You are here: BP HOME > MI > Samfundets støtter (Pillars of Society) > fulltext
Samfundets støtter (Pillars of Society)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
SAMFUNDETS STØTTER 
DIE STÜTZEN DER GESELLSCHAFT 
PILLARS OF SOCIETY 
社会支柱 
PERSONERNE:
KONSUL BERNICK.
FRU BERNICK, hans hustru.
OLAF, deres søn, 13 år gammel.
FRØKEN BERNICK, konsulens søster.
JOHAN TØNNESEN, fru Bernicks yngre broder.
FRØKEN HESSEL, hendes ældre halvsøster.
HILMAR TØNNESEN, fru Bernicks fætter.
ADJUNKT RØRLUND.
GROSSERER RUMMEL.
KØBMAND VIGELAND.
KØBMAND SANDSTAD.
DINA DORF, en ung pige i konsulens hus.
FULDMÆGTIG KRAP.
SKIBSBYGGER AUNE.
GROSSERER RUMMELS FRUE.
POSTMESTER HOLTS FRUE.
DOKTOR LYNGES FRUE.
FRØKEN RUMMEL.
FRØKEN HOLT.
BYENS BORGERE OG ANDRE INDVÅNERE. FREMMEDE SØFOLK, DAMPSKIBSPASSAGERER o. s. v. 
PERSONEN
KARSTEN BERNICK, Konsul
BETTY, seine Frau
OLAF, ihr Sohn, dreizehn Jahr alt
MARTHA BERNICK, des Konsuls Schwester
JOHANN TÖNNESEN, Frau Bernicks jüngerer Bruder
LONA HESSEL, ihre ältere Halbschwester
HILMAR Tönnesen, Frau Bernicks Vetter
RÖRLUND, Adjunkt
RUMMEL, Großkaufmann
VIGELAND, SANDSTAD, Kaufleute
DINA DORF, ein junges Mädchen im Hause Bernicks
KRAP, Prokurist
AUNE, Schiffsbaumeister
FRAU RUMMEL
FRAU HOLT, Postmeistersgattin
FRAU LYNGE, Doktorsgattin
FRÄULEIN RUMMEL
FRÄULEIN HOLT
BÜRGER UND ANDERE EINWOHNER, AUSLÄNDISCHE SEELEUTE, DAMPFSCHIFFPASAGIERE.1 
DRAMATIS PERSONAE
Karsten Bernick, a shipbuilder.
Mrs. Bernick, his wife.
Olaf, their son, thirteen years old.
Martha Bernick, Karsten Bernick’s sister.
Johan Tonnesen, Mrs. Bernick’s younger brother.
Lona Hessel, Mrs. Bernick’s elder half-sister.
Hilmar Tonnesen, Mrs. Bernick’s cousin.
Dina Dorf, a young girl living with the Bernicks.
Rorlund, a schoolmaster.
Rummel, a merchant.
Vigeland and Sandstad, tradesman
Krap, Bernick’s confidential clerk.
Aune, foreman of Bernick’s shipbuilding yard.
Mrs. Rummel.
Hilda Rummel, her daughter.
Mrs. Holt.
Netta Holt, her daughter.
Mrs. Lynge.
Townsfolk and visitors, foreign sailors, steamboat passengers, etc., etc. 
人物表
卡斯腾·博尼克, 领事.
贝蒂·博尼克, 他的妻子.
渥拉夫,他们的儿子,十三岁.
马塞·博尼克小姐,卡斯腾·博尼克的妹妹.
约翰·汤尼森, 博尼克太太的弟弟.
楼纳·海斯尔小姐, 博尼克太太的不同胞姐姐.
希尔马·汤尼森, 博尼克太太的叔伯弟弟.
棣纳·铎尔夫, 住在博尼克家的一个女孩子.
罗冷博士, 教师.
鲁米尔, 商人.
维纪兰 and 桑斯达,商人.
克拉普,博尼克的秘书.
渥尼,博尼克船厂的工头.
鲁米尔太太.
希尔达·鲁米尔, 她的女儿.
霍尔特太太, 邮政局长霍尔特的妻子.
奈达·霍尔特,她的女儿.
林纪太太,林纪医生的妻子.
市民, 来客, 外国水手,轮船旅客,等等. 
(Handlingen foregår i konsul Bernicks hus i en mindre, norsk kystby.) 
Das Stück spielt in einer kleineren norwegischen Küstenstadt, und zwar im Bernickschen Hause. 
(The action takes place at the Bernicks’ house in one of the smaller coast towns in Norway) 
事情发生在挪威沿海一个小城市的博尼克家。 
FØRSTE AKT
(En rummelig havesal i konsul Bernicks hus. I forgrunden til venstre fører en dør ind til konsulens værelse; længere tilbage, på samme væg, er en lignende dør. Midt på den modsatte væg er en større indgangs-dør. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejlglas med en åben dør ud til en bred havetrappe, hvorover er spændt et solsejl. Nedenfor trappen ses en del af haven, der indhegnes af et gitter med en liden indgangsport. Udenfor og langsmed gitteret løber en gade, der på den modsatte side er bebygget med små lysmalte træhuse. Det er sommer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi henne i gaden; man standser og samtaler; der handles i en på hjørnet liggende krambod o. s. v.)
 
(Inde i havesalen sidder omkring et bord en forsamling af damer. Midt for bordet sidder fru Bernick. Ved hendes venstre side sidder fru Holt med datter; dernæst fru Rummel og frøken Rummel. Til højre for fru Bernick sidder fru Lynge, frøken Bernick og Dina Dorf. Alle damerne er beskæftigede med håndarbejde. På bordet ligger store bunker af halvfærdigt og tilklippet linned samt andre beklædningsgenstande. Længere tilbage, ved et lidet bord, hvorpå to blomsterpotter og et glas sukkervand, sidder adjunkt Rørlund og forelæser af en bog i guldsnit, dog således at kun enkelte ord bliver hørlige for tilskuerne. Ude i haven løber Olaf Bernick omkring og skyder tilmåls med en bue.)
 
(En liden stund efter kommer skibsbygger Aune stilfærdigt ind gennem døren til højre. Der indtræder nogen forstyrrelse i læsningen; fru Bernick nikker til ham og peger mod døren til venstre. Aune går sagte hen og banker et par gange sagte og med mellemrum på konsulens dør. Fuldmægtig Krap, med hat i hånden og papirer under armen, kommer ud fra værelset.)  
ERSTER AKT
Ein geräumiges Gartenzimmer im Bernickschen Hause.
Links im Vordergrund führt eine Tür in das Zimmer des Konsuls; weiter zurück, an derselben Wand, ist eine ähnliche Tür. In der Mitte der entgegengesetzten Wand befindet sich eine größere Eingangstür. Die Wand im Hintergrunde besteht fast ganz aus Spiegelglas; von ihr führt eine offene Tür zu einer breiten Terrasse, über die sich ein Zeltdach spannt. Ein Teil des Gartens wird unten vor der Treppe sichtbar, die von der Terrasse herabführt. Er ist von einem Gitter eingefriedigt, das eine kleine Pforte hat. Vor und längs dem Gitter draußen zieht sich eine Straße hin, die auf der gegenüberliegenden Seite mit kleinen, hell angestrichenen Blockhäusern bebaut ist. Es ist Sommer, und die Sonne scheint warm. Einzelne Leute gehen von Zeit zu Zeit auf der Straße vorüber; man bleibt stehen und unterhält sich; in einem Kramladen an der Ecke werden Käufer bedient usw.
 
Im Gartenzimmer sitzt um einen Tisch eine Gesellschaft von Damen. Mitten vor dem Tisch sitzt FRAU BERNICK, zu ihrer Linken FRAU HOLT mit TOCHTER; neben ihnen FRAU RUMMEL und FRÄULEIN RUMMEL. Rechts von Frau Bernick sitzen FRAU LYNGE, MARTHA und DINA. Sämtliche Damen sind mit Handarbeiten beschäftigt. Auf dem Tisch liegen große Stöße halbfertiger und zugeschnittener Wäsche und Kleidungsstücke. Weiter zurück an einem kleinen Tisch, auf dem zwei Blumentöpfe und ein Glas Zuckerwasser stehen, sitzt RÖRLUND und liest aus einem Buch mit Goldschnitt vor, doch so, daß die Zuschauer nur einzelne Worte hören können. Draußen im Garten läuft OLAF umher und schießt mit einer Armbrust nach der Scheibe.
 
Nach einer kleinen Weile kommt AUNE sacht durch die Tür rechts. In der Vorlesung tritt eine kleine Störung ein; Frau Bernick nickt ihm zu und zeigt auf die Tür links. Aune geht leise zur Tür des Konsuls und klopft ein paar Mal leise und in Zwischenräumen an. KRAP, den Hut in der Hand und Schriftstücke unter dem Arm, kommt aus dem Zimmer. 
ACT I
(SCENE.--A spacious garden-room in the BERNICKS’ house. In the foreground on the left is a door leading to BERNICK’S business room; farther back in the same wall, a similar door. In the middle of the opposite wall is a large entrance-door, which leads to the street. The wall in the background is almost wholly composed of plate-glass; a door in it opens upon a broad flight of steps which lead down to the garden; a sun-awning is stretched over the steps. Below the steps a part of the garden is visible, bordered by a fence with a small gate in it. On the other side of the fence runs a street, the opposite side of which is occupied by small wooden houses painted in bright colours. It is summer, and the sun is shining warmly. People are seen, every now and then, passing along the street and stopping to talk to one another; others going in and out of a shop at the corner, etc.
 
In the room a gathering of ladies is seated round a table. MRS. BERNICK is presiding; on her left side are MRS. HOLT and her daughter NETTA, and next to them MRS. RUMMEL and HILDA RUMMEL. On MRS. BERNICK’S right are MRS. LYNGE, MARTHA BERNICK and DINA DORF. All the ladies are busy working. On the table lie great piles of linen garments and other articles of clothing, some half finished, and some merely cut out. Farther back, at a small table on which two pots of flowers and a glass of sugared water are standing, RORLUND is sitting, reading aloud from a book with gilt edges, but only loud enough for the spectators to catch a word now and then. Out in the garden OLAF BERNICK is running about and shooting at a target with a toy crossbow.
 
After a moment AUNE comes in quietly through the door on the right. There is a slight interruption in the reading. MRS. BERNICK nods to him and points to the door on the left. AUNE goes quietly across, knocks softly at the door of BERNICK’S room, and after a moment’s pause, knocks again. KRAP comes out of the room, with his hat in his hand and some papers under his arm.) 
第一幕
(博尼克家对着花园的一间大屋子。前方左首,有一扇门通到博尼克办公室。靠后些,也在左墙上,另有一扇形式相似的门。右墙中央是上外头去的大门。后墙几乎全是大玻璃窗,有一扇门,门外是廊子,廊下有一溜宽台阶通到花园里。廊子上张着一幅遮太阳的天幕。从廊子里望出去,可以看见花园的一角,花园周围有栅栏,栅栏中间有一扇小门。栅栏外头是一条平行的街,对面排列着一溜木头小房子,油漆得鲜艳夺目。正是夏天,太阳晒得热呼呼的。街上有人来来往往,有人站着谈话,在拐角一家铺子里,有顾客出出进进。
 
屋子里许多女客围桌而坐。博尼克太太坐在正中。在她左首是霍尔特太太和她女儿奈达,顺着下去是鲁米尔太太和她女儿希尔达。在博尼克太太右首是林纪太太、马塞·博尼克和棣纳·铎尔夫。女客们都在忙着做活。桌子上堆着好些内衣和别的衣服,有的做成了一半,有的只是刚裁好。再往后去,有张小桌子,桌子上摆着两盆花和一玻璃杯糖水,罗冷坐在桌子旁边,手里拿着一本金边的书正在朗诵,可是声音的高度只能使屋里的人偶尔听见一两个词。渥拉夫在外头花园里跑来跑去,手里拿着一张小弓练习射靶。
 
过了不多会儿,渥尼悄悄地从右边门里走进来。罗冷的朗诵稍檄停了一下。博尼克太太冲着渥尼点点头,用手指指左边的门。渥尼悄悄地穿过屋子,在博尼克办公室门上轻轻敲一下,过了会儿又敲一下。克拉普从办公室走出来,手里拿着帽子,胳臂底下夹着一卷文件。 
FULDMÆGTIG KRAP.
Nå, er det Dem, som banker? 
KRAP.
So, Sie haben geklopft?! 
KRAP.
Oh, it was you knocking? 
克拉普
哦,是你敲门? 
SKIBSBYGGER AUNE.
Konsulen har havt bud efter mig. 
AUNE.
Der Herr Konsul hat mich rufen lassen. 
AUNE.
Mr. Bernick sent for me. 
渥 尼
博尼克先生叫我来的。 
FULDMÆGTIG KRAP.
Har så; men kan ikke modtage Dem; har overdraget til mig at – 
KRAP.
Allerdings, kann Sie aber nicht empfangen –- hat mir aufgetragen, – 
KRAP.
He did--but he cannot see you. He has deputed me to tell you-- 
克拉普
不错,是他叫你来的,可是他现在没工夫见你,他打发我告诉你-- 
SKIBSBYGGER AUNE.
Til Dem? Jeg vilde nok helst – 
AUNE.
Ihnen? Ich möchte doch lieber – 
AUNE.
Deputed you? All the same, I would much rather-- 
渥 尼
打发你? 可是我倒希望-- 
FULDMÆGTIG KRAP.
– overdraget til mig at sige Dem det. De må holde op med disse lørdags-foredrag for arbejderne. 
KRAP.
– mir aufgetragen, Ihnen dies zu sagen: Sie sollen die Vorträge einstellen, die Sie Sonnabends für die Arbeiter halten. 
KRAP.
--deputed me to tell you what he wanted to say to you. You must give up these Saturday lectures of yours to the men. 
克拉普
--- 他打发我把话转告给你。他说,以后不许你在星期六给工人做讲演。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Så? Jeg tænkte dog, jeg måtte bruge min fritid – 
AUNE.
So? Ich dächte doch, meine freie Zeit, die könnte ich verwenden – 
AUNE.
Indeed? I supposed I might use my own time-- 
渥 尼
真的吗? 我一直觉得我可以用自己的闲工夫-- 
FULDMÆGTIG KRAP.
De må ikke bruge Deres fritid til at gøre folkene ubrugelige i arbejdstiden. Sidst lørdag har De talt om den skade, arbejderne skal have af vore nye maskiner og af den nye arbejdsmåde på værftet. Hvorfor gør De det? 
KRAP.
Sie können Ihre freie Zeit nicht dazu verwenden, die Leute untauglich zu machen für die Arbeitszeit. Letzten Sonnabend haben Sie über den Schaden gesprochen, den die Arbeiter durch unsere neuen Maschinen und durch die neue Arbeitspraxis auf der Werft haben würden. Warum tun Sie das? 
KRAP.
You must not use your own time in making the men useless in working hours. Last Saturday you were talking to them of the harm that would be done to the workmen by our new machines and the new working methods at the yard. What makes you do that? 
克拉普
你不应该用自己的闲工夫挑拨工人在工作时间不干活。上星期六你对工人讲将来咱们厂里用了新机器新方法,他们会倒霉。你为什么说这种话? 
SKIBSBYGGER AUNE.
Det gør jeg for at støtte samfundet. 
AUNE.
Das tue ich, um die Gesellschaft zu stützen. 
AUNE.
I do it for the good of the community. 
渥 尼
我说这种话是支持社会。 
FULDMÆGTIG KRAP.
Det var mærkeligt! Konsulen siger, at det er samfundsopløsende. 
KRAP.
Merkwürdig! Der Konsul sagt, es wirke auflösend auf die Gesellschaft. 
KRAP.
That’s curious, because Mr. Bernick says it is disorganising the community. 
克拉普
这说法真怪! 博尼克先生说你是破坏社会。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Mit samfund er ikke konsulens samfund, herr fuldmægtig! Som formand i arbejdersamfundet må jeg – 
AUNE.
Meine Gesellschaft ist nicht die Gesellschaft des Herrn Konsul, Herr Krap! Als Obmann des Arbeitervereins muß ich – 
AUNE.
My community is not Mr. Bernick’s, Mr. Krap! As President of the Industrial Association, I must-- 
渥 尼
克拉普先生,我说的“社会”不是博尼克先生的“社会”! 我是工人协会主席,我不能不-- 
FULDMÆGTIG KRAP.
De er først og fremst formand på konsul Bernicks værft. De har først og fremst at gøre Deres skyldighed imod det samfund, som kaldes konsul Bernicks firma; for det er det, vi allesammen lever af. – Ja, nu véd De, hvad konsulen havde at sige Dem. 
KRAP.
Sie sind vor allen Dingen Obmann auf der Bernickschen Werft. Sie haben vor allen Dingen Ihre Schuldigkeit zu tun für die Gesellschaft, die sich »Firma Bernick« nennt; denn von ihr leben wir alle zusammen. – So, nun wissen Sie, was der Herr Konsul Ihnen zu sagen hatte. 
KRAP.
You are, first and foremost, President of Mr. Bernick’s shipbuilding yard; and, before everything else, you have to do your duty to the community known as the firm of Bernick & Co.; that is what every one of us lives for. Well, now you know what Mr. Bernick had to say to you. 
克拉普
你是博尼克先生船厂的工头,你首先应该对这个“博尼克公司”的社会尽责任;你要知道,咱们这批人靠它吃饭。现在你知道了,这就是博尼克先生要跟你说的话。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Konsulen vilde ikke have sagt det på den måde, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok, hvem jeg har at takke for dette her. Det er den fordømte amerikanske havarist. De folk vil, at arbejdet skal gå, som de er vant til det derover, og det – 
AUNE.
Der Herr Konsul würde es mir nicht auf die Art gesagt haben, Herr Prokurist. Aber ich weiß schon, wem ich das zu verdanken habe, – dem verdammten Amerikaner, der hier auf Reparatur liegt. Die Leute wollen, daß hier so gearbeitet werden soll, wie sie es drüben gewohnt sind, und das – 
AUNE.
Mr. Bernick would not have put it that way, Mr. Krap! But I know well enough whom I have to thank for this. It is that damned American boat. Those fellows expect to get work done here the way they are accustomed to it over there, and that-- 
渥 尼
克拉普先生,博尼克先生不会这么说! 可是我知道是谁闯的祸。都是那只进厂修理的倒霉美国船! 那些美国佬要咱们照他们的办法给他们做活,并且--- 
FULDMÆGTIG KRAP.
Ja, ja, ja; jeg kan ikke indlade mig på vidtløftigheder. Nu kender De konsulens mening; altså basta! Vil De så gå ned på værftet igen; det kan visst behøves; jeg kommer selv derned om lidt. – Om forladelse, mine damer!
(Han hilser og går ud gennem haven og nedad gaden. Skibsbygger Aune går stille ud til højre. Adjunkten, der under den foregående dæmpede samtale har fortsat læsningen, er straks efter færdig med bogen og klapper den sammen.)  
KRAP.
Schon gut! Auf weitere Erörterungen kann ich mich nicht einlassen. Sie kennen jetzt die Ansicht des Herrn Konsul und damit basta! Gehen Sie jetzt nur wieder auf die Werft, da sind Sie gewiß nötig; ich komme selbst sehr bald hinunter. – Entschuldigen Sie, meine Damen!
Er grüßt und geht durch den Garten und die Straße hinunter. Aune geht still nach rechts ab. Rörlund, der während dieser mit gedämpfter Stimme geführten Unterredung die Lektüre fortgesetzt hat, ist gleich darauf mit dem Buch zu Ende und klappt es zu. 
KRAP.
Yes, yes, but I can’t go into all these details. You know now what Mr. Bernick means, and that is sufficient. Be so good as to go back to the yard; probably you are needed there. I shall be down myself in a little while. --Excuse me, ladies!
(Bows to the ladies and goes out through the garden and down the street. AUNE goes quietly out to the right. RORLUND, who has continued his reading during the foregoing conversation, which has been carried on in low tones, has now come to the end of the book, and shuts it with a bang.) 
克拉普
好,好,我没工夫跟你谈大道理。反正你已经知道博尼克先生的意思,这就够了。你现在还是回厂去吧,那儿也许有事等着你。一会儿我就来。对不起,诸位太太小姐!
(向女客们鞠躬,穿过花园,走上大街。渥尼悄悄从右边出去。克拉普跟渥尼谈话的时候,罗冷一直在念书,现在砰的一声把书合上了) 
ADJUNKT RØRLUND.
Se så, mine kære tilhørerinder, dermed er det ude. 
RÖRLUND.
Und somit, meine lieben Zuhörerinnen, ist die Geschichte aus. 
RORLUND.
There, my dear ladies, that is the end of it. 
罗 冷
喂,诸位太太小姐,故事念完了。 
FRU RUMMEL.
Ak, hvilken lærerig fortælling! 
FRAU RUMMEL.
Ach, was für eine lehrreiche Erzählung! 
MRS. RUMMEL.
What an instructive tale! 
鲁米尔太太
听这故事真有好处! 
FRU HOLT.
Og så moralsk! 
FRAU HOLT.
Und so moralisch! 
MRS. HOLT.
And such a good moral! 
霍尔特太太
是个劝人为善的故事! 
FRU BERNICK.
En sådan bog gir virkelig meget at tænke på. 
FRAU BERNICK.
Ein solches Buch gibt wirklich viel zu denken. 
MRS. BERNICK.
A book like that really gives one something to think about. 
博尼克太太
像这么一本书真能启发思想。 
ADJUNKT RØRLUND.
Å ja; den danner et velgørende modstykke til hvad vi desværre daglig kan se, både af aviser og af tidsskrifter. Denne forgyldte og sminkede yderside, som de store samfund bærer tilskue, – hvad dølger den egentlig? Hulhed og rådenskab, om jeg så må sige. Ingen moralsk grundvold under fødderne. Med ét ord, – de er kalkede grave, disse store samfund nutildags. 
RÖRLUND.
O ja! Es bildet ein wohltuendes Gegenstück zu dem, was uns leider täglich Journale und Zeitschriften auftischen. Jene vergoldete und geschminkte Außenseite, die die große Gesellschaft zur Schau trägt, was steckt im Grunde dahinter? Hohlheit und Fäulnis, wenn ich so sagen darf. Kein moralisches Fundament, auf dem man stehen kann. Mit einem Wort, diese große Gesellschaft von heutzutage ist ein übertünchtes Grab. 
RORLUND.
Quite so; it presents a salutary contrast to what, unfortunately, meets our eyes every day in the newspapers and magazines. Look at the gilded and painted exterior displayed by any large community, and think what it really conceals!--emptiness and rottenness, if I may say so; no foundation of morality beneath it. In a word, these large communities of ours now-a-days are whited sepulchres. 
罗 冷
一点儿都不错,这本书的内容跟咱们每天在报纸杂志上看见的不幸的事情正好是个鲜明的对照。瞧瞧那些现代的大社会,表面上金碧辉煌,里头藏着什么! 说句不客气的话,除了空虚和腐败,别的什么都没有! 那些社会没有道德基础。干脆一句话,现代的大社会像粉刷的坟墓, 里头全是虚伪骗人的东西。 
FRU HOLT.
Ja, det er visst og sandt. 
FRAU HOLT.
Nur allzu wahr. 
MRS. HOLT.
How true! How true! 
霍尔特太太
对!对! 
FRU RUMMEL.
Vi behøver jo bare at se hen til det amerikanske skibsmandskab, som ligger her i denne tid. 
FRAU RUMMEL.
Wir brauchen uns nur die amerikanische Schiffsmannschaft anzusehen, die hier jetzt liegt. 
MRS. RUMMEL.
And for an example of it, we need look no farther than at the crew of the American ship that is lying here just now. 
鲁米尔太太
不用往远处说,只要看看眼前在咱们这儿的那只美国轮船的水手。 
ADJUNKT RØRLUND.
Nå, slige udskud af menneskeheden vil jeg sletikke tale om. Men selv i de højere kredse, – hvorledes står det til der? Tvivl og gærende uro på alle kanter; ufred i sindene og usikkerhed i alle forholde. Hvorledes er ikke familjelivet undergravet derude? Hvorledes ytrer sig ikke frække omstyrtningslyster lige over for de alvorligste sandheder? 
RÖRLUND.
Von solchem Auswurf der Menschheit will ich gar nicht reden. Aber selbst in den höheren Kreisen – wie steht es da? Überall Zweifel und Gärung; Unfriede in den Gemütern und Unsicherheit in allen Verhältnissen – und wie ist da draußen nicht das Familienleben untergraben! Wie wagen sich nicht freche Umsturzgelüste an die wertvollsten Wahrheiten heran! 
RORLUND.
Oh, I would rather not speak of such offscourings of humanity as that. But even in higher circles--what is the case there? A spirit of doubt and unrest on all sides; minds never at peace, and instability characterising all their behaviour. Look how completely family life is undermined over there! Look at their shameless love of casting doubt on even the most serious truths! 
罗 冷
喔,我不愿意提那些社会的渣滓。可是即使在那些地方的上等社会里,情形又怎么样? 到处都是犹疑彷徨的景象,人们心神不安定,社会秩序在动摇。瞧瞧家庭生活给破坏得成了什么样子! 瞧瞧最基本的真理受到了多么可耻的摧残! 
DINA
(uden at se op).
Men sker der ikke også mange store gerninger? 
DINA
ohne aufzusehen.
Aber geschehen nicht auch dort viele große Taten? 
DINA
(without looking up from her work).
But are there not many big things done there too? 
棣 纳
(做着活计,没抬头)
可是他们也做了些伟大的事情,你说对不对? 
ADJUNKT RØRLUND.
Store gerninger –? Jeg forstår ikke – 
RÖRLUND.
Große Taten–? Ich verstehe nicht–- 
RORLUND.
Big things done--? I do not understand--. 
罗 冷
伟大的事情? 这话我不懂。 
FRU HOLT
(forbauset).
Men, Gud, Dina –! 
FRAU HOLT
erstaunt.
Aber, mein Gott, Dina –! 
MRS. HOLT
(in amazement).
Good gracious, Dina--! 
霍尔特太太)
(吃惊)
天呀,棣纳! 
FRU RUMMEL
(på samme tid).
Men, Dina, hvor kan Du dog –? 
FRAU RUMMEL
gleichzeitig.
Aber Dina! wie kannst Du nur –? 
MRS. RUMMEL
(in the same breath).
Dina, how can you--? 
鲁米尔太太)
(同时)
棣纳,你怎么说这话? 
ADJUNKT RØRLUND.
Jeg tror ikke det vilde være sundt, om den slags gerninger fik indpas hos os. Nej, da bør nok vi herhjemme takke Gud, at vi har det, som vi har det. Vel vokser her ugræs mellem hveden her også, desværre; men det stræber vi da redeligt at luge op så godt vi formår. Det gælder at holde samfundet rent, mine damer, – at holde ude alt dette uprøvede, som en utålmodig tid vil påtvinge os. 
RÖRLUND.
Ich würde es nicht für zuträglich halten, wenn solcherlei Taten Eingang bei uns fänden. Nein, da müssen wir doch Gott danken, daß es hier bei uns so ist, wie es ist. Wohl wächst leider auch hier Unkraut zwischen dem Weizen; aber wir bestreben uns doch redlich, es nach Möglichkeit auszujäten. Es gilt, meine Damen, die Gesellschaft rein und die Verirrungen von ihr fern zu halten, die eine fieberhafte Zeit uns aufdrängen will. 
RORLUND.
I think it would scarcely be a good thing for us if such “big things” became the rule here. No, indeed, we ought to be only too thankful that things are as they are in this country. It is true enough that tares grow up amongst our wheat here too, alas; but we do our best conscientiously to weed them out as well as we are able. The important thing is to keep society pure, ladies--to ward off all the hazardous experiments that a restless age seeks to force upon us. 
罗 冷
要是这种“伟大的事情”在这儿流行起来,恐怕不是咱们的幸福。咱们应该感谢上帝,咱们的命运这么好。当然,咱们这儿也有坏人,像麦子里头有时候长杂草一样,可是咱们会老老实实把杂草拔干净。诸位太太小姐,最要紧的是要保持社会的纯洁,要小心提防别让这个急躁的新时代强迫咱们采用冒险的新花样。 
FRU HOLT.
Og sligt findes der desværre mere end nok af. 
FRAU HOLT.
Und davon gibt es hier leider mehr als genug. 
MRS. HOLT.
And there are more than enough of them in the wind, unhappily. 
霍尔特太太
啊,可惜新花样太多了。 
FRU RUMMEL.
Ja, ifjor var det jo på et hængende hår, at vi skulde fåt jernbane til byen. 
FRAU RUMMEL.
Ja, voriges Jahr hing es nur an einem Haar, und wir hätten nach unserer Stadt die Eisenbahn gekriegt. 
MRS. RUMMEL.
Yes, you know last year we only by a hair’s breadth escaped the project of having a railway here. 
鲁米尔太太
是呀,去年咱们好容易才把修铁道的计划推翻了。 
FRU BERNICK.
Nå, det fik da Karsten forhindret. 
FRAU BERNICK.
Na, das hat doch Karsten verhindert. 
MRS. BERNICK.
Ah, my husband prevented that. 
博尼克太太
啊,那是卡斯腾推翻的。 
ADJUNKT RØRLUND.
Forsynet, fru Bernick. De kan være forvisset om, at Deres mand var et redskab i en højeres hånd, da han nægted at tage sig af det påfund. 
RÖRLUND.
Die Vorsehung, Frau Bernick. Sie können überzeugt sein, Ihr Mann war das Werkzeug einer höheren Macht, als er es ablehnte, auf den Schwindel einzugehen. 
RORLUND.
Providence, Mrs. Bernick. You may be certain that your husband was the instrument of a higher Power when he refused to have anything to do with the scheme. 
罗 冷
那是天意,博尼克太太。你可以相信,博尼克先生反对那个计划的时候他在执行上帝的意志。 
FRU BERNICK.
Og alligevel fik han høre så meget ondt i aviserne. Men vi glemmer rent at takke Dem, herr adjunkt. Det er virkelig mere end venligt af Dem, at De ofrer så megen tid på os. 
FRAU BERNICK.
Und dennoch mußte er sich in den Zeitungen so viel Häßliches sagen lassen. Aber wir vergessen ganz, Ihnen zu danken, Herr Adjunkt. Es ist wirklich mehr als freundlich von Ihnen, daß Sie uns so viel Zeit opfern. 
MRS. BERNICK.
And yet they said such horrible things about him in the newspapers! But we have quite forgotten to thank you, Mr. Rorlund. It is really more than friendly of you to sacrifice so much of your time to us. 
博尼克太太
可是报纸上还说他那么些丑话! 哦,罗冷博士,我们忘了谢谢你。你为我们花费了那么些时间,你的心肠真是太好了。 
ADJUNKT RØRLUND.
Å hvad; nu i skoleferierne – 
RÖRLUND.
Nicht der Rede wert! Jetzt in den Ferien – 
RORLUND.
Not at all. This is holiday time, and-- 
罗 冷
喔,哪儿的话。现在是假期-- 
FRU BERNICK.
Ja, ja, det er dog et offer alligevel, herr adjunkt. 
FRAU BERNICK.
Nun ja, – ein Opfer ist es doch, Herr Adjunkt. 
MRS. BERNICK.
Yes, but it is a sacrifice all the same, Mr. Rorlund. 
博尼克太太
话是不错,可是在你还是一种牺牲,罗冷博士。 
ADJUNKT RØRLUND
(flytter sin stol nærmere).
Tal aldrig om det, bedste frue. Bringer De ikke allesammen et offer for en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og gladeligen? Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark; De, mine damer, er diakonisserne, de barmhjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem – 
RÖRLUND
rückt seinen Stuhl näher.
Bitte, – nichts mehr davon, verehrteste Frau! Bringen Sie nicht alle, eine wie die andere, ein Opfer einer guten Sache zuliebe? Und bringen Sie es nicht froh und freudig? Diese moralisch Verkommenen, für deren Besserung wir arbeiten, gleichen verwundeten Soldaten auf einem Schlachtfeld. Sie, meine Damen, Sie sind die Diakonissinnen, die barmherzigen Schwestern, die Charpie zupfen für die unglücklichen Verstümmelten und den Verband sanft um ihre Wunden legen, sie heilen und wieder gesund machen – 
RORLUND
(drawing his chair nearer).
Don’t speak of it, my dear lady. Are you not all of you making some sacrifice in a good cause?--and that willingly and gladly? These poor fallen creatures for whose rescue we are working may be compared to soldiers wounded on the field of battle; you, ladies, are the kind-hearted sisters of mercy who prepare the lint for these stricken ones, lay the bandages softly on their wounds, heal them and cure them. 
罗 冷
(把椅子拉近些)
博尼克太太,别这么客气。你们大家不也是为公益事情出力吗?并且还高高兴兴出于自愿。咱们目前搭救的这批堕落的女人好像战场上受伤的军人,你们诸位太太小姐好像红十字会的女护士,给受伤的人摘纱布,用绷带给她们轻轻地包扎伤口,给她们治疗,把她们治好—— 
FRU BERNICK.
Det må være en stor nådensgave at kunne se alt i et så smukt lys. 
FRAU BERNICK.
Es muß eine Himmelsgabe sein, alles in so schönem Lichte sehen zu können. 
MRS. BERNICK.
It must be a wonderful gift to be able to see everything in such a beautiful light. 
博尼克太太
把每件事都看得这么美,真是天才! 
ADJUNKT RØRLUND.
Meget er medfødt i så henseende; men meget kan også erhverves. Det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsopgave. Ja, hvad siger nu De, frøken Bernick? Finder ikke De, at De har fåt ligesom et tryggere grundlag at stå på, siden De ofred Dem for skolegerningen? 
RÖRLUND.
Vieles ist in dieser Beziehung angeboren; aber vieles kann auch erworben werden. Es handelt sich nur darum, die Dinge im Lichte einer ernsten Lebensaufgabe zu sehen. Nun, was sagen Sie, Fräulein Bernick? Finden Sie nicht auch, daß Sie sozusagen einen festeren Boden unter Ihren Füßen fühlen, seitdem Sie Ihr Leben der Schule geweiht haben? 
RORLUND.
A good deal of it is inborn in one--but it can be to a great extent acquired, too. All that is needful is to see things in the light of a serious mission in life. (To MARTHA:) What do you say, Miss Bernick? Have you not felt as if you were standing on firmer ground since you gave yourself up to your school work? 
罗 冷
大部分是天才,可是一部分是修养。最要紧的是咱们应该把事情看作庄严的使命。(问马塞) 博尼克小姐,你说我的话对不对? 你专心从事学校的工作是不是觉得脚底下比从前踏实点儿? 
FRØKEN BERNICK.
Ak, jeg véd ikke, hvad jeg skal sige. Tidt, når jeg går dernede i skolestuen, ønsker jeg, at jeg var langt ude på det vilde hav. 
MARTHA.
Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oft, wenn ich da in der engen Schulstube stecke, wünsche ich mir, ich wäre weit draußen auf dem wilden Meer. 
MARTHA.
I really do not know what to say. There are times, when I am in the schoolroom down there, that I wish I were far away out on the stormy seas. 
马 塞
我实在不知道该怎么说。有时候,我在学校闷得慌,恨不能一下子漂到狂风大浪的海洋里。 
ADJUNKT RØRLUND.
Ja se, det er anfægtelserne, kære frøken. Men mod slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Det vilde hav, – det mener De naturligvis ikke bogstaveligt; De mener det store bølgende menneskesamfund, hvor så mange går tilgrunde. Og sætter De virkelig så megen pris på det liv, De hører summe og bruse hist udenfor? Se bare ned på gaden. Der går menneskene i solheden og sveder og tumler med sine små anliggender. Nej, da har vi det sandeligen bedre, vi, som sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer. 
RÖRLUND.
Ja, sehen Sie, liebes Fräulein, das sind Anfechtungen. Doch solch unruhigen Gästen gegenüber, da heißt es: Tür zu! Das wilde Meer – das meinen Sie natürlich nicht buchstäblich; Sie meinen die große, wogende Gesellschaft der Menschen, in der so viele zugrunde gehen. Und schätzen Sie denn wirklich das Leben so hoch, das Sie da draußen summen und brausen hören? Werfen Sie nur einen Blick auf die Straße! Da gehen die Menschen in der Sonnenglut und schwitzen und plagen sich ab mit ihren kleinen Angelegenheiten. Nein, da haben wir es wahrlich besser, die wir hier in der Kühle sitzen und der Seite den Rücken kehren, von der die Wirrungen kommen. 
RORLUND.
That is merely temptation, dear Miss Bernick. You ought to shut the doors of your mind upon such disturbing guests as that. By the “stormy seas”--for of course you do not intend me to take your words literally--you mean the restless tide of the great outer world, where so many are shipwrecked. Do you really set such store on the life you hear rushing by outside? Only look out into the street. There they go, walking about in the heat of the sun, perspiring and tumbling about over their little affairs. No, we undoubtedly have the best of it, who are able to sit here in the cool and turn our backs on the quarter from which disturbance comes. 
罗 冷
我的好小姐,这是叫人上当。这种不安分的思想千万别让它钻到脑子里。你说“狂风大浪的海洋”当然是打比方。你意思是指好些人在里头翻船的那个不安定的世界。人家嘴里说的那种乱哄哄的生活难道真能把你迷住吗? 你抬头瞧瞧街上那些人,在大太阳底下,跑来跑去,满头大汗,忙些微不足道的小事情。咱们可比他们强多了,坐在阴凉地里,背朝着外头,眼睛看不见那出乱子的地方。 
FRØKEN BERNICK.
Ja, Gud, De har visst så fuldkommen ret – 
MARTHA.
Gott, Sie haben ja gewiß vollkommen recht – 
MARTHA.
Yes, I have no doubt you are perfectly right. 
马 塞
你说的不错。 
ADJUNKT RØRLUND.
Og i et hus, som dette, – i et godt og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste skikkelse, – hvor fred og endrægtighed hersker – – (til fru Bernick.) Hvad lytter De efter, frue? 
RÖRLUND.
Und in einem Haus wie diesem, in einem guten, makellosen Hause, wo das Familienleben in seiner schönsten Gestalt in die Erscheinung tritt – wo Friede und Eintracht herrschen – Zu Frau Bernick. Wonach horchen Sie, Frau Bernick? 
RORLUND.
And in a house like this, in a good and pure home, where family life shows in its fairest colours--where peace and harmony rule-- (To MRS. BERNICK:) What are you listening to, Mrs. Bernick? 
罗 冷
像你们这种人家--- 又善良,又纯洁--- 家庭生活达到了最美满的境界--- 亲亲热热,一团和气--- (转过去问博尼克太太) 你在听什么,博尼克太太? 
FRU BERNICK
(vendt mod den forreste dør til venstre).
Hvor højrøstede de blir derinde. 
FRAU BERNICK
wendet sich zur vordersten Tür links.
Wie laut sie da drin sind! 
MRS. BERNICK
(who has turned towards the door of bernick’s room).
They are talking very loud in there. 
博尼克太太)
(脸朝着博尼克办公室的门)
他们在里头说话声音那么大。 
ADJUNKT RØRLUND.
Er der noget særdeles påfærde? 
RÖRLUND.
Ist da etwas Besonderes los? 
RORLUND.
Is there anything particular going on? 
罗 冷
有什么特别事情没有? 
FRU BERNICK.
Jeg véd ikke. Jeg hører, der er nogen inde hos min mand.
(Hilmar Tønnesen, med cigar i munden, kommer ind ad døren til højre, men standser ved synet af de mange damer.)  
FRAU BERNICK.
Ich weiß nicht. Ich höre nur, daß jemand drin bei meinem Mann ist.
Hilmar Tönnesen, die Zigarre im Mund, kommt durch die Tür rechts; er bleibt stehen, wie er die Damen sieht. 
MRS. BERNICK.
I don’t know. I can hear that there is somebody with my husband.
(HILMAR TONNESEN, smoking a cigar, appears in the doorway on the right, but stops short at the sight of the company of ladies.) 
博尼克太太
不知道。大概我丈夫有客人。
(希尔马·汤尼森抽着雪茄在右边门口出现。他一看见这么些女客马上站住。) 
HILMAR TØNNESEN.
Å, om forladelse –
(vil trække sig tilbage.)  
HILMAR.
O, bitte um Entschuldigung –
Er will sich zurückziehen. 
HILMAR.
Oh, excuse me--
(Turns to go back.) 
希尔马
哦,对不起--
(正要转身回去) 
FRU BERNICK.
Nej, Hilmar, kom kun nærmere; du forstyrrer ikke. Var det noget du vilde? 
FRAU BERNICK.
»Hilmar, so tritt doch nur näher; Du störst nicht. Wolltest Du etwas ?« 
MRS. BERNICK.
No, Hilmar, come along in; you are not disturbing us. Do you want something? 
博尼克太太
没关系,希尔马,进来。你有什么事? 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, jeg vilde kun se indom. – Godmorgen, mine damer. (til fru Bernick.) Nå, hvad blir det så til? 
HILMAR.
Nein, ich wollte nur einen Blick ins Zimmer tun.– Guten Morgen, meine Damen! Zu Frau Bernick. Na, was ist denn nun geworden ? 
HILMAR.
No, I only wanted to look in here--Good morning, ladies. (To MRS. BERNICK:) Well, what is the result? 
希尔马
没什么事,我路过这儿,顺便进来看看。诸位太太小姐早安! (向博尼克太太) 结果怎么样? 
FRU BERNICK.
Med hvad? 
FRAU BERNICK.
Womit? 
MRS. BERNICK.
Of what? 
博尼克太太
什么事结果怎么样? 
HILMAR TØNNESEN.
Bernick har jo trommet et møde sammen. 
HILMAR.
Bernick hat ja eine Sitzung zusammengetrommelt. 
HILMAR.
Karsten has summoned a meeting, you know. 
希尔马
卡斯腾召集了一个会,你知道。 
FRU BERNICK.
Så? Men hvad er det da egentlig? 
FRAU BERNICK.
So?! Was gibt es denn eigentlich? 
MRS. BERNICK.
Has he? What about? 
博尼克太太
是吗!为了什么事? 
HILMAR TØNNESEN.
A, det er jo dette jernbanevrøvl igen. 
HILMAR.
Ach, es ist schon wieder der Schwindel mit der Eisenbahn. 
HILMAR.
Oh, it is this railway nonsense over again. 
希尔马
喔,还不是为了那无聊的铁路。 
FRU RUMMEL.
Nej, kan det være muligt? 
FRAU RUMMEL.
Ist wohl nicht möglich! 
MRS. RUMMEL.
Is it possible? 
鲁米尔太太
不会! 真有这事吗? 
FRU BERNICK.
Stakkels Karsten, skal han have endnu flere ubehageligheder – 
FRAU BERNICK.
Der arme Karsten, soll er noch mehr Unannehmlichkeiten haben – 
MRS. BERNICK.
Poor Karsten, is he to have more annoyance over that? 
博尼克太太
卡斯腾真可怜,他是不是又要操心了? 
ADJUNKT RØRLUND.
Men hvorledes rimer vi dette sammen, herr Tønnesen? Konsul Bernick gav jo dog ifjor så tydeligt tilkende, at han ikke vilde have nogen jernbane. 
RÖRLUND.
Aber wie reimt sich das zusammen, Herr Tönnesen? Der Konsul Bernick hat doch voriges Jahr deutlich genug erklärt, daß er keine Eisenbahn haben will. 
RORLUND.
But how do you explain that, Mr. Tonnesen? You know that last year Mr. Bernick made it perfectly clear that he would not have a railway here. 
罗 冷
汤尼森先生,究竟是怎么回事?博尼克先生去年不是明明白白说过他反对修铁路吗? 
HILMAR TØNNESEN.
Ja, det synes jeg også; men jeg mødte fuldmægtig Krap, og han fortalte, at jernbanesagen var tagen op igen og at Bernick holdt møde med tre af byens pengemænd. 
HILMAR.
Ja, das meine ich auch; aber ich habe den Prokuristen Krap getroffen, und der hat mir erzählt, die Eisenbahnfrage wäre wieder aufgenommen worden, und Bernick hätte eine Besprechung mit drei hiesigen Geldleuten. 
HILMAR.
Yes, that is what I thought, too; but I met Krap, his confidential clerk, and he told me that the railway project had been taken up again, and that Mr. Bernick was in consultation with three of our local capitalists. 
希尔马
不错,我也是这么想。可是刚才我碰见他的秘书克拉普,他告诉我铁路计划又提出来了,博尼克先生正在跟本地三个资本家商量这件事。 
FRU RUMMEL.
Ja, var det ikke det jeg syntes, at jeg hørte Rummels stemme. 
FRAU RUMMEL.
Es war mir doch auch so, als hörte ich Rummels Stimme. 
MRS. RUMMEL.
Ah, I was right in thinking I heard my husband’s voice. 
鲁米尔太太
真的,怪不得刚才我听见我丈夫在里头说话的声音。 
HILMAR TØNNESEN.
Jo, herr Rummel er naturligvis med, og så er det købmand Sandstad i bakken og Mikkel Vigeland, – „Hellig-Mikkel“, som de kalder ham. 
HILMAR.
Natürlich ist Herr Rummel mit dabei, sodann der Kaufmann Sandstad vom Steinweg und Michael Vigeland – Sankt Michael, wie sie ihn nennen. 
HILMAR.
Of course Mr. Rummel is in it, and so are Sandstad and Michael Vigeland, “Saint Michael”, as they call him. 
希尔马
鲁米尔先生当然是其中的一个,另外两个是桑斯达和外号叫“圣麦克尔”的麦克尔·维纪兰。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hm – 
RÖRLUND.
Hm – 
RORLUND.
Ahem! 
罗 冷
哼! 
HILMAR TØNNESEN.
Om forladelse, herr adjunkt. 
HILMAR.
Verzeihung, Herr Adjunkt! 
HILMAR.
I beg your pardon, Mr. Rorlund? 
希尔马
对不起,罗冷博士。 
FRU BERNICK.
Og nu var her så godt og fredeligt. 
FRAU BERNICK.
Und es war hier doch so schön und friedlich. 
MRS. BERNICK.
Just when everything was so nice and peaceful. 
博尼克太太
日子刚过得平平稳稳,又要出事情! 
HILMAR TØNNESEN.
Ja, jeg, for min part, skulde ikke have noget imod, om de begyndte at kævle igen. Det blev ialfald en adspredelse. 
HILMAR.
Ich für mein Teil hätte nichts dagegen, wenn die Balgerei wieder losginge. Da gäbe es wenigstens eine Zerstreuung. 
HILMAR.
Well, as far as I am concerned, I have not the slightest objection to their beginning their squabbling again. It will be a little diversion, any way. 
希尔马
他们翻旧账,重新吵架,我倒不反对。这至少是个消遣。 
ADJUNKT RØRLUND.
Å, den slags adspredelser synes jeg man må kunne undvære. 
RÖRLUND.
Ach, diese Art Zerstreuungen, meine ich, kann man entbehren. 
RORLUND.
I think we can dispense with that sort of diversion. 
罗 冷
我觉得这种消遣不必要。 
HILMAR TØNNESEN.
Det er nu som man er anlagt. Visse naturer trænger nu og da til oprivende kampe. Men sligt har småstadslivet desværre ikke meget at byde af, og det er ikke enhver givet at – (blader i adjunktens bog.) „Kvinden som samfundets tjenerinde“. Hvad er det for noget sludder? 
HILMAR.
Je nun, das kommt auf die Veranlagung an. Gewisse Naturen brauchen ab und zu aufrüttelnde Kämpfe. Doch so was hat das kleinstädtische Leben leider selten zu bieten, und nicht jedem ist’s gegeben – Blättert im Buche des Adjunkten. »Die Frau als Dienerin der Gesellschaft.« Was ist das für ein Zeug? 
HILMAR.
It depends how you are constituted. Certain natures feel the lust of battle now and then. But unfortunately life in a country town does not offer much in that way, and it isn’t given to every one to (turns the leaves of the book RORLUND has been reading). “Woman as the Handmaid of Society.” What sort of drivel is this? 
希尔马
这要看各人的性格。有人喜欢大阵仗。可是在咱们这种小地方见不着大阵仗,并且也不是人人都--- (一边说一边翻看罗冷刚才念的那本书) “妇女乃社会之奴仆”。好无聊的书! 
FRU BERNICK.
Gud, Hilmar, det må du ikke sige. Du har visst ikke læst den bog. 
FRAU BERNICK.
Aber, Hilmar! Das mußt Du nicht sagen. Du hast sicher das Buch nicht gelesen. 
MRS. BERNICK.
My dear Hilmar, you must not say that. You certainly have not read the book. 
博尼克太太
喔,希尔马,你别这么说。你又没看过这本书。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej; og jeg agter heller ikke at læse den. 
HILMAR.
Nein; ich habe auch nicht die Absicht es zu tun. 
HILMAR.
No, and I have no intention of reading it, either. 
希尔马
不错,没看过,我也不想看。 
FRU BERNICK.
Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag. 
FRAU BERNICK.
Dir ist heut gewiß nicht wohl. 
MRS. BERNICK.
Surely you are not feeling quite well today. 
博尼克太太
我看你今天身体不大舒服。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, jeg er ikke. 
HILMAR.
Allerdings nicht. 
HILMAR.
No, I am not. 
希尔马
嗯,不舒服。 
FRU BERNICK.
Har du kanske ikke sovet godt inat? 
FRAU BERNICK.
Hast vielleicht heute nacht nicht gut geschlafen? 
MRS. BERNICK.
Perhaps you did not sleep well last night? 
博尼克太太
也许昨天晚上你没睡好觉吧? 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld. Så drev jeg op i klubben og læste en rejseberetning fra nordpolen. Det er noget stålsættende i dette at følge menneskene i deres kamp med elementerne. 
HILMAR.
Sehr schlecht. Ich machte gestern abend einen kleinen Spaziergang meines Leidens wegen; dann ging ich ein bißchen in den Klub hinauf und las einen Reisebericht vom Nordpol. Es liegt etwas Stählendes darin, den Menschen in ihren Kampf mit den Elementen zu folgen. 
HILMAR.
No, I slept very badly. I went for a walk yesterday evening for my health’s sake; and I finished up at the club and read a book about a Polar expedition. There is something bracing in following the adventures of men who are battling with the elements. 
希尔马
睡得很坏。昨晚我因为身体不舒服,出去散步,走到俱乐部,看了一篇北极探险的文章。那些人在冰天雪地里跟自然作斗争,看着很提神。 
FRU RUMMEL.
Men det bekom Dem da visst ikke godt, herr Tønnesen. 
FRAU RUMMEL.
Und das ist Ihnen wohl nicht gut bekommen, Herr Tönnesen? 
MRS. RUMMEL.
But it does not appear to have done you much good, Mr. Tonnesen. 
鲁米尔太太
汤尼森先生,可是那篇文章对你似乎没什么大好处。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, det bekom mig meget slet; jeg lå hele natten og vælted mig i halvsøvne og drømte, at jeg blev forfulgt af en væmmelig hvalros. 
HILMAR.
Es ist mir sehr schlecht bekommen; ich habe die ganze Nacht dagelegen und mich im Halbschlaf gewälzt und geträumt, ich würde von einem greulichen Walroß verfolgt. 
HILMAR.
No, it certainly did not. I lay all night tossing about, only half asleep, and dreamt that I was being chased by a hideous walrus. 
希尔马
确实没好处。我在床上翻来覆去一整夜,半睡半醒,恍恍惚惚梦见一只可怕的海象在追我。 
OLAF
(som er kommen op på havetrappen).
Har du været forfulgt af en hvalros, onkel? 
OLAF,
der die Gartentreppe heraufgekommen ist.
Du bist von einem Walroß verfolgt worden, Onkel? 
OLAF
(who meanwhile has come up the steps from the garden).
Have you been chased by a walrus, uncle? 
渥拉夫
(在他们谈话的时候已经从花园台阶上上来了)
舅舅,你让海象追过吗? 
HILMAR TØNNESEN.
Jeg drømte det, din klodrian! Men går du endnu her og leger med den latterlige bue? Hvorfor får du dog ikke fat på et rigtigt gevær? 
HILMAR.
Im Traum, Du Schafskopf! Aber spielst Du immer noch mit der albernen Armbrust?! Weshalb siehst Du nicht zu, ein richtiges Gewehr zu bekommen ? 
HILMAR.
I dreamt it, you duffer! Do you mean to say you are still playing about with that ridiculous bow? Why don’t you get hold of a real gun? 
希尔马
你这小傻瓜,我是做梦! 你还拉那只没意思的小弓? 为什么不弄支真枪打打? 
OLAF.
Jo, det vilde jeg gerne, men – 
OLAF.
Ich wollte schon gern, aber – 
OLAF.
I should like to, but-- 
渥拉夫
我倒想打枪,就是-- 
HILMAR TØNNESEN.
For et sådant gevær, det er der da nogen mening i; der er altid noget nervespændende i det, når man skal fyre det af. 
HILMAR.
In solchem Gewehr, da liegt doch Sinn drin. Es gewährt immer einen Nervenreiz, wenn man Feuer gibt. 
HILMAR.
There is some sense in a thing like that; it is always an excitement every time you fire it off. 
希尔马
真枪还有点儿意思。扳枪的时候精神真爽快。 
OLAF.
Og så kunde jeg skyde bjørne, onkel. Men jeg får ikke lov for far. 
OLAF.
Und dann könnte ich Bären schießen, Onkel. Aber Papa erlaubt es mir nicht. 
OLAF.
And then I could shoot bears, uncle. But daddy won’t let me. 
渥拉夫
舅舅,有了枪我不就可以打熊了吗?就是爸爸不许我弄枪。 
FRU BERNICK.
Du må virkelig ikke sætte ham sådant i hodet, Hilmar. 
FRAU BERNICK
zu Hilmar.
Setz’ ihm doch nicht solche Sachen in den Kopf, Hilmar. 
MRS. BERNICK.
You really mustn’t put such ideas into his head, Hilmar. 
博尼克太太
希尔马,你别拿这些话逗孩子。 
HILMAR TØNNESEN.
Hm, – jo, det er en slægt, der opdrages nutildags! Der tales om idræt og idræt, – Gud bevares, – men altsammen så er det leg; aldrig en alvorlig drift til dette hærdende, som ligger i at træde faren mandigt under øjnene. Stå ikke og peg imod mig med buen, din klods; den kan gå løs. 
HILMAR.
Hm, – ja, ja, ein schönes Geschlecht, das da heutzutage heranwächst! Da redet man von Körperübungen, – aber, himmlischer Vater! – die ganze Geschichte ist nur Spielerei; kein ernstes Streben mehr nach jener Abhärtung, die ein mannhafter Zusammenstoß mit der Gefahr uns verschafft. – Esel, richte doch nicht immer so die Armbrust auf mich! Sie kann losgehen. 
HILMAR.
Hm! It’s a nice breed we are educating up now-a-days, isn’t it! We talk a great deal about manly sports, goodness knows--but we only play with the question, all the same; there is never any serious inclination for the bracing discipline that lies in facing danger manfully. Don’t stand pointing your crossbow at me, blockhead--it might go off! 
希尔马
哼!咱们培养的这一代!咱们嘴里尽管说年轻人应该有气魄,有胆量,可是,天知道,结果全都是空话。咱们从来没认真打算把年轻人锻炼成不怕危险的好汉子。哎,傻瓜,别把你的弓冲着我拉--小心失手射出来。 
OLAF.
Nej, onkel, der er ingen pil i. 
OLAF.
Aber Onkel, es ist ja kein Bolzen drin. 
OLAF.
No, uncle, there is no arrow in it. 
渥拉夫
不会,舅舅,里头没箭。 
HILMAR TØNNESEN.
Det kan du ikke vide; der kan være en pil i alligevel. Tag den væk, siger jeg! – Hvorfor pokker er du aldrig rejst over til Amerika med et af din faders skibe? Der kunde du få se en bøffeljagt eller en kamp med rødhuderne. 
HILMAR.
Das kannst Du nicht wissen. Es könnte doch einer drin sein. – Tu sie weg, sage ich! Warum zum Kuckuck bist Du nie mit einem von Deines Vaters Schiffen nach Amerika hinübergefahren? Da könntest Du eine Büffeljagd oder einen Kampf mit den Rothäuten sehen. 
HILMAR.
You don’t know that there isn’t--there may be, all the same. Take it away, I tell you!--Why on earth have you never gone over to America on one of your father’s ships? You might have seen a buffalo hunt then, or a fight with Red Indians. 
希尔马
你怎么知道没箭?也许有。谁知道?快把弓拿开,听见没有!真怪,你为什么一直没搭你爸爸的轮船上美国去?在美国你可以打野牛,再不就跟印第安人去打仗。 
FRU BERNICK.
Nej, men Hilmar – 
FRAU BERNICK.
Aber, Hilmar – 
MRS. BERNICK.
Oh, Hilmar--! 
博尼克太太
喔,希尔马! 
OLAF.
Ja, det vilde jeg gerne, onkel; og så kanske jeg kunde træffe onkel Johan og tante Lona. 
OLAF.
Ei, das möchte ich gern, Onkel! Und dann könnte ich am Ende auch Onkel Johann und Tante Lona besuchen. 
OLAF.
I should like that awfully, uncle; and then perhaps I might meet Uncle Johan and Aunt Lona. 
渥拉夫
舅舅,我真想去。再说,在美国我也许还能碰见约翰小舅舅和楼纳阿姨呢。 
HILMAR TØNNESER.
Hm –; sliddersladder. 
HILMAR.
Hm –; dummes Zeug! 
HILMAR.
Hm!--Rubbish. 
希尔马
哼!胡说八道! 
FRU BERNICK.
Nu kan du gå ned i haven igen, Olaf. 
FRAU BERNICK.
Du kannst jetzt wieder in den Garten gehen, Olaf. 
MRS. BERNICK.
You can go down into the garden again now, Olaf. 
博尼克太太
渥拉夫,你再上花园玩儿去吧。 
OLAF.
Mor, må jeg også gå ud på gaden? 
OLAF.
Darf ich auch auf die Straße, Mutter? 
OLAF.
Mother, may I go out into the street too? 
渥拉夫
妈妈,我上街行不行? 
FRU BERNICK.
Ja; men endelig ikke for langt.
(Olaf løber ud gennem gitterporten.)  
FRAU BERNICK.
Ja, aber nicht zu lange.
Olaf läuft hinaus durch das Gittertor. 
MRS. BERNICK.
Yes, but not too far, mind.
(OLAF runs down into the garden and out through the gate in the fence.) 
博尼克太太
行,就是别走得太远,记着。
(渥拉夫跑进花园,又从花园栅栏门里跑到街上。) 
ADJUNKT RØRLUND.
De burde ikke sætte barnet slige nykker i hodet, herr Tønnesen. 
RÖRLUND.
Sie sollten dem Kind nicht solche Flausen in den Kopf setzen, Herr Tönnesen. 
RORLUND.
You ought not to put such fancies into the child’s head, Mr. Tonnesen. 
罗 冷
汤尼森先生,你不应该跟小孩子说那些话。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, naturligvis, han bør gå her og blive en hjemmesidder, som så mange andre. 
HILMAR.
Natürlich; er soll hier sitzen und ein Stubenhocker werden, wie so viele andere! 
HILMAR.
No, of course he is destined to be a miserable stay-at-home, like so many others. 
希尔马
当然不应该,像许多别的孩子一样,他已经注定了一辈子死守着家不出门。 
ADJUNKT RØRLUND.
Men hvorfor rejser De ikke selv over? 
RÖRLUND.
Aber warum reisen Sie nicht selbst hinüber ? 
RORLUND.
But why do you not take a trip over there yourself? 
罗 冷
你自己为什么不上美国去? 
HILMAR TØNNESEN.
Jeg? Med min sygdom? Nå, det forstår sig, den tar man jo ikke stort hensyn til her i byen. Men desuagtet, – man har dog visse forpligtelser mod det samfund, man står i. Her må dog ialfald være nogen, som holder ideens fane højt. Uf, nu skriger han igen! 
HILMAR.
Ich? Mit meinem Leiden? Na freilich, auf das nimmt man ja hier in der Stadt nicht viel Rücksicht. Aber trotzdem – man hat doch gewisse Verpflichtungen gegen die Gesellschaft, in der man lebt. Hier muß doch wenigstens ein Mensch sein, der die Fahne der Idee hochhält. Uh! da schreit er wieder. 
HILMAR.
I? With my wretched health? Of course I get no consideration on that account. But putting that out of the question, you forget that one has certain obligations to perform towards the community of which one forms a part. There must be some one here to hold aloft the banner of the Ideal.--Ugh, there he is shouting again! 
希尔马
我? 带着我的病上美国?当然人家不会关心我的病。再说,我对自己的社会还有应尽的义务。咱们这儿必须有人高高举起理想的旗帜。嘿,他又嚷起来了! 
FRUERNE.
Hvem skriger? 
DIE DAMEN.
Wer schreit? 
THE LADIES.
Who is shouting? 
女客们
(一齐说)
谁在嚷? 
HILMAR TØNNESEN.
Å nej, jeg véd ikke. De er lidt højrøstede derinde, og det gør mig så nervøs. 
HILMAR.
Ach! Ich weiß nicht. Sie sind niederträchtig laut da drin, und das macht mich nervös. 
HILMAR.
I am sure I don’t know. They are raising their voices so loud in there that it gets on my nerves. 
希尔马
喔,我不知道。他们在里头说话声音那么大,我的神经实在受不了。 
FRU RUMMEL.
Det er nok min mand, herr Tønnesen. Men jeg skal sige Dem, han er så vant til at tale i store forsamlinger – 
FRAU RUMMEL.
Das wird mein Mann sein, Herr Tönnesen. Aber wissen Sie, er ist so gewohnt, in großen Versammlungen zu sprechen – 
MRS. BERNICK.
I expect it is my husband, Mr. Tonnesen. But you must remember he is so accustomed to addressing large audiences. 
鲁米尔太太
汤尼森先生,你听见的是我丈夫的声音。你别忘了他在大会上说惯了话-- 
ADJUNKT RØRLUND.
De andre er heller ikke lavmælte, synes mig. 
RÖRLUND.
Die andern, finde ich, haben auch grade kein leises Organ. 
RORLUND.
I should not call the others low-voiced, either. 
罗 冷
我觉得别人的嗓门也不算小。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, Gud bevars, når det gælder at værge for pengepungen, så –; alting går jo op i smålige materielle beregninger her. Uf! 
HILMAR.
Herrgott ja, – wenn es gilt, den Daumen auf den Geldbeutel zu halten, dann –. Hier geht ja alles auf in kleinlicher, materieller Interessenwirtschaft. Uh! 
HILMAR.
Good Lord, no!--not on any question that touches their pockets. Everything here ends in these petty material considerations. Ugh! 
希尔马
是啊,他们只要谈到掏钱的事--咱们这儿不拘什么事归根结底小算盘都是打到钱上头。嘿! 
FRU BERNICK.
Det er ialfald bedre end før, da alting gik op i forlystelser. 
FRAU BERNICK.
Es ist jedenfalls besser als früher, wo alles in Vergnügungen aufging; 
MRS. BERNICK.
Anyway, that is a better state of things than it used to be when everything ended in mere frivolity. 
博尼克太太
无论如何总比从前每次胡闹一阵子强点儿。 
FRU LYNGE.
Var her virkelig så slemt før? 
FRAU LYNGE.
War es früher wirklich so schlimm hier? 
MRS. LYNGE.
Things really used to be as bad as that here? 
林纪太太
从前这儿的情形真是那么糟吗? 
FRU RUMMEL.
Ja, det kan De tro, fru Lynge. De kan prise Dem lykkelig, at De ikke bode her dengang. 
FRAU RUMMEL.
Ja, das können Sie glauben, Frau Lynge. Sie können sich glücklich preisen, daß Sie damals noch nicht hier gewohnt haben. 
MRS. RUMMEL.
Indeed they were, Mrs. Lynge. You may think yourself lucky that you did not live here then. 
鲁米尔太太
真的,林纪太太。那时候你不在这儿住,算是运气。 
FRU HOLT.
Jo, her er rigtignok foregåt forandringer! Når jeg tænker tilbage på mine pigedage – 
FRAU HOLT.
Es hat sich freilich vieles geändert. Wenn ich an meine Mädchentage zurückdenke – 
MRS. HOLT.
Yes, times have changed, and no mistake, when I look back to the days when I was a girl. 
霍尔特太太
真是,年头改了!现在我回想我做女孩子的时候-- 
FRU RUMMEL.
Å, tænk blot en fjorten–femten år tilbage. Gud fri os vel, hvilket liv her var! Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen – 
FRAU RUMMEL.
Ach, denken Sie bloß so vierzehn, fünfzehn Jahre zurück. Gott stehe mir bei, was für ein Leben war das hier! Damals bestanden noch der Ballverein und der Musikverein – 
MRS. RUMMEL.
Oh, you need not look back more than fourteen or fifteen years. God forgive us, what a life we led! There used to be a Dancing Society and a Musical Society-- 
鲁米尔太太
喔,不用往远处说,就拿十四五年前的事说吧,说句不怕造孽的话,那时候大家过的是什么日子! 那时候有跳舞协会,有音乐协会-- 
FRØKEN BERNICK.
Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske. 
MARTHA.
Und der dramatische Verein. An den kann ich mich noch gut erinnern. 
MRS. BERNICK.
And the Dramatic Club. I remember it very well. 
博尼克太太
还有戏剧协会,我记得很清楚。 
FRU RUMMEL.
Ja, det var der, Deres stykke blev opført, herr Tønnesen. 
FRAU RUMMEL
zu Hilmar.
Richtig, wo Ihr Stück aufgeführt wurde, Herr Tönnesen. 
MRS. RUMMEL.
Yes, that was where your play was performed, Mr. Tonnesen. 
鲁米尔太太
不错,汤尼森先生,你的剧本就是他们排演的。 
HILMAR TØNNESEN
(op mod baggrunden).
Å, hvad, hvad –! 
HILMAR
geht nach dem Hintergrund.
Ach was –! 
HILMAR
(from the back of the room).
What, what? 
希尔马
(在后方)
喔,胡说! 
ADJUNKT RØRLUND.
Student Tønnesens stykke? 
RÖRLUND.
Ein Stück des Studiosus Tönnesen? 
RORLUND.
A play by Mr. Tonnesen? 
罗 冷
汤尼森先生的剧本? 
FRU RUMMEL.
Ja, det var længe før De kom hid, herr adjunkt. Det gik forresten bare én gang. 
FRAU RUMMEL.
Ja, das war lange, bevor Sie hierher kamen, Herr Adjunkt. Es wurde übrigens nur ein mal gegeben. 
MRS. RUMMEL.
Yes, it was long before you came here, Mr. Rorlund. And it was only performed once. 
鲁米尔太太
不错,那是在你来之前好多年的事,罗冷博土。那个剧本只演了一次。 
FRU LYNGE.
Var det ikke i det stykke De fortalte mig, at De havde spillet elskerinde, fru Rummel? 
FRAU LYNGE
zu Frau Rummel.
Das war wohl das Stück, worin Sie die Liebhaberin gespielt haben, wie Sie mir erzählten, Frau Rummel? 
MRS. LYNGE.
Was that not the play in which you told me you took the part of a young man’s sweetheart, Mrs. Rummel? 
林纪太太
鲁米尔太太,不是你告诉过我在那出戏里你还扮演过女主角吗? 
FRU RUMMEL
(skotter efter adjunkten).
Jeg? Det kan jeg virkelig ikke huske, fru Lynge. Men jeg husker godt al den støjende selskabelighed i familjerne. 
FRAU RUMMEL
schielt nach Rörlund.
Ich? Kann mich dessen wirklich nicht entsinnen, Frau Lynge. Aber ich entsinne mich noch recht gut dieser ganzen ausgelassenen Geselligkeit in den Familien. 
MRS. RUMMEL
(glancing towards rorlund).
I? I really cannot remember, Mrs. Lynge. But I remember well all the riotous gaiety that used to go on. 
鲁米尔太太)
(眼睛瞟着罗冷)
我?林纪太太,我实在不记得了。可是我记得那时候大家无拘无束玩得真痛快。 
FRU HOLT.
Ja, jeg véd såmæn de huse, hvor der blev givet to store middage i ugen. 
FRAU HOLT.
Ich weiß noch die Häuser, wo es jede Woche zwei große Diners gab. 
MRS. HOLT.
Yes, there were houses I could name in which two large dinner-parties were given in one week. 
霍尔特太太
是啊,我还记得有些人家每星期必定有两次大宴会。 
FRU LYNGE.
Og så var her jo et omrejsende skuespillerselskab, har jeg hørt. 
FRAU LYNGE.
Und dann war ja hier auch eine umherziehende Schauspielertruppe, habe ich gehört. 
MRS. LYNGE.
And surely I have heard that a touring theatrical company came here, too? 
林纪太太
我还听说有个旅行剧团上这儿来过。 
FRU RUMMEL.
Ja, det var nu det allerværste –! 
FRAU RUMMEL.
Ja, das war schon das Allerärgste –! 
MRS. RUMMEL.
Yes, that was the worst thing of the lot. 
鲁米尔太太
不错,有这么回事,这件事糟透了-- 
FRU HOLT
(urolig).
Hm, hm – 
FRAU HOLT
unruhig.
Hm, hm – 
MRS. HOLT
(uneasily).
Ahem! 
霍尔特太大
(局促不安)
嗯哼! 
FRU RUMMEL.
Nå, skuespillere? Nej, det husker jeg sletikke. 
FRAU RUMMEL.
Wie? Schauspieler? I, davon weiß ich ja gar nichts mehr. 
MRS. RUMMEL.
Did you say a theatrical company? No, I don’t remember that at all. 
鲁米尔太太
你说什么旅行剧团?我一点儿都不记得了。 
FRU LYNGE.
Jo, de mennesker skal have gjort så mange gale streger, siges der. Hvorledes hænger det egentlig sammen med de historier? 
FRAU LYNGE.
Freilich, die Leute sollen ja so viele tolle Streiche gemacht haben. Was waren das eigentlich für Geschichten? 
MRS. LYNGE.
Oh yes, and I have been told they played all sorts of mad pranks. What is really the truth of those stories? 
林纪太太
哼,我还听说那些唱戏的闹了不少的乱子呢。究竟是怎么回事? 
FRU RUMMEL.
Å, det er igrunden ingenting, fru Lynge. 
FRAU RUMMEL.
Ach, es war im Grunde nichts, Frau Lynge. 
MRS. RUMMEL.
There is practically no truth in them, Mrs. Lynge. 
鲁米尔太太
喔,林纪太太,没什么。 
FRU HOLT.
Søde Dina, ræk mig det linned der. 
FRAU HOLT.
Liebste Dina, reich’ mir da die Leinwand her. 
MRS. HOLT.
Dina, my love, will you give me that linen? 
霍尔特太太
棣纳,好宝贝,把那件衬衣递给我。 
FRU BERNICK
(på samme tid).
Kære Dina, gå ud og bed Katrine bringe os kaffeen. 
FRAU BERNICK
zu gleicher Zeit.
Dina, mein Herz, sieh doch mal nach, wo Kathrine mit dem Kaffee bleibt. 
MRS. BERNICK
(at the same time).
Dina, dear, will you go and ask Katrine to bring us our coffee? 
博尼克太太
(同时说)
棣纳,亲爱的,你去叫卡德利把咱们的咖啡拿来,好不好? 
FRØKEN BERNICK.
Jeg skal gå med dig, Dina.
(Dina og Frøken Bernick går ud gennem den øverste dør til venstre.)  
MARTHA.
Ich komme mit Dir, Dina.
Dina und Martha ab durch die oberste Tür links. 
MARTHA.
I will go with you, Dina.
(DINA and MARTHA go out by the farther door on, the left.) 
马 塞
我跟你一块儿去,棣纳。
(棣纳和马塞从左首靠后的门里出去。) 
FRU BERNICK
(rejser sig).
Og så får De undskylde mig et øjeblik, mine damer; jeg tænker vi drikker kaffeen derude.
(Hun går ud på havetrappen og dækker et bord; adjunkten står i døren og taler med hende. Hilmar Tønnesen sidder derude og ryger.)  
FRAU BERNICK
steht auf.
Und mich entschuldigen Sie wohl auch für einen Augenblick, meine Damen, – ich denke, wir trinken den Kaffee draußen.
Sie geht auf die Terrasse hinaus und deckt den Tisch. Der Adjunkt steht in der Tür und spricht mit ihr. Hilmar steht draußen und raucht. 
MRS. BERNICK
(getting up).
Will you excuse me for a few minutes? I think we will have our coffee outside.
(She goes out to the verandah and sets to work to lay a table. RORLUND stands in the doorway talking to her. HILMAR sits outside, smoking.) 
博尼克太太
(站起来)
对不起,我要失陪一会儿。我想咱们还是在外头喝咖啡吧。
(走到廊下,动手摆桌子。罗冷站在门口跟她谈话。希尔马坐在外面抽烟。) 
FRU RUMMEL
(sagte).
Gud, fru Lynge, hvor De gjorde mig forskrækket! 
FRAU RUMMEL
leise.
Gott, Frau Lynge, was haben Sie mir für einen Schreck eingejagt! 
MRS. RUMMEL
(in a low voice).
My goodness, Mrs. Lynge, how you frightened me! 
鲁米尔太太
(低声)
可了不得,林纪太太,刚才你把我吓坏了! 
FRU LYNGE.
Jeg? 
FRAU LYNGE.
Ich? 
MRS. LYNGE.
I? 
林纪太太
我? 
FRU HOLT.
Ja, men det var rigtig Dem selv, som begyndte, fru Rummel. 
FRAU HOLT.
Ja, aber eigentlich haben Sie doch selbst angefangen, Frau Rummel. 
MRS. HOLT.
Yes, but you know it was you that began it, Mrs. Rummel. 
霍尔特太太
可不是吗!鲁米尔太太,起头的可是你。 
FRU RUMMEL.
Jeg? Nej, hvor kan De dog sige det, fru Holt? Der kom da ikke et levende ord over min mund. 
FRAU RUMMEL.
Ich? Nein, wie können Sie nur so etwas sagen, Frau Holt! Es ist ja kein Sterbenswörtchen über meine Lippen gekommen. 
MRS. RUMMEL.
I? How can you say such a thing, Mrs. Holt? Not a syllable passed my lips! 
鲁米尔太太
什么! 是我? 你怎么说这话,霍尔特太太? 我一句话都没说! 
FRU LYNGE.
Men hvad er det da? 
FRAU LYNGE.
Aber was gibt es denn? 
MRS. LYNGE.
But what does it all mean? 
林纪太太
究竟是怎么回事? 
FRU RUMMEL.
Hvor kunde De begynde at tale om –! Tænk, – så De da ikke, at Dina var inde? 
FRAU RUMMEL.
Wie Sie nur davon anfangen konnten –! Haben Sie denn nicht gesehen, daß Dina im Zimmer war? 
MRS. RUMMEL.
What made you begin to talk about--? Think--did you not see that Dina was in the room? 
鲁米尔太太
刚才你怎么提起那件事! 难道你没看见棣纳在屋里? 
FRU LYNGE.
Dina? Men bevares vel, er der noget påfærde med –? 
FRAU LYNGE.
Dina? Aber um Gottes willen, ist denn was los mit –? 
MRS. LYNGE.
Dina? Good gracious, is there anything wrong with--? 
林纪太太
棣纳? 天啊,跟她有什么关系? 
FRU HOLT.
Og så her i huset! Véd De da ikke, at det var fru Bernicks broder –? 
FRAU HOLT.
Und noch dazu hier im Hause! Wissen Sie denn nicht, daß Frau Bernicks Bruder –? 
MRS. HOLT.
And in this house, too! Did you not know it was Mrs. Bernick’s brother--? 
霍尔特太太
有关系,并且事情还出在这所房子里!你不知道是博尼克太太的弟弟-- 
FRU LYNGE.
Hvad han? Jeg véd jo slet ingen ting; jeg er jo ganske ny – 
FRAU LYNGE.
Was ist mit ihm? – Ich weiß ja von gar nichts; ich bin ja ganz neu – 
MRS. LYNGE.
What about him? I know nothing about it at all; I am quite new to the place, you know. 
林纪太太
他怎么样? 我一点儿都不知道。我到这儿不久,情形很隔膜。 
FRU RUMMEL.
Har De da ikke hørt at –? Hm – (til datteren.) du kan gå ned i haven lidt, du Hilda. 
FRAU RUMMEL.
Also Sie haben nicht gehört, daß –? Hm – Zu ihrer Tochter. Du Hilda, Du kannst ein wenig in den Garten gehen. 
MRS. RUMMEL.
Have you not heard that--? Ahem! (To her daughter) Hilda, dear, you can go for a little stroll in the garden? 
鲁米尔太太
这么说,你没听说过--?嗯哼!(向自己女儿)希尔达,你上花园去散散步吧。 
FRU HOLT.
Gå du også, Netta. Og vær rigtig venlig mod den stakkels Dina, når hun kommer.
(Frøken Rummel og frøken Holt går ud i haven.)  
FRAU HOLT.
Du auch, Netta! Und seid recht artig gegen die arme Dina, wenn sie kommt.
Fräulein Holt und Fräulein Rummel ab in den Garten. 
MRS. HOLT.
You go too, Netta. And be very kind to poor Dina when she comes back.
(HILDA and NETTA go out into the garden.) 
霍尔特太太
奈达,你也一块儿去。棣纳回来的时候跟她亲热点儿。
(希尔达和奈达一同走进花园。) 
FRU LYNGE.
Nå, hvad var det så med fru Bernicks broder? 
FRAU LYNGE.
Also was war das mit Frau Bernicks Bruder? 
MRS. LYNGE.
Well, what about Mrs. Bernick’s brother? 
林纪太太
现在你可以说了,博尼克太太的弟弟怎么样? 
FRU RUMMEL.
Véd De ikke, det var ham, som havde den fæle historie? 
FRAU RUMMEL.
Wissen Sie nicht, daß er es war, der die häßliche Geschichte hatte? 
MRS. RUMMEL.
Don’t you know the dreadful scandal about him? 
鲁米尔太太
你不知道他是那件丑事的主角吗? 
FRU LYNGE.
Har student Tønnesen havt en fæl historie? 
FRAU LYNGE
auf Hilmar Tönnesen zeigend.
Hat der Studiosus Tönnesen eine häßliche Geschichte gehabt? 
MRS. LYNGE.
A dreadful scandal about Mr. Tonnesen? 
林纪太太
希尔马先生是丑事的主角! 
FRU RUMMEL.
Nej, Herregud, studenten er jo hendes fætter, fru Lynge. Jeg taler om broderen – 
FRAU RUMMEL.
Aber nein doch! Hilmar ist ja ihr Vetter. Ich spreche vom Bruder – 
MRS. RUMMEL.
Good Heavens, no. Mr. Tonnesen is her cousin, of course, Mrs. Lynge. I am speaking of her brother-- 
鲁米尔太太
喔,不是他!林纪太太,希尔马是博尼克太太的叔伯弟弟。我说的是她亲弟弟。 
FRU HOLT.
– den forlorne Tønnesen – 
FRAU HOLT.
– von dem berüchtigten Tönnesen – 
MRS. HOLT.
The wicked Mr. Tonnesen-- 
霍尔特太太
你说的是那浪子汤尼森。 
FRU RUMMEL.
Johan hed han. Han rømte over til Amerika. 
FRAU RUMMEL.
Johann hieß er. Er ging nach Amerika. 
MRS. RUMMEL.
His name was Johan. He ran away to America. 
鲁米尔太太
他名字叫约翰。出事之后他跑到美国去了。 
FRU HOLT.
Måtte rømme, kan De tænke Dem. 
FRAU HOLT.
Mußte nach Amerika, verstehen Sie. 
MRS. HOLT.
Had to run away, you must understand. 
霍尔特太太
你知道,他不跑不行。 
FRU LYNGE.
Og han havde altså den fæle historie? 
FRAU LYNGE.
Und er hatte eine häßliche Geschichte? 
MRS. LYNGE.
Then it is he the scandal is about? 
林纪太太
这么说,那件丑事是他干的? 
FRU RUMMEL.
Ja, det var noget sådant –; hvad skal jeg kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder. Å, jeg husker det, som om det var idag. Johan Tønnesen var dengang på kontoret hos gamle fru Bernick; Karsten Bernick var nylig kommen hjem fra Paris, – var endnu ikke bleven forlovet – 
FRAU RUMMEL.
Ja, es war so was – wie soll ich’s nur nennen? – Es war etwas mit Dinas Mutter. Ich erinnere mich dessen noch, als war’s gestern gewesen. Johann Tönnesen war im Geschäft der alten Frau Bernick; Karsten Bernick war eben von Paris heimgekommen, – war noch nicht verlobt – 
MRS. RUMMEL.
Yes; there was something--how shall I put it?--there was something of some kind between him and Dina’s mother. I remember it all as if it were yesterday. Johan Tonnesen was in old Mrs. Bernick’s office then; Karsten Bernick had just come back from Paris--he had not yet become engaged-- 
鲁米尔太太
可不是吗。他跟棣纳的母亲发生了--叫我怎么说呢?--发生了某种关系。我记得清清楚楚,好像是昨天的事儿。那时候约翰在上一辈的博尼克太太公司里做事,卡斯腾·博尼克刚从巴黎回来——他还没订婚—— 
FRU LYNGE.
Nå, men den fæle historie? 
FRAU LYNGE.
Na, und die häßliche Geschichte? 
MRS. LYNGE.
Yes, but what was the scandal? 
林纪太太
可是那件丑事--? 
FRU RUMMEL.
Jo, ser De, – den vinter var Møllers skuespillerselskab her i byen – 
FRAU RUMMEL.
Ja, sehen Sie, den Winter war Möllers Schauspielertruppe hier – 
MRS. RUMMEL.
Well, you must know that Moller’s company were acting in the town that winter-- 
鲁米尔太太
那年冬天,墨勒剧团正在本地演戏。 
FRU HOLT.
– og ved det selskab var skuespiller Dorf og kone. Alle de unge mennesker var rent forgabet i hende. 
FRAU HOLT.
– und bei der Truppe waren der Schauspieler Dorf und seine Frau. Die jungen Leute hier waren rein vernarrt in das Weib. 
MRS. HOLT.
And Dorf, the actor, and his wife were in the company. All the young men in the town were infatuated with her. 
霍尔特太太
演戏的铎尔夫和他老婆都在班子里。本地的年轻小伙子都在那女人身上着了迷。 
FRU RUMMEL.
Ja, Gud véd, hvor de kunde finde, at hun var smuk. Men så kommer skuespiller Dorf hjem sent en aften – 
FRAU RUMMEL.
Gott weiß, wie man die schön finden konnte. Da kommt nun Dorf eines schönen Abends spät nach Hause – 
MRS. RUMMEL.
Yes, goodness knows how they could think her pretty. Well, Dorf came home late one evening-- 
鲁米尔太太
嗳哟,天啊,那群男人真不开眼!可是有一天晚上,铎尔夫回去得很晚-- 
FRU HOLT.
– ganske uventet – 
FRAU HOLT.
– ganz unerwartet – 
MRS. HOLT.
Quite unexpectedly. 
霍尔特太太
并且谁也没料到他要回去。 
FRU RUMMEL.
– og så finder han –; nej, det lar sig virkelig ikke fortælle. 
FRAU RUMMEL.
– und findet – ; nein, es läßt sich wirklich nicht erzählen! 
MRS. RUMMEL.
And found his-- No, really it isn’t a thing one can talk about. 
鲁米尔太太
他看见--嗳,不说也罢,这种事实在难出口。 
FRU HOLT.
Nej, fru Rummel, han fandt ingenting, for døren var stængt på indsiden. 
FRAU HOLT.
Nein, Frau Rummel, er hat nichts gefunden; denn die Tür war von innen verschlossen. 
MRS. HOLT.
After all, Mrs. Rummel, he didn’t find anything, because the door was locked on the inside. 
霍尔特太太
鲁米尔太太,其实铎尔夫什么也没看见,因为房门是在里头反锁的。 
FRU RUMMEL.
Ja, det er jo det jeg siger; han fandt døren stængt. Og vil De tænke Dem, han, som er indenfor, må springe ud af vinduet. 
FRAU RUMMEL.
Das wollte ich ja gerade sagen; er fand die Tür verschlossen. Und denken Sie nur! Es ist einer drin, und der muß zum Fenster hinausspringen. 
MRS. RUMMEL.
Yes, that is just what I was going to say--he found the door locked. And--just think of it--the man that was in the house had to jump out of the window. 
鲁米尔太太
是啊,我也正要这么说--他看见门锁着。屋子里那个人听见铎尔夫回来了,只能从窗户里跳下去。 
FRU HOLT.
Helt oppe fra et kvistvindu! 
FRAU HOLT.
Ganz hoch aus einem Giebelfenster! 
MRS. HOLT.
Right down from an attic window. 
霍尔特太太
从阁楼窗户里跳下去! 
FRU LYNGE.
Og det var fru Bernicks broder? 
FRAU LYNGE.
Und das war Frau Bernicks Bruder? 
MRS. LYNGE.
And that was Mrs. Bernick’s brother? 
林纪太太
跳窗的那个人就是博尼克太太的弟弟? 
FRU RUMMEL.
Ja visst var det så. 
FRAU RUMMEL.
– Ja freilich! 
MRS. RUMMEL.
Yes, it was he. 
鲁米尔太太
当然是他喽。 
FRU LYNGE.
Og så var det han rømte til Amerika? 
FRAU LYNGE.
Und darum ist er nach Amerika durchgebrannt ? 
MRS. LYNGE.
And that was why he ran away to America? 
林纪太太
因此他就跑到美国去了? 
FRU HOLT.
Ja, så måtte han jo rømme, kan De begribe. 
FRAU HOLT.
Er mußte wohl. Das können Sie sich doch denken. 
MRS. HOLT.
Yes, he had to run away, you may be sure. 
霍尔特太太
是的,你知道,他不跑不行。 
FRU RUMMEL.
For bagefter blev der opdaget noget, som næsten var ligeså slemt; tænk Dem, han havde forgrebet sig på kassen – 
FRAU RUMMEL.
Und hinterher wurde etwas entdeckt, das fast ebenso schlimm war. Denken Sie sich, er hatte sich an der Kasse vergriffen – 
MRS. RUMMEL.
Because something was discovered afterwards that was nearly as bad; just think--he had been making free with the cash-box... 
鲁米尔太太
因为后来又发现了一件事,也是见不得人的。你想,他私开银柜,盗窃公款。 
FRU HOLT.
Men det véd man jo ikke rigtig, fru Rummel; kanske det bare var rygter. 
FRAU HOLT.
Aber das weiß man ja nicht genau, Frau Rummel; vielleicht waren es nur Gerüchte. 
MRS. HOLT.
But, you know, no one was certain of that, Mrs. Rummel; perhaps there was no truth in the rumour. 
霍尔特太太
鲁米尔太太,可是究竟谁也没拿住真凭实据,也许根本是谣言。 
FRU RUMMEL.
Nej, nu må jeg sige –! Var ikke det bekendt over hele byen? Var ikke gamle fru Bernick nær ved at gå fallit for den sags skyld? Det har jeg da fra Rummel selv. Men Gud bevare min mund. 
FRAU RUMMEL.
Ah, da muß ich doch bitten –! War das nicht stadtbekannt? Hätte die alte Frau Bernick nicht um ein Haar dieser Geschichte wegen Bankerott gemacht? Das habe ich doch von Rummel selbst. Aber ich will nichts gesagt haben – Gott behüte! 
MRS. RUMMEL.
Well, I must say--! Wasn’t it known all over the town? Did not old Mrs. Bernick nearly go bankrupt as the result of it? However, God forbid I should be the one to spread such reports. 
鲁米尔太太
嗯,不见得!后来不是大家都知道了?为了这件事,博尼克老太太不是几乎要破产?鲁米尔亲口告诉我的。可是我决不给他们说出去! 
FRU RUMMEL.
Nå, til madam Dorf gik ialfald pengene ikke, for hun – 
FRAU HOLT.
Doch zu Madam Dorf wanderte das Geld keinesfalls, denn sie – 
MRS. HOLT.
Well, anyway, Mrs. Dorf didn’t get the money, because she-- 
霍尔特太太
反正铎尔夫的老婆没到手那笔钱,因为她-- 
FRU LYNGE.
Ja, hvorledes blev det mellem Dinas forældre bagefter? 
FRAU LYNGE.
Und wie wurde das Verhältnis zwischen Dinas Eltern später? 
MRS. LYNGE.
Yes, what happened to Dina’s parents afterwards? 
林纪太太
后来棣纳的父母怎么样了? 
FRU RUMMEL.
Jo, Dorf rejste sin vej både fra kone og barn. Men madammen var såmæn fræk nok til at blive her et helt år. Vise sig på theatret turde hun jo ikke mere; men så ernærte hun sig med at vaske og sy for folk – 
FRAU RUMMEL.
Nun, Dorf zog seines Weges und ließ Frau und Kind zurück. Aber die Madam, die war, weiß Gott, so frech, noch ein ganzes Jahr hier zu bleiben. Auf dem Theater durfte sie sich freilich nicht mehr zeigen; aber sie ernährte sich mit Waschen und Nähen – 
MRS. RUMMEL.
Well, Dorf deserted both his wife and his child. But madam was impudent enough to stay here a whole year. Of course she had not the face to appear at the theatre any more, but she kept herself by taking in washing and sewing-- 
鲁米尔太太
哦,后来铎尔夫把老婆孩子都扔下了。可是他老婆居然有脸在这儿住了整整一年。当然她不好意思再演戏,她靠着给人家洗洗缝缝对付过日子-- 
FRU HOLT.
Og så prøved hun på at få en danseskole igang. 
FRAU HOLT.
– und versuchte, Tanzunterricht zu geben. 
MRS. HOLT.
And then she tried to set up a dancing school. 
霍尔特太太
后来她还想办跳舞学校。 
FRU RUMMEL.
Det gik naturligvis ikke. Hvilke forældre vilde vel betro sine børn til en sådan en? Men det vared heller ikke længe med hende; den fine madam var nok ikke vant til at arbejde; det slog sig for brystet og så døde hun. 
FRAU RUMMEL.
Das ging natürlich nicht. Welche Eltern hätten wohl ihre Kinder so einer anvertraut? Aber es dauerte auch nicht mehr lange mit ihr; die feine Madam war doch nicht gewöhnt zu arbeiten. Sie bekam’s auf der Brust und starb. 
MRS. RUMMEL.
Naturally that was no good. What parents would trust their children to such a woman? But it did not last very long. The fine madam was not accustomed to work; she got something wrong with her lungs and died of it. 
鲁米尔太太
当然办不成。你想谁家父母肯把孩子交给这么个女人?可是她撑了没多久,这位爱享福的太太过不惯苦日子,得了肺病,没几天就死了。 
FRU LYNGE.
Uh, dette var rigtignok fæle historier! 
FRAU LYNGE.
Ah, das waren freilich häßliche Geschichten. 
MRS. LYNGE.
What a horrible scandal! 
林纪太太
真丢人! 
FRU RUMMEL.
Ja, De kan tro, det har været hårdt at døje for Bernicks. Det er den dunkle plet i deres lykkes sol, som Rummel engang udtrykte sig. Tal derfor aldrig om de ting her i huset, fru Lynge. 
FRAU RUMMEL.
Sie können sich denken, wie schwer Bernicks daran getragen haben. Es ist der dunkle Fleck in der Sonne ihres Glücks, wie Rummel sich einmal ausdrückte. Sprechen Sie darum hier im Hause nie wieder von diesen Dingen, Frau Lynge. 
MRS. RUMMEL.
Yes, you can imagine how hard it was upon the Bernicks. It is the dark spot among the sunshine of their good fortune, as Rummel once put it. So never speak about it in this house, Mrs. Lynge. 
鲁米尔太太
真的,你想博尼克一家子心里多难受。鲁米尔说得好,这是他家光明幸福生活上的一个黑斑点。林纪太太,以后你千万别在这儿再提这件事。 
FRU HOLT.
Og, for Guds skyld, heller ikke om halvsøsteren! 
FRAU HOLT.
Und, um Gottes willen, ebensowenig von der Halbschwester! 
MRS. HOLT.
And for heaven’s sake never mention the stepsister, either! 
霍尔特太太
也别提博尼克太太的不同胞的姐姐。 
FRU LYNGE.
Ja, fru Bernick har jo en halvsøster også? 
FRAU LYNGE.
So? Frau Bernick hat auch noch eine Halbschwester? 
MRS. LYNGE.
Oh, so Mrs. Bernick has a step-sister, too? 
林纪太太
哦,博尼克太太还有个不同胞的姐姐? 
FRU RUMMEL.
Har havt – lykkeligvis; for nu er nok slægtskabet ude mellem de to. Jo, det var en for sig selv! Vil De tænke Dem, hun klipped håret af sig, og så gik hun med mandfolkstøvler i regnvejr. 
FRAU RUMMEL.
Gehabt – glücklicherweise; denn jetzt ist’s mit der Verwandtschaft zwischen den beiden aus. Ja, das war ein besonderes Pflänzchen! Denken Sie mal, die schnitt sich die Haare kurz und lief im Regenwetter mit Männerstiefeln umher. 
MRS. RUMMEL.
Had, luckily-- for the relationship between them is all over now. She was an extraordinary person too! Would you believe it, she cut her hair short, and used to go about in men’s boots in bad weather! 
鲁米尔太太
从前有,幸亏现在没有了,她们现在不认姐妹了。她是个怪物!说起来你也不信,她把头发铰得精短,下雨天穿着男人的靴子满处跑! 
FRU HOLT.
Og da halvbroderen – det forlorne subjekt – var rømt, og hele byen naturligvis var oprørt over ham, – véd De, hvad hun så gør? Hun rejser over til ham! 
FRAU HOLT.
Und als der Halbbruder, das verwahrloste Subjekt, sich auf und davon gemacht hatte, und natürlich die ganze Stadt über ihn aufgebracht war – wissen Sie, was sie da getan hat? Sie ist ihm nachgereist. 
MRS. HOLT.
And when her step-brother, the black sheep, had gone away, and the whole town naturally was talking about him--what do you think she did? She went out to America to him! 
霍尔特太太
她那没出息的不同胞的弟弟跑到美国之后,本地人当然全都在他身上说长道短的--可是你猜她怎么办?她也上美国找她弟弟去了! 
FRU RUMMEL.
Ja, men den skandale hun gjorde før hun rejste, fru Holt! 
FRAU RUMMEL.
Aber die skandalöse Geschichte, die sie vor ihrer Abreise hatte, Frau Holt! 
MR. RUMMEL.
Yes, but remember the scandal she caused before she went, Mrs. Holt. 
鲁米尔太太
话是不错,可是,霍尔特太太,你别忘了她动身之前干的那桩丑事! 
FRU HOLT.
Hys, tal ikke om det. 
FRAU HOLT.
Pst! Nichts davon! 
MRS. HOLT.
Hush, don’t speak of it. 
霍尔特太太
哧,别提了! 
FRU LYNGE.
Gud, gjorde hun også skandale? 
FRAU LYNGE.
Wie? Die hatte auch eine skandalöse Geschichte? 
MRS. LYNGE.
My goodness, did she create a scandal too? 
林纪太太
怎么,她也有丑事? 
FRU RUMMEL.
Jo, nu skal De høre, fru Lynge. Bernick havde netop da forlovet sig med Betty Tønnesen; og just som han kommer med hende under armen ind til hendes tante for at melde det – 
FRAU RUMMEL.
Ja, hören Sie nur: Bernick hatte sich eben mit Betty Tönnesen verlobt, und wie er mit ihr am Arm zu ihrer Tante kommt, um es anzuzeigen – 
MRS. RUMMEL.
I think you ought to hear it, Mrs. Lynge. Mr. Bernick had just got engaged to Betty Tonnesen, and the two of them went arm in arm into her aunt’s room to tell her the news-- 
鲁米尔太太
林纪太太,听我告诉你。那时候博尼克先生刚跟贝蒂·汤尼森订婚,他挽着贝蒂的胳臂走进贝蒂姑姑的屋子,打算把订婚之事告诉老人家-- 
FRU HOLT.
Tønnesens var nemlig forældreløse, skal De vide – 
FRAU HOLT.
Tönnesens waren nämlich elternlos, wissen Sie – 
MRS. HOLT.
The Tonnesens’ parents were dead, you know-- 
霍尔特太太
你知道,那时候贝蒂的父母已经不在了。 
FRU RUMMEL.
– så rejser Lona Hessel sig op fra den stol, hun sidder på, og gir den fine dannede Karsten Bernick en ørefigen, så det sang i ham. 
FRAU RUMMEL.
– da steht Lona Hessel von ihrem Stuhl auf und gibt dem feinen, gebildeten Karsten Bernick eine Ohrfeige, daß es nur so knallte. 
MRS. RUMMEL.
When, suddenly, up got Lona Hessel from her chair and gave our refined and well-bred Karsten Bernick such a box on the ear that his head swam. 
鲁米尔太太
那时候楼纳·海斯尔正在屋子里,唿的一下子她从椅子里跳起来,照准这位漂亮大方的卡斯腾·博尼克脸上就是一巴掌! 
FRU LYNGE.
Nej, nu har jeg da aldrig –! 
FRAU LYNGE.
Nein, hat man je –! 
MRS. LYNGE.
Well, I am sure I never-- 
林纪太太
天啊,真有这种事! 
FRU HOLT.
Ja, det er aldeles visst. 
FRAU HOLT.
Es ist die volle Wahrheit. 
MRS. HOLT.
It is absolutely true. 
霍尔特太太
真的,谁都知道。 
FRU RUMMEL.
Og så pakked hun sin koffert og rejste til Amerika. 
FRAU RUMMEL.
Und dann packte sie ihren Koffer und fuhr nach Amerika. 
MRS. RUMMEL.
And then she packed her box and went away to America. 
鲁米尔太太
后来她就收拾行李上美国去了。 
FRU LYNGE.
Men så må hun vel selv have havt et godt øje til ham. 
FRAU LYNGE.
So hatte sie es wohl selber auf ihn abgesehen? 
MRS. LYNGE.
I suppose she had had her eye on him for herself. 
林纪太太
我猜她自己一定在博尼克身上打主意。 
FRU RUMMEL.
Ja, det kan De tro hun havde. Hun gik her og bildte sig ind, at der skulde blive et par af dem, når han kom hjem fra Paris. 
FRAU RUMMEL.
Ja, das können Sie glauben, das hatte sie. Sie bildete sich steif und fest ein, daß ein Paar aus ihnen würde, wenn er von Paris zurückkäme. 
MRS. RUMMEL.
Of course she had. She imagined that he and she would make a match of it when he came back from Paris. 
鲁米尔太太
这话说对了。她满心以为博尼克从巴黎一回来就会向她求婚。 
FRU HOLT.
Ja, tænk, at hun kunde tro noget sligt! Bernick, – denne unge belevne verdensmand, – komplet kavallér, – alle damernes yndling – 
FRAU HOLT.
Denken Sie nur an! Sich so was einzubilden; Bernick, – der junge, elegante Weltmann, – der vollkommene Kavalier, – der Liebling aller Damen – 
MRS. HOLT.
The idea of her thinking such a thing! Karsten Bernick--a man of the world and the pink of courtesy, a perfect gentleman, the darling of all the ladies... 
霍尔特太太
她真是痴心妄想!像卡斯腾那么个男人--又老练,又和气--一个十足的上等人--女人全都喜欢他-- 
FRU RUMMEL.
– og så anstændig alligevel, fru Holt; og så moralsk. 
FRAU RUMMEL.
– und trotzdem so anständig, Frau Holt, und so moralisch. 
MRS. RUMMEL.
And, with it all, such an excellent young man, Mrs. Holt--so moral. 
鲁米尔太太
霍尔特太太,他品行还那么好--道德那么高。 
FRU LYNGE.
Men hvad har denne frøken Hessel taget sig til i Amerika? 
FRAU LYNGE.
Aber was treibt denn dieses Fräulein Hessel in Amerika? 
MRS. LYNGE.
But what has this Miss Hessel made of herself in America? 
林纪太太
这位海斯尔小姐到了美国之后怎么样? 
FRU RUMMEL.
Ja, ser De, derover hviler der, som Rummel engang udtrykte sig, et slør, der neppe bør løftes. 
FRAU RUMMEL.
Ja, sehen Sie, darüber liegt, wie Rummel sich einmal ausdrückte, ein Schleier, den man schwerlich lüften dürfte. 
MRS. RUMMEL.
Well, you see, over that (as my husband once put it) has been drawn a veil which one should hesitate to lift. 
鲁米尔太太
嗯,后来这件事--我丈夫有一回说过--就好像蒙上了一层纱,谁也不愿意再把它揭开了。 
FRU LYNGE.
Hvad vil det sige? 
FRAU LYNGE.
Wieso nicht? 
MRS. LYNGE.
What do you mean? 
林纪太太
这话怎么讲? 
FRU RUMMEL.
Hun står jo ikke længere i forbindelse med familjen, kan De skønne; men så meget véd da hele byen, at hun har sunget for penge i værtshusene derover – 
FRAU RUMMEL.
Sie steht, wie Sie begreifen werden, mit der Familie ja nicht mehr in Verbindung; aber so viel weiß doch die ganze Stadt, daß sie drüben für Geld in den Kneipen gesungen hat – 
MRS. RUMMEL.
She no longer has any connection with the family, as you may suppose; but this much the whole town knows, that she has sung for money in drinking saloons over there-- 
鲁米尔太太
当然她跟家里人不通消息了,可是本地人都知道,她在美国是在酒店里卖唱过日子-- 
FRU HOLT.
– og at hun har holdt foredrag på salene – 
FRAU HOLT.
– und öffentliche Vorträge gehalten hat – 
MRS. HOLT.
And has given lectures in public-- 
霍尔特太太
并且还公开讲演-- 
FRU RUMMEL.
– og at hun har givet ud en ravgal bog. 
FRAU RUMMEL.
– und ein ganz verrücktes Buch geschrieben hat. 
MRS. RUMMEL.
And has published some mad kind of book. 
鲁米尔太太
还出版了一本胡说八道的书。 
FRU LYNGE.
Nej tænk –! 
FRAU LYNGE.
Nein denken Sie nur –! 
MRS. LYNGE.
You don’t say so! 
林纪太太
真的吗? 
FRU RUMMEL.
Å jo, Lona Hessel er nok også en af solpletterne i den Bernickske familjelykke. Men nu véd De altså besked, fru Lynge. Jeg har, ved Gud, bare talt om dette, for at De skal tage Dem iagt. 
FRAU RUMMEL.
O, ja! Lona Hessel ist auch so ein Flecken in der Sonne des Bernickschen Glücks. So, jetzt wissen Sie also Bescheid, liebe Frau Lynge. Ich habe, bei Gott, nur deshalb über diese Verhältnisse gesprochen, damit Sie sich in acht nehmen. 
MRS. RUMMEL.
Yes, it is true enough that Lona Hessel is one of the spots on the sun of the Bernick family’s good fortune. Well, now you know the whole story, Mrs. Lynge. I am sure I would never have spoken about it except to put you on your guard. 
鲁米尔太太
可不是吗! 楼纳·海斯尔也是博尼克一家子光明幸福生活上的一个黑斑点。好,林纪太太,现在你都知道了。我告诉你这件事只是要你以后说话小心点。 
FRU LYNGE.
Jo, det kan De være rolig for jeg skal. – Men den stakkels Dina Dorf! Det gør mig rigtig ondt for hende. 
FRAU LYNGE.
Da können Sie ganz ruhig sein. Aber die arme Dina Dorf! Es tut mir wirklich leid um sie. 
MRS. LYNGE.
Oh, you may be sure I shall be most careful. But that poor child Dina Dorf! I am truly sorry for her. 
林纪太太
你放心。可是棣纳·铎尔夫这苦命孩子!我真替她难受。 
FRU RUMMEL.
Nå, for hende var det jo en ren lykke. Tænk, om hun var bleven i forældrenes hænder! Vi tog os naturligvis af hende, allesammen, og formaned hende, så godt vi kunde. Siden fik frøken Bernick sat igennem, at hun kom her i huset. 
FRAU RUMMEL.
Na, für die war es ja ein reines Glück. Denken Sie nur, wenn sie in den Händen der Eltern geblieben wäre! Wir haben uns natürlich alle ihrer angenommen und ihr nach Kräften gute Lehren gegeben. Später setzte Fräulein Bernick durch, daß sie hier ins Haus kam. 
MRS. RUMMEL.
Well, really it was a stroke of good luck for her. Think what it would have meant if she had been brought up by such parents! Of course we did our best for her, every one of us, and gave her all the good advice we could. Eventually Miss Bernick got her taken into this house. 
鲁米尔太太
仔细想想,其实倒是她的运气。你想,要是她在自己父母手里过日子!--不用说,那时候我们对她都关心,时常给她讲点大道理。最后博尼克小姐把她接到家里来了。 
FRU HOLT.
Men et vanskeligt barn har hun altid været. De kan tænke Dem, – alle de slette exempler. En sådan en er jo ikke som en af vore egne; hun må tages med det gode, fru Lynge. 
FRAU HOLT.
Aber ein schwer zu behandelndes Kind ist sie immer gewesen. Sehr begreiflich – die schlechten Beispiele! Ein solches Kind ist ja nicht wie eins von unsren; man muß Nachsicht mit ihr haben, Frau Lynge. 
MRS. HOLT.
But she has always been a difficult child to deal with. It is only natural--with all the bad examples she had had before her. A girl of that sort is not like one of our own; one must be lenient with her. 
霍尔特太太
可是这孩子很不好对付--她受了坏榜样的影响。当然她跟咱们自己的孩子不一样--咱们对她只能将就点。 
FRU RUMMEL.
Hys, – der kommer hun. (højt.) Ja, den Dina, det er rigtig en flink pige. Nå, er du der, Dina? Vi sidder her og lægger tøjet fra os. 
FRAU RUMMEL.
Still, da kommt sie! Laut. Ja, die Dina ist wirklich ein sehr geschicktes Mädchen. Ei, bist Du da, liebe Dina ? Wir legen eben die Arbeit weg. 
MRS. RUMMEL.
Hush--here she comes. (In a louder voice.) Yes, Dina is really a clever girl. Oh, is that you, Dina? We are just putting away the things. 
鲁米尔太太
嘘--她来了。 (提高嗓子)是啊,你说的不错,棣纳真是个聪明孩子。喔,棣纳,你来了?我们正想赶完这些活。 
FRU HOLT.
Ak, hvor din kaffe dufter dejligt, søde Dina. En sådan kop formiddagskaffe – 
FRAU HOLT.
Wie lieblich Dein Kaffee duftet, liebste Dina! So ein Täßchen am Vormittag – 
MRS. HOLT.
How delicious your coffee smells, my dear Dina. A nice cup of coffee like that-- 
霍尔特太太
你煮的咖啡喷香,我的好棣纳。早晨喝这么杯咖啡-- 
FRU BERNICK
(ude på havetrappen).
Vær så god, mine damer!
(Frøken Bernick og Dina har imidlertid hjulpet tjenestepigen at bringe kaffetøjet. Alle damerne tager plads derude; de taler overvættes venligt til Dina. Lidt efter går hun ind i salen og søger sit håndarbejde.)  
FRAU BERNICK
auf der Terrasse.
Darf ich bitten, meine Damen!
Martha und Dina waren mittlerweile dem Dienstmädchen dabei behilflich, den Kaffee zu servieren.
Alle Damen nehmen draußen Platz und überbieten sich in Freundlichkeiten gegen Dina. Nach einer kleinen Weile kommt Dina ins Zimmer und sucht ihre Handarbeit. 
MRS. BERNICK
(calling in from the verandah).
Will you come out here?
(Meanwhile MARTHA and DINA have helped the Maid to bring out the coffee. All the ladies seat themselves on the verandah, and talk with a great show of kindness to DINA. In a few moments DINA comes back into the room and looks for her sewing.) 
博尼克太太
(在廊下)
咖啡预备好了,太太小姐们。
(这时候马塞和棣纳帮着女用人把咖啡端出来。女客们走到廊下坐着,她们跟棣纳说话时争着跟她套亲热。过了会儿棣纳又回到屋里找她的活计。) 
FRU BERNICK
(ude ved kaffebordet).
Dina, vil ikke du også –? 
FRAU BERNICK
draußen am Kaffeetisch.
Dina, willst Du nicht auch –? 
MRS. BERNICK
(from the coffee table).
Dina, won’t you--? 
博尼克太太
(在咖啡桌前)
棣纳,你不--? 
DINA.
Nej tak; jeg vil ikke.
(Hun sætter sig ved sit sytøj. Fru Bernick og adjunkten veksler nogle ord; et øjeblik efter går han ind i salen.)  
DINA.
Nein, danke, – ich mag nicht.
Sie setzt sich an ihre Näharbeit. Frau Bernick und der Adjunkt wechseln einige Worte; gleich darauf kommt er ins Zimmer. 
DINA.
No, thank you.
(Sits down to her sewing. MRS. BERNICK and RORLUND exchange a few words; a moment afterwards he comes back into the room, makes a pretext for going up to the table, and begins speaking to DINA in low tones.) 
棣 纳
谢谢,我不想喝。
(坐下做活计。博尼克太太跟罗冷说了一两句话。过了会儿罗冷回到屋里,找个题目走到桌子旁边跟棣纳低声说话。) 
ADJUNKT RØRLUND
(gør sig et ærinde hen til bordet og siger dæmpet):
Dina. 
RÖRLUND
macht sich am Tische zu schaffen und sagt leise:
Dina! 
RORLUND.
Dina. 
罗 冷
棣纳。 
DINA.
Ja. 
DINA.
Ja. 
DINA.
Yes? 
棣 纳
什么事? 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvorfor vil De ikke være derude? 
RÖRLUND.
Warum wollen Sie nicht mit draußen bleiben ? 
RORLUND.
Why don’t you want to sit with the others? 
罗 冷
为什么你不愿意跟大家一块儿坐? 
DINA.
Da jeg kom ind med kaffeen, kunde jeg se på den fremmede dame, at de havde talt om mig. 
DINA.
Wie ich mit dem Kaffee hereinkam, da merkte ich der fremden Dame an, daß man über mich gesprochen hatte. 
DINA.
When I came in with the coffee, I could see from the strange lady’s face that they had been talking about me. 
棣 纳
刚才我端咖啡的时候看了那个陌生女客的脸,就知道她们在议论我。 
ADJUNKT RØRLUND.
Og så De da ikke også, hvor venlig hun var imod Dem derude. 
RÖRLUND.
Doch haben Sie nicht auch gesehen, wie freundlich sie zu Ihnen draußen war? 
RORLUND.
But did you not see as well how agreeable she was to you out there? 
罗 冷
你没看出来她跟你说话多和气? 
DINA.
Men det tåler jeg ikke! 
DINA.
Aber das vertrage ich nicht! 
DINA.
That is just what I will not stand 
棣 纳
我就是受不了那份儿和气! 
ADJUNKT RØRLUND.
De har et stridigt sind, Dina. 
RÖRLUND.
Sie haben einen streitbaren Sinn, Dina. 
RORLUND.
You are very self-willed, Dina. 
罗 冷
你的性格很倔强。 
DINA.
Ja. 
DINA.
Ja. 
DINA.
Yes. 
棣 纳
不错,很倔强。 
ADJUNKT RØRLUND.
Men hvorfor har De det? 
RÖRLUND.
Doch warum? 
RORLUND.
But why? 
罗 冷
为什么? 
DINA.
Jeg er ikke anderledes. 
DINA.
Ich bin nun einmal so. 
DINA.
Because it is my nature. 
棣 纳
我生下来就是这样儿。 
ADJUNKT RØRLUND.
Kunde De ikke prøve på at blive anderledes? 
RÖRLUND.
Könnten Sie nicht versuchen, anders zu werden? 
RORLUND.
Could you not try to alter your nature? 
罗 冷
能不能想法子改一改? 
DINA.
Nej. 
DINA.
Nein. 
DINA.
No. 
棣 纳
不能。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvorfor ikke? 
RÖRLUND.
Und warum nicht? 
RORLUND.
Why not? 
罗 冷
为什么不能? 
DINA
(ser på ham).
Jeg hører jo til de moralsk fordærvede. 
DINA
sieht ihn an.
Ich gehöre ja zu den moralisch Verkommenen. 
DINA
(looking at him).
Because I am one of the “poor fallen creatures”, you know. 
棣 纳
(抬头瞧他)
因为我是个“堕落的女人”。 
ADJUNKT RØRLUND.
Fy, Dina! 
RÖRLUND.
Pfui, Dina. 
RORLUND.
For shame, Dina. 
罗 冷
胡说,棣纳! 
DINA.
Moder hørte også til de moralsk fordærvede. 
DINA.
Meine Mutter gehörte auch zu den moralisch Verkommenen. 
DINA.
So was my mother. 
棣 纳
从前我母亲也是个堕落的女人。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvem har talt til Dem om slige ting? 
RÖRLUND.
Wer hat Ihnen so etwas gesagt? 
RORLUND.
Who has spoken to you about such things? 
罗 冷
这些话谁告诉你的? 
DINA.
Ingen; de taler aldrig. Hvorfor gør De ikke det! Allesammen så tar de så læmpeligt på mig, som om jeg vilde gå istykker, hvis –. Å, hvor jeg hader al denne godhjertethed. 
DINA.
Niemand; man sagt mir nichts. Warum tun sie das? Man faßt mich so behutsam an, als ob ich zerbrechen würde, wenn –. O, wie ich diese ewige Gutherzigkeit hasse! 
DINA.
No one; they never do. Why don’t they? They all handle me in such a gingerly fashion, as if they thought I should go to pieces if they---. Oh, how I hate all this kind-heartedness. 
棣 纳
没人告诉我。他们从来不说。他们为什么不说? 他们对待我都是那么轻手轻脚地,好像怕我禁不住碰,一碰就会碎。喔,我真讨厌这种好心肠! 
ADJUNKT RØRLUND.
Kære Dina, jeg forstår så godt, at De føler Dem trykket her, men – 
RÖRLUND.
Liebe Dina, ich verstehe recht gut, daß Sie sich hier bedrückt fühlen; aber – 
RORLUND.
My dear Dina, I can quite understand that you feel repressed here, but-- 
罗 冷
我的好棣纳,我很懂得你在这里住着心里受委屈,可是-- 
DINA.
Ja, kunde jeg blot komme langt bort. Jeg skulde nok hjælpe mig selv frem, når jeg bare ikke leved mellem mennesker, der var så – så – 
DINA.
Ja,! könnt’ ich nur weg, weit weg. Ich würde mir schon selbst weiter helfen, wenn ich nur nicht unter Menschen lebte, die so – so – 
DINA.
Yes; if only I could get right away from here. I could make my own way quite well, if only I did not live amongst people who are so--so-- 
棣 纳
喔,我恨不能马上就走得远远的。我自己有办法,只要我不跟这些--这些-- 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvorledes så? 
RÖRLUND.
So – ? 
RORLUND.
So what? 
罗 冷
这些什么? 
DINA.
Så anstændige og så moralske. 
DINA.
– so anständig und so moralisch sind. 
DINA.
So proper and so moral. 
棣 纳
这些规矩正派人住在一块儿。 
ADJUNKT RØRLUND.
Men, Dina, det mener De ikke. 
RÖRLUND.
Aber Dina, das ist nicht Ihre Meinung. 
RORLUND.
Oh but, Dina, you don’t mean that. 
罗 冷
喔,棣纳,这不是你的真心话。 
DINA.
Å, De skønner godt, hvorledes jeg mener det. Hver dag kommer Hilda og Netta her, for at jeg skal tage dem til mønster. Jeg kan aldrig blive så skikkelig som de. Jeg vil ikke blive det. Å, var jeg langt borte, så skulde jeg nok blive brav. 
DINA.
O, Sie verstehen schon, wie ich das meine. Jeden Tag müssen Hilda und Netta her, damit ich sie mir zum Muster nehme. Ich kann nie so wohlanständig werden wie sie. Ich will nicht so werden. Ach, wäre ich weit weg, ich wollte schon brav werden! 
DINA.
You know quite well in what sense I mean it. Hilda and Netta come here every day, to be exhibited to me as good examples. I can never be so beautifully behaved as they; I don’t want to be. If only I were right away from it all, I should grow to be worth something. 
棣 纳
你知道我不是说着玩儿的。希尔达和奈达天天上这儿来就是让我学她们的好榜样。我不会学她们的那副千金小姐的正经派头,我也不想学。只要我能马上走得远远的,我就可以有出息。 
ADJUNKT RØRLUND.
De er jo brav, kære Dina. 
RÖRLUND.
Sie sind ja brav, Dina. 
RORLUND.
But you are worth a great deal, Dina dear. 
罗 冷
好棣纳,你已经很有出息了。 
DINA.
Hvad hjælper det mig her? 
DINA.
Was hilft mir das hier? 
DINA.
What good does that do me here? 
棣 纳
在这儿有出息对我有什么好处? 
ADJUNKT RØRLUND.
Altså rejse –. Tænker De alvorligt på det? 
RÖRLUND.
Also fortgehen –. Denken Sie im Ernst daran? 
RORLUND.
Get right away, you say? Do you mean it seriously? 
罗 冷
这么说,你真想走? 
DINA.
Jeg vilde ikke blive her en dag længer, dersom ikke De var. 
DINA.
Ich möchte nicht einen Tag länger hier bleiben, wenn Sie nicht wären. 
DINA.
I would not stay here a day longer, if it were not for you. 
棣 纳
要不是为了你,我一天也不愿意在这儿待下去。 
ADJUNKT RØRLUND.
Sig mig, Dina, – hvorfor er De egentlig så gerne sammen med mig. 
RÖRLUND.
Sagen Sie mir, Dina, – warum sind Sie eigentlich so gern mit mir zusammen? 
RORLUND.
Tell me, Dina--why is it that you are fond of being with me? 
罗 冷
老实告诉我,棣纳--你为什么喜欢跟我在一块儿? 
DINA.
Fordi De lærer mig så meget smukt. 
DINA.
Weil Sie mich so viel Schönes lehren. 
DINA.
Because you teach me so much that is beautiful. 
棣 纳
因为你教给我许多美丽的东西。 
ADJUNKT RØRLUND.
Smukt? Kalder De det, jeg kan lære Dem, for noget smukt? 
RÖRLUND.
Schönes? Halten Sie das, was ich Sie lehren kann, für etwas Schönes? 
RORLUND.
Beautiful? Do you call the little I can teach you, beautiful? 
罗 冷
美丽的东西? 我教给你的那点儿东西你说是美丽的吗? 
DINA.
Ja. Eller egentlig – De lærer mig ikke noget; men når jeg hører Dem tale, så kommer jeg til at se så meget smukt. 
DINA.
Ja. Oder – eigentlich lehren Sie mich nichts; aber wenn ich Sie reden höre, dann kann ich so viel Schönes sehen. 
DINA.
Yes. Or perhaps, to be accurate, it is not that you teach me anything; but when I listen to you talking I see beautiful visions. 
棣 纳
是的。或者说得更正确些,你并没教我什么,可是我听你说话的时候,我脑子里出现了许多美丽的东西。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvad forstår De da egentlig ved en smuk ting? 
RÖRLUND.
Und was verstehen Sie denn eigentlich unter schön? 
RORLUND.
What do you mean exactly when you call a thing beautiful? 
罗 冷
你说的美丽东西究竟是什么? 
DINA.
Det har jeg aldrig tænkt over. 
DINA.
Darüber habe ich nie nachgedacht. 
DINA.
I have never thought it out. 
棣 纳
这问题我还没仔细想过。 
ADJUNKT RØRLUND.
Så tænk over det nu. Hvad forstår De ved en smuk ting? 
RÖRLUND.
So denken Sie jetzt darüber nach! Was verstehen Sie unter schön? 
RORLUND.
Think it out now, then. What do you understand by a beautiful thing? 
罗 冷
那么,你现在仔细想一想。你说的美丽东西究竟是什么? 
DINA.
En smuk ting er noget, som er stort – og langt borte. 
DINA.
Schön ist etwas, das groß ist – und weit weg. 
DINA.
A beautiful thing is something that is great--and far off. 
棣 纳
美丽东西是伟大的--并且在远处。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hm. – Kære Dina, jeg er så inderlig bekymret for Dem. 
RÖRLUND.
Hm. – Liebe Dina, ich mache mir Ihretwegen aufrichtige Sorgen. 
RORLUND.
Hm!--Dina, I am so deeply concerned about you, my dear. 
罗 冷
唉!棣纳,我真替你担心。 
DINA.
Kun det? 
DINA.
Nur das? 
DINA.
Only that? 
棣 纳
只是替我担心?没别的? 
ADJUNKT RØRLUND.
De véd dog visst godt, hvor usigelig kær De er mig. 
RÖRLUND.
Sie wissen doch recht gut, wie unsäglich teuer Sie mir sind. 
RORLUND.
You know perfectly well that you are dearer to me than I can say. 
罗 冷
你当然知道我心里多么喜欢你。 
DINA.
Dersom jeg var Hilda eller Netta, vilde De ikke være bange for at lade nogen mærke det. 
DINA.
Wenn ich Hilda oder Netta wäre, so würden Sie sich nicht scheuen, es merken zu lassen. 
DINA.
If I were Hilda or Netta, you would not be afraid to let people see it. 
棣 纳
要是我是希尔达或是奈达,你就不怕别人知道你的心事了。 
ADJUNKT RØRLUND.
Å, Dina, De kan så lidet dømme om de tusend hensyn –. Når en mand er sat til at være en moralsk støtte for det samfund, han lever i, så –; man kan ikke være forsigtig nok. Dersom jeg blot var viss på, at man vilde forstå rigtig at udtyde mine bevæggrunde –. Men det får være det samme; De må og De skal hjælpes op. Dina, er det en aftale, at når jeg kommer – når forholdene tillader mig at komme – og jeg siger: her er min hånd, – da vil De tage den og være min hustru? – Lover De mig det, Dina? 
RÖRLUND.
Ach, Dina, Sie können gar nicht beurteilen, was für unzählige Rücksichten –. Wenn man dazu berufen ist, eine moralische Stütze zu sein der Gesellschaft, in der man lebt, so –. Man kann nicht vorsichtig genug sein. War’ ich nur sicher, daß meine Beweggründe nicht falsch gedeutet würden; – aber dem sei, wie ihm wolle; Ihnen muß und soll geholfen werden. Dina, versprechen Sie mir, daß, wenn ich komme, – wenn die Verhältnisse mir gestatten, zu kommen, – und ich sage: hier ist meine Hand – wollen Sie dann diese Hand ergreifen und meine Gattin werden? – Versprechen Sie mir das, Dina? 
RORLUND.
Ah, Dina, you can have no idea of the number of things I am forced to take into consideration. When it is a man’s lot to be a moral pillar of the community he lives in, he cannot be too circumspect. If only I could be certain that people would interpret my motives properly. But no matter for that; you must, and shall be, helped to raise yourself. Dina, is it a bargain between us that when I come--when circumstances allow me to come--to you and say: “Here is my hand,” you will take it and be my wife? Will you promise me that, Dina? 
罗 冷
唉,棣纳,你不知道我心里有那么些顾虑!一个人要是命里注定了该做社会上的道德支柱,他就得步步留神。我希望人家别误会我。不过那也没关系,反正我得帮你往上走。棣纳,现在咱们先把话说好了,要是将来有一天我可以向你求婚,你得答应我,做我的老婆。你愿意不愿意? 
DINA.
Ja. 
DINA.
Ja. 
DINA.
Yes. 
棣 纳
我愿意。 
ADJUNKT RØRLUND.
Tak, tak! Thi også for mig –. Å, Dina, jeg har Dem så kær –. Hys; der kommer nogen. Dina, for min skyld, – gå ud til de andre.
(Hun går ud til kaffebordet. I samme øjeblik kommer grosserer Rummel, købmand Sandstad og købmand Vigeland ud fra det forreste værelse til venstre, fulgt af konsul Bernick, der har en bunke papirer i hånden.)  
RÖRLUND.
Dank, Dank! Denn auch für mich –. O, Dina, ich bin Ihnen doch so gut –. Still! Man kommt, – Dina, um meinetwillen – gehen Sie hinaus zu den ändern!
Sie geht hinaus an den Kaffeetisch. In demselben Augenblick kommen RUMMEL, SANDSTAD und VIGELAND durch die Tür links, begleitet von BERNICK, der einen Stoß Papiere trägt. 
RORLUND.
Thank you, thank you! Because for my part, too--oh, Dina, I love you so dearly. Hush! Some one is coming. Dina--for my sake--go out to the others.
(She goes out to the coffee table. At the same moment RUMMEL, SANDSTAD and VIGELAND come out of BERNICK’S room, followed by Bernick, who has a bundle of papers in his hand.)
 
罗 冷
谢谢! 谢谢! 喔,棣纳,我真爱你! 嘘! 有人来了。棣纳,看在我面上,出去跟大家一块儿坐着吧。
(她走到外面的咖啡桌旁边。这时候鲁米尔、桑斯达和维纪兰都从办公室走出来,博尼克手里拿着一卷文件跟在后面。) 
KONSUL BERNICK.
Nå, så er sagen altså afgjort. 
BERNICK.
Die Sache ist also abgemacht? 
BERNICK.
Well, then, the matter is settled. 
博尼克
那么,事情就算决定了。 
KØBMAND VIGELAND.
Ja, i Guds navn, lad den så være. 
VIGELAND.
Ja, in Gottes Namen! Mag’s denn sein. 
VIGELAND.
Yes, I hope to goodness it is. 
维纪兰
天啊,千万别再变卦了。 
GROSSERER RUMMEL.
Den er afgjort, Bernick! Et Normands-ord står fast som Dovrefjelds klipper, det véd du! 
RUMMEL.
Abgemacht, Bernick! Du weißt, eines Norwegers Wort steht fest wie der Fels im Meer. 
RUMMEL.
It is settled, Bernick. A Norseman’s word stands as firm as the rocks on Dovrefjeld, you know! 
鲁米尔
博尼克,事情当然决定了! 你知道,挪威人说的话像多佛尔海峡的岩石一样地牢靠。 
KONSUL BERNICK.
Og ingen svigter; ingen falder fra, hvad modstand vi så end møder. 
BERNICK.
Und keiner wankt und keiner weicht, welchem Widerstand wir auch begegnen mögen? 
BERNICK.
And no one must falter, no one give way, no matter what opposition we meet with. 
博尼克
不管别人怎么反对,咱们谁都不许让步,不许打退堂鼓。 
GROSSERER RUMMEL.
Vi står og falder sammen, Bernick! 
RUMMEL.
Wir stehen und fallen miteinander, Bernick! 
RUMMEL.
We will stand or fall together, Bernick. 
鲁米尔
博尼克,成功失败,咱们都是一条心。 
HILMAR TØNNESEN
(der er kommen frem i havedøren).
Falder? Med tilladelse, er det ikke jernbanen, som falder? 
HILMAR in der Gartentür.
Fallen? Verzeihung! Die Eisenbahn, die soll doch fallen ? 
HILMAR
(coming in from the verandah).
Fall? If I may ask, isn’t it the railway scheme that is going to fall? 
希尔马
(从廊子上走进来)
对不起,是不是铁路计划失败了? 
KONSUL BERNICK.
Nej tvertimod, den skal komme til at gå – 
BERNICK.
Nein, im Gegenteil; sie soll gehen. 
BERNICK.
No, on the contrary, it is going to proceed-- 
博尼克
不但没失败,并且正在往前进行。 
GROSSERER RUMMEL.
– med damp, herr Tønnesen. 
RUMMEL.
– mit Dampf, Herr Tönnesen. 
RUMMEL.
Full steam, Mr. Tonnesen. 
鲁米尔
正在飞快地进行,汤尼森先生。 
HILMAR TØNNESEN
(nærmere).
Så? 
HILMAR
näher.
So? 
HILMAR
(coming nearer).
Really? 
希尔马
(凑近些)
当真? 
ADJUNKT RØRLUND.
Hvorledes? 
RÖRLUND.
Wie? 
RORLUND.
How is that? 
罗 冷
什么? 
FRU BERNICK
(i havedøren).
Men, kære Karsten, hvad er det egentlig –? 
FRAU BERNICK
in der Gartentür.
Aber, lieber Karsten, was ist denn eigentlich? 
MRS. BERNICK
(at the verandah door).
Karsten, dear, what is it that--? 
博尼克太太)
(在廊子门口)
卡斯腾,你们说什么--? 
KONSUL BERNICK.
Å, kære Betty, hvor kan nu det interessere dig? (til de tre herrer.) Men nu må vi udfærdige listerne, jo før jo heller. Det er en selvfølge, at vi fire tegner os først. Den stilling, vi indtager i samfundet, gør os det til pligt at strække os så langt som muligt. 
BERNICK.
Ach, liebe Betty, das kann Dich doch nicht interessieren! Zu den drei Herren. Doch nun müssen wir die Listen anlegen; je eher, je besser. Es ist selbstverständlich, daß wir vier zuerst zeichnen. Die Stellung, die wir in der Gesellschaft einnehmen, macht es uns zur Pflicht, so weit wie möglich zu gehen. 
BERNICK.
My dear Betty, how can it interest you? (To the three men.) We must get out lists of subscribers, and the sooner the better. Obviously our four names must head the list. The positions we occupy in the community makes it our duty to make ourselves as prominent as possible in the affair. 
博尼克
贝蒂,这种事你不爱听。(向那三个人) 咱们赶紧把计划草案弄出来,越快越好。咱们四个人当然得先签名。咱们是社会上有地位的人,应该格外多出力。 
KØBMAND SANDSTAD.
Forstår sig, herr konsul. 
SANDSTADT.
Versteht sich, Herr Konsul. 
SANDSTAD.
Obviously, Mr. Bernick. 
桑斯达
这不用说,博尼克先生。 
GROSSERER RUMMEL.
Det skal gå, Bernick; det er svoret. 
RUMMEL.
Wir setzen’s durch, Bernick; geschworen ist’s. 
RUMMEL.
The thing shall go through, Bernick; I swear it shall! 
鲁米尔
咱们一定得把这件事做好。 
KONSUL BERNICK.
Å ja, jeg er slet ikke bange for udfaldet. Vi må se til at virke, hver i sin bekendtskabskreds; og kan vi først pege hen på en rigtig livlig deltagelse i alle samfundslag, så følger det af sig selv, at kommunen også må bidrage sit. 
BERNICK.
I, um den Ausgang ist mir gar nicht bange. Jeder von uns muß im Kreise seiner Bekannten zu werben suchen; und können wir erst auf eine recht lebhafte Teilnahme in allen Gesellschaftsschichten hinweisen, so versteht es sich von selber, daß auch die Gemeinde das ihrige beitragen muß. 
BERNICK.
Oh, I have not the least anticipation of failure. We must see that we work, each one among the circle of his own acquaintances; and if we can point to the fact that the scheme is exciting a lively interest in all ranks of society, then it stands to reason that our Municipal Corporation will have to contribute its share. 
博尼克
对,不怕做不成。咱们各人在自己熟人里头多拉拢。只要这事能引起社会上各种人的注意,地方当局自然会出来帮忙。 
FRU BERNICK.
Men, Karsten, du må endelig komme ud og fortælle os – 
FRAU BERNICK.
Aber Karsten, so mach’ doch und erzähl’ uns endlich – 
MRS. BERNICK.
Karsten, you really must come out here and tell us-- 
博尼克太太
卡斯腾,你快过来讲给我们听-- 
KONSUL BERNICK.
Å, kære Betty, det er noget, som damer ikke kan sætte sig ind i. 
BERNICK.
Liebe Betty! Das ist eine Sache, die Damen nur schwer beurteilen können. 
BERNICK.
My dear Betty, it is an affair that does not concern ladies at all. 
博尼克
贝蒂,女人不懂得这些事。 
HILMAR TØNNESEN.
Du vil altså virkelig tage dig af jernbanesagen alligevel? 
HILMAR.
Du willst also doch die Eisenbahnsache fördern ? 
HILMAR.
Then you are really going to support this railway scheme after all? 
希尔马
这么说,你真打算支持这个铁路计划了? 
KONSUL BERNICK.
Ja, naturligvis. 
BERNICK.
Natürlich. 
BERNICK.
Yes, naturally. 
博尼克
当然。 
ADJUNKT RØRLUND.
Men ifjor, herr konsul –? 
RÖRLUND.
Aber voriges Jahr, Herr Konsul – ? 
RORLUND.
But last year, Mr. Bernick-- 
罗 冷
博尼克先生,可是你去年-- 
KONSUL BERNICK.
Ifjor var det en ganske anden sag. Dengang var der tale om en kystlinje – 
BERNICK.
Voriges Jahr war das eine ganz andere Sache. Damals war die Rede von einer Küstenlinie – 
BERNICK.
Last year it was quite another thing. At that time it was a question of a line along the coast-- 
博尼克
去年情形完全不一样。那时候的计划是沿海修铁路-- 
KØBMAND VIGELAND.
– som vilde været ganske overflødig, herr adjunkt; for vi har jo dampskibe – 
VIGELAND.
– die ganz überflüssig gewesen wäre, Herr Rörlund; denn wir haben ja Dampfschiffe – 
VIGELAND.
Which would have been quite superfluous, Mr. Rorlund; because, of course, we have our steamboat service-- 
维纪兰
沿海修铁路完全是多余的,罗冷博士,因为咱们有轮船。 
KØBMAND SANDSTAD.
– og som vilde faldet så urimelig kostbar – 
SANDSTADT.
– und die so unsinnig kostspielig gewesen wäre – 
SANDSTAD.
And would have been quite unreasonably costly-- 
桑斯达
并且那笔费用也太大。 
GROSSERER RUMMEL.
– ja, og som ligefrem havde skadet væsentlige interesser her i byen. 
RUMMEL.
– ja, und die geradezu die Lebensinteressen der Stadt geschädigt hätte. 
RUMMEL.
Yes, and would have absolutely ruined certain important interests in the town. 
鲁米尔
对,修了铁路,本地有些重要企业就会受影响。 
KONSUL BERNICK.
Hovedsagen var, at den ikke vilde kommet det større samfund tilgode. Derfor satte jeg mig imod den, og så blev indlandslinjen vedtagen. 
BERNICK.
Die Hauptsache war, daß sie nicht einem weiteren Kreise zugute gekommen wäre. Deshalb war ich dagegen; und so wurde die Binnenlinie genehmigt. 
BERNICK.
The main point was that it would not have been to the advantage of the community as a whole. That is why I opposed it, with the result that the inland line was resolved upon. 
博尼克
主要理由是,修那条铁路对于整个社会没好处。因此我去年反对那计划,结果才决定另修一条内地的路线。 
HILMAR TØNNESEN.
Ja, men den kommer jo ikke til at berøre byerne heromkring. 
HILMAR.
Aber die berührt ja die Städte hier in der Umgegend nicht. 
HILMAR.
Yes, but surely that will not touch the towns about here. 
希尔马
话是不错,可是这条新路线沾不着咱们附近的城市。 
KONSUL BERNICK.
Den kommer til at berøre vor by, min kære Hilmar; for nu lægger vi en sidebane herned. 
BERNICK.
Sie wird künftig unsere Stadt berühren, mein lieber Hilmar; denn wir werden eine Zweigbahn bauen zu uns hin. 
BERNICK.
It will eventually touch our town, my dear Hilmar, because we are going to build a branch line here. 
博尼克
希尔马,将来会沾着咱们这城市,因为我们还打算修一条支线。 
HILMAR TØNNESEN.
Aha; et nyt påfund altså. 
HILMAR.
Aha! Also eine neue Idee? 
HILMAR.
Aha--a new scheme, then? 
希尔马
哈哈--这么说,完全是个新计划? 
GROSSERER RUMMEL.
Ja, er ikke det et ypperligt påfund? Hvad? 
RUMMEL.
Ja, und eine köstliche Idee, was? 
RUMMEL.
Yes, isn’t it a capital scheme? What? 
鲁米尔
对,这主意不错吧? 
ADJUNKT RØRLUND.
Hm – 
RÖRLUND.
Hm – 
RORLUND.
Hm!-- 
罗 冷
哼! 
KØBMAND VIGELAND.
Nægtes kan det ikke, at forsynet ligesom har lagt terrænet tilrette for en sidebane. 
VIGELAND.
Es ist nicht zu leugnen, daß die Vorsehung sozusagen das Terrain für eine Zweigbahn geschaffen hat. 
VIGELAND.
There is no denying that it looks as though Providence had just planned the configuration of the country to suit a branch line. 
维纪兰
真是,好像上天特别安排好的,叫咱们修一条支线。 
ADJUNKT RØRLUND.
Siger De virkelig det, herr Vigeland? 
RÖRLUND.
Ist das Ihr Ernst, Herr Vigeland? 
RORLUND.
Do you really mean it, Mr. Vigeland? 
罗 冷
维纪兰先生,你这话是不是开玩笑? 
KONSUL BERNICK.
Ja, jeg må tilstå, at jeg også betragter det som en styrelse, at jeg ivåres rejste opover i forretninger, og så tilfældigvis kom ind i et dalføre, hvor jeg ikke tidligere havde været. Det slog mig som et lyn, at her måtte vi kunne lægge en sidebane ned til os. Jeg har ladet en ingeniør befare strøget; her har jeg de foreløbige beregninger og overslag; der er ingenting ivejen. 
BERNICK.
Ja, auch ich betrachte es als eine Fügung des Schicksals, daß ich im letzten Frühjahr landeinwärts in Geschäften zu reisen hatte und so zufälligerweise an eine Talstraße kam, wo ich früher nie gewesen war. Wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke: hier müßten wir eine Zweigbahn bauen können zu uns herunter. Ich ließ einen Ingenieur die Strecke befahren; hier habe ich die vorläufigen Berechnungen und Kostenanschläge; es steht nichts im Wege. 
BERNICK.
Yes, I must confess it seems to me as if it had been the hand of Providence that caused me to take a journey on business this spring, in the course of which I happened to traverse a valley through which I had never been before. It came across my mind like a flash of lightning that this was where we could carry a branch line down to our town. I got an engineer to survey the neighbourhood, and have here the provisional calculations and estimate; so there is nothing to hinder us. 
博尼克
这话不是开玩笑。我觉得真像是天意。今年春天我有事出门,无意中走过一道从前没走过的山沟。我心里像闪电似的一亮,忽然想到正好在那儿修一条支线。我马上找工程师测量了一下。我手里这些就是初步勘查估计的材料。现在什么都没问题了。 
FRU BERNICK
(fremdeles, tilligemed de øvrige damer, i havedøren).
Men, kære Karsten, at du har holdt alt dette skjult for os. 
FRAU BERNICK
kommt mit den übrigen Damen naher.
Aber Karsten, daß Du dies alles vor uns verheimlicht hast. 
MRS. BERNICK
(who is still with the other ladies at the verandah door).
But, my dear Karsten, to think that you should have kept it all a secret from us! 
博尼克太太)
(还在廊子门口陪女客)
卡斯腾,你为什么一直瞒得这么紧? 
KONSUL BERNICK.
Å, min gode Betty, I vilde jo dog ikke kunnet fatte den egentlige sammenhæng. Jeg har forresten ikke talt om det til noget levende menneske før idag. Men nu er det afgørende øjeblik kommet; nu skal her virkes åbenlyst og af al kraft. Ja, om jeg så skal sætte hele min tilværelse ind på den sag, så skal jeg drive den igennem. 
BERNICK.
Meine gute Betty, Ihr hättet doch die tiefere Bedeutung nicht ermessen können. Übrigens hab’ ich bis zum heutigen Tage zu keiner Menschenseele davon gesprochen. Aber nun ist der entscheidende Augenblick gekommen; nun soll vor aller Augen und mit allen Kräften hier agitiert werden. Und sollte ich meine ganze Existenz an die Sache setzen – ich werde sie durchführen. 
BERNICK.
Ah, my dear Betty, I knew you would not have been able to grasp the exact situation. Besides, I have not mentioned it to a living soul until today. But now the decisive moment has come, and we must work openly and with all our might. Yes, even if I have to risk all I have for its sake, I mean to push the matter through. 
博尼克
喔,贝蒂,告诉了你,你也懂不透其中的道理。再说,我一直谁也没告诉,今天我才把事情说出来。现在事情已经到了决定阶段,咱们一定要把全副力量使出来,公开地干。即使有倾家荡产的危险,我也要干下去。 
GROSSERER RUMMEL.
Vi med, Bernick; det kan du stole på. 
RUMMEL.
Wir auch, Bernick; darauf kannst Du Dich verlassen. 
RUMMEL.
And we will back you up, Bernick; you may rely upon that. 
鲁米尔
博尼克,你放心,我们都支持你。 
ADJUNKT RØRLUND.
Lover De Dem da virkelig så meget af dette foretagende, mine herrer? 
RÖRLUND.
Versprechen Sie sich wirklich so viel von diesem Unternehmen, meine Herren? 
RORLUND.
Do you really promise us so much, then, from this undertaking, gentlemen? 
罗 冷
诸位先生,修这条铁路真有像你们说的这么些好处吗? 
KONSUL BERNICK.
Ja, det skulde jeg mene. Hvilken løftestang vil det ikke blive for vort hele samfund? Tænk blot på de store skovtrakter, som vil gøres tilgængelige; tænk på alle de righoldige malmlejer, som kan tages i drift; tænk på elven med det ene fossefald ovenfor det andet! Hvilken fabrikvirksomhed kan ikke der komme istand? 
BERNICK.
Ja, das sollte ich meinen! Welchen Aufschwung wird da nicht unsere ganze Gesellschaft nehmen. Denken Sie nur an das große Waldland, das aufgeschlossen wird; denken Sie an die vielen reichhaltigen Erzlager, die der Ausbeutung harren; denken Sie an den Fluß mit den zahllosen Wasserfällen. Welcher Boden für eine Industrie! 
BERNICK.
Yes, undoubtedly. Think what a lever it will be to raise the status of our whole community. Just think of the immense tracts of forest-land that it will make accessible; think of all the rich deposits of minerals we shall be able to work; think of the river with one waterfall above another! Think of the possibilities that open out in the way of manufactories! 
博尼克
当然。你想,对于咱们整个社会有多大的推动力! 你再想,修了铁路,大片的森林不就可以利用了吗! 丰富的矿产不就可以开发了吗! 还有一个瀑布连着一个瀑布的那条大河! 总之,对于各种工业的好处简直说不尽。 
ADJUNKT RØRLUND.
Og De frygter ikke for, at et hyppigere samkvem med en fordærvet udenverden –? 
RÖRLUND.
Und fürchten Sie nicht, daß der intensivere Verkehr mit einer verdorbenen Außenwelt – 
RORLUND.
And are you not afraid that an easier intercourse with the depravity of the outer world--? 
罗 冷
修了铁路,你不怕外头的坏风气更容易跟咱们接触吗? 
KONSUL BERNICK.
Nej, vær De ganske rolig, herr adjunkt. Vort lille stræbsomme sted hviler, Gud ske lov, nutildags på en sund moralsk jordbund; vi har jo allesammen hjulpet til at drænere den, om jeg så tør sige; og det vil vi gøre fremdeles, hver på sin vis. De, herr adjunkt, vedbliver Deres velsignelsesrige virksomhed i skolen og i hjemmet. Vi, det praktiske arbejdes mænd, støtter samfundet ved at sprede velvære i så vid en kreds, som muligt; – og vore kvinder, – ja, kom kun nærmere, mine damer; De må gerne høre på det –; vore kvinder, siger jeg, vore hustruer og døtre, – ja, virk De uforstyrret i veldædighedens tjeneste, mine damer, og vær forresten en hjælp og en hygge for Deres nærmeste, således, som min kære Betty og Marta er det for mig og Olaf – (ser sig om.) Ja, hvor er Olaf henne idag? 
BERNICK.
Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Adjunkt! Unser kleiner, strebsamer Ort steht – Gott sei Dank – heut auf dem Grund und Boden einer gesunden Moralität. Wir haben ja alle geholfen, ihn zu drainieren, wenn ich so sagen darf; und das wollen wir auch weiter tun, jeder auf seine Weise. Sie, Herr Adjunkt, setzen Ihre segensreiche Wirksamkeit in Schule und Haus fort. Wir, die Männer der praktischen Arbeit, stützen die Gesellschaft, indem wir Wohlstand in möglichst weite Kreise tragen; – und unsere Frauen, – ja, treten Sie nur näher, meine Damen, Sie dürfen es schon hören; –unsere Frauen, sage ich, unsere Gattinnen und Töchter – ja seien Sie nur ungestört im Dienste der Wohltätigkeit weiter tätig, und im übrigen seien Sie Ihrer Familie eine Stütze und ein Trost, so wie meine liebe Betty und meine Martha es mir und Olaf – Er sieht sich um. Ja, wo steckt denn Olaf heut? 
BERNICK.
No, you may make your mind quite easy on that score, Mr. Rorlund. Our little hive of industry rests now-a-days, God be thanked, on such a sound moral basis; we have all of us helped to drain it, if I may use the expression; and that we will continue to do, each in his degree. You, Mr. Rorlund, will continue your richly blessed activity in our schools and our homes. We, the practical men of business, will be the support of the community by extending its welfare within as wide a radius as possible; and our women--yes, come nearer ladies--you will like to hear it--our women, I say, our wives and daughters--you, ladies--will work on undisturbed in the service of charity, and moreover will be a help and a comfort to your nearest and dearest, as my dear Betty and Martha are to me and Olaf.(Looks around him.) Where is Olaf today? 
博尼克
不怕。你尽管放心,罗冷博士。谢谢老天,咱们这个勤苦耐劳的小城市是建筑在坚固的道德基础上的。要是打个比方的话,我可以说咱们大家一直都在做打扫垃圾的工作,以后还要继续打扫。罗冷博士,你还得在咱们的学校和家庭里继续你那对于大家有益的活动。我们这些经营实际事业的人要努力推进社会福利,范围越大越好。至于咱们的妇女——诸位太太小姐——请走近一步——咱们的妇女,咱们的妻子女儿尽管去搞她们的慈善事业,帮助、安慰她们最亲近的人,就像我的贝蒂和马塞对待我和渥拉夫——(说到这儿,四面张望)渥拉夫今天上哪儿去了? 
FRU BERNICK.
Å, nu i ferierne er det ikke muligt at holde ham hjemme. 
FRAU BERNICK.
Ach, jetzt in den Ferien ist er unmöglich zu Hause zu halten. 
MRS. BERNICK.
Oh, in the holidays it is impossible to keep him at home. 
博尼克太太
喔,放假的日子可没法儿不让他出去。 
KONSUL BERNICK.
Så er han visst nede ved vandet igen! Du skal se, han ender ikke før der sker en ulykke. 
BERNICK.
So ist er gewiß hinunter ans Wasser! Du wirst sehen, es gibt noch ein Unglück. 
BERNICK.
I have no doubt he is down at the shore again. You will see he will end by coming to some harm there. 
博尼克
这么说,他准是又跑到海边去了!你瞧着吧,早晚会出乱子。 
HILMAR TØNNESEN.
Bah – en liden leg med naturkræfterne – 
HILMAR.
Bah! – ein kleines Spiel mit den Naturkräften– 
HILMAR.
Bah! A little sport with the forces of nature 
希尔马
呸!玩玩海里的波浪-- 
FRU RUMMEL.
Hvor det er smukt af Dem, at De har så meget familjesind, herr Bernick. 
FRAU RUMMEL.
Wie schön ist das von Ihnen, daß Sie so viel Familiensinn haben, Herr Konsul! 
MRS. RUMMEL.
Your family affection is beautiful, Mr. Bernick! 
鲁米尔太太
博尼克先生,你对家庭的事真热心! 
KONSUL BERNICK.
Nå, familjen er jo dog samfundets kerne. Et godt hjem, hæderlige og trofaste venner, en liden tætsluttet kreds, hvor ingen forstyrrende elementer kaster sin skygge ind –
(Fuldmægtig Krap kommer med breve og aviser fra højre.)  
BERNICK.
Die Familie ist ja doch der Kern der Gesellschaft. Ein gutes Heim, geachtete und treue Freunde, ein kleiner, geschlossener Kreis, in den keine störenden Elemente ihren Schatten werfen –
Krap kommt mit Briefen und Zeitungen von rechts. 
BERNICK.
Well, the family is the kernel of society. A good home, honoured and trusty friends, a little snug family circle where no disturbing elements can cast their shadow--
(KRAP comes in from the right, bringing letters and papers.) 
博尼克
家庭是社会的核心。一个人要是有个好家庭,有几个可靠的正经朋友,亲亲密密地过日子,没有什么扫兴的事情--
(克拉普拿着许多信札和文件从右边进来。) 
FULDMÆGTIG KRAP.
Udenrigsposten, herr konsul; – og et telegram fra New-York. 
KRAP.
Die ausländische Post, Herr Konsul, – und ein Telegramm aus New-York. 
KRAP.
The foreign mail, Mr. Bernick--and a telegram from New York. 
克拉普
博尼克先生,这是国外来的邮件--还有纽约来的一封电报。 
KONSUL BERNICK
(tager det).
Ah, fra rederiet for „Indian Girl“. 
BERNICK
nimmt es.
Ah! von der Reederei des »Indian Girl«. 
BERNICK
(taking the telegram).
Ah--from the owners of the “Indian Girl”. 
博尼克
(接过电报一看)
哦,是“印第安少女”号老板打来的。 
GROSSERER RUMMEL.
Så posten er kommen? Ja, så må jeg anbefale mig. 
RUMMEL.
So? Die Post ist gekommen? Dann muß ich mich empfehlen. 
RUMMEL.
Is the mail in? Oh, then you must excuse me. 
鲁米尔
邮件到了?对不起,那么我要失陪了。 
KØBMAND VIGELAND.
Ja, jeg ligeså. 
VIGELAND.
Ja, ich auch. 
VIGELAND.
And me too. 
维纪兰
我也要走了。 
KØBMAND SANDSTAD.
Farvel, herr konsul. 
SANDSTADT.
Adieu, Herr Konsul! 
SANDSTAD.
Good day, Mr. Bernick. 
桑斯达
再见,博尼克先生。 
KONSUL BERNICK.
Farvel, farvel, mine herrer. Og husk altså, vi har møde i eftermiddag klokken fem. 
BERNICK.
Adieu, adieu, meine Herren! Vergessen Sie ja nicht, daß wir heute nachmittag fünf Uhr eine Sitzung haben. 
BERNICK.
Good day, good day, gentlemen. And remember, we have a meeting this afternoon at five o’clock. 
博尼克
诸位先生,再见,再见。别忘了今天下午五点咱们有会。 
DE TRE HERRER.
Ja; ja vel; forstår sig.
(de går ud til højre.)  
DIE DREI HERREN.
Bewahre, – gewiß nicht!
Sie gehen rechts ab. 
THE THREE MEN.
Yes--quite so--of course.
(They go out to the right.) 
三个人
是,是,忘不了。
(三人一同从右边出去。) 
KONSUL BERNICK
(der har læst telegrammet)
Nej, dette er virkelig ægte amerikansk! Rentud oprørende – 
BERNICK,
der das Telegramm gelesen hat.
Nein, das ist wirklich echt amerikanisch! Geradezu empörend – 
BERNICK
(who has read the telegram).
This is thoroughly American! Absolutely shocking! 
博尼克
(看过电报)
真是十足的美国脾气! 简直不像话! 
FRU BERNICK.
Gud, Karsten, hvad er det? 
FRAU BERNICK.
Gott, Karsten, was gibt es? 
MRS. BERNICK.
Good gracious, Karsten, what is it? 
博尼克太太
什么事,卡斯腾? 
KONSUL BERNICK.
Se der, herr Krap; læs! 
BERNICK.
Herr Krap, da lesen Sie! 
BERNICK.
Look at this, Krap! Read it! 
博尼克
克拉普,你瞧这封电报! 
FULDMÆGTIG KRAP
(læser):
„Gør mindst muligt af reparationen; send «Indian Girl“ over så snart flydefærdig; god årstid; svømmer i nødsfald på lasten.» Nå, det må jeg sige – 
KRAP
liest:
»Möglichst wenig Reparatur; sendet »Indian Girl«, sobald segelfertig; gute Jahreszeit; schwimmt im Notfall auf Ladung.« Na, da muß ich denn doch sagen – 
KRAP
(reading).
“Do the least repairs possible. Send over ’Indian Girl’ as soon as she is ready to sail; good time of year; at a pinch her cargo will keep her afloat.” Well, I must say-- 
克拉普
(读电报)
“修理从简。‘印第安少女’号速启碇。机不可失。必要时可装货开航。”哼,真怪! 
KONSUL BERNICK.
Svømmer på lasten! De herrer véd godt, at med den last går skibet tilbunds som en sten, dersom der tilstøder noget. 
BERNICK.
Schwimmt auf Ladung! Die Herren wissen recht gut, daß das Schiff mit der Ladung wie ein Stein sinkt, wenn ihm etwas zustößt. 
 
博尼克
装货开航! 这班老爷们明明知道,要是出点儿事的话,船装了货会像块大石头似的直沉海底。 
ADJUNKT RØRLUND.
Ja, der ser man, hvorledes det står til i disse lovpriste store samfund. 
RÖRLUND.
Ja, da sieht man, wie es steht um diese hochgepriesene große Welt! 
RORLUND.
You see the state of things in these vaunted great communities! 
罗 冷
这就是那些被人称赞的大国家的情形。 
KONSUL BERNICK.
Det har De ret i; ingen agt for menneskeliv engang, så snart fordelen kommer med i spillet. (til Krap.) Kan „Indian Girl“ gå tilsøs om en fire–fem dage? 
BERNICK.
Da haben Sie recht! Selbst Menschenleben gelten nichts, sobald der Gewinn auf dem Spiele steht. Zu Krap. Kann »Indian Girl« in vier, fünf Tagen seeklar sein? 
BERNICK.
You are quite right; not a moment’s consideration for human life, when it is a question of making a profit. (To KRAP:) Can the “Indian Girl” go to sea in four--or five--days? 
博尼克
你这话很对。只要自己能发财,别人的性命不当回事。(向克拉普)“印第安少女”号四五天里头能开出去吗? 
FULDMÆGTIG KRAP.
Ja, hvis købmand Vigeland finder sig i, at vi standser arbejdet på „Palmetræet“ imens. 
KRAP.
Ja, wenn Vigeland darauf eingeht, daß wir unterdessen die Arbeit am »Palmbaum« aussetzen. 
KRAP.
Yes, if Mr. Vigeland will agree to our stopping work on the “Palm Tree” meanwhile. 
克拉普
能,只要维纪兰先生答应咱们把“棕树”号的工程暂时搁一搁。 
KONSUL BERNICK.
Hm, det gør han ikke. Nå, vil De kanske se posten igennem. Hør, så De ikke Olaf nede på bryggen? 
BERNICK.
Hm, das tut er nicht. Ach sehen Sie doch die Post durch. Olaf haben Sie wohl nicht an der Brücke getroffen? 
BERNICK.
Hm--he won’t. Well, be so good as to look through the letters. And look here, did you see Olaf down at the quay? 
博尼克
哼--他未必肯答应。好吧,你先去把那些信件看一遍。哦,我想起来了,你看见渥拉夫在码头上没有? 
FULDMÆGTIG KRAP.
Nej, herr konsul.
(han går ind i det forreste værelse til venstre.)  
KRAP.
Nein, Herr Konsul.
Ab in das erste Zimmer links. 
KRAP.
No, Mr. Bernick.
(Goes into BERNICK’S room.) 
克拉普
没看见,博尼克先生。
(走进办公室。) 
KONSUL BERNICK
(ser igen i telegrammet).
Atten menneskeliv tager de herrer ikke i betænkning at sætte på spil – 
BERNICK
blickt wieder in das Telegramm.
Diese Herren tragen kein Bedenken, achtzehn Menschenleben aufs Spiel zu setzen – 
BERNICK
(looking at the telegram again).
These gentlemen think nothing of risking eight men’s lives-- 
博尼克
(再看电报)
这些股东老爷只顾发财,不顾十八条性命。 
HILMAR TØNNESEN.
Nå, det er sømandens kald at trodse elementerne; der må være noget nervespændende i dette, således, med en tynd planke mellem sig og afgrunden – 
HILMAR.
Na aber, es ist doch der Beruf des Seemanns, den Elementen zu trotzen; es muß einen Nervenreiz gewähren, so auf einer dünnen Planke über dem Abgrund zu schweben – 
HILMAR.
Well, it is a sailor’s calling to brave the elements; it must be a fine tonic to the nerves to be like that, with only a thin plank between one and the abyss-- 
希尔马
乘风破浪是水手的本行。他们的性命跟海底只隔着薄薄的一层板,那种生活真叫人兴奋-- 
KONSUL BERNICK.
Ja, jeg gad se den reder hos os, som kunde bekvemme sig til sligt! Ikke én, ikke en eneste én – (får øje på Olaf.) Nå, Gud ske lov, han er da i behold.
(Olaf, med et fiskesnøre i hånden, er kommen løbende opad gaden og ind gennem haveporten.)  
BERNICK.
Ich möchte den Schiffsreeder sehen bei uns, der sich zu so etwas entschließen könnte! Nicht Einer, nicht ein einziger –. Er wird Olaf gewahr. Na, Gott sei Dank, da ist er ja, und unversehrt.
Olaf, mit einer Angelrute in der Hand, ist die Straße heraufgelaufen und kommt nun durch das Gartentor. 
BERNICK.
I should like to see the ship-owner amongst us who would condescend to such a thing! There is not one that would do it--not a single one! (Sees OLAF coming up to the house.) Ah, thank Heaven, here he is, safe and sound.
(OLAF, with a fishing-line in his hand, comes running up the garden and in through the verandah.) 
博尼克
咱们这儿的船主没有一个良心这么坏。一个都没有,一个都没有! (一眼望见渥拉夫) 哦,谢天谢地,他回来了,居然没出乱子。
(渥拉夫手里拿着钓竿,从街上穿过花园跑进来。) 
OLAF
(endnu i haven).
Onkel Hilmar, jeg har været nede og set på dampskibet. 
OLAF
noch im Garten.
Onkel Hilmar, ich war unten und habe das Dampfschiff gesehen. 
OLAF.
Uncle Hilmar, I have been down and seen the steamer. 
渥拉夫
希尔马舅舅,我在海边看轮船。 
KONSUL BERNICK.
Har du nu været på bryggen igen? 
BERNICK.
Warst Du wieder auf der Brücke? 
BERNICK.
Have you been down to the quay again? 
博尼克
你又到码头上去了? 
OLAF.
Nej, jeg var bare ude i en båd. Men tænk, onkel Hilmar, der kom et helt beriderselskab iland med heste og dyr; og så var der såmange passagerer. 
OLAF.
Nein, ich war bloß draußen in einem Boot. Denk nur, Onkel Hilmar, es ist eine ganze Kunstreiterbande mit Pferden und ändern Tieren gelandet, und so viel Passagiere! 
OLAF.
No, I have only been out in a boat. But just think, Uncle Hilmar, a whole circus company has come on shore, with horses and animals; and there were such lots of passengers. 
渥拉夫
不,我是坐小船出去玩的。舅舅,你不知道岸上刚到个大马戏团,带着好些马,好些野兽。另外还有好些旅客。 
FRU RUMMEL.
Nej, skal vi virkelig få se beridere! 
FRAU RUMMEL.
Wirklich? Kunstreiter kommen zu uns ?! 
MRS. RUMMEL.
No, are we really to have a circus? 
鲁米尔太太
什么,咱们真要看马戏了吗? 
ADJUNKT RØRLUND.
Vi? Det antager jeg dog ikke. 
RÖRLUND.
Zu uns? Das will ich doch nicht hoffen. 
RORLUND.
We? I certainly have no desire to see it. 
罗 冷
咱们?我可不想看。 
FRU RUMMEL.
Nej naturligvis ikke vi, men – 
FRAU RUMMEL.
Nein, zu uns natürlich nicht, aber – 
MRS. RUMMEL.
No, of course I don’t mean we, but-- 
鲁米尔太太
咱们当然不想看,我是说-- 
DINA.
Jeg vilde gerne se beridere. 
DINA.
Ich möchte gern mal Kunstreiter sehen! 
DINA.
I should like to see a circus very much. 
棣 纳
我倒很想看马戏。 
OLAF.
Ja, jeg også. 
OLAF.
Ja, ich auch. 
OLAF.
So should I. 
渥拉夫
我也想看。 
HILMAR TØNNESEN.
Du er en klodrian. Er det noget at se på? Lutter dressur. Nej, da er det noget andet at se Gauchoen jage over Pampas på sin fnysende mustang. Men Gud bevars, her på småstæderne – 
HILMAR.
Du bist ein Schafskopf. Ist denn daran was zu sehen? Lauter Dressur! Da ist es denn doch was andres, den Gaucho auf seinem schnaubenden Mustang über die Pampas jagen zu sehen! Aber, du lieber Himmel, in diesem Nest – 
HILMAR.
You are a duffer. Is that anything to see? Mere tricks. No, it would be something quite different to see the Gaucho careering over the Pampas on his snorting mustang. But, Heaven help us, in these wretched little towns of ours. 
希尔马
你是个小傻瓜。马戏有什么可看的?净是骗人的假玩意儿。看南美洲的牧人骑着野马在潘帕斯大草原上飞跑那才有意思呢。可是,真可怜,在咱们这种小城市-- 
OLAF
(trækker i frøken Bernick).
Tante Marta, se, se – der kommer de! 
OLAF
zupft Martha am Kleid.
Tante Martha, schau’, schau’ – da kommen sie! 
OLAF
(pulling at martha’s dress).
Look, Aunt Martha! Look, there they come! 
渥拉夫
(扯扯马塞的衣服)
姑姑,快瞧! 他们来了! 
FRU HOLT.
Ja, ved Gud, der har vi dem. 
FRAU HOLT.
Bei Gott ja, da sind sie! 
MRS. HOLT.
Good Lord, yes--here they come. 
霍尔特太太
嗳呀,可不是吗,他们真来了! 
FRU LYNGE.
Uf, de fæle mennesker!
(Mange passagerer og en hel hob af byens folk kommer opover gaden.)  
FRAU LYNGE.
Hu, die häßlichen Menschen!
Eine Menge Passagiere und ein ganzer Haufe von Leuten aus der Stadt kommen die Straße entlang. 
MRS. LYNGE.
Ugh, what horrid people!
(A number of passengers and a whole crowd of townsfolk, are seen coming up the street.) 
林纪太太
哼,这些丑家伙!
(好些旅客和一大群市民在街上走过。) 
FRU RUMMEL.
Jo, det er nok gøglere af den rette sort. Vil De se hende i den grå kjole, fru Holt; hun bærer vadsækken på ryggen. 
FRAU RUMMEL.
Ja, das ist mir schon die rechte Sorte Gaukler. Sehen Sie nur die in dem grauen Kleid, Frau Holt; sie trägt ein Felleisen auf dem Rücken. 
MRS. RUMMEL.
They are a set of mountebanks, certainly. Just look at that woman in the grey dress, Mrs. Holt--the one with a knapsack over her shoulder. 
鲁米尔太太
真是一群走江湖的。霍尔特太太,快瞧那肩膀上搭着背包穿灰衣服的女人。 
FRU HOLT.
Ja, tænk, hun bærer den på parasolskaftet! Det er naturligvis direktørens madam. 
FRAU HOLT.
Und sehen Sie mal, sie trägt es am Schirmstock! Das ist natürlich die Frau Direktor. 
MRS. HOLT.
Yes--look--she has slung it on the handle of her parasol. The manager’s wife, I expect. 
霍尔特太太
不错--快瞧--她把背包挂在阳伞把儿上了。她一定是马戏团的老板娘。 
FRU RUMMEL.
Og der har vi nok direktøren selv; han med skægget. Nå, han ser da rigtignok ud som en røver. Se ikke på ham, Hilda! 
FRAU RUMMEL.
Und da ist der Direktor selbst; der mit dem Bart. Er sieht aufs Haar wie ein Räuber aus. Sieh weg, Hilda! 
MRS. RUMMEL.
And there is the manager himself, no doubt. He looks a regular pirate. Don’t look at him, Hilda! 
鲁米尔太太
那个长胡子的男人一定是老板喽!简直像个海盗。希尔达,别瞧他! 
FRU HOLT.
Ikke du heller, Netta! 
FRAU HOLT.
Und Du auch, Netta! 
MRS. HOLT.
Nor you, Netta! 
霍尔特太太
奈达,你也别瞧他! 
OLAF.
Mor, direktøren hilser op til os. 
OLAF.
Mutter! Der Direktor grüßt zu uns herauf! 
OLAF.
Mother, the manager is bowing to us. 
渥拉夫
妈妈,那老板在冲咱们鞠躬呢。 
KONSUL BERNICK.
Hvad for noget? 
BERNICK.
Was soll daß heißen? 
BERNICK.
What? 
博尼克
什么? 
FRU BERNICK.
Hvad siger du, barn? 
FRAU BERNICK.
Was sagst Du, Kind? 
MRS. BERNICK.
What are you saying, child? 
博尼克太太
孩子,你说什么? 
FRU RUMMEL.
Ja, ved Gud, der hilser fruentimmeret også! 
FRAU RUMMEL.
Wahrhaftigen Gott, da grüßt das Frauenzimmer auch! 
MRS. RUMMEL.
Yes, and--good Heavens--the woman is bowing to us too. 
鲁米尔太太
可不是吗。天呀,那个女人也冲咱们点头呢。 
KONSUL BERNICK.
Nej, det er dog for grovt! 
BERNICK.
Nein, – das ist denn doch zu stark! 
BERNICK.
That is a little too cool-- 
博尼克
太不像话了! 
FRØKEN BERNICK
(med et uvilkårligt udråb).
Ah –! 
MARTHA
ruft unwillkürlich aus:
Ah –! 
MARTHA
(exclaims involuntarily).
Ah--! 
马 塞
(不由自主地叫了一声)
啊! 
FRU BERNICK.
Hvad er det, Marta? 
FRAU BERNICK.
Was ist, Martha? 
MRS. BERNICK.
What is it, Martha? 
博尼克太太
什么事,马塞? 
FRØKEN BERNICK.
Å nej, intet; jeg syntes blot – 
MARTHA.
O, nichts! Ich glaubte nur – 
MARTHA.
Nothing, nothing. I thought for a moment-- 
马 塞
没什么,没什么。我只当-- 
OLAF
(skriger af glæde).
Se, se, der kommer de andre med hestene og dyrene! Og der er Amerikanerne også! Alle matroserne på „Indian Girl“ –
(Man hører „Yankee Doodle“ ledsaget af klarinet og tromme.)  
OLAF
jauchzt vor Freude.
Seht, seht – da kommen die übrigen mit den Pferden und den andern Tieren! Und da sind auch die Amerikaner – alle Matrosen von »Indian Girl«!
Man hört den »Yankee Doodle«, begleitet von Klarinette und Trommel. 
OLAF
(shrieking with delight).
Look, look, there are the rest of them, with the horses and animals! And there are the Americans, too! All the sailors from the “Indian Girl”!
(The strains of “Yankee Doodle,” played on a clarinet and a drum, are heard.) 
渥拉夫
(快活得叫起来)
快瞧后头那些人,牵着马,还有好些野兽! 还有美国人! “印第安少女”号的水手也来了!(一支木箫和一面鼓正在吹打《扬基歌》。) 
HILMAR TØNNESEN
(holder sig for ørerne).
Uf, uf, uf! 
HILMAR
hält sich die Ohren zu.
Uh, uh, uh! 
HILMAR
(stopping his ears).
Ugh, ugh, ugh! 
希尔马
(捂着耳朵)
嘿!嘿!嘿! 
ADJUNKT RØRLUND.
Jeg tror, vi skulde isolere os en liden smule, mine damer; dette er ikke noget for os. Lad os gå til vort arbejde igen. 
RÖRLUND.
Ich meine, wir sollten uns so lange zurückziehen, meine Damen; das ist nichts für uns. Wir wollen wieder an unsere Arbeit gehen. 
RORLUND.
I think we ought to withdraw ourselves from sight a little, ladies; we have nothing to do with such goings on. Let us go to our work again. 
罗 冷
诸位太太小姐,我想咱们应该避一避,咱们犯不上看这些怪样子。还是做自己的事要紧。 
FRU BERNICK.
Skulde vi kanske trække forhængene for? 
FRAU BERNICK.
Wir können ja die Vorhänge vorziehen ? 
MRS. BERNICK.
Do you think we had better draw the curtains? 
博尼克太太
你看咱们把帘子拉上好不好? 
ADJUNKT RØRLUND.
Ja, det var just, hvad jeg mente.
(Damerne indtager sine pladse ved bordet; adjunkten lukker havedøren og drager forhængene for denne og for vinduerne; det blir halvmørkt i salen.)  
RÖRLUND.
Ganz meine Meinung.
Die Damen nehmen ihre Plätze am Tische ein. Der Adjunkt schließt die Gartentür und läßt die Vorhänge an der Tür, sowie an den Fenstern herunter. Es wird halbdunkel im Saal. 
RORLUND.
Yes, that was exactly what I meant.
(The ladies resume their places at the work-table; RORLUND shuts the verandah door, and draws the curtains over it and over the windows, so that the room becomes half dark.) 
罗 冷
对,我正是这意思。(女客们重新回到桌子旁边。罗冷关上通廊子的门,把门帘窗帘都拉好,屋子变成半黑。) 
OLAF
(der kiger ud).
Mor, nu står direktørens madam ved vandspringet og vasker sig i ansigtet. 
OLAF,
der hinausguckt.
Mutter! Da steht die Direktorsfrau am Brunnen und wäscht sich das Gesicht. 
OLAF
(peeping out through the curtains).
Mother, the manager’s wife is standing by the fountain now, washing her face. 
渥拉夫
(从帘子缝里朝外张望)
妈妈,马戏团的老板娘站在喷水池旁边洗脸呢。 
FRU BERNICK.
Hvad? Midt på torvet! 
FRAU BERNICK.
Was! Mitten auf dem Markt? 
MRS. BERNICK.
What? In the middle of the marketplace? 
博尼克太太
什么? 在大街上洗脸? 
FRU RUMMEL.
Og det ved højlys dag! 
FRAU RUMMEL.
Und das am hellerlichten Tage! 
MRS. RUMMEL.
And in broad daylight, too! 
鲁米尔太太
并且还在大白天! 
HILMAR TØNNESEN.
Nå, hvis jeg befandt mig på en ørkenrejse og stødte på en cisterne, så vilde jeg heller ikke tage i betænkning at –. Uf, den forfærdelige klarinet! 
HILMAR.
Na, wenn ich mich auf einer Reise durch die Wüste befände und auf eine Zisterne stieße, so würde ich mich auch nicht genieren –. Uh, die entsetzliche Klarinette! 
HILMAR.
Well, I must say if I were travelling across a desert waste and found myself beside a well, I am sure I should not stop to think whether--. Ugh, that frightful clarinet! 
希尔马
要是我在沙漠里旅行,看见了一股泉水,我也会马上--喔,那支箫真难听! 
ADJUNKT RØRLUND.
Der var virkelig al opfordring for politiet til at skride ind. 
RÖRLUND.
Es täte wirklich not, daß die Polizei einschritte. 
RORLUND.
It is really high time the police interfered. 
罗 冷
警察应该出来干涉他们。 
KONSUL BERNICK.
Å hvad; med udlændinger må man ikke tage det så strængt; de folk har jo ikke denne rodfæstede sømmelighedsfølelse, der holder os indenfor de rette skranker. Lad dem kun skeje ud. Hvad gør det os? Alt dette uvæsen, som sætter sig op imod skik og gode sæder, det er lykkeligvis ikke i slægt med vort samfund, om jeg så tør sige. – Hvad for noget!
(Den fremmede dame træder raskt ind gennem døren til højre.)  
BERNICK.
Ei was! Mit Ausländern muß man’s nicht so genau nehmen. Die Leute haben ja nicht das angeborene Schicklichkeitsgefühl, das uns in den rechten Schranken hält. Laßt denen nur ihre Extravaganzen! Was geht das uns an? Dieser ganze Unfug, der sich gegen Brauch und gute Sitten auflehnt, steht glücklicherweise in keinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu unsrer Gesellschaft, wenn ich so sagen darf. – Was heißt denn das?
Die Fremde tritt rasch durch die Tür rechts ein. 
BERNICK.
Oh no; we must not be too hard on foreigners. Of course these folk have none of the deep-seated instincts of decency which restrain us within proper bounds. Suppose they do behave outrageously, what does it concern us? Fortunately this spirit of disorder, that flies in the face of all that is customary and right, is absolutely a stranger to our community, if I may say so--. What is this!
(LONA HESSEL walks briskly in from the door on the right.) 
博尼克
喔,对待外来的人不必太认真。那些人当然不会像咱们这么懂道理,做事有分寸。他们爱怎么就怎么,碍不着咱们。伤风败俗的坏风气幸而还没沾染咱们本地人--这是怎么回事!(一个陌生女人快步从右边门里进来。) 
FRUERNE
(forskrækket men dæmpet).
Beridersken! Direktør-madamen! 
DIE FRAUEN
erschrocken, aber leise.
Die Kunstreiterin! Die Direktorsfrau! 
THE LADIES
(in low, frightened tones).
The circus woman! The manager’s wife! 
女客们
(吃惊,低声)
马戏团的女人! 老板的老婆! 
FRU BERNICK.
Gud, hvad skal det sige! 
FRAU BERNICK.
Gott, was soll das bedeuten? 
MRS. BERNICK.
Heavens, what does this mean? 
博尼克太太
天啊,这是怎么回事! 
FRØKEN BERNICK
(springer op).
Ah –! 
MARTHA
springt auf.
Ah –! 
MARTHA
(jumping up).
Ah--! 
马 塞
(跳起来)
啊! 
DAMEN.
Goddag, kære Betty! Goddag, Marta! Goddag, svoger! 
DIE FREMDE.
Guten Tag, liebe Betty! Guten Tag, Martha! Guten Tag, Schwager! 
LONA.
How do you do, Betty dear! How do you do, Martha! How do you do, brother-in-law! 
陌生女人
贝蒂,你好!马塞,你好!妹夫,你好! 
FRU BERNICK
(med et skrig).
Lona –! 
FRAU BERNICK
schreit auf.
Lona –! 
MRS. BERNICK
(with a cry).
Lona--! 
博尼克太太
(惊叫)
楼纳! 
KONSUL BERNICK
(tumler et skridt tilbage).
Så sandt jeg lever –! 
BERNICK
taumelt einen Schritt zurück.
So wahr ich lebe –! 
BERNICK
(stumbling backwards).
As sure as I am alive--! 
博尼克
(吃惊倒退)
怪事! 
FRU HOLT.
Men Gud forbarme sig –! 
FRAU HOLT.
Gott steh uns bei –! 
MRS. HOLT.
Mercy on us--! 
霍尔特太太
嗳呀! 
FRU RUMMEL.
Det kan da ikke være muligt –! 
FRAU RUMMEL.
Das kann doch nicht möglich sein! 
MRS. RUMMEL.
It cannot possibly be--! 
鲁米尔太太
难道真是-- 
HILMAR TØNNESEN.
Nå! Uf! 
HILMAR.
Na! Uh! 
HILMAR.
Well! Ugh! 
希尔马
嘿!嘿! 
FRU BERNICK.
Lona –! Er det virkelig –? 
FRAU BERNICK.
Lona–! Bist Du’s wirklich – ? 
MRS. BERNICK.
Lona--! Is it really--? 
博尼克太太
楼纳! 真是你吗? 
FRØKEN HESSEL.
Om det er mig? Ja, så minsæl er det så; I kan gerne falde mig om halsen for den sags skyld. 
LONA HESSEL.
Ob ich’s bin? –Wahrhaftig, ja! Was das betrifft, so könnt Ihr mir ruhig um den Hals fallen. 
LONA.
Really me? Yes, indeed it is; you may fall on my neck if you like. 
楼 纳
是我?一点儿都不错,是我,快过来跟我亲热亲热。 
HILMAR TØNNESEN.
Uf; uf! 
HILMAR.
Uh! Uh! 
HILMAR.
Ugh, ugh! 
希尔马
嘿!嘿! 
FRU BERNICK.
Og nu kommer du her som –? 
FRAU BERNICK.
Und jetzt kommst Du hierher als – ? 
MRS. BERNICK.
And coming back here as--? 
博尼克太太
你现在做了-- 
KONSUL BERNICK.
– og vil virkelig optræde –? 
BERNICK.
– und willst wirklich auftreten –? 
MRS. BERNICK.
And actually mean to appear in--? 
博尼克
并且还想露面? 
FRØKEN HESSEL.
Optræde? Hvorledes optræde? 
LONA.
Auftreten? Wieso auftreten? 
LONA.
Appear? Appear in what? 
楼 纳
露面?怎么露面? 
KONSUL BERNICK.
Ja, jeg mener – med beriderne – 
BERNICK.
Na ja – mit den Kunstreitern – 
BERNICK.
Well, I mean--in the circus-- 
博尼克
我意思是说--在马戏团里露面-- 
FRØKEN HESSEL.
Hahaha! Er du gal, svoger? Tror du, jeg hører til beriderne? Nej; rigtignok har jeg øvet mange slags kunster og gjort mig til nar på mange måder – 
LONA.
Hahaha! Du bist wohl nicht bei Troste, Schwager? Glaubst Du, ich gehöre zu den Kunstreitern? Nein! Zwar hab’ ich vielerlei Künste getrieben und mich auf manche Art zum Narren gemacht – 
LONA.
Ha, ha, ha! Are you mad, brother-in-law? Do you think I belong to the circus troupe? No, certainly I have turned my hand to a good many things and made a fool of myself in a good many ways-- 
楼 纳
哈哈!妹夫!这是什么话!你当我是马戏团的人吗?不是。我倒确实做过好些事,也上过好些当-- 
FRU RUMMEL.
Hm – 
FRAU RUMMEL.
Hm – 
MRS. RUMMEL.
Hm! 
鲁米尔太太
哼! 
FRØKEN HESSEL.
– men kunster på hesteryggen har jeg aldrig gjort. 
LONA.
– doch Kunststücke auf dem Pferderücken, die habe ich noch nicht gemacht. 
LONA.
But I have never tried circus riding. 
楼 纳
可是没学过演马戏。 
KONSUL BERNICK.
Altså dog ikke – 
BERNICK.
Also doch nicht – 
BERNICK.
Then you are not--? 
博尼克
这么说,你不是-- 
FRU BERNICK.
Ah, Gud ske lov! 
FRAU BERNICK.
Ah, Gott sei Dank! 
MRS. BERNICK.
Thank Heaven! 
博尼克太太
喔,谢天谢地! 
FRØKEN HESSEL.
Nej, vi kom såmæn som andre skikkelige folk, – rigtignok på anden plads, men det er vi vant til. 
LONA.
Nein, wir kommen wirklich wie andre anständige Leute, – freilich zweite Kajüte; doch daran sind wir gewöhnt. 
LONA.
No, we travelled like other respectable folk, second-class, certainly, but we are accustomed to that. 
楼 纳
我们在路上,吃,喝,住,都跟上等人一样。当然,舱位是二等,不过我们坐惯了,倒也不在乎。 
FRU BERNICK.
Vi, siger du? 
FRAU BERNICK.
Wir, sagst Du? 
MRS. BERNICK.
We, did you say? 
博尼克太太
你说“我们”? 
KONSUL BERNICK
(et skridt nærmere),
Hvilke vi? 
BERNICK
einen Schritt näher.
Wer ist das – wir? 
BERNICK
(taking a step for-ward).
Whom do you mean by “we”? 
博尼克
(向前一步)
“我们”是谁? 
FRØKEN HESSEL.
Jeg og barnet, naturligvis. 
LONA.
Ich und das Kind, – natürlich. 
LONA.
I and the child, of course. 
楼 纳
当然是我和我的孩子喽。 
FRUERNE
(med et udråb).
Barnet! 
DIE DAMEN
ausrufend:
Das Kind! 
THE LADIES
(with a cry).
The child! 
女客们
(齐声喊叫)
你的孩子! 
HILMAR TØNNESEN.
Hvad! 
HILMAR.
Was! 
HILMAR.
What? 
希尔马
什么! 
ADJUNKT RØRLUND.
Nå, det må jeg sige –! 
RÖRLUND.
Na, da muß ich sagen –! 
RORLUND.
I really must say--! 
罗 冷
真是--! 
FRU BERNICK.
Men hvad mener du, Lona? 
FRAU BERNICK.
Sprich, was meinst Du damit, Lona ? 
MRS. BERNICK.
But what do you mean, Lona? 
博尼克太太
楼纳,我不明白你的话。 
FRØKEN HESSEL.
Jeg mener naturligvis John; jeg har da ikke noget andet barn end John, véd jeg, – eller Johan, som I kaldte ham. 
LONA.
Ich meine natürlich John damit; habe ich doch kein andres Kind als John, soviel ich weiß – oder Johann, wie Ihr ihn nanntet. 
LONA.
I mean John, of course; I have no other child, as far as I know, but John, or Johan as you used to call him. 
楼 纳
我当然是指约恩说的,我只有这么一个孩子——就是你们从前叫他约翰的那个孩子。 
FRU BERNICK.
Johan –! 
FRAU BERNICK.
Johann –! 
MRS. BERNICK.
Johan-- 
博尼克太太
约翰! 
FRU RUMMEL
(sagte til fru Lynge).
Den forlorne broder! 
FRAU RUMMEL
leise zu Frau Lynge.
Der berüchtigte Bruder! 
MRS. RUMMEL
(in an undertone to mrs. lynge).
The scapegrace brother! 
鲁米尔太太
(低声向林纪太太)
就是那没出息的弟弟! 
KONSUL BERNICK
(nølende).
Er Johan med? 
BERNICK
zögernd.
Johann ist mit? 
BERNICK
(hesitatingly).
Is Johan with you? 
博尼克
(迟疑)
约翰跟你一块儿回来了? 
FRØKEN HESSEL.
Ja vel; ja vel; jeg rejser da ikke uden ham. Men I ser så sørgelige ud. Og så sidder I her i tusmørke og syr på noget hvidt. Der er da ikke dødsfald i familjen? 
LONA.
Jawohl, jawohl! Ohne ihn reise ich ja doch nicht. – Aber Ihr seht so traurig aus, und sitzt hier im Halbdunkel und näht was Weißes. Ist etwa ein Todesfall in der Familie? 
LONA.
Of course he is; I certainly would not come without him. Why do you look so tragical? And why are you sitting here in the gloom, sewing white things? There has not been a death in the family, has there? 
楼 纳
那还用说,我不能把他扔下。你们大家为什么这么愁眉苦脸地坐在这阴惨惨的屋子里缝白衣服? 是不是家里出了丧事? 
ADJUNKT RØRLUND.
Min frøken, De befinder Dem her i foreningen for de moralsk fordærvede – 
RÖRLUND.
Mein Fräulein! Sie sind hier im »Verein für die moralisch Verkommenen«! 
RORLUND.
Madam, you find yourself in the Society for Fallen Women. 
罗 冷
海斯尔小姐,在座的都是“堕落妇女进德会”会员-- 
FRØKEN HESSEL
(halv sagte).
Hvad siger De? Disse pene stilfærdige damer skulde være –? 
LONA
halblaut.
Was sagen Sie? Diese feinen, anständigen Damen wären – 
LONA
(half to herself).
What? Can these nice, quiet-looking ladies possibly be--? 
楼 纳
(一半自言自语)
什么?这些整整齐齐、规规矩矩的太太小姐难道真是-- 
FRU RUMMEL.
Nej nu må jeg sige –! 
FRAU RUMMEL.
Nein, – da hört doch alles auf –! 
MRS. RUMMEL.
Well, really--! 
鲁米尔太太
喔,太不像话了! 
FRØKEN HESSEL.
Ah, forstår, forstår! Men for pokker, det er jo fru Rummel! Og der sidder jo fru Holt også! Nå, vi tre er da ikke bleven yngre siden sidst. Men hør nu, I godtfolk; lad nu de moralsk fordærvede vente en dags tid; de blir da ikke værre for det. En glædesstund som denne – 
LONA.
Ah! verstehe, verstehe! Aber Donnerwetter, das ist ja Frau Rummel! Und da sitzt ja auch Frau Holt. Na, wir drei sind auch nicht jünger geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wißt Ihr was, Ihr guten Leute? Laßt jetzt die moralisch Verkommenen einen Tag warten; sie werden darum nicht schlimmer. Ein Moment der Freude wie dieser – 
LONA.
Oh, I understand! But, bless my soul, that is surely Mrs. Rummel? And Mrs. Holt sitting there too! Well, we three have not grown younger since the last time we met. But listen now, good people; let the Fallen Women wait for a day--they will be none the worse for that. A joyful occasion like this-- 
楼 纳
哦,我明白了!嗳呀,这不是鲁米尔太太吗!哦,霍尔特太太也在这儿!咱们三个人分手之后都不那么年轻了。可是,诸位善心的太太小姐,堕落的女人多等一天没关系。像今天这么个快活日子-- 
ADJUNKT RØRLUND.
En hjemkomst er ikke altid en glædesstund. 
RÖRLUND.
Eine Heimkehr ist nicht immer ein Moment der Freude. 
RORLUND.
A home-coming is not always a joyful occasion. 
罗 冷
回家不一定是快活事情。 
FRØKEN HESSEL.
Så? Hvorledes læser De Deres bibel, herr pastor? 
LONA.
So? Wie Sie Ihre Bibel lesen, Herr Pastor! 
LONA.
Indeed? How do you read your Bible, Mr. Parson? 
楼 纳
是吗?牧师先生,那么,《圣经》你是怎么读的? 
ADJUNKT RØRLUND.
Jeg er ikke pastor. 
RÖRLUND.
Ich bin nicht Pastor. 
RORLUND.
I am not a parson. 
罗 冷
我不是牧师。 
FRØKEN HESSEL.
Nå, så blir De det visst. – Men fy, fy, fy – dette moralske lintøj lugter så fordærvet, – akkurat som ligsvøb. Jeg er vant til luften på prærierne, jeg, skal jeg sige. 
LONA.
Nun, dann werden Sie’s gewiß noch. Aber pfui, pfui, pfui! Dieses moralische Leinenzeug riecht so verdorben – gerade wie ein Leichentuch. Ich bin die Luft der Prärien gewöhnt, will ich Euch sagen. 
LONA.
Oh, you will grow into one, then. But--faugh!--this moral linen of yours smells tainted, just like a winding-sheet. I am accustomed to the air of the prairies, let me tell you. 
楼 纳
喔,你现在不是,将来一定是。可是--呸!这些道德衬衣有一股霉味儿--好像死人穿的寿衣。告诉你们吧,我是闻惯了大草原上新鲜空气的人。 
KONSUL BERNICK
(tørrer panden).
Ja, her er virkelig noget kvalmt herinde. 
BERNICK
wischt sich die Stirn.
Ja, es ist wirklich etwas dumpf hier im Zimmer. 
BERNICK
(wiping his forehead).
Yes, it certainly is rather close in here. 
博尼克
(擦擦头上的汗)
不错,这儿的空气太闷了。 
FRØKEN HESSEL.
Vent, vent; vi skal nok komme op af gravkælderen. (trækker forhængene til side.) Fuldt dagslys må her være, når gutten kommer. Ja, der skal I se en gut, som har vasket sig – 
LONA.
Warte, warte! Aus der Totengruft da kommen wir schon noch heraus! Sie zieht die Vorhänge auf. Volles Tageslicht muß hier sein, wenn der Junge kommt! Da sollt Ihr einen Burschen sehen, der sich gewaschen hat! 
LONA.
Wait a moment; we will resurrect ourselves from this vault. (Pulls the curtains to one side) We must have broad daylight in here when the boy comes. Ah, you will see a boy then that has washed himself. 
楼 纳
别忙,咱们早晚有一天会从坟墓里爬出来。(把窗帘都拉开)回头我的孩子来的时候这屋子一定得豁亮通气才行。你们等着瞧吧,那孩子洗得干干净净的—— 
HILMAR TØNNESEN.
Uf! 
HILMAR.
Uh! 
HILMAR.
Ugh! 
希尔马
嘿! 
FRØKEN HESSEL
(åbner dør og vinduer).
– ja, det vil sige, når han får vasket sig – oppe i hotellet; for på dampskibet blev han skiden som et svin. 
LONA
öffnet Fenster und Türen.
– das heißt, wenn er sich gewaschen hat – oben im Hotel; denn auf dem Dampfschiff, da wurde er dreckig wie ein Schwein. 
LONA
(opening the verandah door and window).
I should say, when he has washed himself, up at the hotel--for on the boat he got piggishly dirty. 
楼 纳
(打开门窗)
他先得在旅馆里洗洗干净--他在轮船上脏得像猪一样。 
HILMAR TØNNESEN.
Uf, uf! 
HILMAR.
Uh! Uh! 
HILMAR.
Ugh, ugh! 
希尔马
嘿,嘿! 
FRØKEN HESSEL.
Uf? Ja, så sandelig er det ikke –! (peger på Hilmar og spørger de øvrige.) Går han her og driver og siger uf endnu? 
LONA.
Uh? Ja, wahrhaftig ist das nicht –? Sie zeigt auf Hilmar und fragt die übrigen: Treibt der sich hier noch immer herum und sagt: Uh ? 
LONA.
Ugh? Why, surely isn’t that--? (Points at HILDAR and asks the others): Is he still loafing about here saying “Ugh”? 
楼 纳
“嘿”?这不是--?(指着希尔马问别人)他还这么吊儿郎当不做事情,嘴里“嘿嘿嘿”的? 
HILMAR TØNNESEN.
Jeg driver ikke; jeg går her for min sygdoms skyld. 
HILMAR.
Ich treibe mich nicht herum – ich mache mir Motion wegen meines Leidens. 
HILMAR.
I do not loaf; it is the state of my health that keeps me here. 
希尔马
我不是不做事,我有病,大夫叫我休养。 
ADJUNKT RØRLUND.
Hm, mine damer, jeg tror ikke – 
RÖRLUND.
Hm, meine Damen, ich glaube nicht – 
RORLUND.
Ahem! Ladies, I do not think-- 
罗 冷
嗯哼!诸位太太小姐,看样子大家不想-- 
FRØKEN HESSEL
(der har fåt øje på Olaf).
Er det din, Betty? – Ræk mig labben, gut! Eller er du kanske ræd for din gamle stygge tante? 
LONA,
die Olaf erblickt hat.
Ist das Deiner, Betty? – Komm, gib mir die Pfote, Junge! Oder bist Du am Ende bange vor Deiner alten, häßlichen Tante? 
LONA
(who has noticed olaf).
Is he yours, Betty? Give me a paw, my boy! Or are you afraid of your ugly old aunt? 
楼 纳
(一眼看见渥拉夫)
贝蒂,这是你的孩子吗?好孩子,把小拳头伸出来!你怕你的丑老阿姨吗? 
ADJUNKT RØRLUND
(idet han tager sin bog under armen).
Mine damer, jeg tror ikke her er stemning for at arbejde videre idag. Men imorgen kommer vi jo sammen igen? 
RÖRLUND,
indem er sein Buch unter den Arm nimmt.
Meine Damen, ich glaube nicht, daß wir in der Stimmung sind, heute weiter zu arbeiten. Aber morgen kommen wir doch wieder zusammen? 
RORLUND
(putting his book under his arm).
Ladies, I do not think any of us is in the mood for any more work today. I suppose we are to meet again tomorrow? 
罗 冷
(把书夹在胳臂底下)
诸位太太小姐,看样子今天大家不想再工作了。那么咱们明天见,好不好?(客人纷纷起身告辞。) 
FRØKEN HESSEL
(idet de fremmede damer rejser sig for at tage afsked).
Ja, lad os det. Jeg skal være på pletten. 
LONA,
während die Damen aufstehen, um Abschied zu nehmen.
Jawohl, das wollen wir. Ich werde zur Stelle sein. 
LONA
(while the others are getting up and taking their leave).
Yes, let us. I shall be on the spot. 
楼 纳
(missing)
好吧。明天我也来。 
ADJUNKT RØRLUND.
De? Med tilladelse, frøken, hvad vil De gøre i vor forening? 
RÖRLUND.
Sie? Mit Verlaub, mein Fräulein, was wollen Sie in unserm Verein? 
RORLUND.
You? Pardon me, Miss Hessel, but what do you propose to do in our Society? 
罗 冷
你也来?对不起,海斯尔小姐,你到我们会里来干什么? 
FRØKEN HESSEL.
Jeg vil lufte ud, herr pastor. 
LONA.
Ich will auslüften, Herr Pastor! 
LONA.
I will let some fresh air into it, Mr. Parson. 
楼 纳
牧师先生,我想给你们放点新鲜空气进来。 
ANDEN AKT
(Havesalen i konsul Bernicks hus.)
(Fru Bernick sidder alene ved arbejdsbordet med sit sytøj. Lidt efter kommer konsul Bernick med hat på hovedet samt handsker og stok ind fra højre.)  
ZWEITER AKT
Das Gartenzimmer im Bernickschen Hause.
Frau Bernick sitzt allein am Nähtisch bei ihrer Arbeit. Gleich darauf kommt BERNICK, den Hut auf, mit Stock und Handschuhen, von rechts herein. 
ACT II
(SCENE.--The same room. MRS. BERNICK is sitting alone at the work-table, sewing. BERNICK comes in from the right, wearing his hat and gloves and carrying a stick.) 
第 二 幕>
(还是那间屋子。博尼克太太独自坐在活计桌子旁边缝东西。过了会儿,博尼克从右边进来,戴着帽子手套,拿着手杖。) 
FRU BERNICK.
Kommer du alt hjem, Karsten? 
FRAU BERNICK.
Du kommst schon nach Hause, Karsten? 
MRS. BERNICK.
Home already, Karsten? 
博尼克太太
卡斯腾,你这么快就回来了? 
KONSUL BERNICK.
Ja. Der er nogen jeg har sat stævne. 
BERNICK.
Ja. Ich habe jemand herbestellt. 
BERNICK.
Yes, I have made an appointment with a man. 
博尼克
回来了,我约了人到家里来。 
FRU BERNICK
(med et suk).
Å ja, Johan kommer vel herned igen, kan jeg tænke. 
FRAU BERNICK
mit einem Seufzer.
Ach ja! Vermutlich kommt Johann wieder. 
MRS. BERNICK
(with a sigh).
Oh yes, I suppose Johan is coming up here again. 
博尼克太太
(叹气)
唉,不错,大概约翰又快来了。 
KONSUL BERNICK.
Det er en mand, siger jeg. (sætter hatten fra sig.) Hvor er alle damerne henne idag? 
BERNICK.
Jemand, sage ich. Nimmt den Hut ab. Wo sind denn heut die Damen alle? 
BERNICK.
With a man, I said. (Lays down his hat.) What has become of all the ladies today? 
博尼克
不,我约的是个工人。(放下帽子) 那些女客今天怎么不来? 
FRU BERNICK.
Fru Rummel og Hilda havde ikke tid. 
FRAU BERNICK.
Frau Rummel und Hilda hatten keine Zeit. 
MRS. BERNICK.
Mrs. Rummel and Hilda hadn’t time to come. 
博尼克太太
鲁米尔太太和她女儿希尔达今天没工夫。 
KONSUL BERNICK.
Så? Sendt afbud? 
BERNICK.
So? Haben sie abgesagt? 
BERNICK.
Oh!--did they send any excuse? 
博尼克
哦!她们有信通知没有? 
FRU BERNICK.
Ja; de havde så meget at bestille i huset. 
FRAU BERNICK.
Ja! Sie hätten zu Haus so viel zu tun. 
MRS. BERNICK.
Yes, they had so much to do at home. 
博尼克太太
有,她们说今天家里事情太忙,分不开身。 
KONSUL BERNICK.
Forstår sig. Og de andre kommer naturligvis heller ikke? 
BERNICK.
Versteht sich. Und die andern kommen natürlich auch nicht? 
BERNICK.
Naturally. And of course the others are not coming either? 
博尼克
哼,当然。大概其余那些人也不来喽? 
FRU BERNICK.
Nej, de har også forfald idag. 
FRAU BERNICK.
Nein; die haben auch heut eine Abhaltung. 
MRS. BERNICK.
No, something has prevented them today, too. 
博尼克太太
不来了,她们都说有事,不能来。 
KONSUL BERNICK.
Det kunde jeg have sagt på forhånd. Hvor er Olaf henne? 
BERNICK.
Das hätt’ ich Dir vorhersagen können. Wo ist Olaf? 
BERNICK.
I could have told you that, beforehand. Where is Olaf? 
博尼克
我早就料到。渥拉夫在哪儿? 
FRU BERNICK.
Jeg lod ham gå lidt ud med Dina. 
FRAU BERNICK.
Ich habe ihn mit Dina ein bißchen an die Luft geschickt. 
MRS. BERNICK.
I let him go out a little with Dina. 
博尼克太太
我让他跟棣纳出去玩儿了。 
KONSUL BERNICK.
Hm; Dina, den forfløjne taske –. At hun straks igår kunde give sig så meget af med Johan –! 
BERNICK.
Hm; Dina, die leichtsinnige Person –. Daß sie sich gestern gleich so viel mit Johann abgeben mußte –! 
BERNICK.
Hm--she is a giddy little baggage. Did you see how she at once started making a fuss of Johan yesterday? 
博尼克
哼--棣纳那丫头很轻狂。你没看见她昨天一下子跟约翰那么亲热的样子? 
FRU BERNICK.
Men, kære Karsten, Dina véd jo slet ikke – 
FRAU BERNICK.
Aber, lieber Karsten, Dina weiß ja gar nicht – 
MRS. BERNICK.
But, my dear Karsten, you know Dina knows nothing whatever of-- 
博尼克太太
卡斯腾,棣纳一点儿都不知道-- 
KONSUL BERNICK.
Nå, men så skulde Johan ialfald have havt den takt, ikke at vise hende nogen opmærksomhed. Jeg så nok de øjne, købmand Vigeland satte op. 
BERNICK.
Na, dann hätte wenigstens Johann so viel Takt haben sollen, sie zu ignorieren. Ich habe recht gut gesehen, was für Augen Vigeland dazu machte. 
BERNICK.
No, but in any case Johan ought to have had sufficient tact not to pay her any attention. I saw quite well, from his face, what Vigeland thought of it. 
博尼克
她当然不知道,可是约翰应该有点分寸,不应该对她那么殷勤。从维纪兰脸上,我看得很清楚,他心里是怎么个想法。 
FRU BERNICK
(med sytøjet i skødet).
Karsten, kan du begribe, hvad de vil her hjemme? 
FRAU BERNICK
legt das Nähzeug in den Schoß.
Karsten, kannst Du verstehen, was sie hier wollen? 
MRS. BERNICK
(laying her sewing down on her lap).
Karsten, can you imagine what his objective is in coming here? 
博尼克太太
(把活计撂在腿上)
卡斯腾,你猜约翰回来干什么? 
KONSUL BERNICK.
Hm; han har jo en farm derover, som det nok ikke går synderlig godt med; og hun slog jo igår på, at de måtte rejse på anden plads – 
BERNICK.
Hm; er hat ja eine Farm drüben, mit der es wohl nicht sonderlich gut bestellt ist; Lona spielte ja gestern darauf an, daß sie zweite Kajüte reisen mußten – 
BERNICK.
Well--I know he has a farm over there, and I fancy he is not doing particularly well with it; she called attention yesterday to the fact that they were obliged to travel second class-- 
博尼克
嗯--他在美国办了个农场,搞得不大好。你没听楼纳昨天说他们坐不起头等舱,只能坐二等-- 
FRU BERNICK.
Ja, desværre, det må vel være noget sådant. Men at hun er fulgt med! Hun! Efter den blodige fornærmelse, hun har tilføjet dig –! 
FRAU BERNICK.
Ja, leider muß es wohl so etwas sein! – Aber daß sie mitgekommen ist! Sie! Nach der tödlichen Kränkung, die sie Dir zugefügt hat –! 
MRS. BERNICK.
Yes, I am afraid it must be something of that sort. But to think of her coming with him! She! After the deadly insult she offered you! 
博尼克太太
我听见了,我看准是那么回事。可是她怎么有脸跟约翰一块儿回来?她从前那么侮辱过你! 
KONSUL BERNICK.
Å, tænk ikke på disse gamle historier. 
BERNICK.
So denk doch nicht an diese alten Geschichten! 
BERNICK.
Oh, don’t think about that ancient history. 
博尼克
喔,那是过去的事,别再想了。 
FRU BERNICK.
Hvor kan jeg tænke på andet i denne tid? Han er jo dog min broder; – ja, det er ikke for hans skyld; men al den ubehagelighed, det vilde forvolde dig –. Karsten, jeg er så dødelig angst for at – 
FRAU BERNICK.
Wie kann ich unter diesen Umständen an andres denken? Er ist ja doch mein Bruder; – ja, es ist nicht seinetwegen; aber die vielen Unannehmlichkeiten, die Dir das verursachen würde – Karsten, mir ist so entsetzlich bange, daß – 
MRS. BERNICK.
How can I help thinking of it just now? After all, he is my brother--still, it is not on his account that I am distressed, but because of all the unpleasantness it would mean for you. Karsten, I am so dreadfully afraid! 
博尼克太太
我怎么能不想?他究竟是我亲兄弟。再说,我心里难受,不是为他,是担心他们回来会给你惹麻烦。卡斯腾,我真害怕-- 
KONSUL BERNICK.
Hvad er du angst for? 
BERNICK.
Wovor ist Dir bange? 
BERNICK.
Afraid of what? 
博尼克
害怕什么? 
FRU BERNICK.
Kan man ikke falde på at sætte ham fast for de penge, som blev borte for din moder? 
FRAU BERNICK.
Können sie ihn nicht fassen und einstecken wegen des Geldes, das Deiner Mutter entwendet wurde? 
MRS. BERNICK.
Isn’t it possible that they may send him to prison for stealing that money from your mother? 
博尼克太太
你看人家会不会为他偷你母亲款子的事情叫他坐牢? 
KONSUL BERNICK.
Å, hvad snak! Hvem kan bevise, at der blev penge borte? 
BERNICK.
Unsinn! Wer kann beweisen, daß Geld entwendet worden ist? 
BERNICK.
What rubbish! Who can prove that the money was stolen? 
博尼克
胡说!谁能证明我母亲丢过钱? 
FRU BERNICK.
Ak, Gud, det véd jo hele byen, desværre; og du har jo selv sagt – 
FRAU BERNICK.
Ach Gott, das weiß ja leider die ganze Stadt; und Du hast doch selbst gesagt – 
MRS. BERNICK.
The whole town knows it, unfortunately; and you know you said yourself. 
博尼克太太
这件事人人都知道。并且你自己也说过-- 
KONSUL BERNICK.
Jeg har ingenting sagt. Byen véd ingen besked om de affærer; det var altsammen løse rygter. 
BERNICK.
Nichts habe ich gesagt. Die Stadt, was weiß die von der Sache! Alles war haltloses Gerede. 
BERNICK.
I said nothing. The town knows nothing whatever about the affair; the whole thing was no more than idle rumour. 
博尼克
我没说过什么。别人也不知道这件事。外头那些话全都是谣言。 
FRU BERNICK.
O, hvor du er højmodig, Karsten! 
FRAU BERNICK.
Wie hochherzig Du bist, Karsten! 
MRS. BERNICK.
How magnanimous you are, Karsten! 
博尼克太太
卡斯腾,你这人真是宽宏大量! 
KONSUL BERNICK.
Lad være med disse mindelser, siger jeg! Du véd ikke, hvor du piner mig ved at rippe op i alt dette. (han går op og ned ad gulvet; derpå slænger han stokken fra sig.) At de også skulde komme hjem just nu, – nu, da jeg behøver en ublandet god stemning både i byen og i pressen. Der vil blive skrevet korrespondancer til aviserne i nabobyerne. Tager jeg vel imod dem, eller tager jeg slet imod dem, så vil det blive drøftet og udtydet. Der vil blive rørt op i alt dette gamle, – ligesom du gør. I et samfund, som vort –. (kaster handskerne mod bordpladen.) Og ikke et menneske har jeg her, som jeg kan tale med og søge nogen støtte hos. 
BERNICK.
Verschone mich mit diesen Erinnerungen, sage ich! Du weißt nicht, wie Du mich peinigst, wenn Du alle diese Dinge wieder aufwärmst. Er geht im Zimmer auf und ab; darauf schleudert er den Stock fort. Daß sie auch gerade jetzt kommen mußten, – jetzt, wo ich in der Stadt wie in der Presse eine durch nichts getrübte Stimmung brauche! Da wird man Korrespondenzen an die Zeitungen der Nachbarstädte schicken. Nehme ich die beiden gut oder nehme ich sie schlecht auf, – das eine wird so gut diskutiert und bekrittelt werden wie das andere. Da werden die Leute diese ganze alte Sache aufrühren – genau so wie Du. In einer Gesellschaft wie der unsrigen –. Er wirft die Handschuhe auf den Tisch. Und nicht einen Menschen habe ich, mit dem ich mich aussprechen könnte, an dem ich eine Stütze hätte. 
BERNICK.
Do not let us have any more of these reminiscences, please! You don’t know how you torture me by raking all that up. (Walks up and down; then flings his stick away from him.) And to think of their coming home now--just now, when it is particularly necessary for me that I should stand well in every respect with the town and with the Press. Our newspaper men will be sending paragraphs to the papers in the other towns about here. Whether I receive them well, or whether I receive them ill, it will all be discussed and talked over. They will rake up all those old stories--as you do. In a community like ours--(Throws his gloves down on the table.) And I have not a soul here to whom I can talk about it and to whom I can go for support. 
博尼克
别翻这些旧账了,好不好!你不知道,你翻这些旧账我心里多难受!(在屋里走来走去,忽然把手杖往旁边一扔)岂有此理,他们偏偏在这时候回来--目前这时候我最怕地方上和报馆里的人说闲话。各地的报纸上一定都有人写文章。不管我看了那些文章态度怎么样,他们反正会--像你似的--把从前的旧账翻出来。在咱们这社会里--(把手套往桌上一扔)我又没个知心的人可以谈谈这件事,可以帮我一把忙。 
FRU BERNICK.
Slet ingen, Karsten? 
FRAU BERNICK.
Gar keinen, Karsten? 
MRS. BERNICK.
No one at all, Karsten? 
博尼克太太
卡斯腾,一个知心人你都没有? 
KONSUL BERNICK.
Nej, hvem skulde det være? – At få dem på halsen netop nu! Det er ikke tvivl om, at de vil gøre skandale på en eller anden måde, – især hun. Er det da ikke også en ulykke at have slige mennesker i sin familje! 
BERNICK.
Nein, wer sollte das sein? – Sie gerade jetzt auf dem Hals zu haben! Es ist gar kein Zweifel, daß sie auf eine oder die andere Art Skandal machen, besonders Lona. Ist es nicht ein Unglück, solche Menschen in seiner Familie zu haben! 
BERNICK.
No--who is there? And to have them on my shoulders just at this moment! Without a doubt they will create a scandal in some way or another--she, in particular. It is simply a calamity to be connected with such folk in any way! 
博尼克
没有,你说是谁? 偏偏在这当口他们回来给我添麻烦! 不用说,他们准得闹乱子--楼纳更靠不住。有这种亲戚简直倒霉透了! 
FRU BERNICK.
Ja, jeg kan da ikke hjælpe for at – 
FRAU BERNICK.
Ich kann doch nichts dafür, daß – 
MRS. BERNICK.
Well, I can’t help their-- 
博尼克太太
可是我有什么办法-- 
KONSUL BERNICK.
Hvad kan du ikke hjælpe for? At du er i slægt med dem? Nej, det er et meget sandt ord. 
BERNICK.
Wofür kannst Du nichts? Daß Du mit ihnen verwandt bist? Nein, das ist ein sehr wahres Wort. 
BERNICK.
What can’t you help? Their being your relations? No, that is quite true. 
博尼克
你说什么事没办法?你没办法叫他们不做你的姐姐弟弟?这倒是实话。 
FRU BERNICK.
Og jeg har heller ikke bedt dem komme hjem. 
FRAU BERNICK.
Und ich habe sie auch nicht gebeten, zurückzukommen. 
MRS. BERNICK.
And I did not ask them to come home. 
博尼克太太
再说,我也没叫他们回来。 
KONSUL BERNICK.
Se så; der har vi det! Jeg har ikke bedt dem komme hjem; jeg har ikke skrevet efter dem; jeg har ikke trukket dem hjem efter hårene! Å, jeg kan hele remsen udenad. 
BERNICK.
Siehst Du, da haben wir’s! Ich habe sie nicht gebeten zurückzukommen; ich habe nicht deswegen an sie geschrieben; ich habe sie nicht an den Haaren herbeigezogen. O, die Litanei, die kann ich schon auswendig! 
BERNICK.
That’s it--go on! “I did not ask them to come home; I did not write to them; I did not drag them home by the hair of their heads!” Oh, I know the whole rigmarole by heart. 
博尼克
对--又来了!“我没叫他们回来!我没给他们写信!我没揪着他们的头发把他们拉回来!”喔,这些话我都背得出来了。 
FRU BERNICK
(brister i gråd).
Men du er da også så ukærlig – 
FRAU BERNICK
bricht in Tränen aus.
Du bist aber auch so lieblos – 
MRS. BERNICK
(bursting into tears).
You need not be so unkind-- 
博尼克太太
(哭起来)
你犯不上这么欺负我! 
KONSUL BERNICK.
Ja, det er ret; giv dig til at græde, så byen også skal få det at snakke om. Lad være med det tosseri, Betty. Sæt dig udenfor; her kan komme nogen. Skal man kanske se madamen med røde øjne? Jo, det vilde være dejligt, om det kom ud iblandt folk at –. Nå, der hører jeg nogen i gangen. (det banker.) Kom ind!
(Fru Bernick går ud på havetrappen med sit sytøj. Skibsbygger Aune kommer ind fra højre.)  
BERNICK.
So ist’s recht! Weine nur noch, damit die Stadt auch darüber klatschen kann! Laß die Albernheiten, Betty! Setz’ Dich draußen hin; es könnte jemand kommen. Soll man vielleicht die Madam mit verweinten Augen sehen? Das wäre herrlich, wenn es unter die Leute käme, daß –. Es klopft. Herein!
Frau Bernick geht mit ihrem Nähzeug auf die Terrasse. AUNE kommt von rechts. 
BERNICK.
Yes, that’s right--begin to cry, so that our neighbours may have that to gossip about too. Do stop being so foolish, Betty. Go and sit outside; some one may come in here. I don’t suppose you want people to see the lady of the house with red eyes? It would be a nice thing, wouldn’t it, if the story got out about that--. There, I hear some one in the passage. (A knock is heard at the door.) Come in!
(MRS. BERNICK takes her sewing and goes out down the garden steps. AUNE comes in from the right.) 
博尼克
对,动不动就哭,好让街坊邻居嚼舌头。贝蒂,别胡闹了。上外头去坐着,这儿也许有人来。你是不是要让人家看见你红着眼睛? 这事要是传出去,可就糟了--- 喔,外头过道里有人来了。(有人敲门)进来!
(博尼克太太赶紧拿了活计走到廊子里。渥尼从右边进来。) 
SKIBSBYGGER AUNE.
Goddag, herr konsul. 
AUNE.
Guten Tag, Herr Konsul. 
AUNE.
Good morning, Mr. Bernick. 
渥 尼
您早,博尼克先生。 
KONSUL BERNICK.
Goddag. Nå, De kan vel gætte, hvad det er, jeg vil Dem? 
BERNICK.
Guten Tag. Na, Sie ahnen wohl schon, was ich von Ihnen will? 
BERNICK.
Good morning. Well, I suppose you can guess what I want you for? 
博尼克
你早,你大概知道我叫你有什么事? 
SKIBSBYGGER AUNE.
Fuldmægtigen talte igår om, at konsulen ikke skulde være fornøjet med – 
AUNE.
Der Herr Prokurist sprach gestern davon, daß Sie nicht zufrieden sind mit – 
AUNE.
Mr. Krap told me yesterday that you were not pleased with-- 
渥 尼
克拉普先生昨天跟我说您不满意这-- 
KONSUL BERNICK.
Jeg er misfornøjet med det hele stel på værftet, Aune. De kommer jo ingen vej med havaristerne. «Palmetræet“ burde have været under sejl for længe siden. Købmand Vigeland går her hver dag og plager mig; det er en vanskelig mand at have til medreder. 
BERNICK.
Ich bin mit der ganzen Wirtschaft auf der Werft unzufrieden, Aune. Sie kommen ja nicht vorwärts mit den Havaristen. Der »Palmbaum« hätte schon längst unter Segel sein sollen. Herr Vigeland kommt jeden Tag her und drängt mich; den Mann zum Mitreeder zu haben, das ist kein Vergnügen. 
BERNICK.
I am displeased with the whole management of the yard, Aune. The work does not get on as quickly as it ought. The “Palm Tree” ought to have been under sail long ago. Mr. Vigeland comes here every day to complain about it; he is a difficult man to have with one as part owner. 
博尼克
渥尼,造船厂的情形我全都不满意。修理工程做得太慢。“棕树”号早就该开出去。维纪兰先生天天跑来说闲话。他这人爱找碴儿,跟他同事不容易对付。 
SKIBSBYGGER AUNE.
„Palmetræet“ kan gå tilsjøs iovermorgen. 
AUNE.
Der »Palmbaum« kann übermorgen in See gehen. 
AUNE.
The “Palm Tree” can go to sea the day after tomorrow. 
渥 尼
“棕树”号后天就能开出去。 
KONSUL BERNICK.
Nå endelig. Men Amerikaneren, „Indian Girl“, som har ligget her i fem uger og – 
BERNICK.
Na, endlich. Aber »Indian Girl«, – der Amerikaner, der seit fünf Wochen hier liegt und – 
BERNICK.
At last. But what about the American ship, the “Indian Girl,” which has been laid up here for five weeks and-- 
博尼克
居然有这么一天!可是那只美国船“印第安少女”号在这儿五个星期了-- 
SKIBSBYGGER AUNE.
Amerikaneren? Jeg har forståt det, som om vi først og fremst skulde lægge al kraft på Deres eget skib. 
AUNE.
Der Amerikaner? Ich habe gemeint, wir sollten zuerst mit allen Kräften an Ihrem eigenen Schiff arbeiten. 
AUNE.
The American ship? I understood that, before everything else, we were to work our hardest to get your own ship ready. 
渥 尼
那只美国船?我当是您要我们把您自己的船先修好呢。 
KONSUL BERNICK.
Det har jeg ikke givet Dem nogen anledning til at tro. Der skulde gøres al mulig fortgang med Amerikaneren også; men det sker ikke. 
BERNICK.
Ich habe Ihnen keine Veranlassung gegeben, das zu glauben; auch mit dem Amerikaner hätten Sie sich möglichst beeilen sollen; aber das geschieht nicht. 
BERNICK.
I gave you no reason to think so. You ought to have pushed on as fast as possible with the work on the American ship also; but you have not. 
博尼克
我从来没给过你这种指示。你应该同时尽力赶修那只美国船,可是你没这么办。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Skuden er pilråden i bunden, herr konsul; jo mere vi lapper på den, jo værre blir det. 
AUNE.
Der Boden der Schute ist durch und durch morsch, Herr Konsul. Je mehr wir daran flicken, desto schlimmer wird es. 
AUNE.
Her bottom is completely rotten, Mr. Bernick; the more we patch it, the worse it gets. 
渥 尼
那只船的船底烂得像块糟木头,博尼克先生。越修理越糟。 
KONSUL BERNICK.
Det er ikke derfra det skriver sig. Fuldmægtig Krap har sagt mig hele sandheden. De forstår ikke at arbejde med de nye maskiner, som jeg har anskaffet, – eller rettere, De vil ikke arbejde med dem. 
BERNICK.
Nicht das ist die Ursache. Krap hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Sie verstehen nicht mit den neuen Maschinen zu arbeiten, die ich angeschafft habe, – oder richtiger, Sie wollen nicht damit arbeiten. 
BERNICK.
That is not the reason. Krap has told me the whole truth. You do not understand how to work the new machines I have provided--or rather, you will not try to work them. 
博尼克
我知道并不是那么回事。克拉普把实情都告诉我了。原因是你不会用新机器--或者不如说,你不愿意用新机器。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Herr konsul, jeg er nu oppe i de femti år; lige fra guttealderen har jeg været vant til den gamle arbejdsmåde – 
AUNE.
Herr Konsul, ich bin nun schon hoch in den Fünfzigern und bin die alte Arbeitsweise von Kindheit an gewöhnt – 
AUNE.
Mr. Bernick, I am well on in the fifties; and ever since I was a boy I have been accustomed to the old way of working-- 
渥 尼
博尼克先生,我是眼看快六十的人了,打小时候起我就用惯了那套老办法-- 
KONSUL BERNICK.
Den kan vi ikke bruge nutildags. De må ikke tro, Aune, at det er for fordelens skyld; den behøver jeg heldigvis ikke; men jeg har hensyn at tage til det samfund, jeg lever i, og til den forretning, jeg står i spidsen for. Det er fra mig fremskridtene må komme, ellers kommer de aldrig. 
BERNICK.
Die nützt uns heutzutage nichts mehr. Glauben Sie nur nicht, Aune, es wäre mir um den Gewinn zu tun; das habe ich glücklicherweise nicht nötig. Aber ich habe Rücksicht zu nehmen auf die Gesellschaft, in der ich lebe, und auf das Geschäft, dem ich vorstehe. Von mir muß der Fortschritt kommen, oder er kommt gar nicht. 
BERNICK.
We cannot work that way now-a-days. You must not imagine, Aune, that it is for the sake of making profit; I do not need that, fortunately; but I owe consideration to the community I live in, and to the business I am at the head of. I must take the lead in progress, or there would never be any. 
博尼克
那套老办法现在吃不开了。渥尼,你别以为我净是为多赚钱。我不是等钱花的人。我对社会和船厂都有责任。我得带头求进步,要不然事业就不会有进步。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Jeg vil også gerne fremskridt, herr konsul. 
AUNE.
Ich will auch den Fortschritt, Herr Konsul. 
AUNE.
I welcome progress too, Mr. Bernick. 
渥 尼
博尼克先生,我不反对求进步。 
KONSUL BERNICK.
Ja, for Deres indskrænkede kreds, for arbejderstanden. Å, jeg kender nok Deres agitationer; De holder taler; De vigler folkene op; men når et håndgribeligt fremskridt tilbyder sig, som nu med vore maskiner, så vil De ikke være med; så blir De ræd. 
BERNICK.
Ja, für Ihren engen Kreis, den Arbeiterstand. O, ich weiß recht gut um Ihre Agitationen. Sie halten Reden; Sie wiegeln die Leute auf; aber wenn sich ein handgreiflicher Fortschritt darbietet, wie jetzt mit unsern Maschinen, dann wollen Sie nicht mitgehen, dann wird Ihnen angst. 
BERNICK.
Yes, for your own limited circle--for the working class. Oh, I know what a busy agitator you are; you make speeches, you stir people up; but when some concrete instance of progress presents itself--as now, in the case of our machines--you do not want to have anything to do with it; you are afraid. 
博尼克
不错,你不反对为自己的小圈子求进步--不反对为工人阶级求进步。嗯,你那一套鼓动风潮的本领我都知道!你会演说,你会煽动工人,可是一碰见真正进步的东西--像咱们厂里的新机器--你就不赞成了。你心里害怕。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Ja, jeg blir virkelig ræd, herr konsul; jeg blir ræd på de manges vegne, som maskinerne tar brødet fra. Konsulen taler så ofte om at tage hensyn til samfundet; men jeg tænker, at samfundet har vel også sine pligter. Hvor tør lærdommen og kapitalen sætte de nye opfindelser ind i arbejdet, før samfundet får oplært en slægt, som kan bruge dem? 
AUNE.
Ja, mir wird wirklich angst, Herr Konsul. Mir wird angst um der vielen willen, denen die Maschinen das Brot wegnehmen. Herr Konsul, Sie sprechen so oft davon, daß man Rücksicht auf die Gesellschaft nehmen müßte; aber die Gesellschaft, denke ich, hat doch wohl auch ihre Pflichten. Wie dürfen die Wissenschaft und das Kapital die neuen Erfindungen einführen, ehe die Gesellschaft ein Geschlecht herangebildet hat, das den Erfindungen gewachsen ist? 
AUNE.
Yes, I really am afraid, Mr. Bernick. I am afraid for the number of men who will have the bread taken out of their mouths by these machines. You are very fond, sir, of talking about the consideration we owe to the community; it seems to me, however, that the community has its duties too. Why should science and capital venture to introduce these new discoveries into labour, before the community has had time to educate a generation up to using them? 
渥 尼
不错,我心里害怕。我怕新机器挤破工人的饭碗。先生,您常说咱们对社会有责任,可是,据我看,社会对咱们也有责任。为什么社会不先训练一批会用新技术的工人,就冒冒失失把科学上的新发明用在工厂里? 
KONSUL BERNICK.
De læser og grubler formeget, Aune; det har De ikke godt af; det er det, som gør Dem misfornøjet med Deres stilling. 
BERNICK.
Sie lesen und grübeln zu viel, Aune; daran tun Sie nicht gut; das eben macht Sie unzufrieden mit Ihrer Lage. 
BERNICK.
You read and think too much, Aune; it does you no good, and that is what makes you dissatisfied with your lot. 
博尼克
渥尼,你书看得太多,问题想得太多。这对你没好处。你这人不安分也就在这上面。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Det er ikke det, herr konsul; men jeg kan ikke tåle at se den ene brave arbejder afskediges efter den anden og gøres brødløs for disse maskiners skyld. 
AUNE.
Das ist es nicht, Herr Konsul; aber ich kann es nicht ertragen, einen braven Arbeiter nach dem andern verabschiedet zu sehen und wegen dieser Maschinen brotlos gemacht. 
AUNE.
It is not, Mr. Bernick; but I cannot bear to see one good workman dismissed after another, to starve because of these machines. 
渥 尼
博尼克先生,这倒不是,我心里难受的是眼看着好工人一个个的让新机器挤得没饭吃。 
KONSUL BERNICK.
Hm; da bogtrykkerkunsten blev opfunden, blev mange skriverkarle brødløse. 
BERNICK.
Hm, wie die Buchdruckerkunst erfunden wurde, da wurden viele Schreiber brotlos. 
BERNICK.
Hm! When the art of printing was discovered, many a quill-driver was reduced to starvation. 
博尼克
哼!从前发明了印刷技术,好些抄写员没饭吃,道理还不是一样。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Vilde konsulen været så glad i den kunst, hvis De dengang havde været skriverkarl? 
AUNE.
Und würden Sie, Herr Konsul, über diese Kunst so froh gewesen sein, wenn Sie damals Schreiber gewesen wären? 
AUNE.
Would you have admired the art so greatly if you had been a quill-driver in those days, sir? 
渥 尼
先生,要是您是个抄写员,您会不会那么喜欢印刷技术? 
KONSUL BERNICK.
Jeg har ikke havt bud efter Dem for at disputere. Jeg har ladet Dem kalde for at sige Dem, at vor havarist „Indian Girl“ skal være færdig til at gå under sejl iovermorgen. 
BERNICK.
Ich habe Sie nicht herbestellt, um zu disputieren. Ich habe Sie rufen lassen, um Ihnen zu sagen, daß unser Havarist »Indian Girl« bis übermorgen repariert und seetüchtig sein muß. 
BERNICK.
I did not send for you to argue with you. I sent for you to tell you that the “Indian Girl” must be ready to put to sea the day after tomorrow. 
博尼克
我不是找你来斗嘴的。我叫你来告诉你,“印第安少女”号后天一定得开出去。 
SSIBSBYGGER AUNE.
Men, herr konsul – 
AUNE.
Aber, Herr Konsul – 
AUNE.
But, Mr. Bernick-- 
渥 尼
可是,博尼克先生-- 
KONSUL BERNICK.
Iovermorgen, hører De; på samme tid som vort eget skib; ikke en time senere. Jeg har mine gode grunde til at drive på den sag. Har De læst avisen for imorges? Nå, så véd De, at Amerikanerne har gjort optøjer igen. Dette ryggesløse pak sætter jo hele byen på ende; der går ingen nat hen uden at her er slagsmål i værtshusene og på gaderne; al den anden vederstyggelighed vil jeg nu ikke tale om. 
BERNICK.
Übermorgen, hören Sie! Zu gleicher Zeit mit unserm eignen Schiff; nicht eine Stunde später! Ich habe meine guten Gründe, die Sache zu beschleunigen. Haben Sie heut morgen die Zeitung gelesen? Na, dann wissen Sie auch, daß die Amerikaner wieder Unfug getrieben haben. Dies ruchlose Pack kehrt ja in der Stadt das Unterste zu oberst. Keine Nacht vergeht ohne Schlägereien in den Wirtshäusern und auf den Straßen, von allen andern Widerwärtigkeiten gar nicht zu reden. 
BERNICK.
The day after tomorrow, do you hear?--at the same time as our own ship, not an hour later. I have good reasons for hurrying on the work. Have you seen today’s paper? Well, then you know the pranks these American sailors have been up to again. The rascally pack are turning the whole town upside down. Not a night passes without some brawling in the taverns or the streets--not to speak of other abominations. 
博尼克
后天,听见没有? 跟咱们自己的船同时开出去,晚一点钟都不行。我不是平白无故催你。你没看今天的报纸吗? 看了报纸你就知道美国水手又在闹乱子了。这批下流东西把咱们这地方搅得天翻地覆。没有一个晚上酒馆里大街上没有打架的事情 --- 更不用说别的下流事了。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Ja, det er visst nok, at de er slemme folk. 
AUNE.
Das ist wahr, es sind arge Leute. 
AUNE.
Yes, they certainly are a bad lot. 
渥 尼
不错,那伙人真不是好东西。 
KONSUL BERNICK.
Og hvem er det, som får skylden for dette uvæsen? Det er mig! Ja, det er mig, det går ud over. Disse avisskrivere skumler på en forblommet måde over, at vi lægger hele arbejdskraften på „Palmetræet“. Jeg, der har den opgave, ved exemplets magt at virke på mine medborgere, må lade mig kaste sligt i næsen. Det tåler jeg ikke. Jeg er ikke tjent med, at mit navn blir således tilsølet. 
BERNICK.
Und wem wird das Unwesen in die Schuhe geschoben? Mir! Ja, über mich geht’s her. Diese Zeitungsschreiber schmähen in verblümter Weise, wir konzentrierten die ganze Arbeitskraft auf den »Palmbaum«. Ich, der ich die Aufgabe habe, durch die Macht des Beispiels auf meine Mitbürger zu wirken, muß mir dergleichen unter die Nase reiben lassen. Das ertrage ich nicht. Ich lasse mir’s nicht gefallen, daß mein Name derart besudelt wird. 
BERNICK.
And who is it that has to bear the blame for all this disorder? It is I! Yes, it is I who have to suffer for it. These newspaper fellows are making all sorts of covert insinuations because we are devoting all our energies to the “Palm Tree.” I, whose task in life it is to influence my fellow-citizens by the force of example, have to endure this sort of thing cast in my face. I am not going to stand that. I have no fancy for having my good name smirched in that way. 
博尼克
他们胡闹,挨骂的是谁?挨骂的是我!倒霉的是我!报馆里那些家伙都在暗地里骂咱们,说咱们把全副力量都用在“棕树”号船上了。带头作榜样是我的责任,可是结果反倒做了大家的箭靶子。这份儿冤枉我可受不了!我的名誉不能让人家这么白糟蹋。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Å, konsulens navn er så godt, at det kan bære både det og mere. 
AUNE.
O, der Name des Herrn Konsul ist so gut, daß er dies und noch mehr aushalten kann. 
AUNE.
Your name stands high enough to endure that and a great deal more, sir. 
渥 尼
先生,您的名誉好得很,别说这点儿小风险,就是再大点儿也禁得住。 
KONSUL BERNICK.
Ikke nu; just i denne tid har jeg brug for al den agtelse og velvilje, som mine medborgere kan skænke mig. Jeg har et stort foretagende igære, som De vel har hørt; men lykkes det ildesindede mennesker at rokke den ubetingede tillid til min person, så kan det berede mig de største vanskeligheder. Derfor vil jeg for enhver pris undgå disse ondskabsfulde og skumlende avisskriverier, og derfor har jeg sat fristen til iovermorgen. 
BERNICK.
Nicht jetzt. Gerade in diesem Augenblick brauche ich mehr denn je die ganze Achtung und das ganze Wohlwollen, das meine Mitbürger für mich haben. Ich habe, wie Sie vielleicht gehört haben, ein großes Unternehmen vor; gelingt es aber diesen böswilligen Menschen, das unbedingte Vertrauen in meine Person zu erschüttern, so können mir daraus die größten Schwierigkeiten erwachsen. Darum will ich um jeden Preis den boshaften und verleumderischen Zeitungsschreibereien aus dem Wege gehen, und darum hab’ ich den Termin auf übermorgen festgesetzt. 
BERNICK.
Not just now. At this particular moment I have need of all the respect and goodwill my fellow-citizens can give me. I have a big undertaking on, the stocks, as you probably have heard; but, if it should happen that evil-disposed persons succeeded in shaking the absolute confidence I enjoy, it might land me in the greatest difficulties. That is why I want, at any price, to avoid these shameful innuendoes in the papers, and that is why I name the day after tomorrow as the limit of the time I can give you. 
博尼克
目前可不行。目前这当口,我特别需要别人尊敬我,对我有好感。我正在计划一件大事业,也许你已经听说过。要是不怀好意的人破坏了我的信用,我以后的事可就难办了。无论如何我得把这些骂人的嘴堵一堵。我限你后天把“印第安少女”号开出去也是为这个。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Herr konsul, De kunde ligeså gerne sætte fristen til i eftermiddag. 
AUNE.
Herr Konsul, Sie könnten ebensogut den Termin auf heut nachmittag festsetzen. 
AUNE.
Mr. Bernick, you might just as well name this afternoon as the limit. 
渥 尼
博尼克先生,其实您限我今天下午开船也一样。 
KONSUL BERNICK.
De mener, at jeg forlanger umuligheder? 
BERNICK.
Sie meinen, ich verlange Unmögliches? 
BERNICK.
You mean that I am asking an impossibility? 
博尼克
你是不是说后天开船绝对办不到? 
SKIBSBYGGER AUNE.
Ja, med den arbejdsstok, vi nu har – 
AUNE.
Mit dem Stamm von Arbeitern, den wir jetzt haben – 
AUNE.
Yes, with the hands we have now at the yard. 
渥 尼
不错,咱们厂里总共只有那么些工人-- 
KONSUL BERNICK.
Godt, godt; – så får vi se os om andetsteds. 
BERNICK.
Gut, gut, – so müssen wir uns anderweitig umsehen. 
BERNICK.
Very good; then we must look about elsewhere. 
博尼克
好吧,那么咱们只好到别处想法子。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Vil De virkelig afskedige endnu flere af de gamle arbejdere? 
AUNE.
Wollen Sie wirklich noch mehr von unsern alten Arbeitern entlassen? 
AUNE.
Do you really mean, sir, to discharge still more of your old workmen? 
渥 尼
先生,您是不是想再开除几个老工人? 
KONSUL BERNICK.
Nej, det tænker jeg ikke på. 
BERNICK.
Nein, das ist nicht meine Absicht. 
BERNICK.
No, I am not thinking of that. 
博尼克
不,我没这意思。 
SKIBSBYGGER AUNE.
For jeg tror nok, det vilde sætte ondt blod både i byen og i aviserne, om De gjorde det. 
AUNE.
Es würde auch meines Erachtens böses Blut machen, wenn Sie das täten, in der Stadt – wie in den Zeitungen. 
AUNE.
Because I think it would cause bad blood against you both among the townsfolk and in the papers, if you did that. 
渥 尼
您要是这么办的话,恐怕地方上的人和各报馆都会说闲话。 
KONSUL BERNICK.
Ikke umuligt; derfor lar vi det også være. Men hvis ikke „Indian Girl“ er udklareret iovermorgen, så afskediger jeg Dem. 
BERNICK.
Wohl möglich; darum sehe ich auch davon ab. Doch wenn »Indian Girl« übermorgen nicht klar ist, so entlasse ich Sie
BERNICK.
Very probably; therefore, we will not do it. But, if the “Indian Girl” is not ready to sail the day after tomorrow, I shall discharge you. 
博尼克
很可能,所以我不想这么办。可是,要是“印第安少女”号后天走不成,我就开除你。 
SKIBSBYGGER AUNE
(med et ryk).
Mig! (han ler.) Nu spøger De, herr konsul. 
AUNE
mit einem Ruck.
Mich? Er lacht. Jetzt scherzen Sie, Herr Konsul. 
AUNE
(with a start).
Me! (He laughs.) You are joking, Mr. Bernick. 
渥 尼
(吓了一跳)
开除我!(大笑起来)博尼克先生,您别跟我开玩笑。 
KONSUL BERNICK.
Det skulde De ikke stole på. 
BERNICK.
Darauf bauen Sie lieber nicht. 
BERNICK.
I should not be so sure of that, if I were you. 
博尼克
你别当我跟你开玩笑。 
SKIBSBYGGER AUNE.
De kunde tænke på at afskedige mig? Mig, hvis far og farfar har været i værftets tjeneste alle sine levedage, og jeg selv ligeså – 
AUNE.
Sie könnten die Absicht haben, mich zu entlassen? Mich, dessen Vater und Großvater schon ihr Lebelang auf der Werft gedient haben wie ich selbst – 
AUNE.
Do you mean that you can contemplate discharging me?--Me, whose father and grandfather worked in your yard all their lives, as I have done myself--? 
渥 尼
您真想开除我?我爸爸,还有我爷爷,都在您厂里干了一辈子,我自己-- 
KONSUL BERNICK.
Hvem er det, som tvinger mig til det? 
BERNICK.
Wer zwingt mich denn dazu? 
BERNICK.
Who is it that is forcing me to do it? 
博尼克
我问你,谁逼着我开除你? 
SKIBSBYGGER AUNE.
De forlanger umulige ting, herr konsul. 
AUNE.
Sie verlangen Unmögliches, Herr Konsul. 
AUNE.
You are asking what is impossible, Mr. Bernick. 
渥 尼
博尼克先生,您要我做的事根本办不到。 
KONSUL BERNICK.
Å, en god vilje kender ingen umuligheder. Ja eller nej; svar mig bestemt, eller De har Deres afsked på stedet. 
BERNICK.
I, bei etwas gutem Willen ist nichts unmöglich. Ja oder nein? Antworten Sie mir bestimmt, oder Sie haben Ihre Entlassung auf der Stelle. 
BERNICK.
Oh, where there’s a will there’s a way. Yes or no; give me a decisive answer, or consider yourself discharged on the spot. 
博尼克
哼,常言说得好,有志者事竟成。一句话,办得到还是办不到?干脆答复我,要不然我马上就把你开除。 
SKIBSBYGGER AUNE
(et skridt nærmere).
Herr konsul, har De tænkt rigtig over, hvad det vil sige at give en gammel arbejder afsked. De mener, at han får se sig om efter noget andet? Å ja, det kan han nok; men er det dermed gjort? De skulde engang være tilstede i en slig afskediget arbejders hus den kveld han kommer hjem og sætter redskabskisten indenfor døren. 
AUNE
einen Schritt näher.
Herr Konsul, haben Sie sich’s auch recht überlegt, was es heißt, einem alten Arbeiter den Abschied zu geben? Sie meinen, er soll sich nur nach etwas anderem umsehen? O ja, das kann er wohl! Aber ist es damit getan? Sie sollten nur einmal im Hause solch eines entlassenen Arbeiters zugegen sein den Abend, wenn er heimkommt und sein Handwerkszeug an die Wand stellt. 
AUNE
(coming a step nearer to him).
Mr. Bernick, have you ever realised what discharging an old workman means? You think he can look about for another job? Oh, yes, he can do that; but does that dispose of the matter? You should just be there once, in the house of a workman who has been discharged, the evening he comes home bringing all his tools with him. 
渥 尼
(走近一步)
博尼克先生,您大概没仔细想开除个老工人是怎么回事。您说他可以到别处另找事。不错,他也许可以这么办,可是事情真这么简单吗? 您应该到一个被开除的工人家里看一看,看他晚上带着家伙回家时心里是什么滋味儿。 
KONSUL BERNICK.
Tror De jeg afskediger Dem med let hjerte? Har jeg ikke altid været en rimelig husbond? 
BERNICK.
Glauben Sie, ich entlasse Sie leichten Herzens? War ich Ihnen nicht stets ein wohlwollender Arbeitgeber? 
BERNICK.
Do you think I am discharging you with a light heart? Have I not always been a good master to you? 
博尼克
你以为我愿意开除你吗?我一向亏待过你没有? 
SKIBSBYGGER AUNE.
Så meget værre, herr konsul. Just derfor vil de derhjemme ikke give Dem skylden; de vil ikke sige noget til mig, for det tør de ikke; men de vil se på mig, når jeg ikke mærker det, og tænke som så: det må vel være fortjent. Ser De vel, det – det kan jeg ikke bære. Så ringe en mand jeg end er, har jeg dog altid været vant til at regnes for den første iblandt mine. Mit tarvelige hjem er også et lidet samfund, herr konsul. Dette lille samfund har jeg kunnet støtte og holde oppe, fordi min kone har troet på mig, og fordi mine børn har troet på mig. Og nu skal det hele falde sammen. 
AUNE.
Um so schlimmer, Herr Konsul. Gerade darum werden sie bei mir zu Hause nicht Ihnen die Schuld geben; sagen werden die mir nichts, – denn das wagen sie nicht; aber sie werden mich ansehen, wenn ich’s nicht merke, und denken: das wird wohl verdient sein. Sehen Sie, das – das kann ich nicht ertragen! Bin ich auch ein geringer Mann, so war ich doch stets gewohnt, unter den Meinen als der Erste zu gelten. Mein dürftiges Heim ist auch eine Gesellschaft im kleinen, Herr Konsul. Diese kleine Gesellschaft habe ich stützen können und aufrecht erhalten, weil mein Weib an mich glaubte und weil meine Kinder an mich glaubten. Und nun soll das Ganze zusammenbrechen. 
AUNE.
So much the worse, Mr. Bernick. Just for that very reason those at home will not blame you; they will say nothing to me, because they dare not; but they will look at me when I am not noticing, and think that I must have deserved it. You see, sir, that is--that is what I cannot bear. I am a mere nobody, I know; but I have always been accustomed to stand first in my own home. My humble home is a little community too, Mr. Bernick--a little community which I have been able to support and maintain because my wife has believed in me and because my children have believed in me. And now it is all to fall to pieces. 
渥 尼
博尼克先生,所以更糟糕。正因为您一向待我不错,我家里人不会埋怨您。他们当着我的面不会说什么,他们不敢说。可是背着我的时候他们会埋怨我,说我自己犯了错,开除不冤枉。这个--这个我实在受不了。我是个平常人,可是在自己家里我坐惯了第一把交椅。博尼克先生,我的小家庭也是个小社会--我能养活、维持这个小社会,是因为我老婆信任我,我的孩子们也信任我。现在什么都完蛋了。 
KONSUL BERNICK.
Ja, hvis ikke andet kan være, så må det mindre falde for det større; det enkelte får i Guds navn ofres for det almindelige. Andet véd jeg ikke at svare Dem, og anderledes går det heller ikke her i verden. Men De er en halsstarrig mand, Aune! De står mig imod, ikke fordi De ikke kan andet, men fordi De ikke vil lægge for dagen maskinernes overlegenhed over håndkraften. 
BERNICK.
Ja, wenn es nun einmal nicht anders sein kann, so muß das Kleinere dem Größeren Platz machen; das Einzelne muß in Gottes Namen dem Allgemeinen geopfert werden. Das ist alles, was ich Ihnen zu antworten habe, – so geht’s nun einmal in dieser Welt. Aber Sie sind ein halsstarriger Mann, Aune. Sie leisten mir Widerstand, nicht weil Sie nicht anders können, sondern weil Sie nicht die Überlegenheit der Maschinen über die Handarbeit zugeben wollen. 
BERNICK.
Still, if there is nothing else for it, the lesser must go down before the greater; the individual must be sacrificed to the general welfare. I can give you no other answer; and that, and no other, is the way of the world. You are an obstinate man, Aune! You are opposing me, not because you cannot do otherwise, but because you will not exhibit ’the superiority of machinery over manual labour’. 
博尼克
要是没有别的办法,只好照顾大事,不照顾小事,为了大众的利益只好牺牲个人。我没别的话可说了,世界上的事就是这样。渥尼,你脾气很固执!你不听我的话,不是你没办法,是你不愿意证明机器比手工强。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Og De holder så fast ved dette, herr konsul, fordi De véd, at hvis De jager mig bort, så får De derved ialfald bevist pressen Deres gode vilje. 
AUNE.
Und Sie sind so hartnäckig, Herr Konsul, weil Sie wissen, daß Sie der Presse wenigstens Ihren guten Willen gezeigt haben, wenn Sie mich wegjagen. 
AUNE.
And you will not be moved, Mr. Bernick, because you know that if you drive me away you will at all events have given the newspapers proof of your good will. 
渥 尼
博尼克先生,您拿定主意这么办,是因为您知道,把我开除了,您可以对报馆表明责任不在您身上。 
KONSUL BERNICK.
Og om så var? De hører jo, hvad det gælder for mig, – enten at få pressen på halsen eller få den velvilligt stemt for mig i det øjeblik jeg arbejder for en stor sag til almenvellets fremme. Hvad så? Kan jeg da handle anderledes end jeg gør? Jeg kan sige Dem, at her drejer spørgsmålet sig om, enten at holde Deres hjem oppe, som De kalder det, eller kanske at holde hundreder af nye hjem nede, hundreder af hjem, som aldrig vil kunne grundes, aldrig vil kunne få en rygende skorsten, hvis det ikke lykkes mig at sætte igennem, hvad jeg nu virker for. Derfor er det, at jeg har givet Dem valget. 
BERNICK.
Und wenn dem nun so wäre? Sie hören ja, um was es sich für mich handelt, – entweder die Presse auf dem Hals zu haben oder sie günstig für mich zu stimmen in einem Augenblick, da ich für eine große Sache im Interesse des Gemeinwohls arbeite. Sagen Sie selbst! Kann ich denn anders handeln? Ich kann Ihnen sagen – die Frage ist: entweder das zu erhalten, was Sie Ihr Heim nennen, oder Hunderte von neuen Heimstätten unmöglich zu machen, die nie gegründet werden können, auf denen nie ein Schornstein rauchen wird, wenn es mir mißlingt, das durchzusetzen, was ich jetzt vorhabe. Das ist der Grund, weshalb ich Sie vor die Wahl gestellt habe. 
BERNICK.
And suppose that were so? I have told you what it means for me--either bringing the Press down on my back, or making them well-disposed to me at a moment when I am working for an objective which will mean the advancement of the general welfare. Well, then, can I do otherwise than as I am doing? The question, let me tell you, turns upon this--whether your home is to be supported, as you put it, or whether hundreds of new homes are to be prevented from existing--hundreds of homes that will never be built, never have a fire lighted on their hearth, unless I succeed in carrying through the scheme I am working for now. That is the reason why I have given you your choice. 
博尼克
就算是的,又怎么样?我已经跟你说过这件事对我有多大的关系,目前我只有两条路,一条是不得罪报馆里的人,一条是在我正在举办一桩社会福利事业的时候,让他们攻击我。你说我不开除你怎么办?你是不是要我,像你刚才说的,为了维持你的家,牺牲几百个新家庭?你要知道,要是我的计划不能实现,那些新家庭就永远建立不起来,得不到安身的地方。所以你得自己拿主意。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Ja, når så er, så har jeg ikke mere at sige. 
AUNE.
Ja, wenn das so ist, dann habe ich weiter nichts zu sagen. 
AUNE.
Well, if that is the way things stand, I have nothing more to say. 
渥 尼
好,要是您这么说,我就没话可说了。 
KONSUL BERNICK.
Hm –; min kære Aune, det gør mig oprigtig ondt, at vi må skilles. 
BERNICK.
Hm, – mein lieber Aune, es tut mir aufrichtig leid, daß wir uns trennen müssen. 
BERNICK.
Hm--my dear Aune, I am extremely grieved to think that we are to part. 
博尼克
嗯,亲爱的渥尼,我实在不愿意跟你分手。 
SKIBSBYGGER AUNE.
Vi skilles ikke, herr konsul. 
AUNE.
Wir trennen uns nicht, Herr Konsul. 
AUNE.
We are not going to part, Mr. Bernick. 
渥 尼
您放心,咱们不会分手,博尼克先生。 
KONSUL BERNICK.
Hvorledes? 
BERNICK.
Wie? 
BERNICK.
How is that? 
博尼克
这话怎么讲? 
SKIBSBYGGER AUNE.
En simpel mand har også noget at hævde her i verden. 
AUNE.
Ein simpler Mann hat auch etwas aufrecht zu erhalten hier in der Welt. 
AUNE.
Even a common man like myself has something he is bound to maintain. 
渥 尼
就是一个平常人也不肯放松自己的权利。 
KONSUL BERNICK.
Ja vel, ja vel; – og De tror altså, at De tør love –? 
BERNICK.
Jawohl, jawohl; – und glauben Sie also, versprechen zu können –? 
BERNICK.
Quite so, quite so--then I presume you think you may promise--? 
博尼克
对,对,这么说,你可以答应-- 
SKIBSBYGGER AUNE.
„Indian Girl“ kan udklareres iovermorgen.
(han hilser og går ud til højre.)  
AUNE.
»Indian Girl« kann übermorgen auslaufen.
Er grüßt und geht rechts ab. 
AUNE.
The “Indian Girl” shall be ready to sail the day after tomorrow.
(Bows and goes out to the right.) 
渥 尼
我担保“印第安少女”号后天开出去。
(鞠躬,从右边出去) 
KONSUL BERNICK.
Aha, der fik jeg dog bugt med den stivnakke. Det tager jeg som et godt varsel –
(Hilmar Tønnesen, med cigar i munden, kommer gennem haveporten.)  
BERNICK.
Aha! Dem Burschen hätt’ ich die Starrköpfigkeit ausgetrieben. Ich nehme es als ein gutes Zeichen –
Hilmar Tönnesen, die Zigarre im Mund, kommt durch das Gartentor 
BERNICK.
Ah, I have got the better of that obstinate fellow! I take it as a good omen.
(HILMAR comes in through the garden door, smoking a cigar.) 
博尼克
哈哈,那个顽固家伙到底拗不过我,这是个好兆头。
(希尔马嘴里叼着雪茄,从花园门里进来。) 
HILMAR TØNNESEN
(på havetrappen).
Goddag, Betty! Goddag, Bernick! 
HILMAR
auf der Treppe.
Guten Tag, Betty! Guten Tag, Bernick! 
HILMAR
(as he comes up the steps to the verandah).
Good morning, Betty! Good morning, Karsten! 
希尔马
(站在廊子台阶上)
你早,贝蒂!你早,卡斯腾! 
FRU BERNICK.
Goddag. 
FRAU BERNICK.
Guten Tag. 
MRS. BERNICK.
Good morning. 
博尼克太太
你早! 
HILMAR TØNNESEN.
Nå, du har grædt, ser jeg. Du véd det altså? 
HILMAR.
Na, Du hast ja geweint, wie ich sehe. Du weißt es also? 
HILMAR.
Ah, I see you have been crying, so I suppose you know all about it too? 
希尔马
嗯,我看你像刚哭过。这么说,你都知道了,是不是? 
FRU BERNICK.
Hvad véd jeg? 
FRAU BERNICK.
Was soll ich wissen? 
MRS. BERNICK.
Know all about what? 
博尼克太太
知道什么? 
HILMAR TØNNESEN.
At skandalen er i fuld gang? Uf! 
HILMAR.
Daß der Skandal in vollem Gange ist. Uh! 
HILMAR.
That the scandal is in full swing. Ugh! 
希尔马
外头闹得不像话了。嘿! 
KONSUL BERNICK.
Hvad skal det sige? 
BERNICK.
Was soll das heißen? 
BERNICK.
What do you mean? 
博尼克
这话怎么讲? 
HILMAR TØNNESEN
(kommer indenfor).
Jo, de to amerikanske går omkring i gaderne og viser sig i selskab med Dina Dorf. 
HILMAR
kommt herein.
Na, die beiden Amerikaner gehen in den Straßen umher und zeigen sich in Begleitung von Dina Dorf. 
HILMAR
(coming into the room).
Why, that our two friends from America are displaying themselves about the streets in the company of Dina Dorf. 
希尔马)
(走进屋子)
从美国回来的两位朋友带着棣纳·铎尔夫在大街上大摇大摆地走来走去。 
FRU BERNICK
(følger efter).
Men, Hilmar, kan det være muligt –? 
FRAU BERNICK
folgt ihm auf dem Fuße.
Aber Hilmar, – das ist wohl nicht möglich – 
MRS. BERNICK
(coming in after him).
Hilmar, is it possible? 
博尼克太太)
(跟他进屋)
希尔马,真的吗? 
HILMAR TØNNESEN.
Jo, desværre, det er fuld sandhed. Lona var endog så taktløs at råbe efter mig; men jeg lod naturligvis som jeg ikke hørte det. 
HILMAR.
Leider ja. Es ist die reine Wahrheit. Lona war sogar taktlos genug, mir nachzurufen; aber ich habe natürlich getan, als hörte ich es nicht. 
HILMAR.
Yes, unfortunately, it is quite true. Lona was even so wanting in tact as to call after me, but of course I appeared not to have heard her. 
希尔马
可惜一点儿不假。不知趣的楼纳还当着大家叫我,我当然假装听不见。 
KONSUL BERNICK.
Og det er vel ikke gåt ubemærket for sig. 
BERNICK.
Und das alles ist wahrscheinlich nicht unbemerkt geblieben? 
BERNICK.
And no doubt all this has not been unnoticed. 
博尼克
不用说,别人不会看不见。 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, det kan du nok vide. Folk stod stille og så efter dem. Det lod til at være gåt som en løbeild over byen, – omtrent som en brand på de vestlige prærier. I alle huse stod der mennesker ved vinduerne og vented på, at toget skulde komme forbi; hoved ved hoved bag gardinerne – uf! Ja, du må undskylde, Betty; jeg siger uf; for dette gør mig nervøs; – skal det vare ved, så blir jeg nødt til at tænke på at foretage en længere rejse. 
HILMAR.
Nein, das kannst Du Dir doch denken. Die Leute blieben stehen und sahen ihnen nach. Es war, als ob ein Lauffeuer durch die Stadt ginge, – ungefähr wie ein Brand auf den westlichen Prärien. In allen Häusern standen Menschen an den Fenstern und warteten, bis der Zug vorbeikäme; Kopf an Kopf hinter den Gardinen – uh! Du mußt entschuldigen, Betty, ich sage uh, denn die Geschichte macht mich nervös; – geht das so weiter, dann sehe ich mich genötigt, eine längere Reise in Erwägung zu ziehen. 
HILMAR.
You may well say that. People stood still and looked at them. It spread like wildfire through the town--just like a prairie fire out West. In every house people were at the windows waiting for the procession to pass, cheek by jowl behind the curtains--ugh! Oh, you must excuse me, Betty, for saying “ugh”--this has got on my nerves. If it is going on, I shall be forced to think about getting right away from here. 
希尔马
可不是吗! 街上的人都转过脸来瞧他们。不多会儿,消息就像野火似的传遍了全城--- 那情形很像美国西部草原的大火。家家窗口都是人--- 窗帘后头挤得满满的--- 等着看热闹。嘿! 贝蒂,你别怪我说“嘿”。这种事情我实在受不了。要是再这么闹下去,我只好找个地方换一换空气。 
FRU BERNICK.
Men du skulde dog talt til ham og forestillet ham – 
FRAU BERNICK.
Aber Du hättest doch mit ihm reden und ihm vorstellen sollen – 
MRS. BERNICK.
But you should have spoken to him and represented to him that-- 
博尼克太太
其实你应该对约翰说明白-- 
HILMAR TØNNESEN.
På åben gade? Nej, du må virkelig undskylde. Men at det menneske overhovedet vover at vise sig her i byen! Nå, vi får se om ikke pressen sætter en stopper på ham; ja, undskyld, Betty; men – 
HILMAR.
Auf offener Straße? Nein, – da mußt Du schon entschuldigen. Daß aber dieser Mensch es überhaupt wagt, sich auf der Straße zu zeigen! Na, wir wollen sehen, ob ihm die Presse nicht einen Dämpfer aufsetzt. Entschuldige, Betty, aber – 
HILMAR.
In the open street? No, excuse me, I could not do that. To think that the fellow should dare to show himself in the town at all! Well, we shall see if the Press doesn’t put a stopper on him; yes--forgive me, Betty, but-- 
希尔马
在大街上跟他说话?对不起,我办不到。你想那家伙居然敢在这儿露面!咱们倒要看看报纸上会不会整他一下子。哦,对不起,贝蒂,可是-- 
KONSUL BERNICK.
Pressen, siger du? Har du hørt antydninger til noget sligt? 
BERNICK.
Die Presse, sagst Du? Hast Du Andeutungen in der Richtung gehört? 
BERNICK.
The Press, do you say? Have you heard a hint of anything of the sort? 
博尼克
你说报纸?你听见外头有风声吗? 
HILMAR TØNNESEN.
Jo, det er ikke så ganske frit for. Da jeg gik fra jer igåraftes, drev jeg op i klubben for min sygdoms skyld. Jeg mærked godt på den taushed, der blev, at de to amerikanske havde været på bane. Så kommer den uforskammede redaktør Hammer ind og gratulerer mig ganske højt med min rige fætters hjemkomst. 
HILMAR.
Je nun, es ist nicht so ganz ohne. Als ich Euch gestern verließ, da ging ich noch ein bißchen in den Klub hinauf meines Leidens wegen. Ich merkte gleich an der Stille, die eintrat, daß die beiden Amerikaner auf dem Tapet gewesen waren. Da kommt der Redakteur Hammer, dieser unverschämte Kerl, herein und gratuliert mir ganz laut zur Rückkehr meines reichen Vetters. 
HILMAR.
There are such things flying about. When I left here yesterday evening I looked in at the club, because I did not feel well. I saw at once, from the sudden silence that fell when I went in, that our American couple had been the subject of conversation. Then that impudent newspaper fellow, Hammer, came in and congratulated me at the top of his voice on the return of my rich cousin. 
希尔马
怎么没听见?昨儿晚上我从这儿出去,因为身体不大舒服,散步走到俱乐部,我一进门,大家马上不做声,我就知道他们准是在议论那一对美国人。在那当口,不要脸的报馆编辑海墨进来了,他当着大家跟我道喜,说我那叔伯兄弟从美国发财回来了。 
KONSUL BERNICK.
Rige –? 
BERNICK.
Reichen–? 
BERNICK.
Rich? 
博尼克
发财? 
HILMAR TØNNESEN.
Ja, så udtrykte han sig. Jeg målte ham naturligvis med et vel fortjent blik og lod ham forstå, at jeg ikke kendte noget til Johan Tønnesens rigdom. „Så“, siger han, „det var da besynderligt; i Amerika plejer man dog at slå sig op, når man har noget at begynde med, og Deres fætter rejste jo ikke tomhændet derover“. 
HILMAR.
Ja, so hat er sich ausgedrückt. Ich maß ihn natürlich mit dem Blick, wie er’s verdiente, und gab ihm zu verstehen, daß mir von Johann Tönnesens Reichtum nichts bekannt sei. »So?« sagte er, »das ist doch sonderbar. In Amerika pflegt man es doch zu etwas zu bringen, wenn man mit etwas Kapital anfängt, und Ihr Vetter ist ja nicht mit leeren Händen hinübergegangen.« 
HILMAR.
Those were his words. Naturally I looked him up and down in the manner he deserved, and gave him to understand that I knew nothing about Johan Tonnesen’s being rich. “Really,” he said, “that is very remarkable. People usually get on in America when they have something to start with, and I believe your cousin did not go over there quite empty-handed.” 
希尔马
他真这么说。不用说,我上上下下地瞪了他几眼,不客气地回答他,约翰·汤尼森发财的事情我完全不知道。他接着说,“真的吗? 这可怪了! 在美国,只要手里有几文钱,发财很容易,我们知道你那位贵本家上美国的时候手里很有几文钱。” 
KONSUL BERNICK.
Hm, gør mig nu den tjeneste – 
BERNICK.
Hm, tu mir den einzigen Gefallen – 
BERNICK.
Hm--now will you oblige me by-- 
博尼克
哼--请你-- 
FRU BERNICK
(bekymret).
Der kan du se, Karsten – 
FRAU BERNICK
bekümmert.
Da siehst Du, Karsten – 
MRS. BERNICK
(distressed).
There, you see, Karsten! 
博尼克太太
(心里难受)
卡斯腾,你看-- 
HILMAR TØNNESEN.
Ja, jeg har ialfald havt en søvnløs nat for den persons skyld. Og så går han endda omkring i gaderne med et ansigt, som om ingenting var ivejen med ham. Hvorfor blev han ikke borte med engang? Det er da også utåleligt, hvor enkelte mennesker kan være sejglivet. 
HILMAR.
Na, jedenfalls hatte ich dieses Menschen wegen eine schlaflose Nacht. Und da spaziert er noch in den Straßen mit einem Gesicht, als wenn gar nichts mit ihm los wäre. Warum ist er nicht für alle Zeit verduftet! Es ist doch kaum zu glauben, was manche Menschen für ein zähes Leben haben. 
HILMAR.
Anyhow, I have spent a sleepless night because of them. And here he is, walking about the streets as if nothing were the matter. Why couldn’t he disappear for good and all? It really is insufferable how hard some people are to kill. 
希尔马
总而言之,为了他的事,我一夜没合眼。你看,现在他在街上那副大摇大摆若无其事的样子。为什么他老不死呢?有些人的命真硬。 
FRU BERNICK.
Gud, Hilmar, hvad er det du siger? 
FRAU BERNICK.
Gott, Hilmar, was sagst Du da! 
MRS. BERNICK.
My dear Hilmar, what are you saying P 
博尼克太太
希尔马,你说什么? 
HILMAR TØNNESEN.
Å, jeg siger ingenting. Men der slipper han helskindet fra jernbaneulykker og fra overfald af kaliforniske bjørne og af Sortefod-Indianere; ikke skalperet engang –. Uf, der har vi dem. 
HILMAR.
Ach, ich sage gar nichts. Aber da entkommt er mit heiler Haut den Eisenbahnunglücken, den Überfällen kalifornischer Bären und der Schwarzfuß- Indianer; nicht einmal skalpiert –. Uh, da ist er ja! 
HILMAR.
Oh, nothing. But here this fellow escapes with a whole skin from railway accidents and fights with California grizzlies and Blackfoot Indians--has not even been scalped--. Ugh, here they come! 
希尔马
没说什么。这家伙在火车上遇过几次险,跟加利福尼亚的灰熊和土人打过仗,他不但没送命,连头皮都没破一块。嘿!他们来了。 
KONSUL BERNICK
(ser opad gaden).
Olaf er også med! 
BERNICK
sieht die Straße hinunter.
Olaf ist auch mit! 
BERNICK
(looking down the street).
Olaf is with them too! 
博尼克)
(顺着街望过去)
渥拉夫也跟他们在一块儿! 
HILMAR TØNNESEN.
Ja naturligvis; de vil da minde folk om, at de hører til byens første familje. Se, se, der kommer alle dagdriverne ud fra apotheket og glor efter dem og gør sine anmærkninger. Dette er virkelig ikke for mine nerver; hvorledes en mand under slige omstændigheder skal kunne holde ideens fane højt, det – 
HILMAR.
Ja, natürlich! Sie wollen den Leuten demonstrieren, daß sie zur ersten Familie der Stadt gehören. Seht nur, seht! Wie die Tagediebe alle aus der Apotheke kommen und ihnen nachgaffen und ihre Glossen machen. Das ist wirklich nichts für meine Nerven; wie ein Mann unter diesen Umständen die Fahne der Idee hochhalten soll, das – 
HILMAR.
Of course! They want to remind everybody that they belong to the best family in the town. Look there!--look at the crowd of loafers that have come out of the chemist’s to stare at them and make remarks. My nerves really won’t stand it; how a man is to be expected to keep the banner of the Ideal flying under such circumstances, I-- 
希尔马
那还用说!他们决不肯让别人忘了他们是本地第一号人家的亲戚。快瞧!那些从药房里出来看热闹的人都用眼睛瞪着他们,嘴里叽叽咕咕的。我的神经实在受不了。像这种情形我怎么能把理想的旗帜举起来-- 
KONSUL BERNICK.
De styrer lige hid. Hør nu, Betty, det er mit bestemte ønske, at du viser dem al mulig venlighed. 
BERNICK.
Sie steuern gerade auf unser Haus zu. Höre, Betty, es ist mein ausdrücklicher Wunsch, daß Du zu ihnen so liebenswürdig, wie nur möglich, bist. 
BERNICK.
They are coming here. Listen, Betty; it is my particular wish that you should receive them in the friendliest possible way. 
博尼克
他们来了!贝蒂,千万记着,你务必和和气气地招待他们。 
FRU BERNICK.
Tillader du det, Karsten? 
FRAU BERNICK.
Das erlaubst Du, Karsten –? 
MRS. BERNICK.
Oh, may I, Karsten. 
博尼克太太
喔,卡斯腾,使得吗? 
KONSUL BERNICK.
Ja visst; ja visst; og du også, Hilmar. De blir her forhåbentlig ikke så længe; og når vi er iblandt os selv –; ingen hentydninger; vi bør på ingen måde støde dem. 
BERNICK.
Gewiß, gewiß; und auch Du, Hilmar. Sie bleiben hoffentlich nicht so lange hier. Und wenn wir unter uns sind – keine Anspielungen; wir dürfen sie durchaus nicht vor den Kopf stoßen. 
BERNICK.
Certainly, certainly--and you too, Hilmar. It is to be hoped they will not stay here very long; and when we are quite by ourselves--no allusions to the past; we must not hurt their feelings in any way. 
博尼克
当然使得。希尔马,你也和气点儿。他们在这儿住不长。等他们一走,过去之事不必再提。现在千万别得罪他们。 
FRU BERNICK.
O, Karsten, hvor du er højmodig. 
FRAU BERNICK.
O, Karsten, wie hochherzig Du bist! 
MRS. BERNICK.
How magnanimous you are, Karsten! 
博尼克太太
卡斯腾,你这人真是宽宏大量! 
KONSUL BERNICK.
Nå, nå, lad nu det være. 
BERNICK.
Na, na, – laß nur gut sein! 
BERNICK.
Oh, don’t speak of that. 
博尼克
别说这话。 
FRU BERNICK.
Nej, lad mig takke dig; og tilgiv, at jeg før kunde blive så hæftig. O, du havde jo al grund til at – 
FRAU BERNICK.
Nein, laß mich Dir danken und vergib, daß ich vorhin so heftig war! Du hattest ja alle Ursache – 
MRS. BERNICK.
But you must let me thank you; and you must forgive me for being so hasty. I am sure you had every reason to-- 
博尼克太太
我得谢谢你,你要原谅我性子太急。你本来满可以-- 
KONSUL BERNICK.
Lad være; lad være, siger jeg! 
BERNICK.
Schon gut, schon gut, sage ich! 
BERNICK.
Don’t talk about it, please. 
博尼克
喔,别说了,别说了! 
HILMAR TØNNESEN.
Uf!
(Johan Tønnesen og Dina, derefter frøken Hessel og Olaf kommer gennem haven.)  
HILMAR.
Uh!
Johann Tönnesen und DINA, denen LONA und OLAF folgen, kommen durch den Garten. 
HILMAR.
Ugh!
(JOHAN TONNESEN and DINA come up through the garden, followed by LONA and OLAF.) 
希尔马
嘿!
约翰·汤尼森和棣纳从花园里走上来,后面跟着楼纳和渥拉夫。) 
FRØKEN HESSEL.
Goddag, goddag, I kære mennesker. 
LONA.
Guten Tag, guten Tag, Ihr lieben Menschen! 
LONA.
Good morning, dear people! 
楼 纳
诸位亲人,你们早! 
JOHAN TØNNESEN.
Nu har vi været ude og set os om på gamle tomter, Karsten. 
JOHANN.
Wir sind aus gewesen, Karsten, und haben uns auf den alten Stätten wieder umgesehen. 
JOHAN.
We have been out having a look round the old place, Karsten. 
约 翰
卡斯腾,我们各处走了一走,瞧瞧这老地方。 
KONSUL BERNICK.
Ja, jeg hører det. Mange forandringer; ikke sandt? 
BERNICK.
Ja, ich höre es. Große Veränderungen, – nicht wahr? 
BERNICK.
So I hear. Greatly altered, is it not? 
博尼克
我听说了。是不是大改样子了? 
FRØKEN HESSEL.
Konsul Bernicks store og gode gerninger overalt. Vi har været oppe i anlæggene, som du har skænket byen – 
LONA.
Überall Konsul Bernicks große und gute Taten. Wir waren oben in den Anlagen, die Du der Stadt geschenkt hast – 
LONA.
Mr. Bernick’s great and good works everywhere. We have been up into the Recreation Ground you have presented to the town. 
楼 纳
到处都是博尼克先生的伟大成绩。我们也到过了你捐款修造的公园。 
KONSUL BERNICK.
Nå der? 
BERNICK.
So, dort
BERNICK.
Have you been there? 
博尼克
公园也去过了? 
FRØKEN HESSEL.
„Karsten Bernicks gave“, som der står over indgangen. Jo, du er nok manden for det hele her. 
LONA.
»Karsten Bernicks Schenkung«, wie über dem Eingang steht. Ja, Du bist hier der Mann vom Ganzen. 
LONA.
“The gift of Karsten Bernick,” as it says over the gateway. You seem to be responsible for the whole place here. 
楼 纳
大门上写着“卡斯腾·博尼克捐赠”。地方上的事情好像都是你一个人办的。 
JOHAN TØNNESEN.
Og prægtige skibe har du også. Jeg traf kaptejnen på „Palmetræet“, min gamle skolekammerat – 
JOHANN.
Und prächtige Schiffe hast Du auch. Ich habe den Kapitän des »Palmbaum« getroffen, meinen alten Schulkameraden – 
JOHAN.
Splendid ships you have got, too. I met my old schoolfellow, the captain of the “Palm Tree.” 
约 翰
你还造了那么些漂亮轮船!我碰见了“棕树”号船长,他是我的老同学。 
FRØKEN HESSEL.
Ja, et nyt skolehus har du jo også bygget; og både gasledningen og vandledningen skyldes jo dig, hører jeg. 
LONA.
Und ein neues Schulhaus, das hast Du ja auch gebaut; und auch die Gasanlage und die Wasserleitung verdankt man Dir, wie ich höre. 
LONA.
And you have built a new school-house too; and I hear that the town has to thank you for both the gas supply and the water supply. 
楼 纳
你还修了个新学校。我还听说本地的煤气厂、自来水厂都是你创办的。 
KONSUL BERNICK.
Nå, man må dog virke for det samfund, man lever i. 
BERNICK.
Na, man muß doch etwas tun für die Gesellschaft, in der man lebt. 
BERNICK.
Well, one ought to work for the good of the community one lives in. 
博尼克
喔,给地方上服务是应该的。 
FRØKEN HESSEL.
Ja, det er vakkert, svoger; men det er også en glæde at se, hvorledes folk skønner på dig. Jeg er ikke forfængelig, tror jeg; men jeg kunde ikke lade være at minde en og anden, vi talte med, om at vi hørte til familjen. 
LONA.
Ja, das ist brav, Schwager; aber es ist auch eine Freude zu sehen, wie stolz die Leute auf Dich sind. Ich bin nicht eitel, glaube ich. Aber ich konnte es doch nicht unterlassen, diesen oder jenen, mit dem wir sprachen, darauf aufmerksam zu machen, daß wir mit zur Familie gehören. 
LONA.
That is an excellent sentiment, brother-in-law, but it is a pleasure, all the same, to see how people appreciate you. I am not vain, I hope; but I could not resist reminding one or two of the people we talked to that we were relations of yours. 
楼 纳
你的成绩很不错,妹夫。看别人对你这么歌功颂德,我心里也痛快。我想,我不是爱面子的人,可是我跟人家谈话的时候,忍不住要提起我们跟你是亲戚。 
HILMAR TØNNESEN.
Uf –! 
HILMAR.
Uh –! 
HILMAR.
Ugh! 
希尔马
嘿! 
FRØKEN HESSEL.
Siger du uf til det? 
LONA.
Du sagst »uh« dazu? 
LONA.
Do you say “ugh” to that? 
楼 纳
你说“嘿”? 
HILMAR TØNNESEN.
Nej, jeg sagde hm – 
HILMAR.
Nein, ich sagte hm – 
HILMAR.
No, I said “ahem.” 
希尔马
我没说“嘿”,我说的是“哼”。 
FRØKEN HESSEL.
Nå, det skal du få lov til, stakker. Men idag er I nok ganske alene? 
LONA.
Das soll Dir erlaubt sein, Du armer Narr. Doch Ihr seid ja heute ganz allein? 
LONA.
Oh, poor chap, you may say that if you like. But are you all by yourselves today? 
楼 纳
嗳,可怜的东西,你爱说就说吧。今天你们没客人? 
FRU BERNICK.
Ja, idag er vi alene. 
FRAU BERNICK.
Ja, heute sind wir allein. 
BERNICK.
Yes, we are by ourselves today. 
博尼克
没有。 
FRØKEN HESSEL.
Ja, vi mødte såmæn et par af de moralske oppe på torvet; de lod til at have svært travlt. Men vi har jo sletikke fåt snakke ordentligt sammen endnu; igår var jo disse tre banebryderne her, og så havde vi denne pastoren – 
LONA.
Herrje, wir trafen ein paar von den Moralischen oben auf dem Markt; sie schienen es sehr eilig zu haben. Aber wir haben uns ja noch gar nicht ordentlich ausgesprochen. Gestern waren ja erst diese drei Bahnbrecher da, und dann kam der Pastor – 
LONA.
Ah, yes, we met a couple of members of your Morality Society up at the market; they made out they were very busy. You and I have never had an opportunity for a good talk yet. Yesterday you had your three pioneers here, as well as the parson. 
楼 纳
刚才我们在市场上碰见你们进德会的两位会员。看样子她们忙得很。我还没机会跟你仔细谈一谈。昨天你们这儿有三个进步分子和一位牧师-- 
HILMAR TØNNESEN.
Adjunkten. 
HILMAR.
Adjunkt. 
HILMAR.
The schoolmaster. 
希尔马
他是教师。 
FRØKEN HESSEL.
Jeg kalder ham pastoren. Men hvad synes I nu om mit værk i disse femten år? Er han ikke bleven en stout gut? Hvem skulde kende igen galningen, som løb hjemmefra? 
LONA.
Ich nenne ihn den Pastor. Aber was sagt Ihr denn zu dem Werk, das ich in diesen fünfzehn Jahren geleistet habe? Ist er nicht ein prächtiger Junge geworden! Wer erkennt den Wildfang wieder, der von Hause durchbrannte? 
LONA.
I call him the parson. But now tell me what you think of my work during these fifteen years? Hasn’t he grown a fine fellow? Who would recognise the madcap that ran away from home? 
楼 纳
我叫他牧师。现在我要你说说这十五年里头我的工作做得怎么样? 他有出息了吧? 谁看得出他就是当年从家里跑出去的那个荒唐小伙子? 
HILMAR TØNNESEN.
Hm –! 
HILMAR.
Hm –! 
HILMAR.
Hm! 
希尔马
哼! 
JOHAN TØNNESEN.
Å, Lona, brout nu ikke formeget. 
JOHANN.
Na, Lona, übertreibe doch nicht! 
JOHAN.
Now, Lona, don’t brag too much about me. 
约 翰
楼纳,别太夸口。 
FRØKEN HESSEL.
Jo, det er jeg rigtignok kry af. Herregud, det er jo det eneste, jeg har udrettet her i verden; men det gir mig da et slags ret til at være til. Ja, Johan, når jeg tænker på, hvorledes vi to begyndte derover med vore fire bare næver – 
LONA.
Nein, darauf tue ich mir wirklich was zugute. Herrgott! Das ist ja das Einzige, was ich hier in der Welt vollbracht habe. Aber das gibt mir auch gewissermaßen ein Recht aufs Dasein. Ja, Johann, wenn ich daran denke, wie wir Zwei drüben begonnen haben mit unsern vier leeren Tatzen – 
LONA.
Well, I can tell you I am precious proud of him. Goodness knows it is about the only thing I have done in my life; but it does give me a sort of right to exist. When I think, Johan, how we two began over there with nothing but our four bare fists. 
楼 纳
没关系,我心里实在很得意。我一辈子几乎只做了这么一件事,可是因此我觉得活着不惭愧。约翰,我一想起咱们刚到美国时候只有两双空拳头-- 
HILMAR TØNNESEN.
Hænder. 
HILMAR.
Händen. 
HILMAR.
Hands. 
希尔马
两双手。 
FRØKEN HESSEL.
Jeg siger næver; for skidne var de – 
LONA.
Ich sage Tatzen, denn dreckig waren sie – 
LONA.
I say fists; and they were dirty fists. 
楼 纳
我说是拳头,并且脏得很。 
HILMAR TØNNESEN.
Uf! 
HILMAR.
Uh! 
HILMAR.
Ugh! 
希尔马
嘿! 
FRØKEN HESSEL.
– og tomme var de også. 
LONA.
– und leer waren sie auch. 
LONA.
And empty, too. 
楼 纳
并且还是空拳头。 
HILMAR TØNNESEN.
Tomme? Nej, nu må jeg sige –! 
HILMAR.
Leer? Da muß ich aber doch sagen –! 
HILMAR.
Empty? Well, I must say-- 
希尔马
空拳头?这就-- 
FRØKEN HESSEL.
Hvad må du sige? 
LONA.
Was mußt Du sagen? 
LONA.
What must you say? 
楼 纳
这就什么? 
KONSUL BERNICK.
Hm! 
BERNICK.
Hm! 
BERNICK.
Ahem! 
博尼克
哼! 
HILMAR TØNNESEN.
Nu må jeg sige – uf!
(han går ud på havetrappen.)  
HILMAR.
Da muß ich doch sagen –,uh!
Ab auf die Terrasse. 
HILMAR.
I must say--ugh!
(Goes out through the garden.) 
希尔马
这就--嘿!
(从花园里走出去。) 
FRØKEN HESSEL.
Hvad går der af mennesket? 
LONA.
Was hat denn der Mensch? 
LONA.
What is the matter with the man? 
楼 纳
这人怎么回事? 
KONSUL BERNICK.
Å bryd dig ikke om ham; han er noget nervøs i denne tid. Men vil du ikke se dig lidt om i haven? Dernede har du jo ikke været endnu, og jeg har just en times tid fri. 
BERNICK.
Ach, laß ihn gehen; er ist augenblicklich etwas nervös. Doch willst Du Dich nicht ein bißchen im Garten umschauen? Da bist Du ja noch gar nicht gewesen, und ich habe gerade ein Stündchen freie Zeit. 
BERNICK.
Oh, do not take any notice of him; his nerves are rather upset just now. Would you not like to take a look at the garden? You have not been down there yet, and I have got an hour to spare. 
博尼克
别理他,他近来神经有毛病。你要不要到花园里看一看?你还没去过,我正好有点闲工夫,可以陪你走一走。 
FRØKEN HESSEL.
Jo, det vil jeg gerne; I kan tro, jeg har tidt og ofte været med mine tanker her i haven hos jer. 
LONA.
Ja, das will ich gern. Ihr könnt mir glauben, ich bin gar manches liebe Mal mit meinen Gedanken hier im Garten bei Euch gewesen. 
LONA.
With pleasure. I can tell you my thoughts have been with you in this garden many and many a time. 
楼 纳
好极了。说老实话,我时常想起从前跟你们一块儿在花园里的日子。 
FRU BERNICK.
Der er sket store forandringer der også, skal du få se.
(Konsulen, fruen og frøken Hessel går ned i haven, hvor man af og til ser dem under det følgende.)  
FRAU BERNICK.
Du wirst sehen, da sind auch große Veränderungen vor sich gegangen.
Bernick, Frau Bernick und Lona ab in den Garten, wo man sie während des Folgenden hier und dort gewahrt. 
MRS. BERNICK.
We have made a great many alterations there too, as you will see.
(BERNICK, MRS. BERNICK, and LONA go down to the garden, where they are visible every now and then during the following scene.) 
博尼克太太
回头你瞧吧,花园大改样子了。 (博尼克夫妇陪着楼纳走进花园,以后有时可以看见他们三个人在花园里走动。) 
OLAF
(i havedøren).
Onkel Hilmar, véd du, hvad onkel Johan spurgte mig om? Han spurgte, om jeg vilde være med ham til Amerika. 
OLAF
in der Gartentür.
Onkel Hilmar, weißt Du, was Onkel Johann mich gefragt hat? Er hat gefragt, ob ich mit ihm nach Amerika will. 
OLAF
(coming to the verandah door).
Uncle Hilmar, do you know what uncle Johan asked me? He asked me if I would go to America with him. 
渥拉夫
(在花园门口)
希尔马舅舅,你猜约翰小舅舅问我什么话? 他问我愿不愿意跟他上美国。 
HILMAR TØNNESEN.
Du, din klodrian, som går her og hænger i din moders skørter – 
HILMAR.
Du? So ein Schafskopf, der immer an Mutters Schürze hängt? 
HILMAR.
You, you duffer, who are tied to your mother’s apron strings--! 
希尔马
你上美国! 像你这么个成天离不开妈妈的小傻瓜-- 
OLAF.
Ja, men det vil jeg ikke længer. Du skal få se, når jeg blir stor – 
OLAF.
Ja, aber das will ich nicht länger. Du wirst sehen, wenn ich groß bin – 
OLAF.
Ah, but I won’t be that any longer. You will see, when I grow big. 
渥拉夫
往后我就不这样了。你瞧着吧,等我长大了-- 
HILMAR TØNNESEN.
Å visvas; du har ikke nogen alvorlig trang til dette stålsættende, som ligger i at –
(de går ned i haven.)  
HILMAR.
Ach, dummes Zeug! Du hast kein ernstes Streben nach der Abhärtung, die –
Beide ab in den Garten. 
HILMAR.
Oh, fiddlesticks! You have no really serious bent towards the strength of character necessary to--.
(They go down to the garden. DINA meanwhile has taken off her hat and is standing at the door on the right, shaking the dust off her dress.) 
希尔马
胡说八道!你没有那股子冒险劲儿--(他们走进花园。棣纳已经摘了帽子,站在右边门口,正在抖落衣服上的灰尘。) 
JOHAN TØNNESEN
(til Dina, som har taget hatten af og står i døren til højre og ryster støvet af sin kjole).
De er bleven dygtig varm efter turen. 
JOHANN
zu Dina, die den Hut abgenommen hat, an der Tür rechts steht und den Staub von ihrem Kleid schüttelt.
Sie sind ganz warm geworden von der Promenade. 
JOHAN
(to dina).
The walk has made you pretty warm. 
约 翰
(向棣纳)
你走得怪热的。 
DINA.
Ja, det var en dejlig tur; så dejlig tur har jeg aldrig havt før. 
DINA.
Ja, es war ein schöner Spaziergang; einen so schönen habe ich noch nie gemacht. 
DINA.
Yes, it was a splendid walk. I have never had such a splendid walk before. 
棣 纳
是的,走得很痛快。我从来没走得这么痛快。 
JOHAN TØNNESEN.
Plejer De kanske ikke ofte gå formiddagsture? 
JOHANN.
Sie gehen wohl nicht oft vormittags aus? 
JOHAN.
Do you not often go for a walk in the morning? 
约 翰
早晨你不常出去散步吗? 
DINA.
Jo; men det er bare med Olaf. 
DINA.
O ja; aber nur mit Olaf. 
DINA.
Oh, yes--but only with Olaf. 
棣 纳
去,可是只带着渥拉夫。 
JOHAN TØNNESEN.
Så. – Har De kanske større lyst til at gå ned i haven end til at blive her? 
JOHANN.
So. – Sie möchten vielleicht gern in den Garten, oder bleiben Sie lieber hier? 
JOHAN.
I see.--Would you rather go down into the garden than stay here? 
约 翰
哦!你愿意上花园去,还是愿意在这儿待着? 
DINA.
Nej, jeg har større lyst til at blive her. 
DINA.
Ich bleibe lieber hier. 
DINA.
No, I would rather stay here. 
棣 纳
我愿意在这儿待着。 
JOHAN TØNNESEN.
Jeg også. Og så er det jo en aftale, at vi hver morgen går en slig tur sammen. 
JOHANN.
Ich auch. Also abgemacht: wir gehen jeden Morgen zusammen spazieren. 
JOHAN.
So would I. Then shall we consider it a bargain that we are to go for a walk like this together every morning? 
约 翰
我也愿意待在这儿。以后咱们约定每天早晨出去散步,好不好? 
DINA.
Nej, herr Tønnesen, det skulde De ikke gøre. 
DINA.
Nein, Herr Tönnesen, – das sollten Sie nicht tun. 
DINA.
No, Mr. Tonnesen, you mustn’t do that. 
棣 纳
汤尼森先生,使不得。 
JOHAN TØNNESEN.
Hvad skulde jeg ikke? De loved det jo. 
JOHANN.
Warum sollte ich nicht? Sie haben es mir ja doch versprochen. 
JOHAN.
What mustn’t I do? You promised, you know. 
约 翰
为什么使不得?你不是已经答应了吗? 
DINA.
Ja, men når jeg nu tænker over det, så –, De skal ikke gå ud med mig. 
DINA.
Das wohl! Aber wenn ich es mir recht überlege, so –. Sie sollten nicht mit mir ausgehen. 
DINA.
Yes, but--on second thought--you mustn’t go out with me. 
棣 纳
不错,我答应了,可是再仔细一想,你不能跟我一块儿出去。 
JOHAN TØNNESEN.
Men hvorfor ikke det? 
JOHANN.
Und warum nicht? 
JOHAN.
But why not? 
约 翰
为什么? 
DINA.
Ja, De er fremmed; De kan ikke forstå det; men jeg skal sige Dem – 
DINA.
Sie sind fremd hier; Sie können das nicht verstehen; aber ich muß Ihnen sagen – 
DINA.
Of course, you are a stranger--you cannot understand; but I must tell you-- 
棣 纳
你刚回来--不明白其中的道理。我告诉你-- 
JOHAN TØNNESEN.
Nå? 
JOHANN.
Nun? 
JOHAN.
Well? 
约 翰
告诉我什么? 
DINA.
Nej, jeg vil helst ikke tale om det. 
DINA.
Nein, ich will doch lieber davon nicht sprechen. 
DINA.
No, I would rather not talk about it. 
棣 纳
喔,我还是不说的好。 
JOHAN TØNNESEN.
Å jo visst; til mig kan De da tale om hvad det skal være. 
JOHANN.
O doch! Mit mir können Sie von allem sprechen, was es auch sei. 
JOHAN.
Oh, but you must; you can talk to me about whatever you like. 
约 翰
喔,怕什么?在我面前你说什么都没关系。 
DINA.
Ja, jeg skal sige Dem, jeg er ikke som de andre unge piger; der er noget – noget sådant ved mig. Derfor skal De ikke gøre det. 
DINA.
So hören Sie denn: ich bin nicht wie die andern jungen Mädchen; es hat so eine – so eine eigene Bewandtnis mit mir. Deshalb sollen Sie es nicht tun. 
DINA.
Well, I must tell you that I am not like the other young girls here. There is something--something or other about me. That is why you mustn’t. 
棣 纳
我告诉你,我在这儿跟别的女孩子不一样。人家看起来,我这人有点儿--有点儿不顺眼。所以你别跟我在一块儿散步。 
JOHAN TØNNESEN.
Men alt dette forstår jeg slet ikke. De har da ikke gjort noget ondt? 
JOHANN.
Aber von alledem verstehe ich ja kein Wort. Sie haben doch nichts verbrochen? 
JOHAN.
But I do not understand anything about it. You have not done anything wrong? 
约 翰
这句话叫我摸不着头脑。你又没做什么错事! 
DINA.
Nej, ikke jeg, men –; nej, nu vil jeg ikke tale mere om det. De får det nok at vide af de andre. 
DINA.
Nein, ich nicht, aber – nein, nichts mehr davon! Sie erfahren es schon noch durch die andern. 
DINA.
No, not I, but--no, I am not going to talk any more about it now. You will hear about it from the others, sure enough. 
棣 纳
我没做错事,可是--喔,现在我不想多说了。反正早晚你从别人嘴里会知道。 
JOHAN TØNNESEN.
Hm. 
JOHANN.
Hm. 
JOHAN.
Hm! 
约 翰
嗯! 
DINA.
Men der var noget andet, jeg gerne vilde spørge Dem om. 
DINA.
Aber – ich möchte Sie gern etwas fragen. 
DINA.
But there is something else I want very much to ask you. 
棣 纳
可是另外有件事我想问问你。 
JOHAN TØNNESEN.
Og hvad var det? 
JOHANN.
Und das wäre? 
JOHAN.
What is that? 
约 翰
什么事? 
DINA.
Det skal jo være så let at blive til noget dygtigt derover i Amerika? 
DINA.
Es soll ja so leicht sein, drüben in Amerika etwas Tüchtiges zu werden? 
DINA.
I suppose it is easy to make a position for oneself over in America? 
棣 纳
在美国找个站脚的地方是不是不太难? 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, så let er det just ikke altid; man må ofte slide ondt og arbejde strængt i førstningen. 
JOHANN.
Na, so leicht ist es gerade nicht immer; im Anfang muß man sich oft abrackern und hart arbeiten. 
JOHAN.
No, it is not always easy; at first you often have to rough it and work very hard. 
约 翰
不一定很容易。开头的时候常常很困难,一定得吃苦。 
DINA.
Ja, det vilde jeg gerne – 
DINA.
Ach, das möchte ich gerne – 
DINA.
I should be quite ready to do that. 
棣 纳
我愿意吃苦。 
JOHAN TØNNESEN.
De? 
JOHANN.
Sie? 
JOHAN.
You? 
约 翰
你? 
DINA.
Jeg kan nok arbejde; jeg er stærk og sund, og tante Marta har læst meget med mig. 
DINA.
Ich kann schon arbeiten; ich bin stark und gesund, und Tante Martha hat mich vieles gelehrt. 
DINA.
I can work now; I am strong and healthy; and Aunt Martha taught me a lot. 
棣 纳
我能工作,身体很健康。在马塞姑姑手里我学会了好些东西。 
JOHAN TØNNESEN.
Men for pokker, så kom og rejs med os. 
JOHANN.
Alle Wetter! So kommen Sie und reisen Sie mit uns! 
JOHAN.
Well, hang it, come back with us! 
约 翰
这么说,怕什么!跟我们一块儿回去吧。 
DINA.
Å, nu spøger De bare; det sagde De til Olaf også. Men det var det jeg vilde vide, om menneskene er meget – meget sådan moralske derover? 
DINA.
Ach, jetzt scherzen Sie nur! Das haben Sie auch zu Olaf gesagt. Aber ich möchte bloß noch eins wissen, – ob die Leute drüben auch so sehr – so sehr moralisch sind. 
DINA.
Ah, now you are only making fun of me; you said that to Olaf too. But what I wanted to know is if people are so very--so very moral over there? 
棣 纳
喔,你是拿我开玩笑,你对渥拉夫也说过这句话。我想打听的是,在美国的人是不是很--很讲道德。 
JOHAN TØNNESEN.
Moralske? 
JOHANN.
Moralisch? 
JOHAN.
Moral? 
约 翰
讲道德? 
DINA.
Ja, jeg mener, om de er sådan – anstændige og skikkelige, ligesom her. 
DINA.
Ja; ich meine, ob sie so – so anständig und gesittet sind wie hier. 
DINA.
Yes; I mean are they as--as proper and as well-behaved as they are here? 
棣 纳
我想问的是,他们是不是像此地的人这么正经,这么规矩。 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, de er ialfald ikke så slemme, som man her tror. Det skulde De ikke være bange for. 
JOHANN.
Na, jedenfalls sind sie nicht so schlimm, wie man hier glaubt. Davor brauchen Sie keine Angst zu haben. 
JOHAN.
Well, at all events they are not so bad as people here make out. You need not be afraid on that score. 
约 翰
嗯,无论如何他们不像此地人说的那么坏。这一层你不必担心。 
DINA.
De forstår mig ikke. Jeg vilde just gerne, at de ikke skulde være så meget anstændige og moralske. 
DINA.
Sie verstehen mich nicht. Ich wünschte sie gerade nicht so sehr anständig und moralisch. 
DINA.
You don’t understand me. What I want to hear is just that they are not so proper and so moral. 
棣 纳
你不明白我的意思。我希望他们不这么规矩,不这么讲道德。 
JOHAN TØNNESEN.
Ikke det? Hvordan vilde De så de skulde være? 
JOHANN.
Nicht? Wie sollten sie denn sonst sein? 
JOHAN.
Not? What would you wish them to be, then? 
约 翰
哦?那么,你希望他们怎么样? 
DINA.
Jeg vilde, de skulde være naturlige. 
DINA.
Sie sollten natürlich sein. 
DINA.
I would wish them to be natural. 
棣 纳
我希望他们自自然然地做人过日子。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, ja, det er kanske netop det, de er. 
JOHANN.
Jawohl! Das sind sie vielleicht. 
JOHAN.
Well, I believe that is just what they are. 
约 翰
嗯,也许他们就是这样。 
DINA.
For så vilde det være godt for mig, om jeg kunde komme derover. 
DINA.
Dann wäre es gut für mich, wenn ich hinüberkäme. 
DINA.
Because in that case I should get on if I went there. 
棣 纳
那么我去倒合适。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja visst vilde det så! Derfor skal De rejse med os. 
JOHANN.
Gewiß – und darum sollen Sie mit uns reisen. 
JOHAN.
You would, for certain!--and that is why you must come back with us. 
约 翰
你去很合适。所以你一定得跟我们一块儿走。 
DINA.
Nej, med Dem vilde jeg ikke rejse; jeg måtte rejse alene. Å, jeg skulde nok drive det til noget; jeg skulde nok blive brav – 
DINA.
Nein, nicht mit Ihnen möchte ich reisen; ich müßte allein reisen. Ach, ich wollte es schon zu etwas bringen; ich wollte schon tüchtig werden – 
DINA.
No, I don’t want to go with you; I must go alone. Oh, I would make something of my life; I would get on-- 
棣 纳
不,我不跟你们走。我一个人走。我要想办法,我要找出路。 
KONSUL BERNICK
(nedenfor havetrappen hos begge damerne).
Bliv, bliv; jeg skal hente det, kære Betty. Du kunde så let forkøle dig.
(han kommer ind i salen og søger fruens shawl.)  
BERNICK
unterhalb der Terrasse bei den beiden Damen.
Bleib, bleib, liebe Betty; ich hol’ ihn Dir; Du könntest Dich erkälten.
Er kommt in das Zimmer und sucht Frau Bernicks Schal. 
BERNICK
(speaking to lona and his wife at the foot of the garden steps).
Wait a moment--I will fetch it, Betty dear; you might so easily catch cold.
(Comes into the room and looks for his wife’s shawl.) 
博尼克
(在花园台阶底下跟楼纳和他老婆说话)
等一等--贝蒂,我去拿,你会着凉。(走进屋来找他老婆的披肩) 
FRU BERNICK
(ude i haven).
Du må også komme med, Johan; vi skal ned i grotten. 
FRAU BERNICK
draußen im Garten.
Du mußt auch mitkommen, Johann; wir gehen in die Grotte. 
MRS. BERNICK
(from outside).
You must come out too, Johan; we are going down to the grotto. 
博尼克太太
(在外头)
约翰,你也出来。我们要到假山洞里去。 
KONSUL BERNICK.
Nej, nu må Johan blive her. Se her, Dina; tag min kones shawl og gå med. Johan blir her hos mig, kære Betty. Jeg må da høre lidt om forholdene derover. 
BERNICK.
Nein, Johann, der soll jetzt hierbleiben! Da, Dina! Bring meiner Frau den Schal und geh mit. Johann bleibt hier bei mir, liebe Betty. Ich muß doch etwas über die Verhältnisse drüben hören. 
BERNICK.
No, I want Johan to stay here. Look here, Dina; you take my wife’s shawl and go with them. Johan is going to stay here with me, Betty dear. I want to hear how he is getting on over there. 
博尼克
不,我要约翰待在这儿。喂,棣纳,你拿着博尼克太太的披肩跟他们一块儿去。贝蒂,我想听约翰谈谈美国的情形。 
FRU BERNICK.
Ja, ja; men kom så efter; du véd jo, hvor du skal finde os.
(Fru Bernick, frøken Hessel og Dina går ned gennem haven til venstre.)  
FRAU BERNICK.
Ja, ja! Aber komm bald nach; Du weißt ja, wo wir zu finden sind.
Frau Bernick, Lona und Dina links ab durch den Garten. 
MRS. BERNICK.
Very well--then you will follow us; you know where you will find us.
(MRS. BERNICK, LONA and DINA go out through the garden, to the left. BERNICK looks after them for a moment, then goes to the farther door on the left and locks it, after which he goes up to JOHAN, grasps both his hands, and shakes them warmly.) 
博尼克太太
好吧,回头你再找我们,反正你知道我们在什么地方。
(博尼克太太、楼纳和棣纳三个人穿过花园向左走去。博尼克看她们走远了才走到左边靠后那扇门口,把门锁上,回到约翰旁边,抓住他两只手,亲亲热热地拉个不休。) 
KONSUL BERNICK
(ser et øjeblik efter dem, går så hen og lukker den øverste dør til venstre, derpå går han hen til Johan, griber begge hans hænder, ryster og trykker dem).
Johan, nu er vi alene; må jeg nu få lov at takke dig. 
BERNICK
sieht ihnen einen Augenblick nach, schließt darauf die oberste Tür links; dann geht er auf Johann zu, faßt dessen beide Hände, schüttelt und drückt sie.
Johann, jetzt sind wir allein; jetzt laß mich Dir danken. 
BERNICK.
Johan, now that we are alone, you must let me thank you. 
博尼克
约翰,现在没别人了,我得好好儿谢谢你。 
JOHAN TØNNESEN.
Å hvad! 
JOHANN.
Ach was! 
JOHAN.
Oh, nonsense! 
约 翰
哦,这是什么话! 
KONSUL BERNICK.
Mit hus og hjem, min familjelykke, min hele borgerlige stilling i samfundet, – alt skylder jeg dig. 
BERNICK.
Mein Haus und Heim, das Glück meines Herdes, meine ganze bürgerliche Stellung in der Gesellschaft – das alles verdanke ich Dir! 
BERNICK.
My home and all the happiness that it means to me--my position here as a citizen--all these I owe to you. 
博尼克
我的家、我的家庭幸福--- 还有我在社会上的地位--- 这一切都是你成全我的。 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, det glæder mig, kære Karsten; så kom der dog noget godt ud af den gale historie. 
JOHANN.
Na, das freut mich, lieber Karsten. So ist doch noch etwas Gutes bei der tollen Geschichte herausgekommen. 
JOHAN.
Well, I am glad of it, Karsten; some good came of that mad story after all, then. 
约 翰
卡斯腾,咱们撒的那个谎总算有成绩。 
KONSUL BERNICK
(ryster igen hans hænder).
Tak, tak alligevel! Ikke én blandt ti tusinde havde gjort, hvad du dengang gjorde for mig. 
BERNICK
schüttelt abermals Johanns Hände.
Dank, Dank nochmals. Nicht einer unter Tausenden hätte getan, was Du damals für mich getan hast. 
BERNICK
(grasping his hands again).
But still you must let me thank you! Not one in ten thousand would have done what you did for me. 
博尼克
(又跟他拉手)
反正得谢谢你。你为我做的事一万人里头未必有一个肯做。 
JOHAN TØNNESEN.
Snak om en ting! Var vi ikke beggeto unge og letlivede? En af os måtte jo dog tage skylden på sig – 
JOHANN.
Nicht der Rede wert! Waren wir nicht alle beide jung und leichtlebig? Einer von uns mußte doch die Schuld auf sich nehmen – 
JOHAN.
Rubbish! Weren’t we, both of us, young and thoughtless? One of us had to take the blame, you know. 
约 翰
胡说!那时候咱们不都是年轻不懂事吗?闹了乱子,咱们两个人里头总得有一个出来担当。 
KONSUL BERNICK.
Men hvem var nærmere til det, end den skyldige? 
BERNICK.
Aber wem kam das eher zu als dem Schuldigen? 
BERNICK.
But surely the guilty one was the proper one to do that? 
博尼克
可是应该叫那有罪的人出来担当。 
JOHAN TØNNESEN.
Stop! Dengang var den uskyldige nærmest til det. Jeg var jo frank og fri, forældreløs; dette slid på kontoret var det en ren lykke at komme bort fra. Du derimod havde din gamle moder ilive, og dertil var du jo netop bleven hemmelig forlovet med Betty, som holdt så meget af dig. Hvorledes vilde det gåt med hende, hvis hun havde fåt at vide –? 
JOHANN.
Stop! Damals kam es dem Unschuldigen eher zu. Ich war ja frank und frei, elternlos; es war ein reines Glück, aus der Rechenstube und ihren Plackereien herauszukommen. Du hingegen hattest Deine alte Mutter noch am Leben, und außerdem hattest Du Dich gerade heimlich mit Betty verlobt, die Dir so gut war. Was hätte sie angefangen, wenn sie erfahren hätte – 
JOHAN.
Stop! At the moment the innocent one happened to be the proper one to do it. Remember, I had no ties--I was an orphan; it was a lucky chance to get free from the drudgery of the office. You, on the other hand, had your old mother still alive; and, besides that, you had just become secretly engaged to Betty, who was devoted to you. What would have happened between you and her if it had come to her ears? 
约 翰
别说了! 当时的情形恰好应该叫那没罪的人出来担当。你记得,那时候我无牵无挂--- 是个孤儿。我借机会摆脱公司的苦差使也算是运气。你的情形就不同了,那时候你母亲还活着,你刚跟贝蒂暗地里订了婚,她那么爱你。要是那件事传到她耳朵里,叫她怎么办? 
KONSUL BERNICK.
Sandt, sandt, sandt; men – 
BERNICK.
Wahr; wahr; wahr, aber – 
BERNICK.
That is true enough, but still-- 
博尼克
不错,不错,可是-- 
JOHAN TØNNESEN.
Og var det ikke just for Bettys skyld, at du afbrød dette maskepi med madam Dorf? Det var jo netop for at bryde overtvert, at du var deroppe hos hende den aften – 
JOHANN.
Und hast Du nicht gerade Betty zuliebe dies Techtelmechtel mit Frau Dorf aufgegeben? Um mit ihr ein für allemal zu brechen, warst Du doch bei ihr oben an jenem Abend – 
JOHAN.
And wasn’t it just for Betty’s sake that you broke off your acquaintance with Mrs. Dorf? Why, it was merely in order to put an end to the whole thing that you were up there with her that evening. 
约 翰
不是为了贝蒂你才跟铎尔夫老婆断绝往来吗?为了想跟她了结这件事,那天晚上你才去找她-- 
KONSUL BERNICK.
Ja, den ulyksalige aften, da det fordrukne menneske kommer hjem –! Ja, Johan, det var for Bettys skyld; men alligevel, – at du så højmodig kunde vende skinnet imod dig selv og rejse væk – 
BERNICK.
Ja, an dem unglückseligen Abend, als der Mensch betrunken nach Hause kam –! Ja, Johann, es geschah Betty zuliebe; immerhin, – daß Du so großmütig den Verdacht auf Dich lenken und aus dem Lande gehen konntest – 
BERNICK.
Yes, that unfortunate evening when that drunken creature came home! Yes, Johan, it was for Betty’s sake; but, all the same, it was splendid of you to let all the appearances go against you, and to go away. 
博尼克
是啊,那天晚上真不巧,偏让那醉鬼回家撞着了。约翰,你说得不错,我是为贝蒂,可是归根结底我还是得谢谢你,你那么慷慨,代人受过,害得你在本乡站不住脚。 
JOHAN TØNNESEN.
Ingen skrupler, kære Karsten. Vi blev jo enige om, at så skulde det være; reddes måtte du jo, og du var jo min ven. Jo, det venskab var jeg rigtignok kry af! Her gik jeg og sled som en stakkers hjemfødning; og så kommer du tilbage, fin og fornem, fra din store udenlandsrejse; havde været både i London og i Paris. Og så kårer du mig til din omgangsven, skønt jeg var fire år yngre end du; – ja, det var nu, fordi du gik og kured til Betty; nu forstår jeg det nok. Men hvor kry jeg var af det! Og hvem vilde ikke have været det? Hvem vilde ikke gerne have ofret sig for dig; især når det ikke galdt andet end en måneds bysladder, og en så med det samme kunde løbe ud i den vide verden. 
JOHANN.
Keine Skrupel, lieber Karsten. Wir hatten uns ja dahin verständigt, daß es so sein sollte. Gerettet mußtest Du doch werden, und Du warst ja mein Freund. Wie stolz war ich auf diese Freundschaft! Hier ging ich armseliger Prolet umher und schindete mich ab; und da kommst Du, fein und vornehm, von Deiner großen Reise ins Ausland zurück, – warst in London und Paris gewesen und erwählst mich zu Deinem Busenfreund, obgleich ich vier Jahr jünger war als Du; – ja, das geschah, weil Du Betty den Hof machtest; jetzt verstehe ich es schon. Aber wie stolz war ich darauf! Und wer wäre es nicht gewesen? Wer würde sich nicht gern für Dich geopfert haben, zumal es sich um nichts weiter handelte als um einen vorübergehenden Stadtklatsch? Und dann konnte ich ja doch auch hinaus in die weite Welt. 
JOHAN.
Put your scruples to rest, my dear Karsten. We agreed that it should be so; you had to be saved, and you were my friend. I can tell you, I was uncommonly proud of that friendship. Here was I, drudging away like a miserable stick-in-the-mud, when you came back from your grand tour abroad, a great swell who had been to London and to Paris; and you chose me for your chum, although I was four years younger than you--it is true it was because you were courting Betty, I understand that now--but I was proud of it! Who would not have been? Who would not willingly have sacrificed himself for you?--especially as it only meant a month’s talk in the town, and enabled me to get away into the wide world. 
约 翰
我的好卡斯腾,你不必对我抱歉。那是咱们事先商量好的,你的名誉要紧,总得有人搭救你,你是我的朋友,我应该帮忙。老实告诉你,那时候我能跟你交朋友,心里很得意。你想,那时候我是个待在家里没出息的人,你呢,刚从外国回来,是个到过伦敦、巴黎的大人物。虽然我比你小四岁,你不嫌弃我,愿意跟我做好朋友--现在我当然明白了,那是因为你正在跟贝蒂搞恋爱--可是当时我心里很得意。你想,跟你交朋友谁会不得意?谁不愿意给你做替身?并且看当时的情形,只消一个月,风势一过去,我就可以借此溜到外国去。 
KONSUL BERNICK.
Hm, min kære Johan, jeg vil oprigtig sige dig, at historien endnu ikke er så ganske glemt. 
BERNICK.
Hm, mein lieber Johann! Aufrichtig gesagt, die Geschichte ist noch nicht so ganz vergessen. 
BERNICK.
Ah, my dear Johan, I must be candid and tell you that the story is not so completely forgotten yet. 
博尼克
啊,我的好约翰,老实告诉你,这件事人家还没忘干净。 
JOHAN TØNNESEN.
Ikke det? Nå, hvad rager det mig, når jeg igen sidder derover på min farm – 
JOHANN.
Nicht? Na, was schert das mich, wenn ich wieder drüben auf meiner Farm sitze – 
JOHAN.
Isn’t it? Well, what does that matter to me, once I am back over there on my farm again? 
约 翰
真的吗?嗯,那也没关系,我再回美国去种地,事情不就完了吗。 
KONSUL BERNICK.
Du rejser altså tilbage? 
BERNICK.
Du gehst also zurück? 
BERNICK.
Then you mean to go back? 
博尼克
这么说,你还要回去? 
JOHAN TØNNESEN.
Forstår sig. 
JOHANN.
Versteht sich. 
JOHAN.
Of course. 
约 翰
当然。 
KONSUL BERNICK.
Men dog ikke så snart, håber jeg? 
BERNICK.
Aber doch nicht so bald, hoffe ich? 
BERNICK.
But not immediately, I hope? 
博尼克
大概不是马上就走吧? 
JOHAN TØNNESEN.
Så snart som muligt. Det var jo kun for at føje Lona, at jeg tog med herover. 
JOHANN.
So bald wie möglich. Ich bin ja nur Lona zu Gefallen mit herüber gekommen. 
JOHAN.
As soon as possible. It was only to humour Lona that I came over with her, you know. 
约 翰
能走就走。你知道,我这次回来是顺着楼纳的意思。 
KONSUL BERNICK.
Så? Hvorledes det? 
BERNICK.
Lona–? Wieso? 
BERNICK.
Really? How so? 
博尼克
是吗? 这话怎么讲? 
JOHAN TØNNESEN.
Jo, ser du, Lona er jo ikke ung længer, og i den sidste tid begyndte længselen efter hjemmet at mane og drage hende; men hun vilde aldrig vedgå det; (smiler.) hvor turde hun vove at lade mig letsindige krop alene tilbage, mig, som alt i nittenårsalderen havde givet mig af med – 
JOHANN.
Ja, siehst Du, sie ist doch nicht mehr ganz jung; und in letzter Zeit wurde sie allmählich von einer unbezwinglichen Sehnsucht nach der Heimat ergriffen; aber sie wollte es nicht eingestehen. Er lächelt. Wie durfte sie wagen, mich leichtsinnigen Schlingel allein zurückzulassen, mich, der sich schon mit neunzehn Jahren abgegeben hatte mit – 
JOHAN.
Well, you see, Lona is no longer young, and lately she began to be obsessed with home-sickness; but she never would admit it. (Smiles.) How could she venture to risk leaving such a flighty fellow as me alone, who before I was nineteen had been mixed up in... 
约 翰
你看,楼纳年纪不小了,近来她常想家,虽然嘴里不肯说。(微笑)你想她怎么放心把我这么个靠不住的人扔在美国,我十九岁就闹过乱子-- 
KONSUL BERNICK.
Og så? 
BERNICK.
Und –? 
BERNICK.
Well, what then? 
博尼克
后来怎么样? 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, Karsten, nu kommer jeg med et skriftemål som jeg skammer mig over. 
JOHANN.
Ja, Karsten, nun komme ich mit einer Beichte, deren ich mich schäme. 
JOHAN.
Well, Karsten, now I am coming to a confession that I am ashamed to make. 
约 翰
卡斯腾,现在我要说一句不好意思出口的话。 
KONSUL BERNICK.
Du har da ikke betroet hende sammenhængen? 
BERNICK.
Du hast Lona doch nicht etwa in die Geschichte eingeweiht? 
BERNICK.
You surely haven’t confided the truth to her? 
博尼克
你没把实话告诉她? 
JOHAN TØNNESEN.
Jo, Det var urigtigt af mig; men jeg kunde ikke andet. Du gør dig ingen forestilling om, hvad Lona har været for mig. Du har aldrig kunnet udstå hende; men for mig har hun været som en moder. I de første år, da vi havde det så trangt derover, – hvorledes arbejded hun ikke? Og da jeg så lå syg en lang tid, og ingenting kunde fortjene, og ikke kunde forhindre det, så gav hun sig til at synge viser i kaffehusene, – holde foredrag, som folk gjorde løjer med; og så skrev hun en bog, som hun siden både lo og græd over, – altsammen for at holde livet i mig. Kunde jeg så se på, at hun i vinter gik der og tærtes hen, hun, som havde slidt og slæbt for mig? Nej, det kunde jeg ikke, Karsten. Og så sagde jeg: rejs du, Lona; du skal ikke være ræd for mig; jeg er ikke så letsindig, som du tænker. Og så – så fik hun det at vide. 
JOHANN.
Ja. Es war unrecht von mir; aber ich konnte nicht anders. Du machst Dir keine Vorstellung davon, was Lona mir gewesen ist. Du hast sie nie ausstehen können; aber mir ist sie eine Mutter gewesen. In den ersten Jahren, als es uns drüben so kärglich ging, – wie hat sie da nicht gearbeitet! Und als ich lange Zeit schwerkrank darnieder lag und nichts verdienen konnte und sie nicht daran hindern konnte, gab sie sich dazu her, in den Kaffeehäusern zu singen, – Vorträge zu halten, über die sich die Leute lustig machten; und dann schrieb sie ein Buch, über das sie später lachte und weinte, – alles nur, um mich am Leben zu erhalten. Konnte ich es da mit ansehen, wie sie im letzten Winter sich unausgesetzt verzehrte, – sie, die für mich geschafft und sich abgeplagt hatte? Nein, das konnte ich nicht, Karsten! Und so sagte ich zu ihr: »Reise nur, Lona; um mich braucht Dir nicht bange zu sein; ich bin nicht so leichtsinnig wie Du denkst.« Und da – da bekam sie es zu wissen. 
JOHAN.
Yes. It was wrong of me, but I could not do otherwise. You can have no conception what Lona has been to me. You never could put up with her; but she has been like a mother to me. The first year we were out there, when things went so badly with us, you have no idea how she worked! And when I was ill for a long time, and could earn nothing and could not prevent her, she took to singing ballads in taverns, and gave lectures that people laughed at; and then she wrote a book that she has both laughed and cried over since then--all to keep the life in me. Could I look on when in the winter she, who had toiled and drudged for me, began to pine away? No, Karsten, I couldn’t. And so I said, “You go home for a trip, Lona; don’t be afraid for me, I am not so flighty as you think.” And so--the end of it was that she had to know. 
约 翰
告诉她了。这件事我做错了,可是当时没办法。你不能想象楼纳待我怎么好。那种情形你一定受不了,可是她待我像母亲一样。我们刚去的那几年,事情很别扭,喔--她那种拼命苦干的精神!我病了好久,不能挣钱,她到酒店里卖唱,我拦不住她。她还公开讲演,大家听了都笑她。后来她还写了一本书,为了那本书她一直哭哭笑笑的--总之一句话,她都是为想挣钱养活我。去年冬天我看她常想家,我自己心里盘算,她一直那么出力养活我,现在她有心事我能不帮个忙吗?卡斯腾,当然我不能不帮忙。因此我就对她说,“楼纳,你回去吧。你不用为我担心,我这人不像你想的那么靠不住。”到后来--我只能把实话告诉她。 
KONSUL BERNICK.
Og hvorledes tog hun det? 
BERNICK.
Und wie nahm sie es auf? 
BERNICK.
And how did she take it? 
博尼克
她听了怎么说? 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, hun mente, som sandt var, at når jeg vidste mig uskyldig, så kunde det ikke være mig imod at gøre en trip med herover. Men vær du rolig; Lona røber intet, og jeg skal nok vogte min mund anden gang. 
JOHANN.
Nun, sie meinte ganz richtig, wenn ich mich unschuldig wüßte, so läge doch kein Grund vor, warum ich nicht eine Spritzfahrt mit hinüber machen dürfte. Aber Du kannst ganz ruhig sein! Lona verrät nichts; und ich werde meine Zunge ein zweites Mal hüten. 
JOHAN.
Well, she thought, as was true, that as I knew I was innocent nothing need prevent me from taking a trip over here with her. But make your mind easy; Lona will let nothing out, and I shall keep my mouth shut as I did before. 
约 翰
她说--她说得很对--既然我没做错事,跟她回来走一趟怕什么。不过,卡斯腾,你放心,楼纳不会说什么,以后我也不再多说话。 
KONSUL BERNICK.
Ja, ja; det stoler jeg på. 
BERNICK.
Ja, ja, – darauf verlasse ich mich. 
BERNICK.
Yes, yes I rely on that. 
博尼克
是,是,我知道你不会。 
JOHAN TØNNESEN.
Her er min hånd. Og så vil vi ikke tale mere om den gamle historie; lykkeligvis er det den eneste gale streg, nogen af os har gjort sig skyldig i, tænker jeg. Nu vil jeg rigtig nyde de få dage, jeg blir her. Du kan ikke tro, hvilken prægtig tur vi havde iformiddag. Hvem skulde troet, at den lille tøsunge, som løb her og spilled engle på theatret –! Men sig mig, du, – hvorledes gik det siden med hendes forældre? 
JOHANN.
Hier ist meine Hand! Und nun wollen wir nicht mehr von der alten Geschichte reden. Glücklicherweise ist das der einzige tolle Streich geblieben, den wir beide verbrochen haben, denke ich. Nun will ich die wenigen Tage, die ich hier bin, recht genießen. Du glaubst nicht, was das für ein prächtiger Spaziergang heut morgen gewesen ist. Wer hätte geglaubt, der Knirps, der hier umherlief und die Engel auf dem Theater spielte –! Aber sag’ mir, Du, – wie ging es denn später ihren Eltern? 
JOHAN.
Here is my hand on it. And now we will say no more about that old story; luckily it is the only mad prank either of us has been guilty of, I am sure. I want thoroughly to enjoy the few days I shall stay here. You cannot think what a delightful walk we had this morning. Who would have believed that that little imp, who used to run about here and play angels’ parts on the stage--! But tell me, my dear fellow, what became of her parents afterwards? 
约 翰
我对你担保。现在咱们不必再谈过去的事情。幸亏咱们只干过这么一件荒唐事。我在这儿日子住不长,我要痛痛快快过一过。你不知道今天早晨我们在外头走得多痛快。谁想得到当初四处乱跑在戏台上捞演天使的小家伙现在--!喔,提起她,我想问你,后来她父母怎么样了? 
KONSUL BERNICK.
Å, kære, jeg véd ikke mere at fortælle, end hvad jeg skrev dig til straks efter du var rejst. Ja, du fik dog vel de to breve? 
BERNICK.
Mein Lieber, ich weiß nicht mehr zu sagen, als was ich Dir gleich nach Deiner Abreise geschrieben habe. Du hast doch die beiden Briefe bekommen? 
BERNICK.
Oh, my boy, I can tell you no more than I wrote to you immediately after you went away. I suppose you got my two letters? 
博尼克
我知道的也就是你动身之后我马上写信告诉你的那几句活。我那两封信当然你都收到了? 
JOHAN TØNNESEN.
Ja vel, ja vel; jeg har dem begge to. Det fordrukne menneske løb jo fra hende? 
JOHANN.
Jawohl, jawohl – alle beide. Der Saufaus ist ihr ja wohl durchgebrannt? 
JOHAN.
Yes, yes, I have them both. So that drunken fellow deserted her? 
约 翰
两封都收到了。后来那醉鬼就把她扔下不管了? 
KONSUL BERNICK.
Og slog sig siden ihjæl i fuldskab. 
BERNICK.
Und hat sich später zu Tode gesoffen. 
BERNICK.
And drank himself to death afterwards. 
博尼克
他自己拼命喝酒把命送掉了。 
JOHAN TØNNESEN.
Hun døde jo også kort efter? Men du gjorde vel for hende, hvad du sådan i stilhed kunde? 
JOHANN.
Sie starb ja auch bald darauf? Aber Du tatest gewiß so in aller Stille für sie, was Du konntest? 
JOHAN.
And she died soon afterwards, too? 
约 翰
是不是他老婆不久也死了? 你大概暗地里帮过她的忙吧? 
KONSUL BERNICK.
Hun var stolt; hun forrådte intet og hun vilde intet modtage. 
BERNICK.
Sie war stolz; sie verriet nichts, und sie wollte nichts annehmen. 
BERNICK.
She was proud; she betrayed nothing, and would accept nothing. 
博尼克
她脾气很高傲。她什么都不说,也不接受别人的帮助。 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, det var ialfald rigtig af dig, at du tog Dina i huset. 
JOHANN.
Na, es war jedenfalls recht von Dir, daß Du Dina ins Haus genommen hast. 
JOHAN.
Well, at all events you did the right thing by taking Dina into your house. 
约 翰
无论如何,你把棣纳收养在自己家里是对的。 
KONSUL BERNICK.
Ja visst var det så. Forresten var det egentlig Marta, som drev den sag igennem. 
BERNICK.
Allerdings. Übrigens war es eigentlich Martha, die es durchsetzte. 
BERNICK.
I suppose so. As a matter of fact it was Martha that brought that about. 
博尼克
也许是吧。其实这件事是马塞安排的。 
JOHAN TØNNESEN.
Så det var Marta? Ja, Marta – det er sandt – hvor er hun henne idag? 
JOHANN.
So, Martha? Martha, ist ja wahr, – wo steckt die denn heut? 
JOHAN.
So it was Martha? By the way, where is she today? 
约 翰
马塞安排的?提起马塞,她今天在什么地方? 
KONSUL BERNICK.
Å hun, – når hun ikke har skolen at passe, så har hun sine syge. 
BERNICK.
Ach, die, – wenn sie nicht Unterricht gibt, so hat sie ihre Kranken. 
BERNICK.
She? Oh, when she hasn’t her school to look after, she has her sick people to see to. 
博尼克
她? 喔,她不是上学校教书,就是看护病人。 
JOHAN TØNNESEN.
Det er altså Marta, som har taget sig af hende. 
JOHANN.
Also Martha hat sich ihrer angenommen. 
JOHAN.
So it was Martha who interested herself in her. 
约 翰
哦,我不知道照管棣纳的是马塞。 
KONSUL BERNICK.
Ja, Marta har jo altid havt en viss svaghed for opdragelsesvæsnet. Derfor har hun også taget en post ved almueskolen. Det var en kapital dumhed af hende. 
BERNICK.
Ja, Martha hat ja von jeher eine gewisse Schwäche für das Erziehungswesen gehabt. Darum hat sie auch eine Stelle an der Volksschule angenommen. Das war eine gewaltige Dummheit von ihr. 
BERNICK.
Yes, you know Martha has always had a certain liking for teaching; so she took a post in the boarding-school. It was very ridiculous of her. 
博尼克
是她。马塞一向喜欢教书,所以她在市立学校找了个事情。这事很无聊。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, hun så svært medtaget ud igår; jeg frygter også for, at hun ikke har helbred til det. 
JOHANN.
Ja, sie sah gestern wirklich sehr angegriffen aus; ich fürchte, sie ist auch nicht gesund genug für so etwas. 
JOHAN.
I thought she looked very worn yesterday; I should be afraid her health was not good enough for it. 
约 翰
昨天我看她样子很疲劳。恐怕她身体吃不消。 
KONSUL BERNICK.
Å, hvad helbreden angår, så kunde hun vel altid stå i det. Men det er ubehageligt for mig; det ser ud som om jeg, hendes broder, ikke var villig til at underholde hende. 
BERNICK.
Ach, was ihre Gesundheit anbetrifft, so könnte sie immerhin dabei bleiben. Aber es ist unangenehm für mich; es sieht so aus, als ob ich, ihr Bruder, nicht gesonnen sei, für ihren Unterhalt zu sorgen. 
BERNICK.
Oh, as far as her health goes, it is all right enough. But it is unpleasant for me; it looks as though I, her brother, were not willing to support her. 
博尼克
喔,她身体倒没问题。就是我面子上不好看。人家瞧着好像我做哥哥的不愿意养活她。 
JOHAN TØNNESEN.
Underholde? Jeg trode, hun havde såvidt formue selv – 
JOHANN.
Unterhalt? Ich glaubte, sie hätte selbst so viel Vermögen, um – 
JOHAN.
Support her? I thought she had means enough of her own. 
约 翰
养活她? 我以为她手里很够过的。 
KONSUL BERNICK.
Ikke en skilling. Du husker nok, hvilken kneben tid det var for moder, da du rejste. Hun fortsatte da en stund med bistand af mig; men det kunde jeg naturligvis ikke i længden være tjent med. Så lod jeg mig optage i firmaet; men det gik heller ikke på den måde. Jeg måtte derfor overtage det hele, og da vi opgjorde vor status, viste det sig, at der sågodtsom intet blev tilovers på moders part. Da så moder kort efter døde, stod naturligvis også Marta på en bar bakke. 
BERNICK.
Keinen Heller. Du entsinnst Dich doch, in was für Verlegenheiten meine Mutter steckte, – damals, als Du gingst. Sie trieb es noch eine Weile mit meiner Hilfe so fort; doch damit konnte mir natürlich auf die Dauer nicht gedient sein. So ließ ich mich in die Firma aufnehmen; aber auf diese Weise ging’s auch wieder nicht. Ich mußte also das Ganze übernehmen; und als wir Bilanz machten, da stellte sich’s heraus, daß auf Mutters Teil so gut wie nichts übrig blieb. Und als Mutter bald darauf starb, saß natürlich auch Martha auf dem Trocknen. 
BERNICK.
Not a penny. Surely you remember how badly off our mother was when you went away? She carried things on for a time with my assistance, but naturally I could not put up with that state of affairs permanently. I made her take me into the firm, but even then things did not go well. So I had to take over the whole business myself, and when we made up our balance-sheet, it became evident that there was practically nothing left as my mother’s share. And when mother died soon afterwards, of course Martha was left penniless. 
博尼克
她手里一个钱都没有。也许你还记得,你走的时候我母亲光景很不好。我帮她把买卖对付了一阵子,可是当然我不愿意永远那么干下去。后来我就跟她合了伙,可是买卖还是没起色。最后我只能把公司全部接过来。我把账目一清算,我母亲名下几乎一个钱都没有了。母亲不久就死了,不用说,马塞什么都没拿到手。 
JOHAN TØNNESEN.
Den stakkers Marta! 
JOHANN.
Die arme Martha! 
JOHAN.
Poor Martha! 
约 翰
苦命的马塞! 
KONSUL BERNICK.
Stakkers? Hvorfor det? Du tror da vel ikke, at jeg lader hende savne noget? Å nej, det tør jeg dog sige, at jeg er en god broder. Hun bor naturligvis sammen med os og spiser ved vort bord; lærerinde-gagen kan hun rundeligt klæde sig for, og et enligt fruentimmer, – hvad skal hun med mere? 
BERNICK.
Arm, – wieso? Du glaubst doch nicht etwa, ich ließe sie irgend etwas entbehren? O nein, ich kann wohl sagen, ich bin ihr ein guter Bruder. Sie wohnt selbstverständlich mit uns zusammen und speist an unserm Tisch; für ihr Lehrerinnengehalt kann sie sich sehr anständig kleiden, und ein alleinstehendes Frauenzimmer, – was braucht die mehr? 
BERNICK.
Poor! Why? You surely do not suppose I let her want for anything? No, I venture to say I am a good brother. Of course she has a home here with us; her salary as a teacher is more than enough for her to dress on; what more could she want? 
博尼克
苦命!这是什么活!难道我会让她短吃的短穿的吗?不会,我敢说我是个好哥哥。不用说,她跟我们在一块儿吃饭不花钱,她教书的薪水足够穿衣服。一个没结婚的女人还要怎么样? 
JOHAN TØNNESEN.
Hm; på den vis tænker vi ikke i Amerika. 
JOHANN.
Hm; so denken wir in Amerika nicht. 
JOHAN.
Hm--that is not our idea of things in America. 
约 翰
嗯,我们在美国的想法不一样。 
KONSUL BERNICK.
Nej, det tror jeg nok; i et opagiteret samfund, som det amerikanske. Men her i vor lille kreds, hvor, Gud ske lov, fordærvelsen til dato ialfald ikke har fåt indpas, her nøjes kvinderne med at indtage en sømmelig om end beskeden stilling. Det er forresten Martas egen skyld; hun kunde såmæn have været forsørget for længe siden, hvis hun selv havde villet. 
BERNICK.
Das will ich glauben. In einer so revolutionierten Gesellschaft, wie der amerikanischen. Doch hier in unserm kleinen Kreis, wo gottlob die Verderbnis, bis dato wenigstens, keinen Eingang gefunden hat, – hier begnügen sich die Frauen damit, eine angemessene, wenn auch bescheidene Stellung einzunehmen. Es ist übrigens Marthas eigne Schuld; sie hätte längst versorgt sein können, wenn sie nur gewollt hätte. 
BERNICK.
No, I dare say not--in such a revolutionary state of society as you find there. But in our small circle--in which, thank God, depravity has not gained a footing, up to now at all events--women are content to occupy a seemly, as well as modest, position. Moreover, it is Martha’s own fault; I mean, she might have been provided for long ago, if she had wished. 
博尼克
不错,你们的想法也许不一样。你们那儿捣乱的人太多。可是在我们的小圈子里,谢谢老天,腐败的风气还没钻进来,女人甘心做点不出风头的小事情。再说,也怪马塞自己不好,要是她愿意,她早就有办法。 
JOHAN TØNNESEN.
Du mener, hun kunde have giftet sig? 
JOHANN.
Du meinst, sie hätte sich verheiraten können? 
JOHAN.
You mean she might have married? 
约 翰
你是不是说她早就可以结婚? 
KONSUL BERNICK.
Ja, hun kunde været meget favorabelt anbragt endogså; hun har havt flere gode tilbud; besynderlig nok; en ubemidlet pige, ikke længer ung, og derhos ganske ubetydelig. 
BERNICK.
Ja, man hätte sie sogar sehr favorabel anbringen können. Es wurden ihr mehrere vorteilhafte Partien angeboten. Merkwürdig genug! Ein unbemitteltes Mädchen, nicht mehr jung und außerdem ganz unbedeutend. 
BERNICK.
Yes, and married very well, too. She has had several good offers--curiously enough, when you think that she is a poor girl, no longer young, and, besides, quite an insignificant person. 
博尼克
一点都不错,并且还可以嫁个有钱的人。说也奇怪,像她这么个手里没钱、年纪不小、并且不出名的女人,居然有好几家有钱的人来求亲。 
JOHAN TØNNESEN.
Ubetydelig? 
JOHANN.
Unbedeutend? 
JOHAN.
Insignificant? 
约 翰
不出名? 
KONSUL BERNICK.
Nå, jeg lægger hende det slet ikke til last. Jeg ønsker hende overhovedet ikke anderledes. Du kan vide, – i et stort hus, som vort,– det er altid godt at have et sådant jævnt menneske, som man kan sætte til hvad der forefalder. 
BERNICK.
Na, ich mache ihr ja keinen Vorwurf daraus. Ich wünsche sie überhaupt nicht anders. Weißt Du, – in einem großen Haus, wie dem unsrigen, da ist es immer gut, so einen einfachen Menschen zu haben, den man zu allem verwenden kann. 
BERNICK.
Oh, I am not blaming her for that. I most certainly would not wish her otherwise. I can tell you it is always a good thing to have a steady-going person like that in a big house like this--some one you can rely on in any contingency. 
博尼克
我不怪她不出名。我也不愿意她出名。你知道,像我们这种大户人家有她那么个稳稳当当的人,碰上有事的时候倒是有个依靠。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, men hun –? 
JOHANN.
Ja, aber sie –? 
JOHAN.
Yes, but what does she--? 
约 翰
话是不错。可是她自己-- 
KONSUL BERNICK.
Hun? Hvorledes? Nå jå, hun har naturligvis nok at interessere sig for; hun har jo mig og Betty og Olaf og mig. Menneskene bør da ikke i første række tænke på sig selv, og allermindst kvinderne. Vi har jo dog alle et større eller mindre samfund at støtte og at virke for. Således gør jeg ialfald. (tyder mod fuldmægtig Krap, som kommer fra højre.) Ja, der har du straks et bevis. Tror du, det er mine egne affærer, som optager mig? På ingen måde. (hurtigt til Krap.) Nå? 
BERNICK.
Sie? Was denn? Nun ja, sie hat natürlich auch etwas, wofür sie sich interessiert; sie hat ja mich und Betty und Olaf und mich. Die Menschen müssen nicht immer in erster Reihe an sich selber denken, und am allerwenigsten die Frauenzimmer. Wir haben ja doch alle eine mehr oder minder große Gesellschaft zu stützen und für sie zu wirken. Ich tu’s jedenfalls. Er weist auf Krap, der von rechts kommt. Hier hast Du gleich den Beweis. Glaubst Du, es sind meine eigenen Geschäfte, die mich da in Anspruch nehmen? O bewahre. Rasch zu Krap. Nun? 
BERNICK.
She? How? Oh well, of course she has plenty to interest herself in; she has Betty and Olaf and me. People should not think first of themselves--women least of all. We have all got some community, great or small, to work for. That is my principle, at all events. (Points to KRAP, who has come in from the right.) Ah, here is an example of it, ready to hand. Do you suppose that it is my own affairs that are absorbing me just now? By no means. (Eagerly to KRAP.) Well? 
博尼克
她自己? 这话怎么讲? 哦,不用说,她操心的事多得很,她要照管贝蒂、渥拉夫和我。一个人不应该先想自己的事--女人更不应该。不论咱们的社会是大还是小,咱们都应该为社会服务。无论如何,我是这么做的。(指着刚从右边进来的克拉普)你瞧,这就是个现成的榜样。你以为我这么操心是为自己的事吗?决不是。(急着问克拉普)怎么样? 
FULDMÆGTIG KRAP
(sagte, viser en bunke papirer).
Alle købekontrakterne i orden. 
KRAP
leise, indem er einen Stoß Papiere zeigt.
Alle Kaufverträge in Ordnung. 
KRAP
(in an undertone, showing him a bundle of papers).
Here are all the sale contracts, completed. 
克拉普
(低声回答,指着手里一卷文件)
这是买产业的全部合同,手续都齐了。 
KONSUL BERNICK.
Ypperligt! Fortræffeligt! – Ja nu, svoger, må du sandelig have mig undskyldt sålænge. (dæmpet og med et håndtryk.) Tak, tak, Johan; og vær overbevist om, at alt, hvad jeg kan tjene dig i, – nå, du forstår mig nok. – Kom, herr Krap.
(de går ind i konsulens værelse.)  
BERNICK.
Herrlich! Vortrefflich! – Nun mußt Du mich für eine Weile entschuldigen, Schwager. Mit gedämpfter Stimme, indem er ihm die Hand drückt. Dank, Dank, Johann; und sei überzeugt, daß ich Dir jeden Dienst – na, Du verstehst mich schon. – Kommen Sie, Herr Krap.
Ab in Bernicks Zimmer. 
BERNICK.
Capital! Splendid!--Well, Johan, you must really excuse me for the present. (In a low voice, grasping his hand.) Thanks, Johan, thanks! And rest assured that anything I can do for you-- Well, of course you understand. Come along, Krap.
(They go into BERNICK’S room.) 
博尼克
好! 好极了! 约翰,对不起,我要失陪一会儿。(低声,抓紧约翰的手)约翰,谢谢你! 放心,需要我帮忙的时候--不用多说,你自然明白。克拉普,跟我来。
(两人同入办公室) 
JOHAN TØNNESEN
(ser en stund efter ham).
Hm –
(Han vil gå ned i haven. I det samme kommer frøken Bernick med en liden kurv på armen ind fra højre.)  
JOHANN
sieht ihm eine Weile nach.
Hm –
Er will in den Garten gehen; in demselben Augenblick kommt MARTHA mit einem kleinen Korb am Arm, von rechts. 
JOHAN
(looking after them for a moment).
Hm!--
(Turns to go down to the garden. At the same moment MARTHA comes in from the right, with a little basket over her arm.) 
约 翰
(用眼睛盯了他们一会儿)
哼!
(正要转身走进花园,马塞胳臂上挎着一只小篮子从右边走进来) 
JOHAN TØNNESEN.
Nej se, Marta! 
JOHANN.
Ei sieh! Martha! 
Martha! 
马塞! 
FRØKEN BERNICK.
Ah – Johan, – er det dig? 
MARTHA.
Ah – Johann – Du bist es? 
MARTHA.
Ah, Johan--is it you? 
马 塞
哦,约翰--原来是你? 
JOHAN TØNNESEN.
Så tidligt på farten du også. 
JOHANN.
Du auch schon so früh unterwegs? 
JOHAN.
Out so early? 
约 翰
出来得这么早? 
FRØKEN BERNICK.
Ja. Vent lidt; nu kommer visst de andre straks.
(vil gå ud til venstre.)  
MARTHA.
Ja. Wart’ ein wenig; die andern müssen gleich kommen.
Sie will nach links abgehen. 
MARTHA.
Yes. Wait a moment; the others are just coming.
(Moves towards the door on the left.) 
马 塞
是的。等一等。那些人快来了。
(走向左边门口) 
JOHAN TØNNESEN.
Hør, Marta, har du altid sådant hastværk? 
JOHANN.
Hör’ mal, Martha, hast Du es immer so eilig? 
JOHAN.
Martha, are you always in such a hurry? 
约 翰
马塞,你是不是老这么忙? 
FRØKEN BERNICK.
Jeg? 
MARTHA.
Ich? 
MARTHA.
I? 
马 塞
我? 
JOHAN TØNNESEN.
Igår gik du ligesom af vejen, så jeg ikke fik tale et ord med dig, og idag – 
JOHANN.
Gestern bist Du mir sichtlich aus dem Wege gegangen, so daß ich kein Wort mit Dir sprechen konnte, und heute – 
JOHAN.
Yesterday you seemed to avoid me, so that I never managed to have a word with you-- 
约 翰
昨天你好像躲着我似的,所以我始终没机会跟你说句话--你记得咱们小时候老在一块儿玩。 
FRØKEN BERNICK.
Ja, men – 
MARTHA.
Aber – 
 
 
JOHAN TØNNESEN.
Før var vi dog altid sammen, – vi to gamle legekammerater. 
JOHANN.
Früher waren wir doch unzertrennlich, – wir zwei alten Spielkameraden. 
we two old playfellows. 
 
FRØKEN BERNICK.
Ak, Johan, det er mange, mange år siden. 
MARTHA.
Ach, Johann, das ist viele, viele Jahre her. 
MARTHA.
Ah, Johan; that is many, many years ago. 
马 塞
喔,约翰,那是好多好多年前的事了。 
JOHAN TØNNESEN.
Nå, Herregud, det er femten år siden, hverken mere eller mindre. Synes du kanske, jeg har forandret mig så meget? 
JOHANN.
Herrje, fünfzehn Jahre ist es her, auf den Kopf. Findest Du etwa, ich hätte mich sehr verändert? 
JOHAN.
Good Lord--why, it is only fifteen years ago, no more and no less. Do you think I have changed so much? 
约 翰
嗯--整整十五年,不多也不少。你觉得我大改样子了吧? 
FRØKEN BERNICK.
Du? Å ja, du også, endskønt – 
MARTHA.
Du? O ja, Du auch, – obgleich – 
MARTHA.
You? Oh yes, you have changed too, although-- 
马 塞
你? 不错,你也改了样子了,虽然--- 
JOHAN TØNNESEN.
Hvad mener du? 
JOHANN.
Nun, was – 
JOHAN.
What do you mean? 
约 翰
你这话什么意思? 
FRØKEN BERNICK.
Å, det var ingenting. 
MARTHA.
Ach, nichts. 
MARTHA.
Oh, nothing. 
马 塞
喔,没什么。 
JOHAN TØNNESEN.
Du lader ikke til at være bleven meget oplivet ved at se mig igen. 
JOHANN.
Du scheinst mir nicht gerade sehr erfreut, mich wiederzusehen. 
JOHAN.
You do not seem to be very glad to see me again. 
约 翰
你好像不怎么高兴看见我回来似的。 
FRØKEN BERNICK.
Jeg har ventet så længe, Johan, – for længe. 
MARTHA.
Ich habe so lange gewartet, Johann, – zu lange. 
MARTHA.
I have waited so long, Johan--too long. 
马 塞
约翰,我等得很久了--等得太久了。 
JOHAN TØNNESEN.
Ventet? At jeg vilde komme? 
JOHANN.
Gewartet, – daß ich kommen würde? 
JOHAN.
Waited? For me to come? 
约 翰
等什么?等我回来? 
FRØKEN BERNICK.
Ja. 
MARTHA.
Ja. 
MARTHA.
Yes. 
马 塞
是。 
JOHAN TØNNESEN.
Og hvorfor, mente du, jeg vilde komme? 
JOHANN.
Und warum, meintest Du, würde ich kommen? 
JOHAN. And why did you think I would come? 
约 翰
你为什么觉得我应该回来? 
FRØKEN BERNICK.
For at sone, hvad du har forbrudt. 
MARTHA.
Um zu sühnen, was Du verbrochen hast. 
MARTHA.
To atone for the wrong you had done. 
马 塞
你做错了事应该回来赎罪。 
JOHAN TØNNESEN.
Jeg? 
JOHANN.
Ich? 
JOHAN.
I? 
约 翰
我? 
FRØKEN BERNICK.
Har du glemt, at en kvinde døde i nød og skam for din skyld? Har du glemt, at for din skyld blev et opvoksende barns bedste år forbittret? 
MARTHA.
Hast Du vergessen, daß eine Frau in Not und Schande um Deinetwillen gestorben ist? Hast Du vergessen, daß um Deinetwillen die schönsten Jahre eines heranwachsenden Kindes verbittert wurden? 
MARTHA.
Have you forgotten that it was through you that a woman died in need and in shame? Have you forgotten that it was through you that the best years of a young girl’s life were embittered? 
马 塞
难道你不记得你害得一个女人没饭吃,没脸见人,把性命送掉?难道你不记得你害得一个女孩子在青春时期过痛苦的日子? 
JOHAN TØNNESEN.
Og dette må jeg høre af dig? Marta, har da aldrig din broder –? 
JOHANN.
Und das muß ich von Dir hören! Martha, so hat Dein Bruder nie –? 
JOHAN.
And you can say such things to me? Martha, has your brother never--? 
约 翰
你怎么对我说这种话?马塞,难道你哥哥从来没-- 
FRØKEN BERNICK.
Hvad han? 
MARTHA.
Was –? 
MARTHA.
Never what? 
马 塞
他从来没什么? 
JOHAN TØNNESEN.
Har han aldrig –; nu ja, jeg mener, har han aldrig havt så meget som et undskyldende ord for mig? 
JOHANN.
Hat er nie – nun ja, ich meine, hat er niemals auch nur ein Wort der Entschuldigung für mich gehabt? 
JOHAN.
Has he never--oh, of course, I mean has he never so much as said a word in my defence? 
约 翰
他从来没--喔,当然,我的意思是说,难道他连替我辩护的话从来都没说过一句? 
FRØKEN BERNICK.
Ak, Johan, du kender jo Karstens strænge grundsætninger. 
MARTHA.
Ach, Johann, Du kennst doch Karstens strenge Grundsätze. 
MARTHA.
Ah, Johan, you know Karsten’s high principles. 
马 塞
约翰,你还不知道卡斯腾的古板脾气。 
JOHAN TØNNESEN.
Hm –, ja visst, ja visst, jeg kender nok min gamle ven Karstens strænge grundsætninger. – Men dette er jo –! Nå. Jeg talte nylig med ham. Jeg synes, at han har forandret sig adskilligt. 
JOHANN.
Hm – gewiß, gewiß; ich kenne die strengen Grundsätze meines alten Freundes Karsten schon. Aber das ist doch –! Na! Ich habe ihn eben gesprochen. Ich finde, er hat sich merklich verändert. 
JOHAN.
Hm--! Oh, of course; I know my old friend Karsten’s high principles! But really this is--. Well, well. I was having a talk with him just now. He seems to me to have altered considerably. 
约 翰
嗯--当然,不用说--我知道老朋友卡斯腾的古板脾气。不过这件事--嗯,我刚跟他谈过话。我觉得他好像大有改变,活动多了。 
FRØKEN BERNICK.
Hvor kan du sige det? Karsten har da altid været en udmærket mand. 
MARTHA.
Wie kannst Du das sagen? Karsten ist doch immer das Muster eines Mannes gewesen. 
MARTHA.
How can you say that? I am sure Karsten has always been an excellent man. 
马 塞
你怎么说这话?卡斯腾始终是个好人。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, det var just ikke således ment; men lad gå. – Hm; nu skønner jeg altså, hvad lys du har set mig i; det er den forlornes hjemkomst, du har gåt og ventet på. 
JOHANN.
So war’s nicht gerade gemeint; aber laß nur! – Hm, jetzt begreife ich erst, in welchem Licht Du mich gesehen hast: es war die Heimkehr des verlorenen Sohns, auf die Du gewartet hast. 
JOHAN.
Yes, that was not exactly what I meant--but never mind. Hm! Now I understand the light you have seen me in; it was the return of the prodigal that you were waiting for. 
约 翰
我不是这意思,不过没关系,不提算了。嗯,现在我才明白你把我当作怎么一等人,原来这些年你在等浪子回家。 
FRØKEN BERNICK.
Hør, Johan, jeg vil sige dig, hvad lys jeg har set dig i. (peger ned i haven.) Ser du hende, som leger dernede i græsset med Olaf? Det er Dina. Erindrer du det forvirrede brev, du skrev mig til, da du rejste? Du skrev, at jeg skulde tro på dig. Jeg har troet på dig, Johan. Alt det onde, som her bagefter gik rygter om, må være sket i forvildelse, uden tanke, uden overlæg – 
MARTHA.
Johann, ich will Dir sagen, in welchem Licht ich Dich gesehen habe. Sie zeigt in den Garten hinunter. Siehst Du sie, die dort unten im Grase mit Olaf spielt? Es ist Dina. Entsinnst Du Dich noch des konfusen Briefes, den Du mir geschrieben hattest, als Du weggingst? Du schriebst, ich sollte an Dich glauben. Ich habe an Dich geglaubt, Johann. All die bösen Dinge, von denen man sich später hier erzählt hat, müssen in der Verwirrung, gedankenlos, ohne Überlegung geschehen sein –- 
MARTHA.
Johan, I will tell you what light I have seen you in. (Points down to the garden.) Do you see that girl playing on the grass down there with Olaf? That is Dina. Do you remember that incoherent letter you wrote me when you went away? You asked me to believe in you. I have believed in you, Johan. All the horrible things that were rumoured about you after you had gone must have been done through being led astray--from thoughtlessness, without premeditation. 
马 塞
约翰,我告诉你我把你当作怎么一种人。(指着外面的花园)你看见在草地上跟渥拉夫一块儿玩的那个女孩子没有?那就是棣纳。你记得不记得你临走时候写给我的那封前言不对后语的信?在信里你叫我信任你。约翰,我听了你的话,一直信任你。后来人家传说的那些坏事一定是你在走投无路的时候糊里糊涂做出来的-- 
JOHAN TØNNESEN.
Hvad mener du? 
JOHANN.
Was für Dinge meinst Du? 
JOHAN.
What do you mean? 
约 翰
你说什么? 
FRØKEN BERNICK.
O, du forstår mig jo nok; – ikke et ord mere om det. Men bort måtte du jo, begynde forfra – et nyt liv. Ser du, Johan, jeg har været din stedfortræder herhjemme, jeg, din gamle legekammerat. De pligter, du ikke husked på at varetage her, eller ikke kunde varetage, dem har jeg varetaget for dig. Jeg siger dig dette, for at du ikke skal have også det at bebrejde dig. Det forurettede barn har jeg været en moder for, har opdraget hende, så godt jeg kunde – 
MARTHA.
Ach, Du verstehst mich recht gut; – laß das! Aber Du mußtest ja weg, von vorn beginnen – ein neues Leben. Siehst Du, Johann, ich bin Dein Stellvertreter hier in der Heimat gewesen, – ich, Dein alter Spielkamerad. Die Pflichten, die Du hier versäumtest oder nicht erfüllen konntest, die habe ich für Dich erfüllt. Ich sage Dir das, damit Du nicht Dir auch dies noch vorzuwerfen hast. Dem armen, rechtlosen Kinde bin ich eine Mutter gewesen; ich habe es erzogen, so gut ich konnte – 
MARTHA.
Oh! you understand me well enough--not a word more of that. But of course you had to go away and begin afresh--a new life. Your duties here which you never remembered to undertake--or never were able to undertake--I have undertaken for you. I tell you this, so that you shall not have that also to reproach yourself with. I have been a mother to that much-wronged child; I have brought her up as well as I was able. 
马 塞
喔,你自己心里明白。不必再说了。可是当时你不能不走--到外头去重新做人。我--你小时候的同伴--就在家里接替了你的工作。凡是你忘了的义务,或者无力担当的义务,我都替你担当下来了。我告诉你这些事,为的是让你心里少难受些。我对待那受屈的孩子像对待自己女儿一样,我用全副力量把她教养成人-- 
JOHAN TØNNESEN.
Og spildt hele dit liv for den sag – 
JOHANN.
Und hast Dein ganzes Leben damit verschwendet – 
JOHAN.
And have wasted your whole life for that reason. 
约 翰
因此就耽误了你自己的一生! 
FRØKEN BERNICK.
Det har ikke været spildt. Men du kom sent, Johan. 
MARTHA.
Es ist nicht verschwendet. Aber Du bist spät gekommen, Johann. 
MARTHA.
It has not been wasted. But you have come late, Johan. 
马 塞
这不算耽误。不过,约翰,你回来得太晚了点儿。 
JOHAN TØNNESEN.
Marta, – dersom jeg kunde sige dig –. Nå, lad mig da ialfald takke dig for dit trofaste venskab. 
JOHANN.
Martha, – könnte ich Dir nur sagen –. Na, hab’ jedenfalls Dank für Deine treue Freundschaft! 
JOHAN.
Martha--if only I could tell you--. Well, at all events let me thank you for your loyal friendship. 
约 翰
马塞--我恨不能告诉你--好,反正我得谢谢你这番深情厚谊。 
FRØKEN BERNICK
(smiler tungt).
Hm –. Ja, nu har vi altså udtalt, Johan. Hys; der kommer nogen. Farvel; jeg kan ikke nu –
(Hun går ud gennem den bagerste dør til venstre. Frøken Hessel kommer fra haven, fulgt af fru Bernick.)  
MARTHA
lächelt wehmütig.
Hm –. So, nun hätten wir uns also ausgesprochen. Still, es kommt wer. Adieu! Ich kann jetzt nicht –
Ab durch die hinterste Tür links. LONA, begleitet von FRAU BERNICK, kommt aus dem Garten. 
MARTHA
(with a sad smile).
Hm.--Well, we have had it out now, Johan. Hush, some one is coming. Goodbye, I can’t stay now.
(Goes out through the farther door on the left. LONA comes in from the garden, followed by MRS. BERNICK.) 
马 塞
(凄然一笑)
唉! 现在咱们把实话都说出来了。嘘,有人来了。再见。我不愿意让他们--
(她从左边第二道门里出去。楼纳·海斯尔从花园里上来,后面跟着博尼克太太。) 
FRU BERNICK
(endnu i haven).
Men for Guds skyld, Lona, hvad tænker du på! 
FRAU BERNICK
noch im Garten.
Um Gottes willen, Lona, was fällt Dir ein! 
MRS. BERNICK.
But good gracious, Lona--what are you thinking of? 
博尼克太太
(还在花园里)
嗳呀,楼纳,这可使不得! 
FRØKEN HESSEL.
Lad mig være, siger jeg; jeg vil og må tale med ham. 
LONA.
Laß mich, sage ich! Ich will und muß mit ihm reden. 
LONA.
Let me be, I tell you! I must and will speak to him. 
楼 纳
你别管。我一定要跟他谈一谈。 
FRU BERNICK.
Men det vilde jo være den største skandale! Ah, Johan, er du endnu her? 
FRAU BERNICK.
Aber das wäre ja der größte Skandal! Ah, Johann, Du bist noch hier? 
MRS. BERNICK.
But it would be a scandal of the worst sort! Ah, Johan--still here? 
博尼克太太
闹出乱子来可不好听啊!哦,约翰,你还在这儿没走? 
FRØKEN HESSEL.
Ud med dig, gut; stå ikke her og hæng i stueluften; gå ned i haven og snak med Dina. 
LONA.
Hinaus mit Dir, Junge! Hock’ nicht immer in der Stube! Geh in den Garten und unterhalte Dich mit Dina! 
LONA.
Out with you, my boy; don’t stay here in doors; go down into the garden and have a chat with Dina. 
楼 纳
出去,孩子。别老闷在不透气的屋子里。上花园里找棣纳说说话儿。 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, det tænkte jeg netop på. 
JOHANN.
Das hatte ich eben vor. 
JOHAN.
I was just thinking of doing so. 
约 翰
我正想去。 
FRU BERNICK.
Men – 
FRAU BERNICK.
Aber – 
MRS. BERNICK.
But-- 
博尼克太太
可是-- 
FRØKEN HESSEL.
Hør du, John, har du set rigtig på Dina? 
LONA.
Hör’ mal, Johann, hast Du Dir Dina ordentlich angesehen? 
LONA.
Look here, Johan--have you had a good look at Dina? 
楼 纳
约翰,你仔细瞧过棣纳没有? 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, det tror jeg nok. 
JOHANN.
Ich meine schon. 
JOHAN.
I should think so! 
约 翰
嗯,我瞧过了。 
FRØKEN HESSEL.
Ja, du skulde se rigtig tilgavns på hende, gut. Det var noget for dig! 
LONA.
Du solltest sie Dir recht genau ansehen, Junge! Das wäre was für Dich! 
LONA.
Well, look at her to some purpose, my boy. That would be somebody for you! 
楼 纳
孩子,你应该把她仔细瞧一瞧。你正需要她这么个人。 
FRU BERNICK.
Men, Lona –! 
FRAU BERNICK.
Aber Lona –! 
MRS. BERNICK.
But, Lona! 
博尼克太太
楼纳! 
JOHAN TØNNESEN.
Noget for mig? 
JOHANN.
Was für mich? 
JOHAN.
Somebody for me? 
约 翰
我? 
FRØKEN HESSEL.
Ja, at se på, mener jeg. Gå nu! 
LONA.
Ja, zum Ansehen, meine ich. Geh jetzt! 
LONA.
Yes, to look at, I mean. Be off with you! 
楼 纳
是的,你要仔细瞧瞧她。快走! 
JOHAN TØNNESEN.
Ja, ja, jeg går mere end gerne.
(han går ned i haven.)  
JOHANN.
Mit dem größten Vergnügen!
Ab in den Garten. 
JOHAN.
Oh, I don’t need any pressing.
(Goes down into the garden.) 
约 翰
好,好,不用你催。
(走进花园) 
FRU BERNICK.
Lona, jeg er som forstenet over dig. Dette kan dog umuligt være dit alvor. 
FRAU BERNICK.
Lona! Ich bin starr über Dich! Das kann doch unmöglich Dein Ernst sein. 
MRS. BERNICK.
Lona, you astound me! You cannot possibly be serious about it? 
博尼克太太
楼纳,你吓了我一跳。你是开玩笑吧? 
FRØKEN HESSEL.
Jo så minsæl er det så. Er hun ikke frisk og sund og sand? Det er netop en kone for John. Det er slig en, han trænger til derover; det vil være noget andet end en gammel halvsøster. 
LONA.
Mein voller Ernst! Ist sie nicht frisch und gesund und rechtschaffen? Das ist die richtige Frau für Johann; eine, wie er sie drüben braucht. Das ist was anderes als eine alte Stiefschwester! 
LONA.
Indeed I am. Isn’t she sweet and healthy and honest? She is exactly the wife for Johan. She is just what he needs over there; it will be a change from an old step-sister. 
楼 纳
不,我说的是正经话。她难道不是个活泼健康、诚实天真的姑娘吗?她给约翰做老婆正合适。约翰在美国需要像她这么个伴儿,不需要像我这么个不同胞的老姐姐。 
FRU BERNICK.
Dina! Dina Dorf! Betænk dog – 
FRAU BERNICK.
Dina? Dina Dorf! So bedenk doch –! 
MRS. BERNICK.
Dina? Dina Dorf? But think-- 
博尼克太太
可是棣纳!棣纳·铎尔夫!这怎么使得! 
FRØKEN HESSEL.
Jeg betænker først og fremst guttens lykke. For hjælpe til, det må jeg; selv er han ikke videre fremmelig i sligt; småpiger og fruentimmer har han aldrig havt noget rigtigt syn for. 
LONA.
Mein erster und einziger Gedanke ist das Glück des Jungen. Dazu muß ich ihm verhelfen; er selber hat kein Geschick zu dergleichen Sachen; für die Frauenzimmer hat er nie so recht ein Auge gehabt. 
LONA.
I think first and foremost of the boy’s happiness. Because, help him I must; he has not much idea of that sort of thing; he has never had much of an eye for girls or women. 
楼 纳
别的不管,我只为约翰的幸福着想。这件事我一定要给他帮忙。这种事他需要别人帮忙,女人的事情他一向不放在心上。 
FRU BERNICK.
Han? Johan! Nå, jeg synes rigtignok, vi har havt sørgelige beviser for – 
FRAU BERNICK.
Er? Johann? Na, mir scheint doch, wir hätten traurige Beweise – 
MRS. BERNICK.
He? Johan? Indeed I think we have had only too sad proofs that-- 
博尼克太太
你说他? 约翰? 可惜咱们有证据-- 
FRØKEN HESSEL.
Å pokker i vold med den dumme historie! Hvor er Bernick henne? Jeg vil tale med ham. 
LONA.
Ach, zum Henker mit der dummen Geschichte! Wo ist Bernick? Ich will ihn sprechen. 
LONA.
Oh, devil take all those stupid stories! Where is Karsten? I mean to speak to him. 
楼 纳
喔,别信从前那些鬼话!卡斯腾在什么地方?我要跟他说话。 
FRU BERNICK.
Lona, du gør det ikke, siger jeg! 
FRAU BERNICK.
Lona, Du wirst es nicht tun, sage ich. 
MRS. BERNICK.
Lona, you must not do it, I tell you. 
博尼克太太
楼纳,这事千万做不得! 
FRØKEN HESSEL.
Jeg gør det. Synes gutten om hende, – og hun om ham, – så skal de også have hverandre. Bernick er jo slig en klog mand; han må finde på en udvej – 
LONA.
Und doch. Mag der Junge sie leiden und sie ihn, so sollen sie sich auch haben! Bernick ist ja ein so kluger Mann; er muß einen Ausweg wissen – 
LONA.
I am going to. If the boy takes a fancy to her--and she to him--then they shall make a match of it. Karsten is such a clever man, he must find some way to bring it about. 
楼 纳
我要做。要是约翰喜欢她,她也喜欢约翰,为什么不让他们做夫妻?卡斯腾是个聪明人,他一定有办法-- 
FRU BERNICK.
Og du kan tænke dig, at disse amerikanske usømmeligheder skulde blive tålt her – 
FRAU BERNICK.
Und Du glaubst, man würde diese amerikanischen Unanständigkeiten hier dulden – 
MRS. BERNICK.
And do you think these American indecencies will be permitted here? 
博尼克太太
你以为大家能容忍这些美国丑事情-- 
FRØKEN HESSEL.
Sniksnak, Betty – 
LONA.
Dummes Zeug, Betty – 
LONA.
Bosh, Betty! 
楼 纳
胡说,贝蒂! 
FRU BERNICK.
– at en mand, som Karsten, med hans strænge moralske tænkemåde – 
FRAU BERNICK.
– daß ein Mann, wie Karsten, bei seiner strengen moralischen Denkart – 
MRS. BERNICK.
Do you think a man like Karsten, with his strictly moral way of thinking-- 
博尼克太太
你以为像卡斯腾这么古板方正-- 
FRØKEN HESSEL.
Å pyt, den er vel ikke så urimelig stræng. 
LONA.
Ach was! Die ist wohl nicht so übertrieben streng 
LONA.
Pooh! he is not so terribly moral. 
楼 纳
喔,他不见得真那么古板方正。 
FRU BERNICK.
Hvad er det, du vover at sige? 
FRAU BERNICK.
Was unterstehst Du Dich – ? 
MRS. BERNICK.
What have you the audacity to say? 
博尼克太太
什么?你敢说-- 
FRØKEN HESSEL.
Jeg vover at sige, at Bernick er vel ikke synderlig mere moralsk end andre mandfolk. 
LONA.
Ich unterstehe mich zu behaupten, daß Bernick wohl auch nicht viel moralischer ist als andere Mannsleute. 
LONA.
I have the audacity to say that Karsten is not any more particularly moral than anybody else. 
楼 纳
我敢说卡斯腾的道德不见得比别人特别高。 
FRU BERNICK.
Så dybt sidder altså hadet til ham endnu! Men hvad vil du da her, når du aldrig har kunnet glemme at –? Jeg begriber ikke, at du turde træde ham under øjnene efter den skammelige fornærmelse, som du dengang tilføjed ham. 
FRAU BERNICK.
So tief also sitzt noch der Haß in Dir! Aber was willst Du denn hier, wenn Du nie hast vergessen können, daß –? Ich begreife nicht, wie Du ihm unter die Augen treten konntest nach der schmählichen Beleidigung, die Du ihm damals zugefügt hast. 
MRS. BERNICK.
So you still hate him as deeply as that! But what are you doing here, if you have never been able to forget that? I cannot understand how you, dare look him in the face after the shameful insult you put upon him in the old days. 
博尼克太太
你是不是还这么恨他?要是你老忘不了从前的事,你回来干什么? 我不明白你把他平白无故地侮辱了一场,怎么还有脸见他。 
FRØKEN HESSEL.
Ja, Betty, dengang forløb jeg mig stygt. 
LONA.
Ja, Betty, damals habe ich mich bös vergaloppiert. 
LONA.
Yes, Betty, that time I did forget myself badly. 
楼 纳
不错,那件事我做得太鲁莽。 
FRU BERNICK.
Og hvor højmodigt har han ikke tilgivet dig, han, som dog aldrig havde forbrudt noget! Thi han kunde dog ikke for, at du gik her og gjorde dig forhåbninger. Men siden den tid har du hadet mig også. (brister i gråd.) Du har aldrig undt mig min lykke. Og nu kommer du her for at vælte alt dette over mig, – for at vise byen, hvilken familje jeg har bragt Karsten ind i. Ja, det er mig, det går ud over, og det er det, du vil. O, det er afskyeligt af dig!
(hun går grædende bort gennem den øverste dør til venstre.)  
FRAU BERNICK.
Und wie hochherzig hat er Dir vergeben, und hatte doch nicht das Geringste verbrochen! Denn er konnte doch nichts dafür, daß Du Dir Hoffnungen gemacht hattest. Aber seit der Zeit hast Du auch mich gehaßt. Sie bricht in Tränen aus. Du hast mir nie mein Glück gegönnt. Und nun kommst Du und bringst mich in diese ganzen Widerwärtigkeiten, – um der Stadt zu zeigen, in was für eine Familie Karsten durch mich gekommen ist. Ja, ich werde es auszubaden haben, – aber das willst Du ja gerade. O, das ist abscheulich von Dir!
Sie geht weinend ab durch die oberste Tür links. 
MRS. BERNICK.
And to think how magnanimously he has forgiven you--he, who had never done any wrong! It was not his fault that you encouraged yourself with hopes. But since then you have always hated me too. (Bursts into tears.) You have always begrudged me my good fortune. And now you come here to heap all this on my head--to let the whole town know what sort of a family I have brought Karsten into. Yes, it is me that it all falls upon, and that is what you want. Oh, it is abominable of you!
(Goes out by the door on the left, in tears.) 
博尼克太太
你再想想,他没做错事白受了冤枉,还对你那么大量,不跟你计较。你在他身上打主意,他有什么办法?可是从那时候起你也把我恨上了。(哭起来)你老不甘心我过好日子。现在你又回来给我添麻烦,让大家看看卡斯腾老婆家里都是些什么人。这些倒霉事儿都落在我头上。现在趁了你的愿了。哦,你这人真可恨!(她一边哭一边从左边第二道门出去。) 
FRØKEN HESSEL
(ser efter hende).
Stakkels Betty.
(Konsul Bernick kommer ud fra sit værelse.)  
LONA
ihr nachblickend.
Arme Betty! 
LONA
(looking after her).
Poor Betty!
(BERNICK comes in from his room. He stops at the door to speak to KRAP.) 
楼 纳
(眼睛盯着她)
可怜的贝蒂!(博尼克从办公室走出来。) 
KONSUL BERNICK
(endnu i døren).
Ja, ja, det er godt, herr Krap; det er udmærket. Send 400 kroner til bespisning af de fattige. (vender sig.) Lona! (nærmere.) Du er alene? Kommer ikke Betty her? 
BERNICK
noch in der Tür.
Ja, ja, es ist gut, Herr Krap, – ausgezeichnet. Schicken Sie vierhundert Kronen für die Speisung der Armen! Wendet sich um. Lona! Näher. Du bist allein? Ist Betty nicht da? 
BERNICK.
Yes, that is excellent, Krap--capital! Send twenty pounds to the fund for dinners to the poor. (Turns round.) Lona! (Comes forward.) Are you alone? Is Betty not coming in? 
博尼克
(还在门口)
克拉普,好,好,就这么办--好极了。送四百克朗给贫民食堂。(转身)楼纳! (走过来) 你一个人在这儿?贝蒂不在这儿? 
FRØKEN HESSEL.
Nej. Skal jeg kanske hente hende? 
LONA.
Nein. Soll ich sie vielleicht holen? 
LONA.
No. Would you like me to call her? 
楼 纳
不在。要不要叫她? 
KONSUL BERNICK.
Nej, nej, nej, lad være! O, Lona, du véd ikke, hvor jeg har brændt efter at få tale åbent med dig, – efter at få trygle om din tilgivelse. 
BERNICK.
Nein, nein, nein, laß nur! Ach Lona, Du weißt nicht, wie ich darauf gebrannt habe, offen mit Dir zu reden, – um Deine Verzeihung zu erflehen! 
BERNICK.
No, no--not at all. Oh, Lona, you don’t know how anxious I have been to speak openly to you--after having begged for your forgiveness. 
博尼克
不必,不必!喔,楼纳,你不知道我一直想跟你痛痛快快谈一谈--求你饶恕我。 
FRØKEN HESSEL.
Hør nu, Karsten, lad os ikke blive sentimentale; det klæder os ikke. 
LONA.
Mein lieber Karsten, werden wir nicht sentimental: das steht uns schlecht. 
LONA.
Look here, Karsten--do not let us be sentimental; it doesn’t suit us. 
楼 纳
卡斯腾,你听我说,不要婆婆妈妈的,咱们用不着来这一套。 
KONSUL BERNICK.
Du må høre mig, Lona. Jeg véd jo, hvorledes jeg har skinnet imod mig nu, da du har erfaret dette med Dinas moder. Men jeg sværger dig til, det var kun en kortvarig forvildelse; jeg har virkelig, sandt og oprigtigt, holdt af dig engang. 
BERNICK.
Du mußt mich anhören, Lona! Ich weiß, wie der Schein gegen mich ist jetzt, nachdem Du die Sache mit Dinas Mutter erfahren hast. Aber ich schwöre Dir zu, es war nur eine kurze Verirrung; ich habe Dich einst wirklich, wahrhaft und aufrichtig geliebt. 
BERNICK.
You must listen to me, Lona. I know only too well how much appearances are against me, as you have learnt all about that affair with Dina’s mother. But I swear to you that it was only a temporary infatuation; I was really, truly and honestly, in love with you once. 
博尼克
楼纳,你得听我说下去。自从你听见棣纳妈妈那段事情之后,我知道情势对我很不利。可是我敢对你赌咒,那只是我一时的糊涂。有一段时候我实实在在、真心诚意地爱你。 
FRØKEN HESSEL.
Hvorfor tror du jeg er kommen herhjem? 
LONA.
Warum, meinst Du, bin ich zurückgekommen? 
LONA.
Why do you think I have come home? 
楼 纳
你知道不知道这次我回来干什么? 
KONSUL BERNICK.
Hvad du end har isinde, så bønfalder jeg dig om, ikke at foretage noget, før jeg har retfærdiggjort mig. Jeg kan det, Lona; jeg kan ialfald undskylde mig. 
BERNICK.
Was Du auch vorhaben magst, ich flehe Dich an, nichts zu unternehmen, bis ich mich gerechtfertigt habe. Ich kann es, Lona; zum mindesten kann ich mich entschuldigen. 
BERNICK.
Whatever you have in your mind, I entreat, you to do nothing until I have exculpated myself. I can do that, Lona; at all events I can excuse myself. 
博尼克
不管你心里打什么算盘,在我没把自己洗刷干净之前,求你暂且忍耐一下。楼纳,我有法子给自己洗刷,至少我可以证明不完全是我的错。 
FRØKEN HESSEL.
Nu er du ræd. – Du har engang holdt af mig, siger du. Ja, det forsikred du mig tidt nok i dine breve; og kanske det også var sandt – på en måde, sålænge du leved derude i en stor og frigjort verden, som gav dig mod til selv at tænke frit og stort. Du fandt kanske hos mig lidt mere karakter og vilje og selvstændighed, end hos de fleste herhjemme. Og så var det jo en hemmelighed mellem os to; der var ingen, som kunde gøre sig lystig over din slette smag. 
LONA.
Du hast jetzt Angst. – Du hast mich geliebt, sagst Du. Ja, das hast Du mir oft genug in Deinen Briefen versichert; und vielleicht ist es auch wahr gewesen – in gewissem Sinne, solange Du noch da draußen in einer großen Welt der Freiheit lebtest, die Dir den Mut gab, selbst frei und groß zu denken. Du hast vielleicht bei mir ein bißchen mehr Charakter und Willen und Selbständigkeit gefunden als bei den meisten hier zu Lande. Und dann war es ja ein Geheimnis zwischen uns beiden; niemand konnte sich über Deinen schlechten Geschmack lustig machen. 
LONA.
Now you are frightened. You once were in love with me, you say. Yes, you told me that often enough in your letters; and perhaps it was true, too--in a way--as long as you were living out in the great, free world which gave you the courage to think freely and greatly. Perhaps you found in me a little more character and strength of will and independence than in most of the folk at home here. And then we kept it secret between us; nobody could make fun of your bad taste. 
楼 纳
现在你害怕了。你说,你从前爱过我?不错,在你给我的信里你常这么说。这话也许有几分可靠,因为那时候你在广大自由的世界里过日子,你自己有胆量运用广大自由的思想。也许那时候你觉得比起许多本地人来,我的个性强一些,我的意志也强一些。再说,那时候你爱我,别人不知道,你不怕人家笑你眼界低。 
KONSUL BERNICK.
Lona, hvor kan du dog tro –? 
BERNICK.
Lona, wie kannst Du nur glauben –! 
BERNICK.
Lona, how can you think--? 
博尼克
楼纳,你怎么说这话! 
FRØKEN HESSEL.
Men da du så kom tilbage; da du hørte spottegloserne, som hagled ned over mig; da du fornam latteren over alt det, som de her kaldte mine forkertheder – 
LONA.
Aber als Du nun zurückkehrtest, als Du die spöttischen Glossen vernahmst, die auf mich niederhagelten, das Gelächter hörtest über das, was sie hier meine Verdrehtheiten nannten – 
LONA.
But when you came back--when you heard the gibes that were made at me on all sides--when you noticed how people laughed at what they called my absurdities... 
楼 纳
可是你一回国,情形就不同了。你一听见人家那么讥笑我,一看见人家嘲笑我的所谓怪脾气-- 
KONSUL BERNICK.
Du var hensynsløs dengang. 
BERNICK.
Du warst damals auch rücksichtslos. 
BERNICK.
You were regardless of people’s opinion at that time. 
博尼克
那时候你的举动是有点儿过火。 
FRØKEN HESSEL.
Mest for at ærgre disse skørteklædte og bukseklædte snærper, som sjokked om i byen. Og da du så traf den unge forlokkende skuespillerinde – 
LONA.
Doch eigentlich nur, um diese Zieraffen in Hosen und Unterröcken zu ärgern, die in der Stadt herumwimmelten. – Und als Du dann der jungen, verführerischen Schauspielerin begegnetest – 
LONA.
Chiefly to annoy the petticoated and trousered prudes that one met at every turn in the town. And then, when you met that seductive young actress-- 
楼 纳
我故意要让本地那批假正经的男女心里不舒服。后来你碰见了那个迷人的女演员-- 
KONSUL BERNICK.
Det var en lapsestreg; intet videre; jeg sværger dig til, ikke tiendedelen var sandt af de rygter og den sladder, som kom i omløb. 
BERNICK.
Das war ein Dummerjungenstreich, – nichts weiter; ich schwör’ es Dir, nicht der zehnte Teil der Gerüchte und Klatschereien, die damals umliefen, ist wahr gewesen. 
BERNICK.
It was a boyish escapade--nothing more; I swear to you that there was no truth in a tenth part of the rumours and gossip that went about. 
博尼克
那是我一时糊涂,没什么别的。我可以在你面前赌咒,人家在我身上造的那些谣言十句里头没有一句靠得住。 
FRØKEN HESSEL.
Lad gå; men da så Betty kom hjem, smuk, opblomstrende, forgudet af alle, – og da det blev bekendt, at hun skulde arve alle pengene efter tante og at jeg ingenting vilde få – 
LONA.
Schon gut! Aber als nun Betty heimkam, schön, blühend, von allen vergöttert, – und als bekannt wurde, sie würde das ganze Vermögen der Tante erben, und ich bekäme nichts – 
LONA.
Maybe. But then, when Betty came home--a pretty young girl, idolised by every one--and it became known that she would inherit all her aunt’s money and that I would have nothing! 
楼 纳
也许是吧。可是后来贝蒂回来了--那时候她年轻,漂亮,人人都奉承她--大家又知道我们姑姑的产业将来都归她一个人,没有我的份儿-- 
KONSUL BERNICK.
Ja, der er vi ved sagen, Lona; og nu skal du høre det uden omsvøb. Jeg elsked ikke Betty dengang; jeg brød ikke med dig for nogen ny tilbøjelighed. Det var for pengenes skyld ligefrem; jeg var nødt til det; jeg måtte sikkre mig dem. 
BERNICK.
Ja, da sind wir bei der Sache, Lona; und nun sollst Du alles ohne Umschweife hören. Ich liebte Betty damals nicht; ich brach mit Dir nicht um einer neuen Leidenschaft willen. Offen gesagt, es geschah um des Geldes willen. Ich war dazu genötigt; ich mußte mir das Geld sichern. 
BERNICK.
That is just the point, Lona; and now you shall have the truth without any beating about the bush. I did not love Betty then; I did not break off my engagement with you because of any new attachment. It was entirely for the sake of the money. I needed it; I had to make sure of it. 
博尼克
对,楼纳,根本问题就在这儿。现在让我把实话告诉你。那时候我不爱贝蒂,我扔下你不是为了我有新相好。我扔下你,完全是为钱。我不能不那么做,我必须把钱弄到手。 
FRØKEN HESSEL.
Og det siger du mig lige i øjnene? 
LONA.
Und das sagst Du mir so gerade ins Gesicht? 
LONA.
And you have the face to tell me that? 
楼 纳
你有脸对我当面说这话! 
KONSUL BERNICK.
Ja, jeg gør. Hør mig, Lona – 
BERNICK.
Jawohl! Hör’ mich an, Lona – 
BERNICK.
Yes, I have. Listen, Lona. 
博尼克
嗯。楼纳,听我说下去。 
FRØKEN HESSEL.
Og dog skrev du mig til, at en ubetvingelig kærlighed til Betty havde grebet dig, påkaldte min højmodighed, besvor mig for Bettys skyld at tie med det, som havde været imellem os – 
LONA.
Und doch hast Du mir geschrieben, eine unbezwingliche Liebe zu Betty hätte von Dir Besitz genommen, hast meine Großmut angerufen, hast mich beschworen, um Bettys willen von dem zu schweigen, was zwischen uns bestanden hatte – 
LONA.
And yet you wrote to me that an unconquerable passion for Betty had overcome you--invoked my magnanimity--begged me, for Betty’s sake, to hold my tongue about all that had been between us. 
楼 纳
可是你还写信给我,说你怎么爱贝蒂,一股无法抵抗的热情怎么缠着你。你求我饶恕你,央告我看在贝蒂面上别把咱们的事情说出去。 
KONSUL BERNICK.
Jeg måtte det, siger jeg. 
BERNICK.
Das mußte ich tun. 
BERNICK.
I had to, I tell you. 
博尼克
老实告诉你,我是出于不得已。 
FRØKEN HESSEL.
Nu, ved den levende Gud, da angrer jeg ikke på, at jeg dengang forløb mig, som jeg gjorde. 
LONA.
Nun, beim allmächtigen Gott, dann bereue ich heute nicht, was ich damals in der Leidenschaft getan habe. 
LONA.
Now, by Heaven, I don’t regret that I forgot myself as I did that time-- 
楼 纳
我并不后悔那天对你发脾气。 
KONSUL BERNICK.
Lad mig koldt og rolig sige dig, hvorledes stillingen var i de dage. Min moder stod, som du husker, i spidsen for forretningen; men hun var aldeles uden forretningssans. Jeg blev skyndsomt kaldt hjem fra Paris; tiderne var kritiske; jeg skulde bringe affærerne påfode. Hvad fandt jeg? Jeg fandt, hvad der måtte holdes i den dybeste hemmelighed, et sågodtsom ruineret hus. Ja, det var sågodtsom ruineret, dette gamle ansete hus, der havde ståt i tre generationer. Hvad havde jeg, sønnen, den eneste søn, andet at gøre end at se mig om efter et redningsmiddel? 
BERNICK.
Laß mich Dir meine damalige Lage kühl und ruhig schildern. Meine Mutter war, wie Du Dich erinnerst, Chef des Hauses; aber sie hatte keine Spur von Geschäftssinn. Ich wurde eilig von Paris zurückgerufen; die Zeiten waren kritisch; ich sollte das Geschäft wieder auf die Beine bringen. Was fand ich? Ich fand, was ich als tiefstes Geheimnis hüten mußte, ein so gut wie ruiniertes Haus. Ja, so gut wie ruiniert war’ es, dieses alte, angesehene Haus, das drei Generationen hindurch bestanden hatte. Was blieb mir, dem Sohne, dem einzigen Sohne, andres übrig, als mich nach einem Rettungsmittel umzusehen ? 
BERNICK.
Let me tell you the plain truth of how things stood with me then. My mother, as you remember, was at the head of the business, but she was absolutely without any business ability whatever. I was hurriedly summoned home from Paris; times were critical, and they relied on me to set things straight. What did I find? I found--and you must keep this a profound secret--a house on the brink of ruin. Yes--as good as on the brink of ruin, this old respected house which had seen three generations of us. What else could I--the son, the only son--do than look about for some means of saving it? 
博尼克
让我平心静气细细地告诉你那时候我的情况怎么样。你知道,那时候我母亲是公司总经理,可是她不会办事。他们把我急急忙忙从巴黎叫回来。公司的情形很危险,他们叫我想办法。你猜那时候公司是什么局面?我仔细一查账--这件事你千万别告诉人--我发现这个经营了三代、信用可靠的公司实际上已经破产。母亲只有我一个儿子,你说我能白瞧着不管吗?当然我只能四面想法子挽救这局面。 
FRØKEN HESSEL.
Og så redded du huset Bernick på en kvindes bekostning. 
LONA.
Und so hast Du das Haus Bernick auf Kosten eines Weibes gerettet?. 
LONA.
And so you saved the house of Bernick at the cost of a woman. 
楼 纳
所以你牺牲一个女人挽救博尼克公司。 
KONSUL BERNICK.
Du véd godt, at Betty elsked mig. 
BERNICK.
Du weißt recht gut, daß Betty mich liebte. 
BERNICK.
You know quite well that Betty was in love with me. 
博尼克
你很清楚那时候贝蒂是爱我的。 
FRØKEN HESSEL.
Men jeg? 
LONA.
Und ich? 
LONA.
But what about me? 
楼 纳
可是我呢? 
KONSUL BERNICK.
Tro mig, Lona, – du var aldrig bleven lykkelig med mig. 
BERNICK.
Glaub’ mir, Lona, – Du wärst nie glücklich mit mir geworden. 
BERNICK.
Believe me, Lona, you would never have been happy with me. 
博尼克
楼纳,你跟我过日子不会有幸福。 
FRØKEN HESSEL.
Var det af omsorg for min lykke, at du gav mig til pris? 
LONA.
Geschah es aus Sorge um mein Glück, daß Du mich preisgegeben hast? 
LONA.
Was it out of consideration for my happiness that you sacrificed me? 
楼 纳
这么说你扔下我是为我打算? 
KONSUL BERNICK.
Tror kanske du, at jeg af egennyttige bevæggrunde handled som jeg gjorde? Havde jeg dengang ståt alene, så skulde jeg med frejdigt mod begyndt forfra. Men du skønner ikke, hvorledes en forretningsmand vokser sammen, under et umådeligt ansvar, med den forretning, han t