You are here: BP HOME > MI > Peer Gynt > fulltext
Peer Gynt

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
PEER GYNT 
PEER GYNT 
PEER GYNT 
PEER GYNT 
PEER GYNT. DRÁMAI KÖLTEMÉNY ÖT FELVONÁSBAN. FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS 
Пер Гюнт 
培尔•金特 
PERSONERNE:
ÅSE, en bondemands enke.
PEER GYNT, hendes søn.
TO KÆRRINGER med kornsække. ASLAK, en smed. BRYLLUPSGÆSTER. KØGEMESTER. SPILLEMAND, o. s. v.
 
ET PAR INDFLYTTERFOLK.
SOLVEJG OG LILLE HELGA, deres døttre.
BONDEN PÅ HÆGSTAD.
INGRID, hans datter.
BRUDGOMMEN OG HANS FORÆLDRE.
TRE SÆTERJENTER. EN GRØNKLÆDT KVINDE.
DOVREGUBBEN.
 
EN HOFTROLD. FLERE LIGNENDE. TROLDJOMFRUER OG TROLDUNGER. ET PAR HEKSE. TOMTEGUBBER, NISSER, HOUGFOLK, o. s. v.
 
EN STYG UNGE. EN STEMME I MØRKET. FUGLESKRIG.
KARI, en husmandskone.
 
Master COTTON, Monsieur BALLON, Deherrer V. EBERKOPF og TRUMPETERSTRÅLE, rejsende herrer. EN TYV OG EN HÆLER.
ANITRA, en beduinerhøvdings datter.
ARABERE, SLAVINDER, DANSENDE PIGER, o. s. v.
MEMNONSTØTTEN (syngende), SFINXEN VED GIZEH (stum person).
 
BEGRIFFENFELDT, professor, dr. phil., forstander for dårekisten i Kairo.
HUHU, en målstræver fra Malebarkysten. Hussejn, en østerlandsk minister. En FELLAH med en kongemumie.
Flere DÅREKISTEMEDLEMMER samt DERES VOGTERE.
 
EN NORSK SKIPPER OG HANS MANDSKAB. EN FREMMED PASSAGER.
EN PREST. ET LIGFØLGE. EN LENSMAND. EN KNAPPESTØBER. EN MAGER PERSON. 
The Characters.
ÅSE, a peasant’s widow.
PEER GYNT, her son.
TWO OLD WOMEN with corn-sacks. ASLAK, a smith. WEDDING–GUESTS. A MASTER–COOK, A FIDDLER, etc.
 
A MAN AND WIFE, newcomers to the district.
SOLVEIG and LITTLE HELGA, their daughters.
THE FARMER AT HEGSTAD.
INGRID, his daughter.
THE BRIDEGROOM and His PARENTS.
THREE SAETER–GIRLS. A GREEN–CLAD WOMAN.
THE OLD MAN OF THE DOVRE.
 
A TROLL–COURTIER. SEVERAL OTHERS. TROLL–MAIDENS and TROLL–URCHINS. A COUPLE OF WITCHES. BROWNIES, NIXIES, GNOMES, etc.
 
AN UGLY BRAT. A VOICE IN THE DARKNESS. BIRD–CRIES.
KARI, a cottar’s wife.
 
Master COTTON, Monsieur BALLON, Herren VON EBERKOPF and TRUMPETERSTRALE, gentlemen on their travels. A THIEF and A RECEIVER.
ANITRA, daughter of a Bedouin chief.
ARABS, FEMALE SLAVES, DANCING–GIRLS, etc.
THE MEMNON–STATUE (singing). THE SPHINX AT GIZEH (muta persona).
 
PROFESSOR BEGRIFFENFELDT, Dr. Phil., director of the madhouse at Cairo.
HUHU, a language-reformer from the coast of Malabar. HUSSEIN, an eastern Minister. A FELLAH, with a royal mummy.
SEVERAL MADMEN, with their KEEPERS.
 
A NORWEGIAN SKIPPER and HIS CREW. A STRANGE PASSENGER.
A PASTOR. A FUNERAL–PARTY. A PARISH–OFFICER. A BUTTON–MOULDER. A LEAN PERSON. 
PERSONEN.
AASE, eine Bauerswitwe.
PEER GYNT, ihr Sohn.
ZWEI ALTE WEIBER mit Kornsäcken. ASLAK, ein Schmied. Hochzeitsgäste. Küchenmeister. Spielleute usw.

 
EIN ZUGEWANDERTES BAUERNPAAR.
SOLVEJG und KLEIN HELGA, dessen Töchter.
DER HAEGSTADBAUER.
INGRID, seine Tochter.
DER BRÄUTIGAM und SEINE ELTERN.
DREI SÄTERDIRNEN. EIN GRÜNGEKLEIDETES WEIB.
DER DOVRE-ALTE.

 
EIN HOFTROLL. Mehrere andere Trolle. Trolljugend beiderlei Geschlechts. Ein paar Hexen, Erdgeister, Zwerge, Kobolde usw.
 
EIN HÄßLICHER JUNGE. Eine Stimme im Dunkel. Vogelschreie.
KARI, eine Häuslersfrau.

 
Master COTTON. Monsieur BALLON. Die Herren VON EBERKOPF und TRUMPETERSTRAALE, Reisende.
Ein Dieb und ein Hehler.
ANITRA, die Tochter eines Beduinenhäuptlings.
Araber, Sklavinnen, tanzende Mädchen usw.
Die MEMNONS-SÄULE (singend), Die SPHINX VON GIZEH (stumme Person).

 
BEGRIFFENFELDT, Professor, Dr. phil., Vorsteher des Tollhauses zu Kairo.
HUHU, ein Sprachreformer von der malebarischen Küste. HUSSEIN, ein morgenländischer Minister. EIN FELLAH mit einer Königsmumie.
Mehrere Tollhäusler nebst ihren Wärtern.

 
EIN NORWEGISCHER SCHIFFSKAPITÄN und seine Mannschaft. EIN FREMDER PASSAGIER.
EIN GEISTLICHER. EIN LEICHENGEFOLGE. EIN AMTMANN. EIN KNOPFGIEßER. EINE MAGERE PERSON. 
SZEMÉLYEK.
AASE (ejtsd : Ósze), özvegy parasztasszony.
PEER GYNT (ejtsd : Günt), fia.
KÉT ÖREGASSZONY gabonazsákokkal. ASLAK, kovács. NÁSZIVENDEGEK. SZAKÁCS. MUZSIKUSOK stb.
 
BEVÁNDOROLT PARASZT FELESÉGÉVEL.
SOLVEJG és KIS HELGA, lányaik.
A HAEGSTAD.
INGRID, lánya.
A VŐLEGÉNY és SZÜLEI.
HÁROM PÁSZTORLÁNY. A ZÖLDRUHÁS ASSZONY.
A DOVRE-VÉNE.
 
UDVARI MANÓ. MÁS MANÓK. BOSZORKÁK, FÖLD SZELLEMEI, TÖRPÉK, KOBOLDOK stb.
 
EGY RÚT FIÚ. HANG A SÖTÉTBEN. MADÁRHANGOK.
KARI takarítóné.
 
Master COTTON, Monsieur BALLON, von EBERKOPF, TRUMPETERSTRALE, utazók.
TOLVAJ, ORGAZDA.
ANITRA, egy beduin törzsfő lánya.
ARABOK, RABSZOLGANŐK, TÁNCZOLÓ LÁNYOK stb.
A MEMNON-SZOBOR (énekel), A GIZEHI SPHINX.
 
BEGRIFFENFELDT, tanár, a phil. doktora, a kairói őrültek házának igazgatója.
HUHU, malabári nyelvújító.
HUSSEIN, keleti minister.
FELLAH, múmiával a hátán.
ŐRÜLTEK és ÁPOLÓK.
 
NORVÉG HAJÓSKAPITÁNY ÉS LEGÉNYSÉGE.
IDEGEN UTAS.
PAP. HALOTTI MENET.
ELÖLJÁRÓ.
GOMBÖNTŐ.
SOVÁNY SZEMÉLY. 
SZEMÉLYEK
AASE, özvegy parasztasszony
PEER GYNT, a fia
KÉT ÖREGASSZONY, gabonazsákkal. ASLAK, kovács. LAKODALMI VENDÉGEK. KONYHAMESTER. MUZSIKUS stb.
 
TELEPES HÁZASPÁR.
SOLVEJG és a kis HELGA, leányaik.
A HAEGSTADI PARASZTGAZDA
INGRID, a leánya.
A VŐLEGÉNY és SZÜLEI.
HÁROM ESZTENÁS LEÁNY. EGY ZÖLDRUHÁS NŐ.
DOVRE APÓ.

 
UDVARI MANÓ, TÖBB MÁS MANÓ. MANÓLEÁNYOK, MANÓFIÚK, NÉHÁNY BOSZORKÁNY.FÖLD SZELLEMEI, TÖRPÉK, KOBOLDOK stb.
 
EGY RÚT FIÚ, HANG A SÖTÉTBEN, MADÁRKIÁLTÁS.
KARI, zsellérasszony.
 
MISTER COTTON, MONSIEUR BALLON, VON EBERKOPF, TRUMPETERSTRAALE, utazó urak
TOLVAJ és ORGAZDÁJA
ANITRA, egy beduin főnök leánya
ARABOK, RABSZOLGANŐK, TÁNCOLÓ LEÁNYOK stb.
AZ ÉNEKLŐ MEMNON-SZOBOR, A NÉMA GIZEHI SZFINX

 
BEGRIFFENFELDT, tanár, dr. phil., a kairói bolondokházának igazgatója
HUHU, Malabár partvidéki nyelvújító. HUSSZEJN, egy keleti ország minisztere. FELLAH királymúmiával
TÖBB ŐRÜLT és FELÜGYELŐ

 
NORVÉG HAJÓSKAPITÁNY és LEGÉNYSÉGE. IDEGEN UTAS
PAP. HALOTTI GYÜLEKEZET. FALUSI BÍRÓ. A GOMBÖNTŐ. A SOVÁNY 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Осе, вдовая крестьянка.
Пер Гюнт, ее сын.
Две старухи с мешками зерна. Аслак, кузнец. Гостина свадьбе, старший на свадебном пиру, музыканты и прочие.

 
Чета переселенцев.
Сольвейг и маленькая Xельга, их дочери.
Владелец хутора Хэгстед.
Ингрид, его дочь.
Жених с родителями.
Три пастушки.
Женщина в зеленом.
Доврский старец.

 
Старший придворный тролль. Остальные тролли. Троллицы и троллята. Несколько ведьм. Гномы, кобольды, лешие и прочие.
 
Уродец. Голос из мрака. Птичий крик.
Кари, бобылиха.
 
Mr. Коттон, Monsier Баллон, путешественники, Господа фон Эберкопф и, Трумпетерстроле, Вор и укрыватель краденого.
Анитра, дочь вождя бедуинов.
Арабы, рабыни, танцовщицы и прочие.
Колосс Мемнона (поющий). Сфинкс близ Гизе (лицо без речей).
 
Бегриффенфельдт, профессор, доктор философии, директор сумасшедшего, дома в Каире.
Гугу, реформатор малабарского языка. Хуссейн, восточный министр. Феллах с мумией.
Сумасшедшие и сторожа.
 
Норвежский капитан с командой. Посторонний пассажир.
Пастор. Толпа на похоронах. Пристав. Пуговичный мастер. Некто сухопарый. 
人物表.
奥丝——一个农妇
培尔•金特——她的儿子
背着口袋的两个老妪.阿斯拉克——铁匠.参加婚礼的客人们、管家的、提琴手等等
 
一对夫妇
索尔薇格和海尔嘉——他们的女儿。
黑格镇农庄主。
英格丽德——他的女儿(新娘)
马斯•穆恩——新郎,新郎的父母
三个牧牛女,绿衣女
 
山妖大王,众妖臣,小妖及女妖,两个巫婆、精灵。
 
绿衣女生的丑儿子
卡莉——佃农的妻子。
 
科顿——培尔•金特的游伴,巴隆——培尔•金特的游伴,埃贝克夫——培尔•金特的游伴,特龙皮特斯塔拉——培尔•金特的游伴,一个贼,一个窝赃者
安妮特拉——阿拉伯酋长的女儿
阿拉伯人、女奴和舞女
_ missing characters
 
贝葛利芬费尔特博士——开罗疯人院院长,
胡胡——来自马拉巴的语言改革家,霍显——东方国家一大臣,背着木乃伊的农民
众疯子及看守
 
挪威船长及船员,一个陌生人.
主持葬礼的牧师和葬礼参加者,法律代表,铸钮扣的人,一个瘦子。
 
(Handlingen, der begynder i førstningen af dette århundrede og slutter henimod vore dage, foregår dels i Gudbrandsdalen og på højfjeldene deromkring, dels på kysten af Marokko, dels i ørkenen Sahara, i dårekisten i Kairo, på havet o. s. v.). 
[The action, which opens in the beginning of the nineteenth century, and ends around the 1860’s, takes place partly in Gudbrandsdalen, and on the mountains around it, partly on the coast of Morocco, in the desert of Sahara, in a madhouse at Cairo, at sea, etc.] 
Das Stück, dessen Handlung im Anfang des 19. Jahrhunderts beginnt und gegen die sechziger Jahre hin endigt, spielt teils im Gudbrandstal und seinen Bergen, teils an der Küste von Marokko, in der Wüste Sahara, im Tollhaus zu Kairo, auf See usw. 
Idő a XIX. század elejétől a hatvanas évekig. Hely: a Gudbrand völgye és hegyei, a marokkói tengerpart, a Szahara, az őrültek háza Kairóban, a tenger stb., stb. 
A cselekmény a XIX. század elején kezdődik, s a század hatvanas éveiben végződik. Színhelyei: a Gudbrand völgye és hegyvilága, a marokkói tengerpart, a Szahara sivatag, a kairói bolondokháza, a tenger stb. 
Действие длится от начала XIX века до шестидесятых годов и происходит частью в Гудбрандской долине и близлежащих горах, частью на Марокканском побережье, частью в пустыне Сахара, в сумасшедшем доме в Каире, на море и т. п.. 
[剧情从十九世纪初叶开始,约在一八六七年告终。事情一部分发生在古德布兰斯达尔及周围的山岭间,一部分发生在摩洛哥海滨、撒哈尔沙漠、开罗疯人院及海上。 
FØRSTE AKT
(En lid med løvtrær nær ved Åses gård. En elv fosser nedover. Et gammelt kværnehus på den anden side. Hed sommerdag.)
 
(Peer Gynt, en stærkbygget tyveårs gut, kommer nedover gangstien. Åse, moderen, liden og fin, følger efter. Hun er vred og skælder.) 
Act First
Scene First
[A wooded hillside near ÅSE’s farm. A river rushes down the slope. On the further side of it an old mill shed. It is a hot day in summer.]
 
[PEER GYNT, a strongly-built youth of twenty, comes down the pathway. His mother, ÅSE, a small, slightly built woman, follows him, scolding angrily.] 
ERSTER AKT
(ABHANG MIT LAUBHOLZ BEI AASES HOF. EIN BACH SCHÄUMT HERNIEDER. AUF DER ANDERN SEITE EINE ALTE MÜHLE. HEISSER SOMMERTAG.)
 
(PEER GYNT, ein kräftig gebauter Mensch von zwanzig Jahren, kommt den Steig herab. AASE, seine Mutter, klein und fein, folgt ihm zornig scheltend auf dem Fuße.) 
ELSŐ FELVONÁS.
Lombos fával benőtt hegyoldal. Patak tajtékzik alá. A túloldalon malom. Forró nyári nap.
 
PEER GYNT, izmos húsz esztendős ifjú, jön a csapáson lefelé, AASE, anyja, kicsiny, gyenge alak, nyomában jár. Haragosan szidja. 
Első felvonás
Lombos fákkal borított hegyoldal Aase háza közelében. Zuhogó hegyi patak. Régi malom a túlsó parton. Forró nyári nap.
 
Peer Gynt lefelé jön az ösvényen. Aase, az anyja, haragos szidással nyomon követi. Peer húszesztendős, erőskötésű legény, anyja kis termetű és törékeny. 
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Откос, поросший лиственным лесом, близ хутора Осе. Сверху сбегает речушка. В другой стороне - старая мельница. Жаркий летний день.
 
Пер Гюнт, крепко сложенный парень лет двадцати, спускается по тропке. Мать его, Осе, маленькая и сухонькая, спешит за ним. Она сердита и бранит сына. 
第一幕第一场
〔离奥丝家园不远的小山麓,树木丛生,中间流着一道湍急的涧溪。小溪对岸,有一座老磨坊。夏季酷热的一天。 
培尔•金特,一个二十来岁的壮小伙子,正沿着小道走过来;他的母亲奥丝,一个又矮又瘦的老妪,气冲冲地跟在他后面,边走边骂。 
ÅSE.
Peer, du lyver! 
ÅSE
Peer, you’re lying! 
AASE.
Peer, Du lügst! 
AASE.
Peer, hazudtál! 
AASE
Peer, hazudsz! 
Осе
Врешь ты, Пер! 
奥丝
培尔,你撒谎! 
PEER GYNT
(uden at standse).
Nej, jeg gør ej! 
PEER
[without stopping]
No, I am not! 
PEER GYNT
(ohne sich aufzuhalten.)
Nein, nein, ich lüg’ nicht! 
PEER GYNT
(meg sem áll),
Nem hazudtam. 
PEER GYNT
(megállás nélkül)
Én? Mért hazudjam? 
Пер Гюнт
(продолжая идти)
Чего мне врать-то? 
培尔
(继续走着)
什么?我?撒谎? 
ÅSE.
Nå, så band på, det er sandt! 
ÅSE
Well then, swear that it is true! 
AASE.
Na, so schwör’ drauf: Ist es wahr? 
AASE.
Esküdj' hát, hogy így esett! 
AASE
Esküdj meg, hogy színigaz! 
Осе
Поклянись! 
奥丝
那么你赌个咒,担保你说的是实话。 
PEER GYNT.
Hvorfor bande? 
PEER
Swear? Why should I? 
PEER GYNT.
Warum schwören? 
PEER GYNT.
Mért esküdjem? 
PEER GYNT
Mért esküdjem? 
Пер Гюнт
На кой мне ляд? 
培尔
赌个咒?凭什么要赌咒! 
ÅSE.
Tvi; du tør ej!
Alt ihob er tøv og tant! 
ÅSE
See, you dare not!
It’s a lie from first to last. 
AASE.
Pfui! Der früg’ nicht,
Dessen Schuld nicht klipp und klar! 
AASE.
Ugy-e tudtam. Hazugság lehelleted! 
AASE
Akkor úgy van:
biztos már, hogy lóditasz. 
Осе
Знаю вашего я брата:
Крутишь, - значит, виноват! 
奥丝
哼,你就是不敢!你全是瞎胡扯! 
PEER GYNT
(står).
Det er sandt – hvert evigt ord! 
PEER
[stopping]
It is true — each blessed word! 
PEER GYNT
(steht still.)
Doch, ’s ist wahr, – ich schwör’ es Dir. 
PEER GYNT
(megáll).
Pedig úgy volt, hígyed el. 
PEER GYNT
(megáll)
Igaz volt s igaz marad! 
Пер Гюнт
(останавливаясь)
Да не врал я никогда. 
培尔
(停下来)
我说的全是实话! 
ÅSE
(foran ham).
Og du skæms ej for din moer?
Først så render du tilfjelds
månedsvis i travle ånnen,
for at vejde ren på fånnen,
kommer hjem med reven pels,
uden byrse, uden vildt; –
og til slut med åbne øjne
mener du at få mig bildt
ind de værste skytterløgne! –
Nå, hvor traf du så den bukken? 
ÅSE
[confronting him]
Don’t you blush before your mother?
First you skulk among the mountains
monthlong in the busiest season,
stalking reindeer in the snows;
home you come then, torn and tattered,
gun amissing, likewise game;—
and at last, with open eyes,
think to get me to believe
all the wildest hunters’-lies!—
Well, where did you find the buck, then? 
AASE
(vor ihm.)
Und Du schämst Dich nicht vor mir?
Bleibt man ganze Wochen aus,
Läuft man, just wann Gras zu schlagen,
Auf den Ferner, Renwild jagen,
Kommt zerrissen dann nach Haus,
Ohne Stutzen, ohne Bock, –
Um zum Schluß am hellerlichten
Mittag Mutter flugs ein Schock
Jägerlügen vorzudichten?
Also, wo hast Du ’n getroffen? 
AASE.
Hogy földbe nem sülyed el,
A ki anyját így megcsalja.
Most volna a munka nagyja,
S a helyt, hogy füvet kaszálna,
Vad után a hegyet járja,
Hetek hosszat elmarad,
Végre megjön egy darab
Vad nélkül, szakadt gúnyába,
Sebes testtel, s van pofája
Hazudozni rémmeséket!
Tán még el is hígyem őket?
Hát hogy' is volt? Hol is lőtted? 
AASE
(most szembekerül vele)
S mondd, nem szégyenled magad?
Hónapszámra odavan,
szénagyüjtő szép időben
szarvast űz a fjell-
mezőben
s úgy jön vissza rongyosan -
s hol a puska, hol a vad?
S itt sem ismer nyelve féket:
édesanyjának bead
holmi rossz vadászmeséket! -
Hol leltél a bakra éppen? 
Осе
(забегая вперед).

Нет ведь у тебя стыда,
Коли в самый сенокос
С места вдруг тебя сорвало,
И, гляжу, ружье пропало
И добычи не принес.
Не морочь старуху мать,
Все равно ведь не поверю,
Значит, нечего и врать,
Будто задал трепку зверю!
Где же встретил ты оленя? 
奥丝
(同他面对面地)
你敢正眼看我吗?瞧,地里大忙季节,你溜到山里去啦——一溜就是几个星期不照面儿。在山里东跑西颠,在雪地里追鹿,把衣裳撕得这么乱七八糟地回来。你打的野味呢?你的枪呢?你以为瞎编点子猎户的故事就能把我这苦老婆子蒙哄过去了—那么,你说说看,你是在哪儿见到这只驯鹿的! 
PEER GYNT.
Vest ved Gendin. 
PEER
West near Gendin. 
PEER GYNT.
Links vom Gendin. 
PEER GYNT.
Hallgass hát meg. Igy esett ...
A Gendintől napnyugatra ... 
PEER GYNT
A Gendintől balra. 
Пер Гюнт
Подле Гендина. 
培尔
在燕汀西边儿。 
ÅSE
(ler spotsk).
Rigtig, ja! 
ÅSE
[laughing scornfully]
Ah! Indeed! 
AASE
(lacht spöttisch.)
Hm! Aha! 
AASE
(gúnyosan nevet),
Hm ... érdekes az eset ... 
AASE
(gúnyosan nevet)
Lám! 
Осе
(усмехаясь)
Угу. 
奥丝
(轻蔑地笑了一下)
倒有那么点边儿! 
PEER GYNT.
Hvasse vinden bar ifra;
bag et oreholdt forstukken
han i skaresneen grov
efter lav – 
PEER
Keen the blast towards me swept;
hidden by an alder-clump,
he was scraping in the snow-crust
after lichen — 
PEER GYNT.
Kräftig blies der Wind von da;
Und so stand der Weg mir offen,
Mich durchs Holz hindurchzubirschen,
Hinter dem er grub – 
PEER GYNT.
Erős szél fújt. Ép utamba
Volt az erdő, s észbe vészem — 
PEER GYNT
Arról fútt a szél, anyám;
s égerlombok rejtekében
jégkérges havat kapart:
zuzmót kutatott - 
Пер Гюнт
Он топтался на снегу,
Мордой тыкался в каменья,
Мох щипал, а ветер был
Злой... 
培尔
我躲在几棵树后边,背着风。那只驯鹿正用它那蹄子刨雪哪,想吃点儿青苔—— 
ÅSE
(som før).
Ja rigtig, ja! 
ÅSE
[as before]
Doubtless, yes! 
AASE
(wie vorher.)
Ja, ja! 
AASE.
Ahá, igen! értem, értem. 
AASE
(mint előbb)
Az ám! 
Осе
(по-прежнему)
Дал боже пустельгу! 
奥丝
(依然轻蔑地)
对,准是这样! 
PEER GYNT.
Pusten holdt jeg, stod og lytted,
hørte knirken af hans hov,
så af ene hornet grenene.
Derpå varsomt mellem stenene
frem på bugen jeg mig flytted.
Gemt i røsen op jeg glytted; –
slig en buk, så blank og fed,
skulde du vel aldrig set! 
PEER
Breathlessly I stood and listened,
heard the crunching of his hoof,
saw the branches of one antler.
Softly then among the boulders
I crept forward on my belly.
Crouched in the moraine I peered up;—
such a buck, so sleek and fat,
you, I’m sure, have ne’er set eyes on. 
PEER GYNT.
Lautlos horchend, hör’ ich seinen
Huf im harten Firnschnee knirschen,
Seh’ vom einen Horn die Zacken,
Wind’ mich durch Geröll und Wacken
Vorwärts, und, verdeckt von Steinen,
Seh’ ich einen Prachtbock, – einen,
Wie man ihn seit Jahrer zehn,
Sag’ ich Dir, hier nicht gesehn! 
PEER GYNT.
Fojtott lélekzettel állok
És ő a hóban kapál ott,
Csak a szarva hegyét látom,
Áttörök a bokron, ágon,
S előttem a csodaszarvas.
Anyám, oly nagy, oly hatalmas,
Sokat mondok, van tíz éve,
Ilyen nem került elémbe. 
PEER GYNT
Lélegzet nélkül figyeltem
a csikorgó, furcsa zajt,
látszott szarva egyik ága.
Lassan kőről kőre hágva,
kúszva és meg nem neszelten
megpillantok ott, közelben
egy pompás, kövér bikát,
milyet szemed sose lát! 
Пер Гюнт
Тут копыта заскрипели,
Я дыханье затаил
И гляжу - рога ветвятся.
Стал к нему я пробираться
И оленя, право слово,
Увидал в кустах такого,
Что в округе с юных дней
Не видала ты стройней. 
培尔
我站在那儿听着,连大气儿也没敢出。我听见它那蹄子???地挠地皮,瞅见它那对大椅角。我就肚子贴着地从石头缝儿里朝前爬了几步。周围都是大石头挡着,我就偷偷地望着它。喝,好一只驯鹿,光溜溜的,浑身都是膘。唉,我敢说你这辈子也没见过这么好的一只驯鹿! 
ÅSE.
Nej, bevares vel! 
ÅSE
No, of course not! 
AASE.
Gott bewahre, nein! 
AASE.
Hogy került vón'? Isten mentsen! 
AASE
Isten őrizz! 
Осе
Где уж! 
奥丝
真没见过! 
PEER GYNT.
Det smaldt!
Bukken stupte bums i bakken.
Men i samme stund, han faldt,
sad jeg skrævs på bukkeryggen,
greb ham i det venstre øre,
vilde netop kniven køre
bagom skolten ind i nakken; –
hej! da skreg han vildt, den styggen,
stod med et på alle fire,
slog mig med et agterkast
ud af næven kniv og slire,
skrued mig om lænden fast,
stemte hornene mod læggen,
klemte mig som i en tang; –
dermed satte han på sprang
bent fremover Gendin-eggen! 
PEER
Bang! I fired!
Clean he dropped upon the hillside.
But the instant that he fell
I sat firm astride his back,
gripped him by the left ear tightly,
and had almost sunk my knife-blade
in his neck, behind his skull —
when, behold! the brute screamed wildly,
sprang upon his feet like lightning,
with a back-cast of his head
from my fist made knife and sheath fly,
pinned me tightly by the thigh,
jammed his horns against my legs,
clenched me like a pair of tongs;—
then forthwith away he flew
right along the Gendin–Edge! 
PEER GYNT.
Ein Knall!
Und den Bock zusammenbrennen!
Aber knapp, daß er zu Fall,
Sitz’ ich auch schon rittlings droben,
Greif’ ihm in sein linkes Ohr,
Reiß’ mein Messer schon hervor,
Ihm’s gerecht ins Blatt zu rennen; –
Hui! da hebt er an zu toben,
Springt, pardauz, auf alle Viere,
Wirft zurück sein Horngeäst,
Daß ich Dolch und Scheid’ verliere,
Schraubt mich um die Lenden fest,
Stemmt ’s Gestäng’ mir an die Waden,
Klemmt mich ein wie mit ’ner Zang’, –
Und so stürmt er, wutgeladen,
Just den Gendingrat entlang! 
PEER GYNT.
Csövem durran ... és a vad
Elterül a földön menten.
Nem telt el egy pillanat,
S én a hátán fönn vagyok,
A balfülét megragadtam,
Jobb kezembe kést kapok,
Hogy a végdöfést megadjam.
Erre ő is megvadul,
Ordít egyet, szabadul,
A kést kiveri kezembül,
Szarvát hányja, nekilendül,
Két aggancsa beszorít:
Se ki, se be ... én meg rajta.
Ő a mélynek nekihajtja. 
PEER GYNT
Dörrenés!
És a szarva földre dobban.
Míg feláll, egy lendülés:
mint lovas hátára szöktem,
bal fülét jól megragadtam
s már-már késdöfést is adtam
tarkójának izgatottan; -
hej, elbődül most dühödten,
talpra ugrik s hátradobja
agancsának ágait,
elvesz késem és a tokja,
szarva csípőn megszorít,
lábikrámba vág keményen,
jobban vasfogó se mar,
s elszáguld, mint vad vihar
vélem, fenn a Gendin-élen! 
Пер Гюнт
Я курок спустил,
Зверь упал.
И, выиграв схватку,
Я - к нему, что было сил,
На него спешу забраться;
За ухо его хватаю,
Нож готовясь негодяю
Ткнуть, не дрогнув, под лопатку,
-Как начнет он заливаться
Да как ринется, проклятый,
Как швырнет меня назад!
Выпал нож, в руке зажатый,
И немедля был подмят
Я оленьими рогами, -
В клещи, стало быть, попал! -
И наверх он поскакал
Сумасшедшими прыжками. 
培尔
砰,我给了它一枪。这家伙就倒在石堆上了。我转眼就骑到它背上,攘住它的左耳。我正要用刀子朝它的嗓子眼儿里扎——哦,这个混蛋大叫了一声,又蹭的一下站起来啦。它脑袋朝后那么一甩,我手里那把刀就连刀鞘一块儿给撞掉了。它顶住我的大腿,它那对椅角像一把火钳子一般挤住我的腿肚子。然后,一转眼就朝燕汀山背儿跑去啦。 
ÅSE
(uvilkårligt).
Jesu navn da –! 
ÅSE
[involuntarily]
Jesus save us —! 
AASE
(unwillkürlich.)
Jesus –! 
AASE.
Jézus Isten! 
AASE
(önkéntelenül)
Jézus! 
Осе
(невольно)
Господи! 
奥丝
(不由自主地)
唉,我的老天爷! 
PEER GYNT.
Har du set den
Gendin-eggen nogen gang?
Den er halve milen lang,
hvas bortefter, som en ljå.
Udfor bræer, skred og lider,
rakt nedover urder grå,
kan en se til begge sider
lukt i vandene, som blunder
svarte, tunge, mer end tretten-
hundred alen nedenunder. –
Langsmed eggen han og jeg
skar os gennem vejret vej.
Aldrig red jeg slig en fole!
Midt imod, der vi foer fram,
var det som der gnistred sole.
Brune ørnerygge svam
i det vide svimle slug
midtvejs mellem os og vandene, –
sakked agterud, som fnug.
Isflak brast og brød mod strandene;
men der var ej døn at høre;
bare hvirvlens vætter sprang,
som i dans; – de sang, de svang
sig i ring for syn og øre! 
PEER
Have you ever
chanced to see the Gendin–Edge?
Nigh on four miles long it stretches
sharp before you like a scythe.
Down o’er glaciers, landslips, scaurs,
down the toppling grey moraines,
you can see, both right and left,
straight into the tarns that slumber,
black and sluggish, more than seven
hundred fathoms deep below you.
Right along the Edge we two
clove our passage through the air.
Never rode I such a colt!
Straight before us as we rushed
’twas as though there glittered suns.
Brown-backed eagles that were sailing
in the wide and dizzy void
half-way ’twixt us and the tarns,
dropped behind, like motes in air.
Ice-floes on the shores broke crashing,
but no murmur reached my ears.
Only sprites of dizziness sprang,
dancing, round;— they sang, they swung,
circle-wise, past sight and hearing! 
PEER GYNT.
Mutter, hast Du den
Gendingrat einmal gesehn?
Wohl ’ne Meile läuft er drang
Hin, in Sensenrückenbreite.
Unter Firneis, Schuttmoränen,
Schnee, Geröll, Sand, kunterbunter,
Sieht Dein Aug’ auf jeder Seite
Stumme, schwarze Wasser gähnen,
An die fünf-, die siebenzehn-
hundert Ellen rank hinunter.
Dort lang stoben pfeilgeschwind
Er und ich durch Wetter und Wind!
Nie ritt ich solch Rößlein, traun!
Unsrer wilden Fahrt entgegen
Schnob’s wie Sonnenfunkenregen.
Adlerrücken schwammen braun
In dem schwindeltiefen Graun
Zwischen Grat und Wasserrande, –
Trieben dann davon wie Daun.
Treibeis brach und barst am Strande;
Doch sein Lärm ging ganz verloren;
Nur der Brandung Geister sprangen
Wie im Tanze, – sangen, schwangen
Sich im Reihn vor Aug’ und Ohren! 
PEER GYNT.
Mondd, anya,
Láttad a Gendint valaha?
Ezt a szörnyű sziklaszálat?
Keskeny, mint egy kasza éle,
Beborítva síkos jégbe,
Alatta a tenger árad,
Fölül jéghegy, alul örvény,
Éhes szájjal reám törvén.
És a szélben, vad viharban
Száguld vélem szakadatlan.
Soha, soha ily utat!
Szemem káprázik a naptul ...
Mélyen zord pályánk alatt
Hegyi sasok háta barnul.
Lebeg ... lebben ... eltünik ...
Jég torlódik, megtörik,
De én nem hallom zaját,
A szem is aligha lát
Valamit a habverésbül,
Elmém borul, fejem szédül ... 
PEER GYNT
Gendin vad gerincét
ott fenn láttad-é, anyám?
Fél mérföldig fut talán
kaszapenge-keskenyen.
Jégpáncélja s kőfolyása
alján mély, havas helyen
sok komor tó csillogása
tűnik szembe mélysötéten
mindkét oldalt, el se hinnéd:
sok száz ölnyi messzeségben.
Utunk fenn a keskeny él -
és száguldunk, mint a szél.
Még ilyen lovon nem ültem!
Porzott a hó, sugaras
zápor hullt, ahol repültem.
Itt-ott egy-egy barna sas
szállt szédítő mély felett,
szirt és tó-katlan közében,
s piheként ellebegett.
Ott meg jég riant a mélyben,
hangja engem el sem érne;
csak a zajló víz manói
kezdtek táncolni s dalolni
szemnek s fülnek örömére. 
Пер Гюнт
А ты видала
Этот Гендин-то хребет?
И конца ущельям нет,
И утесов нет острей,
Бездны, глетчеры, лавины!
Мы с оленем для начала,
Сизый воздух рассекая,
Понеслись, нельзя быстрей,
Аж до самой до вершины.
Внове скачка мне такая;
Огляделся я вокруг,
А навстречу, вижу вдруг,
Лучезарные светила,
Скопом выйдя в небеса,
Светят так, что ослепило, -
Чуть не вытекли глаза.
А огромные орлы
В непроглядной этой дали,
Как пушинки среди мглы,
Невозвратно пропадали.
Снежные крушились глыбы,
И с вершин вода лилась.
Целый ад пустился в пляс!
Право, спятить мы могли бы. 
培尔
您到过燕汀山背儿吗?那足有两里地长。上头窄得就像镰刀刃儿。站在山头往下瞧啊——底下是冰河,再过去是山坡,再过去是灰糊糊的峡谷。山背儿下边一里多路的地方,周围是黑黝黝,死气沉沉的湖水。我骑着那只驯鹿,像长了翅膀似的,就在那道山背儿上飞跑起来。啊,我从来没骑过这么一匹小马驹儿。可真过瘾呀!我一边儿望着照在山头上那金煌煌的阳光,一边儿跑。朝下边一看,半空里飞着一只只满身金色的鹰,小得就像一粒粒在阳光里飞扬着的尘土。冰河上面大块大块的浮冰在裂开,可是听不见声响。山上的精灵们围着我们团团转,又唱歌,又跳舞,闹得我们眼花缭乱,听也听不清楚。 
ÅSE
(svimmel).
Å, Gud trøste mig! 
ÅSE
[dizzy]
Oh, God save me! 
AASE
(schwindlig.)
O, Gott steh’ mir bei! 
AASE.
(szédeleg).
Uram Isten, légy velem! 
AASE
(szédülve)
Istenem! 
Осе
(едва держась на ногах)
奥丝
(给他说晕了)
唉呀,我的天! 
PEER GYNT.
Med et,
på en rådløs bråbrat plet,
foer ivejret rype-steggen,
flaksed kaglende, forskræmt,
fra den knart, hvor han sad gemt,
klods for bukkens fod på eggen.
Bukken gjorde halvt omkring,
satte med et himmelspring
udfor dybet med os begge!
(Åse vakler og griber efter en træstamme. Peer Gynt bliver ved.)
Bag os bergets svarte vægge,
under os et bundløst slug!
Først vi kløvte lag af tåger,
kløvte så en flok af måger,
som igennem luften vigende
fløj til alle kanter skrigende.
Nedad, uden stands, foer toget.
Men i dybet glittred noget
hvidlet, som en rensdyrbug. –
Moer, det var vort eget billed,
som igennem fjeldsø-stillet
op mod vandets skorpe piled
i den samme vilde fart,
som i den vi nedad kiled. 
PEER
All at once,
at a desperate, break-neck spot,
rose a great cock-ptarmigan,
flapping, cackling, terrified,
from the crack where he lay hidden
at the buck’s feet on the Edge.
Then the buck shied half around,
leapt sky-high, and down we plunged
both of us into the depths!
[ÅSE totters, and catches at the trunk of a tree. PEER GYNT continues:]
Mountain walls behind us, black,
and below a void unfathomed!
First we clove through banks of mist,
then we clove a flock of sea-gulls,
so that they, in mid-air startled,
flew in all directions, screaming.
Downward rushed we, ever downward.
But beneath us something shimmered,
whitish, like a reindeer’s belly.—
Mother, ’twas our own reflection
in the glass-smooth mountain tarn,
shooting up towards the surface
with the same wild rush of speed
wherewith we were shooting downwards. 
PEER GYNT.
Da stößt
Plötzlich, wie ein Stein sich löst,
Dicht vor uns ein Schneehuhn auf,
Flattert gackernd, aufgeschreckt,
Aus dem Spalt, der es versteckt,
Meinem Bock, bums! vor die Lichter.
Der verändert jach den Lauf –
Und mit einem Riesensatze
Nieder in den Höllentrichter!
(Aase wankt und greift nach einem Baumstamm. Peer Gynt fährt fort.)
Ob uns schwarzer Bergwand Fratze,
Nid uns bodenloser Dust! –
Durch zersplissne Nebelschichten
Erst, sodann durch einen dichten
Schwarm von Möwen, die, durchschnitten,
Kreischend auseinanderstritten, –
Nieder, nieder, nieder sauste es.
Aber aus der Tiefe grauste es
Weiß wie eine Renntierbrust. –
Mutter, das war unser eigen
Bild, das aus des Bergsees Schweigen
Tief vom Grund zum Spiegel eilte,
Umgekehrt, wie unser Sturz
Lotrecht auf ihn nieder pfeilte. 
PEER GYNT.
S íme fölszáll hirtelen
Az utunkba, fölijedve,
Rejtekéből kizörgetve
Egy hófehér dunnalud,
Röpdös, gágog iszonyut,
És a bak megtorpad ottan,
Bokros lesz, lábával dobban,
Egyet szökken hirtelen
S a mélységben lenn terem.
(Aase tántorog s egy fatörzsbe kapaszkodik. Peer Gynt folytatja,)
Fejünk fölött a sziklás fal,
És alattunk szörnyű mélység,
Majd estünk felhőkön által,
Majd sirályrajt rebbenténk szét,
A mint rajtuk áttörtettünk.
Lenn tajtékzott hófehéren,
Vártak, vártak ránk a mélyen.
Anyám, saját képünk láttam
Megfordítva víz síkjában,
Hogy rohant felénk a kép,
A mint estünk közelébb! 
PEER GYNT
Most hirtelen
- kő mozdul ott egy helyen? -
fajdkakas hószárnya rebben,
csataráz, mert megriadt
rejtő sziklabolt alatt,
s száll - a baknak épp - ijedten.
Ez kivág, tehetne mást?
ugrik egyet, óriást,
arra, hol tátong a katlan!
(Aase megtántorodik, s megfogódzik egy fában.
Peer Gynt folytatja.)

Fenn sötét, beláthatatlan
fal s a poklok mélye lenn.
Átnyilallunk sűrü, zordon
ködökön, sirálycsoporton,
megrémülve szerteváltak,
s nagy vijjogva messze szálltak.
S míg zuhantunk így veszetten,
lenn egy foltot észrevettem:
bakom mellén volt ilyen.
Önmagunkról volt az ott jel,
csendes vízmélyből futott fel
tükörig vadul a tóban,
úgy, ahogy a bak velem
közeledett zuhanóban. 
Пер Гюнт
Пройти должны
Мы до краю крутизны.
Тут, сойдя с ума от страха
И вопя, - помилуй бог! -
У оленя из-под ног
Малая вспорхнула птаха.
В сторону рванулся зверь,
И несемся мы теперь
С ним в провал, пути не зная.
lОсе, чтобы не упасть, прислоняется к дереву. (Пер продолжает.)
Здесь пустыня ледяная,
А внизу-то бездна ждет!
И, смятеньем обуяны,
Мы несемся сквозь туманы,
Рассекаем птичьи стайки -
И шарахаются чайки.
Не сдержать никак полета,
Вдруг внизу блеснуло что-то -
Брюхом кверху зверь плывет.
Это наше отраженье
В озере пришло в движенье:
Совершая воспаренье,
Прямо к нам неслись они -
Ведь у нас-то шло паденье! 
培尔
忽然间,在悬崖尽头儿,从驯鹿脚下一个洞穴里,飞出一只大松鸡。它吓得忽闪着大翅膀,咯咯地叫着飞起来了。驯鹿使劲把身子那么一扭,我们就从悬崖边儿上跳了下去。
(奥丝吓得站不稳了,赶紧扶住一棵树。)
这时候,山崖在我们背后,下边是无底深渊。我们先冲破层层云彩,接着又冲散一群海鸥;它们围着我们飞了一阵,啾啾叫着,然后就飞走了。我们还往下飞呀,飞呀。在我们一下边出现了一个白糊糊、亮光光的东西,就像驯鹿的肚皮。妈妈,原来那是光滑的湖面上映出的我们的影子。那影子一个劲儿朝着我们蹿上来,我们往下冲得也不比它慢。 
ÅSE
(gisper efter vejret).
Peer! Gud fri mig –! Sig det snart –! 
ÅSE
[gasping for breath]
Peer! God help me —! Quickly, tell —! 
AASE
(schnappt nach Luft.)
Peer! Gott helf’ mir –! Mach’ es kurz –! 
AASE.
(levegő után kapkod).
Peer, elég volt! mondd a végét! 
AASE
(levegő után kapkod)
Peer! Hagyd abba! - Istenem! 
Осе
(чуть не задыхаясь)
Пер! Скорее! Не тяни! 
奥丝
(急得喘不过气来)
培尔,天保佑你!快说下去吧! 
PEER GYNT.
Buk fra luften, buk fra bunden,
stangedes i samme stunden
så at skummet om os klasked.
Ja, der lå vi nu og plasked. –
Langt om længe, du, vi nåde
nordre landet på en måde;
bukken svam, og jeg hang bag ham; –
jeg foer hjem – 
PEER
Buck from over, buck from under,
in a moment clashed together,
scattering foam-flecks all around.
There we lay then, floating, plashing,—
But at last we made our way
somehow to the northern shore;
buck, he swam, I clung behind him:—
I ran homewards — 
PEER GYNT.
Bock vom Berge, Bock vom Grunde
Stieß zur selbigen Sekunde!
Das Gespritz’ und das Geklatsche!
Na, da lag man in der Patsche. –
Nicht gar lang’ dann, und wir fanden
Irgendwo ’nen Fleck, zu landen;
Er, er schwamm, und ich umschlang ihn, –
Und hier bin ich nun – 
PEER GYNT.
Zsupsz! a víz színére érék,
Légi bak és vízi bak
A mint találkoztanak.
Hogy lövelt a víz, fecskendett,
Ló és lovas hogy lelkendett!
Végre leltünk csöpp helyet,
Hol kikötni lehetett,
Ő uszott, én megfogóztam —
És most itt vagyok. 
PEER GYNT
S bakja szirtnek, bakja habnak
most - egyszerre - összecsapnak.
Ott a víz loccsanva csobban,
s úszunk felcsapó habokban.
Addig, addig evickéltünk,
míg egy helyen partot értünk;
Bakom úszott, rajta lógtam; -
s itt vagyok most - 
Пер Гюнт
Стало быть, олень небесный
И олень, рожденный бездной,
Сшиблись, и пошла мгновенно
По воде бурлящей пена.
В воду плюхнулись мы оба.
Что рассказывать особо:
Зверь поплыл, и я за ним,
Вот и вылез. 
培尔
那只从半空中下来的驯鹿,跟湖面上的那只驯鹿砰的一声碰在一起了,浪花溅出好几里去,差点儿把我们淹死。好容易才凫到山湖岸—-驯鹿前头凫,我在后边使劲拽住它。这样,我才回的家呀—— 
ÅSE.
Men bukken, du? 
ÅSE
But the buck, dear? 
AASE.
Und er? 
AASE.
S ő hol van? 
AASE
Hát a vad? 
Осе
А олень? 
奥丝
可那驯鹿呢? 
PEER GYNT.
Å, han går der vel endnu; –
(knipser i fingrene, svinger sig på hælen og tilføjer)
kan du finde ham, så tag ham! 
PEER
He’s there still, for aught I know;—
[Snaps his fingers, turns on his heel, and adds:]
catch him, and you’re welcome to him! 
PEER GYNT.
Hm, der springt wohl noch umher; –
(Schnalzt mit den Fingern, wippt sich auf den Hacken und fügt hinzu:)
Wenn Du ’n laufen siehst, so fang ihn! 
PEER GYNT.
Tudja Isten, hol legel?
(Ujjával csettint, sarkon fordul s hozzáteszi:)
Ha meglátod, csípjed el. 
PEER GYNT
Most is ott ugrál s szalad;
(Ujjával pattint és sarkon fordul.)
hogyha rálelsz, fogd el ottan! 
Пер Гюнт
Бродит в скалах по сей день.
(Щелкнув пальцами и повернувшись на каблуке.)
Сыщешь, так считай своим. 
培尔
驯鹿?我估计它还在那儿呆着哪。
(用指节清脆地捻了个框子,转过身来)
您要是找得到它,那就算您的啦! 
ÅSE.
Og du har ej knækket nakken?
Ikke begge lår engang?
Ikke ryggebenet brudt?
O, Vorherre, – prisen, takken,
skyldes dig, som hjalp min gut! –
Brogen har dog fået en revne;
men det er knapt værd at nævne,
når en minds, hvad meget værre
kunde hænds i sligt et sprang –!
(standser pludselig, ser på ham med åben mund og store øjne, kan længe ikke finde ord, endelig udbryder hun)
O, din fandens ræglesmed;
kors og kors, hvor du kan lyve!
Remsen, som du kommer med,
minds jeg nu at jeg har kendt
som en jente på de tyve.
Gudbrand Glesne er det hændt, –
ikke dig, du –! 
ÅSE
And your neck you haven’t broken?
Haven’t broken both your thighs?
and your backbone, too, is whole?
Oh, dear Lord — what thanks, what praise,
should be thine who helped my boy!
There’s a rent, though, in your breeches;
but it’s scarce worth talking of
when one thinks what dreadful things
might have come of such a leap —!
[Stops suddenly, looks at him open-mouthed and wide-eyed; cannot find words for some time, but at last bursts out:]
Oh, you devil’s story-teller,
Cross of Christ, how you can lie!
All this screed you foist upon me,
I remember now, I knew it
when I was a girl of twenty.
Gudbrand Glesne it befell,
never you, you — 
AASE.
Daß Du nicht den Hals geknickt hast!
Und die Beine gleich dazu!
Ist Dein Rückgrat denn noch ganz?
Herrgott, – Lob und Dank, daß Du
Mir ihn wieder heim geschickt hast! –
Zwar die Hose hat ein Loch;
Doch davon ist nicht zu reden,
Denkt man, was weit Schlimmres noch
Sich bei so ’nem tollen Tanz –
(Besinnt sich plötzlich, sieht ihn mit offenem Mund und großen Augen an und kann lange keine Worte finden. Endlich stößt sie hervor:)
O, Du Teufelslügenschmied!
Kreuz noch ’n Mal! Solch ein Geflunker!
Was Du mir da singst – das Lied –
Als das aufkam – zu der Frist
Lief Dein Vater noch als Junker!
Gudbrand Glesne – dem –dem ist
Das geschehn, nicht Dir –! 
AASE.
Csak hogy nyakad ki nem törted!
Nyakadat, meg lábadat!
Isten őrködött fölötted,
Isten, hálámat fogadd!
Bár nadrágod kilyukadt,
Nem bánom e kis lyukat,
Nem lesz nehéz tenni róla:
De mi történhetett volna!
(Egyszerre észre tér, tátott szájjal, tágra nyitott szemmel néz rá, sokáig szólni sem bir, végre kitör.)
Ó te átkozott hazug!
Jesszus, mit összehazudt!
Ez a mese, mit meséltél,
Vénebb apád vén ősénél,
Gudbrand Glesne-ről beszélik,
Véle történt. 
AASE
S nem tört el nyakad csigája?
Hátgerinced ép maradt?
Én Istenem, hála, hála,
visszahoztad fiamat! -
Bár szakadt nadrágja szára,
hagyjuk; gondoljunk magára
a veszélyre, mely reája
várt a vad szökés alatt -!
(Hirtelen elhallgat, s tátott szájjal, nagy szemet
meresztve néz fiára. Sokáig nem talál szavakat,
aztán egyszerre kitör.)

Ó, te ördög-malma, te!
minden szó gonosz hazugság!
Eseted más esete,
húszéves voltam, bizony,
amikor már tudva tudták.
Gudbrand Glesne ült bakon,
vele történt meg -! 
Осе
Как же не свернул ты шею?
Как не покалечил ног?
Голова-то как цела?
Божья воля, разумею,
Сына моего спасла.
А до рваной что одежи,
Где о ней и думать, боже,
В толк-то взяв, что в скачке этой
И пропасть сыночек мог.
(Вдруг замолкает, разинув рот и уставившись на сына широко раскрытыми глазами, и, наконец, найдя слово, вскрикивает.)
Ну и мастер же ты врать!
Этаких на свете мало!
Сказкой стал морочить мать!
Да как в девках я жила,
В двадцать лет, ее слыхала -
Это Гудбранда дела,
Не твои!.. 
奥丝
亏得你没栽断膀子,腿也没折,也没把脊梁骨摔坏。唉,谢谢老天!瞧。我高兴得都流出泪来啦。谢谢老天保佑我这心肝儿子!哎呀,瞧你的马裤!扯了个大口子!唉,想起你从那么高的地方跳下来,没出什么大事故,这就算不得什么啦。
(忽然住了口,瞪大了眼睛,张大了嘴,一声不响地望着他。接着,又猛地嚷起来)
哎呀,你全是瞎编的!你这个魔鬼!唉,老天爷呀,老天爷呀!他多么会胡编呀!我记起来了。从前我作姑娘的时候就听过你刚才瞎诌的这个故事。说是发生在格莱斯内,骑驯鹿的也不是你—— 
PEER GYNT.
Mig, som ham.
Sligt kan mer end engang hændes. 
PEER
Me as well.
Such a thing can happen twice. 
PEER GYNT.
Mir auch.
Solcherlei kann oft geschehen. 
PEER GYNT.
És velem.
Ilyesmi gyakran történik. 
PEER GYNT
S velem!
Mért ne esnék meg ma mással? 
Пер Гюнт
А почему
Мне не совершить такого? 
培尔
反正都一样。要是他做得来,我也成。 
ÅSE
(arrig).
Ja, en løgn kan endevendes,
stadses op med brask og bram,
klædes i en nygjort ham,
så dens magre skrot ej kendes.
Det er det, som du har gjort,
laget alt så vildt og stort,
uglet ud med ørnerygge
og med alt det andet stygge,
løjet ligt og uligt væk,
skrønet ind slig målløs skræk,
at en kends ej ved tilsidst,
hvad en længst har hørt og vidst! 
ÅSE
[exasperated]
Yes, a lie, turned topsy-turvy,
can be prinked and tinselled out,
decked in plumage new and fine,
till none knows its lean old carcass.
That is just what you’ve been doing,
vamping up things, wild and grand,
garnishing with eagles’ backs
and with all the other horrors,
lying right and lying left,
filling me with speechless dread,
till at last I recognised not
what of old I’d heard and known! 
AASE
(giftig.)
Ja, und Lügen kann man drehen,
Wenden und mit Putz benähen,
Bis von ihrem magren Bauch
Nichts vor Flicken mehr zu sehen.
Das hastDu zu Weg gebracht,
Alles wild und groß gemacht,
Ausstaffiert mit Adlerrücken
Und mit all den andern Nücken,
Abgestutzt und zugesetzt
Und mir so den Sinn verstört,
Daß man nicht mehr kennt zuletzt,
Was man hundertmal gehört. 
AASE.
Hazugság mind végtelen!
Hazugság egész tudásod,
Kifordítod, fölczifrázod,
Addig túlozod, viszed.
Hogy magad is elhiszed.
Igen, tudom, ehhez értesz,
Ezt az egyet vitted véghez,
Nagyítottál, tódítottál,
S mennyi mindent hozzáadtál:
Sasszárnyakat, légi tájat,
Hogy az anyád belefáradt,
S rá sem ösmert a mesére,
Mely mint öregapám, régi. 
AASE
(epésen)
Régi mesét lóditással
cifrázol fel szertelen,
satnya testét sok helyen
feldíszíted csillogással.
Ez a tetted, semmi más,
minden csak vad látomás,
kifestetted barna sassal,
s annyi más irtózatossal,
szód elvett és tóditott,
s végül úgy elkábitott,
hogy amit rég ismerek,
ráismerni sem merek. 
Осе
(в сердцах)
Ложь чужую тащат снова,
К ней приладив бахрому,
Чтоб не виден никому
Был скелет вранья былого.
И сыночек норовит
Лжи придать нарядный вид.
Вот ты по каким причинам
О полете плел орлином,
Страхов тут нагородил,
Что уж я была без сил.
Так не сразу и поймешь,
Что твои рассказы - ложь! 
奥丝
(愠怒地)
我知道你专会信口开河,添枝加叶,把你的谎编得天花乱坠,教人找不到一点儿破绽。你成天就是这么乱编一气,搭你的空中楼阁。胡诌什么老鹰的翅膀呀,东撒一个谎,西撒一个谎,编那些又惊又险的故事,叫人摸不清你哪句是真的,哪句是假的! 
PEER GYNT.
Hvis en anden snakked slig,
skulde helseløs jeg slå ham! 
PEER
If another talked like that
I’d half kill him for his pains. 
PEER GYNT.
Spräch’ ein andrer solchen Quark,
Wollt’ ich heillos grob ihm kommen! 
PEER GYNT.
Csak más merne így beszélni,
Tudom, jól elbánnék véle. 
PEER GYNT
Hogyha igy más szólna, én
elpüfölném csúfosan! 
Пер Гюнт
Я другому так со мной
Разговаривать не дам! 
培尔
要是旁人这么说我,那我干脆就把他揍趴下。 
ÅSE
(grædende).
Å, Gud give jeg lå lig;
gid jeg sov i svarte jorden!
Bøn og gråd ej bider på ham –
Peer, du er og blir forloren! 
ÅSE
[weeping]
Oh, would God I lay a corpse;
would the black earth held me sleeping!
Prayers and tears don’t bite upon him.—
Peer, you’re lost, and ever will be! 
AASE
(weinend.)
Läg’ ich doch im schwarzen Sarg!
Wär’ ich, Gott, doch nie geboren!
Bitten, Tränen, nichts will frommen, –
Peer, Du bist und bleibst verloren! 
AASE
(sírva).
Bár feküdném már a sírba,
Jaj, ki világra hozott.
Meg van már felőled írva:
Átkozott vagy, kárhozott! 
AASE
(sírva)
Bár koporsóm fenekén
volnék, s földnek nyomna rögje!
Könny, panasz hiába van -
Peer, elvesztél, mindörökre! 
Осе
(расплакавшись)
Видит бог, в земле сырой
Стыть бы лучше мне до срока.
Сын, бесчувственный к слезам,
Из тебя не будет прока! 
奥丝
(哭着)
唉,天哪,我还不如死了呢,索性让我埋在又黑又冷的土底下吧!我怎么求你,怎么掉眼泪也白搭。反正你就是不成材了! 
PEER GYNT.
Kære, vakkre, lille moer,
du har ret i hvert et ord; –
vær så blid og glad – 
PEER
Darling, pretty little mother,
you are right in every word;—
don’t be cross, be happy — 
PEER GYNT.
Liebes, süßes Muttchen mein,
Hast ja recht mit jedem Wort;
Sei nur wieder – 
PEER GYNT.
Jó anyuskám, kis anyám,
Hiszen jól szólsz, igazán,
Csak ne — 
PEER GYNT
Édes kisanyám, te jó,
amit szólsz, igaz a szó; -
csak légy újra víg - 
Пер Гюнт
/Мама, ты кругом права,
Успокойся же сперва
И не плачь... 
培尔
亲爱的、漂亮的小妈妈,您说的全对。可是别那么气鼓鼓的,高兴起来吧! 
ÅSE.
Ti stille!
Kan jeg glædes, om jeg vilde,
jeg, som har sligt svin til søn?
Må det ikke bittert krænke
mig, en stakkars magtløs enke,
stødt at fange skam for løn?
(græder igen.)
Hvad har slægten nu tilbage
fra din farfars velmagtsdage?
Hvor er skæpperne med mynt
efter gamle Rasmus Gynt?
Faer din gav dem fødder, han, –
ødte dem så glat som sand,
købte jord i alle sogne,
kørte med forgyldte vogne –.
Hvor er det, som gik tilspilde
ved det store vintergilde,
da hver gæst lod glas og flaske
bag sin ryg mod væggen klaske! 
ÅSE
Silence!
Could I, if I would, be happy,
with a pig like you for son?
Think how bitter I must find it,
I, a poor defenceless widow,
ever to be put to shame!
[Weeping again.]
How much have we now remaining
from your grandsire’s days of glory?
Where are now the sacks of coin
left behind by Rasmus Gynt?
Ah, your father lent them wings,—
lavished them abroad like sand,
buying land in every parish,
driving round in gilded chariots.
Where is all the wealth he wasted
at the famous winter-banquet,
when each guest sent glass and bottle
shivering ’gainst the wall behind him? 
AASE.
Scher’ Dich fort!
Ist mir’s möglich, froh zu sein,
Hab’ ich solch ein Schwein zum Sohn?
Muß es mich nicht bitter schmerzen,
Wird mir armem Witwenherzen
Ewig Schande nur zum Lohn?
(Fängt wieder an zu weinen.)
Was verblieb uns, muß ich fragen,
Seit Großvaters Wohlstandstagen?
Wie hat sich der Wein verdünnt
Seit dem alten Rasmus Gynt!
Vater brachte ’s Gold ins Rutschen,
Warf’s hinaus wie Scheffel Sand,
Kaufte Grund im ganzen Land,
Karrte mit vergüldten Kutschen –.
Alles weg. Wo sind die Reste
Von dem großen Winterfeste,
Da sein Trinkglas männiglich
An die Wand warf hinter sich! 
AASE.
Eredj a pokolba!
Jó kedvem nem t'om hogy volna,
Mikor ily gaz a fiam.
Nem rágódol untalan
Sajgó özvegy szívemen,
Te, örökös szégyenem?!
(Újra sir.)
Nagyapádnak örökébül
Mi maradt ránk csorba nélkül?
Örökségünk megfogyott,
Hogy Rasmus Gynt elhagyott.
Apád kezdett pazarolni,
Polyvamódra pénzt kiszórni,
Földet vett — egész országot,
Aranyhintón kocsikázott.
Hajh! de most! ... rég volt a lakma,
Melyen vadul falhoz csapta
A kiürült poharat,
Míg a vendégnép kaczag. 
AASE
Elég már!
Víg, mikor keserüség vár?
S íly disznó a gyermekem?
S özvegy szívemben ne égjen
a gyalázat és a szégyen -
így jutalmaz végzetem?
(Újból sírni kezd.)
Nagyapádnak szép korából
mi maradt ránk sok javából?
Véka pénz hová futott?
Mit vén Rasmus Gynt hagyott?
Lábat apádtól kapott -
szórta, mint a homokot,
földeket vett hét határban,
járt aranyozott batárban -
s hol van az, amit a vendég
téli lagzin tönkretett még,
ha poharát duhajodva
maga mögé hajitotta? 
Осе
Не плакать, зная,
Что сынок - свинья такая?
До каких же это пор
Молча мне терпеть, вдовице:
Целый век пришлось трудиться,
А в награду - лишь позор.
(Продолжает плакать.)
Из богатства даже малость
Нам от деда не досталось.
Был у деда - помни, внук! -
Полный золота сундук,
Да отец твой - знай, сынок! -
Тратил деньги, как песок.
Выйти в знать имел в предмете,
Ездил в золотой карете,
Только денежки пропали
Той порой, как пировали, -
Всякий сброд винище хлопал,
А потом - стаканом об пол. 
奥丝
瞎扯!我高兴得起来吗?我养的不是个儿子,是一头猪!像我这么一个无依无靠的穷寡妇,净丢脸,叫我多么伤心哪!
(又哭起来)

你爷爷当年留下的那份家当,还剩下什么啦?拉斯姆斯•金特挣下的一袋子一袋子的钱,还剩几个啦?全飞啦,碎成末末儿啦,浪费掉啦,没影儿啦!都像沙子一样从你爸爸的手指缝儿掉光啦!他这儿也买地,那儿也买地。家里套着两匹马拉的、漂漂亮亮的马车。谁都记得那年冬天他摆的那场筵席,每个客人喝完都把酒杯往后墙一摔。如今,钱啊,一古脑儿都给他挥霍光了。 
PEER GYNT.
Hvor er sneen fra ifjor? 
PEER
Where’s the snow of yester-year? 
PEER GYNT.
Hm, wo blieb der letzte Schnee? 
PEER GYNT.
Tavaly esett hó! kereshedd! 
PEER GYNT
Hol van a tavalyi hó? 
Пер Гюнт
Что мне прошлогодний снег? 
培尔
去年的雪呢? 
ÅSE.
Du skal tie for din moer!
Se tilgårds! Hver andet rude-
hul er fyldt med gamle klude.
Hægn og skigard ligger nede,
fæet står for vejr og væde,
eng og aker ligger brak,
hver en måned blir jeg pantet – 
ÅSE
Silence, boy, before your mother!
See the farmhouse! Every second
window-pane is stopped with clouts.
Hedges, fences, all are down,
beasts exposed to wind and weather,
fields and meadows lying fallow,
every month a new distraint — 
AASE.
Willst Du jetzt wohl schweigen, he!
Sieh den Hof an! Jedes zweite
Fenster ist verstopft mit Flicken,
Heck’ und Zaun liegt auf der Seite,
Keiner will das Feld beschicken.
’s Vieh steht da in Mansch und Matsch,
Jeden Monat wird gepfändet – 
AASE.
Néked mindegy, a fülesnek!
Nézd az udvart: csupa gyom,
Papirrongy tört ablakon,
A sövény mind bontva szerte,
Földünk sincs ki megmívelje,
Nincs vetés, nincs aratás,
Csak elsején foglalás. 
AASE
Elhallgass, te locsogó!
Nézd a házat! Ócska rongy van
szem helyett az ablakokban.
Dőlt kerítésünk leroppan,
jószágunk szélben, lucsokban,
rétünk, szántónk parlagon,
minden hónap foglalást hoz - 
Осе
Помолчи! Беднее всех
Нынче дедова усадьба!
Нам хоть дыры залатать бы!
Изгородь давно разбита,
И овчарня вся раскрыта,
И запущены луга,
И насели кредиторы... 
奥丝
住嘴,别打岔!瞧瞧咱们这间农舍。连一扇整窗户也没有。玻璃破了就用烂布来塞。篱笆墙倒的倒,塌的塌。害得牲口挨风吹雨打。地也荒了。月月儿官府都来没收东西。 
PEER GYNT.
Ti så med den kærringsnak!
Ofte nok har lykken skrantet,
og så kom den højst påfode! 
PEER
Come now, stop this old-wife’s talk!
Many a time has luck seemed dropping,
and sprung up as high as ever! 
PEER GYNT.
Schweig doch, Alte, mit dem Quatsch!
Weil mal ’s Glück den Rücken wendet,
Heißt’s drum gleich: Und niemand sah’s mehr? 
PEER GYNT.
Ugyan hagyd, ne adj reá:
Jár a kerék föl s alá. 
PEER GYNT
Vénasszonybeszéd! Unom!
Jósorsunk sokszor leáldoz,
ámde felkel újra s újra! 
Пер Гюнт
Хватит! Это чепуха!
Счастье то отводит взоры,
То ласкает, как бывало! 
培尔
妈,您别老这么念穷秧子啦。咱们是倒了霉,可是会苦尽甘来的。 
ÅSE.
Der er saltstrød, hvor den grode.
Kors, men du er storkarl, du, –
lige kaut og kry endnu,
lige knøv, som dengang presten,
der han kom fra København,
spurgte dig om døbenavn,
bandte på at sligt et nemme
sakned mangen prins derhjemme,
så at faer din gav ham hesten
med en slæde til, som tak
for den vennesæle snak. –
Hå; ja da var alting gildt!
Provst, kaptejn og hele resten
hang her dagstødt, åd og drak,
fyldte sig, så fast de sprak.
Men i nød skal kendes næsten.
Her blev folketomt og stilt
samme dag da „Jon med skæppen“
tog ivej med kramkarl-skræppen.
(tørrer øjnene med forklædet.)
Ak, du er dog stærk og stor,
skulde stå som stav og støtte
for din gamle skrale moer, –
skulde gårdens gerning skøtte,
værge slumpen af din arv; –
(græder påny.)
å, Gud hjælpe mig for nytte
jeg har havt af dig, din skarv!
Hjemme ligger du i gruen,
roder rundt i kul og emmer;
mellem bygdens folk du skræmmer
jenterne fra gildestuen, –
gør mig spe på alle kanter,
slås med sognets værste fanter – 
ÅSE
Salt-strewn is the soil it grew from.
Lord, but you’re a rare one, you,—
just as pert and jaunty still,
just as bold as when the pastor,
newly come from Copenhagen,
bade you tell your Christian name,
and declared that such a headpiece
many a prince down there might envy;
till the cob your father gave him,
with a sledge to boot, in thanks
for his pleasant, friendly talk.—
Ah, but things went bravely then!
Provost, captain, all the rest,
dropped in daily, ate and drank,
swilling, till they well-nigh burst.
But ’tis need that tests one’s neighbour.
Still it grew and empty here
from the day that “Gold-bag Jon”
started with his pack, a pedlar.
[Dries her eyes with her apron.]
Ah, you’re big and strong enough,
you should be a staff and pillar
for your mother’s frail old age,—
you should keep the farm-work going,
guard the remnants of your gear;—
[Crying again.]
oh, God help me, small’s the profit
you have been to me, you scamp!
Lounging by the hearth at home,
grubbing in the charcoal embers;
or, round all the country, frightening
girls away from merry-makings —
shaming me in all directions,
fighting with the worst rapscallions — 
AASE.
Nein; aufdem Fleck wächst kein Gras mehr.
Und Dubist doch was, Du Strick, –
Immer noch so keck und quick,
Schmuck und klug, wie, da der Pfaff, –
Der aus Kopenhagen, weißt Du, –
Dazumal Dich frug: Wie heißt Du?
Und, ob Deiner Antwort baff,
Sich verschwor, die schiene wert ihm
Eines Prinzen, – daß zum Dank
Vater Schlitten gleich samt Pferd ihm
Übern Tisch zu eigen trank.
Hei, da ging es lustig her!
Propst, Kap’tän, was drum und dran war,
Hing hier taglang, soff und fraß,
Bis kein Knopf am Wanst mehr saß.
Aber als dann Not an Mann war,
Ward’s hier öde, still und leer.
“Scheffel-Jon”, anjetzt Hausierer,
War nicht mehr ihr Pokulierer.
(Trocknet die Augen mit der Schürze.)
Ach, Du bist doch stark und groß, –
Solltest bessern Deiner alten
Armen Mutter elend Los,
Solltest Haus und Hof verwalten,
Daß Dein Erb’ nicht ganz zerfällt –
(Weint von neuem.)
Statt daß ich mich an Dir halten
Könnt’, verlumpst Du Zeit und Geld!
Hier verträumst Du und verdreckst Du
Dich mit in der Herdglut Wühlen;
Trittst Du in die Tanzsäl’, schreckst Du
Alle Mädels von den Stühlen, –
Machst mir üb’rall Schand und Tränen,
Raufst Dich mit den ärgsten Hähnen – 
AASE.
Udvarunkban fű terem,
És mégis, te szemtelen,
Fennen hordod orrodat,
Úgy beszélsz, mint az a pap,
Mikor megkérdezte tőled:
Mi neved? s te úgy beszéltél,
Hogy megesküdött: szent már az,
Herczeghez méltó e válasz.
S erre apád ott, ebédnél
Szánt adott neki lovastul.
Hej, de jó kedve lett attul!
Itt ivott a kapitány,
Prépost, káplán valahány,
Ivott, evett, nem: zabált,
Míg a hasa félreállt.
De az inség kopogott,
S csönd lett egyben, mély, nyomott.
Jon szatócs nem kell nekik,
Azt már nem szenvedhetik.
(Kötényével törli szemét,)
Ládd, te volnál oly erős, hogy
Megvédhetnéd jó anyádat,
Gondozhatnád kissé házad,
Hisz örököd egyre vész, fogy!
(Újra sírni kezd.)
Nem hogy segitnél ínségben,
Időd, pénzed ellopod,
Álmadozva renyhén, tétlen
Várod egyre jó napod.
Átok kél mindütt nyomodban,
Lány, ha lát, elmenekül,
De Peerem mindenhol ott van,
Hol fejemre szégyen ül. 
AASE
Sziksót lelsz, hol fű ujulna.
Te pedig, te nagy hamis,
büszke s ügyes vagy ma is,
mint mikor kérdezte régen
az a koppenhágai
pap: meg tudnád mondani
a neved? S dicsért: eszed nagy,
hercegeknél eszesebb vagy,
s édesapád örömében
szép lovat, szánt - sokat ért! -
adott fecsegésiért. -
Hej, víg élet járta benn!
Prépost, kapitány s velük még
hány ült itt, s evett-ivott,
míg majdnem megpukkadott!
Jó barát próbája: szükség.
S csendesség lesz hirtelen,
mihelyt “vékás Jon” nem átall
házalgatni batyujával.
(Megtörli kötényével a szemét.)
Nagyra nőttél, van erőd,
támogathatnád anyádat,
ezt a vén gyengélkedőt -
gondozd telkünket s a házat,
mentsd az örökségedet; -
(Újrakezdi a sírást.)
Isten ments, nem hasznom áltat,
bízni benned nem lehet!
Itthon hamuban napestig
csak kapirgálsz lusta kézzel,
és ha mulatságba mész el,
onnan minden lány menekszik.
Vad legényekkel verekszel,
s rám szégyent hozol csak ezzel - 
Осе
Было поле, пустошь стала!
Радость у меня одна:
Нет наглее хвастуна.
Вот такой у нас когда-то
Был столичный пастор тут.
Как тебя, спросил, зовут -
И потом все разговору:
Имя, дескать, принцу впору.
Твой отец его богато
Одарил и дал коня,
Речи сладкие ценя!
Здесь толклось людей полно:
Капитан, его ребята,
Пастор, - всех мне и не счесть,
Кто не прочь бывал поесть.
Да от ихнего-то брата
Проку нету все равно:
Как нужда заела нас,
Так небось не кажут глаз.
(Утирая слезы передником.)
У тебя добротна стать.
Вот и матери-то хворой
Мог бы все же помогать
В работенке хоть которой, -
И хозяйство сбережешь.
(Продолжая плакать.)
Ох, не стал мне сын опорой!
Ты бездельничать хорош,
На печи лежать любитель
Да еще в золе возиться.
Не сыскать у нас девицы,
Чтобы зря ты не обидел.
Надо мной смеется всякий -
Нет денька, чтоб ты без драки. 
奥丝
咱这块地,从前多肥啊,可是现在连土都长碱啦。培尔,你可真行,还像当年那样成天挺着胸脯,兴高采烈的。那回哥本哈根来的那位牧师问起你的教名,说城里最有学问的人也巴不得有你这么个聪明儿子。你爸爸听了高兴死了,就送了他一匹马,一辆雪橇,来酬谢他对你的恭维。那阵子咱们可真是万事亨通。教会里的,军队里的,那些有权有势的,每天都是咱们的座上客,连吃带喝,肚子都快胀破了。可是等咱们钱财一光,那时候可就看出朋友来啦。自打你爸爸背起口袋出去做小买卖,咱们这家就像座坟墓似的,再也没人来登门了。
(用围裙擦了擦眼泪)

你是个棒小伙子。你妈如今老了,你本应该像根拐棍儿似的伺候我。你本应该把心思统统放在咱们这庄稼上,好好儿地守住你爸爸留给你的这点儿家业。
(又哭起来)
可你这个二流子,天晓得你帮了我多大忙!在家的时候,你也只是捅捅炉子,旁的什么都不干。左近村子里的姑娘们一去跳舞会,你就把她们吓跑。你跟流氓恶棍打架,害得人人都笑话我。 
PEER GYNT
(går fra hende).
Lad mig være. 
PEER
[turning away from her]
Let me be. 
PEER GYNT
(geht von ihr.)
Laß mich sein. 
PEER GYNT.
(elindul).
Eredj! 
PEER GYNT
(elmegy mellőle)
Hagyj nekem békét! 
Пер Гюнт
(отходя)
Отвяжись! 
培尔
(从奥丝身边走开)
妈,别说啦。 
ÅSE
(følger efter).
Kan du nægte
du var fremste mand i laget
i det store basketaget,
som for nylig stod på Lunde,
der I slogs som olme hunde?
Var det ikke dig, som knækte
armen på han Aslak smed, –
eller idetmindste brækte
ene fingren hans af led? 
ÅSE
[following him]
Can you deny
that you were the foremost brawler
in the mighty battle royal
fought the other day at Lunde,
when you raged like mongrels mad?
Who was it but you that broke
Blacksmith Aslak’s arm for him,—
or at any rate that wrenched one
of his fingers out of joint? 
AASE
(folgt ihm.)
Du bist am Ende
Nicht gewesen bei der letzten
Großen Schlägerei zu Lunde,
Wo sie sich wie tolle Hunde
Überfielen und zerfetzten?
Hast Du nicht Aslak, dem Schmied,
Der Dir damals in die Hände
Fiel, verrenkt die halbe Lende, –
Oder war’s ein Fingerglied? 
AASE.
(utána megy),
Jó, jó, tán tagadnád,
Lundeben a minap is,
Mikor mint a bokros marhák
Verekedtek, czivakodtak.
Mint az ebek, marakodtak,
Ott voltál te magad is.
Hát Aslakot, a kovácsot
Nem igaz, hogy úgy levágtad,
Hogy megrándult csípeje?
Tán csak a kis ujja? he?
 
AASE
(követi)
Tagadnád:
te voltál fő minapában
a lundei vad csatában,
hol a részeges dühödtek
veszett ebként verekedtek?
Nem te törted el a karját
Aslak kovácsnak, no, nem?
Vagy egy ujját - így csavarnád
el a dolgot, szemtelen? 
Осе
(идя за ним)
Выходит, что ли,
Что мои все это бредни
И что в Лунде ты намедни
Не подстроил так, что в драке
Вы сцепились, как собаки?
А кузнец такой ведь боли
Натерпелся в пору ту,
Что рукою двинуть боле
Бедняку невмоготу! 
奥丝
(跟在他后头)
新近一群人在伦代喝醉了酒,打群架,是不是你带头干的?除了你,谁会把铁匠阿斯拉克的胳膊打伤?就算没打伤,至少也让他的手指头脱了节吧。 
PEER GYNT.
Hvem har fyldt dig med slig præk? 
PEER
Who has filled you with such prate? 
PEER GYNT.
Dämliches Gefabulier’! 
PEER GYNT.
Ki beszélt ilyen bolondot? 
PEER GYNT
Hát ilyent ki lóditott? 
Пер Гюнт
Кто развел такой трезвон? 
培尔
这是谁跟您瞎说的? 
ÅSE
(hidsig).
Husmandskonen hørte hylene! 
ÅSE
[hotly]
Cottar Kari heard the yells! 
AASE
(hitzig.)
Häuslers Kari hörte ’s Heulen! 
AASE.
Kari hallá: bőgött, tombolt! 
AASE
(hevesen)
Hallották ordítni attól. 
Осе
(раздраженно)
Да соседка стон слыхала! 
奥丝
(恼火地)
是佃户他媳妇卡莉说的。她听见叫喊啦。 
PEER GYNT
(gnider albuen).
Ja, men det var mig, som skreg. 
PEER
[rubbing his elbow]
Maybe, but ’twas I that howled. 
PEER GYNT
(reibt sich den Ellenbogen.)
Ja, doch das, das kam von mir. 
PEER GYNT.
(könyökét vakarja).
Bőgött? én bőgtem csak, értsd! 
PEER GYNT
(megdörzsöli a könyökét)
Én, én ordítottam ott. 
Пер Гюнт
(потирая плечо)
Но ведь это мой был стон. 
培尔
(揉了揉胳膊肘)
对呀,可是叫喊的是我呀。 
ÅSE.
Dig? 
ÅSE
You? 
AASE.
- Dir? 
AASE.
Mit? te? 
AASE
Te? 
Осе
Ой ли? 
奥丝
是你? 
PEER GYNT.
Ja, moer, – for jeg fik pryglene. 
PEER
Yes, mother,— I got beaten. 
PEER GYNT.
Denn ich – bekam die Beulen. 
PEER GYNT.
Én kaptam verést! 
PEER GYNT
Mert engem vertek akkor. 
Пер Гюнт
Это мне попало! 
培尔
可不,妈妈——我挨揍啦。 
ÅSE.
Hvad for noget? 
ÅSE
What d’you say? 
AASE.
Was –? 
AASE.
Hogy? 
AASE
Ki? 
Осе
Что ты мелешь? 
奥丝
怎么? 
PEER GYNT.
Han er spræk. 
PEER
He’s limber, he is. 
PEER GYNT.
Der haut Dir, sag’ ich Dir. 
PEER GYNT.
Az úgy üt, mint egy állat. 
 
Пер Гюнт
Он силен! 
培尔
哦,他壮得很呢。 
ÅSE.
Hvem er spræk? 
ÅSE
Who? 
AASE.
Wer –? 
AASE.
Ki? 
 
Осе
Кто силен? 
奥丝
谁呀? 
PEER GYNT.
Han, Aslak, véd jeg. 
PEER
Why Aslak, to be sure. 
PEER GYNT.
Na, wer! Den Aslak mein’ ich. 
PEER GYNT.
Ki? Aslak! Mondom egyre! 
PEER GYNT
Én Aslakról beszélek. 
Пер Гюнт
Кузнец твой - кто же! 
培尔
阿斯拉克呀——我尝到滋味儿啦。 
ÅSE.
Tvi – og tvi; nu må jeg spytte!
Slig en slarvet fyldebøtte,
slig en rangler, slig en dranket
drammesluger har dig banket?
(græder igen.)
Mangen skam og skændsel led jeg;
men at dette skulde ske,
det var dog den værste spe.
Lad ham være nok så spræk; –
skal du derfor være vek? 
ÅSE
Shame — and shame; I spit upon you!
Such a worthless sot as that,
such a brawler, such a sodden
dram-sponge to have beaten you!
[Weeping again.]
Many a shame and slight I’ve suffered;
but that this should come to pass
is the worst disgrace of all.
What if he be ne’er so limber,
need you therefore be a weakling? 
AASE.
Pfui, o pfui! daß ich nicht spucke!
So ’ne alte Wirtshaushucke,
So ein Tagdieb, so ein dreister
Lügenschmied wird Deiner Meister?
(Weint wieder.)
Auch noch so was! Längst schon wein’ ich
Mir die Augen aus; doch das,
Das geht wahrlich übern Spaß.
Haut er Dich, so frag’ ich: haust
Du nicht auch ’ne gute Faust? 
AASE.
Pfuj, hadd köpjek! pfuj! gyalázat!
Ez a kocsmahős, e semmi
Mert téged így csúffá tenni!
(Újra sir.)
Csak ez kellett! Ez hiányzott,
Nem volt eddig búm elég!
De már most szivem föllázad!
Mondd, ha ő üt, te tűréd?
Helyén van még a két karja,
És verést tűr, mint egy marha. 
AASE
Pfuj, leköpnélek, te gyáva!
Ez a csapszék mákvirága,
ez a rongy, részeg dühében,
ez tudott megverni? Szégyen!
(Újra kezdi a sírást.)
Sokszor szégyelltem, hogy élek,
de nem volt még sohasem
ennél csúfabb szégyenem.
Hát ha páholt, kérdem én,
ütni nem voltál serény? 
Осе
Тьфу, тебе я плюну в харю
Да сама тебя ударю!
Эта пьяная скотина
Моего избила сына?
l(Опять принимаясь плакать.)
Ох, мне жить постыло, боже!
Не в диковинку ведь срам,
А такой не снился нам!
Он силен. Положим, так.
Ну, а ты-то что - слабак? 
奥丝
丢脸啊!我恨不得啐你一口。你居然让那么一个一钱不值的醉鬼,那么个专爱闹事的流氓,那么个游手好闲的浪荡汉给揍了!
(又哭起来)

为了你,我忍气吞声,丢尽了脸。可是这回更叫我没脸见人啦。他再壮——难道你就得当个熊小子? 
PEER GYNT.
Om jeg hamrer eller hamres, –
ligefuldt så skal der jamres.
(ler).
Trøst dig moer – 
PEER
Though I hammer or am hammered,—
still we must have lamentations.
[Laughing.]
Cheer up, mother — 
PEER GYNT.
Ob ich Amboß oder Hammer,
’s bleibt dasselbichte Gejammer.
(Lacht.)
Tröst’ Dich, Mutter – 
PEER GYNT.
Eh? Üllő vagy kalapács,
Egy se jobb, egyik se más.
(Nevet.)
Sohse búsulj, jó anyácska! 
PEER GYNT
Én adtam, vagy Aslak adta:
mindenképpen sírsz miatta.
(Nevet.)
Légy nyugodt, anyám. 
Пер Гюнт
Я ли бил, меня ли били -
Все наградой слезы были.
(Смеясь.)
Полно плакать! 
培尔
我揍了人也罢,挨了揍也罢,全一个样。反正您也得哭上这么一场。>
(笑)
妈妈,高兴起来吧! 
ÅSE.
Hvad har du løjet
nu igen? 
ÅSE
What? You’re lying
now again? 
AASE.
Hätt’st Du wieder
Mal gelogen? 
AASE.
Hazudtál megint? 
AASE
Te átok!
Új hazugság? 
Осе
Значит, снова
Все наврал? 
奥丝
啊,你又在向我撒谎呢,对不对? 
PEER GYNT.
Ja, denne gang.
Tør så gråden pent af øjet; –
(knytter den venstre hånd.)
se, – med denne knibetang
holdt jeg hele smeden bøjet;
højre næven var min slægge – 
PEER
Yes, just this once.
Come now, wipe your tears away;—
[Clenching his left hand.]
see,— with this same pair of tongs,
thus I held the smith bent double,
while my sledge-hammer right fist — 
PEER GYNT.
Diesmal, ja.
Schluck’ die Tränen fröhlich nieder; –
(Ballt die linke Hand.)
Schau, – mit dieser Kneifzang’ da
Hielt ich ihn, den ganzen Schmied, –
(Ballt die Rechte.)
Währenddie mein Hammer war – 
PEER GYNT.
Igen ...
Kár a könnyért, Isten látja.
(Balkezét ökölbe szorítja,)
Itt e vaskar tőriben
Tartottam derék kovácsom.
(Jobbját ökölbe szorítja.)
Ez meg volt a kalapácsom. 
PEER GYNT
Most igen.
Abbahagyhatod sírásod; -
(Bal kezét ökölbe szorítja.)
nézd: fogó a bal kezem,
ebbe fogtam a kovácsot,
és verőmmel: jobb kezemmel - 
Пер Гюнт
Теперь наврал,
А уж ты рыдать готова.
(Сжимая и разжимая левую руку.)
Вот щипцы, куда зажал
Сын твой кузнеца дурного.
Молот - был кулак мой правый. 
培尔
对,就撒这么一回。您该可以不哭了吧。把眼泪擦干了。
(攥起左手)
瞧,我就是用这把肉钳子按住铁匠的脑袋,我右手就是把大锤子。 
ÅSE.
O, din slagsbror! Du vil lægge
mig i graven med din færd! 
ÅSE
Oh, you brawler! You will bring me
with your doings to the grave! 
AASE.
Raufbold, Du! Du gibst nicht Fried’,
Bis ich nicht zur Grube fahr’! 
AASE.
Gaz duhaj! nem nyugszol addig,
Míg nem tettek földbe le. 
AASE
Ó, te vad fickó! Ilyennel
kínozol, hogy eltemess! 
Осе
Ты меня такой забавой
Непременно вгонишь в гроб. 
奥丝
你这个闹事鬼!你这么胡作非为,早晚要把我逼进棺材里去! 
PEER GYNT.
Nej da, du er bedre værd;
tyve tusend gange bedre;
Lille, stygge, snille moer,
du kan lide på mit ord,
hele bygden skal dig hædre,
bare vent til jeg får gjort
noget – noget rigtigt stort! 
PEER
No, you’re worth a better fate;
better twenty thousand times!
Little, ugly, dear old mother,
you may safely trust my word,—
all the parish shall exalt you;
only wait till I have done
something — something really grand! 
PEER GYNT.
Nein, doch, Du bist Bessres wert,
Tausend Male Bessres, Du,
Kleine, böse, süße Mu,
Trau mir nur und wart’ nur zu,
Bis Dich ’s ganze Dorf noch ehrt,
Wart nur, bis ich was gemacht, –
Recht was Großes, gib nur acht! 
PEER GYNT.
Ugyan már ne szidj te annyit,
Meglátod, nem halsz bele.
Édes, rossz, aranyanyácska,
Bizz' csak bennem, nemsokára
Szolgád lesz a falu mind,
Nagyralátó fiad nagy lesz,
Megládd majd, anyám, olyat tesz,
Örülsz rajta szív szerint. 
PEER GYNT
Jobbra vagy te érdemes,
sok ezerszer jobbra, szépre,
édes, csúnya kisanyám,
bízzál bennem, igazán,
tisztel majd a falu népe,
várj, amíg nagyot teszek,
rendkívülit végezek! 
Пер Гюнт
Никогда. Хочу я, чтоб
Ты повсюду, дорогая,
Знала от людей почет,
И тебя, поверь, он ждет
От всего родного края.
Лишь немного погоди, -
Будет слава впереди. 
培尔
别这么说,别这么说。您的运气要比那好上两万倍!唉,我这纯朴的小妈妈,您总该信得过我吧。有朝一日,周围这一带都会对您低头哈腰,毕恭毕敬的,就等我做出点惊天动地的事业来吧。——真正惊天动地的事业! 
ÅSE
(blæser).
Du! 
ÅSE
[contemptuously]
You! 
AASE
(spöttisch.)
Du! 
AASE.
(gúnyosan).
Rajtad? 
AASE
(fitymálóan fújva)
Te? 
Осе
(презрительно)
Слава? 
奥丝
(轻蔑地)
你? 
PEER GYNT.
Hvem véd, hvad en kan møde! 
PEER
Who knows what may befall one! 
PEER GYNT.
Was kommen kann, weiß keiner! 
PEER GYNT.
A jövőt ki tudja? 
PEER GYNT
Ki tudhatná a sorsot? 
Пер Гюнт
Темен день грядущий. 
培尔
谁能知道自己的前途? 
ÅSE.
Gid du bare blev så klog,
at du engang kunde bøde
flængen i din egen brog! 
ÅSE
Would you’d get so far in sense
one day as to do the darning
of your breeches for yourself! 
AASE.
Würd’ Dir doch nur eins bewußt:
Daß Du mal den Riß in Deiner
Eignen Hose stopfen mußt. 
AASE.
A nadrágnak sok a lyukja,
Jó lesz, ha az úr bedugja. 
AASE
Bár annyit tudnál, fiam,
hogy a nadrágodra foltot
vess, ha szakadt s híja van! 
Осе
Да была бы благодать, -
Дай сыночку вездесущий
Хоть ума портки латать! 
奥丝
有朝一日,你只要懂得补补你的马裤,我就感激不尽了。 
PEER GYNT
(hidsig).
Jeg skal blive konge, kejser! 
PEER
[hotly]
I will be a king, a kaiser! 
PEER GYNT
(hitzig.)
König, Kaiser will ich werden! 
PEER GYNT.
(tüzesen).
Király, császár leszek én! 
PEER GYNT
(tüzesen)
Én király, császár leszek, te! 
Пер Гюнт
(запальчиво)
Мама, ждет меня корона! 
培尔
(激动地)
我要当国王!当皇帝! 
ÅSE.
Å, Gud trøste mig, nu rejser
sidste resten af hans vid! 
ÅSE
Oh, God comfort me, he’s losing
all the wits that he had left! 
AASE.
Jetzt kutschiert ihm mit vier Pferden
Noch sein letzter Witzrest fort! 
AASE.
Megy az eszed, el is ment tán. 
AASE
Kis esze volt, s az is messze
elment, édes Istenem! 
Осе
Вот взрастила фанфарона!
Чисто своротил с ума! 
奥丝
老天爷,这孩子本来就是个半吊子,这下他简直发疯啦。 
PEER GYNT.
Jo, jeg skal! Giv bare tid! 
PEER
Yes, I will! just give me time! 
PEER GYNT.
Laß mir Zeit nur, – und ich bin’s! 
PEER GYNT.
Idő kell s az leszek én! 
PEER GYNT
Az! Csak adj időt nekem! 
Пер Гюнт
Сможешь увидать сама! 
培尔
非当不可!我只求您容我时间。 
ÅSE.
Ja, giv tid, så blir du prins,
siges der, om ret jeg minds! 
ÅSE
Give you time, you’ll be a prince,
so the saying goes, I think! 
AASE.
Laß mir Zeit, so werd’ ich Prinz,
Geht im Volk ein altes Wort! 
AASE.
Rózsa nő a türelemfán,
Példabeszéd is azt mondja. 
AASE
Adj időt csak - példaszó -,
s herceg leszek, ragyogó. 
Осе
"Станешь принц, как срок придет" -
Сказку сказывал народ. 
奥丝
俗话不是说:“容我时间,就能上天。” 
PEER GYNT.
Du skal se, moer! 
PEER
You shall see! 
PEER GYNT.
Wirst schon sehen! 
PEER GYNT.
Majd meglátod! 
PEER GYNT
Meglátod! 
Пер Гюнт
Вот увидишь! 
培尔
对,您就等着吧。 
ÅSE.
Hold din mund!
Du er gal i bund og grund. –
Nå, det er forresten sandt, –
noget var der blevet af dig,
hvis du ikke dagstødt gav dig
af med løgn og tøv og tant.
Hægstadjenten var dig god.
Let du havde vundet spillet,
hvis du rigtig havde villet – 
ÅSE
Oh, hold your tongue!
You’re as mad as mad can be.—
Ah, and yet it’s true enough,—
something might have come of you,
had you not been steeped for ever
in your lies and trash and moonshine.
Hegstad’s girl was fond of you.
Easily you could have won her
had you wooed her with a will — 
AASE.
Halt den Rand!
Bist ja völlig von Verstand. –
Übrigens, es hätt’ wohl schon
Etwas aus uns werden mögen,
Wenn wir nur nicht, mein Herr Sohn,
Allzeit Schnacks und Schnurren pflögen!
Die von Haegstad war Dir gut.
Hättest leicht die Dirn’ gewonnen,
Hätt’st Du’s recht nur angesponnen – 
AASE.
Fogd be szád,
Megkergült a koponyád.
Nem mondom, nem lehetett
Volna valami belőled,
De csak arra kelletett
Az idő, hogy agyonöljed.
Haegstad lánya, az szeret,
Mért nem nyújtod ki kezed?
Mért nem látsz hozzá, a mint kell? 
AASE
Befogd a szád!
Őrület szállott ma rád. -
No de meg kell mondanom,
valamire csak vihetned,
ha nem hazugságra vetnéd
az eszed, te szélmalom.
Lásd, az a haegstadi lány
szívelt akkor, s megkapod,
ha te akkor akarod - 
Осе
Ты, пострел,
Вовсе нынче одурел.
От тебя какой-нибудь
И взаправду мог быть прок,
Кабы не дурил, сынок,
А ступил на добрый путь.
Ты вот с Ингрид был дружком
И ведь мог ее добиться,
Захоти на ней жениться. 
奥丝
别说啦!你发了疯!不过,要不是你这么成天白日做梦,你倒兴许会干出点名堂来。黑格镇的那位姑娘喜欢过你,你要是正正经经去求她,本来是可以把她求到手的。 
PEER GYNT.
Tror du? 
PEER
Could I? 
PEER GYNT.
So? 
PEER GYNT.
Igazán? 
PEER GYNT
Gondolod? 
Пер Гюнт
Думаешь? 
培尔
您真这么想吗? 
ÅSE.
Gamlen har ej kræfter
til at stå sit barn imod.
Han er stivsindt på en måde;
men tilslut får Ingrid råde,
og hvor hun går, fod for fod
stavrer knarken arrig efter.
(begynder igen at græde.)
Ak, min Peer; en grundrig jente, –
odelsjente! Tænk dig til; –
hvis du bare havde villet,
stod du nu som brudgom gild, –
du, som går her svart og fillet! 
ÅSE
The old man’s too feeble
not to give his child her way.
He is stiff-necked in a fashion
but at last ’tis Ingrid rules;
and where she leads, step by step,
stumps the gaffer, grumbling, after.
[Begins to cry again.]
Ah, my Peer!— a golden girl —
land entailed on her! just think,
had you set your mind upon it,
you’d be now a bridegroom brave,—
you that stand here grimed and tattered! 
AASE.
Der Alte, schwachgemut,
Ist der Tochter wohl gesonnen.
Zwar er ist ein arger Bocker,
Doch die Ingrid läßt nicht locker,
Und, wosie geht, Schritt für Schritt,
Stapft er endlich knurrend mit.
(Fängt wieder an zu weinen.)
Ach, mein Peer, ein steinreich Mädel, –
Eingesessner Bauernstamm!
Hättest Du mehr Witz im Schädel,
Gingst Du jetzt als Bräutigam –
Statt auf abgetretnen Sohlen! 
AASE.
Az apa vén,
S a lány tied egész szívvel.
Néha legyes az öreg,
De a lány meg nem ijed,
És az apa, bárhogy duzzog,
Mindig csak nyomába kullog.
(Újra sirni kezd.)
Peer te, mennyi pénz van ott!
S az mind a te vagyonod.
Csak egy csöppnyi kis ész kéne,
Lehetnél a vőlegénye,
Nem ily rongyongyült, kopott. 
AASE
Az apja gyenge,
hogyha lánya szól neki,
bár makacs vén, enged egyre,
mindig Ingrid ül nyeregbe,
hova megy, ő követi,
dohog s botorkál megette.
(Ismét sírni kezd.)
Ó, te Peer, módos leány az -
jó család: úgy vélem én,
fiam, hogyha úgy akarnád,
párja lennél, vőlegény -
s tested nem ronggyal takarnád! 
Осе
Старик всецело
У нее под башмаком.
Хоть упрям, всегда он дочке
Уступал без проволочки.
Сладили б со стариком,
Кабы дочка захотела!
(Снова принимаясь плакать.)
И ведь как она богата!
Сколько, Пер, добра у них!
Захотеть бы только сыну,
Был бы красен, как жених,
Не таскал свою рванину! 
奥丝
姑娘要是看中了,老头儿也只好点头。他固执到一定时候就得让步。最后拿主意的是英格丽德。姑娘不论走到哪儿,那老头子总是一瘸一拐地跟在她后头。
(又哭起来了)
唉,我的培尔,那可是个有家当的姑娘。想想看,你要是把她爹的田产继承过来,是多么大的一片啊!你当初要是拿定主意,早就成了仪表堂堂的姑爷啦,就不会是现在这么个穿得破破烂烂、浑身腥臭的流浪汉啦。 
PEER GYNT
(rask).
Kom, så vil vi ja-ord hente! 
PEER
[briskly]
Come, we’ll go a-wooing, then! 
PEER GYNT
(rasch.)
Komm, ich will mir ’s Jawort holen! 
PEER GYNT.
Hát gyerünk, gyerünk oda! 
PEER GYNT
(hevesen)
Jöjj, igen lesz ott a válasz! 
Пер Гюнт
(живо)
Так пошлем скорее свата! 
培尔
(急切地)
跟我来,我求婚去。 
ÅSE.
Hvor? 
ÅSE
Where? 
AASE.
Wo? 
AASE.
Hova? 
AASE
Hova? 
Осе
К ним? 
奥丝
去哪儿? 
PEER GYNT.
På Hægstad! 
PEER
At Hegstad! 
PEER GYNT.
Zu Haegstad! 
PEER GYNT.
Haegstadba. 
PEER GYNT
Haegstadba. 
Пер Гюнт
På Hægstad!Да, в Хэгстед. 
培尔
黑格镇呀。 
ÅSE.
Stakkars dig;
den er stængt, den friervej! 
ÅSE
Ah, poor boy;
Hegstad way is barred to wooers! 
AASE.
Armer Peer,
Deine Freite hilft nichts mehr. 
AASE.
Soha!
Hjába kéred, nem kapod. 
AASE
Szegény!
Ott ugyan már nincs remény. 
Осе
Умным будь
И про сватанье забудь. 
奥丝
可怜的小子,不灵啦。 
PEER GYNT.
Hvorfor det? 
PEER
How is that? 
PEER GYNT.
Und warum? 
PEER GYNT.
Mért? 
PEER GYNT
Mért? 
Пер Гюнт
Почему? 
培尔
怎么? 
ÅSE.
Ak, jeg må sukke!
Spildt er stunden, spildt er heldet – 
ÅSE
Ah, I must sigh!
Lost the moment, lost the luck — 
AASE.
Verdienst den Stock,
Wie Du Dir Dein Glück verdorben! 
AASE.
Botot neked! botot!
Jó szerencséd elraboltad. 
AASE
Jaj, sírni volna kedvem,
eljátsztál időt s szerencsét - 
Осе
Хоть плакать впору,
Только счастье улетело. 
奥丝
天哪,我恨不得哭上一场。你错过了机会,没这份好运气啦。 
PEER GYNT.
Nå? 
PEER
Speak! 
PEER GYNT.
Na? 
 
PEER GYNT
Hogy? 
Пер Гюнт
То есть как? 
培尔
怎么回事? 
ÅSE
(hulkende).
Mens du i Vesterfjeldet
gennem luften red på bukke,
har Mads Moen fæstet jenten! 
ÅSE
[sobbing]
While in the Wester-hills
you in air were riding reindeer,
here Mads Moen’s won the girl! 
AASE
(schluchzend.)
Derweil Du dort vom Himmel
Niederkamst auf Deinem Bock,
Hat Matz Moen um sie geworben! 
AASE.
Míg a bakot lovagoltad,
Mats Moené lett a lány. 
AASE
(zokogva)
Mig fenn a hegy gerincét
bakon jártad fellegekben,
Mads Moen megkérte ottan. 
Осе
(сквозь слезы)
Покуда смело
На олене мчал ты в гору,
Высватал Мас Мон девицу. 
奥丝
(哽咽)
你在山里乱撞,骑着驯鹿满天飞的时候,人家马斯•穆恩上门,把那姑娘求到手啦。 
PEER GYNT.
Hvad? Den kvindfolkskræmsel! Han –! 
PEER
What! That women’s-bugbear! He —! 
PEER GYNT.
Was? Die Weiberscheuch’! Wie kann –! 
PEER GYNT.
Hisz az egy madárijesztő. 
PEER GYNT
Mit? Ez a nők réme? Ez! 
Пер Гюнт
Он хорош пугать ворон. 
培尔
怎么?他!那个傻瓜!那个人人拿来开玩笑的家伙! 
ÅSE.
Ja, hun taer ham nu til mand. 
ÅSE
Ay, she’s taking him for husband. 
AASE.
Ja, die nimmt sie nun zum Mann. 
AASE.
Mégis csak a neje lesz ő. 
AASE
Elfogadta, férje lesz. 
Осе
Женихом объявлен он! 
奥丝
可不,她马上要嫁的就是这个人。 
PEER GYNT.
Vent mig her, til jeg får spændt en
hest for kærren –
(vil gå.) 
PEER
Wait you here till I have harnessed
horse and waggon —
[Going.] 
PEER GYNT.
Wart’ so lang, bis ich den Schimmel
Angespannt –
(Wendet sich zum Gehen.) 
PEER GYNT.
Befogok csak, várj reám.
(Megfordul, hogy menjen.)  
PEER GYNT
Várj meg itt, amíg befogtam - (Indul.)  
Пер Гюнт
Значит, надо торопиться.
Едем к ней!
(Собирается идти.) 
培尔
等等,我去把车套上。
(转身要走)
 
ÅSE.
Spar sligt spræl.
Bryllupet skal stå imorgen – 
ÅSE
Spare your pains.
They are to be wed to-morrow — 
AASE.
Spar’ solch Gered’.
Wenn sie morgen Hochzeit feiern – 
AASE.
Sohse siess, kis babám,
Holnap mennek esküvőre. 
AASE
Hagyd, badar szó ez nekem.
Holnap lesz az esküvője - 
Осе
Не кличь беду!
Поутру у них венчанье. 
奥丝
你用不着费事啦,人家明天就行婚礼。 
PEER GYNT.
Pyt; jeg kommer jo ikveld! 
PEER
Pooh; this evening I’ll be there! 
PEER GYNT.
Ist’s heut nacht noch nicht zu spät! 
PEER GYNT.
Annál gyorsabban előre! 
PEER GYNT
Nem baj: megelőzhetem! 
Пер Гюнт
К ночи я туда дойду. 
培尔
行个屁!我今儿晚上就赶去。 
ÅSE.
Tvi dig; vil du øge sorgen
med et læs af hvermands spot? 
ÅSE
Fie now! Would you crown our miseries
with a load of all men’s scorn? 
AASE.
Schäm’ Dich! Willst Du, daß sie Dir
Auch noch ihren Spott nachleiern? 
AASE.
Te elnéznéd türelmesen,
Hogy hegyébe kinevessen? 
AASE
Pfuj! Új gondunk lesz, te dőre,
s szégyen, gúny ezenfelül. 
Осе
Или ты на посмеянье
Выставить меня решил? 
奥丝
你去了只会把事情弄得更糟。这还不够吗?你非教咱们丢尽了脸不可吗? 
PEER GYNT.
Trøst dig. Alting skal gå godt.
(skriger og ler på engang.)
Hejsan, moer! Vi sparer kærren;
det taer tid at hente mærren –
(løfter hende ivejret.) 
PEER
Never fear; ’twill all go well.
[Shouting and laughing at the same time.]
Mother, jump! We’ll spare the waggon;
’twould take time to fetch the mare up —
[Lifts her up in his arms.] 
PEER GYNT.
Pah! Man wird mir ’s Feld schon räumen.
(Juchzt und lacht.)
Heißa, Du! Der Gaul bleibt hier;
’s nimmt nur Zeit, ihn aufzuzäumen –
(Schwingt sie hoch empor.) 
PEER GYNT.
Meghátrál, csak jöjjek én.
(Kaczag.)
Hahó, csak pihenj gebém,
Én leszek a paripád —
(Magasan fölemeli.)  
PEER GYNT
Ne félj. Minden sikerül.
(Kurjant egyet, és nevet.)
Hopp, anyám, nem kell szekér sem,
míg befognék, még lekésem.
(Felkapja az anyját magasra.)  
Пер Гюнт
Не хитро ее добиться!
(Вскрикивает со смехом.)
Что нам с лошадью возиться!
(Берет мать на руки.) 
培尔
放心吧,妈。万事都会如意的。
(边嚷边笑)
妈,咱们不坐车去啦,套车太麻烦。
(把奥丝抱起来) 
ÅSE.
Slip mig! 
ÅSE
Put me down! 
AASE.
Laß mich! 
AASE.
Engedj! 
AASE
Tégy le, Peer! 
Осе
Отпусти! 
奥丝
撒开我! 
PEER GYNT.
Nej, på mine arme
bær jeg dig til bryllupsgården!
(vader ud i elven.) 
PEER
No, in my arms
I will bear you to the wedding!
[Wades out into the stream.] 
PEER GYNT.
Nein, auf diesen Armen
Trag’ ich Dich zum Hochzeitshaus!
(Watet in den Bach.) 
PEER GYNT.
Tűzön, vizen át
így megyünk a nászi házba.
(A patakba lép.)  
PEER GYNT
Nem, nem! Karomban
viszlek most a lagzi-lakba!
(Belegázol a patakba.)  
Пер Гюнт
Катить мамаше
На руках на свадьбу ныне!
(Идет вброд через реку.) 
培尔
不,我要抱着我妈去参加婚礼!
(蹚进溪流) 
ÅSE.
Hjælp! Vorherre sig forbarme!
Peer! Vi drukner – 
ÅSE
Help! The Lord have mercy on us!
Peer! We’re drowning — 
AASE.
Hilfe! Lieber Gott, Erbarmen!
Wir ertrinken – 
AASE.
Segítség! Jaj, irgalom! 
AASE
Segítség! Segíts kinomban,
Uram! Így fúlunk patakba. 
Осе
Боже, не сгуби в пучине!
Пер, мы тонем! 
奥丝
救人啊!咳,老天爷发发慈悲吧!培尔,咱们快淹死啦。 
PEER GYNT.
Jeg er båren
til en gildere død – 
PEER
I was born
for a braver death — 
PEER GYNT.
Nein, der Schmaus
Lockt den Teufel noch nicht – 
PEER GYNT.
Emellek én jól, vigyázva,
Sohase félj, angyalom. 
PEER GYNT
Szebb halál vár énreám! 
Пер Гюнт
Я покраше
Смерти жду. 
培尔
淹死?不会的。像我这么一位体面人物,将来死也得死得体体面面的。 
ÅSE.
Ja visst;
du blir sagtens hængt tilsidst!
(rusker ham i håret.)
O, dit ubæst! 
ÅSE
Ay, true;
sure enough you’ll hang at last!
[Tugging at his hair.]
Oh, you brute! 
AASE.
Stimmt!
Weil er Dich gehängt erst nimmt.
(Rauft ihn an den Haaren.)
Untier, Du! 
AASE.
Persze, mért félteni téged?
Úgyis bitón lesz a véged!
(Huzza a haját.)
Undok állat! 
AASE
Hogyne: lógni fogsz a fán!
(Megcibálja a haját.)
Ó, te beste! 
Осе
О том и речь -
Ты горазд на плаху лечь!
(Хватая его за волосы.)
Стой, подлец! 
奥丝
你!你早晚会给绞死。
(揪培尔的头发)
你这畜生! 
PEER GYNT.
Hold nu fred;
her er glat og slim på bunden. 
PEER
Keep quiet now;
here the bottom’s slippery-slimy. 
PEER GYNT.
Na, gib jetzt Ruh’;
Hier der Grund ist glitschrig. 
PEER GYNT.
Most vigyázat!
Síkos nagyon a talaj. 
PEER GYNT
Csendesen!
Megcsúszunk a sík fenéken. 
Пер Гюнт
Трясти не след!
Скользко - можно и свалиться. 
培尔
你别乱踹。这儿底下可滑得很。 
ÅSE.
Asen! 
ÅSE
Ass! 
AASE.
Junge!
Esel! 
AASE.
Állj meg, te barom, megállj csak! 
AASE
Ó, szamár! 
Осе
Негодяй! 
奥丝
你这笨驴! 
PEER GYNT.
Ja brug bare munden;
det gør ingen mand fortred.
Så; nu skrår det atter op – 
PEER
That’s right, don’t spare your tongue;
that does no one any harm.
Now it’s shelving up again — 
PEER GYNT.
Brauch’ Du nur die Zunge;
Wer ein Mann ist, lacht dazu.
So, das war die ärgste Müh’ – 
PEER GYNT.
Bánom én? A nyelved járhat,
Válaszom rá csak kaczaj.
Ez volt a legnehezebb. 
PEER GYNT
Szád járhat éppen,
nem tehet kárt senkiben.
Így, no mindjárt túl vagyunk - 
Пер Гюнт
Изволь браниться, -
Мне вреда от брани нет.
Вниз опять уходит край... 
培尔
随您骂去吧,挨几句骂伤不着筋骨。啊,这儿水浅啦—— 
ÅSE.
Slip ej taget! 
ÅSE
Don’t you drop me! 
AASE.
Halt mich feste! 
AASE.
Tarts, szorits csak! 
AASE
Tégy le! 
Осе
Ты держи! 
奥丝
你可别撒手哇! 
PEER GYNT.
Hejsan, hop!
Vi skal lege Peer og bukken; –
(galoperende.)
Jeg er bukken, du er Peer! 
PEER
Heisan! Hop!
Now we’ll play at Peer and reindeer;—
[Curvetting.]
I’m the reindeer, you are Peer! 
PEER GYNT.
Hottehü!
Peer kommt auf dem Bock geritten; –
(Galoppierend.)
Ich bin Bock, und Du bist Peer! 
PEER GYNT.
Ne neked!
Szarvasán Peer, a lovag,
Én a szarvas, Peer te vagy. 
PEER GYNT
Hopp! Most utazunk.
Játszál Peert s bakot ma vélem, (Üget.)
én a bak, s te Peer leszel! 
Пер Гюнт
Играть давай:
Пусть олень уносит Пера.
(Прыгая.)
Я олень, ты, значит, Пер. 
培尔
冲啊!咱们娘儿俩玩把戏吧。
(猛跑)
您当培尔,我当驯鹿。 
ÅSE.
Å, jeg véd ej af mig mer! 
ÅSE
Oh, I’m going clean distraught! 
AASE.
Ach, ich kenne mich nicht mehr! 
AASE.
Oda vagyok! jaj nekem! 
AASE
Jaj, már az eszem vesz el! 
Осе
Вся дрожу я, изувер! 
奥丝
我都快晕过去啦。我在哪儿?老天爷! 
PEER GYNT.
Ser du; nu er evjen rukken; –
(vader iland.)
giv så bukken pent et kys;
det får være tak for skyds – 
PEER
There see; now we’ve reached the shallows;—
[Wades ashore.]
come, a kiss now, for the reindeer;
just to thank him for the ride — 
PEER GYNT.
So, da wär’ der Bach durchschritten; –
(Watet ans Land.)
Gib dem Bock jetzt einen Schmatz
Für den trocknen Fährenplatz – 
PEER GYNT.
Át vagyunk a csermelyen.
(Kilép a szárazra.)
Im a szárazra kivitt,
Adj a baknak egy puszit. 
PEER GYNT
Túl vagyunk a víz-veszélyen; - (Partra lép.)
csókot kér a bak, amért
áthozott, egy csóknyi bért. 
Пер Гюнт
Вот он, берег-то, мегера!
(Выходя на берег.)
Ласки заслужил олень,
Коль таскать ему не лень. 
培尔
就到啦。咱们到对岸了。
(爬上岸)
我把您背过了河,您不把我这只驯鹿好好亲上一亲吗? 
ÅSE
(slår ham på øret).
Der er tak for skydsen! 
ÅSE
[boxing his ears]
This is how I thank him! 
AASE
(gibt ihm eine Ohrfeige.)
Da! Da hast Du ’s Fährgeld! 
AASE.
(fölképeli.)
Itt a béred, kell-e még? 
AASE
(pofon üti)
Itt a béred! 
Осе
(давая ему затрещину)
Получай! 
奥丝
(打了他一记耳光)
这就是我给你的谢礼。 
PEER GYNT.
Au!
Den betaling var for snaud! 
PEER
Ow!
That’s a miserable fare! 
PEER GYNT.
Au!
Das war lumpig, schöne Frau! 
PEER GYNT.
De silány a díjja, hölgyem! 
PEER GYNT
Jaj, anyám!
A fuvarbér íly silány? 
Пер Гюнт
Ну и рука!
Слишком плата высока! 
培尔
嗷!这笔小费给得很不离儿。 
ÅSE.
Slip mig! 
ÅSE
Put me down! 
AASE.
Laß mich – 
AASE.
Engedj! 
AASE
Tégy le! 
Осе
Отпусти! 
奥丝
把我放下! 
PEER GYNT.
Først til bryllupsgården.
Vær min talsmand. Du er klog;
snak med ham, den gamle dåren;
sig, Mads Moen er et drog – 
PEER
First to the wedding.
Be my spokesman. You’re so clever;
talk to him, the old curmudgeon;
say Mads Moen’s good for nothing — 
PEER GYNT.
Erst vorm Hochzeitshause.
Stell’ den alten Wiedehopf,
Gib dem Kerl ’ne kalte Brause,
Sag’, Matz Moen ist ein Tropf – 
PEER GYNT.
Nem, mamus, ne még!
Nászháznál hadd üdvözöljem.
Beszélj az öreg fejével,
Hisz te jól érted, miként kell,
Mondd, hogy Mats Moen barom. 
PEER GYNT
Majd a lagzi-lakban!
Szólj ott, jó vagy s jó eszű,
győzd meg majd a vént titokban,
hogy Mads Moen együgyű - 
Пер Гюнт
Поспеть до свадьбы
Надо нам. Ты, мать, умна.
Что Мас Мон - дурак, должна
Ты соседу втолковать бы. 
培尔
等到了行婚礼那儿再说。您口齿伶俐,您跟那个老古板摆摆道理,告诉他马斯•穆恩是个醉鬼。 
ÅSE.
Slip! 
ÅSE
Put me down! 
AASE.
Laß mich los! 
AASE.
Engedj! 
AASE
Tégy le! 
Осе
Прочь! 
奥丝
放下我! 
PEER GYNT.
Og sig ham så tilslut,
hvad Peer Gynt er for en gut. 
PEER
And tell him then
what a rare lad is Peer Gynt. 
PEER GYNT.
Und hinterher
Sag’, was für ein Kerl Dein Peer! 
PEER GYNT.
S ha lesz alkalom,
Mondd el, Peered mily legény. 
PEER GYNT
S azt is mondd, anyám,
Peer a talpig ember ám! 
Пер Гюнт
И надобно бы, мать,
Как хорош Пер Гюнт, сказать. 
培尔
您拿出口才来,说说您的儿子是怎么个一表人材—— 
ÅSE.
Ja, det kan du bande på!
Du skal vakkert skudsmål få.
Skildres skal du for og agter;
alle dine fandens fagter
skal jeg nævne grejdt og grant – 
ÅSE
Truly, you may swear to that!
Fine’s the character I’ll give you.
Through and through I’ll show you up;
all about your devil’s pranks
I will tell them straight and plain — 
AASE.
Ja, des kannst Du sicher sein!
Dir brock’ ich ’ne Suppe ein;
Male Dich von vorn und hinten;
Alle Deine Schlich’ und Finten
Sei’n den Leuten vorgesetzt – 
AASE.
Ne félj, elbeszélem én.
Leföstelek igazába,
Milyen hazug, ravasz, kába
Egy legény vagy ... 
AASE
Számíthatsz rá biztosan!
Jól megfestelek, fiam,
meg elülről, s hátban is meg;
ördöngős, vad tetteidnek
elmondom egész sorát - 
Осе
Ну, уж в этом-то вполне
Ты, сынок, доверься мне.
Я сполна воздам герою,
Штуки все твои раскрою,
Будет от меня почет. 
奥丝
这你放心,我会把你干的那些好事儿统统向他们说出来的。我要把我这个没出息的儿子调皮捣蛋的行为,一五一十地全告诉他们,一桩也不漏—— 
PEER GYNT.
Så? 
PEER
Will you? 
PEER GYNT.
So? 
PEER GYNT.
Csakugyan? 
PEER GYNT
Úgy? 
Пер Гюнт
Вот как? 
培尔
真的?哦,哦。 
ÅSE
(sparker i arrighed).
Jeg skal ej stagge munden,
før den gamle hidser hunden
på dig, som var du en fant! 
ÅSE
[kicking with rage]
I won’t stay my tongue
till the old man sets his dog
at you, as you were a tramp! 
AASE
(strampelt wütend mit den Beinen.)
Solang’ sperr’ ich den Mund auf,
Bis der Bau’r zuletzt den Hund auf
Dich wie auf ’nen Stromer hetzt! 
AASE.
(lábával dühösen dobbant).
Oly szent, mint hogy ma ma van!
Úgy leföstlek, hogy a vén
Haegstad ebét rád uszítja,
Mintha koldus ajtót nyitna. 
AASE
(dühösen rugdalódzik)
És nem lesz vége-hossza,
míg a vén, mint egy gonoszra,
ebét nem uszítja rád! 
Осе
(злобно пиная его ногой)
После разговору
Вряд ли там собачью свору
На тебя не спустят, черт! 
奥丝
(a missing line)
我要一直说到那老头子把狗撒出来,像捉贼那样朝你身上扑! 
PEER GYNT.
Hm; så får jeg gå alene. 
PEER
Hm; then I must go alone. 
PEER GYNT.
Hm; so geh’ ich halt alleine. 
PEER GYNT.
Akkor megyek magam én. 
PEER GYNT
Hm; hát magam megyek én el. 
Пер Гюнт
Так один пойду я в гости. 
培尔
算啦,那我还是一个人去吧。 
ÅSE.
Ja, men jeg skal komme efter! 
ÅSE
Ay, but I’ll come after you! 
AASE.
Ja, doch ich hab auch zwei Beine! 
AASE.
S én nem járok még előbb? 
AASE
S én indulok, Peer, utánad! 
Осе
Или не найду я следа? 
奥丝
可我要跟着你去。 
PEER GYNT.
Snille moer, du har ej kræfter – 
PEER
Mother dear, you haven’t strength — 
PEER GYNT.
Aber nicht die Kraft dazu! 
PEER GYNT.
Járnál ám, de nincs erőd. 
PEER GYNT
Bölcs anyám, nem bírja lábad - 
Пер Гюнт
Не дойдешь ведь, непоседа! 
培尔
好妈妈,您身子骨儿不行。 
ÅSE.
Ikke det? Jeg er så sindt,
at jeg kunde knuse stene!
Hu, jeg kunde æde flint! Slip mig! 
ÅSE
Strength? When I’m in such a rage,
I could crush the rocks to powder!
Hu! I’d make a meal of flints!
Put me down! 
AASE.
Nicht? Ich bin so wilde, Du, –
Steine könnt’ ich knacken, Steine!
Kiesel könnt’ ich fressen, hu!
Laß mich los! 
AASE.
Nincsen-é? Ki mondja azt?
Követ tudnék szétharapni,
Élőfákat hasogatni.
Majd meglátom, ki maraszt?
Engedj! 
AASE
Nem? A kedvem oly veszett:
szirtet tudnék zúzni széjjel,
megrágnám a vaskövet!
Tégy le, Peer! 
Осе
То есть как же не дойду, Коли я глодать со злости
Камни рада, как еду...Ну, пусти! 
奥丝
你等着瞧吧。我气得能把大石头砸成面面儿!哼,我能把火石嚼烂了。放下我! 
PEER GYNT.
Ja, ifald du lover – 
PEER
You’ll promise then — 
PEER GYNT.
Du mußt geloben – 
PEER GYNT.
Esküdj' meg — 
PEER GYNT
Ha megigéred - 
Пер Гюнт
Клянись сначала... 
培尔
嗯,可是您得答应我—— 
ÅSE.
Intet! Jeg vil med der over.
De skal vide, hvem du er! 
ÅSE
Nothing! I’ll to Hegstad with you!
They shall know you, what you are! 
AASE.
Nichts! Du wirst schon sehen droben;
Wissen soll’n sie, wer Du bist! 
AASE.
Nem én, nem.
Megtudják még máma tőlem,
Hogy ki vagy. 
AASE
Semmit! Átmegyek tevéled.
Tudják meg, ki vagy, tubám! 
Осе
В чем? Все будет, как сказала.
Пусть узнают, кто ты есть. 
奥丝
我什么也不答应!我非跟你去黑格镇不可。我要让他们晓得你究竟是个什么玩意儿! 
PEER GYNT.
Nej, du får nok vente her. 
PEER
Then you’ll even have to stay here. 
PEER GYNT.
Nimm Dir Überlegungsfrist! 
PEER GYNT.
Adj hát időt! 
PEER GYNT
Nem jössz, itt fogsz várni rám. 
Пер Гюнт
Подождешь меня ты здесь. 
培尔
那您就留在这儿吧。 
ÅSE.
Aldrig! Jeg vil med i laget! 
ÅSE
Never! To the feast I’m coming! 
AASE.
Seine Hunde soll er hetzen – 
AASE.
Az ebeit rád uszítja. 
AASE
Soha! Megyek, bármi érjen! 
Осе
Дудки! Вслед пойду я сыну! 
奥丝
我才不呢!我要去参加婚礼! 
PEER GYNT.
Får ej lov. 
PEER
That you shan’t. 
PEER GYNT.
Darfst nicht mit. 
PEER GYNT.
Mondom, hogy maradj te vissza! 
PEER GYNT
Nem mész. 
Пер Гюнт
Не пойдешь. 
培尔
不,我不会让您去的。 
ÅSE.
Hvad vil du gøre? 
ÅSE
What will you do? 
AASE.
Was willst Du tun? 
AASE.
Mit akarsz? 
AASE
Mit csinálsz velem, te! 
Осе
С чего бы это? 
奥丝
那你怎么办呢? 
PEER GYNT.
Sætte dig på kværnetaget.
(sætter hende derop. Åse skriger.) 
PEER
Perch you on the mill-house roof.
[He puts her up on the roof. ÅSE screams.] 
PEER GYNT.
Dich aufs Mühlendach hier setzen.
(Setzt sie hinauf. Aase schreit.) 
PEER GYNT.
Nézd e tetőt.
Ide teszlek föl. Megérted?
(Fölteszi a tetőre. Aase kiabál.)  
PEER GYNT
Itt ülsz a malomfedélen
(Felülteti a fedélre. Aase rikolt.)  
Пер Гюнт
Да на мельницу закину.
(Сажает ее на крышу мельницы.) Осе кричит. 
培尔
我把您撂在屋顶上。
(培尔把奥丝放在磨坊屋顶上) 
ÅSE.
Løft mig ned! 
ÅSE
Lift me down! 
AASE.
Heb’ mich ’nunter! 
AASE.
Végy le! 
AASE
Végy le! 
Осе
Дай сойти! 
奥丝
(叫喊)
快把我扶下来! 
PEER GYNT.
Ja, vil du høre –? 
PEER
Yes, if you’ll listen — 
PEER GYNT.
Willst Du ruhn –? 
PEER GYNT.
Hogyha megígéred ... 
PEER GYNT
Hallgatsz gyermekedre? 
Пер Гюнт
Я жду ответа. 
培尔
可是您得听我的—— 
ÅSE.
Sludder! 
ÅSE
Rubbish! 
AASE.
Schnickschnack! 
AASE.
Fütyülök rád! 
AASE
Locsogsz! 
Осе
Прежний! 
奥丝
我不! 
PEER GYNT.
Snille moer, jeg beer – 
PEER
Dearest mother, pray —! 
PEER GYNT.
Muttchen, wüt’ nicht mehr! – 
PEER GYNT.
Csönd legyen! 
PEER GYNT
Kérlek, bölcs anyám - 
Пер Гюнт
Ну, подумай, мать. 
培尔
好妈妈,听我的话吧。 
ÅSE
(kaster en græstørv efter ham).
Løft mig ned på timen, Peer! 
ÅSE
[throwing a sod of grass at him]
Lift me down this moment, Peer! 
AASE
(wirft ein Rasenstück nach ihm.)
Heb mich stracks hinunter, Peer! 
AASE.
Végy le, azt mondom, azonnal! 
AASE
(utánahajít egy fűcsomót)
Végy le, Peer, de szaporán! 
Осе
(бросая в него кусок дерна)
Помоги на землю встать! 
奥丝
(揭起一块草皮朝他丢去)
培尔,你马上把我扶下来! 
PEER GYNT.
Turde jeg, så visst jeg vilde.
(nærmere.)
Husk nu på at sidde stille.
Ikke spark og spænd med benene,
ikke riv og rusk i stenene, –
ellers kan det gå dig ilde;
du kan dratte ned. 
PEER
If I dared, be sure I would.
[Coming nearer.]
Now remember, sit quite still.
Do not sprawl and kick about;
do not tug and tear the shingles,—
else ’twill be the worse for you;
you might topple down. 
PEER GYNT.
’s war ja so Dein eigner Wille.
(Näher.)
Sei nun klug und sitz fein stille!
Stoß’ und stampf’ nicht mit den Beinen,
Rück’ und reiß’ nicht an den Steinen,
Sonst, das singt Dir jede Grille,
Stürzt Du ab. 
PEER GYNT.
Te kívántad, ám legyen.
(Közeledik.)
Ülj csak szépen, nyugalommal,
Ne kapálódzz oly vadul,
Ne szakítsd a cserepet,
Mert hogyha csak egy kihull,
Földre pottyansz, úgy lehet. 
PEER GYNT
Nem merlek levenni. Én nem. (Közelebb lép.)
Ülj csak itt, vigyázva, szépen.
Csak ne rugdoss és ne bökjél,
fedélkövet meg ne lökjél, -
nehogy ott fenn még baj érjen;
lebukfencezhetsz. 
Пер Гюнт
И хотел бы, да опасно.
(Подойдя поближе.)
Не беснуйся ты напрасно,
А веди себя потише.
И не вздумай камни с крыши
Вдруг бросать, а то ведь можно
И самой сорваться. 
培尔
我不能,我也不敢,要不我就扶了。
(走近奥丝)
听我说,您的腿可别动弹,一寸也动不得。也别再揭草皮了,不然的话,您会一头栽下来,那可就—— 
ÅSE.
Dit bæst. 
ÅSE
You beast! 
AASE.
Du Gernegroß! 
AASE.
Ó te szörny! 
AASE
Te dög! 
Осе
Скот! 
奥丝
你这畜生! 
PEER GYNT.
Ikke spræl! 
PEER
Do not kick! 
PEER GYNT.
Nicht so zappeln! 
PEER GYNT.
Pszt, csöndesen! 
PEER GYNT
Ne kapálj! 
Пер Гюнт
Что ты? 
培尔
别踹来踹去的! 
ÅSE.
Gid du var blæst
som en bytting ud af verden! 
ÅSE
I’d have you blown,
like a changeling, into space! 
AASE.
Daß Du bloß
Wärst als Wechselbalg verschollen! 
AASE.
Fattyu te, bárcsak ne élnél! 
AASE
Váltott kölyök,
bár pusztultál volna el rég! 
Осе
Пусть тебя возьмет
Черт в тартарары, ей-богу! 
奥丝
我恨不得让你像妖精换下来的替身那样,从这个世界上刮走。 
PEER GYNT.
Fy da, moer! 
PEER
Mother, fie! 
PEER GYNT.
Schäm’ Dich! 
 
PEER GYNT
Pfuj, anyám! 
Пер Гюнт
И не стыдно? 
培尔
您说这话不害躁! 
ÅSE.
Tvi! 
ÅSE
Bah! 
AASE.
Pfui! 
 
AASE
Fiam, gyalázat! 
Осе
Тьфу! 
奥丝
哼,你还讲害燥! 
PEER GYNT.
Giv mig heller
din velsignelse til færden.
Vil du? Hvad? 
PEER
Rather give your
blessing on my undertaking.
Will you? Eh? 
PEER GYNT.
Du hättst mir lieber
Deinen Segen geben sollen.
Willst Du nicht? 
PEER GYNT.
Szégyeld magad, kedvesem,
A helyt, hogy áldást beszélnél
Rám, még átkozol? 
PEER GYNT
Jobb: áldj meg, mig útrakelnék.
Megteszed? 
Пер Гюнт
Ты б лучше
Пожелала на дорогу
Мне добра. 
培尔
我去办的事可不容易呀,您本应该祝福祝福我。您肯吗? 
ÅSE.
Jeg vil dig dænge,
om du end er nok så stor! 
ÅSE
I’ll thrash you soundly,
hulking fellow though you be! 
AASE.
Ich werd’ Dich walken;
Du machst mir noch lang’ nicht bang! 
AASE.
No várj csak,
Tőled még nem félek én. 
AASE
Meg, jó pofonnal,
bár nagy vagy, mint egy tulok. 
Осе
Хоть ты верзила,
Изобью! Ты так и знай! 
奥丝
我要狠狠地揍你一顿,尽管你那么壮! 
PEER GYNT.
Ja, far vel da, kære moer!
Hav nu tål; jeg blir ej længe.
(går, men vender sig, løfter fingeren formanende og siger:)
Husk så på, du ikke spræller!
(går.) 
PEER
Well, good-bye then, mother dear!
Patience; I’ll be back ere long.
[Is going, but turns, holds up his finger warningly, and says:]
Careful now, don’t kick and sprawl!
[Goes.] 
PEER GYNT.
Leb’ denn wohl! Ich bleib’ nicht lang’.
Halt Dich brav auf Deinem Balken!
(Geht, wendet sich jedoch noch einmal um, hebt mahnend den Finger und sagt:)
Also, bloß kein Zappelfieber!
(Ab.) 
PEER GYNT.
Isten áldjon! Hát vigyázat
Ott a malom tetején!
(Indul, újra megfordul, ujjával figyelmeztetőleg int.)
Aztán ott fenn békét, csendet!
(El.)  
PEER GYNT
Ég veled, már indulok!
Várj, anyám. Jövök azonnal.
(Elindul, de visszafordul, s ujját intő mozdulatra emeli.)
Ne ficánkolj, hé! Vigyázat! (Elmegy.)  
Пер Гюнт
Ладно; матушка, прощай!
Ты неплохо пошутила.
(Уходя, оборачивается и предостерегающе поднимает палец.)
Не свались, неровен случай!
(Уходит.) 
培尔
哦,再见吧,好妈妈。耐心点儿,我去去就来。
(正要走,又回过身来,朝她摆了摆指头)
记住,您可别动弹,像只耗子那样乖乖几地纹丝不动!
(下) 
ÅSE.
Peer! – Gud hjælpe mig, nu går han!
Bukkesprænger! Løgnhals! Hej,
vil du høre! – Nej, der skrår han
over jordet –!
(skrigende.)
Hjælp! Jeg svimler!
(To kærringer med sække på ryggen kommer nedover til kværnen.) 
Aase on the Mill-house Roof
ÅSE
Peer!— God help me, now he’s off;
Reindeer-rider! Liar! Hei!
Will you listen!— No, he’s striding
o’er the meadow —! [Shrieks.] Help! I’m dizzy!
[TWO OLD WOMEN, with sacks on their backs, come down the path to the mill.] 
AASE.
Peer! – Gott steh’ mir bei, da rennt er!
Böckereiter! Lügenprinz!
Willst Du hören! – Nein, da brennt er
Durch –!
(Schreiend.)
Zu Hilf’! Ich krieg’ das Drehn!
(ZWEI ALTE WEIBER mit Säcken auf dem Rücken kommen den Weg herab nach der Mühle.) 
AASE.
Peer! nagy Isten! itt hagyott.
Baklovag te, álomherczeg,
Hallod-e? nem hallgatott!
(Kiabálva.)
Segítség! fejem hasgatja ...
(Két vén asszony gabonazsákokkal hátán jön a malom felé.)  
AASE
Peer! - Megy! Ó, segíts, Uram!
Baklovas! Hazug kölyök!
Hallod? - Jaj, már messze van! (Kiált.)
Szédülök! Jaj, jaj, segitség!
(Két öregasszony jön le az úton a malom felé. A hátukon zsák.)  
Осе
Пер, спаси! Уходит, боже!
Воротись, болван! Свинья!
Ну, на что это похоже!
Не глядит.
(Громко.)
Спуститься мне бы!
К мельнице приближаются две старухи с мешками за спиной. 
奥丝
培尔!天哪,他走啦!这个骑驯鹿的!这个扯皮打谎的!嗨,你听见了吗?——咦,他穿过草地走啦。
(喊)
救人呀!我要晕倒啦!
〔两个背着口袋的老妪沿着小道朝磨坊走来。) 
FØRSTE KÆRRING.
Kors; hvem skriger? 
FIRST WOMAN
Christ, who’s screaming? 
ERSTES ALTES WEIB.
Kreuz; wer schreit da? 
ELSŐ.
Ki jajgat itt? 
ELSŐ
Ki kiált? 
Первая старуха
Что за вопли? 
老妪甲
是谁在喊哪? 
ÅSE.
Det er mig! 
ÅSE
It is I! 
AASE.
Ich, ich bin’s! 
AASE.
Én vagyok. 
AASE
Én. Szédülök. 
Осе
Это я! 
奥丝
是我! 
ANDEN KÆRRING.
Åse! Se, – så højt på strå? 
SECOND WOMAN
Åse! Well, you are exalted! 
ZWEITES ALTES WEIB.
Aase! Schau’, – so hoch gestiegen? 
MÁSODIK.
Aase, nézd, fönn a magasba'! 
MÁSODIK
Aase! Ott fenn? Hogy lehet? 
Вторая старуха
Ишь, как Осе высоко! 
老妪乙
是奥丝呀!你可高升啦! 
ÅSE.
Dette her vil lidt forslå; –
snart, Gud bedre mig, jeg himler! 
ÅSE
This won’t be the end of it;—
soon, God help me, I’ll be heaven-high! 
AASE.
Pah; hier ist nicht viel zu sehn; –
Bald werd’ ich gen Himmel fliegen! 
AASE.
Sokat mégse láthatok,
Majd ha föl az égbe szállok 
AASE
Nincsen benne köszönet; -
innen utam égbe visz még. 
Осе
Тут держаться нелегко.
Прямо хоть взлетай на небо. 
奥丝
高升?我都快上西天啦! 
FØRSTE KÆRRING.
Signe rejsen! 
FIRST WOMAN
Bless your passing! 
ERSTES ALTES WEIB.
Glück zur Reise! 
ELSŐ.
Szerencsés utat kivánok. 
ELSŐ
Jó utat! 
Первая старуха
Signe rejsen!Добрый путь! 
老妪甲
那可是趟愉快的旅行! 
ÅSE.
Hent en stige;
jeg vil ned! Den fandens Peer – 
ÅSE
Fetch a ladder;
I must be down! That devil Peer — 
AASE.
Holt ’ne Leiter
Ich will ’runter! Dieser Peer –! 
AASE.
Hozz egy létrát — le szeretnék ...
Ez a Peer, jaj ... 
AASE
Létrát! Az átok -!
Jaj, leszállnék. Peer, a gaz - 
Осе
Вы мне бы дали
Лестницу! Проклятый Пер! 
奥丝
替我拿个梯子来!把我弄下来。培尔那个魔鬼! 
ANDEN KÆRRING.
Sønnen jers? 
SECOND WOMAN
Peer! Your son? 
ZWEITES ALTES WEIB.
Euer Sohn? 
MÁSODIK.
A fiad? 
MÁSODIK
A fiad? 
Вторая старуха
Ваш сынок? 
老妪乙
你那个儿子? 
ÅSE.
Nu kan I sige,
I har set, hvor han sig ter. 
ÅSE
Now you can say
you have seen how he behaves. 
AASE.
Jetzt mögt Ihr weiter
Sagen, was der anstellt, der – – 
AASE.
Most aztán elmesélhetnéd
Mit csinál a — 
AASE
Elmondja szátok;
láttátok, mit tett, igaz. 
Осе
Теперь видали,
Как мне жить с ним, - вот пример. 
奥丝
现在你们可亲眼看到他的所做所为了吧。 
FØRSTE KÆRRING.
Vi skal vidne. 
FIRST WOMAN
We’ll bear witness. 
ERSTES ALTES WEIB.
Gerne. 
ELSŐ.
Ha szabad? 
ELSŐ
Tanusítjuk. 
Первая старуха
Подтвердим. 
老妪甲
我们替你证明。 
ÅSE.
Hjælp mig bare; jeg vil bent til Hægstad fare – 
ÅSE
Only help me;
straight to Hegstad I will hasten — 
AASE.
Helft mir bloß hinunter;
Denn ich muß nach Haegstad machen. 
AASE.
Segítsetek csak leszállnom,
Ma Haegstadban kell még hálnom. 
AASE
Vegyetek le;
Haegstadba mennék sietve - 
Осе
Как мне спустится? В Хэгстед надо торопиться! 
奥丝
扶我下来吧!我要赶到黑格镇去。 
ANDEN KÆRRING.
Er han der? 
SECOND WOMAN
Is he there? 
ZWEITES ALTES WEIB.
Ist er dort? 
MÁSODIK.
Ő is ott van? 
MÁSODIK
Peer is ott van? 
Вторая старуха
Там сынок? 
老妪乙
他到那儿去了吗? 
FØRSTE KÆRRING.
Så blir I hævnet;
smeden kommer og til stævnet. 
FIRST WOMAN
You’ll be revenged, then;
Aslak Smith will be there too. 
ERSTES ALTES WEIB.
So könnt Ihr lachen;
Denn da duckt der Schmied ihn unter. 
ELSŐ.
Akkor jó,
Hogyha ott a bosszuló! 
Первая старуха
Над ним расправу
Учинит кузнец на славу! 
老妪甲
可有人要跟你们算账哪。铁匠也要去吃喜筵。 
ÅSE
(vrider hænderne).
Å, Gud trøste mig for gutten!
de taer livet hans til slutten! 
ÅSE
[wringing her hands]
Oh, God help me with my boy;
they will kill him ere they’re done! 
AASE
(ringt die Hände.)
Gott, o Gott, was soll geschehn,
Wenn sie ihm ans Leben gehn! 
AASE.
Istenem, mi lesz vele?
Csak ne kössenek bele. 
AASE
Még megéred:
Aslak bosszút áll teérted.
(Kezét tördelve.)
Istenem, erőd segítse,
nehogy életét veszítse! 
Осе
(ломая руки)
Он забьет его, скотина!
Боже, сохрани мне сына! 
奥丝
(扭着双手)
老天爷!我可怜的孩子!他们准会把他弄死的。 
FØRSTE KÆRRING.
Ak, den lod er tidtnok drøftet;
trøst jer med, det så er laget! 
FIRST WOMAN
Oh, that lot has oft been talked of;
comfort you: what must be must be! 
ERSTES ALTES WEIB.
Ja, der Tod hat lange Beine.
Will er wen, dem hilft kein Flitzen! 
ELSŐ.
Hosszú lábú a halál,
Jaj annak, kit megtalál. 
ELSŐ
Van, ki sorsot biztosan lát?
Gondold ezt: a sorsa adta! 
Первая старуха
Быть назначенному свыше!
Не изменишь долю нашу! 
老妪甲
人家倒是常这么说,放心,过一会就知道弄没弄死啦。 
ANDEN KÆRRING.
Hun er rent fra sans og vid.
(råber opover:)
Ejvind, Anders! Hej, kom hid! 
SECOND WOMAN
She is utterly demented.
[Calls up the hill.]
Eivind, Anders! Hei! Come here! 
ZWEITES ALTES WEIB.
Je, sie fährt schier aus der Haut!
(Ruft nach oben.)
Ejvind, Anders! Kommt und schaut! 
MÁSODIK.
Oda van, egész beteg!
(Fölkiált.)
Ejvind, Anders, jöjjetek! 
MÁSODIK
Eszét veszti! Emberek!
Ejvind, Anders! Jöjjetek! 
Вторая старуха
Ох, не удержаться ей.
(Громко крича вверх.)
Эйвинд, Андрес, побыстрей! 
老妪乙
这老婆子头脑胡涂了,准是这么回事。
(大声朝山上嚷)
埃温德!安代斯!喂,到这儿来! 
EN MANDSSTEMME.
Hvad er fat? 
A MAN’S VOICE
What’s amiss? 
EINE MÄNNERSTIMME.
Was ist los? 
FÉRFIHANG.
Nos, mi az? 
FÉRFIHANG
No, mi baj? 
Мужской голос
Что стряслось? 
男人的声音
出了什么事啦? 
ANDEN KÆRRING.
Peer Gynt har løftet
moer sin op på kværnetaget! 
SECOND WOMAN
Peer Gynt has perched his
mother on the mill-house roof! 
ZWEITES ALTES WEIB.
Peer Gynt hat seine
Mutter auf dem Mühldach sitzen! 
MÁSODIK.
Peer Gynt, az ebadta,
Anyját a tetőre rakta. 
MÁSODIK
Peer Gynt az anyját
a malomfedélre rakta! 
Вторая старуха
Пер Гюнт на крышу
Засадил свою мамашу. 
老妪乙
瞧,培尔•金特把他妈撂在屋顶上啦! 
(En liden højde med busker og lyng. Bygdevejen går bagenfor; et gærde skiller imellem.)
(Peer Gynt kommer ad en gangsti, går raskt henimod gærdet, standser og ser ud, hvor udsigten åbner sig.) 
Scene Second
[A hillock, covered with bushes and heather. The highroad runs behind it; a fence between.]
[PEER GYNT comes along a footpath, goes quickly up to the fence, stops, and looks out over the stretch of country below.] 
(EINE KLEINE ANHÖHE MIT BÜSCHEN UND HEIDEKRAUT.)
(Hinten, durch einen Zaun getrennt, führt die Straße vorüber. PEER GYNT kommt einen Fußsteig herauf, geht rasch auf den Zaun zu, bleibt stehen und blickt hinaus, wo die Aussicht sich öffnet.) 
Csekély halom, bokorral, gazzal benőve. Hátul, sövény mögött, huzódik az országút.
Peer Gynt gyalogúton jön fölfelé,
hirtelen a sövénynek tart, ott megáll, s kitekint a távolba.  
(Bokros, hangavirágos magaslat. A háttérben, kerítés mögött, kocsiút.)
(Peer Gynt lefelé jön egy ösvényen, gyorsan a kerítés felé megy, megáll és messze néz, arra, amerre a vidék kitárul.) 
Небольшой холм, поросший кустами и вереском. За плетнем - дорога.
Пер Гюнт, спустившись по тропке, подходит к плетню и останавли- вается, созерцая открывшуюся картину. 
第二场
〔一个灌木丛生、遍地石楠花的山坡。后边,隔着篱笆是大道。
培尔•金特沿着小路走来,匆匆来到篱笆前,站在那里了望远处景物。 
PEER GYNT.
Der ligger Hægstad. Snart er jeg fremme.
(stiger halvt over; så betænker han sig.)
Skal tro, hun Ingrid sidder ensom hjemme?
(skygger for øjnene og ser bortover.)
Nej. Sendingsfolk myldrer tilgårde som myg. –
Hm, det er kanske rettest jeg vender.
(trækker atter benet til sig.)
Stødt så flirer de bag ens ryg,
og tisker, så det tvers igennem en brænder.
(går nogle skridt fra gærdet og river tankespredt i løvet.)
Den, som havde noget stærkt at drikke.
Eller den, som kunde gå uformærkt. –
Eller den, som var ukendt. – Noget rigtig stærkt
var bedst, for så bider latteren ikke.
(ser med engang ligesom forskræmt omkring sig; derpå skjuler han sig imellem buskerne. Nogle folk med sendingskost går forbi nedover mod bryllupsgården.) 
PEER
There it lies, Hegstad. Soon I’ll have reached it.
[Puts one leg over the fence; then hesitates.]
Wonder if Ingrid’s alone in the house now?
[Shades his eyes with his hand, and looks out.]
No; to the farm guests are swarming like gnats.—
Hm, to turn back now perhaps would be wisest.
[Draws back his leg.]
Still they must titter behind your back,
and whisper so that it burns right through you.
[Moves a few steps away from the fence, and begins absently plucking leaves.]
Ah, if I’d only a good strong dram now.
Or if I could pass to and fro unseen.—
Or were I unknown.— Something proper and strong
were the best thing of all, for the laughter don’t bite then.
[Looks around suddenly as though afraid; then hides among the bushes. Some WEDDING–GUESTS pass by, going downwards towards the farm.] 
PEER GYNT.
Dort liegt Haegstad. Bald werd’ ich’s haben.
(Steigt halb über; dann bedenkt er sich.)
Ob wohl die Ingrid allein ist, wer weiß?
(Beschattet sich die Augen und lugt in die Weite.)
Nein. Dort wimmelt’s von Leuten mit Gaben. –
Hm! Am schlausten, ich tät’ mich drücken!
(Zieht das Bein wieder an sich.)
Allweil da grienen sie dir hinterm Rücken
Und zischeln, – es wird einem kalt und heiß.
(Macht einige Schritte vom Zaun hinweg und reißt gedankenlos Laub ab.)
Wer jetzt was Starkes zum Heizen hätt’!
Oder wer da hingehn könnt’ unbemerkt –
Oder unbekannt wär’. – Irgendwas, das recht stärkt,
Wär’ am besten, – daß der Spott nicht so beizen tät’!
(Sieht sich mit einem Mal wie erschrocken nach allen Seiten um und versteckt sich darauf im Gebüsch. EINIGE LEUTE mit Kostgaben gehen vorbei nach dem Hochzeitshof hinunter.) 
PEER GYNT.
Amott van Haegstad. Hamar odaérek.
(Félig átmászik a sövényen, majd vonakodva megáll.)
Ingrid talán most otthon, egyedül.
(Kezét szeme elé tartja, kibámul.)
Eh, annyi nép nyüzsg ott, jobb, ha kitérek,
Jobb, közzéjük az ember nem vegyül (visszaugrik) ,
Mit suttogjanak hátam mögött körbe,
S én meglapuljak sértve, meggyötörve?

(Néhány lépést hátrál s elmélázva leveleket tépdes.)
Csak volna jó erős kis italom,
Vagy odajuthatnék loppal, vakon,
S nem ösmernének . . . hajh csak az itóka,
Attól az ember mégis siket volna.
(Ijedten körülnéz, s a bokrok mögé rejtezik, Néhány ember jő nászajándékkal a lakodalmas ház felé,) 
PEER GYNT
Ott van Haegstad. Mindjárt el is érem.
(Átteszi egyik lábát a kerítésen, majd meggondolja a dolgot.)
Egyedül van-e Ingrid? Nem remélem.
(Kezéből ernyőt formál szeme fölé, s úgy néz tova.)
Ajándékos nép, sűrű, tarka sereg. -
No, no. Jobb, ha innen visszatérek.
(Visszahúzza a lábát.)
Mind hát mögött pusmog, sziszereg,
s vigyorog, hogy forr benned a méreg.
(Odább megy a kerítéstől, s leveleket tép szórakozottan.)
Valami jó innivalót szeretnék.
Vagy lenni közöttük látatlan alak. -
Vagy nem ismert. No, jó szesz kellene csak,
csufolásra akkor ügyet se vetnék.
(Hirtelen szinte riadtan néz maga körül, majd a bokrok
közé rejtőzik. Többen jönnek: nászajándékhozók
ereszkednek le a lakodalmas ház felé.)
 
Пер Гюнт
Ну, вот и Хэгстед. Нечего страшиться,
(заносит ногу, чтобы перебраться через плетень, и замирает)
Коль Ингрид у себя одна в светлице.
(Держа ладонь над глазами, всматривается.)
Но если у нее теперь народ?
Тогда мне лучше двинуться обратно.
(Опускает ногу.)
Присутствие людей мне неприятно.
От шепотка их просто жар берет.
(Отходит от плетня и в задумчивости обрывает листья с .)
Питья покрепче выпить бы какого
Чтоб не узнали. Выпить бы верней.
Тогда я смеха не боюсь людского.
(Внезапно, точно испугавшись, оглядывается и прячется вкустах.) К хутору проходят несколько человек с подарками. 
培尔
总算是看到黑格镇了。过一会儿就到啦。
(一条腿跨过篱笆,有些踌躇不决)
英格丽德会不会一个人呆在房里呢?
(手搭凉棚往远处眺望)

不,客人们带着礼物,一定像苍蝇那样围着她团团转呢。我还不如抹头回家去呢。
(迈回腿来)
他们准是在我背后讥笑哪。他们嘁嘁喳喳说的那些话,会像火红的烙铁一样烫我的心。
(离开篱笆几步,沉思地搔着头)
看来我需要的就是一杯烈酒。也许我能人不知鬼不晓地溜进去!可惜他们全认得我!最好还是喝得醉醺醺的,那就任他们怎么嘲笑,我也都不在乎啦。
(培尔四下里望了望,吓了一跳,赶紧钻进灌木丛里。一些去庄园参加婚礼的农民挛着礼物从他身边走过) 
EN MAND
(i samtalen).
Faer hans var fordrukken, og moer hans er låk. 
A MAN
[in conversation as they pass]
His father was drunken, his mother is weak. 
EIN MANN
(im Gespräch.)
Sein Vater war ein Saufbold, seine Mutter hat’s im Kopf. 
EGY FÉRFI.
(beszélgetés közben).
Az apja ivott, az anyja sem ép. 
EGY FÉRFI
(folytatva a beszélgetést)
Az apja ivott, az anyja meg kolontos. 
Мужчина
(продолжая разговор)
Отец пьянчуга был, ума решилась мать. 
一个男人
(同旁人交谈)
他爹是个醉鬼,他妈是个懒女人。 
EN KONE.
Ja, så får en ikke undres på, at gutten blir et drog.
(Folkene går videre. Lidt efter kommer Peer Gynt frem; han er skamrød i ansigtet og kiger efter dem.) 
A WOMAN
Ay, then it’s no wonder the lad’s good for nought.
[They pass on. Presently PEER GYNT comes forward, his face flushed with shame. He peers after them.] 
EIN WEIB.
Dann wundert man sich, daß der Bursch’ solch ein Tropf!
(Die Leute gehen weiter. Bald darauf kommt Peer Gynt hervor und guckt ihnen mit schamrotem Gesichte nach.) 
EGY ASSZONY.
S a fiú jól forgatja örökét.
(Tovább mennek, Peer Gynt előjön s szégyentől kipirult arczczal tekint utánuk.)  
EGY ASSZONY
Csoda-é, ha most az a fickó is bolondos?
(Elhaladnak. Nemsokára Peer Gynt előjön, arca piros
a szégyentől, úgy néz utánuk.)
 
Женщина
Ну, как сынку бездельником не стать?
Проходят. Чуть погодя Пер Гюнт, красный от стыда, появляется из кустов и глядит им вслед. 
一个女人
怪不得养出这么个二流子呢。(他们走过去。一会儿,培尔钻了出来。他羞红了脸,盯着那两人的背影。 
PEER GYNT
(sagte).
Var det mig, de snakked om?
(med et tvungent slæng.)
Å, lad dem snakke!
De kan da vel ikke livet af mig rakke.
(kaster sig ned i lyngbakken, ligger længe på ryggen med hænderne under hovedet og stirrer op i luften.)
For en underlig sky. Den ligner en hest.
Der er mand på med, – og sadel – og grime. –
Bagefter rider en kærring på en lime.
(ler småt ved sig selv.)
Det er moer. Hun skælder og skriger: dit bæst;
hejda, Peer! – –
(lidt efter lidt lukker han øjnene.)
Ja, nu er hun bange. –
Peer Gynt rider først, og der følger ham mange. – –
Hesten har sølvtop og guldsko fire.
Selv har han handsker og sabel og slire.
Kåben er sid og med silke foret.
Gilde er de, som ham følger i sporet.
Ingen dog sidder så stout på folen.
Ingen dog glittrer som han imod solen. –
Nede står folk i klynger langs gærdet,
løfter på hatten og glaner ivejret.
Kvinderne neje sig. Alle kan kende
kejser Peer Gynt og hans tusende svende.
Tolvskillingsstykker og blanke marker
ned han som småsten på vejen sparker.
Rige som grever blir alle i bygden.
Peer Gynt rider tvers over havet i højden.
Engellands prins står på stranden og venter.
Det samme gør alle Engellands jenter.
Engellands stormænd og Engellands kejser,
der Peer rider frem, sig fra højbordet rejser.
Kejseren letter på kronen og siger –! 
PEER
[softly]
Was it me they were talking of?
[With a forced shrug.]
Oh, let them chatter!
After all, they can’t sneer the life out of my body.
[Casts himself down upon the heathery slope; lies for some time flat on his back with his hands under his head, gazing up into the sky.]
What a strange sort of cloud! It is just like a horse.
There’s a man on it too — and saddle — and bridle.—
And after it comes an old crone on a broomstick.
[Laughs quietly to himself.]
It is mother. She’s scolding and screaming: You beast!
Hei you, Peer Gynt —
[His eyes gradually close.]
Ay, now she is frightened.—
Peer Gynt he rides first, and there follow him many.—
His steed it is gold-shod and crested with silver.
Himself he has gauntlets and sabre and scabbard.
His cloak it is long, and its lining is silken.
Full brave is the company riding behind him.
None of them, though, sits his charger so stoutly.
None of them glitters like him in the sunshine.—
Down by the fence stand the people in clusters,
lifting their hats, and agape gazing upwards.
Women are curtseying. All the world knows him,
Kaiser Peer Gynt, and his thousands of henchmen.
Sixpenny pieces and glittering shillings
over the roadway he scatters like pebbles.
Rich as a lord grows each man in the parish.
High o’er the ocean Peer Gynt goes a-riding.
Engelland’s Prince on the seashore awaits him;
there too await him all Engelland’s maidens.
Engelland’s nobles and Engelland’s Kaiser,
see him come riding and rise from their banquet.
Raising his crown, hear the Kaiser address him — 
PEER GYNT
(leise.)
Was, hat das von mir geschnackt?
(Mit einer gezwungenen Geberde.)
Ach, laß sie schnacken!
Sie könn’n mir ja doch wohl den Kopf nicht abhacken.
(Wirft sich nieder ins Heidekraut, liegt lange auf dem Rücken, die Hände unterm Kopf, und starrt ins Blaue.)
So ’ne schnurrige Wolke! Genau wie ein Pferd!
Und ein Mann ist auch drauf – und Sattel – und Zügel. –
Dahinter reitet ’ne Hex’ auf ’nem Prügel.
(Lacht leise in sich hinein.)
Das ist Mutter, die jammert und aufbegehrt:
Peer! Biest! – –
(Schließt nach und nach die Augen.)
Nun bangt ihr! – Voran seinem Trosse
Reitet Peer Gynt auf goldhufigem Rosse.
Die Mähr’ hat ’nen Federbusch zwischen den Ohren.
Selbst hat er Handschuh’ und Säbel und Sporen.
Der Mantel ist lang und mit Taft ausgeschlagen.
Wacker sind die, die hinter ihm jagen.
Er aber sitzt doch am stracksten zu Pferde,
Er aber strahlt doch am hellsten zur Erde.
Drunten die Leut’ stehn, ein schwarzes Gewimmel,
Ziehen die Hüt’ ab und gaffen gen Himmel.
Die Weiber verneigen sich. Alle gewahren
Kaiser Peer Gynt und seine Heerscharen.
Nickel und Silber, ein blankes Geriesel,
Streut er hinunter wie Hände voll Kiesel
Allen im Dorf geht’s von nun an zum besten.
Peer Gynt sprengt quer übers Meer gen Westen.
Engellands Prinz steht und wartet am Strande;
Mit ihm alle Schönen von Engellande.
Engellands Kaiser und Engellands Barone
Steigen die Stufen herab vom Throne.
Der Kaiser nimmt seine Kron’ ab und sagt – 
PEER GYNT.
A komisz fecsegők!
(erőltetve nevet).
No de járjon, a szájuk,
Azért se bánom, nem adok rájuk.
(A fűbe heveredik, hátán fekszik, keze a feje alatt, s az égbe bámul.)
Mily furcsa e felleg. Akár csataló.
És rajta lovagja, nyereg, takaró.
Mögötte boszorka boton lovagol.
(Magába nevet.)
Anyám az: ah egyre kiált, zakatol,
Peer, Peer, te barom!
(Lassankint lezárul szeme.)
Ugy-e félsz, kis anyám?
Ott vágtat a Peer aranyos paripán.
Paripája díszes, a kísérete fényes,
Maga keztyűvel és sarkantyuval ékes.
Lebegő köpönyegje kivarrva selyemmel,
Kiséri kísérete büszke örömmel,
És ő üli legszebben paripáját,
Ő benne köszönti a népe királyát!
Alatta gomolyg a tömeg feketén,
Süvegtelenül, a merre mén.
Bókolva köszönti az asszonyi nép
Peer Gyntet, a császárt és seregét.
S mint utczai rossz kavicsot, ledobálja
A vert aranyat a silány sokaságra.
Nyomába öröm, s derű a falun át,
S Peer Gynt a nyugatnak ugratja lovát,
Már Anglia herczege várja a parton,
És véle a sok gyönyörű úriasszony,
A császár s mind a dicső, nagy urak
Láttára a hány van, eléje szalad,
S átadja a császár arany koronáját
S azt mondja-— 
PEER GYNT
(halkan)
Rólam fecsegtek-e? (Kényszeredetten legyint.)
Mindegy, nem veszem föl!
Hiszen úgy sem foszthatnak meg az életemtől!
(Leveti magát a hangavirágos fűbe. A hátán fekszik,
két keze a feje alatt, úgy bámul fel a levegőbe.)

Különös felhő: lovas és paripa,
tisztán idelátszik a nyerge, a fékje. -
Seprűn banya száll lovagolva mögéje.
(Halkan nevet, szinte magában.)
Anyám. Kiabálja: pokol fia!
Hé, Peer!
(Lassan lecsukódik a szeme.)
No, de most be szorongva félhet.
Legelül Peer Gynt, utána kiséret.
Aranypatkós a lova, s ezüstös az éke.
Ragyogó kardot fogott kesztyűs kezébe.
Köpönyegje szép selyem bélésű végig.
Deli szép vitézek mind, akik kisérik.
De egy sem ül a lován oly daliásan.
Egy sem csillog a sugárban oly csodásan.
A kerítésen túl ott áll a nép sereggel,
kalapot levéve bámul tisztelettel.
Nők bókolnak. Valamennyi fogja ésszel:
Peer Gynt császár megy ott sok ezer vitézzel.
Schillinget, márkát szór legelül ügetve,
kavicsokként dobja szét királyi kedve.
Ott gazdag lesz, aki szűken élt s szegényen.
Peer Gynt átkél a tengeren is merészen.
Az angol herceg a parton várva várja,
és Anglia valamennyi szép leánya.
S ahogy Peer Gynt a lován előre léptet,
feláll a császár, s fel a bárói kiséret.
S koronát emelve így szól ott a császár - 
Пер Гюнт
(тихо)
Не про меня ли?
(Нарочито смеясь.)
Пусть их. Мне не жалко.
От этой болтовни ни холодно, ни жарко.
(Бросается на вереск и, подложив руку под голову, лежит на спине, глядя ввысь.)
Что в небесах? Вот облако похоже на коня.
А вот на человека. Вот на сбрую.
А вот на помеле несет старуху злую.
(Посмеиваясь.)
Да это мать. Она бранит меня: Негодник Пер!
(Глаза начинают слипаться.)
Вот страх мелькнул во взгляде:
Пер Гюнт верхом и свита едет сзади.
Ветром развеяна конская грива, -
Едет Пер Гюнт на коне торопливо,
Длинная мантия по ветру вьется,
Следом лихая дружина несется.
Но меж бойцов не отыщется, право,
Ни одного, чтоб держался столь браво.
Люди выходят навстречу: мужчина
Шапку сорвет, увидав властелина,
Женщина склонится в низком поклоне.
Едет с дружиной Пер Гюнт и в короне.
Шиллинги там и монету иную
Мечет ошую он и одесную.
Все точно графы. Развеялось горе.
Едет Пер Гюнт напрямик через море.
Ждет его войско английского принца,
Леди норвежцу спешат поклониться,
Из-за столов своих вышли вельможи,
Вышел английский король с ними тоже
И, сняв корону, сказал свое слово... 
培尔
(耸了耸肩膀)
他们夸奖的正是敝人!喏,我不去跟他们计较!反正几句闲话也要不了我的命。
(倒下来,在长满石楠花的山坡上仰卧片刻,后脑勺枕着双手,凝视着天空)
这云彩多妙啊!活像一匹战马——马上还骑着一个人。瞧,又是马鞍子,又是笼头。后边是一个干瘪老太婆——骑着一把扫帚。
(兀自笑起来)
那是我妈!她嚷着,骂着:“你这畜生!你,培尔,给我回来!”
(慢慢合上眼)

对,现在她害怕了。骑在前头那匹马上的是培尔•金特,后边跟着一大群侍从。他那匹马身上的鞍镫笼头全是银子打的,马蹄上钉的是金马掌。他戴着长手套,身上佩着带鞘的利剑,穿的是华丽的锦袍。骑在后边的侍从也都个个神采奕奕,但是没一个比得上培尔那么威风。在阳光照耀下,谁也没他那么灿烂辉煌。簇拥在街道两旁的人群都高兴得挥起帽子,女人们向他屈膝请安。人人都晓得这是培尔•金特皇帝和他那成干上万的息从。他一路上撤着钱财,闪闪发光的金币银币,像石头子儿丢得满地都是。转眼之间,人人都成了阔佬。培尔•金特海阔天空,四处翱翔。英国的王子在海边迎接他,全英国的美女也在那儿侍候。培尔•金特一露面,英国的贵族和英国的国王都离座上前问候。国王脱下王冠,毕恭毕敬地致欢迎词...〔铁匠阿斯拉克及其他几个宾客从篱笆后边踱过。 
ASLAK SMED
(til nogle andre, idet de går forbi hinsides gærdet).
Nej, se da; Peer Gynt, det drukne svin –! 
ASLAK THE SMITH
[to some other young men, passing along the road]
Just look at Peer Gynt there, the drunken swine —! 
DER SCHMIED
(zu einigen anderen Leuten, mit denen er jenseits des Zaunes vorüberkommt.)
Sieh da; Peer Gynt, das betrunkene Schwein –! 
A KOVÁCS.
(néhány más embernek, ki tul a sövényen vele együtt arra mennek)
No nézd, Peer Gynt, ez a részeg állat. 
ASLAK, A KOVÁCS
(néhány emberhez, akikkel a kerítésen túl együtt halad)
Ni, a részeg disznó: Gynt-fia, Peer. 
Кузнец Аслак
(проходя с дружками за плетнем)
Опять свинья Пер Гюнт упился через край. 
铁匠
咦,那不是培尔•金特吗?这头猪又喝得醉醺醺的了。 
PEER GYNT
(farer halvt ivejret).
Hvad, kejser –! 
PEER
[starting half up]
What, Kaiser —! 
PEER GYNT
(fährt halb in die Höhe.)
Wie, Kaiser –! 
PEER GYNT.
(félig fölemelkedve)
Császár úr! 
PEER GYNT
(félig felszökve)
A császár -! 
Пер Гюнт
(приподымаясь)
Как государь... 
培尔
(猛地欠起身)
国王陛下—— 
SMEDEN
(læner sig til gærdet og smågriner).
Rejs på dig, gutten min! 
THE SMITH
[leaning against the fence and grinning]
Up with you, Peer, my lad! 
DER SCHMIED
(lehnt sich an den Zaun und grient.)
Willst Du nicht aufstehn? Nein? 
A KOVÁCS.
(a kerítéshez támaszkodik, vigyorog).
Kelj föl, hé te, várlak! 
A KOVÁCS
(a kerítéshez támaszkodik s rávigyorog)
Kelj fel, hé, siheder! 
Кузнец
(с усмешкой, опершись о плетень)
А ну, давай вставай! 
铁匠
(倚着篱笆'龇牙笑了笑)
小伙子,站不起来了吗? 
PEER GYNT.
Hvad djævelen! Smeden! Hvad godt vil du? 
PEER
What the devil? The smith? What do you want here? 
PEER GYNT.
Was Teufel! Der Schmied! Was willst Du hier, he? 
PEER GYNT.
Ördögbe, ez Aslak! Nos mit akarsz ? 
PEER GYNT
Az áldóját! A kovács! Te mit kivánsz? 
Пер Гюнт
Кузнец? Тьфу, дьявол! Ты откуда взялся? 
培尔
见鬼!原来是阿斯拉克!你要干么? 
SMEDEN
(til de andre).
Lunde-sviren hænger nok i ham endnu. 
THE SMITH
[to the others]
He hasn’t got over the Lunde-spree yet. 
DER SCHMIED
(zu den anderen.)
Von Lunde der Tanz sitzt ihm noch in den Knochen. 
A KOVÁCS.
(a többiekhez).
Inában még a minapi harcz. 
A KOVÁCS
(a többiekhez)
Még tagjaiban a lundei tánc. 
Кузнец
(дружкам)
Красавец наш, как видно, не проспался. 
铁匠
(对其他人)
上次他在伦代喝醉了,到现在还没醒过来呢。 
PEER GYNT
(springer op).
Gå med det gode! 
PEER
[jumping up]
You’d better be off! 
PEER GYNT
(springt auf.)
Schmied, geh im Guten! 
PEER GYNT.
Eredj, Kovács, békével! 
PEER GYNT
(felugrik)
Ha jót akarsz, menj! 
Пер Гюнт
(вскакивая)
Пошел отсюда!.. 
培尔
(跳起来)
快走开! 
SMEDEN.
Jeg skal så, ja. Men karl,
hvor kommer du sidst ifra?
Sex uger væk. Var du bergtagen! Hvad? 
THE SMITH
I am going, yes.
But tell us, where have you dropped from, man?
You’ve been gone six weeks. Were you troll-taken, eh? 
DER SCHMIED.
Geh schon, geh.
Doch, Kerl, wo warst Du die letzten sechs Wochen?
Warst bergverhext? Oder was hast Du gemacht? 
A KOVÁCS.
Eredek.
De hol töltötted ezt a hat hetet?
El voltál varázsolva tán? 
A KOVÁCS
No, no. Légy nyugodt.
De felelj: a szél ide hogy hozott?
Hat hétig havason. Mi fogott? A varázs? 
Кузнец
Я-то что ж,
Да только сам откуда ты идешь?
Тебя уже ведь шесть недель как нет. 
铁匠
这你用不着担心,我们不会呆在这儿的。可是小伙子,自打咱们分手以来,你都去哪儿啦?你藏到什么地方去了?足足有六个星期没见着你!是山妖把你抓走了吧? 
PEER GYNT.
Jeg har gjort underlige gerninger, smed! 
PEER
I have been doing strange deeds, Aslak Smith! 
PEER GYNT.
Ich hab’, Schmied, dir gar seltsame Taten vollbracht! 
PEER GYNT.
Nagy csoda történt. Ha elmondanám ... 
PEER GYNT
Hőstetteim. Ó, valamennyi csodás! 
Пер Гюнт
Что было! Не видал такого свет! 
培尔
我干了些了不起的事,说起来我自己也吃惊。 
SMEDEN
(blinker til de andre).
Lad os høre, Peer! 
THE SMITH
[winking to the others]
Let us hear them, Peer! 
DER SCHMIED
(zwinkert den anderen zu.)
Laß uns hören, Peer! 
A KOVÁCS.
(szemével int a többieknek).
No mondd hát! 
A KOVÁCS
(a többiek felé kacsint)
No, meséld! 
Кузнец
(подмигивает дружкам)
Вот ты и расскажи! 
铁匠
(朝同行者挤挤眼睛)
说给我们听听吧! 
PEER GYNT.
Kommer ingen ved. 
PEER
They are nought to you. 
PEER GYNT.
Dahin ist’s noch weit. 
PEER GYNT.
Mi gondod vele? 
PEER GYNT
Nektek nem, te kovács. 
Пер Гюнт
Секрет. 
培尔
不说,说了你们也听不进去。 
SMEDEN
(lidt efter).
Du skal vel til Hægstad? 
THE SMITH
[after a pause]
You’re going to Hegstad? 
DER SCHMIED
(nach einer kleinen Weile.)
Du willst wohl nach Haegstad? 
A KOVÁCS.
(szünet után)
Haegstadba mégy? 
A KOVÁCS
(rövid hallgatás után)
Haegstadba? 
Кузнец
(немного погодя)
Ты в Хэгстед? 
铁匠
(过了一会)
你也到黑格镇去吗? 
PEER GYNT.
Nej. 
PEER
No. 
PEER GYNT.
Nein. 
PEER GYNT.
Nem. 
PEER GYNT
Nem. 
Пер Гюнт
Нет! 
培尔
不。 
SMEDEN.
En tid
de sagde, jenten derborte var dig blid. 
THE SMITH
Time was
they said that the girl there was fond of you. 
DER SCHMIED.
Eine Zeit,
Da hieß es, die Dirn dort, die wär’ Dir nicht leid. 
A KOVÁCS.
Tudod-e,
Az a kis lány fülig beléd volt veszve. 
A KOVÁCS
Pedig egy ideig
kedvelt az a lány - így emlegetik. 
Кузнец
А люди говорят -
/Там сохнут по тебе который год подряд. 
铁匠
人家背后议论,说英格丽德有一阵子满喜欢过你哩。 
PEER GYNT.
Du svarte korp –! 
PEER
You grimy crow —! 
PEER GYNT.
Du Kolkrabe –! 
PEER GYNT.
Te kánya! 
PEER GYNT
Te holló! Te! 
Пер Гюнт
Язык попридержи! 
培尔
你这只臭乌鸦一一 
SMEDEN
(viger lidt).
Ikke harm dig, Peer;
Har Ingrid vraget dig, så finds jo fler –;
tænk; søn til Jon Gynt! Følg med tilgårds;
der kommer både ung-lam og enker tilårs – 
THE SMITH
[falling back a little]
Keep your temper, Peer!
Though Ingrid has jilted you, others are left;—
think — son of Jon Gynt! Come on to the feast;
you’ll find there both lambkins and widows well on — 
DER SCHMIED
(weicht etwas zurück.)
Immer härm’ Dich nicht, Peer;
Hat Dich Ingrid verschmäht, – es gibt ja noch mehr.
Der Sohn von Jon Gynt; pah! Der treibt sie zu Paaren!
Du findest dort Lämmlein wie Witwen von Jahren – 
A KOVÁCS.
(hátrál).
Ugyan, ne tüzelj te!
Ha Ingridnek nem kellesz, lány akad,
Jon Gynt fia, ne búsuld el magad,
Van ifjú lány s özvegy, jó negyvenes — 
A KOVÁCS
(kissé hátrálva)
No, ne búsulj érte, Peer;
ha ma Ingrid megvet, van még nő, ezer -;
Jon Gynt fia nem marad árván!
Csak jöjj, van elég özvegy s kicsi bárány - 
Кузнец
(отступая)
Ты погоди.
Не выйдет здесь, так девок пруд пруди!
Тебе на свадьбу надо заявиться
И хромоножку взять, а то еще вдовицу... 
铁匠
(转身要走)
喂,别发脾气呀。要是英格丽德不要你了,还有别的姑娘哩。别忘了你是阔佬约翰•金特的儿子。跟我们一道去庄园吧!那儿的姑娘活泼得像羊羔,还有熟透了的寡妇等你来摘哩。 
PEER GYNT.
Til helved –! 
PEER
To hell —! 
PEER GYNT.
Zur Hölle –! 
PEER GYNT.
Pokolba is! 
PEER GYNT
Menj a pokolba! 
Пер Гюнт
К чертям! 
培尔
见鬼去! 
SMEDEN.
Du finder nok en som vil ha’e dig. –
God kveld! Nu hilser jeg bruden fra dig. –
(de går under latter og hvisken.) 
THE SMITH
You will surely find one that will have you.—
Good evening! I’ll give your respects to the bride.—
[They go off, laughing and whispering.] 
DER SCHMIED. Da wird Dich schon eine wählen. –
Guten Abend! Ich werd’ Dich der Braut empfehlen. –
(Sie gehen unter Lachen und Geflüster ab.) 
A KOVÁCS.
Találsz, csak jól keress.
S a szép menyasszonyt nem tisztelteted?
(Nevetve, susogva távoznak).  
A KOVÁCS
Lesz, aki megszeret. -
Jó éjt! A menyasszonykát tisztelteted? -
(Nevetve, sugdosódva továbbmennek.)  
Кузнец
Мы и тебя обженим честь по чести!
Прощай! Я передам поклон твоей невесте.
Уходят, шепчась и пересмеиваясь. 
铁匠
总会有个姑娘要你的。那么就再会啦,我替你向新娘子捎个好。〔他们笑着,窃窃私语着走了。) 
PEER GYNT
(ser en stund efter dem, gør et kast og vender sig halvt om).
For mig kan Hægstad-jenten sig gifte
med hvem hun vil. Jeg er lige sæl!
(ser nedover sig.)
Brogen revnet Fillet og fæl. –
Den som havde noget nyt at skifte.
(stamper i bakken.)
Kunde jeg med et slagtertag
rive dem ringagten ud af bringen!
(ser sig pludselig om.)
Hvad er det? Hvem er det, som flirer derbag? –
Hm, jeg syntes så visst – Nej, det var nok ingen. –
Jeg vil hjem til moer.
(går opover men standser igen og lytter mod bryllupsgården.)
De spiller til dans!
(stirrer og lytter; går skridtvis nedover; øjnene lyser; han gnider sig langsad benene.)
For en mylder af jenter! Syv-otte tilmands!
Å, piskende død, – jeg må med i laget! –
Men moer, som sidder på kværnetaget – –
(Øjnene drages nedover igen; han hopper og ler.)
Hejsan, hvor hallingen går over tråkken!
Ja, han Guttorm med felen er glup!
det låter og sprætter, som fos i et stup.
Og så hele den glittrende jenteflokken! –
Ja, piskende død må jeg med i laget!
(sætter med et spring over gærdet og nedover vejen.) 
PEER
[looks after them a while, then makes a defiant motion and turns half round]
For my part, may Ingrid of Hegstad go marry
whoever she pleases. It’s all one to me.
[Looks down at his clothes.]
My breeches are torn. I am ragged and grim.—
If only I had something new to put on now.
[Stamps on the ground.]
If only I could, with a butcher-grip,
tear out the scorn from their very vitals!
[Looks round suddenly.]
What was that? Who was it that tittered behind there?
Hm, I certainly thought — No no, it was no one.—
I’ll go home to mother.
[Begins to go upwards, but stops again and listens towards Hegstad.]
They’re playing a dance!
[Gazes and listens; moves downwards step by step, his eyes glisten; he rubs his hands down his thighs.]
How the lasses do swarm! Six or eight to a man!
Oh, galloping death,— I must join in the frolic!—
But how about mother, perched up on the mill-house —
[His eyes are drawn downwards again; he leaps and laughs.]
Hei, how the Halling flies over the green!
Ay, Guttorm, he can make his fiddle speak out!
It gurgles and booms like a foss o’er a scaur.
And then all that glittering bevy of girls!—
Yes, galloping death, I must join in the frolic!
[Leaps over the fence and goes down the road.] 
PEER GYNT
(sieht ihnen eine Weile nach, macht eine wegwerfende Bewegung und wendet sich halb um.)
Meinthalben teilt die Haegstad ihr Bette,
Mit wem sie Lust hat. Was mich das schiert!
(Sieht an sich hinunter.)
Die Hosen zerrissen. Zerlumpt, beschmiert. –
Wer bloß was Neues zum Wechseln hätte!
(Stampft auf den Boden.)
Könnt’ ich mit einem Schlachtergriff
Ihnen die Mißachtung aus der Brust reißen!
(Sieht sich plötzlich um.)
Was war das? War das nicht eben ein Pfiff?
Als möcht’ sich ein Mensch da sein Lachen verbeißen?
Ich will heim zu Muttern.
(Geht, bleibt aber wieder stehen und horcht nach dem Hochzeitshof hinunter.)
Da fängt der Tanz an!
(Starrt und horcht; geht Schritt um Schritt wieder zurück; seine Augen leuchten; er reibt sich die Beine.)
Dies Gewimmel von Mädels! Sieben, acht auf den Mann.
Ah, Tod und Teufel auch, – wen das nicht lockte! –
Wenn Mutter nur nicht auf dem Mühldach hockte –!
(Seine Blicke werden wieder hinabgezogen; er hüpft und lacht.)
Heißa, der Hallingtanz tollt über die Wiese!
Ja, ja, der Guttorm geigt die Waden in Gang!
Das stampft und das braust wie ein Sturzbach am Hang.
Und dann all diese schimmernden Mädels! Diese
Mädels! Zum Henker! Wer da nun noch stockte!
(Setzt mit einem Sprung über den Zaun und den Weg hinunter.) 
PEER GYNT.
(egy ideig utánuk néz, félig megfordulva).
Miattam Belzebúbhoz elmehet.
Bánom is én? Találok eleget.
(Végig nézi magát.)
Hej, rossz a gúnyám, csupa rongy, piszok is,
Más volna ruhám, más lennék magam is.
(Türelmetlenül dobbant.)
Ó hogyha egy vágással a szivekbül
Kitéphetném a fájó megvetést!
(Körülnéz hirtelen.)
Valami itt a bokrok közt megrezdül,
Minthogyha hallanék elfojtott nevetést.
Hazamegyek anyámhoz.
(Megindul, de megáll, s a lakodalmas ház felé figyel.)
Tánczhoz szól a zene.
(Mereven figyel, lassu léptekkel visszamegy, szeme csillog, lábait egyengeti.)
Alig van férfi ottan. A ház lánynyal tele.
Eh ördög és pokol, megyek, ha mondom.
Az anyám a tetőn ne csücsülne csak otthon;
(Megint lenéz, ugrándoz, kaczag.)
Hajahaj! hogy járja a táncz, vigalom,
Guttorm hegedűjét érti nagyon!
Hogy zúg, zakatol, valamint vízesés,
És annyi a lány és kézben a kéz.
Megyek én, megy előre az, a ki merész!
(Egy ugrással átterem a sövényen és leszalad.) 
PEER GYNT
(egy ideig utánuk néz, majd vállat vonva elfordul)
Az a haegstadi lány csak adja másnak
magát oda. - Mit bánom: akárkinek!
(Végignéz magán.)
Foltok, szenny éktelenítenek.
Bár volna egy takaros váltóruhám csak!
(Dobbant egyet.)
Ha ma egy böllérvágással ott
a lenézést tudnám szívükből kivetni!
(Hirtelen körülnéz.)
Mi volt az? Arra valaki kuncogott?
Hm. Úgy rémlett. - No de nincs ott senki.
Megyek anyámhoz.
(Megindul felfelé, de megint megáll,
s fülel a lakodalmi ház irányában.)

Kezdik a tánczenét is.
(Néz s hallgatódzik, lassan visszafordul;
a szeme ragyog; megdörzsöli a lába szárát.)

Nyüzsög a lány! Esik egy legényre hét is!
Ördög! Lemegyek! Pár perc, s elérem!
De anyám hogy fél most fenn a fedélen -
(Tekintetét megint lefelé húzza valami; ugrál és nevet.)
Ejhaj! Odalenn a halling járja!
Guttorm remekel, a húrja kacag!
A táncuk zúg, mint szirti patak.
S a lánysereg ékes cifra ruhája!
Ördög -! Lemegyek! Pár perc, s el is érem!
(Egy ugrással átveti magát a kerítésen s megindul
a lefelé vezető úton.) 
Пер Гюнт
(глядит им вслед, потом, махнув рукой, отворачивается)
Пускай венчается девица
С кем вздумает. Мне, право, все равно.
(Оглядывая себя.)
Вишь, куртка порвана. Кругом заплат полно.
Слегка бы надо мне принарядиться.
(Топая ногой.)
Когда б я мог усилием одним
Презрение к себе унять в деревне малой!
(Вдруг озираясь.)
Что там вдали мелькнул за херувим?
Мне показалось... Никого, пожалуй.
Пойду домой.
(Делает несколько шагов в гору и стоит, прислушиваясь.)
Пустились танцевать.
(Всматривается и вслушивается, потом сбегает назад. Глаза блестят, он поглаживает себя по бокам.)
А девок-то полно! На мужика - штук пять.
Все к дьяволу! Отправлюсь на веселье.
На крыше мать, поди, сидит еще доселе.
(Не отрываясь, глядит на дорогу, ведущую в Хэгстед, скачет и смеется.)
Эх, славно пляшут! Сам я в пляс бросаюсь!
А струны под смычком у Гуторма звучат,
Как будто падает с утеса водопад.
И ведь полным-полно красавиц!
Нет, черт возьми, отправлюсь на веселье! br />(Перемахивает через плетень и уходит по дороге.) 
培尔
(培尔•金特从后面瞪了他们一阵,然后摆了摆头,半转过身去。)
英格丽德要嫁给淮,随她的便。这碍不着我的事。我才不在乎呢!
(打量自己的衣服)

我的马裤扯破了,我的衣服撕得粉碎!我要是有一身新衣裳多好哇!
(跺脚)

我恨不得像屠户似的拿把尖刀,捅进他们的心窝,把他们对我的嘲弄一古脑儿挖出来。
(忽然四下里张望)
怎么?谁在那儿?我听见有人在嗤嗤笑。我的确听见了——不,没人呀。我得回家找我妈去。
(往山坡上走,又停下步来,朝庄园的方向竖起耳朵倾听)
舞会开始了。
(凝视着,倾听着,然后一步一步地朝着篱笆踱去。他眼睛闪闪发光,双手在腿上搓揉着)
这么多姑娘,这么多姑娘!一个男的可以合上七八个女的。啊,管它哪,我非去参加不可,我不能错过这场舞会!——可是我妈怎么办?她还在磨坊房顶上呢!
(又朝庄园望去,边跳跳蹦蹦边笑着)

听!他们在跳鹤令舞,跳得可起劲哪。古托姆那小子的提琴拉得够意思!听到他那忽高忽低.、忽快忽慢的节奏,就像是从千丈悬岩倾泻下来的瀑布。还有那些姑娘们,啊,那些标致的姑娘们!管它哪,我非去参加不可,我不能错过这场舞会! 
(Tunet på Hægstad. Stuebygningen længst tilbage. Mange gæster. Dansen går livligt borte på græsvolden. Spillemanden sidder på et bord. Køgemesteren står i døren. Kokkekoner går frem og tilbage mellem bygningerne; ældre folk sidder hist og her i samtale.) 
Scene Third
[The farm-place at Hegstad. In the background, the dwelling-house. A THRONG OF GUESTS. A lively dance in progress on the green. THE FIDDLER sits on a table. THE MASTER–COOK is standing in the doorway. COOKMAIDS are going to and fro between the different buildings Groups of ELDERLY PEOPLE sit here and there, talking.] 
(DER HOFPLATZ AUF HAEGSTAD.)
(Im Hintergrund das Wohnhaus. VIELE GÄSTE. Auf dem Wiesenplan wird lebhaft weiter getanzt. DER SPIELMANN sitzt auf einem Tisch. DER KÜCHENMEISTER steht in der Tür. KUCHENWEIBER eilen zwischen den Gebäuden hin und her, ÄLTERE LEUTE sitzen hier und dort im Gespräch zusammen.) 
Haegstad udvara, háttérben a lakóház. Sok vendég. A pázsitos téren tánczolnak. A muzsikus egy asztalon ül, a szakács az ajtóban áll; szakácsnék szaladgálnak az épületek közt; idősebb emberek szétszórtan ülnek beszélgetve. 
Haegstadi udvar.
A háttérben a lakóház. Sok-sok vendég. A pázsiton friss tánc járja. A muzsikus asztalon ül. A konyhamester az ajtóban áll. Szakácskodó nők jönnek-mennek az épületek között, itt-ott idősebb emberek ülnek beszélgetve. 
Хутор Хэгстед. В глубине - жилой дом. Толпа гостей. На лужайке весело танцуют. На столе сидит музыкант. В дверях стоит старший на свадебном пиру. То и дело пробегают стряпухи. Пожилые гости беседуют, сидя кучками в разных углах. 
第三场
〔黑格镇一座庄园的场院。背后是农舍。已经挤满了宾客,草地上有人快活地跳舞。提琴手坐在桌子上。管家的站在门口。女仆们在一栋栋房屋间走来走去。上年纪的宾客们一簇簇地围坐在一堆木头上聊着,有个妇女走过去参加聚谈。) 
EN KONE
(tager plads i en klynge, siddende på nogle tømmerstokke).
Bruden? Å, ja visst græder hun lidt;
men det skal en aldrig ændse. 
A WOMAN
[joins a group that is seated on some logs of wood]
The bride? Oh yes, she is crying a bit;
but that, you know, isn’t worth heeding. 
EINE FRAU
(nimmt Platz in einer Gruppe, die auf einigen Balken sitzt.)
Die Braut? Ach Gott, das bißchen Gewein’,
Das macht nichts; so tun alle Bräute. 
EGY ASSZONY.
(Leül egy csoportba, mely néhany gerendán helyezkedett el.)
A menyasszony ugyan sir . . . azért sohse baj!
Szokás, nem egyéb, a menyasszonyi jaj. 
EGY ASSZONY
(a gerendán ülő csoportba telepszik)
A menyasszony? Pityereg majd, lehet.
De ilyenkor így szokták a leányok. 
Женщина
(подсаживаясь к расположившимся на бревнах)
Невеста? Да, известно, - слезы льет.
Но эти слезы лишь вода, как разобраться. 
妇女
新娘?喏,她少不得得哭上几鼻子。可是谁去管那份闲事呢? 
KØGEMESTEREN
(i en anden flok).
Nu får I, godtfolk, på dunken lænse. 
THE MASTER-COOK
[in another group]
Now then, good folk, you must empty the barrel. 
DER KÜCHENMEISTER
(in einem andern Haufen.)
Da habt Ihr zu trinken, gute Leute! 
A SZAKÁCS.
(egy másik csoportban).
Itt az ital, jó urak, asszonyok. 
A KONYHAMESTER
(egy másik csoportban)
Jó emberek, szaporán! Igyátok! 
Старший на свадебном пиру
(подойдя к другой кучке гостей)
Не выпить ли по чарке, братцы? 
管家的
(对另一簇宾客)
诸位先生们,请喝吧,桶里还有的是酒。 
EN MAND.
Tak, som byder; men du skænker for tidt. 
A MAN
Thanks to you, friend; but you fill up too quick. 
EIN MANN.
Du meinst es zu gut; Du schenkst zu oft ein. 
EGY FÉRFI.
Jó, köszönöm, de tán megárt a sok. 
EGY FÉRFI
Köszönjük: sűrűn töltögeted. 
Мужчина
И так мы пьяны от твоих щедрот. 
一个男人
多谢了。可你酒添得太勤,我都赶不上趟儿啦! 
EN GUT
(til spillemanden, idet han flyver forbi med en jente ved hånden).
Hejsan, Guttorm, spar ikke strengene! 
A LAD
[to the FIDDLER as he flies past, holding A GIRL by the hand]
To it now, Guttorm, and don’t spare the fiddlestrings! 
EIN BURSCHE
(zum Spielmann, während er, ein Mädel an der Hand, vorbeifliegt.)
Heißa, Guttorm, in die Fiedel gewettert! 
EGY FIÚ.
(a muzsikushoz, mialatt kezén egy lánynyal sebesen eltánczol előtte).
Hajhaj, muzsikus, húzd! azt a keservét! 
EGY LEGÉNY
(a muzsikushoz, míg egy lánnyal eltáncol előtte)
Ne kíméld, Guttorm! Húrod ne pihenjen! 
Парень
(проносясь в паре с девушкой мимо музыканта)
Эх, вдарь-ка, Гуторм, побойчее, что ли! 
一个青年
(挽着一个姑娘的手,从提琴手身边飞快地跑过去)
古托姆,拉得好!可别舍不得你的琴弦! 
JENTEN.
Stryg, så det ljomer ud over engene! 
THE GIRL
Scrape till it echoes out over the meadows! 
DAS MÄDEL.
Streich, daß es über die Wiesen hinschmettert! 
A LÁNY.
Húzd, mintha az életedet keseregnéd! 
EGY LÁNY
Úgy húzd, hogy a rét riadozva zengjen! 
Девушка
Играй, чтоб слышно было в чистом поле! 
那个姑娘
拉得叫那琴声传遍整个草地! 
JENTER
(i ring om en gut, som danser).
Gildt kast var det! 
OTHER GIRLS
[standing in a ring round a lad who is dancing]
That’s a rare fling! 
MÄDELS
(im Kreis um einen Burschen, der tanzt.)
Fein war der Sprung! 
LÁNYOK
(körben egy tánczoló fiú körül).
Jól járja, a' szent. 
LÁNYOK
(egy legény körül, aki ropja a táncot)
Szépet szökött! 
Девушки
(окружив пляшущего парня)
Лихой прыжок! 
旁的姑娘们
(围住一个正在跳着的青年)
跳得好! 
EN JENTE.
Han er spænstig i læggen! 
A GIRL
He has legs that can lift him! 
EIN MÄDEL.
Seine Knie’ haben’s weg! 
MÁSIK LÁNY.
Megbirja a lába. 
A LEÁNY
Ruganyos ina, teste! 
Одна из них
Уж он мастак на пляски. 
一个姑娘
这小伙子,腿多长呀! 
GUTTEN
(dansende).
Her er højt til loftet og vidt til væggen! 
THE LAD
[dancing]
The roof here is high, and the walls wide asunder! 
DER BURSCHE
(tanzend.)
Hier ist’s weit bis zur Wand und noch weiter bis zur Deck’! 
A FIU.
(táncz közben).
Kirúgnám a falat, ha benn lennék a házba. 
A LEGÉNY
(tánc közben)
Plafonunk magasan van, a ház fala messze! 
Парень
(танцуя)
Ни потолка, ни стен, - так чешешь без опаски! 
青年
(仍在跳着)
畅快地跳吧,反正上边碰不到屋顶,四面碰不着墙! 
BRUDGOMMEN
(smågrædende, nærmer sig faderen, som står i samtale med et par andre, og trækker ham i trøjen).
Hun vil ikke, faer; hun er så kaut! 
THE BRIDEGROOM
[comes whimpering up to his FATHER, who is standing talking with some other men, and twitches his jacket]
Father, she will not; she is so proud! 
DER BRÄUTIGAM
(nähert sich greinend dem Vater, der im Gespräch mit ein paar anderen steht, und zieht ihn an der Jacke.)
Sie will nicht, Vater; sie ist so voll Trotz. 
A VŐLEGÉNY
(siránkozva megy az apához, ki egy csoportban áll beszélgetve. Meghuzza köntösét).
Papám, nem akar, a daczos. 
A VŐLEGÉNY
(pityeregve közeledik apjához, aki másokkal beszélget, s megrántja a zubbonyát)
Apám, nem akar; makacs a leány. 
Жених
(подойдя к отцу, беседующему с гостями, дергает его за рукав и хнычет)
Отец, она не хочет. Злится так... 
新郎
(半哭丧着脸走近他父亲——这时他父亲正同几位宾客寒暄着——并扯了扯他的衣袖)
爹,我求过了,可是她不肯。她理也不理我。 
FADEREN.
Hvad vil hun ikke? 
HIS FATHER
What won’t she do? 
DER VATER.
Sie will nicht? 
AZ APA.
Nem akar? 
AZ APJA
Mit nem akar? 
Отец
Что там у вас? 
父亲
她不肯什么呀? 
BRUDGOMMEN.
Hun har stængt sig inde. 
THE BRIDEGROOM
She has locked herself in. 
DER BRÄUTIGAM.
Sie hat sich eingeschlossen. 
A VŐLEGÉNY.
Igenis, magától messze zavar,
Most meg már bezárta magát! 
A VŐLEGÉNY
Bezárta az ajtót. 
Жених
Она закрылась на засов... 
新郎
她倒锁上门不见我。 
FADEREN.
Nå, så se du kan nøglen finde. 
HIS FATHER
Well, you must manage to find the key. 
DER VATER.
So find’ den Schlüssel, und werd’ nicht zum Possen! 
AZ APA.
Keresd meg a kulcsot, eredj, te pupák! 
AZ APJA
Keresd meg a kulcsot! - Ezt a nyavalygót! - 
Отец
Ключ, стало быть, сыщи - и всех делов! 
父亲
喏,你得想法儿找到钥匙呀! 
BRUDGOMMEN.
Jeg véd ikke vejen. 
THE BRIDEGROOM
I don’t know how. 
DER BRÄUTIGAM.
Wo soll ich ihn finden! 
A VŐLEGÉNY.
De hol lelem? 
A VŐLEGÉNY
Merre keressem? 
Жених
А где его искать? 
新郎
我找不到呢。 
FADEREN.
Du er et naut!
(vender sig til de andre igen. Brudgommen driver bortover tunet.) 
HIS FATHER
You’re a nincompoop!
[Turns away to the others. The BRIDEGROOM drifts across the yard.] 
DER VATER.
Du bist ein Klotz!
(Wendet sich wieder zu den anderen. Der Bräutigam trollt über den Hof ab.) 
AZ APA.
Menj már, te bamba!
(A többiekhez fordul. A vőlegény az udvaron át elsompolyog.)  
AZ APJA
Ó, te puhány!
(Ismét társai felé fordul. A vőlegény az udvaron át eloldalog.)  
Отец
Ну и дурак!
(Возвращается к своим собеседникам, а жених продолжает слоняться по двору.) 
父亲
哼,你就是个傻蛋!
[他朝宾客们转过身去。新郎随着人群踱到场院对面去了。) 
EN GUT
(fra bagsiden af huset).
Jenter! Nu kommer der liv i tingen!
Peer Gynt er på gården! 
A LAD
[comes from behind the house]
Wait a bit, girls! Things’ll soon be lively!
Here comes Peer Gynt. 
EIN BURSCHE
(hinter dem Haus hervor.)
Mädels! Juchheißa! ’s wird immer feiner!
Peer Gynt kommt! 
EGY FIU.
(jön a ház mögül).
Hohó lányok, most fogjuk kezdeni,
Itt van Peer Gynt! 
EGY LEGÉNY
(a ház mögül jön)
Lányok! Csak most jön a tánc. Hej! Ezt jelenti,
hogy jön Peer Gynt! 
Парень
(появляясь из-за дома)
Красотки, вы такой потехи не видали!
Пер Гюнт пришел. 
青年
(从农舍后边走来。)
培尔•金特刚到。这下可有热闹看啦。 
SMEDEN
(der nys er trådt til).
Hvem har bedt ham? 
THE SMITH
[who has just come up]
Who invited him? 
DER SCHMIED,
(der eben dazugetreten ist.)
Wer hat ihn gebeten? 
A KOVÁCS.
(épp most jött).
Meghívta valaki? 
A KOVÁCS
(éppen akkor ér oda)
De ki hívta? 
Кузнец
(только что вошедший)
Кто звал его? 
铁匠
(上。)
谁请他来的? 
KØGEMESTEREN.
Ingen.
(går mod huset.) 
THE MASTER-COOK
No one.
[Goes towards the house.] 
DER KÜCHENMEISTER.
Keiner.
(Aufs Haus zu ab.) 
A SZAKÁCS.
Nem, senki.
(El a házba.)  
A KONYHAMESTER
Senki.
(Elmegy a ház felé.)  
Старший на пиру
Не звали.
(Уходит в дом.) 
管家的
谁也没请他。
(走进农舍) 
SMEDEN
(til jenterne).
Snakker han til jer, så hør ikke på ham! 
THE SMITH
[to the girls]
If he should speak to you, never take notice! 
DER SCHMIED
(zu den Mädels.)
Spricht er Euch an, so laßt mir ihn stehn! 
A KOVÁCS.
(a lányokhoz).
Csak ne kapjatok szavamba! 
A KOVÁCS
(a lányokhoz)
Ha szól, ne figyeljetek a szavára. 
Кузнец
(девушкам)
Вам в разговор вступать не надо с шалопаем. 
铁匠
(对姑娘们)
姑娘们,要是他来接近你们谁,可甭理他。 
EN JENTE
(til de andre).
Nej; vi lader, som vi aldrig så ham. 
A GIRL
[to the others]. No, we’ll pretend that we don’t even see him. 
EIN MÄDEL
(zu den anderen.)
Wir tun, als hätten wir ’n nie gesehn. 
EGY LÁNY.
(a többiekhez).
Mi nem láttunk ám semmit, gyerekek! 
EGY LÁNY
(a többiekhez)
Mint idegenre, úgy nézünk reája. 
Девушка
(подружкам)
А мы прикинемся, что мы его не знаем. 
一个姑娘
(对她的同伴们)
咱们就装作没瞧见他。 
PEER GYNT
(kommer livfuld og hed, standser midt for flokken og slår i hænderne).
Hvem er den sprækeste jente i ringen? 
PEER GYNT
[comes in heated and full of animation, stops right in front of the group, and claps his hands]
Which is the liveliest girl of the lot of you? 
PEER GYNT
(kommt erhitzt und voller Leben daher, bleibt mitten vor dem Schwarme stehen und klatscht in die Hände.)
Wer ist die Flinkste von Euch zum Drehn? 
PEER GYNT.
(fölhevülve s élénken jő, megáll a lányok csapatja előtt és tapsol).
Ki járja a legjobban köztetek? 
PEER GYNT
(jön felhevülve, élettől duzzadva. Középen a csoport előtt megáll, s összecsapja a két tenyerét)
A legfürgébb! Ki akar egy jót kerengeni? 
Пер Гюнт
(румяный и оживленный, подойдя к девушкам и хлопая в ладоши)
Кого тут самой ловкой величали? 
培尔
(培尔•金特上,精神抖擞。他在这簇宾客跟前停下来。搓着手。)
哪位姑娘跳得最欢势?哪位的舞步最轻巧? 
EN ENKELT
(til hvem han nærmer sig).
Ikke jeg. 
A GIRL
[as he approaches her]
I am not. 
EINE EINZELNE ,
(der er sich nähert.)
Ich nicht. 
EGYENKINT
(a mint közeleg feléjük).
Én nem. 
EGY LÁNY
(akihez közeledik)
Én nem. 
Девушка
(к которой он направляется)
Нет, не меня. 
姑娘甲
(当培尔走过来时)
不是我! 
EN ANDEN
(ligeså).
Ikke jeg. 
ANOTHER
[similarly]
I am not. 
EINE ANDERE
(ebenso.)
Ich auch nicht. 
A MÁSIK.
Én sem. 
EGY MÁSIK
No de én sem. 
Другая
И не меня. 
姑娘乙
也不是我! 
EN TREDJE.
Ja, jeg ikke heller. 
A THIRD
No; nor I either. 
EINE DRITTE.
Ich? Nicht um die Welt! 
HARMADIK.
Én? Isten mentsen! 
EGY HARMADIK
Semmi áron. 
Третья
И не меня ведь! 
姑娘丙
当然更不是我啦! 
PEER GYNT
(til en fjerde).
Så kom da du, før en bedre sig melder. 
PEER
[to a fourth]
You come along, then, for want of a better. 
PEER GYNT
(zu einer vierten.)
So komm denn Du, bis ’ne bessre sich stellt. 
PEER GYNT.
No gyere, mig egy jobb akad. 
PEER GYNT
(a negyedikhez)
Míg jobb nem akad, te légy a párom. 
Пер Гюнт
(четвертой)
Пошли! Свой выбор я еще смогу исправить. 
培尔
(对姑娘丁)
找不到更好的舞伴,那么你就跟我跳吧! 
JENTEN
(vender sig).
Har ikke tid. 
THE GIRL
Haven’t got time. 
DAS MÄDEL
(kehrt sich ab.)
Hab’ keine Zeit. 
A LÁNY.
(elfordul).
Nem érek rá. 
A LÁNY (elfordul)
Nem érek rá. 
Четвертая
(отворачиваясь)
Я занята. 
姑娘丁
(扭过身去)
没工夫。 
PEER GYNT
(til en femte).
Så du! 
PEER
[to a fifth]
Well then, you! 
PEER GYNT
(zu einer fünften.)
Na, denn Du! 
PEER GYNT.
(az ötödikhez).
Hát jer te, kincsem. 
PEER GYNT
S te? 
Пер Гюнт
(пятой)
Пойдем! 
培尔
(对姑娘戊)
你怎么样? 
JENTEN
(idet hun går).
Jeg skal hjem. 
THE GIRL
[going]
I’m for home. 
DAS MÄDEL ,
(sich zum Gehen anschickend.)
Muß nach Haus 
A LÁNY.
(indul).
Otthon kell elvégezni dolgomat. 
A LÁNY
(mintha indulni akarna)
Hazavár anyus. 
Пятая
(отходя)
Я тороплюсь домой. 
姑娘戊
(走开)
我回家啦。 
PEER GYNT.
Ikveld? Er du rent fra sans og samling. 
PEER
To-night? are you utterly out of your senses? 
PEER GYNT.
Heut Abend? Du bist wohl ganz von Verstand? 
PEER GYNT.
Ma estve? Elment az eszed? 
PEER GYNT
Ma? Éjjel? Tán az eszed veszett el? 
Пер Гюнт
С такой пирушки? Разума лишилась! 
培尔
这么早就回家!你发昏啦? 
SMEDEN
(lidt efter, halvhøjt).
Peer; der går hun til dans med en gamling. 
THE SMITH
[after a moment, in a low voice]
See, Peer, she’s taken a greybeard for partner. 
DER SCHMIED
(gleich darauf, halblaut zu Peer.)
Da reicht sie ’nem alten Trottel die Hand. 
A KOVÁCS
(félig hangosan, Peer Gynthez).
Egy vén kecskének épp most ad kezet. 
A KOVÁCS
(kevéssel azután halkan)
Nézd, táncba megy ott egy gyatra öreggel. 
Кузнец
(немного погодя, вполголоса)
Гляди-ка, Пер, - со стариком пустилась. 
阿斯拉克
(稍停,低声)
瞧,培尔,她已经选定那个老帮子当舞伴啦! 
PEER GYNT
(vender sig rask til en ældre mand).
Hvor er de ledige, du! 
PEER
[turns sharply to an elderly man]
Where are the unbespoke girls? 
PEER GYNT
(wendet sich rasch an einen älteren Mann.)
Wo ist eine frei hier? 
PEER GYNT.
(hirtelen egy éltesebb emberhez fordul).
Nincs lány szabad? 
PEER GYNT
(gyorsan egy idősebb férfihoz fordul)
Van-e itt szabad lány? 
Пер Гюнт
(быстро оборачиваясь к пожилому мужчине)
А где ж все девушки? 
培尔
(急忙转身对另一个上年纪的男人)
还没有舞伴的姑娘们都哪儿去啦? 
MANDEN.
Find dem frem.
(går fra ham.)
(Peer Gynt er med et bleven stille. Han skotter skjult og sky mod flokken. Alle ser på ham, men ingen taler. Han nærmer sig andre klynger. Hvor han kommer bliver der taushed; fjerner han sig, smiler man og ser efter ham.) 
THE MAN
Find them out.
[Goes away from him.]
[PEER GYNT has suddenly become subdued. He glances shyly and furtively at the group. All look at him, but no one speaks. He approaches other groups. Wherever he goes there is silence; when he moves away, they look after him and smile.] 
DER MANN.
Find’ sie heraus.
(Geht von ihm fort.)
(PEER GYNT ist mit einem Male still geworden. Er blickt verstohlen und scheu auf die Gruppe. Alle sehen auf ihn, aber niemand spricht. Er nähert sich anderen Gruppen. Wohin er kommt, wird es stumm; sobald er sich wieder entfernt, lächelt man und blickt ihm nach.) 
Az EMBER.
Keress magad!
(elmegy tőle).
(Peer Gynt egyszerre lecsöndesedik. Lopva és félénken vizsgálja a csoportot. Mindenki ránéz, de senki sem szól hozzá. A hova lép, elhallgatnak, a mint odább áll, mosolyognak és utána néznek.)  
A FÉRFI
(odább megy)
Járj utána. Fuss.
(Peer Gynt egyszerre elcsendesedik. Félénken, lopva pillant a csoport felé. Mindnyájan ránéznek, de egyik sem szól. Erre más csoportokhoz közeledik. Ahová szegődnék, ott elhallgatnak; mihelyt odább megy, mosolyognak és utána néznek.)  
Мужчина
Ищи, любезный мой.
(Отходит в сторону.)
Пер Гюнт притих и глядит на гостей исподлобья. Все на него смотрят, но никто не заговаривает. Он подходит к разным кучкам, - везде тотчас замолкают; когда же он удаляется, его провожают улыбки. 
那个男人
你找去呀。
(下)
(培尔•金特忽然气馁了。他悄悄地、胆怯地朝那簇人瞅了瞅。他们都望着他,但没人吭一声。他又去接近另一簇宾客,他走到哪儿,那里就立刻沉默下来。他一走开,他们就笑起来,并且追着他瞧。) 
PEER GYNT
(sagte).
Øjekast; sylhvasse tanker og smil.
Det gnisler, som sagbladet under en fil!
(han stryger sig langs gærdet. Solvejg, med lille Helga ved hånden, kommer ind på tunet i følge med forældrene.) 
PEER
[to himself]
Mocking looks; needle-keen whispers and smiles.
They grate like a sawblade under the file!
[He slinks along close to the fence. SOLVEIG, leading little HELGA by the hand, comes into the yard, along with her PARENTS.] 
PEER GYNT
(leise.)
Höhnische Blicke; Gedanken wie Pfeile.
Das zischelt, wie Sägblätter unter der Feile!
(Er drückt sich den Zaun entlang. SOLVEJG, mit KLEIN HELGA an der Hand, betritt den Hof, begleitet von ihren ELTERN. ) 
PEER GYNT.
(halkan).
Szemükben gúny és tőr a gondolatjuk!
Az átkozott fattyuk!
(A kerítés mellett sompolyog. Solvejg a kis Helgát kézen vezetve belép az udvarra, utána szülei.)  
PEER GYNT
Csúfoló szem, nyílhegyü gondolat.
Fűrész szól így reszelő alatt!
(A kerítés mellett kifelé húzódik. Solvejg, a kis Helgát
kézen vezetve az udvarba lép; szülei követik.)
 
Пер Гюнт
(про себя)
Везде смешки, куда ни повернешь,
Как будто в сердце всаживают нож.
(Идет вдоль плетня. Держа за руку маленькую Xельгу, во двор входит Сольвейг, за ними следуют родители. 
培尔
(喃喃自语)
耷拉着的脸蛋子,尖刻的回答,傲慢的笑容!冷嘲热讽像锯齿一样在我心头磨来磨去。
(培尔沿着篱笆往回退缩。这时,索尔薇格挽着小海尔嘉的手,跟她们的父母一道走进场院。) 
EN MAND
(til en anden i nærheden af Peer Gynt).
Se indflytterfolket. 
A MAN
[to another, close to PEER GYNT]
Look, here are the new folk. 
EIN MANN
(zu einem andern in der Nähe von Peer Gynt.)
Die sind zugewandert. 
EGY FÉRFI
(a másikhoz Peer Gynt közelében).
Bevándorlottak. 
EGY FÉRFI
(egy másikhoz, aki Peer Gynt közelében áll)
A telepes család. 
Гость
(другому, стоящему неподалеку от Пера Гюнта)
Переселенцы к нам. 
男人甲
(对靠近培尔•金特的一个宾客)
又来客人啦。 
DEN ANDEN.
De vesterfra? 
THE OTHER
The ones from the west? 
DER ANDERE.
Die Leute da? 
A MÁSIK.
Ezek itten? 
A MÁSIK
Nyugatról jött-e? 
Второй гость
А жили где досель? 
男人乙
从西边儿来的吗? 
FØRSTE.
Ja, de fra Hedalen. 
THE FIRST MAN
Ay, the people from Hedal. 
DER ERSTE.
Jawohl, vom Westen her. 
Az ELSŐ.
Nyugatról jöttek. 
AZ ELSŐ
Igen.
Hedali. 
Первый
Как будто в Хексе. 
男人甲
从黑达伦来的。 
ANDEN.
Rigtig! ja. 
THE OTHER
Ah yes, so they are. 
DER ANDERE.
Richtig! ja. 
A MÁSIK.
Az biz' Isten. 
A MÁSIK
Aha! Most már emlékezem. 
Второй
Да, они из западных земель. 
男人乙
唔,是这样。 
PEER GYNT
(træder ivejen for de kommende, peger på Solvejg og spørger manden)
Får jeg danse med datter din? 
PEER
[places himself in the path of the new-comers, points to SOLVEIG, and asks the FATHER:]
May I dance with your daughter? 
PEER GYNT
(vertritt den Kommenden den Weg, zeigt auf Solvejg und fragt den Mann.)
Darf ich einen Tanz tun mit der Tochter von Dir? 
PEER GYNT.
(eléjük áll, Solvejgre néz, s megkérdi a lány apját),
Szabad elvinnem tánczba lányodat? 
PEER GYNT
(elébük áll. Solvejgre mutat, s megkérdezi a férfitól)
Lehet-e a táncban a lányod a párom? 
Пер Гюнт
(загораживая пришельцам дорогу, спрашивает у мужчины, указывая на Сольвейг)
С ней можно поплясать мне? 
培尔
(走到新来的客人面前,指着索尔薇格,问她父亲)
可以同您的这位小姐跳个舞吗? 
MANDEN
(stille).
Får så; men først
må vi ind og hilse på folk i huset.
(de går ind.) 
THE FATHER
[quietly]
You may so; but first
we must go to the farm-house and greet the good people.
[They go in.] 
DER MANN
(mit sanfter Stimme.)
Gern; aber erst will der Wirt drin begrüßt sein!
(Sie gehen ins Haus.) 
Az APA
(szelid hangon).
Gazdánk köszöntöm csak. Aztán — szabad.
(Bemennek a házba.)  
A FÉRFI
Jó. Csak köszöntsük a gazdát s háza népét.
(Bemennek.)  
Мужчина
(тихо)
Отчего ж.
Мы лишь хозяевам поклонимся сначала.
Входят в дом. 
索尔薇格之父
(安详地)
当然可以。不过我们得先进去问候一下主人。
(他们走向房屋。) 
KØGEMESTEREN
(til Peer Gynt, idet han byder drikke).
Er du kommen, så skal du vel stikke på kruset! 
THE MASTER-COOK
[to PEER GYNT, offering him drink]
Since you are here, you’d best take a pull at the liquor. 
DER KÜCHENMEISTER
(zu Peer Gynt, indem er ihm den Krug anbietet.)
Bist Du schon hier, soll Dir ’s Leben auch versüßt sein! 
A SZAKÁCS
(Peer Gyntet itallal kínálja).
Ha már itt vagy, hát fogd, igyál egyet. 
A KONYHAMESTER
(Peer Gyntöt itallal kínálja)
Ha már itt vagy, iszol egy kevéskét. 
Старший на пиру
(угощая Пера Гюнта)
А глотку промочить бы не мешало! 
管事的
(向培尔•金特递过一杯酒)
既然来了,就喝一杯吧。 
PEER GYNT
(ser ufravendt efter de gående).
Tak; jeg skal danse. Jeg har ingen tørst.
(Køgemesteren går fra ham. Peer Gynt ser mod huset og ler.)
Hvor lys! Nej, skulde du set en slig!
Skotted ned på skoen og det hvide sprede –!
Og så holdt hun i moderens skørteflig,
og bar en salmebog svøbt i et klæde –!
Jeg må se på den jenten.
(vil ind i stuen.) 
PEER
[looking fixedly after the new-comers]
Thanks; I’m for dancing; I am not athirst.
[The MASTER–COOK goes away from him. PEER GYNT gazes towards the house and laughs.]
How fair! Did ever you see the like?
Looked down at her shoes and her snow-white-apron —!
And then she held on to her mother’s skirt-folds,
and carried a psalm-book wrapped up in a kerchief —!
I must look at that girl.
[Going into the house.] 
PEER GYNT
(unverwandt den Gehenden nachblickend.)
Nein; ich will tanzen. Schönen Dank für Dein Bier.
(Der Küchenmeister geht weiter. Peer Gynt blickt aufs Haus und lacht.)
So ’ne saubere Dirn! So schmuck, – nicht zu sagen!
Und wie sie hinab auf ihr Brusttuch geschielt –!
Und wie sie an Mutters Schürze sich hielt,
Und ’s Gesangbuch trug, in ein Tüchel geschlagen –!
Ich muß sehn nach dem Mädel.
(Will ins Haus.) 
PEER GYNT
(még mindig a távozók után néz).
Nem, tánczolok. Köszönöm a kegyed.
(A szakács odébb áll; Peer Gynt a házra néz és nevet.)
Mily szép ez a lány! sohse láttam a mását,
És hogy lesütötte a szép szemepárját!
Mindig csak az anyja közelébe maradt,
Imádságos könyvvel kendője alatt,
Látnom kell
(a házba akar menni).  
PEER GYNT
(állandóan a távolodók után néz)
Táncba megyek. Az italt most nem kivánom.
(A konyhamester odább megy. Peer Gynt a ház felé néz, s nevet.)
Micsoda fény. Kápráztatott ilyen?
Cipőjét és kötényét nézte szerényen -!
Mama szoknyáját fogta szeliden,
kendőbe takart zsoltárkönyv a kezében -!
Megnézem!
(Be akar menni a házba.)  
Пер Гюнт
(не сводя взора с уходящих)
Спасибо. Хуже пляшешь, если пьешь.
Старший на пиру отходит от него. Пер Гюнт смотрит, улыбаясь, на дом.
Она как свеченька! Таких тут не видать.
Глядит все долу, - не поймаешь взгляда.
Одной ручонкой держится за мать,
В другой - молитвенник. Получше надо
К ней присмотреться.
(Хочет войти в дом.) 
培尔
(紧紧盯住新来的客人)
不,我不喝。我是来跳舞的。
(管事的走开。培尔望着对面屋子,露出笑容。)
她多美啊!没见过比她更漂亮的!她眼睛总朝下望着。她穿的围身多么白呀!还有,她扯着她妈妈的裙褶时候的那种神态!而且手里还拿着用手绢包着的祈祷书!我还得去见见她。
(培尔转身朝屋里走去。屋里正走出几个青年。) 
EN GUT
(kommer med flere derfra).
Peer, går du alt
fra dansen? 
A LAD
[coming out of the house, with several others]
Are you off so soon, Peer,
from the dance? 
EIN BURSCHE
(kommt mit mehreren anderen aus dem Hause heraus.)
Peer, gehst Du schon
Vom Tanz weg? 
EGY FIU
(többekkel jön ki a házból).
Peer, te mégy már el, haza? 
EGY LEGÉNY
(kifelé jön több társával)
Peer, már itt hagyod e táncot? 
Парень
(появляясь с приятелями)
Пер! Вот это да!
Уходишь с танцев ты? 
青年
怎么,这么早就走啦? 
PEER GYNT.
Nej. 
PEER
No, no. 
PEER GYNT.
Nein. 
PEEE GYNT.
Nem én! 
PEER GYNT
Nem. 
Пер Гюнт
Да нет! 
培尔
还不走哪。 
GUTTEN.
Men så stævner du galt!
(tager ham i akslen for at vende ham.) 
THE LAD
Then you’re heading amiss!
[Takes hold of his shoulder to turn him round.] 
DER BURSCHE.
Also lauf nicht davon!
(Faßt ihn an der Schulter, um ihn umzudrehen.) 
A FIÚ.
Ne szaladj hát tőlem tova!
(Vállán ragadja, hogy megfordítsa.)  
A LEGÉNY
Lábadat akkor rosszfelé irányzod.
(Vállon fogja, hogy visszafordítsa.)  
Парень
Тебе сюда!
(Берет его за плечо, пытаясь повернуть.) 
青年
那你可走错方向啦!
(青年抓住培尔的胳膊,要他掉过身去。) 
PEER GYNT.
Lad mig slippe forbi! 
PEER
Let me pass! 
PEER GYNT.
Laß mich vorbei! 
PEEE GYNT.
Ereszsz! 
PEER GYNT
Eressz! 
Пер Гюнт
Пусти! 
培尔
让开路。 
GUTTEN.
Er du ræd for smeden? 
THE LAD
I believe you’re afraid of the smith. 
DER BURSCHE.
Bist Du bang vor dem Schmied? 
A FIÚ.
Félsz, ugy-e, a kovácstól? 
A LEGÉNY
Ugyebár a kovács ijeszt el? 
Парень
Боишься кузнеца, что держишься так робко? 
青年
啊,原来你是怕那位铁匠呀! 
PEER GYNT.
Jeg ræd? 
PEER
I afraid! 
PEER GYNT.
Ich bang? 
PEEE GYNT.
Én félek? 
PEER GYNT
Engem? 
Пер Гюнт
Еще чего? 
培尔
我?会怕他? 
GUTTEN.
Ja, du minds vel på Lunde forleden?
(Flokken ler og går ned til dansepladsen.) 
THE LAD
You remember what happened at Lunde?
[They go off, laughing, to the dancing-green.] 
DER BURSCHE.
Daß Dir wieder wie auf Lunde geschieht?
(Die Burschen lachen und gehen nach dem Tanzplatz.) 
A FIÚ.
A múltkori megrakástól?
(A fiuk nevetnek s tánczolni mennek.) 
A LEGÉNY
Eleged van a lundei heccel?
(A legények nevetnek, s a tánchely felé mennek.)  
Парень
А помнишь, в Лунде что была за трепка?
Гости со смехом устремляются к месту танцев. 
青年
别忘了伦代那档子事儿!
(这群青年大笑,朝露天舞场走去) 
SOLVEJG
(i døren).
Du er visst den gutten, som vilde danse? 
SOLVEIG
[in the doorway of the house]
Are you not the lad that was wanting to dance? 
SOLVEJG
(in der Tür.)
Wolltest nichtDu mit mir tanzen vorhinnen? 
SOLVEJG.
(az ajtóban).
Nem te kívántál tánozolni velem? 
SOLVEJG
(az ajtóban)
Az előbb neked volt-e táncolni kedved? 
Сольвейг
(в дверях)
Не ты ли, парень, звал меня на танцы? 
踱到屋门口。 
PEER GYNT.
Ja vel er jeg det; kan du ikke sanse?
(tager hende i hånden.)
Kom så! 
PEER
Of course it was me; don’t you know me again?
[Takes her hand.]
Come, then! 
PEER GYNT.
Jawohl wollt’ ich das; kannst Dich nimmer besinnen?
(Faßt sie bei der Hand.)
Komm! 
PEEE GYNT.
De én. Tán elfeledted hirtelen?
(Megfogja kezét.)
Jöjj hát. 
PEER GYNT
Nekem. Ilyen hamar elfeledted?
(Megfogja kezét.)
Jöjj. 
Пер Гюнт
Тебе самой никак не догадаться?
(Беря ее за руку.)
Пошли. 
索尔薇格
(踱到屋门口。)
刚才大概是你邀我跳舞的吧? 
SOLVEJG.
Ikke for langt, sa’e moer! 
SOLVEIG
We mustn’t go far, mother said. 
SOLVEJG.
Doch, sagt Mutter, nicht lang! Nicht wahr? 
SOLVEJG.
De nem soká, mondta anyácska! 
SOLVEJG
De ne messze, mondta anya. 
Сольвейг
Да я боюсь - мамаша позовет. 
培尔
当然喽!你总不会已经把我忘了吧?咱们跳去吧! 
PEER GYNT.
Sa’e moer? Sa’e moer! Er du født ifjor? 
PEER
Mother said! Mother said! Were you born yesterday? 
PEER GYNT.
Sagt Mutter? Bist Du vom vorigen Jahr? 
PEEE GYNT.
Hogyan? Csak tavaly jöttél a világra? 
PEER GYNT
Mondta, no, mondta. Mi vagy te? Kis baba? 
Пер Гюнт
Мамаша позовет? Тебе который год? 
索尔薇格
妈妈说,可别走远了。 
SOLVEJG.
Du gør nar –! 
SOLVEIG
Now you’re laughing —! 
SOLVEJG.
Du machst Dich lustig –! 
SOLVEJG.
Mulatsz rajtam? 
SOLVEJG
Csúfolsz -! 
Сольвейг
Смеяться вздумал? 
培尔
妈妈说!妈妈说!难道你是昨天才生下来的? 
PEER GYNT.
Du er dog en unge næsten.
Er du voksen? 
PEER
Why sure, you are almost a child.
Are you grown up? 
PEER GYNT.
Du bist doch aufs Haar
Schon erwachsen? 
PEEE GYNT.
Nem vagy pólyásgyerek. 
PEER GYNT
De hiszen még kislány vagy te, szépem.
Vagy nagy? 
Пер Гюнт
Мне сперва казалось,
Совсем ты взрослая. 
索尔薇格
你在笑我哪。 
SOLVEJG.
Jeg gik ivåres til presten. 
SOLVEIG
I read with the pastor last spring. 
SOLVEJG.
Im Mai war ich am Altar. 
SOLVEJG.
Májusban bérmáltak. 
SOLVEJG
A tavasszal konfirmáltam éppen. 
Сольвейг
Весной конфирмовалась. 
培尔
喏,你还是个娃娃嘛!你还没长大呢。 
PEER GYNT.
Sig navnet dit, tøs, så snakker vi lettere. 
PEER
Tell me your name, lass, and then we’ll talk easier. 
PEER GYNT.
Wie heißt Du denn, – daß wir bekannter werden? 
PEEE GYNT.
Mondd meg neved. 
PEER GYNT
Mondd meg nevedet, mert úgy beszélni könnyebb. 
Пер Гюнт
Скажи, как звать тебя, - беседа станет краше. 
索尔薇格
我去年春天就行过坚信礼啦。 
SOLVEJG.
Jeg heder Solvejg. – Og hvad heder du? 
SOLVEIG
My name is Solveig. And what are you called? 
SOLVEJG.
Ich heiße Solvejg. – Und wie heißt Du? 
SOLVEJG.
Solvejg vagyok. S te? 
SOLVEJG
A nevem Solvejg. S hogy hívnak tégedet? 
Сольвейг
Меня звать Сольвейг, а тебя как звать? 
培尔
把名字告诉我吧,咱们谈起来就自在啦。 
PEER GYNT.
Peer Gynt. 
PEER
Peer Gynt. 
PEER GYNT.
Peer Gynt. 
PEEE GYNT.
Peer Gynt a nevem. 
PEER GYNT
Peer Gynt. 
Пер Гюнт
 
索尔薇格
我叫索尔薇格。请问,你呢? 
SOLVEJG
(trækker hånden til sig).
Å, kors da! 
SOLVEIG
[withdrawing her hand]
Oh heaven! 
SOLVEJG
(entzieht ihm die Hand.)
O, Heiland! 
SOLVEJG.
(kivonja kezét).
Jézus! 
SOLVEJG
Ó, jaj! 
Сольвейг
(вырывая руку)
Ах, господи! 
培尔
我是培尔•金特。 
PEER GYNT.
Hvad er det nu? 
PEER
Why, what is it now? 
PEER GYNT.
Was ist denn nu –? 
PEEE GYNT.
Mi van veled hát, gyermekem? 
PEER GYNT
Ejnye, mi lelhetett? 
Пер Гюнт
Да что с тобой опять? 
索尔薇格
(缩回手去)唉呀,我的天! 
SOLVEJG.
Mit strømpebånd er løst; jeg må binde det tættere.
(går fra ham.) 
SOLVEIG
My garter is loose; I must tie it up tighter.
[Goes away from him.] 
SOLVEJG.
Mein Strumpfband macht mir solche Beschwerden.
(Geht von ihm.) 
SOLVEJG.
Nincs semmi. Rosszul lettem hirtelen.
(Elmegy tőle.)  
SOLVEJG
A harisnyakötőm lehull. Csak azt kötöm meg.
(Elmegy tőle.)  
Сольвейг
Подвязку подколоть я сбегаю к мамаше.
(Уходит от него.) 
培尔
怎么啦? 
BRUDGOMMEN
(trækker i sin moder).
Moer, hun vil ikke –! 
Peer among the Wedding Guests
The Bridegroom
[pulling at his MOTHER’S gown]
Mother, she will not —! 
DER BRÄUTIGAM
(zieht seine Mutter am Kleid.)
Mutter, sie will nicht –! 
A VŐLEGÉNY
(anyját húzza a ruhájánál fogra).
Mamám, ő nem akar! 
A VŐLEGÉNY
(anyja ruháját ráncigálva)
Anyám, nem akar! 
Жених
(подойдя к своей матери)
Не хочет, мать, она... 
索尔薇格
我的袜带松了,我得去紧一紧。
(离开他) 
MODEREN.
Vil ikke? Hvad? 
HIS MOTHER
She will not? What? 
DIE MUTTER.
Will nicht? Was? 
Az ANYA.
De mit? 
AZ ANYJA
Nem akar? De mit? 
Мать
Чего, сынок? 
新郎
(拽他妈妈的衣袖)
妈,我试过了,她不肯—— 
BRUDGOMMEN.
Vil ikke, moer! 
THE BRIDEGROOM
She won’t, mother — 
DER BRÄUTIGAM.
Sie will nicht! 
A VŐLEGÉNY
Ő nem akar. 
A VŐLEGÉNY
Nem akarja - 
Жених
Не хочет, стало быть... 
母亲
她不肯什么? 
MODEREN.
Hvad? 
HIS MOTHER
What? 
DIE MUTTER.
Was denn? 
Az ANYA.
De mit? De mit? 
AZ ANYJA
Mit? 
Мать
新郎
她不肯。 
BRUDGOMMEN.
Lette på låsen. 
THE BRIDEGROOM
Unlock the door. 
DER BRÄUTIGAM.
Den Schlüssel umdrehn. 
A VŐLEGÉNY
Nem akar beengedni a hálóba. 
A VŐLEGÉNY
Az ajtót nem akarja - 
Жених
Поднять задвижку. 
母亲
什么? 
FADEREN
(sagte og arrig).
Å, du var værd at binde i båsen! 
HIS FATHER
[angrily, below his breath]
Oh, you’re only fit to be tied in a stall! 
DER VATER
(leise und gereizt.)
Du solltest im Stall an der Krippe stehn. 
Az APA
(halkan, ingerülten).
Jászol elé való vagy, istállóba! 
AZ APJA
(halkan, de ingerülten)
Jászol kéne neked, te marha! 
Отец
(раздраженно, вполголоса)
新郎
她,不肯把倒锁着的门打开。 
MODEREN.
Nå, skæld ikke. Stakkar, han blir nok bra’.
(de går bortover.) 
HIS MOTHER
Don’t scold him. Poor dear, he’ll be all right yet.
[They move away.] 
DIE MUTTER.
Er wird sich schon machen, – laß nur, laß!
(Sie gehen nach hinten.) 
Az ANYA.
Jó, jó, csak menj, majd észretér.
(Hátra mennek.)  
AZ ANYJA
Ne bántsd szegényt, rendbejöhet. Ne szidd.
(Elmennek onnan.)  
Мать
Оставь. Все сам поймет, настанет срок.
Уходят. 
父亲
(小声,悻悻地)
这孩子简直得拿汤匙去喂。 
EN GUT
(som kommer med en hel sværm fra dansepladsen).
Lidt brændevin, Peer? 
A LAD
[coming with a whole crowd of others from the dancing-green]
Peer, have some brandy? 
EIN BURSCHE ,
(der mit einem ganzen Schwarm vom Tanzplatz herkommt.)
Ein Schluck Branntwein gefällig, Peer? 
EGY FIÚ
(nagy csapattal a tánczhelyröl jő).
Kis pálinkát, Peer. 
EGY LEGÉNY
(egész legénycsoporttal jön a tánchely felől)
Egy kortyot, Peer. 
Парень
(с ватагой приятелей придя с лужайки, где танцуют)
Пер, хочешь водки? 
母亲
别这么骂,这可怜的孩子——过不多久他就会找到门路的。
(他们走开。) 
PEER GYNT.
Nej. 
PEER
No. 
PEER GYNT.
Nein! 
PEER GYNT.
Nem. 
PEER GYNT
Nem. 
Пер Гюнт
Нет. 
青年甲
(在一群舞友的簇拥下走近培尔)
培尔,喝杯白兰地? 
GUTTEN.
Bare lidt? 
THE LAD
Only a drain? 
DER BURSCHE.
Bloß ein Schluck! 
A FIÚ
De mér'? 
A LEGÉNY
No, csak egy kicsikét. 
Парень
Глотни чуть-чуть. 
培尔
谢谢,我不喝! 
PEER GYNT
(ser mørkt på ham).
Har du noget? 
PEER
[looking darkly at him]
Got any? 
PEER GYNT
(sieht ihn finster an.)
Hast Du welchen? 
PEER GYNT.
(sötéten néz rá).
Van nálad? 
PEER GYNT
(sötéten néz rá)
Van-e nálad? 
Пер Гюнт
(угрюмо на него глядя)
А разве есть? 
青年甲
来吧,来吧,就喝那么一口! 
GUTTEN.
Det kunde nok hænde.
(trækker en lommeflaske frem og drikker.)
Ah! hvor det river! – Nå? 
THE LAD
Well, I won’t say but I have.
[Pulls out a pocket-flask and drinks.]
Ah! How it stings your throat!— Well? 
DER BURSCHE.
’nen ziemlichen Posten.
(Zieht eine Flasche hervor und trinkt.)
Ah! wie das durchputzt! – Na? 
A FIÚ
Egy-két korty akad.
(Kihúz egy butykost és iszik.)
Finom ital. No hát, szabad? 
A LEGÉNY
Van. Ebből, Peer, megitatlak.
(Zsebbe való üveget vesz elő s iszik.)
Hogy karcol! - No? 
Парень
Пей, ради бога.
(Достав бутылку, пьет.)
Эх, припекает! Будешь? 
培尔
(用诡秘的眼神望着他)
你有吗? 
PEER GYNT.
Lad mig kende.
(drikker.) 
PEER
[Drinks.]
Let me try it. 
PEER GYNT.
Laß mich kosten.
(Trinkt.) 
PEER GYNT.
Hadd kóstolom
(iszik).  
PEER GYNT
Kicsi kortyot adj csak. (Iszik.)  
Пер Гюнт
Дай немного.
(Пьет.) 
青年甲
也许有,也许没有!
(从衣袋里掏出酒瓶,呷了起来)

嗯,这酒劲头儿不小。 
EN ANDEN.
Nu får du også smage på mit. 
ANOTHER LAD
Now you must try mine as well, you know. 
EIN ANDERER.
Nu machst Du auch noch bei mir einen Gluck. 
MÁSIK.
Hát tőlem is e kortyot. 
EGY MÁSIK LEGÉNY
Kóstold meg most az enyém erejét. 
Второй парень
Тебе бы надо и моей глотнуть! 
培尔
真的?我尝它一口。>
(呷酒) 
PEER GYNT.
Nej! 
PEER
No! 
PEER GYNT.
Nein! 
PEER GYNT.
Nem. 
PEER GYNT
Nem. 
Пер Гюнт
Нет. 
青年乙
尝尝我这酒!喝上一大口! 
DEN SAMME.
Å, snak; vær nu ingen tåbe.
Drik du, Peer! 
THE LAD
Oh, nonsense; now don’t be a fool.
Take a pull, Peer! 
DERSELBE.
Ah! Wirst Dich nicht gleich bezopfen.
Immer trink, Peer! 
UGYANAZ.
Csak ne félj, nem rúgsz be oly hamar. 
UGYANAZ A LEGÉNY
Ne izélj. Mit félsz előre?
Igyál! 
Второй парень
Хоть глоток бы полагалось.
Пей, не робей! 
培尔
不啦。 
PEER GYNT.
Så giv mig en dråbe.
(drikker igen.) 
PEER
Well then, give me a drop.
[Drinks again.] 
PEER GYNT.
So gib mir ’nen Tropfen.
(Trinkt wiederum.) 
PEER GYNT.
Hát add ide.
(Ujra iszik.)  
PEER GYNT
De csak egy kortyot belőle.
(Ismét iszik.)  
Пер Гюнт
Давай пригублю малость.
(Снова пьет.) 
青年乙
噢,客气什么!你怎么啦?你向来喝酒都是痛痛快快的呀。 
EN JENTE
(halvsagte).
Kom, lad os gå. 
A GIRL
[half aloud]
Come, let’s be going. 
EIN MÄDEL
(halblaut.)
Kommt, laßt uns gehn! 
EGY LÁNY
(félig hangosan).
Menjünk innen, aszondok. 
EGY LÁNY
(halkan)
Menjünk. 
Девушка
(вполголоса)
Пойдем отсюда. 
培尔
好,那么我就喝它一口,可不再喝啦。
(又呷) 
PEER GYNT.
Er du ræd for mig, tøs? 
PEER
Afraid of me, wench? 
PEER GYNT.
Bist Du bang vor mir? 
PEER GYNT.
Tán tőlem félsz? 
PEER GYNT
Tőlem félsz-e, leány? 
Пер Гюнт
Я внушаю страх? 
一个姑娘
(小声)
咱们该走啦。 
EN TREDJE GUT.
Hvem er ikke ræd for dig! 
A THIRD LAD
Who isn’t afraid of you? 
EIN DRITTER BURSCHE.
Wer
Wär’ es vor Dirnicht? 
A LÁNY [i.e. A HARMADIK FIÚ]
Tőled mindenki tart. 
EGY HARMADIK LEGÉNY
Ki ne félne? Lundén, ugye belátod? -
Kimutattad a szép tudományod. 
Третий парень
Ты? Всем и каждому! 
培尔
怎么,你害怕我吗? 
EN FJERDE.
På Lunde viste du jo hvad konster du kunde. 
A FOURTH
At Lunde
you showed us clearly what tricks you could play. 
EIN VIERTER BURSCHE.
Auf Lunde drüben
Sahn wir ja jüngst Deine Künste Dich üben. 
A NEGYEDIK FIÚ.
Hát Lundeben is a minap
Nem megmutattad, hogy ki vagy? 
PEER GYNT
Ha akarom, van más tudományom is ám! 
Четвертый парень
Мы в Лунде прошлый раз
Видали все, что ты сильнее нас. 
青年丙
谁不怕你呢? 
PEER GYNT.
Jeg kan mer end som så, når jeg først slår mig løs! 
PEER
I can do more than that, when once I get started! 
PEER GYNT.
Wenn ich erst einmal losleg’, dann kann ich noch mehr. 
PEER GYNT.
Az semmi! majd ha egyszer igazába ... 
 
Пер Гюнт
Еще вы мой узнаете размах! 
青年丁
你在伦代表演过你的本事。我们领教过啦。 
FØRSTE GUT
(hviskende).
Nu kommer han sig! 
THE FIRST LAD
[whispering]
Now he’s getting into swing! 
ERSTER BURSCHE
(flüsternd.)
Jetzt kommt er in Zug. 
ELSŐ FIÚ
(suttogva).
Most kezdi. 
AZ ELSŐ LEGÉNY
(suttogva)
Most belejön! 

(шепотом)
Он снова стал собой. 
培尔
要是把我惹急了,我可以干得比那还厉害。 
FLERE
(slår kreds om ham).
Fortæl; fortæl! Hvad kan du? 
SEVERAL OTHERS
[forming a circle around him]
Tell away! Tell away!
What can you —? 
MEHRERE ,
(einen Kreis um ihn bildend.)
Zähl’ her; zähl’ her!
Was kannst Du? 
TÖBBEN
(körülfogják).
Ugyan mondd, beszéld! 
TÖBBEN
(kört formálnak Peer Gynt körül)
Meséld! Siess!
Mit tudsz? 
Остальные
(обступая Пера Гюнта)
Ты чувствуешь себя? 
青年甲
(小声)
他准是来劲儿啦! 
PEER GYNT.
Imorgen –! 
PEER
To-morrow —! 
PEER GYNT.
Morgen –! 
PEER GYNT.
Majd holnap. 
PEER GYNT
Holnap -! 
Пер Гюнт
Потом. 
青年们
(把培尔围起来)
好,培尔,说说吧。你能干点儿什么—— 
ANDRE.
Nej, nu ikveld! 
OTHERS
No, now, to-night! 
ANDERE.
Nein, heut schon, Peer! 
TÖBBEK.
Nem, Peer, máma, máma! 
MÁSOK
Ma, légy szives! 
Окружающие
Скажи сегодня! 
培尔
明天告诉你们。 
EN JENTE.
Kan du hekse, Peer? 
A GIRL
Can you conjure, Peer? 
EIN MÄDEL.
Kannst Du hexen? 
EGY LÁNY.
Értsz bűvöléshez? 
EGY LÁNY
Kuruzslást tudsz? 
Девушка
Ты, часом, не колдун? 
青年们
不,现在就说吧。 
PEER GYNT.
Jeg kan mane fanden! 
PEER
I can call up the devil! 
PEER GYNT.
Ich kann den Teufel beschwören. 
PEER GYNT.
Peer mindenhez ért!
Tudok varázszsal ördögöt idézni — 
PEER GYNT
Sátánt megidézni. 
Пер Гюнт
Могу призвать и черта. 
一个姑娘
你会巫术吗? 
EN MAND.
Det har bedstemoer kunnet før jeg blev født! 
A MAN
My grandam could do that before I was born! 
EIN MANN.
Dazu kannt’ Großmutter schon den Text. 
EGY FÉRFI.
Azt éppen az én nagyanyám is érti. 
EGY FÉRFI
Hisz ehhez már rég értett nagyanyó! 
Мужчина
С ним бабушка моя справлялась лучше всех! 
培尔
我能念咒把魔鬼召来。 
PEER GYNT.
Løgnhals! Hvad jeg kan, kan ingen anden.
Jeg har engang manet ham ind i en nødd.
Den var ormstukken, ser I! 
PEER
Liar! What I can do, that no one else can.
I one day conjured him into a nut.
It was worm-bored, you see! 
PEER GYNT.
Lügner! Woher, das möcht’ ich bloß hören!
Ich hab’ ihn einmal in ’ne Walnuß gehext, –
Die war wurmstichtig, seht Ihr! 
PEER GYNT.
Hazudsz! szeretném tudni, honnan?
De én ő kelmét belevarázsoltam
Egy rossz dióba. 
PEER GYNT
Hazudsz! Amit én tudok, senki sem érti.
S mi volt, mibe bűvöltem? Dió!
De likas volt. 
Пер Гюнт
Сравнил! Мои дела иного сорта.
Я как-то раз его загнал в орех.
Понятно, со свищем. 
一个男人
这,我没生下来的时候我奶奶就会。 
FLERE
(leende).
Det er grejdt at skønne! 
SEVERAL
[laughing]
Ay, that’s easily guessed! 
MEHRERE
(lachend.)
Das läßt sich denken! 
TÖBBEN
(nevetve).
Férges volt, no persze! 
TÖBBEN
(nevetve)
Azt sejtettük előre! 
Окружающие
(смеясь)
Догадливость какая! 
培尔
你撤谎!除了我,没人会这手。有一回我念咒把魔鬼赶进一只核桃里去,它是从虫眼儿里钻进去的。 
PEER GYNT.
Han banded og græd og vilde mig lønne
med ligt og uligt – 
PEER
He cursed, and he wept, and he wanted to bribe me
with all sorts of things — 
PEER GYNT.
Er flucht’ euch und flennt’ euch und wollte mir schenken,
Was immer ich mocht’ – 
PEER GYNT.
Az átkoz, üvölt, mindent megigér,
A mit akarok — 
PEER GYNT
Kért, esküdözött ott nyakra-főre:
eresszem el - 
Пер Гюнт
Он причитал, вопил, напасти насылая,
И царство мне сулил. 
几个青年
(笑)
当然哪,准是这么进去的。 
EN I FLOKKEN.
Men måtte derind? 
ONE OF THE CROWD
But he had to go in? 
EINER.
Aber hinein mußt’ er doch? 
EGYIK.
S mégis becsukád? 
EGY HANG A CSOPORTBÓL
No de csak bebútt? 
Один из окружающих
А все ж в скорлупку влез? 
培尔
它向我发誓,向我告饶,答应给我这个,给我那个—— 
PEER GYNT.
Ja vel. Jeg dytted hullet med en pind.
Hej! I skulde hørt ham surre og rumle! 
PEER
Of course. I stopped up the hole with a peg.
Hei! If you’d heard him rumbling and grumbling! 
PEER GYNT.
Das mußt’ er. Und dann verstopft’ ich das Loch.
Hei! Wie er da drinnen nun surrte und summte! 
PEER GYNT.
Be én, betapasztottam a lyukát.
Hej, hogy zizegett, susogott a peczér! 
PEER GYNT
Be, s én bedugtam a csöpp odút.
Hogy zummogott mocorogva benne! 
Пер Гюнт
Само собой. И как пищал там бес,
Когда я щепками позатыкал прорехи! 
一个青年
是你硬把它赶进去的吗? 
EN JENTE.
Nej, tænk! 
A GIRL
Only think! 
EIN MÄDEL.
Nein, so was! 
EGY LÁNY.
No nézd csak! 
EGY LÁNY
Csuda! 
Девушка
Подумайте! 
培尔
是啊。然后我用一根针把那窟窿眼儿堵住。天哪,听它在里头忽隆忽隆地这份闹腾! 
PEER GYNT.
Det var plent som en hører en humle. 
PEER
It was just like a humble-bee buzzing. 
PEER GYNT.
Als ob eine Hummel drin brummte! 
PEER GYNT.
Zümmögött, mint a darázs. 
PEER GYNT
Mintha dongó hangja lenne. 
Пер Гюнт
Казалось, шмель в орехе. 
一个姑娘
多有意思啊! 
JENTEN.
Har du ham endnu i nødden? 
THE GIRL
Have you got him still in the nut? 
EIN MÄDEL.
Hast Du ihn noch in der Nuß? 
A LÁNY.
És most is fogva tartja a varázs? 
A LÁNY
S még mostan is ott őrizgeted? 
Девушка
Он все еще в скорлупке? 
培尔
可不,嗡嗡的就像一只大蜜蜂。 
PEER GYNT.
Nej,
nu er den djævel strøgen sin vej.
Det er hans skyld at smeden har lagt mig for had. 
PEER
Why, no;
by this time that devil has flown on his way.
The grudge the smith bears me is all his doing. 
PEER GYNT.
Nein, nein.
Jetzt ist er längst über Stock und Stein.
Der Kerl ist dran schuld, daß der Schmied mich nicht mag. 
PEER GYNT.
Nem,
fájdalom, túl van már berken-árkon,
Miatta mérges rám Aslak barátom. 
PEER GYNT
Maga útján jár, már messze lehet.
Miatta orrol rám a kovács. Nagyon. 
Пер Гюнт
Как не так!
Небось лукавый смыться не дурак.
Кузнец-то на меня ведь из-за черта зол. 
姑娘
现在它哪儿去啦?还在核桃里头吗? 
EN GUT.
Så, du? 
A LAD
Indeed? 
EIN BURSCHE.
Wie das? 
EGY FIÚ.
Hogyan? 
EGY LEGÉNY
Hogyhogy? 
Парень
Неужто? 
培尔
不,不啦。老家伙又溜掉啦。铁匠至今还恨我,都是魔鬼给挑的。 
PEER GYNT.
Jeg gik til smidjen og bad
han vilde knække den nøddeskallen.
Det lovte han! lagde den bort på pallen;
men Aslak er nu så hårdhændt, han; –
og stødt så skal han nu bruge slæggen – 
PEER
I went to the smithy, and begged
that he would crack that same nutshell for me.
He promised he would!— laid it down on his anvil;
but Aslak, you know, is so heavy of hand;—
for ever swinging that great sledge-hammer — 
PEER GYNT.
Ich geh’ nach der Schmied’ hin und sag’,
Er soll mir doch mal die Nußschal’ aufknacken.
Soll geschehn! sagt Aslak und kriegt sie zu packen, –
Doch er faßt auch gleich alles so harthändig an –
Und kommt euch nicht aus ohne Hammerschlag – 
PEER GYNT.
Elmentem a kovácsműhelybe,
Kértem, kemény diómat törje fel,
Szívesen, mond Aslak, veszi hüvelykbe,
De ez is oly kegyetlenül kezel
Mindent, a kalapács csak egész tudománya — 
PEER GYNT
Odamentem, s kértem egy napon,
hogy törje össze diómat. Kézbe vette,
és hirtelen ott az üllőlapra tette;
de olyan sújtó, nehéz keze van,
s ahogy a verőt lendíteni kezdi - 
Пер Гюнт
К кузнецу с орехом я пришел,
Прошу его: разбей! И Аслак, натурально,
Скорлупку положил к себе на наковальню,
А у него тяжелая рука,
Он поднял молот свой повыше... 
青年
那是怎么回事呀? 
EN STEMME FRA FLOKKEN.
Slog han fanden ihjæl? 
A VOICE FROM THE CROWD
Did he kill the foul fiend? 
EINE STIMME AUS DEM HAUFEN.
Erschlug er den Teufel? 
EGY HANG.
S megölte tán az ördögöt? 
EGY HANG A CSOPORTBÓL
Agyonüti, te? 
Голос из толпы
И черта порешил? 
培尔
我去找铁匠,要他替我用锤子把那个核桃砸开。他说:“成啊!”我把核桃放在铁砧上。可是阿斯拉克一向就笨手笨脚。他举起锤子往下那么一砸—— 
PEER GYNT.
Han slog som en mand.
Men fanden hytted sig, foer som en brand
tvers gennem taget og kløvte væggen. 
PEER
He laid on like a man.
But the devil showed fight, and tore off in a flame
through the roof, and shattered the wall asunder. 
PEER GYNT.
Er schlug wie ein Mann.
Der Teufel aber fuhr wie ein Brand
Quer durchs Dach und zerspliß die Wand. 
PEER GYNT.
Azt nem, csak iszonyúan ráütött,
És ördög úr egy tűzbe-lángba
Át a tetőn, megrontja a falat ... 
PEER GYNT
Odavág hatalmasan,
de a sátán tűzzé lesz, s kisuhan
a tetőn, s a falat végigrepeszti. 
Пер Гюнт
Попал наверняка, -
Его рука, я говорю, крепка, -
Да искрой черт ушел, оставив дырку в крыше. 
一个人的声音
他把魔鬼砸死了吗? 
FLERE.
Og smeden –? 
SEVERAL VOICES
And the smith —? 
MEHRERE.
Und der Schmied –? 
TÖBBEN.
És a kovács? 
TÖBBEN
S a kovács? 
Голоса
Ну, а кузнец? 
培尔
没有。他使出吃奶的力气,可是魔鬼化作一团火,穿过墙缝儿,从屋顶上溜掉啦。 
PEER GYNT.
Stod der med stegte hænder.
Siden den dag var vi aldrig venner.
(almindelig latter.) 
PEER
Stood there with his hands all scorched.
And from that day onwards, we’ve never been friends.
[General laughter.] 
PEER GYNT.
Stand da mit versengten Händen.
Seit damals hat’s zwischen uns sein Bewenden.
(Allgemeines Gelächter.) 
PEER GYNT.
Égett kézzel marad.
Azóta van közöttünk a harag.
(Nevetés.)  
PEER GYNT
Sajgott a keze megégve.
S barátságunknak azóta vége.
(Általános nevetés.)  
Пер Гюнт
Да обгорел кузнец.
Тут нашей дружбе и пришел конец.
Все смеются. 
数人
那么铁匠呢? 
NOGLE.
Den ræglen er god! 
SOME OF THE CROWD
That yarn is a good one. 
EINIGE.
Nicht schlecht! 
NÉHÁNYAN.
Nem rossz! 
NÉHÁNYAN
Ez jó eset! 
Некоторые
Побасенка складна! 
培尔
他目瞪口呆,两只手肿得像烤牛肉。打那天起,我们俩的交情就吹啦。
(众笑。) 
ANDRE.
Den er snart hans bedste! 
OTHERS
About his best. 
ANDERE.
Bald die beste von seinen Geschichten! 
MÁSOK.
Ez még a legjobb költemény. 
MÁSOK
A legügyesebb meséje! 
Другие
Допрежь похуже были! 
数人
这个故事编得很不坏。 
PEER GYNT.
Tror I, jeg digter ihob? 
PEER
Do you think I am making it up? 
PEER GYNT.
Glaubt Ihr, ich dicht’ was zusammen? 
PEER GYNT.
Azt vélitek, hogy úgy költöttem én? 
PEER GYNT
Tán költöm? 
Пер Гюнт
Я, что ли, сочинил? 
另外数人
算得上是他的杰作之一。 
EN MAND.
Å nej,
det er du fri for; jeg kender det meste
fra farfaer – 
A MAN
Oh no,
that you’re certainly not; for I’ve heard the most on’t
from my grandfather — 
EIN MANN.
Du dichten?
Ach nein; wir kennen seit uralten Zeiten
Das meiste – 
EGY FÉRFI.
Te? Isten mentsen! csupa agg mesék! 
EGY FÉRFI
Isten ments! Eleget
mesélte már nagyapám sok éve,
meg mást - 
Мужчина
Что сочинять, блажной,
Когда об этом, как о давней были,
Мне дед рассказывал. 
培尔
你们是说,都是我瞎编的吧? 
PEER GYNT.
Løgn! Det er hændt med mig! 
PEER
Liar! It happened to me! 
PEER GYNT.
Ihr lügt! Das istmir passiert. 
PEER GYNT.
Hazudsz, az énvelem mind megesék! 
PEER GYNT
Hazudsz! Velem ez megesett! 
Пер Гюнт
Нет, было так со мной! 
一个男人
没那个意思,你也编不出来。因为这是我爷爷专好讲的一个故事。 
MANDEN.
Det er jo alting. 
THE MAN
Yes, like everything else. 
DER MANN.
Wie alles. 
A FÉRFI.
Mint más. 
A FÉRFI
Minden. 
Мужчина
С тобой все будет! 
培尔
你撒谎!真有那么回事。 
PEER GYNT
(med et slæng).
Hej, jeg kan ride
rakt gennem luften på gilde heste!
Å, jeg kan mangeting, jeg, skal I vide.
(Skoggerlatter igen.) 
PEER
[with a fling]
I can ride, I can,
clean through the air, on the bravest of steeds!
Oh, many’s the thing I can do, I tell you!
[Another roar of laughter.] 
PEER GYNT.
Wer kann durch die Luft hinreiten,
Ohne daß er die Steigbügel verliert?
Ich kann’s und kann mehr! Ihr wagt’s zu bestreiten?
(Gelächtersalve.) 
PEER GYNT.
Ki tud a légben lovagolni?
Mert én tudok! sőt többet is, nagyobbat!
Ki mer kétkedni? ki mer közbeszólni?
(Harsány kaczagás.)  
PEER GYNT
(hadarint)
Akarom s elhagyva a földet,
aranyos paripán felszállok a szélbe!
Majd meglátjátok minden erőmet.
(Megint harsogva nevetnek.)  
Пер Гюнт
(вертясь на каблуке)
Мы с моей лошадкой
Над хутором по воздуху парили!
Я и не то могу! Я парень хваткий!
Опять все смеются. 
男人
咱们用不着抬杠。 
EN I FLOKKEN.
Peer, rid lidt i luften! 
ONE OF THE GROUP
Peer, ride through the air a bit! 
EINER IN DER MENGE.
Peer, reit durch die Luft! 
EGY A TÖMEGBEN.
No lovagolj hát, tedd is meg, ne mondd csak! 
EGY HANG A CSOPORTBÓL
Lovagolj fel a szélbe! 
Один из толпы
Пер, полетай! 
培尔
(摆了摆头)
哼,我能骑着马在云彩里飞跑,我能做许多你们想也想不到的事。
(众哄堂大笑。) 
MANGE.
Ja, kære Peer Gynt – 
MANY
Do, dear Peer Gynt —! 
VIELE.
Ach, Peer, tu’s doch bloß! 
TÖBBEN.
Eredj, indulj, szállj légbe, lovagolj csak! 
TÖBBEN
Az lesz a remek!
Nosza, Peer! 
Остальные
Садись-ка на коня! 
一个人的声音
嗨,在云彩里骑骑马给咱们瞧瞧! 
PEER GYNT.
I har ikke nødig at trygle så tyndt.
Jeg skal ride som et uvejr over jer alle!
Hele sognet skal mig tilfode falde! 
PEER
You may spare you the trouble of begging so hard.
I will ride like a hurricane over you all!
Every man in the parish shall fall at my feet! 
PEER GYNT.
Ja, spielt nur mit dem Feuer und bettelt noch groß!
Und ich reit’ wie ein Wetter hin über Euch allen!
Der ganze Kreis soll zu Füßen mir fallen! 
PEER GYNT.
Jöttök ti elém könyörögve, ti rongyok,
S én mint a vihar, közibétek rontok,
Mind lábam elé esedezve omoltok! 
PEER GYNT
Nem kell esedeznetek.
Fejetek felett suhanok, levegőben!
S az egész falutok leborul előttem! 
Пер Гюнт
Вам не придется умолять меня, -
Взметнусь, как ураган, застигший на дороге,
И все вы мне падете сразу в ноги. 
众声
对呀,培尔,表演表演看! 
EN ÆLDRE MAND.
Nu er han rivende gal. 
AN ELDERLY MAN
Now he is clean off his head. 
EIN ÄLTERER MANN.
Jetzt ist er übergeschnappt! 
ÖREGEBB EMBER.
Meg van veszve! 
IDŐSEBB EMBEREK
Már kótyagos! 
Пожилой мужчина
Совсем сдурел. 
培尔
你们不用这么哀求我。总有一天我会像旋风似的从你们头上骑过去。那时候你们就会在我面前下跪嘞。 
EN ANDEN.
Det fæ! 
ANOTHER
The dolt! 
EIN ANDERER MANN.
Das Schaf! 
MÁSODIK.
Jaj, a marha! 
EGY MÁSIK EMBER
Ó, ez a vadtulok! 
Второй
Какой, однако, скот. 
男人甲
(年纪稍长)
他确实是疯啦。 
EN TREDJE.
Storskryder! 
A THIRD
Braggart! 
EIN DRITTER MANN.
Der Prahlhans! 
HARMADIK.
Szájhős, hazug! 
EGY HARMADIK
A hazug! 
Третий
Бахвал. 
男人乙
(年纪稍长)
是个大傻瓜! 
EN FJERDE.
Løgnhals! 
A FOURTH
Liar! 
EIN VIERTER MANN.
Der Lügner! 
NEGYEDIK.
Nyomorult! 
EGY NEGYEDIK
Ez a hencegő! 
Четвертый
Врунишка. 
男人丙
(年纪稍长)
牛皮大王! 
PEER GYNT
(truer mod dem).
Ja vent, skal I se! 
PEER
[threatening them]
Ay, wait till you see! 
PEER GYNT
(droht ihnen.)
Ja, wartet nur brav! 
PEER GYNT.
(fenyegetve).
Várjatok csak nyugton, sorra! 
PEER GYNT
(megfenyegeti)
Csak várjatok! 
Пер Гюнт
(с угрозой)
Час еще придет! 
男人丁
(年纪稍长)
撒谎大家! 
EN MAND
(halvdrukken).
Ja vent; du skal få dig en børstet trøje! 
A MAN
[half drunk]
Ay, wait; you’ll soon get your jacket dusted! 
EIN MANN
(halbbetrunken.)
Ja, wart’ nur, wir kriegen Dich schon noch am Kragen! 
EGY FÉRFI
(félig ittas).
Hátad nem elég puhult. 
EGY FÉRFI
(félig ittasan)
Várj csak, kiporoljuk most a ruhádat! 
Мужчина
(подвыпивший)
Из твоего рванья всю пыль повыбьют разом! 
培尔
(威胁着)
你们等着瞧吧!记住我这句话。 
FLERE.
En mørbanket ryg! Et blåmalet øje!
(Sværmen spreder sig, de ældre i vrede, de yngre under spot og latter.) 
OTHERS
Your back beaten tender! Your eyes painted blue!
[The crowd disperses, the elder men angry, the younger laughing and jeering.] 
MEHRERE.
Und werden Dir’s Fell gerben und ein Auge blau schlagen!
(Der Schwarm zerstreut sich, die Älteren in zorniger Erregung, die Jüngeren unter Spott und Gelächter.) 
TÖBBEN.
A bőrödet kicserezzük
Kék folt lesz a szemed alján!
(Szétoszlik a tömeg, az idősbek haragos izgalomban, a fiatalabbak gúnyos nevetéssel.)  
TÖBBEN
Lila lesz szemed alja! Potyolt a hátad!
(A csoport szétoszlik, az öregek dühösen, a fiatalabbak
gúnyolódva és nevetgélve.)
 
Многие
Намнут тебе бока! Жди фонаря под глазом!
Толпа рассеивается: пожилые уходят осерчав, молодые - развеселившись. 
一个男人
(半醉)
你记住我这句话:叫你摔得满身是泥! 
BRUDGOMMEN
(tæt indved ham).
Du, Peer, er det sandt du kan ride i luften? 
THE BRIDEGROOM
[close to PEER GYNT]
Peer, is it true you can ride through the air? 
DER BRÄUTIGAM
(dicht an ihn herantretend.)
Du kannst durch die Luft reiten, Peer, ist das wahr? 
A VŐLEGÉNY.
Légen át tudsz lovagolni?
Igaz ez, Peer? Én most hallám. 
A VŐLEGÉNY
(egészen Peer mellé lépve)
Igaz-e, Peer, hogy lovagolsz a szelekben? 
Жених
(подойдя к Перу Гюнту)
Неужто, Пер, летаешь ты, как птица? 
数人
叫你挨一顿狠揍!把你打得鼻青脸肿!
(众散去。年长的气冲冲地走开,年轻的嘻嘻哈哈地嘲笑着培尔。) 
PEER GYNT
(kort).
Alting, Mads! Du må tro, jeg er kar’, jeg. 
PEER
[shortly]
It’s all true, Mads! You must know I’m a rare one! 
PEER GYNT
(kurz.)
Ja, Matz. Wie Du willst, galoppier’ oder trab’ ich. 
PEER GYNT.
Bizony, Mats, légen át visz süvegem engemet! 
PEER GYNT
(röviden)
Igaz. Én mindent tudok ám, Mads. 
Пер Гюнт
(отрывисто)
Летаю, Мас. А разве не похоже? 
新郎
(走近培尔)
喂,培尔,他们说你会驾云,真的吗? 
BRUDGOMMEN.
Så har du vel også usynligheds-kuften? 
THE BRIDEGROOM
Then have you got the Invisible Cloak too? 
DER BRÄUTIGAM.
Und hast auch den Rock, der da macht unsichtbar? 
A VŐLEGÉNY.
S van köd-előttem, köd-utánnam köpenyed? 
A VŐLEGÉNY
S járhatsz, ha akarsz, varázsköpönyegben? 
Жених
Под шапкой-невидимкой можешь скрыться? 
培尔
没错儿,马斯,我简直什么都会。 
PEER GYNT.
Hatten, mener du? Ja, den har jeg.
(vender sig fra ham. Solvejg går over tunet med Helga ved hånden.) 
PEER
The Invisible Hat, do you mean? Yes, I have.
[Turns away from him. SOLVEIG crosses the yard, leading little HELGA.] 
PEER GYNT.
Den Hut, willst Du sagen, – jawohl, den hab’ ich.
(Wendet sich von ihm ab. Solvejg geht über den Hofplatz, Helga an der Hand.) 
PEER GYNT.
Már hogyne volna, van bizony, van ám!
(Elfordul tőle, Solvejg átmegy az udvaron Helgával kezén.)  
PEER GYNT
Sipkában? Van. Jobbat se kivánhatsz.
(Elfordul tőle. Solvejg, Helgát kézen vezetve,
jön az udvaron át.)
 
Пер Гюнт
Я все могу. Могу и это тоже.
(Отворачивается от него.) По двору, ведя за руку Xельгу, проходит Сольвейг. 
新郎
你大概有隐身衣吧? 
PEER GYNT
(mod dem; det lysner i ham).
Solvejg! Å, det er godt du kommer!
(griber hende om håndledet.)
Nu skal jeg svinge dig spræk og gild! 
PEER
[goes towards them; his face lights up]
Solveig! Oh, it is well you have come!
[Takes hold of her wrist.]
Now will I swing you round fast and fine! 
PEER GYNT
(ihnen entgegen, leuchtenden Auges.)
Solvejg! Ach, das ist schön, daß sie da ist!
(Faßt sie ums Handgelenk.)
Jetzt will ich drehn Dich, was Mutter auch schilt. 
PEER GYNT.
Solvejg, mi jó, hogy mégis eljövél te!
Most hát előre, tánczra, kis babám! 
PEER GYNT
(feléjük fordulva, fénylő szemmel)
Solvejg, örülök, hogy látlak újra!
(Megfogja csuklóját.)
Megforgatlak, de meg én! 

(Лицо его проясняется.)
Ах, Сольвейг, славно, что пришла ты снова!
(Хватая ее за руку.)
Мы потанцуем. Я - твой кавалер. 
培尔
你是说隐身帽吧?这我倒有一顶。
(培尔掉过身去离开新郎。索尔薇格挽着海尔嘉的手踱过场院。)
SOLVEJG.
Slip mig! 
SOLVEIG
Loose me! 
SOLVEJG.
Laß mich! 
SOLVEJG.
Bocsáss! 
SOLVEJG
Hagyj! 
Сольвейг
Пусти! 
培尔
(迎上前去,神色欢悦了。)
啊,索尔薇格,你又来了,太好啦。咱们跳个舞吧。
(抓住她的手腕)
瞧,我的舞步跳起来可轻快啦! 
PEER GYNT.
Hvorfor? 
PEER
Wherefore? 
PEER GYNT.
Warum denn? 
PEER GYNT.
Miért? 
PEER GYNT
Mért? 
Пер Гюнт
Да почему? 
索尔薇格
让我走吧。 
SOLVEJG.
Du er så vild. 
SOLVEIG
You are so wild. 
SOLVEJG.
Du bist so wild. 
SOLVEJG.
Oly vad vagy, oly merész te! 
SOLVEJG
Te szilaj vagy, vad legény. 
Сольвейг
培尔
让你走? 
PEER GYNT.
Vild er renbukken med, når det gryr mod sommer.
Kom så, jente; vær ikke tvær! 
PEER
The reindeer is wild, too, when summer is dawning.
Come then, lass; do not be wayward now! 
PEER GYNT.
Auch der Renbock ist wild, wenn der Sommer nah ist.
Komm und sei nicht so halsstarrig, Kind! 
PEER GYNT.
Jer tánczra édes, hisz előbb te híttál! 
PEER GYNT
Vad a rénbak is, ha tavasz szele fújja.
Kislány, ne makacskodj, jöjj velem! 
Пер Гюнт
Дичает и олень от вешнего-то зова!
Ну, почему со мной ты не идешь? 
索尔薇格
你这么野! 
SOLVEJG
(trækker armen til sig).
Tør ikke. 
SOLVEIG
[withdrawing her arm]
Dare not. 
SOLVEJG
(zieht den Arm an sich.)
Darf nicht. 
SOLVEJG
(elvonja kezét).
De nem megyek! 
SOLVEJG
(visszahúzza a karját)
Nem merek. 
Сольвейг
(вырывая руку)
Боюсь. 
培尔
野得像夏天快来到的时候的一只驯鹿吧?来,姑娘,别那么固执。 
PEER GYNT.
Hvorfor? 
PEER
Wherefore? 
PEER GYNT.
Warum nicht? 
PEER GYNT.
Miért? 
PEER GYNT
Mért? 
Пер Гюнт
Чего? 
索尔薇格
(缩回胳膊)
我不能跟你跳!我不敢跳。 
SOLVEJG.
Nej, du har drukket.
(går bortover med Helga.) 
SOLVEIG
No, you’ve been drinking.
[Moves off with HELGA.] 
SOLVEJG.
Du hast getrunken.
(Geht mit Helga weiter.) 
SOLVEJG.
Azér', mer' ittál!
(Tovább megy Helgával.)  
SOLVEJG
Italos vagy, érzem.
(Helgával elmegy.)  
Сольвейг
Да ты ведь пьяный!
(Отходит с Хельгой.) 
培尔
为什么? 
PEER GYNT.
Den, som havde sit knivsblad stukket
tvers igennem dem, – en og hver! 
PEER
Oh, if I had but my knife-blade driven
clean through the heart of them,— one and all! 
PEER GYNT.
’s Messer müßt’ man diesen Halunken
Durch den Leib rennen, – wie sie da sind! 
PEER GYNT.
Kést tudnék döfni a szivükbe.
És ő is tőrt döfött belém! 
PEER GYNT
Ó, hogy döfném a gazokba késem -
nem volna egynek sem kegyelem! 
Пер Гюнт
О, я бы в этой своре окаянной
Рад в сердце каждому вонзить свой нож! 
索尔薇格
你喝醉啦。
(挽着海尔嘉的胳膊,走开几步) 
BRUDGOMMEN
(puffer ham med albuen).
Kan du ikke hjælpe mig ind til bruden? 
THE BRIDEGROOM
[nudging him with his elbow]
Peer, can’t you help me to get at the bride? 
DER BRÄUTIGAM
(pufft ihn mit dem Ellenbogen.)
Kannst Du mich nicht zur Braut hineinbringen? 
A VŐLEGÉNY
(könyökével oldalba döfi,)
Jer, a menyasszonyomhoz vigy be! 
A VŐLEGÉNY
(meglöki könyökével)
Menyasszonyomhoz mennék. Peer, ha segítesz - 
Жених
(толкая его локтем)
Пер, пособил бы мне войти к невесте! 
培尔
我恨不得用刀子把他们一个个地全攮了。 
PEER GYNT
(tankespredt).
Bruden? Hvor er hun? 
PEER
[absently]
The bride? Where is she? 
PEER GYNT
(zerstreut.)
Zur Braut? Wo ist die? 
PEER GYNT.
Kihez? hja hozzá? hol bujkál szegény? 
PEER GYNT
(szórakozottan)
Hozzá? Hova ment? 
Пер Гюнт
(рассеянно)
Куда к невесте? 
新郎
(用胳膊肘轻轻碰了碰培尔)
她把门倒锁上了,你能帮忙让我进去吗? 
BRUDGOMMEN.
På stabburet. 
THE BRIDEGROOM
In the store-house. 
DER BRÄUTIGAM.
Im Blockhaus. 
A VŐLEGÉNY
A kamarában. 
A VŐLEGÉNY
Be a kiskamrába. 
Жених
Да в амбар! 
培尔
(心不在焉地)
新娘?她在哪儿? 
PEER GYNT.
Nå. 
PEER
Ah. 
PEER GYNT.
So, so. 
PEER GYNT.
Igen, értem. 
PEER GYNT
Aha. 
Пер Гюнт
Ах, вот куда! 
新郎
在阁楼上。 
BRUDGOMMEN.
Å, du, Peer Gynt, du får friste på! 
THE BRIDEGROOM
Oh, dear Peer Gynt, you must try at least! 
DER BRÄUTIGAM.
Könnt’st Du’s, ich wär’ ja so seelenfroh. 
A VŐLEGÉNY
Boldog lennék, ha megtennéd — én értem. 
A VŐLEGÉNY
Tégy próbát. Nem lesz hiába. 
Жених
Такая, видишь, у меня беда. 
培尔
噢,原来是这样。 
PEER GYNT.
Nej, du får være min hjælp foruden.
(en tanke skyder op i ham; han siger sagte og hvast:)
Ingrid på stabburet!
(nærmer sig Solvejg.)
Har du betænkt dig?
(Solvejg vil gå; han træder ivejen.)
Du skæms, fordi jeg ser ud som en fant. 
PEER
No, you must get on without my help.
[A thought strikes him; he says softly but sharply:]
Ingrid! The store-house!
[Goes Up to SOLVEIG.]
Peer and Solveig at the Wedding
Have you thought better on’t?
[SOLVEIG tries to go; he blocks her path.]
You’re ashamed to, because I’ve the look of a tramp. 
PEER GYNT.
Nein, mir träumt jetzt von anderen Dingen.
(Ein Gedanke blitzt in ihm auf; er sagt leise und heftig.)
Ingrid im Blockhaus!
(Nähert sich Solvejg.)
Je,das Gesicht!
(Solvejg will gehen; er vertritt ihr den Weg.)
Du schämst Dich, weil ich wie ’n Lump angezogen. 
PEER GYNT.
Mit bánom én a te boldogságodat?
(Egy gondolat villan föl agyában.)
Ingrid a kamarában?
(Solvejghez közeledik.)
Értelek.
Szégyenkezel rongyos gúnyám miatt. 
PEER GYNT
Jobb lesz, ha nélkülem is erőt kerítesz.
(Egy gondolat villan fel benne; halkan, de hevesen szól.)
Ingrid odabenn?
(Solvejghez közeledik.)
No, jösszte?
(Solvejg indulni akar, de Peer elébe lép.)
Szégyellsz: vagabundushoz hasonlitok. 
Пер Гюнт
Ты помощи себе в другом искал бы месте.
(Вдруг, осененный мыслью, тихо и резко.)
В амбаре Ингрид!
(Подойдя к Сольвейг.)
Нрав твой не смягчился?
Сольвейг хочет уйти, он преграждает ей путь.
Стыдишься ты, что я такой вахлак? 
新郎
哎,培尔,你总能办到吧。你试试看。 
SOLVEJG
(hastigt).
Det gør du ikke; det er ikke sandt! 
SOLVEIG
[hastily]
No, that you haven’t; that’s not true at all! 
SOLVEJG
(hastig.)
Das ist nicht wahr, nein, das bist Du nicht! 
SOLVEJG
(hevesen).
Te nem tudod, mit szólsz, az nem lehet. 
SOLVEJG
Nem igaz, nem olyan vagy, más az ok. 
Сольвейг
(быстро)
О нет, ты выглядишь совсем не так. 
培尔
替你打开新娘的门?不,这该由你自己去做。
(忽然转了个念头,轻声地、意味深长地)
英格丽德——阁楼上!
(走向索尔薇格)
不走了吧,咱们还是跳跳吧!
(索尔薇格要走,培尔拦住去路)
因为我像个流浪汉,你觉得跟我跳舞丢脸,是不是? 
PEER GYNT.
Jo! Og så er jeg lidt på en kant;
men det var på trods, for du havde krænkt mig.
Kom så! 
PEER
Yes! And I’ve taken a drop as well;
but that was to spite you, because you had hurt me.
Come then! 
PEER GYNT.
Ich bin auch nicht ganz mehr im Gleichgewicht.
Aber das war aus Trotz; denn Du hatt’st mich betrogen.
Na, komm jetzt! 
PEER GYNT.
Aztán — nem is — jól állok — lábamon,
De daczból tettem, csak a fájdalom
Késztett innom. Jöjj, jöjj. 
PEER GYNT
No, egészen józan sem vagyok, -
dacból: a szavad ma a kedvem megsebezte.
Jöjj táncba! 
Пер Гюнт
Конечно, так! И хмель, мой давний враг,
Мной овладел. Я на тебя озлился.
Пойдем. 
索尔薇格
(赶快地)
不,你不像个流浪汉,我不这么认为。 
SOLVEJG.
Tør ikke nu, om jeg vilde! 
SOLVEIG
Even if I would now, I daren’t. 
SOLVEJG.
Ich darf nicht, und wenn ich schon mag. 
SOLVEJG.
Nem tehetem. 
SOLVEJG
Nem merek, noha volna kedvem! 
Сольвейг
Не смею, хоть бы и хотела. 
培尔
我确实像个流浪汉。而且,我喝得还有点儿醉。那是冒了火,是因为你伤了我的心。现在,跳一跳成吗?—— 
PEER GYNT.
Hvem er du ræd for? 
PEER
Who are you frightened of? 
PEER GYNT.
Vor wem bist Du bang? 
PEER GYNT.
Miért? 
PEER GYNT
Félsz te? Kitől? 
Пер Гюнт
Да кто помеха? 
索尔薇格
我害怕。即便—— 
SOLVEJG.
Mest for faer. 
SOLVEIG
Father, most. 
SOLVEJG.
Meist vor Vater. 
SOLVEJG.
Apám tiltotta meg nekem. 
SOLVEJG
Apámuram - 
Сольвейг
Больше всех отец. 
培尔
害怕?怕谁? 
PEER GYNT.
Faer? Ja vel; han er af de stille!
Hælder han med øret? Hvad? – Nå, svar! 
PEER
Father? Ay, ay; he is one of the quiet ones!
One of the godly, eh?— Answer, come! 
PEER GYNT.
Puh!
Der ist wohl von diesen stillen Christen,
Läßt die Ohren hängen? Was? Hab’ ich recht? Sag’! 
PEER GYNT.
Hát ő haragszik, a jámbor keresztény?
Az istenfélő, fejbólintó szent lény?
De hát te? 
PEER GYNT
Ej!
Persze, hívő s szigorú lehet ebben!
De sunyin les is, ugyebár, felelj! 
Пер Гюнт
Отец? А держится он вроде бы несмело
И с виду кроток. Отвечай же наконец! 
索尔薇格
特别怕我爹。 
SOLVEJG.
Hvad skal jeg svare? 
SOLVEIG
What shall I say? 
SOLVEJG.
Was soll ich sagen? 
SOLVEJG.
Istenem, mit mondhatok? 
SOLVEJG
Mit feleljek? 
Сольвейг
Что отвечать? 
培尔
爹!噢,原来是这样!他道貌岸然!管教得挺严,对不?告诉我。 
PEER GYNT.
Er faer din læser?
Er ikke du og moer din med?
Nå, vil du svare! 
PEER
Is your father a psalm-singer?
And you and your mother as well, no doubt?
Come, will you speak? 
PEER GYNT.
Ihr seid Pietisten?
Der Vater, nicht? – und auch Mutter und Du?
Na, kannst Du nicht reden? 
PEER GYNT.
Ösmerlek jól, ti csöndes jámborok!
Te is, anyád is, ilyenfajta férgek?
Beszélj hát! 
PEER GYNT
Ugye, mindig bibliázik?
S anyád, s te is. No, felelsz-e? Nem?
Szólj már! 
Пер Гюнт
Сектант отец твой кроткий?
И ты, и мать, и вся твоя семья?
Ну, говори. 
索尔薇格
怎么说呢? 
SOLVEJG.
Lad mig gå i fred. 
SOLVEIG
Let me go in peace. 
SOLVEJG.
Laß mich in Ruh’. 
SOLVEJG.
Hagyj békében, kérve kérlek! 
SOLVEJG
Jobb lesz, ha te békét hagysz nekem. 
Сольвейг
Пойду отсюда я. 
培尔
他参加教堂里的唱诗班吗?你同你妈也参加吧?你为什么不回答? 
PEER GYNT.
Nej!
(dæmpet, men hvast og skræmmende.)
Jeg kan skabe mig om til en trold!
Jeg skal komme for sengen din inat klokken tolv.
Hører du nogen, som hvæser og fræser,
så må du ikke bilde dig ind det er katten.
Det er mig, du! Jeg tapper dit blod i en kop;
og din vesle syster, hende æder jeg op;
ja, for du skal vide, jeg er varulv om natten; –
jeg skal bide dig over lænder og ryg – –
(slår på engang om og beder som i angst:)
Dans med mig, Solvejg! 
PEER
No!
[In a low but sharp and threatening tone.]
I can turn myself into a troll!
I’ll come to your bedside at midnight to-night.
If you should hear some one hissing and spitting,
you mustn’t imagine it’s only the cat.
It’s me, lass! I’ll drain out your blood in a cup,
and your little sister, I’ll eat her up;
ay, you must know I’m a werewolf at night;—
I’ll bite you all over the loins and the back —
[Suddenly changes his tone, and entreats, as if in dread:]
Dance with me, Solveig! 
PEER GYNT.
Nein!
(Mit gedämpfter Stimme, aber heftig und schreckend.)
Du, ich verwandel’ mich in einen Troll!
Ich komm’ an Dein Bett heut, wenn Mitternacht voll.
Hörst Du dann ein Geschab’ und Gekratze,
So denk nur nicht etwa, das wär’ bloß die Katze.
Da komm’ ich und trink’ ich Dein Blut wie ein Mahr;
Und Dein Schwesterlein fress’ ich mit Haut und mit Haar;
Ja, denn Du mußt wissen, ich bin Werwolf bei Nacht; –
Ich beiß’ Dich in Lenden und Rücken und Mark – –
(Schlägt plötzlich einen andern Ton an und bittet wie in Angst.)
Tanz’ mit mir, Solvejg! 
PEER GYNT.
(tompa, de heves és félelmetes hangon)
Vigyázz, vigyázz, mert egyszer eljövök
Ágyadhoz éjfél és hajnal között,
S ha hallod a lábdobogást, a zörejt,
Ügyelj, mivel én vagyok, a ki megejt.
Haraplak, emésztlek, a véred iszom,
A kis húgodat lenyelem, le bizony,
És megmarom ottan a tested, hol éget ...
(Elhallgat, majd aggódva könyörög.)
0 jer velem! 
PEER GYNT
(tompított, de heves és ijesztő hangon)
Ma este lidérc lesz majd alakom,
éjfélkor az ágyad látogatom.
Ha hallod: nesz, sziszegés jön a házig,
ne hidd, hogy a macska ravasz suhanása.
Én leszek az, véred csapolom;
húgod kicsi tagjait ott befalom;
alakomnak éjjel farkas a mása; -
hátadba, csipődbe tép a fogam -
(Egyszerre hangot vált, s szorongva kéri.)
Egy táncra, te Solvejg! 
Пер Гюнт
Ну, нет.
(Понижая голос, но резко и угрожающе.)
Чуть захочу, я троллем становлюсь,
И ровно в полночь я к тебе явлюсь.
Раздастся шорох у перегородки, -
Ты не воображай, что кошка это.
То буду я. Кровь высосу из жил я у тебя совсем.
Сестру же малую и вовсе съем.
Я оборотнем буду до рассвета,
Обезображу все твои черты.
(Вдруг, словно испугавшись, меняя тон на умоляющий.)
Ну, потанцуй со мной. 
索尔薇格
劳驾,让我走吧! 
SOLVEJG
(ser mørkt på ham).
Nu var du styg.
(går ind i stuen.) 
SOLVEIG
[looking darkly at him]
Then you were grim.
[Goes into the house.] 
SOLVEJG
(sieht ihn finster an.)
Jetzt warst Du arg.
(Ab ins Haus.) 
SOLVEJG.
Így nincs közöm véled!
(Bemegy a házba.)  
SOLVEJG
(sötéten néz rá) Rossz vagy. Komolyan.
(Bemegy a házba.)  
Сольвейг
(глядя на него с содроганием)
Как был ужасен ты!
(Уходит в дом.) 
培尔
(低声.威协着)
不让你走。我可以变成山妖!半夜里钟敲十二下,我会钻进你屋里。你会听到床旁边有呼噜呼噜、嘁嘁喳喳的怪声音。那不是你的猫,那是我!我要把你身上的血全挤出来一杯杯地喝干。我要把你妹妹抓起来,一口一口咯吱咯吱地吃掉。因为天一黑,我就变成一只狼人!我要在你的腰上咬一口,在你背上咬一口——
(突然间改变了语气,向她哀求)
索尔薇格,跟我跳个舞吧! 
BRUDGOMMEN
(kommer drivende igen).
Du skal få en stud, vil du hjælpe mig! 
THE BRIDEGROOM
[comes sidling up again]
I’ll give you an ox if you’ll help me! 
DER BRÄUTIGAM
(kommt wieder des Wegs.)
Ich schenk’ Dir ein Rind, wenn Du kommst! 
VŐLEGÉNY.
Segíts, Peer Gynt, egy ökröt adok. 
A VŐLEGÉNY
(megint jön, nyugtalanul)
Egy ökröt adok, ha segítsz! 
Жених
(подойдя снова)
Отдам вола за помощь! 
索尔薇格
(困惑地望着他)
不,你太可怕啦!
(转身进屋) 
PEER GYNT.
Kom!
(De går bag huset. Idetsamme kommer en stor flok fra dansepladsen; de fleste er drukne. Larm og opstyr. Solvejg, Helga og forældrene kommer med endel ældre folk ud i døren.) 
PEER
Then come!
[They go out behind the house. At the same moment a crowd of men come up from the dancing-green; most of them are drunk. Noise and hubbub. SOLVEIG, HELGA, and their PARENTS appear among a number of elderly people in the doorway.] 
PEER GYNT.
Abgemacht!
(Sie verschwinden hinter dem Hause. Im selben Augenblick kommt ein großer Haufe Volks vom Tanzplatz her; die meisten sind betrunken. Lärm und Aufregung. Solvejg, Helga und ihre Eltern zeigen sich mit einer Anzahl älterer Leute in der Türe.) 
PEER GYNT.
El hát, most már elfuthatok.
(A ház mögé mennek. Emberek jönnek a táncztérre, a legtöbben ittasok, lárma, izgalom ; Solvejg, Helga és szülei töhb idős emberrel kijönnek a házból.)  
PEER GYNT
No, gyerünk!
(Befordul a ház mögé. Ebben a pillanatban nagy csoport
jön a tánchely felől, legtöbben már részegek. Lárma és
zsivaj. Solvejg, Helga és szüleik néhány idősebb emberrel
jönnek ki az ajtón.)
 
Пер Гюнт
Ну, пойдем!
Уходят в дом. В это время с лужайки, где танцуют, приходит толпа, многие пьяны. Шумно. Сольвейг и Хельга с родителями и еще несколько пожилых гостей появляются в дверях дома. 
新郎
(随着人群又来到培尔面前。)
要是你肯帮我这个忙的话,我给你一头公牛。 
KØGEMESTEREN
(til smeden, som er fremmest i flokken).
Hold fred! 
THE MASTER-COOK
[to the SMITH, who is the foremost of the crowd]
Keep peace now! 
DER KÜCHENMEISTER
(zum Schmied, der der vorderste im Haufen ist.)
Halt’ Frieden! 
A SZAKÁCS.
(a kovácshoz, ki előre siet.)
De légy nyugodt! 
A KONYHAMESTER
(a kovácshoz, aki a csoport élén jön)
Békén! 
Старший на пиру
(кузнецу, идущему впереди других)
Уймись! 
培尔
来!
(他们二人向屋后走去。同时,一簇宾客从露天舞场踱回来。大部分人都喝醉了。场上声音嘈杂。索尔薇格和海尔嘉同她们的父母走出屋来。) 
SMEDEN
(trækker trøjen af).
Nej, nu skal her æskes dom.
Peer Gynt eller jeg skal i bakken bændes. 
THE SMITH
[pulling off his jacket]
No, we must fight it out here.
Peer Gynt or I must be taught a lesson. 
DER SCHMIED
(zieht die Jacke aus.)
Nein, jetzt wird’s zum Austrag gebracht.
Peer Gynt oder ich soll am Platz hier bleiben! 
A KOVÁCS.
(leveti kabátját).
Nem, a világ hadd lássa,
Hogy melyikünk a legény a csárdába. 
A KOVÁCS
(leveti zubbonyát)
Dehogy. Itt eldől ma perünk.
Vagy Peer, vagy én, de az egyik itt marad ma. 
Кузнец
(снимая куртку)
Нет в мире места нам вдвоем.
Нам с Пером Гюнтом надобно сразиться. 
管家的
(对站在众人前面的铁匠)
别吵啦! 
NOGLE.
Ja, lad dem nappes! 
SOME VOICES
Ay, let them fight for it! 
EINIGE.
Ja, laßt sie sich raufen! 
NÉHÁNYAN.
Birkózzanak! 
EGYESEK
Birokra! 
Некоторые
Пускай сражаются. 
铁匠
(脱掉上衣)
不成。这回我非跟他拼一下不可。看培尔•金特同我,谁揍得过谁。 
ANDRE.
Nej, bare skændes! 
OTHERS
No, only wrangle! 
ANDERE.
Nein, bloß sich reiben! 
MÁSOK.
Nem, vért nem akarunk. 
MÁSOK
Nono! Elég, ha szidó szavakra! 
Другие
С них будет побраниться! 
有些宾客
让他们较量出个高低也好。 
SMEDEN.
Næver må til; her båder ej ord. 
THE SMITH
Fists must decide; for the case is past words. 
DER SCHMIED.
Die Faust muß hier reden; Worte sind Quark. 
A KOVÁCS.
Eh, fecsegés, beszéljen a karunk! 
A KOVÁCS
Ököl beszél; a szidás mit ér, s mit ért? 
Кузнец
В словах, нет проку, силу пустим в ход! 
另一些宾客
不,让他们斗斗嘴巴子吧! 
SOLVEJGS FADER.
Styr dig, mand! 
SOLVEIG’S FATHER
Control yourself, man! 
SOLVEJGS VATER.
Beherrsch’ Dich, Mann! 
SOLVEJG ATYJA.
Hidegvér, jó kovács! 
SOLVEJG APJA
Fékezd magad! 
Отец Сольвейг
Опомнись! 
铁匠
斗嘴巴子?见鬼!咱们用拳头说话。 
HELGA.
Vil de slå ham, moer? 
HELGA
Will they beat him, mother? 
HELGA
(zur Mutter.)
Sag’, woll’n sie ihn schlagen? 
 
SOLVEJG
Megverik őt? Miért? 
Xельга
Мама, он его убьет? 
索尔薇格之父
克制点儿,伙计! 
EN GUT.
Lad os heller gøgle med alle hans løgne! 
A LAD
Let us rather tease him with all his lies! 
EIN BURSCHE.
Wir woll’n lieber unser Spiel mit ihm treiben! 
EGY FIÚ.
A fáját!
Csak hadd fizesse fillentése árát! 
EGY LEGÉNY
Élvezzük, amit hazudik. Hisz még mesélne! 
Парень
Да в шутке проку больше, чем в ударе. 
海尔嘉
他们会揍他吗? 
EN ANDEN.
Sparke ham af laget! 
ANOTHER
Kick him out of the company! 
EIN ANDERER BURSCHE.
Ins Gesicht ihm spucken! 
EGY MÁSIK.
Megrakjuk. 
EGY MÁSIK
Rugjuk ki! 
Второй
Прогнать его со свадьбы! 
青年甲
为什么不揭穿他撒的那些谎? 
EN TREDJE.
Spytte ham i øjne! 
A THIRD
Spit in his eyes! 
EIN DRITTER BURSCHE.
Vom Hof ihn jagen! 
HARMADIK.
Arczába köpünk. 
EGY HARMADIK
Köpdössünk a szemébe! 
Третий
Плюнуть в харю! 
青年乙
把他一脚踢出去! 
EN FJERDE
(til smeden).
Stikker du op, du? 
A FOURTH
[to the SMITH]
You’re not backing out, smith? 
EIN VIERTER BURSCHE
(zum Schmied.)
Steckst Du’s auf, Schmied? 
NEGYEDIK
(a kovácshoz).
Na meghátrálsz? 
EGY NEGYEDIK
(a kovácshoz)
Leszúrod-e? 
Четвертый
(кузнецу)
Полезешь все же? 
青年丙
我要啐他一口! 
SMEDEN
(kaster trøjen fra sig).
Øget skal slagtes! 
THE SMITH
[flinging away his jacket]
The jade shall be slaughtered! 
DER SCHMIED
(wirft die Jacke ab.)
Die Schindmähre wird geschlachtet! 
A KOVÁCS.
Ma még birkát ölünk! 
A KOVÁCS
(elhajítja a zubbonyt)
Nem ütik le a marhát? 
Кузнец
(сбрасывая куртку)
С толку не собьете! 
青年丁
(对铁匠)
你不动手了吗? 
INDFLYTTERKONEN
(til Solvejg).
Der kan du se hvor den tomsing agtes. 
SOLVEIG’S MOTHER
[to SOLVEIG]
There, you can see how that windbag is thought of. 
SOLVEJGS MUTTER
(zu Solvejg.)
Da siehst Du’s, so wird der Fant hier geachtet. 
SOLVEJG ANYJA.
Most láthatod, hopy mire tartják! 
SOLVEJG ANYJA
(Solvejghez)
Lásd, mily kevésre becsülik a balgát. 
Переселенка
(Сольвейг)
Видала ты, в каком он здесь почете? 
铁匠
(丢开上衣)
哼。我非揍死他不可! 
ÅSE
(kommer med en kæp i hånden).
Er sønnen min her? Nu skal han ha’e stryg!
Nej, hvor inderligt jeg skal dænge ham! 
ÅSE
[coming up with a stick in her hand]
Is that son of mine here? Now he’s in for a drubbing!
Oh! how heartily I will dang him! 
AASE
(kommt mit einem Stecken in der Hand.)
Wo ist mein Sohn? Jetzt krieg’ er’s, der Schuft!
Ha, wie inbrünstiglich will ich ihn prügeln! 
AASE.
(bottal kezében jő).
Hol van fiam? No most kikap hát!
Hej ezt a betyárt de eldöngetem! 
AASE
(jön, bot van a kezében)
Itt a fiam? Hadd üssem a léhütőt!
Nem fogja egyhamar kiheverni! 
Осе
(появляясь с палкой в руке)
Сынок мой здесь? Исколочу озорника!
Побью и душу облегчу свою! 
索尔薇格之母
(对索尔薇格)
你看看这小子多么不得人心! 
SMEDEN
(brætter skjorteærmerne op).
Til slig en krop er påken for myg. 
THE SMITH
[rolling up his shirt-sleeves]
That switch is too light for a carcass like his. 
DER SCHMIED
(krempt die Hemdsärmel auf.)
Für so ein Fell ist ein Stecken Luft. 
A KOVÁCS.
(fölgyűri ingujját).
Nekem való ez a falat, nekem. 
A KOVÁCS
(felgyűri az inge ujját)
Csak símogatás. 
Кузнец
(закатывая рукава)
Такая палка для него легка! 
奥丝
(拄着拐棍来了)
我儿子在这儿吗?他在哪儿呀?我得打他一顿!我的天,我非好好打他一顿不可! 
NOGLE.
Smeden vil dænge ham! 
The smith will dang him! 
EINIGE.
Der Schmied will ihn prügeln! 
NÉHÁNYAN.
Hagyd, majd a kovács elveri. 
EGYESEK
Hagyd, Aslak fogja őt elverni! 
Некоторые
Прибьют его, свинью! 
铁匠
(卷起衬衣袖口)
你那根棍子可不够对付他这个流氓。 
ANDRE.
Flænge ham! 
OTHERS
Bang him! 
ANDERE.
Bügeln! 
MÁSOK.
Eldöngeti. 
MÁSOK
Teperni! 
Другие
Раскиснет он в бою. 
a missing line 
SMEDEN
(spytter i hænderne og nikker til Åse).
Hænge ham! 
THE SMITH
[spits on his hands and nods to ÅSE]
Hang him! 
DER SCHMIED
(spuckt in die Hände und nickt Aase zu.)
Beflügeln! 
A KOVÁCS.
Megzörgeti. 
A KOVÁCS
(markába köp, s int Aase felé)
Nyakát kitekerni! 
Кузнец
(поплевав на руки и кивнув Осе)
Убью! 
众声
铁匠会收拾他! 
ÅSE.
Hvad! Hænge min Peer! Ja, prøv om I tør; –
Åse og jeg vi har tænder og klør!
Hvor er han?
(råber henover tunet.)
Peer! 
ÅSE
What? Hang my Peer? Ay, just try if you dare;—
Åse and I, we have teeth and claws!—
Where is he? [Calls across the yard:] Peer! 
AASE.
Was! Peeren? Versuch’s nur, so sollst Du sehn –!
Aase und ich haben Krallen und Zähn’!
Wo ist er?
(Ruft über den Platz hin.)
Peer! 
AASE.
Kit? Peert?
Próbáld, próbáld meg, ha mered!
Még körmöm és fogam nem ösmered!
De hol van?
(Kiáltoz.)
Peer! 
AASE
A nyakát Peernek? Próbáld, ha mered;
a fogam s körmöm majd adna neked.
Hol van?
(Az udvar felé kiált.)
Peer! 
Осе
Еще чего? Попробовать посмей!
Узнаешь остроту моих ногтей.
А где он?
(Крича на весь двор.)
Пер! 
铁匠
(往手心吐了口唾沫,朝奥丝点头示意)
我要把他揍扁了。 
BRUDGOMMEN
(kommer løbende).
Å, Guds død og plage!
Kom, faer og moer, og –! 
THE BRIDEGROOM
[comes running up]
Oh, God’s death on the cross!
Come father, come mother, and —! 
DER BRÄUTIGAM
(kommt gelaufen.)
’s ist um umzukommen!
He, Vater, Mutter –! 
A VŐLEGÉNY.
(rohanva jő).
Irtóztató!
Elő, elő, anyó, apó! 
A VŐLEGÉNY
(rohanva jön) A pokol - Átkozott baj!
Jaj, apám, jaj, anyám -! 
Жених
(вбегая)
Эх, чертова судьбина!..
Отец и мать, сюда!.. 
奥丝
怎么?你要揍我的培尔?试试看!你敢!我苦老婆子就用牙咬你,用爪子抓你!他在哪儿呢?
(大声喊)
培尔! 
FADEREN.
Hvad er ivejen? 
HIS FATHER
What is the matter? 
DER VATER.
Was ist im Werk? 
Az APA.
Mi az? 
AZ APJA
Mi bajod van? 
Отец
Да что случилось? 
〔 
BRUDGOMMEN.
Tænk, Peer Gynt –! 
THE BRIDEGROOM
Just fancy, Peer Gynt —! 
DER BRÄUTIGAM.
Peer Gynt, denkt –! 
A VŐLEGÉNY.
Peer Gynt ... pár perczczel azelőtt ... 
A VŐLEGÉNY
Képzeld, Peer Gynt -! 
Жених
Пер Гюнт... 
新郎
(跑进来)
爹!妈! 
ÅSE
(skriger).
Har de taget ham afdage? 
ÅSE
[screams]
Have they taken his life? 
AASE
(schreit.)
Habt Ihr ihm ’s Leben genommen? 
AASE.
(ordítva).
Mi az? mi az? tán megöltétek őt? 
AASE
(sikolt)
Megölték a gazok? Jaj! 
Осе
(вскрикивая)
Они убили сына! 
新郎之父
怎么啦? 
BRUDGOMMEN.
Nej, Peer Gynt –! Se, opover hejen –! 
THE BRIDEGROOM
No, but Peer Gynt —! Look, there on the hillside —! 
DER BRÄUTIGAM.
Nein, Peer Gynt –! Seht dorthin, auf den Berg –! 
A VŐLEGÉNY.
Nem ... Peer Gynt ... ottan a hegyen ... 
A VŐLEGÉNY
Nem, nem! Csak nézz a magasba -! Ott van! 
Жених
Взгляни на скалы, сделай милость! 
新郎
啊,万也想不到!培尔•金特他—— 
MÆNGDEN.
Med bruden! 
THE CROWD
With the bride! 
DIE MENGE.
Mit der Braut! 
A TÖMEG.
A menyasszonynyal. 
A SOKASÁG
A menyasszonnyal! 
Толпа
С невестой! 
奥丝
(尖声嚷叫)
你把他杀死了吗? 
ÅSE
(lader kæppen synke).
Det ubæst! 
ÅSE
[lets her stick sink]
Oh, the beast! 
AASE
(läßt den Stock sinken.)
Das Luder! 
AASE.
(leejti botját).
Pfuj, a czéda dög! 
AASE
(kiejti kezéből a botot)
Az a beste! 
Осе
(опуская палку)
Чудище! 
新郎
没有。培尔•金特他——瞧,那上头!他在山上呢! 
SMEDEN
(som himmelfalden).
I bratteste fjeldet klyver han, ja-Gud, på gedens vis! 
THE SMITH
[as if thunderstruck]
Where the slope rises sheerest
he’s clambering upwards, by God, like a goat! 
DER SCHMIED
(wie aus den Wolken gefallen.)
Im schroffsten Gestein
Klettert der Kerl wie ein Geißbock hinauf. 
A KOVÁCS.
(meghökkenve).
Hogy csúszik a meredeken,
Mint kecskebak, oly ügyesen. 
A KOVÁCS
(mintha most pottyant volna le az égből)
Ni, mászva,
gidamód a szirtre kapaszkodott! 
Кузнец
(ошеломленный)
Хвастун безбожный
Идет по краю гибельных высот! 
众声
带着新娘子! 
BRUDGOMMEN
(grædende).
Han bær’ hende, moer, som en bær’ en gris! 
THE BRIDEGROOM
[crying]
He’s shouldered her, mother, as I might a pig! 
DER BRÄUTIGAM
(weinend.)
Er trägt sie, Mutter, wie ein Bär ein Schwein! 
A VŐLEGÉNY.
(sírva).
Úgy viszi, mamám, mint sertést a medve. 
A VŐLEGÉNY
(sírva)
Ugy viszi, anyám, mint a malacot! 
Жених
(плача)
Ее, как поросеночка, несет! 
奥丝
(把棍子撒了手)
这个畜生! 
ÅSE
(truer op til ham).
O, gid du faldt ned og –!
(skriger i angst.)
Træd varsomt i hældet! 
ÅSE
[shaking her fist up at him]
Would God you might fall, and —!
[Screams out in terror.]
Take care of your footing! 
AASE
(droht hinauf zu ihm.)
O, daß Du herabfielst –!
(Schreit in Angst auf.)
Tritt vorsichtig auf! 
AASE.
(fenyeget fölfelé).
Hogy esnél le!
(Halálos aggodalomban.)
Fiacskám, lépj ügyelve! 
AASE
(felfelé fenyegetve)
Buknál le, te Peer!
(Aztán aggódva kiáltja fel.)
Lépj kőre vigyázva! 
Осе
(грозя Перу)
Дай бог тебе сорваться!
(В ужасе вскрикивая.)
Осторожней! 
阿斯拉克
(惊异地)
那是顶高的悬崖呀,天哪,他爬得活像只山羊! 
HÆGSTADBONDEN
(kommer barhovedet og hvid af vrede).
Jeg tager hans liv for det bruderov! 
THE HEGSTAD FARMER
[comes in, bare-headed and white with rage]
I’ll have his life for this bride-rape yet! 
DER HÄGSTADBAUER
(kommt barhäuptig und weiß vor Zorn.)
Ich dreh’ ihm den Hals um für diesen Raub! 
HAEGSTAD.
(födetlen fővel, haragosan lép ki).
Jaj a bitangnak, jaj, ki házam meglopá! 
A HAEGSTADI PARASZTGAZDA
(Hajadonfővel kijön az udvarra, az arca szinte fehér a dühtől.)
Te leányrabló, én ütlek agyon! 
Владелец Хэгстеда
(выбежав из дому с непокрытой головой, бледный от злости)
За похищение невесты он умрет! 
新郎
(哭起来)
培尔把她像头猪似的拐走啦! 
ÅSE.
Å, nej Gud straffe mig om I får lov! 
ÅSE
Oh no, God punish me if I let you! 
AASE.
Gott straf’ mich, wenn ich Euch das erlaub’! 
AASE.
Te Isten! vedd védő pajzsod alá! 
AASE
Verjen meg az ég engem, ha hagyom! 
Осе
Так я вам и позволю, жалкий сброд! 
奥丝
(朝培尔威胁地挥着拳头)
我巴不得他从山上栽下来!
(焦急地尖声喊叫)
培尔,你脚底下可当心呀! 
ANDEN AKT
(En trang fjeldsti højt oppe. Det er tidlig morgen.)
(Peer Gynt går ilsomt og uvilligt langs stien. Ingrid, halvt brudepyntet, søger at holde ham tilbage.) 
Act Second
Scene First
[A narrow path, high up in the mountains. Early morning.]
[PEER GYNT comes hastily and sullenly along the path. INGRID, Still wearing some of her bridal ornaments, is trying to hold him back.] 
ZWEITER AKT
(EIN SCHMALER STEIG HOCH OBEN IM GEBIRGE. ES IST FRÜHER MORGEN.)
(PEER GYNT geht eilig und unwillig den Steig entlang. INGRID, halb in Brautputz, sucht ihn zurückzuhalten.) 
MÁSODIK FELVONÁS.
Keskeny gyalogcsapás a hegy magasán. Kora hajnal.
PEER GYNT sietve és boszúsan megy a gyaloguton. INGRID félig nászi ruhában, vissza akarja tartani.  
Második felvonás
Keskeny ösvény fenn a havason. Kora reggel van.
Peer Gynt sietve és kedvetlenül halad az ösvényen. Ingrid, félig menyasszonyi ruhába öltözötten, igyekszik visszatartani. 
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Узкая горная тропа. Раннее утро.
С горы быстро сбегает Пер . Он сердит. Ингрид, одетая в то, что уцелело от подвенечного , стремится его удержать. 
新娘之父
他把我闺女糟蹋了!我非揍死他不可! 
PEER GYNT.
Gå ifra mig! 
PEER
Get you from me! 
PEER GYNT.
Geh! 
PEER GYNT.
Menj, ha mondom! 
PEER GYNT
Menj! 
Пер Гюнт
Прочь! 
奥丝
就是天打雷劈,我也不能让你动他一根汗毛! 
INGRID
(grædende).
Efter dette! Hvor? 
INGRID
[weeping]
After this, Peer?
Whither? 
INGRID
(weinend.)
Nach all dem, was geschehen!
Und wohin? 
INGRID.
Így bánsz vélem?
Hova menjek? 
INGRID
(sírva) Most küldenél el engem?
S hova menjek? 
Ингрид
(плача)
А как же то, что было? 
第二幕第一场
(山上一条窄径。清晨。培尔•金特沿着小道匆匆走来,神色沮丧。英格丽德身上还穿着扯得凌乱的婚服。她拚命拽住他,不让他走。) 
PEER GYNT.
Så langt du vil for mig. 
PEER
Where you will for me. 
PEER GYNT.
Was kümmert’s mich! 
PEER GYNT.
Ne kérdd tőlem! 
PEER GYNT
Bárhova. 
Пер Гюнт
Будешь плакаться пот_о_м! 
培尔
你走开吧! 
INGRID
(vrider hænderne).
O, hvad svig! 
INGRID
[wringing her hands]
Oh, what falsehood! 
INGRID
(ringt die Hände.)
Welch ein Treubruch! 
INGRID.
Áruló vagy, álnok, hitlen! 
INGRID
(kezét tördelve)
Csalfa! 
Ингрид
(ломая руки)
Обманул! 
英格丽德
(泪汪汪地)
事到如今,我上哪儿去呀? 
PEER GYNT.
Unyttig trætte.
Hver får gå sin egen vej. 
PEER
Useless railing.
Each alone must go his way. 
PEER GYNT.
Statt zu schmähen,
Wandre Deines Wegs wie ich! 
PEER GYNT.
Mit káromolsz? pusztulj innen! 
PEER GYNT
Nincs civódni kedvem.
Ki-ki útján megy tova. 
Пер Гюнт
Заголосила!
Мы отсюда врозь пойдем. 
培尔
你高兴上哪儿就上哪儿去。 
INGRID.
Brot – og brot igen os binder! 
INGRID
Sin — and sin again unites us! 
INGRID.
Unsre Schuld muß uns vereinen! 
INGRID.
Vétkem összeköt vétkeddel. 
INGRID
Összefont a bűn, a vágyad! 
Ингрид
Да ведь грех связал хотя бы... 
英格丽德
(扭动着自己的双手)
你这个恶棍! 
PEER GYNT.
Djævlen stå i alt, som minder!
Djævlen stå i alle kvinder, – –
uden én –! 
PEER
Devil take all recollections!
Devil take the tribe of women —
all but one —! 
PEER GYNT.
Daß die Pest auf all das falle!
Hol’ die Pest Euch Weiber alle – –
Außer einer –! 
PEER GYNT.
Pusztulj, én miattam veszsz el!
A hány asszony, mind pokolba!
Csakis egy nem! ... 
PEER GYNT
Ó, hogy verje meg a bánat!
S minden nőjét a világnak -
egyet ne -! 
Пер Гюнт
Век припоминают бабы,
Как пред чертом были слабы.
Лишь одна чиста!.. 
培尔
住嘴!我们就在这几永别啦。 
INGRID.
Hvem er den ene? 
INGRID
Who is that one, pray? 
INGRID.
Welcher einen? 
INGRID.
S az ki volna? 
INGRID
S az mondd, ki lenne? 
Ингрид
Да кто же? 
英格丽德
这段回忆会把咱们永远缠在一起。 
PEER GYNT.
Ikke dig. 
PEER
’Tis not you. 
PEER GYNT.
Du bist’s schwerlich. 
PEER GYNT.
Nem te, érted? 
PEER GYNT
Nem te. 
Пер Гюнт
Уж не ты. 
培尔
让魔鬼把记忆带走吧!让魔鬼把女人也都带走吧!—除了一个! 
INGRID.
Hvem er det da? 
INGRID
Who is it then? 
INGRID.
Also wer? 
INGRID.
De ki hát? 
INGRID
Hát ki? Mondd ki csak!
Menj! Siess! Ne lássalak! 
Ингрид
Однако кто ж? 
英格丽
哦,她是谁? 
PEER GYNT.
Gå! Gå did du kom ifra!
Fort! Til faer din! 
PEER
Go! Go thither whence you came!
Off! To your father! 
PEER GYNT.
Geh! Geh wieder heim, woher
Du gekommen bist! 
PEER GYNT.
Eredj haza, honnan jöttél! 
PEER GYNT
Menj haza! 
Пер Гюнт
Ты ступай, куда идешь!
К батюшке! 
missing 
INGRID.
Kære, vene –! 
INGRID
Dearest, sweetest — 
INGRID.
Ach Peer –! 
INGRID.
Peer, Peer! 
INGRID
Peer, Istenemre -! 
Ингрид
Ты мне дороже! 
missing 
PEER GYNT.
Ti! 
PEER
Peace! 
PEER GYNT.
Schweig! 
PEER GYNT.
Mondom, fogd be szád! 
PEER GYNT
Szót se! 
Пер Гюнт
Замолчи! 
培尔
你走吧!回家去,回家找你爹去。 
INGRID.
Du kan umuligt mene,
hvad du siger. 
INGRID
You cannot mean it, surely,
what you’re saying? 
INGRID.
Du kannst unmöglich meinen,
Was Du redest. 
INGRID.
Most szólsz így, hogy csúffá tettél?
Nem hiszem, hogy szived szól. 
INGRID
Nem hallgatsz eszedre,
mikor így szólsz. 
Ингрид
Сейчас ты тоже
Лжешь! 
英格丽德
哎,我最亲爱的.乖乖——! 
PEER GYNT.
Kan og vil. 
PEER
Can and do. 
PEER GYNT.
Kann ich doch! 
PEER GYNT.
Pedig úgy van, értsd meg jól! 
PEER GYNT
Hallgatok. 
Пер Гюнт
Ручаюсь головой! 
培尔
咳,别来纠缠我一一 
INGRID.
Lokke først, – og så forskyde! 
INGRID
First to lure — and then forsake me! 
INGRID.
Erst verführen, – dann erkalten! 
INGRID.
Előbb csaltál, most elhagynál? 
INGRID
Hitegettél - s visszalöktél! 
Ингрид
Обольстил и, значит, др_а_ла? 
英格丽德
你刚才说的不会是真心话吧。 
PEER GYNT.
Og hvad kår har du at byde? 
PEER
And what terms have you to offer? 
PEER GYNT.
Und was hast Du, mich zu halten? 
PEER GYNT.
S hogyha hű lennék, mit adnál? 
PEER GYNT
És mi az, mivel lekötnél? 
Пер Гюнт
От тебя мне проку мало! 
培尔
一字不假。 
INGRID.
Hægstad gård og mere til. 
INGRID
Hegstad Farm, and more besides. 
INGRID.
Haegstad und manch andres noch. 
INGRID.
Haegstadot s még annyi mást! 
INGRID
Haegstad s még más birtokok. 
Ингрид
Да ведь Хэгстед будет твой! 
英格丽德
你先糟蹋了我,如今又把我抛弃。 
PEER GYNT.
Har du salmebog i klædet?
Har du guldfaks over nakken?
Skotter du nedover spredet?
Holder du din moer i stakken?
Svar! 
PEER
Is your psalm-book in your kerchief?
Where’s the gold-mane on your shoulders?
Do you glance adown your apron?
Do you hold your mother’s skirt-fold?
Speak! 
PEER GYNT.
Hast Du ein Gesangbuch? Trägst Du
Goldhaar über Hals und Mieder?
Hältst Du Mutters Schürze? Schlägst Du
Fromm den Blick zur Erde nieder? 
PEER GYNT.
Van-e imádságos könyved?
Tudsz pirulni? ejtsz-e könyet?
Szemérmes szemed lesütni?
Mindig az anyádnál ülni? 
PEER GYNT
Tettél zsoltárt keszkenőbe?
Aranyhaj díszíti vállad?
Két szemed lenéz a földre?
Fogod szoknyáját anyádnak?
Szólj! Ne hallgass! 
Пер Гюнт
К материнскому подолу
Льнешь с молитвенником ты ли?
Ты ли взор склоняешь долу?
Косы у тебя ль златые?
Ну? 
培尔
那么你有什么陪嫁? 
INGRID.
Nej; men –? 
INGRID
No, but — 
INGRID.
Ich –? 
INGRID.
Én? 
INGRID
Nem, de - 
Ингрид
Нет, но... 
英格丽德
黑格镇农庄,还有旁的。 
PEER GYNT.
Gik du til presten
nu ivår da? 
PEER
Went you to the pastor
this last spring-tide? 
PEER GYNT.
Bist Du vor hundert Tagen
Am Altar gewesen? 
PEER GYNT.
S nem mult-e még el száz nap
A mióta megbérmáltak? 
PEER GYNT
Nemrég
konfirmáltál? 
Пер Гюнт
Конфирмовалась
Ты весной? 
培尔
你的祈祷书是用手绢包着的吗?你有金黄色的辫子吗?你眼睛朝下望着自己的围身吗?你扯住你妈妈的裙褶吗?回答我! 
INGRID.
Nej, men Peer –? 
INGRID
No, but Peer — 
INGRID.
Nein – 
INGRID.
És? ... 
INGRID
Nem, de Peer - 
Ингрид
Нет, я к весне... 
英格丽德
我没有,可是…… 
PEER GYNT.
Har du blygsel over øjet?
Kan du nægte, når jeg beer? 
PEER
Is there shyness in your glances?
When I beg, can you deny? 
PEER GYNT.
Kann Dein Auge züchtig sein?
Kannst Du mir ’ne Bitt’ abschlagen? 
PEER GYNT.
És tudsz-e még szemérmet?
Mondsz-e nemet, hogyha kérnek? 
PEER GYNT
Lesütöd szemed szerényen?
Szád elutasítni mer? 
Пер Гюнт
Разве ты робка очами?
Разве ты откажешь мне? 
培尔
去年春天你行过坚信礼吗? 
INGRID.
Kors; jeg tror, hans vid er fløjet –! 
INGRID
Heaven! I think his wits are going! 
INGRID.
Peer, bist Du von Sinnen, he? 
INGRID.
Peer, úgy látszik, meg vagy veszve! 
INGRID
Jaj, ez meghibbant egészen-! 
Ингрид
Спятил он, святые с нами! 
英格丽德
没有,可是培尔,你听我说—— 
PEER GYNT.
Blir der helg, når en dig ser?
Svar! 
PEER
Does your presence sanctify?
Speak! 
PEER GYNT.
Wird der, der Dich ansieht, rein?
Sag’! 
PEER GYNT.
A ki rád néz, tiszta lesz-e? 
PEER GYNT
Szent lesz, aki lát? Felelj!
Szólj! 
Пер Гюнт
При тебе ль я чист вполне?
Ну? 
培尔
你的眼睛可有那种充满柔情、羞答答的神态?我要是邀你跳舞,你会谢绝吗? 
INGRID.
Nej, men – 
INGRID
No, but — 
INGRID.
Nein, aber – 
INGRID.
Nem. 
INGRID
Nem - 
Ингрид
Послушай... 
英格丽德
天哪,这家伙疯啦! 
PEER GYNT.
Hvad er så resten!
(vil gå.) 
PEER
What’s all the rest then?
[Going.] 
PEER GYNT.
Also geh!
(Will gehen.) 
PEER GYNT.
Nohát akkor eredj te!
(Menni akar.)  
PEER GYNT
Rajtad hát mi tessék?
(Menni készül.)  
Пер Гюнт
Что ж осталось?
(Собирается уходить.) 
培尔
上帝会降福给见到过你的人吗?回答我! 
INGRID
(træder ivejen).
Véd du, det er halsløs dåd,
hvis du sviger? 
INGRID
[blocking his way]
Know you it will cost your neck
should you fail me? 
INGRID
(vertritt ihm den Weg.)
Weißt Du, daß Dir das den Kopf
Kosten kann? 
INGRID.
(útjában áll).
S nem félsz tőlem? boszút állok! 
INGRID
(útjába áll)
Tudd meg, sulyos bűnt teszel
hogyha megcsalsz. 
Ингрид
Удерешь - что ты за гнусь,
Все узнают. 
英格丽德
不会,可是—— 
PEER GYNT.
Får så være. 
PEER
What do I care? 
PEER GYNT.
Und wenn’s auch wäre! 
PEER GYNT.
És ha százszor, bánom én? 
PEER GYNT
Jó, tudom már. 
Пер Гюнт
Что ж такого? 
培尔
关键就在于这几点。
(转身要走) 
INGRID.
Du kan vinde gods og ære,
hvis du taer mig – 
INGRID
You may win both wealth and honour
if you take me — 
INGRID.
Geld und Gut wird Dein und Ehre,
Bleibst Du treu! 
INGRID.
Pénzt, vagyont, nevet kinálok,
Csak maradj hív, légy enyém! 
INGRID
Hogyha elveszel, vagyon vár,
s megbecsülés. 
Ингрид
Женишься - так станешь снова
Богачом. 
英格丽德
(拦住他)
你要是丢弃了我,他们会把你绞死。 
PEER GYNT.
Har ej råd. 
PEER
Can’t afford. 
PEER GYNT.
Ich wär’ ein Tropf! 
PEER GYNT.
Kell az ebnek! 
PEER GYNT
Hagyjuk el! 
Пер Гюнт
Я не стремлюсь. 
培尔
随他们去。 
INGRID
(brister i gråd).
O, du lokked –! 
INGRID
[bursting into tears]
Oh, you lured me —! 
INGRID
(bricht in Tränen aus.)
Du betrogst mich –! 
INGRID.
Ebed voltam. 
INGRID
(sírva fakad)
Csábítottál-! 
Ингрид
(заливаясь слезами)
Соблазнил! 
英格丽德
你要是要了我的话,你就会名利双收。 
PEER GYNT.
Du var villig. 
PEER
You were willing. 
PEER GYNT.
Du warst willig. 
PEER GYNT.
Te akartad! 
PEER GYNT
És te hagytad. 
Пер Гюнт
Сама пошла ты. 
)啊,你勾引了我。 
INGRID.
Trøstløs var jeg! 
INGRID
I was desperate! 
INGRID.
Trostlos war ich! 
INGRID.
Haragomban. 
INGRID
Csüggedt voltam! 
Ингрид
Грусть брала. 
培尔
你是自愿上钩的。 
PEER GYNT.
Jeg var yr. 
PEER
Frantic I. 
PEER GYNT.
Ich war toll. 
PEER GYNT.
Én is csak úgy. 
PEER GYNT
Én dühödt. 
Пер Гюнт
А я был пьян. 
培尔
我办不到。 
INGRID
(truende).
Ja, men boden blir dig dyr! 
INGRID
[threatening]
Dearly shall you pay for this! 
INGRID
(drohend.)
Doch Du zahlst den Preis mir voll! 
INGRID.
(fenyegetve). Jaj neked!
Gazságod megfizeted! 
INGRID
(megfenyegeti) Ezt még megkeserülöd! 
Ингрид
(с угрозой)
Ты заплатишь за обман! 
英格丽德
(哭泣 
PEER GYNT.
Dyrest bod får kaldes billig. 
PEER
Dearest payment cheap I’ll reckon. 
PEER GYNT.
Hier ist jeder Preis noch billig. 
PEER GYNT.
Én szívesen szenvedek! 
PEER GYNT
Olcsón bűnhődöm miattad. 
Пер Гюнт
Понакладнее без платы. 
英格丽德
我走投无路—— 
INGRID.
Står du fast ved dit? 
INGRID
Is your purpose set? 
INGRID.
Also nicht? 
INGRID.
Nem kellek hát? 
INGRID
Áll szavad? 
Ингрид
Все продумано? 
培尔
我一时糊涂。 
PEER GYNT.
Som sten. 
PEER
Like flint. 
PEER GYNT.
Komm mir nicht nah! 
PEER GYNT.
Menj, ha mondom! 
PEER GYNT
Mint kő. Eredj. 
Пер Гюнт
Сполна. 
英格丽德
(威胁地)
你得付出重大代价。 
INGRID.
Godt; så se da, hvem som vinder!
(går nedover.) 
INGRID
Good! we’ll see, then, who’s the winner!
[Goes downwards.] 
INGRID.
Gut! Du spürst noch meine Kralle!
(Steigt hinab.) 
INGRID.
Jól van, jól! Majd lesz rád gondom!
(Lefelé megy.)  
INGRID
Jó; adsz még ezért nagy árat!
(Megindul lefelé.)  
Ингрид
Быть расчетливей пора бы...
(Спускается.) 
培尔
什么样的代价都不算重。 
PEER GYNT
(tier en stund; med et skriger han)
Djævlen stå i alt, som minder!
Djævlen stå i alle kvinder! 
PEER
[stands silent a moment, then cries:]
Devil take all recollections!
Devil take the tribe of women! 
PEER GYNT
(schweigt eine Weile; auf einmal schreit er:)
Daß die Pest auf all das falle!
Hol’ die Pest Euch Weiber alle! 
PEER GYNT.
(egy ideig hallgat, egyszerre fölkiált).
Hogy az ördög vinné őket,
Dögvész egye meg a nőket! 
PEER GYNT
(néhány pillanatig hallgat, aztán hirtelen felkiált)
Ó, hogy verje meg a bánat,
s minden nőjét a világnak! 
Пер Гюнт
(минуту помедлив, кричит ей вслед}
Позабыть не могут бабы,
Как они пред чертом слабы! 
英格丽德
你是拿定主意了? 
INGRID
(drejer hovedet og råber hånligt op).
Uden én! 
INGRID
[turning her head, and calling mockingly upwards:]
All but one! 
INGRID
(wendet den Kopf und ruft höhnisch herauf:)
Außereiner! 
INGRID.
(megfordul és gúnyosan fölkiált).
Csak egyet ne! 
INGRID
(hátrafordítja a fejét, s gúnyosan visszakiált)
Egy - kivétel! 
Ингрид
(обернувшись, глумливо кричит)
Есть одна! 
培尔
像磐石那么坚定。 
PEER GYNT.
Ja; uden én.
(de går hver sin vej.) 
PEER
Yes, all but one.
[They go their several ways.] 
PEER GYNT. Einer; ja.
(Ab, ein jedes seines Wegs.) 
PEER GYNT.
Csak ne őtet!
(El mindegyik a maga útján.) 
PEER GYNT
Egy; csak egy!
(Elmennek a maguk útján.) 
Пер Гюнт
Да, лишь одна!
Уходят в разные стороны. 
英格丽德
好吧,咱们看到底谁输谁赢。
(英格丽德朝山下走去。) 
(Ved et fjeldvand; det er blødt og myrlændt omkring. Et uvejr trækker op.)
(Åse, fortvivlet, råber og ser sig om til alle sider. Solvejg har ondt for at holde skridt med hende. Indflytterfolkene og Helga et stykke bagefter.) 
Scene Second
[Near a mountain tarn; the ground is soft and marshy round about. A storm is gathering.]
[ÅSE enters, calling and gazing around her despairingly, in every direction. SOLVEIG has difficulty in keeping up with her. SOLVEIG’S FATHER and MOTHER, with HELGA, are some way behind.] 
(BEI EINEM GEBIRGSSEE.)
(Der Boden ringsum ist weich und sumpfig. Ein Unwetter zieht auf. AASE, verzweifelt, ruft und sieht sich um nach allen Seiten. SOLVEJG hat Mühe, mit ihr Schritt zu halten. IHRE ELTERN und HELGA ein Stück dahinter.) 
Hegyi tó; a talaj mocsaras, süppedékes; vihar közeleg.
Aase kétségbeesve fürkész, kiabál minden irányba. Solvejg alig tud vele lépést tartani; Solvejg szülei és Helga valamivel hátrább.  
Hegyi tó környéke; körös-körül mocsaras és süppedékes a talaj. Zivatar közeledik.
Aase kétségbeesve kémlel és kiáltoz mindenfelé. Solvejg alig tud vele lépést tartani. Szülei és Helga kis távolságban követik.  
Горное озеро, кругом болота. Надвигается гроза.
Осе, в отчаянье крича,озирается по сторонам, Сольвейг едва за ней поспевает. Поодаль за ними идут переселенцы с Хельгой. 
培尔
(沉吟了一下)
让魔鬼把记忆都带走吧,让魔鬼把女人也都带走吧! 
ÅSE
(fægter med armene og river sig i håret).
Alting er imod mig med vredens vælde!
Himmel og vand og de stygge fjelde!
Himlen vælter skodde for at forvilde ham!
Det lumske vand vil ved livet skille ham!
Fjeldene vil slå ham med skred og rap; –
og så menneskene! De er ude på drab!
Nej-Gud om de skal! Jeg kan ikke miste ham!
O, den bytting; at fanden skulde friste ham!
(vender sig til Solvejg.)
Ja, er det ikke rent utænkeligt sligt? –
Han, som stødt foer med løgn og digt; –
han, som bare i munden var stærk;
han, som aldrig har prøvet et dugeligt værk; –
han –! En kunde både græde og le! –
O, vi holdt sammen i nød og ve.
Ja, for du skal vide, manden min drak,
foer bygden rundt med dårskab og snak,
ødte og trådte vor velstand under fod.
Og imens sad jeg og Vesle-Peer hjemme.
Vi vidste ikke bedre råd, end at glemme;
for det falder mig så svært at stå rigtig imod.
Det er så fælt at se skæbnen under øjne;
og så vil en jo gerne ryste sorgerne af sig,
og prøve som bedst at skyde tankerne fra sig.
Én bruger brændevin, en anden bruger løgne;
å, ja! så brugte vi eventyr
om prinser og trolde og alleslags dyr.
Om bruderov med. Men hvem kunde tænkt,
de fandens rægler skulde i ham hængt?
(forfærdet igen.)
Hu, for et skrig! Det er nøkken eller draugen!
Peer! Peer! – Deroppe på haugen –!
(løber op over en liden højde og ser over vandet. Indflytterfolkene kommer til.) 
ÅSE
[tossing about her arms, and tearing her hair]
All things are against me with wrathful might!
Heaven, and the waters, and the grisly mountains!
Fog-scuds from heaven roll down to bewilder him!
The treacherous waters are lurking to murder him!
The mountains would crush him with landslip and rift!—
And the people too! They’re out after his life!
God knows they shan’t have it! I can’t bear to lose him!
Oh, the oaf! to think that the fiend should tempt him!
[Turning to SOLVEIG.]
Now isn’t it clean unbelievable this?
He, that did nought but romance and tell lies;—
he, whose sole strength was the strength of his jaw;
he, that did never a stroke of true work;—
he —! Oh, a body could both cry and laugh!—
Oh, we clung closely in sorrow and need.
Ay, you must know that my husband, he drank,
loafed round the parish to roister and prate,
wasted and trampled our gear under foot.
And meanwhile at home there sat Peerkin and I—
the best we could do was to try to forget;
for ever I’ve found it so hard to bear up.
It’s a terrible thing to look fate in the eyes;
and of course one is glad to be quit of one’s cares,
and try all one can to keep thought far away.
Some take to brandy, and others to lies;
and we — why we took to fairy-tales
of princes and trolls and of all sorts of beasts;
and of bride-rapes as well. Ah, but who could have dreamt
that those devil’s yarns would have stuck in his head?
[In a fresh access of terror.]
Hu! What a scream! It’s the nixie or droug!
Peer! Peer!— Up there on that hillock —!
[She runs to the top of a little rise, and looks out over the tarn. SOLVEIG’S FATHER and MOTHER come up.] 
AASE
(ficht mit den Armen und rauft sich das Haar.)
Alles ist wider mich eifernd im Werk –
Himmel und Wasser und Wald und Berg!
Der Nebel möcht’ am liebsten ein Brett werden,
Der tückische Bergsee sein Totenbett werden,
Die Felswand ihn mit Steinschlag begraben!
Und gar die Menschen! Wenn die ihn erst haben!
Sie soll’n ihm nur an! Ich kann ihn nicht entbehren!
Mußt’ ihn der Teufel auch das just lehren!
(Wendet sich zu Solvejg.)
Ist es denn mög1ich! Das ist mein Sohn? –
Er, der nichts konnt’ als lügen und drohn,
Er, dessen Maul seine einzige Kraft, –
Er, der noch nie was Rechtes geschafft, –
Er –! Was soll man da? Weinen oder lachen?
O, wir zwei hatten was durchzumachen!
Denn wie Du wissen mußt, trank mein Mann,
Fuhr rings umher und gab Torheiten an;
’s Geld flog hinaus; mehr und mehr ging’s uns schlecht.
Derweil’ sind wir zwei denn daheim gesessen
Und haben gesucht, den Jammer zu vergessen;
Denn Widerstand leisten, das konnt’ ich nie recht.
Dem Schicksal ins Aug’ schaun, das ist kein Vergnügen;
Und man will doch auch mal seiner Sorgen bloß werden
Und die bösen Gedanken von Zeit zu Zeit loswerden.
Der eine braucht Branntwein, der andre braucht Lügen;
Na ja! Und so verfielen denn wir
Auf Prinzen und Trollspuk und allerhand Getier.
Auch Brautraub kam vor. Doch, frag’ ich, wer denkt,
Daß so was in solch einem Burschen festhängt.
(Wieder voll Furcht.)
Hu, was schrie dort! Ein Draug oder Zwerg!
Peer! – – Peer! – – Dort oben auf dem Berg –!
(Sie läuft eine kleine Anhöhe hinauf und sieht über den See hin. SOLVEJGS ELTERN mit HELGA kommen dazu.) 
AASE.
(haját tépi, karjaival hadonáz).
Hogy minden úgy ellenem esküvék!
Erdő, meg a hegy, meg a víz, meg az ég.
Köd kelt föl a hegybül, olyan sűrűvé lett,
Szegény fiam úgy a mocsárba betéved,
A szikla reá lezúdítja kövét,
S az ember! ah hogyha eléri szegényt! ...
Védd meg, te nagy Isten, fogadd kegyedbe
Megszállta az ördög, azért cselekedte.
(Solvejghez fordul).
Nem értem, észszel nem birom fölfogni!
Sohsem tudott mást, csak mindig hazudni,
A szájával mindenkit földre vert,
De igazában rosszat nem mivelt,
S ő tette ezt, ö tévedt így tilosba!
Keserves volt kettőnknek rég a sorsa.
Szegény uram ivott, izgága volt,
Bolondokat tett, mindig kóborolt,
A pénz elúszott, magja sem maradt,
S mi ültünk otthon csöndben azalatt.
Igyekeztünk feledni legalább,
Mert nem mertem férjemmel szembeszállni,
Nagyon jó voltam, gyönge, mint a báb,
S ki tud a végzetének ellenállni?
S azon voltunk otthon mi ketten együtt,
Hogy fájó gondjainkat elfeledjük.
Egyiken segít pálinka szeszi,
Másnál a hazugság is megteszi.
Hazudtunk hát, bűbájos szép meséket:
Királylány s árva házasságra lépett,
Menyasszonyrablás is esett... ki hitte,
Hogy a bolond mesék . . . Mi az a vízbe?
Ki ordít ott? egy törpe vagy manó?
Peer, Peer, fiam, ő az, Mindenható!
(Fölszalad egy kis magaslatra s a tavon végig néz; Solvejg szülei Helgával föllépnek.)  
AASE
(két karjával hadonász s a haját tépi)
Ma minden összeesküszik Aase ellen!
Az ég, a tó s a hatalmak fenn a fjellben!
A hegy ködöt ont, hogy Peert vezesse félre,
az alattomos tó lenn les az életére,
zuhanó kő várja, amerre jár; -
s az emberek! Meg is ölték volna már!
Csak rajta! Nem hagyom én, hogy eltapossák!
A fattyú! Az ördög állt bele, a gonoszság!
(Solvejg felé fordul.)
Ó, nem mind képtelen ez, te? Mondd: való?
Ő; a hazugság- s hírkoholó,
akinek csak a szájában van erő,
ez a jó munkát unó, heverő -
ez a -! Sírnom kell - s közben - nevetnem!
Láttunk bút-bajt eleget mi ketten!
Mert tudd meg, a férjem mindig ivott,
bolondot tett, s fecsegett, locsogott,
elverte a pénzt, vagyonunk eloszolt,
s mi ültünk: én s Peer, a gyerek, otthon,
felejtéssel fogtunk ki a bún s a gondon,
a sors ellen sok erőm sose volt.
Nem könnyű a sorsnak nézni szemébe,
próbálja az ember elűzni a búját,
s belefojtja a gondolatok szomorúbbját
ez a szeszbe, az hazudásba, mesébe.
Nekünk kaland kellett, meseszó,
királyfi, vadállat, furcsa manó.
Leányrablás. De ki tudta: a vad
fickó fejiben a mese megakad?
(Újra megretten.)
Hu! mi kiált? Mumus-e? Vizilány tán?
Peer, Peer! - Odafenn egy szikla hátán -!
(Felfut egy emelkedésre, s átnéz a tó felett.
Az új telepesek is odaérnek.)
 
Осе
(размахивая руками и хватаясь за волосы)
Против меня все нынче восстало,
Небо, и воды, и грозные скалы;
Сбивает гроза его с верной дороги,
Стали болота засасывать ноги,
Камней на него низвергается град,
А люди? Его прикончить хотят!
Но ты сохрани его, господи правый!
Поверь, что попутал сыночка лукавый!
(Оборачиваясь к Сольвейг.)
"Да как же попутал?" - задашь ты вопрос.
Он все небылицы нелепые нес,
Он лишь на словах во всем был мастак,
Он взяться за дело не мог никак.
Хоть смейся, хоть плачь, только вот он, ответ;
Немало мы в жизни изведали бед,
Открою тебе: мой покойный супруг
Всегда был пьянчуга из самых пьянчуг,
Болтался повсюду, спуская добро,
А мы, сидя дома, любили с малюткой
Забыться за сказкой какой или шуткой;
Судьбину нам вытерпеть было хитро.
И радости мало, что правду мы знали, -
Нам скинуть бы тяготы, что нависли,
Да разогнать недобрые мысли!
Известно: кто пьет, кто мечтает в печали.
И вместе со мной грезил, стало быть, он,
Что смел королевич и злобен дракон,
Что дев похищают. Пойми, отчего
Так все и сидит в голове у него.
(Снова вскрикивая в ужасе.)
Ох, леший какой, водяной, что ли, это?
Пер! Пер! Выходи! Он поблизости где-то.
(Взбегает на пригорок и глядит на озеро.)Подходят переселенцы. 
英格丽德
(回过头来,嘲弄地)
除了一个! 
ÅSE.
Ikke spor at se! 
ÅSE
Not a sign to be seen! 
AASE.
Nichts zu sehn auf dem ganzen Kamm! 
AASE.
Nincs nyoma sem. 
AASE
Ó, nincs sehol nyom! 
Осе
Должно быть, ошиблась. 
培尔
除了一个。
(他们各走各的路。) 
MANDEN
(stille).
Det er værst for ham. 
THE FATHER
[quietly]
It is worst for him! 
DER MANN
(nachdenklich.)
Schlimm für ihn. 
A FÉRFI.
(elgondolkozva).
Rá nézve annál rosszabb! 
A FÉRFI
(halkan)
Rossz neki, rossz bizony. 
Мужчина
(тихо)
Тем хуже ему. 
第二场(山湖畔,周围是沼泽地。一场暴风雨眼看就要来临。奥丝边叫嚷着,边四处张望。她忧心忡忡。走在后面的索尔薇格几乎跟不上她。后边相隔一段距离是索尔薇格的父母和海尔嘉。 
ÅSE
(grædende).
Ak, min Peer! Mit fortabte lam! 
ÅSE
[weeping]
Oh, my Peer! Oh, my own lost lamb! 
AASE
(weinend.)
Mein verloren Lamm! 
AASE.
Én elveszett báránykám! 
AASE
(sírva)
Jaj, Peer fiam, elveszett juhom! 
Осе
(плача)
Мой бедный козленочек канул во тьму! 
奥丝
(胡乱挥动着双臂,挠着自己的头发)
恶势力净跟我作对,一切都不顺利。这烟雾,这涧流,这该死的山!下雾是为了叫他什么也瞧不见,会让他走迷了路。这涧流是要骗他跌下去,会把他淹死。山裂开口子,要把他吞进去让他粉身碎骨。还有,这群人呢,他们都来抓他,要他的命!求求你呀,上帝,保佑他,可不能让他们把他给杀了。没他我活不成。混帐!魔鬼单单诱惑了他!
(转身对索尔薇格)
唉,姑娘,我简直不能相信真地发生了那样的事。他成天都在胡思乱想,编造谎言。他最大的本事就是夸张。他从来也没认真干过活儿。难道他——我简直哭笑不得!我们曾经一道发过愁,受过穷。你一定听说过我丈夫的坏名声:他怎样在这一带流浪,挥金如土,喝得烂醉,骂骂咧咧,而我和培尔就呆在家里。这些事我们只能尽量抛到脑后不去想它。我太软弱,没敢去制止他。一想到日后的命运真是吓人。那么只好拼命摆脱烦恼,尽量不去想那些事。有人借酒浇愁,也有人编造故事来寻开心。哦,我们呢,就编了关于王子、山妖和奇禽异兽的神话,也编过抢新娘的故事。可谁会料到他竟把这种故事记在脑里呢!
(又害起怕来)
哦,喊声多大呀!这准是山妖,要么是恶魔!培尔,你在那儿吗——在山顶上?
(奔到小丘上,远眺湖面。索尔薇格的父母也跟在她后面。) 
MANDEN
(nikker mildt).
Ja, rigtig. Fortabt. 
THE FATHER
[nods mildly]
You may well say lost. 
DER MANN
(nickt mild.)
Jawohl. Verloren. 
A FÉRFI.
(szelíden).
Bizonynyal, elveszett! 
A FÉRFI
(szelíden bólintva)
El. Elveszett. 
Мужчина
(кротко кивая)
Он канул во тьму. 
奥丝
什么也看不见! 
ÅSE.
Nej, snak ikke slig!
Han er så glup. Der er ingen ham lig. 
ÅSE
Oh no, don’t talk like that!
He is so clever. There’s no one like him. 
AASE.
Nein, red’ nicht so!
Er ist ein Kerl! Da wär’ mancher froh –! 
AASE.
Ne hidd, ne tartsd te őt olyan gonosznak! 
AASE
Ne beszélj így, és ne ints!
Derék legény a fiam, te! Párja nincs. 
Осе
Ты смеяться не смей!
На свете не сыщется парня славней. 
索尔薇格之父
(安详地)
那他就更糟了! 
MANDEN.
Du dårlige kvinde! 
THE FATHER
You foolish woman! 
DER MANN.
Du Törin! 
A FÉRFI.
Ó balga asszony, jaj neki, s neked! 
A FÉRFI
Te esztelen asszony! 
Мужчина
Безумная! 
奥丝
(哭起来)
啊,我的培尔!我可怜的迷路羔羊! 
ÅSE.
Å-ja, å-ja;
jeg er dårlig; men gutten er bra’! 
ÅSE
Oh ay; oh ay;
foolish I am, but the boy’s all right! 
AASE.
Mag ich Dir eine gelten!
Doch meinen Jungen, den lass’ ich nicht schelten. 
AASE.
Én, én vagyok rossz! A fiam ne bántsd! 
AASE
Az vagyok, no, az,
de Peerem jóravaló, s ez szentigaz. 
Осе
Пальцем ты в небо попал.
Я, может, безумна, да сын мой удал. 
索尔薇格之父
(轻轻点头)
你说得对,他迷了路。 
MANDEN
(altid dæmpet og med milde øjne).
Hans sind er forhærdet; hans sjæl er tabt. 
THE FATHER
[still softly and with mild eyes]
His heart is hardened, his soul is lost. 
DER MANN
(immer gedämpften Tones und mit milden Augen.)
Er ist verloren; sein Herz ward zu Stein. 
A FÉRFI.
(folyton szelid hangon).
A lelke már nem ér föltámadást! 
A FÉRFI
(mindig csendes hangon, szelíd szemmel)
A szíve kemény, a lelke veszve van. 
Мужчина
(по-прежнему тихо и мягко)
Погиб он, душа замутилась вконец. 
奥丝
不,不,你别那么说!他多么机伶啊。再也找不到一个像他那样的人! 
ÅSE
(angst).
Nej, nej da! Så hård er Vorherre knapt! 
ÅSE
[in terror]
No, no, he can’t be so hard, our Lord! 
AASE
(angstvoll.)
Nein doch! So hart wird der Herrgott nicht sein! 
AASE.
(aggodalommal).
A jó Isten oly gyakran megbocsátott. 
AASE
Nem! Az Úr nem büntet ily szigoruan! 
Осе
(в ужасе)
О нет, милосерден небесный отец! 
索尔薇格之父
你真是个糊涂女人! 
MANDEN.
Tror du han kan for sin syndegæld sukke? 
THE FATHER
Do you think he can sigh for his debt of sin? 
DER MANN.
Kann er vielleicht seine Sünden bestreiten? 
A FÉRFI.
S remélled még, hogy egykoron megáll — ott? 
A FÉRFI
S hiszed: megtér, ha a jóra ily erőtlen? 
Мужчина
Ему отмолить не дано прегрешений. 
奥丝
是的,是的,我知道!我也许糊涂,可我儿子好得很。 
ÅSE
(ivrig).
Nej, men han kan ride i luften på bukke! 
ÅSE
[eagerly]
No, but he can ride through the air on a buck, though! 
AASE
(eifrig.)
Nein, aber durch die Luft kann er reiten! 
AASE.
Azt nem, de ha légben lovagolni látod — 
AASE
(hevesen)
De tud lovagolni bakon, levegőben! 
Осе
(горячо)
Зато он летает верхом на олене! 
索尔薇格之父
(仍然安详、温和地)
他是个没心肝的人,他已经失掉了灵魂。 
KONEN.
Kors, er I gal? 
THE MOTHER
Christ, are you mad? 
DIE FRAU.
Seid Ihr verrückt? 
Az ASSZONY.
Mi az? mit mondasz? 
AZ ASSZONY
Bolond vagy-e? Ej! 
Женщина
О, господи! 
奥丝
(焦急地)
不,不!上帝会怜悯他的。 
MANDEN.
Hvad siger I, moer? 
THE FATHER
Why, what do you mean? 
DER MANN.
Was schwatzt Ihr da her? 
A FÉRFI.
Mit fecsegsz te? 
A FÉRFI
Anyó, miket beszélsz? 
Мужчина
Это одна болтовня! 
索尔薇格之父
他犯下的罪过严重极了。你认为他会后悔吗? 
ÅSE.
Ingen gerning er ham for stor.
I skal se, får han bare leve så længe – 
ÅSE
Never a deed is too great for him.
You shall see, if only he lives so long — 
AASE.
Nichts auf der Welt ist dem Jungen zu schwer.
Laß ihn nur erst seine Schalen ganz sprengen – 
AASE.
Nincs semmi, mi ő neki könnyű ne lenne.
Megjő még egykor fényben, vakítón. 
AASE
Nincs tett, ami Peeremnek nehéz.
Meglátjátok, mit tud a fiam, csak éljen!