You are here: BP HOME > MI > Fruen fra havet (The Lady from the Sea) > fulltext
Fruen fra havet (The Lady from the Sea)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
FRUEN FRA HAVET 
THE LADY FROM THE SEA 
海上夫人 
A TENGER VONZÁSA 
PERSONERNE:
DOKTOR WANGEL, distriktslæge.
FRU ELLIDA WANGEL, hans anden hustru.
BOLETTE.
HILDE, halvvoksen. } hans døttre af første ægteskab.
OVERLÆRER ARNHOLM.
LYNGSTRAND.
BALLESTED.
EN FREMMED MAND.
UNGE FOLK FRA BYEN.
TURISTER.
SOMMERGÆSTER. 
DRAMATIS PERSONAE
DOCTOR WANGEL.
ELLIDA WANGEL, his second wife.
BOLETTE,
HILDE (not yet grown up), his daughters by his first wife.
ARNHOLM (second master at a college).
LYNGSTRAND.
BALLESTED.
A STRANGER.
YOUNG PEOPLE OF THE TOWN.
TOURISTS.
VISITORS. 
人物表
房格尔大夫---本区医师
艾梨达·房格尔---他的续弦太太
博列得,他前妻之女
希尔达(小女孩),他前妻之女
阿恩霍姆---教师
凌格斯川
巴利斯泰
一个陌生人
青年男女市民们
TOURISTS.
外来游客们 
SZEMÉLYEK
Dr. Wangel körorvos
Ellida a második felesége
Bolette első házasságából való lánya
Hilde kamasz lány az első házasságából
Arnholm főgimnáziumi tanár
Lyngstrand
Ballested
Az idegen
Városi fiatalok, turisták, nyaralók 
(Handlingen foregår ved sommertid i en liden fjordby i det nordlige Norge.) 
(The action takes place in small fjord town, Northern Norway.) 
事情发生在挪威北部靠近一个海峡的小城市。时间正是夏季。 
A darab Észak-Norvégiában, egy fjord menti kisvárosban játszódik nyáron 
FØRSTE AKT
(Doktor Wangels hus med stor overbygget veranda til venstre. Have foran og omkring. Nedenfor verandaen en flagstang. Til højre i haven en løvhytte med bord og stole. Hækkegærde med en liden indgangsdør i baggrunden. Bag gærdet en vej langs stranden. Allé ved vejen. Mellem træerne ses fjorden og høje fjeldrækker og tinder i det fjerne. Det er en varm og strålende klar sommermorgen.)
 
(Ballested, middelaldrende, iført en gammel fløjelsjakke og med bredskygget kunstnerhat, står under flagstangen og steller med linen. Flaget ligger på jorden. Lidt fra ham et staffeli med et opspændt lærred. Ved siden af ligger på en feltstol pensler, palet og en malerkasse.)
 
(Bolette Wangel kommer fra den åbne havestuedør ud på verandaen. Hun bærer en stor vase med blomster, som hun sætter på bordet.)  
ACT I
(SCENE.--DOCTOR WANGEL’S house, with a large verandah garden in front of and around the house. Under the verandah a flagstaff. In the garden an arbour, with table and chairs. Hedge, with small gate at the back. Beyond, a road along the seashore. An avenue of trees along the road. Between the trees are seen the fjord, high mountain ranges and peaks. A warm and brilliantly clear summer morning.)
 
(BALLESTED, middle-aged, wearing an old velvet jacket, and a broad-brimmed artist’s hat, stands under the flagstaff, arranging the ropes. The flag is lying on the ground. A little way from him is an easel, with an outspread canvas. By the easel on a camp-stool, brushes, a palette, and box of colours.)
 
(BOLETTE WANGEL comes from the room opening on the verandah. She carries a large vase with flowers, which she puts down on the table.) 
第一幕
(左首是房格尔太太的住宅,有一条大走廊。屋前和周围都是花园景致。靠近走廊有一根旗杆。右首园内有一座凉亭,里面摆着桌椅。后方有一道矮树篱笆,开着个小门。篱笆外面有一条沿海大路,两旁遮着密密的树木。从树木中间望出去,可以看见一片海峡风景和远处连绵不断的山峰。正是暖和明朗的夏天早晨。)
 
(博列得从开着的屋门里走到廊下。她把手里拿的一大瓶鲜花摆在桌上。)  博列得
喂,巴利斯泰,旗子好挂不好挂? 
ELSŐ FELVONÁS
Wangel doktor háza, baloldalt kiugró nagy verandával. A ház előtt és körülötte kert. A veranda végében zászlórúd. A kertben jobbra lugas, benne asztal, székek. A háttérben sövénykerítés, kiskapu. A kerítés mögött a part mentén út vezet. Az utat fasor szegélyezi. A fák között látszik a fjord; a távolban magas hegyvonulatok és hegyormok. Meleg, fénylő, tiszta nyári reggel.
 
Ballested, középkorú férfi kopott bársonykabátban, fején széles karimájú művészkalap, a zászlórúd mellett a kötéllel bajlódik. A zászló a földön hever. Kicsit távolabb festőállvány, kifeszített vászonnal. Mellette tábori széken ecset, paletta, festékes doboz.
 
Bolette a kerti szoba nyitott ajtaján kilép a verandára. Virágokkal teli nagy vázát helyez az asztalra 
BOLETTE.
Nå, Ballested, – får De det så til at glide? 
BOLETTE.
Well, Ballested, does it work smoothly? 
巴利斯泰
噢,好挂,一点儿都不费事,博列得小姐。我想请问,你们今天是不是有客。 
BOLETTE
No, Ballested, sikerül? 
BALLESTED.
Ja vel, frøken. Det er en smal sag. – Med tilladelse, – venter De fremmede på besøg idag? 
BALLESTED.
Certainly, Miss Bolette, that’s easy enough. May I ask--do you expect any visitors today? 
博列得
有。今天上午阿恩霍姆先生要来。他是昨晚到这儿的。 
BALLESTED
Igenis, kisasszony. Ez aztán igazán egyszerű. Már megbocsásson a tolakodásért, de vendéget várnak? 
BOLETTE.
Ja, vi venter overlærer Arnholm hid til os i formiddag. Han er kommen til byen i nat. 
BOLETTE.
Yes, we’re expecting Mr. Arnholm this morning. He got to town in the night. 
巴利斯泰
阿恩霍姆?让我想想---阿恩霍姆是不是就是前几年你们府上的那位教师? 
BOLETTE
Igen, Arnholm tanárt várjuk ma délelőttre. Az éjszaka érkezett a városba. 
BALLESTED.
Arnholm? Bi lidt –. Hed han ikke Arnholm, han, som var huslærer her for en del år siden? 
BALLESTED.
Arnholm? Wait a minute--wasn’t Arnholm the man who was tutor here several years ago? 
博列得
对了,今天要来的就是他。 
BALLESTED
Arnholm? Várjon csak... Arnholm? Nem az az Arnholm, aki valamikor itt házitanítóskodott? 
BOLETTE.
Jo. Det er netop ham. 
BOLETTE.
Yes, it is he. 
巴利斯泰
哦。这么说,他又回来了? 
BOLETTE
De igen. Ő az. 
BALLESTED.
Se, se. Kommer han nu på disse kanter igen. 
BALLESTED.
Oh, really! Is he coming into these parts again? 
博列得
所以今天我们要挂旗子。 
BALLESTED
Lám, lám, ő is csak visszajön. 
BOLETTE.
Det er derfor vi gerne vil flage. 
BOLETTE.
That’s why we want to have the flag up. 
巴利斯泰
哦,是了,是了。(博列得又走进屋去,过不多时,凌格斯川从右首顺着大路走来,画架画具吸住了他的脚步。他是个体积不太结实、模样柔弱的年轻人,身上穿得虽然不好,可是齐齐整整的。) 
BOLETTE
Ezért húzzuk fel a zászlót. 
BALLESTED.
Ja, det er jo nok så rimeligt da.
(Bolette går ind i havestuen.)
(Lidt efter kommer Lyngstrand frem på vejen fra højre og standser interesseret, da han ser staffeliet og malersagerne. Han er en spæd ung mand, tarveligt, men ordentligt klædt og af et svageligt udseende.)  
BALLESTED.
Well, that’s reasonable enough.
(BOLETTE goes into the room again. A little after LYNGSTRAND enters from the road and stands still, interested by the easel and painting gear. He is a slender youth, poorly but carefully dressed, and looks delicate.) 
凌格斯川
(在外面,靠近篱笆)先生,你早。 
BALLESTED
Így is van rendjén.
(Bolette visszamegy a kerti szobába. Nemsokára Lyngstrand jön jobbról felfelé az úton; amikor észreveszi a festőállványt és a felszerelést, érdeklődve megáll. Vézna, beteges külsejű fiatalember, egyszerű, de tisztes öltözékben) 
LYNGSTRAND
(udenfor ved hækken).
God morgen. 
LYNGSTRAND
(on the other side of the hedge).
Good-morning. 
巴利斯泰
(转过身来)啊,你早。(升旗)嘿嘿!像气球似的上去了!(把绳索拴紧以后开始摆弄画具)先生,我向你敬礼---可是我好像从前没有--- 
LYNGSTRAND
(a kerítés mögött)
Jó reggelt. 
BALLESTED
(vender sig).
Håh –! God morgen. (Hejser flaget op.) Se så, – nu går ballonen. (Gør linen fast og gir sig at skaffe ved staffeliet.) God morgen, meget ærede. Jeg har rigtignok ikke den fornøjelse at – 
BALLESTED
(turning round).
Hallo! Good-morning. (Hoists up flag). That’s it! Up goes the balloon. (Fastens the ropes, and then busies himself about the easel.) Good-morning, my dear sir. I really don’t think I’ve the pleasure of-- 
凌格斯川
你是一位画家,是不是? 
BALLESTED
(hátrafordul)
Hahó! Jó reggelt. (Felvonja a zászlót) Így ni, száll a léggömb. (Rögzíti a kötelet, majd a festőállvánnyal foglalatoskodik) Jó reggelt, tisztelt uram. Azt hiszem, még nem volt szerencsém... 
LYNGSTRAND.
De er visst maler, De. 
LYNGSTRAND.
I’m sure you’re a painter. 
巴利斯泰
当然是喽,为什么不是呢? 
LYNGSTRAND
Ön, uram, ugyebár festő? 
BALLESTED.
Ja, begribeligvis. Skulde jeg ikke være maler også? 
BALLESTED.
Of course I am. Why shouldn’t I be? 
凌格斯川
我看你样子就像。我进来待一会儿行不行? 
BALLESTED
Hogyne, természetesen. Már miért ne lennék festő is? 
LYNGSTRAND.
Jo, jeg kan se det. – Måtte jeg ikke få lov at komme lidt indenfor? 
LYNGSTRAND.
Yes, I can see you are. May I take the liberty of coming in a moment? 
巴利斯泰
你是不是想瞧画儿? 
LYNGSTRAND
Igen, látom. Ha nem veszi tolakodásnak, beléphetek egy pillanatra? 
BALLESTED.
Vil De kanske ind og se på? 
BALLESTED.
Would you like to come in and see? 
凌格斯川
对了,我很想瞧瞧。 
BALLESTED
Nézni akarja, hogy csinálom? 
LYNGSTRAND.
Ja, det vilde jeg så svært gerne. 
LYNGSTRAND.
I should like to immensely. 
巴利斯泰
啊,还没什么可瞧的呢。可是不妨请进,欢迎之至。 
LYNGSTRAND
Igen, nagyon szeretném. 
BALLESTED.
Å, der er ikke noget betydeligt at se endnu. Men vær så artig. Træd De kun nærmere. 
BALLESTED.
Oh! there’s nothing much to see yet. But come in. Come a little closer. 
凌格斯川
谢谢。(他从园门里进来) 
BALLESTED
Ó, még nem sokat láthat. De azért csak tessék. Jöjjön közelebb. 
LYNGSTRAND.
Mange tak.
(han kommer ind gennem havedøren.)  
LYNGSTRAND.
Many thanks.
(Comes in through the garden gate.) 
巴利斯泰
(画画)我现在画的是岛屿中间的海峡内景。 
LYNGSTRAND
Köszönöm. (Belép a kertkapun) 
BALLESTED
(maler).
Det er fjorden der inde mellem øerne, som jeg holder på med. 
BALLESTED
(painting).
It’s the fjord there between the islands I’m working at. 
凌格斯川
是,我看见了。 
BALLESTED
(fest)
Ott, annál a fjordnál tartok éppen, ott a szigetek között. 
LYNGSTRAND.
Jeg ser det, ja. 
LYNGSTRAND.
So I see. 
巴利斯泰
然而人物还没画上去呢。在这城市里找不着模特儿。 
LYNGSTRAND
Látom, igen. 
BALLESTED.
Men figuren mangler endnu. Her i byen er der ikke en model at opdrive. 
BALLESTED.
But the figure is still wanting. There’s not a model to be got in this town. 
凌格斯川
是不是还得画个人物? 
BALLESTED
Az alak még hiányzik. Itt a városban képtelenség modellt felhajtani. 
LYNGSTRAND.
Skal der være en figur også? 
LYNGSTRAND.
Is there to be a figure, too? 
巴利斯泰
是。在这前景的岩石旁边,我想画一条躺着的半死的美人鱼。 
LYNGSTRAND
Alak is lesz rajta? 
BALLESTED.
Ja. Inde ved skæret her i forgrunden skal der ligge en halvdød havfrue. 
BALLESTED.
Yes. Here by the rocks in the foreground a mermaid is to lie, half-dead. 
凌格斯川
为什么要半死的呢? 
BALLESTED
Igen, az előtérben, itt, ezen a sziklazátonyon haldokló sellő fekszik majd. 
LYNGSTRAND.
Hvorfor skal hun være halvdød? 
LYNGSTRAND.
Why is she to be half-dead? 
巴利斯泰
你知道,因为她从海里漂到这儿,找不着回去的路,所以只好躺在咸水里等死。 
LYNGSTRAND
Miért éppen haldokló? 
BALLESTED.
Hun har forvildet sig ind fra havet og kan ikke finde ud igen. Og så ligger hun her og omkommer i brakvandet, forstår De. 
BALLESTED.
She has wandered hither from the sea, and can’t find her way out again. And so, you see, she lies there dying in the brackish water. 
凌格斯川
哦,原来是这么个意境? 
BALLESTED
Idetévedt a tengerről, és nem tud visszaevickélni többé. Itt fekszik most, és elpusztul a sekély parti pocsolyában, érti már? 
LYNGSTRAND.
Nå, således. 
LYNGSTRAND.
Ah, I see. 
巴利斯泰
这个意境是这家女主人给我提供的。 
LYNGSTRAND
Ó, igen. 
BALLESTED.
Det var fruen her i huset, som satte mig på tanken at male sligt noget. 
BALLESTED.
The mistress of this house put it into my head to do something of the kind. 
凌格斯川
这幅画完工以后你打算给它起个什么名字呢? 
BALLESTED
Ennek a háznak az úrnője adta az ötletet, hogy valami effélét fessek. 
LYNGSTRAND.
Hvad vil De kalde det billede, når det blir færdigt? 
LYNGSTRAND.
What shall you call the picture when it’s finished? 
巴利斯泰
我想叫它“美人鱼的下场”。 
LYNGSTRAND
Mi lesz a kép címe, ha elkészül? 
BALLESTED.
Jeg agter at kalde det „havfruens ende“. 
BALLESTED.
I think of calling it "The Mermaid’s End." 
凌格斯川
好。这幅画将来一定是杰作。 
BALLESTED
Azt hiszem, “A sellő halála”. 
LYNGSTRAND.
Det passer bra’. – De kan visst få noget godt ud af dette her. 
LYNGSTRAND.
That’s capital! You’re sure to make something fine of it. 
巴利斯泰
(对他端详)莫非你也是一位艺术家? 
LYNGSTRAND
Rendkívül kifejező. Bizonyára valami nagyon szép fog belőle kikerekedni. 
BALLESTED
(ser på ham).
Mand af faget måske? 
BALLESTED
(looking at him).
In the profession too, perhaps? 
凌格斯川
你说我是画家,是不是? 
BALLESTED
(Lyngstrandra néz)
Szakmabeli talán? 
LYNGSTRAND.
Maler, mener De? 
LYNGSTRAND.
Do you mean a painter? 
巴利斯泰
对了。 
LYNGSTRAND
Úgy érti, hogy festő vagyok-e? 
BALLESTED.
Ja. 
BALLESTED.
Yes. 
凌格斯川
不,我不是画家。可是我想学雕塑。我叫汉斯·凌格斯川。 
BALLESTED
Úgy. 
LYNGSTRAND.
Nej, jeg er ikke det. Men jeg skal bli’ billedhugger. Jeg heder Hans Lyngstrand. 
LYNGSTRAND.
No, I’m not that; but I’m going to be a sculptor. My name is Hans Lyngstrand. 
巴利斯泰
你想当雕塑家?对,对,雕塑也是一种优美高贵的艺术。我好像在街上看见过你一两回。你在这儿住的很久了吧? 
LYNGSTRAND
Nem, nem vagyok festő. Szobrásznak készülök. A nevem Hans Lyngstrand. 
BALLESTED.
Så De skal bli’ billedhugger? Ja ja, skulpturkunsten er også en net, flot kunst. – Jeg tror, jeg har set Dem på gaden et par gange. Har De opholdt Dem længe her hos os? 
BALLESTED.
So you’re to be a sculptor? Yes, yes; the art of sculpture is a nice, pretty art in its way. I fancy I’ve seen you in the street once or twice. Have you been staying here long? 
凌格斯川
不,我刚来两个星期。我希望能在这儿过了夏天再走。 
BALLESTED
Csakugyan? Szobrász? Igen, persze, a szobrászat is tetszetős, finom művészet. Azt hiszem, néhányszor már láttam önt az utcán. Hosszabb ideje tartózkodik minálunk? 
LYNGSTRAND.
Nej, jeg har bare været her en fjorten dages tid. Men jeg vil se, om jeg kan få bli’ her sommeren ud. 
LYNGSTRAND.
No; I’ve only been here a fortnight. But I shall try to stop till the end of the summer. 
巴利斯泰
为的是避署游览,是不是? 
LYNGSTRAND
Nem, csak tizennégy napja. De lehet, hogy itt töltöm az egész nyarat. 
BALLESTED.
Nyde badelivets behageligheder? Hvad? 
BALLESTED.
For the bathing? 
凌格斯川
嗯,倒是想把身体搞好一点。 
BALLESTED
Hogy kiélvezze a fürdőélet kellemességeit, ugye? 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg skulde se at komme mig lidt til kræfter. 
LYNGSTRAND.
Yes; I wanted to see if I could get a little stronger. 
巴利斯泰
你没有病吧? 
LYNGSTRAND
Igen, meg kell kissé erősödnöm. 
BALLESTED.
Dog vel ikke svagelig? 
BALLESTED.
Not delicate, surely? 
凌格斯川
嗯,也可以说我有点儿小病。其实没什么,只是有点气喘。 
BALLESTED
Talán csak nem gyengélkedik? 
LYNGSTRAND.
Jo, jeg er ligesom lidt svagelig af mig. Men det er ikke noget videre farligt. Det er bare sådant noget med trangpustenhed for brystet. 
LYNGSTRAND.
Yes, perhaps I am a little delicate; but it’s nothing dangerous. Just a little tightness on the chest. 
巴利斯泰
哦,那算不了什么。然而我要是你的话,我还是要找大夫看看。 
LYNGSTRAND
De igen, nekem eleve kissé gyenge az alkatom. Különben nem veszélyes. Csak valamiféle nyomást érzek a mellemben. 
BALLESTED.
Pyt, – den slags bagateller! For resten skulde De nu tale med en kyndig læge alligevel. 
BALLESTED.
Tush!--a bagatelle! You should consult a good doctor. 
凌格斯川
我也想过,要是得便的话,我想找房格尔大夫谈谈。 
BALLESTED
Ugyan, semmiség! De azért egyszer megkérdezhetne egy tapasztalt orvost. 
LYNGSTRAND.
Jeg har tænkt på at spørge doktor Wangel ved lejlighed. 
LYNGSTRAND.
Yes, I thought of speaking to Doctor Wangel one of these times. 
巴利斯泰
对了,(向左远望)又到了一只轮船,挤满了旅客。真想不到,本地的游览事业这几年发展得那么快。 
LYNGSTRAND
Arra gondoltam, hogy alkalomadtán beszélek Wangel doktorral. 
BALLESTED.
Ja, gør det. (ser ud til venstre.) Der kommer en dampbåd igen. Stoppende fuldt af passagerer ombord. Det er dog et mageløst opsving, rejselivet har ta’t her i de sidste år. 
BALLESTED.
You should. (Looks out to the left.) There’s another steamer, crowded with passengers. It’s really marvellous how travelling has increased here of late years. 
凌格斯川
是啊,好像不断有人来往。 
BALLESTED
Helyes, csak forduljon hozzá. (Balra kitekint) No, megint egy gőzös. Tömve utasokkal. Példátlanul fellendült az utóbbi években itt az utazgatás! 
LYNGSTRAND.
Ja, her er rigtig en svær trafik, synes jeg. 
LYNGSTRAND.
Yes, there’s a good deal of traffic here, I think. 
巴利斯泰
这儿还住满了夏季游客。我有时担心,那么些外方人闯到这儿来,咱们这块好地方恐怕会走样。 
LYNGSTRAND
Valóban, szerintem is óriási itt a forgalom. 
BALLESTED.
Fuldt op af sommergæster er her også. Jeg er mangen gang bange for, at vor gode by skal tabe sit præg ved alt dette fremmede væsen. 
BALLESTED.
And lots of summer visitors come here too. I often hear our good town will lose its individuality with all these foreign goings on. 
凌格斯川
你是不是本地人? 
BALLESTED
Nyaralóvendégünk is van csőstül. Néha már attól félek, hogy a sok idegen megváltoztatja a mi derék városunk jellegét. 
LYNGSTRAND.
Er De barnefødt her i byen? 
LYNGSTRAND.
Were you born in the town? 
巴利斯泰
不是。可是我已经应适-适应了这儿的环境。住长了,住惯了,我舍不得离开这地方了。 
LYNGSTRAND
Ön itt született? 
BALLESTED.
Nej, jeg er ikke det. Men jeg har akkla– akklimatiseret mig. Jeg føler mig knyttet til stedet ved tidens og vanens bånd. 
BALLESTED.
No; but I have accla--acclimatised myself. I feel united to the place by the bonds of time and habit. 
凌格斯川
这么说,你在这儿住了好多年了吧? 
BALLESTED
Nem, azt nem. Ámde akkla... akklimatizálódtam. Az idő és a megszokás szálai a városhoz kötöznek. 
LYNGSTRAND.
De har altså boet længe her? 
LYNGSTRAND.
Then you’ve lived here a long time? 
巴利斯泰
嗯,有十七八年了。我原先是跟希伟剧团上这儿来的。后来因为经济困难,剧团散了伙,大家就各奔东西了。 
LYNGSTRAND
Ezek szerint már régóta itt él? 
BALLESTED.
Nå, en sytten-atten år. Jeg kom hid med Skives teaterselskab. Men så geråded vi i finansielle vanskeligheder. Og så opløste selskabet sig og spredtes for alle vinde. 
BALLESTED.
Well--about seventeen or eighteen years. I came here with Skive’s Dramatic Company. But then we got into difficulties, and so the company broke up and dispersed in all directions. 
凌格斯川
可是你没走? 
BALLESTED
Hát vagy tizenhét-tizennyolc esztendeje. Skive színtársulatával jöttem ide. Ámde anyagi nehézségeink támadtak. A társulat pedig ennek következtében szétszóródott a szélrózsa minden irányába. 
LYNGSTRAND.
Men De selv blev altså igen? 
LYNGSTRAND.
But you yourself remained here? 
巴利斯泰
我没走。我也不后悔。你知道,那时候我的主要工作是给剧团布景。(博列得端着一把摇椅从屋里出来,把摇椅摆在走廊里。) 
LYNGSTRAND
És ön, ön itt maradt? 
BALLESTED.
Jeg blev. Og det har jeg ståt mig nokså godt på. Jeg virked nemlig dengang nærmest i dekorationsfaget, skal jeg sige Dem.
(Bolette kommer ud med en gyngestol, som hun sætter på verandaen.)  
BALLESTED.
I remained, and I’ve done very well. I was then working chiefly as decorative artist, don’t you know.
(BOLETTE comes out with a rocking-chair, which she places on the verandah.) 
博列得
(冲着屋里说话)希尔达,你给爸爸找找那张绣花脚凳。 
BALLESTED
Maradtam. És nagyon jól tettem. Akkoriban ugyanis, elárulhatom, kiváltképpen a díszletfestő szakmában tevékenykedtem.
(Bolette hintaszéket hoz ki a verandára) 
BOLETTE
(taler ind i havestuen).
Hilde, – se om du kan finde den broderte fodskammelen til far. 
BOLETTE
(speaking into the room).
Hilde, see if you can find the embroidered footstool for father. 
凌格斯川
(走近走廊,鞠躬)房格尔小姐,你早。 
BOLETTE
(beszól a kerti szobába)
Hilde, keresd már meg a papa hímzett sámliját! 
LYNGSTRAND
(går hen under verandaen og hilser):
God morgen, frøken Wangel! 
LYNGSTRAND
(going up to the verandah, bows).
Good-morning, Miss Wangel. 
博列得
(在栏杆旁)哦,原来是凌格斯川先生?你早。对不起,我还有点儿事。(进屋) 
LYNGSTRAND
(a veranda elé megy, és köszön)
Jó reggelt, Wangel kisasszony! 
BOLETTE
(ved rækværket).
Nej se, er det Dem, herr Lyngstrand? God morgen. Undskyld et øjeblik, – jeg skal bare –
(går ind i huset.)  
BOLETTE
(by the balustrade).
What! Is it you, Mr. Lyngstrand? Good-morning. Excuse me one moment, I’m only--
(Goes into room.) 
巴利斯泰
你认识这家人吗? 
BOLETTE
(a korláthoz lép)
No, nézd csak! Maga az, Lyngstrand úr? Jó reggelt. Bocsásson meg egy pillanatra, csak meg kell még... (Bemegy a házba) 
BALLESTED.
Kender De familjen her? 
BALLESTED.
Do you know the family? 
凌格斯川
不太熟。这两位小姐我在别人家里见过一两回。上回乐队在跳远台演奏的时候,我跟房格尔太太谈过几句话。她说我没事的时候可以来看他们。 
BALLESTED
Ismeri a családot? 
LYNGSTRAND.
Ikke videre. Jeg har bare truffet frøkenerne hist og her hos andre. Og så talte jeg lidt med fruen, sidst der var musik oppe på „Udsigten“. Hun sa’, jeg måtte gerne komme og besøge dem. 
LYNGSTRAND.
Not well. I’ve only met the young ladies now and again in company; and I had a chat with Mrs. Wangel the last time we had music up at the "View." She said I might come and see them. 
巴利斯泰
我告诉你---你应该跟他们多亲近。 
LYNGSTRAND
Közelebbről nem. Egy-két alkalommal már találkoztam a kisasszonyokkal. Aztán a nagyságos asszonnyal is beszéltem a múltkor, de csak futólag, fenn a Kilátón, a hangversenyen. Mondta, hogy látogassam meg egyszer. 
BALLESTED.
Nå, véd De hvad, – De skulde kultivere det bekendtskab. 
BALLESTED.
Now, do you know, you ought to cultivate their acquaintance. 
凌格斯川
是啊,我一直想来看他们---意思就是正式拜访一次。可惜我找不着借口。 
BALLESTED
Nos, tudja, mit?... Ápolja ezt az ismeretséget. 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg har også tænkt på at gøre et besøg. Sådan en visit at kalde for. Når jeg nu bare kunde finde en anledning – 
LYNGSTRAND.
Yes; I’d been thinking of paying a visit. Just a sort of call. If only I could find some excuse-- 
巴利斯泰
什么借口不借口的!(向左远望)讨厌!(收拾画具)轮船已经靠码头了。我得马上上旅馆。说不定有新到的客人要理发呢。老实告诉你,我也给人家剪头发,卷头发。 
LYNGSTRAND
Szándékomban is áll, hogy leviziteljek. Ahogy az ilyen látogatást nevezik. Mihelyt nyílik rá valami alkalom. 
BALLESTED.
Å hvad, – anledning – (ser ud til venstre.) Død Og plage! (samler sine sager sammen.) Dampbåden er alt inde ved bryggen. Jeg må hen i hotellet. Kanske nogen af de nyankomne har brug for mig. Jeg virker nemlig som hårskærer og frisør også, skal jeg sige Dem. 
BALLESTED.
Excuse! Nonsense! (Looking out to the left.) Damn it! (Gathering his things.) The steamer’s by the pier already. I must get off to the hotel. Perhaps some of the new arrivals may want me. For I’m a hairdresser, too, don’t you know. 
凌格斯川
你好像是个多才多艺的人。 
BALLESTED
Ugyan már! Alkalom... (Kitekint balra) A mindenségit! Hogy az a mennydörgés... A hajó már ott jár a hídnál. Megyek a szállodába. Talán valamelyik új vendég igényt tart rám. Ugyanis tudja meg, hogy én hajvágással és fodrászkodással is foglalkozom. 
LYNGSTRAND.
De er visst svært alsidig. De. 
LYNGSTRAND.
You are certainly very many-sided, sir. 
巴利斯泰
在这些小城市里,一个人不能不应适---适应环境,多搞几行手艺。如果你需要理发用品---像生发油什么的---你只要找跳舞教师巴利斯泰就行。 
LYNGSTRAND
Ó, ön valóban rendkívül sokoldalú. 
BALLESTED.
Man må vide at akklimatisere sig i diverse fag på småstederne. Skulde De nogen gang tiltrænge et eller andet i hårvejen, – lidt pomade eller sligt, så spør’ De bare efter danselærer Ballested. 
BALLESTED.
In small towns one has to try to acclam--acclimatise Oneself in various branches. If you should require anything in the hair line--a little pomatum or such like--you’ve only to ask for Dancing-master Ballested. 
凌格斯川
跳舞教师! 
BALLESTED
Ilyen kis helyen érteni kell a módját, hogy a legkülönfélébb szakmákhoz is ak... akklimatizálódjunk. Ha a fodrászszakma terén bármire szüksége lenne, például pomádéra vagy valami hasonlóra, keresse csak Ballested tánctanárt. 
LYNGSTRAND.
Danselærer –? 
LYNGSTRAND.
Dancing master! 
巴利斯泰
你愿意叫我音乐协会会长也行。今晚我们在眺远台开音乐会。再见,再见。(他拿着画具走园门出去,从左下。)(希尔达端着脚凳走出来。博列得又拿出些花来。凌格斯川在花园里向希尔达鞠躬。) 
LYNGSTRAND
Tánctanárt? 
BALLESTED.
Formand i „Hornforeningen“, om De så vil. I aften har vi koncert oppe på „Udsigten“. Farvel, – farvel!
(han går med malersagerne gennem stakitdøren og videre ud til venstre.)
(Hilde kommer ud med skammelen. Bolette bringer flere blomster. Lyngstrand hilser på Hilde, nede fra haven.)  
BALLESTED.
President of the "Wind Band Society," by your leave. We’ve a concert on this evening up at the "View." Goodbye, goodbye!
(He goes out with his painting gear through the garden gate.)
(HILDE comes out with the footstool. BOLETTE brings more flowers. LYNGSTRAND bows to HILDE from the garden below.) 
希尔达
(在栏杆旁,并不还礼)博列得说,你今天居然闯进来了。 
BALLESTED
Vagy a Fúvós Egylet elnökét, ha úgy tetszik. Ma este hangversenyt adunk fent a Kilátón. Viszontlátásra, agyő! (A festőfelszereléssel kilép a kerítéskapun, és balra eltávozik)
(Hilde jön a szobából a sámlival. Bolette újra virágot hoz. Lyngstrand a kertből felköszön Hildének)
 
HILDE
(ved rækværket, uden at hilse igen).
Bolette sa’, at De havde vovet Dem indenfor idag. 
HILDE
(by the balustrade, not returning his bow).
Bolette said you had ventured in today. 
凌格斯川
是的,我很冒昧的走进了花园。 
HILDE
(a korlát mellett, anélkül, hogy visszaköszönne)
Bolette mondta, hogy idemerészkedett. 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg tog mig den frihed at gå lidt indenfor. 
LYNGSTRAND.
Yes; I took the liberty of coming in for a moment. 
希尔达
今天你在外头散步没有? 
LYNGSTRAND
Igen, voltam olyan bátor, és benéztem egy pillanatra. 
HILDE.
Har De været ude og gå’t morgentur nu? 
HILDE.
Have you been out for a morning walk? 
凌格斯川
没有,今天我没走多少路。 
HILDE
Talán éppen a reggeli sétáját végzi? 
LYNGSTRAND.
Å nej, – det blev nok ikke nogen lang tur idag. 
LYNGSTRAND.
Oh, no! nothing came of the walk this morning. 
希尔达
那么,你下海洗澡了吧? 
LYNGSTRAND
Ó, nem, ma nem sokat sétáltam. 
HILDE.
Har De været i bad da? 
HILDE.
Have you been bathing, then? 
凌格斯川
对了,我在海里泡了一泡。我看见你母亲也在那儿。她正走进浴场。 
HILDE
Csak nem fürdeni volt? 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg var ude i sjøen en liden stund. Jeg så Deres mor dernede. Hun gik ind i sit badehus. 
LYNGSTRAND.
Yes; I’ve been in the water a little while. I saw your mother down there. She was going into her bathing-machine. 
希尔达
你说谁? 
LYNGSTRAND
Néhány pillanatra bementem a vízbe. Láttam a parton a kegyed kedves mamáját. Ment a kabinjába. 
HILDE.
Hvem gjorde det? 
HILDE.
Who was? 
凌格斯川
你母亲。 
HILDE
Ki ment oda? 
LYNGSTRAND.
Deres mor. 
LYNGSTRAND.
Your mother. 
希尔达
哦,她呀。(把脚凳搁在摇椅前) 
LYNGSTRAND
A kegyed kedves mamája. 
HILDE.
Nå så, nå.
(hun sætter skammelen foran gyngestolen.)  
HILDE.
Oh! I see.
(She puts the stool in front of the rocking-chair.) 
博列得
(好像要换个题目)你看见我父亲的船在海峡里没有? 
HILDE
Ó, vagy úgy. (A hintaszék elé teszi a sámlit) 
BOLETTE
(ligesom afbrydende).
Så De ikke noget til fars båd ude på fjorden? 
BOLETTE
(interrupting).
Didn’t you see anything of father’s boat out on the fjord? 
凌格斯川
看见了。我看见一只帆船好像正要进海峡。 
BOLETTE
(mintha véget akarna vetni a beszélgetésnek)
Nem látta véletlenül a papa csónakját kint a fjordban? 
LYNGSTRAND.
Jo, jeg syntes jeg så en sejlbåd, som styred indover. 
LYNGSTRAND.
Yes; I thought I saw a sailing-boat that was steering inland. 
博列得
那一定是父亲。他是出去给岛上的人看病的。(整理桌上的东西) 
LYNGSTRAND
Igen, mintha láttam volna egy vitorlást a part felé tartani. 
BOLETTE.
Det var visst far. Han har været ude i sygebesøg på øerne.
(hun ordner et og andet ved bordet.)  
BOLETTE.
I’m sure that was father. He’s been to visit patients on the islands.
(She is arranging things on the table.) 
凌格斯川
(站在走廊台阶最低的一级上)嘿,你们这儿的花真漂亮? 
BOLETTE
Az csak a papa lehetett. Kint volt a szigeteken a pácienseinél. (Az asztalt rendezgeti) 
LYNGSTRAND
(et skridt oppe på trappen til verandaen).
Nej, her er da rigtig staseligt med blomster –! 
LYNGSTRAND
(taking a step up the stairs to the verandah).
Why, how everything’s decorated here with flowers! 
博列得
对了,好看吧? 
LYNGSTRAND
(tesz egy lépést a verandalépcsőn felfelé)
Micsoda virágözön! 
BOLETTE.
Ja, ser det ikke godt ud? 
BOLETTE.
Yes; doesn’t it look nice? 
凌格斯川
美极了。今天府上好像有什么喜庆事似的。 
BOLETTE
Ugye szép? 
LYNGSTRAND.
Å, det ser dejligt ud. Det ser ud, som om her var en højtidsdag i huset. 
LYNGSTRAND.
It looks lovely! It looks as if it were some festival day in the house. 
希尔达
对了。 
LYNGSTRAND
Ó, csodaszép. Mintha ünnep lenne a házban. 
HILDE.
Det er det såmæn også. 
HILDE.
That’s exactly what it is. 
凌格斯川
我早就猜着了。是不是你父亲的生日? 
HILDE
Az is van. Ünnep. 
LYNGSTRAND.
Kunde næsten skønne det. Det er visst Deres fars geburtsdag idag. 
LYNGSTRAND.
I might have guessed it! I’m sure it’s your father’s birthday. 
博列得
(警告希尔达)呃哼---呃哼! 
LYNGSTRAND
Gondoltam. Bizonyára ma van a tisztelt papa születésnapja. 
BOLETTE
(advarende til Hilde).
Hm – hm! 
BOLETTE
(warningly to hilde).
Hm--hm! 
希尔达
(不理会博列得)不是,是母亲的。 
BOLETTE
(figyelmeztetően Hildéhez)
Pszt, pszt. 
HILDE
(uden at bryde sig om det).
Nej, mors. 
HILDE
(taking no notice of her).
No, mother’s. 
凌格斯川
哦,原来是你母亲的生日? 
HILDE
(rá sem hederít)
Nem az övé, hanem a mamáé. 
LYNGSTRAND.
Nå så, – Deres mors er det. 
LYNGSTRAND.
Oh! Your mother’s! 
博列得
(低声发怒)希尔达,别多嘴! 
LYNGSTRAND
Úgy, tehát ma van a kedves mamájuk születésnapja. 
BOLETTE
(sagte, vred).
Men, Hilde –! 
BOLETTE
(in low voice, angrily).
Really, Hilde! 
希尔达
(同样的声调)别管我!(向凌格斯川)你大概要回家吃午饭了吧? 
BOLETTE
(halkan, ingerülten)
Hilde, kérlek!... 
HILDE
(ligeså).
La’ mig være! (til Lyngstrand.) De skal vel gå hjem og få Dem frokost nu? 
HILDE
(the same).
Let me be! (To LYNGSTRAND.) I suppose you’re going home to breakfast now? 
凌格斯川
(走下台阶)对了,我该弄点东西吃吃了。 
HILDE
(ugyanúgy)
Hagyj békén! (Lyngstrandhoz) Ön ugye most éppen indult haza reggelizni? 
LYNGSTRAND
(stiger ned fra trappen).
Ja, jeg skulde vel se at få mig lidt til livs. 
LYNGSTRAND
(going down steps).
Yes, I suppose I must go and get something to eat. 
希尔达
你在旅馆里一定住得很舒服。 
LYNGSTRAND
(lelép a lépcsőről)
Igen, itt az ideje, hogy egyek valamit. 
HILDE.
De synes da visst, at De lever rigtig godt der borte på hotellet? 
HILDE.
I’m sure you find the living very good at the hotel! 
凌格斯川
现在我不在旅馆住了。费用太大,住不起。 
HILDE
A hotelben bizonyára jó helye van, ugye? 
LYNGSTRAND.
Jeg bor ikke længer på hotellet. Det blev mig for dyrt. 
LYNGSTRAND.
I’m not staying at the hotel now. It was too expensive for me. 
希尔达
那么你在哪儿住呢? 
LYNGSTRAND
Már nem lakom a hotelben. Túl drága nekem. 
HILDE.
Hvor bor De da nu? 
HILDE.
Where are you staying, then? 
凌格斯川
我在颜森太太家里租了一间屋子。 
HILDE
Hát akkor hol lakik? 
LYNGSTRAND.
Nu bor jeg oppe hos madam Jensen. 
LYNGSTRAND.
I’m staying up at Mrs. Jensen’s. 
希尔达
哪个颜森太太? 
LYNGSTRAND
Ott fent, Madame Jensennél. 
HILDE.
Hvilken madam Jensen? 
HILDE.
What Mrs. Jensen’s? 
凌格斯川
那是那接生的。 
HILDE
Miféle Madame Jensennél? 
LYNGSTRAND.
Jor’moren. 
LYNGSTRAND.
The midwife. 
希尔达
凌格斯川先生,对不起,我实在没工夫--- 
LYNGSTRAND
A bábaasszonynál. 
HILDE.
Undskyld, herr Lyngstrand, – men jeg har virkelig andet at bestille end at – 
HILDE.
Excuse me, Mr. Lyngstrand, but I really have other matters to attend to - 
凌格斯川
我也许不该说那句话。 
HILDE
Elnézést, Lyngstrand úr, de igazán több a dolgom annál, mint... 
LYNGSTRAND.
Å, jeg skulde visst ikke ha’ sagt det der. 
LYNGSTRAND.
Oh! I’m sure I ought not to have said that. 
希尔达
不该说什么? 
LYNGSTRAND
Igen, ezt nem kellett volna mondanom. 
HILDE.
Hvilket noget? 
HILDE.
Said what? 
凌格斯川
我刚说过的那句话。 
HILDE
Ugyan mit? 
LYNGSTRAND.
Det, som jeg sa’. 
LYNGSTRAND.
What I said. 
希尔达
(十分难堪地从头到脚打量他)你的话真叫我摸不着头脑。 
LYNGSTRAND
Amit az imént mondtam. 
HILDE
(måler ham, unådigt).
Jeg forstår Dem aldeles ikke. 
HILDE
(looking contemptuously at him).
I don’t understand you in the least. 
凌格斯川
是,是。喂,小姐们,再见吧。 
HILDE
(ridegen végigméri)
Ebből én egy szót sem értek, Lyngstrand úr. 
LYNGSTRAND.
Nej, nej. Men så vil jeg da sige frøkenerne farvel så længe. 
LYNGSTRAND.
No, no. But I must say goodbye for the present. 
博列得
(走到台阶前)凌格斯川先生,再见,再见。今天很对不起。改天你没事的时候---要是你高兴的话---请过来看看父亲---和我们。 
LYNGSTRAND
Nem, nem. Most azonban egyelőre búcsúznom kell a hölgyektől. 
BOLETTE
(kommer frem til trappen).
Farvel, farvel, herr Lyngstrand. De får rigtig ha’ os undskyldt for idag –. Men siden en gang, – når De får rigtig god tid – og når De har lyst, – så må De endelig se indom og hilse på far og – og på os andre. 
BOLETTE
(comes forward to the steps).
Good-bye, good-bye, Mr. Lyngstrand. You must excuse us now. But another day--when you’ve plenty of time--and inclination--you really must come in and see father and the rest of us. 
凌格斯川
谢谢。我一定拜访。(鞠躬,走园门下。他在外面左首大路上走的时候,又冲着走廊鞠了一躬) 
BOLETTE
(előremegy a lépcsőig)
Isten vele, Lyngstrand úr, isten vele! Bocsásson meg nekünk... de majd máskor, ha egyszer valóban több ideje meg kedve lesz, akkor csak jöjjön el hozzánk, látogassa meg a papát... meg minket is. 
LYNGSTRAND.
Jo, mange tak. Det skal jeg så inderlig gerne gøre.
(han hilser og går ud gennem havedøren. I det han går forbi på vejenudenfor til venstre, hilser han endnu en gang op til verandaen.)  
LYNGSTRAND.
Yes; thanks, very much. I shall be delighted.
(Bows, and goes out through the garden gate. As he goes along the road he bows again towards the verandah.) 
希尔达
(低志,学他的口音)先生,再见!替我给颜森姥姥问好。 
LYNGSTRAND
Köszönöm szépen. Örömmel megteszem. (Köszön, és távozik a kertkapun. Ahogy kint az úton balra elhalad, még egyszer felköszön a verandára) 
HILDE
(halvhøjt).
Adjø, mosjø! Værs’go’ og hils mor Jensen fra mig. 
HILDE
(in low voice).
Adieu, Monsieur! Please remember me to Mother Jensen. 
博列得
(扯扯她的胳臂,低声)希尔达!淘气孩子!你疯了吧?他也许会听见。 
HILDE
(félig hangosan)
Agyő, moszjő, agyő! És adja át szívélyes üdvözletem Jensen mamának. 
BOLETTE
(sagte, rusker hende i armen).
Hilde –! Din uskikkelige unge! Er du rent gal! Han kunde gerne høre dig! 
BOLETTE
(in a low voice, shaking her arm).
Hilde! You naughty child! Are you quite crazy? He might have heard you. 
希尔达
呸!难道我在乎吗? 
BOLETTE
(megrángatja a karját, halkan)
Hilde! Ne pimaszkodj! Elment az eszed?! Nagyon könnyen meg is hallhatta volna! 
HILDE.
Pyt, – tror du, jeg bryr mig om det! 
HILDE.
Pshaw! Do you think I care about that? 
博列得
(向右远望)爸爸回来了。(房格尔大夫身上穿着出门衣服,手里拿着一个手提包,从右首顺着便道走过来。) 
HILDE
Nagy ügy! Azt hiszed, érdekel? 
BOLETTE
(ser ud til højre).
Nu kommer far.
(Doktor Wangel, rejseklædt og med en liden vadsæk i hånden, kommer frem på fodstien fra højre.)  
BOLETTE
(looking out to the right).
Here’s father!
(WANGEL, in travelling dress and carrying a small bag, comes from the footpath.) 
房格尔
嗨!孩子们,我回来了!(从园门进来) 
BOLETTE
(kitekint jobbra)
Ott jön a papa.
(Wangel felbukkan jobbról a gyalogúton; útiruhában van, kezében kis táska) 
WANGEL.
Se, her har I mig igen, småpiger!
(han går ind gennem stakitdøren.)  
WANGEL.
See! I’m back again, little girls!
(He enters through the garden gate.) 
博列得
(走下去接他)爸爸回来了,好极了! 
WANGEL
Itt vagyok, lányok! Megjöttem. (Belép a kiskapun) 
BOLETTE
(går ham imøde nede i haven).
Å, det var da dejligt, at du kom. 
BOLETTE
(going towards him at the bottom of the garden).
Oh! It is delightful that you’ve come! 
希尔达
(也下去接他)爸爸,今儿的事完了没有? 
BOLETTE
(elébe megy a kertben)
De jó, hogy itthon vagy! 
HILDE
(går også ned til ham).
Har du gjort ifra dig for hele dagen nu, far? 
HILDE
(also going up to him).
Now have you got off for the whole day, father? 
房格尔
没完呢,回头我还得上医务室去一趟。我说,你们知道不知道阿恩霍姆来了没有? 
HILDE
(szintén lemegy hozzá)
Remélem, papa, most már szabad az egész napod? 
WANGEL.
Å nej, jeg får nok ned på kontoret en liden stund siden. – Sig mig, – véd I, om Arnholm er kommet? 
WANGEL.
Oh! no. I must go down to the office for a little while presently. I say--do you know if Arnholm has come? 
博列得
来了,他是昨晚夜里到的。我们打发人上旅馆去问过了。 
WANGEL
Jaj, dehogy, később még le kell mennem egy percre a rendelőbe. Nem tudjátok, Arnholm megérkezett már? 
BOLETTE.
Ja, han kom inat. Vi har havt bud henne i hotellet. 
BOLETTE.
Yes; he arrived in the night. We sent to the hotel to enquire. 
房格尔
这么说,你们还没跟他见过面呢? 
BOLETTE
Igen, a múlt éjjel. Megkérdeztük a hotelben. 
WANGEL.
Altså ikke set ham endnu? 
WANGEL.
Then you’ve not seen him yet? 
博列得
没有。今天上午他准来。 
WANGEL
Tehát még nem láttátok? 
BOLETTE.
Nej. Men han kommer visst ind til os i formiddag. 
BOLETTE.
No; but he’s sure to come here this morning. 
房格尔
这是不用说的。 
BOLETTE
Nem. De ma reggel biztosan idejön. 
WANGEL.
Ja, det gør han ganske sikkert. 
WANGEL.
Yes; he’s sure to do that. 
希尔达
(拉着他转了个身)爸爸,你倒是转过身来四面瞧瞧呀。 
WANGEL
Igen, ezt biztosan megteszi. 
HILDE
(trækker i ham).
Far, nu må du da se dig om. 
HILDE
(pulling him).
Father, now you must look round. 
房格尔
(瞧着走廊)嗯,嗯,我的孩子,我看见了。简直像办喜事似的。 
HILDE
(rángatja)
Papa, nézz már végre körül. 
WANGEL
(ser hen mod verandaen).
Ja, jeg ser det nok, barn. – Her er jo rigtig festligt. 
WANGEL
(looking towards the verandah).
Yes, I see well enough, child. It’s quite festive. 
博列得
你说我们布置得漂亮不漂亮? 
WANGEL
(a veranda felé néz)
Látom, gyerekem, látom. Igazán minden nagyon ünnepélyes. 
BOLETTE.
Ja, synes du ikke, vi har fåt det pent i stand? 
BOLETTE.
Now, don’t you think we’ve arranged it nicely? 
房格尔
真漂亮。她---家里还有别人没有? 
BOLETTE
Ugye, csinosan elrendeztünk mindent? 
WANGEL.
Jo, det må jeg rigtignok sige. – Er – er vi alene i huset nu? 
WANGEL.
I must say you have. Are--are we alone at home now? 
希尔达
没有。她出去--- 
WANGEL
Igen, ezt nem tagadhatom. Mondjátok, egyedül vagyunk itthon? 
HILDE.
Ja, hun er gåt i – 
HILDE.
Yes; she’s gone to-- 
博列得
(赶紧插嘴)母亲到海边洗澡去了。 
HILDE
Igen, ő elment... 
BOLETTE
(falder raskt ind).
Mor er i bad. 
BOLETTE
(interrupting quickly).
Mother has gone to bathe. 
房格尔
(亲热地瞧着博列得,拍拍她的头。然后吞吞吐吐地)我说,孩子们,你们是不是打算这么热闹一整天?旗子也挂起来了? 
BOLETTE
(gyorsan a szavába vág)
Mama fürödni ment. 
WANGEL
(ser venligt på Bolette og klapper hende på hodet. Derpå siger han lidt nølende):
Hør nu, småpiger, – vil I ha’ alt dette her stående således hele dagen? Og flaget hejst hele dagen også? 
WANGEL
(looks lovingly at BOLETTE, and pats her head. Then he says, hesitating).
Look here, little ones. Do you want to keep this up all day? And the flag hoisted, too? 
希尔达
爸爸,那还用说! 
WANGEL
(barátságosan néz Bolettére, és megsimogatja a haját; majd tétovázva megszólal)
Figyeljetek csak ide, kislányok... maradjon ez így egész nap? A zászló is fent lebegjen estig? 
HILDE.
Å, men det kan du da vel sagtens tænke dig, far! 
HILDE.
Surely you understand that, father! 
房格尔
嗯哼---不错。可是你们要知道--- 
HILDE
Ezt magadtól is tudhatnád, papa! 
WANGEL.
Hm, – ja vel. Men, ser I – 
WANGEL.
Hm! Yes; but you see-- 
博列得
(向他点头微笑)爸爸,你当然知道这都是为了欢迎阿恩堆姆先生。那么一位老朋友特地来拜望你--- 
WANGEL
Hm... persze. De nézzétek csak... 
BOLETTE
(blinker og nikker til ham).
Du kan da vel skønne, at vi har gjort det alt sammen for overlærer Arnholms skyld. Når slig en god ven kommer første gang og hilser på dig – 
BOLETTE
(looks at him and nods).
Surely you can understand we’ve been doing all this in honour of Mr. Arnholm. When such a good friend comes to see you for the first time-- 
希尔达
(笑着推推他)爸爸,别忘了,他不还是博列得的老师么? 
BOLETTE
(biccent, és kacsint egyet Wangelre)
Te nyugodtan gondolhatod, papa, hogy mindezt Arnholm tanár úr tiszteletére rendeztük. Ha egy ilyen kedves, jó barát első ízben látogat meg téged, akkor... 
HILDE
(smiler og rusker i ham).
Tænk, – han, som har været Bolettes lærer, far! 
HILDE
(smiling, and shaking him).
Think! he who used to be Bolette’s tutor, father! 
房格尔
(微笑)你们这一对小坏蛋。算了,算了,她已经不在人世了,咱们纪念她,究竟也是人之常情。然而---。喂,希尔达。(把手提包递给她)这个得搁在手术室里。孩子们,我不喜欢---这方式。咱们每年要来这么一套---。唉,有什么可说的?恐怕也没有别的办法。 
HILDE
(nevetve ráncigálja Wangelt)
Gondold csak meg, papa... Bolette régi tanítója! 
WANGEL
(med et halvt smil).
I to er mig rigtig et par poliske –. Nå, Herregud, – det er jo i grunden så ganske naturligt, at vi erindrer hende, som ikke mere er iblandt os. Men alligevel. Se der, Hilde. (gir vadsækken fra sig.) Ned på kontoret med den. – Nej, småpiger, – jeg liker ikke dette her. Ikke måden, forstår I. Dette, at vi således hvert år –. Nå, – hvad skal man sige! Det kan vel sagtens ikke gøres anderledes. 
WANGEL
(with a half-smile).
You’re a pair of sly minxes. Well--good heavens--after all, it’s but natural we should remember her who is no more with us. Here, Hilde (Gives her his bag), take that down to the office. No, children. I don’t like this--the way, I mean. This habit of every year--well--what can one say? I suppose it can’t be managed any other way. 
希尔达
(拿着手提包正要从花园向左走,忽然站住,转过身来,用手指着)瞧,有个人顺着大路过来了。大概那就是阿恩霍姆先生。 
WANGEL
(elfojtott mosollyal)
Valóságos kis hóhéraim vagytok ti ketten. Nos, istenem, elvégre természetes, hogy megemlékezünk arról, aki már nincsen közöttünk. De mégsem helyes. Hilde, fogd csak meg! (Átadja neki a táskát) Vidd le a rendelőbe... Nem, lányok, nem tetszik ez nekem. Tudjátok, főként a módja és mikéntje nem tetszik. Mindig; minden évben így, mi hárman... De mit is mondhatok? Talán másképp nem is lehet! 
HILDE
(vil gå gennem haven til venstre med vadsækken, men standser, vender sig og peger ud).
Se den herren, som kommer der borte. Det er visst overlæreren. 
HILDE
(about to go out of garden, and, with the bag, stops short, turns, and points out).
Look at that gentleman coming up here. I’m sure it’s your tutor. 
博列得
(顺着那方向瞧)他呀!(哈哈大笑)真可笑!把那个中年人当作阿恩霍姆先生。 
HILDE
(elindul a táskával a kerten át balra, de megáll, visszafordul, és kifelé mutat)
Nézzétek csak azt az urat, aki ott lépeget. Biztosan ő az, a tanár úr. 
BOLETTE
(ser derhen).
Han der? (ler.) Nej, du er god, du! Tror du den halvgamle fyren er Arnholm! 
BOLETTE
(looks in that direction).
He? (Laughs.) That is good! Do you think that middle-aged fellow is Arnholm? 
房格尔
孩子,别忙。我看是他!---对了,一定是他! 
BOLETTE
(arra néz)
Az ott? (nevet) Te nagyokos! Elhiszed, hogy az az öreg muki Arnholm? Mit képzelsz? 
WANGEL.
Nå, bi lidt, barn. Jo så min sandten tror jeg ikke det er ham! – Jo visst er det så, jo! 
WANGEL.
Wait a moment, child. Why, by Jove, I do believe it is he. Yes, it certainly is. 
博列得
(定晴细看,暗自诧异)真的,可不是他呀!(阿恩霍姆穿着整齐的便服,带着金边眼镜,拿着一支细手杖,从左边转到大路上。他好像有点工作过度。一看见花园里的人,他马上亲亲热热地鞠了一躬,从园门进来) 
WANGEL
Várj csak, kislányom. Jóságos isten, azt hiszem, ez mégis ő. Bizony, ez ő! 
BOLETTE
(stirrer derhen, stille forbauset).
Ja, ved Gud, tror ikke jeg også –!
(Overlærer Arnholm, i elegant formiddagsdragt, med guldbriller og en tynd stok, kommer udenfor på vejen fra venstre. Han har et noget overanstrængt udseende, ser ind i haven, hilser venligt og går ind gennem stakitdøren.)  
BOLETTE
(staring at him in quiet amazement).
Yes; I almost think--
(ARNHOLM, in elegant morning dress, with gold spectacles, and a thin cane, comes along the road. He looks overworked. He looks in at the garden, bows in friendly fashion, and enters by the garden gate.) 
房格尔
(迎上前去)亲爱的阿恩霍姆,欢迎欢迎!欢迎老朋友回到老地方。 
BOLETTE
(csendes megdöbbenéssel mered arra)
Isten tudja, én is azt hiszem!...
(Arnholm főgimnáziumi tanár elegáns utcai öltönyben, aranykeretes szemüveggel, karcsú sétapálcával felbukkan bal felől az úton. Kissé kimerültnek látszik. Benéz a kertbe, barátságosan köszön, és belép a kiskapun) 
WANGEL
(går ham imøde).
Velkommen, kære overlærer! Hjertelig velkommen på gamle tomter igen! 
WANGEL
(going to meet him).
Welcome, dear Arnholm! Heartily welcome back to your old quarters again! 
阿恩霍姆
房格尔大夫,谢谢,谢谢。说不尽的感谢。(彼此拉手,一同穿过花园) 
WANGEL
(elébe megy)
Legyen üdvözölve, kedves Arnholm! Szívből köszöntöm a jó öreg hazai földön! 
ARNHOLM.
Tak, tak, doktor Wangel. Tusend tak skal De ha’.
(de ryster hinandens hænder og går sammen fremover i haven.)  
ARNHOLM.
Thanks, thanks, Doctor Wangel. A thousand thanks.
(They shake hands and walk up the garden together.) 
这是你那两个孩子吗!(要跟她们握手,眼睛瞧着她们)我几乎不认识她们俩了。 
ARNHOLM
Köszönöm, nagyon köszönöm, kedves doktor úr. Ezer köszönet! (Kezet ráznak, és együtt mennek át a kerten) 
ARNHOLM.
Og der har vi børnene! (rækker dem hænderne og ser på dem.) De to skulde jeg neppe ha’ kendt igen. 
And there are the children! (Holds out his hands and looks at them.) I should hardly have known these two again. 
房格尔
恐怕不认识了。 
ARNHOLM
És íme a gyermekek! (Kezet nyújt nekik, és nézi őket) Alig ismertem meg őket. 
WANGEL.
Nej, det tror jeg nok. 
WANGEL.
No, I believe you. 
阿恩霍姆
嗯---也许博列得---对,我还有点儿认识她。 
WANGEL
Meghiszem azt. 
ARNHOLM.
Å jo, – kanske dog Bolette. – Jo, Bolette skulde jeg nok ha’ kendt. 
ARNHOLM.
And yet--perhaps Bolette--yes, I should have known Bolette again. 
房格尔
我看未必。让我算算,你有八九年没看见她了。说起来真是!这八九年里头我们这儿的变动可真不少。 
ARNHOLM
Talán Bolettet. Igen, őt megismerném. 
WANGEL.
Knapt nok, tænker jeg. Det er jo også nu en otte-ni år siden, De så hende sidst. Å ja, her er sagtens mangt og meget forandret i den tid. 
WANGEL.
Hardly, I think. Why, it is eight--nine years since you saw her. Ah, yes! Many a thing has changed here meanwhile. 
阿恩霍姆
(四面瞧瞧)我看不见得。除了树木长大了点儿之外---你还盖了一座新凉亭--- 
WANGEL
Kötve hiszem. Már nyolc, már kilenc esztendeje is van, hogy utoljára látta. Jaj, bizony sok mindent megváltoztatott itt az idő múlása. 
ARNHOLM
(ser sig om).
Jeg syntes egentlig ikke det. Når jeg undtager, at træerne er vokset adskilligt til – og så at der er anlagt den løvhytten der – 
ARNHOLM
(looking round).
I really don’t see it; except that the trees have grown remarkably, and that you’ve set up that arbour. 
房格尔
嗯,外表倒没什么变动。 
ARNHOLM
(körülnéz)
Ennek sok nyomát nem látom. Eltekintve attól, hogy a fák derekasan megnőttek, és ez a lugas is idekerült... 
WANGEL.
Å nej, sådan i det ydre – 
WANGEL.
Oh! no--outwardly. 
阿恩霍姆
(含笑)不用说,现在家里有了两个长成的女儿了。 
WANGEL
Ó, nem, nem a látszat... nem külsőleg... 
ARNHOLM
(smiler).
Og så det, naturligvis, at nu har De jo to store giftefærdige døttre i huset. 
ARNHOLM
(smiling).
And then, of course, you’ve two grown-up daughters here now. 
房格尔
其实只有一个长成了。 
ARNHOLM
Na persze még az is, hogy most van két nagy eladó lány a háznál. 
WANGEL.
Å, giftefærdig er da vel bare den ene. 
WANGEL.
Grown up! Well, there’s only one grown up. 
希尔达
(低声)听爸爸说的那话! 
WANGEL
No, ami azt illeti, eladónak még csak az egyik nevezhető. 
HILDE
(halvhøjt).
Nej, hør på far! 
HILDE
(aside).
Just listen to father! 
房格尔
咱们到廊子里去坐,好不好?那儿比这儿凉快。来吧。 
HILDE
(halkan)
Miket mond ez a papa! 
WANGEL.
Men nu tænker jeg, vi sætter os op på verandaen. Der er svalere end her. Vær så god. 
WANGEL.
But now let’s sit down up there on the verandah. It’s cooler than here. Won’t you? 
阿恩霍姆
谢谢,谢谢。(两人走上台阶。房格尔让客人坐那张摇椅) 
WANGEL
Azt hiszem, most már leülhetnénk a verandán. Ott hűvösebb, mint idelent. Tessék, kérem. 
ARNHOLM.
Tak, tak, kære doktor.
(de går derop. Wangel anviser Arnholm plads i gyngestolen.)  
ARNHOLM.
Thanks, thanks, dear doctor.
(They go up. WANGEL motions him to the rocking-chair.) 
房格尔
好。现在你静静地坐会儿,好好儿休息休息。我看你路上有点辛苦了。 
ARNHOLM
Köszönöm, kedves doktor, nagyon köszönöm.
(Felmennek a verandára. Wangel Arnholmot a hintaszékbe ülteti) 
WANGEL.
Se så. Nu skal De bare sidde ganske rolig og hvile Dem ud. For De ser virkelig noget anstrængt ud efter rejsen. 
WANGEL.
That’s right! Now make yourself comfortable, and rest, for you seem rather tired after your journey. 
阿恩霍姆
没什么。现在我又能跟你们在一块儿--- 
WANGEL
Így ni. Helyezze magát kényelembe, és pihenjen. Látszik, hogy az utazás egy kissé megviselte. 
ARNHOLM.
Å, det betyder ingenting. Her i disse omgivelser – 
ARNHOLM.
Oh, that’s nothing. Here, amid these surroundings - 
博列得
(向房格尔)我们要不要拿点汽水和果子露搁在屋里?再过一会儿这儿廊下就热得坐不住了。 
ARNHOLM
Ó, szóra sem érdemes. Ebben a környezetben... 
BOLETTE
(til Wangel).
Skal vi ikke bringe lidt sodavand og saft i havestuen? Her ude blir det visst snart for varmt. 
BOLETTE
(to WANGEL). Hadn’t we better have some soda and syrup in the sitting-room? It’s sure to be too hot out here soon. 
房格尔
好,你们去拿吧。汽水,果子露。再弄点白兰地。 
BOLETTE
(Wangelhez)
Ne készítsünk be egy kis szódavizet meg gyümölcslevet a kerti szobába? Itt kint nemsokára meleg lesz. 
WANGEL.
Jo, gør det, småpiger. Lad os få sodavand og saft. Og så lidt konjak kanske. 
WANGEL.
Yes, girls. Let’s have some soda and syrup, and perhaps a drop of Cognac, too. 
博列得
还要白兰地? 
WANGEL
Jól van, gyerekek. Hozzatok nekünk szódat meg levet. Meg talán egy kis konyakot is. 
BOLETTE.
Skal det være konjak også? 
BOLETTE.
Cognac, too! 
房格尔
一点儿就行。也许有人要喝。 
BOLETTE
Konyakot is? 
WANGEL.
Bare lidt. Om nogen skulde ville ha’. 
WANGEL.
Just a little, in case anyone should like some. 
博列得
好吧。希尔达,你把手提包拿到医务室去好不好?(博列得走进屋子,把门带上。希尔达拿着手提包,穿过花园,向左一转,走到屋后去了。)
 
WANGEL
Csak keveset. Ha valaki megkívánná. 
BOLETTE.
Ja, ja da. Hilde, gå så ned på kontoret med vadsækken.
(Bolette går ind i havestuen og lukker døren efter sig. Hilde tar vadsækken og går gennem haven bag huset til venstre.)  
BOLETTE.
All right. Hilde, go down to the office with the bag.
(BOLETTE goes into the room, and closes the door after her. HILDE takes the bag, and goes through the garden to the back of the house.) 
阿恩霍姆
(眼睛一直盯着博列得)好漂亮的姑娘!姐妹俩长得都够漂亮的! 
BOLETTE
Jó. Hilde, te vidd le a táskát a rendelőbe.
(Bolette bemegy a kerti szobába, és becsukja maga mögött az ajtót. Hilde megfogja a táskát, és a kerten át a ház mögött balra eltávozik) 
ARNHOLM
(som har fulgt Bolette med øjnene).
Det er da virkelig en prægtig –. Det er to prægtige pigebørn, som der er vokset op for Dem. 
ARNHOLM
(who has followed bolette with his eyes).
What a splendid--. They are both splendid girls, who’ve grown up here for you. 
房格尔
(坐下)你也这么说? 
ARNHOLM
(tekintetével követte Bolettet)
Mondhatom, pompás egy... mondhatom, pompás két lány cseperedett fel itt az ön házában. 
WANGEL
(sætter sig).
Ja, synes De ikke det. 
WANGEL
(sitting down).
Yes; you think so, too? 
阿恩霍姆
想不到博列得大改样子了---希尔达也改了。房格尔大夫,你自己呢?是不是打算在这儿待一辈子? 
WANGEL
(leül)
Ön is úgy találja? 
ARNHOLM.
Jo, det er ligefrem overraskende med Bolette. Og med Hilde også. – Men nu De selv, kære doktor –. Tænker De at bli’ boende her al Deres tid? 
ARNHOLM.
Why, it’s simply amazing, how Bolette!--and Hilde, too! But now, you yourself, dear doctor. Do you think of staying here all your life? 
房格尔
嗯,大概是这么个局面了。你知道,我是生在此地,长在此地的人。当年我跟前妻在此地,日子过得非常快活---可惜她撇下我们太早了点儿,从前你来的时候也见过她。 
ARNHOLM
Igen, Bolette valósággal meglepett. De Hilde is. És ön is, kedves doktor. Mondja, kérem, ön itt akarja leélni az egész életét? 
WANGEL.
Å ja, det blir visst til det. Her er jeg jo født og båren, som man siger. Her har jeg levet så inderlig lykkelig med hende, som gik bort fra os så tidlig. Hende, som De kendte, da De var her sidst, Arnholm. 
WANGEL.
Yes; I suppose so. Why, I’ve been born and bred here, so to say. I lived here so very happily with--her who left us so early--she whom you knew when you were here before, Arnholm. 
阿恩霍姆
对,对。 
WANGEL
Igen, bizony ez már csak így marad. Itt születtem. Itt ringott a bölcsőm. Ahogy mondani szokás. Itt éltem olyan végtelen boldogságban azzal, aki olyan hamar elhagyott bennünket. Azzal az asszonnyal, akit maga is ismert, Arnholm. 
ARNHOLM.
Ja – ja. 
ARNHOLM.
Yes, yes! 
房格尔
现在我跟这位续弦太太也过得非常快活。总而言之,我得说,老天待我很不错。 
ARNHOLM
Igen, igen. 
WANGEL.
Og nu lever jeg her så lykkelig med hende, som jeg fik i stedet. Å, jeg må sige, at i det hele og store taget har skæbnen været god imod mig. 
WANGEL.
And now I live here so happily with her who has taken her place. Ah! On the whole, fate has been very good to me. 
阿恩霍姆
你这位续弦太太没生孩子吗? 
WANGEL
És most azzal az asszonnyal élek itt ugyanolyan boldogan, aki helyette jött. Igen, nyugodtan mondhatom, hogy a sors úgy nagyjából kegyes volt hozzám. 
ARNHOLM.
Men ingen børn i Deres andet ægteskab? 
ARNHOLM.
You have no children by your second marriage? 
房格尔
两年---两年半以前我们有过一个男孩子,可是没养住。他死的时候才四五个月。 
ARNHOLM
De a második házasságából ugye nincsenek gyerekei? 
WANGEL.
Vi fik en liden gut for to-halvtredje år siden. Men ham beholdt vi ikke længe. Han døde, da han var en fire-fem måneder gammel. 
WANGEL.
We had a little boy, two--two and a half years ago. But he didn’t stay long. He died when he was four--five months old. 
阿恩霍姆
今天你太太不在家? 
WANGEL
Két éve, de inkább két és fél éve született egy kisfiúnk. Nem sokáig tarthattuk meg. Négy-öt hónapos korában meghalt. 
ARNHOLM.
Er ikke Deres hustru hjemme idag? 
ARNHOLM.
Isn’t your wife at home today? 
房格尔
她快回来了。她上海边洗澡去了。在这季节里,不管天气好坏,她没有一天不去的。 
ARNHOLM
A felesége nincs idehaza? 
WANGEL.
Jo, nu må hun visst snart komme. Hun er nede og tar bad. Det gør hun hver eneste dag i denne tid. Hvad slags vejr det så er. 
WANGEL.
Oh, yes. She’s sure to be here soon. She’s down there bathing. She does so every blessed day no matter what the weather. 
阿恩霍姆
是不是她身体不好? 
WANGEL
Nemsokára megjön. Lement fürdeni. Minden áldott nap úszik ilyenkor. Akármilyen legyen is az időjárás. 
ARNHOLM.
Fejler der hende noget? 
ARNHOLM.
Is she ill, then? 
房格尔
不一定是身体不好。然而近两年她神经很衰弱---你知道,有时好,有时坏。我找不出她的病源。可是只要一下海她就快活,海是她的命根子。 
ARNHOLM
Valami bántja talán? 
WANGEL.
Ikke sådan ligefrem fejler. Skønt hun har rigtignok været mærkelig nervøs i de sidste par år. Det vil sige, sådan af og til. Jeg kan ikke rigtig bli’ klog på, hvad der egentlig er i vejen med hende. Men det at gå i sjøen, det er ligesom hendes liv og lyst, det, ser De. 
WANGEL.
Not exactly ill, although she has been extremely nervous for the last few years--that is to say, she is now and then. I can’t make out what really ails her. But to plunge into the sea is her joy and delight. 
阿恩霍姆
不错,我记得从前就是如此。 
WANGEL
Tulajdonképpen nincsen semmi baja. Jóllehet az utóbbi években észrevehetően ideges. Ezt úgy értem, hogy néhanapján. Hiába töröm a fejem, nem tudok rájönni az okára. Csak a vízben, ott érzi igazán jól magát, az az életeleme. 
ARNHOLM.
Det kan jeg huske fra før af. 
ARNHOLM.
Yes; I remember that of old. 
房格尔
(几乎看不出的一笑)可不是吗,从前你在肖尔得维克港口教书的时候就认识艾梨达。 
ARNHOLM
Igen, erre emlékszem. 
WANGEL
(med et næsten umærkeligt smil).
Ja, De kender jo Ellida fra den tid, De var lærer der ude i Skjoldviken. 
WANGEL
(with an almost imperceptible smile).
To be sure! You knew Ellida when you were teacher out there at Skjoldviken. 
阿恩霍姆
是啊,她常上牧师那儿去。我上灯塔找她父亲说话的时候也常看见她。 
WANGEL
(alig észrevehető mosollyal)
Persze, ön ismeri Ellidát még abból az időből, amikor kint tanítóskodott Skjoldvikenben. 
ARNHOLM.
Forstår sig. Hun kom ofte på besøg i prestegården. Og jeg traf hende også for det meste, når jeg var ude i fyrtårnet og så til hendes far. 
ARNHOLM.
Certainly. She used often to visit at the Parsonage. But I mostly met her when I went to the lighthouse to see her father. 
房格尔
你可以想得到,她在那儿的生活给她留言下了很深的印象。本地人完全不明白这回事。他们称呼她“海上夫从”。 
ARNHOLM
Természetesen. Gyakran felkereste a parókiát. Sokszor találkoztunk a világítótoronyban is, amikor az édesapját látogattam. 
WANGEL.
Den tiden der ude kan De tro har sat sine dybe mærker i hende. Folk her i byen kan slet ikke forstå det. De kalder hende „fruen fra havet“. 
WANGEL.
Those times out there, you may believe me, have set deep marks upon her. The people in the town here can’t understand her at all. They call her the "Lady from the Sea." 
阿恩霍姆
真的吗? 
WANGEL
Az az élet ott kint, higgye meg, mély nyomot hagyott benne. Az emberek itt a városban ezt meg sem érthetik. “A tengerről jött asszony” - csak így nevezik maguk között. 
ARNHOLM.
Gør de det? 
ARNHOLM.
Do they? 
房格尔
真的。喂,亲爱的阿恩霍姆,你跟她谈谈从前的事吧,对她一定有好处。 
ARNHOLM
Valóban? 
WANGEL.
Ja. Og se derfor –. Tal nu De med hende om gamle dage, kære Arnholm. Det vil hun ha’ så inderlig godt af. 
WANGEL.
Yes. And so--now, you see, speak to her of the old days, dear Arnholm, it will do her good. 
阿恩霍姆
(疑惑地瞧着他)你说这话有什么特别缘故没有? 
WANGEL
Bizony. Ezért arra kérem önt, kedves Arnholm, beszélgessen vele a régi időkről. Nagyon jól esne neki. 
ARNHOLM
(ser tvilende på ham).
Har De egentlig nogen grund til at tro det? 
ARNHOLM
(looks at him in doubt).
Have you any reason for thinking so? 
房格尔
当然有。 
ARNHOLM
(kételkedve néz rá)
Van valami oka, hogy ezt hiszi? 
WANGEL.
Ja visst har jeg så. 
WANGEL.
Assuredly I have. 
艾梨达的声音
(从花园右面传来)房格尔,你在廊下吗? 
WANGEL
Van bizony.
(Ellida hangja jobbról a kert felől hallható) 
ELLIDAS STEMME
(høres udenfor i haven til højre).
Er det dig, Wangel! 
ELLIDA
(her voice is heard outside the garden).
Are you there, Wangel? 
房格尔
(站起来)在,亲爱的。(房格尔太太身上披着一件宽大的薄外套,湿漉漉的头发披散在肩膀上,从凉亭旁边树林里走过来。阿恩霍姆站起来。) 
ELLIDA
Wangel, te vagy ott? 
WANGEL
(rejser sig).
Ja, kære.
(Fru Ellida Wangel, med et stort, let kastetørklæde om sig og med håret vådt, udslået over skuldrene, kommer frem mellem træerne ved løvhytten. Orerlærer Arnholm rejser sig.)  
WANGEL
(rising).
Yes, dear.
(Mrs. ELLIDA WANGEL, in a large, light wrap, and with wet hair hanging loose over her shoulders, comes from between the trees of the arbour. ARNHOLM rises.) 
房格尔
(含笑,伸开两手去接她)美人鱼回来了! 
WANGEL
Igen, kedvesem. (Feláll)
(Ellida nagy, könnyű vállkendőben, nedves, vállára terülő, kibontott hajjal a lugas előtt kilép a fák közül. Arnholm feláll)
 
WANGEL
(smiler og strækker hænderne mod hende).
Nå, se der har vi havfruen! 
WANGEL
(smiling, and holding out his hands to her).
Ah! So now we have our Mermaid! 
艾梨达
(快步跨上走廊,抓住房格尔两只手)谢谢老天,你平安无事回来了?什么时候回来的? 
WANGEL
(mosolyogva nyújtja felé a kezét)
Íme... a sellő! 
ELLIDA
(går ilsomt op på verandaen og griber hans hænder).
Gud ske lov, at jeg ser dig igen! Når kom du? 
ELLIDA
(goes quickly up the verandah, and seizes his hands).
Thank God that I see you again! When did you come? 
房格尔
刚回来,才不多会儿。(指着阿恩霍姆)你不跟这位老朋友说句话吗? 
ELLIDA
(felsiet a verandára, és megragadja Wangel kezét)
Hála istennek, csakhogy újra itt vagy! Mikor érkeztél? 
WANGEL.
Nu netop. For en liden stund siden. (Tyder mod Arnholm.) Men vil du ikke hilse på en gammel bekendt –? 
WANGEL.
Just now; a little while since. (Pointing to ARNHOLM.) But won’t you greet an old acquaintance? 
艾梨达
(把手伸给阿恩霍姆)哦,你果然来了!欢迎欢迎!对不起,我刚才不在家。 
WANGEL
Épp az imént. Nemrégen. (Arnholmra mutat) Nem üdvözölnél egy régi ismerőst? 
ELLIDA
(rækker Arnholm hånden).
Der har vi Dem altså. Velkommen! Og undskyld, at jeg ikke var hjemme – 
ELLIDA
(holding out her hand to arnholm).
So here you are! Welcome! And forgive me for not being at home-- 
阿恩霍姆
哪儿的话。别客气。 
ELLIDA
(kezet nyújt Arnholmnak)
Itt van hát, végre. Köszöntöm! Bocsássa meg, hogy nem voltam itthon... 
ARNHOLM.
Å, jeg be’r. Gør endelig ingen omstændigheder – 
ARNHOLM.
Don’t mention it--don’t stand on any ceremony. 
房格尔
今天海水好不好,凉不凉? 
ARNHOLM
De kérem. Hagyja a formaságokat. 
WANGEL.
Var vandet bra’ friskt idag? 
WANGEL.
Was the water nice and fresh today? 
艾梨达
凉!哼,这儿的水从来没有没凉过---老是那么不冷不热的,一点劲儿都没有。哧!这儿海峡的水有毛病。 
WANGEL
Jó friss volt a víz? 
ELLIDA.
Friskt! Å Gud, her er vandet aldrig friskt. Så lunkent og så slapt. Uh! Vandet er sygt her inde i fjordene. 
ELLIDA.
Fresh! Oh! The water here never is fresh. It is so tepid and lifeless. Ugh! The water in the fjord here is sick. 
阿恩霍姆
有毛病? 
ELLIDA
Friss?! Ó, istenem, itt a víz sohasem friss. Lagymatag és erőtlen. Pfuj! Itt benn a fjordok között beteg a víz. 
ARNHOLM.
Sygt? 
ARNHOLM.
Sick? 
艾梨达
嗯,有毛病。并且它还能让洗澡的人得毛病。 
ARNHOLM
Beteg? 
ELLIDA.
Ja, det er sygt. Og jeg tror det gør én syg også. 
ELLIDA.
Yes, sick. And I believe it makes one sick, too. 
房格尔
(微笑)这真是海水浴场的一张好奖状! 
ELLIDA
Igen, beteg, és azt hiszem, mást is megbetegít. 
WANGEL
(smiler).
Nå, du anbefaler rigtignok badestedet. 
WANGEL
(smiling).
You’re giving our bathing resort a good name! 
阿恩霍姆
房格尔太太,我觉得你跟海以及一切属于海的东西都有特殊关系。 
WANGEL
(nevetgél)
No, te aztán ügyesen reklámozod ezt a fürdőhelyet. 
ARNHOLM.
Jeg tror nu snarere, at De, fru Wangel, har et særligt forhold både til havet og til alt, hvad havets er. 
ARNHOLM.
I should rather believe, Mrs. Wangel, that you have a peculiar relation to the sea, and to all that belongs to it. 
艾梨达
你的话也许不错。我自己都几乎这么想。你看见没有,两个女孩为了欢迎你,把家里布置得这么漂亮? 
ARNHOLM
Nekem inkább az a véleményem, hogy Wangelné asszonyt különös kapcsolat fűzi a tengerhez és mindenhez, ami a tengert jelenti. 
ELLIDA.
Å ja, kanske det. Jeg tror det næsten selv. – Men ser De, hvor festligt småpigerne har ordnet al ting for Deres skyld? 
ELLIDA.
Perhaps; I almost think so myself. But do you see how festively the girls have arranged everything in your honour? 
房格尔
(局促不安)呃哼!(瞧自己的表)我还要去办点事呢。 
ELLIDA
Ó, igen, lehet. Szinte magam is ezt hiszem... De nézze csak ezt az ünnepélyes fogadtatást, amit az ön tiszteletére rendeztek a lányok! 
WANGEL
(forlegen).
Hm –. (ser på sit uhr.) Nu må jeg nok snart – 
WANGEL
(embarrassed).
Hm! (Looks at his watch.) Well, I suppose I must be quick and-- 
阿恩霍姆
真是为了欢迎我吗? 
WANGEL
(zavartan)
Hm, no. (Az óráját nézi) Nekem most már nemsokára... 
ARNHOLM.
Er det virkelig for min skyld –? 
ARNHOLM.
Is it really for me? 
艾梨达
那还用说。我们家不是每天都这么讲究的。嘿!这廊子底下热得气都透不过来!(走到园里)上这儿来吧。花园里至少还透点儿风。(在凉亭里坐下) 
ARNHOLM
Igazán? Az én tiszteletemre? 
ELLIDA.
Ja, det kan De da forstå. Vi stadser jo ikke sådan op til hverdags. – Uh, – hvor kvælende hedt her er under dette taget! (går ned i haven.) Kom her over! Her er da i det mindste ligesom en slags luftning.
(hun sætter sig i løvhytten.)  
ELLIDA.
Yes. You may be sure we don’t decorate like this every day. Ugh! How suffocatingly hot it is under this roof. (Goes down into the garden.) Come over here. Here at least there is a little air.
(Sits down in arbour.) 
阿恩霍姆
(也走进凉亭)这儿可真凉快。 
ELLIDA
Nos, ezt tudhatja ön is. Nem mindennap díszítjük fel így a házat. Ó, milyen fullasztó itt a hőség a tető alatt! (Lemegy a kertbe) Jöjjön ön is át ide. Itt legalább nem áll úgy meg a levegő. (Leül a lugasban) 
ARNHOLM
(går derhen).
Jeg synes såmæn her lufter ganske friskt. 
ARNHOLM
(going thither).
I think the air quite fresh here. 
艾梨达
对了。你是过惯了克立斯替阿尼遏的闷气日子的。我听说,那儿夏天真难受。 
ARNHOLM
(követi)
Igen, érzem, itt valóban egészen üde szellőcske fújdogál. 
ELLIDA.
Ja De, som er vant til den kvalme hovedstadsluften. Der skal det jo være rent forfærdeligt om sommeren, har jeg hørt. 
ELLIDA.
Yes, you--who are used to the stifling air of the town! It’s terrible there in the summer, I hear. 
房格尔
(也进了花园)亲爱的艾梨达,你陪咱们的好朋友坐一会儿。 
ELLIDA
Igen, üde annak, aki, mint ön, a főváros nyomasztó levegőjéhez szokott. Szörnyű lehet ott a nyár, hallottam. 
WANGEL
(som ligeledes er gået ned i haven).
Hm, kære Ellida, nu får du nok underholde vor gode ven alene en stund. 
WANGEL
(who has also gone into the garden).
Hm, dear Ellida, you must just entertain our friend alone for a little while. 
艾梨达
你是不是有事? 
WANGEL
(szintén lement a kertbe)
Nos, kedves Ellida, egy kis ideig magadnak kell szórakoztatnod a mi szeretett barátunkat. 
ELLIDA.
Har du forretninger? 
ELLIDA.
Are you busy? 
房格尔
有事。我一定得上医务室一趟。还得换换衣服。不过时候不会太久。 
ELLIDA
Dolgod van? 
WANGEL.
Ja, jeg må ned på kontoret. Og så får jeg jo se at klæ’ mig lidt om. Men jeg blir ikke længe – 
WANGEL.
Yes, I must go down to the office. And then I must change. But I won’t be long. 
阿恩霍姆
(在凉亭里坐下)房格尔大夫,你尽管从从容容的。你太太和我会想法子消磨时间。 
WANGEL
Igen, lemegyek még a rendelőbe. Aztán egy kicsit rendbe hozom az öltözékemet. De nem maradok el sokáig... 
ARNHOLM
(sætter sig i løvhytten).
Forhast Dem endelig ikke, kære doktor. Deres hustru og jeg skal nok vide at fordrive tiden. 
ARNHOLM
(sitting down in arbour).
Now, don’t hurry, dear doctor. Your wife and I will manage to kill the time. 

 
ARNHOLM
Csak ne siessen, kedves doktor. A felesége meg én majd eltöltjük az időt. 
WANGEL
(nikker).
Å ja, – det stoler jeg på. Nå, – på gensyn da!
(han går ud gennem haven til venstre.)  
WANGEL
(nodding).
Oh, yes! I’m sure you will. Well, goodbye for the present.
(He goes out through the garden.) 
房格尔
(静默片刻以后)在这儿坐得舒服不舒服? 
WANGEL
(bólint)
No, persze, ebben nem kételkedem. Akkor hát a viszontlátásra! (Balra a kerten át el.) 
ELLIDA
(efter en kort taushed).
Synes De ikke, man sidder godt her? 
ELLIDA
(after a short pause).
Don’t you think it’s pleasant sitting out here? 
阿恩霍姆
很舒服。 
ELLIDA
(kis szünet után)
Ugye, jól el lehet itt üldögélni? 
ARNHOLM.
Jeg synes jeg sidder godt nu. 
ARNHOLM.
I think I’ve a pleasant seat now. 
艾梨达
这是我的避暑凉亭,因为它是我出主意盖的。其实还不如说是房格尔为了讨我喜欢出主意盖的。 
ARNHOLM
Ami engem illet, remekül. 
ELLIDA.
Lysthuset her kaldes mit lysthus. For det er mig, som har lad’t det indrette. Eller rettere Wangel – for min skyld. 
ELLIDA.
They call this my arbour, because I had it fitted up, or rather Wangel did, for me. 
阿恩霍姆
你是不是常在这儿坐着? 
ELLIDA
Ez a kis lugas az én lugasom. Így is hívják, mert én csináltattam. Pontosabban Wangel, a kedvemért. 
ARNHOLM.
Og her plejer De så at sidde? 
ARNHOLM.
And you usually sit here? 
艾梨达
是,每天的多半时间我都消磨在这亭子里。 
ARNHOLM
Tehát itt szokott üldögélni? 
ELLIDA.
Ja, her sidder jeg for det meste om dagen. 
ELLIDA.
Yes, I pass most of the day here. 
阿恩霍姆
大概是跟两个女孩子在一块儿喽? 
ELLIDA
Igen, a nap legnagyobb részében itt ülök. 
ARNHOLM.
Med småpigerne vel? 
ARNHOLM.
With the girls, I suppose? 
艾梨达
不,女孩子们老在廊下待着。 
ARNHOLM
A lányokkal? 
ELLIDA.
Nej, småpigerne – de holder til på verandaen. 
ELLIDA.
No, the girls--usually sit on the verandah. 
阿恩霍姆
房格尔呢? 
ELLIDA
Nem. A lányok inkább a verandán tartózkodnak. 
ARNHOLM.
Og Wangel selv? 
ARNHOLM.
And Wangel himself? 
艾梨达
房格尔两头来回跑。他有时候在这儿陪着我,有时候在那儿陪着孩子们。 
ARNHOLM
És Wangel? 
ELLIDA.
Å, Wangel går så fra og til. Snart er han her hos mig og snart er han over hos børnene. 
ELLIDA.
Oh! Wangel goes to and fro--now he comes to me, and then he goes to his children. 
阿恩霍姆
这么安排是不是你的主意? 
ELLIDA
Ó, Wangel ide-oda járkál. Egyszer itt van nálam, egyszer meg ott fent a gyerekeknél. 
ARNHOLM.
Er det Dem, som vil ha’ det således? 
ARNHOLM.
And is it you who wish this? 
艾梨达
我觉得这么安排对于我们一家子都挺合适。碰上有话要说的时候,我们可以隔着花园谈天。 
ARNHOLM
Maga kívánja ezt így? 
ELLIDA.
Jeg tror, at alle parter finder sig bedst ved det på den måde. Vi kan jo tale over til hverandre – når vi en gang imellem synes, vi har noget at sige. 
ELLIDA.
I think all parties feel most comfortable in this way. You know we can talk across to one another--if we happen to find there is anything to say. 
阿恩霍姆
(沉吟半响)上回我碰见你的时候---那就是说,在肖尔维克港口---呃哼---日子可不少了--- 
ELLIDA
Azt hiszem, mindegyik fél így érzi magát a legjobban. Hiszen átszólhatunk egymáshoz olykor-olykor, ha úgy érezzük, hogy van egymás számára valami mondanivalónk. 
ARNHOLM
(efter en stund i tanker).
Da jeg sidst færdedes på Deres veje –. Ude i Skjoldviken, mener jeg –. Hm, – det er længe siden nu –. 
ARNHOLM
(after thinking awhile).
When I last crossed your path--out at Skjoldviken, I mean--Hm! That is long ago now. 

 
ARNHOLM
(töpreng egy darabig)
Hm, hm. Bizony rég volt az már, amikor... ott, Skjoldvikenben, utoljára kereszteztem az életét. 
ELLIDA.
Det er godt og vel ti år siden De var der ude hos os. 
ELLIDA.
It’s quite ten years since you were there with us. 
阿恩霍姆
差不多了。我还记得你在灯塔里的情形!那时候老牧师叫你“邪教徒”,他说,因为你父亲用一条旧船的名字叫你,不是基督徒的名字。 
ELLIDA
Jó tíz esztendeje, hogy akkor kint járt nálunk. 
ARNHOLM.
Ja, så omtrent. Men når jeg tænker mig Dem der ude i fyrtårnet –! Hedningen, som gamle presten kaldte Dem, fordi Deres far havde ladt Dem døbe, som han sa’, med et skibsnavn og ikke med et kristent menneskenavn – 
ARNHOLM.
Yes, about that. But when I think of you out there in the lighthouse! The heathen, as the old clergyman called you, because your father had named you, as he said, after an old ship, and hadn’t given you a name fit for a Christian. 
艾梨达
怎么样呢? 
ARNHOLM
Igen, körülbelül annyi ideje. Ha elképzelem magát újra ott a világítótoronyban! A “pogány nőt”, ahogy az öreg lelkész hívta, mert az apja - így mondta mindig - egy hajó nevére kereszteltette, nem pedig keresztényhez méltó névre... 
ELLIDA.
Ja, hvad så? 
ELLIDA.
Well, what then? 
阿恩霍姆
那时候我最想不到的是,今天会有这儿碰见你,看见你做了房格尔太太。 
ELLIDA
No és? Aztán? 
ARNHOLM.
Mindst af alt havde jeg tro’d, jeg skulde få se Dem igen her inde som fru Wangel. 
ARNHOLM.
The last thing I should then have believed was that I should see you again down here as the wife of Wangel. 
艾梨达
这也难怪。那时候房格尔还没---。两个女孩子的第一个母亲---我是指她们自己的母亲说---还没去世呢。 
ARNHOLM
Mindenre inkább gondoltam volna akkor, csak arra nem, hogy magával mint Wangelné asszonnyal találkozom itt újra. 
ELLIDA.
Nej, dengang var jo Wangel endnu ikke ble’t –. Dengang leved jo endnu småpigernes første mor. Deres rigtige mor sådan – 
ELLIDA.
No; at that time Wangel wasn’t--at that time the girls’ first mother was still living. Their real mother, so - 
阿恩霍姆
当然,当然。然而即使不是如此---即使他是个单身汉---我还是万想不到会有这件事。 
ELLIDA
Akkor még Wangel nem volt. Akkor még élt a gyerekek első anyja. Igazi anyja. 
ARNHOLM.
Ja vel. Ja vel. Men selv om ikke så havde været –. Selv om han havde været frank og fri, – så havde jeg aldrig tænkt, at dette her skulde komme i stand. 
ARNHOLM.
Of course, of course! But even if that had not been-even if he had been free--still, I could never have believed this would come about. 

 
ARNHOLM
Igen, igen. De még ha nem így lett volna! Ha Wangel szabad és független, akkor sem hittem volna, hogy ez így történhet. 
ELLIDA.
Ikke jeg heller. Aldrig i verden – dengang. 
ELLIDA.
Nor I. Never on earth--then. 
阿恩霍姆
房格尔这人真好,又正派,又厚道,待谁都和气。 
ELLIDA
Én sem. Soha és semmiképpen akkor. 
ARNHOLM.
Wangel er jo så bra’. Så hæderlig. Så inderlig god og snil imod alle mennesker – 
ARNHOLM.
Wangel is such a good fellow. So honourable. So thoroughly good and kind to all men. 
艾梨达
(亲切诚恳地)对,他这人真好! 
ARNHOLM
Wangel nagyon derék ember. Roppant becsületes. Jószívű és barátságos mindenkihez... 
ELLIDA
(varmt og hjerteligt).
Ja, det er han rigtignok! 
ELLIDA
(warmly and heartily).
Yes, he is indeed. 
阿恩霍姆
可是我觉得他跟你很不相同。 
ELLIDA
(melegen és szívből)
Igen, ő igazán ilyen! 
ARNHOLM.
– men han må da være så himmelvidt forskellig fra Dem, synes jeg. 
ARNHOLM.
But he must be so absolutely different from you, I fancy. 
艾梨达
这话你也说对了,我们俩不一样。 
ARNHOLM
...de azt hiszem, teljesen más, mint maga. 
ELLIDA.
Det har De ret i. Det er han også. 
ELLIDA.
You are right there. So he is. 
阿恩霍姆
那么,事情是怎么成的呢?究竟是怎么回事呢? 
ELLIDA
Igaza van. Valóban teljesen más. 
ARNHOLM.
Nå, men hvorledes kom det da? Hvorledes kom det! 
ARNHOLM.
Well, but how did it happen? How did it come about? 
艾梨达
亲爱的阿恩霍姆。你千万别追问。我没法跟你解释。即使我解释了,你也不会了解我的话。 
ARNHOLM
De akkor hogyan történhetett? Hogyan? 
ELLIDA.
Å, kære Arnholm, De må ikke spørge mig om det. Jeg vilde ikke kunne forklare Dem de ting. Og selv om jeg kunde, så vilde De aldrig være i stand til at fatte og forstå en smule af det. 
ELLIDA.
Ah! dear Arnholm, you mustn’t ask me about that. I couldn’t explain it to you, and even if I could, you would never be able to understand, in the least. 
阿恩霍姆
嗯---(放低声音)你在你丈夫面前谈过我什么事没有?我当然是指我冒冒失失地走的那一着失败的棋。 
ELLIDA
Kedves Arnholm, erről ne kérdezzen. Nem tudnám úgysem megmagyarázni magának. De még ha sikerülne is, maga ebből semmit sem fogna fel, szikrányit sem értene belőle. 
ARNHOLM.
Hm –. (lidt sagtere.) Har De nogensinde betro’d Deres mand noget om mig? Jeg mener naturligvis om det forgæves skridt, – som jeg engang lod mig henrive til. 
ARNHOLM.
Hm! (In lower tone.) Have you ever confided anything about me to your husband? Of course, I meant about the useless step--I allowed myself to be moved to. 
艾梨达
没有。我怎么能告诉他呢?他说的那件事,我从来了没对他提过一个字。 
ARNHOLM
Hm... (Halkabban) Elárult valamit rólam a férjének? Természetesen arra a hiábavaló lépésre gondolok, amire egyszer ragadtattam magam. 
ELLIDA.
Nej. Kan De tro sligt! Ikke et ord har jeg sagt ham om – om det, De sigter til. 
ELLIDA.
No. You may be sure of that. I’ve not said a word to him about--about what you speak of. 
阿恩霍姆
好极了。我一想起那件事就有点局促。 
ELLIDA
Nem. Hogyan is gondolhat ilyet?! Egy szót sem szóltam neki arról, amire céloz. 
ARNHOLM.
Det glæder mig. For jeg følte mig ligesom lidt trykket ved tanken om at – 
ARNHOLM.
I am glad. I felt rather awkward at the thought that-- 
艾梨达
大可不必。我只把实话告诉了他:从前我很喜欢你,你是我那时候最忠实、最好的朋友。 
ARNHOLM
Ennek örülök. Kissé nyomasztott a gondolat, hogy... 
ELLIDA.
Det behøver De slet ikke. Jeg har bare sagt ham, som sandt er, at jeg holdt svært af Dem og at De var den troeste og bedste ven jeg havde derude. 
ELLIDA.
There was no need. I have only told him what is true--that I liked you very much, and that you were the truest and best friend I had out there. 
阿恩霍姆
谢谢你。可是我要问你,为什么我走了以后你从来不给我写信? 
ELLIDA
Erre nem volt semmi oka. Én csak annyit mondtam neki, ami igaz is, hogy nagyon kedveltem magát, és ott kint maga volt az én legjobb, leghűségesebb barátom. 
ARNHOLM.
Tak for det. Men, sig mig nu, – hvorfor skrev De mig aldrig til siden jeg rejste? 
ARNHOLM.
Thanks for that. But tell me--why did you never write to me after I had gone away? 
艾梨达
我既然不能遂你的心愿,你看了我的信心里也许会难过。那股滋味也许会像重新揭开一个旧伤口一样。 
ARNHOLM
Köszönöm. De mondja, miért nem írt nekem soha, amióta elmentem? 
ELLIDA.
Jeg tænkte, det kunde kanske gøre Dem ondt at høre noget fra en, som – som ikke kunde komme Dem imøde således, som De havde ønsket det. Det var jo ligesom at rippe op igen i noget pinligt, syntes jeg. 
ELLIDA.
I thought that perhaps it would pain you to hear from one who--who could not respond as you desired. It seemed like re-opening a painful subject. 
阿恩霍姆
嗯哼。恐怕是那样。 
ELLIDA
Azt hittem, talán fájdalmat okoz, ha olyan valakiről hall, aki nem tudta viszonozni az érzelmeit. Azt hittem, hogy ezzel régi sebeket tépnék fel újra. 
ARNHOLM.
Hm –. Ja, ja, De kan sagtens ha’ ret i det. 
ARNHOLM.
Hm. Yes, yes, perhaps you were right. 
艾梨达
然而你为什么不给我写信? 
ARNHOLM
Hm... igen, igen. Talán igaza volt. 
ELLIDA.
Men hvorfor skrev De aldrig selv? 
ELLIDA.
But why didn’t you write? 
阿恩霍姆
(含笑瞧着她,带点埋怨的神气)我?我再给你写信?是不是让你疑心我碰了那么个大钉子以后还想再动手? 
ELLIDA
De miért nem írt maga? 
ARNHOLM
(ser på hende og smiler halvt bebrejdende).
Jeg? Gøre begyndelsen? Kanske gøre mig mistænkt for at ville indlede noget nyt. Efter et sådant afslag som det, jeg havde fåt? 
ARNHOLM
(looks at her and smiles, half reproachfully).
I make the first advance? Perhaps expose myself to the suspicion of wanting to begin all over again? After such a repulse as I had had? 
艾梨达
我不怪你,我也明白你的意思。后来你也不再想找个新相好? 
ARNHOLM
(Ellidára néz, és kissé szemrehányóan mosolyog)
Én kezdjem? Gyanút keltsek, hogy újra kísérletezem? Olyan kudarc után, amilyet elszenvedtem? 
ELLIDA.
Å nej, det forstår jeg jo nok også. – Har De aldrig siden tænkt på nogen anden forbindelse? 
ELLIDA.
Oh no! I understand very well. Have you never since thought of forming any other tie? 
阿恩霍姆
不想。我撇不下旧情意。 
ELLIDA
Hát igen, ezt nagyon megértem. És később nem gondolt soha más kapcsolatra? 
ARNHOLM.
Aldrig. Jeg er ble’t trofast mod mine erindringer. 
ARNHOLM.
Never! I have been faithful to my first memories. 
艾梨达
(半开玩笑)胡说!别再想那些伤心的旧事了。我觉得你还是打主意快快活活结婚的好。 
ARNHOLM
Soha. Hű maradtam az emlékeimhez. 
ELLIDA
(halvt spøgende).
Å hvad! Lad de gamle triste erindringer fare. De skulde sandelig heller tænke på at bli’ en lykkelig ægtemand, synes jeg. 
ELLIDA
(half jestingly).
Nonsense! Let the sad old memories alone. You’d better think of becoming a happy husband, I should say. 
阿恩霍姆
房格尔太太,这么说,你得赶快才行呢。你别忘了---我不好意思出口---我已经过了三十七岁了。 
ELLIDA
(félig évődve)
Ugyan már! Hagyja nyugodni a régi, szomorú emlékeket. Azt hiszem, jobban tenné, ha azzal törődne, hogy mielőbb boldog férj váljék magából. 
ARNHOLM.
Da måtte det nok ske snart, fru Wangel. Husk på, – jeg har såmæn allerede, med skam at sige, fyldt de syv og tredive. 
ARNHOLM.
I should have to be quick about it, then, Mrs. Wangel. Remember, I’m already--I’m ashamed to say--I’m past thirty-seven. 
艾梨达
所以你应该赶紧打主章。(默默半响,然后低声恳切地)亲爱的阿恩霍姆,你听着---一,现在我要告诉你一句在那时候无论如何不能告诉你的话。 
ARNHOLM
Akkor, Wangelné asszony, ennek hamarosan be kell következnie. Ne feledje, hogy szégyenszemre én már elmúltam harminchét éves. 
ELLIDA.
Nå ja, desto større grund til at skynde Dem. (tier lidt, derpå siger hun alvorlig og dæmpet.) Men hør nu, kære Arnholm, – nu vil jeg sige Dem en ting, som jeg ikke kunde fåt frem dengang, om det så havde gældt mit liv. 
ELLIDA.
Well, all the more reason for being quick. (She is silent for a moment, and then says, earnestly, in a low voice.) But listen, dear Arnholm; now I am going to tell you something that I could not have told you then, to save my life. 
阿恩霍姆
那是什么话? 
ELLIDA
No lám, annál inkább igyekezzék. (Hallgat egy darabig, majd komolyan, lehalkított hangon szólal meg) Hallgasson ide, kedves Arnholm, elmondok most magának valamit, amit akkoriban az életem árán sem vallottam volna be. 
ARNHOLM.
Hvad er da det? 
ARNHOLM.
What is it? 
艾梨达
在你走那一着你自己所谓失败棋子的时候,我不能用另一种方式答复你。 
ARNHOLM
Ugyan mit? 
ELLIDA.
Da De gjorde – det forgæves skridt, som De nylig sa’, – da kunde jeg ikke svare Dem anderledes end jeg svarte. 
ELLIDA.
When you took the--the useless step you were just speaking of--I could not answer you otherwise than I did. 
阿恩霍姆
我知道。除了友谊,你不能给我别的东西。我完全了解你。 
ELLIDA
Amikor maga azt a hiábavaló lépést tette, amint az előbb mondta, én nem válaszolhattam másképp, mint ahogy válaszoltam. 
ARNHOLM.
Jeg véd det. De havde ikke andet at hyde mig end godt venskab. Jeg véd det jo. 
ARNHOLM.
I know that you had nothing but friendship to give me; I know that well enough. 
艾梨达
然而你知道不知道在那时候我的心思全部集中在另一个地方? 
ARNHOLM
Tudom. Jó barátságnál egyebet nem nyújthatott nekem. Ezt tudom. 
ELLIDA.
Men De véd ikke, at hele mit sind og alle mine tanker dengang var andetsteds henne. 
ELLIDA.
But you did not know that all my mind and soul were then given elsewhere. 
阿恩霍姆
在那时候? 
ELLIDA
Nem tudhatja azonban, hogy minden érzésem és vágyam máshoz vonzott akkor. 
ARNHOLM.
Dengang! 
ARNHOLM.
At that time! 
艾梨达
不错,正是在那时候。 
ARNHOLM
Akkor? 
ELLIDA.
Ja, netop. 
ELLIDA.
Yes. 
阿恩霍姆
那绝不可能!你一定记错了日子!那时候你还没认识房格尔呢。 
ELLIDA
Igen. 
ARNHOLM.
Men det er jo umuligt! De tar fejl af tiden! Jeg tror knapt De kendte Wangel dengang. 
ARNHOLM.
But it is impossible. You are mistaken about the time. I hardly think you knew Wangel then. 
艾梨达
我说的不是房格尔。 
ARNHOLM
De hát ez lehetetlen! Eltéveszti az időpontot. Hiszen akkor még aligha ismerhette Wangelt. 
ELLIDA.
Det er ikke Wangel, jeg taler om. 
ELLIDA.
It is not Wangel of whom I speak. 
阿恩霍姆
不是房格尔?可是在那时候---在肖尔得维克港那些人里头---我想不出另外一个你喜欢的人。 
ELLIDA
Nem Wangelről beszélek. 
ARNHOLM.
Ikke Wangel? Men på den tid, – der ude i Skjoldviken –. Jeg mindes ikke et eneste menneske der ude, som jeg kunde tænke mig muligheden af, at De kunde fæste Dem ved. 
ARNHOLM.
Not Wangel? But at that time, out there at Skjoldviken--I can’t remember a single person whom I can imagine the possibility of your caring for. 
艾梨达
你当然想不出。因为那件事简直是胡闹。 
ARNHOLM
Nem róla? Abban az időben Skjoldvikenben - emlékezetem szerint - rajtam kívül senki másról nem feltételezhetem, hogy eljegyezte volna magát vele. 
ELLIDA.
Nej, nej, – det tror jeg nok. For det var så rent forvildende galt alt sammen. 
ELLIDA.
No, no, I quite believe that; for it was all such bewildering madness--all of it. 
阿恩霍姆
请你说详细点儿。 
ELLIDA
Igen, persze. Ezt elhiszem. Minden annyira kusza volt, szinte bele lehetett bolondulni! 
ARNHOLM.
Men så lad mig da høre nærmere om dette her! 
ARNHOLM.
But tell me more of this. 
艾梨达
我只消告诉你,那时候我身上有约束,这就够了。现在你已经知道了。 
ARNHOLM
Beszéljen hát erről valamivel többet! 
ELLIDA.
Å, det er jo nok, når De véd, at jeg var bunden dengang. Og nu véd De det jo. 
ELLIDA.
Oh! it’s enough if you know I was bound then; and you know it now. 
阿恩霍姆
假如那时候你身上没有约束呢? 
ELLIDA
Elég annyi, ha tudja, hogy annak idején nem voltam szabad. Ezt pedig már tudja. 
ARNHOLM.
Om De nu ikke havde været bunden dengang? 
ARNHOLM.
And if you had not been bound? 
艾梨达
那又怎么样? 
ARNHOLM
És ha annak idején szabad? 
ELLIDA.
Hvad så? 
ELLIDA.
Well? 
阿恩霍姆
你看了我的信,会不会给我另一种答复? 
ELLIDA
Hogyan? 
ARNHOLM.
Vilde da Deres svar på mit brev være faldet anderledes ud? 
ARNHOLM.
Would your answer to my letter have been different? 
艾梨达
那我怎么知道呢?后来房格尔向我开口的时候,我答复他的话就跟答复你的不一样了。 
ARNHOLM
Akkor más választ ad a levelemre? 
ELLIDA.
Hvor kan jeg vide det? Da Wangel kom, faldt jo svaret anderledes ud. 
ELLIDA.
How can I tell? When Wangel came the answer was different. 
阿恩霍姆
既然如此,你告诉我身上有约束,又有什么意义呢? 
ELLIDA
Honnan tudhatnám? Amikor Wangel jött, akkor már másképp válaszolhattam. 
ARNHOLM.
Hvad skal det så tjene til at fortælle mig, at De var bunden? 
ARNHOLM.
What is your object, then, in telling me that you were bound? 
艾梨达
(站起来,好像又痛苦又烦躁似的)因为总得有个人知道我这件事。 
ARNHOLM
Minek mondta el most nekem, hogy el volt kötelezve? 
ELLIDA
(rejser sig ligesom i angst og uro).
Fordi jeg må ha’ nogen at betro mig til. Nej, nej, bliv De bare siddende. 
ELLIDA
(getting up, as if in fear and unrest).
Because I must have someone in whom to confide. No, no; sit still. 
阿恩霍姆
这么说,这件事你丈夫一点儿都不知道? 
ELLIDA
(feláll, félelem és nyugtalanság látszik rajta)
Szükségem van valakire, akinek megvallhatom. Nem, nem, maradjon csak ülve. 
ARNHOLM.
Deres mand véd altså ikke noget om sagen? 
ARNHOLM.
Then your husband knows nothing about this? 
艾梨达
一开头我就告诉过他,有一个时期我的心思用在另外一个人身上。他从来没再追问,我们俩他没再提那件事。其实不过是瞎闹,不久事情也就过去了。大致总算过去了。 
ARNHOLM
A férje nem tud erről? 
ELLIDA.
Jeg tilstod ham fra først af, at mit sind engang havde været andetsteds henne. Mere har han ikke forlangt at vide. Og vi har aldrig rørt ved det siden. Det var jo i grunden ikke andet end galskab heller. Og så gik det jo overstyr igen straks. Ja, det vil sige – på en måde. 
ELLIDA.
I confessed to him from the first that my thoughts had once been elsewhere. He never asked to know more, and we have never touched upon it since. Besides, at bottom it was simply madness. And then it was over directly--that is to a certain extent. 
阿恩霍姆
只是大致过去了?还没完全过去吗? 
ELLIDA
Mindjárt az elején bevallottam neki, hogy az érzelmeim egyszer máshová kötöttek. Ennél többet nem kívánt tudni. És később sem érintettük ezt soha. Tulajdonképpen őrültség is volt az egész, semmi más. Aztán mindjárt vége is lett. Igen... bizonyos vonatkozásban. 
ARNHOLM
(rejser sig).
Bare på en måde? Ikke helt! 
ARNHOLM
(rising).
Only to a certain extent? Not quite? 
艾梨达
当然过去了!亲爱的阿恩霍姆,这简直不是你能想象的。这是一桩莫名其妙的事,我没法用话告诉你。你知道了无非会以为我在那时候不是害了病,就简直是个疯子。 
ARNHOLM
(feláll)
Csak bizonyos vonatkozásban? Nem teljesen? 
ELLIDA.
Jo, jo visst! Å Gud, kære Arnholm, det er slet ikke således, som De tænker. Det er noget så rent ubegribeligt. Jeg véd ikke, hvorledes jeg skulde kunne fortælle det. De vilde bare tro, at jeg var syg. Eller at jeg var rent gal. 
ELLIDA.
Yes, yes, it is! Oh, good heavens! Dear Arnholm, it is not what you think. It is something so absolutely incomprehensible, I don’t know how I could tell it you. You would only think I was ill, or quite mad. 
阿恩霍姆
亲爱的房格尔太太,你非得把那件事从头到尾告诉我不可。 
ELLIDA
De, de igen! Istenem, ez egyáltalán nem úgy van, kedves Arnholm, mint ahogy gondolja. Minden teljesen felfoghatatlan. Nem is tudom, hogyan mondjam el. Csak azt hihetné, hogy beteg voltam. Vagy hogy nem voltam észnél. 
ARNHOLM.
Min bedste frue, – nu må og skal De sandelig tale fuldt ud. 
ARNHOLM.
My dearest lady! Now you really must tell me all about it. 
艾梨达
也罢,恐怕我好歹得把它说出来。按照你的常识,不知你该怎么去了解---(往外一看,把话打住)以后再说吧---有人来了。(凌格斯川从左首在大路上出现,走进花园。他胸前钮也里插着一朵花,手里拿着一大束用纸裹着、用丝带扎紧的鲜花,他在走廊前站住,有点踌躇。) 
ARNHOLM
Drága Wangelné asszony, most már igazán mindent mondjon el, beszélnie kell. 
ELLIDA.
Nå da! Jeg får prøve på det. Hvorledes vil De, som en fornuftig mand, kunne forklare Dem at – (ser ud og afbryder.) Vent til siden. Her kommer nok besøg.
(Lyngstrand kommer ude på vejen fra venstre og går ind i haven. Han har en blomst i knaphullet og bærer en stor smuk buket, omviklet med papir og silkebånd. Han standser og nøler lidt uviss ved verandaen.)  
ELLIDA.
Well, then, I’ll try to. How will you, as a sensible man, explain to yourself that--(Looks round, and breaks off.) Wait a moment. Here’s a visitor.
(LYNGSTRAND comes along the road, and enters the garden. He has a flower in his button-hole, and carries a large, handsome bouquet done up in paper and silk ribbons. He stands somewhat hesitatingly and undecidedly by the verandah.) 
艾梨达
(走到凉亭口)凌格斯川先生,你是不是找那两个女孩子? 
ELLIDA
Jó, legyen. Megpróbálom. Mivel magyarázná meg értelmes ember létére magának, hogy... (Kinéz és elhallgat) Majd később. Várnia kell. Látogató érkezett.
(Lyngstrand bukkan fel balról az úton, és belép a kertbe. Gomblyukában virág, kezében papírba burkolt, selyemszalaggal átkötött nagy csokor. Kissé tétován és határozatlanul megáll a veranda előtt) 
ELLIDA
(frem i løvhytten).
Er det småpigerne, De ser efter, herr Lyngstrand? 
ELLIDA
(from the arbour).
Have you come to see the girls, Mr. Lyngstrand? 
凌格斯川
(转身)哦,房格尔太太,你在那儿!(鞠躬,走近)不,我倒不是找两位小姐。房格尔太太,我是来找你的。你不是说过我可以来拜望你吗? 
ELLIDA
(kilép a lugasból)
A lányokat keresi, Lyngstrand úr? 
LYNGSTRAND
(vender sig).
Å, er fruen der? (hilser og kommer nærmere.) Nej, det er ikke det. Det er ikke frøkenerne. Det er Dem selv, fru Wangel. De har jo gi’t mig lov til at komme og besøge Dem – 
LYNGSTRAND
(turning round).
Ah, madam, are you there? (Bows, and comes nearer.) No, it’s not that. It’s not the young ladies. It’s you yourself, Mrs. Wangel. You know you gave me permission to come and see you - 
艾梨达
不错,不错,我说过。你什么时候来都欢迎。 
LYNGSTRAND
(megfordul)
Ó, a nagyságos asszony itt van. (Köszön, és közelebb lép) Nem. Nem az ifjú hölgyeket keresem. Kegyedet személyesen, Wangelné asszony. Ugyanis kegyed megengedte, hogy meglátogassam. 
ELLIDA.
Ja visst har jeg så. De er os altid velkommen. 
ELLIDA
Of course I did. You are always welcome here. 
凌格斯川
谢谢。我碰巧又听说今天是府上的一个好日子。 
ELLIDA
Hát persze, miért ne? Mindig szívesen látjuk. 
LYNGSTRAND.
Mange tak. Og da det falder sig så heldigt, at her just er festlighed i huset idag – 
LYNGSTRAND.
Thanks; and as it falls out so luckily that it’s a festival here today-- 
艾梨达
啊,你也知道了? 
LYNGSTRAND
Nagyon köszönöm. És ha már olyan szerencsésen alakult, hogy ma éppen ünnepség van a háznál... 
ELLIDA.
Nå, så det véd De? 
ELLIDA.
Oh! Do you know about that? 
凌格斯川
是的,房格尔太太,所以我大胆请你接受我这点儿小意思。(鞠躬,递上鲜花) 
ELLIDA
Úgy, hát tudja? 
LYNGSTRAND.
Jaha. Og derfor vilde jeg gerne være så fri at overrække fru Wangel denne her –
(han bukker og rækker buketten frem.)  
LYNGSTRAND.
Rather! And so I should like to take the liberty of presenting this to Mrs. Wangel.
(Bows, and offers her the bouquet.) 
艾梨达
(微微一笑)亲爱的凌格斯川先生,你似乎应该把你的美丽的花儿递给阿恩霍姆先生本从,因为今天是为了他--- 
LYNGSTRAND
Iigeen. És ezért, nagyságos asszonyom, bátorkodom átnyújtani ezt a... (Átadja a csokrot) 
ELLIDA
(smiler).
Men, bedste herr Lyngstrand, er det ikke rigtigst, at De gir Deres smukke blomster til overlærer Arnholm selv? For det er jo dog egentlig ham, som – 
ELLIDA
(smiling).
But, my dear Mr. Lyngstrand, oughtn’t you to give these lovely flowers to Mr. Arnholm himself? For you know it’s really he - 
凌格斯川
(莫名其妙地先看看她,再看看阿恩霍姆)对不起---我不认识这位先生。我是专为---。房格尔太太,这花儿是我送的寿礼。 
ELLIDA
No de drága Lyngstrand úr, nem volna célszerűbb, ha a gyönyörű csokrát személyesen adná át Arnholm gimnáziumi tanár úrnak? Hiszen tulajdonképpen ő az, akiért... 
LYNGSTRAND
(ser uvisst på dem begge).
Undskyld, – men jeg kender ikke den fremmede herre. Det er bare –. Jeg kommer i anledning af geburtsdagen, frue. 
LYNGSTRAND
(looking uncertainly at both of them). Excuse me, but I don’t know this gentleman. It’s only--I’ve only come about the birthday, Mrs. Wangel. 
艾梨达
送的寿礼?凌格斯川先生,那么,恐怕你弄错了。我们家今天没有人过生日。 
LYNGSTRAND
(bizonytalanul néz a másik kettőre)
Bocsásson meg, asszonyom, de én nem ismerem ezt az idegen urat. Ez csak a... Én a születésnap alkalmából vagyok itt, nagyságos asszonyom. 
ELLIDA.
Geburtsdagen? Så har De ta’t fejl, herr Lyngstrand. Der er ingen fødselsdag her i huset idag. 
ELLIDA.
Birthday? You’ve made a mistake, Mr. Lyngstrand. There’s no birthday here today. 
凌格斯川
(静静地一笑)哦,我都知道。然而我没想到这是瞒人的事。 
ELLIDA
Születésnap alkalmából? Akkor ön tévedett, Lyngstrand úr. Nincs ma nálunk semmiféle születésnap. 
LYNGSTRAND
(smiler lunt).
Å, jeg véd det nok. Men jeg trode ikke, det skulde være så hemmeligt. 
LYNGSTRAND
(smiling slyly).
Oh! I know all about that! But I didn’t think it was to be kept so dark. 
艾梨达
你知道什么? 
LYNGSTRAND
(ravaszkásan mosolyog)
Ó, tudom én. Csak nem gondoltam, hogy titok. 
ELLIDA.
Hvad for noget véd De? 
ELLIDA.
What do you know? 
凌格斯川
房格尔太太,我知道今天是你的生日。 
ELLIDA
Mit tud, mi az hát, amit tud? 
LYNGSTRAND.
At det er fruens ge– fruens fødselsdag. 
LYNGSTRAND.
That it is Madam’s birthday. 
艾梨达
我的生日? 
LYNGSTRAND
Hogy a nagyságos asszonynak van a szü... születésnapja. 
ELLIDA.
Min? 
ELLIDA.
Mine? 
阿恩霍姆
(探问地瞧着她)今天?不是,一定不是。 
ELLIDA
Az enyém? 
ARNHOLM
(ser spørgende på hende).
Idag? Nej visst ikke, nej. 
ARNHOLM
(looks questioningly at her).
Today? Surely not. 
艾梨达
(向凌格斯川)你怎么平白无故想到今天是我的生日呢? 
ARNHOLM
(kérdően tekint Ellidára)
Ma lenne? Nem, biztos, hogy nem. Ki van zárva. 
ELLIDA
(til Lyngstrand).
Hvor falder De da på det? 
ELLIDA
(to lyngstrand).
Whatever made you think that? 
凌格斯川
是希尔达小姐透露的口风。刚才我偶然路过这儿的时候,我问两位小姐为什么府上挂旗摆花,布置得这么漂亮。 
ELLIDA
(Lyngstrandhoz)
Miből gondolja? 
LYNGSTRAND.
Det er frøken Hilde, som har forrådt det. Jeg var lidt indom her før idag. Og så spurgte jeg frøkenerne, hvorfor de stadsed så svært op med blomster og flag – 
LYNGSTRAND.
It was Miss Hilde who let it out. I just looked in here a little while ago, and I asked the young ladies why they were decorating the place like this, with flowers and flags. 
艾梨达
她们怎么说? 
LYNGSTRAND
Hilde kisasszony árulta el; az előbb már voltam itt egy pillanatra, és megkérdeztem az ifjú hölgyektől, miért ez a nagy virágözön és zászlódísz... 
ELLIDA.
Nå ja vel? 
ELLIDA.
Well? 
凌格斯川
希尔达小姐说
“啊,今天是母亲的生日。” 
ELLIDA
No igen, és? 
LYNGSTRAND.
– og så svared frøken Hilde: jo, for idag er det mors – fødselsdag. 
LYNGSTRAND.
And so Miss Hilde said, "Why, today is mother’s birthday." 
艾梨达
母亲的生日?哦,是了。 
LYNGSTRAND
Mire Hilde kisasszony így felelt: “Hiszen ma van anya születésnapja!” 
ELLIDA.
Mors –! Nå så. 
ELLIDA.
Mother’s!--I see. 
阿恩霍姆
啊哈! (他跟艾梨达心照不宣地对看了一眼。) 
ELLIDA
Anyáé? Vagy úgy. 
ARNHOLM.
Aha!
(han og Ellida ser forstående på hinanden.)  
ARNHOLM.
Aha!
(He and ELLIDA exchange a meaning look.) 
阿恩霍姆
房格尔太太,这位先生既然已经知道了--- 
ARNHOLM
Aha! (Jelentőségteljesen összenéz Ellidával)  
ARNHOLM.
Ja, når den unge mand altså véd det, fru Wangel – 
Well, now that the young man knows about it-- 
艾梨达
(向凌格斯川)既然你已经知道了--- 
Nos, Wangelné asszony, ha a fiatalember már úgyis tudja... akkor... 
ELLIDA
(til Lyngstrand).
Ja, når De nu engang véd det, så – 
ELLIDA
(to lyngstrand).
Well, now that you know-- 
凌格斯川
(又把那束花递上去)你肯不肯赏个脸? 
ELLIDA
(Lyngstrandhoz)
Ha már tudja, akkor... 
LYNGSTRAND
(byder buketten igen).
Må jeg så få lov til at gratulere – 
LYNGSTRAND
(offering her the bouquet again).
May I take the liberty of congratulating you? 
艾梨达
(把花接过去)谢谢,不敢当。凌格斯川先生,坐会儿吧?(艾梨达、阿恩霍姆、凌格斯川一齐在凉亭里坐下。) 
LYNGSTRAND
(ismét nyújtja a csokrot Ellidának)
Engedje meg hát, hogy gratuláljak, és... 
ELLIDA
(tar blomsterne).
Mange tak skal De ha’. – Vær så god og sid ned et øjeblik, herr Lyngstrand.
(Ellida, Arnholm og Lyngstrand sætter sig i løvhytten.)  
ELLIDA
(taking the flowers).
My best thanks. Won’t you sit down a moment, Mr. Lyngstrand?
(ELLIDA, ARNHOLM, and LYNGSTRAND sit down in the arbour.) 
艾梨达
阿恩霍姆先生,这件事---我过生日的事---本来是不想告诉人的。 
ELLIDA
(elveszi a csokrot)
Nagyon köszönöm. De nem ülne le egy kicsit, Lyngstrand úr? (Mindhárman leülnek a lugasban)  
ELLIDA.
Dette her – med min fødselsdag – det skulde ha’ været en hemmelighed, herr overlærer. 
This--birthday business--was to have been kept secret, Mr. Arnholm. 
阿恩霍姆
是,我明白。这件事本来不打算告诉我们外头人。 
Tudja, tanár úr, ennek a születésnapnak titokban kellett volna maradnia. 
ARNHOLM.
Det skulde nok det. Det skulde ikke ha’ været for os uindviede. 
ARNHOLM.
So I see. It wasn’t for us uninitiated folk! 
艾梨达
(把花搁在桌上)对了,不告诉外头人。 
ARNHOLM
Értem én. Nem tartozik ránk, kívülállókra. 
ELLIDA
(lægger buketten til side).
Nej, just så. Ikke for de uindviede. 
ELLIDA
(putting down the bouquet).
Just so. Not for the uninitiated. 
凌格斯川
你放心,无论在谁面前我都不提。 
ELLIDA
(az asztalra teszi a csokrot)
Úgy van. Nem tartozik a kívülállókra. 
LYNGSTRAND.
Jeg skal så sandelig ikke nævne det til noget levendes menneske. 
LYNGSTRAND.
’Pon my word, I won’t tell a living soul about it. 
艾梨达
我倒不是这意思。凌格斯川先生,你身体好吗?我看你的气色比从前好。 
LYNGSTRAND
Ígérem, egy léleknek sem árulom el. 
ELLIDA.
Å, det er nu ikke sådan ment. – Men hvorledes går det Dem så? Jeg synes, De ser bedre ud nu end før. 
ELLIDA.
Oh, it wasn’t meant like that. But how are you getting on? I think you look better than you did. 
凌格斯川
托福托福,我身体很好。要是明年我能到南方去的话--- 
ELLIDA
Ó, nem azért mondtam. Inkább arról beszéljen, hogy van? Úgy látom, jobb színben, mint a múltkor. 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg tror nok, det går bra’ med mig. Og så til næste år, når jeg kanske får komme ned til de sydlige lande – 
LYNGSTRAND.
Oh! I think I’m getting on famously. And by next year, if I can go south-- 
艾梨达
女孩子们告诉我,你想到南边去。 
LYNGSTRAND
Igen, azt hiszem, egészen tűrhetően vagyok. Ha pedig jövőre talán elutazhatom délre, akkor... 
ELLIDA.
Og det får De jo, siger småpigerne. 
ELLIDA.
And you are going south, the girls tell me. 
凌格斯川
我是要去。你知道,在卑尔根我有一位恩人,他答应给我想办法,明年让我去。 
ELLIDA
Biztosan sikerül majd, mondták a lányok. 
LYNGSTRAND.
Ja, for i Bergen har jeg en velgører, som beskytter mig. Og han har lovet, at han vil hjælpe mig til næste år. 
LYNGSTRAND.
Yes, for I’ve a benefactor and friend at Bergen, who looks after me, and has promised to help me next year. 
艾梨达
你怎么认识他的? 
LYNGSTRAND
Igen, mivel él egy jótevőm Bergenben, aki támogat. Ő megígérte, hogy jövőre segít nekem. 
ELLIDA.
Hvorledes har De fåt fat på ham? 
ELLIDA.
How did you get such a friend? 
凌格斯川
说起来真是运气太好了。有一回我搭了他的船去航海。 
ELLIDA
Hogyan ismerkedett meg vele? 
LYNGSTRAND.
Å, det traf sig så svært heldigt. For jeg har en gang været ude til sjøs med et af skibene hans. 
LYNGSTRAND.
Well, it all happened so very luckily. I once went to sea in one of his ships. 
艾梨达
是吗?这么说,那时候想当水手? 
LYNGSTRAND
Nagy szerencsével. Ugyanis egyszer az ő egyik hajójával jártam a tengeren. 
ELLIDA.
Har De det? Så De havde lyst til sjøen dengang? 
ELLIDA.
Did you? So you wanted to go to sea? 
凌格斯川
不了一点儿都不想。我母亲去世以后,我父亲不愿意我在家里闲荡,所以他叫我去航海。回来的时候,我们的船在英吉利海峡出了事,然而我反倒因此交了运啦。 
ELLIDA
Igazán? Akkoriban tehát a tengerre kívánkozott? 
LYNGSTRAND.
Nej, ikke det mindste. Men da mor var død, så vilde ikke far ha’ mig gåendes længer hjemme hos sig. Og så lod han mig gå til sjøs. Så forliste vi i engelske kanalen på hjemrejsen. Og det var jo godt for mig. 
LYNGSTRAND.
No, not at all. But when mother died, father wouldn’t have me knocking about at home any longer, and so he sent me to sea. Then we were wrecked in the English Channel on our way home; and that was very fortunate for me. 
阿恩霍姆
这话怎么讲? 
LYNGSTRAND
Dehogyis, egyáltalán nem. Amikor anya meghalt, apa nem tűrte tovább, hogy otthon tébláboljak. Ezért küldött a tengerre. Hazafelé hajótörést szenvedtünk a Csatornán. Szerencsére. 
ARNHOLM.
Hvorledes det, mener De? 
ARNHOLM.
What do you mean? 
凌格斯川
你知道,我这胸口劳伤症就是在翻船时得的。我在冰冷的水里泡了好半天他们才把我救起来。因此我就只好从此跟海绝缘了。噢,这件事真是运气太好了。 
ARNHOLM
Hogy érti ezt? 
LYNGSTRAND.
Jo, for ved det forliset var det, at jeg fik mit knæk. Dette her for brystet. Jeg lå så længe i det iskolde vandet, før de kom og berged mig. Og så måtte jeg jo begi’ sjøen. – Ja, det var rigtignok en stor lykke. 
LYNGSTRAND.
Yes, for it was in the shipwreck that I got this little weakness--of my chest. I was so long in the ice-cold water before they picked me up; and so I had to give up the sea. Yes, that was very fortunate. 
阿恩霍姆
是吗?你觉得运气好? 
LYNGSTRAND
Nos, éppen ennél a hajótörésnél szereztem a göthösségemet. Ezt a históriát itt a mellkasomban. Sokáig voltam a jéghideg vízben, amíg nem jöttek, és meg nem mentettek. Így aztán búcsút kellett mondanom a tengernek. Igen, ez valóban nagy szerencse volt. 
ARNHOLM.
Så? Synes De det? 
ARNHOLM.
Indeed! Do you think so? 
凌格斯川
是的,因为我的胸口毛病实在算不了什么,然而我想当雕塑家的念头却可以如愿以偿了。你想,用那细腻的粘土得心应手塑制东西,那够多么有意思! 
ARNHOLM
Csakugyan? Úgy gondolja? 
LYNGSTRAND.
Ja. For knækket er jo ikke videre farligt. Og nu kan jeg jo få bli’ billedhugger, som jeg så inderlig gerne vilde. Tænk – at få modellere i det dejlige leret, som føjer sig så fint mellem fingrene! 
LYNGSTRAND.
Yes, for the weakness isn’t dangerous; and now I can be a sculptor, as I so dearly want to be. Just think; to model in that delicious clay, that yields so caressingly to your fingers! 
艾梨达
你打算塑制什么东西?男鱼精?女鱼精?还是古代的海盗? 
LYNGSTRAND
Igen. Ez a göthösség ugyanis most már nem veszélyes. Így aztán mégis az lehetek, ami mindig teljes szívemből szerettem volna: szobrász. Képzelje csak el: formálhatom az ujjaimnak lágyan engedelmeskedő, csodálatos agyagot! 
ELLIDA.
Og hvad vil De så modellere? Skal det være havmænd og havfruer? Eller skal det være gamle vikinger –? 
ELLIDA.
And what are you going to model? Is it to be mermen and mermaids? Or is it to be old Vikings? 
凌格斯川
一概都不是。等到我能动手的时候,我要尝试一件大作品---就是雕塑家所说的群像。 
ELLIDA
És milyen figurákat mintázna? Tengeri manókat vagy sellőket? Vagy talán a régi vikingeket? 
LYNGSTRAND.
Nej, det blir nok ikke sligt noget. Så snart jeg kan komme til, vil jeg prøve på at gøre et stort værk. Sådan en gruppe, som de kalder det. 
LYNGSTRAND.
No, not that. As soon as I can set about it, I am going to try if I can produce a great work--a group, as they call it. 
艾梨达
嗯。那座群像里有些什么东西呢? 
LYNGSTRAND
Nem, nem ilyesmit tervezek. Amint lehet, egy nagy műbe kezdek. Egy szoborcsoportba, Gruppéba, ahogy mondani szokás. 
ELLIDA.
Nå ja, – men hvad skal da den gruppen forestille? 
ELLIDA.
Yes; but what’s the group to be? 
凌格斯川
是我自己经历过的一段材料。 
ELLIDA
No, igen... és mit fog ábrázolni az a csoport? 
LYNGSTRAND.
Å, det skulde nu være noget, som jeg selv har oplevet. 
LYNGSTRAND.
Oh! something I’ve experienced myself. 
阿恩霍姆
对,对,必须抓紧这一点。 
LYNGSTRAND
Ó, valami olyat, amit átéltem. 
ARNHOLM.
Ja, ja, – hold Dem helst til det. 
ARNHOLM.
Yes, yes; always stick to that. 
艾梨达
那些材料是什么呢? 
ARNHOLM
Helyes, helyes, csak csinálja. 
ELLIDA.
Men hvad skal det være for noget? 
ELLIDA.
But what’s it to be? 
凌格斯川
我想雕塑一个年轻女人,一个水手的老婆,睡得异乎寻常地不安宁的,一边睡一边做梦。我要把她雕塑得让无论什么人一看就知道她是在作梦。 
ELLIDA
De mégis, mi lesz az? 
LYNGSTRAND.
Jo, jeg havde tænkt, det skulde være en ung sjømandskone, som ligger og sover så underlig uroligt. Og drømme gør hun også. Jeg tror nok, jeg skal få det til slig, at de kan se på hende, at hun drømmer. 
LYNGSTRAND.
Well, I thought it should be the young wife of a sailor, who lies sleeping in strange unrest, and she is dreaming. I fancy I shall do it so that you will see she is dreaming. 
阿恩霍姆
还有别的东西没有? 
LYNGSTRAND
Úgy képzeltem, hogy ott fekszik majd egy fiatal nő, egy tengerész asszonya, és feltűnően nyugtalanul alszik. Álmodik is. Remélem, sikerül majd úgy megoldanom, hogy látható legyen rajta, hogy éppen álmodik. 
ARNHOLM.
Skal der da ikke være noget mere? 
ARNHOLM.
Is there anything else? 
凌格斯川
还有。还有一个人像---也可以说是一个朦胧的影子。那是女人的丈夫,他不在家的时候,他老婆爱上了别人。现在他已经淹死了。 
ARNHOLM
Ez minden? 
LYNGSTRAND.
Jo, der skal være én figur til. Sådan en gestalt at kalde for. Det skal være hendes mand, som hun har været troløs imod, mens han var borte. Og han er druknet i havet. 
LYNGSTRAND.
Yes, there’s to be another figure--a sort of apparition, as they say. It’s her husband, to whom she has been faithless while he was away, and he is drowned at sea. 
阿恩霍姆
啊,你说什么? 
LYNGSTRAND
Nem, még egy alak is áll majd mellette. Egy jelenés, egy Gestalt, ahogy mondani szokás. Ez az a férfi, akihez, amíg távol járt, a nő hűtlen lett. És ez a férfi a tengerbe fulladt. 
ARNHOLM.
Hvorledes, siger De –? 
ARNHOLM.
What? 
艾梨达
你说他淹死了? 
ARNHOLM
Mit mond? 
ELLIDA.
Er han druknet? 
ELLIDA.
Drowned? 
凌格斯川
对了,他在海里淹死的。然而最奇怪的是他又回家了。那时正在夜间,他站在老婆床边瞧着她。他浑身滴着水,正像刚从水里捞起来的人一样。 
ELLIDA
A tengerbe fulladt? 
LYNGSTRAND.
Ja. Han er druknet på sjørejs. Men så er der det underlige, at han er kommet hjem alligevel. Det er ved nattens tider. Og nu står han der for sengen og ser på hende. Han skal stå så drivendes våd, som de dra’r en op af sjøen. 
LYNGSTRAND.
Yes, he was drowned on a sea voyage. But that’s the wonderful part of it--he comes home all the same. It is night-time. And he is standing by her bed looking at her. He is to stand there dripping wet, like one drawn from the sea. 
艾梨达
(身子一仰,靠在椅子里)真是个异想天开的境界!(闭上眼睛)这个境界活泼泼地就在我眼前。 
LYNGSTRAND
Igen. Hajóútja közben a vízbe fulladt. A különös az, hogy mégis hazatér. Éjnek idején. Ott áll az ágy mellett, és nézi az asszonyt. Csöpög róla a víz, mint arról, akit éppen a tengerből húztak ki. 
ELLIDA
(læner sig tilbage i stolen).
Det var da noget forunderligt noget. (lukker øjnene.) Å, jeg kan se det så lys levende for mig. 
ELLIDA
(leaning back in her chair).
What an extraordinary idea! (Shutting her eyes.) Oh! I can see it so clearly, living before me! 
阿恩霍姆
这就怪了!先生,你不是说要用自己经历过的材料吗? 
ELLIDA
(hátradől a székben)
Csodaszép! (Behunyja a szemét) Látom magam előtt. 
ARNHOLM.
Men i al verdens navn, herr – herr –! De sa’ jo, at det skulde være noget, som De havde oplevet. 
ARNHOLM.
But how on earth, Mr.--Mr.--I thought you said it was to be something you had experienced. 
凌格斯川
对啊,这就是我自己经历过的材料;当然是说,在某种意义上。 
ARNHOLM
De az ég szerelmére, uram! Ön azt mondta, hogy valami olyat tervez, amit átélt. 
LYNGSTRAND.
Jaha, – jeg har også oplevet dette her. På en måde, at sige. 
LYNGSTRAND.
Yes. I did experience that--that is to say, to a certain extent. 
阿恩霍姆
你当真看见过一个死人会---? 
LYNGSTRAND
Igen. Át is éltem. Pontosabban: bizonyos vonatkozásban. 
ARNHOLM.
Oplevet at en død mand –? 
ARNHOLM.
You saw a dead man? 
凌格斯川
我并不是真看见过。当然不是用眼睛看见的。然而还是--- 
ARNHOLM
Átélte, hogy egy halott... 
LYNGSTRAND.
Nå ja, jeg mener jo ikke sådan lige til oplevet. Ikke oplevet det udvendig, forstår sig. Men alligevel så – 
LYNGSTRAND.
Well, I don’t mean I’ve actually seen this--experienced it in the flesh. But still-- 
艾梨达
(高兴而急切)快把你知道的事都告诉我!我想听个仔细。 
LYNGSTRAND
No persze, nem közvetlenül éltem át. Hanem belülről, ez érthető. Úgy, ahogy... 
ELLIDA
(livfuldt, spændt).
Fortæl mig alt, hvad De véd og kan! Dette her må jeg ha’ fuld rede på. 
ELLIDA
(quickly, intently).
Oh! tell me all you can about it! I must understand about all this. 
阿恩霍姆
(微笑)不用说,这件事很对你的胃口---凡是带着海洋气息的东西你都喜欢。 
ELLIDA
(élénken, felajzva)
Mondjon el mindent, amit csak el tud mondani. Ismerni akarom ennek az ügynek a legapróbb részletét is. 
ARNHOLM
(smiler).
Ja, dette må jo sagtens være noget for Dem. Sådant noget med havstemning i. 
ARNHOLM
(smiling).
Yes, that’ll be quite in your line. Something that has to do with sea fancies. 
艾梨达
凌格斯川先生,后来到底怎么样啊? 
ARNHOLM
(mosolyog)
Igen, ez aztán biztosan valami magának való történet lehet. Tengeri hangulattal fűszeres. 
ELLIDA.
Hvorledes var det så, herr Lyngstrand? 
ELLIDA.
What was it, Mr. Lyngstrand? 
凌格斯川
是这么回事。那年我们坐着双桅帆船正要从一个叫作什么海力非克斯城回家的时候,船上的水手长病在医院里不能走,因此我们就找了个美国人代替他。这位新水手长--- 
ELLIDA
Tehát mi történt, Lyngstrand úr? 
LYNGSTRAND.
Jo, det var så, at den gang vi skulde sejle hjem med briggen fra en by, som de kalder for Halifax, så måtte vi lægge bådsmanden efter os på sygehuset der. Så fik vi påmønstret en amerikaner i stedet. Denne her nye bådsmanden – 
LYNGSTRAND.
Well, it was like this. At the time when we were to sail home in the brig from a town they called Halifax, we had to leave the boatswain behind in the hospital. So we had to engage an American instead. This new boatswain 
艾梨达
美国人? 
LYNGSTRAND
Igen. Igen, az úgy volt, hogy annak idején, amikor a briggel hazafelé tartottunk, az egyik város, Halifax kórházában kellett hagynunk a fedélzetmesterünket. Felfogadtunk hát helyette egy amerikait. Ez az új fedélzetmester... 
ELLIDA.
Amerikaneren? 
ELLIDA.
The American? 
凌格斯川
是美国人。有一天他从船长那里借了一扎旧报纸,老是埋着头细看。他说,他想学挪威文。 
ELLIDA
Az amerikai? 
LYNGSTRAND.
– ja; han fik en dag lånt hos kaptejnen en bunke gamle aviser, som han stødt og stadig læste i. For han vilde lære sig norsk, sa’ han. 
LYNGSTRAND.
Yes, one day he got the captain to lend him a lot of old newspapers and he was always reading them. For he wanted to teach himself Norwegian, he said. 
艾梨达
后来怎么样? 
LYNGSTRAND
...igen, ő... egy szép napon kölcsönkért a kapitánytól egy csomó régi újságot, és folyton azokat olvasgatta. Azt mondta, norvégül tanul. 
ELLIDA.
Nå! Og så! 
ELLIDA.
Well, and then? 
凌格斯川
有一天晚上刮起大风来了。除了那位水手长和我,水手们都到了舱面上。水手长扭了脚脖子,不能走道儿。我呢,因为身体不大好,躺在船舱里。他坐在头舱里,还是照样拿着一张旧报纸,看个没完。 
ELLIDA
Nos, aztán? 
LYNGSTRAND.
Så var det en kveld i et overhændigt vejr. Alle mand var på dæk. Undtagen bådsmanden og jeg da. For han havde forstuvet ene foden sin, så han ikke kunde træ’ på den. Og jeg var også klejn af mig og lå til køjs. Nå, så sad han da der i lugaren og læste i et af de gamle bladene igen – 
LYNGSTRAND.
It was one evening in rough weather. All hands were on deck--except the boatswain and myself. For he had sprained his foot and couldn’t walk, and I was feeling rather low, and was lying in my berth. Well, he was sitting there in the forecastle, reading one of those old papers again. 
艾梨达
后来又?快说,快说! 
LYNGSTRAND
Egyik este történt, förtelmes ítéletidőben. Mindenki a fedélzeten volt, kivéve a fedélzetmestert és engem. Ő ugyanis kificamította a lábát, annyira, hogy nem tudott ráállni. Én sem voltam valami jól, és a kajütben hevertem. Hát ahogy ott ül, és megint az egyik régi lapot olvassa... 
ELLIDA.
Ja vel! Ja vel! 
ELLIDA.
Well, well! 
凌格斯川
忽然之间,我听见他大叫了一声。我抬头一看,他的脸色白得像石灰。他跟着就把那张报纸连搓带揉地扯了个粉碎,然而态度却还是文文静静的。 
ELLIDA
Igen, igen... 
LYNGSTRAND.
Men bedst som han sidder, så hører jeg, at han gir ligesom et brøl ifra sig. Og da jeg så ser på ham, så ser jeg, at han er kridenes hvid i ansigtet. Og så gir han sig til at knase og mase bladet sammen og plukke det i tusend små stykker. Men det gjorde han så ganske stille, stille. 
LYNGSTRAND.
But just as he was sitting there quietly reading, I heard him utter a sort of yell. And when I looked at him, I saw his face was as white as chalk. And then he began to crush and crumple the paper, and to tear it into a thousand shreds. But he did it so quietly, quietly. 
艾梨达
他没说话吗?他什么话都没说? 
LYNGSTRAND
...ahogy ott javában olvas, egyszer csak felüvölt, odanézek, és látom, fehér, mint a kréta. Aztán fogja, és gyűri, gyömöszöli, majd ezernyi kis darabra tépi az újságot. De ezt már csendben, egész csendesen. 
ELLIDA.
Sa’ han da slet ingen ting? Talte han ikke? 
ELLIDA.
Didn’t he say anything? Didn’t he speak? 
凌格斯川
最初没说什么。可是过了会儿,他好像自言自语地说道:“我不在家的时候---她嫁了---别人啦。” 
ELLIDA
Nem mondott semmit? Egy szót sem? 
LYNGSTRAND.
Ikke straks. Men lidt efter sa’ han ligesom til sig selv: Giftet sig. Med en anden mand. Mens jeg var borte. 
LYNGSTRAND.
Not directly; but a little after he said to himself, as it were: "Married--to another man. While I was away." 
艾梨达
(闭上眼睛,似乎自言自语)他是那么说的吗? 
LYNGSTRAND
Akkor mindjárt nem. De kis idő múlva megszólalt magában. “Férjhez ment. Máshoz. Amíg én távol voltam.” 
ELLIDA
(lukker øjnene, og siger halv sagte).
Sa’ han det? 
ELLIDA
(closes her eyes, and says, half to herself).
He said that? 
凌格斯川
是那么说的。并且,告诉你也未必相信---他还是用很好的挪威话说的呢。那个人一定有学语言的天才。 
ELLIDA
(behunyja a szemét, egész halkan)
Ezt mondta? 
LYNGSTRAND.
Ja. Og tænk, – det sa’ han på rigtig godt norsk. Han må ha’ havt svært let for at lære fremmede sprog, den manden. 
LYNGSTRAND.
Yes. And think--he said it in perfect Norwegian. That man must have learnt foreign languages very easily-- 
艾梨达
后来又怎么样?又出了什么事儿? 
LYNGSTRAND
Igen. És képzelje csak, mindezt norvégül mondta, hibátlanul. Nagyon könnyen tanulhatott idegen nyelveket. 
ELLIDA.
Og hvad så siden? Hvad skede så mere? 
ELLIDA.
And what then? What else happened? 
凌格斯川
底下那段事儿可太奇怪了,我一辈子都忘不了。他又接着说---还是那么文文静静地:“她是我的老婆,她得永远做我的老婆。那怕我像个海底里钻出来的淹死鬼似的回家去找她,她也得跟我走。” 
ELLIDA
És aztán? Mi történt aztán? 
LYNGSTRAND.
Ja, så kommer dette her underlige, som jeg aldrig i verden skal glemme. For han la’ til, – ganske stille det også: Men min er hun og min skal hun bli’. Og mig skal hun følge, om jeg så skal komme hjem og hente hende som en druknet mand fra svarte sjøen. 
LYNGSTRAND.
Well, now the remarkable part is coming--that I shall never forget as long as I live. For he added, and that quite quietly, too: "But she is mine, and mine she shall remain. And she shall follow me, if I should come home and fetch her, as a drowned man from the dark sea." 
艾梨达
(给自己倒了一杯水,她的手发抖)嗬!今儿天气真闷热! 
LYNGSTRAND
Igen, a legérdekesebb, amit soha életemben el nem felejtek, most következik. Még egyszer megszólalt, még mindig egészen halkan: “De mégis az enyém ő, és az enyém is marad. Mert követni fog akkor is, ha a tenger fekete vizébe veszek, és úgy megyek vissza érte.” 
ELLIDA
(skænker sig et glas vand. Hendes hånd ryster).
Puh, – hvor lummert her er idag – 
ELLIDA
(pouring herself out a glass of water. Her hand trembles).
Ah! How close it is here today. 
凌格斯川
他说那两句话的时候口气那么斩钉截铁的,我觉得他是个说得出做得到的人。 
ELLIDA
(pohár vizet tölt magának, reszkető kézzel) Ó, milyen hőség van ma... 
LYNGSTRAND.
Og det sa’ han med slig en magt i viljen, at jeg syntes, han måtte være mand for at gøre det også. 
LYNGSTRAND.
And he said this with such strength of will that I thought he must be the man to do it. 
艾梨达
你知道不知道那个人后来怎么样了? 
LYNGSTRAND
Olyan meggyőző erővel beszélt, hogy el is hittem: képes lenne rá. 
ELLIDA.
Véd De ikke noget om, – hvad der er ble’t af den manden? 
ELLIDA.
Don’t you know anything about--what became of the man? 
凌格斯川
房格尔太太,他确实已经死了。 
ELLIDA
Nem tudja, mi történt vele? 
LYNGSTRAND.
Å, frue, han er visst ikke mere i live. 
LYNGSTRAND.
Oh! madam, he’s certainly not living now. 
艾梨达
(急忙地)你怎么知道他死了? 
LYNGSTRAND
Ó, nagyságos asszonyom, ő már bizonyára nem él. 
ELLIDA
(hurtigt).
Hvorfor tror De det! 
ELLIDA
(quickly).
Why do you think that? 
凌格斯川
你要知道,后来我们的船在英吉利海峡出了事。我跟船长和另外五个人跳上了舢板逃命;大副跟那美国人还有另外一个人上了小舢板。 
ELLIDA
(gyorsan)
Miből gondolja? 
LYNGSTRAND.
Jo, for vi forliste jo bagefter i kanalen. Jeg var kommen mig ned i storbåden med kaptejnen og fem andre. Styrmanden gik i hækjollen. Og i den var også amerikaneren og en mand til. 
LYNGSTRAND.
Why? Because we were shipwrecked afterwards in the Channel. I had got into the longboat with the captain and five others. The mate got into the stern-boat; and the American was in that too, and another man. 
艾梨达
从此以后那几个人就没消息了吗? 
LYNGSTRAND
Mert ezután szenvedtünk hajótörést a Csatornán. Én a kapitánnyal és még öt másik emberrel a nagy csónakba szállva menekültem. A kormányos a másik mentőcsónakban ült. Ebben volt az amerikai és még valaki. 
ELLIDA.
Og fra dem har man ingen ting hørt siden? 
ELLIDA.
And nothing has been heard of them since? 
凌格斯川
房格尔太太,一点儿消息都没有,我的恩人前天写信给我还这么说。然而正因为如此,所以我要用这些材料塑造一座群像。那个没良心的老婆,还有那虽然淹死在海里可是还能回家报仇的水手,都活生生的在我眼前,我把他们看得清清楚楚。 
ELLIDA
És róluk később már nem hallottak többé? 
LYNGSTRAND.
Nej, ingen verdens ting, frue. Min velgører skrev det nu nylig i et brev. Men netop derfor har jeg fåt slig svær lyst til at gøre et kunstværk af det. Den troløse sjømandskonen ser jeg så lebendig for mig. Og så hævneren, som er druknet og som alligevel kommer hjem fra sjøen. Jeg kan se dem begge to så tydeligt. 
LYNGSTRAND.
Not a word. The friend who looks after me said so quite recently in a letter. But it’s just because of this I was so anxious to make it into a work of art. I see the faithless sailor-wife so life-like before me, and the avenger who is drowned, and who nevertheless comes home from the sea. I can see them both so distinctly. 
艾梨达
我也是这样。(站起来)喂,咱们进去吧。再不然,去找房格尔吧。我觉得这儿闷得透不过气来。(走出凉亭) 
LYNGSTRAND
Nem, nagyságos asszonyom, egyáltalán semmit. A jótevőm a múltkoriban meg is írta az egyik levelében. Éppen ezért támadt olyan nagy kedvem ahhoz, hogy műalkotást készítsek ebből. Valósággal magam előtt látom a tengerész hűtlen asszonyát. És látom a bosszúállót, aki a tengerbe fulladt, és mégis visszatér. Mind a kettőt világosan látom. 
ELLIDA.
Jeg også. (rejser sig.) Kom, – lad os gå ind. Eller helst ned til Wangel! Jeg synes, her er så kvælende lummert.
(hun går ud af løvhytten.)  
ELLIDA.
I, too. (Rises.) Come; let us go in--or, rather, go down to Wangel. I think it is so suffocatingly hot.
(She goes out of the arbour.) 
凌格斯川
(也站起来)我该走了。我来这儿,只是为了给你拜寿。 
ELLIDA
Én is. (Feláll) Jöjjenek... menjünk be. Vagy inkább menjünk le a rendelőbe Wangelhez. Nagyon fullasztó már a hőség. (Elhagyja a lugast) 
LYNGSTRAND
(som ligeledes har rejst sig).
Jeg, for min del, får nok sige tak for mig. Det skulde bare være et lidet besøg for fødselsdagens skyld. 
LYNGSTRAND
(who has also risen).
I, for my part, must ask you to excuse me. This was only to be a short visit because of the birthday. 
艾梨达
也罢,要是你非走不可的话---(把手伸出来)再见,还谢谢你的花。(凌格斯川鞠躬,走出园门,从左下) 
LYNGSTRAND
(szintén feláll)
A magam részéről köszönöm, de már megyek. Csak egy röpke látogatásra jöttem a születésnap alkalmából. 
ELLIDA.
Nå, som De vil da. (rækker ham hånden.) Farvel og tak for blomsterne.
(Lyngstrand hilser og går gennem stakitdøren ud til venstre.)  
ELLIDA.
As you wish. (Holds out her hand to him.) Goodbye, and thank you for the flowers.
(LYNGSTRAND bows, and goes off through the garden gate.) 
阿恩霍姆
(站起来,走近艾梨达)亲爱的房格尔太太,我看这件事很叫你伤心。 
ELLIDA
Nos, ahogy akarja. (Kezét nyújtja) Isten vele, és köszönöm a virágot.
(Lyngstrand köszön, és a kerítéskapun át balra elmegy) 
ARNHOLM
(står op og går hen til Ellida).
Jeg ser nok, at det er gåt Dem nær til hjerte, kære fru Wangel. 
ARNHOLM
(rises, and goes up to ellida).
I see well enough that this has gone to your heart, Mrs. Wangel. 
艾梨达
嗯,你可以这么说,虽然--- 
ARNHOLM
(feláll, és Ellidához lép)
Látom, nagyon a szívére vette, kedves Wangelné. 
ELLIDA.
Å ja, De kan gerne kalde det så, endskønt – 
ELLIDA.
Yes; you may well say so. Although - 
阿恩霍姆
其实这事你早就料得到。 
ELLIDA
Ó, igen, igaza van, holott... 
ARNHOLM.
Men i grunden er det jo ikke andet, end De måtte være forberedt på. 
ARNHOLM.
But still--after all, it’s no more than you were bound to expect. 
艾梨达
(诧异地瞧着他)料得到? 
ARNHOLM
Azért tulajdonképpen nem érhette váratlanul. 
ELLIDA
(ser studsende på ham).
Forberedt! 
ELLIDA
(looks at him surprised).
Expect! 
阿恩霍姆
我觉得是这样。 
ELLIDA
(megütközve néz Arnholmra)
Váratlanul? 
ARNHOLM.
Ja, jeg synes det. 
ARNHOLM.
Well, so it seems to me. 
艾梨达
料得到他会回来?会那么样儿回来? 
ARNHOLM
Igen, azt hiszem. 
ELLIDA.
Forberedt på at nogen kunde komme igen –! Komme igen på slig en vis! 
ELLIDA.
Expect that anyone should come back again!--come to life again like that! 
阿恩霍姆
什么!难道你听了那疯子雕塑家的无稽之谈就---? 
ELLIDA
Nem érhetett váratlanul, hogy valaki visszatérhet? Visszatérhet ilyen módon? Így? 
ARNHOLM.
Men hvad i al verden –! Er det den forstyrrede billedhuggerens skipperhistorie –? 
ARNHOLM.
But what on earth!--is it that mad sculptor’s sea story, then? 
艾梨达
亲爱的阿恩霍姆,他未必是疯子。 
ARNHOLM
A csodába is! Hát ennek a bolondos szobrásznak a hajósmeséje miatt... 
ELLIDA.
Å, kære Arnholm, han er kanske ikke så forstyrret endda. 
ELLIDA.
Oh, dear Arnholm, perhaps it isn’t so mad after all! 
阿恩霍姆
你心里那么难过,难道就是为这死从的荒唐故事吗?我还以为你--- 
ELLIDA
Talán nem is annyira bolondos ez a szobrász, kedves Arnholm. 
ARNHOLM.
Er det altså denne snak om den døde mand, som har rystet Dem således? Og jeg, som trode, at – 
ARNHOLM.
Is it that nonsense about the dead man that has moved you so? And I who thought that-- 
艾梨达
你以为什么? 
ARNHOLM
Tehát valóban ez a fecsegés, ez a kísértethistória kavarta így fel? Én pedig azt hittem... 
ELLIDA.
Hvad trode De? 
ELLIDA.
What did you think? 
阿恩霍姆
我当然以为那是你故意装出来的。我以为你真心难过的是:家里有人过生日不让你知道,你丈夫和他的孩子心里怀念着旧事,没有你的份儿。 
ELLIDA
Mit hitt? 
ARNHOLM.
Jeg trode naturligvis, at det bare var maskespil af Dem. At De sad her og pintes, fordi De var kommen efter, at der i lønlighed fejres familjefest i huset. At Deres mand og hans børn lever et erindringsliv, som De ingen del har i. 
ARNHOLM.
I naturally thought that was only a make-believe of yours. And that you were sitting here grieving because you had found out a family feast was being kept secret; because your husband and his children live a life of remembrances in which you have no part. 
艾梨达
啊,不是,不是,那应该听其自然。我没有权利要求房格尔把心思用在我一个人身上。 
ARNHOLM
Természetesen azt hittem, hogy maga csak komédiázik. Itt ül és gyötrődik, mert rájött, hogy a háta mögött a házban családi ünnepet tartanak. A férje meg az ő gyermekei megemlékeznek régi életükről, amelyhez magának nem lehet köze. 
ELLIDA.
Å nej, nej. Det får være med det, som det være vil. Jeg har ingen ret til at kræve min mand helt og alene for mig. 
ELLIDA.
Oh! no, no! That may be as it may. I have no right to claim my husband wholly and solely for myself. 
阿恩霍姆
我觉得你有权利。 
ELLIDA
Nem, ó, nem. Csak emlékezzenek. Én nem tarthatok teljesen és kizárólagosan igényt a férjemre, nincs jogom hozzá. 
ARNHOLM.
Det synes jeg dog De måtte ha’. 
ARNHOLM.
I should say you had. 
艾梨达
话不妨那么说,然而实际上我没有。那没关系。我心里也有桩事情,没有他们的份儿。 
ARNHOLM
Azt gondoltam, hogy van. 
ELLIDA.
Ja. Men jeg har det ikke alligevel. Det er sagen. Jeg selv lever jo også i noget, – som de andre står udenfor. 
ELLIDA.
Yes. Yet, all the same, I have not. That is it. Why, I, too, live in something from which they are shut out. 
阿恩霍姆
你!(放低声音)难道说你---你并不真爱你丈夫? 
ELLIDA
De nincs. Mert éppen erről van szó. Nekem is van az életemben valami, amit elzártam előle. 
ARNHOLM.
De! (sagtere.) Er det således at forstå –? De – De holder egentlig ikke af Deres mand! 
ARNHOLM.
You! (In lower tone.) Do you mean?--you, you do not really love your husband! 
艾梨达
我爱他!我全心全意地爱他!唯其如此,所以事情才这么可怕---才这么莫名其妙---才这么不可思议! 
ARNHOLM
Magának? (Halkabban) Ezt úgy értsem, hogy maga... maga tulajdonképpen nem szereti a férjét? 
ELLIDA.
Å jo, jo, – af hele mit sind er jeg kommet til at holde af ham! Og just derfor er det så forfærdeligt, – så uforklarligt, – så rent utænkeligt –! 
ELLIDA.
Oh! yes, yes! I have learnt to love him with all my heart! And that’s why it is so terrible-so inexplicable--so absolutely inconceivable! 
阿恩霍姆
房格尔太太,你得把你的心事都告诉我!肯不肯? 
ELLIDA
Dehogy, dehogyis, én teljes szívemből megszerettem őt! Éppen ezért olyan iszonyatos, olyan megmagyarázhatatlan, olyan felfoghatatlan mindez! 
ARNHOLM.
Nu skal De betro Deres sorger helt og holdent til mig! Vil De ikke det, fru Wangel? 
ARNHOLM.
Now you must and shall confide all your troubles to me. Will you, Mrs. Wangel? 
艾梨达
亲爱的朋友,我不能告诉你---无论如何现在还不能。将来也许可以。(博列得从屋里出来,经过走廊,走进花园) 
ARNHOLM
Most már csakugyan minden gondját bízza rám titkolódzás nélkül! Megteszi, Wangelné asszony? 
ELLIDA.
Jeg kan ikke, kære ven. Ikke nu i alle fald. Kanske senere.
(Bolette kommer ud på verandaen og går ned i haven.)  
ELLIDA.
I cannot, dear friend. Not now, in any case. Later, perhaps.
(BOLETTE comes out into the verandah, and goes down into the garden.) 

 
ELLIDA
Nem tehetem, kedves barátom. Most nem. Talán majd egyszer, később.
(Bolette jelenik meg a verandán, majd lemegy a kertbe) 
BOLETTE.
Nu kommer far fra kontoret. Skulde vi så ikke alle sammen sætte os ind i havestuen? 
BOLETTE.
Father’s coming up from the office. Hadn’t we better all of us go into the sitting-room? 

 
BOLETTE
Jön már a papa a rendelőből. Menjünk be talán valamennyien a kerti szobába! 
ELLIDA.
Jo, lad os det.
(Wangel, omklædt, kommer med Hilde fra venstre bag huset.)  
ELLIDA.
Yes, let us.
(WANGEL, in other clothes, comes with HILDE from behind the house.) 
房格尔
好了,无事一身轻!现在咱们要是喝一杯凉东西倒挺不错的。 
ELLIDA
Igen, menjünk.
(Wangel átöltözve, Hildével jön balról, a ház mögül) 
WANGEL.
Se så! Her har I mig frank og fri! Nu skal det smage at få sig et godt glas kølende til livs. 
WANGEL.
Now, then, here I am at your service. And now we shall enjoy a good glass of something cool. 
艾梨达
别忙。(走进凉亭,把那束鲜花拿出来) 
WANGEL
Így ni! Íme egy szabad és független férfiú! De most aztán igyunk végre valami jó hideg italt! 
ELLIDA.
Vent lidt.
(hun går ind i løvhytten og henter buketten.)  
ELLIDA.
Wait a moment.
(She goes into the arbour and fetches the bouquet.) 
希尔达
嘿!好漂亮的花儿!你从哪儿弄来的? 
ELLIDA
Várj egy kicsit. (Bemegy a lugasba, és kihozza a csokrot) 
HILDE.
Nej se, se! Alle de dejlige blomster! Hvor har du fåt dem fra? 
HILDE.
I say! All those lovely flowers! Where did you get them? 
艾梨达
亲爱的希尔达,是雕塑家凌格斯川送来的。 
HILDE
Nézd csak! Milyen gyönyörű virág! Kitől kaptad? 
ELLIDA.
Dem har jeg fåt af billedhugger Lyngstrand, min kære Hilde. 
ELLIDA.
From the sculptor, Lyngstrand, my dear Hilde. 
希尔达
(吃惊)凌格斯川又来过了吗? 
ELLIDA
Lyngstrandtól, a szobrásztól kaptam, drága Hildém. 
HILDE
(studser).
Af Lyngstrand? 
HILDE
(starts).
From Lyngstrand? 
博列得
(局促不安)凌格斯川又来过了吗? 
HILDE
(meghökkenve)
Lyngstrandtól? 
BOLETTE
(urolig).
Har Lyngstrand været her – nu igen? 
BOLETTE
(uneasily).
Has Lyngstrand been here again? 
艾梨达
(半笑不笑)来过了。这把花是他送来的---这是生日礼物,你知道。 
BOLETTE
(nyugtalanul)
Már megint itt járt Lyngstrand? 
ELLIDA
(med et halvt smil).
Ja. Han kom indom med denne her. I anledning af fødselsdagen, forstår du. 
ELLIDA
(with a half-smile).
Yes. He came here with these. Because of the birthday, you understand. 
博列得
(瞟了希尔达一眼)哼! 
ELLIDA
(félig mosolyog)
Igen. Itt járt, és ezt hozta. Mert születésnap van, tudod. 
BOLETTE
(skotter til Hilde).
Åh –! 
BOLETTE
(looks at hilde).
Oh! 
希尔达
(嘴里咕哝)笨货! 
BOLETTE
(lopva Hildére néz)
Jaj! 
HILDE
(mumler).
Det bæst! 
HILDE
(mutters).
The idiot! 
房格尔
(局促为难,向艾梨达)呃哼---唔,是这么回事---亲爱的艾梨达,我告诉--- 
HILDE
(mormogva)
A barom! 
WANGEL
(i pinlig forlegenhed, til Ellida).
Hm –. Ja, ser du vel –. Jeg skal sige dig, min kære, gode, velsignede Ellida – 
WANGEL
(in painful confusion to ellida).
Hm!--yes, well you see-I must tell you, my dear, good, beloved Ellida-- 
艾梨达
(打断他的话)来吧,孩子们!咱们把我的花儿跟另外那些都养在水里。(走上廊上) 
WANGEL
(kínos zavarban Ellidához fordul)
Hm... hát nézd csak... Meg kell neked mondjam, kedves, jó, egyetlen Ellidám... 
ELLIDA
(afbrydende).
Kom så, småpiger! Så vil vi sætte mine blomster i vand sammen med de andre.
(hun går op på verandaen.)  
ELLIDA
(interrupting).
Come, girls! Let us go and put my flowers in the water together with the others.
(Goes up to the verandah.) 
博列得
(低声向希尔达)你看,她心肠还是挺好的。 
ELLIDA
(a szavába vág)
Gyertek csak, ti gyerekek! Tegyük az én virágomat is vízbe, a többi mellé. (Felmegy a verandára) 
BOLETTE
(sagte til Hilde).
Å, men hun er da i grunden snil alligevel. 
BOLETTE
(to hilde).
Oh! After all she is good at heart. 
希尔达
(低声,怒容)装腔作势!她装那一套只是为了讨爸爸的喜欢。 
BOLETTE
(Hildéhez halkan)
Igazán milyen kedves! 
HILDE
(halvhøjt, ser vred ud).
Abekatstreger! Hun lader bare så for at tækkes far. 
HILDE
(in a low tone with angry look).
Fiddlesticks! She only does it to take in father. 
房格尔
(在廊子里,紧握艾梨达的手)谢谢你---谢谢你!艾梨达,这样做我非常感激你。 
HILDE
(félig halkan, dühös arckifejezéssel)
Majomkodik! Csak azért csinálja, hogy a papa kedvébe járjon. 
WANGEL
(oppe på verandaen, trykker Ellidas hånd).
Tak – tak! Inderlig tak for dette her, Ellida! 
WANGEL
(on the verandah, presses ellida’s hand).
Thanks-thanks! My heartfelt thanks for that, dear Ellida. 
艾梨达
(整理花朵)什么话!为什么我不应该跟你们在一块儿给---母亲做生日? 
WANGEL
(fenn a verandán megszorítja Ellida kezét)
Köszönöm, köszönöm! Nagyon köszönöm, Ellidám! 
ELLIDA
(steller med blomsterne).
Å hvad, – skulde ikke jeg også være med og gøre stads af – af mors fødselsdag? 
ELLIDA
(arranging the flowers).
Nonsense! Should not I, too, be in it, and take part in--in mother’s birthday? 
阿恩霍姆
呃哼!(他走上廊子上找房格尔和艾梨达。博列得和希尔达还待在花园里。) 
ELLIDA
(a virágokat rendezgeti)
Ugyan már, miért ne ünnepelhetném én is veletek a mama születésnapját? 
ARNHOLM.
Hm –.
(han går op til Wangel og Ellida. Bolette og Hilde blir nede i haven.) 
ARNHOLM.
Hm!
(He goes up to WANGEL, and ELLIDA, BOLETTE, and HILDE remain in the garden below.) 
第二幕
(城市背后一片灌木丛生的山坡,这就是第一幕里提到的那个眺远台。靠近后方有一个界址标和一个风信标。界址标周围和前方,摆列着许多可以当座位的大石关。后方山坡下,可以望见海峡外部的鸟屿和凸出的海角。看不见大海。正是夏日明朗的暮色。天空和远处山峰都抹上一层金黄的晚霞。从右首低坡上隐隐约约传来一阵四部合唱的歌声。) [(muid :: b08ba92a-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)][(tuid :: e9bb5bdc-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)] 
ARNHOLM
Hm. (Felmegy Wangelhez és Ellidához)
(Bolette és Hilde lent maradnak a kertben) 
ANDEN AKT
(Oppe på „Udsigten“, en kratbevokset højde bag byen. Lidt tilbage står en varde og en vindfløj. Store stene, skikkede til siddepladse, er henlagt omkring varden og i forgrunden. Dybt nede i baggrunden ses den ydre fjord med øer og fremspringende næs. Det åbne hav ses ikke. Det er sommernat med halvlys. Gulrødt skær i luften og over fjeldtinderne langt ude i det fjerne. Lyden af firstemmig sang høres svagt nedenunder i bakkerne til højre.)
 
(Unge folk fra byen, damer og herrer, kommer parvis op fra højre, går under fortrolig samtale forbi varden og ud til venstre. Lidt efter kommer Ballested som vejviser for et selskab af udenlandske turister med deres damer. Han er belæsset med sjaler og rejsetasker.)  
ACT II
(SCENE.--At the "View," a shrub-covered hill behind the town. A little in the background, a beacon and a vane. Great stones arranged as seats around the beacon, and in the foreground. Farther back the outer fjord is seen, with islands and outstanding headlands. The open sea is not visible. It is a summer’s evening, and twilight. A golden-red shimmer is in the air and over the mountain-tops in the far distance. A quartette is faintly heard singing below in the background. 
Young townsfolk, ladies and gentlemen, come up in pairs, from the right, and, talking familiarly, pass out beyond the beacon. A little after, BALLESTED enters, as guide to a party of foreign tourists with their ladies. He is laden with shawls and travelling bags.) 
(本城的青年男女、绅士、夫人,从右首一对一对走过来,随意谈笑着走过界址标。过不多时,巴利斯泰引导一批外国游客上场。他捧着一大堆女人的披肩和手皮包。) [(muid :: 2542a476-c1f7-11e0-ab97-001cc4df1abe)][(tuid :: e9bbb794-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)]  巴利斯泰
(用手杖指着高处)Sehen Sie,meine Herrschaftenover dort liegt eine andere andere height.Das wollen wir besteigen too,und herunter---(接着用英语说下去,带着游客从右下)(希尔达飞快地跑上右首山坡,停住脚步,回头探望。过不多时,博列得也走那条路上坡。) 
MÁSODIK FELVONÁS
A Kilátó tetején; cserjés magaslat a város határában. Kissé hátrább kőhalom és széljelző zászló. A kőhalom körül és az előtérben szétszórva ülésre alkalmas, nagy kövek. Mélyen a háttérben látszik a külső fjord, szigetekkel és kiugró partfokokkal. A nyílt tenger nem látható. Világos nyári éjszaka. Nagyon távol, a hegyek felett és a levegőben sárgásvöröses derengés. A domb aljából, jobbról, egy kvartett halk éneke szűrődik fel.  
Fiatalok jönnek jobbról a városból, hölgyek és urak, párosával, meghitten beszélgetve sétálnak el a kőhalom előtt, majd balra eltávoznak. Kis idő múlva Ballested vezetésével külföldi turistatársaság érkezik a Kilátóra. Ballested útitáskákat, sálakat cipel 
BALLESTED
(peger opad med stokken).
Sehen Sie, meine Herrschaften, – dort borte liegt eine andere højde. Das willen wir også besteigen und so herunter –
(han fortsætter på engelsk og fører selskabet ud til venstre.)
(Hilde kommer raskt op fra skråningen til højre, standser og ser sig tiltilbage. Lidt efter kommer Bolette op samme vej.)  
BALLESTED
(pointing upwards with a stick).
Sehen Sie, meine Herrschaften, dort, out there, liegt eine andere mountain, That wollen wir also besteigen, and so herunter.
(He goes on with the conversation in French, and leads the party off to the left. HILDE comes quickly along the uphill path, stands still, and looks back. Soon after BOLETTE comes up the same way.) 
博列得
亲爱的希尔达,咱们何必躲开凌格斯川呢? 
BALLESTED
(felfelé mutat a botjával)
Sehen Sie, meine Herrschaften... dort, amott liegt eine andere magaslat. Das willen wir fel is lehet besteigen, und so herunter. (Angolra fordítva a szót, balra kivezeti a társaságot)
(Hilde kapaszkodik fel jobbról gyorsan a meredeken, majd megáll, és hátratekint; nemsokára Bolette érkezik ugyanezen az úton)
 
BOLETTE.
Men, kære, hvorfor skulde vi da løbe fra Lyngstrand? 
BOLETTE.
But, dear, why should we run away from Lyngstrand? 
希尔达
那么慢吞吞的上山,我受不了。快瞧---瞧他爬上来的样儿。 
BOLETTE
Mondd, drágám, miért kellett meglépnünk Lyngstrandtól? 
HILDE.
Fordi jeg kan ikke udstå at gå så langsomt i bakkerne. Se, – se, hvor han kryber opover. 
HILDE.
Because I can’t bear going uphill so slowly. Look--look at him crawling up! 
博列得
你知道他身上有病。 
HILDE
Mert utálok olyan lassan hegyet mászni. Nézd csak, nézd, hogy cammog felfelé. 
BOLETTE.
Å, du véd jo, hvor dårlig han er. 
BOLETTE.
Ah! But you know how delicate he is. 
希尔达
你看他的病人是不是很严重? 
BOLETTE
Ugyan, tudod jól, hogy milyen rossz bőrben van. 
HILDE.
Tror du, det er svært farligt? 
HILDE.
Do you think it’s very--dangerous? 
博列得
当然很严重。 
HILDE
Mit gondolsz, veszélyes a betegsége? 
BOLETTE.
Ja, det tror jeg rigtignok. 
BOLETTE.
I certainly do. 
希尔达
今天下午他找爸爸看病人去了。不知爸爸怎么说。 
BOLETTE
Igen, alighanem. 
HILDE.
Han var jo hos far i eftermiddag. Jeg gad vide, hvad far mener om ham. 
HILDE.
He went to consult father this afternoon. I should like to know what father thinks about him. 
博列得
爸爸告诉我,他得的是肺部硬化症,或者这一类毛病。爸爸说,他活不很长了。 
HILDE
Ma délelőtt járt a papánál. Csak tudnám, mi a papa véleménye. 
BOLETTE.
Far sa’ til mig, at det er forhærdelse i lungen, – eller sligt noget. Han blir ikke gammel, sa’ far. 
BOLETTE.
Father told me it was a thickening of the lungs, or something of the sort. He won’t live to be old, father says. 
希尔达
爸爸真是那么说的吗?真巧,我平常就是这么想。 
BOLETTE
Papa azt mondta, hogy keményedés lehet a tüdejében, vagy valami hasonló. És hogy nem fog megöregedni. 
HILDE.
Nej, sa’ han det! Tænk, – det er akkurat det samme, som jeg har tro’d. 
HILDE.
No! Did he say it? Fancy--that’s exactly what I thought. 
博列得
可是千万别让他本人知道。 
HILDE
Igazán ezt mondta?! Képzeld, ugyanerre gyanakodtam én is. 
BOLETTE.
Men du må for Guds skyld ikke la’ dig mærke med noget. 
BOLETTE.
For heaven’s sake don’t show it! 
希尔达
我何至于那么不懂事!(低声)快瞧!汉斯好容易爬上来了。汉斯!你一看他的模样儿还不就知道他叫汉斯? 
BOLETTE
Az istenért, el ne áruld magad! 
HILDE.
Å, kan du da falde på sligt. (halv sagte.) Se så, – nu har Hans fåt kravlet sig op. Hans –. Synes du ikke en kan se udenpå ham, at han heder Hans? 
HILDE.
How can you imagine such a thing? (In an undertone.) Look, here comes Hans crawling up. Don’t you think you can see by the look of him that he’s called Hans? 
博列得
(低声)别淘气了!我告诉你!(凌格斯川从右上,手里拿着一把女人用的阳伞。) 
HILDE
Ugyan, mit képzelsz? (Félig halkan) Nézd csak... Hans szerencsésen felcammogott. Hans... ugye, szerinted is a képén látszik, hogy Hansnak hívják? 
BOLETTE
(hvisker).
Vær nu bare skikkelig! Det rå’r jeg dig til.
(Lyngstrand kommer fra højre med en parasol i hånden.)  
BOLETTE
(whispering).
Now do behave! You’d better!
(LYNGSTRAND comes in from the right, a parasol in his hand.) 
凌格斯川
小姐们,请原谅我跟不上你们。 
BOLETTE
(suttogva)
Most már légy illedelmes. Ajánlom!
(Lyngstrand jön jobbról, napernyővel a kezében) 
LYNGSTRAND.
Jeg må be’ frøkenerne undskylde, at jeg ikke kunde gå så fort som De. 
LYNGSTRAND.
I must beg the young ladies to excuse me for not getting along as quickly as they did. 
希尔达
你手里怎么有一把阳伞? 
LYNGSTRAND
Kérem, bocsássanak meg, hölgyeim, hogy nem voltam olyan fürge, mint önök. 
HILDE.
Har De fåt Dem en parasol også nu? 
HILDE.
Have you got a parasol too, now? 
凌格斯川
这是你母亲的。她给我当手杖使,因为我没带手杖。 
HILDE
Napernyővel is felszerelte magát? 
LYNGSTRAND.
Det er Deres mors. Hun sa’, jeg skulde bruge den til stok. For jeg havde ingen med. 
LYNGSTRAND.
It’s your mother’s. She said I was to use it as a stick. I hadn’t mine with me. 
博列得
我父亲跟那些人还在山下吗? 
LYNGSTRAND
Ez a tisztelt mamájuk tulajdona. Ő mondta, használhatom bot helyett. Ugyanis nem hoztam magammal botot. 
BOLETTE.
Er de der nede endnu? Far og de andre? 
BOLETTE.
Are they down there still--father and the others? 
凌格斯川
还在。你父亲进饭馆去了,其余的人都坐在外面听音乐。你母亲说,过一会儿他们都要上来。 
BOLETTE
A papa meg a többiek még lent maradtak? 
LYNGSTRAND.
Ja. Deres far gik lidt ind i beværtningen. Og de andre sidder udenfor og hører på musiken. Men siden så vilde de komme herop, sa’ Deres mor. 
LYNGSTRAND.
Yes; your father looked in at the restaurant for a moment, and the others are sitting out there listening to the music. But they were coming up here presently, your mother said. 
希尔达
(站着瞧他)我看你很累了吧? 
LYNGSTRAND
Igen. A tisztelt papája egy pillanatra betért a vendéglőbe. A többiek kint üldögélnek, és hallgatják a muzsikát. De később ők is felsétálnak, mondta a kedves mamája. 
HILDE
(som står og ser på ham).
De er nok svært træt nu. 
HILDE
(stands looking at him).
I suppose you’re thoroughly tired out now? 
凌格斯川
对了,我是有点儿累。我真得坐下歇会儿。(在前方靠右一块石头坐下) 
HILDE
(ahogy ott áll, Lyngstrandot nézi)
Ugye, most alaposan kifáradt? 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg synes næsten, jeg er ligesom noget træt af mig. Jeg tror så sandelig, jeg får sætte mig en liden smule.
(han sætter sig på en sten i forgrunden til højre.)  
LYNGSTRAND.
Yes; I almost think I’m a little tired now. I really believe I shall have to sit down a moment.
(He sits on one of the stones in the foreground.) 
希尔达
(站在他面前)你知道不知道,下面音乐台旁边等一会有跳舞? 
LYNGSTRAND
Igen, valóban, mintha fáradt lennék. Azt hiszem, egy kicsit le is kell ülnöm. (Leül az előtérben jobbra az egyik kőre) 
HILDE
(står foran ham).
Véd De det, at siden skal der være dans nede på musikpladsen? 
HILDE
(standing in front of him).
Do you know there’s to be dancing down there on the parade? 
凌格斯川
知道,我听人家这么说。 
HILDE
(eléje áll)
Tud róla, hogy lent, ahol a zene szól, később tánc is lesz? 
LYNGSTRAND.
Ja, jeg hørte, der blev snakket om det. 
LYNGSTRAND.
Yes; I heard there was some talk about it. 
希尔达
你大概很喜欢跳舞吧? 
LYNGSTRAND
Igen, hallottam, beszélték. 
HILDE.
De synes vel, det er morsomt, det, at danse? 
HILDE.
I suppose you think dancing’s great fun? 
博列得
(在野地里走来走去摘小花)哎,希尔达,让凌格斯川先生缓缓气儿吧。 
HILDE
Lyngstrand úr, szeret táncolni? 
BOLETTE
(som går og plukker småblomster i lyngen).
Å, Hilde, – lad nu herr Lyngstrand få puste ud. 
BOLETTE
(who begins gathering small flowers among the heather).
Oh, Hilde! Now do let Mr. Lyngstrand get his breath. 
凌格斯川:(向希尔达)希尔达小姐,我很喜欢跳舞,可惜我不能。 
BOLETTE
(a gyom között kis virágokat keres)
Hilde, kérlek, hagyd Lyngstrand urat, hogy legalább kifújja magát. 
LYNGSTRAND
(til Hilde).
Ja, frøken, jeg vilde gerne danse – ifald jeg bare kunde. 
LYNGSTRAND
(to hilde).
Yes, Miss Hilde; I should very much like to dance--if only I could. 
希尔达
哦,明白了,你没学过。 
LYNGSTRAND
(Hildéhez)
Igen, kisasszony, szívesen táncolnék, ha tudnék. 
HILDE.
Å så. Har De aldrig lært det? 
HILDE.
Oh, I see! Haven’t you ever learnt? 
凌格斯川
没学过。然而我还不是这意思。我的意思是,我胸口有毛病,不能跳舞。 
HILDE
Ó, vagy úgy. Nem is tanult soha táncolni? 
LYNGSTRAND.
Nej, det har jeg ikke heller. Men det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, jeg kan ikke for brystet. 
LYNGSTRAND.
No, I’ve not. But it wasn’t that I meant. I meant I couldn’t because of my chest. 
希尔达
就是你说过的那个“劳伤症“吗? 
LYNGSTRAND
Nem. Többek között azt sem. De nem ezt akartam mondani. Azt gondoltam, nem szabad a mellem miatt. 
HILDE.
For dette her knækket, som De siger, De har? 
HILDE.
Because of that weakness you said you suffered from? 
凌格斯川
可不是吗? 
HILDE
A göthösség miatt, ahogy mondani szokta. 
LYNGSTRAND.
Ja, derfor er det. 
LYNGSTRAND.
Yes; because of that. 
希尔达
这个“劳伤症”是不是害得你很苦? 
LYNGSTRAND
Igen, amiatt. 
HILDE.
Er De svært bedrøvet, fordi De har det knækket? 
HILDE.
Aren’t you very sorry you’ve that--weakness? 
凌格斯川
噢,这话倒不能说。(含笑)正因为我有这毛病,所以人家都待我那么好,那么关心照顾我。 
HILDE
Nagyon szomorú azért, hogy göthös? 
LYNGSTRAND.
Å nej, jeg kan ikke sige det heller. (smiler.) For deraf tror jeg det kommer, at alle mennesker er så snille og venlige og så godgørendes imod mig. 
LYNGSTRAND.
Oh, no! I can’t say I am (smiling), for I think it’s because of it that everyone is so good, and friendly, and kind to me. 
希尔达
是啊,一点儿都不严重。我听你父亲的口气也不是严重。 
LYNGSTRAND
Nem, azt igazán nem mondhatom. (Mosolyog) Hiszen ezért olyan kedves, olyan barátságos hozzám minden ember. 
HILDE.
Ja, og så er det jo slet ikke farligt heller. 
HILDE.
Yes. And then, besides, it’s not dangerous. 

 
HILDE
Aztán meg nem is veszélyes, ugye? 
LYNGSTRAND.
Nej, det er ikke det mindste farligt. Det forstod jeg så godt på Deres far også. 
LYNGSTRAND.
No; it’s not at all dangerous. So I gathered from what your father said to me. 
希尔达
是不是只要到别的地方走一走,病就会好了? 
LYNGSTRAND
Nem, a legcsekélyebb mértékben sem. Tisztelt édesapjának is ez a véleménye, ha jól értettem. 
HILDE.
Og så går det jo over, straks De kommer ud at rejse. 
HILDE.
And then it will pass away as soon as ever you begin travelling. 
凌格斯川
当然就会好。 
HILDE
Aztán mihelyt utazhat, el is múlik. 
LYNGSTRAND.
Jaha. Da går det over. 
LYNGSTRAND.
Of course it will pass away. 
博列得
(手里拿着花)凌格斯川先生,你瞧这些花儿---这朵送给你插在你钮孔上。 
LYNGSTRAND
Igen. Elmúlik. 
BOLETTE
(med blomster).
Se her, herr Lyngstrand, – disse her skal De stikke i knaphullet. 
BOLETTE
(with flowers).
Look here, Mr. Lyngstrand, you are to put this in your button-hole. 
凌格斯川
哦,房格尔小姐一,谢谢,谢谢!真不敢当。 
BOLETTE
(virággal)
Nézze csak, Lyngstrand úr, tűzze a gomblyukába. 
LYNGSTRAND.
Å, tusend tak, frøken! Det er da også altfor snilt af Dem. 
LYNGSTRAND.
Oh! A thousand thanks, Miss Wangel. It’s really too good of you. 
希尔达
(望着山下右首)他们顺着山路上来了。 
LYNGSTRAND
Ó, ezer köszönet, kisasszony! Kegyed igazán túlontúl kedves hozzám. 
HILDE
(ser nedover til højre).
Der kommer de nede på vejen. 
HILDE
(looking down the path).
There they are, coming along the road. 
博列得
(也往下瞧)他们该知道在哪儿拐弯吧。哦,他们走错方向了。 
HILDE
(letekint jobbra)
Ott jönnek lent az úton! 
BOLETTE
(ser også nedover).
Bare de véd, hvor de skal bøje af. Nej, nu går de galt. 
BOLETTE
(also looking down).
If only they know where to turn off. No; now they’re going wrong. 
凌格斯川
(站起来)让我跑到拐弯地方叫他们一声吧。 
BOLETTE
(szintén lenéz)
Ha ugyan tudják, merre kanyarodjanak. Nem, most rosszfelé mennek. 
LYNGSTRAND
(rejser sig).
Jeg vil løbe der ned til svingen og skrige til dem. 
LYNGSTRAND
(rising).
I’ll run down to the turning and call out to them. 
希尔达
你得使劲儿叫,他们才听得见。 
LYNGSTRAND
(feláll)
Leszaladok a kanyarig, és kiáltok nekik. 
HILDE.
De må skrige svært højt da. 
HILDE.
You’ll have to call out pretty loud. 
博列得
你还是不去的好。要不然,你又该累坏了。 
HILDE
De jó hangosan kiabáljon! 
BOLETTE.
Nej, det er ikke værdt. De blir bare så træt igen. 
BOLETTE.
No; it’s not worth while. You’ll only tire yourself again. 
凌格斯川
下山挺容易。(从右下) 
BOLETTE
Nem, nem éri meg. Csak kifárad újra. 
LYNGSTRAND.
Å, nedover går det så glat.
(han går ud til højre.)  
LYNGSTRAND.
Oh, it’s so easy going downhill.
(Goes off to the right.) 
希尔达
对了,下山容易。(眼睛盯着他)哦,你还跳着走。他也不想想等一会还得再上来。 
LYNGSTRAND
Hegynek le egészen könnyen megy. (Jobbra el) 
HILDE.
Ja nedover, ja. (ser efter ham.) Nu hopper han også! Og så tænker han ikke på det, at han skal opover igen. 
HILDE.
Down-hill--yes. (Looking after him.) Why, he’s actually jumping! And he never remembers he’ll have to come up again. 
博列得
他真可怜! 
HILDE
Persze, hegynek le. (Utána néz) Most még szökdécsel is! Arra nem gondol, hogy vissza is kell jönnie. Hegynek fel. 
BOLETTE.
Stakkers menneske –. 
BOLETTE.
Poor fellow! 
希尔达
如果凌格斯川向你求婚,你会不会要他? 
BOLETTE
Szegény ember... 
HILDE.
Hvis Lyngstrand fri’de til dig, vilde du så ta’ ham? 
HILDE.
If Lyngstrand were to propose, would you accept him? 
博列得
你是不是疯了? 
HILDE
Ha Lyngstrand megkérné a kezed, hozzámennél? 
BOLETTE.
Er du ble’t gal nu? 
BOLETTE.
Are you quite mad? 
希尔达
我当然是说,如果他不害这个“劳伤症”,也不会就死,你会不会要他? 
BOLETTE
Megbolondultál? 
HILDE.
Å, jeg mener naturligvis, dersom han ikke havde dette her knækket. Og dersom han ikke så snart skulde dø. Vilde du så ta’ ham. 
HILDE.
Of course, I mean if he weren’t troubled with that "weakness." And if he weren’t to die so soon, would you have him then? 
博列得
我看还是你自己嫁给他吧。 
HILDE
Természetesen úgy értem, hogy ha nem volna a göthössége. No meg ha nem halna meg rövidesen. Akkor hozzámennél? 
BOLETTE.
Jeg synes, det var bedst du tog ham. 
BOLETTE.
I think you’d better have him yourself! 
希尔达
呸,我才不要他呢。他是个穷光蛋。自己还养活不了自己呢。 
BOLETTE
Azt hiszem, inkább te mennél hozzá. 
HILDE.
Nej såmæn om jeg vilde. Han ejer jo ikke et gran. Han har ikke engang det, han selv skal leve af. 
HILDE.
No, that I wouldn’t! Why, he hasn’t a farthing. He hasn’t enough even to keep himself. 
博列得
那么你为什么对他老是那么关心? 
HILDE
Ugyan, mit képzelsz? Nincs egy árva fityingje sem. Még annyija sem, amiből ő megélhet. 
BOLETTE.
Hvorfor gir du dig da altid så meget af med ham? 
BOLETTE.
Then why are you always going about with him? 
希尔达
那只是因为他有“劳伤症”。 
BOLETTE
Akkor miért foglalkozol vele olyan sokat? 
HILDE.
Å, det gør jeg jo bare for det knækkets skyld. 
HILDE.
Oh, I only do that because of the weakness. 
博列得
我没看见你对他有过怜恤的意思。 
HILDE
Ó, csak a göthössége miatt. 
BOLETTE.
Jeg har slet ikke mærket noget til, at du ynker ham for det. 
BOLETTE.
I’ve never noticed that you in the least pity him for it! 
希尔达
没有。可是我觉得怪有趣的。 
BOLETTE
Nem nagyon vettem észre, hogy sajnálnád ezért. 
HILDE.
Nej, det gør jeg ikke heller. Men jeg synes, det er så fristende. 
HILDE.
No, I don’t. But I think it so interesting. 
博列得
什么怪有趣的? 
HILDE
Nem, nem is sajnálom. Csak annyira izgató. 
BOLETTE.
Hvilket? 
BOLETTE.
What is? 
希尔达
瞧着他,让他说;他的病并不严重,他就要出去旅行,将来要当艺术家。他真相信自己这些话,并且还真高兴。其实呢,他什么事都干不成,结果无非是一场空,并且他还活不长。我一想起这些事,精神就兴奋。 
BOLETTE
Micsoda? 
HILDE.
At se på ham og få ham til at fortælle, at det ikke er farligt. Og så at han skal få rejse udenlands, og at han skal bli’ kunstner. Alt det går han og tror på og er så sjæle-fornøjet for det. Og så blir det ikke til noget ligevel. Aldrig i verden. For han får ikke leve så længe. Det synes jeg er så spændende at tænke på. 
HILDE.
To look at him and make him tell you it isn’t dangerous; and that he’s going abroad, and is to be an artist. He really believes it all, and is so thoroughly happy about it. And yet nothing will ever come of it; nothing whatever. For he won’t live long enough. I feel that’s so fascinating to think of. 
博列得
兴奋? 
HILDE
Nézni és hallgatni, ahogy arról mesél, hogy nem veszélyes. Meg arról, hogy külföldre utazik, és művész lesz. Mindezt szentül hiszi, és ráadásul még elégedett is. Pedig nem lesz az egészből semmi. Soha semmi. Hiszen már nem él soká. Ezt elképzelni nagyon izgató. 
BOLETTE.
Spændende! 
BOLETTE.
Fascinating! 
希尔达
对了。我觉得兴奋,别人管不着。 
BOLETTE
Izgató? 
HILDE.
Ja, jeg synes netop, det er spændende. Jeg tillader mig det. 
HILDE.
Yes, I think it’s most fascinating. I take that liberty. 
博列得
哼,希尔达,你真是个坏孩子! 
HILDE
Pontosan az, izgató. Én ezt ki merem mondani. 
BOLETTE.
Fy, Hilde, du er rigtig en styg unge! 
BOLETTE.
Hilde, you really are a dreadful child! 
希尔达
我是要做个坏孩子---为的是故意跟你捣蛋!(往下看)啊,到底来了!阿恩霍姆好像不喜欢爬山。(转过身来)哦,说起阿恩霍姆,你知道咱们吃饭的时候我在他身上发现了什么? 
BOLETTE
Pfuj, Hilde, te igazán ocsmány alak vagy! 
HILDE.
Det vil jeg også være. På trods! (ser nedover.) Nå endelig! Arnholm liker nok ikke det at stige tilvejrs. (vender sig.) Nej, det er sandt, – véd du, hvad jeg så på Arnholm ved middagsbordet? 
HILDE.
That’s just what I want to be--out of spite. (Looking down.) At last! I shouldn’t think Arnholm liked coming up-hill. (Turns round.) By the way, do you know what I noticed about Arnholm at dinner? 
博列得
什么? 
HILDE
Az is akarok lenni. Igazán. Csak azért is. (Lenéz az útra) Végre! Ennek az Arnholmnak biztosan nem ízlik a hegymászás. (Visszafordul Bolettéhez) Különben tudod, mit vettem észre ma az ebédnél Arnholmon? 
BOLETTE.
Nå? 
BOLETTE.
Well? 
希尔达
我发现他开始秃了---正在头顶当中。 
BOLETTE
Mit? 
HILDE.
Tænk, – håret begynder at falde af ham – her midt oppe i hodet. 
HILDE.
Just think--his hair’s beginning to come off--right on the top of his head. 
博列得
胡说!我知道他没秃。 
HILDE
Képzeld, már hullik a haja, ott fenn középen, a feje búbján. 
BOLETTE.
Å snak! Det er visst ikke sandt. 
BOLETTE.
Nonsense! I’m sure that’s not true. 
希尔达
他是秃了。并且他两只眼睛周围都有皱纹了。博列得,真怪,他教你念书的时候你怎么会那么喜欢他? 
BOLETTE
Képtelenség! Ez biztosan nem is igaz. 
HILDE.
Jo. Og så har han rynker her ved begge øjnene. Gud, Bolette, at du kunde være så forlibt i ham, dengang han læste med dig! 
HILDE.
It is! And then he has wrinkles round both his eyes. Good gracious, Bolette, how could you be so much in love with him when he used to read with you? 
博列得
(含笑)是啊,你不明白吗?我记得有一回他说“博列得”这名字不好听,我还狠狠地哭了一场呢。 
HILDE
De igen, hidd el. És mind a két szeme alatt ráncos a bőre. Istenem, Bolette, hogy eshettél úgy bele, amikor még a tanítód volt! 
BOLETTE
(smiler).
Ja, kan du skønne det? Jeg husker, jeg engang græd mine modige tårer, fordi han havde sagt, at han syntes Bolette var et stygt navn. 
BOLETTE
(smiling).
Yes. Can you believe it? I remember I once shed bitter tears because he thought Bolette was an ugly name. 
希尔达
真想不到!(又往下看)嗨!快瞧!“海上夫人”跟他在一块儿走---不跟爸爸在一块儿---并且还跟他有说有笑的。我怀疑那两人有点儿勾搭。 
BOLETTE
(mosolyog)
Tényleg, hát ki érti ezt? Még emlékszem, hogy egyszer keserves könnyeket hullattam, amiért csúnyának találta a Bolette nevet. 
HILDE.
Ja, tænk det! (ser nedover igen.) Nej, vil du bare se der, du! Nu går „fruen fra havet“ og prater med ham. Ikke med far. – Jeg undres på, om ikke de to har et godt øje til hinanden. 
HILDE.
Only to think! (Looking down.) No! I say, do just look down here! There’s the "Mermaid" walking along and chatting with him. Not with father. I wonder if those two aren’t making eyes at one another. 
博列得
你自己也不害臊!你怎么敢说她这种话?咱们跟她的感情刚好一点儿--- 
HILDE
Igen, ki hinné! (Megint letekint az útra) Te, nézz csak oda! Ott vonul a “tengerről jött asszony”, és épp vele társalog. Nem a papával. Nem csodálnám, ha ezek ketten összeszűrnék a levet. 
BOLETTE.
Du skulde rigtig skamme dig, skulde du. Hvor kan du stå og sige sligt noget om hende? Nu var det ble’t så godt imellem os – 
BOLETTE.
You ought to be ashamed of yourself! How can you stand there and say such a thing of her? Now, when everything was beginning to be so pleasant between us. 
希尔达
是吗!小姐,你别信这事儿!我告诉你,咱们跟她的感情永远不会好。咱们看不惯她,她也看不惯咱们。天知道爸爸为什么会爱上她,把她弄到家里来!说不定有一天她会发疯,做咱们的累赘。 
BOLETTE
Te! Igazán szégyellheted magad! Hogyan mondhatsz ilyet róla? Most, amikor már kezdünk jóba lenni! 
HILDE.
Javisst, – bild dig bare det ind, min tøs! Å nej, du, det blir såmæn aldrig godt imellem os og hende. For hun passer slet ikke for os. Og ikke vi for hende heller. Gud véd, hvad far skulde trække hende ind i huset for! – Det skulde ikke undre mig, om hun gik hen og blev gal for os en vakker dag. 
HILDE.
Of course--just try and persuade yourself of that, my child! Oh, no! It will never be pleasant between us and her. For she doesn’t belong to us at all. And we don’t belong to her either. Goodness knows what father dragged her into the house for! I shouldn’t wonder if some fine day she went mad under our very eyes. 
博列得
发疯?你怎么会有这种怪念头? 
HILDE
Persze! Csak beszéld be magadnak, drágám! Nem, nem! Tudd meg, közöttünk soha az életben nem lehet jó viszony. Mert nem illik közénk. Mint ahogy mi sem ülünk hozzá. Isten tudja, minek hurcolta ide a papa a házba! Azon sem csodálkoznék, ha ez a nő egy szép napon a szemünk láttára kikészülne és meghibbanna. 
BOLETTE.
Gal! Hvor kan du falde på sligt? 
BOLETTE.
Mad! How can you think such a thing? 
希尔达
这也算不了什么怪念头。她母亲不是有疯病吗?我知道,后来是发疯死的。 
BOLETTE
Meghibbanna! Hogy jut ilyesmi az eszedbe?! 
HILDE.
Å, det var da ikke så underligt. Hendes mor blev jo også gal. Hun døde som gal, det véd jeg, 
HILDE.
Oh! it wouldn’t be so extraordinary. Her mother went mad, too. She died mad--I know that. 
博列得
噯呀,人家的闲事你有一桩不管的没有?算了,别再胡说了。乖乖儿的,看在爸爸的份上。希尔达,听见没有?(房格尔、艾梨达、阿恩霍姆、凌格斯川一齐从右首上来。) 
HILDE
No, no, egyáltalán nem lenne meglepő! Az anyja sem volt tökéletes, a halála előtt megbolondult, tudom jól. 
BOLETTE.
Ja, Gud véd, hvad ikke du har din næse i. Men gå bare ikke og snak om det. Vær nu snil – for fars skyld. Hører du det, Hilde?
(Wangel, Ellida, Arnholm og Lyngstrand kommer op fra højre.)  
BOLETTE.
Yes, heaven only knows what you don’t poke your nose into. But now don’t go chattering about this. Do be good--for father’s sake. Do you hear, Hilde?
(WANGEL, ELLIDA, ARNHOLM and LYNGSTRAND come up from the right.) 
艾梨达
(指着后面远处)就在那后面。 
BOLETTE
Tudja az ég, mibe nem ütöd te bele az orrodat! Kérlek, legalább ne híreszteld. Légy most rendes... a papa kedvéért. Hallod, Hilde?!
(Wangel, Ellida, Arnholm és Lyngstrand érkezik jobbról) 
ELLIDA
(peger henover mod baggrunden).
Der ude ligger det! 
ELLIDA
(pointing to the background).
Out there it lies. 
阿恩霍姆
当然,一定是那方向。 
ELLIDA
(a háttér irányába mutat)
Ott, arra kinn! 
ARNHOLM.
Ja, rigtig. I den retning må det være. 
ARNHOLM.
Quite right. It must be in that direction. 
艾梨达
那外面的就是海。 
ARNHOLM
Igen, helyes. Arra kell lennie. 
ELLIDA.
Der ude ligger havet. 
ELLIDA.
Out there is the sea. 
博列得
(向阿恩霍姆)你看这山上景致美不美? 
ELLIDA
Ott van a tenger. 
BOLETTE
(til Arnholm).
Synes De ikke, det er – smukt heroppe? 
BOLETTE
(to arnholm).
Don’t you think it is delightful up here? 
阿恩霍姆
真是一片好景致,气派大极了! 
BOLETTE
(Arnholmhoz)
Ugye, szép idefenn? 
ARNHOLM.
Her er storartet, synes jeg. Pragtfuld udsigt. 
ARNHOLM.
It’s magnificent, I think. Glorious view! 
房格尔
大概你从前没上来过吧? 
ARNHOLM
Nagyszerű. Pompás a kilátás. 
WANGEL.
Ja, De har sagtens aldrig været her oppe før? 
WANGEL.
I suppose you never used to come up here? 
阿恩霍姆
没上来过。我在这儿的时候恐怕还不能上来呢,那时候连一条小路都没有。 
WANGEL
Ugye, ön azelőtt nem járt itt? 
ARNHOLM.
Nej, aldrig. I min tid tror jeg knapt her var fremkommeligt. Ikke en fodsti engang. 
ARNHOLM.
No, never. In my time I think it was hardly accessible; there wasn’t any path even. 
房格尔
并且场地也还没开辟呢。这些东西都是我们近几年弄出来的。 
ARNHOLM
Nem, soha. Az én időmben bizony aligha lehetett volna ide felvergődni. Akkoriban még csak egy ösvény sem vezetett ide. 
WANGEL.
Og ingen anlæg heller. Alt det har vi fåt i de sidste år. 
WANGEL.
And no grounds. All this has been done during the last few years. 
博列得
那边领港山的景致比这儿更美。 
WANGEL
Nem volt itt kiépítve semmi. Mindezt az utóbbi években kaptuk. 
BOLETTE.
Der borte på „Lodskollen“ er det endnu mere storartet at se udover. 
BOLETTE.
And there, at the "Pilot’s Mount," it’s even grander than here. 
房格尔
艾梨达,咱们要不要上那儿去? 
BOLETTE
Odaát, a Rév-csúcsról még gyönyörűbb a kilátás. 
WANGEL.
Skal vi kanske gå der bort, Ellida? 
WANGEL.
Shall we go there, Ellida? 
艾梨达
(在右首一块石头上坐下)谢谢,我不去了。你们应该去走走。让我在这儿坐一坐。 
WANGEL
Menjünk talán oda, Ellida? 
ELLIDA
(sætter sig på en sten til højre).
Tak. Ikke jeg. Men gå kun I andre. Så blir jeg siddende her imens. 
ELLIDA
(sitting down on one of the stones).
Thanks, not I; but you others can. I’ll sit here meanwhile. 
房格尔
那么,我陪你在这儿坐着。女孩子们会做主人,招呼阿恩霍姆。 
ELLIDA
(jobb oldalon leül az egyik kőre)
Köszönöm. Én nem. Ti azért csak menjetek nyugodtan. Én addig elüldögélek itt. 
WANGEL.
Ja, da blir jeg hos dig. Småpigerne kan jo vise herr Arnholm omkring. 
WANGEL.
Then I’ll stay with you. The girls can show Arnholm about. 
博列得
阿恩霍姆先生,你愿意跟我们一块儿去吗? 
WANGEL
Jó, én veled maradok. Hiszen a lányok is elkalauzolhatják Arnholm urat. 
BOLETTE.
Har De lyst at gå med os, herr Arnholm? 
BOLETTE.
Would you like to go with us, Mr. Arnholm? 
阿恩霍姆
好极了。那儿也有路吗? 
BOLETTE
Velünk tart, Arnholm úr? Van kedve hozzá? 
ARNHOLM.
Ja, meget gerne. Er der lagt vej did op også? 
ARNHOLM.
I should like to, very much. Does a path lead up there too? 
博列得
有,有一条又平又宽的路。 
ARNHOLM
Szíves örömest. Ugyebár oda is vezet út? 
BOLETTE.
Å ja. Der er god bred vej. 
BOLETTE.
Oh yes. There’s a nice broad path. 
希尔达
足够两个人挽着胳臂并排着走。 
BOLETTE
Hát persze. Jó, széles út. 
HILDE.
Vejen er så bred, at der rundelig kan gå to mennesker arm i arm. 
HILDE.
The path is so broad that two people can walk along it comfortably, arm in arm. 
阿恩霍姆
(开玩笑)希尔达姑娘,真的吗?(向博列得)咱们俩去试试小姑娘的话对不对,你看怎么样? 
HILDE
Olyan széles, hogy két ember karonfogva kényelmesen sétálhat rajta. 
ARNHOLM
(spøgende).
Ja mon tro det, lille frøken Hilde? (til Bolette.) Skal vi to prøve, om hun siger sandt? 
ARNHOLM
(jestingly).
Is that really so, little Missie? (To BOLETTE.) Shall we two see if she is right? 
博列得
(想笑又忍住)好吧,要是你愿意的话,咱们就走。(两人挽着胳臂从左下) 
ARNHOLM
(tréfálkozva)
Valóban, kis kisasszony? (Bolettéhez) Nem próbálnánk ki, hogy igaza van-e? 
BOLETTE
(undertrykker et smil).
Ja nok. Lad os det.
(De går arm i arm ud til venstre.)  
BOLETTE
(suppressing a smile).
Very well, let’s go.
(They go out to the left, arm in arm.) 
希尔达
(向凌格斯川)咱们也去好不好? 
BOLETTE
(elfojt egy mosolyt)
Jó. Próbáljuk ki. (Karonfogva elmennek bal felé) 
HILDE
(til Lyngstrand).
Skal vi også gå –? 
HILDE
(to lyngstrand).
Shall we go too? 
凌格斯川
也挽着胳臂? 
HILDE
(Lyngstrandhoz)
Kövessük őket. 
LYNGSTRAND.
Under arm –? 
LYNGSTRAND.
Arm in arm? 
希尔达
为什么不呢?我不在乎。 
LYNGSTRAND
Karonfogva? 
HILDE.
Nå, hvorfor ikke det? Gerne for mig. 
HILDE.
Oh, why not? For aught I care! 
凌格斯川
(把胳臂递交给她,欢然大笑)真有意思,是不是? 
HILDE
Miért ne? Részemről szíves örömest. 
LYNGSTRAND
(tager hendes arm og ler fornøjet).
Dette her er da rigtig løjerlig morsomt! 
LYNGSTRAND
(taking her arm, laughing contentedly).
This is a jolly lark. 
希尔达
真有意思? 
LYNGSTRAND
(belekarol, elégedett mosollyal)
Ez aztán igazán borzasztóan mulatságos. 
HILDE.
Løjerlig –? 
HILDE.
Lark? 
凌格斯川
是啊,咱们俩活像一对未婚夫妻。 
HILDE
Mulatságos? 
LYNGSTRAND.
Ja, for det ser jo akkurat ud, som om vi var forlovet. 
LYNGSTRAND.
Yes; because it looks exactly as if we were engaged. 
希尔达
凌格斯川先生,大概你从来没挽着女人的胳臂走过路。(他们也从左下) 
LYNGSTRAND
Igen, pontosan olyan, mintha jegyesek lennénk. 
HILDE.
De har visst aldrig promeneret med en dame under armen før, herr Lyngstrand.
(de går ud til venstre.)  
HILDE.
I’m sure you’ve never walked out arm in arm with a lady before, Mr. Lyngstrand.
(They go off.) 
房格尔
(站在后方界址标旁)亲爱的艾梨达、现在咱们俩可以清静自在一会儿了。 
HILDE
Lyngstrand úr, ön biztos még nem sétált soha karonfogva egy hölggyel. (Balra kimennek a színről) 
WANGEL
(som står henne ved varden).
Kære Ellida, nu har vi en stund for os selv – 
WANGEL
(who is standing beside the beacon).
Dear Ellida, now we have a moment to ourselves. 
艾梨达
对了,过来挨着我坐下。 
WANGEL
(a kőhalom mellett áll)
Kedves Ellida, végre van egy kis időnk egymás számára... 
ELLIDA.
Ja, kom og sæt dig her hos mig. 
ELLIDA.
Yes; come and sit down here, by me. 
房格尔
(坐下)这地方真开旷、真清静。现在咱们可以说说话儿了。 
ELLIDA
Igen, gyere, és ülj ide mellém. 
WANGEL
(sætter sig).
Her er frit og stille. Nu vil vi tale lidt sammen. 
WANGEL
(sitting down).
It is so free and quiet. Now we can have a little talk together. 
艾梨达
说什么呢? 
WANGEL
(leül)
Itt nem zavar senki, és csend van. Beszélgessünk egy kicsit. 
ELLIDA.
Om hvad? 
ELLIDA.
What about? 
房格尔
说说你,说说咱们俩的事儿。艾梨达,我看得很清楚,这种情形不能长久拖下去。 
ELLIDA
Miről? 
WANGEL.
Om dig. Og så om vort forhold, Ellida. Jeg ser nok, at det kan ikke bli’ sådan ved. 
WANGEL.
About yourself, and then about us both. Ellida, I see very well that it can’t go on like this. 
艾梨达
你说应该换个什么样儿? 
WANGEL
Terólad. A kapcsolatunkról, Ellida. Tudom jól, hogy így nem mehet tovább. 
ELLIDA.
Hvad skulde komme i stedet, mener du? 
ELLIDA.
What do you propose instead? 
房格尔
亲爱的,咱们应该开诚布公,无话不谈。像从前那样,过共同生活。 
ELLIDA
És mit gondolsz, mi jöhet a helyébe? 
WANGEL.
Fuld fortrolighed, kære. Samliv mellem os, – som før. 
WANGEL.
Perfect confidence, dear. A true life together--as before. 
艾梨达
我巴不得能那样儿!可惜绝对做不到! 
WANGEL
A teljes bizalom. Úgy éljünk együtt, mint azelőtt. 
ELLIDA.
Å, om det kunde! Men det er så rent umuligt! 
ELLIDA.
Oh, if that could be! But it is so absolutely impossible! 
房格尔
我明白你的心事。听你有时透露的口风,我觉得我明白你的心事。 
ELLIDA
Bárcsak lehetne! De úgy már többé nem lehet. 
WANGEL.
Jeg tror, jeg forstår dig. Af visse yttringer, som du nu og da har ladt falde, tror jeg det. 
WANGEL.
I think I understand you, from certain things you have let fall now and again. 
艾梨达
(使劲)不,你不明白!别那么说! 
WANGEL
Azt hiszem, értelek. Egy-egy megnyilvánulásodból. 
ELLIDA
(heftigt).
Det gør du ikke! Sig ikke, at du forstår –! 
ELLIDA
(passionately).
Oh, you do not! Don’t say you understand! 
房格尔
我不是瞎说。艾梨达,你的性格很正直。你的心很忠实。 
ELLIDA
(indulatosan)
Dehogyis! Ne mondd, hogy értesz! 
WANGEL.
Å jo. Du er en ærlig natur, Ellida. Du har et trofast sind – 
WANGEL.
Yes. Yours is an honest nature, Ellida--yours is a faithful mind. 
艾梨达
不错。 
WANGEL
De igen. Értelek. Becsületes a természeted, Ellida. Az érzelmeid hűségesek... 
ELLIDA.
Ja, det har jeg. 
ELLIDA.
It is. 
房格尔
凡是被你认作安稳幸福的地位必须是个完整无缺。不容旁从插足的地位。 
ELLIDA
Igen, azok. 
WANGEL.
Hvert et forhold, som du skal kunne føle dig tryg og lykkelig i, må være et helt og fuldt forhold. 
WANGEL.
Any position in which you could feel safe and happy must be a completely true and real one. 
艾梨达
(焦急地瞧着他)嗯,底下怎么样? 
WANGEL
Te csak teljes és osztatlan kapcsolatban erezheted magad biztonságban és boldognak. 
ELLIDA
(ser spændt på ham).
Nå, – og så! 
ELLIDA
(looking eagerly at him).
Well, and then? 
房格尔
你不适宜做续弦夫人。 
ELLIDA
(izgatottan néz Wangelre)
Mondd tovább. 
WANGEL.
Du er ikke skikket til at være en mands anden hustru. 
WANGEL.
You are not suited to be a man’s second wife. 
艾梨达
怎么你现在忽然想到这上头? 
WANGEL
Nem arra születtél, hogy egy férfi második asszonya légy. 
ELLIDA.
Hvorledes kommer du på det nu? 
ELLIDA.
What makes you think that? 
房格尔
这个念头在我心里晃荡过不止一次了,可是今天我才看清楚。孩子们给母亲做个小纪念,你就疑心我跟她们在一块儿出主意。唔,其实倒也不妨这儿说;一个人怀旧的情念是无法消灭的---至少在我心里没法消灭。我不是那等人。 
ELLIDA
Hogyan jutott ez hirtelen az eszedbe? 
WANGEL.
Det har ofte skudt op i mig som en anelse. Idag stod det klart for mig. Børnenes mindefest –. Du så i mig et slags medskyldig –. Nu ja, – en mands erindringer kan jo ikke udslettes. Ikke mine i alle fald. Jeg har det ikke så. 
WANGEL.
It has often flashed across me like a foreboding. Today it was clear to me. The children’s memorial feast--you saw in me a kind of accomplice. Well, yes; a man’s memories, after all, cannot be wiped out--not so mine, anyhow. It isn’t in me. 
艾梨达
我知道,我知道得很清楚。 
WANGEL
Gyakran megfordult a fejemben, bár inkább csak sejtettem. Ma meggyőződhettem róla. A gyerekek emlékünnepén. Te amolyan cinkost láttál bennem... Persze... a férfiemlékezés makacsul ellenáll a felejtésnek. Legalábbis az enyém. Ilyen vagyok. 
ELLIDA.
Det véd jeg. Å, det véd jeg så godt. 
ELLIDA.
I know that. Oh! I know that so well. 
房格尔
然而你还是把事情看错了。在你看起来,好像孩子们的母亲还活着。你觉得她无形之中还是跟咱们在一块儿。你以为我的心是平均分成两半儿的,一半儿在你身上,一半儿在她身止。这种想法害得你心里不痛快。你仿佛觉得咱们的关系有点儿暧昧不明,因此你不能或者不愿意再跟我做夫妻。 
ELLIDA
Tudom. Ezt nagyon jól tudom. 
WANGEL.
Men du tar fejl alligevel. For dig står det næsten som om børnenes mor var levende endnu. Som om hun var usynlig tilstede iblandt os. Du tror, at mit sind er delt lige imellem dig og hende. Den tanke er det, som oprører dig. Du ser ligesom noget usædeligt i vort forhold. Derfor er det, at du ikke længer kan – eller ikke længer vil leve med mig som min hustru. 
WANGEL.
But you are mistaken all the same. To you it is almost as if the children’s mother were still living--as if she were still here invisible amongst us. You think my heart is equally divided between you and her. It is this thought that shocks you. You see something immoral in our relation, and that is why you no longer can or will live with me as my wife. 
艾梨达
(站起来)房格尔,你都看出来了吗?你都看透了? 
WANGEL
De mégis tévedsz. Azt képzeled, mintha a gyerekek anyja még élne. Mintha láthatatlanul közénk állna. Azt hiszed, hogy a szívem két részre oszlik köztetek. Ez a gondolat háborít fel téged. Szinte erkölcstelennek érzed a kapcsolatunkat. Ezért nem tudsz vagy nem akarsz többé velem úgy élni, mint asszony a férfival. 
ELLIDA
(rejser sig).
Har du set alt dette, Wangel? Set ind i alt dette? 
ELLIDA
(rising).
Have you seen all that, Wangel--seen into all this? 
房格尔
对了,今天我好容易才看透了---摸着底细了。 
ELLIDA
(feláll)
Wangel, ez minden, amit megláttál? Amibe beleláttál? 
WANGEL.
Ja, idag har jeg endelig set inderst ind i det. Helt til bunds. 
WANGEL.
Yes; today I have at last seen to the very heart of it--to its utmost depths. 
艾梨达
你说摸着底细了?啊,你千万别那么想。 
WANGEL
Igen, ma végre egészen a mélyére láttam. A gyökeréig. 
ELLIDA.
Helt til bunds, siger du. Å, tro bare ikke det. 
ELLIDA.
To its very heart, you say? Oh, do not think that! 
房格尔
(站起来)亲爱的艾梨达,我还知道还有别的原因呢。 
ELLIDA
A gyökeréig, mondod. Ó, csak azt ne hidd. 
WANGEL
(rejser sig).
Jeg véd meget godt, at der er mere end dette her, kære Ellida. 
WANGEL
(rising).
I see very well that there is more than this, dear Ellida. 
艾梨达
(担心)你知道还有别的原因。 
WANGEL
(feláll)
Ellida kedves, tudom jól, hogy ez még nem minden. 
ELLIDA
(angst).
Véd du, at der er mere? 
ELLIDA
(anxiously).
You know there is more? 
房格尔
我知道。是这么回事:你不能忍受此地的环境。此地的高山压迫着你的心胸,此地的光线不足,天地不够开阔,空气太稀薄,不能振作你的精神。 
ELLIDA
(félve)
Tudod, hogy még más is van? 
WANGEL.
Ja. Der er det, at du ikke kan bære omgivelserne her. Fjeldene trykker og tynger på dit sind. Her er ikke lys nok for dig. Ikke vid himmel nok omkring dig. Ikke magt og fylde nok i luftstrømmen. 
WANGEL.
Yes. You cannot bear your surroundings here. The mountains crush you, and weigh upon your heart. Nothing is open enough for you here. The heavens above you are not spacious enough. The air is not strong and bracing enough. 
艾梨达
你完全说对了。一年四季,日日夜夜,我心里老甩不掉怀念海洋的相思病。 
WANGEL
Igen. Elviselhetetlen számodra ez a környék. A hegyek. Rád nehezednek, és nyomják a lelkedet. Kevés itt a fény. Nem elég tágas körülötted az égbolt. Nincs kellő ereje és sodrása a levegő áramlásának. 
ELLIDA.
Det har du så fuldt ret i. Nat og dag, vinter og sommer er den over mig – denne dragende hjemve efter havet. 
ELLIDA.
You are right. Night and day, winter and summer, it weighs upon me--this irresistible home-sickness for the sea. 
房格尔
艾梨达,我完全懂得你的心事。(把手按在她头上)所以这个害病的孩子必须回自己的老家。 
ELLIDA
Ebben valóban igazad van. Éjjel-nappal, télen és nyáron rám telepszik a honvágy: a tenger vonzása. 
WANGEL.
Jeg véd det jo nok, kære Ellida. (lægger hånden på hendes hoved.) Og derfor så skal det stakkers syge barn få komme hjem til sit eget igen. 
WANGEL.
I know it well, dear Ellida (laying his hands upon her head). And that is why the poor sick child shall go home to her own again. 
艾梨达
你这话什么意思? 
WANGEL
Tudom én ezt jól. (Megsimogatja Ellida fejét) Menjen hát ez a szegény beteg gyerek megint oda, ahol az otthona van. 
ELLIDA.
Hvorledes mener du det? 
ELLIDA.
What do you mean? 
房格尔
还是一句老实话。咱们一定得搬家。 
ELLIDA
Hogyan képzeled ezt? 
WANGEL.
Ganske lige frem. Vi flytter. 
WANGEL.
Something quite simple. We are going away. 
艾梨达
搬家? 
WANGEL
Egészen egyszerűen. Elköltözünk innen. 
ELLIDA.
Flytter! 
ELLIDA.
Going away? 
房格尔
对了。咱们到靠近大海的地方找个住处,让你称心如意地安置一个真正的家。 
ELLIDA
Elköltözünk? 
WANGEL.
Ja. Ud et steds ved åbne havet, – et steds, hvor du kan finde et rigtigt hjem efter dit sind. 
WANGEL.
Yes. Somewhere by the open sea--a place where you can find a true home, after your own heart. 
艾梨达
亲爱的,你别打这主意!这可使不得。除了此地,你在哪儿过日子都不会快活。 
WANGEL
Igen. A nyílt tenger mellé, valahová, ahol szíved szerinti otthonra találhatsz. 
ELLIDA.
Å, kære, tænk aldrig på det! Det er rent umuligt. Du kan ikke leve lykkelig noget steds i verden uden her. 
ELLIDA.
Oh, dear, do not think of that! That is quite impossible. You can live happily nowhere on earth but here! 
房格尔
那就只好听其自然了。再说,离开了你,我在此地住着能过快活日子吗? 
ELLIDA
Erről a gondolatról, kedvesem, mondj le örökre. Ez teljességgel lehetetlen. Te sehol a világon nem lehetsz boldog, csak itt. 
WANGEL.
Det får gå med det, som det kan. Og desuden, – tror du, jeg kan leve lykkelig her – uden dig? 
WANGEL.
That must be as it may. And, besides, do you think I can live happily here--without you? 
艾梨达
我并没离开你,并且我还要在这儿住下去。难道说我不是你的人吗? 
WANGEL
Erre ne légy tekintettel. Különben azt hiszed, hogy itt boldogan élhetek... nélküled? 
ELLIDA.
Men jeg er her jo. Og jeg blir her. Du har mig jo. 
ELLIDA.
But I am here. And I will stay here. You have me. 
房格尔
艾梨达,你是我的人吗? 
ELLIDA
Hiszen én itt vagyok. Itt is maradok. Vagyok neked. 
WANGEL.
Har jeg dig, Ellida? 
WANGEL.
Have I, Ellida? 
艾梨达
别再提搬家的事了。这儿是你安身立业的地方,你的终身事业全部在这儿,不在别的地方。 
WANGEL
Az enyém vagy, Ellida? 
ELLIDA.
Å, tal ikke om dette andet. Her har du da alt det, som du lever og ånder for. Hele dit livs gerning ligger jo netop her. 
ELLIDA.
Oh! don’t speak of all this. Why, here you have all that you love and strive for. All your life’s work lies here. 
房格尔
我刚说过,我就只好听其自然了。咱们一定得搬家,搬到临近大海的地方。亲爱的艾梨达,我已经打定主意,决不改变了。 
ELLIDA
Kérlek, erről ne beszéljünk. Itt mindened megvan, amiért élsz, és amire törekszel. Egész életed munkája ideköt. 
WANGEL.
Det får gå med det, som det kan, siger jeg. Vi flytter herfra. Flytter did ud et steds. Den sag står nu uryggelig fast, kære Ellida. 
WANGEL.
That must be as it may, I tell you. We are going away from here--are going somewhere--out there. That is quite settled now, dear Ellida. 
艾梨达
然而你该想一想,咱们搬了家究竟有什么好处? 
WANGEL
Mondtam, erre ne légy tekintettel. Elköltözünk innen. Valahová, arrafelé. Ez, kedves Ellidám, végleges és szilárd elhatározásom. 
ELLIDA.
Å, men hvad tror du da vel, vi vilde vinde ved det? 
ELLIDA.
What do you think we should gain by that? 
房格尔
搬了家,你的健康会恢复,你的精神也会安定下来。 
ELLIDA
Mit gondolsz, mit nyernénk? 
WANGEL.
Du vilde vinde sundhed og fred i sindet igen. 
WANGEL.
You would regain your health and peace of mind. 
艾梨达
我看不见得。还有你自己呢!你也该为自己想一想。这事对你有什么好处? 
WANGEL
Te visszanyernéd az egészségedet és a lelked nyugalmát. 
ELLIDA.
Knapt nok det. Men så du selv da! Tænk dog på dig selv også. Hvad vilde vel du vinde? 
ELLIDA.
Hardly. And then you, yourself! Think of yourself, too! What of you? 
房格尔
亲爱的,搬了家,我可以把你的心拉回来。 
ELLIDA
Azt aligha. De te! Gondolj magadra is. Te mit nyernél ezen? 
WANGEL.
Jeg vilde vinde dig igen, du kære. 
WANGEL.
I would win you back again, my dearest. 
艾梨达
这件事你做不到!房格尔,你绝对做不到!这件事叫人伤心的地方就在这儿。 
WANGEL
Újra megtalálnálak, te kedves. 
ELLIDA.
Men det kan du ikke! Nej, nej, du kan ikke det, Wangel! Det er jo netop det forfærdelige, – det fortvilende at tænke på. 
ELLIDA.
But you cannot do that! No, no, you can’t do that, Wangel! That is the terrible part of it--heart-breaking to think of. 
房格尔
那也不一定。如果你在这儿老撇不开这种念头,那么,我当然只好把你带到别处去。并且越早越好。我刚说过,我已经打定主意,决不改变了。 
ELLIDA
Nem tudnál. Ez nem sikerülhet neked! Nem, nem lehet, Wangel! Hiszen éppen ez a szörnyű, a kétségbeejtő! 
WANGEL.
Det får stå sin prøve. Går du her med slige tanker, så er der sandelig ingen anden redning for dig end – bort herfra. Og det jo før jo heller. Den sag står nu uryggelig fast, hører du. 
WANGEL.
That remains to be proved. If you are harbouring such thoughts, truly there is no other salvation for you than to go hence. And the sooner the better. Now this is irrevocably settled, do you hear? 
艾梨达
不!与其要我搬家,天啊,我宁愿把事情老老实实全都告诉你。 
WANGEL
Meg kell próbálnunk. Ha itt ilyen gondolatok kínoznak, akkor valóban nincs számodra más menekülés, mint hogy... el innét! Minél hamarabb, annál jobb. Ez végleges és szilárd elhatározásom. Hallod, Ellida? 
ELLIDA.
Nej! Så får jeg da i himlens navn heller sige dig al ting lige ud. Slig, som det er. 
ELLIDA.
No! Then in heaven’s name I had better tell you everything straight out. Everything just as it is. 
房格尔
好,好,快说! 
ELLIDA
Nem! Akkor inkább Isten nevében elmondok mindent. Nyíltan, úgy, ahogy van. 
WANGEL.
Ja, ja, – gør bare det! 
WANGEL.
Yes, yes! Do. 
艾梨达
我不许你为了我牺牲自己的幸福,尤其是因为你牺牲自己的咱们俩终究不会有好处。 
WANGEL
Igen, igen... tedd azt! 
ELLIDA.
For ulykkelig skal du da ikke gøre dig for min skyld. Helst da det ikke kan hjælpe os til noget alligevel. 
ELLIDA.
For you shall not ruin your happiness for my sake, especially as it can’t help us in any way. 
房格尔
你不是说过愿意把事情老老实实全都告诉我吗? 
ELLIDA
Nem akarom, hogy miattam szerencsétlen legyél. Különösképpen, ha ez úgysem segítene rajtunk. 
WANGEL.
Jeg har nu dit ord på, at du vil sige mig al ting, – slig, som det er. 
WANGEL.
I have your word now that you will tell me everything just as it is. 
艾梨达
我一定尽我所能---并且就我所能了解的---把实话告诉你。过来,挨着我坐下。(两人都在石头上坐下) 
WANGEL
Megígérted, hogy mindent elmondasz... úgy, ahogy van. 
ELLIDA.
Jeg skal sige dig det så godt jeg kan. Og slig, som jeg synes, at jeg véd det. – Kom her og sid hos mig.
(de sætter sig på stenene.)  
ELLIDA.
I’ll tell you everything as well as I can, and as far as I understand it. Come here and sit by me.
(They sit down on the stones.) 
房格尔
艾梨达,怎么样? 
ELLIDA
Elmondom, legjobb tudásom szerint. Úgy, ahogy hiszem... Gyere ide, és ülj mellém. (Leülnek a kövekre) 
WANGEL.
Nu vel, Ellida? Altså –? 
WANGEL.
Well, Ellida, so-- 
艾梨达
那么你到我家向我未婚的时候,你十分坦白地谈到你的第一位太太。你说,你们夫妻非常幸福。 
WANGEL
Hallgatlak Ellida. Tehát? 
ELLIDA.
Den dag, da du kom der ud og spurgte mig, om jeg kunde og vilde tilhøre dig, – da talte du så åbent og så ærligt til mig om dit første ægteskab. Det havde været så lykkeligt, sa’ du. 
ELLIDA.
That day when you came out there and asked me if I would be yours, you spoke so frankly and honestly to me about your first marriage. It had been so happy, you said. 
房格尔
是啊,确是如此。 
ELLIDA
Aznap, amikor kijöttél oda, és megkérdezted tőlem, hogy vajon tudnék-e, akarok-e hozzád tartozni, nagyon őszintén és becsületesen beszéltél nekem az első házasságodról. Nagyon boldog házasság volt... mondtad. 
WANGEL.
Det var det også. 
WANGEL.
And so it was. 
艾梨达
是,是,我知道你不是撒谎。现在我提起这件事的原因并不在此。我只是提醒你一句,那时候我对你的态度也很坦白。那时候我非常坦白地告诉你,从前我喜欢过另外一个男人,并且我们还有过---一种婚约。 
WANGEL
Valóban az volt. 
ELLIDA.
Ja, ja, det tror jeg nok, kære. Det er ikke derfor, jeg nævner det nu. Jeg vil bare minde dig om, at jeg på min side også var oprigtig imod dig. Jeg sa’ dig jo ganske uforbeholdent, at jeg en gang i mit liv havde holdt af en anden. At det var kommet til – til et slags forlovelse mellem os. 
ELLIDA.
Yes, yes! I am sure of that, dear! It is not for that I am referring to it now. I only want to remind you that I, on my side, was frank with you. I told you quite openly that once in my life I had cared for another. That there had been a--a kind of engagement between us. 
房格尔
一种婚约? 
ELLIDA
Igen, igen... tudom, kedvesem. Nem is emiatt említem. Csak arra akarlak emlékeztetni, hogy én is őszinte voltam hozzád. Kertelés nélkül megmondtam: egyszer életemben mást szerettem. Elmondtam, hogy valahogy, valamilyenformán hűséget fogadtunk egymásnak. 
WANGEL.
Et slags –? 
WANGEL.
A kind of-- 
艾梨达
对了,类似婚约的东西。然而时间很短。后来他走了,我也就把那件事丢开了。这些事我都告诉过你。 
WANGEL
Hűséget? 
ELLIDA.
Ja, noget sådant. Nå, det vared jo så ganske kort. Han rejste. Og så gjorde jeg det siden forbi. Det sa’ jeg dig alt sammen. 
ELLIDA.
Yes, something of the sort. Well, it only lasted such a very short time. He went away; and after that I put an end to it. I told you all that. 
房格尔
亲爱的艾梨达,那么你为什么又翻这些旧帐呢?这些事究竟跟我不大相干。我也从来没问过你那人是谁。 
ELLIDA
Igen. De ez csak nagyon rövid ideig tartott. Ő elutazott. Később pedig véget vetettem az egésznek. Mindezt elmondtam akkor neked. 
WANGEL.
Men, kære Ellida, hvorfor ripper du så op i dette her? I grunden kom det jo slet ikke mig ved. Og jeg har da heller aldrig så meget som spurgt dig en gang, hvem han var. 
WANGEL.
Why rake up all this now? It really didn’t concern me; nor have I once asked you who he was! 
艾梨达
不错,你没问过。你一向对我很体贴。 
WANGEL
Ugyan, kedves Ellida, miért bolygatod fel újra ezt a történetet? Tulajdonképpen nem is tartozik rám. Soha meg sem kérdeztem tőled, hogy ki volt az az ember. 
ELLIDA.
Nej, det har du ikke Du er altid så hensynsfuld imod mig. 
ELLIDA.
No, you have not. You are always so thoughtful for me. 
房格尔
(含笑)其实你也不必说出名字来。 
ELLIDA
Nem. Soha sem kérdezted. Mindig olyan tapintatos voltál hozzám. 
WANGEL
(smiler).
Å, i dette tilfælde –. Jeg kunde jo nok så omtrent sige mig navnet selv. 
WANGEL
(smiling).
Oh, in this case I could guess the name well enough for myself. 
艾梨达
不必说出名字? 
WANGEL
(mosolyog) Ó, ebben az esetben nem volt nehéz! Hiszen körülbelül sejthettem is a nevét. 
ELLIDA.
Navnet! 
ELLIDA.
The name? 
房格尔
在肖尔得维克港那一带挑不出几个人来。或者不如说,只有一个人。 
ELLIDA
A nevét?! 
WANGEL.
Ude i Skjoldviken og der omkring var der jo ikke mange at gætte imellem. Eller, rettere sagt, der var vel bare en eneste en – 
WANGEL.
Out in Skjoldviken and thereabouts there weren’t many to choose from; or, rather, there was only a single one. 
艾梨达
我想你大概以为是阿恩霍姆吧。 
WANGEL
Skjoldvikenben és ott kint a környéken nem sokan adtak okot a találgatásra. Pontosabban csak egyetlen ember volt, akire... 
ELLIDA.
Du tror visst, at det var – Arnholm. 
ELLIDA.
You believe it was Arnholm! 
房格尔
猜对了没有? 
ELLIDA
Te bizonyára Arnholmra gondolsz. 
WANGEL.
Ja, var det kanske ikke –? 
WANGEL.
Well, wasn’t it? 
艾梨达
不对。 
WANGEL
Igen, vagy talán nem ő volt? 
ELLIDA.
Nej. 
ELLIDA.
No! 
房格尔
不对?那我简直莫名其妙了。 
ELLIDA
Nem. 
WANGEL.
Ikke det? Ja, da står unægtelig min forstand stille. 
WANGEL.
Not he? Then I don’t in the least understand. 
艾梨达
你记得不记得,有一年深秋时节,有一条美国大船开到肖尔得维克港口来修理? 
WANGEL
Nem ő? Akkor hiába találgatnék. 
ELLIDA.
Kan du huske, at senhøstes en gang kom der et stort amerikansk skib ind til Skjoldviken for havari? 
ELLIDA.
Can you remember that late in the autumn a large American ship once put into Skjoldviken for repairs? 
房格尔
不错,我记得很清楚。有一天早晨,人家发现船长在自己舱里被人害死了。我记得还到船上去验尸呢。 
ELLIDA
Emlékszel-e arra, hogy egyszer késő ősszel, egy megrongálódott nagy amerikai hajó érkezett Skjoldvikenbe? 
WANGEL.
Ja, det husker jeg godt. Det var der ombord, at de en morgen fandt kaptejnen dræbt i kahytten. Jeg var selv ude og obducerte liget. 
WANGEL.
Yes, I remember it very well. It was on board that ship that the captain was found one morning in his cabin--murdered. I myself went out to make the post-mortem. 
艾梨达
不错,是你去的。 
WANGEL
Igen, erre nagyon jól emlékszem. Ennek a hajónak a fedélzetén egy reggel meggyilkolva találták a kajütjében a kapitányt. Személyesen jártam kint, és én boncoltam fel a hullát. 
ELLIDA.
Ja, du var vel det. 
ELLIDA.
Yes, it was you. 
房格尔
后来传说谋害船长的凶手是二副。 
ELLIDA
Igen, te. 
WANGEL.
Understyrmanden var nok den, som havde dræbt ham. 
WANGEL.
It was the second mate who had murdered him. 
艾梨达
这话很难说,因为始终没有证据。 
WANGEL
A másodkormányos volt minden bizonnyal a gyilkos. 
ELLIDA.
Det kan ingen sige! For det kom aldrig op. 
ELLIDA.
No one can say that. For it was never proved. 
房格尔
证据虽然没有,我想事情是确实的。否则他为什么要投海自杀呢? 
ELLIDA
Ezt senki nem állíthatja. Soha nem derült ki. 
WANGEL.
Der er nok ingen tvil om det alligevel. Hvorfor skulde han ellers gå hen og drukne sig, som han gjorde? 
WANGEL.
There was enough against him anyhow, or why should he have drowned himself as he did? 
艾梨达
他并没投海自杀。他坐着一条开往北方的船逃走了。 
WANGEL
Mégsem lehet kétséges. Miért ölte volna magát vízbe, ha nem ő tette? 
ELLIDA.
Han drukned sig ikke. Han rejste opover med en nordfarer. 
ELLIDA.
He did not drown himself. He sailed in a ship to the north. 
房格尔
(吃惊)你怎么会知道? 
ELLIDA
Nem ölte magát a vízbe. Elment egy nordlandi hajóval északra. 
WANGEL
(studser).
Hvoraf véd du det? 
WANGEL
(startled).
How do you know? 
艾梨达
(费力地)房格尔,因为---因为那个二副就是---跟我订婚的人。 
WANGEL
(megdöbben)
Ezt te honnan tudod? 
ELLIDA
(med overvindelse).
Jo, Wangel, – for det er den understyrmanden, som jeg har været – forlovet med. 
ELLIDA
(with an effort).
Well, Wangel--it was this second mate to whom I was--betrothed. 
房格尔
(跳起来)你说什么?难道真有这种事? 
ELLIDA
(erőt véve önmagán)
Hát, igen Wangel, ez a másodkormányos volt az, akivel eljegyeztem magam. 
WANGEL
(springer op).
Hvad er det, du siger! Kan dette her være muligt! 
WANGEL
(springing up).
What! Is it possible! 
艾梨达
真有此事。他就是跟我订婚的人。 
WANGEL
(felugrik a kőről)
Mit mondasz? Lehetséges ez? 
ELLIDA.
Ja, – således er det. Det var med ham. 
ELLIDA.
Yes, it is so. It was to him! 
房格尔
艾梨达,我真不明白?你怎么会干那种事!跟一个陌生人订婚!他叫什么名字? 
ELLIDA
Igen, így van. Ő volt az. 
WANGEL.
Men i al verden, Ellida –! Hvor kunde du falde på sligt noget! Gå hen og forlove dig med en sådan en! Med et vildfremmed menneske! – Hvad hed han for noget? 
WANGEL.
But how on earth, Ellida! How did you come to betroth yourself to such a man? To an absolute stranger! What is his name? 
艾梨达
那时候他说他叫富吕门。后来在信里又署名阿富吕·庄士顿。 
WANGEL
Az isten szerelmére, Ellida, hogy tehettél ilyet! Eljegyezni magad egy jöttmenttel! Egy vadidegennel! Hogy hívták, mi volt a neve? 
ELLIDA.
Dengang kaldte han sig Friman. Siden, i brevene, skrev han sig Alfred Johnston. 
ELLIDA.
At that time he called himself Friman. Later, in his letters he signed himself Alfred Johnston. 
房格尔
他是什么地方的人? 
ELLIDA
Akkoriban Frimannak nevezte magát. Később a leveleit Alfred Johnston néven írta alá. 
WANGEL.
Og hvor var han fra? 
WANGEL.
And where did he come from? 
艾梨达
他说他是芬马克人。可是他生在芬兰。大概是小时候跟他父亲到挪威的。 
WANGEL
És hová való volt? 
ELLIDA.
Oppe fra Finmarken, sa’ han. For resten var han født over i Finland. Var nok vandret ind som barn – med sin far, tror jeg. 
ELLIDA.
From Finmark, he said. For the rest, he was born in Finland, had come to Norway there as a child with his father, I think. 
房格尔
这么说,他是个芬兰人,是个“奎恩”了。 
ELLIDA
Finnmarkba, mondta ő. Egyébként odaát született Finnországban. Úgy tudom, gyerek volt még, mikor az apjával bevándoroltak. 
WANGEL.
Altså en kvæn. 
WANGEL.
A Finlander, then? 
艾梨达
是的,人家都这么称呼芬兰人。 
WANGEL
Tehát kvén. 
ELLIDA.
Ja, de kaldes jo så. 
ELLIDA.
Yes, so he called himself. 
房格尔
你还知道不知道他什么别的事? 
ELLIDA
Igen, így nevezik őket. 
WANGEL.
Hvad véd du ellers om ham? 
WANGEL.
What else do you know about him? 
艾梨达
我只知道他年纪很轻的时候就当水手,还走过多次海路。 
WANGEL
Mit tudsz még róla? 
ELLIDA.
Bare det, at han var gåt tidlig til sjøs. Og at han havde faret på lange rejser. 
ELLIDA.
Only that he went to sea very young. And that he had been on long voyages. 
房格尔
没有别的事了? 
ELLIDA
Csak annyit, hogy fiatalon szállt tengerre, és távoli, nagy utakat járt be. 
WANGEL.
Ellers slet ingen ting? 
WANGEL.
Nothing more? 
艾梨达
没有了。我们从来不谈别的事。 
WANGEL
Egyebet semmit? 
ELLIDA.
Nej. Vi kom aldrig til at tale om sådant noget. 
ELLIDA.
No. We never spoke of such things. 
房格尔
那么,你们谈些什么呢? 
ELLIDA
Semmit. Soha nem került rá sor, hogy ilyesmiről beszéljünk. 
WANGEL.
Hvad talte I da om? 
WANGEL.
Of what did you speak, then? 
艾梨达
主要是谈海洋的事儿。 
WANGEL
Hát miről beszéltetek? 
ELLIDA.
Vi talte mest om havet. 
ELLIDA.
We spoke mostly about the sea. 
房格尔
哦!海洋的事儿 ? 
ELLIDA
Legtöbbet a tengerről. 
WANGEL.
Ah –! Om havet altså? 
WANGEL.
Ah! About the sea-- 
艾梨达
我们谈到海上的暴风恶浪和风平浪静的光景。我们还谈到海上有时黑夜沉沉,星月无光;有时旭日悬空,光辉万丈。谈得最多的还是鲸鱼、海豚、海豹什么的在赤日当空的时候爬在礁石上取暖的事儿。我们还谈鸟儿,什么海鸥、海鹰、以及各色各样的海鸟。并且,现在回想起来真奇怪!我们谈论那些事儿的时候,我好像觉得海鱼海鸟都跟他有密切关系。 
WANGEL
A tengerről? 
ELLIDA.
Om storm og om stille. Om mørke nætter på havet. Havet på de glittrende solskinsdage talte vi også om. Men mest talte vi om hvalerne og om springerne og om sælerne, som plejer ligge der ude på skærene i middagsvarmen. Og så talte vi om mågerne og ørnene og alle de andre sjøfuglene, som du véd. – Tænk, – er ikke det underligt, – når vi talte om sådant noget, så stod det for mig, som om både sjødyrene og sjøfuglene var i slægt med ham. 
ELLIDA.
About storms and calm. Of dark nights at sea. And of the sea in the glittering sunshiny days we spoke also. But we spoke most of the whales, and the dolphins, and the seals who lie out there on the rocks in the midday sun. And then we spoke of the gulls, and the eagles, and all the other sea birds. I think--isn’t it wonderful?--when we talked of such things it seemed to me as if both the sea beasts and sea birds were one with him. 

 
ELLIDA
Viharról és szélcsendről. Tengeren töltött sötét éjszakákról. Beszéltünk a napfényes napokon szikrázó vízről is. Legtöbbet azonban a bálnákról, a delfinekről és a déli hőségben szokásuk szerint kint a szirteken heverésző fókákról beszéltünk. Aztán, tudod, a sirályokról, sasokról, az összes többi tengeri madárról. Mondd csak, nem különös, hogy valahányszor ilyesmiről beszélgettünk, az volt az érzésem, mintha valamennyi tengeri állat és madár az ő rokona volna? 
WANGEL.
Og du selv –? 
WANGEL.
And with you? 

 
WANGEL
És te? 
ELLIDA.
Ja, jeg syntes næsten, at jeg også kom i slægt med dem alle sammen. 
ELLIDA.
Yes; I almost thought I belonged to them all, too. 
房格尔
嗯,嗯。因此你就跟他订了婚? 
ELLIDA
Igen, szinte biztos voltam benne, hogy nekem is rokonom valamennyi. 
WANGEL.
Ja, ja. – Og så var det altså, at du forloved dig med ham? 
WANGEL.
Well, well! And so it was that you betrothed yourself to him? 
艾梨达
对了,他说我应该跟他订婚。 
WANGEL
Igen, igen. Tehát eljegyezted magad vele? 
ELLIDA.
Ja. Han sa’, at jeg skulde gøre det. 
ELLIDA.
Yes. He said I must. 
房格尔
为什么应该订婚?难道你自己没有主见吗? 
ELLIDA
Azt mondta, meg kell tennem. 
WANGEL.
Skulde? Havde du da ingen vilje selv? 
WANGEL.
You must? Had you no will of your own, then? 
艾梨达
他在我旁边的时候,我没有主见。事后,我自己也觉得莫名其妙。 
WANGEL
Meg kell tenned? Nem volt saját akaratod? 
ELLIDA.
Ikke når han var i nærheden. Å, – bagefter syntes jeg, det var så rent ubegribeligt. 
ELLIDA.
Not when he was near. Ah! afterwards I thought it all so inexplicable. 
房格尔
你常跟他见面吗? 
ELLIDA
Ha vele voltam, akkor nem. Később már érthetetlennek éreztem az egészet. 
WANGEL.
Kom du ofte sammen med ham? 
WANGEL.
Were you often together? 
艾梨达
不常见。有一天他到灯塔来,我就是那么开头跟他认识的。后来我们偶然见见面。可是不久就发生了船长被害的案子,他就不能不走了。 
WANGEL
Gyakran találkoztatok? 
ELLIDA.
Nej, det var ikke ret ofte. En dag var han ude hos os og så sig om i fyrtårnet. Derved blev jeg kendt med ham. Og siden så traf vi hinanden en gang imellem. Men så kom jo dette her på med kaptejnen. Og så måtte han jo rejse. 
ELLIDA.
No; not very often. One day he came out to our place, and looked over the lighthouse. After that I got to know him, and we met now and again. But then that happened about the captain, and so he had to go away. 
房格尔
对,你快把这事告诉我! 
ELLIDA
Nem, gyakran nem. Egyszer kint járt nálunk, hogy megnézze a világítótornyot. Akkor ismerkedtem meg vele. Azután csak egyszer-egyszer találkoztunk. Amíg nem jött az a história a kapitánnyal. Akkor mennie kellett. 
WANGEL.
Ja, ja, lad mig høre lidt mere om det! 
WANGEL.
Yes, yes. Tell me more about that. 
艾梨达
有一天清早,天还没大亮,我接到他一封信,叫我一定得上布拉特海茂去见他---你知道,就是灯塔和肖尔得维克港口之间的那个海角。 
WANGEL
Jól van. Beszélj még erről. 
ELLIDA.
Det var tidligt i grålysingen, – da fik jeg en seddel fra ham. Og i den stod der, at jeg skulde komme ud til ham på Bratthammeren, – du véd, det næsset mellem fyrtårnet og Skjoldviken. 
ELLIDA.
It was just daybreak when I had a note from him. He said in it I was to go out to him at the Bratthammer. You know the headland there between the lighthouse and Skjoldviken? 
房格尔
是,是,那地方我熟悉。 
ELLIDA
Korán reggel, szürkületben kaptam tőle egy cédulát. Az állt benne, hogy menjek ki hozzá a Bratthammerre, tudod, az a partfok ott a világítótorony és Skjoldviken között. 
WANGEL.
Ja visst, ja visst, – jeg kender det godt. 
WANGEL.
I know, I know! 
艾梨达
他在信里叫我马上就去,因为他有话要跟我说。 
WANGEL
Igen, persze, ismerem jól. 
ELLIDA.
Did ud skulde jeg komme straks, skrev han, for han vilde tale med mig. 
ELLIDA.
I was to go out there at once, he wrote, because he wanted to speak to me. 
房格尔
你果然就去了? 
ELLIDA
Azt írta, menjek ki azonnal oda, mert beszélni akar velem. 
WANGEL.
Og du gik? 
WANGEL.
And you went? 
艾梨达
去了。 我不能不去啊。到了那儿,他告诉我,在夜里他把船长刺死了。 
WANGEL
És te mentél? 
ELLIDA.
Ja. Jeg kunde ikke andet. Nå, så fortalte han mig da, at han havde stukket kaptejnen om natten. 
ELLIDA.
Yes. I could not do otherwise. Well, then he told me he had stabbed the captain in the night. 
房格尔
他亲口告诉你的!老老实实这么说的! 
ELLIDA
Igen. Nem tehettem másként. Akkor mondta el, hogy éjjel agyonszúrta a kapitányt. 
WANGEL.
Det sa’ han altså selv! Sa’ det lige ud! 
WANGEL.
He said that himself! Actually said so! 
艾梨达
对了。可是他说他做得很正当很合理。 
WANGEL
Tehát ő maga elmondta! Kertelés nélkül. 
ELLIDA.
Ja. Men han havde bare gjort, hvad som ret og rigtigt var, sa’ han. 
ELLIDA.
Yes. But he had only acted rightly and justly, he said. 
房格尔
正当合理?他说出为什么要刺死船长的理由没有? 
ELLIDA
Igen. De azt mondta, hogy azért tette, mert így volt jogos és igazságos. 
WANGEL.
Ret og rigtigt? Hvorfor stak han ham da? 
WANGEL.
Rightly and justly! Why did he stab him then? 
艾梨达
他不肯说理由。他说那不是我应该知道的事。 
WANGEL
Jogos és igazságos? Miért szúrta hát agyon? 
ELLIDA.
Det vilde han ikke ud med. Han sa’, at det var ikke noget for mig at høre på. 
ELLIDA.
He wouldn’t speak out about that. He said it was not fit for me to hear. 
房格尔
单凭他自己的话你就信以为真了吗? 
ELLIDA
Erről nem volt hajlandó beszélni. Azt mondta, nem az én fülemnek való. 
WANGEL.
Og du trode ham på hans blotte og bare ord? 
WANGEL.
And you believed his naked, bare word? 
艾梨达
当然。我根本没怀疑过他的话。反正他非走不可了。然而在他正要向我告别的时候---噢,他再也猜不出他干了一桩什么事。 
WANGEL
Te pedig vakon elhitted minden szavát? 
ELLIDA.
Ja, der faldt mig ikke ind andet. Nå, rejse måtte han jo alligevel. Men idet han skulde til at sige mig farvel –. Nej, du kan aldrig tænke dig, hvad han da fandt på. 
ELLIDA.
Yes. It never occurred to me to do otherwise. Well, anyhow, he had to go away. But now, when he was to bid me farewell--. No; you never could imagine what he thought of-- 
房格尔
那么,你告诉我。 
ELLIDA
Igen. Eszembe sem jutott volna másként tenni. De mennie kellett. Ahogy búcsúzni készült... nem, el sem képzelheted, hogy mit talált ki. 
WANGEL.
Nå? Så lad mig høre da! 
WANGEL.
Well? Tell me. 
艾梨达
他从自己衣袋里掏出一个钥匙圈儿来。他先把自己手上常戴的一只戒指扯下来,又把我带的一只小戒指拿过去,把两只戒指一齐套在钥匙圈儿上。套好以后,他说我们俩应该一齐跟海结婚。 
WANGEL
Mondjad, hadd halljam! 
ELLIDA.
Han tog op af lommen en nøglehank og trak så af fingeren en ring, som han brugte gå med. Fra mig tog han også en liden ring, som jeg havde. Disse to ringene stak han sammen ind på nøglehanken. Og så sa’ han, at nu skulde vi to vie os sammen til havet. 
ELLIDA.
He took from his pocket a key-ring--and drew a ring that he always wore from his finger, and he took a small ring I had. These two he put on the key-ring. And then he said we should wed ourselves to the sea. 
房格尔
跟海结婚。 
ELLIDA
Elővett a zsebéből egy kulcskarikát, és lehúzta az ujjáról a gyűrűjét, amit állandóan viselt. Az én ujjamról is lehúzta a kis gyűrűmet. Mind a kettőt a kulcskarikára fűzte, majd azt mondta, hogy házastársi hűséget kell fogadnunk egymásnak a tenger színe előtt. 
WANGEL.
Vie –? 
WANGEL.
Wed? 
艾梨达
是,他是这么说的。说完这话,他就使尽力量把钥匙圈儿和两只戒指往海里一扔。 
WANGEL
Házastársi hűséget? 
ELLIDA.
Ja, så sa’ han. Og dermed så kasted han hanken med ringene, af al sin magt, så langt han kunde, ud i dybet. 
ELLIDA.
Yes, so he said. And with that he threw the key-ring, and our rings, with all his might, as far as he could into the deep. 
房格尔
艾梨达,你怎么样呢?难道你也同意吗? 
ELLIDA
Igen, így mondta. És ezzel a kulcskarikát a gyűrűkkel teljes erejéből, amilyen messzire csak tudta, a tengerbe hajította. 
WANGEL.
Og du, Ellida? Du gik med på det? 
WANGEL.
And you, Ellida, you did all this? 
艾梨达
同意。说了你也许不信,当时我觉得那事做得很恰当。然而幸亏后来他就走了。 
WANGEL
És te, Ellida, mindebbe beleegyeztél? 
ELLIDA.
Ja, tænk dig, – jeg syntes dengang, at det var, som om det skulde så være. – Men, Gud ske lov, – så rejste han da! 
ELLIDA.
Yes--only think--it then seemed to me as if it must be so. But, thank God I--he went away. 
房格尔
他走了你怎么样? 
ELLIDA
Igen, hidd el, akkor azt éreztem, mindennek így kell történnie. Aztán, hála istennek, elutazott. 
WANGEL.
Og da han vel var borte –? 
WANGEL.
And when he was gone? 
艾梨达
你可以想象,不久我的头脑又清醒了。我看清楚从前那件事简直无聊透顶了。 
WANGEL
És mi történt, miután szerencsésen eltávozott? 
ELLIDA.
Å, du kan vel tænke, at jeg snart kom til besindelse igen. Kom til at skønne, hvor rent galt og meningsløst det havde været alt sammen. 
ELLIDA.
Oh! You can surely understand that I soon came to my senses again--that I saw how absolutely mad and meaningless it had all been. 
房格尔
可是刚才你提过写信的事情。后来他写过信给你没有? 
ELLIDA
Gondolhatod, hamarosan magamhoz tértem. Beláttam, mekkora őrültség és milyen értelmetlen volt mindez. 
WANGEL.
Men du talte før om breve. Du har altså dog hørt fra ham siden? 
WANGEL.
But you spoke just now of letters. So you have heard from him since? 
艾梨达
写过。最初,我接到他从阿尔汉格尔斯克寄来的一封信,寥寥几句话,只说他就要到美国去,并且告诉我回信寄在什么地方。 
WANGEL
Az előbb levelekről beszéltél. Tehát még hallottál róla később is? 
ELLIDA.
Ja, jeg har hørt fra ham. Først fik jeg et par korte linjer fra Arkangel. Han skrev bare, at han vilde over til Amerika. Og så opgav han, hvor hen jeg kunde sende svar. 
ELLIDA.
Yes, I have heard from him. First I had a few short lines from Archangel. He only wrote he was going to America. And then he told me where to send an answer. 
房格尔
你写了回信没有? 
ELLIDA
Igen, hallottam róla. Először Arhangelszkből kaptam néhány sort. Csak annyit írt, hogy Amerikába készül. Megadta a címet, ahová válaszolhatok. 
WANGEL.
Gjorde du da det? 
WANGEL.
And did you? 
艾梨达
马上就写了,当然我在信里回复他,我们的关系必须从此割断,我叫他不必再想我,因为我也不再想他了。 
WANGEL
És te válaszoltál? 
ELLIDA.
Straks. Jeg skrev naturligvis, at al ting måtte være forbi imellem os. Og at han ikke mere skulde tænke på mig, ligesom jeg aldrig mere vilde tænke på ham. 
ELLIDA.
At once. I wrote him, of course, that all must be at an end between us; and that he must no longer think of me, just as I should no longer think of him. 
房格尔
他是不是照样还写信? 
ELLIDA
Azonnal. Természetesen megírtam neki, hogy közöttünk mindennek vége. Ne gondoljon rám ezentúl, mint ahogy én sem gondolok rá többé soha. 
WANGEL.
Men skrev han da så alligevel igen? 
WANGEL.
But did he write again? 
艾梨达
是啊,他又写了。 
WANGEL
És ő mégis írt? 
ELLIDA.
Ja, han skrev igen. 
ELLIDA.
Yes, he wrote again. 
房格尔
他怎么答复你的话? 
ELLIDA
Írt, igen. 
WANGEL.
Og hvad svared han på det, du havde ladt ham vide? 
WANGEL.
And what was his answer to your communication? 
艾梨达
他一字不提,好像我没跟他割断一样。他用安静的口气叫我务必等着他。什么时候他能娶我,他会通知我,那我就得马上去找他。 
WANGEL
Arra mit válaszolt, amit az értésére adtál? 
ELLIDA.
Ikke et ord på det. Det var, som om jeg slet ikke havde brudt med ham. Han skrev ganske sindig og rolig, at jeg skulde vente på ham. Når han kunde ta’ imod mig, vilde han la’ mig det vide. Og da skulde jeg komme til ham straks. 
ELLIDA.
He took no notice of it. It was exactly as if I had never broken with him. He wrote quite composedly and calmly that I must wait for him. When he could have me he would let me know, and then I was to go to him at once. 
房格尔
这么说,他不放松你? 
ELLIDA
Egy szót sem. Mintha nem is szakítottam volna vele. Csak várjak rá, írta egészen higgadtan és nyugodtan. Mihelyt magához hívhat, értesít. És akkor induljak nyomban. 
WANGEL.
Vilde altså ikke slippe dig? 
WANGEL.
So he would not release you? 
艾梨达
不放松。所以我又写了一封信,几乎一字一句都跟从前那封信一样。只是口气比从前更坚决。 
WANGEL
Tehát nem mondott le rólad. 
ELLIDA.
Nej. Så skrev jeg igen. Næsten ord til andet det samme som første gang. Eller endnu stærkere. 
ELLIDA.
No. Then I wrote again, almost word for word as I had before; or perhaps more firmly. 
房格尔
他让步没有? 
ELLIDA
Nem. Ekkor megint írtam. Csaknem szóról szóra azt, amit először. Talán még határozottabban. 
WANGEL.
Og så gav han sig da? 
WANGEL.
And he gave in? 
艾梨达
噢,他一点儿让步的意思都没有。他信里的口气还是那么安静。关于我跟他割断关系的事一字都没提。我知道写信是没用的了,所以我就没再写。 
WANGEL
Ebbe aztán belenyugodott? 
ELLIDA.
Å nej, tro ikke det. Han skrev rolig som før. Ikke et ord om, at jeg havde brudt med ham. Så skønte jeg nok, det var unyttigt. Og derfor så skrev jeg aldrig mere til ham. 
ELLIDA.
Oh, no! Don’t think that! He wrote quietly, as before--not a word of my having broken with him. Then I knew it was useless, and so I never wrote to him again. 
房格尔
他也没再写信给你吗? 
ELLIDA
Nem, ne hidd. Éppolyan higgadtan írt, mint azelőtt. A szakításról egy szót sem. Akkor beláttam, hogy hasztalan. Ezért többé nem írtam neki. 
WANGEL.
Og hørte ikke heller fra ham? 
WANGEL.
And you never heard from him? 
艾梨达
后来他又给我写了三封信。一封是从加利福尼亚寄的,一封是从中国寄的。最后那一封是从澳大利亚寄来的。他说他要去开金矿。从此以后就没有消息了。 
WANGEL
Nem is hallottál róla többé? 
ELLIDA.
Jo, jeg har fåt tre breve fra ham efter den tid. En gang skrev han mig til fra Kalifornien og en anden gang fra Kina. Det sidste brev, jeg fik fra ham, var fra Australien. Da skrev han, at han vilde gå til guldminerne. Men siden har han aldrig ladt høre fra sig. 
ELLIDA.
Oh, yes! I have had three letters since then. Once he wrote to me from California, and a second time from China. The last letter I had from him was from Australia. He wrote he was going to the gold-mines; but since then he has made no sign. 
房格尔
艾梨达,那人在你身上一定有一股强大的控制力。 
ELLIDA
De igen, még három levelet kaptam tőle. Egyet Kaliforniából, egyet Kínából. Az utolsót Ausztráliából. Abban azt írta, hogy aranyásónak megy. De ettől fogva többé nem adott hírt magáról. 
WANGEL.
Den mand har havt en uvanlig magt over dig. Ellida. 
WANGEL.
This man has had a strange power over you, Ellida. 
艾梨达
对了,对了。那人真可怕! 
WANGEL
Rendkívüli hatalma volt feletted, Ellida. 
ELLIDA.
Å ja, ja. Det grufulde menneske! 
ELLIDA.
Yes, yes! The terrible man! 
房格尔
往后你别再想这事了。千万别再想了!亲爱的艾梨达,你要答应我!现在咱们给你想个办法,找一个空气比内海更新鲜的地方,吹吹带咸味儿、提精神的海风。你看怎么样? 
ELLIDA
Igen, igen, kegyetlen volt. 
WANGEL.
Men det må du ikke tænke mere på. Aldrig! Lov mig endelig det, min kære, velsignede Ellida! Nu skal vi forsøge en anden kur for dig. En friskere luft, end her inde i fjordene. Den saltsvangre, fejende havluft, du! Hvad siger du til det? 
WANGEL.
But you mustn’t think of that any more. Never again--never! Promise me that, my dear, beloved Ellida. Now we must try another treatment for you. Fresher air than here within the fjords. The salt, fresh air of the sea! Dear, what say you to that? 
艾梨达
啊,别提这个!别这么打算!这办法对我没好处!我知道,我也感觉到,就是在海边我也没法摆脱。 
WANGEL
Nem szabad többé erre gondolnod! Soha többé! Ígérd meg, kedves, drága Ellidám! Új gyógymódot találunk neked. Tisztább levegőt, mint itt a fjordok között. Egészséges, sós tengeri levegőt. Nos? Mit szólsz ehhez? 
ELLIDA.
Å, tal ikke om den ting! Tænk ikke på sligt noget! Der er ingen hjælp i det for mig. Jeg føler det så godt, – jeg får ikke væltet det af mig derude heller. 
ELLIDA.
Oh! don’t speak of it! Don’t think of it! There is no help in this for me. I feel that so well. I can’t shake it off--not even there. 
房格尔
亲爱的,摆脱什么?你指的是什么? 
ELLIDA
Jaj, ne beszélj erről. Ne is gondolj ilyesmire. Nem segítene rajtam. Biztosan érzem. Ettől a tehertől ott kint sem szabadulhatnék. 
WANGEL.
Hvilket? Kære, – hvilket mener du egentlig nu? 
WANGEL.
What, dear?--What do you really mean? 
艾梨达
我指的是我对他的恐怖,指的是他在我精神上那种莫名其妙的控制。 
WANGEL
Miféle tehertől, kedvesem, tulajdonképpen mire gondolsz? 
ELLIDA.
Det grufulde, mener jeg. Denne ubegribelige magt over sindet – 
ELLIDA.
I mean the horror of it, this incomprehensible power over the mind. 
房格尔
你不是已经把它摆脱了吗!你跟他割断关系的时候早就把它摆脱了。事情早就完了。 
ELLIDA
A lelkemen uralkodó ismeretlen, kegyetlen hatalomra. 
WANGEL.
Men det har du jo væltet af dig. For længe siden. Dengang du brød med ham. Nu er jo det længst forbi. 
WANGEL.
But you have shaken it off--long since--when you broke with him. Why, all this is long past now. 
艾梨达
(跳起来)不,正因为事情还没完! 
WANGEL
Hiszen attól már megszabadultál. Már régen. Amióta szakítottál vele. Régen elmúlt már. 
ELLIDA
(springer op).
Nej, det er netop det, det ikke er! 
ELLIDA
(springing up).
No; that it is not--it is not! 
房格尔
还没完! 
ELLIDA
(felugrik)
Nem, éppen hogy nem! 
WANGEL.
Ikke forbi! 
WANGEL.
Not past? 
艾梨达
房格尔,事情还没完!恐怕永远不会完。今生今世不会完。 
WANGEL
Nem múlt el? 
ELLIDA.
Nej, Wangel, – det er ikke forbi! Og jeg er ræd, at det aldrig blir forbi. Aldrig i dette liv! 
ELLIDA.
No, Wangel, it is not past; and I fear it never will be--never, in all our life. 
房格尔
(声音哽塞)你是不是说,你的心窝里从来没忘记过那个陌生人! 
ELLIDA
Nem, Wangel, nem múlt el! És attól félek, soha nem is fog! Soha az életben! 
WANGEL
(med kvalt stemme).
Vil du dermed sige, at du inderst inde aldrig har kunnet glemme den fremmede mand? 
WANGEL
(in a pained voice).
Do you mean to say that in your innermost heart you have never been able to forget this strange man? 
艾梨达
我从前已经把他忘了。然而后来他好像一下子又出现了。 
WANGEL
(fojtott hangon)
Azt mondod hát, hogy a szíved mélyén sohasem felejtetted el azt az idegent? 
ELLIDA.
Jeg havde glemt ham. Men så var det med et ligesom om han kom igen. 
ELLIDA.
I had forgotten him; but then it was as if he had suddenly come back again. 
房格尔
那是在什么时候? 
ELLIDA
Elfelejtettem. Aztán egyszer mintha visszatért volna. 
WANGEL.
Hvor længe er det siden? 
WANGEL.
How long ago is that? 
艾梨达
那是在三年以前,也许还要早点儿。那时候咱们的孩子快要出世了。 
WANGEL
Mikor? 
ELLIDA.
Det er nu omkring tre år siden. Eller lidt mere. – Det var imens jeg gik og vented barnet. 
ELLIDA.
It’s about three years ago, now, or a little longer. It was just when I expected the child. 
房格尔
哦!在那时候,是不是?艾梨达,这么说,我渐渐地明白起来了。 
ELLIDA
Úgy három éve. Vagy valamivel régebben. Akkoriban, amikor a gyereket vártam. 
WANGEL.
Ah! På den tid altså? Ja, Ellida, – da begynder jeg jo at få rede på så mangt og meget. 
WANGEL.
Ah! at that time? Yes, Ellida--now I begin to understand many things. 
艾梨达
亲爱的,你误会我的意思了!我碰到的事恐怕谁也不会明白。 
WANGEL
Akkor? Igen, Ellida, azt hiszem, kezdek már sok mindent érteni. 
ELLIDA.
Du tar fejl, kære! Det, som er kommet over mig –. Å, jeg tror, det er aldrig i verden til at få rede på. 
ELLIDA.
You are mistaken, dear. What has come to me? Oh! I believe nothing on earth will ever make it clear. 
房格尔
(痛苦地瞧着她)想不到这三年工夫你的心都在另外一个人身上。在另外一个人的身上!不在我身上,在另外一个人的身上! 
ELLIDA
Tévedsz, kedvesem! Azt, ami rám tört... nem, azt nem lehet soha az életben megérteni. 
WANGEL
(ser smertefuld på hende).
Tænke sig til – at her har du gået i hele tre år og båret kærlighed til en anden mand. Til en anden! Ikke til mig, – men til en anden! 
WANGEL
(looking sadly at her).
Only to think that all these three years you have cared for another man. Cared for another. Not for me--but for another! 
艾梨达
你把我的心思完全误会了。我不爱别人,只爱你一个人。 
WANGEL
(fájdalmasan nézi)
Ha elgondolom... három teljes éven át úgy jártál-keltél itt, hogy a szívedben mást szerettél. Mást! Nem engem, hanem egy másikat! 
ELLIDA.
Å, du tar så rent fejl. Jeg bærer ikke kærlighed til nogen anden end til dig. 
ELLIDA.
Oh! you are so utterly mistaken! I care for no one but you. 
房格尔
(低声)既然如此,那么为什么这几年来你不肯跟我做夫妻? 
ELLIDA
Ó, ebben tévedsz, nagyon tévedsz. Én csak téged szeretlek, senki mást. 
WANGEL
(dæmpet).
Hvorfor er det da, at du i al denne tid ikke har villet leve med mig som min hustru? 
WANGEL
(in a subdued voice).
Why, then, in all this time have you not lived with me as my wife? 
艾梨达
那是因为那个陌生人逼得我心里害怕。 
WANGEL
(fojtott hangon)
Akkor miért nem éltél velem ezalatt úgy, mint az én asszonyom? 
ELLIDA.
Det er for den rædsels skyld, som står af den fremmede mand. 
ELLIDA.
Because of the horror that comes from the strange man. 
房格尔
害怕? 
ELLIDA
Az idegenből eredő iszonyat miatt. 
WANGEL.
Rædsel –? 
WANGEL.
The horror? 
艾梨达
对了,害怕。那种害怕的心情只有从海洋里才会出来。房格尔,现在我索性告诉你吧---(这时候青年市民们从左边走回来,打了个招呼,又从右边下。同走的有阿恩霍姆、博列得、希尔达和凌格斯川。) 
WANGEL
Iszonyat? 
ELLIDA.
Ja, rædsel. En rædsel så grufuld, som jeg synes bare havet kan ha’ den. For nu skal du høre, Wangel –
(De unge folk fra byen kommer tilbage fra venstre, hilser og går ud til højre. Sammen med dem kommer Arnholm, Bolette, Hilde og Lyngstrand.)  
ELLIDA.
Yes, the horror. A horror so terrible--such as only the sea could hold. For now you shall hear, Wangel.
(The young townsfolk come back, bow, and pass out to the right. Together with them come ARNHOLM, BOLETTE, HILDE, and LYNGSTRAND.) 
博列得
(他们正在走过的时候)什么!你们还在这儿? 
ELLIDA
Igen: iszonyat. Olyan kegyetlen, amilyen, azt hiszem, csak a tenger lehet. Mert tudd meg, Wangel...
(Balról jönnek vissza a városi fiatalok, köszönnek, üdvözlik Wangelékat, majd jobbra eltávoznak. Velük jön Arnholm, Bolette, Hilde és Lyngstrand is) 
BOLETTE
(i det de går forbi).
Nej, går l og vandrer her oppe endnu? 
BOLETTE
(as she passes by).
Well, are you still walking about up here? 
艾梨达
对了,这山上凉爽得很。 
BOLETTE
Mi az, ti még mindig itt fent sétálgattok? 
ELLIDA.
Ja, det er så svalt og godt her oppe i højden. 
ELLIDA.
Yes, it is so cool and pleasant up here on the heights. 
阿恩霍姆
我们可要下去跳舞了。 
ELLIDA
Igen, olyan jó hűvös és szép itt a magasban. 
ARNHOLM.
Vi for vor part skal såmæn ned og danse. 
ARNHOLM.
We, for our part, are going down for a dance. 
房格尔
好极了。我们过一会儿也来。 
ARNHOLM
Mi a magunk részéről lemennénk táncolni. 
WANGEL.
Godt, godt. Vi kommer snart derned, vi også. 
WANGEL.
All right. We’ll soon come down--we also. 
希尔达
那么,大家回头见。 
WANGEL
Helyes, jól van. Nemsokára mi is lemegyünk. 
HILDE.
Farvel så længe da. 
HILDE.
Goodbye, for the present! 
艾梨达
凌格斯川先生,请你等一等好不好?(凌格斯川站住了。阿恩霍姆和博列得姐妹从右下) 
HILDE
Akkor addig is agyő. 
ELLIDA.
Herr Lyngstrand, – å, vent et øjeblik.
(Lyngstrand standser. Arnholm, Bolette og Hilde går ud til højre.)  
ELLIDA.
Mr. Lyngstrand, will you wait one moment?
(LYNGSTRAND Stops. ARNHOLM, BOLETTE and HILDE go out. To LYNGSTRAND.) 
艾梨达
(向凌格斯川)你是不是也要去跳舞? 
ELLIDA
Lyngstrand úr, várjon, kérem, egy pillanatra...
(Lyngstrand megáll. Arnholm, Bolette, Hilde jobbra elmennek) 
ELLIDA
(til Lyngstrand).
Skal De også danse? 
Are you going to dance too? 
凌格斯川
不,房格尔太太,恐怕我不应该跳舞。 
ELLIDA
(Lyngstrandhoz)
Ön is táncolni akar? 
LYNGSTRAND.
Nej, frue, jeg tror ikke, jeg tør. 
LYNGSTRAND.
No, Mrs. Wangel. I don’t think I dare. 
艾梨达
对,你应该小心才是。你的胸口毛病还没完全好呢。 
LYNGSTRAND
Nem, nagyságos asszonyom, azt hiszem, nekem nem szabad. 
ELLIDA.
Nej, det er bedst, De er forsigtig. Dette med brystet –. De har jo ikke rigtig forvundet det endnu. 
ELLIDA.
No, you should be careful, you know--your chest. You’re not quite well yet, you see. 
凌格斯川
对了,还没好透呢。 
ELLIDA
Igen, jobb is, ha vigyáz magára. A melle miatt... Még mindig nem heverte ki teljesen. 
LYNGSTRAND.
Ikke så ganske rigtig, nej. 
LYNGSTRAND.
Not quite. 
艾梨达
(有点踌躇)你走那趟海路的时候离现在有多少年了? 
LYNGSTRAND
Nem, teljesen még nem. 
ELLIDA
(noget nølende).
Hvor længe kan det vel nu være siden De gjorde den rejsen –? 
ELLIDA
(with some hesitation).
How long may it be now since you went on that voyage? 
凌格斯川
你是不是问我得劳伤症的那一年? 
ELLIDA
(kissé tétovázva)
Mondja, kérem, mennyi ideje, hogy részt vett azon a tengeri utazáson? 
LYNGSTRAND.
Den gang jeg fik knækket? 
LYNGSTRAND.
That time when I contracted this weakness? 
艾梨达
对了,就是你今天早晨告诉我们的那趟海路。 
LYNGSTRAND
Ahol göthös lettem? 
ELLIDA.
Ja, den rejsen, De fortalte om i formiddags. 
ELLIDA.
Yes, that voyage you told me about this morning? 
凌格斯川
那可是---让我想想---哦,那是整整三年以前的事了。 
ELLIDA
Igen, amelyről ma délelőtt beszélt. 
LYNGSTRAND.
Å, det er vel så omtrent –. Bi lidt. Jo, det er nu godt og vel tre år siden. 
LYNGSTRAND.
Oh! it’s about--wait a moment--yes, it’s a good three years now. 
艾梨达
三年? 
LYNGSTRAND
Hát, az bizony már... várjon csak, mikor is? Bizony, van annak már három éve is. 
ELLIDA.
Tre år altså. 
ELLIDA.
Three years, then. 
凌格斯川
也许还多点儿。我们是二月间从美国动身的,三月间我们的船出了事。我们碰上了春分节的暴风。 
ELLIDA
Tehát három éve. 
LYNGSTRAND.
Eller lidt mere. Vi gik fra Amerika i Februar. Og så forliste vi i Marts. Det var jævndøgnsstormene, vi var kommet ud for. 
LYNGSTRAND.
Perhaps a little more. We left America in February, and we were wrecked in March. It was the equinoctial gales we came in for. 
艾梨达
(瞧着房格尔)你看,就在那时候--- 
LYNGSTRAND
Vagy valamivel több. Februárban hagytuk el Amerikát. Márciusban volt a hajótörés. A napéjegyenlőség viharaiba kerültünk. 
ELLIDA
(ser på Wangel).
Altså på den tiden var det –. 
ELLIDA
(looking at wangel).
So it was at that time-- 
房格尔
亲爱的艾梨达,然而---? 
ELLIDA
(Wangelre néz)
Tehát abban az időben történt. 
WANGEL.
Men, kære Ellida –? 
WANGEL.
But, dear Ellida-- 
艾梨达
凌格斯川先生,你请便吧。可是别跳舞。 
WANGEL
De Ellida kedves!... 
ELLIDA.
Nå, lad Dem ikke opholde, herr Lyngstrand. Gå De. Men dans ikke. 
ELLIDA.
Well, don’t let me detain you, Mr. Lyngstrand. Now go down, but don’t dance. 
凌格斯川
不跳舞,我只在旁边看看。(自右下) 
ELLIDA
Nos, nem tartóztatom tovább, Lyngstrand úr. Menjen csak. De ne táncoljon. 
LYNGSTRAND.
Nej, bare se på.
(han går ud til højre.)  
LYNGSTRAND.
No, I’ll only look on.
(He goes out.) 
房格尔
亲爱的艾梨达,你为什么反复盘问他那次航海的事情? 
LYNGSTRAND
Nem, majd csak nézem őket. (Jobbra el) 
WANGEL.
Kære Ellida, – hvorfor spurgte du ham ud om den rejsen? 
 
艾梨达
我确实知道庄士顿也在那只船上。 
WANGEL
Kedvesem, miért faggattad az útjáról? 
ELLIDA.
Johnston har været med ombord. Det er jeg ganske viss på. 
ELLIDA.
Johnston was on board too, I am quite certain of it. 
房格尔
你怎么会知道? 
ELLIDA
Johnston ott volt annak a hajónak a fedélzetén. Meggyőződtem róla. 
WANGEL.
Hvoraf slutter du det? 
WANGEL.
What makes you think so? 
艾梨达
(不答复他的话)他在船上知道了他不在家的时候我跟别人结了婚。并且,就在同一个时候,这件事也在我身上发作了! 
WANGEL
Miből következtetsz erre? 
ELLIDA
(uden at svare).
Han har fåt vide ombord, at jeg havde giftet mig med en anden. Mens han var borte. Og så – i samme stunden så kom dette her over mig! 
ELLIDA
(without answering).
He learnt on board that I had married another while he was away. And so that very hour this came over me. 
房格尔
你是不是指你这害怕的心情? 
ELLIDA
(nem felel a kérdésre)
Ott a hajón tudta meg, hogy máshoz mentem férjhez. Amíg távol járt. És akkor, ugyanabban az órában tört rám... az. 
WANGEL.
Dette med rædselen? 
WANGEL.
The horror? 
艾梨达
是。有时候,一点儿预兆都没有,我突然看见他亲身站在我面前,或者是稍微偏一点儿。他从来不瞧我。他只是待着不走。 
WANGEL
Az... iszonyat? 
ELLIDA.
Ja. Ret som det er, kan jeg pludselig komme til at se ham lys levende foran mig. Eller egentlig lidt til siden. Han ser aldrig på mig. Han bare er der. 
ELLIDA.
Yes, all of a sudden I see him alive right in front of me; or, rather a little in profile. He never looks at me, only he is there. 
房格尔
他是什么模样? 
ELLIDA
Igen. Hirtelen ott látom magam előtt, ott áll elevenen előttem. Vagy inkább mellettem. Nem néz rám soha. Csak van. 
WANGEL.
Hvorledes synes du, han ser ud? 
WANGEL.
How do you think he looks? 
艾梨达
跟我最后一次看见他的时候完全一样。 
WANGEL
Hogyan jelenik meg előtted? 
ELLIDA.
Således, som da jeg så ham sidst. 
ELLIDA.
Exactly as when I saw him last. 
房格尔
十年以前? 
ELLIDA
Ahogyan utoljára láttam. 
WANGEL.
For ti år siden? 
WANGEL.
Ten years ago? 
艾梨达
对了,在布拉特海茂。我看得最清楚的是他领带上的别针,上头镶着一颗淡青色大珍珠。那颗珍珠像死鱼的眼睛,好像在瞪我。 
WANGEL
Ahogy tíz éve? 
ELLIDA.
Ja. Ude på Bratthammeren. Aller tydeligst ser jeg hans brystnål med en stor, blåhvid perle i. Den perlen ligner et dødt fiskeøje. Og det ligesom stirrer på mig. 
ELLIDA.
Yes; out there at Bratthammeren. Most distinctly of all I see his breastpin, with a large bluish-white pearl in it. The pearl is like a dead fish’s eye, and it seems to glare at me. 
房格尔
天啊!我没想到你的病这么厉害。艾梨达,你自己也不知道病得这么厉害。 
ELLIDA
Igen, ahogy kint a Bratthammeren. A legélénkebben a melltűjét látom, a nagy, kékesfehér gyönggyel. Az a gyöngy döglött hal szeméhez hasonló. Állandóan rám mered. 
WANGEL.
I Guds navn –! Du er sygere, end jeg trode. Sygere end du selv véd af, Ellida. 
WANGEL.
Good God! You are more ill than I thought. More ill than you yourself know, Ellida. 
艾梨达
对了,对了,要是你有办法的话,赶紧救救我吧。我觉得这病把我缠得越来越紧了。 
WANGEL
Az istenért! Betegebb vagy, mint hittem volna. Betegebb, mint gondolnád, Ellida. 
ELLIDA.
Ja, ja, – hjælp mig, om du kan! For jeg føler, at det trækker sig mere og mere sammen om mig. 
ELLIDA.
Yes, yes! Help me if you can, for I feel how it is drawing closer and more close. 
房格尔
这种日子你已经过了整整三年了。你在暗地里这么受苦,不肯告诉我! 
ELLIDA
Igen, igen... segíts rajtam, ha tudsz! Mert érzem, ahogy egyre jobban és jobban a hatalmába kerít. 
WANGEL.
Og i slig en tilstand har du nu gået her i hele tre år. Båret på disse lønlige lidelser uden at betro dig til mig. 
WANGEL.
And you have gone about in this state three whole years, bearing for yourself this secret suffering, without confiding in me. 
艾梨达
我不能告诉你。现在是为了你,我不能不说了。假如我从前就告诉你,那么,我就非把说不出口的事也告诉你不可。 
WANGEL
És ilyen állapotban bolyongsz itt három éve? Némán hurcolod titkos szenvedésedet, ahelyett, hogy szólnál nekem! 
ELLIDA.
Men det kunde jeg jo ikke! Ikke før nu, da det blev nødvendigt – for din egen skyld. Skulde jeg ha’ betrod dig alt dette her, – så måtte jeg jo også ha’ betrod dig – det uudsigelige. 
ELLIDA.
But I could not; not till it became necessary for your own sake. If I had confided in you I should also have had to confide to you the unutterable. 
房格尔
说不出口的事? 
ELLIDA
Képtelen voltam rá! Eddig a pillanatig, amíg a te érdekedben rá nem kényszerültem. Ha mindent megvallok neked, meg kellett volna vallanom a kimondhatatlant is. 
WANGEL.
Det uudsigelige –? 
WANGEL.
Unutterable? 
艾梨达
(闪烁其词)算了,算了,别问了!我再问你一件事,我的话就完了。房格尔,咱们怎么解释关于咱们孩子的眼睛的疑团? 
WANGEL
A kimondhatatlant? 
ELLIDA
(afværgende).
Nej, nej, nej! Spør’ ikke! Bare en eneste ting til. Så ikke mere. – Wangel, – hvorledes skal vi grunde ud – dette gådefulde med barnets øjne –? 
ELLIDA.
No, no, no! Do not ask. Only one thing, nothing more. Wangel, when shall we understand that mystery of the boy’s eyes? 
房格尔
亲爱的艾梨达,我告诉你,那完全是你脑子里的幻想。咱们孩子的眼睛跟平常的孩子的完全一样。 
ELLIDA
Nem, nem, kérlek, ne! Ne kérdezd! Csak még egyet. Aztán már semmi mást... Wangel, mi magyarázza meg a gyerek szemének titkát? 
WANGEL.
Kære, velsignede Ellida, jeg forsikrer dig, at det var bare en indbildning af dig. Barnet havde akkurat samme slags øjne sorn andre normale børn. 
WANGEL.
My dear love, Ellida, I assure you it was only your own fancy. The child had exactly the same eyes as other normal children have. 
艾梨达
不,不一样!你怎么会看不出来?他的眼睛跟着海变颜色。要是海峡里风和日暖,波平浪静,孩子的眼神也就明亮安静。要是海里起了风暴,他的眼睛也跟着变了样儿。也许你没看见,我可看得清清楚楚。 
WANGEL
Kedves, drága, drága Ellida, hidd el, az csak a te képzeletedben élt. Olyan volt a szeme, mint a többi egészséges gyereké. 
ELLIDA.
Nej, det havde ikke! At du ikke kunde se det! Barnets øjne skifted farve efter sjøen. Lå fjorden i solskinsstille, så var øjnene derefter. I stormvejr også. – Å, jeg så det nok, jeg, om ikke du så det. 
ELLIDA.
No, he had not. And you could not see it! The child’s eyes changed colour with the sea. When the fjord lay bathed in sunshine, so were his eyes. And so in storm. Oh, I saw it, if you did not! 
房格尔
(附和她)嗯,也许是吧。即使真是如此,又怎么样呢? 
ELLIDA
Nem, nem olyan volt. Ó, te miért nem láttad? Úgy változott a színe, mint a tengeré. Ha a fjord napfényes nyugalomban pihent, a szeme is olyan volt. Viharban a vihart tükrözte. Én láttam, ha te nem is láttad. 
WANGEL
(eftergivende).
Hm, – lad så være da. Men selv om så var? Hvad så? 
WANGEL
(humouring her).
Maybe. But even if it were true, what then? 
艾梨达
(挨近他一点,低声)我从前看见过像那样的眼睛。 
WANGEL
(ráhagyja)
Hm... Lehet. De ha így is volt? Miért fontos ez? 
ELLIDA
(sagte og nærmere).
Jeg har set slige øjne før. 
ELLIDA
(in lower voice, and coming nearer).
I have seen such eyes before. 
房格尔
什么时候?在什么地方? 
ELLIDA
(halkan, közeledve)
Én már láttam ezt a szemet. 
WANGEL.
Når? Og hvor –? 
WANGEL.
Well? Where? 
艾梨达
十年以前,在布拉特海茂。 
WANGEL
Mikor? Hol? 
ELLIDA.
Ude på Bratthammeren. For ti år siden. 
ELLIDA.
Out at Bratthammeren, ten years ago. 
房格尔
(倒退一步)你说什么? 
ELLIDA
Kint a Bratthammeren. Tíz esztendeje. 
WANGEL
(viger et skridt).
Hvad skal dette –! 
WANGEL
(stepping back).
What does it mean? 
艾梨达(低声,身子发抖)孩子的眼睛长得跟那陌生人的一样。 
WANGEL
(egy lépést hátrál)
Mit jelentsen ez? 
ELLIDA
(hvisker bævende).
Barnet havde den fremmede mands øjne. 
ELLIDA
(whispers, trembling).
The child had the strange man’s eyes. 
房格尔
(禁不住一声叫喊)艾梨达! 
ELLIDA
(remegve, suttogva)
A gyerek szeme az idegen szeme volt. 
WANGEL
(skriger uvilkårligt).
Ellida –! 
WANGEL
(cries out reluctantly).
Ellida! 
艾梨达
(无可奈何地双手紧搭在头上)现在你该明白了为什么我不愿意---也不敢跟你做夫妻!(她急忙转身,从右首飞奔下山) 
WANGEL
(önkéntelenül felkiált)
Ellida! 
ELLIDA
(slår i jammer hænderne sammen over hodet).
Nu må du vel forstå, hvorfor jeg aldrig mere vil, – aldrig mere tør leve med dig som din hustru!
(hun vender sig hurtigt og flygter ned over bakkerne til højre.)  
ELLIDA
(clasps her hands despairingly about her head).
Now you understand why I would not, why I dared not, live with you as your wife.
(She turns suddenly and rushes off over the heights.) 
房格尔
(赶紧追下去,在后喊叫)艾梨达!艾梨达!可怜的艾梨达! 
ELLIDA
(kétségbeesetten összecsapja a kezét a feje fölött)
Most már érted, ugye, hogy miért nem akarok úgy élni, miért nem szabad úgy élnem veled, mint a te asszonyod? (Gyorsan megfordul, és jobbra lemenekül a magaslatról) 
WANGEL
(iler efter hende og råber).
Ellida, – Ellida! Min stakkers ulykkelige Ellida! 
WANGEL
(hurrying after her and calling).
Ellida, Ellida! My poor unhappy Ellida! 
第三幕
(房格尔大夫花园远处一角。一片郁郁葱葱的古树把这地方遮得暗沉沉、潮阴阴的。右望可以看见一池死水的边缘。一道可以出入的矮篱沿着便道把花园跟后方的海峡隔开。在海峡外极远的去处,峰峦壁立,高耸入云。正是下午傍晚时候。) [(muid :: b11af4e0-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)][(tuid :: ea3a842a-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)] 
WANGEL
(kiáltva utána siet)
Ellida, Ellida, te szegény, boldogtalan Ellidám! 
TREDJE AKT
(En afsides liggende del af doktor Wangels have. Stedet er fugtigt, sumpigt og overskygget af store gamle trær. Til højre ses bredden af en skimlet dam. Et lavt åbent gærde skiller haven fra fodstien og fjorden i baggrunden. Længst tilbage fjeldrækkerne og tinderne hinsides fjorden. Det er sen eftermiddag, henimod aften.)
 
(Bolette sidder og syr på en stenbænk til venstre. På bænken ligger ei par bøger og en sykurv. Hilde og Lyngstrand, begge med fiskeredskaber, går ved bredden af dammen.)  
ACT III
(SCENE.--A more remote part of DOCTOR WANGEL’S garden. It is boggy and overshadowed by large old trees. To the right is seen the margin of a dank pond. A low, open fence separates the garden from the footpath, and the fjord in the background. Beyond is the range of mountains, with its peaks. It is afternoon, almost evening. 
BOLETTE sits on a stone seat, and on the seat lie some books and a work-basket. HILDE and LYNGSTRAND, both with fishing-tackle, walk along the bank of the pond.) 
(博列得坐在左首石座上做针线,身旁摆着两本书和一只针线篮儿。希尔达和凌格斯川都拿着钓具站在池边。) [(muid :: 25cb5b4a-c1f7-11e0-ab97-001cc4df1abe)][(tuid :: ea3add80-db96-11e0-ab97-001cc4df1abe)]  希尔达
(向凌格斯川做手势)别动。我瞅见那儿有条大的。 
HARMADIK FELVONÁS
Wangelék kertjének távolabbi zuga. Nedves, mocsaras hely, hatalmas, öreg fák árnyékolják. Jobbra hínáros tó széle látszik. A háttérben alacsony, ritkás kerítés választja el a kertet a gyalogösvénytől és a fjordtól. Távol, túl a fjordon hegyláncok és hegyormok látszanak. Estébe hajló késő délután.  
Bolette baloldalt egy kőpadon ül, és varrogat. A padon néhány könyv, varrókosár. Hilde és Lyngstrand horgászfelszereléssel a tó partján járkál 
HILDE
(gør tegn til Lyngstrand).
Stå stille! Der ser jeg en stor en. 
HILDE
(making a sign to lyngstrand).
I can see a large one. 
凌格斯川
(顺着方向看)在哪儿? 
HILDE
(jelt ad Lyngstrandnak)
Maradjon nyugton! Ott látok egy jó nagyot! 
LYNGSTRAND
(ser efter).
Hvor står den henne? 
LYNGSTRAND
(looking).
Where? 
希尔达
(用手指)在那儿,你看不见吗?哎,又是一条!(从树林里望过去)嗨,他过来把鱼儿吓跑了! 
LYNGSTRAND
(odanéz)
Hol? 
HILDE
(peger).
Kan De ikke se – der nede står den. Og se der! Der er, Guds død, en til! (ser hen mellem træerne.) Uh, – nu kommer han og skræmmer dem for os! 
HILDE
(pointing).
Can’t you see? He’s down there. Good gracious! There’s another! (Looks through the trees.) Out there. Now he’s coming to frighten him away! 
博列得
(抬头看)谁来了? 
HILDE
(mutatja)
Hát nem látja?... Ott lenn! És nézze csak, ott! Hű, a mindenit, ott is van egy! (A fák mögé néz) Juj, ez meg pont erre csörtet, és elriasztja őket. 
BOLETTE
(ser op).
Hvem kommer? 
BOLETTE
(looking up).
Who’s coming? 
希尔达
小姐——,你的老师! 
BOLETTE
Ki csörtet erre? 
HILDE.
Din overlærer, mor! 
HILDE.
Your tutor, Miss! 
博列得
我的? 
HILDE
A te főgimnáziumi tanár urad, aranyom! 
BOLETTE.
Min –? 
BOLETTE.
Mine? 
希尔达
可不是你的吗。谢谢老天,他没教过我!(阿恩霍姆从右首树林里走来。) 
BOLETTE
Az enyém? 
HILDE.
Ja, min har han, så gu’, aldrig været.
(Overlærer Arnholm, fra højre, kommer frem mellem træerne.)  
HILDE.
Yes. Goodness knows he never was mine.
(ARNHOLM enters from between the trees.) 
阿恩霍姆
现在池子里有鱼吗? 
HILDE
Hála a Teremtőnek, az enyém nem volt soha.
(Arnholm bukkan fel jobbra a fák között) 
ARNHOLM.
Er der kommet fisk i dammen nu? 
ARNHOLM.
Are there fish in the pond now? 
希尔达
有,有几条很老的鲤鱼。 
ARNHOLM
Vannak halak a tóban? 
HILDE.
Ja, her går nogen svært gamle karudser. 
HILDE.
There are some very ancient carp. 
阿恩霍姆
那些老鲤鱼还活着? 
HILDE
Igen, akad benne néhány szörnyen vén kárász. 
ARNHOLM.
Nej, så de gamle karudserne er i live endnu? 
ARNHOLM.
No! Are the old carp still alive? 
希尔达
还活着。我告诉你,它们还挺硬朗呢。可是现在我们要把它们弄死几条。 
ARNHOLM
No nézd csak, még megvannak az öreg kárászok? 
HILDE.
Ja, de er sejge, de. Men nu skal vi vel se at få has på nogen af dem. 
HILDE.
Yes; they’re pretty tough. But now we’re going to try and get rid of some of them. 
阿恩霍姆
其实你们应该上海峡里钓鱼。 
HILDE
Igen, ezek szívósak. De most aztán egypárat elintézünk közülük. 
ARNHOLM.
De skulde da heller prøve ude på fjorden. 
ARNHOLM.
You’d better try out there at the fjord. 
凌格斯川
不,这池子---这池子也许可以说更有神秘味儿。 
ARNHOLM
Nem lenne jobb, ha kint próbálnák meg a fjordban? 
LYNGSTRAND.
Nej, dammen – den er ligesom mere hemmelighedsfuld at kalde for. 
LYNGSTRAND.
No; the pond is--well--so to say--more mysterious. 
希尔达
对了,这儿的魔力大一点。阿恩霍姆先生,你是不是刚洗过海水澡? 
LYNGSTRAND
Nem, a tó bizonyos mértékig titokzatosabb, ahogy mondani szokás. 
HILDE.
Ja, her er det mere spændende. – Har De været i sjøen nu? 
HILDE.
Yes; it’s fascinating here. Have you been in the sea? 
阿恩霍姆
一点不错。我刚从浴场来。 
HILDE
Igen, itt izgatóbb. Most jött a vízből? 
ARNHOLM.
Netop. Jeg kommer lige fra badehuset. 
ARNHOLM.
Yes; I’ve come straight from the baths. 
希尔达
你大概只敢待在圈子里头吧? 
ARNHOLM
Éppen most. Egyenesen a fürdőből jövök. 
HILDE.
De holdt Dem vel inde i kummen da? 
HILDE.
I suppose you kept in the enclosure? 
阿恩霍姆
对了,我不大会游泳。 
HILDE
Biztosan csak a medencében úszkált, ugye? 
ARNHOLM.
Ja, jeg er ikke nogen særdeles svømmer. 
ARNHOLM.
Yes; I’m not much of a swimmer. 
希尔达
你会仰着身子游泳吗? 
ARNHOLM
Igen, nem vagyok különösebben jó úszó. 
HILDE.
Kan De svømme på ryggen? 
HILDE.
Can you swim on your back? 
阿恩霍姆
不会。 
HILDE
Háton úszni tud? 
ARNHOLM.
Nej. 
ARNHOLM.
No. 
希尔达
我会。(向凌格斯川)咱们上对岸去试试。(他们沿着池子从右下) 
ARNHOLM
Nem. 
HILDE.
Jeg kan. (til Lyngstrand ) Lad os prøve der borte på den andre siden.
(de går langsmed dammen ud til højre.)  
HILDE.
I can. (To LYNGSTRAND.) Let’s try out there on the other side.
(They go off along the pond.) 
阿恩霍姆
(走近博列得)博列得,你一个人在这儿? 
HILDE
Én igen. (Lyngstrandhoz) Próbáljuk meg ott feljebb, a másik parton. (A tó mentén elmennek jobbra) 
ARNHOLM
(går nærmere hen til Bolette).
Sidder De så alene, De, Bolette? 
ARNHOLM
(coming closer to bolette).
Are you sitting all alone here, Bolette? 
博列得
对了,我常是一个人待着。 
ARNHOLM
(közelebb megy Bolettéhez)
Ön itt üldögél egyedül, Bolette? 
BOLETTE.
Å ja, det gør jeg som oftest. 
BOLETTE.
Yes; I generally do. 
阿恩霍姆
你母亲不在花园里吗? 
BOLETTE
Igen, rendszerint így szoktam. 
ARNHOLM.
Er ikke Deres mor her nede i haven? 
ARNHOLM.
Isn’t your mother down here in the garden? 
博列得
不在。大概她跟父亲在外头散步呢。 
ARNHOLM
A mamája nincs a kertben? 
BOLETTE.
Nej. Hun er visst ude og går1 med far. 
BOLETTE.
No--she’s sure to be out with father. 
阿恩霍姆
今天下午她身体怎么样? 
BOLETTE
Nincs. Azt hiszem, elment a papával. 
ARNHOLM.
Hvorledes står det til med hende i eftermiddag? 
ARNHOLM.
How is she this afternoon? 
博列得
我不大清楚。我忘了问她。 
ARNHOLM
Hogy érezte magát ma délután a mama? 
BOLETTE.
Jeg véd ikke rigtig. Jeg glemte at spørge efter. 
BOLETTE.
I don’t quite know. I forgot to ask. 
阿恩霍姆
那两本是什么书? 
BOLETTE
Nem tudom. Elfelejtettem megkérdezni tőle. 
ARNHOLM.
Hvad er det for bøger, De har der? 
ARNHOLM.
What books have you there? 
博列得
一本是植物学,一本是地理。 
ARNHOLM
Miféle könyvek ezek itt? 
BOLETTE.
Å, den ene er sådant noget om plantelære. Og den anden er en jordbeskrivelse. 
BOLETTE.
The one’s something about botany. And the other’s a geography. 
阿恩霍姆
你爱看那种书吗? 
BOLETTE
Az egyik amolyan növénytani könyv, a másik földrajz. 
ARNHOLM.
Læser De gerne den slags ting? 
ARNHOLM.
Do you care about such things? 
博列得
有工夫的时候爱看。当然,我得尽先料理家务。 
ARNHOLM
Szívesen olvas ilyeneket? 
BOLETTE.
Ja, når jeg kan få tid til det, så –. Men husstellet må jeg jo først og fremst ta’ mig af. 
BOLETTE.
Yes, if only I had time for it. But, first of all, I’ve to look after the housekeeping. 
阿恩霍姆
你母亲---继母---不帮你料理吗? 
BOLETTE
Igen, ha van rá időm. Mert először és mindenekelőtt a háztartásról kell gondoskodnom. 
ARNHOLM.
Men hjælper ikke Deres mor – Deres stedmor – hjælper ikke hun Dem med det? 
ARNHOLM.
Doesn’t your mother help you--your stepmother--doesn’t she help with that? 
博列得
不,这是我的事。父亲单身过日子那两年工夫是我给他料理家务,从此以后就成了老例啦。 
ARNHOLM
A kedves mama... a mostohaanyja nem segít magának? 
BOLETTE.
Nej, det ligger til mig. Jeg måtte jo stå for det i de to år, far var alene. Og så er det ble’t ved det sidenefter også. 
BOLETTE.
No, that’s my business. Why, I saw to that during the two years father was alone. And so it has been since. 
阿恩霍姆
可是你还是那么喜欢看书? 
BOLETTE
Nem. Ez az én dolgom. Hiszen a két esztendő alatt is, amíg a papa egyedül volt, nekem kellett vezetnem a háztartást. És ez azóta is így van. 
ARNHOLM.
Men lige stor læselyst har De altså fremdeles. 
ARNHOLM.
But you’re as fond as ever of reading. 
博列得
对了,凡是有用的书,只要抓得到手,我都爱看。一个人总想知道点儿世界大事。我们的生活跟外面的事完全或者几乎完全隔绝了。 
ARNHOLM
De ugye most is ugyanolyan nagy kedvvel olvas, mint azelőtt? 
BOLETTE.
Ja, jeg læser, hvad jeg kan få fat på af nyttige bøger. En vil jo gerne vide lidt besked om verden. For her lever vi jo så rent udenfor alt det, som til er. Ja, næsten da. 
BOLETTE.
Yes, I read all the useful books I can get hold of. One wants to know something about the world. For here we live so completely outside of all that’s going on--or almost. 
阿恩霍姆
博列得,别这么说。 
BOLETTE
Igen, minden hasznos könyvet elolvasok, amit meg tudok szerezni. Szeretném tudni, mi van a világban. Hiszen itt olyan távol élünk mindentől. 
ARNHOLM.
Men, kære Bolette, sig dog ikke det. 
ARNHOLM.
Now don’t say that, dear Bolette. 
博列得
我要这么说。我觉得我们的生活跟池子里的鲤鱼没多大分别。海峡离它们那么近,成群结队的海鱼在外头悠悠荡荡,来来往往,然而这些安分驯良的家鱼却一点儿不知道,也没法参加。 
ARNHOLM
De kedves Bolette, ne mondjon már ilyet! 
BOLETTE.
Å jo. Jeg synes ikke, vi lever synderlig anderledes, vi, end karudserne nede i dammen der. Fjorden har de så lige ind på sig og der stryger de store vilde fiskestimene ud og ind. Men det får de stakkers tamme husfiskene ikke vide nogen ting om. Og der får de aldrig være med. 
BOLETTE.
Yes! I think we live very much as the carp down there in the pond. They have the fjord so near them, where the shoals of wild fishes pass in and out. But the poor, tame house-fishes know nothing, and they can take no part in that. 
阿恩霍姆
我想,即使它们能上外头海峡里去,对它们也不会有好处。 
BOLETTE
Ugyan miért ne? Úgy érzem, mi nem élünk másképp, mint azok a kárászok ott lent a tóban. Közvetlen közelükben van a fjord, ahol csak úgy rajzanak ki-be csapatostól a nagy, vad halak. De ezek a szegény, jámbor háziállatok nem tudnak erről semmit. Nem vehetnek benne részt soha. 
ARNHOLM.
Jeg tror ikke heller, det vilde bekomme dem videre bra’, om de slap ud der. 
ARNHOLM.
I don’t think it would fare very well with them if they could get out there. 
博列得
我想它们好歹总该试一试。 
ARNHOLM
Nem hinném, hogy különösképpen jót tenne nekik, ha kisurrannának oda. 
BOLETTE.
Å, det fik næsten være det samme, synes jeg. 
BOLETTE.
Oh! it would be much the same, I expect. 
阿恩霍姆
再说,你们在此地也不能算跟外面完全隔绝啊。至少在夏天不能这么说。目前,这地方也说得上是个世界生活的局部中心---人物潮流的集合点。 
BOLETTE
Ez már teljesen mindegy. 
ARNHOLM.
For resten kan De da ikke sige, at man er sat så rent udenfor livet her. Ikke om sommeren i alle fald. Her er jo nu om dagene netop ligesom et slags mødested for verdenslivet. Næsten et knudepunkt – sådan i forbigående. 
ARNHOLM.
Moreover, you can’t say that one is so completely out of the world here--not in the summer anyhow. Why, nowadays this is quite a rendezvous for the busy world--almost a terminus for the time being. 
博列得
(含笑)你自己是潮流中的人物,说几句打趣我们的话挺容易。 
ARNHOLM
Egyébként nem mondhatja, hogy itt olyan nagyon távol esnének az élettől. Legalábbis nyáron nem. Hiszen éppen mostanában olyan ez a környék, mintha a nagyvilági élet találkahelye lenne. Szinte csomópont... átmenetileg. 
BOLETTE
(smiler).
Å ja, De, som selv er her bare sådan i forbigående, De har sagtens let nok for at gøre nar af os. 
BOLETTE.
Ah, yes! you who yourself are only here for the time being--it is easy for you to make fun of us. 
阿恩霍姆
我打趣你们?这是什么话? 
BOLETTE
(mosolyog)
Hát persze, ön, aki maga is csak átmenetileg van itt, ön könnyen nevethet rajtunk. 
ARNHOLM.
Gør jeg nar –? Hvor falder De på det? 
ARNHOLM.
I make fun? How can you think that? 
博列得
你要知道,什么世界生活的中心,什么人物潮流的集合点,这些话你无非是从本地人那儿听来的。他们老爱说那一套。 
ARNHOLM
Nevethetek... hogy jut ilyesmi az eszébe? 
BOLETTE.
Jo, for alt dette her om mødested og knudepunkt for verdenslivet, det er noget, som De har hørt folk i byen sige. Ja, for de bruger at sige sådant noget. 
BOLETTE.
Well, all that about this being a rendezvous, and a terminus for the busy world--that’s something you’ve heard the townsfolk here saying. Yes--they’re in the habit of saying that sort of thing. 
阿恩霍姆
对了,老实说,我也看出来了。 
BOLETTE
Ezt az egész mesét a találkahelyről meg a nagyvilági élet csomópontjáról csak a városban hallhatta. Ott használnak ilyen nagy szavakat. 
ARNHOLM.
Ja, oprigtig talt, så har jeg lagt mærke til det. 
ARNHOLM.
Well, frankly, I’ve noticed that, too. 
博列得
其实在我们这些长住在这儿的人看起来,那套话一句也靠不住。你想,四面八方的游客为了要去看夏季的夜半太阳从我们这儿经过,这对于我们有什么好处?又轮不到我们参加。我们没有眼神看夜半太阳。我们只能安分守己,钻在鲤鱼池里消磨日子。 
ARNHOLM
Igen, őszintén megvallva én is észrevettem. 
BOLETTE.
Men der er jo ikke et sandt ord i det i grunden. Ikke for os, som lever her til stadig. Hvad nytter det os, at den store fremmede verden kommer her forbi for at rejse op og se på midnatssolen? Vi selv får jo ikke være med på det. Vi får såmæn ikke se nogen midnatssol. Å nej, vi får nok pent leve livet her i vor karudsdam. 
BOLETTE.
But really there’s not an atom of truth in it. Not for us who always live here. What good is it to us that the great strange world comes hither for a time on its way North to see the midnight sun? We ourselves have no part in that; we see nothing of the midnight sun. No! We’ve got to be good, and live our lives here in our carp pond. 
阿恩霍姆
(挨着她坐下)亲爱的博列得,老实告诉我,你在家里待着,心里是不是有一桩日夜盼望的事情。 
BOLETTE
A valóságban egyetlen szó sem igaz ebből. Legalábbis számunkra, akik állandóan itt élünk. Mi hasznunk abból, ha az idegen nagyvilág, úton északnak, az éjféli nap csodájára, elhalad erre? Hiszen mi nem tarthatunk velük! Mi nem bámulhatjuk az éjféli napot! Nekünk itt kell leélnünk az életünket, szépen, illedelmesen, a mi halastavunkban. 
ARNHOLM
(sætter sig hos hende).
Sig mig en gang, kære Bolette, – er der ikke, mon tro, et eller andet, – noget bestemt, mener jeg, som De går her hjemme og længter efter? 
ARNHOLM
(sitting down by her).
Now tell me, dear Bolette, isn’t there something or other--something definite you are longing for? 
博列得
嗯,也许有吧。 
ARNHOLM
(leül Bolette mellé)
Mondja meg őszintén, kedves Bolette, van-e valami, úgy értem, valami meghatározott dolog, amire szívből vágyódik? 
BOLETTE.
Å jo, det kunde nok være. 
BOLETTE.
Perhaps. 
阿恩霍姆
那么是什么呢?你盼望的是什么事? 
BOLETTE
Ó, igen, lenne. 
ARNHOLM.
Og hvad er så det egentlig for noget? Hvad er det, De går og længter efter? 
ARNHOLM.
What is it, really? What is it you are longing for? 
博列得
主要是盼望离开这儿。 
ARNHOLM
És tulajdonképpen mi az? Mi az, amire annyira vágyódik? 
BOLETTE.
Mest efter at få komme ud. 
BOLETTE.
Chiefly to get away. 
阿恩霍姆
那是最主要的吗? 
BOLETTE
Elmenni innen... mindenekelőtt. 
ARNHOLM.
Det altså først og fremst? 
ARNHOLM.
That above all, then? 
博列得
是的。其实是想再多学点东西,对于一般事物多得一点深切的了解。 
ARNHOLM
Tehát erre vágyódik a legjobban? 
BOLETTE.
Ja. Og så efter at få lære noget mere. At få vide noget rigtig om alle ting. 
BOLETTE.
Yes; and then to learn more. To really know something about everything. 
阿恩霍姆
我教你念书的时候,你父亲常说要让你进大学。 
BOLETTE
Igen. Aztán szeretném, ha valamivel többet tanulhatnék. Ha jobban kiismerhetném magam a világban. 
ARNHOLM.
I den tid, jeg læste med Dem, sa’ Deres far ofte, at De skulde få lov til at studere. 
ARNHOLM.
When I used to teach you, your father often said he would let you go to college. 
博列得
对了。唉,可怜的爸爸,他说的话可真不少。可是到了动手做的时候,那就---。爸爸没有魄力。 
ARNHOLM
Annak idején, amikor itt tanítottam, az apja gyakran mondogatta, hogy folytathatja majd a tanulmányait. 
BOLETTE.
Å ja, stakkers far, – han siger så meget. Men når det kommer til stykket, så –. Der er ikke nogen rigtig fremfærd i far. 
BOLETTE.
Yes, poor father! He says so many things. But when it comes to the point he--there’s no real stamina in father. 
阿恩霍姆
不幸你说对了,你说不上魄力。可是你跟他谈过这件事没有?认真逼过他没有? 
BOLETTE
Ó, igen, szegény papa... sok mindent megígér. De ha aztán komolyra fordul, akkor... nincs benne elég lendület. 
ARNHOLM.
Nej, desværre, det har De ret i. Der er ikke egentlig det. Men har De da nogensinde talt med ham om den sag? Sådan rigtig alvorligt og indtrængende? 
ARNHOLM.
No, unfortunately you’re right there. He has not exactly stamina. But have you ever spoken to him about it--spoken really earnestly and seriously? 
博列得
那倒还说不上。 
ARNHOLM
Nincs. Ebben, sajnos, igaza van. A lendület valóban hiányzik belőle. De beszélt vele azóta erről? Amúgy komolyan és behatóan? 
BOLETTE.
Nej, det har jeg egentlig ikke gjort heller. 
BOLETTE.
No, I’ve not quite done that. 
阿恩霍姆
博列得,你应该认真跟他谈谈,别等到太迟了。你究竟为什么不谈呢? 
BOLETTE
Nem, ezt tulajdonképpen én sem tettem meg. 
ARNHOLM.
Men, véd De hvad, det skulde De dog virkelig gøre. Før det blir for sent, Bolette. Hvorfor gør De ikke det? 
ARNHOLM.
But really you ought to. Before it is too late, Bolette, why don’t you? 
博列得
也许是因为我也没有魄力。在这上头,我也许像我爸爸。 
ARNHOLM
Pedig ezt igazán meg kell tennie. Amíg nem késő, Bolette. Miért nem teszi meg, mi az akadálya? 
BOLETTE.
Å, det er vel fordi der ikke er nogen rigtig fremfærd i mig heller, kan jeg tro. Det er visst noget, jeg har efter far. 
BOLETTE.
Oh! I suppose it’s because there’s no real stamina in me either. I certainly take after father in that. 
阿恩霍姆
呃哼---你说这话是不是冤屈了自己? 
BOLETTE
Úgy hiszem, bennem sincs igazi lendület. Bizonyára a papától örököltem. 
ARNHOLM.
Hm, – mon tro De ikke gør Dem selv uret der? 
ARNHOLM.
Hm--don’t you think you’re unjust to yourself there? 
博列得
不幸我并没冤屈自己。爸爸也没工夫想到我和我的前途---并且他也不大愿意想。这些事情他能摆开总想摆开。他的心思全都在艾梨达身上。 
ARNHOLM
Hm. Nem igazságtalan egy kissé magához? 
BOLETTE.
Å nej, desværre. Og så har jo far så liden tid til at tænke på mig og min fremtid. Liden lyst har han også til det. Sligt noget skyder han helst ifra sig, når han bare kan. For han er jo så rent optaget af Ellida – 
BOLETTE.
No, unfortunately. Besides, father has so little time for thinking of me and my future, and not much desire to either. He prefers to put such things away from him whenever he can. He is so completely taken up with Ellida. 
阿恩霍姆
在谁身上?怎么---? 
BOLETTE
Jaj, sajnos, nem. Aztán meg a papának olyan kevés ideje van arra, hogy velem meg a jövőmmel törődjék. Kedve is kevés van hozzá. Az ilyesmit lehetőleg elkerüli. Mert Ellida annyira igénybe veszi, hogy... 
ARNHOLM.
Af hvem –? Hvorledes –? 
ARNHOLM.
With whom? What? 
博列得
我意思是说,爸爸跟我继母---(不说下去)。你知道,爸爸跟继母有他们自己的生活。 
ARNHOLM
Kicsoda? Hogy mondja? 
BOLETTE.
Jeg mener, at han og min stedmor –. (afbrydende.) Far og mor har jo sit for sig selv, kan De skønne. 
BOLETTE.
I mean that he and my stepmother--(breaks off). Father and mother suffice one another, as you see. 
阿恩霍姆
那你不是更应该打主意出门吗。 
BOLETTE
Úgy értem, hogy ő és a mostohaanyám... (hangot vált) Tudja, a papa és a mama is éppen eléggé el van foglalva önmagával. 
ARNHOLM.
Nå, desto bedre vilde det da være, om De så til at komme væk fra dette her. 
ARNHOLM.
Well, so much the better if you were to get away from here. 
博列得
话是不错,然而我又觉得好像我不应该出门---不应该离开爸爸。 
ARNHOLM
Akkor még csak jobban tenné, ha szabadulni próbálna az itteni körülményektől. 
BOLETTE.
Ja, men jeg synes ikke, jeg har ret til det heller. Ikke til at forlade far. 
BOLETTE.
Yes; but I don’t think I’ve a right to; not to forsake father. 
阿恩霍姆
亲爱的博列得,反正早晚你总得离开父亲啊。既然如此,那你又何必拖延日子呢? 
BOLETTE
Ez igaz, de úgy érzem, nincs hozzá jogom. Nincs jogom elhagyni a papát. 
ARNHOLM.
Men, kære Bolette, det blir De jo nødt til engang alligevel. Derfor så synes jeg, at De jo før jo heller – 
ARNHOLM.
But, dear Bolette, you’ll have to do that sometime, anyhow. So it seems to me the sooner the better. 
博列得
对,恐怕也没有别的办法。当然,我也应该为自己设想,好歹找个事情做做。将来爸爸一死,我就没有依靠了。唉,可怜的爸爸,一想起要离开他,我就担心。 
ARNHOLM
Ugyan, kedves Bolette, egyszer úgyis meg kell tennie. Az a véleményem, minél előbb, annál jobb. 
BOLETTE.
Ja, der blir vel ikke andet for. Jeg må jo tænke på mig selv også. Søge at komme ind i en eller anden stilling. Når far engang falder fra, så har jeg jo ingen, jeg kan holde mig til. – Men stakkers far, – jeg gruer for at rejse fra ham. 
BOLETTE.
I suppose there is nothing else for it. After all, I must think of myself, too. I must try and get occupation of some sort. When once father’s gone, I have no one to hold to. But, poor father! I dread leaving him. 
阿恩霍姆
担心? 
BOLETTE
Igen, valószínűleg nem is marad más hátra. Magammal is törődnöm kell. Valami állás után kell néznem. Ha a papa már nem lesz, nincs kiért maradnom. De attól, hogy szegény papát elhagyjam, attól rettegek... 
ARNHOLM.
Gruer –? 
ARNHOLM.
Dread? 
博列得
是的,为爸爸担心。 
ARNHOLM
Retteg? 
BOLETTE.
Ja, for fars egen skyld. 
BOLETTE.
Yes, for father’s sake. 
阿恩霍姆
嗳呀,还是有你继母吗?她还是跟你父亲在一块儿。 
BOLETTE
Igen, őmiatta. 
ARNHOLM.
Men, Herregud, Deres stedmor da? Hun blir jo hos ham. 
ARNHOLM.
But, good heavens! Your stepmother? She is left to him. 
博列得
话是不错。然而从前妈妈很会安排的事情继母都不会安排。好些事情她都看不见---也许是不愿意看---也许是不放在心上。我简直不知道怎么说才好。 
ARNHOLM
Az istenért! És a mostohaanyja? Ő mellette marad! 
BOLETTE.
Ja, det er jo så. Men hun er slet ikke skikket til alt det, som mor havde sådant et godt greb på. Der er så mangt og meget, som denne her ikke ser. Eller som hun kanske ikke vil se, – eller ikke bryr sig om. Jeg véd ikke, hvilken af delene det er. 
BOLETTE.
That’s true. But she’s not in the least fit to do all that mother did so well. There is so much she doesn’t see, or that she won’t see, or that she doesn’t care about. I don’t know which it is. 
阿恩霍姆
嗯,我想我明白你的意思了。 
BOLETTE
Persze, hogyne. Csakhogy ő nem olyan járatos azokban a dolgokban, amelyekben az én anyám mindig feltalálta magát. Sok minden van, amit ő meg sem lát, vagy amit talán meg sem akar látni, de az is lehet, hogy közömbös neki. Nem tudom, mi ez tulajdonképpen. 
ARNHOLM.
Hm, – jeg tror nok, jeg forstår, hvad De sigter til. 
ARNHOLM.
Um, I think I understand what you mean. 
博列得
爸爸真可怜,在有些事情上头他自己没主见。这一点大概你也看出来了。他的工作不够忙,有时候太闲。继母又一点儿都不会帮他想办法。然而一半也要怪爸爸自己。 
ARNHOLM
Hm. Azt hiszem, értem már, mire gondol. 
BOLETTE.
Stakkers far, – han er svag i enkelte stykker. De har kanske selv mærket det. Forretninger har han jo heller ikke nok af til at fylde tiden ud. Og så det, at hun er så rent ude af stand til at støtte ham. – Det har han nu for resten visst selv nogen skyld i. 
BOLETTE.
Poor father! He is weak in some things. Perhaps you’ve noticed that yourself? He hasn’t enough occupation, either, to fill up his time. And then she is so thoroughly incapable of helping him; however, that’s to some extent his own fault. 
阿恩霍姆
怎么呢? 
BOLETTE
Szegény papa, bizony vannak gyenge pontjai. Talán már maga is észrevette. Dolga sincs annyi, hogy minden idejét kitöltse. A mostohaanyám pedig képtelen arra, hogy a támasza legyen. Ennek persze részben maga a papa az oka. 
ARNHOLM.
Hvorledes det, tror De? 
ARNHOLM.
In what way? 
博列得
爸爸喜欢看他周围的人老带着笑脸儿。他说,居家过日子必须要欢畅快乐。所以我担心他常给继母吃那些药,日子长了,对她不会有好处。 
ARNHOLM
Hogy értsem ezt? 
BOLETTE.
Å, far vil nu altid så gerne se glade ansigter omkring sig. Der skal være solskinsvejr og fornøjelighed i huset, siger han. Derfor er jeg ræd, han mangen gang lar hende få medicin, som hun slet ikke har godt af i længden. 
BOLETTE.
Oh! father always likes to see happy faces about him. There must be sunshine and joy in the house, he says. And so I’m afraid he often gives her medicine which will do her little good in the long run. 
阿恩霍姆
你当真这么想吗? 
BOLETTE
A papa csak akkor elégedett, ha állandóan vidám arcokat lát maga körül. “Járja be napfény és öröm a házat” - mondja. Ezért attól tartok, olyan gyógyszert ad a mostohaanyámnak, amely idővel megárthat neki. 
ARNHOLM.
Tror De virkelig det. 
ARNHOLM.
Do you really think that? 
博列得
是啊,我没法撇开这念头。继母的举动有时候很古怪。然而要我老在家里待下去也实在不好过,你说是不是?其实,对于爸爸一点儿好处都没有,并且我也不能不想到自己的责任。 
ARNHOLM
Ezt komolyan gondolja? 
BOLETTE.
Ja, jeg kan ikke komme bort fra den tanke. For hun er så underlig iblandt. (heftig.) Men er det så ikke ubilligt, at jeg skal bli’ ved at gå her hjemme! Det er jo i grunden ikke til nogen verdens nytte for far. Og jeg har da også pligter imod mig selv, synes jeg. 
BOLETTE.
Yes; I can’t get rid of the thought. She is so odd at times. (Passionately.) But isn’t it unjust that I should have to stay at home here? Really it’s not of any earthly use to father. Besides, I have a duty towards myself, too, I think. 
阿恩霍姆
亲爱的博列得,我告诉你,这件事咱们必须仔细谈一谈。 
BOLETTE
Nem tudok szabadulni a gondolattól. Ellida néha olyan különösen viselkedik. (Hevesen) Nem jogos, nem igazságos, hogy állandóan itt kuksoljak a házban! Végül is a papának semmi haszna sincs ebből! Azt hiszem, magammal szemben is vannak kötelességeim! 
ARNHOLM.
Véd De hvad, kære Bolette, – disse sager skal vi to tale nærmere om. 
ARNHOLM.
Do you know what, Bolette? We two must talk these matters over more carefully. 
博列得
谈也没多大用处。我大概是个命里注定的鲤鱼池里过日子的人。 
ARNHOLM
Kedves Bolette, ezeket a dolgokat alaposan meg kell beszélnünk egymással. 
BOLETTE.
Å, det nytter visst ikke stort. Jeg er vel skabt til at bli’ her i karudsdammen, kan jeg tro. 
BOLETTE.
Oh! That won’t be much use. I suppose I was created to stay here in the carp pond. 
阿恩霍姆
绝不是命里注定的。这完全在于你自己。 
BOLETTE
Az ugyan nem sokat segíthet rajtam! Azt hiszem, az én sorsom már csak az, hogy itt maradjak a halastóban. 
ARNHOLM.
Slet ikke. Det kommer ganske an på Dem selv. 
ARNHOLM.
Not a bit of it. It depends entirely upon yourself. 
博列得
(兴奋)真的吗? 
ARNHOLM
Micsoda gondolat! Minden csak magán múlik. 
BOLETTE
(livfuldt).
Siger De det? 
BOLETTE
(quickly).
Do you think so? 
阿恩霍姆
真的。你的命运完全而且只掌握在你自己手里。 
BOLETTE
(élénken)
Gondolja? 
ARNHOLM.
Ja, tro De mig. Det ligger helt og holdent i Deres egen hånd. 
ARNHOLM.
Yes, believe me, it lies wholly and solely in your own hands. 
博列得
哦,但愿如此!你是不是愿意在爸爸面前替我说句好话? 
ARNHOLM
Igen, higgyen nekem. Minden a maga kezében van. 
BOLETTE.
Å, gid jeg så sandt –! Vil De kanske lægge ind et godt ord for mig hos far? 
BOLETTE.
If only that were true! Will you perhaps put in a good word for me with father? 
阿恩霍姆
我当然愿意。可是,亲爱的博列得,首先我要跟你自己老老实实、痛痛快快地谈一谈。(向左探望)嘘!别让人家瞧出什么来。咱们改天再谈吧。(艾梨达从左上。她没戴帽子,可是头上和肩膀上蒙着一幅薄披肩。) 
BOLETTE
Ó, ha csak tudnék... Talán ha maga szólna a papának egy jó szót az érdekemben. 
ARNHOLM.
Det også. Men først og fremst vil jeg tale åbenhjertigt og uforbeholdent med Dem selv, kære Bolette. (ser ud til venstre.) Hys! Lad Dem ikke mærke med noget. Vi skal komme tilbage til det siden.
(Ellida kommer fra venstre. Hun er uden hat, kun med et stort tørklæde kastet over hodet og skuldrene.)  
ARNHOLM.
Certainly. But first of all I must speak frankly and freely with you yourself, dear Bolette. (looks out to the left.) Hush! don’t let them notice anything. We’ll speak of this later.
(ELLIDA enters from the left. She has no hat on, but a large shawl is thrown over her head and shoulders.) 
艾梨达
(兴奋紧张)这儿真凉爽!真舒服! 
ARNHOLM
Azt is megteszem. Elsősorban azonban magával szeretnék beszélni, kedves Bolette, nyíltan, kertelés nélkül. (Kitekint balra) Csendesen! Ne árulja el magát. Később még visszatérünk rá.
(Ellida jön balról, kalap nélkül, csak egy nagy, vállát is beborító kendőt dobott a fejére) 
ELLIDA
(i urolig livlighed).
Her er det godt! Her er det dejligt! 
ELLIDA
(with restless animation).
How pleasant it is here! How delightful it is here! 
阿恩霍姆
(站起来)你是不是出去散步了? 
ELLIDA
(túlhajtott élénkséggel)
Itt jó! Itt nagyszerű! 
ARNHOLM
(rejser sig).
Har De været ude at spadsere? 
ARNHOLM
(rising).
Have you been for a walk? 
艾梨达
是的,我跟房格尔走得又远又痛快。现在我们还要去坐船呢。 
ARNHOLM
(feláll)
Sétálni volt? 
ELLIDA.
Ja, en lang, lang herlig tur opover med Wangel. Og nu skal vi ud og sejle. 
ELLIDA.
Yes, a long, long lovely walk up there with Wangel. And now we’re going for a sail. 
博列得
你不坐会儿吗? 
ELLIDA
Igen, hosszú, hosszú, csodálatos sétát tettünk Wangellel, fent a hegyekben! Most pedig megyünk a vízre, vitorlázni! 
BOLETTE.
Vil du ikke sætte dig? 
BOLETTE.
Won’t you sit down? 
艾梨达
谢谢你。我不能坐。 
BOLETTE
Nem ülsz le egy kicsit? 
ELLIDA.
Nej tak. Ikke sidde. 
ELLIDA.
No, thanks; I won’t sit down. 
博列得
(在石座上挪一挪身子)这儿有的是地方。 
ELLIDA
Nem, köszönöm. Csak ülni nem. 
BOLETTE
(flytter sig på bænken).
For her er god plads. 
BOLETTE
(making room on seat).
Here’s a pleasant seat. 
艾梨达
(来回走动)不,不,我不能坐,我不能坐。 
BOLETTE
(a pad szélére csusszan)
Van itt hely elég. 
ELLIDA
(går omkring).
Nej, nej, nej. Ikke sidde. Ikke sidde. 
ELLIDA
(walking about).
No, no, no! I’ll not sit down--not sit down! 
阿恩霍姆
走这一趟对你确实有好处,好像把你的兴致提起来了。 
ELLIDA
(járkál)
Nem, nem, nem. Mindent, csak ülni nem. Ülni nem akarok. 
ARNHOLM.
Den turen har visst bekommet Dem vel. De ser så oplivet ud. 
ARNHOLM.
I’m sure your walk has done you good. You look quite refreshed. 
艾梨达
真是,我身子舒畅极了。心里说不出地快活!那么安全!那么安全---(向左远望)那儿开进来的是什么大轮船? 
ARNHOLM
Ez a séta határozottan jót tett magának. Látom, mennyire felfrissült. 
ELLIDA.
Å, jeg befinder mig så inderlig vel! Jeg føler mig så usigelig lykkelig! Så tryg! Så tryg –. (ser ud til venstre.) Hvad er det for et stort dampskib, som kommer der? 
ELLIDA.
Oh, I feel so thoroughly well--I feel so unspeakably happy. So safe, so safe! (Looking out to the left.) What great steamer is that coming along there? 
博列得
(起身远望)一定是那只英国大轮船。 
ELLIDA
Ó, nagyon jól érzem magam, nagyon, nagyon jól. És erősnek, olyan erősnek, magabiztosnak! (Balra, kifelé néz) Miféle nagy gőzhajó jön ott? 
BOLETTE
(rejser sig og ser ud).
Det må være det store engelske. 
BOLETTE
(rising, and also looking out).
It must be the large English ship. 
阿恩霍姆
它在浮标旁边抛锚了。它经常在这儿停靠吗? 
BOLETTE
(feláll, és kifelé néz)
Ez csak a nagy angol gőzös lehet. 
ARNHOLM.
Det lægger til ude ved tønden. Plejer det stoppe her? 
ARNHOLM.
It’s passing the buoy. Does it usually stop here? 
博列得
只停半点钟。它还要沿着海峡开进去。 
ARNHOLM
Lehorgonyoz a bójánál. Mindig kiköt ezen a helyen? 
BOLETTE.
Bare en halv times tid. Det skal længere indover i fjorden. 
BOLETTE.
Only for half an hour. It goes farther up the fjord. 
艾梨达
明天再开出去,开到汪洋大海里,一片海阔天空的世界。要是能跟它一块儿去多么好!可惜办不到!可惜办不到! 
BOLETTE
Csak egy félórára. Aztán megy tovább felfelé a fjordon. 
ELLIDA.
Og så udover igen – imorgen. Ud på det store åbne hav. Helt over havet. Tænk, – at få være med der! Den, som kunde det! Den, som bare kunde! 
ELLIDA.
And then sails away again tomorrow--away over the great open sea--right over the sea. Only think! to be with them. If one could. If only one could! 
阿恩霍姆
房格尔太太,你从来没走过长途海路吧? 
ELLIDA
De holnap visszajön. Aztán ki... ki a nyílt tengerre! A tengeren túlra! Ha ott lehetnék! Utazni! Ó, aki megteheti! Aki ezt megteheti! 
ARNHOLM.
Har De aldrig fåt gøre nogen større sjørejse, fru Wangel? 
ARNHOLM.
Have you never been any long sea voyage, Mrs. Wangel? 
艾梨达
从来没有。只有在海峡里走过几次短路。 
ARNHOLM
Wangelné asszony soha nem vett még részt nagyobb hajóúton? 
ELLIDA.
Aldrig nogensinde. Bare sådanne små farter her inde i fjordene. 
ELLIDA.
Never; only those little trips in the fjord here. 
博列得
(叹口气)唉,我们只能死守着这片干陆地。 
ELLIDA
Még soha életemben. Csak kis utazásokon, itt, a fjordok között. 
BOLETTE
(med et suk).
Å nej, vi får nok ta’ til takke med landjorden. 
BOLETTE
(with a sigh).
Ah, no! I suppose we must put up with the dry land. 
阿恩霍姆
好歹陆地总还是咱们的家啊。 
BOLETTE
(sóhajt)
Nekünk bizony csak a szárazföld marad. 
ARNHOLM.
Nå, der hører vi jo også egentlig hjemme. 
ARNHOLM.
Well, after all, that really is our home. 
艾梨达
我完全不信这话。 
ARNHOLM
Hiszen tulajdonképpen azon vagyunk otthon. 
ELLIDA.
Nej, det tror jeg slet ikke, at vi gør. 
ELLIDA.
No; I don’t think it is. 
阿恩霍姆
不信陆地是咱们的家? 
ELLIDA
Ez az, amiben nem hiszek. 
ARNHOLM.
Ikke på landjorden? 
ARNHOLM.
Not the land? 
艾梨达
对了,我不信。假使人类一起头就会在海面上---或者甚至于在海底---过日子,那么,到这时候咱们会比现在完善得多---比现在善良些、快活些。 
ARNHOLM
Nem a szárazföldön vagyunk otthon? 
ELLIDA.
Nej. Jeg tror ikke det. Jeg tror, at dersom menneskene bare fra først af havde vænnet sig til at leve sit liv på havet, – i havet kanske, – så vilde vi nu ha’ været ganske anderledes fuldkomne end vi er. Både bedre og lykkeligere. 
ELLIDA.
No; I don’t believe so. I think that if only men had from the beginning accustomed themselves to live on the sea, or in the sea perhaps, we should be more perfect than we are--both better and happier. 
阿恩霍姆
你当真那么想? 
ELLIDA
Nem, nem hiszem. Azt gondolom, hogy ha kezdettől azt szoktuk volna meg, hogy a tengeren vagy talán a tengerben töltsük az életünket, akkor sokkal tökéletesebb lenne az ember, mint amilyen most. Nemcsak jobb, de boldogabb is. 
ARNHOLM.
Tror De virkelig det? 
ARNHOLM.
You really think that? 
艾梨达
好歹这是我的理论。我常跟房格尔谈论这问题。 
ARNHOLM
Igazán ezt hiszi? 
ELLIDA.
Ja, jeg gad vide, om vi ikke vilde været det. Jeg har mangen gang talt med Wangel om dette her – 
ELLIDA.
Yes. I should like to know if we should not. I’ve often spoken to Wangel about it. 
阿恩霍姆
是吗!他怎么---? 
ELLIDA
Igen. Szeretném tudni, vajon nem voltunk-e valaha ilyenek? Wangellel már gyakran beszéltem erről. 
ARNHOLM.
Nå, og han –? 
ARNHOLM.
Well, and he? 
艾梨达
他觉得我的话也许有几分道理。 
ARNHOLM
És ő mit mond? 
ELLIDA.
Jo, han mener, det kunde kanske nok være. 
ELLIDA.
He thinks it might be so. 
阿恩霍姆
(开玩笑)谁知道呢?然而事到如今,已经来不及了。一开头咱们就走错了方向,变成了陆地动物,没变成海洋动物。从各方面看起来,现在恐怕来不及改正错误了。 
ELLIDA
Nem tartja lehetetlennek. 
ARNHOLM
(spøgende).
Nå, lad gå. Men sket er sket. Vi er da altså en gang for alle kommet på gal vej og er ble’t landdyr istedet for havdyr. Under alle omstændigheder er det visst nu for sent at rette på fejlen. 
ARNHOLM
(jestingly).
Well, perhaps! But it can’t be helped. We’ve once for all entered upon the wrong path, and have become land beasts instead of sea beasts. Anyhow, I suppose it’s too late to make good the mistake now. 
艾梨达
对了,这是伤心的老实话。我想,人类自己在本能上也有这种感觉---这种感觉又像忧愁,又像悔恨,在暗中跟人类纠缠。人类悲哀的根本原因就在这里。我觉得必然如此。 
ARNHOLM
(tréfálkozva)
Jó, nekem nincs kifogásom ellene. De ami történt, megtörtént. Egyszer s mindenkorra elpackáztuk a hivatásunkat, és tengeri állatok helyett szárazföldi állatok lettünk. Most már, sajnos, késő, nem tehetjük jóvá ezt a hibát. 
ELLIDA.
Ja, der siger De en sørgelig sandhed. Og jeg tror, at menneskene aner noget sådant selv. At de går og bærer på det, som på en lønlig anger og sorg. De kan tro mig, – deri er det, at menneskenes tungsind har sin dybeste grund. Jo, – tro De mig på det. 
ELLIDA.
Yes, you’ve spoken a sad truth. And I think men instinctively feel something of this themselves. And they bear it about with them as a secret regret and sorrow. Believe me--herein lies the deepest cause for the sadness of men. Yes, believe me, in this. 
阿恩霍姆
房格尔太太,我从来不觉得人类是像你说的那么悲哀。我反倒觉得大多数人的日子过得很轻松愉快,有一种深切、宁静、不自觉的快乐。 
ELLIDA
Igen, kimondta a szomorú igazságot. Azt hiszem, az emberek maguk is sejtenek ebből valamit. Hurcolják magukban, mint holmi titkos gondot és bánatot. Higgye el, ez az emberi szomorúság legfőbb oka. Igen, higgye el nekem! 
ARNHOLM.
Men, bedste fru Wangel, – jeg har ikke fåt det indtryk, at menneskene er så svært tungsindige endda. Jeg synes tvert imod, at de fleste ser livet så lyst og let – og i en stor, stille, ubevidst glæde. 
ARNHOLM.
But, my dearest Mrs. Wangel, I have not observed that men are so extremely sad. It seems to me, on the contrary, that most of them take life easily and pleasantly--and with a great, quiet, unconscious joy. 
艾梨达
噢,这话不对。你说的那种快乐正像我们在悠长光明的夏季享受的快乐,里头已经埋伏了就要来到的黑暗的预感。这种预感在人类的快乐心情上投下了黑影,正如天空浮云在海峡上投下它的黑影一样。海峡上本来是一片碧波银光,可是忽然间--- 
ARNHOLM
Drága Wangelné asszony, nekem nem az a benyomásom, hogy az emberek valóban olyan szomorúak lennének. Ellenkezőleg: én úgy látom, hogy a többség könnyen és vidáman, valamilyen nagy, csendes, önfeledt boldogságban éli az életét.