You are here: BP HOME > MI > Lille Eyolf (Little Eyolf) > fulltext
Lille Eyolf (Little Eyolf)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
LILLE EYOLF 
LITTLE EYOLF 
KIS EYOLF 
小艾友夫 
PERSONERNE:
ALFRED ALLMERS, ejendomsbesidder, literat, forhen timelærer.
FRU RITA ALLMERS, hans hustru.
EYOLF, deres barn; ni år gammel.
FRØKEN ASTA ALLMERS, Alfreds yngre halvsøster.
INGENIØR BORGHEJM.
ROTTEJOMFRUEN. 
CHARACTERS.
ALFRED ALLMERS, landed proprietor and man of letters formerly a tutor.
MRS. RITA ALLMERS, his wife.
EYOLF, their child, nine years old.
MISS ASTA ALLMERS, Alfred’s younger half-sister.
ENGINEER BORGHEIM.
THE RAT-WIFE. 
SZEMÉLYEK
ALMERS ALFRÉD, földbirtokos és iró, előbb tanitó.
RITA, a felesége.
EYOLF, a fiuk, 9 éves.
ALMERS ASTA, Alfréd ifjabb mostoha nővére.
BORGHEIM, mérnök.
A patkány mamselle. 
人物表
艾尔富吕•沃尔茂--- 地主,学者,从前是教师
吕达•沃尔茂太太--- 他的妻子
艾友夫--- 他们的儿子,九岁
艾斯达•沃尔茂小姐--- 艾尔富吕的异母妹妹
博杰姆--- 工程师
鼠婆子 
(Handlingen foregår på Allmers’s ejendom ude ved fjorden, et par mile fra byen.) 
The action takes place on ALLMERS’S property, bordering on the fjord, twelve or fourteen miles from Christiania. 
(Színhely Almers birtoka, mely a fjord mellett, néhány mértföldre van a várostól.) 
事情发生在沃尔茂庄园里,地点在靠近海峡,距克立斯替阿尼遏约十二三里。 
FØRSTE AKT
(En smukt og rigt udstyret havestue. Mange møbler, blomster og planter. I baggrunden åbne glasdøre ud til en veranda. Vid udsigt over fjorden. Skogklædte åser i det fjerne. På hver af sidevæggene en dør, den til højre er en dobbeltdør og længst tilbage. Foran til højre en sofa med løse puder og tæpper. Stole og et lidet bord ved sofahjørnet. Foran til venstre et større bord med lænestole omkring. På bordet står en åben håndkuffert. Det er tidlig sommermorgen i varmt solskinsvejr.)
(Fru Rita Allmers står ved bordet, med ryggen mod højre, og pakker ud af kufferten. Hun er en smuk, temmelig stor, yppig, blond dame på omkring 30 år. Klædt i lys morgenkjole.)
(Lidt efter kommer frøken Asta Allmers ind gennem døren til højre, klædt i lysbrun sommerdragt med hat, jakke og parasol. Under armen har hun en temmelig stor låset mappe. Hun er smækker, middelhøj, med mørkt hår og dybe, alvorlige øjne. 25 år gammel.)  
ACT FIRST
[A pretty and richly-decorated garden-room, full of furniture, flowers, and plants. At the back, open glass doors, leading out to a verandah. An extensive view over the fiord. In the distance, wooded hillsides. A door in each of the side walls, the one on the right a folding door, placed far back. In front on the right, a sofa, with cushions and rugs. Beside the sofa, a small table, and chairs. In front, on the left, a larger table, with arm-chairs around it. On the table stands an open hand-bag. It is an early summer morning, with warm sunshine.]
[Mrs. RITA ALLMERS stands beside the table, facing towards the left, engaged in unpacking the bag. She is a handsome, rather tall, well-developed blonde, about thirty years of age, dressed in a light-coloured morning-gown.]
[Shortly after, Miss ASTA ALLMERS enters by the door on the right, wearing a light brown summer dress, with hat, jacket, and parasol. Under her arm she carries a locked portfolio of considerable size. She is slim, of middle height, with dark hair, and deep, earnest eyes. Twenty-five years old.] 
ELSŐ FELVONÁS
(Elegánsan, ízlésesen berendezett kerti szoba virág- és növénydisszel. A háttérben üvegajtók a verandára, kilátás a fjordra, távolban erdőboritotta hegyek. Az oldalfalakon egy-egy ajtó. A jobboldali szárnyas s a háttérben van. Elől jobboldalt egy kerevet vánkosokkal, előtte székek s asztalka, baloldalt nagyobb asztal támlásszékekkel. Az asztalon nyitott utazó bőrönd. Kora nyári napsütötte reggel.)
(Rita az asztalnál áll, háttal a jobb oldal felé s kicsomagolja a bőröndöt. Szép szőke, magas, telt alak, körülbelül 30 éves, világos reggeli öltözetben.)
(Kis idő múlva, a jobb oldali ajtón belép Ásta, világosbarna nyári öltözetben, kabáttal, kalappal s napernyővel. Kezében nagyobb zárt levéltáska. Asta nyúlánk, középmagas, barna nő, komoly tekintettel. 25 éves.)  
第 一 幕
(一间面向花园的漂亮屋子,陈设着讲究的家具和各种花草。后方,两扇敞开的玻璃门,通到外面走廊,望出去正是海峡里一片开阔的景致。远处山坡上长着丛林密树。左右各有一门,右首紧靠后方,有一个折扇门。前方右首,有一张沙发,上有靠枕坐垫。沙发旁有一张小桌和几把椅子。前方左首,有一张较大的桌子,围着几把扶手椅。桌上摆着一个敞开的手提包。正是初夏早晨,太阳照得暖烘烘的。)
(吕达•沃尔茂太太站在桌旁,面向左方,正在取出手提包里的东西。她是个白皮肤、高个子、丰腴匀称、三十岁左右的漂亮女人,身上穿一件浅色家常外衣。)
(过不多时,艾斯达•沃尔茂小姐从右首门里进来。她穿一件浅棕色夏衣,罩着短外衣,戴着帽子,拿着阳伞,胳臂底下夹着个锁着的大公文包。她的身材苗条适中,黑头发,两只深深的眼睛含着一股激情。年纪二十五岁。) 
ASTA
(indenfor døren).
God morgen, kære Rita. 
ASTA.
[As she enters.]
Good-morning, my dear Rita. 
ASTA
(az ajtóban)
Jó reggelt, édes Ritám! 
艾斯达
(刚走进门)
你早,亲爱的吕达。 
RITA
(vender hodet og nikker til hende).
Nej se, – er det dig, Asta! Kommer du alt så tidligt fra byen? Helt her ud til os? 
RITA.
[Turns her head, and nods to her.]
What! is that you, Asta? Come all the way from town so early? 
RITA
(megfordul s fejével int)
No nézd csak, te vagy Asta? Oly korán a városból? Ide mi hozzánk? 
吕 达
(转过头来,向她招呼)
哦! 是你,艾斯达? 这么早就老远地出城来了? 
ASTA
(lægger tøjet fra sig på en stol ved døren).
Ja, jeg havde ikke rist eller ro på mig. Jeg syntes, jeg måtte herud og se til lille Eyolf idag. Og til dig også. (lægger mappen på bordet ved sofaen.) Og så gik jeg udover med dampskibet. 
ASTA.
[Takes of her things, and lays them on a chair beside the door.]
Yes, such a restless feeling came over me. I felt I must come out to-day, and see how little Eyolf was getting on--and you too. [Lays the portfolio on the table beside the sofa.] So I took the steamer, and here I am. 
ASTA
(leteszi kabátját, kalapját az ajtó melletti székre)
Nem volt nyugtom. Hozzátok űzött valami, látni akartam a kis Eyolfot. S téged is. (Leteszi a levéltáskát az asztalkára) S eljöttem ide a hajóval. 
艾斯达
(脱下衣帽,搁在靠门一把椅子上)
对了,我忽然一阵心神不定,觉得今天一定得出城看看小艾友夫--- 和你。(把公文包搁在桌上)所以我搭上轮船就来了。 
RITA
(smiler til hende).
Og ombord traf du kanske en eller anden god ven? Sådan rent tilfældigt, mener jeg. 
RITA.
[Smiling to her.]
And I daresay you met one or other of your friends on board? Quite by chance, of course. 
RITA
(mosolyogva)
És a hajón jó ismerőst találtál? Természetesen csupán véletlenül. 
吕 达
(对她一笑)
大概你在船上碰见朋友了吧? 当然完全是偶然的事。 
ASTA
(rolig).
Nej, jeg traf sletikke nogen, som jeg kendte. (ser kufferten.) Men, Rita, – hvad er det der for noget? 
ASTA.
[Quietly.]
No, I did not meet a soul I knew. [Sees the bag.] Why, Rita, what have you got there? 
ASTA
(nyugodtan)
Nem, egy ismerős lelket sem. (Meglátja a bőröndöt) Rita, mi ez? 
艾斯达
(静静地)
没有,一个熟人都没碰见。(看见手提包)唔,吕达,你在干什么? 
RITA
(pakker fremdeles ud).
Alfreds rejsekuffert. Kender du ikke den? 
RITA.
[Still unpacking.]
Alfred’s travelling-bag. Don’t you recognise it? 
RITA
(tovább rakosgat)
Alfréd utibőröndje. Nem ismered? 
吕 达
(继续从手提包里往外搬东西)这是艾尔富吕的旅行皮包。你不认识吗? 
ASTA
(glad, går nærmere).
Hvad! Er Alfred kommen hjem? 
ASTA.
[Joyfully, approaching her.]
What! Has Alfred come home? 
ASTA
(közelebb jő, örömmel)
Mit? Alfréd itthon? 
艾斯达
(高兴,走进吕达)
什么! 艾尔富吕回来了? 
RITA.
Ja, tænk dig til, – han kom så rent uventet med nattetoget. 
RITA.
Yes, only think--he came quite unexpectedly by the late train last night. 
RITA
Igen, képzeld csak, egészen váratlanul érkezett az éjjeli vonattal. 
吕 达
回来了。没想到昨晚他突然坐夜车回来了。 
ASTA.
Å, så var det det, jeg følte! Det var det, som drog mig herud! – Og han havde ingenting skrevet i forvejen? Ikke engang et brevkort? 
ASTA.
Oh, then that was what my feeling meant! It was that that drew me out here! And he hadn’t written a line to let you know? Not even a post-card? 
ASTA
Ezt éreztem tehát! Ez vonzott ide! S nem irt előbb még egy kártyát sem? 
艾斯达
哦,怪不得我在家里心神不定呢! 怪不得我非出城来不可呢! 事先他也不写封信告诉你? 连一张明信片都不写? 
RITA.
Ikke et eneste ord. 
RITA.
Not a single word. 
RITA
Egy betűt sem. 
吕 达
一个字都没有。 
ASTA.
Ikke telegraferet heller? 
ASTA.
Did he not even telegraph? 
ASTA
Nem is sürgönyzött? 
艾斯达
电报都不打一个? 
RITA.
Jo, en times tid før han kom. Ganske kort og koldt. (ler.) Synes du ikke, det ligner ham, Asta? 
RITA.
Yes, an hour before he arrived--quite curtly and coldly. [Laughs.] Don’t you think that was like him, Asta? 
RITA
De igen, érkezése előtt egy órával. Röviden, hidegen. (Nevet) Ez reá vall, ugy-e Asta? 
吕 达
电报倒有,是在他到家前一个钟头收到的--- 只有简简单单,冷冰冰的几个字。(放声大笑)艾斯达,你说这像不像他素日的脾气? 
ASTA.
Jo da. Han går så stille med alting. 
ASTA.
Yes; he goes so quietly about everything. 
ASTA
Igen. Mindig zárkózott volt. 
艾斯达
像。他干什么都是静悄悄地。 
RITA.
Men desto dejligere var det så, da jeg fik ham igen. 
RITA.
But that made it all the more delightful to have him again. 
RITA
De annál kedvesebb volt megérkezése. 
吕 达
然而他那么出其不意地回来更有趣儿。 
ASTA.
Ja, det kan jeg nok tænke mig. 
ASTA.
Yes, I am sure it would. 
ASTA
Azt úgyis gondolom. 
艾斯达
对,我觉得确实如此。 
RITA.
Hele fjorten dage før jeg vented ham! 
RITA.
A whole fortnight before I expected him! 
RITA
Teljes két héttel előbb, mint vártam! 
吕 达
他回家的日期比我估计的整整早两星期。 
ASTA.
Og det står godt til med ham? Ikke nedstemt? 
ASTA.
And is he quite well? Not in low spirits? 
ASTA
Jól érzi magát? Nem lehangolt? 
艾斯达
他身体好吗? 兴致不坏吧? 
RITA
(klapper kufferten sammen og smiler til hende).
Han så ud rent som om han var forklaret, da han kom ind ad døren. 
RITA.
[Closes the bag with a snap, and smiles at her.]
He looked quite transfigured as he stood in the doorway. 
RITA
(becsapja bőröndöt s mosolyog)
Szinte derűs meleget árasztott el az öröm a homlokán, amikor belépett. 
吕 达
(啪的一声把提包关上,对她一笑)
他刚进门的时候,我看他好像变了另外一个人。 
ASTA.
Og var ikke en smule træt heller? 
ASTA.
And was he not the least bit tired either? 
ASTA
S fáradt sem volt? 
艾斯达
他也一点儿都不疲劳吗? 
RITA.
Jo, træt tror jeg rigtignok han var. Dygtig træt også. Men, stakker, han havde jo gåt til fods det meste af vejen. 
RITA.
Oh, yes, he seemed to be tired enough--very tired, in fact. But, poor fellow, he had come on foot the greater part of the way. 
RITA
Az már igen, sőt nagyon is fáradtnak látszott. De szegény többnyire gyalogolt s igy ez természetes. 
吕 达
看样子他够疲劳的--- 确实很疲劳。可怜,他回来的时候多半路都是用脚走的。 
ASTA.
Og så har kanske højfjeldsluften været vel skarp for ham. 
ASTA.
And then perhaps the high mountain air may have been rather too keen for him. 
ASTA
Bizonnyal a zord hegyilevegő is ártott neki. 
艾斯达
再说,也许高山上的气候太冷,他有点受不了。 
RITA.
Nej, det kan jeg aldrig tro. Jeg har ikke hørt han har hostet en eneste gang. 
RITA.
Oh, no; I don’t think so at all. I haven’t heard him cough once. 
RITA
Nem, azt nem hiszem. Eddig egyszer sem köhögött. 
吕 达
嗯,那倒不见得。我没听见他咳嗽过一声。 
ASTA.
Nå, der kan du bare se! Så var det jo godt alligevel da, at lægen fik ham overtalt til at gøre den turen. 
ASTA.
Ah, there you see now! It was a good thing, after all, that the doctor talked him into taking this tour. 
ASTA
Látod, mégis használt, hogy az orvos rábeszélte az utazásra. 
艾斯达
啊,现在你看怎么样! 医生劝他出门走这一趟,究竟还是有好处的吧。 
RITA.
Ja, nu, da det endelig er overstået, så –. Men du kan tro, det har været en forfærdelig tid for mig, Asta. Jeg har aldrig villet snakke om det. Og du kom jo så sjelden ud til mig også – 
RITA.
Yes, now that it is safely over.--But I can tell you it has been a terrible time for me, Asta. I have never cared to talk about it--and you so seldom came out to see me, too-- 
RITA
Most, miután tul vagyunk rajta, megvallom, — de hidd el, borzasztó idő volt, — beszélni sem akartam róla. S te oly ritkán jöttél ki hozzám! 
吕 达
对,好在事情已经平安过去了。然而不瞒你说,艾斯达,我这段日子可实在不好过。 我从来不愿意提这件事--- 你又轻易不出城看我。 
ASTA.
Ja, det var visst ikke rigtig gjort af mig. Men – 
ASTA.
Yes, I daresay that wasn’t very nice of me--but-- 
ASTA
Igaz, nem volt szép tőlem. Hanem — 
艾斯达
对,这确实怪我不好--- 可是--- 
RITA.
Nå, nå, nå, – du havde jo skolen derinde i byen. (smiler.) Og vor vejbygger – han var jo bortrejst også. 
RITA.
Well, well, well, of course you had your school to attend to in town. [Smiling.] And then our road-maker friend--of course he was away too. 
RITA
Igen, tudom, az iskolád a városban van. (Mosolyogva) És a mérnökünk — az is elutazott. 
吕 达
对,对,当然你在城里要照顾学校的事情。(含笑)再说,当然喽,咱们这位工程师朋友--- 他也不在这儿。 
ASTA.
Å1 , la’ være med det, Rita! 
1. fu: A 
ASTA.
Oh, don’t talk like that, Rita. 
ASTA
Ugyan Rita, hova gondolsz —! 
艾斯达
喔,吕达,别说这些话。 
RITA.
Ja, ja da. La’ vejbyggeren fare. – Men sligt savn, som jeg har følt efter Alfred, du! Slig en tomhed! Sligt øde! Uh, det var som om nogen var ble’t begravet her i huset –! 
RITA.
Very well, then; we will leave the road-maker out of the question.--You can’t think how I have been longing for Alfred! How empty the place seemed! How desolate! Ugh, it felt as if there had been a funeral in the house! 
RITA
Jó — hagyjuk a mérnököt. — Nem képzeled, mennyire vágyódtam Alfréd után! Oly üresség, pusztaság mindenütt! Hm! — olyan volt a ház, mintha halott feküdnék benne ravatalon. 
吕 达
好吧,咱们不谈这位公路工程师。你不知道我多么盼望艾尔富吕回家! 他不在家,这地方就显得挺空洞! 挺凄凉! 噢,那股滋味儿就好像家里死了人一样! 
ASTA.
Nå, Herregud, – bare en sex – syv uger da – 
ASTA.
Why, dear me, only six or seven weeks-- 
ASTA
Istenem, — hiszen 6—7 hétig tartott az egész! 
艾斯达
嗳呀,总共才六七个星期--- 
RITA.
Ja, men du må huske på, at Alfred har aldrig før været borte fra mig. Aldrig så længe som et døgn engang. Aldrig i alle de ti år – 
RITA.
Yes; but you must remember that Alfred has never been away from me before--never so much as twenty-four hours. Not once in all these ten years. 
RITA
Ugy van, s mégis, gondold meg, Alfréd először utazott el, soha sem volt még tőlem el, 24 órára sem. Egyszer sem, tiz év óta! 
吕 达
不错 ,可是你别忘了,艾尔富吕从来没有离开过我--- 一天都没离开过。这十年里一次都没有。 
ASTA.
Nej, men derfor så synes jeg sandelig det var på tiden, at han fik komme lidt ud iår. Han skulde ha’ gåt på fjeldtur hver eneste sommer. Det skulde han ha’ gjort. 
ASTA.
No; but that is just why I really think it was high time he should have a little outing this year. He ought to have gone for a tramp in the mountains every summer--he really ought. 
ASTA
Éppen ezért volt helyes, hogy végre rászánta magát az utazásra. Legfőbb ideje volt, hogy kis szabadsághoz jusson. Minden nyáron ezt kellett volna tennie, ki a hegyek közé — bár csak tette volna! 
艾斯达
没有。正因为如此,所以我觉得他今年应该出门走一趟。他应该每年夏天到山里走一走--- 他真该走一走。 
RITA
(halvt smilende).
Ak ja, du har godt for at snakke, du. Hvis jeg var så – så fornuftig som du, så havde jeg vel sluppet ham løs før – kanske. Men jeg syntes ikke, jeg kunde det, Asta! Det stod for mig, som om jeg aldrig vilde få ham igen mere. Kan du da ikke så godt forstå det? 
RITA.
[Half smiling.]
Oh yes, it’s all very well fair you to talk. If I were as--as reasonable its you, I suppose I should have let him go before--perhaps. But I positively could not, Asta! It seemed to me I should never get him back again. Surely you can understand that? 
RITA
(könnyed mosollyal)
Könnyen beszélsz. Ha én olyan meggondolt lennék, mint te, előbb bocsátottam volna el, — meglehet. De nem volt rá erőm, Asta! Ugy éreztem, hogy elvesztem és soha sem nyerem többé vissza, ha egyszer eltávozott tőlem. Meg tudod ezt érteni? 
吕 达
(半笑不笑地)
对,你说得挺容易。要是我能像你--- 像你那么懂道理,我也许早就让他出门了。可是,艾斯达,我绝对做不到! 我仿佛觉得他一出门就不会回来了。这道理你总该懂得吧? 
ASTA.
Nej. Men det er vel sagtens, fordi jeg ikke har nogen at miste. 
ASTA.
No. But I daresay that is because I have no one to lose. 
ASTA
Nem. Valószínűleg azért, mert nincs veszteni valóm. 
艾斯达
我不懂。也许因为我心里没有可以挂念的人。 
RITA
(med et drillende smil).
Har du virkelig sletikke nogen –? 
RITA.
[With a teasing smile.]
Really? No one at all? 
RITA
(incselkedő mosollyal)
Igazán nincs senkid? 
吕 达
(带笑逗她)
真的吗? 一个都没有? 
ASTA.
Ikke det jeg véd om. (afbrydende.) Men sig mig, Rita, – hvor er Alfred henne? Sover han kanske? 
ASTA.
Not that I know of. [Changing the subject.] But tell me, Rita, where is Alfred? Is he still asleep? 
ASTA
Valóban, nem tudnék senkit. De mondd csak Rita, hol van Alfréd? Alszik? 
艾斯达
我不知道有什么人。(换题目)吕达,艾尔富吕在什么地方? 他是不是还在睡觉? 
RITA.
Å, langtfra. Han stod op lige så tidlig idag, som han plejer. 
RITA.
Oh, not at all. He got up as early as ever to-day. 
RITA
Dehogy. Ma éppen olyan korán kelt, mint máskor. 
吕 达
不是,不是。今天他起床跟平常一样早。 
ASTA.
Nå, så har han vel ikke været så svært træt heller. 
ASTA.
Then he can’t have been so very tired after all. 
ASTA
Akkor nem is volt igen fáradt. 
艾斯达
这么说,他究竟还是不太疲劳。 
RITA.
Jo, inat. Da han kom. Men nu har han havt Eyolf inde hos sig over en hel time. 
RITA.
Yes, he was last night--when he arrived. But now he has had little Eyolf with him in his room for a whole hour and more. 
RITA
De igen, az éjjel, amikor megérkezett. De most már egy órája, hogy Eyolfot a szobájába vitte. 
吕 达
昨晚刚到家的时候他很疲劳。现在他在屋里,跟小艾友夫玩了一个多钟头了。 
ASTA.
Den stakkers lille, blege gutten! Skal han nu til at lære og lære igen? 
ASTA.
Poor little white-faced boy! Has he to be for ever at his lessons again? 
ASTA
Szegény, sápadt kis fiu! Újra meg újra csak tanuljon megint. 
艾斯达
这脸色苍白的孩子真可怜! 他又得整天念书了吧? 
RITA
(med et skuldertræk).
Alfred vil jo så ha’ det, véd du. 
RITA.
[With a slight shrug.]
Alfred will have it so, you know. 
RITA
Tudod, Alfréd akarja igy. 
吕 达
(轻轻把肩膀一耸)
你知道,艾尔富吕一定要他念。 
ASTA.
Ja, men jeg synes, du skulde sætte dig imod det, Rita. 
ASTA.
Yes; but I think you ought to put down your foot about it, Rita. 
ASTA
Igen, — szerintem ezt meg kellene gátolnod. 
艾斯达
我知道,可是,吕达,我觉得你应该管管这事。 
RITA
(noget utålmodig).
Nej, – véd du hvad, – det kan jeg virkelig ikke blande mig op i. Alfred må jo forstå de ting meget bedre end jeg. – Og hvad vil du da Eyolf skal ta’ sig til? Han kan jo ikke løbe omkring og lege, han, – ligesom andre børn. 
RITA.
[Somewhat impatiently.]
Oh no; come now, I really cannot meddle with that. Alfred knows so much better about these things than I do. And what would you have Eyolf do? He can’t run about and play, you see--like other children. 
RITA
(türelmetlenül)
Nem, ebbe nem avatkozhatom bele. Alfréd jobban érti ezt, mint én. S mivel foglalkoztassam Eyolfot? Ő nem ugrálhat s játszhatik szabadon, mint más gyermekek. 
吕 达
(有点不耐烦)
喔,不行,我不能乱插嘴。这种事艾尔富吕比我在行得多。再说,不叫艾友夫念书,叫他干什么? 你想,他不能像别的孩子似的跑来跑去玩儿。 
ASTA
(bestemt).
Jeg vil snakke med Alfred om dette her. 
ASTA.
[With decision.]
I will talk to Alfred about this. 
ASTA
(határozottan)
Erről Alfréddal beszélek majd. 
艾斯达
(坚决)
我要跟艾尔富吕谈谈这件事。 
RITA.
Ja, kære, gør du bare det. – Nå, se der –
(Alfred Allmers, i sommerdragt, ledende Eyolf ved hånden, kommer ind gennem døren til venstre. Han er en slank, finbygget mand på 36-37 år, med milde øjne, tyndt brunt hår og skæg. Over hans ansigt hviler et alvorligt, tankefuldt drag. – Eyolf bærer en dragt af snit som et slags uniform med guldsnore og løveknapper. Han er halt og går med krykke under den venstre arm. Benet er lammet. Han er liden af vækst, ser sygelig ud, men har smukke, kloge øjne.) 
RITA.
Yes, do; I wish you would.--Oh! here he is.
[ALFRED ALLMERS, dressed in light summer clothes, enters by the door on the left, leading EYOLF by the hand. He is a slim, lightly-built man of about thirty-six or thirty-seven, with gentle eyes, and thin brown hair and beard. His expression is serious and thoughtful. EYOLF wears a suit cut like a uniform, with gold braid and gilt military buttons. He is lame, and walks with a crutch under his left arm. His leg is shrunken. He is undersized, and looks delicate, but has beautiful intelligent eyes.] 
RITA
Jól teszed, édes Astám. Ah, de nézd csak. (Almers Alfréd belép a balajtón, kezén vezetve fiát, Eyolfot. Nyúlánk, magas alak, 36—37 éves, barna, gyér hajzattal és szakállal, gyengéd tekintettel, melynek kifejezése komoly, gondolkodó. Eyolf aranyzsinóros kis egyenruhában, sántit és mankón jár, egyik lába merev, beteges, vézna gyermek, de szép okos szemmel)  
吕 达
好,你跟他谈吧。我愿意你谈。哦,他来了!
(艾尔富吕•沃尔茂穿着浅色夏装,牵着艾友夫从左边门里进来。他是细高身材, 约莫三十六七岁,眼神温和,须发浅棕而稀疏。从脸上看去,他是个严肃而多虑的人。艾友夫穿着一套镶金绦子、钉着镀金纽扣、式样像军服的服装。他是个瘸子,左腿短缩,左胳臂底下拄着拐架走路。他身材矮小,摸样娇弱,然而长着一双聪明秀美的眼睛。) 
ALLMERS
(slipper Eyolf, går glad hen og rækker Asta begge hænder).
Asta! Kæreste Asta! At du er her ude! At jeg straks skulde få se dig! 
ALLMERS.
[Drops EYOLF’s hand, goes up to ASTA with an expression of marked pleasure, and holds out both his hands to her.]
Asta! My dearest Asta! To think of your coming! To think of my seeing you so soon! 
ALMERS
(elengedi Eyolfot, Astához lép, mindakét kezét nyújtva, örömmel)
Asta! Édes Astám! Eljöttél! Milyen szép, hogy megint láthatlak! 
沃尔茂
(放下艾友夫的手,走到艾斯达面前,脸上十分高兴,把两手一齐伸出来)
艾斯达,最亲爱的艾斯达! 没想到你回来! 没想到这么快我就跟你见面了! 
ASTA.
Jeg synes jeg måtte –. Velkommen hjem igen! 
ASTA.
I felt I must--. Welcome home again! 
ASTA
Sejtettem, hogy el kell jönnöm — Isten hozott! 
艾斯达
我觉得不能不---。你回来了,好极了! 
ALLMERS
(ryster hendes hænder).
Tak skal du ha’ for det. 
ALLMERS.
[Shaking her hands.]
Thank you for coming. 
 
沃尔茂
(握着她两只手)
谢谢你来看我们。 
RITA.
Ser han ikke prægtig ud? 
RITA.
Doesn’t he look well? 
RITA
Ugy-e, pompás színben van? 
吕 达
你看他的起色好不好? 
ASTA
(stirrer ufravendt på ham).
Dejlig! Rent dejlig! Så oplivet i øjnene! Ja, da har du vel skrevet svært meget undervejs. (glad udbrydende.) Kanske gerne hele bogen er færdig, Alfred? 
ASTA.
[Gazes fixedly at him.]
Splendid! Quite splendid! His eyes are so much brighter! And I suppose you have done a great deal of writing on your travels? [With an outburst of joy.] I shouldn’t wonder if you had finished the whole book, Alfred? 
ASTA
(mereven bámul rá)
Csodás — valóban csodás! Ez a fénylő szempár, ez a vidám tekintet! Sokat irtál az uton? (örömmel izgatottan) Talán el is készült a müved, Alfréd? 
艾斯达
(对他仔细端详)
好! 好极了! 眼睛更有神了! 你旅行的时候文章大概写得不少吧?(突然高兴起来)艾尔富吕,你那部书大概写完了吧? 
ALLMERS
(trækker på skuldren).
Bogen –? Å, den – 
ALLMERS.
[Shrugging his shoulders.]
The book? Oh, the book-- 
ALMERS
(vállvonitva)
A könyvem? Ó az — 
沃尔茂
(耸耸肩膀)
我那部书? 哦,那部书--- 
ASTA.
Ja, jeg tænkte mig, at det vilde gå så let for dig, når du bare fik komme ud. 
ASTA.
Yes, I was sure you would find it go so easily when once you got away. 
ASTA
Azt reméltem, ha környezetedből kirántod magad — magától megy az egész. 
艾斯达
是啊,我准知道,只要你一动笔就很容易写下去。 
ALLMERS.
Det tænkte jeg også. Men se, – det gik ganske anderledes, du. Jeg har såmæn ikke skrevet en linje på bogen. 
ALLMERS.
So I thought too. But, do you know, I didn’t find it so at all. The truth is, I have not written a line of the book. 
ALMERS
Ugy reméltem én is. De másképpen következett. Könyvemen nem dolgoztam egész idő alatt egy betűt sem. 
沃尔茂
当初我也这么想。然而,你要知道,实际上满不是这么回事。老实告诉你,我一行都没写。 
ASTA.
Har du ikke skrevet –! 
ASTA.
Not a line? 
ASTA
Egy betűt sem — ! 
艾斯达
一行都没写? 
RITA.
Å så! Jeg kunde ikke skønne, at alt papiret lå urørt i kufferten. 
RITA.
Oho! I wondered when I found all the paper lying untouched in your bag. 
RITA
Most értem! Nem tudtam megérteni, miért érintetlen a papiros a bőröndben. 
吕 达
嘿嘿! 怪不得你手提包里的稿纸一动都没动。 
ASTA.
Men, kære Alfred, hvad har du da bestilt i al den tid? 
ASTA.
But, my dear Alfred, what have you been doing all this time? 
ASTA
De Alfréd, mit csináltál hát az egész idő alatt? 
艾斯达
艾尔富吕,这些日子你在干什么? 
ALLMERS
(smiler).
Bare gåt og tænkt og tænkt og tænkt. 
ALLMERS.
[Smiling.]
Only thinking and thinking and thinking. 
ALMERS
Gondolataimat követtem — csak gondolataimat — 
沃尔茂
(含笑)
我只是在想、想、想。 
RITA
(lægger armen om hans skulder).
Tænkt lidt på dem også, som hjemme sad? 
RITA.
[Putting her arm round his neck.]
And thinking a little, too, of those you had left at home? 
RITA
(karjait Almers vállára teszi)
És mondd, gondoltál azokra is, akik itthon maradtak? 
吕 达
(用胳臂搂住他脖子)
是不是也想你撇在家里的那些人? 
ALLMERS.
Ja, det kan du vel vide. Meget også. Hver eneste dag. 
ALLMERS.
Yes, you may be sure of that. I have thought a great deal of you--every single day. 
ALMERS
Természetesen, nagyon is sokat. Éjjel-nappal. 
沃尔茂
对,一点都不错。我想你想得厉害--- 每天都想。 
RITA
(slipper ham).
Nå, så er det jo godt og vel altsammen da. 
RITA.
[Taking her arm away.]
Ah, that is all I care about. 
RITA
Akkor rendben vagyunk. 
吕 达
(把胳臂放下)
我只关心这件事。 
ASTA.
Men sletikke skrevet noget på bogen? Og så kan du endda se så glad og tilfreds ud? Det plejer du da ikke ellers. Ikke når arbejdet går tungt for dig, mener jeg. 
ASTA.
But you haven’t even touched the book! And yet you can look so happy and contented! That is not what you generally do--I mean when your work is going badly. 
ASTA
Könyveden nem dolgoztál s mégis vidám s elégedett vagy? Nem igy szokott ez lenni — ha a munka terhedre van, gondolom. 
艾斯达
那部书你一个字都没写! 可是看你挺高兴挺满意! 平常你不是这样--- 我意思是说,你工作不顺手的时候不是这样。 
ALLMERS.
Det har du ret i. For jeg har været så dum før, ser du. Det, at tænke, det rummer det bedste i en. Hvad som kommer på papiret duer ikke stort. 
ALLMERS.
You are right there. You see, I have been such a fool hitherto. All the best that is in you goes into thinking. What you put on paper is worth very little. 
ALMERS
Ugyvan. Lásd, azelőtt ostoba voltam. Csak a gondolat szárnyal magasan, az énünknek nemesebb része; amit papirosra vetünk, már semmit sem ér. 
沃尔茂
你这话说对了。从前我是个大傻瓜。一个人的最精彩的东西都在思想里,写在纸上的东西没多大价值。 
ASTA
(med et udråb).
Duer det ikke! 
ASTA.
[Exclaiming.]
Worth very little! 
ASTA
(izgatottan)
Semmit sem ér — 
艾斯达
(大声)
没多大价值! 
RITA
(ler).
Men er du ble’t gal, Alfred! 
RITA.
[Laughing.]
What an absurd thing to say, Alfred. 
RITA
(nevet)
Megőrültél Alfréd? 
吕 达
(大笑)
艾尔富吕,你简直胡说。 
EYOLF
(ser troværdig op på ham).
Jo da, pappa, – det, som du skriver, det duer. 
EYOLF.
[Looks confidingly up at him.]
Oh yes, Papa, what you write is worth a great deal! 
EYOLF
(bensőséggel)
Ö bizony apa, amit te irsz, az ér valamit! 
艾友夫
(很有信心地抬头瞧着沃尔茂)
啊,爸爸,你写的文章很有价值! 
ALLMERS
(smiler og stryger hans hår).
Ja ja, når du siger det, så –. Men tro du mig, – der kommer en bagefter, som vil gøre det bedre. 
ALLMERS.
[Smiling and stroking his hair.]
Well, well, since you say so.--But I can tell you, some one is coming after me who will do it better. 
ALMERS
(mosolyogva haját simogatja)
Természetesen, ha te mondod, kis fiam, akkor — de hidd el, később majd jön valaki, aki jobban tud, mint én. 
沃尔茂
(一边笑一边抚摸他的头发)
好,好,既然你要这么说---。可是我告诉你,将来我有个后辈会比我写得更好。 
EYOLF.
Hvad skulde det være for en? Å, sig det! 
EYOLF.
Who can that be? Oh, tell me! 
EYOLF
Kicsoda? De mondd hát! 
艾友夫
谁有这么大本事? 快告诉我! 
ALLMERS.
Giv tid. Han vil nok kornme og melde sig. 
ALLMERS.
Only wait--you may be sure he will come, and let us hear of him. 
ALMERS
Türelem — eljön majd és jelentkezik. 
沃尔茂
别忙--- 那个人一定会出现,咱们等着听他的消息吧。 
EYOLF.
Og hvad vil du så gøre? 
EYOLF.
And what will you do then? 
EYOLF
És mit teszel te akkor? 
艾友夫
那到时候你怎么办? 
ALLMERS
(alvorlig).
Så vil jeg gå til fjelds igen – 
ALLMERS.
[Seriously.]
Then I will go to the mountains again-- 
ALMERS
(komolyan)
Elmegyek a hegyek közé — 
沃尔茂
(正正经经)
那到时候我再上山去--- 
RITA.
Fy, skam dig, Alfred! 
RITA.
Fie, Alfred! For shame! 
RITA
Szegyeld magadat, Alfréd! 
吕 达
呸,艾尔富吕! 别不害臊了! 
ALLMERS.
– op på højderne og på de store vidder. 
ALLMERS.--up to the peaks and the great waste places. 
ALMERS
Fel a magasba, a hegytetőre, ahol olyan széles a szemhatár. 
沃尔茂
--- 走到山顶和大荒地里。 
EYOLF.
Pappa, tror du ikke jeg snart blir så bra’, at jeg kan få være med dig? 
EYOLF.
Papa, don’t you think I shall soon be well enough for you to take me with you? 
EYOLF
Ugy-e apám, én is meggyógyulok nemsokára s veled mehetek. 
艾友夫
爸爸,你看我身体会不会就好,让你带着我一块儿去? 
ALLMERS
(smærtelig berørt).
Å jo, kanske det, lille gutten min. 
ALLMERS.
[With painful emotion.]
Oh, yes, perhaps, my little boy. 
ALMERS
(fájdalmasan érintve)
Igen — talán, szegény kis fiam. 
沃尔茂
(心中痛苦)
唔,也许会吧,小宝贝儿子。 
EYOLF.
For jeg synes, det vilde være så kækt, det, om jeg også kunde klyve i fjeldene. 
EYOLF.
It would be so splendid, you know, if I could climb the mountains, like you. 
EYOLF
Milyen jó lenne, ha a hegyeken mászkálhatnék én is. 
艾友夫
要是我能像你似的爬上高山,那多有意思啊。 
ASTA
(afledende).
Nej, hvor pæn og pyntet du er idag, Eyolf! 
ASTA.
[Changing the subject.]
Why, how beautifully you are dressed to-day, Eyolf! 
ASTA
Milyen szépen van felöltözve ma, Eyolf! 
艾斯达
(换题目)
艾友夫,你今天打扮得真漂亮! 
EYOLF.
Ja, synes du ikke det, tante? 
EYOLF.
Yes, don’t you think so, Auntie? 
EYOLF
Ugy-e, néni? 
艾友夫
漂亮,是不是,姑姑? 
ASTA.
Jo da. Er det for pappas skyld, at du har fåt de nye klæderne på? 
ASTA.
Yes, indeed. Is it in honour of Papa that you have got your new clothes on? 
ASTA
Bizony! Papa kedvéért vetted föl az uj ruhát? 
艾斯达
真漂亮。你穿新衣服是不是为了你爸爸? 
EYOLF.
Ja, jeg bad mamma om det. For jeg vilde, pappa skulde se mig med dem. 
EYOLF.
Yes, I asked Mama to let me. I wanted so to let Papa see me in them. 
EYOLF
Igen, kértem a mamát, akartam, hogy a papa lásson benne. 
艾友夫
是,我要妈妈让我穿。我一心要爸爸看我穿这套新衣服。 
ALLMERS
(sagte til Rita).
Du skulde ikke ha’ gi’t ham den slags dragt. 
ALLMERS.
[In a low voice, to RITA.]
You shouldn’t have given him clothes like that. 
ALMERS
(halkan Ritához)
Nem kellett volna neki ilyen ruhát csináltatni. 
沃尔茂
(低声向吕达)
你不该给他穿那种衣服。 
RITA
(dæmpet).
Å, men han plaged mig så længe. Bad så indstændig. Jeg fik ikke fred for ham. 
RITA.
[In a low voice.]
Oh, he has teased me so long about them--he had set his heart on them. He gave me no peace. 
RITA
(halkan)
Folyton kinzott érte s olyan szépen könyörgött — nem hagyott békében. 
吕 达
(低声)
为了那套衣服他跟我麻烦了好一阵子--- 他非穿不可。他跟我闹个没完。 
EYOLF.
Og, det er sandt, pappa, – Borghejm har købt en bue til mig. Og lært mig at skyde med den også. 
EYOLF.
And I forgot to tell you, Papa--Borgheim has bought me a new bow. And he has taught me how to shoot with it too. 
EYOLF
Igen papa, Borgheim bácsitól ijjat is kaptam, meg is tanított lőni vele. 
艾友夫
爸爸,我忘了告诉你了,博杰姆给我买了一张新弓。他还教我怎么拉弓射东西。 
ALLMERS.
Ja, se det, det er rigtig noget for dig, det, Eyolf. 
ALLMERS.
Ah, there now--that’s just the sort of thing for you, Eyolf. 
ALMERS
No lám, ez aztán neked való, Eyolf! 
沃尔茂
好极了,艾友夫,你玩那个正适合。 
EYOLF.
Og når han kommer igen næste gang, så vil jeg be’ ham lære mig at svømme også. 
EYOLF.
And next time he comes, I shall ask him to teach me to swim, too. 
EYOLF
S ha megint eljő, megkérem, tanítson meg úszni. 
艾友夫
下回他再来,我还要叫他教我游泳呢。 
ALLMERS.
Svømme! Å, men hvorfor vil du nu det da! 
ALLMERS.
To swim! Oh, what makes you want to learn swimming? 
ALMERS
Úszni? S minek ez neked? 
沃尔茂
游泳! 你为什么想学游泳? 
EYOLF.
Jo, for alle gutterne nede ved stranden, de kan svømme. Det er bare mig, som ikke kan. 
EYOLF.
Well, you know, all the boys down at the beach can swim. I am the only one that can’t. 
EYOLF
Igen, lenn a tengerparton a fiuk mind úsznak, csak én nem. 
艾友夫
你知道,海滩上那些男孩子都会游泳,就是我一个人不会。 
ALLMERS
(bevæget, lægger armene om ham).
Du skal få lov til at lære alt, hvad du bare vil! Alt, hvad du selv har lyst til. 
ALLMERS.
[With emotion, taking him in his arms.]
You shall learn whatever you like--everything you really want to. 
ALMERS
meghatottan megöleli)
Igen, amint akarod, mindent tanulhatsz, amihez kedved van. 
沃尔茂
(伤心,把他搂在怀里)
你想学什么就学什么--- 真心想学的东西尽管学。 
EYOLF.
Ja, véd du, hvad jeg har allermest lyst til, pappa? 
EYOLF.
Then do you know what I want most of all, Papa? 
EYOLF
Tudod papa, mit szeretnék legjobban? 
艾友夫
爸爸,你知道不知道我最想干什么? 
ALLMERS.
Nå? Sig mig det. 
ALLMERS.
No; tell me. 
ALMERS
Mit? Nos mondd hát. 
沃尔茂
不知道。你说。 
EYOLF.
Allerhelst vil jeg lære at bli’ soldat. 
EYOLF.
I want most of all to be a soldier. 
EYOLF
Katona lenni. 
艾友夫
我最想当兵。 
ALLMERS.
Å, lille Eyolf, der er så mange andre ting, som er bedre end det. 
ALLMERS.
Oh, little Eyolf, there are many, many other things that are better than that. 
ALMERS
Fiacskám, annál igen sok jobb pálya van a világon. 
沃尔茂
喔,小艾友夫,好些好些事都比当兵强。 
EYOLF.
Ja, men når jeg blir stor, så må jeg jo bli’ soldat. Det véd du da vel. 
EYOLF.
Ah, but when I grow big, then I shall have to be a soldier. You know that, don’t you? 
EYOLF
De ha nagy leszek — tudod jól — hogy ugy is katonának kell lennem. 
艾友夫
我长大了非当兵不可。你知道不知道? 
ALLMERS
(knuger hænderne).
Ja, ja, ja; vi får se – 
ALLMERS.
[Clenching his hands together.]
Well, well, well: we shall see-- 
ALMERS
(kezeit összekulcsolja)
Igen — tudom, majd meglássuk. 
沃尔茂
(两手捏紧)
好,好,咱们将来再说吧。 
ASTA
(sætter sig ved bordet til venstre).
Eyolf! Kom her bort til mig, så skal jeg fortælle dig noget. 
ASTA.
[Seating herself at the table on the left.]
Eyolf! Come here to me, and I will tell you something. 
ASTA
(leül a kisasztalnál)
Eyolf gyere ide mesélek valamit. 
艾斯达
(在桌子左边坐下)
艾友夫! 过来,我告诉你一件事。 
EYOLF
(går derhen).
Hvad er det for noget, tante? 
EYOLF.
[Goes up to her.]
What is it, Auntie? 
EYOLF
(hozzá megy)
Mit, néni? 
艾友夫
(走到她面前)
什么事,姑姑? 
ASTA.
Tænk dig, du, Eyolf, – jeg har set Rottejomfruen. 
ASTA.
What do you think, Eyolf--I have seen the Rat-Wife. 
ASTA
Gondold csak, láttam a patkány mamsellet. 
艾斯达
艾友夫,你信不信,我看见鼠婆子了。 
EYOLF.
Hvad! Har du set Rottejomfruen! Å, du bare narrer mig! 
EYOLF.
What! Seen the Rat-Wife! Oh, you’re only making a fool of me! 
EYOLF
Igazán, te láttad a patkány mamsellet —? Te tréfálsz. 
艾友夫
什么! 看见鼠婆子了! 喔,你这话是逗我玩儿的! 
ASTA.
Nej, det er sandt. Jeg så hende igår. 
ASTA.
No; it’s quite true. I saw her yesterday. 
ASTA
Igazán láttam — tegnap. 
艾斯达
不是逗你,是真的。我昨天看见她的。 
EYOLF.
Hvor så du hende da? 
EYOLF.
Where did you see her? 
EYOLF
Hol láttad? 
艾友夫
你在什么地方看见她? 
ASTA.
Jeg så hende på vejen, udenfor byen. 
ASTA.
I saw her on the road, outside the town. 
ASTA
Az országúton, a városon kivül. 
艾斯达
在城外公路上看见的。 
ALLMERS.
Jeg så hende også et steds oppe i landet. 
ALLMERS.
I saw her, too, somewhere up in the country. 
ALMERS
Én is találkoztam vele, beljebb a vidéken. 
沃尔茂
在乡下我也看见过她。 
RITA
(som sidder i sofaen).
Kanske vi også får se hende da, Eyolf. 
RITA.
[Who is sitting on the sofa.]
Perhaps it will be out turn to see her next, Eyolf. 
RITA
(ülve a szofán)
Talán még hozzánk is ellátogat, Eyolf. 
吕 达
(在沙发上坐着)
艾友夫,说不定下回该轮到咱们看见她了。 
EYOLF.
Tante, er ikke det underligt, du, at hun heder Rottejomfruen? 
EYOLF.
Auntie, isn’t it strange that she should be called the Rat-Wife? 
EYOLF
Néni, nem különös, patkány mamsellenak hivják? 
艾友夫
姑姑,你说怪不怪,人家都叫她鼠婆子? 
ASTA.
Folk kalder hende bare så, fordi hun rejser rundt land og strand og fordriver alle rotterne. 
ASTA.
Oh, people just give her that name because she wanders round the country driving away all the rats. 
ASTA
Azért hivják ugy az emberek, mert egyik helyről a másikra vándorol s kiirtja a patkányokat. 
艾斯达
因为她在四乡走动撵老鼠,人家就叫她鼠婆。 
ALLMERS.
Egentlig skal hun nok hede frøken Varg, tror jeg, 
ALLMERS.
I have heard that her real name is Varg. 
ALMERS
Ugy hiszem, Ordas az igazi neve. 
沃尔茂
我听说她的真名字叫伐尔格。 
EYOLF.
Varg? Det betyder jo en ulv, det. 
EYOLF.
Varg! That means a wolf, doesn’t it? 
EYOLF
Ordas? hiszen az farkas. 
艾友夫
伐尔格! 那不就是狼吗? 
ALLMERS
(klapper ham på hodet).
Véd du det også, du, Eyolf? 
ALLMERS.
[Patting him on the head.]
So you know that, do you? 
ALMERS
Hát te azt is tudod, Eyolf? 
沃尔茂
(轻轻地拍拍艾友夫的头)
噢,你知道,是不是? 
EYOLF
(betænksomt).
Så kanske det kan være sandt alligevel, at hun er varulv om natten. Tror du det, pappa? 
EYOLF.
[Cautiously.]
Then perhaps it may be true, after all, that she is a were-wolf at night. Do you believe that, Papa? 
EYOLF
Nem gondolod, hogy éjszaka, mint farkas kisért? 
艾友夫
(小心)
这么说,夜里她也许真会变狼。爸爸,这话你信不信? 
ALLMERS.
Å nej, det tror jeg ikke. – Men nu skulde du gå ned og lege lidt i haven. 
ALLMERS.
Oh, no; I don’t believe it. Now you ought to go and play a little in the garden. 
ALMERS
Azt már nem gondolom, kis fiam. De most menj a kertbe játszani. 
沃尔茂
喔,没有的事。我不信。现在你该上花园玩会儿去了。 
EYOLF.
Synes du ikke det var bedre jeg tog nogen bøger med mig? 
EYOLF.
Should I not take some books with me? 
EYOLF
Ne vigyek inkább könyveket magammal? 
艾友夫
要不要带几本书? 
ALLMERS.
Nej, ingen bøger herefter. Gå så heller ned på stranden til de andre gutterne. 
ALLMERS.
No, no books after this. You had better go down to the beach to the other boys. 
ALMERS
Ne, egyelőre hadd a könyveket. Menj a többi gyermekhez a partra. 
沃尔茂
不要,玩的时候不用看书。你最好还是上海滩找别的孩子去吧。 
EYOLF
(forlegen).
Nej, pappa, jeg vil ikke gå ned til gutterne idag. 
EYOLF.
[Shyly.]
No, Papa, I won’t go down to the boys to-day. 
EYOLF
(zavartan)
Ó nem, ma nem megyek hozzájuk. 
艾友夫
(不好意思)
不,爸爸,今天我不去找他们。 
ALLMERS.
Hvorfor ikke det da? 
ALLMERS.
Why not? 
ALMERS
Miért nem? 
沃尔茂
为什么不? 
EYOLF.
Nej, fordi jeg har disse her klæderne på. 
EYOLF.
Oh, because I have these clothes on. 
EYOLF
Mert ez a ruha van rajtam. 
艾友夫
因为我身上穿了这套衣服。 
ALLMERS
(rynker panden).
Gør de kanske nar af – af dine pæne klæder! 
ALLMERS.
[Knitting his brows.]
Do you mean that they make fun of--of your pretty clothes? 
ALMERS
Tán kigunyolnak — szép, ruhád miatt? 
沃尔茂
(皱眉)
你是不是怕他们取笑--- 取笑你这套漂亮衣服? 
EYOLF
(undvigende).
Nej, det tør de ikke. For så vilde jeg slå dem. 
EYOLF.
[Evasively.]
No, they daren’t--for then I would thrash them. 
EYOLF
Nem, azt nem merik — mert megverném Őket. 
艾友夫
(闪烁其词)
不是,他们不敢取笑我--- 因为我会打他们。 
ALLMERS.
Nå ja, – hvad så –? 
ALLMERS.
Aha!--then why--? 
ALMERS
Hát miért? 
沃尔茂
哈哈! 那么为什么---? 
EYOLF.
Men de er så uskikkelige, de gutterne. Og så siger de, at jeg aldrig kan bli’ soldat. 
EYOLF.
You see, they are so naughty, these boys. And then they say I can never be a soldier. 
EYOLF
Olyan rakoncátlan fiuk, — azt mondják soha sem lehetek katona. 
艾友夫
你知道,那些孩子坏极了。他们说我永远不能当兵。 
ALLMERS
(med undertrykt harme).
Hvorfor siger de det, tror du? 
ALLMERS.
[With suppressed indignation.]
Why do they say that, do you think? 
ALMERS
(fojtott fájdalommal)
S mit gondolsz, miért mondják ezt? 
沃尔茂
(忍怒)
你知道他们为什么说这话? 
EYOLF.
De er vel misundelige på mig. For, pappa, de er jo så fattige, de, at de må gå barbént. 
EYOLF.
I suppose they are jealous of me. For you know, Papa, they are so poor, they have to go about barefoot. 
EYOLF
Bizonnyal irigykednek — mert ők olyan szegények, papa, hogy mindig mezítláb járnak. 
艾友夫
我想他们是看着我眼馋。爸爸,你要知道,他们穷极了,都是光着脚走道儿。 
ALLMERS
(sagte, med kvalt stemme).
Å, Rita, – hvor det nager mig i hjertet, dette her! 
ALLMERS.
[Softly, with choking voice.]
Oh, Rita--how it wrings my heart! 
ALMERS
(fojtott hangon)
Ó Rita, milyen keserves mindez. 
沃尔茂
(低声,忍着气)
嗳,吕达--- 我心里真难受! 
RITA
(beroligende, rejser sig).
Så-så-så! 
RITA.
[Soothingly, rising.]
There, there, there! 
RITA
csititja)
Kérlek, Alfréd —! 
吕 达
(站起来,安慰的口气)
算了,算了! 
ALLMERS
(truende).
Men de gutterne, de skal engang få føle, hvem der er herrer dernede på stranden! 
ALLMERS.
[Threateningly.]
But these rascals shall soon find out who is the master down at the beach! 
ALMERS
(fenyegetőn)
Majd megmutatom a fiuknak s értsék meg, hogy ki odalent a parton az ur! 
沃尔茂
(气势汹汹)
一半天我就要教训教训那群小流氓,让他们知道海滩上究竟谁厉害! 
ASTA
(lyttende).
Der er nogen, som banker. 
ASTA.
[Listening.]
There is some one knocking. 
RITA
Valaki kopogott. 
艾斯达
(听)有人敲门。 
EYOLF.
Det er visst Borghejm! 
EYOLF.
Oh, I’m sure it’s Borgheim! 
EYOLF
Bizonyosan Borgheim bácsi. 
艾友夫
喔,一定是博杰姆! 
RITA.
Kom ind!
(Rottejomfruen kommer sagte og stilfærdigt ind gennem døren til højre. Hun er en liden, tynd, sammenskrumpet skikkelse, gammel og gråhåret, med hvasse, stikkende øjne. Klædt i en gammeldags, blomstret kjole med sort kysehat og saloppe. I hånden har hun en stor rød paraply og på armen, i en snor, en sort pose.) 
RITA.
Come in.
[The RAT-WIFE comes softly and noiselessly in by the door on the right. She is a thin little shrunken figure, old and grey-haired, with keen, piercing eyes, dressed in an old-fashioned flowered gown, with a black hood and cloak. She has in her hand a large red umbrella, and carries a black bag by a loop over her arm.] 
RITA
Szabad.
(A patkány mamselle a jobb ajtón óvatosan belép — kis vézna, sorvadt alak, — idős, őszhaju, szurós, éles tekintettel. Öltözete régi német, bő virágos ruha, fekete nagykendő és főkötőszerü kalap. Kezében esernyő és zsinóron egy táska)  
吕 达
进来。
(鼠婆子静悄悄地从右边门里进来。她是个干瘪而矮小的老太婆,灰白头发,两只尖利刺人的眼睛,身上穿一件旧式花上衣,外面罩着带兜的黑外套。她手里拿着一把大红伞,胳臂上用圈儿挂着一个黑口袋。) 
EYOLF
(sagte, griber Asta i kjolen).
Tante! Det må visst være hende! 
EYOLF.
[Softly, taking hold of ASTA’s dress.]
Auntie! That must surely be her! 
EYOLF
Néni, ez bizonyosan Ö! 
艾友夫
(揪住艾斯达的衣服,低声)
姑姑! 那一定是她! 
ROTTEJOMFRUEN
(nejer ved døren).
Med allerydmygst forlov, – har herskabet noget, som gnaver her i huset? 
THE RAT-WIFE.
[Curtseying at the door.]
I humbly beg pardon--but are your worships troubled with any gnawing things in the house? 
PATKÁNY MAMSELLE
(az ajtónál meghajtja magát)
Becses engedelmükkel. Vannak uraságtok házában rágcsálók? 
鼠婆子
(在门口蹲身请了个安)
真对不起--- 老爷们府上有没有爱啃东西的小动物? 
ALLMERS.
Vi? Nej, jeg tror ikke det. 
ALLMERS.
Here? No, I don’t think so. 
ALMERS
Nálunk? nem hiszem. 
沃尔茂
我们这儿? 大概没有吧。 
ROTTEJOMFRUEN.
Ja, for ellers så skulde jeg så inderlig gerne hjælpe herskabet af med det. 
THE RAT-WIFE.
For it would be such a pleasure to me to rid your worships’ house of them. 
PATKÁNY MAMSELLE
Ez esetben a legnagyobb örömmel állok rendelkezésükre s megszabadítom önöket. 
鼠婆子
要是有的话,我很愿意给府上清除这些东西。 
RITA.
Ja, ja, vi forstår. Men vi har ikke noget af den slags. 
RITA.
Yes, yes; we understand. But we have nothing of the sort here. 
RITA
Értjük. De nálunk ilyesféle nincs. 
吕 达
是,是,我们知道。可是我们这儿没有那种东西。 
ROTTEJOMFRUEN.
Det var højst uheldigt, det. For nu er jeg just ude på rundrejse. Og ingen véd, når jeg kommer på disse kanter igen. – Å2 , så træt jeg er! 
2. fu: A 
THE RAT-WIFE.
That’s very unlucky, that is; for I just happened to be on my rounds now, and goodness knows when I may be in these parts again.--Oh, how tired I am! 
PATKÁNY MAMSELLE
Mily szerencsétlenség! Most éppen utón vagyok. Ki tudja, mikor kerülök vissza erre a vidékre. Ó, milyen fáradt vagyok! 
鼠婆子
真不凑巧。今天我正好绕到这一带地方,往后我什么时候再来可就难说了。噢,我累死了! 
ALLMERS
(peger mod en stol).
Ja, De ser ud til det. 
ALLMERS.
[Pointing to a chair.]
Yes, you look tired. 
ALMERS
(egy székre mutat)
Igazán, meg is látszik. 
沃尔茂
(指着一把椅子)
看样儿你是累了。 
ROTTEJOMFRUEN.
En skulde jo aldrig bli’ træt af at gøre vel imod de stakkers små, som hades og forfølges så hårdeligen. Men det ta’r så svært på kræfterne. 
THE RAT-WIFE.
I know one ought never to get tired of doing good to the poor little things that are hated and persecuted so cruelly. But it takes your strength out of you, it does. 
PATKÁNY MAMSELLE
Nem lenne szabad soha sem kifáradni a jóttevésben a kicsi jószágoknál, amelyeket gyűlöl és üldöz mindenki. De oly kimerítő ez a munka. 
鼠婆子
为了照顾这些招人讨厌、受人欺负的小东西,我本不该说累。可是干这种事真能把人累得筋疲力尽。 
RITA.
Kanske De vil ta’ plads og hvile Dem lidt? 
RITA.
Won’t you sit down and rest a little? 
RITA
Foglaljon helyet s pihenje ki magát. 
吕 达
你坐下歇会儿好不好? 
ROTTEJOMFRUEN.
Takker mangfoldige gange. (sætter sig på en stol mellem døren og sofaen.) For hele natten har jeg været ude i forretninger. 
THE RAT-WIFE.
I thank your ladyship with all my heart. [Seats herself on a chair between the door and the sofa.] I have been out all night at my work. 
PATKÁNY MAMSELLE
Ezer köszönet. (Leül az ajtónál egy székre) Egész éjjel munkában voltam. 
鼠婆子
多谢太太。(在门和沙发之间的一把椅子上坐下)
我在外头逮了一夜老鼠。 
ALLMERS.
Så De har det? 
ALLMERS.
Have you indeed? 
ALMERS
Igazán? 
沃尔茂
真的吗? 
ROTTEJOMFRUEN.
Ja, over på øerne. (ler klukkende.) Folkene havde så sandelig bud efter mig. De kvied sig nok svært ved det. Men der var ikke anden råd. De måtte såmæn pænt bide i det sure æble. (ser på Eyolf og nikker.) Sure æble, lille herre. Sure æble. 
THE RAT-WIFE.
Yes, over on the islands. [With a chuckling laugh.] The people sent for me, I can assure you. They didn’t like it a bit; but there was nothing else to be done. They had to put a good face on it, and bite the sour apple. [Looks at EYOLF, and nods.] The sour apple, little master, the sour apple. 
PATKÁNY MAMSELLE
Igen, oda a szigeteken. (Fojtott nevetéssel) Nem hinné az ember — elhivattak. Nehezükre eshetett, de nem segíthettek magukon — bele kellett harapniok a savanyu almába. (Rá néz Eyolfra s int fejével) a savanyu almába, ifiur — a savanyu almába. 
鼠婆子
真的,在那些小岛上。(咯咯一声笑)我告诉你,是他们打发人来找我去的。其实他们并不愿意我去,可是他们没办法,不能不硬着头皮咬这只酸苹果。(瞧瞧艾友夫,点点头)酸苹果,小少爷,酸苹果。 
EYOLF
(uvilkårligt, lidt forknyt).
Hvorfor måtte de –? 
EYOLF.
[Involuntarily, a little timidly.]
Why did they have to--? 
EYOLF
(önkénytelenül tétovázva)
S miért kellett? 
艾友夫
(不由自主地问,有点胆怯)
他们为什么不能不---? 
ROTTEJOMFRUEN.
Hvad? 
THE RAT-WIFE.
What? 
PATKÁNY MAMSELLE
Mit? 
鼠婆子
不能不什么? 
EYOLF.
Bide i det? 
EYOLF.
To bite it? 
EYOLF
Beleharapni? 
艾友夫
咬酸苹果? 
ROTTEJOMFRUEN.
Jo, for de kunde ikke nære sig længer. For rotterne og for alle de små rottebørnene, skønner vel unge herren. 
THE RAT-WIFE.
Why, because they couldn’t keep body and soul together on account of the rats and all the little rat-children, you see, young master. 
PATKÁNY MAMSELLE
Mert nem volt nyugtuk a tömérdek patkánytól. Érti uracskám? 
鼠婆子
小少爷,你要知道,那些大老鼠小老鼠把他们搅得过不成日子了。 
RITA.
Uh! De stakkers folk, – har de så mange af dem? 
RITA.
Ugh! Poor people! Have they so many of them? 
RITA
Istenem! Szegény emberek, hát annyi van náluk? 
吕 达
噢!可怜! 他们家里有那么些老鼠吗? 
ROTTEJOMFRUEN.
Ja, så det vrimled og kryde. (ler stille fornøjet.) Oppe i sengene kribled og krabled de hele natten lang. Mælkefadene plumped de ned i. Og over gulvene hvisled og risled de både på kryds og på tvers. 
THE RAT-WIFE.
Yes, it was all alive and swarming with them. [Laughs with quiet glee.] They came creepy-crawly up into the beds all night long. They plumped into the milk-cans, and they went pittering and pattering all over the floor, backwards and forwards, and up and down. 
PATKÁNY MAMSELLE
Milyen nyüzsgés-forgás! (Csendes elégültséggel nevet) Az ágyakban mászkáltak, nyüzsögtek egész éjszaka, a tejes köcsögbe pottyantak bele, a padlón suhantak kopogva, karmolva végig. 
鼠婆子
那儿到处都是老鼠。(心里高兴,放声大笑)它们窸窸窣窣一夜到天亮往床上爬。它们扑通一声跳在牛奶罐里。它们在地上噼噼啪啪,忽前忽后,忽上忽下,乱蹦乱跳。 
EYOLF
(sagte til Asta).
Jeg vil aldrig rejse der ud, tante. 
EYOLF.
[Softly, to ASTA.]
I shall never go there, Auntie. 
EYOLF
(halkan Astához)
Oda sohasem mennék, néném. 
艾友夫
(低声向艾斯达)
姑姑,我永远不上那儿去。 
ROTTEJOMFRUEN.
Men så kom jeg – og én til. Og vi tog dem med os allesammen. De søde, små gestalterne! Allesammen fik vi to has på. 
THE RAT-WIFE.
But then I came--I, and another along with me. And we took them with us, every one--the sweet little creatures! We made an end of every one of them. 
PATKÁNY MAMSELLE
De megérkeztem én s még más is. És elvittük őket magunkkal mind. A kedves kicsikéket. Mi ketten végeztünk velük. 
鼠婆子
后来我就去了,还带着个助手。我们俩把那些小东西都带走了,一个也没剩下!我们把它们都解决了。 
EYOLF
(med et skrig).
Pappa, – se, se! 
EYOLF.
[With a shriek.]
Papa--look! look! 
EYOLF
(felsikoltva)
Papa — nézd, nézd! 
艾友夫
(惊叫一声)
爸爸,快瞧! 快瞧! 
RITA.
Men Gud, Eyolf da! 
RITA.
Good Heavens, Eyolf! 
RITA
Az Istenért, Eyolf! 
吕 达
怎么啦,艾友夫! 
ALLMERS.
Hvad er der på færde? 
ALLMERS.
What’s the matter? 
ALMERS
Mi történt? 
沃尔茂
什么事? 
EYOLF
(peger).
Der er noget, som spræller i posen! 
EYOLF.
[Pointing.]
There’s something wriggling in the bag! 
EYOLF
A táskában mozog valami. 
艾友夫
(用手指)
那口袋里有东西在扭动! 
RITA
(over til venstre, skriger).
Uh da! Få hende ud, Alfred! 
RITA.
[At the extreme left, shrieks.]
Ugh! Send her away, Alfred. 
RITA
(sikolt, s sietve balra megy)
Nagy Isten! Küldd ki Alfréd. 
吕 达
(在极左边,喊叫)
噢!艾尔富吕,快把她打发走吧。 
ROTTEJOMFRUEN
(ler).
Å, allersødeste frue, vær da aldrig ræd for så’nt et lidet skabilken. 
THE RAT-WIFE.
[Laughing.]
Oh, dearest lady, you needn’t be frightened of such a little mannikin. 
PATKÁNY MAMSELLE
(nevet)
Szép úrnőm, ne féljen ily édes kis teremtéstől! 
鼠婆子
(大笑)
嗳,我的好太太,你犯不上怕一个小老太婆。 
ALLMERS.
Men hvad er det da for noget? 
ALLMERS.
But what is the thing? 
ALMERS
Mi az ott? 
沃尔茂
那口袋里是什么东西? 
ROTTEJOMFRUEN.
Det er bare Mopsemand. (snører posen op.) Kom så op fra mørket, du allerkæreste vennen min.
(En liden hund med bred, sort snude stikker hodet op af posen.) 
THE RAT-WIFE.
Why, it’s only little Mopsëman. [Loosening the string of the bag.] Come up out of the dark, my own little darling friend.
[A little dog with a broad black snout pokes its head out of the bag.] 
PATKÁNY MAMSELLE
Hiszen ez egy kis mopszli csak! (Kinyitja a táskát) Gyere ki, egyetlen kedves kis barátom rejtekedből!
(Egy kis kutya, fekete orral és pofácskával, kidugja fejét a táskából)  
鼠婆子
不是别的,是我的摩普夕曼。(解开口袋绳子)我的小宝贝,钻出来透透光吧。
(一只大扁黑鼻子的小狗从口袋里伸出脑袋来。) 
ROTTEJOMFRUEN
(nikker og vinker til Eyolf).
Kom trøstig nærmere, lille blessérte3 krigsmand! Han bider ikke. Kom hid! Kom hid! 
THE RAT-WIFE.
[Nodding and beckoning to EYOLF.]
Come along, don’t be afraid, my little wounded warrior! He won’t bite. Come here! Come here! 
PATKÁNY MAMSELLE
(int és bólint Eyolfnak)
Gyere ide bátran, te kis sebzett hős. Nem harap. Gyere ide! Siess! 
鼠婆子
(向艾友夫点头招手)
受伤的小军人,过来,别害怕! 这狗不咬人。过来! 过来! 
EYOLF
(holder sig til Asta).
Nej, jeg tør ikke. 
EYOLF.
[Clinging to ASTA.]
No, I dare not. 
EYOLF
(Astába kapaszkodik)
Nem, nem merek. 
艾友夫
(贴紧艾斯达)
不,我不敢过去。 
ROTTEJOMFRUEN.
Synes ikke den unge herre, at han har et mildt og elskeligt åsyn? 
THE RAT-WIFE.
Don’t you think he has a gentle, lovable countenance, my young master? 
PATKÁNY MAMSELLE
Ugy-e ifiur, milyen kedves, gyöngéd pofácskája van? 
鼠婆子
小少爷,你说它的脸是不是挺和气挺可爱的? 
EYOLF
(forbauset, peger).
Den der? 
EYOLF.
[Astonished, pointing.]
That thing there? 
EYOLF
(csudálkozva mutat a kutyára)
Ennek? 
艾友夫
(惊讶,用手指着问)
你说的是那个东西? 
ROTTEJOMFRUEN.
Ja, just han. 
THE RAT-WIFE.
Yes, this thing here. 
PATKÁNY MAMSELLE
Természetesen, ennek. 
鼠婆子
不错,正是这个东西。 
EYOLF
(halv sagte, stirrer ufravendt på hunden).
Jeg synes, han har det forfærdeligste – åsyn, jeg har set. 
EYOLF.
[Almost under his breath, staring fixedly at the dog.]
I think he has the horriblest--countenance I ever saw. 
EYOLF
(felhangon)
Ugy gondolom, ez a legborzasztóbb ábrázat, amit még eddig láttam. 
艾友夫
(眼睛盯着狗,声音低得几乎听不见)
我从来没见过狗的脸长得这么丑。 
ROTTEJOMFRUEN
(lukker posen).
Å, det kommer. Det kommer nok. 
THE RAT-WIFE.
[Closing the bag.]
Oh, it will come--it will come, right enough. 
PATKÁNY MAMSELLE
(leteszi a zacskót)
Ó, az elkövetkezik, elkövetkezik. 
鼠婆子
(把口袋盖好)
嗯,过了一会儿就不怕了--- 就不在乎了。 
EYOLF
(går uvilkårlig nærmere, helt hen, og stryger let over posen).
Dejlig, – dejlig er han alligevel. 
EYOLF.
[Involuntarily drawing nearer, at last goes right up to her, and strokes the bag.]
But he is lovely--lovely all the same. 
EYOLF
(önkéntelenül közeledik hozzá, s óvatosan simogatja a zacskót)
Csuda, mégis csudaszép! 
艾友夫
(不由自主地一步一步走过去,最后一直走到她面前,用手摸摸口袋)
这只狗究竟还是挺可爱的。 
ROTTEJOMFRUEN
(med varsom stemme).
Men nu er han så træt og mødig, stakker. Så inderlig træt er han. (ser på Allmers.) For den ta’r på kræfterne, – den slags leg, kan herren tro. 
THE RAT-WIFE.
[In a tone of caution.]
But now he is so tired and weary, poor thing. He’s utterly tired out, he is. [Looks at ALLMERS.] For it takes the strength out of you, that sort of game, I can tell you, sir. 
PATKÁNY MAMSELLE
(óvatosan)
Most bágyadt, fáradt szegény, becsülettel kifáradt. (Almersre néz) Elhiheti uram, kemény munka a hivogatás. 
鼠婆子
(小心翼翼地)
现在它累极了,可怜的东西。它累得一点儿力气都没有了。(瞧着沃尔茂)先生,老实告诉你,干这玩意儿真能把人累得筋疲力尽的。 
ALLMERS.
Hvad slags leg, mener De? 
ALLMERS.
What sort of game do you mean? 
ALMERS
Miféle hivogatás? 
沃尔茂
你说的是什么玩意儿? 
ROTTEJOMFRUEN.
Lokkelegen. 
THE RAT-WIFE.
The luring game. 
PATKÁNY MAMSELLE
A patkány-csalogatás. 
鼠婆子
引诱人的玩意儿。 
ALLMERS.
Aha, det er kanske hunden, som lokker rotterne. 
ALLMERS.
Do you mean that it is the dog that lures the rats? 
ALMERS
Aha, tehát a kutya csalogatja elő a patkányokat? 
沃尔茂
你是不是说狗引诱老鼠? 
ROTTEJOMFRUEN
(nikker).
Mopsemand og jeg. Vi to er sammen om det. Og det går så glat. At se til da. Han får bare en snor i halsbåndet. Så leder jeg ham tre gange rundt huset. Og spiller på mundharpe. Og når de det hører, så må de op af kælderne og ned fra lofterne og ud fra hullerne, – alle de velsignede små skabninger. 
THE RAT-WIFE.
[Nodding.]
Mopsëman and I--we two do it together. And it goes so smoothly--for all you can see, at any rate. I just slip a string through his collar, and then I lead him three times round the house, and play on my Pan’s-pipes. When they hear that, they have got to come up from the cellars, and down from the garrets, and out of flour boles, all the blessed little creatures. 
PATKÁNY MAMSELLE
(bólint)
Mopszi és én. Mi ketten. Olyan simán, egyszerűen. Legalább látszat szerint. Egy zsinórt kap a nyakláncára s háromszor a ház körül vezetem, mig a sipon játszom, Amint ezt meghallják, elő kell jönniök a pincéből, a padlásról, a lyukakból — mind, mind a drága kis jószágoknak. 
鼠婆子
(点头)
是,摩普夕曼和我--- 我们俩一块儿干这件事。干起来很顺手--- 至少看起来很容易。我在它脖子上的皮圈里穿一根绳子,牵着它在住宅周围绕三圈,吹起我的笛子来。那些小东西一听见笛声就都从地窨子里、阁楼里、窟窿里钻出来了。 
EYOLF.
Bider han dem så ihjæl da? 
EYOLF.
And does he bite them to death then? 
EYOLF
Agyonharapja őket... 
艾友夫
是不是狗把它们都咬死了? 
ROTTEJOMFRUEN.
Å, langt ifra! Nej, vi går ned til båden, han og jeg. Og så følger de efter os. Både de voksne og småpuslingerne deres. 
THE RAT-WIFE.
Oh, not at all! No, we go down to the boat, he and I do--and then they follow after us, both the big ones and the little ratikins. 
PATKÁNY MAMSELLE
Ments Isten! Nem! Lemegyünk a csónakba, mopszi és én — s ők követnek, a vének éppen ugy, mint a kicsikék. 
鼠婆子
不,不,不! 狗和我--- 我们俩走上船--- 那些大老鼠小老鼠都跟着我们走。 
EYOLF
(spændt).
Og hvad så –? Fortæl det! 
EYOLF.
[Eagerly.]
And what then--tell me! 
EYOLF
(feszülten)
S aztán —? Meséljen még! 
艾友夫
(急忙追问)
后来怎么样? 快说! 
ROTTEJOMFRUEN.
Så lægger vi ud fra land. Og jeg vrikker med åren og spiller på mundharpe. Og Mopsemand, han svømmer bagefter. (med gnistrende øjne.) Og alle de, som kribled og krabled, de følger og følger os ud på dybets vande. Ja, for det må de! 
THE RAT-WIFE.
Then we push out from the land, and I scull with one oar, and play on my Pan’s-pipes. And Mopsëman, he swims behind. [With glittering eyes.] And all the creepers and crawlers, they follow and follow us out into the deep, deep waters. Ay, for they have to. 
PATKÁNY MAMSELLE
Aztán eltaszitjuk a csónakot a vizre, én evezek s fújom a sipot, mopszi pedig úszik utánnam (Csillogó szemmel) s a nyüzsgő, hemzsegő állatkák követnek bennünket ki a vizre. Mert kénytelenek. 
鼠婆子
后来我们就把船撑开岸,我一只手划桨,一只手吹笛,摩普夕曼在后头洑水跟着船走。(眼睛闪闪发光)那些会爬的小东西一齐跟着我们走啊走啊,走到汪洋大海里。它们不能不走。 
EYOLF.
Hvorfor må de? 
EYOLF.
Why do they have to? 
EYOLF
S mért kénytelenek? 
艾友夫
为什么不能不走? 
ROTTEJOMFRUEN.
Just fordi de ikke vil. Fordi de er så grøssende rædde for vandet, – derfor må de ud i det. 
THE RAT-WIFE.
Just because they want not to--just because they are so deadly afraid of the water. That is why they have got to plunge into it. 
PATKÁNY MAMSELLE
Éppen azért, mert nem akarnak. Mert rettenetesen félnek a víztől — azért kell a vizbe menniök. 
鼠婆子
正因为它们不愿意走--- 正因为它们看见水怕得要命,所以它们只能钻到水里去。 
EYOLF.
Drukner de så? 
EYOLF.
Are they drowned, then? 
EYOLF
S azután megfulladnak? 
艾友夫
钻下水后它们淹死没有? 
ROTTEJOMFRUEN.
Hver evige en. (sagtere.) Og så har de det så stille og så godt og mørkt, som de bare kan ønske sig det, – de yndige små. Sover dernede så sød og så lang en søvn. Alle de, som menneskene hader og forfølger. (rejser sig.) Ja, før i tiden havde jeg ingen Mopsemand behov. Da lokked jeg selv da. Jeg alene. 
THE RAT-WIFE.
Every blessed one. [More softly.] And there it is all as still, and soft, and dark as their hearts can desire, the lovely little things. Down there they sleep a long, sweet sleep, with no one to hate them or persecute them any more. [Rises.] In the old days, I can tell you, I didn’t need any Mopsëman. Then I did the luring myself--I alone. 
PATKÁNY MAMSELLE
Egytől-egyig. (Halkan) S aztán oly jó nekik, oly csöndes, hűvös világ van odalenn — az édes kicsikéknek. Ott lenn a mélységben pihennek, hosszú édes álmot alusznak, akiket az emberek gyűlöltek és üldöztek. (Felkel) Régebben nem volt a mopszira szükség, magam csalogattam. Én egyedül. 
鼠婆子
一只都没活。(压低声音)它们去的地方又清静又安稳,又黑暗,完全称了那些小宝贝的心愿。它们在海底可以睡得长,睡得香,再也没有人会讨厌、欺负它们。(站起来)不瞒你说,从前我不用狗帮忙。那时候我亲自做这些引诱工作--- 不需要助手。 
EYOLF.
Hvad lokked De for noget? 
EYOLF.
And what did you lure then? 
EYOLF
Mit csalogatott? 
艾友夫
那时候你引诱什么? 
ROTTEJOMFRUEN.
Mennesker. En mest. 
THE RAT-WIFE.
Men. One most of all. 
PATKÁNY MAMSELLE
Embereket. Különösen egyet. 
鼠婆子
引诱男人,特别是一个人。 
EYOLF
(i spænding).
Å, sig mig, hvad det var for en! 
EYOLF.
[With eagerness.]
Oh, who was that one? Tell me! 
EYOLF
(feszülten)
Mondja meg, ki volt az? 
艾友夫
(急忙追问)
那人是谁? 快告诉我! 
ROTTEJOMFRUEN
(ler).
Det var allerkæresten min, det, lille hjerteknuser! 
THE RAT-WIFE.
[Laughing.]
It was my own sweetheart, it was, little heart-breaker! 
PATKÁNY MAMSELLE
Az a galambom volt, — a szeretőm, — kis hamis. 
鼠婆子
(大笑)
是我自己的情人,那个小没良心的! 
EYOLF.
Hvor er så han henne nu? 
EYOLF.
And where is he now, then? 
EYOLF
S most hol van? 
艾友夫
他现在在什么地方? 
ROTTEJOMFRUEN
(hårdt).
Nede hos alle rotterne. (atter mildt.) Men nu må jeg ud i forretninger igen. Altid på farten. (til Rita.) Har herskabet slet ingen brug for mig idag? For så kunde jeg gøre det af med det samme. 
THE RAT-WIFE.
[Harshly.]
Down where all the rats are. [Resuming her milder tone.] But now I must be off and get to business again. Always on the move. [To RITA.] So your ladyship has no sort of use for me to-day? I could finish it all off while I am about it. 
PATKÁNY MAMSELLE
(keményen)
Lent a patkányoknál. (Újból gyengéden) De most munkához látok, mindig uton vagyok. (Ritához) Igazán nincs szükségük rám? Egyúttal elvégezhetném. 
鼠婆子
(粗声粗气)
在海里跟那些老鼠在一块儿。(又用柔和的声调)现在我要去干活了。老是东奔西跑的。(向吕达)这么说,太太你今天用不着?我其实趁我在这儿的时候,我可以给你把它们都弄干净。 
RITA.
Nej tak; jeg tror ikke det trænges. 
RITA.
No, thank you; I don’t think we require anything. 
RITA
Köszönöm — nincs szükségünk a munkájára. 
吕 达
谢谢。我想我们不用你帮忙。 
ROTTEJOMFRUEN.
Ja-ja, sødeste frue, – en kan aldrig vide –. Skulde herskabet mærke, at her er noget, som nager og gnaver, – og kribler og krabler, – så se bare til at få fat på mig og Mopsemand. – Farvel, farvel så mange tusend gange.
(hun går ud gennem døren til højre.) 
THE RAT-WIFE.
Well, well, your sweet ladyship, you can never tell. If your ladyship should find that there is anything lure that keeps nibbling and gnawing, and creeping and crawling, then just see and get hold of me and Mopsëman.--Good-bye, good-bye, a kind good-bye to you all.
[She goes out by the door on the right.] 
PATKÁNY MAMSELLE
No-no, kedves asszonyom, sohasem lehet tudni. Ha észreveszik uraságtok, hogy itt rágcsál, csuszik-mászik, zörög, hozassanak el kérem, engem és mopszit. Ajánlom magamat.
(A jobb ajtón el) (Hosszú szünet)  
鼠婆子
嗯,我的好太太,事情可难说呀。万一太太府上有什么东西不断地啃啊、咬啊、爬啊、钻啊,只要打发人找我和普摩夕曼就行。再见,再见,诸位。再见。
(她从右门下。) 
EYOLF
(sagte, triumferende til Asta).
Tante, tænk, at jeg også har set Rottejomfruen!
(Rita går ud på verandaen og vifter sig med lommetørklædet. Lidt efter går Eyolf varsomt og ubemærket ud til højre.) 
EYOLF.
[Softly and triumphantly, to ASTA.]
Only think, Auntie, now I have seen the Rat-Wife too!
[RITA goes out upon the verandah, and fans herself with her pocket-handkerchief. Shortly afterwards, EYOLF slips cautiously and unnoticed out to the right.] 
EYOLF
(halkan, diadallal Astához)
Néni, most én is láttam hát a patkány mamsellet.
(Rita kilép a verandára és legyezi magát, Eyolf észrevétlenül távozik a jobb ajtón)  
艾友夫
(得意扬扬,低声向艾斯达)
姑姑,想不到我也看见鼠婆子了!
(吕达走到外面廊子里扇动手绢儿取凉。过不多时,艾友夫人不知鬼不觉地悄悄从右边溜出去。) 
ALLMERS
(tager mappen på bordet ved sofaen).
Er det din mappe, denne her, Asta? 
ALLMERS.
[Takes up the portfolio from the table by the sofa.]
Is this your portfolio, Asta? 
ALMERS
(felveszi a levéltáskát az asztalról)
Tied ez, Ásta? 
沃尔茂
(拿起沙发旁桌上的公文包)
艾斯达,这是不是你的公文包? 
ASTA.
Ja. Jeg har nogen af de gamle brevene i den. 
ASTA.
Yes. I have some of the old letters in it. 
ASTA
Igen. Régi levelek vannak benne. 
艾斯达
是,里头有几封旧信。 
ALLMERS.
Å, familjebrevene – 
ALLMERS.
Ah, the family letters-- 
ALMERS
Családi levelek? 
沃尔茂
哦,是家信! 
ASTA.
For du bad mig jo ordne dem for dig, mens du var borte. 
ASTA.
You know you asked me to arrange them for you while you were away. 
ASTA
Hiszen kértél, hogy távollétedben rendezzem őket. 
艾斯达
你不是叫我趁你不在家的时候把它们整理整理吗? 
ALLMERS
(klapper hende på hodet).
Og det har du også fundet tid til, du! 
ALLMERS.
[Pats her on the head.]
And you have actually found time to do that, dear? 
ALMERS
(fejét simogatva)
S még erre is jutott időd!? 
沃尔茂
(轻轻拍拍她的头)
亲爱的,你真腾得出功夫弄这些信吗? 
ASTA.
Å ja. Jeg har gjort det dels herude og dels inde i byen hos mig selv. 
ASTA.
Oh, yes. I have done it partly out here and partly at my own rooms in town. 
ASTA
Természetesen, részben itt, részben a városban dolgoztam rajta. 
艾斯达
嗯。我一半儿是在这儿弄的,一半儿是在城里自己家里弄的。 
ALLMERS.
Tak, kære –. Fandt du så noget særligt dem? 
ALLMERS.
Thanks, dear. Did you find anything particular in them? 
ALMERS
Köszönöm, kedvesem. S találtál valami fontosat köztük? 
沃尔茂
谢谢,信里有什么特别材料没有? 
ASTA
(henkastende).
Å, – så et og andet finder en jo altid i slige gamle papirer, véd du vel. (sagtere, alvorligt.) Det der i mappen, det er brevene til mor. 
ASTA.
[Lightly.]
Oh, you know you always find something or other in such old papers. [Speaking lower and seriously.] It is the letters to mother that are in this portfolio. 
ASTA
Ó ilyen régi papirosok között mindig akad egy-más. (Halkan, komolyan) Ebben a táskában vannak anyám levelei is. 
艾斯达
(轻描淡写)
反正在那种旧纸堆里总有点儿材料。(压低声音,态度认真)这公文包里是一批写给母亲的信。 
ALLMERS.
Ja, dem skal du naturligvis selv beholde. 
ALLMERS.
Those, of course, you must keep yourself. 
ALMERS
Ezeket természetesen magadnak tartod? 
沃尔茂
那些信你当然应该自己留着。 
ASTA
(med overvindelse).
Nej. Jeg vil, at du skal se dem igennem, du også, Alfred. Engang, – senere hen i livet. – Men idag har jeg ikke nøglen til mappen med mig. 
ASTA.
[With an effort.]
No; I am determined that you shall look through them, too, Alfred. Some time--later on in life. I haven’t the key of the portfolio with me just now. 
ASTA
(megerőltetéssel)
Nem. — Kívánom, hogy te is nézd át őket. Később — ma nincs a kulcs nálam. 
艾斯达
(使劲)
不,艾尔富吕,我一定要你也看一遍。过些时候--- 等年纪大一点再看。现在我没带公文包的钥匙。 
ALLMERS.
Behøves ikke, kære Asta. For jeg læser så aldrig din mors breve alligevel. 
ALLMERS.
It doesn’t matter, my dear Asta, for I shall never read your mother’s letters in any case. 
ALMERS
Nem tesz semmit, kedves Astám — ugy sem olvasnám anyád leveleit. 
沃尔茂
没关系,亲爱的艾斯达,反正我不看你母亲的信。 
ASTA
(fæster øjnene på ham).
Så vil jeg engang, – sådan en lun aftenstund, fortælle dig noget af det, som står i dem. 
ASTA.
[Fixing her eyes on him.]
Then some time or other--some quiet evening--I will tell you a little of what is in them. 
ASTA
(erősen ránéz)
Akkor majd egyszer egy esti szürkületkor én mondom el a tartalmukat. 
艾斯达
(眼睛盯着他)
既然如此,过几天--- 挑个静静的晚上--- 我把信里的话告诉你一点儿。 
ALLMERS.
Ja, det kan du heller gøre. Men behold du bare din mors breve. Du har ikke så mange erindringer efter hende.
(han rækker Asta mappen. Hun tager den og lægger den hen på stolen under overtøjet.)
(Rita kommer ind i stuen igen.)  
ALLMERS.
Yes, that will be much better. But do you keep your mother’s letters--you haven’t so many mementos of her.
[He hands ASTA the portfolio. She takes it, and lays it on the chair under her outdoor things. RITA comes into the room again.] 
ALMERS
Ugy már igen. De tartsd meg anyád leveleit továbbra is, sok emléked ugy sincsen tőle. (Átnyújtja a levéltáskát Astának, aki a székre, kabátja alá teszi.)
(Rita belép)  
沃尔茂
对,这个办法好得多。可是你母亲的信你得好好儿保存着--- 她的纪念品你手里并不很多。
(他把公文包递给她,她接过去,搁在椅子上衣帽底下。吕达又走进来。) 
RITA.
Uh, jeg synes det gamle uhyggelige fruentimmer bragte ligesom en ligstank med sig. 
RITA.
Ugh! I feel as if that horrible old woman had brought a sort of graveyard smell with her. 
RITA
Huh! Ugy érzem, mintha ez az öreg, borzalmas nő halottszagot hozott volna magával! 
吕 达
噢! 我觉得那丑婆子身上好像有一股死人味儿。 
ALLMERS.
Ja, lidt uhyggelig var hun jo. 
ALLMERS.
Yes, she was rather horrible. 
ALMERS
Igaz, valóban kellemetlen volt! 
沃尔茂
她是有点儿讨厌。 
RITA.
Jeg følte mig næsten syg, mens hun var i stuen. 
RITA.
I felt almost sick while she was in the room. 
RITA
Nagyon rosszul voltam, amig a szobában volt. 
吕 达
她在屋里我几乎恶心得要吐。 
ALLMERS.
For resten kan jeg nok forstå den tvingende og dragende magt, som hun snakked om. Ensomheden oppe mellem tinderne og på de store vidder har noget af det samme. 
ALLMERS.
However, I can very well understand the sort of spellbound fascination that she talked about. The loneliness of the mountain-peaks and of the great waste places has something of the same magic about it. 
ALMERS
De megértem csábos és kényszerítő hatalmát, melyről beszél. A magánynak odafönt a magasban a hegyek közt, a mérhetetlen távolságnak, szintén van ilyen kényszerítő ereje. 
沃尔茂
可是我很懂得她说的那种迷惑人的魅力。高山顶上和大荒地里的寂寞滋味也有类似的魔力。 
ASTA
(ser opmærksomt på ham).
Hvad er det for noget, som er foregåt med dig, Alfred? 
ASTA.
[Looks attentively at him.]
What is it that has happened to you, Alfred? 
ASTA
(figyelmesen nézi)
Mi történt veled, Alfréd? 
艾斯达
(凝神瞧他)
艾尔富吕,你碰见什么事情了? 
ALLMERS
(smiler).
Med mig? 
ALLMERS.
[Smiling.]
To me? 
ALMERS
Velem? 
沃尔茂
(微笑)我? 
ASTA.
Ja, noget er det. Næsten som en forvandling, Rita har også lagt mærke til det. 
ASTA.
Yes, something has happened--something seems almost to have transformed you. Rita noticed it too. 
ASTA
Igenis — valaminek történnie kellett, majdnem átalakulás. Rita is észrevette. 
艾斯达
你一定出了什么事--- 好像把你改了个样子。吕达也看出来了。 
RITA.
Ja, jeg så det, straks du kom. Men det er da vel bare godt, det, Alfred? 
RITA.
Yes, I saw it the moment you came. A change for the better, I hope, Alfred? 
RITA
Mindjárt észrevettem, amikor megérkeztél. De ugy-e, jó a változás, Alfréd? 
吕 达
是的,你一进门我就看出来了。艾尔富吕,你是不是往好的方向改变了? 
ALLMERS.
Det bør være godt. Og det må og det skal bli’ til det gode. 
ALLMERS.
It ought to be for the better. And it must and shall come to good. 
ALMERS
Ugy kellene lenni — s jóra is fog fordulni. 
沃尔茂
应该是好的方向。将来一定会有好处。 
RITA
(udbrydende).
Du har oplevet noget på rejsen! Nægt det ikke! For jeg ser det på dig! 
RITA.
[With an outburst.]
You have had some adventure on your journey! Don’t deny it! I can see it in your face! 
RITA
(izgatottan)
Neked valami élményed volt az úton! Ne tagadd. Látom rajtad! 
吕 达
(忍不住了)
你在路上碰见新鲜事了! 你别赖! 我在你脸上看得出! 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Ingen verdens ting – i det ydre. Men – 
ALLMERS.
[Shaking his head.]
No adventure in the world--outwardly at least. But-- 
ALMERS
(fejét rázza)
Legcsekélyebb sem — legalább külsőleg. De — 
沃尔茂
(摇头)
什么新鲜事都没有--- 至少外表上没有。不过--- 
RITA
(spændt).
Men –? 
RITA.
[Eagerly.]
But--? 
RITA
De —? 
吕 达
(急着追问)
不过什么! 
ALLMERS.
Indvendig i mig er der rigtignok sket en liden omvæltning. 
ALLMERS.
It is true that within me there has been something of a revolution. 
ALMERS
Lelkemben történt egy kis változás. 
沃尔茂
在我内心里确实发生了一种大变动。 
RITA.
Å Gud –! 
RITA.
Oh Heavens--! 
RITA
Istenem! 
吕 达
嗳呀,可了不得! 
ALLMERS
(beroligende, klapper hendes hånd).
Bare til det gode, kære Rita. Det kan du så trygt lide på. 
ALLMERS.
[Soothingly, patting her hand.]
Only for the better, my dear Rita. You may be perfectly certain of that. 
ALMERS
(Rita kezét simogatja)
Kedves Ritám, csak jóra gondolhatsz — légy róla meggőződve. 
沃尔茂
(拍拍她的头,安慰她)
亲爱的吕达,是往好的方向的改变。这一点你尽管放心。 
RITA
(sætter sig i sofaen).
Dette her må du endelig straks fortælle os. Altsammen! 
RITA.
[Seats herself on the sofa.]
You must tell us all about it, at once--tell us everything! 
RITA
(leül a szofára)
Ezt el kell mondanod, mindent, mindent. 
吕 达
(在沙发上坐下)
你得马上把事情从头到尾说出来--- 一个字也别瞒我们! 
ALLMERS
(vender sig mod Asta).
Ja, lad os sætte os, vi også. Så skal jeg prøve på at fortælle. Så godt jeg kan.
(han sætter sig i sofaen ved siden af Rita. Asta rykker en stol frem og sætter sig nær ved ham. Kort ophold.) 
ALLMERS.
[Turning to ASTA.]
Yes, let us sit down, too, Asta. Then I will try to tell you as well as I can.
[He seats himself on the sofa at RITA’s side. ASTA moves a chair forward, and places herself near him.] 
ALMERS
(Astához fordul)
Tehát üljünk le mi is. S megkísérlem az elbeszélést, ahogyan tudom. (Leül Rita mellé, Ásta széket vesz s leül egészen közel hozzá, kis szünet)  
沃尔茂
(转身向艾斯达)
艾斯达,咱们也坐下。让我尽我所能的讲给你们听。
(他在沙发上挨着吕达坐下。艾斯达把一把椅子往前挪一挪,靠近他坐下。) 
RITA
(ser på ham i forventning).
Nå da –? 
RITA.
[Looking at him expectantly.]
Well--? 
RITA
(ránéz várakozva)
Nos, tehát —? 
吕 达
(瞧着他,等他说)
怎么样? 
ALLMERS
(ser frem for sig).
Når jeg tænker tilbage på mit liv – og min skæbne – i de sidste ti-elleve år, så står det næsten for mig som et eventyr eller som en drøm. Synes ikke du også det, Asta? 
ALLMERS.
[Gazing straight before him.]
When I look back over my life--and my fortunes--for the last ten or eleven years, it seems to me almost like a fairy-tale or a dream. Don’t you think so too, Asta? 
ALMERS
(maga elé néz)
Ha életemre és sorsomra visszanézek, különösen az utolsó 10—11 évre, mesének, álomnak hiszem. Ugy-e Ásta? 
沃尔茂
(眼睛瞧着前面)
过去我这十一二年的日子和遭遇,回想起来几乎像是一篇童话或是一场大梦。艾斯达,你说是不是? 
ASTA.
Jo, i mange måder synes jeg det. 
ASTA.
Yes, in many ways I think so. 
ASTA
Némely tekintetben igen. 
艾斯达
是,有些地方很像。 
ALLMERS
(vedblivende).
Når jeg tænker på, hvad vi to var før, Asta. Vi to stakkers fattige forældreløse – 
ALLMERS.
[Continuing.]
When I remember what we two used to be, Asta--we two poor orphan children-- 
ALMERS
(folytatja)
Ha arra gondolok, mi volt a mi életünk — két nyomorgó, szegény árva — 
沃尔茂
(继续说下去)
艾斯达,我一想起咱们俩这一对孤儿从前的光景--- 
RITA
(utålmodig).
Å ja, det er jo så længe siden. 
RITA.
[Impatiently.]
Oh, that is such an old, old story. 
RITA
(türelmetlenül)
Ó, az már régen volt! 
吕 达
(不耐烦)
喔,这是陈年老话了。 
ALLMERS
(uden at høre på hende).
Og nu sidder jeg her i velstand og herlighed. Har kunnet følge mit kald. Har kunnet arbejde og studere, – alt efter egen lyst. (rækker hånden ud.) Og hele denne store, ubegribelige lykke – den skylder vi dig, du kæreste Rita. 
ALLMERS.
[Not listening to her.]
And now here I am in comfort and luxury. I have been able to follow my vocation. I have been able to work and study--just as I had always longed to. [Holds out his hand.] And all this great--this fabulous good fortune we owe to you, my dearest Rita. 
ALMERS
(rá sem hallgatva)
És most jólétben, fényben étek. Hivatásomat betölthettem, dolgozhattam, tanulhattam kívánságom szerint.(Kinyújtja kezét)S ezt a megfoghatatlan szerencsét — neked köszönhetjük, drága Ritám. 
沃尔茂
(不理会她)
现在我的生活又舒服又奢华。我能干我的事业,我能工作,我能读书--- 遂了我一向的心愿。(把手伸出来)这种--- 这种难得的好日子,最亲爱的吕达,我们都要感谢你。 
RITA
(halvt spøgende, halvt uvillig, smækker ham over hånden).
Vil du nu bare se at holde op med den snak. 
RITA.
[Half playfully, half angrily, slaps his hand.]
Oh, I do wish you would stop talking like that. 
RITA
(félig boszusan, félig tréfásan a kezére üt)
Nem hallgatsz el mindjárt az ily beszéddel. 
吕 达
(半玩笑半生气地在他手上拍一下)
嗨,别再说这话了! 
ALLMERS.
Jeg nævner det jo også blot som en slags indledning – 
ALLMERS.
I speak of it only as a sort of introduction. 
ALMERS
Hiszen ezt csak bevezetésül mondom. 
沃尔茂
我说这话只算是个引子。 
RITA.
Å, spring så den indledning over! 
RITA.
Then do skip the introduction! 
RITA
Elhagyhatod a bevezetést. 
吕 达
把这引子免了吧! 
ALLMERS.
Rita, – du må ikke tro, det var lægens råd, som drev mig op i fjeldene. 
ALLMERS.
Rita,--you must not think it was the doctor’s advice that drove me up to the mountains. 
ALMERS
Rita — ne gondold, hogy az orvos tanácsára mentem a hegyek közé. 
沃尔茂
吕达,你不要以为逼我上山的是医生说的那句话。 
ASTA.
Ikke det, Alfred? 
ASTA.
Was it not, Alfred? 
ASTA
Nem, Alfréd? 
艾斯达
艾尔富吕,不是医生那句话? 
RITA.
Hvad var det da, som drev dig? 
RITA.
What was it, then? 
RITA
Hát mi űzött oda más? 
吕 达
那么是什么逼你上山的? 
ALLMERS.
Det var det, at jeg fandt ikke ro ved mit arbejdsbord længer. 
ALLMERS.
It was this: I found there was no more peace for me, there in my study. 
ALMERS
A dolog ugy áll, hogy nem találtam a munkám mellett nyugalmat. 
沃尔茂
是这么回事:我觉得在书房里待着,我的心再也安静不下去了。 
RITA.
Ikke ro! Kære, hvem forstyrred dig da! 
RITA.
No peace! Why, who disturbed you? 
RITA
Nem találtál nyugalmat? Hát ki zavarta meg, édes Alfrédom? 
吕 达
安静不下去了! 谁打搅你了? 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Ingen udenfra. Men jeg havde en følelse af, at jeg ligefrem misbrugte – eller – nej, forsømte mine bedste evner. At jeg sløsed tiden væk. 
ALLMERS.
[Shaking his head.]
No one from without. But I felt as though I were positively abusing--or, say rather, wasting--my best powers--frittering away the time. 
ALMERS
(fejét rázza)
Külsőleg senki. De olyan érzés fogott el, hogy legjobb erőmet elvesztegettem, vagyis elhanyagolom —, időmet elpazarlom. 
沃尔茂
(摇头)
不是外头有人打搅我,是我自己觉得好像简直是在滥用--- 或者可以说是在糟蹋--- 我的最好的能力,浪费我的光阴。 
ASTA
(med store øjne).
Når du sad og skrev på bogen? 
ASTA.
[With wide eyes.]
When you were writing at your book? 
ASTA
(tágranyilt szemmel)
Amikor a könyveden dolgoztál? 
艾斯达
(睁大眼睛)
你在写书的时候心里是那么想的吗? 
ALLMERS
(nikker).
For jeg har da vel ikke evner til bare det alene. Jeg måtte vel kunne udrette et eller andet ellers også. 
ALLMERS.
[Nodding.]
For I cannot think that my powers are confined to that alone. I must surely have it in me to do one or two other things as well. 
ALMERS
(bólint)
Én nem vagyok erre teremtve. Mást is kellene még alkotnom. 
沃尔茂
(点头)
我不甘心把我的能力单用在那上头。我这人一定还有能力做一两件别的事。 
RITA.
Var det det, du sad og grubled over? 
RITA.
Was that what you sat there brooding over? 
RITA
S ezen töprengtél? 
吕 达
从前你老坐着发愣莫非就为这件事? 
ALLMERS.
Ja, det var det nærmest. 
ALLMERS.
Yes, mainly that. 
ALMERS
A legtöbbnyire. 
沃尔茂
主要是为这件事。 
RITA.
Og derfor blev du så utilfreds med dig selv i den sidste tid. Og med os andre også. Ja, for det var du, Alfred! 
RITA.
And so that is what has made you so discontented with yourself of late; and with the rest of us as well. For you know you were discontented, Alfred. 
RITA
S azért voltál az utóbbi időben önmagaddal olyan elégületlen? S velünk is. Mert az voltál igazán, Alfréd! 
吕 达
近来你对于自己那么不满意--- 对于我们也不满意--- 原来就为这件事啊。艾尔富吕,你总该知道近来你心里不满意。 
ALLMERS
(ser hen for sig).
Der sad jeg bøjet over bordet og skrev dag efter dag. Mangen gang halve natten også. Skrev og skrev på den store, tykke bogen om „Det menneskelige ansvar“. Hm! 
ALLMERS.
[Gazing straight before him.]
There I sat bent over my table, day after day, and often half the night too--writing and writing at the great thick book on “Human Responsibility.” H’m! 
ALMERS
Ott ültem íróasztalom mellett nap-nap után, néha éjszakákon át is. írtam, irtam vaskos könyvemet: "Az emberi kötelezettségek". Hm! (Maga elé bámul)  
沃尔茂
(瞪着眼睛向前看)
我在书房里整天伏在书桌上--- 有时候还弄到半夜--- 写《人的责任》那部大厚书。嗯! 
ASTA
(lægger hånden på hans arm).
Men, kære, – den bogen skal jo bli’ dit livsværk. 
ASTA.
[Laying her hand upon his arm.]
But, Alfred--that book is to be your life-work. 
ASTA
(kezét vállára teszi)
De édesem — ez a könyv életed főműve, munkásságodnak kitűzött célja! 
艾斯达
(把手搭在他胳臂上)
艾尔富吕,那部书是你的终身事业啊! 
RITA.
Ja, det har du da tidt nok sagt. 
RITA.
Yes, you have said so often enough. 
RITA
Igenis, — elégszer hangsúlyoztad. 
吕 达
对啊,你自己也常这么说。 
ALLMERS.
Jeg tænkte så. Lige siden jeg begyndte at bli’ voksen. (med et varmt udtryk i øjnene.) Så satte du mig i stand til at gå i vej med det, du kære Rita – 
ALLMERS.
I thought so. Ever since I grew up, I have thought so. [With an affectionate expression in his eyes.] And it was you that enabled me to devote myself to it, my dear Rita-- 
ALMERS
Azt hittem — már serdülő koromban. (Meleg tekintettel) És te, édes Ritám, lehetővé tetted, hogy hozzá foghassak a megvalósításához. 
沃尔茂
我从前是这么想。自从我长大成人之后,我一直是这么想。(眼睛里露出亲爱的神情)亲爱的吕达,我能专心致志写文章,都是你的功劳。 
RITA.
Å snak! 
RITA.
Oh, nonsense! 
RITA
Ostobaság! 
吕 达
胡说! 
ALLMERS
(smiler til hende).
– du med dit guld og med dine grønne skoge – 
ALLMERS.
[Smiling to her.]--you, with your gold, and your green forests-- 
ALMERS
(mosolyog)
Aranybányáiddal — 
沃尔茂
(对她微笑)
你用你的黄金,你的绿树林--- 
RITA
(halvt leende, halvt fortrydelig).
Kommer du med det tøjeri igen, så banker jeg dig. 
RITA.
[Half laughing, half vexed.]
If you begin all that rubbish again, I shall beat you. 
RITA
(félig nevetve, félig haraggal)
Ha nem hallgatsz el, rád ütök. 
吕 达
(半笑半恼)
你再说那一套废话,我就要打你了。 
ASTA
(ser bekymret på ham).
Men bogen, Alfred? 
ASTA.
[Looking sorrowfully at him.]
But the book, Alfred? 
ASTA
(aggódva)
De mi van a könyveddel, Alfréd? 
艾斯达
(伤心地瞧他)
艾尔富吕,可是那部书呢? 
ALLMERS.
Den begyndte ligesom at fjerne sig. Men mere og mere steg tanken om de højere pligter, som stilled sit krav til mig. 
ALLMERS.
It began, as it were, to drift away from me. But I was more and more beset by the thought of the higher duties that laid their claims upon me. 
ALMERS
Mindig jobban eltávolodik tőlem. Magasabb rendű kötelességek kerítik hatalmamba lényemet. 
沃尔茂
那部书好像逐渐跟我疏远了。我心里觉得越来越难摆脱向我逼上来的那些更高的责任。 
RITA
(strålende, griber hans hånd).
Alfred! 
RITA.
[Beaming, seizes his hand.]
Alfred! 
RITA
(örömmel)
Alfréd? 
吕 达
(满面喜悦,抓住他的手)
艾尔富吕! 
ALLMERS.
Tanken om Eyolf, kære Rita. 
ALLMERS.
The thought of Eyolf, my dear Rita. 
ALMERS
A kötelesség Eyolf iránt, — édes Ritám. 
沃尔茂
亲爱的吕达,我心里想的是对艾友夫的责任。 
RITA
(skuffet, slipper hånden).
Ah, – om Eyolf! 
RITA.
[Disappointed, drops his hand.]
Ah--of Eyolf! 
RITA
(csalódással)
Ugy — Eyolf iránt! 
吕 达
(失望,放下他的手)
哦,你想的是艾友夫! 
ALLMERS.
Dybere og dybere har stakkers lille Eyolf taget plads i mig. Efter det ulykkelige fald fra bordet –. Og mest efter at vi har visshed for, at det er uopretteligt – 
ALLMERS.
Poor little Eyolf has taken deeper and deeper hold of me. After that unlucky fall from the table--and especially since we have been assured that the injury is incurable-- 
ALMERS
Mindig erősebben és erősebben lép előtérbe lelkemben szegény kis Eyolf. Az asztalról való szerencsétlen leesés óta, s mivel biztosan tudjuk, hogy baja gyógyíthatatlan. 
沃尔茂
可怜的小艾友夫,我越来越撇不下他了。自从他从桌子上摔下来之后--- 尤其是自从咱们确实知道他的伤害无法医治之后--- 
RITA
(indstændigt).
Men du ta’r dig jo af ham, alt hvad du kan, Alfred! 
RITA.
[Insistently.]
But you take all the care you possibly can of him, Alfred! 
RITA
Te gondozod, ahogyan csak lehet, Alfréd! 
吕 达
(missing)艾尔富吕,反正你在用全副力量照管他呀! 
ALLMERS.
Som en skolemester, ja. Men ikke som en far. Og en far er det jeg vil være for Eyolf herefter. 
ALLMERS.
As a schoolmaster, yes; but not as a father. And it is a father that I want henceforth to be to Eyolf. 
ALMERS
Igen, mint egy tanitó, de nem mint apa. És Eyolfnak apja leszek ezentúl. 
沃尔茂
作为一个教师,我已经用尽了力量,然而作为一个父亲,我用的力量还嫌不够。从今以后我要做艾友夫的父亲。 
RITA
(ser på ham og ryster på hodet).
Jeg forstår dig visst ikke rigtig. 
RITA.
[Looking at him and shaking her head.]
I don’t think I quite understand you. 
RITA
Nem értelek egészen. 
吕 达
(瞧瞧他,摇摇头)
我不大明白你的意思。 
ALLMERS.
Jeg mener, at jeg af al min magt vil prøve på at gøre ham det uoprettelige så lindt og så let som tænkeligt er. 
ALLMERS.
I mean that I will try with all my might to make his misfortune as painless and easy to him as it can possibly be. 
ALMERS
Minden erőmből enyhíteni akarom sorsát és lehetőleg könnyűvé tenni a megváltozhatatlant. 
沃尔茂
我的意思是,从今以后我要用全副力气尽量减轻他的灾难的痛苦。 
RITA.
Å men, du, – Gud ske lov, jeg tror ikke, han føler det så dybt. 
RITA.
Oh, but, dear--thank Heaven, I don’t think he feels it so deeply. 
RITA
Hála Istennek, amit még nem érez át eddig mélyebben. 
吕 达
可是,幸亏他自己未必觉得很痛苦。 
ASTA
(bevæget).
Jo, Rita, det gør han. 
ASTA.
[With emotion.]
Yes, Rita, he does. 
ASTA
De igen, Rita, átérzi. 
艾斯达
(伤心)
不,吕达,他觉得。 
ALLMERS.
Ja, vær viss på det, at han føler det dybt. 
ALLMERS.
Yes, you may be sure he feels it deeply. 
ALMERS
Légy meggyőződve róla, nagyon is mélyen érzi. 
沃尔茂
真是,他很觉得。 
RITA
(utålmodig).
Men, kære, – hvad mere kan du da gøre for ham? 
RITA.
[Impatiently.]
But, Alfred, what more can you do for him? 
RITA
(türelmetlenül)
De édes Alfréd, mit tehetsz még érte? 
吕 达
(不耐烦)
艾尔富吕,那么你还能给他想什么办法呢? 
ALLMERS.
Jeg vil prøve på at lyse op i alle de rige muligheder, som dæmrer i hans barnesjæl. Alt, hvad han rummer af ædle spirer vil jeg bringe til at skyde vækst, – sætte blomst og frugt. (varmere og varmere, rejser sig.) Og jeg vil mere end det! Jeg vil hjælpe ham til at bringe samklang mellem hans ønsker og det, som ligger opnåeligt foran ham. For sådan er han ikke nu. Al hans higen går imod det, som for hele livet vil bli’ uopnåeligt for ham. Men jeg vil skabe lykkefølelse i hans sind.
(han går et par gange op og ned ad gulvet. Asta og Rita følger ham med øjnene.) 
ALLMERS.
I will try to perfect all the rich possibilities that are dawning in his childish soul. I will foster all the germs of good in his nature--make them blossom and bear fruit. [With more and more warmth, rising.] And I will do more than that! I will help him to bring his desires into harmony with what lies attainable before him. That is just what at present they are not. All his longings are for things that must for ever remain unattainable to him. But I will create a conscious happiness in his mind.
[He goes once or twice up and down the room. ASTA and RITA follow him with their eyes.] 
ALMERS
Megkísértem, hogy világosságot ébreszszek a gyermeki lélek minden zugában, ahol a lehetőségét remélhetem. Ami nemes csirát hord magában, naggyá akarom növeszteni, hogy virágot fakasszon s gyümölcsöt teremjen. S még többet teszek. Óhajtásait oda terelem, hogy összhangba jussanak azzal, amit elérhet az életben. Mert ez hiányzik nála. Minden vágya most még az elérhetetlenért eped. Én a boldogság érzetét akarom benne fölkölteni.
(Fel-alá jár néhányszor, Rita, Ásta szemmel követik) 
沃尔茂
我要把他童年心灵上正在萌芽的种子全部培养起来。我要培育他天性中的一切善良的幼芽--- 让它们开花,让它们结果。(越说越兴奋,索性站起来)我要做的事还不止这些! 我要帮他把他的愿望跟他可以达到的条件配合起来。目前的情形恰恰不是如此,他想要的东西都是他永远不能到手的。我要在他心里培养一种自觉的快乐。
(他在屋里来回走了一两次,艾斯达和吕达都用眼睛盯着他。) 
RITA.
Du skulde ta’ disse ting med mere ro, Alfred! 
RITA.
You should take these things more quietly, Alfred! 
RITA
Több nyugalommal foglalkozzál ezekkel a dolgokkal, Alfréd. 
吕 达
艾尔富吕,在这些事头上,你应该沉着一点! 
ALLMERS
(standser ved bordet til venstre og ser på dem).
Eyolf skal ta’ mit livsværk op. Ifald han så vil. Eller han kan få vælge noget, som er fuldt ud hans eget. Kanske helst det. – Nå, for alle tilfældes skyld så la’r jeg mit ligge. 
ALLMERS.
[Stops beside the table on the left, and looks at them.]
Eyolf shall carry on my life-work--if he wants to. Or he shall choose one that is altogether his own. Perhaps that would be best. At all events, I shall let mine rest as it is. 
ALMERS
Eyolf vegye át az én életcélomat, munkámat, ha akarja. Vagy válasszon olyat, amely a tulajdon lelkéből fakad, ez volna talán a leghelyesebb. Én mindenesetre félbehagyom a munkámat. 
沃尔茂
(在左首桌旁站在,瞧着她们)
假使艾友夫愿意的话,我要叫他继续我的事业。再不,就让他选择一桩完全适合自己心愿的事业。也许这办法最好。无论如何,我要把自己的事业暂时搁置起来。 
RITA
(rejser sig).
Men, kæreste Alfred, – kan du da ikke arbejde både for dig selv og for Eyolf? 
RITA.
[Rising.]
But, Alfred dear, can you not work both for yourself and for Eyolf? 
RITA
De szivem, nem tudnál mindkettőtökért dolgozni? 
吕 达
(站起来)
艾尔富吕,你不能为自己和艾友夫同时出力吗? 
ALLMERS.
Nej, det kan jeg ikke. Umuligt! Jeg kan ikke dele mig selv her. Og derfor så viger jeg. Eyolf skal være den fuldfærdige i vor slægt. Og jeg vil sætte mit nye livsværk i det at gøre ham til den fuldfærdige. 
ALLMERS.
No, I cannot. It is impossible! I cannot divide myself in this matter--and therefore I efface myself. Eyolf shall be the complete man of our race. And it shall be my new life-work to make him the complete man. 
ALMERS
Lehetetlen. Nem oszthatom el lényemet s ezért a magam részéről lemondok. Eyolf legyen családunk koronája, (az lesz életemnek a föladata, hogy azzá legyen.  
沃尔茂
不行,办不到! 在这件事上头,我不能把自己分成两半儿--- 所以我要把自己撇开。我要艾友夫做咱们家一个完整无缺的人。将来我的事业就是把他培养成这么个人物。 
ASTA
(har rejst sig og går hen til ham).
Dette her har kostet dig en forfærdelig hård kamp, Alfred. 
ASTA.
[Has risen and now goes up to him.]
This must have cost you a terribly hard struggle, Alfred? 
ASTA
Ugy-e, nagy küzdelmedbe került ez a lemondás? 
艾斯达
(早已站起来,现在走到他面前)
艾尔富吕,在这件事上头,你心里一定经过了一番艰苦的斗争,是不是? 
ALLMERS.
Ja, det har det. Her hjemme havde jeg aldrig vundet bugt med mig selv. Aldrig tvunget mig selv ind under forsagelsen. Aldrig her hjemme. 
ALLMERS.
Yes, it has. At home here, I should never have conquered myself, never brought myself to the point of renunciation. Never at home! 
ALMERS
Ugy van. Itthon nem győztem volna soha magam fölött s nem tudtam volna az önmegtagadásig fölemelkedni. Itt nem! 
沃尔茂
是。在家里待着,我绝不能克服自己,绝不能做到这种克己功夫。在家里做不到! 
RITA.
Var det altså derfor du rejste ud i sommer? 
RITA.
Then that was why you went away this summer? 
RITA
Ezért mentél el tehát ezen a nyáron? 
吕 达
今年夏天你出门,就为这个吗? 
ALLMERS
(med lysende øjne).
Ja! Og så kom jeg op i den uendelige ensomhed. Fik se solopgangen lyse over tinderne. Føle mig nærmere stjernerne. Næsten som i forståelse og i samfund med dem. Og så kunde jeg det. 
ALLMERS.
[With shining eyes.]
Yes! I went up into the infinite solitudes. I saw the sunrise gleaming on the mountain peaks. I felt myself nearer the stars--I seemed almost to be in sympathy and communion with them. And then I found the strength for it. 
ALMERS
(csillogó szemmel)
Igen. Így följutottam a végtelen magasba. Láttam a fölkelő nap sugarait az ormokon ragyogni. A csillagokhoz voltam közelebb — s mintha értenők egymást, mint jó barátok — s ekkor sikerült. 
沃尔茂
(眼睛闪光)
对! 我走进了无穷的寂寞世界。在山顶上我看见了耀眼的日出。我觉得自己跟天上的星靠近了些--- 好像几乎跟它们有了感情,有了联系。那时候我有那股力量。 
ASTA
(ser tungt på ham).
Men aldrig vil du skrive mere på bogen om „Det menneskelige ansvar“? 
ASTA.
[Looking sadly at him.]
But you will never write any more of your book on “Human Responsibility”? 
ASTA
(busan)
A könyveden "Az emberiség kötelezettségein" nem fogsz dolgozni többé soha? 
艾斯达
(看着他,心里难过)
你那部《人的责任》不打算写了? 
ALLMERS.
Nej, aldrig, Asta. Jeg kan ikke splitte mig selv mellem to opgaver, siger jeg jo. – Men jeg vil føre det menneskelige ansvar igennem – i mit liv. 
ALLMERS.
No, never, Asta. I tell you I cannot split up my life between two vocations. But I will act out my “human responsibility”--in my own life. 
ALMERS
Soha, Asta. Mondtam már: Két föladat között nem oszthatom föl magamat, de az emberi kötelezettséget teljesítem a valóságban. 
沃尔茂
不写了,艾斯达。我告诉你,我不能把自己分成两半儿同时干两桩事业。然而我要在自己的生活中间实行我的“人的责任”。 
RITA
(med et smil).
Tror du virkelig, at du kan holde fast ved slige høje forsætter her hjemme? 
RITA.
[With a smile.]
Do you think you can live up to such high resolves at home here? 
RITA
(mosolyogva)
Azt hiszed, hogy nagyszerű feladatoknak megfelelhetsz itthon? 
吕 达
(一笑)
你住在家里能实现这种高度决心吗? 
ALLMERS
(tager hendes hånd).
I forbund med dig kan jeg det. (rækker den anden hånd frem.) Og i forbund med dig også, Asta. 
ALLMERS.
[Taking her hand.]
With you to help me, I can. [Holds out the other hand.] And with you too, Asta. 
ALMERS
(megfogja kezét)
Veled szövetkezve, igen — s te veled Asta. 
沃尔茂
(拉着她的手)
有你帮着我,我能。(伸出另外那只手)艾斯达,也要你帮着我。 
RITA
(trækker sin hånd til sig).
Med to altså. Du kan altså dog dele dig. 
RITA.
[Drawing her hand away.]
Ah--with both of us! So, after all, you can divide yourself. 
RITA
Tehát kettővel. Mégis megoszthatod tehát magadat. 
吕 达
(把手缩回来)
啊,要我们两个人帮忙! 说来说去,你还是可以把自己分成两半儿。 
ALLMERS.
Men kæreste Rita –!
(Rita går fra ham og stiller sig i havedøren.)
(Det banker let og hurtigt på døren til højre. Ingeniør Borghejm træder rask ind. Han er en ung mand på vel 30 år. Lyst og frejdigt udtryk. Rank holdning.)  
ALLMERS.
Why, my dearest Rita--!
[RITA moves away from him and stands in the garden doorway. A light and rapid knock is heard at the door on the right. Engineer BORGHEIM enters quickly. He is a young man of a little over thirty. His expression is bright and cheerful, and he holds himself erect.] 
ALMERS
De édes Ritám — (Rita otthagyja s a kertajtóhoz áll. Kopognak, a jobb ajtón Borgheim mérnök belép. 30 éves fiatalember, vidám kifejezés, egyenes tartással)  
沃尔茂
喔,最亲爱的吕达!
(吕达转身走开,过去站在通花园的门道里。右首门上有人轻而且快地敲了一声。博杰姆工程师迈着快步进来。他是个三十刚出头的年轻人,满脸高兴,腰板儿挺得笔直。) 
BORGHEJM.
Godmorgen, godmorgen, frue! (standser glad ved synet af Allmers.) Nej, hvad ser jeg! Allerede hjemme igen, herr Allmers? 
BORGHEIM.
Good morning, Mrs. Allmers. [Stops with an expression of pleasure on seeing ALLMERS.] Why, what’s this? Home again already, Mr. Allmers? 
BORGHEIM
Jó reggelt, nagyságos asszonyom. (Észreveszi Almerst) Mit látok! Már itthon, Almers ur? 
博杰姆
你早,沃尔茂太太。(一看见沃尔茂,兴冲冲地站住)唔,怎么回事?沃尔茂先生,你这么快就回来了? 
ALLMERS
(ryster hans hånd).
Ja, jeg kom i nat. 
ALLMERS.
[Shaking hands with him.]
Yes, I arrived list night. 
ALMERS
(kezet szorít vele)
Ma éjjel érkeztem. 
沃尔茂
(跟他握手)
我回来了。昨天夜里到的。 
RITA
(munter).
Han havde ikke lov længer, herr Borghejm. 
RITA.
[Gaily.]
His leave was up, Mr. Borgheim. 
RITA
(vidáman)
Nem volt több szabadsága, Borgheim ur. 
吕 达
(高兴)
他的假期满了,博杰姆先生。 
ALLMERS.
Nej men det er jo ikke sandt, Rita – 
ALLMERS.
No, you know it wasn’t, Rita-- 
ALMERS
De ez nem is Igaz, Rita — 
沃尔茂
不,吕达,假期没满。 
RITA
(kommer nærmere).
Jo visst er det sandt, jo. Hans permission var udløben. 
RITA.
[Approaching.]
Oh yes, but it was, though. His furlough had run out. 
RITA
(közeledve)
S mégis igaz. Szabadsága lejárt. 
吕 达
(走近)
是满了。他休假的日子满了。 
BORGHEJM.
Så De holder Deres mand så stramt i tøjlerne, frue? 
BORGHEIM.
I see you hold your husband well in hand, Mrs. Allmers. 
BORGHEIM
Na, na, nagyságos asszonyom, olyan szigorúan tartja a férjét? 
博杰姆
沃尔茂太太,我看你把丈夫抓得很紧啊。 
RITA.
Jeg holder på mine rettigheder. Og alting må da ha’ en ende også. 
RITA.
I hold to my rights. And besides, everything must have an end. 
RITA
Én jogaimmal élek. S végre minden véget ér egyszer. 
吕 达
我是抓紧自己的权利。再说,万事都该有个结局。 
BORGHEJM.
Å, ikke alting, – håber jeg. – Godmorgen, frøken Allmers! 
BORGHEIM.
Oh, not everything--I hope. Good morning, Miss Allmers! 
BORGHEIM
Ó nem minden — remélem. — Jó reggelt, Asta kisasszony! 
博杰姆
喔,我希望不是万事如此。沃尔茂小姐,你早! 
ASTA
(undvigende).
Godmorgen. 
ASTA.
[Holding aloof from him.]
Good morning. 
ASTA
(tartózkodva)
Jó reggelt — 
艾斯达
(不跟他挨近)
你早。 
RITA
(ser på Borghejm).
Ikke alting, siger De? 
RITA.
[Looking at BORGHEIM.]
Not everything, you say? 
RITA
(Borgheimre tekint)
Nem minden, mondja ön? 
吕 达
(瞧着博杰姆)
你说不是万事如此? 
BORGHEJM.
Ja, jeg tror så fuldt og fast på, at der da ialfald er noget her i verden, som ingen ende ta’r. 
BORGHEIM.
Oh, I am firmly convinced that there are some things in the world that will never come to an end. 
BORGHEIM
Az én meggyőződésem az, hogy van olyan dolog is a világon, aminek nincsen vége. 
博杰姆
我确实相信世界上有些事永远不会完结。 
RITA.
Nu tænker De visst på kærlighed – og sligt noget. 
RITA.
I suppose you are thinking of love--and that sort of thing. 
RITA
Ön bizonnyal a szerelmet gondolja — vagy valami hasonlót. 
吕 达
大概你是指恋爱这一类事情说的! 
BORGHEJM
(varmt).
Jeg tænker på alt det, som dejligt er! 
BORGHEIM.
[Warmly.]
I am thinking of all that is lovely! 
BORGHEIM
Én minden szeretetteljesre és jóra gondolok. 
博杰姆
(热情)我是指一切可爱的事情说的! 
RITA.
Og som aldrig får ende. Ja, lad os tænke på det. Håbe på det, allesammen. 
RITA.
And that never comes to an end. Yes, let us think of that, hope for that, all of us. 
RITA
S arra, ami végtelen —. Legyen, gondoljunk arra is s reméljük mindnyájan. 
吕 达
可爱的事情不会完结。好,让咱们大家都这么想,都这么希望吧。 
ALLMERS
(træder hen til dem).
Nu bli’r De vel snart færdig med vejarbejdet herude? 
ALLMERS.
[Coming up to them.]
I suppose you will soon have finished your road-work out here? 
ALMERS
(hozzájuk lép)
Bevégzi nemsokára az utépitést a vidékünkön? 
沃尔茂
(走近他们)
你在本地的公路工程大概快完了吧? 
BORGHEJM.
Jeg er alt færdig. Blev færdig igår. Det har varet længe nok. Men, Gudskelov, det fik da en ende. 
BORGHEIM.
I have finished it already--finished it yesterday. It has been a long business, but, thank Heaven, that has come to an end. 
BORGHEIM
Már bevégeztem. Tegnap végeztem be. Elég hosszú ideig tartott. De hála Isten, legalább vége. 
博杰姆
已经完工了,昨天完的。这项工程拖的日子可真不少了,谢天谢地,好容易完工了。 
RITA.
Og det er De så kisteglad over? 
RITA.
And you are beaming with joy over that? 
RITA
S ennek örül olyan rendkívüli módon? 
吕 达
工程完了,所以你满脸高兴,是不是? 
BORGHEJM.
Ja, det er jeg rigtignok! 
BORGHEIM.
Yes, I am indeed! 
BORGHEIM
Természetesen. 
博杰姆
可不是么! 
RITA.
Nå, det må jeg sige – 
RITA.
Well, I must say-- 
RITA
Nos, meg kell vallanom — 
吕 达
可是你--- 
BORGHEJM.
Hvad, frue? 
BORGHEIM.
What, Mrs. Allmers? 
BORGHEIM
Mit, nagyságos asszonyom? 
博杰姆
你说什么,沃尔茂太太? 
RITA.
Det er just ikke videre pænt af Dem, herr Borghejm. 
RITA.
I don’t think it is particularly nice of you, Mr. Borgheim. 
RITA
Ez nem éppen dicséretes öntől, Borgheim ur. 
吕 达
博杰姆先生,我说你这人有点要不得。 
BORGHEJM.
Så? Hvorfor ikke det? 
BORGHEIM.
Indeed! Why not? 
BORGHEIM
S miért nem? 
博杰姆
真的么! 为什么要不得? 
RITA.
Nej, for da kommer De vel ikke ret ofte ud på disse kanter herefter. 
RITA.
Well, I suppose we sha’n’t often see you in these parts after this. 
RITA
Mert igen ritkán jön mifelénk ezután. 
吕 达
往后我们恐怕不能在这一带常跟你见面了。 
BORGHEJM.
Nej, det er sandt. Det tænkte jeg ikke på. 
BORGHEIM.
No, that is true. I hadn’t thought of that. 
BORGHEIM
Igaza van, erre nem is gondoltam. 
博杰姆
这倒是实话,我没想到这上头。 
RITA.
Nå, en gang imellem kan De vel sagtens komme ud til os alligevel. 
RITA.
Oh well, I suppose you will be able to look in upon us now and then all the same. 
RITA
De hébe-korba csak meglátogat bennünket? 
吕 达
我想有时候也许还是可以来看我们。 
BORGHEJM.
Nej, det bli’r nok desværre umuligt for mig på lange tider nu. 
BORGHEIM.
No, unfortunately that will be out of my power for a very long time. 
BORGHEIM
Sajnos, hosszu ideig lehetetlen lesz. 
博杰姆
不行,不凑巧得很,在一个很长的时期里我不能来看你们。 
ALLMERS.
Så? Hvorfor det da? 
ALLMERS.
Indeed! How so? 
ALMERS
Ugy? És miért? 
沃尔茂
真的吗! 为什么不能? 
BORGHEJM.
Jo, for nu har jeg fåt et stort, nyt arbejde, som jeg må ta’ fat på straks. 
BORGHEIM.
The fact is, I have got a big piece of new work that I must set about at once. 
BORGHEIM
Egy nagy munkát vállaltam el, amelyet azonnal átveszek. 
博杰姆
因为我有一项新的大工程必须马上就动手。 
ALLMERS.
Nej, har De det? (trykker hans hånd.) Det glæder mig hjertelig. 
ALLMERS.
Have you indeed?--[Pressing his hand.]--I am heartily glad to hear it. 
ALMERS
Igazán? (Megszorítja kezét) Ennek szivből örülök. 
沃尔茂
真的吗?(使劲握他的手)我听见这消息心里真高兴。 
RITA.
Gratulerer, gratulerer, herr Borghejm! 
RITA.
I congratulate you, Mr. Borgheim! 
RITA
Gratulálok, Borgheim ur. 
吕 达
恭喜,恭喜,博杰姆先生! 
BORGHEJM.
Hys, hys, – jeg har egentlig ikke lov til at snakke højt om det endnu! Men jeg kan ikke dy mig! – Det er et svært vejarbejde – oppe i det nordlige. Med fjeldovergange – og med de utroligste vanskeligheder at overvinde! (udbrydende.) Å, du store, vakkre verden, – hvad det er for en lykke, det, at være vejbygger! 
BORGHEIM.
Hush, hush--I really ought not to talk openly of it as yet! But I can’t help coming out with it! It is a great piece of road-making--up in the north--with mountain ranges to cross, and the most tremendous difficulties to overcome!--[With an outburst of gladness.]--Oh, what a glorious world this is--and what a joy it is to be a road-maker in it! 
BORGHEIM
Csitt, csitt, még nem szabad hangosan beszélnem róla! De nem zárhatom magamba. Egy kemény útépítő munka északon — hegyi járatokkal — s minden elképzelhető akadályok leküzdésével. (Izgatottan) Ó te nagy, te szép világ! S milyen nagy szerencse — úttörőnek lenni! 
博杰姆
嘘,嘘--- 其实目前我还不应该公开谈论这件事! 然而我忍不住就说出来了!这是一项巨大的公路工程--- 路线在北方--- 要翻山越岭,要克服异乎寻常的困难!(一阵高兴)好一个光明世界! 在这世界上做个修路的人多么快乐! 
RITA
(smiler og ser drillende på ham).
Er det bare for det vejarbejdets skyld, at De kommer herud så rent ellevild idag? 
RITA.
[Smiling, and looking teasingly at him.]
Is it road-making business that has brought you out here to-day in such wild spirits? 
RITA
(mosolyogva)
Csupán ennek a munkának a gondolata hevíti föl nálunk? 
吕 达
(瞧着他,带笑打趣他)
难道是为了修路的事,今天你才这么兴高采烈地上我们这儿来吗? 
BORGHEJM.
Nej, ikke for det alene. Men for alle de lyse og lovende udsigter, som åbner sig for mig. 
BORGHEIM.
No, not that alone. I am thinking of all the bright and hopeful prospects that are opening out before me. 
BORGHEIM
Nem csupán az, azok a fényes és szép kilátások is, melyek kecsegtetnek. 
博杰姆
倒不是专为修路的事。我正在想在我面前展开的一切光明前程。 
RITA
(som før).
Aha, der er kanske noget endnu dejligere bagved! 
RITA.
Aha, then perhaps you have something still more exquisite in reserve! 
RITA
(enyelegve)
Ahá, emögött tán valami még szebb és kecsegtetőbb lappang! 
吕 达
哈哈! 这么说,还有一桩更美妙的事情等着你呢! 
BORGHEJM
(skotter mod Asta).
Hvem véd! Når lykken først kommer, så plejer den jo komme som en vårflom. (vender sig til Asta.) Frøken Allmers, skulde ikke vi to spadsere en liden tur sammen? Sådan som vi plejer? 
BORGHEIM.
[Glancing towards ASTA.]
Who knows! When once happiness comes to us, it is apt to come like it spring flood. [Turns to ASTA.] Miss Allmers, would you not like to take a little walk with me? As we used to? 
BORGHEIM
(lopva Astára tekint)
Ki tudja! Ha a szerencse betoppan, ugy jő, mint a tavaszi áradat. (Astához fordul) Asta kisasszony, nem jön velem egy kis sétára? — mint máskor szoktunk! 
博杰姆
(眼睛瞟着艾斯达)
那可说不定! 喜事只要一动头往往会像春潮似的涌过来。(转脸向艾斯达)沃尔茂小姐,你愿意不愿意跟我出去散散步? 像咱们从前那样子? 
ASTA
(hurtig).
Nej, nej tak. Ikke nu. Ikke idag. 
ASTA.
[Quickly.]
No--no, thank you. Not now. Not to-day. 
ASTA
(gyorsan)
Köszönöm, ma nem. 
艾斯达
(很快地回答)
不,谢谢。现在我不去。今天不去。 
BORGHEJM.
Å, kom så! Bare en bitte liden tur! Jeg synes, jeg har så meget at snakke med Dem om, før jeg rejser. 
BORGHEIM.
Oh, do come! Only a little bit of a walk! I have so much I want to talk to you about before I go. 
BORGHEIM
Jöjjön hát — csak egy kis sétára! Ugy érzem, hogy sok mondanivalóm volna, mielőtt elutazom. 
博杰姆
喔,去吧! 稍微走一走! 我在动身之前有好些话要跟你谈呢。 
RITA.
Det er kanske noget, som De ikke må snakke højt om endnu? 
RITA.
Something else, perhaps, that you must not talk openly about as yet? 
RITA
Amiről még nem beszélhet hangosan? 
吕 达
是不是还有目前能公开谈论的事情? 
BORGHEJM.
Hm, det kommer nu an på – 
BORGHEIM.
H’m, that depends-- 
BORGHEIM
Az attól függ — 
博杰姆
唔,那要看怎么说了。 
RITA.
Ja, for De kan jo også godt hviske. (halv sagte.) Asta, du må endelig gå med ham. 
RITA.
But there is nothing to prevent your whispering, you know. [Half aside.] Asta, you must really go with him. 
RITA
Nos, suttogva is elmondhatja. (Astához) Asta, ne kéresd magad — menj hát sétálni. 
吕 达
可是并没有人拦着你们咬耳朵说体己话呀。(半背着人)艾斯达,你应该陪他去走一走。 
ASTA.
Men, kære Rita – 
ASTA.
But, my dear Rita-- 
ASTA
De édes Ritám — 
艾斯达
可是,我的亲吕达--- 
BORGHEJM
(bedende).
Frøken Asta, – husk på, at dette skulde være en afskedstur – for lange, lange tider. 
BORGHEIM.
[Imploringly.]
Miss Asta--remember it is to be a farewell walk--the last for many a day. 
BORGHEIM
Ásta, gondolja meg — ez tán az utolsó séta hosszú, hosszú időre. 
博杰姆
(央告)
艾斯达小姐,别忘了这是我向你告别的散步--- 咱们要隔好一阵子才能再见面呢。 
ASTA
(tager sin hat og parasol).
Ja-ja, lad os gå lidt omkring nede i haven da. 
ASTA.
[Takes her hat and parasol.]
Very well, suppose we take a stroll in the garden, then. 
ASTA
(kalapot s ernyőt vesz) Jól van tehát — menjünk egy kicsit a kertbe. 
艾斯达
(拿起帽子阳伞)
好吧,那么咱们就在花园里走走。 
BORGHEJM.
Å tak, tak for det! 
BORGHEIM.
Oh, thank you, thank you! 
BORGHEIM
Milyen hálás vagyok! 
博杰姆
谢谢,谢谢! 
ALLMERS.
Og se så lidt efter Eyolf med det samme. 
ALLMERS.
And while you are there you can see what Eyolf is doing. 
ALMERS
S vigyázz egy kicsit Eyolfra. 
沃尔茂
你上花园的时候顺便看看艾友夫在干什么。 
BORGHEJM.
Ja, Eyolf, det er sandt! Hvor er Eyolf henne idag? Jeg har noget med til ham. 
BORGHEIM.
Ah, Eyolf, by the bye! Where is Eyolf to-day? I’ve got something for him. 
BORGHEIM
Igaz, Eyolf — hol van Eyolf? Hoztam neki valamit. 
博杰姆
哦,说起艾友夫,我想起来了! 他现在在哪儿? 我给他带了点东西来。 
ALLMERS.
Han går og leger etsteds dernede. 
ALLMERS.
He is out playing somewhere. 
ALMERS
Valahol a kertben játszik. 
沃尔茂
他在外头什么地方玩呢。 
BORGHEJM.
Nej virkelig! Så han er begyndt at lege nu? Ellers plejer han bare sidde inde og læse. 
BORGHEIM.
Is he really! Then he has begun to play now? He used always to be sitting indoors over his books. 
BORGHEIM
Igazán játszik? Eddig mindig a szobában ült és tanult. 
博杰姆
是吗? 他现在能玩了吗? 从前他老坐在屋里念书。 
ALLMERS.
Det skal ha’ en ende. En rigtig friluftsgut skal der bli’ af ham. 
ALLMERS.
There is to be an end of that now. I am going to make a regular open-air boy of him. 
ALMERS
Annak vége — a szabad levegőn edzett gyerek lesz majd belőle. 
沃尔茂
现在不那么办了。我要把他培养成一个真正过露天生活的孩子。 
BORGHEJM.
Se, det er ret! Ud i det fri med ham også, stakker! Herregud, en kan da ikke gøre noget bedre end lege i denne velsignede verden. Jeg synes hele livet er som en leg, jeg! – Kom så, frøken Asta!
(Borghejm og Asta går ud på verandaen og ned gennem haven.) 
BORGHEIM.
Ah, now, that’s right! Out into the open air with him, poor little fellow! Good Lord, what can we possibly do better than play in this blessed world? For my part, I think all life is one long playtime!--Come, Miss Asta!
[BORGHEIM and ASTA go out on the verandah and down through the garden.] 
BORGHEIM
Ez a helyes! Ki vele a szabad természetbe! Úristen, helyesebbet ugy sem tehetünk ezen a szép gyönyörű világon, mint hogy játszunk. Ugy tetszik, mintha az egész élet csupán játék lenne. Előre, Ásta nagysám!
(Borgheim, Ásta lemennek a kertbe) 
博杰姆
嗯,这才对了! 让他在外头玩吧,可怜的小家伙! 天啊,在这世界上还有什么比玩更好的事情? 据我看来,从小到老,一生都是玩的时期! 艾斯达小姐,走吧!
(博杰姆和艾斯达走上廊子,进了花园。) 
ALLMERS
(står og ser efter dem).
Du, Rita, – tror du, der er noget imellem de to? 
ALLMERS.
[Stands looking after them.]
Rita--do you think there is anything between those two? 
ALMERS
Rita — nem gondolod, hogy kettőjük közt van valami? 
沃尔茂
(站着瞧他们的背影)
吕达,你看他们俩有点意思没有? 
RITA.
Jeg véd ikke, hvad jeg skal sige. Før trode jeg det. Men Asta er ble’t mig så uforklarlig, – så rent ubegribelig i den sidste tid. 
RITA.
I don’t know what to say. I used to think there was. But Asta has grown so strange to me--so utterly incomprehensible of late. 
RITA
Nem tudom, mit mondjak. Előbb én is hittem. De egy idő óta Ásta olyan rejtélyes, megfoghatatlan — 
吕 达
我不知道怎么说。从前我觉得他们有点意思。可是近来我觉得艾斯达很古怪--- 叫人完全猜不透。 
ALLMERS.
Så? Er hun det. Mens jeg var borte? 
ALLMERS.
Indeed! Has she? While I have been away? 
ALMERS
Igazán? Távollétem óta? 
沃尔茂
真的吗? 她改样子了吗? 我不在家的时候改的吗? 
RITA.
Ja, i de sidste par uger, synes jeg. 
RITA.
Yes, within the last week or two. 
RITA
Igen, néhány hét óta. 
吕 达
是的,在最近一两个星期里。 
ALLMERS.
Og du tror ikke, at hun nu længer bry’r sig sådan videre om ham? 
ALLMERS.
And you think she doesn’t care very much about him now? 
ALMERS
S most azt hiszed, már nem kell neki. 
沃尔茂
你看她现在是不是不很喜欢博杰姆了? 
RITA.
Ikke alvorligt. Ikke helt og holdent. Hensynsløst. Det tror jeg ikke. (ser forskende på ham.) Vilde det være dig imod, ifald hun gjorde det? 
RITA.
Not, seriously; not utterly and entirely; not unreservedly--I am sure she doesn’t. [Looks searchingly at him.] Would it displease you if she did? 
RITA
Komolyan, nem. Nem, határozottan minden kétség nélkül. (Kutatva rá néz) Neked kellemetlen lenne, ha elfogadná? 
吕 达
我看她不是认真地--- 全心全意地--- 全副精神地喜欢他。(仔细打量他)要是她认真喜欢博杰姆,你会不会不高兴? 
ALLMERS.
Ikke egentlig imod. Men det vilde jo unægtelig være en ængstende tanke – 
ALLMERS.
It would not exactly displease me. But it would certainly be a disquieting thought-- 
ALMERS
Kellemetlen — nem. De aggasztana a gondolat. 
沃尔茂
倒也不一定是不高兴。可是我心里当然会不安定。 
RITA.
Ængstende? 
RITA.
Disquieting? 
RITA
Aggasztana? 
吕 达
不安定? 
ALLMERS.
Ja, for du må huske på, at jeg har ansvar for Asta. For hendes livs lykke. 
ALLMERS.
Yes; you must remember that I am responsible for Asta--for her life’s happiness. 
ALMERS
Gondold meg — felelős vagyok Astáért és élete boldogságáért. 
沃尔茂
是的。你别忘了我对艾斯达--- 我对她的终身幸福有责任。 
RITA.
Å hvad – ansvar! Asta er da vel voksen? Hun forstår da sagtens at vælge selv, skulde jeg tro. 
RITA.
Oh, come--responsible! Surely Asta has come to years of discretion? I should say she was capable of choosing for herself. 
RITA
Mit — felelős? Ásta felnőtt s tud maga választani — gondolom. 
吕 达
哼,算了吧,什么责任不责任的! 艾斯达不是已经到了自己负责任的年龄了吗? 在婚姻问题上,我想她自己会拿主意。 
ALLMERS.
Ja, vi får jo håbe det, Rita. 
ALLMERS.
Yes, we must hope so, Rita. 
ALMERS
Reméljük, Rita. 
沃尔茂
对,吕达,咱们但愿如此。 
RITA.
Jeg for min part tror nu slet ikke noget ondt om Borghejm. 
RITA.
For my part, I don’t think at all ill of Borgheim. 
RITA
Én részemről Borgheimot elég rokonszenvesnek találom. 
吕 达
就我说,我一点儿都不觉得博杰姆这人要不得。 
ALLMERS.
Nej, kære, – det gør jo ikke jeg heller. Tvert imod. Men alligevel – 
ALLMERS.
No, dear--no more do I--quite the contrary. But all the same-- 
ALMERS
Hiszen én is, gyermekem — s mégis — 
沃尔茂
我也没这意思--- 并且还恰恰相反。可是--- 
RITA
(vedblivende).
Og jeg skulde svært gerne se, at der blev et par af ham og Asta. 
RITA.
[Continuing.]
And I should be very glad indeed if he and Asta were to make a match of it. 
RITA
S igen örülnék, ha egy pár lenne belőlük. 
吕 达
(接着说自己的话)
要是他跟艾斯达能做夫妻,我心里很高兴。 
ALLMERS
(misfornøjet).
Ja, hvorfor egentlig det da? 
ALLMERS.
[Annoyed.]
Oh, why should you be? 
ALMERS
(boszusan)
Ugyan miért? 
沃尔茂
(心烦)
为什么你要高兴? 
RITA
(i voksende sindsbevægelse).
Jo, for så måtte hun rejse langt bort med ham? Og så kunde hun aldrig komme herud til os ligesom nu! 
RITA.
[With increasing excitement.]
Why, for then she would have to go far, far away with him! Anal she could never come out here to us, as she does now. 
RITA
(növekvő hevességgel)
Nos, mert jó messzire menne vele — s mert nem lenne nálunk olyan gyakran. 
吕 达
(越说越兴奋)
因为到那时候她就得跟着博杰姆走得远远的了! 她就不能像现在似的到咱们这儿来了。 
ALLMERS
(stirrer forbauset på hende).
Hvad! Kunde du ønske at bli’ Asta kvit! 
ALLMERS.
[Stares at her in astonishment.]
What! Can you really wish Asta to go away? 
ALMERS
(csudálkozva bámul)
Mit? Te Astát le akarod rázni? 
沃尔茂
(惊讶地瞪眼瞧着她)
什么! 你真心讨厌艾斯达,要她走得远远的? 
RITA.
Ja, ja, Alfred! 
RITA.
Yes, yes, Alfred! 
RITA
Igen, Alfréd, ugy van! 
吕 达
对了,对了,艾尔富吕! 
ALLMERS.
Men hvorfor i al verden –? 
ALLMERS.
Why in all the world--? 
ALMERS
De az Istenért, miért? 
沃尔茂
你究竟为什么--- ? 
RITA
(slår armene lidenskabelig om hans hals).
Jo, for så havde jeg dig da endelig for mig selv alene! Skønt – ikke da heller! Ikke helt for mig! (brister i krampegråd.) Å, Alfred, Alfred, –jeg kan ikke gi’ slip på dig. 
RITA.
[Throwing her arms passionately round his neck.]
For then, at last, I should have you to myself alone! And yet--not even then! Not wholly to myself! [Bursts into convulsive weeping.] Oh, Alfred, Alfred--I cannot give you up! 
RITA
(karjait szenvedélyesen nyaka köré fonja)
Mert akkor végre egyedül az enyém lennél! De nem — még akkor sem! Nem egyedül enyém. (Görcsös sirásba tör ki) Alfréd, Alfréd, nem tudok rólad lemondani! 
吕 达
(伸开两只胳臂狠命地搂住他脖子)
因为到那时候我可以遂了多年的心愿把你独占在手里! 其实,即使到那时候也不行! 我还不能把你独占在手里!(突然身子抽动着哭起来)喔,艾尔富吕,艾尔富吕,我不能撂下你! 
ALLMERS
(gør sig læmpeligt løs).
Men kæreste Rita, – så vær da fornuftig! 
ALLMERS.
[Gently releasing himself.]
My dearest Rita, do be reasonable! 
ALMERS
(kibontakozik)
De kedves Ritám, nyugodj meg! 
沃尔茂
(轻轻把身子挣开)
亲爱的吕达,别不讲道理! 
RITA.
Nej, jeg bry’r mig ikke en smule om at være fornuftig! Jeg bry’r mig bare om dig! Om dig alene i hele verden! (kaster sig atter om hans hals.) Om dig, om dig, om dig! 
RITA.
I don’t care a bit about being reasonable! I care only for you! Only for you in all the world! [Again throwing her arms round his neck.] For you, for you, for you! 
RITA
Mit törődöm én a nyugalommal! Csak te veled, egyes-egyedül, csak te veled, te veled (Karjaival újra átöleli) veled — veled! 
吕 达
我不管什么道理不道理! 我只知道爱你! 全世界我只爱你一个人!(又用两只胳臂搂住他脖子)我爱你,我爱你,我爱你! 
ALLMERS.
Slip, slip, – du kvæler mig –! 
ALLMERS.
Let me go, let me go--you are strangling me! 
ALMERS
De bocsáss el, hiszen megfojtasz. 
沃尔茂
松手,松手!你把我憋死了! 
RITA
(slipper ham).
Gid jeg så sandt kunde! (ser gnistrende på ham.) Å, dersom du vidste, hvor jeg har hadet dig –! 
RITA.
[Letting him go.]
How I wish I could! [Looking at him with flashing eyes.] Oh, if you knew how I have hated you--! 
RITA
(elengedi)
Csak tudnálak. (Villogó szemmel nézi) Ha tudnád, mennyire gyűlöltelek! 
吕 达
(把他松开)
我恨不能把你憋死!(两眼闪闪的地瞧着他)喔,你不知道我有时候多么恨你! 
ALLMERS.
Hadet mig –! 
ALLMERS.
Hated me--! 
ALMERS
Gyűlöltél? 
沃尔茂
你恨我! 
RITA.
Ja, – når du sad derinde hos dig selv. Og ruged over dit arbejde. Til langt – langt udover nætterne. (klagende.) Så langt, – så sent, Alfred. – Å, hvor jeg haded dit arbejde! 
RITA.
Yes--when you shut yourself up in your room and brooded over your work--till long, long into the night. [Plaintively.] So long, so late, Alfred. Oh, how I hated your work! 
RITA
Igen, amikor szobádban ültél munkádba elmerülve, késő, késő éjjelig. Olyan sokáig, oly későig Alfréd — ó, te, mennyire gyűlöltem a munkádat! 
吕 达
不错,我恨你--- 有时候你躲在自己屋里埋头工作--- 直到深更半夜。(音调凄惨)艾尔富吕,时间那么长,那么晚。喔,我恨透了你的工作! 
ALLMERS.
Men nu er det jo slut med det. 
ALLMERS.
But now I have done with that. 
ALMERS
Hiszen ennek már úgyis vége van. 
沃尔茂
现在我把工作撂下了。 
RITA
(ler skærende).
Jo visst! Nu er du jo optaget af det, som værre er. 
RITA.
[With a cutting laugh.]
Oh yes! Now you have given yourself up to something worse. 
RITA
Igaz! (Metszőn nevet) De most még boszszantóbb dolog foglalja el majd az idődet. 
吕 达
(一声冷笑)
不错,你把工作撂下了! 现在你又把全副精神贯注在一件更坏的东西上头了。 
ALLMERS
(oprørt).
Værre! Kalder du barnet det, som værre er? 
ALLMERS.
[Shocked.]
Worse! Do you call our child something worse? 
ALMERS
(megbotránkozva)
Bosszantóbb? Gyermekünkről beszélsz? 
沃尔茂
(吃惊)
更坏的东西! 你是不是说咱们那孩子是更坏的东西? 
RITA
(heftig).
Ja, jeg gør det. I forholdet mellem os to kalder jeg det så. For barnet, – barnet, det er jo ovenikøbet et levende menneske, det. (i stigende udbrud.) Men jeg tåler det ikke, Alfred! Jeg tåler det ikke, – det siger jeg dig! 
RITA.
[Vehemently.]
Yes, I do. As he comes between you and me, I call him so. For the book--the book was not a living being, as the child is. [With increasing impetuosity.] But I won’t endure it, Alfred! I will not endure it--I tell you so plainly! 
RITA
(hevesen) Ugy van. Hozzánk viszonyítva, így nevezem. Mert a gyermek — a gyermek, élőlény. (Fokozódó indulattal) S én nem tűrök meg közöttünk senkit, Alfréd! Hallod, nem tűrök! 
吕 达
(使劲)
是,我是这么说。因为他离间咱们,所以我这么说。那本书--- 那本书是死东西--- 那孩子是活人,所以更坏。(越说越激烈)我受不了,艾尔富吕! 我跟你说老实话,我受不了! 
ALLMERS
(ser fast på hende og siger dæmpet).
Jeg er mangen gang næsten ræd for dig, Rita. 
ALLMERS.
[Looks steadily at her, and says in a low voice.]
I am often almost afraid of you, Rita. 
ALMERS
(merőn ránéz, halkan)
Rita, én némelykor majdnem félek tőled! 
沃尔茂
(对她仔细端详,低声)
吕达,有时候我几乎有点怕你。 
RITA
(mørk).
Jeg bli’r tidt ræd for mig selv. Og just derfor så må du ikke vække det onde i mig. 
RITA.
[Gloomily.]
I am often afraid of myself. And for that very reason you must not awake the evil in me. 
RITA
(sötéten)
Én is félek önmagámtól — s éppen azért ne ébreszd fel bennem a rosszat! 
吕 达
(凄惨)
有时候我也怕自己。正因为如此,你千万别勾起我的毒心肠。 
ALLMERS.
Ja, men i Guds navn, – gør jeg da det? 
ALLMERS.
Why, good Heavens, do I do that? 
ALMERS
Az Istenért — hát azt teszem? 
沃尔茂
嗳呀,这是什么话!难道我干过使你起毒心的事? 
RITA.
Ja, du gør, – når du slider det helligste istykker mellem os. 
RITA.
Yes, you do--when you tear to shreds the holiest bonds between us. 
RITA
Igen, azt teszed, amikor eltéped a legszentebb kötelékünket. 
吕 达
你干过--- 你把咱们俩中间最神圣的联系扯断的时候,我的毒心就发作了。 
ALLMERS
(indtrængende).
Men tænk dig da om, Rita. Det er jo dit eget barn, – vort eneste barn, som her handles om. 
ALLMERS.
[Urgently.]
Think what you’re saying, Rita. It is your own child--our only child, that you are speaking of. 
ALMERS
Rita, gondold meg, gyermekedről van szó — a mi gyermekünkről. 
沃尔茂
(急忙)
吕达,你自己想想你说的什么话。你说的是自己的亲生孩子--- 咱们的独养儿子! 
RITA.
Barnet er bare halvvejs mit eget. (atter i udbrud.) Men du skal være min alene! Helt min skal du være! Det har jeg ret til at kræve af dig! 
RITA.
The child is only half mine. [With another outburst.] But you shall be mine alone! You shall be wholly mine! That I have a right to demand of you! 
RITA
A gyermek csak felében az enyém, (Indulattal) de te egészen az enyém vagy — kizárólag az enyém, ezt tőled joggal követelhetem! 
吕 达
那孩子只有一半是我的。(又是一阵激动)可是你应该是我一个人独有的! 你应该整个儿是我的! 我有权利向你提出这要求! 
ALLMERS
(trækker på skuldren).
Å, kære Rita, – det nytter jo ikke at kræve noget. Alt må gives frivilligt. 
ALLMERS.
[Shrugging his shoulders.]
Oh, my dear Rita, it is of no use demanding anything. Everything must be freely given. 
ALMERS
(vállát vonja)
Édes Ritám — a követelés semmit sem ér. Mindent szabad akaratból adhatunk csupán. 
沃尔茂
(耸耸肩膀)
亲爱的吕达,硬要求别人给你什么,无非是白费力气,给什么都得本人自己愿意。 
RITA
(ser spændt på ham).
Og det kan du kanske ikke herefter? 
RITA.
[Looks anxiously at him.]
And that you cannot do henceforth? 
RITA
S te ezt nem tudod ezentúl megtenni? 
吕 达
(焦急地瞧着他)
那么我说的那件事你从今以后做不到了? 
ALLMERS.
Nej, jeg kan ikke. Jeg må dele mig mellem Eyolf og dig. 
ALLMERS.
No, I cannot. I must divide myself between Eyolf and you. 
ALMERS
Nem, — nem tehetem. Te és Eyolf osztozkodtok rajtam. 
沃尔茂
我做不到。我得把自己分成两半儿,一半给艾友夫,一半给你。 
RITA.
Men hvis nu Eyolf aldrig var født? Hvad så? 
RITA.
But if Eyolf had never been born? What then? 
RITA
S ha Eyolf nem született volna? 
吕 达
假如当年没生艾友夫呢? 那你怎么办? 
ALLMERS
(undvigende).
Ja, det var en anden sag. Så havde jeg jo bare dig at holde af da. 
ALLMERS.
[Evasively.]
Oh, that would be another matter. Then I should have only you to care for. 
ALMERS
Az más — akkor csak te lennél az enyém. 
沃尔茂
(闪烁其词)
喔,那又是另一回事了。那我心上就只有你一个人了。 
RITA
(sagte, dirrende).
Så vilde jeg ønske, at jeg aldrig havde født ham. 
RITA.
[Softly, her voice quivering.]
Then I wish he had never been born. 
RITA
(halkan, reszkető hanggal)
Majdnem kivánom, hogy hát sohase szültem volna. 
吕 达
(声音发颤,低低地)
如此说来,我但愿没生这孩子。 
ALLMERS
(farer op).
Rita! Du véd ikke, hvad du selv siger! 
ALLMERS.
[Flashing out.]
Rita! You don’t know what you are saying! 
ALMERS
(felindultan)
Rita! Nem tudod, mit beszélsz? 
沃尔茂
(忍不住了)
吕达! 你不知道自己胡说些什么! 
RITA
(ryster af sindsbevægelse).
Jeg fødte ham til verden under så usigelig pine. Men jeg bar det altsammen med jubel og fryd for din skyld. 
RITA.
[Trembling with emotion.]
It was in pain unspeakable that I brought him into the world. But I bore it all with joy and rapture for your sake. 
RITA
A legborzasztóbb kínokkal szültem őt s szivesen és örömmel tűrtem mindezt miattad. 
吕 达
(激动得发抖)
我生他的时候真是说不出的痛苦,可是为了你,我高高兴兴地忍受着痛苦。 
ALLMERS
(varmt).
Å ja, ja, det véd jeg jo nok. 
ALLMERS.
[Warmly.]
Oh yes, I know, I know. 
ALMERS
(melegen)
Igaz, igaz, tudom jól. 
沃尔茂
(激动)
是,是,我知道,我知道。 
RITA
(bestemt).
Men dermed får det ha’ slut. Jeg vil leve livet. Sammen med dig. Helt med dig. Jeg kan ikke gå her og bare være Eyolfs mor. Bare det. Ikke noget mere. Jeg vil ikke, siger jeg! Jeg kan ikke! Jeg vil være alt for dig! For dig, Alfred! 
RITA.
[With decision.]
But there it must end. I will live my life--together with you--wholly with you. I cannot go on being only Eyolf’s mother--only his mother and nothing more. I will not, I tell you! I cannot! I will be all in all to you! To you, Alfred! 
RITA
De ennyi elég. Én élni akarok, élni veled, veled egyedül. Én nem lehetek csupán anya, csupán Eyolf anyja és semmi más. Nem akarok, mondom s nem is tudok. Csak a tied akarok lenni, a tied, Alfréd. 
吕 达
(坚决地)
可是我只能到此为止。以后我要跟你在一块儿过日子--- 完全跟你在一块儿。我不能老是只做艾友夫的母亲--- 只是做母亲,别的什么都不是。老实告诉你,我不愿意! 我办不到! 艾尔富吕,我要做你最心爱的人! 
ALLMERS.
Men det er du jo, Rita. Gennem vort barn – 
ALLMERS.
But that is just what you are, Rita. Through our child-- 
ALMERS
Hiszen az enyém vagy, Rita, az enyém, gyermekünkben is. 
沃尔茂
吕达,你现在正是我最心爱的人。由于咱们的孩子--- 
RITA.
Å, – vamle, lunkne talemåder –. Ikke et fnug andet. Nej, du, sligt er ikke noget for mig. Jeg var skikket til at bli’ mor til barnet. Men ikke til at være mor for det. Du får ta’ mig som jeg er, Alfred. 
RITA.
Oh--vapid, nauseous phrases--nothing else! No, Alfred, I am not to be put off like that. I was fitted to become the child’s mother, but not to be a mother to him. You must take me as I am, Alfred. 
RITA
Ez üres szóbeszéd, semmi más, arra én teremtve nem vagyok. Anyává lenni tudtam, igenis, de hogy anya legyek ma, nincsen rátermettségem. Olyannak végy, amilyen vagyok. 
吕 达
喔,这都是无聊的恶心话--- 一点意思都没有。艾尔富吕,别拿这种话敷衍我,我不上你的当。老天安排我做孩子的母亲,可是我不适宜做他的母亲。艾尔富吕,你必须看清楚我是怎么一等人。 
ALLMERS.
Og du har dog holdt så hjertelig af Eyolf før. 
ALLMERS.
And yet you used to be so fond of Eyolf. 
ALMERS
S azelőtt ugy szeretted Eyolfot! 
沃尔茂
可是你从前非常喜欢艾友夫。 
RITA.
Jeg syntes så synd i ham. Fordi du lod ham gå for lud og koldt vand. Bare lod ham læse og puge. Næsten ikke så ham engang. 
RITA.
I was so sorry for him--because you troubled yourself so little about him. You kept him reading and grinding at books. You scarcely even saw him. 
RITA
Sajnáltam szegényt, hiszen a te számodra alig volt. Örökösen tanulnia kellett, magolni, különben észre sem vetted. 
吕 达
从前我很为他过意不去,因为你太不把他放在心上了。你老逼着他死用功,啃书本。你几乎不大跟他照面。 
ALLMERS
(nikker langsomt).
Nej; jeg var blind. Tiden var ikke kommen for mig – 
ALLMERS.
[Nodding slowly.]
No; I was blind. The time had not yet come for me-- 
ALMERS
(bólint)
Igaz, vak voltam. Mig nem érkezett el az időm. 
沃尔茂
(慢慢点头)
不错,从前我糊涂。那时候我还没醒悟。 
RITA
(ser på ham).
Men nu er den altså kommen? 
RITA.
[Looking in his face.]
But now, I suppose, it has come? 
RITA
S most elérkezett? 
吕 达
(仔细瞧他)
现在你大概醒悟了吧? 
ALLMERS.
Ja, nu endelig. Nu ser jeg, at det højeste, jeg har at gøre her i verden, det er at være en sand far for Eyolf. 
ALLMERS.
Yes, at, last. Now I see that the highest task I can have in the world is to be a true father to Eyolf. 
ALMERS
Végre el. Most belátom, hogy első kötelességem a földön, hogy Eyolfnak atyja legyek. 
沃尔茂
不错,我好容易醒悟了。现在我已经看清楚,在这世界上,我的至高无上的事业是为艾友夫做一个真正的父亲。 
RITA.
Og for mig? Hvad vil du være for mig? 
RITA.
And to me?--what will you be to me? 
RITA
S nekem — mi leszel nekem? 
吕 达
为我呢? 你为我做什么? 
ALLMERS
(mildt).
Dig vil jeg bli’ ved at holde af. I stille inderlighed.
(han griber efter hendes hænder.) 
ALLMERS.
[Gently.]
I will always go on caring for you--with calm, deep tenderness.
[ He tries to take her hands.] 
ALMERS
Te neked mindig megmarad gyöngéd szeretetem. (Kezét akarja megfogni)  
沃尔茂
(温和地)
我永远用温柔的情意爱护你。(想拉她的两只手) 
RITA
(undviger ham).
Jeg bry’r mig ikke om din stille inderlighed. Jeg vil ha’ dig helt og holdent! Og alene! Slig, som jeg havde dig i de første, dejlige, svulmende tider. (heftigt og hårdt.) Jeg lar mig aldrig i verden afspise med levninger og rester, Alfred! 
RITA.
[Evading him.]
I don’t care a bit for your calm, deep tenderness. I want you utterly and entirely--and alone! Just as I had you in the first rich, beautiful days. [Vehemently and harshly.] Never, never will I consent to be put off with scraps and leavings, Alfred! 
RITA
(elkerüli)
A te gyöngédségedről lemondok. Én egészen akarlak birni — egészen egyedül. Ugy, mint enyém voltál szerelmünk bájos, bűvös első idején. (Hevesen) Engem nem lehet maradékokkal és hulladékokkal kielégíteni, Alfréd. 
吕 达
(躲闪)
我一点儿都不稀罕你那份温柔情意。我要你整个儿的人--- 我要一个人独占你! 就像在最初那一段酣畅美满的年月里我跟你过日子一样。(粗暴,激动)艾尔富吕,我绝不容许你用残羹剩饭打发我! 
ALLMERS
(sagtmodig).
Jeg synes, her måtte kunne være så rigeligt af lykke for os alle tre, Rita. 
ALLMERS.
[In a conciliatory tone.]
I should have thought there was happiness in plenty for all three of us, Rita. 
ALMERS
(szelíden)
Azt hiszem, Rita — volna elég boldogság mindhármunk számára is. 
沃尔茂
(调解的口气)
吕达,我还以为咱们三个人在一块儿过日子都挺快活呢。 
RITA
(hånligt).
Så er du nøjsom. (sætter sig ved bordet til venstre.) Hør nu her. 
RITA.
[Scornfully.]
Then you are easy to please. [Seats herself at the table on the left.] Now listen to me. 
RITA
(gúnyosan)
Igen szerény vagy. (Leül a baloldali asztalhoz) Hallgass meg. 
吕 达
(鄙薄他)
那么,你这人倒容易打发。(在左首桌旁坐下)你听我说。 
ALLMERS
(nærmer sig).
Nu? Hvad er det? 
ALLMERS.
[Approaching.]
Well, what is it? 
ALMERS
(közeledve)
Mit kívánsz tőlem? 
沃尔茂
(走近她)
唔,什么事? 
RITA
(ser op mod ham med en mat glands i øjet).
Da jeg fik dit telegram igåraftes – 
RITA.
[Looking up at him with a veiled glow in her eyes.]
When I got your telegram yesterday evening-- 
RITA
Mikor tegnap este megkaptam táviratodat — 
吕 达
(仰头瞧他,眼睛里含着一股热情)
昨晚我接到了你的电报--- 
ALLMERS.
Ja? Hvad så? 
ALLMERS.
Yes? What then? 
ALMERS
Nos és — 
沃尔茂
唔,怎么样? 
RITA.
– så klædte jeg mig i hvidt – 
RITA.--then I dressed myself in white-- 
RITA
Fehérbe öltözködtem — 
吕 达
我就换上一身白衣服--- 
ALLMERS.
Ja, jeg så, du var hvidklædt, da jeg kom. 
ALLMERS.
Yes, I noticed you were in white when I arrived. 
ALMERS
Észrevettem, hogy érkezésemkor fehér ruha volt rajtad. 
沃尔茂
是啊,我到家的时候看见你穿着白衣服。 
RITA.
Havde slået håret ud – 
RITA.
I had let down my hair-- 
RITA
Hajam kibontva — 
吕 达
我把头发松开披下来--- 
ALLMERS.
Dit rige, duftende hår – 
ALLMERS.
Your sweet masses of hair-- 
ALMERS
Dus, illatos hajad — 
沃尔茂
你那一头光润秀美的头发--- 
RITA.
– så det flød ned over nakken og ryggen – 
RITA.--so that it flowed down my neck and shoulders-- 
RITA
Leomlott vállamon — 
吕 达
--- 让它披在脖子和肩膀上。 
ALLMERS.
Jeg så det. Jeg så det. Å, hvor du var dejlig, Rita! 
ALLMERS.
I saw it, I saw it. Oh, how lovely you were, Rita! 
ALMERS
Láttam, láttam milyen elragadó, milyen bájos voltál, Rita! 
沃尔茂
对,对,我看见的。喔,吕达,昨晚你真美! 
RITA.
Der var rosenrøde skærme over begge lamperne. Og vi var alene, vi to. De eneste vågne i hele huset. Og der var champagne på bordet. 
RITA.
There were rose-tinted shades over both the lamps. And we were alone, we two--the only waking beings in the whole house. And there was champagne on the table. 
RITA
A két lámpa rózsaszín ernyő alatt félhomályt árasztott körülöttünk s mi magunk voltunk — csak mi ketten. Mindenki aludt, körülöttünk mély csöndesség, az asztalon behütve a pezsgő. 
吕 达
两盏灯都罩着粉红灯罩。那时候屋子里只有咱们俩--- 没有别人--- 整个儿这所房子里只有咱们俩还没睡觉。桌子上还摆着香槟酒。 
ALLMERS.
Den drak jeg ikke noget af. 
ALLMERS.
I did not drink any of it. 
ALMERS
Én nem ittam belőle. 
沃尔茂
我一口都没喝。 
RITA
(ser bittert på ham).
Nej, det er sandt. (ler skarpt.) „Du havde champagne, men rørte den ej“, – som skrevet står.
(hun rejser sig fra lænestolen og går ligesom træt hen og sætter sig halvt liggende på sofaen.) 
RITA.
[Looking bitterly at him.]
No, that is true. [Laughs harshly.] “There stood the champagne, but you tasted it not”--as the poet says.
[She rises from the armchair, goes with an air of weariness over to the sofa, and seats herself, half reclining, upon it.] 
RITA
(keserűn)
Nem ittál, igaz! (Felkacag) Előtted állt az örömöt, a mámort kínáló pezsgő — s te nem nyultál hozzá. 
吕 达
(冷冰冰地瞧着他)
不错,你没喝。(一声刺耳的大笑)诗人说得好,“香槟摆在桌子上,可惜你不尝一尝。”
(她从扶手椅里站起来,懒洋洋地走到沙发旁,半卧半坐地歪在上头。) 
ALLMERS
(går henad gulvet og standser foran hende).
Jeg var så opfyldt af alvorsfulde tanker. Jeg havde foresat mig at tale med dig om vort fremtidsliv, Rita. Og først og fremst om Eyolf. 
ALLMERS.
[Crosses the room and stands before her.]
I was so taken up with serious thoughts. I had made up my mind to talk to you of our future, Rita--and first and foremost of Eyolf. 
ALMERS
Ugy elfoglalt a gond — veled akartam jövendő életünkről — Eyolfról beszélni, Rita — 
沃尔茂
(走过去,站在她面前)
昨晚我一肚子都是正经事。我一心想跟你谈谈咱们的前途--- 尤其是艾友夫的前途。 
RITA
(smiler).
Det gjorde du jo også, kære – 
RITA.
[Smiling.]
And so you did-- 
RITA
Beszéltél is, kedves Alfréd — 
吕 达
(含笑)
你谈了。 
ALLMERS.
Nej, jeg kom ikke til. For du begyndte at klæde dig af. 
ALLMERS.
No, I had not time to--for you began to undress. 
ALMERS
Nem jutottam hozzá, hiszen mindjárt vetkőzni kezdtél. 
沃尔茂
我没谈。没等得及我说话,你就动手脱衣服了。 
RITA.
Ja, og så snakked du om Eyolf imens. Husker du ikke det? Du spurgte, hvorledes det stod til med lille Eyolfs mave. 
RITA.
Yes, and meanwhile you talked about Eyolf. Don’t you remember? You wanted to know all about little Eyolf’s digestion. 
RITA
Ugy van, amíg Eyolfról beszéltél, emlékezz csak! Kikérdeztél kis Eyolf gyomrocskájáról — 
吕 达
不错,我脱衣服的时候你提起了艾友夫。你还记得不记得? 你还仔细问我艾友夫的消化怎么样。 
ALLMERS
(ser bebrejdende på hende).
Rita –! 
ALLMERS.
[Looking reproachfully at her.]
Rita--! 
ALMERS
(szemrehányón)
Rita! 
沃尔茂
(用埋怨的神气瞧着她)
吕达! 
RITA.
Og så la’ du dig i din seng. Og sov så inderlig godt. 
RITA.
And then you got into your bed, and slept the sleep of the just. 
RITA
S azután lefeküdtél — s pompásan aludtál. 
吕 达
随后你就上了自己的床。睡得像个没心事的人一样。 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Rita, – Rita! 
ALLMERS.
[Shaking his head.]
Rita--Rita! 
ALMERS
(fejét csóválja)
Rita — Rita! 
沃尔茂
(摇头)
吕达! 吕达! 
RITA
(lægger sig helt ned og ser op til ham).
Du? Alfred? 
RITA.
[Lying at full length and looking up at him.]
Alfred? 
RITA
(lefekszik a szofára)
Alfréd? 
吕 达
(全身横卧,仰脸瞧他)
艾尔富吕! 
ALLMERS.
Ja? 
ALLMERS.
Yes? 
ALMERS
Nos? 
沃尔茂
什么事? 
RITA.
„Du havde champagne, men rørte den ej“. 
RITA.
“There stood your champagne, but you tasted it not.” 
RITA
Otthagytad a mámort kínáló pezsgőt, nem nyúltál hozzá! 
吕 达
“香槟摆在桌子上,可惜你不尝一尝。” 
ALLMERS
(næsten hårdt).
Nej. Jeg rørte den ikke.
(han går fra hende og stiller sig i havedøren. Rita ligger en stund urørlig, med lukkede øjne.) 
ALLMERS.
[Almost harshly.]
No. I did not taste it.
[He goes away from her and stands in the garden doorway. RITA lies for some time motionless, with closed eyes.] 
ALMERS
(eltávozik tőle s a kert ajtón kinéz. Rita mozdulatlan fekszik egy ideig)  
沃尔茂
(几乎有点粗暴)
对。我没尝。
(他离开她,走过去站在通花园的门道里。吕达闭着眼,一动不动地躺了会儿。) 
RITA
(springer pludselig op).
Men én ting vil jeg sige dig, Alfred. 
RITA.
[Suddenly springing up.]
But let me tell you one thing, Alfred. 
RITA
(hirtelen felugrik)
De egyet mondok neked, Alfréd. 
吕 达
(猛然从沙发上跳起来)
艾尔富吕,我告诉你一句话。 
ALLMERS
(vender sig i døren).
Nå? 
ALLMERS.
[Turning in the doorway.]
Well? 
ALMERS
S az? 
沃尔茂
(在门道里转过身来)
什么话? 
RITA.
Du skulde ikke føle dig så tryg, du! 
RITA.
You ought not to feel quite so secure as you do! 
RITA
Ne légy olyan nyugodt s ne erezd magad olyan biztosságban. 
吕 达
你别自己拿得这么稳。 
ALLMERS.
Ikke tryg? 
ALLMERS.
Not secure? 
ALMERS
Ne oly biztosságban? 
沃尔茂
别拿得这么稳? 
RITA.
Nej, du skulde ikke være så ligeglad! Ikke så sikker på, at du har mig! 
RITA.
No, you ought not to be so indifferent! Not certain of your property in me! 
RITA
Igen, ne bizd el magadat, hogy oly biztosan a tied vagyok. 
吕 达
对,你别这么满不在乎的! 你别这么拿得稳,以为我是你的人! 
ALLMERS
(kommer nærmere).
Hvad mener du med det? 
ALLMERS.
[Drawing nearer.]
What do you mean by that? 
ALMERS
Hogy érted ezt? 
沃尔茂
(走近些)
你这话什么意思? 
RITA
(med bævende læber).
Aldrig med en tanke har jeg været utro imod dig, Alfred! Aldrig et øjeblik. 
RITA.
[With trembling lips.]
Never in a single thought have I been untrue to you, Alfred! Never for an instant. 
RITA
(izgatottan)
Nem voltam hozzád eddig még gondolatban sem hütelen, Alfréd, egy pillanatra sem. 
吕 达
(嘴唇颤动)
艾尔富吕,我心里从来没有一丝对你不忠实的念头! 从来没有。 
ALLMERS.
Nej, Rita, det véd jeg da. Jeg, som kender dig så godt. 
ALLMERS.
No, Rita, I know that--I, who know you so well. 
ALMERS
De Rita, azt ugy is tudom, hiszen ismerem én az én Ritámat! 
沃尔茂
没有,吕达,我知道你的心。 
RITA
(med gnistrende øjne).
Men forsmår du mig –! 
RITA.
[With sparkling eyes.]
But if you disdain me--! 
RITA
De ha elfordulsz tőlem — 
吕 达
(眼睛里闪光)
要是你敢瞧不起我的话--- ! 
ALLMERS.
Forsmår –! Jeg skønner ikke, hvor du vil hen! 
ALLMERS.
Disdain! I don’t understand what you mean! 
ALMERS
Elfordulok tőled —! Nem értelek, hogy mit gondolsz? 
沃尔茂
瞧不起你! 这话我不懂! 
RITA.
Å, du kender ikke alt det, som kunde komme op i mig, hvis – 
RITA.
Oh, you don’t know all that might rise up within me, if-- 
RITA
Te nem tudod, mi támadhat föl bennem, ha — 
吕 达
你不知道我发作起来多厉害,要是--- 
ALLMERS.
Hvis –? 
ALLMERS.
If? 
ALMERS
Ha —? 
沃尔茂
要是什么? 
RITA.
Hvis jeg nogensinde skulde mærke, at du ikke længer brød dig om mig. Ikke længer holdt af mig således som før. 
RITA.
If I should ever see that you did not care for me--that you did not love me as you used to. 
RITA
Ha észrevenném, hogy közönyös lettem a számodra, hogy nem ugy szeretsz, mint azelőtt. 
吕 达
要是我一看出你不把我放在心上--- 不像从前那么爱我。 
ALLMERS.
Men, du min kæreste Rita, – den menneskelige forvandling gennem årene, – den må da engang foregå i vort samliv også. Ligesom hos alle andre. 
ALLMERS.
But, my dearest Rita--years bring a certain change with them--and that must one day occur even in us--as in every one else. 
ALMERS
De édesem, a változás évek multán a mi életünkben is be fog állni, nálunk éppen ugy, mint másnál. 
沃尔茂
亲爱的吕达,时光一年一年地过去,事情总得改样子--- 咱们跟别人一样,早晚也必有那么一天。 
RITA.
Aldrig hos mig! Og jeg vil ikke vide af nogen forvandling hos dig heller. Jeg vilde ikke kunne bære det, Alfred. Jeg vil få beholde dig for mig selv alene. 
RITA.
Never in me! And I will not hear of any change in you either--I could not bear it, Alfred. I want to keep you to myself alone. 
RITA
Nálam soha! S nálad sem tűröm a változást! Nem tudnám elviselni, Alfréd. Te az enyém vagy, kizárólag magamnak tartalak. 
吕 达
我绝不改样子! 我也不许你改样子--- 我受不了,艾尔富吕。我要把你独占在手里。 
ALLMERS
(ser bekymret på hende).
Du har et forfærdelig skinsygt sind – 
ALLMERS.
[Looking at her with concern.]
You have a terribly jealous nature-- 
ALMERS
Te rettentően féltékeny vagy — 
沃尔茂
(瞧着她,有点担心)
你这人妒忌得要命。 
RITA.
Jeg kan ikke gøre mig anderledes end jeg er. (truende.) Stykker du dig ud imellem mig og nogen anden – 
RITA.
I can’t make myself different from what I am. [Threateningly.] If you go and divide yourself between me and any one else-- 
RITA
Megváltozni nem tudok. (Fenyegetőn) Ha mással kell téged megosztanom — 
吕 达
我生就这脾气没法改。(威吓)要是你敢把自己分成两半儿,一半儿归我,一半儿归别人--- 
ALLMERS.
Hvad så –? 
ALLMERS.
What then--? 
ALMERS
Akkor? 
沃尔茂
那怎么样? 
RITA.
Så hævner jeg mig på dig, Alfred! 
RITA.
Then I will take my revenge on you, Alfred! 
RITA
Boszut állok rajtad, Alfréd. 
吕 达
那我要在你身上给自己出气。 
ALLMERS.
Hvad skulde du kunne hævne dig med? 
ALLMERS.
How “take your revenge”? 
ALMERS
S mivel tudnád magadat megboszulni? 
沃尔茂
怎么“给自己出气”? 
RITA.
Det véd jeg ikke. – Å jo, jeg véd det nok! 
RITA.
I don’t know how.--Oh yes, I do know, well enough! 
RITA
Azt nem tudom — de mégis tudom már. 
吕 达
我不知道怎么出法。哦,我知道了,我有办法。 
ALLMERS.
Nå? 
ALLMERS.
Well? 
ALMERS
Nos? 
沃尔茂
什么办法? 
RITA.
Jeg går hen og kaster mig hort – 
RITA.
I will go and throw myself away-- 
RITA
Odadobom magamat — igen, odavetem magamat — 
吕 达
我会糟蹋我自己。 
ALLMERS.
Kaster du dig bort, siger du! 
ALLMERS.
Throw yourself away, do you say? 
ALMERS
Te odaveted magadat? 
沃尔茂
你说什么,糟蹋你自己? 
RITA.
Ja, jeg gør så. Jeg kaster mig lige i armene på – på den første den bedste! 
RITA.
Yes, that I will. I’ll throw myself straight into the arms of of the first man that comes in my way-- 
RITA
Igen, azt teszem, — az elsőnek, aki kínálkozik, odavetem magamat a karjaiba! 
吕 达
对,我会这么办。只要碰上一个男人,我就马上把自己的身体送给他! 
ALLMERS
(ser varmt på hende og ryster på hodet).
Det gør du aldrig, – du min ærlige, stolte, trofaste Rita. 
ALLMERS.
[Looking tenderly at her and shaking his head.]
That you will never do--my loyal, proud, true-hearted Rita! 
ALMERS
(gyöngéden nézi)
Azt nem teszed — az én büszke, becsületes, hü Ritám. 
沃尔茂
(温柔地瞧着她,摇摇头)
你绝不会干那种事,我的忠实而自重的吕达! 
RITA
(lægger armene om hans hals).
Å, du véd ikke, hvad jeg kunde bli’ til, hvis du, – hvis du ikke vilde vide af mig mere. 
RITA.
[Putting her arms round his neck.]
Oh, you don’t know what I might come to be if you--if you did not love me any more. 
RITA
(átöleli)
Ó, te nem tudod, mire volnék képes, ha már nem szeretnél — ha nem akarnál tudni rólam. 
吕 达
(两只胳臂搂住他脖子)
唔,要是你不再爱我的话,你猜不透我会干出什么事来。 
ALLMERS.
Ikke vide af dig, Rita? Tænk, at du kan sige sådant noget! 
ALLMERS.
Did not love you, Rita? How can you say such a thing! 
ALMERS
Ha már nem akarnék tudni rólad — hogy mondhatsz ilyet? 
沃尔茂
什么,我不爱你? 吕达,你怎么说得出这句话! 
RITA
(halvt i latter, slipper ham).
Jeg kunde jo lægge mine garn ud efter ham, – denne vejbyggeren, som går her. 
RITA.
[Half laughing, lets him go.]
Why should I not spread my nets for that--that road-maker man that hangs about here? 
RITA
(félig nevetve)
Kivethetném hálómat a mérnökre is, aki mindennapos nálunk. 
吕 达
(把他松开,半笑地)
为什么不撒开网子逮那--- 逮那老在这儿打转的修路的人呢? 
ALLMERS
(lettet).
Ah, Gudskelov, – du spaser altså. 
ALLMERS.
[Relieved.]
Oh, thank goodness--you are only joking. 
ALMERS
Hála Isten, tehát csak tréfálsz. 
沃尔茂
(把心放下)
噢,天啊,你是说笑话。 
RITA.
Aldeles ikke. Hvorfor ikke lige så godt ham, som enhver anden? 
RITA.
Not at all. He would do as well as any one else. 
RITA
Semmiesetre sem. Őrája éppen ugy, mint bárki másra. 
吕 达
不是说笑话。我也能将就他,哪个男人我都能凑合。 
ALLMERS.
Nej, for han er visst allerede så temmelig bunden. 
ALLMERS.
Ah, but I suspect he is more or less taken up already. 
ALMERS
Igen, mert ő félig-meddig úgyis kötve van. 
沃尔茂
可是我看他已经爱上一个人了。 
RITA.
Desto bedre! For så tog jeg ham jo fra en anden. Det er jo akkurat det samme, som Eyolf har gjort imod mig. 
RITA.
So much the better! For then I should take him away from some one else; and that is just what Eyolf has done to me. 
RITA
Annál jobb! Legalább elveszem őt mástól, nem az tette-e Eyolf velem is? 
吕 达
那就更好了! 那么着,我就可以把他从别人手里抢过来了。艾友夫还不就是那么对付我的吗! 
ALLMERS.
Siger du, at vor lille Eyolf har gjort det? 
ALLMERS.
Can you say that our little Eyolf has done that? 
ALMERS
A mi kis Eyolfunk tette volna ezt? 
沃尔茂
你能说咱们的小艾友夫把我从你手里抢走了吗? 
RITA
(med udstrakt pegefinger).
Se der! Se der! Straks du bare nævner Eyolfs navn, så blir du blød og dirrer i stemmen! (truende, knytter hænderne.) Å, jeg kunde næsten fristes til at ønske – nå! 
RITA.
[Pointing with her forefinger.]
There, you see! You see! The moment you mention Eyolf’s name, you grow tender and your voice quivers! [Threateningly, clenching her hands.] Oh, you almost tempt we to wish-- 
RITA
Látod! Látod, amint Eyolf nevét említed, ellágyulsz, hangod reszket! (ökölbe szorított kézzel) Majdnem azt kívánnám, hogy —-! De elég. 
吕 达
(用食指指着他)
哼,你瞧! 你瞧! 一提起艾友夫的名字,你的神气就那么温柔,你的声音就打哆嗦!(双手捏紧,威胁的口气)你几乎是在引诱我打主意--- 
ALLMERS
(ser i angst på hende).
Hvad kunde du ønske, Rita –! 
ALLMERS.
[Looking at her anxiously.]
What do I tempt you to wish, Rita?-- 
ALMERS
(aggodalmasan)
Mit tudnál kívánni, Rita — 
沃尔茂
(担心地瞧着她)
吕达,我引诱你打什么主意? 
RITA
(heftigt, går fra ham).
Nej, nej, nej, – det siger jeg dig ikke! Aldrig! 
RITA.
[Vehemently, going away from him.]
No, no, no--I won’t tell you that! Never! 
RITA
Nem, nem, azt nem, azt nem ejtem ki! Soha sem! 
吕 达
(从他身边走开,使劲地)
不告诉你,不告诉你! 决不告诉你! 
ALLMERS
(går nærmere hen til hende).
Rita! Jeg bønfalder dig, – for din og min skyld, lad dig ikke friste til noget, som ondt er.
(Borghejm og Asta kommer op fra haven. De er begge i behersket sindsbevægelse. Ser alvorlige og forstemte ud. Asta blir stående ude på verandaen. Borghejm går ind i stuen.) 
ALLMERS.
[Drawing nearer to her.]
Rita! I implore you--for my sake and for your own--do not let yourself he tempted into evil.
[BORGHEIM and ASTA come up from the garden. They both show signs of restrained emotion. They look serious and dejected. ASTA remains out on the verandah. BORGHEIM comes into the room.] 
ALMERS
(közeledve)
Rita — nézd, könyörgöm — miattam és miattad ne jöjj kísértésbe!
(Borgheim és Ásta a kertből jönnek, izgatottnak, Komolynak látszanak, de uralkodnak magukon. Ásta az ajtónál marad, Borgheim belép) 
沃尔茂
(走近她)
吕达! 我恳求你--- 为了我,也为了你自己--- 别让别人把你引上邪恶的道路。
(博杰姆和艾斯达从花园里走上来。他们俩的态度都有几分拘谨不自然,看起来又严肃又懊恼。艾斯达待在廊子里。博杰姆走进屋。) 
BORGHEJM.
Se så. Nu har frøken Allmers og jeg gåt vor sidste tur sammen. 
BORGHEIM.
So that is over--Miss Allmers and I have had our last walk together. 
BORGHEIM
Megtörtént. Ásta kisasszony és én itt vagyunk utolsó sétánkról. 
博杰姆
事情完了--- 这是沃尔茂小姐跟我最后一次散步。 
RITA
(ser studsende på ham).
Ah! – Og der følger ikke nogen længere rejse efterpå turen? 
RITA.
[Looks at him with surprise.]
Ah! And there is no longer journey to follow the walk? 
RITA
(meghökken)
Ah — s a sétára nem következik egy hosszú utazás? 
吕 达
(心里诧异,眼睛盯着他)
哦! 散步之后就不再走长路了? 
BORGHEJM.
Jo, for mig. 
BORGHEIM.
Yes, for me. 
BORGHEIM
De igen, én utazom. 
博杰姆
我还是要走。 
RITA.
For Dem alene? 
RITA.
For you alone? 
RITA
Egyedül? 
吕 达
你一个人走? 
BORGHEJM.
Ja, for mig alene. 
BORGHEIM.
Yes, for me alone. 
BORGHEIM
Én egyedül. 
博杰姆
对了,我一个人走。 
RITA
(skotter mørkt til Allmers).
Hører du det, Alfred? (vender sig til Borghejm.) Jeg tør vædde på, at det er onde øjne, som har spillet Dem et puds her. 
RITA.
[Glances darkly at ALLMERS.]
Do you hear that? [Turns to BORGHEIM.] I’ll wager it is some one with the evil eye that has played you this trick. 
RITA
(sötét pillantással Almersre)
Hallod, Alfréd? Fogadni mernék, hogy gonosz igézet rontotta meg kilátásait. 
吕 达
(影影绰绰地瞟了沃尔茂一眼)
你听见没有?(转身向博杰姆)我敢打赌,这一定是有个长着凶眼的人跟你捣乱。 
BORGHEJM
(ser på hende).
Onde øjne? 
BORGHEIM.
[Looks at her.]
The evil eye? 
 
博杰姆
(missing)凶眼? 
RITA
(nikker).
Onde øjne, ja. 
RITA.
[Nodding.]
Yes, the evil eye. 
 
吕 达
(点头)
对,凶眼。 
BORGHEJM.
Tror De på onde øjne, fru Allmers? 
BORGHEIM.
Do you believe in the evil eye, Mrs. Allmers? 
BORGHEIM
(ránéz)
Hisz ön a gonosz igézetben? 
博杰姆
沃尔茂太太,你相信凶眼能害人吗? 
RITA.
Ja, jeg er begyndt at tro på onde øjne nu. Mest på onde barneøjne. 
RITA.
Yes. I have begun to believe in the evil eye. Especially in a child’s evil eye. 
RITA
Kezdek hinni benne, különösen a gyermekszem gonosz, igéző hatásában. 
吕 达
我信。我现在才开始相信凶眼能害人。尤其是小孩子的凶眼。 
ALLMERS
(oprørt, hvisker).
Rita, – hvor kan du –! 
ALLMERS.
[Shocked, whispers.]
Rita--how can you--? 
ALMERS
(hozzá súgva)
Rita — türtőztesd magadat! 
沃尔茂
(吃惊,低声)
吕达--- 你怎么说出---? 
RITA
(halvhøjt).
Det er dig, som gør mig ond og styg, Alfred.
(Fjerne, forvirrede råb og skrig høres nede ved vandet.) 
RITA.
[Speaking low.]
It is you that make me so wicked and hateful, Alfred.
[Confused cries and shrieks are heard in the distance, from the direction of the fiord.] 
RITA
(fenhangon)
A te hibád, Alfréd, ha rossz és tűrhetetlen vagyok.
(A partról hangos kiabálás, lárma hallatszik)  
吕 达
(低声)
艾尔富吕,是你逼得我这么狠心的。
(从远处海峡那边传来一片乱哄哄喊叫声音。) 
BORGHEJM
(går til glasdøren).
Hvad er det for en larm –? 
BORGHEIM.
[Going to the glass door.]
What noise is that? 
BORGHEIM
Micsoda lárma ez? 
博杰姆
(走到玻璃门口)
那是什么声音? 
ASTA
(i døren).
Se alle de mennesker, som løber nede på bryggen! 
ASTA.
[In the doorway.]
Look at all those people running down to the pier! 
ASTA
(az ajtóban)
Nézzétek, mennyien vannak a kikötőhidon! 
艾斯达
(在门道里)
快瞧那些往码头上跑的人! 
ALLMERS.
Hvad kan det være? (ser et øjeblik ud.) Sagtens disse gadeungerne, som er på spil igen. 
ALLMERS.
What can it be? [Looks out for a moment.] No doubt it’s those street urchins at some mischief again. 
ALMERS
Mi történhetett? (Kinéz egy ideig)
Valószínűleg a suhancok követnek el valami csínyt. 
沃尔茂
究竟是什么事?(往外瞧了会儿)一定是街上的野孩子又在淘气了。 
BORGHEJM
(råber ud over rækværket).
Hør, I smågutter dernede! Hvad er der på færde?
(Flere høres at svare utydeligt i munden på hverandre.) 
BORGHEIM.
[Calls, leaning over the verandah railings.]
I say, you boys down there! What’s the matter?
[Several voices are heard answering indistinctly and confusedly.] 
BORGHEIM
Halló! fiuk, mi történt oda lenn?
(Egyes hangok hallatszanak)  
博杰姆
(身子伏在廊子栏杆上,喊叫)
喂,你们这些孩子们! 什么事?
(只听见远处有几个人在答话,然而字音模糊不清,嘈杂难懂。) 
RITA.
Hvad siger de? 
RITA.
What do they say? 
RITA
Mit mondanak? 
吕 达
他们说什么? 
BORGHEJM.
De siger, det er et barn, som er druknet. 
BORGHEIM.
They say it’s a child that’s drowned. 
BORGHEIM
Azt mondják, egy gyermek fűlt a vízbe. 
博杰姆
他们说淹死了一个孩子。 
ALLMERS.
Et barn druknet? 
ALLMERS.
A child drowned? 
ALMERS
Egy gyermek a vízbe fúlt? 
沃尔茂
淹死了一个孩子? 
ASTA
(urolig).
En liden gut, siger de. 
ASTA.
[Uneasily.]
A little boy, they say. 
ASTA
(nyugtalanul)
Egy kis fiu, amint mondják. 
艾斯达
(心神不宁)
他们说是一个小男孩。 
ALLMERS.
Å, de kan jo svømme, allesammen. 
ALLMERS.
Oh, they can all swim, every one of them. 
ALMERS
0, azok mind tudnak úszni. 
沃尔茂
那些男孩子都会游泳。 
RITA
(skriger i angst).
Hvor er Eyolf henne! 
RITA.
[Shrieks in terror.]
Where is Eyolf? 
RITA
(felsikolt)
Hol van Eyolf? 
吕 达
(吓得尖声喊叫)
艾友夫在什么地方? 
ALLMERS.
Bare rolig. Rolig. Eyolf er jo i haven og leger. 
ALLMERS.
Keep quiet--quiet. Eyolf is down in the garden, playing. 
ALMERS
Csak csöndesen, csak nyugalom, Eyolf, a kertben játszik. 
沃尔茂
别嚷,别嚷。艾友夫在花园里玩呢。 
ASTA.
Nej, i haven var han ikke – 
ASTA.
No, he wasn’t in the garden. 
ASTA
Nem, a kertben nincs. 
艾斯达
他不在花园里。 
RITA
(med oprakle arme).
Å, bare det ikke er ham! 
RITA.
[With upstretched arms.]
Oh, if only it isn’t he! 
RITA
(fölemelt karokkal)
Az Istenért, csak ő ne legyen! 
吕 达
(举起两臂)
但愿不是他! 
BORGHEJM
(lytter og råber ned).
Hvis barn er det, siger I?
(Utydelige stemmer høres. Borghejm og Asta udstøder et undertrykt skrig og styrter ned gennem haven.) 
BORGHEIM.
[Listens, and calls down.]
Whose child is it, do you say?
[Indistinct voices are heard. BORGHEIM and ASTA utter a suppressed cry, and rush out through the garden.] 
BORGHEIM
(hallgatózva kihajol)
Mondjátok, kinek a gyermeke?
(Hangok hallatszanak össze-vissza. Borgheim és Ásta felsikoltva rohannak le a kertbe) 
博杰姆
(一边听,一边问下面的人)
你们说是谁家的孩子?
(听见几个人模糊不清的回答。博杰姆和艾斯达憋着嗓子喊了一声,穿过花园往外飞奔。) 
ALLMERS
(i sjæleangst).
Det er ikke Eyolf! Det er ikke Eyolf, Rita! 
ALLMERS.
[In an agony of dread.]
It isn’t Eyolf! It isn’t Eyolf, Rita! 
ALMERS
(halálos félelemben)
Ez nem Eyolf — Eyolf nem lehet, Rita! 
沃尔茂
(心惊肉跳)
不是艾友夫吧! 吕达,不会是艾友夫! 
RITA
(på verandaen, lyttende).
Hys; vær stille! Lad mig høre, hvad de siger!
(Rita flygter med et skærende skrig ind i værelset.) 
RITA.
[On the verandah, listening.]
Hush! Be quiet! Let me hear what they are saying!
[RITA rushes back with a piercing shriek, into the room.] 
RITA
Légy nyugodt, hallgass! Hallanom kell, mit beszélnek.
(Felsikoltva velőtrázón, a szobába menekül vissza)  
吕 达
(在廊子里听)
嘘! 别做声! 让我听听他们在说什么!
(吕达飞奔进屋,一声刺耳的尖叫。) 
ALLMERS
(efter hende).
Hvad var det de sa’? 
ALLMERS.
[Following her.]
What did they say? 
ALMERS
Mit mondanak? 
沃尔茂
(跟在后面)
他们说什么? 
RITA
(segner ned ved lænestolen til venstre).
De sa’ krykken flyder! 
RITA.
[Sinking down beside the armchair on the left.]
They said: “The crutch is floating!” 
RITA
(a karosszékbe rogy)
Azt mondják: ott, ott úszik a mankó! 
吕 达
(倒在左首扶手椅旁边)
他们说,“拐架还在水上漂!” 
ALLMERS
(næsten lammet).
Nej! Nej! Nej! 
ALLMERS.
[Almost paralysed.]
No! No! No! 
ALMERS
(megbénulva)
Nem, nem, nem! 
沃尔茂
(几乎瘫软得不能动弹)
没有的事! 没有的事! 
RITA
(hæst).
Eyolf! Eyolf! Å, men de må redde ham! 
RITA.
[Hoarsely.]
Eyolf! Eyolf! Oh, but they must save him! 
RITA
(rekedt hangon)
Eyolf! Eyolf! Meg kell őt menteni! 
吕 达
(嗓音嘶哑)
艾友夫! 艾友夫! 他们一定得救他! 
ALLMERS
(halvt i vildelse).
Umulig andet! Så dyrt et liv! Så dyrt et liv!
(han iler ned gennem haven.) 
ALLMERS.
[Half distracted.]
They must, they must! So precious a life!
[He rushes down through the garden.] 
ALMERS
(félőrülten)
Lehetetlen! Ilyen drága élet! Ilyen drága élet!
(Le a kertbe) 
沃尔茂
(神志不清)
一定得救他! 一定得救他! 这么一条宝贝性命!
(他穿过花园,往外飞奔。) 
ANDEN AKT
(En liden, trang dal i Allmers’s skog nede ved stranden. Høje, gamle træer til venstre luder ud over stedet. Nedover bakkedraget i baggrunden fosser en bæk, som taber sig mellem stene i skogranden. En sti slynger sig langs bækken. Til højre står kun enkelte træer, mellem hvilke fjorden skimtes. Foran ses hjørnet af et bådskur med en optrukken båd. Under de gamle træer til venstre står et bord med bænk og et par stole, alt tømret af tynde birkestammer. Det er en tung, regnfuld dag med drivende tågeskyer.)
(Alfred Allmers, klædt som før, sidder på bænken og støtter armene mod bordet. Hans hat ligger foran ham. Han stirrer ubevægelig og åndsfraværende frem for sig ud over vandet.)
(Lidt efter kommer Asta Allmers ned ad skogstien. Hun bærer opslået paraply.)  
ACT SECOND
[A little narrow glen by the side of the fiord, on ALLMERS’S property. On the left, lofty old trees overarch the spot. Down the slope in the background a brook comes leaping, and loses itself among the stones on the margin of the wood. A path winds along by the brook-side. To the right there are only a few single trees, between which the fiord is visible. In front is seen the corner of a boat-shed with a boat drawn up. Under the old trees on the left stands a table with a bench and one or two chairs, all made of thin birch-staves. It is a heavy, damp day, with driving mist wreaths.]
[ALFRED ALLMERS, dressed as before, sits on the bench, leaning his arms on the table. His hat lies before him. He gazes absently and immovably out over the water.]
[Presently ASTA ALLMERS comes down the woodpath. She is carrying an open umbrella.] 
MÁSODIK FELVONÁS
(Keskeny völgytisztás Almers erdejében a part mellett, balról nagy, terebélyes fák, sürün, messze benyúló lombozattal. A háttérben a dombról patak csörgedez, amely sziklák között tűnik el az erdő szélén, mellette ösvény vezet. Előtérben egy hajószín sarka látható a partra húzott csónakkal. A vén fák alatt asztal, székek vékony nyirágakból. Komor, esős az idő, ködfelhők úsznak a levegőben)
(Almers Alfréd ugyanazon öltözetben, mint előbb, ül a padon, az asztalon könyököl, kalapja előtte. Mereven, mozdulatlanul bámul a viz színére. Egy idő múlva Ásta jön az ösvényen, nyitott ernyővel)  
第 二 幕
(靠近海峡,在沃尔茂的地产上,横着一条狭长的小山沟。左边,一片高大古树在山沟上好像张了一把伞。从后方山坡上,流下一道溪水来,流到林子边缘的石堆里就不见了。沿溪有一条曲曲弯弯的小路。右边,只有稀稀拉拉几棵树,各自独立,谁也不挨着谁,从树缝里看得见海峡。在前方,可以看见船坞的一角,船坞里停着一条小船。古树底下偏左,摆着一张桌子、一条长凳、一两把椅子,都是白桦细木条做的。天气沉闷潮湿,空中飘荡着雾圈。)
(沃尔茂服装未改,坐在长登上,两只胳臂搭在桌子上。他的帽子摆在面前。他一动不动地呆望着海水出神。)
(过不多时,艾斯达沿着林间小路走下来,手里拿着一把张开的伞。) 
ASTA
(går stille og varsomt hen til ham).
Du skulde ikke sidde her nede i gråvejret, Alfred. 
ASTA.
[Goes quietly and cautiously up to him.]
You ought not to sit down here in this gloomy weather, Alfred. 
ASTA
(halkan, vigyázva közeledik)
Alfréd, ilyen ködös, borult időben nem kellene idelent lenned. 
艾斯达
(轻轻悄悄地走到他旁边)
艾尔富吕,这么阴沉沉的天气,你不该在这儿坐着。 
ALLMERS
(nikker langsomt uden at svare).  
ALLMERS.
[Nods slowly without answering.] 
ALMERS
(lassan bólint és hallgat)  
沃尔茂
(慢慢地点点头不答话)
 
ASTA
(slår paraplyen sammen).
Jeg har gåt så længe og ledt efter dig. 
ASTA.
[Closing her umbrella.]
I have been searching for you such a long time. 
ASTA
(becsukja az ernyőt)
Sokáig szaladgáltam utánad, Alfréd. 
艾斯达
(把伞关好)
我找了你那么大半天。 
ALLMERS
(udtryksløst).
Tak. 
ALLMERS.
[Without expression.]
Thank you. 
ALMERS
(közönnyel)
Köszönöm. 
沃尔茂
(脸上呆板板的)
谢谢你。 
ASTA
(flytter en stol og sætter sig hos ham).
Har du siddet længe her nede? Hele tiden? 
ASTA.
[Moves a chair and seats herself close to him.]
Have you been sitting here long? All the time? 
ASTA
Már rég ülsz itt? Mozdulatlanul? 
艾斯达
(拉过一把椅子,挨着他坐下)
你是不是在这儿坐了半天了? 一动都没动? 
ALLMERS
(svarer ikke. Om lidt siger han):
Nej, jeg kan ikke fatte det. Jeg synes, det er så rent umuligt, – dette her. 
ALLMERS.
[Does not answer at first. Presently he says.]
No, I cannot grasp it. It seems so utterly impossible. 
ALMERS
(nem felel, kis idő múlva)
Nem tudom elhinni — lehetetlennek tartom — mindezt. 
沃尔茂
(最初不答话,过了会儿才说话)
这件事我实在想不透。我觉得绝不会有。 
ASTA
(lægger deltagende hånden på hans arm).
Du stakkers Alfred. 
ASTA.
[Laying her hand compassionately on his arm.]
Poor Alfred! 
ASTA
(részvéttel)
Szegény Alfréd! 
艾斯达
(把手搁在他的胳臂上,怪可怜他)
艾尔富吕,可怜! 
ALLMERS
(stirrer på hende).
Er det da også virkelig sandt, Asta? Eller er jeg ble’t gal? Eller drømmer jeg bare? Å, om det bare var en drøm! Tænk, hvor dejligt, hvis jeg nu vågned! 
ALLMERS.
[Gazing at her.]
Is it really true then, Asta? Or have I gone mad? Or am I only dreaming? Oh, if it were only a dream! Just think, if I were to waken now! 
ALMERS
(reá bámul)
Hát igaz mindez, Ásta? Vagy én őrültem meg? Vagy tán csak álmodom? Ó, bár álom lenne — milyen jó lenne, ha már felébrednék! 
沃尔茂
(目不转睛地瞧着她)
艾斯达,这么说,难道是真的吗? 再不然,莫非是我神经错乱了? 还是我正在做梦? 嗳,但愿这是一场梦! 我现在能醒过来多么好! 
ASTA.
Å, om jeg så sandt kunde vække dig. 
ASTA.
Oh, if I could only waken you! 
ASTA
Adná az Isten, hogy föl tudnálak ébreszteni! 
艾斯达
我恨不能把你叫醒! 
ALLMERS
(ser ud over vandet).
Hvor ubarmhjertig fjorden ser ud idag. Ligger så tung og døsig. Blygrå, – med gule glimt, – og spejler regnskyerne. 
ALLMERS.
[Looking out over the water.]
How pitiless the fiord looks to-day, lying so heavy and drowsy--leaden-grey--with splashes of yellow--and reflecting the rain-clouds. 
ALMERS
(a vizre néz)
Milyen irgalmatlannak látszik ma is az öböl! Nehézkesen, álmosan fekszik itt — ólomszürkén, sárga fénysávokkal tükrözi vissza a lomha felhőket. 
沃尔茂
(呆望着外头的海水)
今天的海峡多无情,看上去呆板板昏沉沉的,死灰颜色,中间夹着几片黄色,反射出天上裹雨的云彩。 
ASTA
(bønligt).
Å, Alfred, sid ikke og stir ud på den fjorden! 
ASTA.
[Imploringly.]
Oh, Alfred, don’t sit staring out over the fiord! 
ASTA
(könyörögve)
Alfréd, ne bámuld mindig a vizet! 
艾斯达
(央告)
艾尔富吕,别再坐着呆望那海峡了! 
ALLMERS
(uden at høre på hende).
På overfladen, ja. Men på dybet, – der går den stride understrøm – 
ALLMERS.
[Not heeding her.]
Over the surface, yes. But in the depths--there sweeps the rushing undertow-- 
ALMERS
(rá sem hallgatva)
Ilyen a fölszine. De a mélyében — ott rohan a ragadozó ár — 
沃尔茂
(不理会她的话)
水面上是这样,然而在海底--- 却有一股汹涌的逆流在冲刷。 
ASTA
(angst).
Å, for Gud i himmelens skyld, – tænk ikke på dybet! 
ASTA.
[In terror.]
Oh, for God’s sake don’t think of the depths! 
ASTA
Az Istenért, ne gondolj a mélység fenekére! 
艾斯达
(害怕)
天啊,别想那海底的事儿! 
ALLMERS
(ser mildt på hende).
Du tror nok, at han ligger her lige udenfor, du? Men det gør han ikke, Asta. Det må du ikke tro. For du må huske på, hvor rivende strømmen går udover her. Lige til havs. 
ALLMERS.
[Looking gently at her.]
I suppose you think he is lying close outside here? But he is not, Asta. You must not think that. You must remember how fiercely the current sweeps gut here straight to the open sea. 
ALMERS
(gyöngéden)
Azt hiszed, itt fekszik a mélyben? Ó nem Astám, ne hidd! Gondold meg, milyen erős itt az áram folyása, egyenest a nyilt tengerbe visz. 
沃尔茂
(温和地瞧着她)
你大概以为他就躺在离这儿不远的地方吧? 艾斯达,其实不是这么回事。你别那么想。别忘了,这儿的水势多凶猛--- 一口气直冲到大海里。 
ASTA
(kaster sig hulkende mod bordet med hænderne for ansigtet).
Å Gud, – å Gud! 
ASTA.
[Throws herself forward against the table, and, sobbing, buries her face in her hands.]
Oh, God! Oh, God! 
ASTA
(az asztalra veti magát és zokog)
Istenem! Ó Istenem! 
艾斯达
(身子往前一扑,靠在桌子上,两手捂着脸,呜呜咽咽哭起来)
喔,天啊! 天啊! 
ALLMERS
(tungt).
Derfor er lille Eyolf kommet så langt – langt bort fra os andre nu. 
ALLMERS.
[Heavily.]
So you see, little Eyolf has passed so far--far away from us now. 
ALMERS
(komoran)
Kis Eyolfunk tehát messze, messze van tőlünk. 
沃尔茂
(心情沉重)
你看,小艾友夫已经离得咱们老远--- 老远的了。 
ASTA
(ser bedende op på ham).
Å, Alfred, sig da ikke sådant noget! 
ASTA.
[Looks imploringly up at him.]
Oh, Alfred, don’t say such things! 
ASTA
Ne beszélj igy — 
艾斯达
(抬头央告)
艾尔富吕,别说这些话! 
ALLMERS.
Jo, du kan selv regne det ud. Du, som er så flink –. På otteogtyve– niogtyve timer –. Lad mig se –! Lad mig se –! 
ALLMERS.
Why, you can reckon it out for yourself--you that are so clever. In eight-and-twenty hours--nine-and-twenty hours--Let me see--! Let me see--! 
ALMERS
Hiszen kiszámíthatod magad is, mindig ügyes voltál, 28—29 óra alatt — várj csak! Várj! 
沃尔茂
你是个聪明人,自己可以算一算。在二十八小时--- 二十九小时里头---。让我想想! 让我想想! 
ASTA
(skriger og holder for ørerne).
Alfred –! 
ASTA.
[Shrieking and stopping her ears.]
Alfred! 
ASTA
(felsikolt)
De Alfréd! 
艾斯达
(一边捂耳朵,一边喊)
艾尔富吕! 
ALLMERS
(knuger hånden hårdt mod bordet).
Men kan du skønne meningen i sligt noget, du? 
ALLMERS.
[Clenching his hand firmly upon the table.]
Can you conceive the meaning of a thing like this? 
ALMERS
(kezeibe szorítja homlokát)
Mondd, meg tudod mindezt érteni? 
沃尔茂
(捏着拳头使劲按在桌上)
像这么一回事,你懂不懂其中的道理? 
ASTA
(ser på ham).
I hvad for noget? 
ASTA.
[Looks at him.]
Of what? 
ASTA
(reánéz)
Megértem — mit? 
艾斯达
(瞧着他)
什么事情的道理? 
ALLMERS.
I dette her, som er gjort imod mig og Rita. 
ALLMERS.
Of this that has been done to Rita and me. 
ALMERS
Mi okból történt ez Ritával s velem? 
沃尔茂
这件落在吕达和我头上的事情的道理。 
ASTA.
Meningen i det? 
ASTA.
The meaning of it? 
ASTA
Az okát? 
艾斯达
这件事的道理? 
ALLMERS
(utålmodig).
Ja, meningen, siger jeg. For en mening må der da vel være i det. Livet, tilværelsen, – tilskikkelsen kan da vel ikke være så rent meningsløs heller. 
ALLMERS.
[Impatiently.]
Yes, the meaning, I say. For, after all, there must be a meaning in it. Life, existence--destiny, cannot be so utterly meaningless. 
ALMERS
Igen, mert okának kell lenni. Az élet, a lét, a sors nem lehet oktalan. 
沃尔茂
(不耐烦)
是啊,我说的是其中的道理。归根到底。其中必有个道理。生命,生存,命运--- 这些东西都不会是毫无道理的。 
ASTA.
Å, hvem kan sige noget sikkert og visst om de ting, kære Alfred? 
ASTA.
Oh, who can say anything with certainty about these things, my dear Alfred? 
ASTA
Ki mondhat erről biztosat, Alfréd? 
艾斯达
啊,艾尔富吕,在这些事上头,谁敢说有什么有把握的话? 
ALLMERS
(ler bittert).
Nej-nej; du kan såmæn ha’ ret i det. Kanske det går sådan på måfå, altsammen, du. Skøtter sig selv, som et drivende skibsvrag uden ror. Kan såmæn gerne være, det. – Det synes næsten så idetmindste. 
ALLMERS.
[Laughs bitterly.]
No, no; I believe you are right there. Perhaps the whole thing goes simply by hap-hazard--taking its own course, like a drifting wreck without a rudder. I daresay that is how it is. At least, it seems very like it. 
ALMERS
Ugy van! Igazad lehet, tán végre is, minden csak találomra megy, véletlenül, önmagára hagyva, mint egy kormánynélküli hajóroncs a hullámokon. Meglehet — a látszat mellette szól. 
沃尔茂
(大声冷笑)
对,对,你这话也许说对了。这一切事也许都是偶然发生的,盲目自流,像一条没有舵的破船在水里随意飘荡。大概就是如此。至少,看起来很像。 
ASTA
(tankefuld).
Om det nu bare syntes –? 
ASTA.
[Thoughtfully.]
What if it only seems--? 
ASTA
(gondolkodva)
Mégis — hátha csupán a látszat szólna igy? 
艾斯达
(若有所思)
假如只是看起来像的话---? 
ALLMERS
(heftig).
Så? Kan du kanske greje det ud for mig? For jeg kan det ikke. (blødere.) Her går Eyolf og skal netop træde ind i åndsbevidst liv. Bærer på så uendelig mange muligheder. Rige muligheder kanske. Skulde fylde min tilværelse med glæde og stolthed. Og så behøves det bare, at her kommer et forrykt, gammelt kvindemenneske – og viser frem en hund i en pose – 
ALLMERS.
[Vehemently.]
Ah? Perhaps you can unravel the mystery for me? I certainly cannot. [More gently.] Here is Eyolf, just entering upon conscious life: full of such infinite possibilities--splendid possibilities perhaps: he would have filled my life with pride and gladness. And then a crazy old woman has only to come this way--and show a cur in a bag-- 
ALMERS
(hevesen)
Akkor talán megviilágosithatod ezt a homályt, én nem tudom. (Gyöngédebben) Nézd, Eyolf most lépett volna az élet öntudatára. Mennyi sejtelem szunnyadhatott lelkében — gazdag lehetőség, sejtése talán. Hivatva lehetett rá, hogg életembe örömöt, büszkeséget öntsön, s nem kellett más, csak egy őrült vén asszony — aki zacskójában egy torz ebet mutat — 
沃尔茂
(激昂)
啊? 是不是你能给我打开这个闷葫芦儿? 我自己简直想不通。(态度柔和了些)你想,艾友夫刚懂人事,前途摆着无穷的希望--- 也许是光明灿烂的希望,他的成就就可能使我一辈子骄傲、一辈子快乐。可是平白无故来了个疯婆子,随随便便地说了两句话,把口袋里一只狗让大家看了一眼--- 
ASTA.
Men vi véd jo sletikke, hvorledes det egentlig er gået til. 
ASTA.
But we don’t in the least know how it really happened. 
ASTA
De hiszen nem is tudjuk, hogyan történhetett! 
艾斯达
咱们并不知道这件事究竟是怎么发生的。 
ALLMERS.
Jo, vi véd. Gutterne så hende jo ro ud over fjorden. De så Eyolf stå alene yderst ude på bryggen. Så ham stirre efter hende – og ligesom svimle. (bævende.) Og så var det, han styrted udfor – og blev borte. 
ALLMERS.
Yes, we do. The boys saw her row out over the fiord. They saw Eyolf standing alone at the very end of the pier. They saw him gazing after her--and then he seemed to turn giddy. [Quivering.] And that was how he fell over--and disappeared. 
ALMERS
Dehogy nem tudjuk, hiszen a fiuk látták kievezni az öbölre. Látták Eyolfot a kikötőhid szélén, látták mereven bámulni utána, látták szédülni — s lezuhanni a mélységbe, ahol eltűnt örökre. 
沃尔茂
咱们知道。那些孩子看见疯婆子划着船过海峡。他们看见艾友夫一个人在码头梢儿上站着。他们看见艾友夫用眼睛盯着疯婆子--- 猛然间他好像一阵子头晕。(发抖)他就这么一下子掉在海里--- 无影无踪了。 
ASTA.
Ja, ja. Men alligevel – 
ASTA.
Yes, yes. But all the same-- 
ASTA
Lehet, hogy igy volt — s mégis — 
艾斯达
对,对,可是--- 
ALLMERS.
Hun har draget ham i dybet. Vær viss på det, du. 
ALLMERS.
She has drawn him down into the depths--that you may be sure of, dear. 
ALMERS
Ő vonszolta s húzta le a mélységbe, hidd el. 
沃尔茂
是那老太婆把他引到海里去的--- 这是毫无疑问的。 
ASTA.
Men, kære, hvorfor skulde hun det? 
ASTA.
But, Alfred, why should she? 
ASTA
De mondd, miért tette volna? 
艾斯达
艾尔富吕,老太婆为什么要把他引到海里去? 
ALLMERS.
Ja, se, – det er sagen! Hvorfor skulde hun? Der er ingen gengældelse bagved. Ingenting at sone, mener jeg. Eyolf har aldrig gjort hende noget ondt. Aldrig råbt efter hende. Aldrig kastet sten på hunden. Han havde jo hverken set hende eller hunden for sine øjne før igår. Ingen gengældelse altså. Så grundløst, det hele. Så rent meningsløst, Asta. – Og alligevel så har verdensordenen brug for det. 
ALLMERS.
Yes, that is just the question! Why should she? There is no retribution behind it all--no atonement, I mean. Eyolf never did her any harm. He never called names after her; he never threw stones at her dog. Why, he had never set eyes either on her or her dog till yesterday. So there is no retribution; the whole thing is utterly groundless and meaningless, Asta.--And yet the order of the world requires it. 
ALMERS
Látod, ez az! Miért: ez a kérdés. Bünhődés nem lehet — mit véthetett volna Eyolf ellene? Soh'sem gúnyolta, — kővel sem dobálta meg a kutyáját hiszen tegnapig még nem is látta soha. Tehát nem megtorlás! Olyan alaptalan, olyan megfoghatatlan, Ásta, az egész — s mégis: igy kívánta végzetünk. 
沃尔茂
是啊! 问题就在这儿! 她为什么要把艾友夫引到海里去? 这里说不上有报应--- 我意思是说,没有什么抵偿的问题。艾友夫从来没害过老太婆,也从来没在背后骂过她。他从来没拿石头砸过她的狗。昨天他还是头一回看见老太婆,头一回看见那只狗。因此说不上什么报应。艾斯达,这件事简直一点来由都没有,一点道理都没有。然而,按照世界的条理,好像又非有这件事不可。 
ASTA.
Har du talt med Rita om de ting? 
ASTA.
Have you spoken to Rita of these things? 
ASTA
Beszéltél erről Ritával is? 
艾斯达
你跟吕达提过这些事没有? 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Jeg synes, jeg bedre kan tale med dig om sligt. (ånder tungt.) Og om alt andet også.
(Asta tager sysager og en liden pakke i papir op af lommen. Allmers sidder åndsfraværende og ser til.) 
ALLMERS.
[Shakes his head.]
I feel as if I can talk better to you about them. [Drawing a deep breath.] And about everything else as well.
[ASTA takes serving-materials and a little paper parcel out of her pocket. ALLMERS sits looking on absently.] 
ALMERS
(fejét rázza)
Ugy érzem, veled erről jobban beszélhetek. (Nehezen lélekzik) S tán más mindenről is.
(Asta varróeszközt vesz elő, Almers álmatagon nézi)  
沃尔茂
(摇头)
我好像觉得这些事情跟你容易谈。(使劲吸一口气)别的事情也一样。
(艾斯达从衣袋里掏出针线和一个小纸包。沃尔茂心不在焉地瞧着她。) 
ALLMERS.
Hvad er det for noget, du har der, Asta? 
ALLMERS.
What leave you got there, Asta? 
ALMERS
Mi ez, Asta? 
沃尔茂
艾斯达,你手里拿的是什么? 
ASTA
(tager hans hat).
Lidt sort flor. 
ASTA.
[Taking his hat.]
Some black crap. 
ASTA
(kezébe veszi Almers kalapját)
Gyászfátyol. 
艾斯达
(拿起他的帽子来)
一块黑纱。 
ALLMERS.
Å, hvad skal nu sligt noget til? 
ALLMERS.
Oh, whet is the use of that? 
ALMERS
Minek? 
沃尔茂
要黑纱干什么? 
ASTA.
Rita har bedt mig om det. Må jeg? 
ASTA.
Rita asked me to put it on. May I? 
ASTA
Rita kívánja. Szabad? 
艾斯达
吕达叫我给你缝上,行不行? 
ALLMERS.
Å ja; gerne for mig.
(hun syr floret om hatten.) 
ALLMERS.
Oh, yes; as far as I’m concerned--[She sews the crape on his hat.] 
ALMERS
Miattam! —
(Asta felvarrja a flórt)  
沃尔茂
行,我倒无所谓。(她把黑纱缝在他帽子上。) 
ALLMERS
(sidder og ser på hende).
Hvor er Rita henne? 
ALLMERS.
[Sitting and looking at her.]
Where is Rita? 
ALMERS
Hol van Rita? 
沃尔茂
(坐着瞧她)
吕达在什么地方? 
ASTA.
Hun går lidt omkring oppe i haven, tror jeg. Borghejm er med hende. 
ASTA.
She is walking about the garden a little, I think. Borgheim is with her. 
ASTA
A kertben, azt hiszem Borgheimmal. 
艾斯达
她大概在花园里散步。博杰姆跟她在一块儿。 
ALLMERS
(lidt forundret).
Ja så? Er Borghejm herude idag også? 
ALLMERS.
[Slightly surprised.]
Indeed! Is Borgheim out here to-day again? 
ALMERS
(bámulva)
Ugy? Borgheim ma is itt van? 
沃尔茂
(微微一惊)
是吗? 博杰姆今天又来了? 
ASTA.
Ja. Han kom ud med middagstoget. 
ASTA.
Yes. He came out by the mid-day train. 
ASTA
Igen, a déli vonattal jött. 
艾斯达
又来了。他坐的是中午那班火车。 
ALLMERS.
Det havde jeg ikke tænkt. 
ALLMERS.
I didn’t expect that. 
ALMERS
Csodálatos — 
沃尔茂
我没想到他会来。 
ASTA
(syr).
Han holdt så inderlig af Eyolf. 
ASTA.
[Serving.]
He was so fond of Eyolf. 
ASTA
Végtelenül szerette kis Eyolfot. 
艾斯达
(一边缝)
他很喜欢艾友夫。 
ALLMERS.
Borghejm er en trofast sjæl, Asta. 
ALLMERS.
Borgheim is a faithful soul, Asta. 
ALMERS
Jó és hü lélek! 
沃尔茂
艾斯达,博杰姆是个诚实可靠的人。 
ASTA
(med stille varme).
Ja, han er rigtignok trofast. Det er visst. 
ASTA.
[With quiet warmth.]
Yes, faithful he is, indeed. That is certain. 
ASTA
(nyugodt hévvel)
Igazán ragaszkodó, hüséséges ember! 
艾斯达
(带着不显露的热情)
他这人诚实可靠,这话倒是真的。 
ALLMERS
(fæster øjnene på hende).
Du holder i grunden af ham. 
ALLMERS.
[Fixing his eyes upon her.]
You are really fond of him? 
ALMERS
Mondd: Kedves neked az ő barátsága? 
沃尔茂
(眼睛盯着她)
你真心喜欢他吗? 
ASTA.
Ja, jeg gør det. 
ASTA.
Yes, I am. 
ASTA
Igen, de ez természetes is. 
艾斯达
喜欢他。 
ALLMERS.
Men alligevel så kan du ikke beslutte dig til –? 
ALLMERS.
And yet you cannot make up your mind to--? 
ALMERS
S még sem tudod magadat elszánni? 
沃尔茂
可是你还不能拿定主意跟他---? 
ASTA
(afbrydende).
Å, snille Alfred, tal ikke om det! 
ASTA.
[Interrupting.]
Oh, my dear Alfred, don’t talk of that! 
ASTA
(félbeszakítja)
Kérlek, hagyjuk ezt! 
艾斯达
(截断他的话)
啊,亲爱的艾尔富吕,别提这件事! 
ALLMERS.
Jo, jo, – sig mig bare, hvorfor du ikke kan –? 
ALLMERS.
Yes, yes; tell me why you cannot? 
ALMERS
Mégis — mondd csak, miért nem akarsz — 
沃尔茂
要提。告诉我,你为什么拿不定主意。 
ASTA.
Å nej da! Jeg be’r dig så bønlig. Du må endelig ikke spørge mig. For det er så pinligt for mig, ser du. – Se så. Nu er hatten færdig. 
ASTA.
Oh, no! Please! You really must not ask me. You see, it’s so painful for me.--There now! The hat is done. 
ASTA
Ne — könyörgöm, ne kérdezz. Látod, milyen kínosan hat rám. Így, a kalap készen van. 
艾斯达
喔,算了! 别再追问了。你要知道,提起来我心里好难受。得了! 帽子缝好了。 
ALLMERS.
Tak. 
ALLMERS.
Thank you. 
ALMERS
Köszönöm. 
沃尔茂
谢谢。 
ASTA.
Men så var det den venstre armen. 
ASTA.
And now for the left arm. 
ASTA
S most kérem a balkarodat. 
艾斯达
现在该缝左胳臂了。 
ALLMERS.
Skal den også ha’ flor? 
ALLMERS.
Am I to have crape on it too? 
ALMERS
Arra is kell fátyol? 
沃尔茂
我左胳臂也得戴黑纱? 
ASTA.
Ja, det hører jo til. 
ASTA.
Yes, that is the custom. 
ASTA
Igen, ugy szokás. 
艾斯达
要戴,这是规矩。 
ALLMERS.
Nå, – gør som du vil da.
(hun flytter sig nærmere og begynder at sy.) 
ALLMERS.
Well--as you please.
[She moves close up to him and begins to sew.] 
ALMERS
Legyen a te akaratod szerint. 
沃尔茂
好吧,由着你。
(她凑到他身旁,动手缝黑纱。) 
ASTA.
Hold så armen stille. Så jeg ikke stikker dig. 
ASTA.
Keep your arm still--then I won’t prick you. 
ASTA
(közelebb ül és varr)
Nyugton légy, mert megszurhatnálak. 
艾斯达
你胳臂别动--- 不动,针就扎不着你了。 
ALLMERS
(med et halvt smil).
Dette her er ligesom i gamle dage. 
ALLMERS.
[With a half-smile.]
This is like the old days. 
ALMERS
(halvány mosollyal)
Éppen ugy, mint régebben. 
沃尔茂
(微笑)
这倒像咱们小时候的情形。 
ASTA.
Ja, synes du ikke det? 
ASTA.
Yes, don’t you think so? 
ASTA
Ugy-e? Ugy? 
艾斯达
是吗? 
ALLMERS.
Dengang du var en liden pige sad du også sådan og stelled med mit tøj. 
ALLMERS.
When you were a little girl you used to sit just like this, mending my clothes. 
ALMERS
Már mint kicsiny leányka, rendbe hoztad mindenemet. 
沃尔茂
你小时候常是这么坐着,给我补衣服。 
ASTA.
Så godt jeg kunde, ja. 
 
ASTA
Igen, ahogy tudtam. 
 
ALLMERS.
Det første, du sy’de for mig, – det var også sort flor. 
The first thing you ever sewed for me--that was black crape, too. 
ALMERS
Az első dolog, amit nekem varrtál, szintén gyászfátyol volt. 
沃尔茂
你头一回给我缝的东西也是块黑纱。 
ASTA.
Så? 
ASTA.
Was it? 
ASTA
Igen? 
艾斯达
是吗? 
ALLMERS.
Om studenterhuen. Dengang far døde fra os. 
ALLMERS.
Round my student’s cap--at the time of father’s death. 
ALMERS
A diáksipkára, amikor atyánk meghalt. 
沃尔茂
你在我的学生帽上缝了个黑纱圈儿--- 那时候父亲刚去世。 
ASTA.
Sy’de jeg da? – Tænk, det husker jeg ikke. 
ASTA.
Could I sew then? Fancy, I have forgotten it. 
ASTA
Ugy? Azt már nem is tudom. 
艾斯达
那时候我会缝东西吗? 真怪,我自己都不记得了。 
ALLMERS.
Å nej; du var jo så liden dengang. 
ALLMERS.
Oh, you were such a little thing then. 
ALMERS
Természetesen, hiszen még oly kicsiny voltál! 
沃尔茂
那时候你才一点儿大。 
ASTA.
Ja, da var jeg liden. 
ASTA.
Yes, I was little then. 
ASTA
Igen, akkor még kicsiny voltam. 
艾斯达
对了,那时候我才一点儿大。 
ALLMERS.
Og så to år bagefter, – da vi misted din mor, – da sy’de du et stort armflor til mig også. 
ALLMERS.
And then, two years afterwards--when we lost your mother--then again you sewed a big crape band on my sleeve. 
ALMERS
S két évre rá — amikor anyádat vesztettük el, karomra varrtál egy nagy darab fátyolt. 
沃尔茂
过了两年,你母亲去世了,你又在我袖子上缝了一大圈黑纱。 
ASTA.
Jeg syntes, det skulde så være, jeg. 
ASTA.
I thought it was the right thing to do. 
ASTA
Azt hittem, ugy való! 
艾斯达
当时我觉得应该这么办。 
ALLMERS
(klapper hende på hånden).
Ja, ja, det skulde jo også så være, Asta. – Og da vi så var ble’t alene i verden, vi to –. Er du alt færdig? 
ALLMERS.
[Patting her hand.]
Yes, yes, it was the right thing to do, Asta. And then when we were left alone in the world, we two--. Are you done already? 
ALMERS
(kezét simogatva)
Ugy is volt való, Ásta. S akkor magunk maradtunk, mi ketten, egyedül a világon. Készen van már? 
沃尔茂
(轻轻地拍拍她的手)
对,对,艾斯达,应该这么办。后来咱们都做了无依无靠的孤儿,咱们俩---。你已经缝好了? 
ASTA.
Ja. (lægger sysagerne sammen.) Det blev dog en dejlig tid for os igrunden, Alfred. Vi to alene. 
ASTA.
Yes. [Putting together her sewing-materials.] It was really a beautiful time for us, Alfred. We two alone. 
ASTA
S mégis szép idő volt, Alfréd, amikor egyedül voltunk. 
艾斯达
缝好了。(把针线归齐在一块儿)艾尔富吕,那时候咱们的日子过得真有意思。只有咱们俩。 
ALLMERS.
Ja, det blev det. Så hårdt vi end sled. 
ALLMERS.
Yes, it was--though we had to toil so hard. 
ALMERS
Szép idő volt, bár kemény munkával s fáradozással telt el. 
沃尔茂
对,真有意思--- 虽然咱们得苦干。 
ASTA.
Du sled. 
ASTA.
You toiled. 
ASTA
Te fáradtál. 
艾斯达
苦干的是你。 
ALLMERS
(livfuldere).
Å, du sled såmæn på din vis, du også, – (smiler.) du, min kære, trofaste – Eyolf. 
ALLMERS.
[With more life.]
Oh, you toiled too, in your way, I can assure you--[smiling]--my dear, faithful--Eyolf. 
ALMERS
(élénken)
Ments Isten! Te is — a magad módja szerint — te kedves, hü — — Eyolfom. 
沃尔茂
(活泼一点了)
啊,你也苦干过,虽然方式跟我不一样---(含笑)我的亲爱、忠实的--- 艾友夫。 
ASTA.
Uf, – du skal ikke minde mig om det dumme vås med navnet. 
ASTA.
Oh--you mustn’t remind me of that stupid nonsense about the name. 
ASTA
Menj — ne emlékeztess ezekre a gyerekeskedésekre, ezzel a névvel! 
艾斯达
喔,别再提当年起名字的那段傻事了。 
ALLMERS.
Nå, hvis du havde været en gut, så skulde du jo ha’ hedt Eyolf. 
ALLMERS.
Well, if you had been a boy, you would have been called Eyolf. 
ALMERS
Ha fiu lettél volna — ez lett volna úgyis a neved. 
沃尔茂
假使你是个男孩子,你的名字会叫艾友夫。 
ASTA.
Ja, hvis, ja. Men da du så var ble’t student –. (smiler uvilkårlig.) Tænk, at du kunde være så barnagtig alligevel. 
ASTA.
Yes, if! But when you began to go to college--. [Smiling involuntarily.] I wonder how you could be so childish. 
ASTA
Igen, ha — mikor, azután diák lettél. (Önkéntelenül mosolyog) hogy is lehettél oly gyerekes? 
艾斯达
不错,假使! 后来你进了大学---。(说到这儿禁不住笑起来)想不到你会那么孩子气。 
ALLMERS.
Var det mig, som var barnagtig! 
ALLMERS.
Was it I that was childish? 
ALMERS
Gyerekes? Gyerekes voltam? 
沃尔茂
是我孩子气吗? 
ASTA.
Ja, det synes jeg da rigtignok nu, når jeg husker på det. For du skammed dig over, at du ikke havde nogen bror. Bare en søster. 
ASTA.
Yes, indeed, I think it was, as I look back upon it all. You were ashamed of having no brother--only a sister. 
ASTA
Ugy van! Legalább most ugy gondolom. Hiszen szégyelted, hogy nincs fivéred, csak egy leánytestvéred. 
艾斯达
是你,现在我回想当年那段事,的确是你孩子气。你觉得没有弟兄。只有一个妹妹,怪不体面的。 
ALLMERS.
Nej, det var såmæn dig, du. Du skammed dig. 
ALLMERS.
No, no, it was you, dear--you were ashamed. 
ALMERS
Nem én, te szégyelted magad. 
沃尔茂
不是我,不是我,是你觉得不体面。 
ASTA.
Å ja, lidt, jeg også, kanske. Og så syntes jeg ligesom synd i dig – 
ASTA.
Oh yes, I too, perhaps--a little. And somehow or other I was sorry for you-- 
ASTA
Talán igen — egy kicsit én is. És aztán ugy szántalak! 
艾斯达
不错,也许我也有一点儿。反正我是有点儿替你难受。 
ALLMERS.
Ja, du gjorde nok det. Og så fandt du mine gamle gutteklæder frem – 
ALLMERS.
Yes, I believe you were. And then you hunted up some of my old boy’s clothes-- 
ALMERS
Azt képzelem! S akkor előszedted ruháimat — 
沃尔茂
对,你是替我难受。后来你就找出了几件我小时候穿的旧衣服。 
ASTA.
De pene søndagsklæderne, ja. Kan du huske den blå blusen og knæbukserne? 
ASTA.
Your fine Sunday clothes--yes. Do you remember the blue blouse and knickerbockers? 
ASTA
Igen, félretett gyermekkori ünneplődet, emlékszel még? A térdnadrágot a kék blúzzal. 
艾斯达
是你的讲究的衣服。你还记得不记得那件上衣和那条灯笼裤? 
ALLMERS
(dvæler med øjnene på hende).
Hvor godt jeg husker dig, når du trak dem på dig og gik med dem. 
ALLMERS.
[His eyes dwelling upon her.]
I remember so well how you looked when you used to wear them. 
ALMERS
Mennyire emlékszem — szinte magam előtt látlak, milyen büszkén sétáltál benne, amikor felöltötted. 
沃尔茂
(眼睛盯着她)
你穿了那套衣服是什么样子,我记得清清楚楚。 
ASTA.
Ja, men det gjorde jeg da bare, når vi var hjemme alene. 
ASTA.
Only when we were at home, alone, though. 
ASTA
De csak ha egyedül voltunk odahaza. 
艾斯达
只是在家里而且没有别人的时候我才穿。 
ALLMERS.
Og så alvorlige og så vigtige, som vi da var, du. Og jeg kaldte dig bestandig Eyolf. 
ALLMERS.
And how serious we were, dear, and how mightily pleased with ourselves. I always called you Eyolf. 
ALMERS
S milyen komolyan vettük a dolgot — emlékszel még — én csak Eyolfnak hívtalak. 
沃尔茂
咱么做得挺认真,自己觉得挺高兴。我老叫你艾友夫。 
ASTA.
Men, Alfred, dette her har du da vel aldrig fortalt til Rita? 
ASTA.
Oh, Alfred, I hope you have never told Rita this? 
ASTA
Csak nem beszélted el Ritának? 
艾斯达
艾尔富吕,这件事你没跟吕达提过吧? 
ALLMERS.
Jo, jeg tror jeg har fortalt hende det en gang. 
ALLMERS.
Yes, I believe I did once tell her. 
ALMERS
De azt hiszem, igen. Egy alkalommal elbeszéltem. 
沃尔茂
我记得跟她提过一回。 
ASTA.
Nej men, Alfred, hvor kunde du da gøre det! 
ASTA.
Oh, Alfred, how could you do that? 
ASTA
Alfréd, hogyan tehetted azt? 
艾斯达
艾尔富吕,这种事你怎么能告诉她? 
ALLMERS.
Å, ser du, – man fortæller jo sin hustru alting – sågodtsom. 
ALLMERS.
Well, you see--one tells one’s wife everything--very nearly. 
ALMERS
Látod, a feleségnek mégis elmondunk mindent — legalább majdnem mindent. 
沃尔茂
嗯,你知道,男人在老婆面前什么话都说--- 几乎什么话都说。 
ASTA.
Ja, man gør vel det, kan jeg tænke. 
ASTA.
Yes, I suppose one does. 
ASTA
Meglehet. 
艾斯达
也许是吧。 
ALLMERS
(ligesom vågnende, griber sig til panden og springer op).
Ah, – at jeg kan sidde her og – 
ALLMERS.
[As if awakening, clutches at his forehead and starts up.]
Oh, how can I sit here and-- 
ALMERS
(mintha fölébredne)
Ó — és én itt ülök és — 
沃尔茂
(好像大梦初醒,抓抓前额,跳起身来)
哦,我怎么能像没事人似的坐在这儿--- 
ASTA
(rejser sig, ser bekymret på ham).
Hvad er det med dig? 
ASTA.
[Rising, looks sorrowfully at him.]
What is the matter? 
ASTA
Mi bajod? 
艾斯达
(站起来,怪难受地瞧着他)
什么事? 
ALLMERS.
Han kom næsten bort fra mig. Rent bort kom han. 
ALLMERS.
He had almost passed away from me. He had passed quite away. 
ALMERS
Egészen elvesztettem — 
沃尔茂
我心里几乎没有他了。我把他忘干净了。 
ASTA.
Eyolf! 
ASTA.
Eyolf! 
ASTA
Eyolfot? 
艾斯达
你说的是艾友夫! 
ALLMERS.
Her sad jeg og leved i minderne. Og han var ikke med. 
ALLMERS.
Here I sat, living in these recollections--and he had no part in them. 
ALMERS
Itt ülök, a múlt emlékein merengek, s ő nem volt, nincs közöttük. 
沃尔茂
刚才我坐着温习那些过去的事--- 里头没有他的份儿。 
ASTA.
Jo, Alfred, – lille Eyolf var bag det altsammen. 
ASTA.
Yes, Alfred--little Eyolf was behind it all. 
ASTA
Tévedsz, Alfréd. Kis Eyolf ott volt minden gondolatod mögött. 
艾斯达
有,艾尔富吕,里头有小艾友夫的份儿。 
ALLMERS.
Han var det ikke. Han gled ud af mit sind. Ud af mine tanker. Jeg så ham ikke for mig et øjeblik, mens vi sad og talte sammen. Glemte ham rent den lange stund. 
ALLMERS.
No, he was not. He slipped out of my memory--out of my thoughts. I did not see him for a moment as we sat here talking. I utterly forgot him all that time. 
ALMERS
Nem, nem, eltűnt a képzeletemből, gondolataimból. Egész beszélgetésünk idején, egyszer sem láttam őt magam előtt. Eltűnt — szétfoszlott szemem előtt az egész idő alatt. 
沃尔茂
没有他的份儿。我把他忘了--- 心里想不起来了。咱们坐着说话的时候,我一眼都没有看见他。在刚才那一段时间里我把他忘得影子都没有了。 
ASTA.
Å, men du må da også hvile lidt ud i sorgen. 
ASTA.
But surely you must take some rest in your sorrow. 
ASTA
De nézd, neked pihenned kell — pihenned fájdalmadban. 
艾斯达
就是伤心,你也该养养神。 
ALLMERS.
Nej, nej, nej, – det er just det, jeg ikke må! Det har jeg ikke lov til. Ikke ret til. – Og ikke hjerte til heller. (går i oprør hen imod højre.) Jeg har bare at dvæle der ude, hvor han ligger og driver nede på dybet! 
ALLMERS.
No, no, no; that is just what I will not do! I must not--I have no right--and no heart for it, either. [Going in great excitement towards the right.] All my thoughts must be out there, where he lies drifting in the depths! 
ALMERS
Nem, nem, éppen ezt nem szabad — nem tehetem, nincs jogom hozzá — szivem nem engedi. (Felugrik) Nála van a helyem, ott van nála, ahová a mélység sodorta — ott messze kint. 
沃尔茂
不行,不行,就是这件事办不到! 我不应该养神--- 我不配养神--- 我也没心思养神。(非常兴奋地向右走)我的心思应该全部用在他尸首漂流的海水里! 
ASTA
(efter ham, holder ham fast).
Alfred, – Alfred! Kom ikke til fjorden! 
ASTA.
[Following him and holding him back.]
Alfred--Alfred! Don’t go to the fiord. 
ASTA
Alfréd, Alfréd, hagyd a tengert, ne menj közel! 
艾斯达
(跟过去拉住他)
艾尔富吕! 艾尔富吕! 别上海峡里去。 
ALLMERS.
Jeg må ud til ham! Slip mig, Asta! Jeg vil ha’ fat i båden. 
ALLMERS.
I must go out to him! Let me go, Asta! I will take the boat. 
ALMERS
Mennem kell, eressz Asta — engedj csónakba szállnom! 
沃尔茂
我一定得去找他! 艾斯达,撒手! 我坐船去。 
ASTA
(i skræk).
Kom ikke til fjorden, siger jeg! 
ASTA.
[In terror.]
Don’t go to the fiord, I say! 
ASTA
(irtózva)
Ne menj a vizre, — kérlek, maradj! 
艾斯达
(害怕)
别上海峡里去,听见没有! 
ALLMERS
(eftergivende).
Nej, nej, – jeg skal ikke. Lad mig bare være. 
ALLMERS.
[Yielding.]
No, no--I will not. Only let me alone. 
ALMERS
(engedve)
Nem, nem, nem teszem, nyugodj meg! 
沃尔茂
(让步)
好,好,我不去。只要你撒手。 
ASTA
(fører ham hen til bordet).
Du må hvile tankerne, Alfred. Kom her og sæt dig. 
ASTA.
[Leading him back to the table.]
You must rest from your thoughts, Alfred. Come here and sit down. 
ASTA
Hagyd a gondokat, Alfréd. Jer, ülj ide. 
艾斯达
(把他带回桌子旁边)
艾尔富吕,你的脑子应该休息休息。过来坐下。 
ALLMERS
(vil sætte sig på bænken).
Ja, ja, – som du vil da. 
ALLMERS.
[Making as if to seat himself on the bench.]
Well, well--as you please. 
ALMERS
(a padra akar ülni)
Jól van, legyen, amint kívánod. 
沃尔茂
(好像要在长登上坐下的样子)
嗯,嗯,就依你。 
ASTA.
Nej, du skal ikke sætte dig der. 
ASTA.
No, I won’t let you sit there. 
ASTA
Ne oda — oda ne ülj! 
艾斯达
我不让你坐在长登上。 
ALLMERS.
Jo, lad mig. 
ALLMERS.
Yes, let me. 
ALMERS
Hadd el, Asta, engedj ide ülni — 
沃尔茂
让我坐吧。 
ASTA.
Nej; gør ikke det! For så sidder du bare og ser udover – (nøder ham ned på en stol med ryggen mod højre.) Se så. Nu sidder du godt. (sætter sig selv på bænken.) Og så skal vi snakke lidt sammen igen. 
ASTA.
No, don’t. For then you will only sit looking out--[Forces him down upon a chair, with his back to the right.] There now. Now that’s right. [Seats herself upon the bench.] And now we can talk a little again. 
ASTA
Akkor mindig a vizre tekintesz, ki — messze. Ide ülj s most csevegjünk egy kicsit. 
艾斯达
不行,不行。让你坐在那儿,你只会瞪眼望着海峡---(把他硬按在一把椅子里,背朝右)对了。这么坐着好。(自己在长凳上坐下)现在咱们又可以说说话。 
ALLMERS
(ånder hørligt).
Det gjorde godt at få dulme savnet og sorgen et øjeblik. 
ALLMERS.
[Drawing a deep breath audibly.]
It was good to deaden the sorrow and heartache for a moment. 
ALMERS
(hallhatóan lélekzik)
Milyen jól esik a bánatot, a csapást pillanatokra is elfeledni. 
沃尔茂
(出声地深深吸了一口气)
把心里的悲哀、苦闷暂时压一压也好。 
ASTA.
Du må det, Alfred. 
ASTA.
You insist do so, Alfred. 
ASTA
Feledned kell, Alfréd. 
艾斯达
艾尔富吕,你必须这么办。 
ALLMERS.
Men synes du ikke, at jeg er forfærdelig slap og sløv, – at jeg kan det? 
ALLMERS.
But don’t you think it is terribly weak and unfeeling of me--to be able to do so? 
ALMERS
Mondd, nem tartasz érte végtelenül fölületesnek, közönyösnek? Hogy ezt meg tudom tenni. 
沃尔茂
要是这么办,我是不是太软弱、太狠心? 
ASTA.
Å nej da. For det er visst umuligt at kredse bestandig om et og det samme. 
ASTA.
Oh, no--I am sure it is impossible to keep circling for ever round one fixed thought. 
ASTA
Ó nem. Lehetetlen, képtelenség mindig egy s ugyanazon gondolaton évődni. 
艾斯达
没有的话。人的心思不能老盯着一件事打转。 
ALLMERS.
Ja, for mig er det umuligt. Før du kom ned til mig, sad jeg her og vånded mig så usigelig i denne jagende og nagende sorg – 
ALLMERS.
Yes, for me it is impossible. Before you came to me, here I sat, torturing myself unspeakably with this crushing, gnawing sorrow-- 
ALMERS
Nekem ugy látszik, lehetetlen. Most dúlt bennem a legiszonyúbb fájdalom s e kinok közepett és — 
沃尔茂
对,我就办不到。刚才你没来的时候,我一个人坐在这儿,让这桩钻心刺骨的惨事折磨我的精神。 
ASTA.
Ja? 
ASTA.
Yes? 
ASTA
És — 
艾斯达
后来怎么样? 
ALLMERS.
Og vil du så tro det, Asta –? Hm – 
ALLMERS.
And would you believe it, Asta--? H’m-- 
ALMERS
S el tudod hinni, Asta, hogy — 
沃尔茂
艾斯达,说了你也未必信。唔--- 
ASTA.
Nå? 
ASTA.
Well? 
ASTA
Mit? 
艾斯达
往下说呀。 
ALLMERS.
Midt i vånden så greb jeg mig i at gætte på, hvad vi skulde ha’ til middag idag. 
ALLMERS.
In the midst of all the agony, I found myself speculating what we should have for dinner to-day. 
ALMERS
S e fájdalom közepett rajtakaptam magamat, hogy azon gondolkodom — mi lesz ma az ebéd. 
沃尔茂
正在十分伤心的时候,我忽然觉得自己在盘算今天吃饭咱们该吃什么。 
ASTA
(beroligende).
Ja, ja, bare der er hvile i det, så – 
ASTA.
[Soothingly.]
Well, well, if only it rests you to-- 
ASTA
(nyugtatón)
Ha megnyugtat ez a gondolat, akkor — 
艾斯达
(安慰他)
只要你心里能安静就好。 
ALLMERS.
Ja tænk, du, – jeg syntes, der var ligesom hvile i det. (rækker hende hånden over bordet.) Hvor godt det er, at jeg har dig, Asta. Det er jeg så glad for. Glad, glad – midt i sorgen. 
ALLMERS.
Yes, just fancy, dear--it seemed as if it did give me rest. [Holds out, his hand to her across the table.] How good it is, Asta, that I have you with me. I am so glad of that. Glad, glad--even in my sorrow. 
ALMERS
Igen s elhiheted, ez a gondolat nyugvópont volt felizgatott idegeimnek. (Kezét nyújtja az asztalon át) Milyen jól esik, hogy itt vagy, Asta. ügy örülök, örülök még bánatomban is! 
沃尔茂
是啊,说也奇怪,我心里好像真是安静了。(隔着桌子把手伸给她)艾斯达,我有你做伴儿多么好。真让我高兴。就是伤心的时候,我也很高兴。 
ASTA
(ser alvorligt på ham).
Du skal først og fremst være glad for, at du har Rita. 
ASTA.
[Looking earnestly at him.]
You ought most of all to be glad that you have Rita. 
ASTA
(komoly tekintettel)
Mindenekelőtt örülj, hogy Ritát tudod magad mellett. 
艾斯达
(认真地瞧着他)
你最应该高兴的是有吕达给你做伴儿。 
ALLMERS.
Ja, det forstår sig jo af sig selv. Men Rita er jeg ikke i slægt med. Det er ’ikke som at ha’ en søster. 
ALLMERS.
Yes, of course I should. But Rita is no kin to me--it isn’t like having a sister. 
ALMERS
Az természetes. De Rita nem vérrokonom. Egy testvér, az egészen más. 
沃尔茂
当然,这不用说。然而吕达不是我的亲骨肉--- 这跟有个亲姐妹不一样。 
ASTA
(spændt).
Siger du det, Alfred? 
ASTA.
[Eagerly.]
Do you say that, Alfred? 
ASTA
(feszülten)
Igazán hiszed, Alfréd? 
艾斯达
(认真地)
是吗,艾尔富吕? 
ALLMERS.
Ja, vor slægt er noget for sig selv. (halvt spøgende.) Altid så har vi havt lyse forbogstaver i navnene. Kan du huske, hvor tidt vi snakked om det før? Og alle slægtningerne, – alle er de lige fattige. Og alle har vi samme slags øjne. 
ALLMERS.
Yes, our family is a thing apart. [Half jestingly.] We have always had vowels for our initials. Don’t you remember how often we used to speak of that? And all our relations--all equally poor. And we have all the same colour of eyes. 
ALMERS
Igenis, a mi családunk egészen különös. (Tréfásan) A mi nevünk mindig nyilt betűvel kezdődik. Emlékszel még, hányszor beszéltünk erről? S a rokonok, mind egytől-egyig szegények, de ugyanaz a szem és tekintet mindannyinál. 
沃尔茂
可不是吗,咱们一家子跟别人不一样。(带几分玩笑)咱们的名字都是韵母开头的。你记得不记得咱们从前常提这件事? 还有,咱们家的人--- 都一样穷。还有,咱们的眼珠子都是一个颜色。 
ASTA.
Synes du, jeg også har –? 
ASTA.
Do you think I have--? 
ASTA
Nálam is, ugy találod? 
艾斯达
你说我也---? 
ALLMERS.
Nej, du slægter jo så aldeles på din mor, du. Ligner sletikke os andre. Ikke far engang. Men alligevel – 
ALLMERS.
No, you take entirely after your mother. You are not in the least like the rest of us--not even like father. But all the same-- 
ALMERS
Nem, te anyádhoz hasonlítasz. Más vagy egészen, mint a többiek, még atyánkra sem ütöttél s mégis — 
沃尔茂
不,你长得完全像你母亲。你一点儿都不像咱们家这些人--- 你连父亲都不像。可是---? 
ASTA.
Alligevel –? 
ASTA.
All the same--? 
ASTA
Azt mondod, mégis — 
艾斯达
可是---? 
ALLMERS.
Ja, jeg tror, at samlivet alligevel har præget os begge to efter hinandens billede. I sindet, mener jeg. 
ALLMERS.
Well, I believe that living together has, as it were, stamped us in each other’s image--mentally, I mean. 
ALMERS
Nos, én azt vélem, az együttlét, együttérzés átalakította egyiket a másik hasonmására — legalább szellemileg. 
沃尔茂
可是老在一块儿住着就好像我身上印了你的模子,你身上印了我的模子--- 我是指精神方面说。 
ASTA
(varmt bevæget).
Å, det må du aldrig sige, Alfred. Det er mig alene, som har taget mit præg efter dig. Og det er dig, som jeg skylder alt, – alt godt i verden. 
ASTA.
[With warm emotion.]
Oh, you must never say that, Alfred. It is only I that have taken my stamp from you; and it is to you that I owe everything--every good thing in the world. 
ASTA
Ne mondd ezt, Alfréd, én karakteremet tőled kaptam — neked köszönhetek mindent, — minden jót a világon! 
艾斯达
(带热情)
艾尔富吕,你别这么说,只是我身上印了你的模子。我一身得到的好处,都是你给我的。 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Du skylder mig ingenting, Asta. Tvert imod – 
ALLMERS.
[Shaking his head.]
You owe me nothing, Asta. On the contrary-- 
ALMERS
Nekem nem köszönhetsz semmit, Asta, ellenkezőleg: én — 
沃尔茂
(摇头)
你没得到过我什么好处。反倒是我--- 
ASTA.
Alt skylder jeg dig! Det må du da kunne sige dig selv. Intet offer har været dig for tungt – 
ASTA.
I owe you everything! You must never doubt that. No sacrifice has been too great for you-- 
ASTA
Mindent neked köszönhetek, jól tudod, nem rettentél vissza semmi áldozattól sem! 
艾斯达
我有今天这日子,都得感谢你! 这你不必怀疑。为了我,你什么都愿意牺牲--- 
ALLMERS
(afbrydende).
Å hvad – offer! Kom ikke med sligt noget. – Jeg har bare holdt af dig, Asta. Lige fra du var et lidet barn. (efter et kort ophold.) Og så syntes jeg altid, at jeg havde så megen uret at gøre god igen også. 
ALLMERS.
[Interrupting.]
Oh, nonsense--sacrifice! Don’t talk of such a thing.--I have only loved you, Asta, ever since you were a little child. [After a short pause.] And then it always seemed to me that I had so much injustice to make up to you for. 
ALMERS
(közbeszól)
Mit, áldozat — ne beszélj így, én csak szerettelek, Asta, gyermekkorod óta. S ugy éreztem, hogy egy igazságtalanságot kell jóvátennem. 
沃尔茂
(截住她的话)
喔,胡说--- 什么叫牺牲! 别说这种话。艾斯达,不过是从你小时候起我一直都爱你。(停顿了一下)我又好像老觉得对不起你,应该偿还欠你的一笔债。 
ASTA
(forundret).
Uret! Du? 
ASTA.
[Astonished.]
Injustice? You? 
ASTA
Igazságtalanságot? Te Alfréd? 
艾斯达
(吃惊)
什么! 你对不起我? 
ALLMERS.
Ikke just for egen regning. Men – 
ALLMERS.
Not precisely on my own account. But-- 
ALMERS
Nem a saját számlámon ugyan... 
沃尔茂
不一定是我对不起你。可是--- 
ASTA
(spændt).
Men –? 
ASTA.
[Eagerly.]
But--? 
ASTA
(csudálkozva)
Hanem? 
艾斯达
(急于追问)
可是什么? 
ALLMERS.
For fars. 
ALLMERS.
On father’s. 
ALMERS
Atyám számláján. 
沃尔茂
是父亲对不起你。 
ASTA
(farer halvt op fra bænken).
For – fars! (sætter sig igen.) Hvad mener du med det, Alfred? 
ASTA.
[Half rising from the bench.]
On--father’s! [Sitting down again.] What do you mean by that, Alfred? 
ASTA
(felugrik)
Atyánknak igazságtalanságát? Hogy érted ezt? 
艾斯达
(欠起半身)
父亲--- 对不起我!(重新坐下)艾尔富吕,你这话什么意思? 
ALLMERS.
Far var aldrig rigtig snil imod dig. 
ALLMERS.
Father was never really kind to you. 
ALMERS
Ö nem volt jó hozzád, Asta. 
沃尔茂
父亲从来没真心疼过你。 
ASTA
(heftig).
Å, sig da ikke det! 
ASTA.
[Vehemently.]
Oh, don’t say that! 
ASTA
Ne mondd ezt! 
艾斯达
(使劲地)
喔,别说这话! 
ALLMERS.
Jo, for det er sandt. Han holdt ikke af dig. Ikke sådan, som han skulde. 
ALLMERS.
Yes, it is true. He did not love you--not as he ought to have. 
ALMERS
S mégis ugy van, ő nem szeretett — legalább nem ugy, mint kellett volna. 
沃尔茂
我不是说假话。照道理说,他应该很爱你--- 可是他并不怎么爱你。 
ASTA
(undvigende).
Nej, kanske ikke sådan, som han holdt af dig. Det var da rimeligt. 
ASTA.
[Evasively.]
No, perhaps not as he loved you. That was only natural. 
ASTA
(kitérőleg)
Nem ugy, mint téged — s ez természetes volt. 
艾斯达
(闪烁其词)
对,也许他没像爱你那么爱我。这也是人之常情。 
ALLMERS
(vedbliver).
Og hård var han ofte imod din mor også. I alt fald i de sidste årene. 
ALLMERS.
[Continuing.]
And he was often hard to your mother, too--at least in the last years. 
ALMERS
S anyádhoz is rideg volt — legalább az utolsó években. 
沃尔茂
(接着往下说)
他也时常待你母亲很不好--- 至少最后那几年很不好。 
ASTA
(sagte).
Mor var jo så meget, meget yngre end han. Husk på det. 
ASTA.
[Softly.]
Mother was so much, much younger than he--remember that. 
ASTA
Anyám sokkal fiatalabb volt nála, ezt ne feledd. 
艾斯达
(低声)
你别忘了,母亲的年纪比他小得多。 
ALLMERS.
Tror du ikke, at de passed rigtig sammen? 
ALLMERS.
Do you think they were not quite suited to each other? 
ALMERS
Azt hiszed, nem illettek össze? 
沃尔茂
你看他们俩是不是不大合得到一块儿? 
ASTA.
Kanske de ikke gjorde det. 
ASTA.
Perhaps not. 
ASTA
Talán nem. 
艾斯达
也许是吧。 
ALLMERS.
Ja, men alligevel –. Far, som ellers var så blød og varmhjertet –. Så venlig imod alle mennesker – 
ALLMERS.
Yes, but still--. Father, who in other ways was so gentle and warm-hearted--so kindly towards every one-- 
ALMERS
Lehet, de atyám — aki olyan jó, olyan vajszivü volt mindenkihez — 
沃尔茂
对,可是究竟---。在别的事情上头,父亲的脾气那么好,心肠那么热--- 待谁都那么和气--- 
ASTA
(stille).
Mor var vel heller ikke altid, som hun skulde være. 
ASTA.
[Quietly.]
Mother, too, was not always as she ought to have been. 
ASTA
(halkan)
Anyám sem volt kifogástalan mindenben. 
艾斯达
(静静地)
母亲的态度有时候也不大好。 
ALLMERS.
Var ikke din mor! 
ALLMERS.
Your mother was not! 
ALMERS
Anyád? 
沃尔茂
你说你母亲的态度不大好! 
ASTA.
Kanske ikke altid. 
ASTA.
Perhaps not always. 
ASTA
Legalább nem mindig. 
艾斯达
也许不是经常不好。 
ALLMERS.
Imod far, mener du? 
ALLMERS.
Towards father, do you mean? 
ALMERS
Atyánkkal szemben? 
沃尔茂
你说的是她对父亲的态度? 
ASTA.
Ja. 
ASTA.
Yes. 
ASTA
Igen. 
艾斯达
是。 
ALLMERS.
Det mærked jeg da aldrig noget til. 
ALLMERS.
I never noticed that. 
ALMERS
Ezt nem vettem észre soha. 
沃尔茂
我从来没看出来。 
ASTA
(kæmpende med gråden, rejser sig).
Å, kære Alfred, – lad dem hvile, – de som borte er.
(hun går henover mod højre.) 
ASTA.
[Struggling with her tears, rises.]
Oh, my dear Alfred--let them rest--those who are gone.
[She goes towards the right.] 
ASTA
(sírással küzdve)
Kedves Alfréd, hadd nyugodni őket, a holtakat. (Át jobbra)  
艾斯达
(忍着眼泪不敢哭,站起来)
亲爱的艾尔富吕,已经死了的人让他们安息吧。(向右走) 
ALLMERS
(står op).
Ja, lad dem hvile. (vrider hænderne.) Men de, som borte er, – de la’r ikke os hvile, Asta. Hverken dag eller nat. 
ALLMERS.
[Rising.]
Yes, let them rest. [Wringing his hands.] But those who are gone--it is they that won’t let us rest, Asta. Neither day nor night. 
ALMERS
(feláll)
Ugy van — hagyjuk nyugodni a holtakat. (Kezeit tördelve) De ők nem hagynak minket nyugodni, sem éjjel, sem nappal. 
沃尔茂
(站起来)
对,让他们安息吧。(捏紧两手)然而正是那些死了的人--- 正是他们日日夜夜不让咱们过安静日子。 
ASTA
(ser varmt på ham).
Med tiden vil alt sammen kendes mildere, Alfred. 
ASTA.
[Looks warmly at him.]
Time will make it all seem easier, Alfred. 
ASTA
Idővel enyhébben gondolkozol majd te is. 
艾斯达
(关心地瞧着他)
艾尔富吕,日子长了,心里自然会松动点儿。 
ALLMERS
(ser hjælpeløs på hende).
Ja, tror ikke du også det? – Men hvorledes jeg skal vinde over disse her forfærdelige, første dagene –. (hæst.) Nej, det skønner jeg ikke. 
ALLMERS.
[Looking helplessly at her.]
Yes, don’t you think it will?--But how I am to get over these terrible first days [Hoarsely.]--that is what I cannot imagine. 
ALMERS
(kétkedve)
Ugy-e igen, de hogyan élem át ezeket az első rettenetes napokat? (Rekedt hangon) Azt nem tudom. 
沃尔茂
(瞧着她,无可奈何)
你说日子长了心里自然会松动? 可是开头这一段伤心日子叫我怎么过呢---(哑着嗓子)我简直想不出办法。 
ASTA
(bedende, lægger hænderne på hans skuldre).
Gå op til Rita. Å, jeg be’r dig så bønligt – 
ASTA.
[Imploringly, laying her hands on his shoulders.]
Go up to Rita. Oh, please do-- 
ASTA
Könyörgöm, menj, keresd föl Ritát! 
艾斯达
(双手按在他肩膀上,央告他)
回去找吕达吧。快去! 
ALLMERS
(heftig, drager sig væk).
Nej, nej, nej, – snak ikke til mig om det! For jeg kan ikke, ser du. (roligere.) Lad mig få bli’ her sammen med dig. 
ALLMERS.
[Vehemently, withdrawing from her.]
No, no, no--don’t talk to me of that! I cannot, I tell you. [More calmly.] Let me remain here, with you. 
ALMERS
(elhúzza magát)
Nem, egy szót se többet — nézd, nem birok. (Nyugodtan) Hagyj nálad maradnom. 
沃尔茂
(一边使劲说,一边把身子挪开)
不行,不行,别跟我提这话! 这事办不到,我告诉你。(安静了些)让我在这儿待着,跟你在一块儿。 
ASTA.
Ja, jeg skal ikke gå fra dig. 
ASTA.
Well, I will not leave you. 
ASTA
Jól van — nem hagylak el. 
艾斯达
好,我不离开你。 
ALLMERS
(griber hendes hånd og holder den fast).
Tak for det! (ser en stund ud over fjorden.) Hvor er min lille Eyolf henne nu? (smiler tungt til hende.) Kan du sige mig det, – du min store, kloge Eyolf? (ryster på hodet.) Ingen i hele verden kan sige mig det. Jeg véd bare det ene, forfærdelige, at jeg ikke har ham længer. 
ALLMERS.
[Seizing her hand and holding it fast.]
Thank you for that! [Looks out for a time over the fiord.] Where is my little Eyolf now? [Smiling sadly to her.] Can you tell me that my big, wise Eyolf? [Shaking his head.] No one in all the world can tell me that. I know only this one terrible thing--that he is gone from me. 
ALMERS
(megragadja kezeit)
Köszönöm! (Egy ideig a vizre néz) Hol van most kicsi Eyolfom? (Bánatos mosollyal) Meg tudnád mondani — te, te bölcs, okos, nagy Eyolfom te? A nagy világon senki sem mondhatja meg, csak azt tudom, hogy nincs, hogy elvesztettem örökre. 
沃尔茂
(抓住她一只手,使劲攥着)
谢谢你!(对着海峡出了会儿神)我的小艾友夫现在在哪儿?(对她惨笑)你能不能告诉我,我的聪明的大艾友夫?(摇摇头)世界上的人谁都不能答复这句话。我只知道这一件伤心事:他扔下我走了。 
ASTA
(ser op mod venstre og trækker hånden til sig).
Nu kommer de.
(Fru Allmers og ingeniør Borghejm kommer gående nedover skogstien; hun foran; han bagefter. Hun er mørkt klædt, med et sort slør over hodet. Han har paraply under armen.) 
ASTA.
[Looking up to the left, and withdrawing her hand.]
Here they are coming.
[MRS. ALLMERS and Engineer BORGHEIM come down by the wood-path, she leading the way. She wears a dark dress and a black veil over her head. He has an umbrella under his arm.] 
ASTA
(föltekint balra, elhúzza kezeit)
Itt jönnek.
(Rita, Borgheim jönnek az ösvényen, elöl Rita, utána Borgheim, előbbi sötét ruhában, fején fekete fátyol, utóbbi esernyővel karja alatt)  
艾斯达
(抬头向左一看,把手抽回来)
他们来了。
(沃尔茂太太在前,博杰姆工程师在后,两人沿着林间小路走下来。她身上穿着黑衣服,头上蒙着黑纱。博杰姆胳臂底下夹着一把伞。) 
ALLMERS
(går hende imøde).
Hvorledes har du det, Rita? 
ALLMERS.
[Going to meet her.]
How is it with you, Rita? 
ALMERS
(eléjük megy)
Hogy érzed magad, Rita? 
沃尔茂
(走上去接她)
吕达,你怎么样? 
RITA
(går forbi ham).
Å, spørg ikke. 
RITA.
[Passing him.]
Oh, don’t ask. 
RITA
(mellette elmegy)
Ne is kérdezd. 
吕 达
(从他身边抄过去)
你别问。 
ALLMERS.
Hvad vil du her? 
ALLMERS.
Why do you come here? 
ALMERS
Mit keresel itt? 
沃尔茂
你来这儿干什么? 
RITA.
Bare se efter dig. Hvad ta’r du dig til? 
RITA.
Only to look for you. What are you doing? 
RITA
Csak téged kereslek. Mit csinálsz itt? 
吕 达
专为来找你。你在干什么? 
ALLMERS.
Ikke noget. Asta kom ned til mig. 
ALLMERS.
Nothing. Asta came down to me. 
ALMERS
Semmit — Asta volt velem. 
沃尔茂
我没干什么。艾斯达刚下来找我。 
RITA.
Ja, men før Asta kom? Du har været borte fra mig hele formiddagen. 
RITA.
Yes, but before Asta came? You have been away from me all the morning. 
RITA
Jó — de mielőtt Asta jött? Egész reggel nem láttalak. 
吕 达
我知道,可是艾斯达没来的时候你在干什么? 这一上午你都没跟我在一块儿。 
ALLMERS.
Jeg har siddet her og set ud over vandet. 
ALLMERS.
I have been sitting here looking out over the water. 
ALMERS
Itt ültem s bámultam a vizet. 
沃尔茂
我一直坐在这儿看海水。 
RITA.
Uh, – at du kan det! 
RITA.
Ugh,--how can you? 
RITA
Ó, hogy tudod azt tenni? 
吕 达
哼,你这是怎么回事? 
ALLMERS
(utålmodig).
Jeg er helst alene nu! 
ALLMERS.
[Impatiently.]
I like best to be alone now. 
ALMERS
Legjobban szeretem most a magányt. 
沃尔茂
(不耐烦)
现在我最喜欢一个人待着。 
RITA
(går urolig omkring).
Og så sidde stille! På en og samme plet! 
RITA.
[Moving restlessly about.]
And then to sit still! To stay in one place! 
RITA
(nyugtalanul fel, alá jár)
S egy helyben ülni — mozdulatlanul. 
吕 达
(心神不定,转来转去)
你喜欢坐着不动! 老在一个地方! 
ALLMERS.
Jeg har jo ingen verdens ting at gå efter. 
ALLMERS.
I have nothing in the world to move for. 
ALMERS
Hiszen nem mulasztok vele semmit. 
沃尔茂
我没有什么可动的事。 
RITA.
Jeg kan ikke holde det ud nogetsteds. Mindst her, – med fjorden lige ind på sig. 
RITA.
I cannot bear to be anywhere long. Least of all here--with the fiord at my very feet. 
RITA
Én nem találom helyemet sehol — iegkevésbbé itt a viz mellett. 
吕 达
在什么地方待久了我都受不了。在这儿更待不久--- 脚底下就是海峡。 
ALLMERS.
Just det, at fjorden er så nær. 
ALLMERS.
It is just the nearness of the fiord-- 
ALMERS
Éppen itt a viz mellett. 
沃尔茂
正因为这儿离海峡近--- 
RITA
(til Borghejm).
Synes ikke De, han skulde gå op med os andre? 
RITA.
[To BORGHEIM.]
Don’t you think he should come back with the rest of us? 
RITA
(Borgheimhez)
Ugy-e, ő is jöjjön föl velünk? 
吕 达
(向博杰姆)
你说他是不是该跟咱们一块儿回去? 
BORGHEJM
(til Allmers).
Jeg tror, det vilde være bedre for Dem. 
BORGHEIM.
[To ALLMERS.]
I believe it would be better for you. 
BORGHEIM
Gondolom, jobb lenne feljönnie. 
博杰姆
(向沃尔茂)
我看你还是跟我们一块儿回去的好。 
ALLMERS.
Nej, nej, – lad mig heller få være, hvor jeg er. 
ALLMERS.
No, no; let me stay where I am. 
ALMERS
Nem, nem, — hagyjatok itt magamra. 
沃尔茂
不,不,让我在这儿待着。 
RITA.
Så blir jeg hos dig, Alfred. 
RITA.
Then I will stay with you, Alfred. 
RITA
Akkor én is nálad maradok, Aifréd. 
吕 达
艾尔富吕,那么我陪着你。 
ALLMERS.
Nå ja, så gør det da. – Bliv du også, Asta. 
ALLMERS.
Very well; do so, then. You remain too, Asta. 
ALMERS
Miattam —, maradj Asta. 
沃尔茂
好吧,你就陪着我。艾斯达,你也别走。 
ASTA
(hvisker til Borghejm).
Lad dem få være alene! 
ASTA.
[Whispers to BORGHEIM.]
Let us leave them alone! 
ASTA
(halkan Borgheimhoz)
Hagyjuk őket magukra. 
艾斯达
(低声向博杰姆)
咱们走,让他们俩在一块儿。 
BORGHEJM
(med et forstående blik).
Frøken Allmers, – går vi lidt udover – langs stranden? For allersidste gang? 
BORGHEIM.
[With a glance of comprehension.]
Miss Allmers, shall we go a little further--along the shore? For the very last time? 
BORGHEIM
(megértő pillantással)
Menjünk Asta nagysád a parton fel s alá, a legeslegutolsó sétára. 
博杰姆
(瞧她一眼,明白她的用意)
沃尔茂小姐,咱们沿着海岸多走几步,好不好? 这是最后一次了? 
ASTA
(tager sin paraply).
Ja, kom. Lad os gå lidt udover.
(Asta og Borghejm går ud sammen bag bådskuret.)
(Allmers driver lidt omkring. Derefter sætter han sig på en sten under træerne i forgrunden til venstre.)  
ASTA.
[Taking her umbrella.]
Yes, come. Let us go a little further.
[ASTA and BORGHEIM go out together behind the boat-shed. ALLMERS wanders about for a little. Then he seats himself on a stone under the trees on the left.] 
ASTA
Jöjjön, járkáljunk egy kicsit.
(Asta, Borgheim a hajószin felé mennek, Almers fel, alá járkál, végre az előtérben leül egy kőre a fa alá)  
艾斯达
(拿起自己的伞)
好,咱们多走几步。
(艾斯达和博杰姆从船坞后转出去。沃尔茂来回走了几步,在左边树底下一块石头上坐下。) 
RITA
(kommer nærmere og står foran ham med foldede, nedhængende hænder).
Kan du tænke dig den tanke, Alfred, – at vi har mistet Eyolf? 
RITA.
[Comes up and stands before him, her hands folded and hanging down.]
Can you think the thought, Alfred--that we have lost Eyolf? 
RITA
(hozzá közeledik, összetett kézzel)
Meg tudod érteni, föl tudod fogni Alfréd, azt a csapást, hogy Eyolfot elvesztettük? 
吕 达
(走过来,站在他面前,两只叉着的手往下搭拉着)
艾尔富吕,你能不能想象艾友夫已经死了? 
ALLMERS
(ser tungt ned for sig).
Vi får vænne os til at tænke den. 
ALLMERS.
[Looking sadly at the ground.]
We must accustom ourselves to think it. 
ALMERS
(maga elé bámul)
Már meg kell ezt a gondolatot szoknunk. 
沃尔茂
(伤心低头,瞧着地下)
咱们一定得把这件事想惯了才行。 
RITA.
Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og så dette grufulde syn, som vil stå for mig gennem hele livet. 
RITA.
I cannot. I cannot. And then that horrible sight that will haunt me all my life long. 
RITA
Én nem tudom, nem tudom megszokni. S az a rettentő látvány, amelyet egész életemben szemem előtt fogok látni mindig! 
吕 达
我办不到,我办不到。那副可怕的形象会一辈子盯着我不放松。 
ALLMERS
(ser op).
Hvilket syn? Hvad har du set? 
ALLMERS.
[Looking up.]
What sight? What have you seen? 
ALMERS
(feltekint)
Milyen látvány? Mit láttál? 
沃尔茂
(抬起头来)
什么形象? 你看见什么了? 
RITA.
Jeg selv har ikke set noget. Bare hørt det fortælle. Å –! 
RITA.
I have seen nothing myself. I have only heard it told. Oh--! 
RITA
Magam nem láttam, de mástól hallottam. Ó — ! 
吕 达
我自己没看见什么。我只是听别人说。喔! 
ALLMERS.
Sig det lige så godt straks. 
ALLMERS.
You may as well tell me at once. 
ALMERS
Mondd el hát. 
沃尔茂
你还是赶紧告诉我吧。 
RITA.
Jeg fik Borghejm med mig ned til bryggen – 
RITA.
I got Borgheim to go down with me to the pier-- 
RITA
Borgheimmal lementem a kikötőbe — 
吕 达
我叫博杰姆跟我到码头上去--- 
ALLMERS.
Hvad vilde du der? 
ALLMERS.
What did you want there? 
ALMERS
Mit kerestél ott? 
沃尔茂
你到码头上去干什么? 
RITA.
Spørge gutterne ud om, hvorledes det var gåt til. 
RITA.
To question the boys as to how it happened. 
RITA
A fiukat kikérdeztem, hogyan történt minden — 
吕 达
我去问问那些孩子,这个乱子是怎么惹出来的。 
ALLMERS.
Det véd vi jo. 
ALLMERS.
But we know that. 
ALMERS
Hiszen azt már tudjuk. 
沃尔茂
咱们已经知道了。 
RITA.
Vi fik vide mere. 
RITA.
We got to know more. 
RITA
Megtudtunk többet is. 
吕 达
咱们必须多知道点儿。 
ALLMERS.
Nå! 
ALLMERS.
Well? 
ALMERS
Nos? 
沃尔茂
怎么样? 
RITA.
Det er ikke sandt, det, at han blev rent borte med engang. 
RITA.
It is not true that he disappeared all at once. 
RITA
Nem igaz, hogy mindjárt eltűnt. 
吕 达
他们说,他并不是一掉下海就没影儿了。 
ALLMERS.
Siger de det nu? 
ALLMERS.
Do they say that now? 
ALMERS
Azt csak most mondják. 
沃尔茂
现在他们又这么说了? 
RITA.
Ja. De siger, at de så ham ligge nede på bunden. Dybt nede i det klare vand. 
RITA.
Yes. They say they saw him lying down on the bottom. Deep down in the clear water. 
RITA
Azt mondják, látták lent feküdni az átlátszó viz fenekén — 
吕 达
嗯。他们说,看见他在海底躺着,水是碧清的。 
ALLMERS
(tænderskærende).
Og de redded ham ikke! 
ALLMERS.
[Grinding his teeth.]
And they didn’t save him! 
ALMERS
(kétségbeesve)
S nem mentette meg senkisem! 
沃尔茂
(咬牙切齿)
他们不救他! 
RITA.
De kunde vel ikke. 
RITA.
I suppose they could not. 
RITA
Bizonyára nem tudták. 
吕 达
也许他们没法子救。 
ALLMERS.
De kunde svømme, – allesammen. – Sa’ de, hvorledes han lå, mens de så ham? 
ALLMERS.
They could swim--every one of them. Did they tell you how he was lying whilst they could see him? 
ALMERS
Hiszen tudott úszni mindegyik, aki ott látta! Mit mondanak, mit láttak? Nem szóltak semmit sem? 
沃尔茂
他们都会游泳--- 个个都会。他们告诉你没有,他们看见他在水里怎么躺着? 
RITA.
Ja. De sa’, han lå på ryggen. Og med store, åbne øjne. 
RITA.
Yes. They said he was lying on his back. And with great, open eyes. 
RITA
De igen. Látták feküdni háttal a fövényen tágranyilt szemmel? 
吕 达
他们告诉我了。他们说,他仰脸躺着,还睁着两只大眼睛。 
ALLMERS.
Åbne øjne. Men ganske stille? 
ALLMERS.
Open eyes. But quite still? 
ALMERS
Nyitott szemmel, s mégis mozdulatlanul? 
沃尔茂
睁着眼睛? 可是一动都不动? 
RITA.
Ja, ganske stille. Og så kom noget og tog ham udover. De kaldte det en strømsætning. 
RITA.
Yes, quite still. And then something came and swept him away. They called it the undertow. 
RITA
Egészen nyugodtan — s akkor jött az áram amely magával sodorta. 
吕 达
对了,一动都不动。后来,来了一股水,把他冲走了。他们说那股水叫逆流。 
ALLMERS
(nikker langsomt).
Det var altså det sidste, de så af ham. 
ALLMERS.
[Nodding slowly.]
So that was the last they saw of him. 
ALMERS
Ez volt az utolsó, amit róla tudnak? 
沃尔茂
(慢慢点头)
后来他们就瞧不见他了。 
RITA
(grådkvalt).
Ja. 
RITA.
[Suffocated with tears.]
Yes. 
RITA
(sirva)
Ez, igen! 
吕 达
(噙着眼泪,透不过气来)
嗯。 
ALLMERS
(med dump røst).
Og aldrig, – aldrig får nogen se ham mere. 
ALLMERS.
[In a dull voice.]
And never--never will any one see him again. 
ALMERS
S nem tud róla soha senki többet, nem látja szem többé viszont! 
沃尔茂
(死板板的声音)
从今以后,谁都永远--- 永远看不见他了。 
RITA
(jamrende).
Dag og nat vil han stå for mig, som han lå dernede. 
RITA.
[Wailing.]
I shall see him day and night, as he lay down there. 
RITA
(siránkozva)
Éjjel-nappal előttem -lesz az a kép, hogyan fekszik oda lenn. 
吕 达
(痛苦)
我会日日夜夜看见他在水里躺着。 
ALLMERS.
Med de store, åbne øjne. 
ALLMERS.
With great, open eyes. 
ALMERS
Tágranyílt nagy szemével. 
沃尔茂
睁着两只大眼睛。 
RITA
(gyser).
Ja, med de store, åbne øjne. Jeg ser dem! Jeg ser dem for mig! 
RITA.
[Shuddering.]
Yes, with great, open eyes. I see them! I see them now! 
RITA
(borzadva)
Igen, nyitott nagy szemével — látom, látom magam előtt most is. 
吕 达
(发抖)
是啊,睁着两只大眼睛。我看得见那两只大眼睛! 现在就在我眼前! 
ALLMERS
(rejser sig langsomt og ser stille truende på hende).
Var de onde, de øjnene, Rita? 
ALLMERS.
[Rises slowly and looks with quiet menace at her.]
Were they evil, those eyes, Rita? 
ALMERS
Haragvó tekintettel, Rita? 
沃尔茂
(慢慢站起来,静静地用眼光逼迫她)
吕达,那两只是不是凶眼? 
RITA
(blegner).
Onde –! 
RITA.
[Turning pale.]
Evil--! 
RITA
(elhalványul)
Haragvóan —! 
吕 达
(脸色发白)
凶眼! 
ALLMERS
(går tæt hen til hende).
Var det onde øjne, som stirred opad? Dernede fra dybet? 
ALLMERS.
[Going close up to her.]
Were they evil eyes that stared up? Up from the depths? 
ALMERS
A gonosz igéző szem nézett föl a mélységből, Rita? 
沃尔茂
(走到她身边)
从水底朝上瞪着的是不是凶眼? 
RITA
(viger tilbage).
Alfred –! 
RITA.
[Shrinking from him.]
Alfred--! 
RITA
(hátrál)
Alfréd Alfréd! 
吕 达
(后退)
艾尔富吕! 
ALLMERS
(følger efter).
Svar mig på det! Var det onde barneøjne? 
ALLMERS.
[Following her.]
Answer me! Were they a child’s evil eyes? 
ALMERS
(utána)
Felelj — a gonosz gyermek tekintete volt? 
沃尔茂
(跟过去)
答复我的话! 那是不是小孩子的凶眼? 
RITA
(skriger).
Alfred! Alfred! 
RITA.
[Shrieks.]
Alfred! Alfred! 
RITA
(felsikolt)
Alfréd! 
吕 达
(喊叫)
艾尔富吕! 艾尔富吕! 
ALLMERS.
Nu har vi fåt det, – slig, som du ønsked, Rita. 
ALLMERS.
Now things have come about--just as you wished, Rita. 
ALMERS
Hiszen most beteljesült a kívánságod, Rita! 
沃尔茂
吕达,现在事情都称了你的心愿了。 
RITA.
Jeg! Hvad ønsked jeg? 
RITA.
I! What did I wish? 
RITA
Az én kívánságom? Mit kívántam én? 
吕 达
我的心愿! 我有过什么心愿? 
ALLMERS.
At Eyolf ikke var her. 
ALLMERS.
That Eyolf were not here. 
ALMERS
Hogy Eyolf ne legyen többé! 
沃尔茂
你的心愿是,不要艾友夫在咱们面前。 
RITA.
Aldrig i verden har jeg ønsket det! At ikke Eyolf stod imellem os to, – det ønsked jeg. 
RITA.
Never for a moment have I wished that! That Eyolf should not stand between us--that was what I wished. 
RITA
Azt sohase kívántam! Hogy köztünk ne álljon, csak ezt az egyet — ezt kívántam én! 
吕 达
我从来没有这种心愿! 我只是不要艾友夫插在咱们中间--- 这是我的心愿。 
ALLMERS.
Nå ja, – herefter gør han det jo ikke mere. 
ALLMERS.
Well, well--he does not stand between us any more. 
ALMERS
Igen — most már nem áll közöttünk. 
沃尔茂
好了,现在他不插在咱们中间了。 
RITA
(sagte, stirrer frem for sig).
Kanske herefter mest. (farer sammen.) Å, dette grufulde syn! 
RITA.
[Softly, gazing straight before her.]
Perhaps now more than ever. [With a sudden shudder.] Oh, that horrible sight! 
RITA
(maga elé bámul)
Talán jobban mint valaha (megrázkódik) Ö az a rettentő látomány! 
吕 达
(眼睛向前瞪着,低声)
也许现在插得更紧了。(忽然一阵哆嗦)喔,那副可怕的形象! 
ALLMERS
(nikker).
De onde barneøjne, ja. 
ALLMERS.
[Nods.]
The child’s evil eyes. 
ALMERS
(bólint)
A haragvó gonosz gyermekszem, igen. 
沃尔茂
(点头)
那是小孩子的凶眼。 
RITA
(i angst, viger tilbage).
Lad mig være, Alfred! Jeg er ræd for dig! Slig har jeg aldrig set dig før. 
RITA.
[In dread, recoiling from him.]
Let me be, Alfred! I am afraid of you. I have never seen you like this before. 
RITA
(borzadva)
Távozz Alfréd, félek tőled! Még sohasem láttalak igy! 
吕 达
(害怕,倒退躲开他)
艾尔富吕,别挨着我! 我怕你。我从来没见过你像这样子。 
ALLMERS
(ser hårdt og koldt på hende).
Sorgen gør ond og styg. 
ALLMERS.
[Looks harshly and coldly at her.]
Sorrow makes us wicked and hateful. 
ALMERS
(keményen)
A fájdalom rosszá és tűrhetetlenné teszi az embert. — 
沃尔茂
(用一副严厉冷酷的神气瞧着她)
悲哀把咱们变成了狠心的人。 
RITA
(ræd, men dog trodsig).
Jeg føler det så, jeg også.
(Allmers går hen imod højre og ser ud over fjorden. Rita sætter sig ved bordet. Kort ophold.) 
RITA.
[Terrified, and yet defiant.]
That is what I feel, too.
[ALLMERS goes towards the right and looks out over the fiord. RITA seats herself at the table. A short pause.] 
RITA
(félve, de makacsul)
Azt veszem észre.
(Almers az öböl felé megy, Rita leül az asztalhoz.) 
吕 达
(害怕,然而不服气)
我也有这种感觉。
(沃尔茂走到右边,望着海峡出神。吕达在桌旁坐下。默然片刻。) 
ALLMERS
(vender hodet imod hende).
Du har aldrig holdt helt og fuldt af ham. Aldrig! 
ALLMERS.
[Turning his head towards her.]
You never really and truly loved him--never! 
ALMERS
Te sohasem szeretted ugy szívből, igazán. Soha! 
沃尔茂
(转过头来对着她)
你从来没真心实意地爱过他--- 从来没有! 
RITA
(koldt, behersket).
Eyolf vilde aldrig la’ sig fange helt og fuldt ind til mig. 
RITA.
[With cold self-control.]
Eyolf would never let me take him really and truly to my heart. 
RITA
(hidegen)
Eyolf nem vonzódott hozzám teljesen. 
吕 达
(冷冰冰地克制自己)
艾友夫从来不让我真心实意地把他放在心上。 
ALLMERS.
Fordi du ikke vilde. 
ALLMERS.
Because you did not want to. 
ALMERS
Mert te nem akartad. 
沃尔茂
那是因为你不想把他放在心上。 
RITA.
Å jo, du. Jeg vilde nok mere end gerne. Men der stod nogen ivejen. Lige fra først af. 
RITA.
Oh yes, I did. I did want to. But some one stood in the way--even from the first. 
RITA
Tévedsz — én igenis akartam, szerettem volna, — de köztünk állt valaki — kezdettől fogva. 
吕 达
我想。我真想。可是有个人在中间作梗--- 一起头就作梗。 
ALLMERS
(vender sig helt).
Jeg stod ivejen, mener du? 
ALLMERS.
[Turning right round.]
Do you mean that I stood in the way? 
ALMERS
(megfordul)
Én, én álltam útban? 
沃尔茂
(身子整个儿转过来)
你是不是说作梗? 
RITA.
Å nej. Ikke fra først af. 
RITA.
Oh, no--not at first. 
RITA
Ó nem — kezdetben nem. 
吕 达
不--- 最初不是你。 
ALLMERS
(går nærmere).
Hvem da? 
ALLMERS.
[Coming nearer her.]
Who, then? 
ALMERS
Hát ki? 
沃尔茂
(走近一步)
那么是谁? 
RITA.
Tanten. 
RITA.
His aunt. 
RITA
Nénje. 
吕 达
是他姑姑。 
ALLMERS.
Asta. 
ALLMERS.
Asta? 
ALMERS
Asta? 
沃尔茂
艾斯达? 
RITA.
Ja. Asta stod og stængte vejen for mig. 
RITA.
Yes. Asta stood and barred the way for me. 
RITA
Igenis Asta zárta el előlem a szivéhez az utat. 
吕 达
对。艾斯达在中间作梗,不让我跟艾友夫亲近。 
ALLMERS.
Siger du det, Rita? 
ALLMERS.
Can you say that, Rita? 
ALMERS
Hogy tudsz ilyet mondani, Rita? 
沃尔茂
吕达,你怎么能说这话? 
RITA.
Ja. Asta, – hun fanged ham – lige fra det hændte, – det ulykkelige faldet. 
RITA.
Yes. Asta--she took him to her heart--from the moment that happened--that miserable fall. 
RITA
Bizonnyal igy volt. Asta magához édesgette és fűzte, mindjárt a szerencsétlen esés után. 
吕 达
本来是嘛。自从那次出了事--- 自从艾友夫从桌子上摔下来之后,艾斯达就那么关心他。 
ALLMERS.
Gjorde hun det, så gjorde hun det i kærlighed. 
ALLMERS.
If she did so, she did it in love. 
ALMERS
Ha ugy van, csak szeretetből tette. 
沃尔茂
她关心,那是因为她爱艾友夫。 
RITA
(heftig).
Just det! Jeg tåler ikke at dele noget med en anden en! Ikke i kærlighed! 
RITA.
[Vehemently.]
That is just it! I cannot endure to share anything with any one! Not in love. 
RITA
(hevesen)
Ez az! Én nem akarok senkivel osztozkodni a szereteten! 
吕 达
(使劲地)
我就为这个! 无论什么东西我都不许别人分享! 爱情也不能让别人分享。 
ALLMERS.
Vi to skulde ha’ delt ham mellem os i kærlighed. 
ALLMERS.
We two should have shared him between us in love. 
ALMERS
Mi ketten egyenlően bírhattuk volna őt szeretetben. 
沃尔茂
其实咱们俩应该分着爱他。 
RITA
(ser hånlig på ham).
Vi? Å, du har i grunden aldrig havt rigtig kærlighed til ham, du heller. 
RITA.
[Looking scornfully at him.]
We? Oh, the truth is you have never had any real love for him either. 
RITA
(gúnnyal)
Mi ketten? Te sem szeretted őt úgy bensőn, igazán. 
吕 达
(鄙薄他)
咱们? 哼,老实说,你从来没真心爱过他。 
ALLMERS
(ser forbauset på hende).
Har jeg ikke –! 
ALLMERS.
[Looks at her in astonishment.]
I have not--! 
ALMERS
(bámulva)
Én sem? 
沃尔茂
(吃惊,瞧着她)
我从来没---! 
RITA.
Nej, du har ikke. Først så var du jo så helt fangen af denne bogen – om ansvaret. 
RITA.
No, you have not. At first you were so utterly taken up by that book of yours--about Responsibility. 
RITA
Te sem — téged teljesen lekötött a könyved — az emberi kötelezettségek. — 
吕 达
你从来没有。最初,你全副精神都贯注在你那部讨论“责任”的著作里。 
ALLMERS
(stærkt).
Ja, det var jeg. Men netop den, du, – den ofred jeg for Eyolfs skyld. 
ALLMERS.
[Forcibly.]
Yes, I was. But my very book--I sacrificed for Eyolf’s sake. 
ALMERS
(nyomatékkal)
Ugy van. De éppen ezt, ezt a könyvet áldoztam föl Eyolfnak. 
沃尔茂
(用力)
不错,确有其事。可是,为了艾友夫,我把那部书撇开不写了。 
RITA.
Ikke af kærlighed til ham. 
RITA.
Not out of love for him. 
RITA
De nem szeretetből. 
吕 达
你撇开那部书不是为爱他。 
ALLMERS.
Hvorfor da, mener du? 
ALLMERS.
Why then, do you suppose? 
ALMERS
Hát miért? 
沃尔茂
那么,你说是为什么? 
RITA.
Fordi du gik her og fortærtes af mistro til dig selv. Fordi du var begyndt at tvile på, at du havde noget stort kald at leve for i verden. 
RITA.
Because you were consumed with mistrust of yourself. Because you had begun to doubt whether you had any great vocation to live for in the world. 
RITA
Mert sorvasztott a bizalmatlanság, amelyet magaddal szemben éreztél. Mert kételkedtél benne, hogy hivatott vagy-e, ilyen nagy munkára. 
吕 达
因为你心虚,信不过自己。因为你后来怀疑自己在这世界上能不能真正干大事业。 
ALLMERS
(forskende).
Har du kunnet mærke noget sådant på mig? 
ALLMERS.
[Observing her closely.]
Could you see that in me? 
ALMERS
Észre lehetett ezt venni rajtam? 
沃尔茂
(仔细打量她)
你能看透我的心事吗? 
RITA.
Å ja, – lidt efter lidt. Og så trængte du til noget nyt, som kunde fylde dig. – Jeg var dig vel sagtens ikke nok længer. 
RITA.
Oh, yes--little by little. And then you needed something new to fill up your life.--It seems I was not enough for you any longer. 
RITA
Ó igen — idővel. S akkor valami ujat kerestél ami betöltse a lényedet — mert én erre már nem voltam elég. 
吕 达
能,是一点儿一点儿看透的。后来你需要一件新东西填补你生活里的空白。你好像觉得我这人的用处不够了。 
ALLMERS.
Det er forvandlingens lov, Rita. 
ALLMERS.
That is the law of change, Rita. 
ALMERS
Ez a változás törvénye, Rita! 
沃尔茂
吕达,这是变化的规律。 
RITA.
Derfor var det, du vilde gøre et vidunderbarn af stakkers lille Eyolf. 
RITA.
And that was why you wanted to make a prodigy of poor little Eyolf. 
RITA
Azért akartad Eyolfot csodagyermekké tenni! 
吕 达
所以你打算把小艾友夫培养成一个异乎寻常的人物。 
ALLMERS.
Det vilde jeg ikke. Jeg vilde gøre et lykkeligt væsen af ham. Det alene vilde jeg. 
ALLMERS.
That was not what I wanted. I wanted to make a happy human being of him.--That, and nothing more. 
ALMERS
Nem — nem igaz! Boldog embert akartam belőle nevelni, semmi mást! 
沃尔茂
我并没那么打算。我只打算让他做一个幸福的人。就是这一件,没别的。 
RITA.
Men ikke af kærlighed til ham. Gå i dig selv! (med skyhed i udtrykket.) Og gransk alt det, som ligger under – og bagved. 
RITA.
But not out of love for him. Look into yourself! [With a certain shyness of expression.] Search out all that lies under--and behind your action. 
RITA
De nem szeretetből, tekints szivedbe — s itélj. 
吕 达
然而你并不是为他打算。你摸摸自己的良心!(脸上有点不好意思)把你心窝里的东西都掏出来,看看你的动机是什么。 
ALLMERS
(undgår hendes øjne).
Der er noget, du vil forbi. 
ALLMERS.
[Avoiding her eyes.]
There is something you shrink from saying. 
ALMERS
Te kerülgetsz valamit. 
沃尔茂
(眼睛看着别处)
你心里有句不敢出口的话。 
RITA.
Du også. 
RITA.
And you too. 
RITA
Te is. 
吕 达
你也跟我一样。 
ALLMERS
(ser tankefuld på hende).
Hvis det er, som du tænker, så har vi to i grunden aldrig ejet vort eget barn. 
ALLMERS.
[Looks thoughtfully at her.]
If it is as you say, then we two have never really possessed our own child. 
ALMERS
(gondolkodva)
Ha igy volna — akkor a mi gyermekünk sohasem volt a mienk. 
沃尔茂
(若有所思,眼睛盯着她)
照你的说法,岂不是我们俩从来没真心做过孩子的父母。 
RITA.
Nej. Ikke fuldt ud i kærlighed. 
RITA.
No. Not in perfect love. 
RITA
Soha — csak részben birta szeretetünket. 
吕 达
没有。没真心爱过他。 
ALLMERS.
Og alligevel så går vi nu her og sørger så bitterlig over ham. 
ALLMERS.
And yet we are sorrowing so bitterly for him. 
ALMERS
S most siratjuk s gyászoljuk a vesztét. 
沃尔茂
可是现在他死了,咱们却这么伤心。 
RITA
(bittert).
Ja, er det ikke underligt at tænke sig? Gå her og sørge slig over en liden fremmed gut. 
RITA.
[With sarcasm.]
Yes, isn’t it curious that we should grieve like this over a little stranger boy? 
RITA
(keserűn)
Siratni, gyászolni egy idegen gyermeket nem csodálatos? 
吕 达
(讽刺的口气)
是啊,你说怪不怪,为了一个不相干的孩子咱们居然会这么伤心? 
ALLMERS
(i udbrud).
Å, kald ham da ikke fremmed! 
ALLMERS.
[With an outburst.]
Oh, don’t call him a stranger! 
ALMERS
Ne mondd idegennek! 
沃尔茂
(忍不住了)
喔,别说他是不相干的人。 
RITA
(ryster tungt på hodet).
Vi vandt aldrig gutten, Alfred. Ikke jeg. Ikke du heller. 
RITA.
[Sadly shaking her head.]
We never won the boy, Alfred. Not I--nor you either. 
RITA
A mienk úgysem volt soha — sem a tied, sem az enyém, Alfréd. 
吕 达
(伤心地摇头)
艾尔富吕,咱们没抓住这孩子的心。我没抓住--- 你也没抓住。 
ALLMERS
(vrider hænderne).
Og nu er det for sent! For sent! 
ALLMERS.
[Wringing his hands.]
And now it is too late! Too late! 
ALMERS
(kezét tördelve)
Most már késő. — 
沃尔茂
(双手捏紧)
现在来不及了! 来不及了! 
RITA.
Og så rent trøstesløst – altsammen. 
RITA.
And no consolation anywhere--in anything. 
RITA
S olyan vigasztalan körülöttünk minden! 
吕 达
并且什么地方都没有安慰--- 什么事都没有安慰。 
ALLMERS
(pludselig opfarende).
Du er den skyldige her! 
ALLMERS.
[With sudden passion.]
You are the guilty one in this! 
ALMERS
(hirtelen)
Mindennek csak te vagy az oka, csak te egyedül. 
沃尔茂
(勃然大怒)
你是这件事的罪魁祸首! 
RITA
(rejser sig).
Jeg! 
RITA.
[Rising.]
I! 
RITA
Én? 
吕 达
(站起来)
我! 
ALLMERS.
Ja, du! Du er skyld i, at han blev, – som han blev! Det er din skyld, at han ikke kunde berge sig op af vandet. 
ALLMERS.
Yes, you! It was your fault that he became--what he was! It was your fault that he could not save himself when he fell into the water. 
ALMERS
Igen te! Te okoztad a baját s tetted azzá ami volt. — A te bűnöd, hogy nem menekülhetett ki a vizből. 
沃尔茂
不错,是你! 他变成后来那样子,你得负责任! 他掉在水里不能救自己,你得负责任! 
RITA
(afværgende).
Alfred, – du skal ikke kaste det over på mig! 
RITA.
[With a gesture of repulsion.]
Alfred--you shall not throw the blame upon me! 
RITA
Alfréd, — ezzel ne vádolj engem. 
吕 达
(做手势反驳)
艾尔富吕--- 不准你把罪名推在我身上! 
ALLMERS
(mere og mere ude af sig selv).
Jo, jo, jeg gør det! Det var dig, som lod det spæde barn ligge og skøtte sig selv på bordet. 
ALLMERS.
[More and more beside himself.]
Yes, yes, I do! It was you that left the helpless child unwatched upon the table. 
ALMERS
De igen, vádollak! Nem te hagytad őt mint csecsemőt fölügyelet nélkül az asztalon? 
沃尔茂
(越来越不能控制自己)
我偏要! 我偏要! 是你把那需要照管的孩子搁在桌上不照管。 
RITA.
Han lå så blødt i puderne. Og sov så tryggelig. Og du havde lovet at passe barnet. 
RITA.
He was lying so comfortably among the cushions, and sleeping so soundly. And you had promised to look after him. 
RITA
Hiszen oly édesen pihent vánkosán — s olyan mélyen aludt! És nem ígérted, hogy vigyázol reá. 
吕 达
他在靠垫里卧得那么舒服,睡得那么香。你还答应照管他的。 
ALLMERS.
Ja, det havde jeg. (sænker stemmen.) Men så kom du, du, du, – og lokked mig ind til dig. 
ALLMERS.
Yes, I had. [Lowering his voice.] But then you came--you, you, you--and lured me to you. 
ALMERS
Ez igy volt — (halkabban) De ki csalt magához akkor te, te, te csaltál, csábítva, a szobádba. 
沃尔茂
不错,我答应照管他。(压低声音)后来你来了--- 你,你,你把我勾引过去了。 
RITA
(ser trodsig på ham).
Å, sig heller, at du glemte både barnet og alt andet. 
RITA.
[Looking defiantly at him.]
Oh, better own at once that you forgot the child and everything else. 
RITA
(dacosan)
Valld meg inkább, hogy mindent elfeledtél kívülem — mindent — a gyermeket is! 
吕 达
(挑战的姿态)
你还不如老实承认,当时你把孩子和一切别的事情都忘干净了。 
ALLMERS
(i undertrykt raseri).
Ja, det er sandt. (sagtere.) Jeg glemte barnet – i dine arme! 
ALLMERS.
[In suppressed desperation.]
Yes, that is true. [Lower.] I forgot the child--in your arms! 
ALMERS
(dühvei)
Igen elfeledtem a gyermeket is, mindent — a karjaid között. 
沃尔茂
(想泼出胆子,却又忍耐着)
对,这话不假。(放低声音)你搂着我--- 我就把孩子忘了! 
RITA
(oprørt).
Alfred! Alfred, – det er afskyeligt af dig! 
RITA.
[Exasperated.]
Alfred! Alfred--this is intolerable of you! 
RITA
(magánkivül)
Alfréd, Alfréd — ez kíméletlenség, ez aljasság tőled! 
吕 达
(大怒)
艾尔富吕,艾尔富吕--- 你说这话叫人受不了! 
ALLMERS
(sagte, knytter hænderne imod hende).
I den stund dødsdømte du lille Eyolf. 
ALLMERS.
[In a low voice, clenching his fists before her face.]
In that hour you condemned little Eyolf to death. 
ALMERS
(halkan, ökölbe szorított kézzel)
Igen abban az órában ítélted halálra kis Eyolfot! 
沃尔茂
(低声,捏着拳头在她眼前晃)
在那当口,你给小艾友夫判下了死刑。 
RITA
(vildt).
Du også! Du også, – hvis så er! 
RITA.
[Wildly.]
You, too! You, too--if it is as you say! 
RITA
(magánkivül)
Te is, de te is, ha már igy kell lenni! 
吕 达
(发狂)
你也有份儿! 要是照你的说法--- 你也有份儿! 
ALLMERS.
Å ja, – kræv du mig også til regnskab, – om du så vil. Vi har forbrudt os, begge to. – Og derfor var der gengældelse i Eyolfs død alligevel. 
ALLMERS.
Oh yes--call me to account, too--if you will. We have sinned, both of us. And so, after all, there was retribution in Eyolf’s death. 
ALMERS
Nem bánom — vonj engem is felelőségre — ha akarod. Vétkeztünk mindketten azért Eyolf halála mégis bünhődés? 
沃尔茂
对,要是你愿意的话,也可以跟我算账。咱们俩都有罪孽。归根到底,艾友夫淹死,其中有报应。 
RITA.
Gengældelse? 
RITA.
Retribution? 
RITA
Bünhődés? 
吕 达
报应? 
ALLMERS
(mere behersket).
Ja. Dom over dig og mig. Nu går vi her, som vi har forskyldt. I lønlig, fejg anger lod vi os skræmme fra ham, mens han leved. Tålte ikke at se den, – den, han måtte slæbe på – 
ALLMERS.
[With more self-control.]
Yes. Judgment upon you and me. Now, as we stand here, we have our deserts. While he lived, we let ourselves shrink away from him in secret, abject remorse. We could not bear to see it--the thing he had to drag with him-- 
ALMERS
Igen. Itélkezés fölötted és fölöttem. Titkos, gyáva megbánással féltünk tőle amnig élt — s nem tudtuk látni azt, amit magával cipel. — 
沃尔茂
(性子捺住了些)
是报应。是你我两个人的报应。现在咱们受罪是活该,不能埋怨别人。他活着的时候,咱们对他躲躲闪闪,只是暗地里难受。咱们不忍心瞧他成天拄着不离身的那件东西--- 
RITA
(sagte).
Krykken. 
RITA.
[Whispers.]
The crutch. 
RITA
A mankót! 
吕 达
(低声)
那只拐架。 
ALLMERS.
Ja, just den. – Og det, som vi nu går her og kalder for sorg og savn, – det er samvittighedsnag, Rita. Ikke noget andet. 
ALLMERS.
Yes, that. And now, what we now call sorrow and heartache--is really the gnawing of conscience, Rita. Nothing else. 
ALMERS
(gyengébb hangon)
Ugy van — s amit most bánatnak és gyásznak nevezünk, nem más, mint lelkifurdalás — Rita — Rita — semmi más. 
沃尔茂
对,正是那个。吕达,现在咱们所说的悲哀苦闷其实只是良心的刺痛,不是别的。 
RITA
(stirrer rådløs på ham).
Jeg synes, dette her må bære ind i fortvilelse, – lige ind i vanvid for os begge to. For vi kan jo aldrig, – aldrig få gøre det godt igen. 
RITA.
[Gazing helplessly at him.]
I feel as if all this must end in despair--in madness for both of us. For we can never--never make it good again. 
RITA
S ez minket, ugy érzem a kétségbeesésbe, az őrületbe hajt, mert jóvá tenni nem tudjuk soha! 
吕 达
(毫无办法地瞧着他)
我觉得好像这事终究不会有办法--- 要把咱们俩逼疯了才算完事。因为这件事再也不能--- 永远不能挽回了。 
ALLMERS
(greben af stillere stemning).
Jeg drømte om Eyolf inat. Jeg syntes, jeg så ham komme op fra bryggen. Han kunde springe, ligesom andre gutter. Der var altså ingenting hændt ham. Hverken det ene eller det andet. Den kvælende virkelighed var altså bare en drøm, tænkte jeg. Å, hvor jeg takked og velsigned – (holder inde.) hm – 
ALLMERS.
[Passing into a calmer mood.]
I dreamed about Eyolf last night. I thought I saw him coming up from the pier. He could run like other boys. So nothing had happened to him--neither the one thing nor the other. And the torturing reality was nothing but a dream, I thought. Oh, how I thanked and blessed--[Checking himself.] H’m! 
ALMERS
(gyengébb hangon)
Ma éjjel Eyolfról álmodtam, mintha a hidon jött volna föl, ugy szaladt mint más gyermek, nem történt hát semmi baja sem. Egyáltalán nem volt semmi baja. A kegyetlen való — álom volt csupán — gondoltam én. S hogyan áldottam és dicsértem érte. — 
沃尔茂
(精神安定了些)
昨晚我梦见艾友夫。我仿佛看见他从码头上走上来。他也能像别的孩子那样跑,好像什么事都没发生--- 他也没残废,也没淹死。我仿佛觉得这件伤心的真事只是一场梦。我真感谢---(把话咽住)唔! 
RITA
(ser på ham).
Hvem? 
RITA.
[Looking at him.]
Whom? 
 
吕 达
(瞧着他)
感谢谁? 
ALLMERS
(undvigende).
Hvem –? 
ALLMERS.
[Evasively.]
Whom--? 
 
沃尔茂
(闪烁其词)
感谢---? 
RITA.
Ja; hvem takked og velsigned du? 
RITA.
Yes; whom did you thank and bless? 
RITA
Kit áldottál és dicsértél? 
吕 达
对,你感谢谁? 
ALLMERS
(afvisende).
Jeg lå jo og drømte, hører du – 
ALLMERS.
[Putting aside the question.]
I was only dreaming, you know-- 
ALMERS
Hiszen mondom, csak álmodtam. 
沃尔茂
(避不作答)
你知道,我不过是做梦罢了。 
RITA.
Nogen, som du ikke selv tror på? 
RITA.
One whom you yourself do not believe in? 
RITA
Azt akiben magad sem hiszel? 
吕 达
你是不是感谢一个你自己都不信的人? 
ALLMERS.
Det kom nu sådan over mig alligevel. Jeg var jo i søvne – 
ALLMERS.
That was how I felt, all the same. Of course, I was sleeping-- 
ALMERS
Önkéntelenül jött rám álomban. 
沃尔茂
不管信不信,那是我当时的感觉。不用说,这都是梦中之事。 
RITA
(bebrejdende).
Du skulde ikke gjort mig tvilende, Alfred. 
RITA.
[Reproachfully.]
You should not have taught me to doubt, Alfred. 
RITA
Ó Alfréd — miért tettél kételkedővé! 
吕 达
(责备的口气)
艾尔富吕,你不应该叫我怀疑。 
ALLMERS.
Vilde det været ret af mig, om jeg havde lad’t dig gå gennem livet med tomme forestillinger? 
ALLMERS.
Would it leave been right of me to let you go through life with your mind full of empty fictions? 
ALMERS
Helyesebben tettem volna, ha engedem, hogy üres képzetekkel töltsd el az életedet? 
沃尔茂
如果我由着你脑子里一辈子装着虚无缥缈的东西,那算不算我做得对? 
RITA.
Det havde været bedre for mig. For så havde jeg da havt noget at fortrøste mig til. Nu går jeg her og véd hverken ud eller ind. 
RITA.
It would have been better for me; for then I should have had something to take refuge in. Now I am utterly at sea. 
RITA
Rám nézve jobb lett volna. Most lenne támaszom, amelyben bizhatnék, amelyre építhetnék. Így nem tudom, mibe kapaszkodjam. 
吕 达
那么办,也许对我还好些,因为我还可以有个藏身的地方。现在我简直走投无路了。 
ALLMERS
(ser skarpt på hende).
Om du nu havde valget –. Om du kunde følge Eyolf did hen, hvor han nu er –? 
ALLMERS.
[Observing her closely.]
If you had the choice now--. If you could follow Eyolf to where he is--? 
ALMERS
(élesen nézi)
S ha választhatnál — s követhetnéd Eyolfot oda, ahol most van? 
沃尔茂
(仔细打量她)
假如现在你能自由选择---。假如你能追随艾友夫,到他现在待着的地方---? 
RITA.
Ja? Hvad så? 
RITA.
Yes? What then? 
RITA
Nos, és? 
吕 达
说下去? 怎么样? 
ALLMERS.
Om du havde fuld forvisning om, at du vilde finde ham igen, – kende ham, – forstå ham –? 
ALLMERS.
If you were fully assured that you would find him again--know him--understand him--? 
ALMERS
Ha tudnád biztosan, hogy ott viszontlátod — megismered — és megérted? 
沃尔茂
假如有人给你担保,你可以重新把他找着--- 认识他--- 了解他---? 
RITA.
Ja, ja; hvad så? 
RITA.
Yes, yes; what then? 
RITA
Nos akkor... 
吕 达
嗯,嗯,底下怎么样? 
ALLMERS.
Vilde du så frivillig gøre springet over til ham? Frivillig gå bort fra alt dette her? Gi’ afkald på hele jordlivet? Vilde du det, Rita? 
ALLMERS.
Would you, of your own free will, take the leap over to him? Of your own free will leave everything behind you? Renounce your whole earthly life? Would you, Rita? 
ALMERS
Mernéd-e az ugrást elkövetni hozzá át? Szabad akarattal lemondani itt mindenről? Bucsut mondani a földi létnek — megtennéd, ezt, Rita? 
沃尔茂
你会不会甘心情愿地跳下海去找他? 甘心情愿地把什么都撇开? 抛弃这个浊世生活? 吕达,你肯不肯那么办? 
RITA
(sagte).
Nu straks? 
RITA.
[Softly.]
Now, at once? 
RITA
Most mindjárt? 
吕 达
(低声)
是不是马上就做? 
ALLMERS.
Ja; nu idag. I denne time. Svar mig på det. Vilde du? 
ALLMERS.
Yes; to-day. This very hour. Answer me--would you? 
ALMERS
Igen még ma. Most e — pillanatban. Felelj, megtennéd? 
沃尔茂
对,今天就做。立刻就做。说呀,你肯不肯? 
RITA
(nølende).
Å, jeg véd ikke, Alfred. – Nej; jeg tror, jeg først vilde bli’ nogen tid her hos dig. 
RITA.
[Hesitating.]
Oh, I don’t know, Alfred. No! I think I should have to stay here with you, a little while. 
RITA
Nem tudom, Alfréd. — Azt hiszem nem. Még egy ideig itt nálad maradnék. — 
吕 达
(踌躇)
艾尔富吕,我不知道。我不肯。我觉得应该在这儿陪你会儿。 
ALLMERS.
For min skyld? 
ALLMERS.
For my sake? 
ALMERS
Az én kedvemért? 
沃尔茂
你为的是我吗? 
RITA.
Ja, bare for din skyld. 
RITA.
Yes. Only for your sake. 
RITA
Igen, a te kedvedért. 
吕 达
对,我只是为你。 
ALLMERS.
Men så bagefter da? Vilde du så –? Svar! 
ALLMERS.
And afterwards? Would you then--? Answer! 
ALMERS
De később? Akkor igen — ? Felelj! 
沃尔茂
那么往后怎么办? 往后你肯不肯---? 快说! 
RITA.
Å, hvad skal jeg svare på sligt? Jeg kunde jo ikke gå ifra dig. Aldrig! Aldrig! 
RITA.
Oh, what can I answer? I could not go away from you. Never! Never! 
RITA
Mit feleljek erre? Én sohasem tudnálak elhagyni — soha — soha! 
吕 达
喔,叫我有什么可说的? 我不能离开你。不能! 不能! 
ALLMERS.
Men om nu jeg gik til Eyolf? Og du havde den fuldeste forvisning om, at du skulde træffe både ham og mig der. Vilde du så komme over til os? 
ALLMERS.
But suppose now I went to Eyolf? And you had the fullest assurance that you would meet both him and me there. Then would you come over to us? 
ALMERS
S ha én mennék Eyolf után? S ha teljes biztossággal tudnád, hogy minket ott együtt találsz, utánunk jönnél? 
沃尔茂
要是现在去找艾友夫呢? 假如有人给你十成担保,担保你跟我和他都能在那儿见面,你肯不肯来找我们? 
RITA.
Jeg vilde nok. Å, så gerne! Så gerne! Men – 
RITA.
I should want to--so much! so much! But-- 
RITA
Igen, örömest! Olyan örömest. De. — 
吕 达
我心里倒愿意--- 非常愿意! 可是--- 
ALLMERS.
Nå? 
ALLMERS.
Well? I I? 
ALMERS
Nos? 
沃尔茂
可是怎么样? 
RITA
(stønner sagte).
Jeg kunde det ikke, – det føler jeg. Nej, nej; jeg kunde det sletikke! Ikke for al himlens herlighed! 
RITA.
[Moaning softly.]
I could not--I feel it. No, no, I never could! Not for all the glory of heaven! 
RITA
Nem tudnám megtenni — ezt érezem. Nem, nem. Nem tudnám a menyország összes gyönyörűségéért sem. 
吕 达
(低声哀诉)
可是我办不到,我自己知道。不行,不行,我办不到! 即使应许我上天堂也办不到! 
ALLMERS.
Ikke jeg heller. 
ALLMERS.
Nor I. 
ALMERS
Én sem. 
沃尔茂
我也办不到。 
RITA.
Nej, ikke sandt, Alfred! Du kunde det ikke, du, heller! 
RITA.
No, you feel it so, too, don’t you, Alfred! You could not either, could you? 
RITA
Ugy-e Alfréd, te sem? 
吕 达
你也觉得办不到,艾尔富吕,是不是? 
ALLMERS.
Nej. For her, i jordlivet, hører vi levende hjemme. 
ALLMERS.
No. For it is here, in the life of earth, that we living beings are at home. 
ALMERS
Nem. A mi helyünk, élőké a föld. 
沃尔茂
对,因为咱们活人只有在这个世界上才过得惯。 
RITA.
Ja, her er den slags lykke, som vi forstår. 
RITA.
Yes, here lies the kind of happiness that we can understand. 
RITA
Igen, itt a boldogság — a hogy mi értjük. 
吕 达
对,在这世界上有咱们可以了解的幸福。 
ALLMERS
(mørkt).
Å, lykken, – lykken, du – 
ALLMERS.
[Darkly.]
Oh, happiness--happiness-- 
ALMERS
A boldogság — a boldogság. — 
沃尔茂
(闪烁其词)
喔,幸福--- 幸福--- 
RITA.
Du mener vel, at lykken – den finder vi aldrig mere. (ser spørgende på ham.) Men ifald –? (heftig.) Nej, nej; jeg tør ikke sige det! Ikke tænke det engang. 
RITA.
You mean that happiness--that we can never find it again? [Looks inquiringly at him.] But if--? [Vehemently.] No, no; I dare not say it! Nor even think it! 
RITA
Azt hiszed, mi nem találjuk már meg többet? De tegyük föl —? (Indulattal) Nem, — nem mondhatom ki, még gondolni sem merem! 
吕 达
你的意思是不是说幸福再也不会到咱们手里来了?(眼睛盯着他)然而假如---?(使劲)不,不,我不敢说! 连想都不敢想! 
ALLMERS.
Jo, sig det. Sig det bare, Rita. 
ALLMERS.
Yes, say it--say it, Rita. 
ALMERS
De mondd csak ki, Rita! 
沃尔茂
快说,快说,吕达。 
RITA
(nølende).
Kunde vi ikke prøve på –? Skulde det ikke være gørligt, at vi kunde glemme ham? 
RITA.
[Hesitatingly.]
Could we not try to--? Would it not be possible to forget him? 
RITA
(vonakodva)
Nem kísérelhetnénk meg? El tudnánk felejteni kis Eyolfot? 
吕 达
(踌躇)
咱们能不能试一试---? 咱们能不能把他忘了? 
ALLMERS.
Glemme Eyolf. 
ALLMERS.
Forget Eyolf? 
ALMERS
Eyolfot elfeledni. — 
沃尔茂
把艾友夫忘了? 
RITA.
Glemme angeren og naget, mener jeg. 
RITA.
Forget the anguish and remorse, I mean. 
RITA
A bünbánást és a haragot felejteni, gondolom. 
吕 达
我的意思是,忘掉这份痛苦和悔恨。 
ALLMERS.
Kunde du ønske det? 
ALLMERS.
Can you wish it? 
ALMERS
S ezt óhajtanád? 
沃尔茂
你愿意忘掉吗? 
RITA.
Ja. Ifald det var gørligt. (i udbrud.) For dette her, – det bærer jeg ikke i længden! Å, kan vi da ikke finde på noget, som der er glemsel i! 
RITA.
Yes,--if it were possible. [With an outburst.] For this--I cannot bear this for ever! Oh, can we not think of something that will bring its forgetfulness! 
RITA
Ha lehetséges — igen. (Izgatottan) Mert ezt a helyzetet tovább tűrni nem birom. Nincs semmi, ami feledtetni tudna? 
吕 达
愿意--- 假使做得到的话。(一阵难受)老这样下去,我实在受不了! 咱们难道不能想个法子把过去的事忘掉吗? 
ALLMERS
(ryster på hodet).
Hvad skulde vel det være? 
ALLMERS.
[Shakes his head.]
What could that be? 
ALMERS
Mi lehetne az? 
沃尔茂
(摇头)
哪儿有这种法子? 
RITA.
Kunde vi ikke prøve med at rejse langt bort? 
RITA.
Could we not see what travelling would do--far away from here? 
RITA
Menjünk utazni — messzire, idegenek közé. 
吕 达
咱们离开本乡,出趟远门,行不行? 
ALLMERS.
Fra hjemmet? Du, som ikke trives noget andet sted end just netop her. 
ALLMERS.
From home? When you know you are never really well anywhere but here. 
ALMERS
Utazni? — Hiszen legjobban az otthonodban érzed magad! 
沃尔茂
离开本乡? 你明知自己是个除了本乡哪儿都住不惯的人。 
RITA.
Nå, så se mange mennesker hos os da? Føre stort hus. Kaste os ind i noget, som kunde døve og dulme. 
RITA.
Well, then, let us have crowds of people about us! Keep open house! Plunge into something that can deaden and dull our thoughts! 
RITA
Nos — ha nyilt házat vezetnénk — vendégeket fogadnánk s keresnénk mindent ami feledtet és kábit? 
吕 达
那么,让好些人上咱们家里来? 谁来咱们都招待! 咱们埋头干一件可以麻木脑子的事情。 
ALLMERS.
Sligt liv ligger ikke for mig. – Nej, – så fik jeg heller prøve på at ta’ mit arbejde op igen. 
ALLMERS.
Such it life would be impossible for me.--No,--rather than that, I would try to take up my work again. 
ALMERS
Ilyen élet az én ízlésemnek nem felel meg. Nem, akkor inkább a munkához fordulok. 
沃尔茂
那种日子我可受不了。不行,与其那么着,我还不如再写那部书呢。 
RITA
(hvast).
Dit arbejde? Det, som så tidt har ’ståt som væg og mur imellem os? 
RITA.
[Bitingly.]
Your work--the work that has always stood like a dead wall between us! 
RITA
(kedvetlenül)
Munkához, amely eddig is válaszfal volt közöttünk? 
吕 达
(missing)
你那部著作--- 那部一直像一道厚墙似的把咱们隔开的著作! 
ALLMERS
(langsomt, ser stivt på hende).
Der må altid være væg og mur imellem os to herefter. 
ALLMERS.
[Slowly, looking fixedly at her.]
There must always be a dead wall between us two, from this time forth. 
ALMERS
(lassan reá tekintve)
Közöttünk ezután mindig kell válaszfalnak lenni. 
沃尔茂
(仔细瞧她,慢吞吞地)
从今以后,咱们俩中间一定有一道厚墙。 
RITA.
Hvorfor må det –? 
RITA.
Why must there--? 
RITA
Ugyan miért? 
吕 达
为什么一定有? 
ALLMERS.
Hvem véd, om ikke store, åbne barneøjne ser på os nat og dag. 
ALLMERS.
Who knows but that a child’s great, open eyes are watching us day and night. 
ALMERS
Ki tudja, nem néz-e ránk folyton éjjelnappal két tágra nyilt gyermekszem merő tekintete? 
沃尔茂
谁敢说孩子的一双大眼睛不是日日夜夜地瞪着咱们。 
RITA
(sagte, gysende).
Alfred, – dette er forfærdeligt at tænke sig!