天晚上还不能说。也许这里头会有很特殊的情形。也许什么事都没有。很可能只是我个人的猜想。 
BYFOGDEN.
Jeg må tilstå, dette klinger højst gådefuldt. Er der noget påfærde? Noget, som jeg skal holdes udenfor? Jeg skulde dog formene, at jeg, som badebestyrelsens formand – 
BURGOMASTER.
Upon my word, you’re very enigmatical. Is there anything in the wind? Anything I’m to be kept in the dark about? I should think that I, who am Chairman– 
STADTVOGT.
Ich muß gestehen, das klingt höchst rätselhaft. Ist denn was los? Etwas, wovon ich nichts wissen soll? Ich sollte doch meinen, daß ich, als Vorsitzender der Badeverwaltung – 
市长
你的话实在叫人摸不着头脑。难道出了什么事儿啦?瞒着不肯告诉我?我是浴场委员会主席,我想--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Og jeg skulde formene, at jeg –; nå, lad os ikke ryge i håret på hinanden, Peter. 
DR. STOCKMANN.
And I should think that I– There! don’t let’s tear one another’s hair, Peter. 
STOCKMANN.
Und ich sollte meinen, daß ich –; na, Peter, wir wollen einander nicht in die Haare fahren. 
斯多克芒医生
我是浴场---。算了,算了,咱们俩都不必生气,彼得。 
BYFOGDEN.
Gud bevares vel; det er ikke min vane at ryge i håret, som du siger. Men jeg må på det bestemteste forlange, at alle foranstaltninger træffes og afgøres på forretningsmæssig vej og gennem de dertil lovlig indsatte myndigheder. Jeg kan ikke tillade, at der betrædes krogveje og bagveje. 
BURGOMASTER.
God forbid! I am not in the habit of “tearing hair,” as you express it. But I must absolutely insist that everything concerning the Baths shall be carried on in a business-like manner, and under proper authority. I can’t consent to the following of devious and underhand ways. 
STADTVOGT.
I Gott, – es ist nicht meine Art, einem in die Haare zu fahren, wie Du sagst. Aber ich muß auf das entschiedenste darauf bestehen, daß alle Maßregeln auf dem geschäftsordnungsmäßigen Weg erledigt werden und durch die gesetzlich dazu bestellten Behörden. Ich kann nicht gestatten, daß man krumme Wege und Hintertreppen betritt. 
市长
没有的事!我从来不像你说的那样,动不动就“生气”。可是我一定得坚持这一点:一切计划都应该通过合法人员,按照合法手续才能制订实行。我不许别人使用鬼鬼崇崇的手段。 
DOKTOR STOCKMANN.
Bruger jeg nogensinde at gå krogveje og bagveje! 
DR. STOCKMANN.
And am I in the habit of following devious and underhand ways? 
STOCKMANN.
Pflege ich je krumme Wege und Hintertreppen zu betreten? 
斯多克芒医生
我几时使过鬼鬼崇崇的手段? 
BYFOGDEN.
Du har en indgroet tilbøjelighed til at gå dine egne veje ialfald. Og det er i et vel ordnet samfund omtrent ligeså utilstedeligt, Den enkelte får sandelig finde sig i at indordne sig under det hele, eller, rettere sagt, under de myndigheder, som har at våge over det heles vel. 
BURGOMASTER.
Anyhow, you’ve an ingrained propensity for going your own way. And that in a well-ordered community is almost as dangerous. The individual must submit himself to the whole community, or, to speak more correctly, bow to the authority that watches over the welfare of all. 
STADTVOGT.
Jedenfalls hast Du von Natur den Hang, Deine eigenen Wege zu gehen. Und das ist in einer wohlgeordneten Gesellschaft beinahe ebenso unstatthaft. Der einzelne muß sich durchaus dem Ganzen unterordnen, oder, richtiger gesagt, den Behörden, die über das Gemeinwohl zu wachen haben. 
市长
你至少有个独断专行的固执脾气。这种脾气在有秩序的社会里几乎叫人不能容忍。个人应该服从社会。或者说得更具体些,个人应该服从照管社会利益的当局。 
DOKTOR STOCKMANN.
Kan gerne være. Man hvad pokker kommer det mig ved? 
DR. STOCKMANN.
Maybe. But what the devil has that to do with me? 
STOCKMANN.
Mag sein. Aber was zum Henker geht mich das an? 
斯多克芒医生
你这话也许有理。可是干我什么屁事? 
BYFOGDEN.
Jo, for det er dette, min gode Tomas, som du aldrig synes at ville lære. Men pas på; du kommer nok engang til at bøde for det, – sent eller tidligt. Nu har jeg sagt dig det. Farvel. 
BURGOMASTER.
Well, it’s just this, my dear Thomas, that it seems you won’t learn. But take care; you’ll have to pay for it one of these days. Now, I’ve warned you. Good-bye. 
STADTVOGT.
Ja, mein guter Thomas, das eben scheinst Du nie lernen zu wollen. Aber paß nur auf; Du wirst schon noch einmal dafür büßen müssen, – früher oder später. Ich habe es Dir nun gesagt. Leb’ wohl. 
市长
汤莫斯,这个道理你好像永远懂不透。可是你得留点神,早晚你会吃大亏。现在我提醒你了,听不听由你。再见吧。 
DOKTOR STOCKMANN.
Men er du bindegal? Du er rent på vildspor – 
DR. STOCKMANN.
Are you quite mad? You’re altogether on the wrong tack. 
STOCKMANN.
Aber bist Du denn ganz verrückt? Du bist auf ganz falscher Fährte – 
斯多克芒医生
难道你疯了吗?你把事情完全看错了。 
BYFOGDEN.
Det plejer jeg dog ikke. Forøvrigt må jeg frabede mig – (hilser ind i spisestuen.) Farvel, svigerinde. Farvel, mine herrer.
(han går.) 
BURGOMASTER.
I’m not in the habit of being that. And I must beg that you will– [Bowing towards dining-room.] Good-bye, sister-in-law; good-bye, gentlemen. [Exit]
STADTVOGT.
Das pflege ich doch sonst nicht zu sein. Übrigens muß ich mir verbitten – (Grüßt ins Speisezimmer.) Adieu, Frau Schwägerin. Adieu, meine Herren.
(Ab.) 
市长
我轻易不看错事情。并且,我还得声明一句---。(冲着饭厅鞠躬)弟妹,再见。诸位先生,再见。
(出去) 
FRU STOCKMANN
(kommer ind i dagligstuen).
Gik han? 
MRS. STOCKMANN
[entering the room].
Is he gone? 
FRAU STOCKMANN
(kommt ins Wohnzimmer).
Ist er gegangen? 
斯多克芒太太
(走进起坐室)
他走了吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, du, og det i fuld arrigskab. 
DR. STOCKMANN.
Yes, and in an awful rage, too. 
STOCKMANN.
Ja, und zwar in Wut und Ärger. 
斯多克芒医生
走了,他走的时候一肚子气。 
FRU STOCKMANN.
Men, kære Tomas, hvad har du da nu gjort ham igen? 
MRS. STOCKMANN. 
But, dear Thomas, now what have you been up to again? 
FRAU STOCKMANN.
Aber, lieber Thomas, was hast Du ihm denn wieder angetan? 
斯多克芒太太
汤莫斯,你又把他怎么了? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ingen verdens ting. Han kan da ikke forlange, at jeg skal gøre ham regnskab, før tiden kommer. 
DR. STOCKMANN.
Nothing at all. Surely he can’t expect me to account for everything–beforehand. 
STOCKMANN.
Nicht das allergeringste. Er kann doch nicht verlangen, daß ich ihm Rechenschaft gebe, ehe die Zeit gekommen ist. 
斯多克芒医生
我没把他怎么呀。反正不到时候我不能向他做报告。 
FRU STOCKMANN.
Hvad skulde du gøre ham regnskab for? 
MRS. STOCKMANN. 
And what are you to account to him for? 
FRAU STOCKMANN.
Über was solltest Du ihm denn Rechenschaft geben? 
斯多克芒太太
你有什么事要向他做报告? 
DOKTOR STOCKMANN.
Hm; lad mig om det, Katrine. – Det er da besynderligt, at ikke postbudet kommer.
(Hovstad, Billing og Horster har rejst sig fra spisebordet og kommer ind i dagligstuen. Ejlif og Morten kommer lidt efter.) 
DR. STOCKMANN.
Hm! Never mind about that, Katrine. It’s very odd that there are no letters.
[HOVSTAD, BILLING, and HORSTER have risen from table and come into room. EJLIF and MORTEN enter soon after.] 
STOCKMANN.
Ach, laß mich damit in Ruhe, Käte. – Es ist doch sonderbar, daß der Postbote nicht kommt.
(HOVSTAD, BILLING und HORSTER sind vom Tische aufgestanden und kommen ins Wohnzimmer. Gleich darauf auch EJLIF und MORTEN.) 
斯多克芒医生
嗯---你不用打听,凯德林。---邮差不来,真怪!
(霍夫斯达、毕凌和霍斯特都从饭桌旁站起来,走进起坐室。不多会儿,艾立夫和摩邓也跟着进来。) 
BILLING
(strækker armene).
Ah, efter et sligt måltid føler man sig, Gud døde mig, som et nyt menneske. 
BILLING.
[stretching his arm].
Ah! God bless me! After a good meal one feels a new man. 
BILLING,
(reckt die Arme).
Ah! nach solch einer Mahlzeit ist man, Gott verdamm’ mich, ein ganz neuer Mensch. 
毕凌
(伸懒腰)
啊,真痛快!吃了这么顿饭,要不像换了个人才怪呢。 
HOVSTAD.
Byfogden var nok ikke i det lyse hjørne ikveld. 
HOVSTAD.
The Burgomaster didn’t seem in the best of tempers to-day. 
HOVSTADT.
Der Stadtvogt, scheint mir, war heut nicht grade in rosigster Laune. 
霍夫斯达
今天晚上市长似乎不大高兴。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det kommer fra maven; han har en dårlig fordøjelse. 
DR. STOCKMANN.
That’s his stomach. He has a very poor digestion. 
STOCKMANN.
Das kommt vom Magen her; er leidet an schlechter Verdauung. 
斯多克芒医生
他有胃病。他消化力很坏。 
HOVSTAD.
Det var nok især os i „Folkebudet“, han ikke kunde fordøje. 
HOVSTAD.
It’s more especially us of the Messenger that he can’t stomach. 
HOVSTADT.
Besonders uns vom »Volksboten«, die konnte er nicht verdauen. 
霍夫斯达
恐怕他觉得我们《人民先锋报》的这几个人格外难消化。 
FRU STOCKMANN.
De kom da tålelig godt ud af det med ham, synes jeg. 
MRS. STOCKMANN. 
I thought you got on with him well enough. 
FRAU STOCKMANN.
Sie sind, meine ich, doch noch leidlich gut mit ihm ausgekommen. 
斯多克芒太太
我还以为你们俩已经把话说开了,不吵架了。 
HOVSTAD.
Å ja; men det er nu ikke andet end en slags våbenstilstand. 
HOVSTAD.
Oh, yes! But now we’ve only a truce. 
HOVSTADT.
Na ja, aber es ist doch immer nur eine Art Waffenstillstand. 
霍夫斯达
不错,不过这只是暂时休战。 
BILLING.
Der er det! Det ord udtømmer situationen. 
BILLING.
That’s so. That word quite sums up the situation. 
BILLING.
Das ist’s! Das Wort erschöpft die Situation. 
毕凌
对!这四个字把整个儿局势全说明白了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Vi må huske på, at Peter er en enslig mand, stakker. Han har ikke noget hjem, hvor han kan hygge sig; bare forretninger, forretninger. Og så alt det fordømte tynde thevand, som han går og tyller i sig. Nå, så sæt dog stole til bordet, gutter! Katrine, får vi så ikke toddyen ind? 
DR. STOCKMANN.
We must bear in mind that Peter is a bachelor, poor devil! He has no home to be happy in, only business, business. And then that cursed weak tea, that’s about all he takes. Now, then, put chairs round the table, boys! Katrine, aren’t we to have that punch soon? 
STOCKMANN.
Wir dürfen nicht vergessen, daß Peter ein einsamer Mann ist, der arme Kerl. Er hat kein Heim, wo er sich behaglich fühlt; nur Geschäfte, und immer wieder Geschäfte. Und dann der verdammte dünne Tee, den er fortwährend in sich hineingießt. Na, Jungens, so stellt doch Stühle an den Tisch. Käte, kriegen wir nicht bald unsern Toddy? 
斯多克芒太太
咱们别忘了,彼得是个孤零零的光棍儿,怪可怜的!他没有家庭乐趣,一天到晚净是办公,办公。还有,他每天灌那么些稀淡的茶也耽误事儿!孩子们,把椅子围着桌子!凯德林,我们现在可以喝喷奇酒了吧? 
FRU STOCKMANN
(som går mod spisestuen).
Nu kommer jeg med den. 
MRS. STOCKMANN. 
[going towards dining-room].
I’m just getting it. 
FRAU STOCKMANN
(geht nach dem Speisezimmer).
Ich bringe ihn gleich herein. 
斯多克芒太太
(走向饭厅)
我正要去拿。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og sæt Dem så her i sofaen hos mig, kaptejn Horster. En sjelden gæst, som De –. Vær så god; ta’ plads, mine venner.
(Herrerne sætter sig om bordet. Fru Stockmann bringer et bræt, hvorpå kogemaskine, glasse, karafler og øvrigt tilbehør.) 
DR. STOCKMANN.
And you, Captain Horster, sit down by me on the sofa. So rare a guest as you–Be seated, gentlemen.
[The men sit round the table, Mrs. STOCKMANN brings in a tray with kettle, glasses, water-bottles, etc.] 
STOCKMANN.
Setzen Sie sich zu mir aufs Sofa, Kapitän. Ein so seltener Gast wie Sie –. Bitte schön, nehmen Sie Platz, meine Freunde.
(Die Herren setzen sich um den Tisch. Frau Stockmann bringt einen Präsentierteller, auf dem Teekessel, Gläser, Karaffe und Zubehör stehen.) 
斯多克芒医生
霍斯特船长,你挨着我坐在沙发上。像你这么一位难得来的客人---。诸位请坐。
(大家围桌而坐。斯多克芒太太端着一只托盘进来,盘子里摆着水壶、酒杯、酒壶等等。) 
FRU STOCKMANN.
Se så; her er arrak, og dette her er rum; og her står kognak. Nu får enhver hjælpe sig selv. 
MRS. STOCKMANN. 
There you are! Here’s arrak, and this is rum, and this cognac. Now, help yourselves. 
FRAU STOCKMANN.
So. Hier ist Arrak, und das da ist Rum; und hier steht der Kognak. Jetzt muß sich jeder selbst bedienen. 
斯多克芒太太
东西都来了:这是椰子酒,这是甜酒,那是白兰地。大家随意,别客气。 
DOKTOR STOCKMANN
(tar et glas).
Jo det skal vi nok. (mens toddyen blandes.) Og så cigarerne frem. Ejlif, du véd visst, hvor kassen står. Og du, Morten, kan ta’ min pibe. (gutterne går ind i værelset til højre.) Jeg har en mistanke om, at Ejlif kniber en cigar en gang imellem; men jeg lader som ingenting. (råber.) Og så min kalot, Morten! Katrine, kan ikke du sige ham, hvor jeg har lagt den. Nå, han har den jo! (gutterne bringer det forlangte.) Vær så god, mine venner. Jeg holder mig til piben, véd I; denne her har gjort mangen uvejrs-tur sammen med mig deroppe i Nordland. (klinker.) Skål! Ah, det er rigtignok noget bedre at sidde her trygt og lunt. 
DR. STOCKMANN
[taking a glass].
So we will! [ While the toddy is being mixed.] And now out with the cigars. Ejlif, you know where the box is. And you, Morten, may fetch my pipe. [The boys go to the room right.] I have a suspicion Ejlif cribs a cigar now and then, but I pretend not to notice it. [Calls.] And my skullcap, Morten. Katrine, can’t you tell him where I left it Ah! he’s got it [The boys bring in the things.] Now, friends, help yourselves. You know I stick to my pipe;–this one has been on many a stormy journey with me up there in the north. [They touch glasses.] Your health! There’s nothing like sitting here, warm and sheltered. 
STOCKMANN
(nimmt das Glas).
Ja, das werden wir machen. (Während der Toddy gemischt wird.) Und nun die Zigarren! Ejlif, Du weißt sicher, wo die Kiste steht. Und Du, Morten, kannst mir meine Pfeife bringen. (Die Knaben gehen rechts ins Zimmer.) Ich habe Ejlif im Verdacht, daß er dann und wann eine Zigarre maust; aber ich lasse mir nichts merken. (Ruft.) Und dann mein Käppchen, Morten! Käte, kannst Du ihm nicht sagen, wo ich es hingelegt habe. Na, er hat es schon! (Die Knaben bringen das Verlangte.) Bitte schön, meine Freunde. Ihr wißt ja, ich bleibe bei der Pfeife; die hat da oben in Nordland mit mir manchen Sturm erlebt. (Stößt an.) Prosit! Ach, es ist schon ein ander Ding, hier mollig und sicher zu sitzen. 
斯多克芒医生
(拿起一只杯子)
好,我们自己来。(一边说一边调弄喷奇酒)索性把雪茄烟也拿来。艾立夫,你知道搁雪茄烟的地方。摩邓,你去给我拿烟斗。(孩子们走进右边屋子)我觉得艾立夫有时候要偷我一支雪茄烟,可是我假装不知道。(高声)摩邓,还有我的便帽!凯德林,你告诉他我把便帽扔在什么地方了。哦,他找着了。(孩子们把东西都拿来)好,朋友们,大家随意请。你们知道,我离不开我的烟斗。这只烟斗在北边的时候跟着我经历了不知多少风波。(大家碰杯)祝诸位健康!啊,舒舒服服坐在这儿,不怕风吹雨打,真有意思。 
FRU STOCKMANN
(som sidder og strikker).
Skal De snart sejle, kaptejn Horster? 
MRS. STOCKMANN
[who sits knitting].
When do you sail Captain Horster? 
FRAU STOCKMANN
(strickend).
Gehen Sie bald in See, Herr Kapitän? 
斯多克芒太太
(坐着编织活计)
霍斯特船长,你们快开船了吧? 
HORSTER.
I næste uge tænker jeg at bli’ færdig. 
HORSTER.
I hope I shall have everything straight by next week. 
HORSTER.
Nächste Woche hoffe ich fertig zu werden. 
霍斯特
我想大概下星期可以开船了。 
FRU STOCKMANN.
Og så går De jo til Amerika? 
MRS. STOCKMANN. 
And you’re going to America? 
FRAU STOCKMANN.
Und dann fahren Sie wohl nach Amerika? 
斯多克芒太太
是不是上美国? 
HORSTER.
Ja, det er meningen. 
HORSTER.
Yes, that’s my intention. 
HORSTER.
Ja, das ist meine Absicht. 
霍斯特
不错,是这么打算。 
BILLING.
Men så kan De jo ikke ta’ del i det nye formandsvalg. 
BILLING.
But then you won’t be able to take part in the election of the new council. 
BILLING.
Aber dann können Sie ja nicht bei den städtischen Neuwahlen mittun. 
毕凌
那么,你不能参加这一次市议会的选举了。 
HORSTER.
Skal her være nyt valg? 
HORSTER.
Is there to be a new election here? 
HORSTER.
Sind hier Neuwahlen? 
霍斯特
又要选举了? 
BILLING.
Véd De ikke det? 
BILLING.
Didn’t you know? 
BILLING.
Das wissen Sie nicht? 
毕凌
你没听说吗? 
HORSTER.
Nej, jeg blander mig ikke i de sager. 
HORSTER.
No, I don’t bother about things of that sort. 
HORSTER.
Nein, von solchen Sachen lasse ich die Finger weg. 
霍斯特
没听说,我不理会那些事儿。 
BILLING.
Men De bryr Dem da vel om de offentlige anliggender? 
BILLING.
But I suppose you take an interest in public affairs. 
BILLING.
Aber um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern Sie sich doch? 
毕凌
公共的事儿你没兴趣吗? 
HORSTER.
Nej, jeg forstår mig ikke på sligt. 
HORSTER.
No, I don’t understand anything about them. 
HORSTER.
Nein, ich verstehe mich auf so etwas nicht. 
霍斯特
那些事儿我一点儿都不懂。 
BILLING.
Alligevel; en må være med at stemme ialfald. 
BILLING.
Still one ought to make use of one’s vote. 
BILLING.
Immerhin, – mitstimmen muß man doch wenigstens. 
毕凌
不管怎么样,你应该去投票。 
HORSTER.
De, som ikke skønner sig på det, også? 
HORSTER.
Even those who don’t understand anything about it? 
HORSTER.
Die auch, die gar nichts davon verstehen? 
霍斯特
外行的人也该去投票? 
BILLING.
Skønner? Ja, hvad mener De med det? Samfundet er som et skib; alle mand må være med at styre roret. 
BILLING.
Understand? Now, what do you mean by that? Society is like a ship; every man must help in the steering. 
BILLING.
Verstehen? Ja, wie meinen Sie das? Die Gesellschaft ist wie ein Schiff. Alle Mann müssen mittun am Steuerruder. 
毕凌
外行?什么叫外行?社会就像一条船,人人都该去掌舵。 
HORSTER.
Kan hænde det er bra’ på landjorden; men ombord vilde ikke det gå godt. 
HORSTER.
That may be all right on shore, but at sea it would not do at all. 
HORSTER.
Fürs Festland mag das angebracht sein; aber an Bord würde es nicht gut gehen. 
霍斯特
这话在岸上也许说得通,在海里可绝对办不到。 
HOVSTAD.
Det er underligt, at de fleste sjøfolk bryr sig så lidet om landets sager. 
HOVSTAD.
It is very remarkable how little most seafaring folk care about public matters. 
HOVSTADT.
Sonderbar, daß die Seeleute im allgemeinen sich so wenig um die Dinge auf dem Lande kümmern. 
霍夫斯达
真怪,在船上做事的人对于公共事业照例这么不关心。 
BILLING.
Ganske mærkeligt. 
BILLING.
Most extraordinary. 
BILLING.
Ganz merkwürdig. 
毕凌
怪得很。 
DOKTOR STOCKMANN.
Sjøfolk er som trækfuglene; de føler sig hjemme både i syd og i nord. Men derfor må vi andre være desto virksommere, herr Hovstad. Kommer der noget almengavnligt i „Folkebudet“ imorgen? 
DR. STOCKMANN.
Seafaring folk are like birds of passage; they feel at home both in the south and in the north. So the rest of us have to be all the more energetic, Mr. Hovstad. Will there be anything of public interest in the People’s Messenger to-morrow? 
STOCKMANN.
Die Seeleute sind wie die Zugvögel; sie fühlen sich im Süden wie im Norden zu Hause. Aber darum müssen wir andern um so tätiger sein, Herr Hovstad. Steht morgen was von allgemeinem Interesse im »Volksboten«? 
斯多克芒医生
航海的人像候鸟似的,到处为家,南北都一样。所以咱们这些人更应该加倍努力,霍夫斯达先生。明天的《人民先锋报》上有没有地方公益事业的新闻? 
HOVSTAD.
Ikke noget om byens sager. Men iovermorgen tænkte jeg at ta’ ind Deres opsats – 
HOVSTAD.
Nothing of local interest. But the day after to-morrow I’m thinking of using your paper– 
HOVSTADT.
Nichts über städtische Angelegenheiten. Doch übermorgen dachte ich Ihren Aufsatz zu bringen – 
霍夫斯达
关于本地的没有。可是后天我打算登你那篇文章--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, død og plage, opsatsen! Nej, hør, den må De vente med. 
DR. STOCKMANN.
Yes–d–n it all, I say, you’ll have to hold that over. 
STOCKMANN.
Donnerwetter ja, der Aufsatz! Nein, hören Sie, damit müssen Sie warten. 
斯多克芒医生
哦,那篇文章!要不得!你先把它搁一搁,别发表。 
HOVSTAD.
Så? Nu havde vi netop så god plads, og jeg synes, det var just den belejligste tid – 
HOVSTAD.
Really? And we’d just got room for it. I should say, too, that this was the very time for it– 
HOVSTADT.
So? Jetzt haben wir aber just so schönen Platz, und ich meinte, der Augenblick wäre gerade sehr günstig – 
霍夫斯达
真的吗?目前我们报纸有的是空地方,我绝得这时候发表正合适。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja ja, det kan De nok ha’ ret i; men De må vente alligevel. Jeg skal siden forklare Dem –
(Petra, i hat og kåbe og med en del skrivebøger under armen, kommer ind fra forstuen.) 
DR. STOCKMANN.
Yes, yes, you may be right, but you’ll have to hold it over all the same. I’ll explain to you by-and-by–
[PETRA enters with hat and cloak on, with a number of exercise books under her arm. She comes in from the ante-room.] 
STOCKMANN.
Jawohl, da mögen Sie schon recht haben; Sie müssen aber trotzdem warten. Ich werde Ihnen später erklären –
(PETRA kommt in Hut und Mantel mit einem Stoß Schreibhefte unter dem Arm aus dem Vorzimmer.) 
斯多克芒医生
嗯,嗯,你的话也许不错,可是我那篇文章你还是得压一压。过一半天我把理由告诉你。(裴特拉戴着帽子,穿着外套,胳臂底下夹着一叠练习本从厅里进来。 
PETRA.
Godaften. 
PETRA.
Good evening! 
PETRA.
Guten Abend. 
裴特拉
爸爸,你好。 
DOKTOR STOCKMANN.
Godaften, Petra; er du der?
(Gensidige hilsener; Petra lægger tøjet og bøgerne fra sig på en stol ved døren.) 
DR. STOCKMANN.
Good evening, Petra! Is that you?
[They all bow. PETRA puts cloak and books on a chair by the door.] 
STOCKMANN.
Guten Abend, Petra; bist Du da?
(Gegenseitige Begrüßung; Petra legt Hut, Mantel und Hefte auf einen Stuhl an der Tür.) 
斯多克芒医生
你好,裴特拉。你回来了?
(大家互相打招呼。裴特拉把外套、帽子、练习本儿一齐搁在靠门的一张椅子上。) 
PETRA.
Og her sidder man og gør sig tilgode, mens jeg har været ude og trællet. 
PETRA.
Here you all are, enjoying yourselves, while I’ve been out slaving! 
PETRA.
Und hier sitzt man und tut sich gütlich, während ich draußen bin und mich abschufte. 
裴特拉
好啊,你们坐在这儿享福,我在外头辛苦! 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, så gør dig tilgode, du også. 
DR. STOCKMANN.
Well, then, you come and enjoy yourself too. 
STOCKMANN.
Na, so tu Dir doch auch gütlich, Du. 
斯多克芒医生
好,你也过来享享福。 
BILLING.
Skal jeg lave et lidet glas til Dem? 
BILLING.
May I mix you a little–? 
BILLING.
Soll ich Ihnen ein Gläschen anmachen? 
毕凌
我给你兑一小杯酒好不好? 
PETRA
(kommer hen til bordet).
Tak, jeg vil heller selv; De laver det altid for stærkt. Men det er sandt, far, jeg har et brev til dig.
(går hen til stolen, hvor tøjet ligger.) 
PETRA.
[coming towards the table].
Thanks, I’ll help myself–you always make it too strong. But by the way father, I’ve a letter for you.
[Goes to the chair where her things are lying.] 
PETRA
(kommt an den Tisch).
Danke, das tue ich lieber selbst; Sie machen ihn mir immer zu stark an. Richtig ja, Vater! Ich habe einen Brief für Dich.
(Geht zu dem Stuhl, wo ihre Sachen liegen.) 
裴特拉
(走到桌前)
谢谢你,我宁可自己动手---每回你都兑得太酽。哦,我想起来了,爸爸,这儿有你一封信。
(走到搁东西的椅子旁边拿信) 
DOKTOR STOCKMANN.
Et brev! Fra hvem? 
DR. STOCKMANN.
A letter! From whom? 
STOCKMANN.
Einen Brief! Von wem? 
斯多克芒医生
有封信。谁给我的? 
PETRA
(søger i kåbelommen).
Jeg fik det af postbudet just som jeg gik ud – 
PETRA
[searching the pocket of her cloak].
I got it from the postman just as I was going out– 
PETRA
(sucht in der Manteltasche).
Der Postbote hat ihn mir gegeben, gerade als ich das Haus verließ – 
裴特拉
(在外套口袋里摸索)
刚才我上学校去的时候邮差给我的。 
DOKTOR STOCKMANN (rejser sig og går hen imod hende.) Og så bringer du det først nu! 
DR. STOCKMANN
[rising and going towards her].
And you only bring it me now? 
STOCKMANN
(steht auf und geht zu ihr).
Und da gibst Du ihn erst jetzt ab! 
斯多克芒医生
(站起来,走过去)
你这时候才交给我? 
PETRA.
Jeg havde virkelig ikke tid til at løbe op igen. Værs’god, her er det. 
PETRA.
I really hadn’t time to run up again. Forgive me, father–here it is. 
PETRA.
Ich hatte wirklich nicht Zeit, wieder herauf zu laufen! Bitte schön, hier ist er. 
裴特拉
刚才我实在没工夫再跑回来了。喏 ,信在这儿。 
DOKTOR STOCKMANN
(griber brevet).
Lad mig se; lad mig se, barn. (ser på udskriften.) Jo, ganske rigtigt –! 
DR. STOCKMANN
[taking letter].
Let me see, let me see, child. [Reads the address]. Yes; allright! 
STOCKMANN
(nimmt schnell den Brief).
Laß mich sehen; laß mich sehen, mein Kind. (Sieht die Aufschrift an.) Ja, ganz recht –! 
斯多克芒医生
(把信抢过来)
快让我瞧,快让我瞧,孩子。(念发信人地址)对,对,一点不错! 
FRU STOCKMANN.
Er det det, du har ventet så på, Tomas? 
MRS. STOCKMANN. 
It is the one you’ve been expecting so, Thomas. 
FRAU STOCKMANN.
Ist das der, auf den Du so gewartet hast, Thomas? 
斯多克芒太太
汤莫斯,这几天你急着追问的就是这封信吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja netop; nu må jeg straks ind –. Hvor skal jeg finde et lys, Katrine? Er der nu ingen lampe i mit værelse igen! 
DR. STOCKMANN.
Yes, it is. Now, I must go to my room at once. Where shall I find a light, Katrine? Is there a lamp in the other room? 
STOCKMANN.
Ja freilich; jetzt muß ich gleich hinein –. Wo kriege ich ein Licht her, Käte? Es ist schon wieder keine Lampe in meinem Zimmer! 
斯多克芒医生
正是。我马上得去看信。哪儿有灯,凯德林?是不是我书房又没灯? 
FRU STOCKMANN.
Jo, lampen står og brænder på skrivebordet. 
MRS. STOCKMANN. 
Yes–the lamp is lit. It’s on the writing table. 
FRAU STOCKMANN.
Doch; die Lampe steht auf dem Schreibtisch und brennt. 
斯多克芒太太
有,灯早点上了,在写字桌上。 
DOKTOR STOCKMANN.
Godt, godt. Undskyld et øjeblik –
(han går ind i værelset til højre.) 
DR. STOCKMANN.
Excuse me one moment.
[He goes to room R. and closes door] 
STOCKMANN.
Gut, gut. Entschuldigen Sie einen Augenblick –
(Ab in das Zimmer rechts.) 
斯多克芒医生
好,好。对不起,失陪一会儿---
(话没说完就进了右边屋子) 
PETRA.
Hvad kan det være for noget, mor? 
PETRA.
What can it be, mother? 
PETRA.
Was kann das nur sein, Mutter? 
裴特拉
究竟是什么事,妈妈? 
FRU STOCKMANN.
Jeg véd ikke; i de sidste dage har han spurgt så tidt efter postbudet. 
MRS. STOCKMANN. 
I don’t know. For the last few days he has been always on the look-out for the postman. 
FRAU STOCKMANN.
Ich weiß nicht. In den letzten Tagen hat er so oft nach dem Postboten gefragt. 
斯多克芒太太
谁知道呢。这几天他老是伸着脖子盼邮差。 
BILLING.
Formodentlig en udenbys patient – 
BILLING.
Probably a country patient. 
BILLING.
Vermutlich ein auswärtiger Patient – 
毕凌
也许乡下有病人--- 
PETRA.
Stakkers far; han får snart altfor meget at bestille. (laver sit glas.) Ah, det skal smage! 
PETRA.
Poor father! He really works too hard. [Mixes her toddy.] Ah! that’ll be good. 
PETRA.
Armer Vater; es wird bald zu viel, was er zu tun hat. (Bereitet sich den Toddy.) Ah, das soll schmecken! 
裴特拉
爸爸真可怜!他快忙不过来了。(兑喷奇酒)啊,这杯酒味儿一定错不了! 
HOVSTAD.
Har De læst i aftenskolen idag også? 
HOVSTAD.
Have you been teaching in the night school as well to-day? 
HOVSTADT.
Haben Sie heut auch Abendunterricht gehabt? 
霍夫斯达
今天你又在夜校上过课了吗? 
PETRA
(nipper til glasset).
To timer. 
PETRA
[sipping her glass].
Two hours. 
PETRA
(nippt an ihrem Glase).
Zwei Stunden. 
裴特拉
(端着酒杯抿一抿)
上了两点钟。 
BILLING.
Og i formiddags fire timer i institutet – 
BILLING.
And in morning four hours at the Institute– 
BILLING.
Und vormittags vier Stunden im Institut – 
毕凌
白天在学校上四点钟--- 
PETRA
(sætter sig ved døren).
Fem timer. 
PETRA
[sitting down by table].
Five hours. 
PETRA
(setzt sich an den Tisch).
Fünf Stunden. 
裴特拉
(在桌旁坐下)
五点钟。 
FRU STOCKMANN.
Og iaften har du stile at rette, ser jeg. 
MRS. STOCKMANN. 
And I see you’ve some exercises to correct this evening. 
FRAU STOCKMANN.
Und heut abend hast Du noch Hefte zu korrigieren, wie ich sehe. 
斯多克芒太太
我看你今天晚上还得改练习本。 
PETRA.
En hel bunke, ja. 
PETRA.
Yes, quite a heap of them. 
PETRA.
Ja, einen ganzen Haufen. 
裴特拉
不错,一大堆呢。 
HORSTER.
De har nok også fuldt op at bestille, lader det til. 
HORSTER.
You’ve enough to do, it seems to me. 
HORSTER.
Sie haben auch alle Hände voll zu tun, wie mir scheint. 
霍斯特
我觉得你也太忙了。 
PETRA.
Ja; men det er bra’. En blir så dejlig træt bagefter. 
PETRA.
Yes; but that’s a good thing. One is so delightfully tired after it. 
PETRA.
Ja, aber das ist famos! Man wird hernach so himmlisch müde. 
裴特拉
是,可是我愿意。做完了事累得挺痛快。 
BILLING.
Synes De om det? 
BILLING.
Do you really think that? 
BILLING.
Und das mögen Sie? 
毕凌
你喜欢累吗? 
PETRA.
Ja, for så sover en så godt. 
PETRA.
Yes, for then one sleeps so well. 
PETRA.
Ja, weil man dann so gut schläft. 
裴特拉
喜欢,累了睡得香。 
MORTEN.
Du må være svært syndig, du, Petra. 
MORTEN.
I say, Petra, you must be a very great sinner. 
MORTEN.
Du, Petra, Du mußt mächtig sündhaft sein. 
摩邓
姐姐,你一定是个罪孽挺重的人。 
PETRA.
Syndig? 
PETRA.
A sinner! 
PETRA.
Sündhaft? 
裴特拉
罪孽挺重的人? 
MORTEN.
Ja, når du arbejder så meget. Herr Rørlund siger, at arbejde er en straf for vore synder. 
MORTEN.
Yes, if you work so hard. Mr Rorlund says work is a punishment for our sins. 
MORTEN.
Ja, weil Du so viel arbeitest. Herr Rörlund sagt, das Arbeiten, das ist eine Strafe für unsere Sünden. 
摩邓
是的,要是像你这么拼命工作的话。罗冷先生说过,工作是对我们罪孽的惩罚。 
EJLIF
(blæser).
Pyh, hvor dum du er, at du tror på sligt noget. 
EJLIF
[with a superior air].
Bosh! You are a child to believe such stuff as that. 
EJLIF
(pfeift).
Pah! Wie dumm Du bist, so etwas zu glauben. 
艾立夫
(鄙视地)
胡说八道!你这傻子,会信这种废话。 
FRU STOCKMANN.
Nå, nå, Ejlif! 
MRS. STOCKMANN. 
Come, come, Ejlif. 
FRAU STOCKMANN.
Na, na, Ejlif! 
斯多克芒太太
算了,算了,艾立夫! 
BILLING
(ler).
Nej, det er udmærket. 
BILLING
[laughing].
No! that’s too rich! 
BILLING
(lacht).
Nein, das ist ausgezeichnet. 
毕凌
(大笑)
妙!妙! 
HOVSTAD.
Vil ikke du gerne arbejde så meget, Morten? 
HOVSTAD.
Would you like to work so hard, Morten? 
HOVSTADT.
Du möchtest wohl nicht gern so viel arbeiten, Morten? 
霍夫斯达
摩邓,你不愿意拼命工作吗? 
MORTEN.
Nej, det vil jeg ikke. 
MORTEN.
No, I shouldn’t. 
MORTEN.
Nein, das möchte ich nicht. 
摩邓
我不愿意。 
HOVSTAD.
Ja, men hvad vil du da bli’ til i verden? 
HOVSTAD.
Yes; but what will you turn out then? 
HOVSTADT.
Ja, aber was willst Du denn einmal werden? 
霍夫斯达
那么,你长大了干什么? 
MORTEN.
Jeg vil helst bli’ viking, jeg. 
MORTEN.
I should like to be a Viking. 
MORTEN.
Ich möchte am liebsten Wiking werden. 
摩邓
我想当海盗。 
EJLIF.
Men så måtte du jo være hedning da. 
EJLIF.
But then you’d have to be a heathen. 
EJLIF.
Aber dann müßtest Du ja Heide sein! 
艾立夫
那么,你只能做个异教徒。 
MORTEN.
Ja, så kunde jeg jo bli’ hedning da. 
MORTEN.
Then I’d be a heathen. 
MORTEN.
Ja, dann könnte ich ja Heide werden. 
摩邓
那我就做异教徒。 
BILLING.
Det holder jeg med dig i, Morten! Jeg siger akkurat det samme. 
BILLING.
There I agree with you, Morten. I say just the same. 
BILLING.
Darin halte ich es mit Dir, Morten! Ich sage genau dasselbe. 
毕凌
摩邓,这话我同意!我也这么说。 
FRU STOCKMANN
(gør tegn).
Nej visst gør De ikke, nej, herr Billing. 
MRS. STOCKMANN
[making a sign to him].
No, no, Mr. Billing, you don’t. 
FRAU STOCKMANN
(macht ihm ein Zeichen).
Das ist doch Ihr Ernst nicht, – nein, Herr Billing. 
斯多克芒太太
(向毕凌打手势)
毕凌先生,你的话是假的。 
BILLING.
Jo, Gud døde mig –! Jeg er en hedning, og det er jeg stolt af. Pas på, snart blir vi hedninger allesammen. 
BILLING.
God bless me! I should. I’m a heathen, and I’m proud of it. You’ll see we shall all be heathens soon. 
BILLING.
Ja, Gott verdamm’ mich –! Ich bin ein Heide, und darauf bin ich stolz. Passen Sie mal auf, bald werden wir alle Heiden, einer wie der andere. 
毕凌
不是真话才怪呢。 我是邪教徒,并且我还很得意。你瞧着吧,不久咱们都会变成邪教徒。 
MORTEN.
Og kan vi da få lov at gøre alt det vi vil? 
MORTEN.
And shall we be able to do anything we like then? 
MORTEN.
Und dürfen wir dann alles tun, was wir wollen? 
摩邓
是不是到了那时候咱们想干什么就可以干什么? 
BILLING.
Ja, ser du, Morten – 
BILLING.
Well, you see, Morten– 
BILLING.
Ja, sieh mal, Morten – 
毕凌
唔,摩邓--- 
FRU STOCKMANN.
Nu skal I gå ind med jer, gutter; I har visst noget at læse over til imorgen. 
MRS. STOCKMANN. 
Now, run away, boys; I’m sure you’ve some lessons to prepare for to-morrow. 
FRAU STOCKMANN.
Nun macht aber, daß Ihr hineinkommt, Ihr Jungens; Ihr habt gewiß noch Schularbeiten für morgen. 
斯多克芒太太
孩子们,快走,我知道你们都要预备明天的功课。 
EJLIF.
Jeg kunde da gerne få bli’ en stund – 
EJLIF.
I may stay just a little longer. 
EJLIF.
Ich könnte doch ganz gut noch ein bißchen bleiben – 
艾立夫
妈妈,让我再待一会儿--- 
FRU STOCKMANN.
Ikke du heller; gå så begge to.
(Gutterne siger godnat og går ind i værelset til venstre.) 
MRS. STOCKMANN. 
No, not you either. Now be off, both of you.
[ The boys say good-night and go off by room L.] 
FRAU STOCKMANN.
Auch Du nicht; Ihr sollt jetzt beide gehen.
(Die Knaben sagen Gutenacht und gehen in das Zimmer links.) 
斯多克芒太太
不行,你也得走。你们俩都走。
(两个孩子道了夜安,走进左屋) 
HOVSTAD.
Tror De virkelig, det kan skade gutterne at høre på sligt? 
HOVSTAD.
Do you think it does the boys any harm to hear these things? 
HOVSTADT.
Glauben Sie wirklich, es könnte den Jungens schaden, wenn sie so etwas hören? 
霍夫斯达
你当真觉得孩子们听了这些话坏处吗? 
FRU STOCKMANN.
Ja, jeg véd ikke; men jeg synes ikke om det. 
MRS. STOCKMANN. 
Well, I don’t know; but I don’t like it. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, ich weiß nicht; aber ich habe es nicht gern. 
斯多克芒太太
我不知道。我就是不愿意他们听。 
PETRA.
Ja, men, mor, jeg tror det er rent galt af dig. 
PETRA.
But mother, I think that’s ridiculous of you. 
PETRA.
Aber, Mutter; mir scheint, das ist von Dir so verkehrt wie möglich. 
裴特拉
妈妈,说实话,我觉得你的看法很不正确。 
FRU STOCKMANN.
Ja, det kan gerne være; men jeg synes ikke om det; ikke her hjemme. 
MRS. STOCKMANN. 
Maybe! But I don’t like it–here, at home. 
FRAU STOCKMANN.
Mag sein; aber ich habe es nicht gern; wenigstens nicht hier zu Hause. 
斯多克芒太太
也许是吧。可是我不愿意他们在家里听这些话。 
PETRA.
Der er så megen usandhed både i hjemmet og i skolen. I hjemmet skal der ties, og i skolen må vi stå og lyve for børnene. 
PETRA.
There’s so much falseness both at home and at school. At home you mustn’t speak, and at school you have to stand there and lie to the children. 
PETRA.
Zu Hause wie in der Schule ist so viel Unwahrheit. Zu Hause soll geschwiegen werden, und in der Schule müssen wir den Kindern vorlügen. 
裴特拉
家庭和学校都是一片虚伪。在家里不许人说话,在学校逼着人对孩子们撒谎。 
HORSTER.
Må De lyve? 
HORSTER.
You have to lie? 
HORSTER.
Vorlügen? 
霍斯特
你也对他们撒谎吗? 
PETRA.
Ja, tror De ikke, vi må foredrage mangt og meget, som vi ikke selv tror på? 
PETRA.
Yes; don’t you know that we have to teach many and many a thing we don’t believe ourselves. 
PETRA.
Ja, meinen Sie nicht, wir trügen sehr vieles vor, woran wir selbst nicht glauben? 
裴特拉
当然。你难道不知道我们经常把一大堆自己都不信的话告诉孩子们? 
BILLING.
Jo, det er nok altfor visst. 
BILLING.
Yes, we know that well enough. 
BILLING.
Ja, das ist nur allzu wahr. 
毕凌
这话真不假。 
PETRA.
Havde jeg bare midler til det, så skulde jeg selv oprette en skole, og der skulde det gå anderledes til. 
PETRA.
If only I could afford it I’d start a school myself, and things should be very different there. 
PETRA.
Hätte ich nur die Mittel, ich würde selber eine Schule gründen, und da sollte es anders zugehen. 
裴特拉
要是我有钱,我要自己办个学校,办法完全不一样。 
BILLING.
Å hvad, midler – 
BILLING.
Ah! as to means– 
BILLING.
Ach was, Mittel – 
毕凌
喔,这笔钱--- 
HORSTER.
Ja, tænker De på det, frøken Stockmann, så skal De gerne få lokale hos mig. Salig fars gamle store hus står jo næsten tomt; der er en svært stor spisesal neden under – 
HORSTER.
If you are really thinking of doing that, Miss Stockmann, I shall be delighted to let you have a room at my place. My big old house is nearly empty; there’s a large dining-room on the ground floor– 
HORSTER.
Wenn’s weiter nichts ist, Fräulein Stockmann, so stelle ich Ihnen gern bei mir ein Lokal zur Verfügung. Das große Haus meines seligen Vaters steht ja so gut wie leer; zu ebener Erde ist ein riesiger Speisesaal – 
霍斯特
要是你真想办学校,斯多克芒小姐,我倒愿意借地方给你。你知道,我父亲给我留下的那所旧房子现在差不多全空着,楼下有间极大的饭厅--- 
PETRA
(ler).
Ja, ja, tak skal De ha’; men det blir der nok ikke noget af. 
PETRA
[laughing].
Yes, yes, thank you–but nothing will come of it. 
PETRA
(lacht).
Ja, ja – ich danke Ihnen recht schön; aber es wird wohl nichts draus werden. 
裴特拉
(大笑)
喔,谢谢你---恐怕我不过是白说说罢了。 
HOVSTAD.
Å nej, frøken Petra går nok heller over til bladskriverne, tænker jeg. Det er sandt, har De fåt tid til at se lidt på den engelske fortælling, som De lovte at oversætte for os? 
HOVSTAD.
Oh no! Miss Petra will yet come over to the journalists, I fancy. By-the-way, have you done anything at the English novel you promised to translate for us?– 
HOVSTADT.
Ach nein, Fräulein Petra geht wohl eher unter die Zeitungsschreiber, meine ich. Doch daß ich es nicht vergesse, – haben Sie Zeit gehabt, ein bißchen in die englische Erzählung hinein zu gucken, die Sie für uns übersetzen wollten? 
霍夫斯达
据我看,裴特拉小姐将来倒说不定会干新闻事业。提起新闻事业,你答应给我们翻译的那篇英文小说已经动手了吗? 
PETRA.
Nej, ikke endnu; men De skal nok få den i rette tid.
(Doktor Stockmann kommer fra sit værelse med det åbne brev i hånden.) 
PETRA.
Not yet. But you shall have it in good time.
[DR. STOCKMANN enters from his room with the letter open in his hand] 
PETRA.
Nein, noch nicht. Aber Sie bekommen sie rechtzeitig.
(STOCKMANN kommt aus seinem Zimmer mit dem offenen Brief in der Hand.) 
裴特拉
还没动手呢。可是一定误不了你们的事。
(斯多克芒医生拿着一封拆开的信,从自己屋里走出来。) 
DOKTOR STOCKMANN
(svinger brevet).
Jo, nu kan I tro, her skal spørges nyt i byen! 
DR. STOCKMANN.
[flourishing the letter].
Here’s some news, I think, will wake up the town! 
STOCKMANN
(schwingt den Brief).
Jetzt, paßt mal auf, soll die Stadt eine Neuigkeit hören! 
斯多克芒医生
(摇晃着那封信)
新闻来了,地方上要热闹了! 
BILLING.
Nyt? 
BILLING.
News? 
BILLING.
Eine Neuigkeit? 
毕凌
新闻来了? 
FRU STOCKMANN.
Hvad er det for noget nyt? 
MRS. STOCKMANN. 
What news? 
FRAU STOCKMANN.
Was ist das für eine Neuigkeit? 
斯多克芒太太
什么新闻? 
DOKTOR STOCKMANN.
En stor opdagelse, Katrine! 
DR. STOCKMANN.
A great discovery, Katrine. 
STOCKMANN.
Ein große Entdeckung, Käte! 
斯多克芒医生
一个大发现,凯德林! 
HOVSTAD.
Så? 
HOVSTAD.
What? 
HOVSTADT.
So? 
霍夫斯达
真的吗? 
FRU STOCKMANN.
Som du har gjort? 
MRS. STOCKMANN. 
Made by you? 
FRAU STOCKMANN.
Die Du gemacht hast? 
斯多克芒太太
是你发现的? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja netop jeg. (går frem og tilbage.) Lad dem nu komme, som de plejer, og sige, at det er griller og gal mands påfund. Men de vogter sig nok! Haha, de vogter sig, tænker jeg! 
DR. STOCKMANN.
Yes–by me! [Walks up and down.] Now, let them come as usual, and say these are fads and crack-brained fancies. But they’ll not dare to. Ha! ha! I know they won’t. 
STOCKMANN.
Ich, allerdings. (Geht auf und ab.) Laßt sie nur kommen und, wie gewöhnlich, sagen, daß es Grillen und Einfälle eines verrückten Kerls sind. Aber sie werden sich wohl hüten! Haha! Sie werden sich hüten, denke ich! 
斯多克芒医生
一点不错---是我发现的!(走来走去)现在让他们再骂我什么疯头疯脑。胡思乱想吧。往后他们可得小心点儿了。哈哈!往后他们可不敢乱说了! 
PETRA.
Men, far, så sig da, hvad det er. 
PETRA.
Father, do tell us what it is. 
PETRA.
Aber Vater, so sag’ doch, was es ist. 
裴特拉
爸爸,快告诉我们到底是怎么回事吧。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, ja, giv mig bare tid, så skal I få vide det altsammen. Tænk, om jeg nu havde havt Peter her! Ja, der ser man, hvorledes vi mennesker kan gå omkring og dømme som de blindeste muldvarper – 
DR. STOCKMANN.
Well, well, give me time, and you shall hear all about it. If only Peter were here now! There, you see how we men can go about and form judgments like blind moles– 
STOCKMANN.
Ja, ja, laßt mir nur Zeit, dann sollt Ihr alles erfahren. Ach, hätt’ ich jetzt nur den Peter da! Da sieht man, wie wir Menschen herumlaufen und urteilen können wie die blindesten Maulwürfe – 
斯多克芒医生
别忙,我会把事情全都告诉你们。可惜彼得不在这儿!这件事可以证明,有时候我们发议论、下断语简直像瞎眼的鼹鼠一样。 
HOVSTAD.
Hvad mener De med det, herr doktor? 
HOVSTAD.
What do you mean, doctor? 
HOVSTADT.
Wie meinen Sie das, Herr Doktor? 
霍夫斯达
你这话什么意思,斯多克芒大夫? 
DOKTOR STOCKMANN
(standser ved bordet).
Er det ikke den almindelige mening, at vor by er et sundt sted? 
DR. STOCKMANN
[standing near table].
Is it not the general opinion that the town is healthy? 
STOCKMANN
(bleibt am Tisch stehen).
Ist es nicht die allgemeine Ansicht, daß unsere Stadt ein gesunder Ort ist? 
斯多克芒医生
(在桌旁站住)
是不是大家都说,咱们这城市是个极卫生的地方? 
HOVSTAD.
Jo, det forstår sig da vel. 
HOVSTAD.
Of course. 
HOVSTADT.
Ei freilich. 
霍夫斯达
当然。 
DOKTOR STOCKMANN.
Et ganske overordentlig sundt sted endogså, – et sted, som fortjener at anbefales på det varmeste både for syge og for friske medmennesker – 
DR. STOCKMANN.
Indeed, a quite exceptionally healthy place, worthy to be recommended in the warmest manner to our fellow-men, both the sick and the whole– 
STOCKMANN.
Ein ganz außerordentlich gesunder Ort obendrein – ein Ort, der unseren kranken wie unseren gesunden Mitmenschen nicht warm genug empfohlen werden kann – 
斯多克芒医生
是啊,大家都说,这是个少有的好地方。值得竭力推荐,对于有病的人和身体健康的人全都适宜--- 
FRU STOCKMANN.
Ja men, kære Tomas – 
MRS. STOCKMANN. 
My dear Thomas– 
FRAU STOCKMANN.
Aber, lieber Thomas – 
斯多克芒太太
汤莫斯,可是--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Og anbefalet det og lovprist det har vi da også. Jeg har skrevet og skrevet både i „Folkebudet“ og i flyveskrifter – 
DR. STOCKMANN.
And we’ve recommended and belauded it too. I have written again and again, both in the Messenger and in pamphlets– 
STOCKMANN.
Und empfohlen und gepriesen haben wir ihn denn auch! Ich habe geschrieben und geschrieben, im »Volksboten« wie in Flugschriften – 
斯多克芒医生
咱们确是花过力气给它吹嘘棒场。在《人民先锋报》上和小册子里头,我一次一次地写文章赞扬咱们这地方--- 
HOVSTAD.
Nu ja, og så? 
HOVSTAD.
Yes, and what then? 
HOVSTADT.
Nun ja, und –? 
霍夫斯达
怎么样? 
DOKTOR STOCKMANN.
Denne badeanstalt, som kaldes for byens pulsåre, og byens livsnerve og –– og fanden véd, hvad det er for noget altsammen – 
DR. STOCKMANN.
These Baths, that we have called the pulse of the town, the living nerves of the town–and the devil knows what else– 
STOCKMANN.
Dieses Bad, das man die Pulsader der Stadt und den Lebensnerv der Stadt und – und weiß der Teufel wie sonst noch nennt – 
斯多克芒医生
这个浴场---咱们说它是本地的命脉,说它是本地的神经中枢,还有别的稀奇古怪的名字--- 
BILLING.
„Byens bankende hjerte“ har jeg engang i en festlig stund tilladt mig at – 
BILLING.
“The town’s palpitating heart”–it was thus that in one inspired moment I allowed myself to– 
BILLING.
»Das pochende Herz der Stadt« habe ich mir mal in einer festlichen Stunde erlaubt zu – 
毕凌
我记得有一次在庆祝会上,我还说过这浴场是“咱们城市的心脏”呢--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Å ja, det også. Men véd De så, hvad det i virkeligheden er, dette store, prægtige, lovpriste badeanlæg, som har kostet så mange penge, – véd De, hvad det er? 
DR. STOCKMANN.
Ah, yes! that also! But do you know what in reality these mighty, magnificent, belauded Baths–that have cost so much money–do you know what they are? 
STOCKMANN.
Na ja, das auch. Aber wissen Sie denn, was es in Wirklichkeit ist, dieses große, prächtige, gepriesene Bad, das so viel Geld gekostet hat, – wissen Sie, was es ist? 
斯多克芒医生
可不是吗。可是你知道不知道,这座规模宏大、富丽堂皇、费用浩大、人人称赞的浴场究竟是什么东西? 
HOVSTAD.
Nej, hvad er det da for noget? 
HOVSTAD.
No, what are they? 
HOVSTADT.
Nein, was denn? 
霍夫斯达
不知道。究竟是什么? 
FRU STOCKMANN.
Ja, hvad er det da? 
MRS. STOCKMANN. 
Why, what are they? 
FRAU STOCKMANN.
Ja, was ist denn? 
斯多克芒太太
快告诉我们是什么。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hele badet er en pesthule. 
DR. STOCKMANN.
The whole place is a pest-house. 
STOCKMANN.
Das ganze Bad ist eine Pesthöhle. 
斯多克芒医生
是个传染病的窝儿。 
PETRA.
Badet, far! 
PETRA.
The Baths, father? 
PETRA.
Das Bad, Vater! 
裴特拉
爸爸,你说的是那浴场? 
FRU STOCKMANN
(på samme tid).
Vort bad! 
MRS. STOCKMANN
[at the same time].
Our Baths! 
FRAU STOCKMANN
(zu gleicher Zeit).
Unser Bad! 
斯多克芒太太
(同时)
你说的是咱们的浴场! 
HOVSTAD
(ligeså).
Men, herr doktor – 
HOVSTAD.
[also at the same time].
But, doctor–! 
HOVSTADT
(ebenso).
Aber Herr Doktor – 
霍夫斯达
(也同时)
可是,斯多克芒大夫---! 
BILLING.
Aldeles utroligt! 
BILLING.
Oh! it’s incredible. 
BILLING.
Ganz unglaublich! 
毕凌
没有的事! 
DOKTOR STOCKMANN.
Hele badeanstalten er en kalket forgiftig grav, siger jeg. Sundhedsfarlig i allerhøjeste grad! Alle disse uhumskhederne oppe i Mølledalen, – alt dette her, som lugter så fælt, – det inficerer vandet i spisningsrørene til brøndhuset; og dette samme fordømte giftige smuds siver også ud i stranden – 
DR. STOCKMANN.
The whole place, I tell you, is a whited sepulchre; noxious in the highest degree. All that filth up there in the mill dale, with its horrible stench, taints the water in the feed-pipes of the Baths; and the same d–d muck oozes out on the shore– 
STOCKMANN.
Das ganze Bad ist ein übertünchtes, vergiftetes Grab, sag’ ich. Gesundheitsgefährlich im allerhöchsten Grade! Der ganze Unrat da oben im Mühltal, – alles, was da so eklig riecht, – es infiziert das Wasser in den Zuflußröhren des Brunnenhauses, und dieser selbe verdammte, vergiftete Dreck sickert auch hinunter zum Strande – 
斯多克芒医生
老实告诉你们,这个浴场像一座外头刷得雪白、里头埋着死人的坟墓---肮脏到了极点的害人地方!从磨坊沟流出来的那些臭气熏天的东西把帮浦房送水管里的水都弄脏了,并且这种害人的毒水还在海滩上渗出来--- 
HORSTER.
Der, hvor sjøbadene ligger? 
HOVSTAD.
Where the sea Baths are? 
HORSTER.
Wo die Seebäder liegen? 
霍夫斯达
就在海滨浴场那儿? 
DOKTOR STOCKMANN.
Netop der. 
DR. STOCKMANN.
There. 
STOCKMANN.
Eben dahin. 
斯多克芒医生
一点不错。 
HOVSTAD.
Hvoraf véd De nu alt dette så visst, herr doktor? 
HOVSTAD.
But how are you so certain of all this, doctor? 
HOVSTADT.
Woher wissen Sie denn das alles so genau, Herr Doktor? 
霍夫斯达
你怎么知道的这么清楚,斯多克芒大夫? 
DOKTOR STOCKMANN.
Jeg har undersøgt forholdene så samvittighedsfuldt, som tænkes kan. Å, jeg gik længe og havde en mistanke om noget sligt. Ifjor indtraf her en del påfaldende sygdomstilfælder blandt badegæsterne, – både tyføse og gastriske tilfælder – 
DR. STOCKMANN.
I have investigated the conditions as conscientiously as possible. This long time I have had my doubts about it. Last year we had some extraordinary cases of illness–both typhoid and gastric attacks– 
STOCKMANN.
Ich habe die Verhältnisse so gewissenhaft wie nur denkbar untersucht. Ach, ich hatte schon lange einen solchen Verdacht gehegt. Voriges Jahr kam eine Reihe auffallender Krankheitsfälle unter den Badegästen vor, – Fälle von Typhus und gastrischem Fieber – 
斯多克芒医生
我一直在尽心竭力地考查这件事。我早就动过疑心。去年病人中间就发现过几种奇怪的病症---斑疹伤寒带胃炎--- 
FRU STOCKMANN.
Ja, det gjorde der jo også. 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, I remember. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, das ist freilich wahr. 
斯多克芒太太
不错,我记得有这么回事。 
DOKTOR STOCKMANN.
Dengang trode vi, at de fremmede havde ført smitten med sig; men siden, – ivinter, – kom jeg på andre tanker; og så gav jeg mig til at undersøge vandet, så godt det lod sig gøre. 
DR. STOCKMANN.
At the time we thought the visitors had brought the infection with them; but since–last winter–I came to another conclusion. So I set about examining the water as well as I could. 
STOCKMANN.
Damals glaubten wir, die Fremden hätten die Ansteckung mitgebracht; hernach aber – in diesem Winter – bin ich auf andere Gedanken gekommen; und dann machte ich mich dran, das Wasser zu untersuchen, so gut es sich tun ließ. 
斯多克芒医生
当时我们还以为是疗养病人自己从别处把病带来的。可是过了几个月---到了去年冬天---我才渐渐地觉得不是那么回事了。所以我就动手尽力化验浴场的水。 
FRU STOCKMANN.
Det er altså det, du har havt så travlt med! 
MRS. STOCKMANN. 
It was this you were working so hard at! 
FRAU STOCKMANN.
Das war es also, was Dir so viel zu schaffen gemacht hat? 
斯多克芒太太
原来你一天到晚忙的就是这个! 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, du kan nok sige jeg har havt travlt, Katrine. Men her mangled jeg jo de fornødne videnskabelige hjælpemidler; og så sendte jeg prøver både af drikkevandet og af sjøvandet ind til universitetet for at få en exakt analyse af en kemiker. 
DR. STOCKMANN.
Yes, you may well say I’ve worked, Katrine. But here, you know, I hadn’t the necessary scientific appliances, so I sent both our drinking and seawater to the university for an exact analysis by a chemist. 
STOCKMANN.
Ja, Käte, Du darfst schon sagen, daß es mir zu schaffen gemacht hat. Aber hier fehlten mir ja die nötigen wissenschaftlichen Hilfsmittel; und so schickte ich Proben vom Trinkwasser wie vom Seewasser an die Universität, um von einem Chemiker eine exakte Analyse zu erhalten. 
斯多克芒医生
嗯,凯德林,你可以说我是出力忙了一阵子。可是那时候我手里的科学仪器不够用,所以我就把咱们这儿喝的水和海水都取了些样品,送到大学,请一位化学专家仔细分析。 
HOVSTAD.
Og den har De nu fåt? 
HOVSTAD.
And you have now received it? 
HOVSTADT.
Und die haben Sie jetzt erhalten? 
霍夫斯达
专家的化验报告你收到没有? 
DOKTOR STOCKMANN
(viser brevet).
Her har jeg den! Der er påvist tilstedeværelsen af forrådnede organiske stoffer i vandet, – infusorier i mængdevis. Det er absolut skadeligt for sundheden, enten det nu bruges indvortes eller udvortes. 
DR. STOCKMANN
[showing letter].
Here it is. And it proves beyond dispute the presence of organic matter in the water–millions of infusoria. It is absolutely injurious to health whether used internally or externally. 
STOCKMANN
(zeigt den Brief).
Hier habe ich sie! Das Vorhandensein verfaulter organischer Stoffe ist im Wasser nachgewiesen – Infusorien in Massen. Das Wasser ist absolut schädlich für die Gesundheit, ob es nun innerlich oder äußerlich gebraucht wird. 
斯多克芒医生
(把信给他看)
这就是!这个报告确确实实证明了矿泉里含着腐烂性有机体---千千万万的细菌。这种矿泉,不论是喝下去或是外用,对于人的健康都有绝对的损害。 
FRU STOCKMANN.
Det var da en Guds lykke, at du kom efter det itide. 
MRS. STOCKMANN. 
What a blessing you found it out in time. 
FRAU STOCKMANN.
Es ist ein wahres Glück, daß Du noch beizeiten dahinter gekommen bist. 
斯多克芒太太
幸亏你发现得早。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det må du nok sige. 
DR. STOCKMANN.
Yes, you may well say that. 
STOCKMANN.
Ja, da hast Du recht. 
斯多克芒医生
是可以这么说。 
HOVSTAD.
Og hvad agter De nu at gøre, herr doktor? 
HOVSTAD.
And what do you intend to do now, doctor? 
HOVSTADT.
Und was werden Sie jetzt tun, Herr Doktor? 
霍夫斯达
现在你打算怎么办呢,斯多克芒大夫? 
DOKTOR STOCKMANN.
Naturligvis se at få rettet på sagen. 
DR. STOCKMANN.
Why, set things right, of course. 
STOCKMANN.
Natürlich versuchen, Wandel zu schaffen. 
斯多克芒医生
那还用说,当然得动手整顿喽。 
HOVSTAD.
Lar det sig altså gøre? 
HOVSTAD.
Do you think that can be done? 
HOVSTADT.
Das ist also möglich? 
霍夫斯达
你觉得有法子整顿吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Det må la’ sig gøre. Ellers er hele badeanstalten ubrugelig, – ødelagt. Men det har ingen nød. Jeg er ganske på det rene med, hvad der må foretages. 
DR. STOCKMANN.
It must be done. Else the whole Baths are useless, ruined. But there’s no need for that. I’m quite clear as to what will have to be done. 
STOCKMANN.
Es muß möglich sein. Sonst ist das ganze Bad unbrauchbar, – ruiniert. Aber damit hat es keine Not, Ich bin vollständig mit mir im reinen darüber, was hier zu tun ist. 
斯多克芒医生
无论如何,非整顿不可。要不然,整个儿这座浴场就没用了,就白糟蹋了。可是不用担心。我心里很有底,我知道该怎么着手。 
FRU STOCKMANN.
Men, snille Tomas, at du har holdt alt dette her så hemmeligt. 
MRS. STOCKMANN. 
But, my dear Thomas, that you should have kept all this so secret! 
FRAU STOCKMANN.
Aber, bester Thomas, daß Du dies alles so geheim gehalten hast. 
斯多克芒太太
汤莫斯,可是你为什么把事情瞒得这么紧? 
DOKTOR STOCKMANN.
Jo, jeg skulde kanske rendt ud i byen og snakket om det, før jeg havde fuld visshed? Nej tak; så gal er jeg ikke. 
DR. STOCKMANN.
Would you have had me rush all over the town and chatter about it before I was quite certain? No, thanks ! I’m not so mad as that. 
STOCKMANN.
Ja, hätte ich vielleicht in der Stadt herumrennen und es ausposaunen sollen, ehe ich noch volle Gewißheit hatte? Ich werde mich hüten – so dumm bin ich nicht. 
斯多克芒医生
难道说,底细还没摸清楚,你就要我跑到大街上,逢人就告诉吗?对不起,这可办不到,我不那么疯。 
PETRA.
Nå, men til os her hjemme – 
PETRA.
But us at home– 
PETRA.
Na, aber Deiner Familie – 
裴特拉
可是告诉自己家里人--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ikke til nogen levende sjæl. Men imorgen kan du løbe indom til „grævlingen“ – 
DR. STOCKMANN.
Not one word to a living soul. But to-morrow you may run in to the Badger. 
STOCKMANN.
Keiner Menschenseele. Doch morgen kannst Du zum »Dachs« laufen – 
斯多克芒医生
谁都不能告诉。可是你倒不妨去看看“老貛”--- 
FRU STOCKMANN.
Nej men, Tomas –! 
MRS. STOCKMANN. 
Oh! Thomas– 
FRAU STOCKMANN.
Aber Thomas –! 
斯多克芒太太
喔,汤莫斯,这个称呼! 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, nå, til bedstefar da. Jo, nu skal han få noget at forundre sig over, den gamle; han tror jo, jeg er forrykt i hodet; å ja, der er nok flere, som tror det samme, har jeg mærket. Men nu skal de godtfolk få se –; nu skal de bare få se –! (går omkring og gnider hænderne.) Her blir et sligt opstyr i byen, Katrine! Du kan aldrig tænke dig det. Hele vandledningen må lægges om. 
DR. STOCKMANN.
Well, well, to your grandfather. He’ll have something to wonder at now, the old fellow. He thinks I’m not all right in my head–yes, and there are plenty of others who think the same, I’ve noticed. But now the good folk will see–now they will see! [Walks up and down rubbing his hands.] What a stir there’ll be in the town, Katrine! You can’t imagine what it will be! All the water-pipes will have to be re-laid. 
STOCKMANN.
Na, also zum Großvater. Ja, der Alte, der wird ein Gesicht machen! Er glaubt ja, ich bin verrückt; na ja, ich weiß schon: es gibt noch mehr Leute, die das glauben. Jetzt sollen die Herrschaften aber sehen –; jetzt sollen Sie sehen –! (Geht umher und reibt sich die Hände.) Was wird das für einen Krach in der Stadt geben, Käte! Davon kannst Du Dir gar keinen Begriff machen. Die ganze Wasserleitung muß umgelegt werden. 
斯多克芒医生
好,好,看看你外公。那老东西知道了一定会吓一大跳。他会把我当疯子---不但是他,还有好些人也会把我当疯子 ,我早看出来了。现在让那些聪明人看看---我要让他们看看!(一边搓手,一边走来走去)凯德林,你等着瞧这场热闹吧!你想!所有的管子都得重新安装。 
HOVSTAD
(rejser sig).
Hele vandledningen –? 
HOVSTAD
[rising].
All the water-pipes? 
HOVSTADT
(steht auf).
Die ganze Wasserleitung –? 
霍夫斯达
(站起来)
所有的水管子---? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det forstår sig. Indtaget ligger for lavt; det må flyttes til et sted meget højere oppe. 
DR. STOCKMANN.
Why, of course. They’ve been laid too low down; they must be moved up to higher ground. 
STOCKMANN.
Ja, versteht sich. Das Aufnahmebecken liegt zu niedrig; es muß nach einer weit höheren Stelle verlegt werden. 
斯多克芒医生
当然。水管的入口太低了,一定得拆了重新安得高高的。 
PETRA.
Så fik du altså dog ret alligevel. 
PETRA.
So, after all, you are right. 
PETRA.
So hast Du also doch recht gehabt. 
裴特拉
爸爸,你从前的话到底没说错。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, kan du huske det, Petra? jeg skrev imod dem, da de skulde til at bygge. Men dengang var der ingen, som vilde høre på mig. Nå, I kan tro, jeg gir dem det glatte lag; – ja, for jeg har naturligvis skrevet en fremstilling til badebestyrelsen; den har ligget færdig en hel uge; jeg har bare gåt og ventet på dette her. (viser brevet.) Men nu skal den afsted straks på timen. (går ind i sit værelse og kommer tilbage med en pakke papirer.) Se her! Hele fire tætskrevne ark! Og brevet skal lægges ved. En avis, Katrine! Skaf mig noget til omslag. Godt; se så; giv det til – til –; (stamper.) hvad fanden er det nu hun heder? Nå, giv det til pigen da; sig, hun skal straks bringe det ned til byfogden.
(Fru Stockmann går med pakken ud gennem spisestuen.) 
DR. STOCKMANN.
Yes, do you remember, Petra? I wrote against it when they began building them. But then no one would listen to me. Now, be sure, I’ll speak straight out, for, of course, I have written a report to the Directors. It has been lying there ready a whole week; I’ve only been waiting for this letter. [Points to letter] But now they shall have it at once. [Goes into his room and returns with a packet of papers.] See! Four closely-written sheets. And the letter shall go too. A newspaper Katrine! Get me something to wrap them up in. There–that’s it. Give it to–to– [Stamps.] What the devil’s her name? Well, give it to the girl, and tell her to take it at once to the Burgomaster.
[MRS. STOCKMANN goes out with packet through the dining room.] 
STOCKMANN.
Ja, Du erinnerst Dich, Petra? Ich habe dagegen geschrieben, als man den Bau beginnen wollte. Aber damals wollte kein Mensch auf mich hören. Na, glaubt mir nur, ich werde ihnen die volle Ladung geben; – denn ich habe natürlich eine Eingabe an die Badeverwaltung aufgesetzt; sie liegt seit einer ganzen Woche fertig da; ich habe nur noch auf das da gewartet. (Zeigt den Brief.) Aber nun soll sie auch auf der Stelle fort. (Geht in sein Zimmer und kommt mit einem Paket Schriftstücke zurück.) Da seht! Vier engbeschriebene Bogen voll! Und der Brief soll mit dazu. Eine Zeitung, Käte! Gib mir etwas zum Einwickeln! Gut; so; gib’s der – der –; (stampft mit dem Fuß auf.) Donnerwetter, wie heißt sie doch gleich? Na, also gib’s dem Mädchen und sag’ ihr, sie soll es sofort zum Stadtvogt bringen.
(Frau Stockmann mit dem Paket durch das Speisezimmer ab.) 
斯多克芒医生
是啊,裴特拉,你还记得不记得?当初他们动工的时候,我就写文章反对那计划。可是那时候谁都不听我的话。现在我要对他们开火了---不用说,我已经给委员会写了个报告,报告在我手里搁了一个星期,专等这份化验书。(指信)现在我可以把报告马上给他们送去了。(走进书房,拿着一份手稿出来)瞧!写得密密层层的四页!我要把这份化验书包在一块儿。给我张旧报纸,凯德林!给我点儿纸把这两件东西包起来。好---行了!把这包东西交给---交给---(叫不出名字,急得跺脚)---她叫什么?不管它。交给那女孩子,叫她马上送给市长。
(斯多克芒太太拿着包儿,走饭厅出去。) 
PETRA.
Hvad tror du onkel Peter vil sige, far? 
PETRA.
What do you think Uncle Peter will say, father? 
PETRA.
Vater, was, glaubst Du, wird Onkel Peter sagen? 
裴特拉
爸爸,你看彼得伯伯看了信会有什么话说? 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad skulde han vel sige? Han må da vel sagtens bli’ glad ved, at en så vigtig sandhed kommer for dagen, véd jeg. 
DR. STOCKMANN.
What should he say? He’ll be delighted that so important a fact has been discovered, I fancy. 
STOCKMANN.
Was sollte er denn sagen? Er wird doch wohl froh sein, denke ich, daß eine so wichtige Wahrheit an den Tag kommt. 
斯多克芒医生
他有什么话可说?他知道了这么个重要发现一定很高兴。 
HOVSTAD.
Må jeg få lov til at bringe en liden notits om Deres opdagelse i „Folkebudet“? 
HOVSTAD.
I suppose you’ll let me write a short notice about your discovery for the Messenger. 
HOVSTADT.
Darf ich eine kleine Notiz über Ihre Entdeckung im »Volksboten« bringen? 
霍夫斯达
我想把你的发现在《人民先锋报》上登一段小新闻,你说行不行? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det skal De rigtig ha’ tak for. 
DR. STOCKMANN.
Yes, I should be really obliged to you. 
STOCKMANN.
Ja, dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
斯多克芒医生
行。谢谢你。 
HOVSTAD.
Det er jo ønskeligt, at almenheden får vide besked jo før jo heller. 
HOVSTAD.
It is very desirable. The sooner the public know about it the better. 
HOVSTADT.
Es ist doch wünschenswert, daß das Publikum so schnell wie möglich davon unterrichtet wird. 
霍夫斯达
这个消息应该让大家知道得越早越好。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja visst er det så. 
DR. STOCKMANN.
Yes, so it is. 
STOCKMANN.
Ja, gewiß. 
斯多克芒医生
当然。 
FRU STOCKMANN (kommer tilbage) Nu gik hun med det. 
MRS. STOCKMANN
[returning].
She’s gone with it. 
FRAU STOCKMANN
(kommt zurück).
Sie ist schon fort damit. 
斯多克芒太太
(回来)
东西送走了。 
BILLING.
De blir, Gud døde mig, byens første mand, herr doktor! 
BILLING.
God bless me, doctor, you’re the greatest man in the town. 
BILLING.
Bald sind Sie – Gott verdamm’ mich – der erste Mann der Stadt, Herr Doktor! 
毕凌
斯多克芒大夫,我保险,往后你是本地第一号大人物! 
DOKTOR STOCKMANN
(går fornøjet omkring).
Å hvad; igrunden har jeg jo ikke gjort andet end min pligt. Jeg har været en heldig skattegraver; det er det hele; men alligevel – 
DR. STOCKMANN.
[walks up and down delightedly].
Oh, bosh! Why, alter all, I’ve done no more than my duty. I’ve been lucky in digging for treasures; that’s all; but all the same– 
STOCKMANN
(geht vergnügt umher).
Ach was! Im Grunde habe ich ja doch nur meine Pflicht getan. Ich bin ein glücklicher Schatzgräber gewesen; das ist alles; trotzdem aber – 
斯多克芒医生
(兴致勃勃地走来走去)
喔,哪儿的话!我不过尽我的本分罢了。我无非运气好,探宝先到手,别的说不上什么。可是话又说回来了--- 
BILLING.
Hovstad, synes ikke De, at byen burde bringe doktor Stockmann et fanetog? 
BILLING.
Hovstad, don’t you think the town ought to give Dr. Stockmann a torch-light procession? 
BILLING.
Hovstad, was meinen Sie, müßte die Stadt nicht dem Doktor einen Fackelzug bringen? 
毕凌
霍夫斯达,你看地方上要不要来个提灯会给斯多克芒大夫庆祝一下子? 
HOVSTAD.
Det vil jeg ialfald ta’ ordet for. 
HOVSTAD.
I shall certainly see to it. 
HOVSTADT.
Ich will es wenigstens befürworten. 
霍夫斯达
我一定要提出这问题。 
BILLING.
Og jeg skal snakke med Aslaksen om det. 
BILLING.
And I’ll talk it over with Aslaksen. 
BILLING.
Und ich werde mit Aslaksen drüber reden. 
毕凌
那么,我去找阿斯拉克森谈一谈。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, kære venner, lad slig gøgl fare; jeg vil ikke vide af nogen slags tilstelninger. Og hvis badebestyrelsen skulde falde på at bevilge mig gagetillæg, så tar jeg ikke imod det. Katrine, det siger jeg dig, – jeg tar det ikke. 
DR. STOCKMANN.
No, dear friends. Let all such clap trap alone. I won’t hear of anything of the sort. And if the directors want to give me a higher salary, I won’t take it. I tell you, Katrine, I will not take it. 
STOCKMANN.
Nein, liebe Freunde, solche Narreteien, die laßt nur bleiben; von solchen Veranstaltungen will ich nichts wissen. Und wenn es der Badeverwaltung vielleicht einfallen sollte, mir eine Gehaltszulage zu bewilligen, so nehme ich sie nicht an. Käte, das sag’ ich Dir, – ich nehme sie nicht an. 
斯多克芒医生
喔,使不得!别这么招摇。我不愿意你们这么搞。要是委托会给我加薪水,我也不接受。凯德林,听见没有,加薪水我不要。 
FRU STOCKMANN.
Det gør du ret i, Tomas. 
MRS. STOCKMANN. 
And you will be right, Thomas. 
FRAU STOCKMANN.
Das ist recht von Dir, Thomas. 
斯多克芒太太
你的话说得对,汤莫斯。 
PETRA
(løfter sit glas).
Skål, far! 
PETRA
[raising her glass].
Your health, father. 
PETRA
(erhebt ihr Glas).
Prosit, Vater! 
裴特拉
(举杯)
爸爸,敬你一杯! 
HOVSTAD OG BILLING.
Skål, skål, herr doktor. 
HOVSTAD AND BILLING.
Your health, your health, doctor! 
HOVSTADT und BILLING.
Prosit, prosit, Herr Doktor! 
霍夫斯达 和 毕凌
敬你一杯,斯多克芒大夫! 
HORSTER
(klinker med doktoren).
Gid De må få bare glæde af dette her. 
HORSTER
[touching glasses with the doctor].
I wish you much joy of your discovery. 
HORSTER
(stößt mit dem Doktor an).
Mögen Sie nur Freude an der Geschichte erleben! 
霍斯特
(跟医生碰杯)
社你发现了这件事,前途顺利! 
DOKTOR STOCKMANN.
Tak, tak, mine kære venner! Jeg er så hjertelig glad –; å, det er dog velsignet at vide med sig selv, at en har gjort sig fortjent af sin fødeby og af sine medborgere. Hurra, Katrine!
(Han griber hende med begge hænder om halsen og snurrer sig rundt med hende. Fru Stockmann skriger og stritter imod. Latter, håndklap og hurraråb for doktoren. Gutterne stikker hodet ind gennem dørene.) 
DR. STOCKMANN.
Thanks, thanks, my good friends. I am so heartily glad;–ah ! it is in truth a blessing to know in one’s own mind that one has deserved well of his native town and his fellow-citizens. Hurrah! Katrine!
[He seizes her with both hands, and whirls her round with him. Mrs. Stockmann screams and struggles. A burst of laughter, applause, and cheers for the doctor. The boys thrust in their heads in at the door] 
STOCKMANN.
Danke schön, danke schön, meine lieben Freunde! Ich bin so herzensfroh –; ach, es ist doch etwas Herrliches, das Bewußtsein: sich um seine Vaterstadt und seine Mitbürger verdient gemacht zu haben. Hurra, Käte!
(Schlingt beide Arme um ihren Hals und wirbelt mit ihr im Kreise herum. Frau Stockmann schreit und sträubt sich. Lachen, Händeklatschen und Hochrufe. Die Knaben stecken den Kopf durch die Türe.) 
斯多克芒医生
多谢,多谢,诸位好朋友!我真是说不出的高兴!一个人给本乡、本地人尽了点力,心里真痛快!哈哈,凯德林!
(他双手搂着她脖子,抱着她打转。斯多克芒太太连笑带嚷使劲想挣开。大家哈哈大笑,给医生鼓掌喝采。两个孩子在门口探进头来瞧热闹。) 
ANDEN AKT
(Doktorens dagligstue. Døren til spiseværelset er lukket. Formiddag.) 
Act II
[The same. The door of the dining-room is closed Morning. MRS. STOCKMANN enters from dining-room with a sealed letter in her hand, and goes to the room right first entrance, and peeps in.] 
ZWEITER AKT
Wohnzimmer des Doktors.
(Die Tür zum Speisezimmer ist zu. Vormittag.) 
第二幕
(斯多克芒医生家起坐室。饭厅门关上了。早晨。) 
FRU STOCKMANN
(med et forseglet brev i hånden kommer fra spiseværelset, går hen til den forreste dør til højre og kiger ind).
Er du hjemme, Tomas? 
MRS. STOCKMANN. 
Are you there, Thomas? 
FRAU STOCKMANN
(kommt, einen versiegelten Brief in der Hand, aus dem Speisezimmer, geht rechts durch die vorderste Tür und guckt hinein).
Bist Du da, Thomas? 
斯多克芒太太
(从饭厅进来,手里拿着一封密封的信,走到右手最靠前的门口张望了一下)
汤莫斯,你在家吗? 
DOKTOR STOCKMANN
(indenfor).
Ja, jeg kom nu netop. (kommer ind.) Er der noget? 
DR. STOCKMANN
[within].
Yes, I’ve just got back. [Enters.] What is it? 
STOCKMANN
(drinnen).
Ja, ich bin eben gekommen. (Tritt ein.) Was ist? 
斯多克芒医生
(在里头)
在,我刚回来。(走进来)什么事? 
FRU STOCKMANN.
Brev fra din bror.
(rækker ham det.) 
MRS. STOCKMANN. 
A letter from your brother.
[Hands him letter.] 
FRAU STOCKMANN.
Ein Brief von Deinem Bruder.
(Reicht ihm den Brief.) 
斯多克芒太太
你哥哥有封信。
(把信递给他) 
DOKTOR STOCKMANN.
Aha, lad os se. (åbner omslaget og læser:) „Det oversendte manuskript remitteres herved – “ (læser mumlende videre.) Hm – 
DR. STOCKMANN.
Ah! let’s see. [Opens envelope and reads.] “The enclosed MS. remitted herewith– [Reads on muttering.] Hm–! 
STOCKMANN.
Aha, laß sehen. (Öffnet ihn und liest:) »Das übersandte Manuskript folgt anbei zurück –« (Liest murmelnd weiter.) Hm – 
斯多克芒医生
哈哈!咱们瞧瞧。(拆开信封,念信。)“手稿退还---”(接着往下念,字眼听不清了。)唔--- 
FRU STOCKMANN.
Hvad siger han så? 
MRS. STOCKMANN. 
Well, what does he say? 
FRAU STOCKMANN.
Was sagt er denn? 
斯多克芒太太
他说什么? 
DOKTOR STOCKMANN
(stikker papirerne i lommen).
Nej, han skriver bare, at han vil selv komme herop henimod middag. 
DR. STOCKMANN
[putting paper in his pocket].
Nothing; he only writes that he’ll come up himself about midday. 
STOCKMANN
(steckt das Papier in die Tasche).
Nichts, er schreibt nur, daß er gegen Mittag selber mit herankommen wird. 
斯多克芒医生
(把信往衣袋里一塞)
没说什么,他只说今天晌午要上这儿来。 
FRU STOCKMANN.
Så må du endelig huske på at holde dig hjemme. 
MRS. STOCKMANN. 
Then you must for once remember to stay at home. 
FRAU STOCKMANN.
Dann vergiß ja nicht, zu Hause zu bleiben. 
斯多克芒太太
那么,记着别出门。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det kan jeg godt; for jeg er færdig med mine formiddagsbesøg. 
DR. STOCKMANN.
Oh! I can do that well enough, for I’ve finished my morning’s work. 
STOCKMANN.
Es paßt gut; denn mit meinen Morgenbesuchen bin ich fertig. 
斯多克芒医生
行,反正上午的出诊病人我都瞧完了。 
FRU STOCKMANN.
Jeg er svært nysgærrig efter at vide, hvorledes han tar det. 
MRS. STOCKMANN. 
I am very curious to know how he takes it. 
FRAU STOCKMANN.
Ich bin riesig neugierig, wie er die Sache aufnimmt. 
斯多克芒太太
我猜不透他是怎么个态度。 
DOKTOR STOCKMANN.
Da skal se, han vil ikke synes rigtig om, at det er mig og ikke ham selv, som har gjort den opdagelse. 
DR. STOCKMANN.
You’ll see he won’t be over-pleased that I, and not he himself, have made the discovery. 
STOCKMANN.
Du sollst sehen, es wird ihm nicht recht sein, daß ich diese Entdeckung gemacht habe, und nicht er selbst. 
斯多克芒医生
你瞧着吧,这件事是我发现的,不是他发现的,他心里一定不怎么高兴。 
FRU STOCKMANN.
Ja, er ikke du også bange for det? 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, aren’t you afraid of that, too? 
FRAU STOCKMANN.
Das fürchtest Du also auch? 
斯多克芒太太
我担心的就是这件事。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, igrunden blir han jo glad, kan du skønne. Men alligevel –; Peter er så forbandet ængstelig for, at andre folk, end han, skal udrette noget til byens bedste. 
DR. STOCKMANN.
No; at bottom you may be sure he’ll be glad. But still–Peter is so damnably afraid that others besides himself should do anything for the good of the town. 
STOCKMANN.
Na, im Grunde wird es ihn ja freuen, weißt Du. Trotzdem aber –; Peter hat eine Heidenangst, es könnten noch andere Leute etwas für das Wohl der Stadt tun. 
斯多克芒医生
归根结底,他还是会高兴。不过,话又说回来了---彼得有个毛病,除了他自己,他不愿意别人给地方上出力。 
FRU STOCKMANN.
Men, véd du hvad, Tomas, – så skulde du være snil og dele æren med ham. Kunde det ikke hede sig, at det er ham, som har sat dig på spor –? 
MRS. STOCKMANN. 
Do you know, Thomas, you ought to be kind, and share the honours with him. Couldn’t you say it was he that put you on the track– 
FRAU STOCKMANN.
Weißt Du was, Thomas, Du solltest nett sein und die Ehre mit ihm teilen. Könnte es nicht heißen, er habe Dich auf die Spur gebracht –? 
斯多克芒太太
汤莫斯,我告诉你,你可以使点手法把功劳分给他一半。你能不能想个办法让人家好象是他指点你--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Jo, det kan det gerne for mig. Når jeg bare får rettet på sagen, så – 
DR. STOCKMANN.
Yes, gladly, for aught I care. If only I can set matters straighter, I–
[Old MORTEN KIIL peeps in through the further door, looks round inquiringly, and speaks slyly.] 
STOCKMANN.
Na meinetwegen schon. Wenn ich die Sache nur ins Lot bringe, so – 
斯多克芒医生
我满不在乎,只要我能把事情整顿好---
(老头子摩邓.基尔从门厅门口探进头来,四面一望,咯咯一笑,开口就问。) 
GAMLE MORTEN KIIL
(stikker hodet ind gennem forstuedøren, ser sig forskende om, ler ind vendig og spørger polidsk).
Er det – er det sandt? 
MORTEN KIIL.
Is it–is it true? 
MORTEN KIIL
(steckt den Kopf durch die Tür des Vorzimmers, sieht sich forschend um, lacht in sich hinein und fragt pfiffig):
Ist’s – ist’s wahr? 
基尔
是---是真的吗? 
FRU STOCKMANN
(imod ham).
Far, – er det dig! 
MRS. STOCKMANN
[going towards him].
Father, is that you? 
FRAU STOCKMANN
(ihm entgegen).
Vater, – Du bist es? 
斯多克芒太太
(迎上去)
爸爸---你来了? 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej se, svigerfar; godmorgen godmorgen! 
DR. STOCKMANN.
Hallo! Father-in-law; good morning. good morning. 
STOCKMANN.
Seh’ einer an, Schwiegervater! Guten Morgen, guten Morgen! 
斯多克芒医生
啊,老丈人!你好,你好! 
FRU STOCKMANN.
Å, men så kom da ind. 
MRS. STOCKMANN. 
But do come in. 
FRAU STOCKMANN.
Aber so komm doch herein. 
斯多克芒太太
请进。 
MORTEN KIIL.
Ja, hvis det er sandt; for ellers går jeg igen. 
MORTEN KIIL.
Yes, if it’s true; if not, I’m off again. 
KIIL.
Ja, bloß wenn es wahr ist, sonst gehe ich wieder. 
基尔
要是真的,我就进来。要是假的,我马上就走。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad for noget er sandt? 
DR. STOCKMANN.
If what is true? 
STOCKMANN.
Was soll denn wahr sein? 
斯多克芒医生
要是什么是真的? 
MORTEN KIIL.
Denne galskaben med vandværket. Er det sandt, det? 
MORTEN KIIL.
That ridiculous story about the water-works. Now, is it true? 
KIIL.
Der Blödsinn mit dem Wasserwerk. Ist das wahr? 
基尔
我问的是自来水这挡子玄虚事儿。是不是真的? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja visst er det sandt. Men hvorledes har De fåt vide det? 
DR. STOCKMANN.
Why, of course it is. But how did you come to hear of that? 
STOCKMANN.
Ei natürlich. Aber wie haben Sie denn das erfahren ? 
斯多克芒医生
那还用说,当然是真的。你怎么知道的? 
MORTEN KIIL
(kommer ind).
Petra fløj indom, da hun gik til skolen – 
MORTEN KIIL.
[coming in].
Petra flew in on her way to school– 
KIIL
(tritt ein).
Petra war auf einen Sprung da, als sie zur Schule ging – 
基尔
(一边说一边走进来)
裴特拉上学路过我那儿--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, gjorde hun det? 
DR. STOCKMANN.
No; did she though? 
STOCKMANN.
So, wirklich? 
斯多克芒医生
嘎,是吗? 
MORTEN KIIL.
Jaha; og så fortæller hun –. Jeg tænkte hun bare vilde holde mig for nar; men det ligner ikke Petra heller. 
MORTEN KIIL.
Ay, ay–and she told me–I thought she was only trying to make game of me; but that is not like Petra either. 
KIIL.
Ja, haha, und da hat sie denn erzählt –. Ich dachte, sie wollte mich bloß zum Narren haben, obgleich das Petra auch wieder nicht ähnlich sieht. 
基尔
哎,哎---她告诉我---。我还当她是糊弄我,可是裴特拉平素不是那等人。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, hvor kunde De tænke sligt! 
DR. STOCKMANN.
No, indeed; how could you think that? 
STOCKMANN.
Nein, wie konnten Sie nur so etwas denken! 
斯多克芒医生
当然不是。你怎么疑惑她糊弄你? 
MORTEN KIIL.
Å, en skal aldrig lide på nogen; en kan bli’ gjort til nar, før en véd af det. Men så er det altså sandt alligevel? 
MORTEN KIIL.
Ah! one should never trust anybody. You can be made a fool of before you know it. So it is true, after all? 
KIIL.
Ach, man soll keinem trauen; ehe man sich dessen versieht, ist man hinters Licht geführt. Es ist also doch wahr? 
基尔
哼,谁都靠不住。一个不小心,你就会上当。这么说,这是真的了? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja tilforladelig er det så. Sæt Dem nu bare, svigerfar. (nøder ham ned på sofaen.) Og er det ikke en sand lykke for byen –? 
DR. STOCKMANN.
Most certainly it is. Now just sit down, father-in-law. [Forces him down on to the sofa.] And isn’t it a real blessing for the town? 
STOCKMANN.
Ganz gewiß doch. Aber so setzen Sie sich doch, Schwiegervater. (Nötigt ihn aufs Sofa.) Und ist es nicht ein wahres Glück für die Stadt –? 
斯多克芒医生
一点不假。请坐,老丈人。(硬拉他坐在沙发上)你说这是不是地方上的福气? 
MORTEN KIIL
(kæmper med latteren).
Lykke for byen? 
MORTEN KIIL.
[suppressing his laughter].
Blessing for the town? 
KIIL
(kämpft mit dem Lachen).
Glück für die Stadt? 
基尔
(几乎笑出来)
地方上的福气? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, at jeg gjorde den opdagelse så betimelig – 
DR. STOCKMANN.
Yes, that I made the discovery at such a favourable time– 
STOCKMANN.
Daß ich diese Entdeckung noch beizeiten gemacht habe – 
斯多克芒医生
是啊,我及时发现了这件事--- 
MORTEN KIIL
(som før).
Jo, jo, jo! – Men aldrig havde jeg da tænkt, at De vilde drive abespil med Deres egen kødelige bror. 
MORTEN KIIL
[as before].
Yes, yes, yes; but I never would have believed you could have played your very own brother such a trick. 
KIIL
(wie vorher).
Ja, ja, ja! – Aber nie und nimmer hätte ich geglaubt, daß Sie Ihren leiblichen Bruder hineinlegen würden. 
基尔
(还是忍着笑)
哎,哎,哎!我再也想不到你会跟自己的哥哥捣乱。 
DOKTOR STOCKMANN.
Abespil! 
DR. STOCKMANN.
Such a trick! 
STOCKMANN.
Hineinlegen –! 
斯多克芒医生
捣乱! 
FRU STOCKMANN.
Nej men, kære far – 
MRS. STOCKMANN. 
But really, dear father– 
FRAU STOCKMANN.
Aber lieber Vater – 
斯多克芒太太
爸爸,你怎么--- 
MORTEN KIIL
(hviler hænderne og hagen på stokkeknappen og blinker polidsk til doktoren).
Hvorledes var det nu? Var det ikke så, at der var kommet nogen dyr ind i vandrørene? 
MORTEN KIIL
[resting his hands and chin on the top of his stick and winking slyly at the doctor].
Now, what is it all about? Isn’t it this way, that some animal has got into the water-pipes? 
KIIL
(stützt Hände und Kinn auf die Stockkrücke und zwinkert dem Doktor listig zu.)
Wie war das doch? Es sollten ja wohl Tiere in die Wasserröhren hineingekommen sein? 
基尔
(把两只手和下巴颌儿都贴在手杖头上,眯着眼睛逗趣地瞧医生)
怎么回事?是不是有活的东西钻到了水管里? 
DOKTOR STOCKMANN.
Å ja, infusionsdyr. 
DR. STOCKMANN.
Yes; infusorial animals. 
STOCKMANN.
Jawohl, Infusionstierchen. 
斯多克芒医生
是,活的微生物。 
MORTEN KIIL.
Og der skulde jo være kommet mange slige dyr derind, sa’ Petra. En rent ustyrtelig mængde. 
MORTEN KIIL.
And a good many of them have got in, Petra says; quite an enormous number. 
KIIL.
Und es sollten ja viele solche Tiere hineingekommen sein, sagt Petra. Eine ganz riesige Masse. 
基尔
裴特拉说,水管里进去了好些微生物,千千万万的数不清。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja vel; de kan være der i hundrede-tusendvis. 
DR. STOCKMANN.
Certainly. There may be hundreds of thousands. 
STOCKMANN.
Freilich, es können wohl an die hundert-, hunderttausende sein. 
斯多克芒医生
对,千千万万的。 
MORTEN KIIL.
Men der er ingen, som kan se dem, – var det ikke så? 
MORTEN KIIL.
But no one can see them. Isn’t that so? 
KIIL.
Aber kein Mensch kann sie sehen, – was? 
基尔
可是谁都看不见,是不是? 
DOKTOR STOCKMANN.
Jo; se dem kan man ikke. 
DR. STOCKMANN.
True; no one can see them. 
STOCKMANN.
Nein, sehen kann man sie nicht. 
斯多克芒医生
不错,谁都看不见。 
MORTEN KIIL
(med stille klukkende latter).
Dette her er, fan’ flytte mig, det bedste, jeg har hørt af Dem endnu. 
MORTEN KIIL.
[with a quiet, chuckling laugh].
d–d if that isn’t the best thing I’ve heard from you. 
KIIL
(mit leisem, glucksendem Lachen).
Hol’ mich der Teufel, dies ist das Großartigste, was ich noch von Ihnen gehört habe. 
基尔
(轻轻的咯咯一笑)
真是出了娘胎头一回见的新鲜事儿。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvorledes, mener De? 
DR. STOCKMANN.
What do you mean? 
STOCKMANN.
Wie denn? 
斯多克芒医生
这话是什么意思? 
MORTEN KIIL.
Men aldrig i verden får De bildt byfogden sligt noget ind. 
MORTEN KIIL.
But you’ll never be able to make the Burgomaster believe anything of the sort. 
KIIL.
Aber so etwas können Sie doch dem Stadtvogt im Leben nicht weiß machen. 
基尔
反正你没法子叫市长信这些话。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, det skal vi nok få se. 
DR. STOCKMANN.
Well, that remains to be seen. 
STOCKMANN.
Na, das werden wir schon sehen. 
斯多克芒医生
好,咱们瞧着吧。 
MORTEN KIIL.
Tror De, han kunde være så gal? 
MORTEN KIIL.
Do you really think he’ll be so foolish? 
KIIL.
Meinen Sie, er wäre so verrückt? 
基尔
你当他真会那么傻? 
DOKTOR STOCKMANN.
Jeg håber hele byen vil være så gal. 
DR. STOCKMANN.
I hope the whole town will be so foolish. 
STOCKMANN.
Ich hoffe, die ganze Stadt wird so verrückt sein. 
斯多克芒医生
我希望全城的人都会那么傻。 
MORTEN KIIL.
Hele byen! Ja, det kan s’gu gerne være, det. Men det er tilpas for dem; det har de godt af. De skulde nu være så meget klogere end vi gamle. De hundsvoterte mig ud af formandskabet. Ja, jeg siger så; for de voterte mig ud som en hund, gjorde de. Men nu får de det igen. Driv bare abespil med dem, Stockmann. 
MORTEN KIIL THE WHOLE TOWN? WELL, THAT MAY BE.
But serves them right; much good may it do them. They wanted to be so much cleverer than we old fellows. They chivvied me out of the chairmanship of the Board. Yes, tell I you they chivvied me out like a dog, that they did. But now it’s their turn. Only you keep the game up with them, Stockmann. 
KIIL.
Die ganze Stadt! I, das kann schon sein. Aber das schadet den Leuten nicht; das ist ihnen ganz recht. Sie wollten ja immer so sehr viel klüger sein als wir Alten. Sie hundsfottierten mich aus dem Stadtrat heraus. Wie einen Hund haben sie mich herausvotiert, die Leute! Aber jetzt kriegen sie ihr Fett. Legen Sie sie nur ordentlich hinein, Stockmann. 
基尔
全城的人!嗯,这也难说。让他们吃点亏,可以学点乖。他们觉得自己比我们这些老头儿聪明得多。他们把我从市议会轰出来。真的,他们简直把我当只狗似的轰出来。可是现在轮到他们自己头上了。你别把他们 放松了,斯多克芒。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja men, svigerfar – 
DR. STOCKMANN.
Yes; but, father-in-law– 
STOCKMANN.
Aber, Schwiegervater – 
斯多克芒医生
是啊,老丈人,可是--- 
MORTEN KIIL.
Bare abespil, siger jeg. (rejser sig.) Kan De få det til det, at byfogden og hans venner render med næsen i en klud, så gir jeg straks på timen hundrede kroner til de fattige. 
MORTEN KIIL.
Keep it up, I say. [Rising.] If you can make the Burgomaster and his friends pay through the nose, I’ll give a hundred crowns straight away for the poor. 
KIIL.
Ordentlich hinein, sag’ ich. (Steht auf.) Wenn Sie es dahin bringen, daß der Stadtvogt und seine Freunde in die Patsche zu sitzen kommen, dann gebe ich auf der Stelle hundert Kronen für die Armen. 
基尔
千万别放松。(站起来)要是你有本事让市长和他手下那伙人栽个筋斗、丢个脸,我愿意马上捐一百克罗纳救济穷人。 
DOKTOR STOCKMANN.
Se, det var jo snildt af Dem. 
DR. STOCKMANN.
Now, that would be good of you. 
STOCKMANN.
Ei, das wäre nett von Ihnen. 
斯多克芒医生
那好极了。 
MORTEN KIIL.
Ja, jeg har jo ikke stort at rutte med, kan De vide; men får De det til det, så skal jeg betænke de fattige med halvhundrede kroner til juleaften.
(Redaktør Hovstad kommer fra forstuen.) 
MORTEN KIIL.
Yes. I’ve not got much to throw away, as you know; but if you do that, I’ll give the poor fifty crowns at Christmas.
[Enter HOVSTAD from ante-room] 
KIIL.
Ich habe das Geld auch nicht so dick, wissen Sie wohl, aber wenn Sie es dahin bringen, so kriegen die Armen von mir zu Weihnachten ’n halb hundert Kronen.
(HOVSTAD durchs Vorzimmer.) 
基尔
当然,我没钱瞎糟蹋,可是要是你有本事干那个,圣诞节我一定捐五十克罗纳给穷人。
(霍夫斯达从门厅走进来。) 
HOVSTAD.
Godmorgen! (standser.) Å undskyld – 
HOVSTAD.
Good morning! [Pausing] Oh! I beg your pardon– 
HOVSTADT.
Guten Morgen! (Bleibt stehen.) Ach, Pardon – 
霍夫斯达
你早!(站住)哦,对不起--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej kom De; kom De. 
DR. STOCKMANN.
Not at all. Come in, come in. 
STOCKMANN.
Kommen Sie nur; kommen Sie. 
斯多克芒医生
没关系。请进,请进。 
MORTEN KIIL
(klukker igen).
Han! Er han også med på det? 
MORTEN KIIL
[chuckling again].
He! Is he in it to? 
KIIL
(gluckst wieder).
Der! Ist der auch mit dabei? 
基尔
(又咯咯笑起来)
他!他也有份儿? 
HOVSTAD.
Hvad mener De? 
HOVSTAD.
What do you mean? 
HOVSTADT.
Was meinen Sie? 
霍夫斯达
你这话是什么意思? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja visst er han med. 
DR. STOCKMANN.
Yes, of course, he’s in it. 
STOCKMANN.
Gewiß ist er mit dabei. 
斯多克芒医生
当然他也有份儿。 
MORTEN KIIL.
Kunde jeg ikke næsten tænke det! Det skal stå i aviserne. Jo, De er rigtignok den rette, Stockmann. Men læg nu bare over; nu vil jeg gå. 
MORTEN KIIL.
I might have known it! It must be put into the papers. Ah! you’re the right sort, Stockmann. Let them have it. Now I’m off. 
KIIL.
Hätt’s mir auch denken können! Es muß ja in die Zeitungen. Ja, Sie sind mir schon der rechte, Stockmann. Na, überlegen Sie sich’s nur; jetzt gehe ich. 
基尔
我早猜着了!要登报了。嘿,斯多克芒,你这人真行!你们商量商量吧,我走了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Å nej, bliv nu lidt, svigerfar. 
DR. STOCKMANN.
Oh no! Stop a little longer, father-in-law. 
STOCKMANN.
Ach was, Schwiegervater, bleiben Sie noch ein bißchen. 
斯多克芒医生
别走,再坐会儿,老丈人。 
MORTEN KIIL.
Nej, nu vil jeg gå. Og find så på alt det abespil, De kan; De skal fan’ ikke ha’ gjort det for ingenting.
(Han går; Fru Stockmann følger ud med ham.) 
MORTEN KIIL.
No, I’m off now. Play them as many tricks as you can; I’ll see you don’t lose by it.
[Exit. Mrs. Stockmann goes off with him.] 
KIIL.
Nein, ich gehe jetzt. Und denken Sie nach, wie Sie sie am besten hineinlegen. Donnerwetter ja, Sie sollen es nicht umsonst getan haben.
(Ab; Frau Stockmann begleitet ihn hinaus.) 
基尔
不,我要走了。你使劲儿跟他们捣乱吧。别怕吃亏。
(他走出去,斯多克芒太太送到门口。) 
DOKTOR STOCKMANN
(ler).
Tænk Dem bare, De, – den gamle tror ikke et ord af dette her med vandværket. 
DR. STOCKMANN
[laughing].
Only think! That old fellow won’t believe a word about that affair of the water-works. 
STOCKMANN
(lacht).
Denken Sie bloß, der Alte glaubt kein Wort von der Geschichte mit dem Wasserwerk. 
斯多克芒医生
(大笑)
你看,自来水的事儿这老头子一句都不信。 
HOVSTAD.
Nå, var det den sagen –? 
HOVSTAD.
Was that what he–? 
HOVSTADT.
Ach, das war’s –! 
霍夫斯达
他就为这件事---? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det var den, vi talte om. Og det er kanske for det samme, De kommer også? 
DR. STOCKMANN.
Yes; that was what we were talking about. And maybe you’ve come to do the same. 
STOCKMANN.
Ja, davon haben wir gesprochen. Und Sie kommen am Ende in derselben Sache? 
斯多克芒医生
对,刚才我们谈的就是这件事。大概你也是为这事来的吧? 
HOVSTAD.
Ja det er det. Har De tid en liden stund, herr doktor? 
HOVSTAD.
Yes. Have you a moment to spare, doctor? 
HOVSTADT.
Allerdings. Haben Sie einen Augenblick Zeit, Herr Doktor? 
霍夫斯达
正是。你腾得出一两分钟工夫吗,斯多克芒大夫? 
DOKTOR STOCKMANN.
Så længe De vil, kære. 
DR. STOCKMANN.
As many as you like, old man. 
STOCKMANN.
So lange Sie wollen, mein Lieber. 
斯多克芒医生
老朋友,多少分钟都行。 
HOVSTAD.
Har De hørt noget fra byfogden? 
HOVSTAD.
Have you heard anything from the Burgomaster? 
HOVSTADT.
Haben Sie schon etwas vom Stadtvogt gehört? 
霍夫斯达
市长那儿有回信没有? 
DOKTOR STOCKMANN.
Endnu ikke. Han kommer herhen siden. 
DR. STOCKMANN.
Not yet. He’ll be here presently. 
STOCKMANN.
Noch nichts. Er kommt später her. 
斯多克芒医生
还没有。他一会儿就来。 
HOVSTAD.
Jeg har tænkt en del på sagen siden igårkveld. 
HOVSTAD.
I’ve been thinking over the matter since last evening. 
HOVSTADT.
Ich habe seit gestern viel über die Sache nachgedacht. 
霍夫斯达
打昨天晚上起,我一直在想这问题。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå ja? 
DR. STOCKMANN.
Well–? 
STOCKMANN.
Nun, und? 
斯多克芒医生
怎么样? 
HOVSTAD.
For Dem, som er læge, og som er en videnskabsmand, står dette tilfælde med vandværket som noget for sig. Jeg mener, det falder ikke Dem ind, at dette hænger ihob med mange andre ting. 
HOVSTAD.
To you, as a doctor and a man of science, this business of the water-works is an isolated affair. I fancy it hasn’t occurred to you that a good many other things are connected with it. 
HOVSTADT.
Für Sie als Arzt und Mann der Wissenschaft steht dieser Fall mit dem Wasserwerk da als eine Sache für sich. Ich meine, es fällt Ihnen nicht auf, daß sie mit einer Menge anderer Dinge im Zusammenhang steht. 
霍夫斯达
你是医生和科学家,在你看起来,这自来水的事好象跟别的事不相干。大概你从来没想到过,这里头牵涉着一大串问题。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, hvorledes –? Lad os sætte os, kære. – Nej, der i sofaen.
(Hovstad sætter sig i sofaen, doktoren i en lænestol på den anden side af bordet.) 
DR. STOCKMANN.
Yes–how? Let’s sit down, old fellow. No–there, on the sofa.
[HOVSTAD sits on sofa; the doctor on an easy chair on the other side of the table.] 
STOCKMANN.
Ja, wie –? Setzen wir uns, mein Lieber. – Nein, da aufs Sofa.
(Hovstad setzt sich aufs Sofa, der Doktor in einen Lehnstuhl auf der anderen Seite des Tisches.) 
斯多克芒医生
是吗!怎么牵涉着一大串问题?朋友,坐下,咱们仔细谈谈。别坐在那儿,坐在沙发上。
(霍夫斯达在沙发上坐下。医生坐在桌子那头一张软椅里。) 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå? De mener altså –? 
DR. STOCKMANN.
Well, so you think–? 
STOCKMANN.
Nun? Sie meinen also –? 
斯多克芒医生
怎么样,你觉得---? 
HOVSTAD.
De sagde igår, at det fordærvede vand kom af urenligheder i jordbunden. 
HOVSTAD.
You said yesterday that the bad water is caused by impurities in the soil– 
HOVSTADT.
Sie haben gestern gesagt, das verdorbene Wasser käme von Unreinlichkeiten im Erdboden her. 
霍夫斯达
昨天你说,泥土里有脏东西,把自来水弄脏了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det kommer ganske utvilsomt fra denne forgiftige sump oppe i Mølledalen. 
DR. STOCKMANN.
Yes, undoubtedly, it is caused by that poisonous swamp up in the mill dale. 
STOCKMANN.
Ja, ohne Zweifel kommt es aus dem verpesteten Sumpf da oben im Mühltal. 
斯多克芒医生
没问题。祸根子是靠近磨坊沟的那个害人的 臭水坑。 
HOVSTAD.
Undskyld, herr doktor, men jeg tror, det kommer fra en ganske anden sump. 
HOVSTAD.
Excuse me, doctor, but I think it is caused by quite another swamp. 
HOVSTADT.
Pardon, Herr Doktor, aber ich glaube, es kommt aus einem ganz anderen Sumpf. 
 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad skulde det være for en sump? 
DR. STOCKMANN.
What sort of a swamp may that be? 
STOCKMANN.
Was sollte das für einer sein? 
斯多克芒医生
什么臭水坑? 
HOVSTAD.
Den sump, som hele vort kommunale liv står og rådner i. 
HOVSTAD.
The swamp our whole municipal life stands and rots in. 
HOVSTADT.
Der Sumpf, in dem unser ganzes kommunales Leben steht und fault. 
霍夫斯达
就是把咱们全市生活泡得稀烂的那个臭水坑。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej men for pokker, herr Hovstad, hvad er nu det for snak? 
DR. STOCKMANN.
Mr. Hovstad, whatever have you got hold of now? 
STOCKMANN.
Aber, zum Henker, Herr Hovstad, was sind das für Reden? 
斯多克芒医生
岂有此理,霍夫斯达先生!你这是怎么个想法? 
HOVSTAD.
Alle byens sager er lidt efter lidt kommet i hænderne på en flok embedsmænd – 
HOVSTAD.
All the affairs of the town have little by little me into the hands of a set of bureaucrats. 
HOVSTADT.
Alle städtischen Angelegenheiten sind nach und nach in die Hände einer Beamtengruppe gekommen – 
霍夫斯达
本城的事儿渐渐地都落到一群官僚手里去了--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, embedsmænd er de da ikke allesammen. 
DR. STOCKMANN.
Come, now, they’re not all bureaucrats. 
STOCKMANN.
Na, es sind doch nicht alle zusammen Beamte. 
斯多克芒医生
哎,他们不见得都是官僚。 
HOVSTAD.
Nej, men de, som ikke er embedsmænd, de er ialfald embedsmændenes venner og tilhængere; det er alle de rige, alle dem med de gamle ansete navne i byen; dem er det, som styrer og råder over os. 
HOVSTAD.
No; but those who are not are their friends and adherents. They are all wealthy men, the bearers of distinguished names in the town; it is they who control and govern us. 
HOVSTADT.
Nein, – aber die, die nicht Beamte sind, die sind jedenfalls Freunde und Anhänger von den Beamten, es sind die reichen Leute, die alten angesehenen Namen der Stadt, die sind es, die unser Wohl und Wehe in der Hand haben. 
霍夫斯达
话是不错,不过有些人自己虽然不是官僚,却是官僚的狐朋狗党。咱们让地方上几个财主、阔人,老乡绅整个儿牵着鼻子走。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, men de folk har da virkelig både dygtighed og indsigt. 
DR. STOCKMANN.
But they are men of ability and shrewdness. 
STOCKMANN.
Ja, aber diese Leute, die sind doch auch wirklich tüchtig und intelligent. 
斯多克芒医生
不错,可是他们有才干、有眼光。 
HOVSTAD.
Viste de dygtighed og indsigt, da de lagde vandledningen der, hvor den nu ligger? 
HOVSTAD.
Did they show their ability and shrewdness when they laid down the water-pipes where they are? 
HOVSTADT.
Haben sie Tüchtigkeit und Intelligenz bewiesen, als sie die Wasserleitung da anlegten, wo sie jetzt liegt? 
霍夫斯达
当初安水管子的时候,他们的才干眼光上哪儿去了? 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, det var naturligvis en stor dumhed af dem. Men det blir der jo nu rettet på. 
DR. STOCKMANN.
No; that was, of course, very stupid of them. But that’ll be set right now. 
STOCKMANN.
Nein, das war natürlich eine große Dummheit von ihnen. Aber die soll ja nun wieder gut gemacht werden. 
斯多克芒医生
不用说,那件事当然做得笨透了。可是现在可以把事情改过来。 
HOVSTAD.
Tror De, det vil gå så glat? 
HOVSTAD.
Do you think it will be done so smoothly? 
HOVSTADT.
Glauben Sie, daß das so glatt gehen wird ? 
霍夫斯达
你看事情会这么顺手吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Glat eller ikke glat, – gå skal det ialfald. 
DR. STOCKMANN.
Well, smoothly or not smoothly, it’ll have to be done. 
STOCKMANN.
Glatt oder nicht, – gehen wird es auf alle Fälle. 
斯多克芒医生
嗯,不管顺手不顺手,事情总得办。 
HOVSTAD.
Ja, dersom pressen får gribe ind. 
HOVSTAD.
Yes, if the press takes it up. 
HOVSTADT.
Ja, wenn die Presse eingreifen darf. 
霍夫斯达
是啊,只要报馆出把力。 
DOKTOR STOCKMANN.
Blir aldrig nødvendigt, kære. Jeg er viss på, at min bror – 
DR. STOCKMANN.
Not at all necessary, my dear fellow; I’m sure my brother– 
STOCKMANN.
Wird gar nicht nötig sein, mein Lieber. Ich bin überzeugt, daß mein Bruder – 
斯多克芒医生
我看用不着。我哥哥一定--- 
HOVSTAD.
Undskyld mig, herr doktor, men jeg vil sige Dem, at jeg agter at ta’ sagen under behandling. 
HOVSTAD.
Excuse me, doctor, but I want you to know that I think or taking up the matter. 
HOVSTADT.
Pardon, Herr Doktor, aber ich will Ihnen nur sagen, ich beabsichtige, die Sache selber in die Hand zu nehmen. 
霍夫斯达
对不起,斯多克芒大夫,老实告诉你,我正想动手搞这件事。 
DOKTOR STOCKMANN.
I avisen? 
DR. STOCKMANN.
In the paper? 
STOCKMANN.
In der Zeitung? 
斯多克芒医生
在报纸上动手? 
HOVSTAD.
Ja. Da jeg overtog „Folkebudet“, var det min tanke, at jeg skulde få sprængt denne ring af gamle envise stivstikkere, som sad inde med al magten. 
HOVSTAD.
Yes. When I took over the Peoples Messenger, I determined that I would break up this ring of obstinate old blockheads who hold everything in their hands. 
HOVSTADT.
Jawohl. Als ich den »Volksboten« übernahm, da war mein Gedanke, diesen Ring von alten, eigensinnigen Rechthabern zu sprengen, die über allen Einfluß geboten. 
霍夫斯达
正是。当初我接办《人民先锋报》的时候,我就拿定主意要打倒这批大权独揽的老顽固蠢家伙。 
DOKTOR STOCKMANN.
Men De har jo selv fortalt mig, hvad ende det tog; De havde jo nær ødelagt bladet på det. 
DR. STOCKMANN.
But you yourself told me what it all ended in. You nearly ruined the paper. 
STOCKMANN.
Aber Sie haben mir doch selbst erzählt, was das Ende davon war; Sie hatten das Blatt damit ja fast ruiniert. 
斯多克芒医生
可是后来你亲口告诉过我,事情搞得一团糟,报馆差点儿没关门。 
HOVSTAD.
Ja, dengang måtte vi stikke piben i sæk, det er ganske sandt. For der var fare for, at badeanstalten ikke skulde komme istand, hvis de mænd faldt. Men nu står den der, og nu kan de høje herrerne undværes. 
HOVSTAD.
Yes, we had to draw in our horns then, that’s true enough. For there was the danger that the Baths wouldn’t be started if these men were thrown out. But now matters are different, and now we can do without these gentry. 
HOVSTADT.
Ja, damals mußten wir den Degen einstecken – das ist wahr. Denn es war Gefahr, daß das Bad nicht zustande kommen würde, wenn jene Männer fielen. Aber jetzt steht es da, und nun sind die hohen Herren überflüssig. 
霍夫斯达
不错,那时候我们不能不把锋芒收一收。因为要是那批人一完蛋,浴场恐怕会落空。可是现在已经办成了,咱们用不着借重这批大人先生了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Undværes, ja; men vi skylder dem dog stor tak. 
DR. STOCKMANN.
Do without them, yes; but still we owe them much. 
STOCKMANN.
Überflüssig, ja; aber wir schulden ihnen doch großen Dank. 
斯多克芒医生
不错,现在用不着他们了。可是他们替咱们也出过不少力。 
HOVSTAD.
Det skal også bli’ erkendt, i al pyntelighed. Men en bladskriver af min folkelige retning kan ikke la’ en slig lejlighed, som denne her, gå fra sig. Der må rygges ved den fabelen om de styrendes ufejlbarhed. Sligt noget må ryddes ud ligesom al anden slags overtro. 
HOVSTAD.
Which shall be paid to the full. But a journalist of such democratic opinions as mine can’t let such an opportunity as this slip through his fingers. He must explode the fable of the infallibility of our rulers. Such stuff as this must be got rid of, like every other superstition. 
HOVSTADT.
Der soll ihnen auch werden, wie es sich gebührt. Aber ein Zeitungsschreiber von meiner volkstümlichen Richtung kann eine Gelegenheit wie diese nicht vorübergehen lassen. Es muß gerüttelt werden an der Fabel von der Unfehlbarkeit der leitenden Männer. So etwas muß ausgerottet werden wie jeder andere Aberglaube. 
霍夫斯达
他们的功劳当然该承认。不过像我这么个民主派的新闻记者决不能让这么个好机会白白地滑过去。咱们一定要打破“官僚神圣”的迷信传统。跟别的迷信一样,这种荒谬心理必须扫除干净。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det er jeg enig med Dem i af hele mit hjerte, herr Hovstad; er det en overtro, så væk med det! 
DR. STOCKMANN. 
I agree with you there, Mr. Hovstad with all my heart. If it is a superstition, away with it. 
STOCKMANN.
Darin pflichte ich Ihnen von ganzem Herzen bei, Herr Hovstad; ist es ein Aberglaube, dann weg damit! 
斯多克芒医生
这两句话我完全同意,霍夫斯达先生。如果是迷信,一定得扫除! 
HOVSTAD.
Byfogden vilde jeg nu så nødig røre ved, siden han er Deres bror. Men De synes da visst som jeg, at sandheden går foran alle andre hensyn. 
HOVSTAD.
Now, I should be sorry to deal too harshly with the Burgomaster, as he is your brother. But I know you think with me–the truth before all other considerations. 
HOVSTADT.
Dem Stadtvogt möchte ich ungern zunahe treten, weil er Ihr Bruder ist. Aber Sie sind doch gewiß mit mir der Ansicht, daß die Wahrheit allen anderen Rücksichten vorgeht. 
霍夫斯达
我要写文章骂市长,不过心里很抱歉,因为他是你哥哥。可是我知道你的看法跟我一样:真理比什么都重要。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det forstår sig jo af sig selv. – (udbrydende.) Ja men –! Ja men –! 
DR. STOCKMANN.
Why, of course. But–but– 
STOCKMANN.
Das versteht sich ja von selbst. – (Erregt.) Ja, aber –! Aber –! 
斯多克芒医生
对,那还用说。(声调激昂)可是---!可是话虽然这么说---! 
HOVSTAD.
De skal ikke tro ilde om mig. Jeg er hverken mere egennyttig eller mere magtbegærlig end de fleste mennesker. 
HOVSTAD.
You mustn’t think ill of me. I am neither more obstinate nor more ambitious than most men. 
HOVSTADT.
Sie dürfen nicht schlecht von mir denken. Ich bin weder eigennütziger noch ehrgeiziger als die Menschen im allgemeinen. 
霍夫斯达
你别把我看错了。我这人私心并不比别人重,野心也不比别人大。 
DOKTOR STOCKMANN.
Men kære, – hvem falder også på det? 
DR. STOCKMANN.
But, my dear fellow, who says you are? 
STOCKMANN.
Aber, mein Lieber, – wer behauptet denn das? 
斯多克芒医生
嗳呀,好朋友---谁说你这种话? 
HOVSTAD.
Jeg er kommen af ringe folk, som De véd; og jeg har havt anledning nok til at se, hvad som mest trænges til i de lavere samfundslag. Og det er, at få være med på at styre de almene anliggender, herr doktor. Det er det, som udvikler evnerne og kundskaben og selvfølelsen – 
HOVSTAD.
I come from humble folk, as you know, and I have had occasion to see what is wanted by the lower classes of society. And this is, that they should have a share in the direction of public affairs, doctor. This develops power and knowledge and self-respect– 
HOVSTADT.
Ich stamme von geringen Leuten ab, wie Sie wissen; und ich habe hinreichend Gelegenheit gehabt, zu sehen, was den unteren Volksschichten am meisten not tut. Und das ist: teilzuhaben an der Leitung der allgemeinen Angelegenheiten, Herr Doktor. Das eben entwickelt Fähigkeiten und Kenntnisse und Selbstgefühl. – 
霍夫斯达
你是知道的,我出身很低微,所以我很有机会知道下层社会的真正愿望。那就是说,他们想参预政治。参预了政治,才可以发展他们的才干、知识和自尊心--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Det kan jeg så overmåde godt forstå – 
DR. STOCKMANN.
I understand that perfectly. 
STOCKMANN.
Das leuchtet mir außerordentlich ein – 
斯多克芒医生
这话我完全了解。 
HOVSTAD.
Ja, – og så synes jeg, en journalist tar et tungt ansvar på sig, om han forsømmer en gunstig lejlighed til frigørelse for de mange, for de små, for de undertrykte. Jeg véd nok, – i de stores lejr vil de kalde det for opvigleri og sligt noget; men det får de gøre som de lyster. Når jeg bare har min samvittighed fri, så – 
HOVSTAD.
Yes, and I think a journalist assumes an immense responsibility when he neglects an opportunity of aiding the masses, the poor, the oppressed. I know well enough that the upper classes will call this stirring up the people, and so forth, but they can do as they please, if only my conscience is clear, I– 
HOVSTADT.
Ja, – und dann meine ich auch, daß ein Journalist eine schwere Verantwortung auf sich ladet, wenn er eine günstige Gelegenheit versäumt zur Befreiung der Menge, der Geringen, der Unterdrückten. Ich weiß wohl, – im Lager der Großen wird man das Aufwiegelei und so weiter nennen; mögen sie das meinetwegen tun, wenn sie wollen. Wenn ich nur mein Gewissen rein fühle, so – 
霍夫斯达
并且我想,要是新闻记者放过一个可以帮助受压迫的群众得到解放的机会,他就放弃了一个很大的责任。我很明白,本地的寡头政治集团会骂我是个捣乱分子什么什么的。可是我满不在乎。只要我问心无愧,我--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Just det, ja! Just det, kære herr Hovstad. Men alligevel – for fanden –! (det banker.) Kom ind!
(Bogtrykker Aslaksen i forstuedøren. Han er tarveligt men anstændigt klædt, i sort, med et hvidt, noget krøllet halstørklæde, handsker og floshat i hånden.) 
DR. STOCKMANN.
Just so, just so, dear Mr. Hovstad. But still–deuce take it–[a knock at the door]. Come in!
[Enter ASLAKSEN, the printer, at the door of the ante-room. He is humbly but neatly dressed in black, wearing a white, slightly crumpled neckerchief; and carrying gloves and a felt hat.] 
STOCKMANN.
Recht so! Recht so, lieber Herr Hovstad. Trotzdem aber – Donnerwetter–! (Es klopft.) Herein!
(ASLAKSEN in der Vorzimmertür. Er ist schlicht, aber anständig gekleidet, in schwarz, mit einer weißen, etwas zerknitterten Halsbinde; Handschuhe und Filzhut hat er in der Hand.) 
斯多克芒医生
对,对,霍夫斯达先生。可是话虽然这么说---咳---!(有人敲门)进来!
(印刷所老板阿斯拉克森在通往门厅的门口出现。他的穿着虽不讲究,可是很整齐,身上穿着一套黑衣服,打着一条不很平正的白领带,手里拿着礼帽和手套。) 
ASLAKSEN
(bukker).
Om forladelse, herr doktor, at jeg er så dristig – 
ASLAKSEN
[bowing].
I beg your pardon, doctor, for making so bold– 
ASLAKSEN
(verbeugt sich).
Verzeihung, Herr Doktor, daß ich mir herausnehme – 
阿斯拉克森
(鞠躬)
对不起,斯多克芒大夫,恕我这么冒昧--- 
DOKTOR STOCKMANN
(rejser sig).
Se, se, – der har vi jo bogtrykker Aslaksen! 
DR. STOCKMANN
[rising].
Hallo! if it isn’t Printer Aslaksen! 
STOCKMANN
(steht auf).
Ei, sieh da – da ist ja der Herr Aslaksen! 
斯多克芒医生
(站起来)
嗳呀!是阿斯拉克森先生,真想不到! 
ASLAKSEN.
Ja såmænd, herr doktor. 
ASLAKSEN.
Yes it is, doctor. 
ASLAKSEN.
Ja, freilich, Herr Doktor. 
阿斯拉克森
不错,是我,斯多克芒大夫。 
HOVSTAD
(står op).
Er det mig, De vil ha’ fat på, Aslaksen? 
HOVSTAD.
[getting up].
Do you want me, Aslaksen? 
HOVSTADT
(steht auf).
Suchen Sie mich, Aslaksen? 
霍夫斯达
(站起来)
你是不是找我,阿斯拉克森? 
ASLAKSEN.
Nej, det er ikke det; jeg vidste ikke vi skulde træffes her. Nej, det var nok doktoren selv – 
ASLAKSEN.
No, I don’t. I didn’t know I should meet you here. No, it was for the doctor himself– 
ASLAKSEN.
Nein, das nicht; ich wußte nicht mal, daß ich Sie hier treffen würde. Nein, ich suche den Herrn Doktor selbst – 
阿斯拉克森
不是,不是,我不知道你在这儿。我是来找斯多克芒大夫--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, hvad står til tjeneste? 
DR. STOCKMANN.
Well, what can I do for you? 
STOCKMANN.
Na, was steht zu Diensten? 
斯多克芒医生
唔,找我什么事? 
ASLAKSEN.
Er det sandt, som jeg hørte af herr Billing, at doktoren tænker på at skaffe os et bedre vandværk? 
ASLAKSEN.
Is what I’ve heard from Mr. Billing true–that the doctor is thinking of getting us better water-works? 
ASLAKSEN.
Ist es wahr, Herr Doktor, was ich von Herrn Billing gehört habe, daß Sie uns ein besseres Wasserwerk schaffen wollen? 
阿斯拉克森
毕凌先生告诉我,说你打算替我们搞一套好一点的自来水设备,这话是真的吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, til badeanstalten. 
DR. STOCKMANN.
Yes, for the Baths. 
STOCKMANN.
Ja, für das Bad. 
斯多克芒医生
不错,为了那浴场。 
ASLAKSEN.
Ja vel; det skønner jeg nok. Nå, så kommer jeg for at sige, at den sagen vil jeg støtte af alle mine kræfter. 
ASLAKSEN.
Oh! yes, I know that. So I came to say that I’ll back up the affair with all my might. 
ASLAKSEN.
Jawohl; verstehe schon. Na, so komme ich, um zu sagen, daß ich die Sache nach meinen Kräften unterstützen werde. 
阿斯拉克森
我明白,我明白。所以我顺便进来说一句,我愿意用全副力量支持这运动。 
HOVSTAD
(til doktoren).
Ser De! 
HOVSTAD
[to the doctor].
You see! 
HOVSTADT
(zum Doktor).
Sehen Sie! 
霍夫斯达
(向医生)
你看! 
DOKTOR STOCKMANN.
Det skal De ha’ så hjertelig tak for; men – 
DR. STOCKMANN.
I’m sure I thank you heartily, but– 
STOCKMANN.
Meinen herzlichsten Dank; aber – 
斯多克芒医生
我很感激你。不过--- 
ASLAKSEN.
For det kunde kanske nok trænges at ha’ os småborgere i ryggen. Vi danner nu ligesom en kompakt majoritet her i byen, – når vi rigtig vil da. Og det er altid bra’, at ha’ majoriteten med sig, herr doktor. 
ASLAKSEN.
For it might do you no harm to have us middle-class men at your back. We now form a compact majority in the town–when we really make up our minds to. And it’s always as well, doctor, to have the majority with you. 
ASLAKSEN.
Es könnte ja doch vielleicht nützlich sein, uns Kleinbürger im Rücken zu haben. Wir bilden hier in der Stadt sozusagen eine kompakte Majorität, – wenn wir wollen. Und es kann nie schaden, die Majorität auf seiner Seite zu haben, Herr Doktor. 
阿斯拉克森
有我们这批小中产阶级支持你,对你会有大好处。我们在本地是个结实的多数派---那就是说,要是我们真心团结起来的话。有多数派帮忙总是有好处,斯多克芒大夫。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det er unægtelig sandt; men jeg kan bare ikke begribe, at nogen særlige anstalter skulde være nødvendige her. Jeg synes da, at en så grej og ligefrem sag – 
DR. STOCKMANN.
That is undoubtedly true, but I can’t conceive that any special preparation will be necessary. I think that in so clear and straightforward a matter– 
STOCKMANN.
Das ist unzweifelhaft wahr; aber ich kann nur nicht begreifen, daß hier besondere Vorkehrungen vonnöten sein sollten. Ich meine, eine so klare und einfache Sache – 
斯多克芒医生
不错,不错。不过我想这件事用不着采取什么特别手段。我觉得像这么一桩光明正大的事情--- 
ASLAKSEN.
Å jo, det kunde nok være bra’ alligevel; for jeg kender de lokale myndighederne så godt; magthaverne går ikke gerne godvilligt ind på forslag, som kommer fra andre folk. Og derfor mener jeg, det kunde ikke være afvejen, om vi demonstrerte lidt. 
ASLAKSEN.
Yes. But all the same, it can do no harm; for I know the local authorities so well. The people in power are not very much inclined to adopt suggestions coming from others. And so I think it wouldn’t be amiss if we made some sort of a demonstration. 
ASLAKSEN.
O doch, das könnte immerhin nicht schaden; die lokalen Behörden, die kenne ich doch gründlich. Die Machthaber gehen nicht gern gutwillig auf Vorschläge ein, die von anderen Leuten kommen. Und deshalb, meine ich, wäre es nicht unangebracht, wenn wir ein bißchen demonstrierten. 
阿斯拉克森
不错,不过有个准备总不会吃亏。我很熟悉本地官僚的脾气---那些掌权的人不太愿意采用别人的意见。所以我想,要是咱们来个什么表示,恐怕不算过分。 
HOVSTAD.
Netop det, ja. 
HOVSTAD.
I think so too. 
HOVSTADT.
Sehr richtig. 
霍夫斯达
我也正有这意思。 
DOKTOR STOCKMANN.
Demonstrerte, siger De? Ja, hvorledes vilde De da egentlig demonstrere? 
DR. STOCKMANN.
Demonstrate, say you? But what do you want to demonstrate about? 
STOCKMANN.
Demonstrierten, sagen Sie? Ja, wie wollen Sie denn eigentlich demonstrieren? 
斯多克芒医生
你说,来个表示?怎么表示? 
ASLAKSEN.
Naturligvis med stort mådehold, herr doktor; jeg beflitter mig altid på mådehold; for mådehold, det er en statsborgers første dyd, – efter min mening da. 
ASLAKSEN.
Of course with great moderation, doctor. I am always in favour of moderation; for moderation is a citizen’s first virtue–at least those are my sentiments. 
ASLAKSEN.
Natürlich mit Maß und Ziel, Herr Doktor; ich befleißige mich immer der Mäßigung; denn Mäßigung, das ist die erste Bürgerpflicht, – meines Erachtens. 
 
DOKTOR STOCKMANN.
Det er De jo også kendt for, herr Aslaksen. 
DR. STOCKMANN.
We all know that about you, Aslaksen. 
STOCKMANN.
Dafür sind Sie ja auch bekannt, Herr Aslaksen. 
 
ASLAKSEN.
Ja, jeg tror nok jeg tør sige det. Og denne sagen med vandværket, den er så svært vigtig for os småborgere. Badet tegner jo til at bli’ ligesom en liden guldgrube for byen. Det er badet, vi skal leve af allesammen, og mest da vi husejere. Derfor vil vi jo gerne støtte anstalten alt det vi kan. Og da jeg nu er formand i husejerforeningen – 
ASLAKSEN.
Yes I think I may claim that much. And this affair of the water-works is so very important for us small middle-class men. And it is through the Baths that the whole lot of us are going to get our living, especially we householders. And so we shall gladly support the Baths all we can. So, as I am Chairman of the Householders’ Association– 
ASLAKSEN.
Ja, ich glaube schon, das darf ich sagen. Und diese Sache mit dem Wasserwerk, die ist für uns Kleinbürger enorm wichtig. Das Bad verspricht eine kleine Goldgrube für die Stadt zu werden. Vom Bade wollen wir alle zusammen leben, zumal wir Hausbesitzer. Deshalb wollen wir auch das Unternehmen mit allen Kräften unterstützen. Und da ich nun Vorsitzender des Vereins der Hausbesitzer bin – 
阿斯拉克森
不错,我做事稳健是大家知道的。这个自来水设备问题对于我们小中产阶级关系非常重大。这个浴场,要是办好了的话,简直可以这么说,是本城的一座小金矿。我们都要靠着浴场吃饭,尤其是我们这批有房产的人。所以我们要拼命拥护这浴场。我既然是房主联合会的主席--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja –? 
DR. STOCKMANN.
Well? 
STOCKMANN.
Ja –? 
斯多克芒医生
怎么样? 
ASLAKSEN.
– og da jeg desforuden er agent for mådeholdsselskabet, – ja, doktoren véd vel, at jeg virker for mådeholdssagen? 
ASLAKSEN.
And as I am agent for the Moderation Society –of course you know, doctor, that I work on behalf of moderation? 
ASLAKSEN.
– und außerdem eine Rolle im Mäßigkeitsverein spiele, – Sie wissen doch, Herr Doktor, daß ich für die Mäßigkeitssache tätig bin? 
阿斯拉克森
我也是节制运动会的负责人---不用说,斯多克芒大夫,你知道我是个有节制的人。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det forstår sig. 
DR. STOCKMANN.
To be sure, to be sure. 
STOCKMANN.
Ja, versteht sich. 
斯多克芒医生
当然,当然。 
ASLAKSEN.
Nå, – så er det jo begribeligt, at jeg kommer sammen med en hel del mennesker. Og da jeg er kendt for at være en sindig og lovlydig statsborger, som doktoren selv sa’, så har jeg jo en viss indflydelse i byen, – en liden slags magtstilling, – om jeg selv skal sige det. 
ASLAKSEN.
So I naturally meet a great many people. And as I am known to be a temperate and law-abiding citizen, as the doctor himself well knows, I have a certain amount of influence in the town, a position of some authority–though say it that shouldn’t. 
ASLAKSEN.
Na, – so ist es doch begreiflich, daß ich mit einer ganzen Masse Leute zusammenkomme. Und da ich als besonnener und gefügiger Staatsbürger bekannt bin, wie Herr Doktor selbst sagten, so habe ich ja einen gewissen Einfluß in der Stadt, – eine Art kleiner Machtstellung, – wenn ich es selbst sagen darf. 
阿斯拉克森
你知道,我接触的人很多。因为大家都知道我年是个谨慎守法的公民,所以,斯多克芒大夫,你自己也看得出来,我在地方上有几分势力,而且也有小小的一点权柄---虽然我不该这么说。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det véd jeg meget godt, herr Aslaksen. 
DR. STOCKMANN.
I know that very well, Mr. Aslaksen. 
STOCKMANN.
Das weiß ich sehr wohl, Herr Aslaksen. 
斯多克芒医生
我知道得很清楚,阿斯拉克森先生。 
ASLAKSEN.
Ja se – derfor vilde det være en smal sag for mig at få en adresse istand, om det skulde knibe. 
ASLAKSEN.
Well, so you see it would be easy for me to get I an address, if it came to a pinch. 
ASLAKSEN.
Ja, sehen Sie – drum wäre es eine Leichtigkeit für mich, eine Adresse zusammenzubringen, wenn die Sache schief gehen sollte. 
阿斯拉克森
所以,到了必要的时候,我可以安排一篇宣言,这是轻而易举的事儿。 
DOKTOR STOCKMANN.
En adresse, siger De? 
DR. STOCKMANN.
An address? 
STOCKMANN.
Eine Adresse, sagen Sie? 
斯多克芒医生
一篇宣言? 
ASLAKSEN.
Ja, en slags takadresse fra byens borgere for at De har båret denne samfundsvigtige sag frem. Det siger sig selv, at den måtte være affattet med sømmeligt mådehold, så den ikke støder myndighederne og dem, som har magten forresten. Og passer vi bare nøje på det, så kan da vel ingen ta’ os det ilde op, véd jeg? 
ASLAKSEN.
Yes, a kind of vote of thanks to you, from the citizens of the town, for bringing to light a matter of such importance to the whole community. It goes without saying that it will have to be drawn up with befitting moderation, so that the authorities and persons of position may not be set against it. And if only we are careful about that, no one can take offence, I think. 
ASLAKSEN.
Ja, eine Art Dankadresse seitens der Bürgerschaft, weil Sie diese gemeinnützige Sache ans Licht gebracht haben. Selbstverständlich müßte sie mit der gebührenden Mäßigung verfaßt sein, so daß sie weder bei den Behörden noch bei den andern Machthabern Anstoß erregt. Und wenn wir darauf nur genau achten, so kann es uns niemand übelnehmen, denke ich. 
阿斯拉克森
是的,作为市民对你表示的谢意,因为你在这么一桩公共事业上头出了力。当然,那篇文章的措词应该相当稳健,免得得罪拿权的官僚党派。只要咱们做得仔细,我想决没人会见怪。 
HOVSTAD.
Nå, selv om de ikke likte det så svært godt, så – 
HOVSTAD.
Well, even if they didn’t like it particularly– 
HOVSTADT.
Na, und selbst wenn sie nicht so sehr nach dem Geschmack dieser Leute wäre, so – 
霍夫斯达
即使他们不赞成--- 
ASLAKSEN.
Nej, nej, nej; ikke nogen nærgåenhed imod øvrigheden, herr Hovstad. Ikke nogen opposition imod folk, som står os så tæt indpå livet. Det har jeg fåt nok af i mine dage; og det kommer der aldrig noget godt ud af heller. Men en statsborgers sindige og frimodige ytringer må ikke være nogen mand forment. 
ASLAKSEN.
No, no, no; nothing to offend those in authority, Mr. Hovstad. No opposition to people who stand in such close relation to us; I’ve never gone in for that in my life; no good ever comes of it either. But no one can object to the thoughtful, free expression of a citizen’s opinion. 
ASLAKSEN.
Nein, nein, nein! Keine Kränkung der Obrigkeit, Herr Hovstad. Keine Opposition gegen Leute, die uns so dicht auf den Hacken sitzen. Davon weiß ich ein Liedchen zu singen; und es kommt auch nie etwas Gutes dabei heraus. Aber die besonnenen und freimütigen Äußerungen eines Staatsbürgers, die können keinem verdacht werden. 
阿斯拉克森
喔,霍夫斯达先生,千万别得罪掌权的人。千万别得罪很容易在咱们身上报复的人。那钟滋味我从前尝够了,一点好处都没有。可是谁都不能拦住市民发表自由而又稳健的意见。 
DOKTOR STOCKMANN
(ryster hans hånd).
Jeg kan ikke sige Dem, kære herr Aslaksen, hvor inderligt det glæder mig at finde al denne tilslutning blandt mine medborgere. Jeg er så glad, – så glad! Hør; skal det ikke være et lidet glas sherry? Hvad! 
DR. STOCKMANN.
[shaking his hand].
I can’t tell you, dear Mr. Aslaksen, how heartily it delights me to find so much support among my fellow-citizens. I am so happy–so happy! Look here! Won’t you take a drop of sherry? Eh? 
STOCKMANN
(schüttelt ihm die Hand).
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, lieber Aslaksen, wie aufrichtig ich mich freue, bei meinen Mitbürgern einem solchen Verständnis zu begegnen. Ich bin so froh – so froh! Sie, wie wär’s mit einem Gläschen Sherry? Was? 
斯多克芒医生
(跟他拉手)
阿斯拉克森先生,地方上的人这么热心支持我,我真是说不出地高兴。我真快活---真快活!你喝杯雪利酒,好不好? 
ASLAKSEN.
Nej mange tak; jeg nyder aldrig den slags spirituosa. 
ASLAKSEN.
No, thank you; I never take any kind of spiritious drink. 
ASLAKSEN.
Nein, danke sehr; ich nehme nie Spirituosen dieser Art. 
阿斯拉克森
不,谢谢。我从来不喝酒。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nå, men et glas øl da; hvad siger De til det? 
DR. STOCKMANN.
Well, then, a glass of beer–what do you say to that? 
STOCKMANN.
Aber ein Glas Bier? Was meinen Sie dazu? 
斯多克芒医生
好,那么,来杯啤酒,怎么样? 
ASLAKSEN.
Tak, ikke det heller, herr doktor; jeg nyder ingenting så tidligt på dagen. Men nu vil jeg gå ud i byen og snakke med en del af husejerne og forberede stemningen. 
ASLAKSEN.
Thanks; not that either, doctor. I never take anything so early in the day. But now I’ll be off to town, and talk with the householders, and prepare public opinion. 
ASLAKSEN.
Danke sehr, auch das nicht, Herr Doktor; so früh am Tage nehme ich nie etwas zu mir. Nun will ich aber in die Stadt und mit etlichen Hausbesitzern reden und die Stimmung bearbeiten. 
阿斯拉克森
谢谢,啤酒也不喝。白天我什么都不喝。现在我要到各处走一走,找几个房主谈一谈,发动一下群众的意见。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det er så overmåde snildt af Dem, herr Aslaksen; men jeg kan umulig få i mit hode, at alle disse anstalter skulde bli’ nødvendige; jeg synes sagen må kunne gå ganske af sig selv. 
DR. STOCKMANN.
Now, that is extremely good of you, Mr. Aslaksen ; but I can’t really get into my head that all these preparations are necessary; I think the matter will go of itself. 
STOCKMANN.
Das ist außerordentlich liebenswürdig von Ihnen, Herr Aslaksen; aber es will mir durchaus nicht in den Kopf, daß alle diese Vorkehrungen notwendig sein sollten; ich meine, die Sache müßte sich ganz von selbst machen. 
斯多克芒医生
阿斯拉克森先生,你真是太热心了。可是我总看不出这些安排有什么必要。我觉得这件事很简单明了。 
ASLAKSEN.
Autoriteterne arbejder noget tungvindt, herr doktor. Ja, gudbevar’s, jeg siger ikke det for at laste dem – 
ASLAKSEN.
Officials are always very slow, doctor–God forbid I should say this by way of accusation– 
ASLAKSEN.
Die Behörden arbeiten ein bißchen schwerfällig, Herr Doktor. Gott behüte, ich sage das nicht, um sie zu tadeln – 
阿斯拉克森
官僚做事总是慢吞吞的,斯多克芒大夫---我不是埋怨他们--- 
HOVSTAD.
Imorgen skal vi køre dem ivej i bladet, Aslaksen. 
HOVSTAD.
To-morrow we’ll stir them up in the paper, Aslaksen. 
HOVSTADT.
Morgen werden wir sie munter machen, im Blatt, Aslaksen. 
霍夫斯达
明天咱们在报纸上惊醒他们一下子,阿斯拉克森。 
ASLAKSEN.
Men bare ikke voldsomt, herr Hovstad. Far frem med mådehold, ellers får De dem ikke af flækken; De kan lide på mit råd; for jeg har sanket erfaringer i livets skole. – Nu ja, så vil jeg sige doktoren farvel. De véd nu, at vi småborgere ialfald står bag Dem som en mur. De har den kompakte majoritet på Deres side, herr doktor. 
ASLAKSEN.
But no violence, Mr. Hovstad. Proceed with moderation, or you’ll do nothing with them. You take my advice, for I have gained experience in the school of life. And now I’ll say good-morning to the doctor. You know now, that we small middle-class men, anyhow, stand behind you like a rock. You have the compact majority on your side, doctor. 
ASLAKSEN.
Aber bloß nicht gewaltsam, Herr Hovstad. Gehen Sie mit Mäßigung vor, sonst kriegen Sie die Leute nicht vom Fleck; hören Sie nur auf meinen Rat, denn ich habe in der Schule des Lebens Erfahrungen gesammelt. – Jetzt muß ich mich aber empfehlen, Herr Doktor. Sie wissen nun, daß wir Kleinbürger jedenfalls wie eine Mauer hinter Ihnen stehen. Sie haben die kompakte Majorität auf Ihrer Seite, Herr Doktor. 
阿斯拉克森
别太激烈,霍夫斯达先生。步伐要稳健,要不然,就办不成事儿。你得听我的劝告。这是我在社会上学来的经验。斯多克芒大夫,现在我真要告辞了。现在你已经知道,反正我们这些小中产阶级分子像一座结结实实的大墙,愿意给你做靠山。结实的多数派在你这一边,斯多克芒大夫。 
DOKTOR STOCKMANN.
Tak for det, min kære herr Aslaksen. (rækker ham hånden.) Farvel, farvel! 
DR. STOCKMANN.
Many thanks, my dear Mr. Aslaksen. [Holds out his hand.] Good-bye, good-bye. 
STOCKMANN.
Danke schön, mein lieber Herr Aslaksen. (Reicht ihm die Hand.) Adieu, adieu! 
斯多克芒医生
谢谢,谢谢,阿斯拉克森先生。(伸出手来)再见,再见。 
ASLAKSEN.
Går De med indom på trykkeriet, herr Hovstad? 
ASLAKSEN.
Are you coming to the printing office, Mr. Hovstad? 
ASLAKSEN.
Kommen Sie mit in die Druckerei, Herr Hovstad? 
阿斯拉克森
你上报馆吗,霍夫斯达先生? 
HOVSTAD.
Jeg kommer bagefter; jeg har endnu lidt at afgøre. 
HOVSTAD.
I’ll come on presently. I’ve got something to see to first. 
HOVSTADT.
Ich komme nach; ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen. 
霍夫斯达
一会儿就来。我还要料理一两件事情。 
ASLAKSEN.
Godt, godt.
(Han hilser og går; Doktor Stockmann følger ham ud i forstuen.) 
ASLAKSEN.
All right.
[Bows, and goes. Dr Stockmann accompanies him into the ante-room] 
ASLAKSEN.
Gut, gut.
(Er grüßt und geht; Stockmann begleitet ihn ins Vorzimmer.) 
阿斯拉克森
好。
(鞠躬,出去。斯多可芒医生送到门厅里。) 
HOVSTAD
(idet doktoren kommer ind igen).
Nå, hvad siger De så, herr doktor? Synes De ikke, det er på tiden, at her luftes ud og rystes op i al denne slaphed og halvhed og fejghed? 
HOVSTAD
[as the doctor re-enters].
Well, what do you say to that, doctor? Don’t you think it is high time we weeded out and got rid of all this apathy and vacillation and cowardice? 
HOVSTADT,
(während Stockmann ins Zimmer zurückkommt).
Na, was sagen Sie nun, Herr Doktor? Glauben Sie nicht, daß es endlich an der Zeit ist, hier auszulüften und all diese Schlaffheit und Halbheit und Feigheit aufzurütteln? 
霍夫斯达
(正当斯多克芒特色从外面走回来)
斯多克芒大夫,你的意见怎么样?你看,这不正是咱们应该在这些畏畏缩缩、前怕狼后怕虎、胆子小得像老鼠的家伙头上使劲打一棒的时候? 
DOKTOR STOCKMANN.
Sigter De til bogtrykker Aslaksen? 
DR. STOCKMANN.
Are you speaking of Aslaksen? 
STOCKMANN.
Meinen Sie damit den Aslaksen? 
斯多克芒医生
你是不是说阿斯拉克森? 
HOVSTAD.
Ja, jeg gør. Han er en af dem, som står i sumpen – så bra’ en mand han end kan være forresten. Og slig er de fleste her hos os; de går og vipper og svingler til begge siderne; af bare hensyn og betænkeligheder tør de aldrig ta’ fuldt skridt. 
HOVSTAD.
Yes, I am. He is one of those who are in the swamp, though he’s a good enough fellow in other things. And so are most of the people here; they’re for ever see-sawing and oscillating from one side to the other, and what with scruples and doubts, they never dare to advance a step. 
HOVSTADT.
Allerdings. Er gehört mit zu denen, die im Sumpf stecken, – so ein braver Mann er auch sonst sein mag. Und so sind die meisten hier bei uns; sie schwanken und wanken nach beiden Seiten; vor lauter Rücksichten und Bedenken wagen sie nie, einen ganzen Schritt zu tun. 
霍夫斯达
正是。他倒挺规矩---不过他是个掉在泥坑里拔不出脚的人。咱们这儿的人大半都像他。他们老是东一摆,西一晃,左顾虑,右害怕,一步都不敢往前迈。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, men Aslaksen var da så inderlig velsindet, synes jeg. 
DR. STOCKMANN.
Yes, but Aslaksen seems to me so thoroughly well-intentioned. 
STOCKMANN.
Ja, aber Aslaksen scheint mir doch recht anständige Gesinnungen zu haben. 
斯多克芒医生
你的话很对,不过我觉得阿斯拉克森心眼儿挺好。 
HOVSTAD.
Der er en ting, som jeg sætter højere; og det er at stå som en tryg, selvsikker mand. 
HOVSTAD.
There is one thing I value more highly; that is to stand your ground as a trusty, self-reliant man. 
HOVSTADT.
Es gibt was, das ich noch höher stelle; und das ist: dazustehen als ein unabhängiger, selbstsicherer Mann. 
霍夫斯达
我觉得有件东西比好心儿更值钱,那就是自己依靠自己的刚性子。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det gir jeg Dem så fuldstændig ret i. 
DR. STOCKMANN.
There I am quite with you. 
STOCKMANN.
Da gebe ich Ihnen vollständig recht. 
斯多克芒医生
这句话我很同意。 
HOVSTAD.
Derfor er det jeg nu vil gribe lejligheden og prøve, om jeg ikke skulde kunne få de velsindede til at mande sig op engang. Autoritetsdyrkelsen må udryddes her i byen. Dette uforsvarlig store fejlgreb med vandværket må gøres indlysende for alle stemmeberettigede borgere. 
HOVSTAD.
That’s why I am going to seize this opportunity now to see if I can’t stir up the well-intentioned among them for once. The worship of authority must be rooted up in this town. This immense, inexcusable blunder of the water-works should be enough to open the eyes of every voter. 
HOVSTADT.
Deshalb will ich jetzt die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, zu versuchen, ob ich die besseren Elemente bei uns nicht dahin bringen kann, sich aufzuraffen mit (einem) Mal. Der Autoritätsdusel hier muß aufhören. Dieser unverantwortliche Mißgriff mit dem Wasserwerk muß allen stimmberechtigten Mitbürgern zu Gemüte geführt werden. 
霍夫斯达
所以我想抓住这机会,试一试能不能在他们的好心眼儿里给他们壮壮胆。本地人崇拜当局的坏心理必须彻底铲除。自来水工程这个大错误必须让每个投票人知道得很清楚。 
DOKTOR STOCKMANN.
Godt; når De mener, det er til almenhedens bedste, så lad så ske; men ikke førend jeg har talt med min bror. 
DR. STOCKMANN.
Very well! If you think it is for the good of the community, so let it be; but not till I’ve spoken my brother. 
STOCKMANN.
Gut; wenn Sie meinen, daß es für das allgemeine Beste ist, so mag es geschehen; aber nicht eher, als bis ich mit meinem Bruder gesprochen habe. 
斯多克芒医生
很好。要是你觉得对地方上有好处,你就这么办。不过得让我先跟哥哥谈一谈。 
HOVSTAD.
Jeg skriver ialfald en redaktionsartikkel færdig imens. Og hvis byfogden så ikke vil fremme sagen – 
HOVSTAD.
Anyhow, I’ll be getting ready a leader in the meanwhile. And if the Burgomaster won’t go in for it– 
HOVSTADT.
Inzwischen schreibe ich für alle Fälle einen Leitartikel. Und wenn dann der Stadtvogt für die Sache nicht zu haben ist – 
霍夫斯达
反正我得先把社论写起来。万一市长不理会这桩事--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Å, men hvor kan De tænke Dem sligt? 
DR. STOCKMANN.
But how can you imagine such a thing? 
STOCKMANN.
Ach, wie können Sie das nur denken? 
斯多克芒医生
你怎么能料到他不理会? 
HOVSTAD.
Det kunde nok tænkes. Og da –? 
HOVSTAD.
It can be imagined well enough. And then– 
HOVSTADT.
Das kann ich mir sehr wohl denken. Dann also –? 
霍夫斯达
哦,这不是料不到的事。到那时候--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, da lover jeg Dem –; hør, – da kan De trykke min afhandling, – ta’ den ind hel og holden. 
DR. STOCKMANN.
Well then, I promise you; look here–then you may print my paper–put it in just as it is. 
STOCKMANN.
Ja, dann verspreche ich Ihnen –; hören Sie, – dann können Sie meine Abhandlung drucken, – dann ins Blatt mit ihr ganz und gar! 
斯多克芒医生
到那时候我应许你---。嗯,要是那样的话,你可以把我的文章登出来,一字不改动。 
HOVSTAD.
Må jeg det? Er det et ord? 
HOVSTAD.
May I really? Is that a promise? 
HOVSTADT.
Darf ich das? Ist das ein Wort? 
霍夫斯达
可以这么办吗?你算应许了? 
DOKTOR STOCKMANN
(rækker ham manuskriptet).
Her har De den; ta’ den med Dem; det kan jo ikke skade, at De læser den igennem: og så gir De mig den igen siden. 
DR. STOCKMANN
[handing him MS.].
There it is; take it with you. It can do no harm for you to read it; and then tell me what you think of it. 
STOCKMANN
(reicht ihm das Manuskript).
Da ist sie; nehmen Sie sie mit; es kann ja nicht schaden, wenn Sie sie durchlesen; Sie geben sie mir dann später zurück. 
斯多克芒医生
(把手稿递给他)
喏,我把稿子交给你。你至少可以看一遍。以后再还我。 
HOVSTAD.
Godt, godt; det skal jeg nok gøre. Og så farvel, herr doktor. 
HOVSTAD.
Thanks, thanks; I shall do so willingly. And now, good-bye, doctor. 
HOVSTADT.
Schön, schön; das werde ich tun. Und nun adieu, Herr Doktor. 
霍夫斯达
很好,我一定这么办。再见吧,斯多克芒大夫。 
DOKTOR STOCKMANN.
Farvel, farvel. Ja, for De skal se, det går så glat, herr Hovstad, – så glat! 
DR. STOCKMANN.
Good-bye, good-bye. Yes, you’ll see it will all go smoothly, Mr. Hovstad, so smoothly. 
STOCKMANN.
Adieu, adieu! Aber Sie werden sehen, die Sache geht glatt, Herr Hovstad – ganz glatt! 
斯多克芒医生
再见,再见。事情一定很顺利,霍夫斯达先生。 
HOVSTAD.
Hm, – vi får se.
(han hilser og går ud gennem forstuen.) 
HOVSTAD.
Hm! We shall see. 
HOVSTADT.
Hm, – werden ja sehen.
(Grüßt und geht durch das Vorzimmer ab.) 
霍夫斯达
唔---咱们等着瞧吧。
(鞠躬,走门厅出去) 
DOKTOR STOCKMANN
(går hen og ser ind i spisestuen).
Katrine –! Nå, er du kommen hjem, Petra? 
DR. STOCKMANN
[going to dining-room door and looking in].
Katrine! Hallo! you back, Petra? 
STOCKMANN
(geht an die Tür des Speisezimmers und sieht hinein).
Käte –! So, Du bist da, Petra? 
斯多克芒医生
(走到饭厅门口,往里瞧)
凯德林!哦!你回来了,裴特拉? 
PETRA
(kommer ind).
Ja, nu kom jeg netop fra skolen. 
PETRA
[entering].
Yes, I’ve just got back from school. 
PETRA
(tritt ein).
Ich komme diesen Augenblick aus der Schule. 
裴特拉
(进来)
回来了,刚从学校来。 
FRU STOCKMANN
(kommer).
Har han ikke været her endnu? 
MRS. STOCKMANN
[entering].
Hasn’t he been here yet? 
FRAU STOCKMANN
(tritt ein).
Ist er noch nicht da gewesen? 
斯多克芒太太
(进来)
他还没来? 
DOKTOR STOCKMANN.
Peter? Nej. Men jeg har snakket en hel del med Hovstad. Han er ganske betaget af den opdagelse, jeg har gjort. Ja, for den har en langt større rækkevidde, end jeg tænkte i førstningen, ser du. Og så har han stillet sit blad til min rådighed, hvis det skulde behøves. 
DR. STOCKMANN.
Peter? No; but I’ve been having a long talk with Hovstad. He is quite overwhelmed at my discovery. For, you see, it is much further reaching than I thought at first. And so he has placed his paper at my disposal if occasion requires. 
STOCKMANN.
Peter? Nein. Aber ich habe ein langes Gespräch mit Hovstad gehabt. Er ist ganz weg von der Entdeckung, die ich gemacht habe. Sie ist nämlich von weit größerer Tragweite, mußt Du wissen, als ich im Anfang gedacht hatte. Und dann hat er mir sein Blatt zur Verfügung gestellt, wenn es nötig sein sollte. 
斯多克芒医生
你问的是彼得?还没来。我倒跟霍夫斯达谈了半天。他对我的发现很热心。原来这件事的意义比我最初料想的重大得多。要是我用得着他帮忙的话,他的报纸愿意让我使唤。 
FRU STOCKMANN.
Men tror du da det behøves? 
MRS. STOCKMANN. 
But do you think you will need it? 
FRAU STOCKMANN.
Glaubst Du denn, daß es nötig sein wird? 
斯多克芒太太
你用得着他帮忙吗? 
DOKTOR STOCKMANN.
Å sletikke. Men det er ialfald en stolt bevidsthed, at man har den frisindede, uafhængige presse på sin side. Ja, og tænk – så har jeg havt besøg af formanden i husejerforeningen. 
DR. STOCKMANN.
Not I? But all the same, one is proud to think that the free, independent press is on one’s side. Just think! I’ve also had a visit from the director of the Householders’ Association. 
STOCKMANN.
O, durchaus nicht. Aber es ist jedenfalls ein stolzes Bewußtsein, die freisinnige, unabhängige Presse auf seiner Seite zu haben. Ja, und denk nur – auch vom Vorsitzenden des Vereins der Hausbesitzer habe ich Besuch gehabt. 
斯多克芒医生
我才用不着呢!不过,我知道开明自由的报纸愿意帮忙,心里还是挺高兴。你觉得怎么样?刚才房主联合会主席也来找我了。 
FRU STOCKMANN.
Så? Og hvad vilde han? 
MRS. STOCKMANN. 
Really! And what did he want? 
FRAU STOCKMANN.
So? Was wollte denn der? 
斯多克芒太太
真的吗?他来干什么? 
DOKTOR STOCKMANN.
Også støtte mig. De vil støtte mig allesammen, ifald det skulde knibe. Katrine, – véd du, hvad jeg har for noget bag mig? 
DR. STOCKMANN.
To offer me support too. Everyone of them will stand by me if there should be any unpleasantness. Katrine, do you know what I have behind me? 
STOCKMANN.
Mir ebenfalls seine Unterstützung anbieten. Sie wollen mich alle unterstützen, wenn es schief gehen sollte. Käte, – weißt Du, was ich hinter mir habe? 
斯多克芒医生
他来保证帮忙。到了紧要关头,他们都会帮我。你知不知道我背后有什么东西? 
FRU STOCKMANN.
Bag dig? Nej; hvad har du for noget bag dig da? 
MRS. STOCKMANN. 
Behind you? No. What have you behind you? 
FRAU STOCKMANN.
Hinter Dir? Nein; was hast Du denn hinter Dir? 
斯多克芒太太
你背后?不知道。你背后有什么? 
DOKTOR STOCKMANN.
Den kompakte majoritet. 
DR. STOCKMANN.
The compact majority! 
STOCKMANN.
Die kompakte Majorität. 
斯多克芒医生
我背后有结实的多数派。 
FRU STOCKMANN.
Ja så. Er det godt for dig, det, Tomas? 
MRS. STOCKMANN. 
Oh! Is that good for you, Thomas? 
FRAU STOCKMANN.
So. Ist das gut für Dich, Thomas? 
斯多克芒太太
哦!这对你洋剖好处吗,汤莫斯? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det skulde jeg mene, det er godt! (gnider hænderne og går op og ned.) Ja, Herregud, hvor fornøjeligt det er at stå således i broderlig forening sammen med sine medborgere! 
DR. STOCKMANN.
Yes, indeed; I should think it was good! [Rubbing his hands as he walks up and down.] Ah! by Jove! what a delight it is to be in such fraternal union with one’s fellow-citizens! 
STOCKMANN.
Na, das sollte ich doch meinen! (Reibt sich die Hände und geht auf und ab.) O Gott, wie himmlisch ist es doch, mit seinen Mitbürgern zusammenzustehen in brüderlichem Vereine! 
斯多克芒医生
有,我想有好处。(一边来回走一边搓手)哈哈!一个人能跟地方上的人像亲兄弟似的同心一致,心里真痛快! 
PETRA.
Og så at udrette så meget godt og nyttigt, far! 
PETRA.
And to do so much good, and be so helpful, father. 
PETRA.
Und so viel Gutes und Nützliches vollbringen zu können, Vater! 
裴特拉
并且还能做这么些有益的事,爸爸! 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, og det ovenikøbet for ens egen fødeby, du! 
DR. STOCKMANN.
And to do it, into the bargain, for one’s native town! 
STOCKMANN.
Ja, Du, und noch dazu für seine eigene Vaterstadt! 
斯多克芒医生
并且是为自己本乡出力! 
FRU STOCKMANN.
Nu ringte det. 
MRS. STOCKMANN. 
There’s the bell. 
FRAU STOCKMANN.
Es hat geklingelt. 
斯多克芒太太
有人拉铃。 
DOKTOR STOCKMANN.
Så har vi ham visst. – – (det banker.) Vær så god! 
DR. STOCKMANN.
That must be he. [Knock at the door.] Come in!
[Enter BURGOMASTER STOCKMANN from the ante-room.] 
STOCKMANN.
Das ist er sicher. – – (Es klopft.) Herein! 
斯多克芒医生
一定是他来了。(有人敲门)进来!
(市长从门厅里进来。) 
BYFOGD STOCKMANN
(kommer fra forstuen).
Godmorgen. 
BURGOMASTER.
Good morning. 
STADTVOGT
(durch das Vorzimmer).
Guten Morgen. 
市长
你早。 
DOKTOR STOCKMANN.
Velkommen, Peter! 
DR. STOCKMANN.
I’m glad to see you, Peter. 
STOCKMANN.
Willkommen, Peter! 
斯多克芒医生
好极了,彼得,你来了。 
FRU STOCKMANN.
Godmorgen, svoger. Hvorledes står det til? 
MRS. STOCKMANN. 
Good-morning, brother-in-law. How are you? 
FRAU STOCKMANN.
Guten Morgen, Herr Schwager. Wie geht es? 
斯多克芒太太
你早,大伯子。你好吗? 
BYFOGDEN.
Jo tak; så-så. (til doktoren.) Jeg modtog igår efter kontortid en afhandling fra dig betræffende vandforholdene ved badeanstalten. 
BURGOMASTER.
Oh,thanks, so, so. [To the doctor.] Yesterday evening, after office hours, I received a dissertation from you concerning the condition of the water connected with the Baths. 
STADTVOGT.
Danke, so – so. (Zu Stockmann.) Gestern abend nach Bureauschluß habe ich Deine Abhandlung erhalten, die Wasserverhältnisse des Bades betreffend. 
市长
谢谢,也还将就。(向医生)昨天下午,下班之后,我收到了你写的一篇讨论浴场水料的文章。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja. Har du læst den? 
DR. STOCKMANN.
Yes. Have you read it? 
STOCKMANN.
Ja. Hast Du sie gelesen? 
斯多克芒医生
不错。你看了没有? 
BYFOGDEN.
Jo, jeg har. 
BURGOMASTER.
I have. 
STADTVOGT.
Allerdings. 
市长
我看了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og hvad siger du så til den sag? 
DR. STOCKMANN.
And what do you think of the affair? 
STOCKMANN.
Und was sagst Du zu der Sache? 
斯多克芒医生
你的意见怎么样? 
BYFOGDEN
(med et sideblik).
Hm – 
BURGOMASTER.
Hmm–[Glancing at the women.] 
STADTVOGT
(mit einem Seitenblick).
Hm – 
市长
唔---
(往旁边闪了一眼) 
FRU STOCKMANN.
Kom, Petra.
(hun og Petra går ind i værelset til venstre.) 
MRS. STOCKMANN. 
Come, Petra.
[She and PETRA go into the room, left.] 
FRAU STOCKMANN.
Komm, Petra.
(Sie und Petra ab in das Zimmer links.) 
斯多克芒太太
咱们走,裴特拉。
(母女一同走进左屋。) 
BYFOGDEN
(efter et ophold).
Har det været nødvendigt at drive alle disse undersøgelser bag min ryg? 
BURGOMASTER
[after a pause].
Was it really necessary to make all those investigations behind my back? 
STADTVOGT
(nach einer Pause).
War es nötig, diese ganzen Untersuchungen hinter meinem Rücken anzustellen? 
市长
(顿了一顿)
你调查这些事儿,是不是非得瞒着我不行? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, så længe jeg ikke havde absolut visshed, så – 
DR. STOCKMANN.
Yes, till I was absolutely certain I– 
STOCKMANN.
Ja, solange ich nicht absolute Gewißheit hatte, so – 
斯多克芒医生
是。因为没有绝对把握,我--- 
BYFOGDEN.
Og den, mener du altså, du nu har? 
BURGOMASTER.
And so you are certain now? 
STADTVOGT.
Und die glaubst Du also jetzt zu haben? 
市长
是不是现在你有了绝对把握? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det har du da vel selv overbevist dig om. 
DR. STOCKMANN.
Yes, and I suppose it has convinced you too. 
STOCKMANN.
Ja; davon hast Du Dich doch wohl selbst überzeugt. 
斯多克芒医生
你看了我那篇文章一定可以信得过我。 
BYFOGDEN.
Er det din hensigt at fremlægge dette aktstykke for badebestyrelsen som et slags officielt dokument? 
BURGOMASTER.
Is it your intention to submit this statement to the Board of Directors as an official document? 
STADTVOGT.
Ist es Deine Absicht, der Badeverwaltung dieses Aktenstück als eine Art offiziellen Dokuments vorzulegen? 
市长
你是不是打算把报告当作正式文件提交给浴场委员会? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja vel. Noget må der jo gøres ved sagen; og det fort. 
DR. STOCKMANN.
Of course. Why, something must be done in the matter, and that promptly. 
STOCKMANN.
Jawohl. Es muß doch etwas in der Sache geschehen; und das sogleich. 
斯多克芒医生
当然。这件事总得想个办法---而且得赶紧动手。 
BYFOGDEN.
Du bruger, som sædvanligt, stærke talemåder i din afhandling. Du siger blandt andet, at det, vi byder vore badegæster, er en permanent forgiftelse. 
BURGOMASTER.
After your wont, brother, you use very strong expressions in your statement. Why, you actually say that what we offer our visitors is a persistent poison! 
STADTVOGT.
Wie gewöhnlich gebrauchst Du in Deiner Abhandlung starke Ausdrücke. Unter anderm sagst Du: das, was wir unsern Badegästen bieten, wäre eine permanente Vergiftung. 
市长
跟平常一样,你在报告里,措辞还是那么激烈。除了好些别的话,你还说,咱们浴场供给疗养病人的是一种慢性毒药。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja men, Peter, kan det da betegnes anderledes? Tænk dig bare, – forgiftet vand både til indvortes og udvortes! Og det til stakkers sygelige mennesker, som tyr til os i god tro, og som betaler os i dyre domme for at få sin sundhed igen! 
DR. STOCKMANN.
But, Peter, can it be called anything else? Only think–poisonous water both internally and externally! And that for poor sick folk who come to us in good faith, and who pay us heavily to heal them. 
STOCKMANN.
Ja, Peter, kann man es denn anders nennen? Denk doch nur – vergiftetes Wasser zu innerlichem wie äußerlichem Gebrauch! Und das für arme, kranke Menschen, die im guten Glauben ihre Zuflucht zu uns nehmen und ihr schweres Geld bezahlen, um ihre Gesundheit wieder zu erlangen! 
斯多克芒医生
彼得,不这么说,应该怎么说?你想---浴场的水,不论是喝是用,全都有毒!病人那么相信咱们,花那么些钱跑来治病,咱们拿这种水给他们使用! 
BYFOGDEN.
Og så kommer du i din deduktion til det resultat, at vi må bygge en kloak, som kan optage de postulerede uhumskheder fra Mølledalen, og at vandledningen må lægges om. 
BURGOMASTER.
And from this you come to the conclusion that we must build a sewer which will carry off all the supposed impurities from the Miller’s Dale, and relay all the water-pipes. 
STADTVOGT.
Und dann kommst Du in Deiner Deduktion zu dem Resultat, daß wir eine Kloake bauen müssen, die besagten Schmutz aus dem Mühltal aufnehmen kann, und daß die Wasserleitung umgelegt werden muß. 
市长
所以你的结论就是,咱们必须修一道沟,把你说的从磨坊沟流出来的东西排泄出去,并且必须把水管重新安装过。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, véd du da nogen anden udvej? Jeg véd ingen. 
DR. STOCKMANN.
Yes. Can you suggest any other alternative?–I know of none. 
STOCKMANN.
Ja, weißt Du einen andern Ausweg? Ich nicht. 
斯多克芒医生
是的。你有什么别的办法?我可想不出来。 
BYFOGDEN.
Jeg gjorde mig i formiddag et ærend ind til stadsingeniøren. Og så bragte jeg – sådan halvt i spøg – disse foranstaltninger på bane som noget, vi kanske burde tage under overvejelse engang i fremtiden. 
BURGOMASTER.
I looked in at the town engineer’s this morning, and so–half in jest–I brought up the subject of these alterations as of a matter we might possibly have to take into consideration at some future time. 
STADTVOGT.
Ich habe mir heut früh beim Stadtingenieur im Zimmer was zu schaffen gemacht. Und bei dieser Gelegenheit brachte ich, so halb im Scherz, die Rede auf diese Maßregeln als auf eine Sache, die wir in Zukunft vielleicht einmal in Erwägung ziehen müßten. 
市长
今天早晨,我借了个题目去看市政工程师,并且,半真半假地露了点口气,只说将来咱们可能考虑这些改建计划。 
DOKTOR STOCKMANN.
Engang i fremtiden! 
DR. STOCKMANN.
Possibly at some future time! 
STOCKMANN.
In Zukunft einmal! 
斯多克芒医生
将来! 
BYFOGDEN.
Han smilte af min formentlige extravagance – naturligvis. Har du gjort dig den ulejlighed at tænke på, hvad de foreslåede forandringer vilde komme til at koste? Efter de oplysninger, jeg modtog, vilde udgifterne rimeligvis løbe op i flere hundrede tusend kroner. 
BURGOMASTER.
He smiled at my apparent extravagance–naturally. Have you taken the trouble to reflect upon what these proposed alterations would cost? From the information I have received, these expenses would most likely run up to several hundred thousand crowns! 
STADTVOGT.
Er lächelte über meine vermeintliche Extravaganz – natürlicherweise. Hast Du Dir die Mühe genommen, zu überlegen, wie hoch die vorgeschlagenen Veränderungen zu stehen kommen würden? Nach den Aufschlüssen, die mir geworden sind, würden die Ausgaben wahrscheinlich in die Hunderttausende gehen. 
市长
不用说,工程师听了笑了一笑,觉得我的说法是无谓的浪费。你仔细想过没有,你提出来的那些改建工程得花多少钱?我听工程师的口气,那笔费用说不定要好几十万克罗纳。 
DOKTOR STOCKMANN.
Skulde det bli’ så dyrt? 
DR. STOCKMANN.
So much as that? 
STOCKMANN.
So teuer sollte das sein? 
斯多克芒医生
用得了那么些钱吗? 
BYFOGDEN.
Ja. Og så kommer det værste. Arbejdet vilde medtage et tidsrum af mindst to år. 
BURGOMASTER.
Yes. But the worst is to come. The work would take at least two years. 
STADTVOGT.
Ja. Und dann kommt das Schlimmste. Die Arbeit würde mindestens einen Zeitraum von zwei Jahren beanspruchen. 
市长
用得了。这还不算。最糟的是,这些工程至少得花两年工夫。 
DOKTOR STOCKMANN.
To år, siger du? To hele år? 
DR. STOCKMANN.
Two years; do you mean to say two whole years? 
STOCKMANN.
Zwei Jahre, sagst Du? Ganze zwei Jahre? 
斯多克芒医生
两年?你说要整整两年工夫? 
BYFOGDEN.
Mindst. Og hvad skal vi så gøre med badet imens? Skal vi lukke det? Ja, det vilde vi bli’ nødt til. Eller tror du kanske nogen vilde søge hid til os, når det rygte kom ud, at vandet skulde være sundhedsfarligt? 
BURGOMASTER.
At least. And what are we to do in the meanwhile with the Baths? Are we to close them? For that is what it would come to. Besides, do you believe anyone would come here if the rumour got abroad that the water is injurious to health? 
STADTVOGT.
Mindestens. Und was sollen wir inzwischen mit dem Bade machen? Sollen wir es schließen? Ja, dazu würden wir genötigt sein. Oder glaubst Du vielleicht, es würde ein Mensch zu uns kommen, sobald es ruchbar würde, daß das Wasser gesundheitsgefährlich ist? 
市长
至少。这两年里头咱们把浴场怎么办?是不是关门?恐怕除了关门没有别的办法。你想,要是大家知道水里有毒,谁还肯来? 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja men, Peter, det er det jo. 
DR. STOCKMANN.
But, Peter, you know it is injurious. 
STOCKMANN.
Ja, Peter, das ist es aber doch. 
斯多克芒医生
彼得,可是事情确实是这样。 
BYFOGDEN.
Og så alt dette nu, – netop nu, da anstalten er i opkomst. Nabobyerne har også visse betingelser for at kunne bli’ søgte som badesteder. Tror du ikke, at de straks vilde sætte sig i aktivitet for at drage hele strømmen af fremmede til sig? Jo, ganske upåtvilelig. Og så stod vi der; vi måtte rimeligvis nedlægge hele den kostbare anstalt; og så havde du ruineret din fødeby. 
BURGOMASTER.
And all this now, just now, when the Baths are beginning to do well. Neighbouring towns, too, have some idea of establishing Baths. Don’t you see that they would at once set to work to divert the full stream of visitors to themselves? It’s beyond a doubt! And we should be left stranded! We should probably have to give up the whole costly undertaking; and so you would have ruined your native town. 
STADTVOGT.
Und das alles jetzt, – grade jetzt, da die Anstalt im Aufblühen ist. In den Nachbarstädten sind auch gewisse Vorbedingungen vorhanden, die sie zu Badeorten qualifizieren. Glaubst Du, die Leute würden nicht sofort alles daransetzen, um den ganzen Fremdenstrom an sich zu ziehen? Das ist über allem Zweifel. Und dann ständen wir da; wahrscheinlich müßten wir die ganze teure Anstalt abreißen; und dann hättest Du Deine Vaterstadt ruiniert. 
市长
偏偏又凑在咱们浴场办得这么顺利的当口!邻近的城市也不是没条件做疗养区。难道他们不会马上动手把潮水似的疗养病人吸引到他们那里去?他们当然会。这么一来,咱们的事不就搁浅了吗?说不定咱们这么大本钱的买卖得整个儿歇手,那你就害了本地人啦。 
DOKTOR STOCKMANN.
Jeg – ruineret –! 
DR. STOCKMANN.
I–ruined! 
STOCKMANN.
Ich – ruiniert –! 
斯多克芒医生
我---害了---! 
BYFOGDEN.
Det er blot og bart gennem badet, at byen har nogen nævneværdig fremtid for sig. Det indser du visst lige så godt som jeg. 
BURGOMASTER.
It is only through the Baths that the town has any future worth speaking of. You surely know that as well as I do. 
STADTVOGT.
Einzig und allein durch das Bad hat die Stadt eine nennenswerte Zukunft vor sich. Das siehst Du doch gewiß ebensogut ein wie ich. 
市长
只有靠这浴场,咱们这地方将来才有点指望。这一点你也不是不知道。 
DOKTOR STOCKMANN.
Men hvad har du da tænkt, at der skulde gøres? 
DR. STOCKMANN.
But what do you think should be done? 
STOCKMANN.
Aber was, meinst Du denn, soll geschehen? 
斯多克芒医生
那么你说该怎么办? 
BYFOGDEN.
Jeg har ikke af din afhandling kunnet overbevise mig om, at vandforholdene ved badet er så betænkelige, som du fremstiller dem. 
BURGOMASTER.
Your statement has not succeeded in convincing me that the condition of the water at the Baths is as serious as you represent. 
STADTVOGT.
Ich habe aus Deiner Abhandlung nicht die Überzeugung gewinnen können, daß die Wasserverhältnisse des Bades so bedenklich sind, wie Du sie darstellst. 
市长
我看了你的报告,还不能相信浴场的情形真像你说的那么严重。 
DOKTOR STOCKMANN.
De er snarere værre, du! Eller de blir det ialfald til sommeren, når varmen kommer i vejret. 
DR. STOCKMANN.
I tell you it is, if anything, worse–or will be in the summer, when the hot weather sets in. 
STOCKMANN.
Eher sind sie noch schlimmer, Du! Oder sie werden es wenigstens im Sommer, wenn die heißen Tage kommen. 
斯多克芒医生
老实告诉你,也许比报告里说的更严重---到了夏天,天气一热,情形一定更严重。 
BYFOGDEN.
Som sagt, jeg tror, du overdriver betydeligt. En duelig læge må vide at træffe sine forholdsregler, – han må forstå at forebygge skadelige indvirkninger og at afhjælpe dem, hvis de aldeles øjensynligt skulde gøre sig gældende. 
 
STADTVOGT.
Wie gesagt, ich glaube, Du übertreibst bedeutend. Ein tüchtiger Arzt muß seine Verhaltungsmaßregeln zu treffen wissen, – er muß verstehen, schädlichen Einwirkungen vorzubeugen und ihnen abzuhelfen, wenn sie sich ganz augenscheinlich geltend machen sollten. 
市长
我再说一遍,我觉得你把事情说的太过火。万一这些情况确确实实遮掩不住了,一个能干的医生应该懂得想办法---怎么防止、怎么消除有害的情况。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og så –? Hvad videre –? 
 
STOCKMANN.
Und dann? – Was weiter –? 
斯多克芒医生
唔---?那么---? 
BYFOGDEN.
Den etablerede vandforsyning ved badet er nu engang et faktum og må selvfølgelig behandles som et sådant. Men rimeligvis vil direktionen i sin tid ikke være utilbøjelig til at ta’ under overvejelse, hvorvidt det med overkommelige pekuniære offere skulde være muligt at få indført visse forbedringer. 
BURGOMASTER.
The existing supply of water for the Baths is once for all a fact, and must naturally be treated as such. But probably the directors, at some future time, will not be indisposed to take into their consideration whether, by making certain pecuniary sacrifices, it may not be possible to introduce some improvements. 
STADTVOGT.
Die Wasserversorgung des Bades, so wie sie existiert, ist nun einmal ein Faktum und muß selbstverständlich als ein solches behandelt werden. Doch voraussichtlicher Weise wird die Direktion seinerzeit nicht abgeneigt sein, in Erwägung zu ziehen, inwieweit es mit erschwinglichen pekuniären Opfern möglich sein wird, gewisse Verbesserungen einzuführen. 
市长
眼前的自来水设备是个既成的事实,咱们就应该把它当既成事实处理。可是有一天,委员会也许会愿意考虑,是不是不必糟蹋许多钱就可以把工程稍微修改一下子。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og en sådan underfundighed, tror du, jeg nogensinde går ind på! 
DR. STOCKMANN.
And do you imagine I could agree for a moment to such a deception? 
STOCKMANN.
Und auf solche Hinterlist, meinst Du, würde ich jemals eingehen?! 
 
BYFOGDEN.
Underfundighed? 
BURGOMASTER.
Deception? 
STADTVOGT.
Hinterlist? 
 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det vilde være en underfundighed, – et bedrageri, en løgn, en ligefrem forbrydelse imod almenheden, imod hele samfundet! 
DR. STOCKMANN.
Yes, it would be a deception–a fraud, a lie; an absolute crime against the public, against all society. 
STOCKMANN.
Jawohl, es wäre eine Hinterlist, – eine Betrügerei, eine Lüge, geradezu ein Verbrechen am Publikum, an der ganzen Gesellschaft! 
斯多克芒医生
这种办法当然是欺骗---欺骗、撒谎,这是对于公众、对于整个社会的重大罪行! 
BYFOGDEN.
Jeg har, som før bemærket, ikke kunnet tilegne mig den overbevisning, at der er nogen egentlig overhængende fare påfærde. 
BURGOMASTER.
I have not, as I have already remarked, been able to attain the conviction that there is really any such imminent danger. 
STADTVOGT.
Ich habe, wie ich schon bemerkte, nicht die Überzeugung gewinnen können, daß Gefahr im Verzuge ist. 
市长
刚才我已经说过了,我不相信眼前真有这么大的危险。 
DOKTOR STOCKMANN.
Jo, du har! Det er umuligt andet. Min fremstilling er så slående sand og rigtig, det véd jeg! Og du skønner det meget godt, Peter; men du vil bare ikke være ved det. Det var dig, som fik drevet igennem, at både badebygningerne og vandværket blev lagt, hvor de nu ligger; og det er det, – det er dette forbandede misgreb, som du ikke vil indrømme. Pyt, – tror du ikke, jeg gennemskuer dig? 
DR. STOCKMANN.
You have–you must have. My demonstration was so plainly true and right. Of that I am sure! And you know that perfectly, Peter, only you don’t admit it. It was you who insisted that both the Paths and the water-works should be laid out where they now are; and it is that, it is that d–d blunder which you won’t confess. Pshaw! Do you think I don’t see through you? 
STOCKMANN.
Doch hast Du das. Es ist nicht anders möglich. Meine Darstellung ist schlagkräftig und richtig, das weiß ich! Und Du siehst das auch sehr wohl ein, Peter; aber Du willst es nur nicht wahr haben. Du hast es durchgesetzt, daß die Badegebäude wie auch das Wasserwerk da angelegt wurden, wo sie jetzt liegen; und das ist es – dieser verdammte Mißgriff ist es, den Du nicht eingestehen willst. Pah! glaubst Du, daß ich Dich nicht durchschaue? 
斯多克芒医生
你不会不信!你不能不信!我的实验和论证非常清楚,使人不能不信。彼得,你心里非常明白,就是嘴里不承认。浴场和自来水设备的地址当初是你坚持决定的,因此,你不肯承认这个大错误---这个荒唐的大错误!呸!你当我没看透你的心眼儿? 
BYFOGDEN.
Og selv om så var? Dersom jeg måske med en viss ængstelighed våger over min anseelse, så sker det til gavn for byen. Uden moralsk autoritet kan jeg ikke styre og lede sagerne således, som jeg eragter det tjenligst for det heles vel. Derfor, – og af diverse andre grunde, – er det mig magtpåliggende, at din forestilling ikke indleveres til badedirektionen. Den må holdes tilbage for almenvellets skyld. Jeg skal så senere bringe sagen under diskussion og vi skal gøre vort bedste i stilhed; men der må ingenting, – ikke et eneste ord, komme til offentlighedens kundskab i dette fatale anliggende. 
BURGOMASTER.
And even if that were so? It, perhaps, I do watch over my reputation with some anxiety, I do it for the good of the town. Without moral authority I cannot guide and direct affairs in such a manner as I deem necessary for the welfare of the whole community, therefore–and on various other grounds–it is of great moment to me that your statement should not be submitted to the Board of Directors. It must be kept back for the good of all. Later on I will bring up the matter for discussion, and we will do the best we can quietly; but nothing whatever, not a single word, of this unfortunate business must be made public. 
STADTVOGT.
Und wenn dem so wäre? Wenn ich vielleicht mit einer gewissen Ängstlichkeit über meinem Ansehen wache, so geschieht das zum Frommen der Stadt. Ohne moralische Autorität kann ich die Geschäfte nicht so führen und leiten, wie ich es für das Wohl des Ganzen am zweckdienlichsten erachte. Deshalb – und aus diversen anderen Gründen, – ist mir viel daran gelegen, daß Deine Darstellung nicht an die Badedirektion gelangt. Im Interesse des Gemeinwohls muß sie zurückgehalten werden. Ich werde dann später die Sache zur Diskussion bringen, und wir werden in aller Stille unser Bestes tun; aber nichts – auch nicht das leiseste Wort darf in dieser fatalen Angelegenheit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gelangen. 
市长
就算是吧 ,又能怎么样?就算我顾虑我自己的名誉,我也是为了照顾地方的利益。没有道德威望,我就不能照着我认为对于公众有利的方式处理事情。因此---为了这个原因和许多别的原因---我决不能让你把报告提交委员会。为了公众的利益,你的报告决不能提出来。过些时候,我再把问题提出来讨论,咱们可以私下想个最好的办法。可是这件倒霉事决不能传到大众耳朵里,一个字都提不得。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det vil nu ikke kunne forhindres, min kære Peter. 
DR. STOCKMANN.
But it can’t be prevented now, my dear Peter. 
STOCKMANN.
Ja, das wird sich wohl nicht verhindern lassen, mein lieber Peter. 
斯多克芒医生
彼得,现在要人家不知道,已经不行了。 
BYFOGDEN.
Det må og det skal forhindres. 
BURGOMASTER.
It must and shall be prevented. 
STADTVOGT.
Es muß und wird sich verhindern lassen. 
市长
一定不能叫人家知道。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det går ikke, siger jeg; der er altfor mange, som véd om det. 
DR. STOCKMANN.
It can’t be, I tell you; far too many people know about it already. 
STOCKMANN.
Das geht nicht, sage ich Dir; es wissen schon zu viel Leute darum. 
斯多克芒医生
不中用了。知道这事的人已经太多了。 
BYFOGDEN.
Véd om det! Hvem? Det er dog vel aldrig disse herrer i „Folkebudet“, som –? 
BURGOMASTER.
Know about it! Who? Surely not those fellows on the People’s Messenger, who– 
STADTVOGT.
Wissen darum! Wer? Doch wohl in aller Welt nicht diese Herren vom »Volksboten«, die –? 
市长
知道这件事的人?谁?不会是《人民先锋报》的那批人吧? 
DOKTOR STOCKMANN.
A jo; de også. Den frisindede, uafhængige presse vil nok sørge for, at I gør eders skyldighed. 
DR. STOCKMANN.
Oh, yes! They know, too. The liberal, independent press will take good care you do your duty. 
STOCKMANN.
O ja; die auch. Die freisinnige, unabhängige Presse wird schon dafür sorgen, daß Ihr Eure Schuldigkeit tut. 
斯多克芒医生
是他们。他们知道了。自由、独立的报纸要监督你尽你的职务。 
BYFOGDEN
(efter et kort ophold).
Du er en overmåde ubesindig mand, Tomas. Har du ikke betænkt, hvad følger dette kan drage efter sig for dig selv? 
BURGOMASTER
[after a short pause.] You are an extremely reckless man, Thomas. Haven’t you reflected what the consequences of this may be to yourself? 
STADTVOGT
(nach einer kurzen Pause).
Du bist ein grenzenlos unbesonnener Mensch, Thomas. Hast Du nicht bedacht, welche Folgen das für Dich selbst haben kann? 
市长
(顿了一顿)
你这人性子太鲁莽,汤莫斯。你也不想想,这件事会在你自己身上发生什么后果? 
DOKTOR STOCKMANN.
Følger? Følger for mig? 
DR. STOCKMANN.
Consequences?–Consequences to me? 
STOCKMANN.
Folgen? Folgen für mich? 
斯多克芒医生
后果?我身上的后果? 
BYFOGDEN.
For dig og dine, ja. 
BURGOMASTER.
Yes–to you and yours. 
STADTVOGT.
Für Dich und die Deinen – jawohl. 
市长
不错,在你自己身上,在你一家子身上。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad fanden skal det sige? 
DR. STOCKMANN.
What the devil do you mean? 
STOCKMANN.
Was zum Teufel soll das heißen? 
斯多克芒医生
你这些话是什么意思? 
BYFOGDEN.
Jeg tror, at jeg al min tid har vist mig som en tjenstvillig og hjælpsom bror imod dig. 
BURGOMASTER.
I believe I have at all times conducted myself towards you as a useful and helpful brother. 
STADTVOGT.
Ich glaube, ich bin Dir mein Lebelang ein gefälliger und hilfreicher Bruder gewesen. 
市长
我一向愿意帮助你。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det har du; og det takker jeg dig for. 
DR. STOCKMANN.
Yes, you have, and I thank you for it. 
STOCKMANN.
Ja, das bist Du, und dafür weiß ich Dir Dank. 
斯多可芒医生
不错,我也很感激。 
BYFOGDEN.
Forlanges ikke. Jeg har jo også for en del været nødt til det – for min egen skyld. Det var altid mit håb, at jeg skulde kunne holde dig nogenlunde i ave, når jeg hjalp til at forbedre din økonomiske stilling. 
BURGOMASTER.
I ask for nothing. To some extent I had to do this–for my own sake. I always hoped I should be able to keep you within certain bounds if I helped to improve your pecuniary position. 
STADTVOGT.
Nicht nötig. Ich war ja auch teilweise dazu genötigt – um meiner selbst willen. Es war immer meine Hoffnung, Dich einigermaßen im Zaume halten zu können, wenn ich Dir beistand, Deine ökonomische Stellung zu verbessern. 
市长
我不是让你感激。有时候我不能不那么办,也是为了我自己。我是这么打算的,要是我能帮你把手头弄得宽裕点儿,我的话你也许可以多听一两句。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad for noget? Det var altså bare for din egen skyld –! 
DR. STOCKMANN.
What! So it was only for your own sake–! 
STOCKMANN.
Was! Also nur um Deiner selbst willen –! 
斯多克芒医生
什么?你帮我是为你自己打算! 
BYFOGDEN.
Tildels, siger jeg. Det er penibelt for en embedsmand, når hans nærmeste pårørende går hen og kompromitterer sig gang efter gang. 
BURGOMASTER.
To some extent,I say. It is painful for a man in an official position when his nearest relative goes and compromises himself time after time. 
STADTVOGT.
Teilweise, sage ich. Es ist peinlich für einen Beamten, wenn seine nächsten Angehörigen sich ein ums andre Mal kompromittieren. 
市长
也可以这么说。自己家里人接连不断地净干没面子的事儿,做官的人真是苦透了。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og det synes du, at jeg gør? 
DR. STOCKMANN.
And you think I do that? 
STOCKMANN.
Und Du meinst, ich tue das? 
斯多克芒医生
你说我净干没面子的事儿? 
BYFOGDEN.
Ja, desværre, det gør du, uden at du selv véd af det. Du har et uroligt, stridbart, oprørsk sind. Og så din ulyksalige hang til at skrive offentligt om alle mulige og umulige sager. Aldrig så snart får du et indfald, – straks skal du skrive en avisartikel eller en hel brochure om det. 
BURGOMASTER.
Yes, unfortunately, you do, without yourself knowing it. Yours is a turbulent, pugnacious, rebellious spirit. And then you have an unhappy propensity for rushing into print upon every possible and impossible matter. You no sooner hit upon an idea than you must write at once some newspaper article or a whole pamphlet about it. 
STADTVOGT.
Ja, leider tust Du das, ohne es selbst zu wissen. Du hast eine unruhige, streitbare, aufrührerische Gemütsart. Und dann Dein unglückseliger Hang, öffentlich über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu schreiben. Kaum hast Du einen Einfall – gleich mußt Du einen Zeitungsartikel oder eine ganze Broschüre draus machen. 
市长
正是,可惜你干了自己都不知道。你的脾气太倔强、太任性、爱捣乱。并且你还有个毛病,不管要得要不得,喜欢乱发表文章。只要你心里想到一点儿意思,马上就在报纸上写文章,要不就是写个小册子。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, men er det da ikke en statsborgers pligt at meddele sig til almenheden, når han har fanget en ny tanke! 
DR. STOCKMANN.
Yes, but isn’t it a citizen’s duty, whenever he has a new idea, to communicate it to the public. 
STOCKMANN.
Ja, aber ist es denn nicht die Pflicht eines Staatsbürgers, sich dem Publikum mitzuteilen, wenn er einen neuen Gedanken hat! 
斯多克忙医生
一个人有了一点新思想,把它贡献给公众,这难道不是公民的责任吗? 
BYFOGDEN.
Å, almenheden behøver slet ingen nye tanker. Almenheden er bedst tjent med de gamle, gode, anerkendte tanker, den allerede har. 
BURGOMASTER.
Pshaw! The public doesn’t need new ideas. The public is best served by the good old recognised ideas that they have already. 
STADTVOGT.
Ach, das Publikum braucht gar keine neuen Gedanken. Dem Publikum ist am besten mit den alten, guten, anerkannten Gedanken gedient, die es schon hat. 
市长
喔,公众用不着新思想。公众只要有了大家公认的旧思想,日子就可以过得挺不错。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og det siger du sådan ligefrem! 
DR. STOCKMANN.
And you say that thus bluntly–? 
STOCKMANN.
Und das sagst Du so grade heraus! 
斯多克芒医生
你敢公然这么说? 
BYFOGDEN.
Ja, engang må jeg dog tale ligefrem med dig. Hidtil har jeg søgt at undgå det, da jeg véd, hvor irritabel du er; men nu må jeg sige dig sandheden, Tomas. Du gør dig ingen forestilling om, hvormeget du skader dig selv ved din fremfusenhed. Du beklager dig over autoriteterne, ja over selve regeringen, – river ned på den sågar, – påstår, at du er bleven tilsidesat, forfulgt. Men kan du vente dig andet, – en så besværlig mand, som du er. 
BURGOMASTER.
Yes, I must speak to you frankly for once. Until now I have tried to avoid it, as I know how irritable you are; but now I am bound to speak certain truths to you, Thomas. You have no conception how much you injure yourself by your rashness. You complain of the authorities, ay, of the government itself–you even revile them and maintain you’ve been slighted, persecuted. But what else can you expect, firebrand that you are. 
STADTVOGT.
Ja, einmal muß ich doch grade heraus mit Dir sprechen. Bis jetzt habe ich es zu vermeiden gesucht, weil ich weiß, wie irritabel Du bist; aber jetzt muß ich Dir die Wahrheit sagen, Thomas. Du machst Dir keine Vorstellung davon, wie sehr Du Dir mit Deiner Übereiltheit schadest. Du beklagst Dich über die Behörden, ja selbst über die Regierung, – reißt sie sogar herunter, – behauptest, Du würdest zurückgesetzt, verfolgt. Aber kannst Du anderes erwarten, – so ein lästiger Mann, wie Du bist. 
市长
是的,今天我不能不跟你打开窗户说亮话。从前我藏着不肯说,因为我知道你性子太急躁,可是现在我不能不对你说老实话,汤莫斯。你不知道,爱管闲事自己会吃多少亏。你骂地方当局,你还骂政府,你骂他们,硬说他们冷淡你、欺负你。可是像你这副怪脾气,叫人家怎么亲近你? 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad nu, – er jeg besværlig også? 
DR. STOCKMANN.
What next! So I’m a firebrand, too, am I? 
STOCKMANN.
Was – ich bin auch noch lästig? 
斯多克芒医生
喔,真的!我这人脾气怪? 
BYFOGDEN.
Ja, Tomas, du er en meget besværlig mand at arbejde sammen med. Det har jeg fåt føle. Du sætter dig ud over alle hensyn; du synes rent at glemme, at det er mig, du kan takke for posten her som badelæge – 
BURGOMASTER.
Yes, Thomas, you are an extremely difficult man to work with. I know it from experience. You set yourself above all considerations; you seem quite to forget that it is I whom you have to thank for your position here as medical officer of the Baths. 
STADTVOGT.
Ja, Thomas, Du bist als Mitarbeiter ein sehr lästiger Mann. Das habe ich fühlen müssen. Du setzt Dich über alle Rücksichten hinweg; Du scheinst ganz zu vergessen, daß ich es bin, dem Du diesen Deinen Posten als Badearzt zu verdanken hast – 
市长
汤莫斯,你这人脾气怪,跟你难共事。我尝过这滋味,所以我知道。你做事从来没个打算,也从来不替别人想一想。你好像完全忘了你做浴场医官是我的力量--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Den var jeg selvskreven til! Jeg og ingen anden! Jeg var den første, som så, at byen kunde bli’ et blomstrende badested; og jeg var den eneste, som så det dengang, Jeg stod alene og stred for tanken gennem mange år; og jeg skrev og skrev – 
DR. STOCKMANN.
I had a right to it! I, and no one else! I was the first to discover that the town might become a flourishing watering-place. I was the only one who saw it then. For years I stood alone struggling for this idea of mine, and I wrote and wrote– 
STOCKMANN.
Dazu war ausschließlich ich berufen! Ich und kein anderer! Ich war der erste, der eingesehen hat, die Stadt könnte ein blühender Badeort werden; und ich war der (einzige), der das damals eingesehen hat. Ich stand allein und kämpfte viele Jahre für den Gedanken; und ich schrieb und schrieb – 
斯多克芒医生
医官应该是我做,别人不配做!第一个发现本地有条件造疗养浴场的人就是我,当初只有我一个人看出来。多少年来我单枪匹马提倡这件事,我左一篇右一篇的写文章--- 
BYFOGDEN.
Unægtelig. Men dengang var endnu ikke det rette tidspunkt forhånden; nå, det kunde jo du deroppe i din afkrog ikke bedømme. Men da så det betimelige øjeblik kom, da tog jeg – og de andre – sagen i vor hånd – 
BURGOMASTER.
No doubt. But then the right time hadn’t come. Of course, in that out-of-the-world hole of yours, you were not in a position to judge that. As soon the propitious moment came I–and others–took the matter in hand– 
STADTVOGT.
Unleugbar. Aber damals war der richtige Zeitpunkt noch nicht da; na, das konntest Du da oben in Deinem Winkel ja nicht beurteilen. Als dann aber der passende Moment gekommen war, da nahm ich – und die anderen – die Sache in die Hand – 
市长
不错。可是那时候还不能动手。当然,你住在那块偏僻的地方,看不清这一点。后来,适当的机会一到眼前,我---还有别人---马上就动手--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, og så forkludred I hele min herlige plan. Å jo, det viser sig rigtignok nu, hvilke kløgtige fyre I var! 
DR. STOCKMANN.
Yes, and you bungled the whole of my splendid plan. Oh! we see now what shining lights you were. 
STOCKMANN.
Und da habt Ihr meinen ganzen herrlichen Plan verpfuscht. O ja, jetzt zeigt es sich allerdings, was für schlaue Kerle Ihr wart! 
斯多克芒医生
不错,你们把我那整整齐齐的计划搞得一团糟。喔,现在我才知道你们是一批大笨货! 
BYFOGDEN.
Efter min formening viser det sig kun, at du igen trænger til et afløb for din stridslyst. Du vil dine foresatte tillivs; – det er jo din gamle vane. Du kan ikke tåle nogen autoritet over dig; du ser skævt til enhver, der beklæder en overordnet embedsstilling; du betragter ham som en personlig fiende, – og straks er det ene angrebsvåben dig ligeså godt som det andet. Men nu har jeg gjort dig opmærksom på, hvilke interesser der står på spil for hele byen, – og følgelig for mig også. Og derfor siger jeg dig, Tomas, at jeg er ubønhørlig i den fordring, jeg nu agter at stille til dig. 
BURGOMASTER.
In my opinion we are now seeing that you again need some outlet for your pugnacity. You want to fly in the face of your superiors–and that’s an old habit of yours. You can’t endure any authority over you; you look jealously upon anyone who has a higher official post than yourself; you regard him as a personal enemy, and then it’s all one to you what kind of weapon you use against him; one is as good as another. But now I have called your attention to this, to the great interests at stake for the town, and consequently for me also. And therefore I tell you, Thomas, that I am inexorable in the demand I am about to make of you! 
STADTVOGT.
Nach meiner Ansicht zeigt es sich nur, daß Du wieder einmal ein Ventil für Deine Streitsucht brauchst, Du willst Deinen Vorgesetzten zu Leibe; – das ist ja eine alte Gewohnheit von Dir. Du willst keine Autorität über Dir dulden; Du siehst jeden schief an, der ein übergeordnetes Amt bekleidet; Du betrachtest ihn als einen persönlichen Feind, – und sofort ist Dir jedwede Angriffswaffe recht. Aber jetzt habe ich Dich darauf aufmerksam gemacht, welche Interessen für die ganze Stadt auf dem Spiel stehen, – und folglich auch für mich. Und deshalb sage ich Dir, Thomas, ich bin unerbittlich in der Forderung, die ich jetzt an Dich zu stellen beabsichtige. 
市长
据我看,现在你又打算借题发挥,跟我们过不去。你想跟你的上司做对头---这是你的老脾气。谁的权力比你大,你都咽不下这口气。地位比你高的人你一概瞧不起,把他们当仇人---而且你什么手段都使得出。现在我已经对你把话说明白了,这件事对于全城的影响多么大,也就是对我这个人的影响多么大。因此,我警告你,汤莫斯,我坚决要求你做一件事。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad er det for en fordring? 
DR. STOCKMANN.
And what is this demand? 
STOCKMANN.
Was ist das für eine Forderung? 
斯多克芒医生
要求我做什么事? 
BYFOGDEN.
Da du har været åbenmundet nok til at omtale dette kildne anliggende for uvedkommende, omendskønt det burde ha’ været bevaret som en direktionshemmelighed, så kan sagen naturligvis ikke dysses ned. Allehånde rygter vil sprede sig vidt omkring, og de ildesindede iblandt os vil nære rygterne ved alskens tilsætninger. Det vil derfor være nødvendigt, at du offentlig imødegår deslige rygter. 
BURGOMASTER.
As you have been so garrulous in talking about this unpleasant business to outsiders, although it should have been kept an official secret, of course it can’t be hushed up. All sorts of rumours will be spread everywhere, and the evil-disposed among us will swell these rumours with all sorts of additions. It will, therefore, be necessary for you to meet these rumours. 
STADTVOGT.
Da Du so schwatzhaft gewesen bist, von dieser heiklen Angelegenheit Unberufenen gegenüber zu sprechen, obgleich sie als ein Direktionsgeheimnis hätte bewahrt werden müssen, so kann die Sache natürlich nicht vertuscht werden. Allerhand Gerüchte werden sich verbreiten, und unsere Neider werden die Gerüchte durch allerlei Zusätze nähren. Es wird deshalb nötig sein, daß Du solchen Gerüchten öffentlich entgegentrittst. 
市长
既然你已经冒冒失失把这件应该保密的公事告诉了外头人,现在当然没法子再瞒下去。各钟各样的谣言马上会起来,跟我们做对的人还会加油加醋地往里添作料。所以你必须公开批驳外头的谣言。 
DOKTOR STOCKMANN.
Jeg! Hvorledes? Jeg forstår dig ikke. 
DR. STOCKMANN.
I? How? I don’t understand you. 
STOCKMANN.
Ich! Wie? Ich verstehe Dich nicht. 
斯多克芒医生
我?怎么批驳?我不懂你的话。 
BYFOGDEN.
Det tør forventes, at du ved fornyede undersøgelser kommer til det resultat, at sagen ikke på langt nær er så farlig eller betænkelig, som du i første øjeblik indbildte dig. 
BURGOMASTER.
We venture to expect that after further investigation you will come to the conclusion that the affair is not nearly so dangerous or serious as you had, at the first moment, imagined. 
STADTVOGT.
Es steht zu erwarten, Du werdest vermöge erneuter Untersuchungen zu dem Resultat kommen, daß die Sache nicht annähernd so gefährlich oder bedenklich ist, wie Du Dir im ersten Augenblick eingebildet hast. 
市长
我们希望这么做,你再去调查一下子,做出个结论,说浴场的情形并不像你最初看的那么严重、那么迫切。 
DOKTOR STOCKMANN.
Aha, – så det forventer du! 
DR. STOCKMANN.
Ah, ha! So you expect that! 
STOCKMANN.
Aha, – das erwartest Du also! 
斯多克芒医生
嘿嘿!你们希望我这么做? 
BYFOGDEN.
Endvidere forventer man, at du nærer og offentlig udtaler den tillid til bestyrelsen, at den grundigt og samvittighedsfuldt vil foranstalte det fornødne for at afhjælpe mulige ulæmper. 
BURGOMASTER.
Furthermore, we shall expect you to have confidence in the Board of Directors, and to express your belief that they will thoroughly and conscientiously carry out all measures for the removal of every shortcoming. 
STADTVOGT.
Und weiter erwartet man, daß Du zu der Verwaltung das Vertrauen hegst und ihm öffentlich Ausdruck gibst, sie werde gründlich und gewissenhaft das Nötige veranlassen, um möglichen Übelständen abzuhelfen. 
市长
我们还希望你公开表示信任委员会,相信只要浴场有缺点,他们一定会彻底负责想办法。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja men det vil I aldrig i verden kunne gøre, sålænge I farer med fusk og flikværk. Jeg siger dig det, Peter; og det er min fuldeste og rammeste overbevisning –! 
DR. STOCKMANN.
Yes; but you’ll never be able to do that as.long as you go on tinkering and patching. I tell you that, Peter, and it is my deepest, most sincere conviction. 
STOCKMANN.
Ja, aber das werdet Ihr nie und nimmer können, solange Ihr Euch mit Pfuscherei und Flickwerk behelft. Das sage ich Dir, Peter; und es ist meine aufrichtigste und festeste Überzeugung –! 
斯多克芒医生
可是你们这种敷衍塞责的态度永远办不成什么事。你记着我这句话,彼得。我把我真实确切的信念告诉你,我的信念是--- 
BYFOGDEN.
Som funktionær har du ikke lov til at nære nogen separat overbevisning. 
BURGOMASTER.
As an official, you’ve no right to have any individual conviction. 
STADTVOGT.
Als Angestellter hast Du kein Recht eine separate Überzeugung zu haben. 
市长
作为一个公务员,你不配有个人的信念。 
DOKTOR STOCKMANN
(standser).
Ikke lov til at –? 
DR. STOCKMANN
[starting].
No right to any– 
STOCKMANN
(betroffen).
Kein Recht, eine –! 
斯多克芒医生
(跳起来)
不配有---? 
BYFOGDEN.
Som funktionær, siger jeg. Som privatperson, – gudbevar’s, det er en anden sag. Men som underordnet tjenestemand ved badet har du ikke lov til at udtale nogen overbevisning, som står i strid med dine foresattes. 
BURGOMASTER.
As official, I say. In your private capacity, good gracious, that’s another matter. But as a subordinate servant of the Baths, you’ve no right to express any conviction at issue with that of your superiors. 
STADTVOGT.
Als Angestellter, sage ich. Als Privatperson, – du lieber Gott, das ist eine andere Sache. Aber als subalterner Beamter des Bades darfst Du keine Überzeugung aussprechen, die im Gegensatz zu der Deiner Vorgesetzten steht. 
市长
我说的是,作为一个公务员。当然,你个人的身份是另外一回事。可是作为浴场的下级官吏,你不配发表跟你上级相反的意见。 
DOKTOR STOCKMANN.
Dette går for vidt! Jeg, som læge, som videnskabsmand, skulde ikke ha’ lov til –! 
DR. STOCKMANN.
That is going too far! I, a doctor, a man of science, have no right to– 
STOCKMANN.
Das geht zu weit! Ich, als Arzt, als Mann der Wissenschaft, sollte nicht das Recht haben, zu –! 
斯多克芒医生
这太不像话了!我是个医生,是个科学家,我不配---! 
BYFOGDEN.
Det anliggende, her handles om, er ikke noget rent videnskabeligt; det er et kombineret anliggende; det er både et teknisk og et økonomisk anliggende. 
BURGOMASTER.
The matter in question is not a purely scientific one; it is a complex affair; it is both a technical and an economic matter. 
STADTVOGT.
Die Angelegenheit, um die es sich hier handelt, ist nicht rein wissenschaftlich; es ist eine kombinierte Angelegenheit; es ist sowohl eine technische als auch eine ökonomische Angelegenheit. 
市长
目前这件事不是纯粹科学问题,它还牵涉着技术和经济两方面。 
DOKTOR STOCKMANN.
Å lad det være for mig, hvad fanden det være vil! Jeg vil ha’ frihed til at udtale mig om alle mulige anliggender i hele verden! 
DR. STOCKMANN.
Pshaw! Whats that to me? What the devil do I care! I will be free to speak out upon any subject on earth. 
STOCKMANN.
Ach, zum Donnerwetter, meinetwegen kann sie sein, was sie will! Ich will die Freiheit haben, mich über alle möglichen Angelegenheiten der Welt auszusprechen! 
斯多克芒医生
我不管牵涉什么这个那个的!在任何问题上我都要说老实话! 
BYFOGDEN.
Vær så god. Men bare ikke om badets – Det forbyder vi dig. 
BURGOMASTER.
As you please. But not a word about the Baths–we forbid that. 
STADTVOGT.
Bitte sehr. Aber nur nicht über die Angelegenheiten des Bades –. Das verbieten wir Dir. 
市长
你尽管说---只要不牵涉浴场问题。在浴场问题上,我们不准你多嘴管闲事。 
DOKTOR STOCKMANN
(skriger).
I forbyder –! I! Slige nogen –! 
DR. STOCKMANN.
[shouting].
You forbid! you!–such fellows– 
STOCKMANN
(aufbegehrend).
Ihr verbietet –! Ihr! Solche –! 
斯多克芒医生
(大声)
你们不准---!你们这批--- 
BYFOGDEN.
Jeg forbyder dig det, – jeg, din øverste fore satte; og når jeg forbyder dig det, så har du lystre. 
BURGOMASTER.
I forbid you that–I, your chief; and when I forbid you anything, you’ll have to obey. 
STADTVOGT.
Ich verbiete es Dir, – ich, Dein oberster Vorgesetzter; und wenn ich es Dir verbiete, so hast Du zu gehorchen. 
市长
我不准---我是你的上司。我的命令你不能不服从。 
DOKTOR STOCKMANN
(betvinger sig).
Peter, – var du såsandt ikke min bror – 
DR. STOCKMANN
[controlling himself].
Peter, really, if you weren’t my brother–
[PETRA throws open the door.] 
STOCKMANN
(bezwingt sich).
Peter, – wahrhaftig, wärst Du nicht mein Bruder – 
斯多克芒医生
(捺着性子)
彼得,要是你不是我哥哥,对不起--- 
PETRA
(river døren op).
Far, dette skal du ikke tåle! 
PETRA.
Father, you shall not submit to this!
[MRS. STOCKMANN following her.] 
PETRA
(reißt die Tür auf).
Vater, das darfst Du Dir nicht gefallen lassen! 
裴特拉
(推门冲进来)
爸爸,别忍这口气! 
FRU STOCKMANN
(efter hende).
Petra, Petra! 
MRS. STOCKMANN. 
Petra, Petra! 
FRAU STOCKMANN
(hinter ihr her).
Petra! Petra! 
斯多克芒太太
(追进来)
裴特拉!裴特拉! 
BYFOGDEN.
Ah, man har ståt på lur. 
BURGOMASTER.
Ah! so we’ve been listening! 
STADTVOGT.
Aha, man hat gehorcht. 
市长
哦!原来你们在外头偷听! 
FRU STOCKMANN.
Der er så lydt; vi kunde ikke undgå at – 
MRS. STOCKMANN. 
You spoke so loud; we couldn’t help– 
FRAU STOCKMANN.
Es war so laut hier; und da war es unvermeidlich, daß wir – 
斯多克芒太太
墙板这么薄,我们怎么能不听见--- 
PETRA.
Jo, jeg stod og hørte efter. 
PETRA.
Yes, I did stand there and listen. 
PETRA.
Ja, ich habe gestanden und gehorcht. 
裴特拉
我是成心站在外头听你们说的。 
BYFOGDEN.
Nå, det er mig igrunden kært – 
BURGOMASTER.
Well, on the whole, I’m glad– 
STADTVOGT.
Na, eigentlich ist mir das nur lieb – 
市长
好,反正我也不后悔--- 
DOKTOR STOCKMANN
(går nærmere).
Du talte til mig om at forbyde og at lystre –? 
DR. STOCKMANN
[coming nearer to him].
You spoke to me of forbidding and obeying– 
STOCKMANN
(kommt näher).
Du sprachst mir von verbieten und gehorchen –? 
斯多克芒医生
(走近市长)
刚才你对我说什么“不准”、什么“服从”--- 
BYFOGDEN.
Du har nødsaget mig til at tale i den tone. 
BURGOMASTER.
You forced me to speak to you in that tone. 
STADTVOGT.
Du hast mich gezwungen, in diesem Ton zu reden. 
市长
是你逼得我不能不那么说。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og så skal jeg i en offentlig erklæring slå mig selv på munden? 
DR. STOCKMANN.
And have I, in a public declaration, to give myself the lie? 
STOCKMANN.
Und nun soll ich mit einer öffentlichen Erklärung mich selbst auf den Mund schlagen? 
斯多克芒医生
难道你要我当着大家打自己的嘴巴? 
BYFOGDEN.
Vi eragter det uomgængelig nødvendigt, at du offentliggør en erklæring, således, som jeg har forlangt den. 
BURGOMASTER.
We consider it absolutely necessary that you should issue a statement in the terms I have requested. 
STADTVOGT.
Wir erachten es für unumgänglich nötig, daß Du eine Erklärung veröffentlichst, wie ich sie verlangt habe. 
市长
我们认为你必须按照我刚才说的话发表个声明。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og hvis jeg nu ikke – lystrer? 
DR. STOCKMANN.
And if I don’t–obey? 
STOCKMANN.
Und wenn ich nun nicht – gehorche? 
斯多克芒医生
要是我不照办呢? 
BYFOGDEN.
Så udsteder vi selv en erklæring til beroligelse for publikum. 
BURGOMASTER.
Then we shall ourselves put forth a statement to reassure the public. 
STADTVOGT.
So erlassen wir selbst eine Erklärung zur Beruhigung des Publikums. 
市长
那我们就自己发表个声明,好让大家安心。 
DOKTOR STOCKMANN.
Godt og vel; men så skriver jeg imod jer. Jeg holder på mit; jeg skal bevise, at jeg har ret og at I har uret. Og hvad vil I så gøre? 
DR. STOCKMANN.
Well and good. Then I’ll write against you. I hold to my opinion. I shall prove that I am right, and you wrong. And what will you say to that? 
STOCKMANN.
Sehr gut, – aber dann schreibe ich gegen Euch. Ich bleibe bei meiner Ansicht; ich werde beweisen, daß ich recht habe und Ihr unrecht. Was wollt Ihr dann machen? 
斯多克芒医生
好,好,那我就写文章驳你们。我要坚持我的意见,证明我是对的,你们是错的。那时候看你怎么办? 
BYFOGDEN.
Da vil jeg ikke kunne forhindre, at du får din afsked. 
BURGOMASTER.
I shall then be unable to prevent your dismissal. 
STADTVOGT.
Dann werde ich nicht verhindern können, daß Du Deinen Abschied bekommst. 
市长
到那时候我就拦不住他们免你的职。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad –! 
DR. STOCKMANN.
What–! 
STOCKMANN.
Was –! 
斯多克芒医生
你说什么---? 
PETRA.
Far, – afsked! 
PETRA.
Father! Dismissal! 
PETRA.
Vater, – den Abschied! 
裴特拉
爸爸!免职! 
FRU STOCKMANN.
Afsked! 
MRS. STOCKMANN. 
Dismissal! 
FRAU STOCKMANN.
Den Abschied! 
斯多克芒太太
免职! 
BYFOGDEN.
Afsked som badelæge. Jeg vil se mig foranlediget til at andrage om øjeblikkelig opsigelse, fjerne dig fra enhver befatning med badets anliggender. 
BURGOMASTER.
Your dismissal from the Baths. I shall be obliged to urge that notice be given you at once, in order to dissociate you from everything concerning the Baths. 
STADTVOGT.
Den Abschied als Badearzt. Ich werde mich veranlaßt sehen, augenblicklich Kündigung zu beantragen und Dir alle Funktionen zu untersagen, die mit dem Bade etwas zu tun haben. 
市长
撤掉你在浴场的职务。到那时候我不能不提议,马上撤掉你的职务,从此以后浴场的事情你不能再过问。 
DOKTOR STOCKMANN.
Og det skulde I vove! 
DR. STOCKMANN.
And you would dare to do that! 
STOCKMANN.
Und das würdet Ihr wagen?! 
斯多克芒医生
你真敢这么办! 
BYFOGDEN.
Det er dig selv, som her spiller det vovelige spil. 
BURGOMASTER.
It is you yourself who play the daring game. 
STADTVOGT.
Du selbst bist es, der hier ein gewagtes Spiel spielt. 
市长
是你自己逼着我走这一步棋。 
PETRA.
Onkel, dette er en oprørende fremfærd imod en mand som far! 
PETRA.
Uncle, such treatment of a man like father is shameful. 
PETRA.
Onkel, das ist ein empörendes Vorgehen gegen einen Mann wie Vater! 
裴特拉
伯伯,你用这种手段对待我爸爸,简直太丢人! 
FRU STOCKMANN.
Vil du bare tie stille, Petra! 
MRS. STOCKMANN. 
Do be quiet, Petra. 
FRAU STOCKMANN.
Willst Du wohl schweigen, Petra! 
斯多克芒太太
少说话,裴特拉! 
BYFOGDEN
(ser på Petra).
Aha, man indlader sig allerede på opinionsytringer. Ja naturligvis. (til fruen.) Svigerinde, De er formentlig den besindigste her i huset. Anvend den indflydelse, De måtte ha’ over Deres mand; få ham til at indse, hvad dette vil drage efter sig både for hans familje – 
BURGOMASTER
[looking at Petra].
Ah, ah! We already allow ourselves to express an opinion. Of course! [To Mrs. Stockmann.] Sister-in-law, apparently you’re the most sensible person in the house. Use all your influence with your husband; try to make him realise all this will bring with it, both for his family– 
STADTVOGT
(sieht Petra an).
Aha, man versteigt sich hier schon zu Meinungsäußerungen. Ja natürlich. Zu Frau Stockmann. Frau Schwägerin, vermutlich sind Sie die Besonnenste hier im Hause. Bieten Sie allen Einfluß auf, den Sie auf Ihren Mann haben; bringen Sie ihm zum Bewußtsein, was für Folgen diese Geschichte sowohl für seine Familie – 
市长
(瞧着裴特拉)
嘿嘿!咱们自己家里已经有人说话了?当然,当然!(向斯多克芒太太)弟妹,我看你们一家子只有你最明白道理。好好儿劝劝你丈夫,让他仔细想一想,这件事闹出来会连累他家庭和--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Min familje kommer ingen anden ved end mig selv! 
DR. STOCKMANN.
My family concerns only myself. 
STOCKMANN.
Meine Familie geht keinen andern als mich etwas an. 
斯多克芒医生
我的家庭是我自己的事! 
BYFOGDEN.
– både for hans familje, siger jeg, og for den by, han lever i. 
BURGOMASTER.
–Both for his family, I say, and the town in which he lives. 
STADTVOGT.
– sowohl für seine Familie, sage ich, als auch für die Stadt haben wird, in der er lebt. 
市长
连累他家庭和他的本乡。 
DOKTOR STOCKMANN.
Det er mig, som vil byens sande vel! Jeg vil afsløre de mangler, som sent eller tidligt må komme far dagens lys. Å, det skal nok vise sig, at jeg elsker min fødeby. 
DR. STOCKMANN.
It is I who have the real good of the town at heart. I want to lay bare the evils that, sooner or later, must come to light. Ah! You shall yet see that I love my native town. 
STOCKMANN.
Der das wahre Wohl der Stadt will, das bin ich! Ich will die Mängel aufdecken, die früher oder später ans Tageslicht kommen müssen. O, es wird sich schon zeigen, ob ich meine Vaterstadt liebe! 
斯多克芒医生
真正关心本乡的人是我!我要揭穿早晚免不了要暴露的坏事。哼!你等着瞧吧,究竟我爱不爱本乡吧。 
BYFOGDEN.
Du, som i forblindet trods går hen og afskærer byens vigtigste næringskilde. 
BURGOMASTER.
You, who, in your blind obstinacy, Rant to cut off the town’s chief source of prosperity. 
STADTVOGT.
Du? Und da gehst Du in verblendetem Trotze hin und schneidest der Stadt die wichtigste Nahrungsquelle ab. 
市长
像你这么死顽固,想切断繁荣本乡的命根子,还说什么爱本乡! 
DOKTOR STOCKMANN.
Den kilde er forgiftet, menneske! Er du gal! Vi lever her af at høkre med uhumskhed og råddenskab! Hele vort opblomstrende samfundsliv suger sin næring af en løgn! 
DR. STOCKMANN.
The source is poisoned, man! Are you mad? We live by trafficking in filth and garbage. The whole of our developing social life is rooted in a lie! 
STOCKMANN.
Die Quelle ist vergiftet, Mensch! Bist Du denn toll?! Wir leben hier vom Hökerhandel mit Unrat und Fäulnis! Das ganze aufblühende Leben unseres Gemeinwesens saugt seine Nahrung aus einer Lüge! 
斯多克芒医生
那条命根子已经中了毒!难道你疯了吗?咱们现在是靠着贩卖肮脏东西过日子!咱们这繁荣的社会整个儿建筑在欺骗的基础上! 
BYFOGDEN.
Indbildninger – eller noget endnu værre. Den mand, der udslynger så nærgående insinuationer imod sit eget hjemsted, han må være samfundets fiende. 
BURGOMASTER.
Idle fancies–or something worse. The man who makes such offensive insinuations against his own native place must be an enemy of society. 
STADTVOGT.
Hirngespinste – oder noch etwas Schlimmeres. Ein Mann, der so beleidigende Insinuationen gegen seine eigene Vaterstadt schleudert, muß ein Feind der Gesellschaft sein. 
市长
这都是胡思乱想---也许还别有居心。像你这么个散播谣言,糟蹋本乡的人一定是社会公敌。 
DOKTOR STOCKMANN
(imod ham).
Og det vover du –! 
DR. STOCKMANN
[going towards him].
And you dare to– 
STOCKMANN
(auf ihn zu).
Und das wagst Du –! 
斯多克芒医生
(逼近市长)
你敢---! 
FRU STOCKMANN
(kaster sig imellem).
Tomas! 
MRS. STOCKMANN
[throwing herself between them].
Thomas! 
FRAU STOCKMANN
(wirft sich zwischen beide).
Thomas! 
斯多克芒太太
(插身把他们隔开)
汤莫斯! 
PETRA
(griber sin far om armen).
Bare rolig, far! 
PETRA
[seizing her father’s arm.] Oh! hush, father. 
PETRA
(faßt ihren Vater am Arm).
Nur Ruhe, Vater! 
裴特拉
(拉住她父亲的胳臂)
爸爸,别生气! 
BYFOGDEN.
Jeg vil ikke udsætte mig for voldsomheder. Du er nu advaret. Betænk så, hvad du skylder dig og dine. Farvel.
(han går.) 
BURGOMASTER.
I will not expose myself to physical violence. You are warned now. Reflect upon what is due to yourself and to your family. Good-bye.
[Exit.] 
STADTVOGT.
Ich will mich nicht Gewalttätigkeiten aussetzen; Du bist jetzt gewarnt. Überlege Dir denn, was Du Dir und den Deinen schuldig bist. Adieu.
(Ab.) 
市长
我犯不上跟你动武。反正我警告过你了。仔细想想怎么才对得起你自己和你的家庭。再见。
(出去) 
DOKTOR STOCKMANN
(går op og ned).
Og en sådan behandling må jeg tåle! I mit eget hus, Katrine! Hvad siger du til det! 
DR. STOCKMANN.
[walking up and down.] And I must bear such treatment! In my own house. Katrine! What do you think of it? 
STOCKMANN
(geht auf und ab).
Und eine solche Behandlung muß ich mir gefallen lassen! In meinem eigenen Hause, Käte! Was sagst Du dazu! 
斯多克芒医生
(走来走去)
我白让他这么欺负!并且还是在自己家里,凯德林!你看是不是岂有此理! 
FRU STOCKMANN.
Ja visst er det både skam og spot, Tomas – 
MRS. STOCKMANN. 
Indeed, it is a shame and an insult, Thomas– 
FRAU STOCKMANN.
Gewiß, es ist eine Schmach und eine Schande, Thomas – 
斯多克芒太太
真荒唐,真不像话,汤莫斯--- 
PETRA.
Kunde jeg såsandt komme onkel tillivs –! 
PETRA.
If only I could give it to uncle–! 
PETRA.
Könnte ich diesem Onkel nur an den Kragen – 
裴特拉
我恨不得抓住伯伯--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Det er min egen skyld; jeg skulde ha’ rejst børster imod dem for længe siden, – vist tænder, – bidt fra mig! – Og så kalde mig for en samfundsfiende! Mig! Det lar jeg, min sæl og salighed, ikke sidde på mig! 
DR. STOCKMANN.
It is my own fault. I ought to have rebelled against them long ago–have shown my teeth–and I made them feel them ! And so he called me an enemy of society. Me! I will not bear this; by Heaven, I will not! 
STOCKMANN.
Es ist meine eigene Schuld; ich hätte mich schon längst auf die Hinterbeine stellen, – ihnen die Zähne zeigen, – um mich beißen sollen! – Mich einen Feind der Gesellschaft zu nennen! Mich! Das lasse ich, bei meiner Seele Seligkeit, nicht auf mir sitzen! 
斯多克芒医生
也怪我自己不好。我早就应该跟他们对抗---摆开阵势---对他们开火!他骂我是社会公敌!他骂我!我决不干休!我决不饶他们! 
FRU STOCKMANN.
Men, snille Tomas, din bror har nu engang magten – 
MRS. STOCKMANN. 
But, dear Thomas, after all, your brother has the power– 
FRAU STOCKMANN.
Aber, bester Thomas, Dein Bruder hat nun einmal die Macht – 
斯多克芒太太
汤莫斯,可是你哥哥有势力--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, men jeg har retten, du! 
DR. STOCKMANN.
Yes, but I have the right! 
STOCKMANN.
Ja, aber ich habe das Recht, Du! 
斯多克芒医生
他有势力,我有公理。 
FRU STOCKMANN.
Ak ja, retten, retten; hvad hjælper det, at du har retten, når du ikke har nogen magt? 
MRS. STOCKMANN. 
Ah, yes, right, right! What is the good of being right when you haven’t any might? 
FRAU STOCKMANN.
Ach ja, das Recht, das Recht; was hilft Dir Dein Recht, wenn Du nicht die Macht hast? 
斯多克芒太太
不错,公理,公理!可是要是你没有势力,公理有什么用处? 
PETRA.
Nej men mor da, – hvor kan du snakke slig? 
PETRA.
Oh mother! how can you talk so? 
PETRA.
Aber, Mutter, – wie kannst Du nur so reden? 
裴特拉
喔,妈妈---你怎么说这种话? 
DOKTOR STOCKMANN.
Så det skulde ikke hjælpe noget i et frit samfund at ha’ retten på sin side? Du er løjerlig, Katrine. Og desuden, – har jeg da ikke den frisindede uafhængige presse foran mig, – og den kompakte majoritet bag mig? Det er vel magt god nok, det, skulde jeg mene! 
DR. STOCKMANN.
What! No good in a free society to have right on your side? You are absurd, Katrine. And besides, haven’t I the free and independent press with me? The compact majority behind me? That’s might enough, I should think! 
STOCKMANN.
Also in einem freien Gemeinwesen sollte es nichts helfen, das Recht auf seiner Seite zu haben? Du bist komisch, Käte. Und außerdem, – habe ich nicht die freisinnige, unabhängige Presse vor mir, – und die kompakte Majorität hinter mir? Das wäre doch Macht genug, sollte ich meinen. 
斯多克芒医生
什么!你说在自由社会里,公理没用处?这话没道理,凯德林!再说,我不是还有自由独立的报纸给我打先锋,结实的多数派给我作后盾吗?这点势力就足够! 
FRU STOCKMANN.
Men Herregud, Tomas, du tænker da vel aldrig på –? 
MRS. STOCKMANN. 
But, good Heavens! Thomas, you’re surely not thinking of– 
FRAU STOCKMANN.
Aber, Gott im Himmel, Thomas, Du gedenkst doch um alles in der Welt nicht –? 
斯多克芒太太
嗳,汤莫斯!你是不是想---! 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad for noget tænker jeg ikke på? 
DR. STOCKMANN.
What am I not thinking of? 
STOCKMANN.
An was sollte ich nicht denken? 
斯多克芒医生
我想什么? 
FRU STOCKMANN.
– at sætte dig op imod din bror, mener jeg. 
MRS. STOCKMANN. 
Of setting yourself up against your brother, I mean. 
FRAU STOCKMANN.
– Dich gegen Deinen Bruder aufzulehnen, meine ich. 
斯多克芒太太
我问你是不是想跟你哥哥作对。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvad fanden vilde du, jeg ellers skulde gøre, når jeg ikke skulde holde på det, som ret og sandt er? 
DR. STOCKMANN.
What the devil would you have me do if I didn’t stick to what is right and true? 
STOCKMANN.
Was zum Teufel, meinst Du, sollte ich sonst tun, wenn ich nicht das preisgeben will, was rechtens und wahr ist. 
斯多克芒医生
你不叫我坚持正义和真理,叫我干什么? 
PETRA.
Ja, det spør’ jeg rigtignok også om? 
PETRA.
Yes, I too would like to know that? 
PETRA.
Ja, das frage ich wirklich auch. 
裴特拉
是啊,我也要问这句话。 
FRU STOCKMANN.
Men det nytter dig jo ingen verdens ting; når de ikke vil, så vil de ikke. 
MRS. STOCKMANN. 
But that will be of no earthly use. If they won’t they won’t. 
FRAU STOCKMANN.
Aber es nützt Dir doch absolut gar nichts; wenn sie nicht wollen, so wollen sie nicht. 
斯多克芒太太
反正是白费劲儿。要是他们不答应,就是不答应。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hoho, Katrine, giv du bare tid, så skal du se, jeg driver nok min krig igennem. 
DR. STOCKMANN.
Ho, ho! Katrine, just wait awhile and you’ll see I shall yet get the best of the battle. 
STOCKMANN.
Hoho, Käte, laß mir nur Zeit, und Du wirst sehen, ich setze meinen Willen durch. 
斯多克芒医生
嘿嘿,凯德林!你别忙,看我能不能把这一仗打到底。 
FRU STOCKMANN.
Ja, du driver kanske igennem, at du får din afsked, – det gør du. 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, you’ll fight them–but you’ll get your dismissal; that’s what will happen. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, Du setzt es vielleicht durch, daß sie Dir den Abschied geben, – das tust Du. 
斯多克芒太太
不错,打到人家免你的职,这是必然的结果。 
DOKTOR STOCKMANN.
Så har jeg ialfald gjort min pligt imod almenheden, – imod samfundet. Jeg, som kaldes for en samfundsfiende! 
DR. STOCKMANN.
Well, then, I shall at any rate have done my duty towards the public, towards society. I to be called an enemy of society! 
STOCKMANN.
Dann habe ich wenigstens meine Pflicht gegen das Publikum, – gegen die Gesellschaft getan. Ich, der ein Feind der Gesellschaft genannt wird! 
斯多克芒医生
人家骂我是社会公敌!我无论如何得对社会尽责任,对公众尽责任。 
FRU STOCKMANN.
Men imod din familje, Tomas? Imod os herhjemme? Synes du, det er at gøre din pligt imod dem, du skal forsørge? 
MRS. STOCKMANN. 
But towards your family, Thomas? To us here at home? Don’t you think your duty is to those for whom you should provide? 
FRAU STOCKMANN.
Aber gegen Deine Familie, Thomas? Gegen uns? Nennst Du das Deine Pflicht tun gegen die, deren Versorger Du bist? 
斯多克芒太太
可是你把家庭怎么办?把家里这些人怎么办?难道你这就算对老婆孩子尽责任吗? 
PETRA.
Å tænk da ikke altid først og fremst på os, mor. 
PETRA.
Ah! mother, do not always think first and foremost of us. 
PETRA.
Ach, denk doch nicht immer zuerst und vor allem an uns, Mutter. 
裴特拉
喔,妈妈,别老把咱们的事搁在前头。 
FRU STOCKMANN.
Ja, du har let for at snakke; du kan i nødsfald stå på egne ben. – Men husk på gutterne, Tomas; og tænk lidt på dig selv også, og på mig – 
MRS. STOCKMANN. 
Yes, it’s all very well for you to talk; if need be you can stand alone. But think of the boys Thomas, and think a little of yourself too, and of me– 
FRAU STOCKMANN.
Ja, Du hast gut reden; Du kannst im Notfall auf eigenen Füßen stehen. – Aber denk an die Jungen, Thomas; und denk auch ein bischen an Dich selbst, und an mich – 
斯多克芒太太
你说说挺容易。到了没办法的时候,裴特拉,你可以靠自己。汤莫斯,可是你得想想两个孩子;你也该顾一顾自己,还该替我想一想--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Men jeg tror du er rent gal, Katrine! Hvis jeg så jammerlig fejgt faldt tilfode for denne Peter og for hans fordømte slæng, – vilde jeg da nogensinde få en lykkelig stund mere i mit liv? 
DR. STOCKMANN.
But, really, you’re quite mad, Katrine. Should I be such a miserable coward as to humble myself to Peter and his damned crew. Should I ever again in all my life have another happy hour? 
STOCKMANN.
Aber ich glaube, Du hast den Verstand verloren, Käte! Wenn ich so jämmerlich feige wäre, vor diesem Peter und seinem vermaledeiten Anhang zu kapitulieren, – würde ich dann wohl im Leben je wieder eine glückliche Stunde haben? 
斯多克芒医生
凯德林,你简直是说疯话!要是我这么没出息,在彼得那伙人面前低头不抵抗,往后我能不能再过一天快活的日子? 
FRU STOCKMANN.
Ja, det véd jeg ikke; men Vorherre bevare os for den lykke, vi vil få, allesammen, hvis du blir ved at trodse. Så står du der igen uden levebrød, uden faste indtægter. Jeg synes, vi har fåt nok af det i gamle dage; husk på det, Tomas; tænk på, hvad det har på sig. 
MRS. STOCKMANN. 
That I cannot say; but God preserve us from the happiness we shall all of us have if you remain obstinate. Then you would again be without a livelihood, without any regular income I think we had enough of that in the old days. Remember them, Thomas; think of what it all means. 
FRAU STOCKMANN.
Ja, das weiß ich nicht; aber der liebe Herrgott möge uns vor dem Glück bewahren, das unser aller wartet, wenn Du bei Deinem Trotz verharrst. Dann stehst Du wieder ohne Brot da, ohne feste Einnahmen. Ich sollte meinen, das hätten wir in früheren Tagen zur Genüge gekostet; vergiß das nicht, Thomas; vergiß nicht, was das auf sich hat. 
斯多克芒太太
你说的话我不懂,可是是你拿定主意跟他们作对,咱们将来也没有快活日子过。从前的苦日子又会到眼前,没有进款,没有固定收入,那种滋味咱们已经尝够了。汤莫斯,别忘了从前的苦日子,想想那是什么滋味。 
DOKTOR STOCKMANN
(vrider sig kæmpende og knytter hænderne).
Og sligt noget kan disse kontortrælle føre ned over en fri ærlig mand! Er det ikke forfærdeligt, Katrine? 
DR. STOCKMANN
[struggling with himself and clenching his hands].
And such threats this officemonger dares utter to a free and honest man! Isn’t it horrible, Katrine? 
STOCKMANN
(windet sich in innerem Kampf und ringt die Hände).
Und in solche Lage können diese Bureausklaven einen freien, ehrlichen Mann bringen! Ist das nicht schrecklich, Käte? 
斯多克芒医生
(捏紧拳头,捺着性子。)
这群臭官僚竟敢这么欺负一个自由正直的人!你说气人不气人,凯德林? 
FRU STOCKMANN.
Jo, det er syndigt handlet imod dig, det er visst og sandt. Men, Herregud, der er så meget uretfærdigt, en får bøje sig under her i verden. – Der er gutterne, Tomas! Se på dem! Hvad skal der bli’ af dem? Å nej, nej, du kan da aldrig nænne –
(Ejlif og Morten, med skolebøger, er imidlertid kommet ind.) 
MRS. STOCKMANN. 
Yes; that he is behaving badly to you is certainly true. But, good God! there is so much injustice to which we must submit here on earth! Here are the boys. Look at them! What is to become of them? Oh! no, no, you cannot find it in your heart–
[EJLIF and MORTEN with school-books have entered meanwhile.] 
FRAU STOCKMANN.
Ja, es ist sündhaft an Dir gehandelt, das ist gewiß wahr. Aber lieber Gott, es ist auf dieser Welt so viel Ungerechtigkeit, der man sich beugen muß. – Da sind die Jungens, Thomas! Sieh sie an! Was soll aus ihnen werden? Ach, nein, nein, Du kannst es doch nun und nimmer übers Herz bringen –
(EJLIF und MORTEN sind inzwischen mit ihren Schulbüchern eingetreten.) 
斯多克芒太太
是啊,他们对付你的手段真卑鄙。可是天知道,世界上不公平的事儿多着呢,不由你不忍受。哦,孩子们来了,汤莫斯。想想孩子们!往后他们怎么办?喔,使不得!难道你忍心叫他们---
(艾立夫和摩邓已经拿着课本进来。) 
DOKTOR STOCKMANN.
Gutterne –! (står med engang fast og fattet.) Ikke, om så hele verden faldt ned, bøjer jeg nakken under åget.
(han går imod sit værelse.) 
DR. STOCKMANN.
The boys! [Suddenly stands still, firmly and decidedly.] Never, though the whole earth should crumble, will I bend my neck beneath the yoke.
[Goes towards his room.] 
STOCKMANN.
Die Jungens –! (Steht mit einem Mal fest und entschlossen da.) Und wenn die ganze Welt zugrunde ginge, ich krieche nicht zu Kreuze.
(Geht auf sein Zimmer zu.) 
斯多克芒医生
孩子们---!(忽然坚决起来)就是地球碎了,我也决不低头让步。
(走向自己的屋子) 
FRU STOCKMANN
(efter ham).
Tomas, – hvad vil du gøre! 
MRS. STOCKMANN
[following him].
Thomas, what are you going to do? 
FRAU STOCKMANN
(hinter ihm her).
Thomas, – was willst Du tun! 
斯多克芒太太
(跟他走过去)
汤莫斯,你去干什么? 
DOKTOR STOCKMANN
(ved døren).
Jeg vil ha’ ret til at se mine gutter i øjnene, når de engang blir voksne fri mænd.
(han går ind.) 
DR. STOCKMANN
[at the door].
I want to have the right to look into my boys’ eyes when they are grown men.
[Exit into room.] 
STOCKMANN
(an der Tür).
Ich will das Recht nicht verwirken, meinen Jungens in die Augen zu sehen, wenn sie einmal erwachsene, freie Männer sind.
(Ab in sein Zimmer). 
斯多克芒医生
(在门口)
将来孩子们长大成人之后,我得有脸见他们。
(进屋) 
FRU STOCKMANN
(brister i gråd).
Å Gud hjælpe og trøste os allesammen! 
MRS. STOCKMANN
[bursts into tears].
Ah! God help and comfort us all! 
FRAU STOCKMANN
(bricht in Tränen aus).
Gott stehe uns allen bei und gebe uns seinen Trost! 
斯多克芒太太
(放声大哭)
喔,天啊! 
PETRA.
Far er bra’, han! Han gir sig ikke.
(Gutterne spør’ forundret, hvad det er for noget; Petra gir dem tegn til at tie.) 
PETRA.
Father is brave! He will not give in!
[The boys ask wonderingly what it all means; PETRA signs to them to be quiet.] 
PETRA.
Bravo, Vater! Er unterwirft sich nicht.
(Die Knaben fragen verwundert, um was es sich handelt; Petra bedeutet ihnen zu schweigen.). 
裴特拉
爸爸是个有气节的人,他决不让步。
(两个孩子莫名其妙,想打听什么事,裴特拉做手势叫他们别做声。) 
TREDJE AKT
(„Folkebudet“s redaktionskontor. Til venstre i baggrunden er indgangsdøren; til højre på samme væg er en anden dør med glasruder, hvorigennem man ser ind i trykkeriet. På væggen til højre en dør. Midt på gulvet et stort bord bedækket med papirer, aviser og bøger. Foran til venstre et vindu og ved dette en skrivepult med høj stol. Et par lænestole står ved bordet, nogle andre stole langs væggene. Værelset er skummelt og uhyggeligt, bohavet gammelt, lænestolene smudsige og forrevne. Inde i trykkeriet ses et par sættere i arbejde; længere borte er en håndpresse igang.)
(Redaktør Hovstad sidder ved pulten og skriver. Lidt efter kommer Billing ind fra højre med doktorens manuskript i hånden.) 
Act III
[The Editor’s Room, ”People’s Messenger.“ In the flat at the back a door left; to the right another door with glasspanes, through which can be seen the printing-room. Another door right of the stage. In the middle of the room a large table covered with papers, newspapers, and books. Lower down left, a window, and by it a writing-desk and high chair. A few arm-chairs around the table; some others along the walls. The room is dingy and cheerless, the furniture shabby, the arm-chairs dirty and torn. Within the printing-room are seen a few compositors; further within, a hand-press at work. HOVSTAD, the Editor, is seated at the writing-desk. Presently BILLING enters from the right with the doctor’s manuscript in his hand.] 
DRITTER AKT
Redaktionsbureau des »Volksboten«.
(Links im Hintergrunde ist die Eingangstür; rechts an derselben Wand eine zweite Tür mit Glasscheiben, durch die man in die Druckerei sieht. An der Wand rechts eine Tür. Mitten im Zimmer ein großer Tisch, der mit Papieren, Zeitungen und Büchern bedeckt ist. Vorn links ein Fenster und an diesem ein Schreibpult mit hohem Stuhl. Am Tisch stehen ein paar Lehnstühle, einige andere Stühle längs den Wänden. Das Zimmer ist finster und ungemütlich, das Mobiliar alt, die Lehnstühle sind schmutzig und zerschlissen. In der Druckerei sieht man ein paar Setzer bei der Arbeit; weiter hinten ist eine Handpresse in Tätigkeit.)
(HOVSTAD sitzt am Pult und schreibt. Gleich darauf kommt BILLING von rechts mit Stockmanns Manuskript in der Hand.) 
第三幕
(《人民先锋报》编辑室。后方左首是通外面的正门。右首是一扇玻璃门,从玻璃里可以看到排字间。右墙上又有一门。屋子当中摆着一张大桌子,着上堆满了稿件、报纸和书籍。往前来,靠左,有一扇窗,靠窗摆着一张写字台,台前放着一只高凳子。桌子旁边有两把扶手椅,沿着两道墙,另有几把椅子。屋子阴暗沉闷,叫人看着不痛快,家具都旧了,扶手椅又破又脏。观众可以看见排字间里有几个工人在排字,后方有个工人在摇一部手摇机。)
(霍夫斯达坐在写字台前写东西。不多会儿,毕凌拿着斯多克芒医生的手稿从右边走进来。)
 
BILLING.
Nå, det må jeg sige –! 
BILLING.
Well, I must say!– 
BILLING.
Na, das muß ich sagen –! 
毕凌
唔,我说---! 
HOVSTAD
(skrivende).
Har De læst det igennem? 
HOVSTAD
[writing].
Have you read it through? 
HOVSTADT
(schreibend).
Haben Sie es durchgelesen? 
霍夫斯达
(一边写字)
稿子你看完了没有? 
BILLING
(lægger manuskriptet på pulten).
Ja, det har jeg da rigtignok. 
BILLING
[laying MS. on the desk].
Yes, I should think I had. 
BILLING
(legt das Manuskript auf das Pult).
Allerdings habe ich das. 
毕凌
(把稿子搁在写字台上)
我看过了。 
HOVSTAD.
Synes De ikke doktoren er bra’ hvas? 
HOVSTAD.
Don’t you think the doctor comes out strong–? 
HOVSTADT.
Hübsch scharf, der Doktor – was meinen Sie? 
霍夫斯达
你看斯多克芒大夫的话是不是激烈? 
BILLING.
Hvas? Han er, Gud døde mig, knusende, er han. Hvert ord falder vægtfuldt, som – jeg vil sige – som slaget af en øksehammer. 
BILLING.
Strong! God bless me! he is crushing, that’s what he is. Every word falls like a lever–I mean like the blow of a sledge-hammer. 
BILLING.
Scharf? Gott verdamm’ mich, der ist geradezu erbarmungslos. Jedes Wort saust wuchtig nieder wie – ich möchte sagen – wie ein Axthieb. 
毕凌
激烈!他不是把人骂得没法儿喘气才怪呢!每句话都像---都像一个大铁锤。 
HOVSTAD.
Ja, men de folk falder nu ikke for første slaget heller. 
HOVSTAD.
Yes, but these folk don’t fall at the first blow. 
HOVSTADT.
Ja, aber die Leute fallen auch nicht auf den ersten Schlag. 
霍夫斯达
不错,可是他们那伙人一锤子打不倒。 
BILLING.
Det er sandt; men så blir vi ved at slå, – slag i slag, indtil hele stormandsvældet ramler sammen. Da jeg sad derinde og læste dette der, var det ligesom jeg øjned revolutionen komme på afstand. 
BILLING.
True enough, but, we’ll keep on hammering away, blow after blow, till the whole lot of aristocrats come crashing down. As I sat in there reading that, I seemed to hear the revolution thundering afar. 
BILLING.
Sehr richtig; aber dann geht es weiter, – Schlag auf Schlag, bis das ganze Herrenregiment zusammenstürzt. Als ich auf meinem Zimmer das hier las, da war mir, als sähe ich von fern die Revolution kommen. 
毕凌
对。咱们得一锤连一锤地打下去,把整个儿官僚世界打垮了才罢休。刚才我坐着看稿子的时候,我好像听见远处革命的雷声轰隆轰隆响起来了。 
HOVSTAD
(vender sig).
Hys; sig bare ikke det så Aslaksen hører det. 
HOVSTAD
[turning round].
Sh! Don’t let Aslaksen hear anything of that sort. 
HOVSTADT
(dreht sich um).
Pst! Lassen Sie das nur Aslaksen nicht hören. 
霍夫斯达
(转过身来)
嘘!别让阿斯拉克森听见。 
BILLING
(dæmper stemmen).
Aslaksen er en knæhøne, en fejg karl; der er ikke mands mod i ham. Men dennegang sætter De da vel Deres vilje igennem? Hvad? Doktorens opsats kommer da vel ind? 
BILLING
[in a lower voice].
Aslaksen is a weak-kneed, cowardly fellow, who hasn’t any manhood about him. But this time surely you’ll insist on having your own way. Hm? You’ll print the doctor’s paper? 
BILLING
(dämpft die Stimme).
Aslaksen ist ein Hasenfuß, ein feiger Kerl; es ist kein Mannesmut in ihm. Aber diesmal setzen Sie Ihren Willen doch wohl durch? Was? Der Artikel des Doktors kommt doch wohl hinein? 
毕凌
(放低声音)
阿斯拉克森是个胆小鬼,丝毫没有汉子气。不过,这回你一定可以贯彻你的主张了,是不是?你要把斯多克芒大夫的文章登出来? 
HOVSTAD.
Ja, hvis bare ikke byfogden gir sig med det gode, så – 
HOVSTAD.
Yes! if only the Burgomaster doesn’t give way I– 
HOVSTADT.
Ja, wenn nur der Stadtvogt sich nicht gutwillig fügt, – 
霍夫斯达
是的,要是市长不让步的话--- 
BILLING.
Det vilde være fanden så kedeligt. 
BILLING.
That would be d–d unpleasant. 
BILLING.
Das wäre verteufelt ärgerlich. 
毕凌
那可就麻烦了。 
HOVSTAD.
Nå, vi kan heldigvis gøre os stillingen nyttig, hvad der så sker. Går byfogden ikke ind på doktorens forslag, så får han alle småborgerne på nakken, – hele husejerforeningen og de andre. Og går han ind på det, så lægger han sig ud med en hel hob af de store aktionærer i badet, som hidtildags har været hans bedste støtter – 
HOVSTAD.
Well, whatever happens, fortunately we can turn the situation to our account. If the Burgomaster won’t agree to the doctor’s proposal he’ll have all the small middle-class against him–all the Householders’ Association, and the rest of them. And if he does agree to it, he’ll fall out with the whole crew of big shareholders in the Baths, who, until now, have been his main support– 
HOVSTADT.
Na, was auch geschehen mag, wir können glücklicherweise die Situation ausnutzen. Wenn der Stadtvogt nicht auf des Doktors Vorschlag eingeht, so hat er sämtliche Kleinbürger, – den ganzen Verein der Hausbesitzer und die anderen auf dem Hals. Und geht er darauf ein, so überwirft er sich mit einem ganzen Haufen großer Aktionäre, die bis heut seine besten Stützen waren – 
霍夫斯达
好在不管怎么样,咱们总可以从中讨便宜。要是市长不赞成斯多克芒大夫的提议,所有的小中产阶级---房主联合会和其他团体---都会起来反对他。要是市长赞成斯多克芒大夫的提议,他就会得罪浴场那伙子大股东---那些股东一向是市长的重要支持人--- 
BILLING.
Ja, ja vel; for de kommer visst til at punge ud med en svær mængde penge – 
BILLING.
Ah! yes, yes; for it’s certain they’ll have to fork out a pretty heavy sum– 
BILLING.
Jawohl, ja; denn die müssen mit einer schweren Menge Geld herausrücken – 
毕凌
当然,因为那么一来,股东得掏出一大笔款子--- 
HOVSTAD.
Ja, det kan De bande på. Og så er ringen brudt, ser De, og så skal vi i bladet dag ud og dag ind gøre det indlysende for almenheden, at byfogden er ukyndig både i det ene og det andet, og at alle tillidsposterne i byen, hele kommunalstyret, bør lægges over i frisindede folks hænder. 
HOVSTAD.
You may take your oath of that. And then, don’t you see, the ring will be broken up, and we shall day by day show the public that the Burgomaster is utterly unfit in ail respects, and that all positions of trust in the town, the whole municipal government, must be placed in the hands of persons of liberal ideas. 
HOVSTADT.
Darauf können Sie Gift nehmen. Und dann ist der Ring gesprengt, sehen Sie, und dann werden wir es Tag für Tag im Blatt dem Publikum plausibel machen, daß der Stadtvogt in jeder Richtung unfähig ist, und daß sämtliche Vertrauensposten der Stadt, wie die ganze Kommunalverwaltung in die Hände freisinniger Leute gelegt werden müßten. 
霍夫斯达
那是一定的。等他们那个小集团一破裂,咱们就可以在报纸上左一遍右一遍地指出来,市长在各方面怎么不称职,怎么地方上的重要位置都---干脆一句话,整个儿市政府---一定得交给自由派的人。 
BILLING.
Det er, Gud døde mig, så slående sandt! Jeg ser det, – jeg ser det; vi står lige ved begyndelsen til en revolution!
(det banker.) 
BILLING.
God bless me, but that’s strikingly true. I see it, I see it. We are on the eve of a revolution!
[A Knock at the door.] 
BILLING.
Das ist, Gott verdamm’ mich, klar wie Kloßbrühe! Ich sehe es – ich sehe es, wir stehen am Vorabend einer Revolution!
(Es klopft.) 
毕凌
要不这样才怪呢!我看见了,我看见了:革命就要来了!
(有人敲门) 
HOVSTAD.
Hys! (råber.) Kom ind!
(Doktor Stockmann kommer gennem døren til venstre i baggrunden.) 
HOVSTAD.
Sh–[calls.] Come in! [Dr. Stockmann enters from flat left,  
HOVSTADT.
Pst! (Ruft:) Herein!
(DOKTOR STOCKMANN kommt durch die Tür im Hintergrund links.) 
霍夫斯达
嘘!(大声)进来!
(斯多克芒医生从后方左首正门进来。) 
HOVSTAD
(går imod ham).
Å, der har vi doktoren. Nå? 
Hovstad going towards him.] Ah! here’s the doctor. Well? 
HOVSTADT
(geht ihm entgegen).
Ah, der Herr Doktor! Na? 
霍夫斯达
(迎上去)
哦,是斯多克芒大夫!怎么样? 
DOKTOR STOCKMANN.
Tryk væk, herr Hovstad! 
DR. STOCKMANN.
Print away, Mr. Hovstad. 
STOCKMANN.
Drucken Sie los, Herr Hovstad! 
斯多克芒医生
赶紧发表,霍夫斯达先生! 
HOVSTAD.
Blev det altså til det? 
HOVSTAD.
Is it to go in just as it is? 
HOVSTADT.
Es wird also was draus? 
霍夫斯达
事情已经到了这步田地啦? 
BILLING.
Hurra! 
BILLING.
Hurrah! 
BILLING.
Hurra! 
毕凌
嗨,好极了! 
DOKTOR STOCKMANN.
Tryk væk, siger jeg. Ja visst blev det til det. Men nu skal de få det, som de vil ha’ det. Nu blir her krig i byen, herr Billing! 
DR. STOCKMANN.
Print away, I tell you. Of course it is to go in as it is. Since they will have it so, they shall! Now, there’ll be war in the town, Mr. Billing! 
STOCKMANN.
Drucken Sie los, sage ich. Ja, gewiß wird was draus. Nun sollen sie ihren Willen haben. Jetzt gibt es Krieg in der Stadt, Herr Billing! 
斯多克芒医生
是的,赶紧发表!事情确实到了这步田地了。既然他们要这么干,让他们自作自受吧!已经开火了,毕凌先生! 
BILLING.
Krig på kniven, vil jeg håbe! Kniven på struben, herr doktor! 
BILLING.
War to the knife is what I want–to the knife, to the death, doctor! 
BILLING.
Krieg bis aufs Messer, will ich hoffen! Das Messer an die Kehle, Herr Doktor! 
毕凌
千万别让步!一定要干到底,斯多克芒大夫! 
DOKTOR STOCKMANN.
Afhandlingen er bare en begyndelse. Jeg går allerede med hodet fuldt af udkast til en fire-fem andre opsatser. Hvor har De Aslaksen henne? 
DR. STOCKMANN.
This article is only the beginning. My head’s already full of plans for four or five other articles. But where do you stow away Alasksen? 
STOCKMANN.
Die Abhandlung ist nur der Anfang. Ich trage mich schon mit Entwürfen zu vier – fünf anderen Aufsätzen. Wo steckt Aslaksen? 
斯多克芒医生
这篇文章只是头一炮。我脑子里已经另外打好了四五篇稿子。阿斯拉克森在什么地方? 
BILLING
(råber ind i trykkeriet).
Aslaksen, å kom her et øjeblik! 
BILLING.
[calling into the printing-room].
Aslaksen! just come here a moment. 
BILLING
(ruft in die Druckerei hinein):
Aslaksen, ach, kommen Sie doch einen Augenblick herein! 
毕凌
(向印刷室喊叫)
阿斯拉克森,上这儿来一趟。 
HOVSTAD.
Fire-fem andre opsatser, sa’ De? Om den samme sag? 
HOVSTAD.
Did you say four or five more articles? On the same subject? 
HOVSTADT.
Vier – fünf Aufsätze, sagen Sie? Über dieselbe Sache? 
霍夫斯达
什么?你说还有四五篇文章?都是谈这件事? 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, – å langtfra, kære. Nej, det blir om ganske andre ting. Men det kommer altsammen fra vandværket og fra kloaken. Det ene drager det andet efter sig, skønner De. Det er som når en begynder at rive på en gammel bygning, – akkurat så. 
DR. STOCKMANN.
Heaven forbid, my dear fellow. No; they deal with quite different matters. But they all arise out of the water-works and the sewers. One thing leads to another, you know. It is like beginning to shake an old house, exactly the same. 
STOCKMANN.
I – keine Spur, mein Lieber. Nein, über ganz andere Dinge. Aber es geht alles vom Wasserwerk und von der Kloake aus. Eins zieht das andere nach sich, sehen Sie. Wie wenn man daran geht, ein altes Gebäude einzureißen, – akkurat so. 
斯多克芒医生
喔,不,不,不,我的好朋友。谈的是另外几件不同的事情,可是跟自来水工程和下水道问题都有关系。这些事一桩牵连着一桩。像动手拆旧房子一样,你懂不懂? 
BILLING.
Det er, Gud døde mig, sandt; en synes aldrig en blir færdig, før en har revet ned hele skramlet. 
BILLING.
God bless me, that’s true! And you can never do any good till you’ve pulled down the whole rubbish. 
BILLING.
So ist es, – Gott verdamm’ mich! Man meint nicht eher damit fertig zu sein, als bis man den ganzen Krempel eingerissen hat. 
毕凌
对,不对才怪呢!不把这堆破烂东西完全拆掉,咱们决不罢休。 
ASLAKSEN
(fra trykkeriet).
Revet ned! Doktoren tænker da vel ikke på at rive ned badehuset? 
ASLAKSEN
[enters from printing-room].
Pulled down! Surely the doctor is not thinking of pulling down the Baths? 
ASLAKSEN
(aus der Druckerei).
Eingerissen? Sie denken doch wohl nicht daran, das Badehaus einzureißen. 
阿斯拉克森
(从印刷室出来)
拆掉!难道斯多克芒大夫要把浴场拆掉吗? 
HOVSTAD.
Langt ifra; vær bare ikke ræd. 
HOVSTAD.
Not at all! Don’t be alarmed. 
HOVSTADT.
Keine Spur; haben Sie bloß keine Angst. 
霍夫斯达
不是,不是。别着急。 
DOKTOR STOCKMANN.
Nej, det gælder ganske andre ting. Nå, hvad siger De så om min afhandling, herr Hovstad? 
DR. STOCKMANN.
No, we were talking of something quite different. Well, what do you think or my article, Mr. Hovstad? 
STOCKMANN.
Nein, es handelt sich um ganz andere Dinge. Na, was sagen Sie denn zu meiner Abhandlung, Herr Hovstad? 
斯多克芒医生
不是,我们谈的完全是另外一件事。霍夫斯达先生,你觉得我这篇文章怎么样? 
HOVSTAD.
Jeg synes, den er et rent mesterstykke – 
HOVSTAD.
I think it is simply a masterpiece– 
HOVSTADT.
Meines Erachtens ein wahres Meisterstück – 
霍夫斯达
我觉得是篇了不起的好文章--- 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, ikke sandt –? Nå, det glæder mig; det glæder mig. 
DR. STOCKMANN.
Yes, isn’t it? That does please me, that does please me. 
STOCKMANN.
Ja, nicht wahr –? Na, das freut mich; das freut mich. 
斯多克芒医生
真的吗?好极了---太好了。 
HOVSTAD.
Den er så grej og så ligetil; en behøver sletikke at være fagmand for at skønne sammenhængen. Jeg tør sige, De vil få hver eneste oplyst mand på Deres side. 
HOVSTAD.
It is so clear and to the point. One doesn’t in the least need to be a specialist in order to understand the reasoning. I am sure every intelligent, honest man will be your side. 
HOVSTADT.
So klar und so einleuchtend; man braucht durchaus nicht Fachmann zu sein, um den Sachverhalt zu verstehen. Ich wage zu behaupten, Sie werden alle aufgeklärten Elemente, Mann für Mann, auf Ihrer Seite haben. 
霍夫斯达
文章写得又清楚又恰当。不是专家也看得懂它的中心思想。我敢说,明白道理的人一定赞成你那些意见。 
ASLAKSEN.
Og så alle besindige vel? 
ASLAKSEN.
And let us hope all the prudent ones too. 
ASLAKSEN.
Und die besonnenen doch wohl auch? 
阿斯拉克森
我希望稳健的人也会赞成。 
BILLING.
Både besindige og ubesindige, – ja, jeg mener næsten hele byen. 
BILLING.
Both the prudent and imprudent–indeed, I think well-nigh the whole town. 
BILLING.
Die besonnenen wie die unbesonnenen, – ja, fast die ganze Stadt, meine ich. 
毕凌
稳健的和不稳健的人都会赞成---全城的人都会赞成。 
ASLAKSEN.
Nå, så tør vi nok trykke den. 
ASLAKSEN.
Well, then, we may venture to print it. 
ASLAKSEN.
Na, dann können wir die Abhandlung wohl drucken. 
阿斯拉克森
这么说,咱们可以大胆把它登出来。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, det skulde jeg mene. 
DR. STOCKMANN.
I should think you could! 
STOCKMANN.
Ja, das sollte ich meinen! 
斯多克芒医生
我想可以! 
HOVSTAD.
Den skal ind imorgen tidlig. 
HOVSTAD.
It shall go in to-morrow. 
HOVSTADT.
Sie soll morgen früh hinein. 
霍夫斯达
明天就登。 
DOKTOR STOCKMANN.
Ja, død og plage, der må ikke spildes en eneste dag. Hør, herr Aslaksen, det var det, jeg vilde be’ Dem om: De må ta’ Dem personlig af manuskriptet. 
DR. STOCKMANN.
Yes, plague take it, not one day must be lost. Look here, Aslaksen, this is what I wanted you for. You, personally, must take charge of the MS. 
STOCKMANN.
Donnerwetter ja, – auch nicht ein Tag darf verloren werden. Hören Sie, Herr Aslaksen, darum möchte ich Sie gebeten haben: nehmen Sie sich persönlich des Manuskripts an. 
斯多克芒医生
对,老实不客气地说,一天都迟不得。喂,阿斯拉克森先生,我想问你的是,你肯不肯亲自监印这篇文章? 
ASLAKSEN.
Det skal jeg nok. 
ASLAKSEN.
Certainly I will. 
ASLAKSEN.
Das werde ich tun. 
阿斯拉克森
当然。 
DOKTOR STOCKMANN.
Pas på det, som om det var guld. Ingen trykfejl; hvert ord er vigtigt. Og så kommer jeg indom igen siden; kanske jeg kunde få se lidt korrektur. – Ja, jeg kan ikke sige, hvor jeg tørster efter at få den sag på tryk, – slynget ud – 
DR. STOCKMANN.
Be as careful as if it were gold. No printers’ errors, every word is important. I’ll look in again presently; then I can make any small corrections. Ah! I can’t say how I long to see the thing in print–to hurl it forth– 
STOCKMANN.
Behüten Sie’s, als ob es Gold wäre. Keinen Druckfehler; jedes Wort ist wichtig. Ich komme später wieder mit heran; vielleicht könnte ich dann rasch Korrektur lesen. – Ich kann gar nicht sagen, wie ich darauf brenne, die Sache gedruckt zu sehen, – in die Welt geschleudert – 
斯多克芒医生
像宝贝似的,仔仔细细地排印。别让它有一个错字,每个字都很重要。回头我再来,到时候你把校样给我看一遍。啊,我急着要把文章印出来---看着它像--- 
BILLING.
Slynget, – ja, som et lyn! 
BILLING.
To hurl it–yes, like a thunderbolt! 
BILLING.
Geschleudert, – ja, wie einen Blitz! 
毕凌
像晴天打了个霹雳! 
DOKTOR STOCKMANN.
– underkastet alle kyndige medborgeres dom. Å, De kan aldrig forestille Dem, hvad jeg har været udsat for idag. Man har truet mig både med dit og med dat; man har villet ta’ ifra mig mine soleklareste menneskerettigheder – 
DR. STOCKMANN.
And to submit it to the judgment of every intelligent fellow-citizen. Ah! you’ve no idea what I’ve had to put up with to-day. I’ve been threatened with all sorts of things. I was to be robbed of my most inalienable rights as a man. 
STOCKMANN.
– dem Urteil aller verständigen Mitbürger unterbreitet. Ach, Sie können sich nun und nimmer vorstellen, welchen Dingen ich heut ausgesetzt war. Man hat mir mit allem Möglichen gedroht; man hat mir meine sonnenklarsten Menschenrechte nehmen wollen – 
斯多克芒医生
---让每个明白道理的公民下一个判断。喔,你们不知道今天我受了多少委屈。他们用各种各样的手段威胁我。他们要剥夺我做人的权利! 
BILLING.
Hvad! Deres menneskerettigheder! 
BILLING.
What! Your rights as a man–! 
BILLING.
Was! Ihre Menschenrechte! 
毕凌
什么!剥夺你做人的权利! 
DOKTOR STOCKMANN.
– man har villet fornedre mig, gøre mig til en usling, forlangt, at jeg skulde sætte personlig fordel over min inderste, helligste overbevisning – 
DR. STOCKMANN.
I was to be humbled, made a coward of, was to set my personal gain above my deepest, holiest convictions– 
STOCKMANN.
– man hat mich erniedrigen, mich zu einem Schurken machen wollen, hat verlangt, ich sollte persönliche Vorteile über meine innerste, heiligste Überzeugung stellen – 
斯多克芒医生
---他们逼着我低首下心,逼着我忍气吞声,逼着我把个人利益放在最深切、最神圣的信念之上--- 
BILLING.
Det er, Gud døde mig, for grovt. 
BILLING.
God bless me! that is really too bad. 
BILLING.
Das ist doch, Gott verdamm’ mich, zu stark! 
毕凌
这不是岂有此理才怪呢! 
HOVSTAD.
Å ja, en kan vente sig noget af hvert fra den kant. 
HOVSTAD.
Well just what was to be expected from that quarter. 
HOVSTADT.
O ja, von der Seite kann man alles gewärtigen. 
霍夫斯达
那批人干得出什么好事情? 
DOKTOR STOCKMANN.
Men med mig skal de komme tilkort; det skal de få sort på hvidt for. Nu vil jeg hver evig eneste dag lægge mig ligesom for anker i „Folkebudet“ og bestryge dem med den ene exploderende opsats efter den anden – 
DR. STOCKMANN.
But they’ll get the worst of it, I call promise them. Henceforth, every day I’ll throw myself into the breach in the Messenger, bombard them with one article alter another– 
STOCKMANN.
Aber bei mir werden sie den Kürzeren ziehen; das sollen sie schwarz auf weiß haben. Jetzt werde ich Tag für Tag mich im »Volksboten« sozusagen vor Anker legen und sie mit einem explodierenden Aufsatz nach dem andern bestreichen – 
斯多克芒医生
可是这回我要让他们知道,他们在我身上没睁开眼睛!我要写文章教训他们!我要在《人民先锋报》上每天向他们进攻,把炸弹一颗跟着一颗地向他们扔出去--- 
ASLAKSEN.
Ja, men hør nu – 
ASLAKSEN.
Yes, but look here– 
ASLAKSEN.
Ja, aber hören Sie – 
阿斯拉克森
可是--- 
BILLING.
Hurra; det blir krig, det blir krig! 
BILLING.
Hurrah! There’ll be war, there’ll be war! 
BILLING.
Hurra! Es gibt Krieg, es gibt Krieg! 
毕凌
好啊!开仗了!开仗了! 
DOKTOR STOCKMANN.
– jeg skal slå dem til jorden, jeg skal knuse dem, rasere deres fæstningsværker for hele den retsindige almenheds øjne! Det skal jeg gøre! 
DR. STOCKMANN
I will smite them to the earth. I will crush them, level all their entrenchments to the ground before the eyes of all right-thinking men. I’ll do it. 
STOCKMANN.
– ich werde sie zu Boden schlagen, werde sie zerschmettern, ihre Festungswerke vor den Augen aller rechtschaffenen Leute wegrasieren! Das werde ich tun! 
斯多克芒医生
我要当着正派人的面打倒那批坏东西,把他们都打垮,把他们的堡垒打成平地。我一定要这么干! 
ASLAKSEN.
Men gør det endelig moderat, herr doktor; skyd med mådehold – 
ASLAKSEN.
But all the same be reasonable, doctor; proceed with moderation– 
ASLAKSEN.
Aber machen Sie es nur moderat, Herr Doktor; schießen Sie mit Maß – 
阿斯拉克森
可是第一要稳健,斯多克芒大夫。扔炸弹的时候也要稳健--- 
BILLING.
Nej da; nej da! Spar ikke på dynamiten! 
BILLING.
Not at all, not at all don’t spare for dynamite. 
BILLING.
Ach was! Ach was! Nur nicht das Dynamit sparen! 
毕凌
不行,不行!别舍不得炸药! 
DOKTOR STOCKMANN
(vedbliver uforstyrret).
For nu er det ikke bare dette med vandværket og kloaken alene, ser De. Nej, det er hele samfundet, som skal renskes, desinficeres – 
DR. STOCKMANN
[going on imperturbably].
For remember that henceforth it is not merely a question of water-works and sewers. No, the whole of society must be cleansed, disinfected– 
STOCKMANN
(fährt unbeirrt fort).
Denn jetzt handelt es sich, sehen Sie, nicht mehr um das Wasserwerk und die Kloake allein. Nein, das ganze Gemeinwesen soll gereinigt, desinfiziert werden – 
斯多克芒医生
(不慌不忙说下去)
要知道现在不单是自来水设备和下水道的问题了。整个儿社会都得清洗一下子,都得消消毒--- 
BILLING.
Der lød det forløsende ord! 
BILLING.
There sounded the word of salvation! 
BILLING.
Das ist das erlösende Wort! 
毕凌
这是救!苦救难的人说的话! 
DOKTOR STOCKMANN.
Alle flikværks-gubberne må føjses væk, forstår De. Og det på alle mulige områder! Der har åbnet sig så uendelige synsvidder for mig idag. Det står ikke rigtig klart for mig endnu; men jeg skal nok få rede i det. Det er unge friske fanebærere, vi må ud og lede efter, mine venner; vi må ha’ nye befalingsmænd på alle forposterne. 
DR. STOCKMANN.
All the old bunglers must be got rid of, you understand. And that in every department! Such endless vistas have opened out before me to-day. It was not all clear to me until now, but now I will right everything. It is the young, vigorous banner-bearers we must seek, my friends; we must have new captains for all the outposts. 
STOCKMANN.
Alle Flickwerksgreise müssen weggefegt werden, verstehen Sie. Und zwar auf allen möglichen Gebieten! Heut haben sich mir unendliche Perspektiven eröffnet. So ganz klar bin ich mir darüber noch nicht, – aber das wird sich schon machen. Wir müssen hin und uns junge, frische Bannerträger suchen, meine Freunde; auf allen Vorposten müssen wir neue Kommandanten haben. 
斯多克芒医生
这批昏聩无用的老家伙,得叫他们一齐卷铺盖。每个部门全都得这么办!今天在我眼前展开了一片无边无际的新境界。现在我还没全部看清楚,可是不久我就会把路线找出来。咱们应该去找年轻力壮的先锋队。没个前哨岗位上都应该有司令官。 
BILLING.
Hør, hør! 
BILLING.
Hear, hear! 
BILLING.
Hört! Hört! 
毕凌
对,对! 
DOKTOR STOCKMANN.
Og lad os bare holde sammen, så går det så glat, så glat! Hele omvæltningen vil løbe af stabelen som et skib. Ja, tror De ikke det? 
DR. STOCKMANN.
And if only we hold together all will go so smoothly, so smoothly! The whole revolution will be only like the launching of a ship. Don’t you think so? 
STOCKMANN.
Und wenn wir nur zusammenhalten, so wird alles glatt gehen, ganz glatt! Die ganze Umwälzung wird sich vollziehen wie ein Stapellauf. Ja, glauben Sie es nicht? 
斯多克芒医生
只要咱们团结,事情一定会很顺利!这场革命会像一条新造的船,非常顺利地从造船架上滑下来。你们看我说得对不对? 
HOVSTAD.
Jeg for min del tror, at nu har vi al udsigt til at få lagt det kommunale styre der, hvor det rettelig bør ligge. 
HOVSTAD.
For my part, I believe we have now every prospect of placing our municipal affairs in the hands of those to whom they rightly belong. 
HOVSTADT.
Ich für mein Teil glaube, daß wir jetzt alle Aussicht haben, die Kommunalverwaltung in die Hände zu bringen, wo sie von rechtswegen hingehört. 
霍夫斯达
我觉得咱们现在很有希望把市政府交给适当的人去管理。 
ASLAKSEN.
Og når vi bare farer frem med mådehold, så kan jeg da aldrig tænke mig, at dette her kunde være farligt. 
ASLAKSEN.
And if only we proceed with moderation, I really don’t think there can be any danger. 
ASLAKSEN.
Und wenn wir nur mit Maß zu Werke gehen, so kann ich mir wahrhaftig nicht denken, daß es gefährlich sein könnte. 
阿斯拉克森
咱们只要做得稳健,我看不会有危险。 
DOKTOR STOCKMANN.
Hvem fanden bryr sig om enten det er farligt eller ikke! Det, jeg gør, det gør jeg i sandhedens navn og for min samvittigheds skyld. 
DR. STOCKMANN.
Who the devil cares whether there’s danger or not? What I do, I do in the name of truth and for conscience sake. 
STOCKMANN.
Wer zum Teufel schert sich drum, ob es gefährlich ist oder nicht! Was ich tue, tue ich im Namen der Wahrheit und um meines Gewissens willen. 
斯多克芒医生
管它有危险没危险!现在我做这件事,为的是真理,为的是良心。 
HOVSTAD.
De er en mand, som fortjener at støttes, herr doktor. 
HOVSTAD.
You are a man deserving of support, doctor. 
HOVSTADT.
Sie sind ein Mann, der Unterstützung verdient, Herr Doktor. 
霍夫斯达
斯多克芒大夫,你这人真值得拥护。 
ASLAKSEN.
Ja, det står fast, doktoren er byens sande ven; en rigtig samfundsven er han. 
ASLAKSEN.
Yes, that’s certain. The doctor is a true friend to the town; he is a sincere friend of society. 
ASLAKSEN.
Ja, das steht fest, der Herr Doktor ist der wahre Freund der Stadt; er ist der Gesellschaft ein echter Freund, jawohl! 
阿斯拉克森
不错,斯多克芒大夫是个给地方上出力的热心人。我说他是群众的好朋友。 
BILLING.
Doktor Stockmann er, Gud døde mig, en folkeven, Aslaksen! 
BILLING.
God bless me! Dr. Stockmann is a friend of the people, Aslaksen. 
BILLING.
Doktor Stockmann ist – Gott verdamm’ mich, Aslaksen, – ein Volksfreund! 
毕凌
斯多克芒大夫不是人民的朋友才怪呢,阿斯拉克森! 
ASLAKSEN.
Jeg tænker, husejerforeningen snart gør brug af det udtryk. 
ASLAKSEN.
I think the Householders’ Association will soon adopt that expression. 
ASLAKSEN.
Ich denke, der Verein der Hausbesitzer wird von diesem Ausdruck bald Gebrauch machen. 
阿斯拉克森
我想,房主联合会不久也会这么称呼他。 
DOKTOR STOCKMANN
(bevæget, trykker deres hænder).
Tak, tak, mine kære, trofaste venner; – dette her er mig så kvægende at høre; – min herr bror kaldte mig for noget ganske andet. Nå, det skal han min sæl få igen med renter! Men nu må jeg op og se til en stakkers djævel –. Jeg kommer igen, som sagt. Tag endelig godt vare på manuskriptet, herr Aslaksen; – og, for alt i verden, stryg ikke nogen af udråbstegnene! Sæt heller et par stykker til! Godt, godt; farvel sålænge; farvel, farvel!
(Gensidige hilsener idet han følges til døren og går.) 
DR. STOCKMANN
[shaking their hands, deeply moved].
Thanks, thanks, my dear, faithful friends, it does me good to hear you. My fine brother called me something very different just now. I’ll pay him back with interest, though! But I must be off now to see a poor devil. I’ll look in again, as I said. Be sure to take good care of the MS., Mr. Aslaksen, and on no account leave out any of my notes of exclamation! Rather put in a few more. Well; good-bye for the present, good-bye, good-bye.
[Mutual salutations while they accompany him to the door.
Exit.]
 
STOCKMANN
(bewegt, drückt ihnen die Hände).
Danke schön, danke schön, meine lieben, treuen Freunde; – wie erquicklich mir das in meinen Ohren klingt! Mein Herr Bruder nannte mich ganz anders. Na, das soll ihm bei Gott mit Zinsen heimgezahlt werden. Nun muß ich aber weg und nach einem armen Teufel schauen –. Ich komme wieder, wie gesagt. Nehmen Sie nur das Manuskript gut in acht, Herr Aslaksen; – und streichen Sie mir um alles in der Welt keins von den Ausrufungszeichen! Setzen Sie lieber noch ein paar Stück hinzu! Schön, schön; adieu so lange, adieu, adieu!
(Gegenseitige Verabschiedung auf dem Wege zur Tür; ab.) 
斯多克芒医生
(非常感动,跟大家拉手。)
谢谢你们这几位有义气的好朋友,听了你们的话我心里很高兴。我那位官老爷哥哥送给我一个相反的称呼。没关系!将来我一定要加倍地回敬他!现在我要去看一个可怜的病人。回头我再来。阿斯拉克先生,请你仔细监印我的那篇文章。千万别漏掉一个感叹号。多添几个倒使得!好,回头见,回头见!
(大家送他到门口,互相施礼。他出去。) 
HOVSTAD.
Han kan bli’ en ubetalelig nyttig mand for os. 
HOVSTAD.
He’ll be of invaluable service to us. 
HOVSTADT.
Er kann uns ein unbezahlbarer, nützlicher Mann werden. 
霍夫斯达
他对于咱们用处大得很。 
ASLAKSEN.
Ja, så længe han bare vil holde sig til dette her med badeanstalten. Men går han videre, så er det ikke rådeligt at slå følge med ham. 
ASLAKSEN.
Yes, so long as he confines himself to the Baths. But if he goes further, it might not be advisable to go with him. 
ASLAKSEN.
Ja, solange er sich nur an die Geschichte mit der Badeanstalt halten wollte. Wenn er aber weiter geht, so ist es nicht ratsam, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. 
阿斯拉克森
是的,只要他不干涉浴场以外的事情。可是,要是他把范围扩大了,那咱们就不便跟着他走了。 
HOVSTAD.
Hm, det kommer nu alt an på – 
HOVSTAD.
Hm! Well, that depends– 
HOVSTADT.
Hm, das kommt doch drauf an – 
霍夫斯达
唔---那完全要看--- 
BILLING.
De er da også så forbandet ræd, Aslaksen. 
BILLING.
You’re always so d-d afraid, Aslaksen. 
BILLING.
Sie sind aber auch verflucht ängstlich, Aslaksen. 
毕凌
阿斯拉克森,你这人胆子老是这么小。 
ASLAKSEN.
Ræd? Ja, når det gælder de lokale magthavere, så er jeg ræd, herr Billing; det er noget, jeg har lært i erfaringens skole, skal jeg sige Dem. Men sæt mig op i den store politik, ligeover for regeringen selv, og se så, om jeg er ræd. 
ASLAKSEN.
Afraid? Yes, when it is a question of attacking local magnates, I am afraid, Mr. Billing; that, let me tell you, I have learnt in the school of experience. But go for higher politics, attack the government itself, and you’ll see if I’m afraid. 
ASLAKSEN.
Ängstlich? Ja, wenn es sich um die lokalen Machthaber handelt, dann bin ich ängstlich, Herr Billing. Ich will Ihnen was sagen, – das habe ich in der Schule der Erfahrung gelernt. Aber stellen Sie mich mal vor die hohe Politik, ja selbst vor die Opposition gegen die Regierung, und dann sehen Sie zu, ob ich ängstlich bin. 
阿斯拉克森
我胆子小?不错,跟本地当局作对,我的胆子是很小,毕凌先生。老实告诉你,这是我从经验里得来的教训。可是只要给我个机会参预国家大事,叫我跟政府打交道,那时候你看我还胆小不胆小。 
BILLING.
Nej visst er De ikke, nej; men det er jo netop modsigelsen hos Dem. 
BILLING.
Oh! no, but that’s where you contradict yourself. 
BILLING.
Nein, dann gewiß nicht. Aber das ist ja gerade der Widerspruch in Ihnen. 
毕凌
不错,你不胆小,可是这正是你自相矛盾的地方。 
ASLAKSEN.
Jeg er en mand med samvittighed, det er sagen. Ryger en løs på regeringen, så gør en ikke samfundet nogen skade ialfald; for de mænd bryr sig ikke om det, ser De; – de blir stående ligegodt, de. Men de lokale myndighederne, de kan kastes, og så kan en kanske få ukyndigheden ved roret, til ubodelig skade både for husejere og andre. 
ASLAKSEN.
The fact is, I am a conscientious man. If you attack governments, you at least do society no harm, for the men attacked don’t care a hang about it, you see; they stay where they are. But local authorities can be turned out, and thus a lot of know-nothings come to the front, and do no end of harm both to householders and others. 
ASLAKSEN.
Ich bin ein Mann von Gewissen – das ist die Geschichte. Fährt man gegen die Regierung los, so tut man wenigstens der Gesellschaft keinen Schaden; denn die Leute kümmern sich darum nicht, sehen Sie, – die stehen doch fest. Aber die lokalen Behörden, die können gestürzt werden, und dann kommt vielleicht die Ignoranz ans Ruder zum unersetzlichen Schaden der Hausbesitzer und andrer Leute. 
阿斯拉克森
问题是,我是个极有责任心的人。要是你攻击政府,这至少对于社会没坏处,因为政府那批人不怕人攻击,他们照样干他们的。地方当局可就是不一样,他们可能被人轰出去,换上一批不会办事的新闻人物,那时候房主和别的人都会吃大亏。 
HOVSTAD.
Men borgeropdragelsen gennem selvstyret da, – tænker De ikke på den? 
HOVSTAD.
But the education of citizens by self-government–what do you think of that? 
HOVSTADT.
Aber die Erziehung des Bürgers durch die Selbstverwaltung, – an die denken Sie wohl nicht? 
霍夫斯达
可是地方自治对公民是一种好锻炼---这一点你没想到吗? 
ASLAKSEN.
Når en mand har fåt noget mellem hænderne, som skal skøttes, så kan en ikke tænke på alting, herr Hovstad. 
ASLAKSEN.
When a man has anything to look after, he can’t think of everything, Mr. Hovstad. 
ASLAKSEN.
Wenn man ein bißchen was vor sich gebracht hat, das erhalten sein will, so kann man nicht an alles denken, Herr Hovstad. 
阿斯拉克森
霍夫斯达先生,一个人要保护自己的切实利益,就不能事事都顾到。 
HOVSTAD.
Da gid jeg aldrig må få noget mellem hænderne! 
HOVSTAD.
Then I hope I may never have anything to look after. 
HOVSTADT.
Dann möchte ich nie was vor mich bringen! 
霍夫斯达
照你这么说,我但愿自己永远没有切实的利益需要我保护。 
BILLING.
Hør, – hør! 
BILLING.
Hear, hear! 
BILLING.
Hört – Hört! 
毕凌
好,好! 
ASLAKSEN
(smiler).
Hm. (peger mod pulten.) På den redaktør-krakken der har stiftamtmand Stensgård siddet før Dem. 
ASLAKSEN
[smiling].
Hm! [Pointing to desk.] Governor Stensgaard sat in that editor’s chair before you. 
ASLAKSEN
(lächelt).
Hm. (Zeigt auf das Pult.) Auf dem Redakteursstuhl da hat vor Ihnen der Stiftsamtmann Stensgård gesessen. 
阿斯拉克森
(一笑)
哼!(指着写字台)史丹斯戈部长从前就坐在你这编辑位子上。 
BILLING
(spytter).
Tvi! Slig en overløber. 
BILLING.
[spitting].
Pooh! A turncoat like that! 
BILLING
(spuckt aus).
Pfui! So ein Überläufer! 
毕凌
(啐了一口)
呸!那么个叛徒! 
HOVSTAD.
Jeg er ingen slingringsmand – og blir det heller aldrig. 
HOVSTAD.
I’m no weathercock–and never will be. 
HOVSTADT.
Ich bin keine Wetterfahne – und werde es auch niemals sein. 
霍夫斯达
我不是看风头的投机分子---我永远不会做那等人。 
ASLAKSEN.
En politiker skal ikke forsværge nogen ting i verden, herr Hovstad. Og De, herr Billing, skulde også ta’ et rev eller to i sejlet nu om dagene, synes jeg; for De søger jo sekretærposten i magistraten. 
ASLAKSEN.
A politician must not swear to anything on earth, Mr. Hovstad. And as to you, Mr. Billing, you ought to take in a reef or two one of these days, since you’re running for the post of secretary to the magistracy. 
ASLAKSEN.
Ein Politiker soll sich nie zum Schwur vermessen –, Herr Hovstad. Und Sie, Herr Billing, sollten, meine ich, zur Stunde auch Ihre Segel ein bißchen streichen; denn Sie haben sich ja um den Sekretärposten beim Magistrat beworben. 
阿斯拉克森
搞政治的人什么都不能拿得这么稳,霍夫斯达先生。毕凌先生,现在你不是正在谋市议会秘书的职位吗,我要劝你把船篷稍微改一改。 
BILLING.
Jeg –! 
BILLING.
I–! 
BILLING.
Ich –! 
毕凌
我---! 
HOVSTAD.
Gør De, Billing! 
HOVSTAD.
Are you really, Billing? 
HOVSTADT.
Sie, Billing?! 
霍夫斯达
真有这事吗,毕凌? 
BILLING.
Nå ja, – De kan da for fanden skønne, at det bare er for at ærgre de velvise herrerne. 
BILLING.
Well, yes–but, deuce take it, you know, I’m only doing so to annoy these wiseacres. 
BILLING.
Na ja doch, – aber zum Teufel, Sie können sich doch wohl denken, daß es nur geschieht, um die wohlweisen Herren zu ärgern. 
毕凌
唔,呃---嗳,你还不知道,我是故意跟那批大老官捣麻烦。 
ASLAKSEN.
Ja, mig kommer det jo sletikke ved. Men når jeg sigtes for fejghed og for modsigelser i min holdning, så er det det, jeg vil ha’ betonet: bogtrykker Aslaksens politiske fortid ligger åben for alle og enhver. Jeg har ikke undergåt anden forandring, end at jeg er ble’t mere mådeholden, ser De. Mit hjerte er fremdeles hos folket; men jeg nægter ikke for, at min forstand hælder noget over til magthaverne, – ja, til de lokale da.
(han går ind i trykkeriet.) 
ASLAKSEN.
Well, that doesn’t concern me. But if I an called cowardly and inconsistent I should like to point out this: Printer Aslaksen’s past is open to everyone’s inspection. I have not changed at all, except that I am perhaps more moderate. My heart still belongs to the people, but I do not deny that my reason inclines somewhat towards the authorities–at least to the local authorities.
[Exit into printing-room.] 
ASLAKSEN.
Das kann mir ja ganz egal sein. Wenn man mich aber der Feigheit beschuldigt und des Widerspruchs in meinem Verhalten, so möchte ich doch dies eine betonen: des Buchdruckers Aslaksen politische Vergangenheit liegt offen vor aller Welt da. Ich habe keine andere Wandlung durchgemacht, als daß ich gemäßigter geworden bin, sehen Sie. Mein Herz ist nach wie vor bei dem Volke; aber ich leugne nicht, daß mein Verstand etwas zu den Machthabern hinüberneigt, – wohlgemerkt: zu den lokalen.
(Ab in die Druckerei.) 
阿斯拉克森
反正跟我不相干。不过要是有人骂我胆子小、骂我自相矛盾,那么我要指出一件事:我的政治历史是可以公开见人的。我从来没变过样子,除非是变得更稳健。我的感情永远跟着人民走,可是我也不否认,我的理智多少有点偏向当局那方面---我说的是地方当局。
(走进印刷室) 
BILLING.
Skulde vi ikke se at bli’ af med ham, Hovstad? 
BILLING.
Don’t you think we ought to get rid of him, Hovstad? 
BILLING.
Wollen wir nicht zusehen, ihn loszuwerden, Hovstad? 
毕凌
你看咱们是不是该想法子不要他,霍夫斯达? 
HOVSTAD.
Kender De nogen anden, som vil stå i forskud både for papir og trykningsomkostninger? 
HOVSTAD.
Do you know of anyone else that’ll advance money for the paper and printing? 
HOVSTADT.
Wissen Sie sonst wen, der uns Satz, Druck und Papier kreditiert? 
霍夫斯达
你看另外还有什么人可以给咱们垫付纸张印刷费? 
BILLING.
Det er forbandet, at vi ikke skal ha’ den fornødne driftskapital. 
BILLING.
It’s a d-d nuisance not having the necessary capital. 
BILLING.
Verdammte Geschichte, daß wir nicht das nötige Betriebskapital haben. 
毕凌
没有资本真麻烦! 
HOVSTAD
(sætter sig ved pulten).
Ja, havde vi bare den, så – 
HOVSTAD
[sifting down by desk].
Yes, if we only had that– 
HOVSTADT
(setzt sich an das Pult).
Ja, hätten wir das nur, so – 
霍夫斯达
(在写字台前坐下)
是啊,只要咱们有资本--- 
BILLING.
End om De henvendte Dem til doktor Stockmann? 
BILLING.
Suppose you applied to Dr. Stockmann? 
BILLING.
Wenn Sie sich mal an Doktor Stockmann wendeten? 
毕凌
你去找找斯多克芒大夫好不好? 
HOVSTAD
(blader i papirerne).
Å, hvad kan det nytte? Han ejer jo ingenting. 
HOVSTAD
[turning over his papers].
What would be the good? He has nothing himself. 
HOVSTADT
(blättert in den Papieren).
Ach, was sollte das für einen Zweck haben? Der hat ja selber nichts. 
霍夫斯达
(翻阅稿件)
找他有什么用?他一个钱都没有。 
BILLING.
Nej; men han har en god mand i baghånden, gamle Morten Kiil, – „grævlingen“, som de kalder ham. 
BILLING.
No; but he has a good man behind him–old Morten Kill–the ”badger,“ as they call him. 
BILLING.
Nein; aber er hat einen guten Hintermann, den alten Morten Kiil, – den »Dachs«, wie sie ihn nennen. 
毕凌
不错,他自己没钱,可是他背后有个有钱的人---就是外号叫“老獾”的摩邓.基尔那老头儿。 
HOVSTAD
(skrivende).
Véd De da så sikkert, at han ejer noget? 
HOVSTAD.
[writing].
Are you so sure he has anything? 
HOVSTADT
(schreibt).
Wissen Sie denn so sicher, daß der etwas hat? 
霍夫斯达
(一边写)
你准知道他有前吗? 
BILLING.
Ja, Gud døde mig, gør han da vel det! Og en del af det må da vel tilfalde Stockmanns familje. Han må da vel tænke på at udstyre – børnene ialfald. 
BILLING.
Yes; God bless me. I know it for certain. And part of it will certainly go to Stockmann’s family. He is sure to think of providing for them–anyhow, for the children. 
BILLING.
Gott verdamm’ mich, das wird er doch!? Und ein Teil davon muß doch wohl an die Familie Stockmann fallen. Er muß doch wohl an eine Aussteuer – wenigstens für die Kinder denken. 
毕凌
他没钱才怪呢!他的产业的一部分将来准给斯多克芒一家子。他至少得拿钱供给两个男孩子。 
HOVSTAD
(vender sig halvt om).
Bygger De på det? 
HOVSTAD
[half turning].
Are you counting on that? 
HOVSTADT
(dreht sich halb um).
Rechnen Sie darauf? 
霍夫斯达
(身子转过一半来)
你想靠托那个吗? 
BILLING.
Bygger? Jeg bygger naturligvis ikke på nogenting. 
BILLING.
Counting? Of course I don’t count upon anything. 
BILLING.
Rechnen? Ich rechne selbstverständlich auf nichts. 
毕凌
靠托?我怎么能靠托那个? 
HOVSTAD.
Det gør De ret i. Og denne posten i magistraten skulde De nu sletikke bygge på; for jeg kan forsikre Dem, – De får den ikke. 
HOVSTAD.
You’re right there I And that post of secretary you shouldn’t in the least count upon; for I can assure you you won’t get it. 
HOVSTADT.
Da tun Sie recht dran. Und auf den Posten beim Magistrat sollten Sie schon gar nicht rechnen; denn ich kann Ihnen versichern, – Sie bekommen ihn nicht. 
霍夫斯达
对,最好别那么打算!就是你想的那个秘书职位也靠不住,我准知道你弄不到手。 
BILLING.
Nej, tror De ikke jeg véd det meget godt? Men det er mig netop kært, at jeg ikke får den. En sådan tilsidesættelse ildner ens stridsmod; – en får ligesom en tilførsel af frisk galde, og det kan vel behøves i en ravnekrog som her, hvor der så sjelden sker noget rigtig æggende. 
BILLING.
Do you think I don’t know that as well as you? Indeed, I’m glad I shall not get it. Such a rebuff fires one’s courage;–gives one a fresh supply of gall, and one needs that in a god-forsaken place like this, where any excitement is so rare. 
BILLING.
Glauben Sie denn, daß ich das nicht sehr gut weiß? Und es ist mir gerade recht, daß ich ihn nicht bekomme! Solch eine Zurücksetzung feuert den Kampfesmut an; – man erhält sozusagen eine Zufuhr von frischer Galle, und das tut einem wirklich not in solch einem Krähwinkel wie hier, wo so selten etwas wirklich Aufregendes passiert. 
毕凌
你当我不知道?我正是要他们给我个钉子碰。碰这么个钉子可以激起我的反抗精神,好像给我添一股子劲头儿。在咱们这种偏僻小地方,轻易受不到刺激,咱们需要的正是这股子劲。 
HOVSTAD
(som skriver).
Å ja; å ja. 
HOVSTAD
[writing] Yes, yes. 
HOVSTADT
(schreibt).
O ja, – o ja. 
霍夫斯达
(一边写)
对,对。 
BILLING.
Nå, – de skal snart få høre fra mig! – Nu går jeg ind og skriver opråbet til husejerforeningen.
(han går ind i værelset til højre.) 
BILLING.
Well–they’ll soon hear of me! Now I’ll go and draw up the Appeal to the Householders’ Association.
[Exit into room R.] 
BILLING.
Na, – die sollen bald von mir hören! – Ich gehe jetzt hinein und schreibe den Aufruf an die Hausbesitzer.
(Ab in das Zimmer rechts.) 
毕凌
哼---别忙,让他们等着瞧我的吧!现在我要去写劝告房主联合会的文章了。
(走进右屋) 
HOVSTAD (sidder ved pulten, tygger på penneskaftet og siger langsomt): Hm, – ja så da. – (det banker.) Kom ind!
(Petra kommer gennem døren til venstre i baggrunden.) 
HOVSTAD.
[sitting by desk, gnawing his pen, says slowly].
Hm! Yes, that’ll do. [A Knock at the door.] Come in.
[PETRA enters from the door L. in flat. HOVSTAD rising.] 
HOVSTADT
(sitzt am Pult, kaut am Federhalter und sagt langsam):
Hm – ja, so wird es gehen. – (Es klopft.) Herein!
(PETRA kommt durch die Tür im Hintergrunde links.) 
霍夫斯达
(坐在写字台前,咬着笔杆,慢吞吞地自言自语)
唔---是这么回事。(有人敲门)进来。
(裴特拉从后边左首进来。) 
HOVSTAD
(rejser sig).
Nej, er det Dem? Kommer De her? 
What! Is it you? Here? 
HOVSTADT
(steht auf).
Sie sind es? Sie geben uns die Ehre? 
霍夫斯达
(站起来)
哦,是你?你上这儿来有什么事吗? 
PETRA.
Ja, De må undskylde – 
PETRA.
Yes; please excuse me– 
PETRA.
Ja, Sie müssen entschuldigen – 
裴特拉
对不起--- 
HOVSTAD
(rykker en lænestol frem).
Vil De ikke sætte Dem ned? 
HOVSTAD
[offering her an arm-chair].
Won’t you sit down? 
HOVSTADT
(rückt einen Lehnstuhl vor).
Wollen Sie nicht Platz nehmen? 
霍夫斯达
(请她坐一张扶手椅)
坐下谈好不好? 
PETRA.
Nej tak; jeg går straks igen. 
PETRA.
No, thanks; I must be off again directly. 
PETRA.
Nein, danke sehr; ich gehe gleich wieder. 
裴特拉
谢谢,不坐了,我就要走。 
HOVSTAD.
Er det kanske noget fra Deres far, som –? 
HOVSTAD.
I suppose it’s something your father– 
HOVSTADT.
Kommen Sie vielleicht in Ihres Herrn Vaters Sache –? 
霍夫斯达
是不是你父亲有什么话叫你告诉我? 
PETRA.
Nej, det er fra mig selv. (tar en bog op af kåbelommen.) Her er den engelske fortælling. 
PETRA.
No. I’ve come on my own account. [Takes a book from the pocket of her cloak.] Here’s that English story. 
PETRA.
Nein, in eigener Sache. (Nimmt ein Buch aus der Manteltasche.) Hier ist die englische Erzählung. 
裴特拉
不,我是为自己的事来的。(从大衣口袋里掏出一本书)这就是那篇英文小说。 
HOVSTAD.
Hvorfor gir De den tilbage? 
HOVSTAD.
Why have you brought it back? 
HOVSTADT.
Warum geben Sie sie zurück? 
霍夫斯达
为什么你又把它拿回来? 
PETRA.
Jo, for jeg vil ikke oversætte den. 
PETRA.
I won’t translate it. 
PETRA.
Weil ich sie nicht übersetzen will. 
裴特拉
我不翻译了。 
HOVSTAD.
Men De lovte mig da så visst – 
HOVSTAD.
But you promised so faithfully– 
HOVSTADT.
Aber Sie haben mir doch so fest versprochen – 
霍夫斯达
可是你已经答应我--- 
PETRA.
Ja, dengang havde jeg ikke læst den. Og De har da visst heller ikke læst den? 
PETRA.
Yes; but then I hadn’t read it. And no doubt you’ve not read it either. 
PETRA.
Ja, damals hatte ich sie noch nicht gelesen. Und Sie haben sie wohl auch nicht gelesen? 
裴特拉
我是答应翻译的,可是当时我没看。大概你也没看过吧? 
HOVSTAD.
Nej; De véd jo, jeg forstår ikke engelsk; men – 
HOVSTAD.
No; you know I can’t read English, but– 
HOVSTADT.
Nein; Sie wissen ja; ich verstehe kein englisch; aber – 
霍夫斯达
没有。你知道我不懂英文,可是--- 
PETRA.
Nej vel; derfor vilde jeg sige Dem, at De må se Dem om efter noget andet. (lægger bogen på bordet.) Denne her kan sletikke bruges i „Folkebudet“. 
PETRA.
Exactly; and that’s why I wanted to tell you that you must find something else. [Putting book on table.] This can’t possibly go into the Messenger. 
PETRA.
Nun wohl; und deshalb möchte ich Ihnen sagen, daß Sie sich nach etwas anderem umsehen müssen. (Legt das Buch auf den Tisch.) Das da paßt durchaus nicht für den »Volksboten«. 
裴特拉
我知道,正因为如此,所以我要你另找点别的材料。(把书搁在桌子上)这篇小说不能登在《人民先锋报》上。 
HOVSTAD.
Hvorfor ikke det? 
HOVSTAD.
Why not? 
HOVSTADT.
Weshalb nicht? 
霍夫斯达
为什么不能登? 
PETRA.
Fordi den står aldeles i strid med Deres egne meninger. 
PETRA.
Because it is in direct contradiction to your own opinions. 
PETRA.
Weil die Erzählung durchaus im Widerspruch mit Ihren eigenen Ansichten steht. 
裴特拉
因为它的内容跟你的意思正相反。 
HOVSTAD.
Nå, for den sags skyld – 
HOVSTAD.
Well, but for the sake of the cause– 
HOVSTADT.
Na, wenn es weiter nichts ist – 
霍夫斯达
唔,说到这一层--- 
PETRA.
De forstår mig nok ikke. Den handler om, hvorledes en overnaturlig styrelse tar sig af de såkaldte gode mennesker her i verden og leder alting til det bedste for dem til slut, – og at alle de såkaldte onde mennesker får sin straf. 
PETRA.
You don’t understand me yet. It is all about a supernatural power that looks after the so-called good people here on earth, and turns all things to their advantage at last, and all the bad people are punished. 
PETRA.
Sie verstehen mich wohl nicht. Sie handelt davon, wie eine überirdische Macht die Wege der sogenannten guten Menschen hier auf Erden leitet und schließlich alles zu ihrem Besten lenkt, – und daß die sogenannten schlechten Menschen ihre Strafe kriegen. 
裴特拉
你没明白我的意思。这篇小说的意思是说,冥冥之中有一种超自然的力量照顾着世界上的所谓好人,使他们到头来事事如意,另一方面,世界上的所谓坏人都得不到好结果。 
HOVSTAD.
Ja men det er jo bare bra’, det. Det er jo netop sligt noget, folk vil ha’. 
HOVSTAD.
Yes, but that’s very fine. It’s the very thing the public like. 
HOVSTADT.
Ja, aber das ist doch wunderhübsch. So etwas wollen die Leute ja gerade haben. 
霍夫斯达
这些话没说错啊。看报的人就爱看这种东西。 
PETRA.
Vil da De være den, som gir folk sligt noget? Selv tror De jo ikke et ord af det. De véd jo meget godt, at det ikke går så til i virkeligheden. 
PETRA.
And would you supply the public with such stuff? Why, you don’t believe one word of it yourself. You know well enough that things don’t really happen like that. 
PETRA.
Wollen Sie denn der Mann sein, der den Leuten so etwas gibt? Selber glauben Sie doch kein Wort davon. Sie wissen ja sehr gut, daß es in der Wirklichkeit nicht so zugeht. 
裴特拉
你想把这种无聊东西登出来让大家看?这种鬼话你自己一句都不信。你明知道世界上的事并不真是这么安排的 
HOVSTAD.
De har så fuldkommen ret; men en redaktør kan ikke altid handle, som han helst vilde. En får ofte bøje sig for folks mening i det mindre vigtige. Politiken er jo dog hovedsagen i livet – eller for et blad ialfald; og vil jeg få folk med mig på frigørelse og fremskridt, så må jeg ikke skræmme dem ifra mig. Når de finder en slig moralsk fortælling nedenunder i bladkælderen, så går de villigere med på det, vi trykker ovenfor; – de blir ligesom mere trygge. 
HOVSTAD.
You’re right there; but an editor can’t always do as he likes. He often has to yield to public opinion in small matters. After all, politics is the chief thing in life–at any rate for a newspaper; and if I want the people to follow me along the path of emancipation and progress, I mustn’t scare them away. If they find such a moral story down in the cellar, they’re much more willing to stand what is printed above it–they feel themselves safer. 
HOVSTADT.
Da haben Sie vollkommen recht; aber ein Redakteur kann nicht immer handeln, wie er am liebsten möchte. In minder wichtigen Dingen muß er sich oft den Anschauungen der Leute fügen. Die Politik ist ja doch die Hauptsache im Leben – oder wenigstens für eine Zeitung; und sollen die Leute mir folgen zur Freiheit und zum Fortschritt, so darf ich sie nicht abschrecken. Wenn sie so eine moralische Erzählung unten im Erdgeschoß der Zeitung finden, so gehen sie williger auf das ein, was wir über dem Strich drucken; – sie werden dadurch gewissermaßen sicherer. 
霍夫斯达
我当然不信那一套,可是当编辑的有时候不能净照自己的意思做。在小事情上头,他得将就群众的嗜好。归根一句话,政治是最紧要的问题---至少办报的人应该这么看。我要领导群众往解放进步的路上走,我不应该把他们吓跑了。要是他们看见一栏有一篇伦理小说,他们就更容易接受上面几栏的东西---他们会觉得放心得多。 
PETRA.
Fy; så lumsk går ikke De og stiller snarer for Deres læsere; De er ikke nogen ædderkop. 
PETRA.
For shame! You wouldn’t be such a hypocrite, and weave a web to ensnare your readers. You are not a spider. 
PETRA.
Pfui; so heimtückisch gehen Sie also hin und legen Ihren Lesern Schlingen; Sie sind doch keine Spinne. 
裴特拉
不害臊!你不该这么假仁假义,设下圈套让读者上当。你又不是个蜘蛛。 
HOVSTAD
(smiler).
Tak, fordi De tror så godt om mig. Nej, det er jo rigtignok også bare Billings tankegang og ikke min. 
HOVSTAD.
[smiling].
Thanks for your good opinion of me. No. That’s Billing’s idea, not mine. 
HOVSTADT
(lächelt).
Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung. Nein, es ist allerdings auch nur Billings Gedankengang, und nicht der meine. 
霍夫斯达
(含笑)
谢谢你指教。这实在是毕凌的主意,不是我的。 
PETRA.
Billings! 
PETRA.
Billing’s! 
PETRA.
Billings! 
裴特拉
毕凌的主意! 
HOVSTAD.
Ja, ialfald snakked han så her en af dagene. Det er jo Billing, som er så hidsig på at få den fortællingen ind; jeg kender jo ikke bogen. 
HOVSTAD.
Yes. At least he said so the other day. It was Billing who was so anxious to get the story into the paper; I don’t even know the book. 
HOVSTADT.
Ja; wenigstens redete er neulich einmal hier in diesem Sinne. Es ist doch Billing, der so darauf brennt, die Erzählung zu bringen; ich kenne das Buch ja nicht. 
霍夫斯达
不错,至少前天他还发表过这样的意见。他急于要把那篇小说登出来。我根本不知道那本书。 
PETRA.
Men hvor kan da Billing med sine frigjorte anskuelser –! 
PETRA.
But how Billing, with his advanced views– 
PETRA.
Aber wie kann denn Billing mit seinen radikalen Anschauungen –! 
裴特拉
毕凌思想那么进步,怎么会--- 
HOVSTAD.
Å, Billing er mangfoldig, han. Nu søger han sekretærposten i magistraten også, hører jeg. 
HOVSTAD.
Well, Billing is many-sided. He’s running for the post of secretary to the magistracy, I hear. 
HOVSTADT.
Ach, Billing, der ist vielseitig. Jetzt bemüht er sich auch um den Sekretärposten beim Magistrat, wie ich höre. 
霍夫斯达
毕凌这人很复杂。我听说,他正在谋市议会秘书的差事。 
PETRA.
Det tror jeg ikke, Hovstad. Hvor skulde han kunne bekvemme sig til sligt? 
PETRA.
I don’t believe that, Hovstad. How could he condescend to such a thing? 
PETRA.
Das glaube ich nicht, Hovstad. Wie sollte er sich zu so etwas verstehen können? 
裴特拉
我不信这话,霍夫斯达先生。他怎么肯干那种事?