You are here: BP HOME > MI > Vildanden (The Wild Duck) > fulltext
Vildanden (The Wild Duck)

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
    Click to Expand/Collapse Option Complete text
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
VILDANDEN 
DIE WILDENTE 
THE WILD DUCK 
野鸭  
PERSONERNE:
GROSSERER WERLE, værksejer o. s. v.
GREGERS WERLE, hans søn.
GAMLE EKDAL.
HJALMAR EKDAL, den gamles søn, fotograf.
GINA EKDAL, Hjalmars hustru.
HEDVIG, deres datter, 14 år.
FRU SØRBY, grossererens husbestyrerinde.
RELLING, læge.
MOLVIK, forhenværende teolog.
BOGHOLDER GRÅBERG.
PETTERSEN, grossererens tjener.
LEJETJENER JENSEN.
EN BLEGFED HERRE.
EN TYNDHÅRET HERRE.
EN NÆRSYNT HERRE.
SEX ANDRE HERRER, middagsgæster hos grossereren.
FLERE LEJETJENERE. 
PERSONEN
WERLE, Großkaufmann, Hüttenbesitzer usw.
GREGERS, sein Sohn
DER ALTE EKDAL
HJALMAR EKDAL, des Alten Sohn, Photograph
GINA, Hjalmars Frau
HEDWIG, ihre Tochter, 14 Jahr alt
FRAU SÖRBY, Haushälterin bei Werle
RELLING, Arzt
MOLVIG, gewesener Theologe
GRÅBERG, Buchhalter
PETTERSEN, Diener bei Werle
JENSEN, Lohndiener
EIN BELEIBTER HERR von bleicher Gesichtsfarbe
EIN HERR MIT EINER GLATZE
EIN KURZSICHTIGER HERR
SECHS ANDERE HERREN, Gäste Werles
MEHRERE LOHNDIENER1 
CHARACTERS
WERLE, a merchant, manufacturer, etc.
GREGERS WERLE, his son.
OLD EKDAL.
HIALMAR EKDAL, his son, a photographer.
GINA EKDAL, Hjalmar’s wife.
HEDVIG, their daughter, a girl of fourteen.
MRS. SORBY, Werle’s housekeeper.
RELLING, a doctor.
MOLVIK, student of theology.
GRABERG, Werle’s bookkeeper.
PETTERSEN, Werle’s servant.
JENSEN, a hired waiter.
A FLABBY GENTLEMAN.
A THIN-HAIRED GENTLEMAN.
A SHORT-SIGHTED GENTLEMAN.
SIX OTHER GENTLEMEN, guests at Werle’s dinner-party.
SEVERAL HIRED WAITERS.1 
人物表
威利,工商业家
格瑞格斯·威利,他的儿子
老艾克达尔
雅尔马·艾克达,他的儿子,照相馆老板
基纳·艾克达尔,雅尔马的妻子
海特维格,他们的女儿,十四岁
索比太太,威利的女管家
瑞凌,医生
莫尔维克,神学家
格罗勃格,威利的管账员
培特森,威利的用人
颜森,临时雇用的茶房
一位苍白臃肿的客人
一位秃顶的客人
一位眼睛近视的客人
另外六位男客,在威利家参加宴会的客人
几个临时雇用的茶房 
(Første akt foregår hos grosserer Werle, de fire følgende akter hos fotograf Ekdal.) 
Der erste Akt spielt in Werles Hause, die vier andern bei Hjalmar Ekdal. 
The first act passes in WERLE’S house, the remaining acts at HJALMAR EKDAL’S. 
第一幕在威利家,其余四幕都在雅尔马·艾克达尔家。 
FØRSTE AKT
(I grosserer Werles hus. Kostbart og bekvemt indrettet arbejdsværelse; bogskabe og stoppede møbler; skrivebord med papirer og protokoller midt på gulvet; tændte lamper med grønne skærme, således at værelset er dæmpet belyst. Åben fløjdør med fratrukne forhæng på bagvæggen. Indenfor ses en stor elegant stue, stærkt oplyst af lamper og armstager. Foran til højre i arbejdsværelset fører en liden tapetdør ind til kontorerne. Foran til venstre en kamin med glødende kul i, og længere tilbage en dobbeltdør til spisesalen.)
 
(Grossererens tjener, Pettersen, i livré, og lejetjener Jensen, i sort, sætter tilrette i arbejdsværelset. I den større stue går to-tre andre lejetjenere omkring, ordner og tænder flere lys. Inde fra spisesalen høres summende samtale og latter af mange stemmer; der bankes med kniven på et glas; stilhed indtræder; en skåltale holdes; bravoråb og så atter summende samtale.) 
ERSTER AKT
In Werles Haus.
Reich und bequem eingerichtetes Arbeitszimmer; Bücherschränke und Polstermöbel; Schreibtisch mit Dokumenten und Protokollen; mitten im Zimmer brennende Lampen mit grünen Schirmen, so daß ein gedämpftes Licht im Zimmer herrscht. Offene Flügeltür mit zurückgeschlagener Portiere an der Hinterwand. Durch diese Tür blickt man in ein großes, elegantes Zimmer, das durch Lampen und Armleuchter hell erleuchtet ist. Vorn rechts im Arbeitszimmer führt eine kleine Tapetentür in die Kontore. Vorn links ein Kamin, worin Kohlen glühen; weiter nach hinten eine Doppeltür, die in den Speisesaal führt.
 
PETTERSEN, in Livree, und JENSEN, im Frack machen im Arbeitszimmer Ordnung. In dem größeren Zimmer bewegen sich zwei, drei andere Lohndiener, räumen auf und machen noch mehr Licht. Aus dem Speisesaal tönt das Summen der Unterhaltung und vielstimmiges Lachen; man klopft mit einem Messer ans Glas; Ruhe tritt ein; ein Toast wird gehalten; Bravorufe, darauf wieder das Summen des Gesprächs. 
ACT FIRST
[At WERLE’S house. A richly and comfortably furnished study; bookcases and upholstered furniture; a writing-table, with papers and documents, in the centre of the room; lighted lamps with green shades, giving a subdued light. At the back, open folding-doors with curtains drawn back. Within is seen a large and handsome room, brilliantly lighted with lamps and branching candle-sticks. In front, on the right (in the study), a small baize door leads into WERLE’S Office. On the left, in front, a fireplace with a glowing coal fire, and farther back a double door leading into the dining-room.]
 
[WERLE’S servant, PETTERSEN, in livery, and JENSEN, the hired waiter, in black, are putting the study in order. In the large room, two or three other hired waiters are moving about, arranging things and lighting more candles. From the dining-room, the hum of conversation and laughter of many voices are heard; a glass is tapped with a knife; silence follows, and a toast is proposed; shouts of “Bravo!” and then again a buzz of conversation.] 
第 一 幕
(在威利家,一间又讲究又舒服的书房,摆着软垫弹簧家具和书橱。屋子当中有一张写字台,上头堆着纸张文件。几盏罩着绿罩的灯,射出柔和光线。屋子后方,一对敞开的折扇门,门帘向两边拉开。从门里望进去,可以看见一间漂亮大屋子,许多吊灯和分枝烛台把屋子照得辉煌明亮。前方右首在书房里有一扇呢布小门,通到威利的办公室。前方左首,有个壁炉,烧着通红的煤火。再靠后些,有一个通饭厅的双扇门。)
 
(威利的用人培特森穿着制服,临时雇用的茶房颜森穿着黑衣服,两人正在收拾书房。在后面那间大屋里,两三个临时雇用的茶房正在来回走动,布置屋子,再多点几支蜡烛。饭厅里传出一阵阵谈笑声音,过了会儿,听见有人用刀子敲敲酒杯,声音才安静下来。接着,有人提议敬酒,一阵欢呼鼓掌之后,又传出嗡嗡的谈话声音。) 
PETTERSEN
(tænder en lampe på kaminen og sætter skærm over).
Nej hør bare, De, Jensen; nu står gamlingen ved bordet og proppenerer en lang skål for fru Sørby. 
PETTERSEN
zündet eine Lampe auf dem Kamin an und setzt den Schirm darüber.
Sie, Jensen, hören Se man bloß mal; nu steht der Alte auf und red’t ’nen länglichen Tomast auf Frau Sörby. 
PETTERSEN.
[lights a lamp on the chimney-place and places a shade over it.]
Hark to them, Jensen! now the old man’s on his legs holding a long palaver about Mrs. Sorby. 
培特森
(把壁炉架上的一盏灯点着,罩上灯罩)
颜森,你听他们多热闹! 老头子正在站着讲话,唠唠叨叨地恭维索比太太。 
LEJETJENER JENSEN
(flytter en lænestol frem).
Er det kanske sandt, som folk siger, at der er noget imellem dem? 
JENSEN
schiebt einen Lehnstuhl vor.
Ist das vielleicht wahr, was die Leute sagen, daß mit die beiden was los is? 
JENSEN
[pushing forward an arm-chair.]
Is it true, what folks say, that they’re — very good friends, eh? 
颜 森
(把一只扶手椅推到前面)
人家说他们俩是--很好的朋友,不知道这话靠得住靠不住? 
PETTERSEN.
Fan’ véd. 
PETTERSEN.
Weiß der Deubel. 
PETTERSEN.
Lord knows. 
培特森
谁知道! 
JENSEN.
For han har nok vær’t en svær buk i sine dage. 
JENSEN.
Er soll ja in frühere Jahre ein doller Bengel gewesen sein. 
JENSEN.
I’ve heard tell as he’s been a lively customer in his day. 
颜 森
我听人说,他年轻时候是个风流活泼的家伙。 
PETTERSEN.
Kanske det. 
PETTERSEN.
Das’ woll möglich. 
PETTERSEN.
May be. 
培特森
也许是吧。 
JENSEN.
Det er jo for sønnen, at han holder dette her middagsselskabet, siger de. 
JENSEN.
Das Diner, das gibt er ja woll für seinen Sohn. 
JENSEN.
And he’s giving this spread in honour of his son, they say. 
颜 森
人家说,他今天请客是为他儿子。 
PETTERSEN.
Ja. Sønnen kom hjem igår. 
PETTERSEN.
Ja. Der Sohn ist seit gestern wieder da. 
PETTERSEN.
Yes. His son came home yesterday. 
培特森
不错。他儿子昨天回来的。 
JENSEN.
Aldrig vidste jeg før, at grosserer Werle havde nogen søn. 
JENSEN.
Ich hab’ gar nich mal gewußt, daß Herr Werle ’n Sohn hat. 
JENSEN.
This is the first time I ever heard as Mr. Werle had a son. 
颜 森
我还是头一回听说威利先生有儿子。 
PETTERSEN.
Jo da, han har en søn. Men han holder stødt og stadig til der oppe på Højdals-værket. Han har ikke været i byen i alle de år jeg har tjent her i huset. 
PETTERSEN.
Jawoll, – er hat ’n Sohn. Aber der kommt nie da oben vom Höjdalswerk weg. In die ganzen Jahre, wo ich hier diene, is er nie zu Haus’ gewesen. 
PETTERSEN.
Oh yes, he has a son, right enough. But he’s a fixture, as you might say, up at the Hoidal works. He’s never once come to town all the years I’ve been in service here. 
培特森
嗯,威利先生是有个儿子。不过他儿子老在赫义达工厂里待着不动窝儿,我在这儿当差这么些年了,他没进过一回城。 
EN LEJETJENER
(i døren til den anden stue).
De, Pettersen, her er en gammel fyr, som – 
EIN LOHNDIENER
in der Tür zum andern Zimmer.
Sie, Pettersen, da is so’n alter Kunde, der – 
A WAITER
[in the doorway of the other room.]
Pettersen, here’s an old fellow wanting — 
一个茶房
(在里屋门口)
培特森,这儿有个老头儿要-- 
PETTERSEN
(mumler).
Hvad fan’, kommer her nu nogen!
(Gamle Ekdal kommer tilsyne fra højre i stuen. Han er klædt i en luvslidt kavaj med høj krave; uldne vanter; i hånden en stok og en skindhue; under armen en pakke i kardusomslag. Rødbrun, smudsig paryk og en liden grå knebelsbart.) 
PETTERSEN
brummend.
Deubel noch mal, wer will denn jetzt hier ’rein?
Der ALTE EKDAL wird im Zimmer rechts sichtbar. Er trägt einen fadenscheinigen Radmantel mit hohem Kragen; wollene Fausthandschuhe; in der Hand hält er einen Stock und eine Pelzmütze; unter dem Arm ein Paket in Packpapier. Rotbraune, schmutzige Perücke und einen kleinen grauen Schnurrbart. 
PETTERSEN
[mutters.]
The devil — who’s this now?
[OLD EKDAL appears from the right, in the inner room. He is dressed in a threadbare overcoat with a high collar; he wears woollen mittens, and carries in his hand a stick and a fur cap. Under his arm, a brown paper parcel. Dirty red-brown wig and small grey moustache.] 
培特森
(嘟哝)
讨厌! 是谁?
(老艾克达尔从里屋右首出来。他身上穿着一件破旧高领大衣,手上戴着一双无指毛线手套,手里拿着手杖和皮帽子,胳臂底下夹着个棕色纸包。头上带着肮脏的棕红色假发,嘴上留着一撮灰白小胡子) 
PETTERSEN
(går imod ham).
Jøss’, – hvad vil De her inde? 
PETTERSEN
geht ihm entgegen.
Herrjeh! – Was wollen Sie denn hier? 
PETTERSEN
[goes towards him.]
Good Lord — what do you want here? 
培特森
(走过去)
天啊--你上这儿干什么? 
EKDAL
(i døren).
Må så nødvendigt ind på kontoret, Pettersen. 
EKDAL
in der Tür.
Muß dringend aufs Kontor, Pettersen. 
EKDAL
[in the doorway.]
Must get into the office, Pettersen. 
艾克达尔
(在门口)
培特森,我有事要上办公室。 
PETTERSEN.
Kantoret er stængt for en time siden, og – 
PETTERSEN.
Das Kontor ist schon ’ne Stunde zu, un – 
PETTERSEN.
The office was closed an hour ago, and — 
培特森
下班已经一个钟头了,并且-- 
EKDAL.
Hørte det i porten, far. Men Gråberg sidder der endnu. Vær snil, Pettersen, og lad mig få slippe ind den vejen. (peger mod tapetdøren.) Har gåt den vejen før. 
EKDAL.
Hab’s schon unten gehört, Freundchen! Aber Gråberg ist noch drin. Seien Sie nett, Pettersen, und lassen Sie mich durch die Tür da ’rein. Zeigt auf die Tapetentür. Bin schon mal den Weg gegangen. 
EKDAL.
So they told me at the front door. But Graberg’s in there still. Let me slip in this way, Pettersen; there’s a good fellow. [Points towards the baize door.] It’s not the first time I’ve come this way. 
艾克达尔
大门口的人跟我说过了。可是格罗勃格还在办公室。培特森,做个好事吧,让我从这儿溜进去。 (指着呢布小门) 我走这儿不是头一回了。 
PETTERSEN.
Ja, De får så gøre da. (åbner døren.) Men sans endelig på, at De kommer ud igen den rigtige vejen; for vi har fremmede. 
PETTERSEN.
Na, meinswegen! Öffnet ihm die Tür. Aber passen Sie ja auf, daß Sie auch den richtigen Weg wieder ’runter kommen. Wir haben Gäste. 
PETTERSEN.
Well, you may pass. [Opens the door.] But mind you go out again the proper way, for we’ve got company. 
培特森
好,让你过去。 (开门) 可是记着,出去时候不许抄近道,我们这儿有客,你知道。 
EKDAL.
Véd det nok, – hm! Tak, Pettersen-far! Gammel god ven. Tak. (mumler sagte.) Torsk!
(han går ind i kontoret; Pettersen lukker døren efter ham.) 
EKDAL.
Weiß schon – hm! Danke, Pettersenchen! Alter guter Freund. Danke schön. Brummt leise: Schafskopf!
Ab ins Kontor, Pettersen schließt die Tür hinter ihm. 
EKDAL.
I know, I know — h’m! Thanks, Pettersen, good old friend! Thanks! [Mutters softly.] Ass!
[He goes into the Office; PETTERSEN shuts the door after him.] 
艾克达尔
我知道,我知道——嗯! 谢谢你,培特森,老朋友! 谢谢! (低声嘟哝) 傻家伙!
(艾克达尔走进办公室,培特森随手关上门) 
JENSEN.
Hører han også til kantorfolkene? 
JENSEN.
Gehört der auch mit zu die Kontorleute? 
JENSEN.
Is he one of the office people? 
颜 森
那老头儿也是办公室职员吗? 
PETTERSEN.
Nej, han er bare en, som skriver udenom, når de har det nødig. Men han har såmænd vær’t en fin fyr i sin tid, gamle Ekdal. 
PETTERSEN.
Nee, das is man bloß so einer, der aus ’m Hause schreibt, wenn sie ’ne Aushilfe brauchen. Aber das war früher mal ’n verdammt feinen Kerl, der alte Ekdal. 
PETTERSEN.
No he’s only an outside hand that does odd jobs of copying. But he’s been a tip-topper in his day, has old Ekdal. 
培特森
不,不是职员,他只是个临时抄写稿件的人。可是艾克达尔这老头儿从前是个大阔佬。 
JENSEN.
Ja, han så ud som noget af hvert. 
JENSEN.
Ja, er sah auch aus nach so was. 
JENSEN.
You can see he’s been through a lot. 
颜 森
看上去他是个见过世面的人。 
PETTERSEN.
Ja da; han har vær’t løjtnant, kan De tænke. 
PETTERSEN.
Na ja! Der is doch auch Leutnant gewesen! 
PETTERSEN.
Yes; he was an army officer, you know. 
培特森
可不是吗! 你知道,他当过军官。 
JENSEN.
Å fan’, – har han vær’t løjtnant! 
JENSEN.
Deubel auch, – Leutnant! 
JENSEN.
You don’t say so? 
颜 森
真的吗? 
PETTERSEN.
Ja gu’ har han så. Men så slog han sig nok på skoghandel eller hvad det var. De siger, at han skal ha’ gjort grossereren et fælt stygt puds engang. For de to var sammen om Højdals-værket dengang, skønner De. Å, jeg kender godt gamle Ekdal, jeg. Vi drikker mangen god gang en bitter og en flaske bajersk sammen inde hos madam Eriksen. 
PETTERSEN.
Jawoll ja. Dann schmiß er sich auf ’n Holzhandel oder was Ähnliches. Sie sagen, er hat Werle mal düchtig ’reingelegt. Die beiden hatten nämlich damals das Höjdalswerk zusammen, verstehn Sie. O, den alten Ekdal, den kenn’ ich ’n bischen fein. Wir trinken so manchen Bittern und manche Buddel Bayrisch zusammen – bei Madam Eriksen. 
PETTERSEN.
No mistake about it. But then he went into the timber trade or something of the sort. They say he once played Mr. Werle a very nasty trick. They were partners in the Hoidal works at the time. Oh, I know old Ekdal well, I do. Many a nip of bitters and bottle of ale we two have drunk at Madam Eriksen’s. 
培特森
一点儿都不假。可是他后来改行了,搞的是贩运木料什么的买卖。人家说,他从前干过一桩很对不起威利先生的事儿。那时候他们俩是合伙经营赫义达工厂的老板。喔,我跟老艾克达尔熟得很。我们俩在埃吕森大娘酒铺里,苦酒淡酒的不知喝过多少回。 
JENSEN.
Han kan da ikke ha’ stort at spandere for, han. 
JENSEN.
Na, bei dem is es mit ’m Spendieren doch woll man bloß nur so so? 
JENSEN.
He don’t look as if held much to stand treat with. 
颜 森
看样子他不像有钱会酒账。 
PETTERSEN.
Jøss’, Jensen, De kan da vel skønne, at det er mig, som spanderer. For jeg synes, en skal være sjangtil imod bedre folk, som det er gåt så ilde med. 
PETTERSEN.
Herrjeh, Jensen, – Sie können sich doch woll denken, daß ich der Spendierer bin. Ich mein’ doch, man soll schangtil mit Leute sein, denen ’s mal besser gegangen is. 
PETTERSEN.
Why, bless you, Jensen, it’s me that stands treat. I always think there’s no harm in being a bit civil to folks that have seen better days. 
培特森
喔,颜森,那还用说,当然是我会账喽。我觉得,对待过过好日子的人客气点儿,总没什么坏处。 
JENSEN.
Har han spillet bankerot da? 
JENSEN.
Hat er denn Bankrott gemacht? 
JENSEN.
Did he go bankrupt then? 
颜 森
后来他破产了吗? 
PETTERSEN.
Nej, det var nok værre end som så. For han kom på fæstningen. 
PETTERSEN.
Nee, es war woll noch viel schlimmer. Er hat Festung gekriegt. 
PETTERSEN.
Worse than that. He went to prison. 
培特森
不止是破产,他还坐过监。 
JENSEN.
På fæstningen! 
JENSEN.
Festung! 
JENSEN.
To prison! 
颜 森
坐过监! 
PETTERSEN.
Eller kanske det var i bodsfængslet – (lytter.) Hys, nu går de fra bordet.
(Døren til spisesalen slås op af et par tjenere derinde fra. Fru Sørby, konverseret af et par herrer, kommer ud. Lidt efter følger hele bordselskabet, hvoriblandt grosserer Werle. Sidst kommer Hjalmar Ekdal og Gregers Werle.) 
PETTERSEN.
Kann auch Zuchthaus gewesen sein – horcht. – Pst, Sie stehen von Tisch auf.
Ein paar Diener öffnen die Tür des Speisesaals von innen. FRAU SÖRBY, im Gespräch mit einigen HERREN, tritt auf. Ihr folgt auf dem Fuße die ganze Tischgesellschaft. Darunter WERLE. Zuletzt kommen HJALMAR und GREGERS. 
PETTERSEN.
Or perhaps it was the Penitentiary. [Listens.] Sh! They’re leaving the table.
[The dining-room door is thrown open from within, by a couple of waiters. MRS. SORBY comes out conversing with two gentlemen. Gradually the whole company follows, amongst them WERLE. Last come HIALMAR EKDAL and GREGERS WERLE.] 
培特森
也许是进过悔过局。 (听) 嘘!他们散席了。
(两个茶房从里面把饭厅门拉开。索比太太跟两位男客一边说话一边走出来。接着,大家陆续都出来了,威利也在其中。雅尔马·艾克达尔和格瑞格斯·威利两人走在最后) 
FRU SØRBY
(i forbigående til tjeneren).
Pettersen, vil De la’ kaffeen servere inde i musiksalen. 
FRAU SÖRBY
im Vorübergehen zum Diener.
Pettersen, lassen Sie bitte den Kaffee im Musiksaal servieren. 
MRS. SORBY 
[in passing, to the servant.] Tell them to serve the coffee in the music-room, Pettersen. 
索比太太
(走过培特森身旁的时候吩咐他) 培特森,叫他们把咖啡放音乐室里。 
PETTERSEN.
Ja vel, fru Sørby.
(hun og de to herrer går ind i stuen og derfra ud til højre. Pettersen og lejetjener Jensen går ud samme vej.) 
PETTERSEN.
Sehr wohl, Frau Sörby.
Sie und die zwei Herren treten in das große Zimmer und von dort aus rechts ab. Pettersen und Jensen ab auf demselben Wege. 
PETTERSEN.
Very well, Madam.
[She goes with the two Gentlemen into the inner room, and thence out to the right. PETTERSEN and JENSEN go out the same way.] 
培特森
是,太太。
(她跟两位男客走进里屋,转向右首下。培特森和颜森也走同一方向下) 
EN BLEGFED HERRE
(til en tyndhåret).
Puh, – den dinér – det var et drøjt stykke arbejde! 
EIN BELEIBTER
zu einem Glatzkopf.
Puh, – dies Diner! – das war ein derbes Stück Arbeit! 
A FLABBY GENTLEMAN
[to a THIN-HAIRED GENTLEMAN.]
Whew! What a dinner! — It was no joke to do it justice! 
苍白臃肿的客人
(向秃顶客人)
嘿! 这桌酒席! 把它吃完可不是闹着玩儿的! 
DEN TYNDHÅREDE.
Å, med en smule god vilje kan en udrette ganske utroligt i tre timer. 
DER GLATZKOPF.
Ach, mit einem bißchen gutem Willen kann man in drei Stunden unglaublich viel leisten. 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
Oh, with a little good-will one can get through a lot in three hours. 
秃顶的客人
嗯,要是多卖点儿力气,三个钟头工夫肚子里可以装得下好些东西。 
DEN FEDE HERRE.
Ja, men bagefter, bagefter, min kære kammerherre! 
DER BELEIBTE.
Ja, aber nachher, nachher, mein lieber Kammerherr! 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Yes, but afterwards, afterwards, my dear Chamberlain! 
苍白臃肿的客人
话是不错,可是东西到了肚子里,哼,我的爵爷啊! 
EN TREDJE HERRE.
Jeg hører, mokkaen og maraschinoen skal kredentses i musiksalen. 
EIN DRITTER HERR.
Ich höre, der Mokka und der Maraschino werden im Musiksaal gereicht. 
A THIRD GENTLEMAN.
I hear the coffee and maraschino are to be served in the music-room. 
另一位客人
我听说,咖啡和樱桃酒都在音乐室喝。 
DEN FEDE HERRE.
Bravo! Så kanske fru Sørby spiller os et stykke. 
DER BELEIBTE.
Bravo! Dann spielt uns Frau Sörby vielleicht etwas vor. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Bravo! Then perhaps Mrs. Sorby will play us something. 
苍白臃肿的客人
好! 这么说,也许索比太太要给咱们表演个音乐节目了。 
DEN TYNDHÅREDE
(dæmpet).
Bare ikke fru Sørby snart blæser os et stykke, du. 
DER GLATZKOPF
mit gedämpfter Stimme.
Wenn Frau Sörby uns nur nicht bald etwas pfeift, Du. 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN
[in a low voice.]
I hope Mrs. Sorby mayn’t play us a tune we don’t like, one of these days! 
秃顶的客人
(低声)
我希望索比太太将来别表演咱们不爱听的节目! 
DEN FEDE HERRE.
Å nej såmænd; Berta slår ikke hånden af sine gamle venner.
(de ler og går ind i stuen.) 
DER BELEIBTE.
I Gott bewahre. Berta läßt ihre alten Freunde nicht sitzen.
Sie lachen und gehen ins Zimmer ab. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Oh no, not she! Bertha will never turn against her old friends.
[They laugh and pass into the inner room. ] 
苍白臃肿的客人
喔,她不会!柏塞决不会对不起她的老朋友们。
(他们一阵大笑,走进里屋) 
GROSSERER WERLE
(dæmpet og forstemt).
Jeg tror ikke nogen la’ mærke til det, Gregers. 
WERLE
leise und verstimmt.
Ich glaube, es hat niemand etwas bemerkt, Gregers. 
WERLE
[in a low voice, dejectedly.]
I don’t think anybody noticed it, Gregers. 
威 利
(无精打采,低声)
格瑞格斯,我想谁都没觉得。 
GREGERS
(ser på ham).
Hvilket? 
GREGERS
sieht ihn an.
Was? 
GREGERS
[looks at him.]
Noticed what? 
格瑞格斯
(瞧着父亲)
没觉得什么? 
WERLE.
La’ ikke du heller mærke til det? 
WERLE.
Hast Du es auch nicht bemerkt? 
WERLE.
Did you not notice it either? 
威 利
你也没觉得吗? 
GREGERS.
Hvad skulde jeg lægge mærke til? 
GREGERS.
Was sollte ich bemerkt haben? 
GREGERS.
What do you mean? 
格瑞格斯
爸爸,你说什么? 
WERLE.
Vi var tretten til bords. 
WERLE.
Wir waren dreizehn bei Tische. 
WERLE.
We were thirteen at table. 
威 利
你没觉得咱们刚才吃饭是十三个人。 
GREGERS.
Så? Var vi tretten? 
GREGERS.
So? Waren wir dreizehn? 
GREGERS.
Indeed? Were there thirteen of us? 
格瑞格斯
是吗?咱们是十三个人? 
WERLE
(med et blik mod Hjalmar Ekdal).
Vi er ellers altid vant til at være tolv. (til de øvrige.) Vær så artig, mine herrer!
(han og de tilbageblevne, undtagen Hjalmar og Gregers, går ud i baggrunden til højre.) 
WERLE
mit einem Blick auf Hjalmar Ekdal.
Wir sind sonst gewöhnlich nur zwölf. Zu den übrigen. Bitte, meine Herren!
Er und die Zurückgebliebenen, mit Ausnahme von Hjalmar und Gregers, gehen durch den Hintergrund rechts ab. 
WERLE
[glances towards HIALMAR EKDAL.]
Our usual party is twelve. [To the others.] This way, gentlemen!
[WERLE and the others, all except HIALMAR and GREGERS, go out by the back, to the right.] 
威 利
(向雅尔马瞟了一眼)
我们平常宴会是十二个人。 (招呼客人) 诸位先生,请走这边!
(威利陪着客人从后转向右下,这里只剩下雅尔马和格瑞格斯) 
HJALMAR
(som har hørt samtalen).
Du skulde ikke sendt mig den indbydelse, Gregers. 
HJALMAR,
der das Gespräch gehört hat.
Du hättest mich nicht einladen sollen, Gregers. 
HIALMAR
[who has overheard the conversation.]
You ought not to have invited me, Gregers. 
雅尔马
(已经听见他们父子的谈话)
格瑞格斯,今天你不该邀我来吃饭。 
GREGERS.
Hvad! Det heder jo, at selskabet skal være for mig. Og så skulde jeg ikke be’ min eneste og bedste ven – 
GREGERS.
Was! Es heißt ja doch, die Gesellschaft sollte mir zu Ehren sein. Und da hätte ich meinen einzigen und besten Freund nicht bitten sollen – 
GREGERS.
What! Not ask my best and only friend to a party supposed to be in my honour — ? 
格瑞格斯
什么话!我父亲算是为我请客,我怎么能不邀我唯一的好朋友? 
HJALMAR.
Men jeg tror ikke, din far liker det. Jeg kommer jo ellers aldrig her i huset. 
HJALMAR.
Aber ich glaube, es ist Deinem Vater nicht recht. Ich komme ja sonst nie hier ins Haus. 
HIALMAR.
But I don’t think your father likes it. You see I am quite outside his circle. 
雅尔马
可是我看你父亲不大愿意。你要知道,我一向跟他完全不来往。 
GREGERS.
Nej, det hører jeg. Men jeg måtte da se dig og tale med dig; for jeg rejser visst snart igen. – Ja, vi to gamle skolekammerater, vi er rigtignok kommet langt bort ifra hinanden, du; vi har nu ikke set hinanden på sexten-sytten år. 
GREGERS.
Ja, das höre ich. Aber ich mußte Dich doch sehen und sprechen; denn ich reise ja doch bald wieder ab. – Ja, Du, – wir zwei alten Schulkameraden – wir sind allerdings recht sehr auseinander gekommen. Wir haben uns an die sechzehn, siebzehn Jahre nicht gesehen! 
GREGERS.
So I hear. But I wanted to see you and have a talk with you, and I certainly shan’t be staying long. — Ah, we two old schoolfellows have drifted far apart from each other. It must be sixteen or seventeen years since we met. 
格瑞格斯
我也听说过。可是我想见见你,跟你谈谈话,并且我也一定住不长。嗳,咱们两个老同学这些年太疏远了。咱们有十六七年没见面了。 
HJALMAR.
Er det så længe siden? 
HJALMAR.
Ist das schon so lange her? 
HIALMAR.
Is it so long? 
雅尔马
有那么些年了吗? 
GREGERS.
Ja, det er det rigtignok. Nå, hvorledes har du det så? Du ser godt ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær. 
GREGERS.
Allerdings. Na, wie geht es Dir denn? Du siehst gut aus. Du bist sehr stark geworden. 
GREGERS.
It is indeed. Well, how goes it with you? You look well. You have put on flesh, and grown almost stout. 
格瑞格斯
怎么没有。你过得怎么样?看样子你挺不错。人也胖了,个子也差不多长结实了。 
HJALMAR.
Hm, svær kan man vel ikke kalde det; men jeg ser rimeligvis noget mandigere ud end dengang. 
HJALMAR.
Hm, stark kann man das wohl nicht nennen. Aber natürlich sehe ich männlicher aus als dazumal. 
HIALMAR.
Well, “stout” is scarcely the word; but I daresay I look a little more of a man than I used to. 
雅尔马
“结实”倒说不上,可是我比从前精神点儿了。 
GREGERS.
Ja, det gør du; dit ydre har ikke lidt noget. 
GREGERS.
In der Tat. Dein Äußeres hat nicht gelitten. 
GREGERS.
Yes, you do; your outer man is in first-rate condition. 
格瑞格斯
这话不假。你的外表真是好极了。 
HJALMAR
(i dystrere tone).
Men det indre, du! Der kan du tro, det ser anderledes ud! Du véd jo, hvor forfærdelig alting er styrtet sammen for mig og mit siden vi to sås. 
HJALMAR
in düsterem Ton.
Aber, Du, das Innere! Das sieht anders aus, kannst Du glauben! Du weißt doch, wie schrecklich es mit mir und den Meinen bergab gegangen ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. 
HIALMAR
[in a tone of gloom.]
Ah, but the inner man! That is a very different matter, I can tell you! Of course you know of the terrible catastrophe that has befallen me and mine since last we met. 
雅尔马
(声调凄惨)
嗳,心里可就难说了!不瞒你说,我心里满不是那么回事儿!你一定听说过,咱们分手之后我们家遭的那场大祸。 
GREGERS
(sagtere).
Hvorledes går det din far nu? 
GREGERS
leiser.
Wie geht es denn Deinem Vater jetzt? 
GREGERS
[more softly.]
How are things going with your father now? 
格瑞格斯
(声音低了些)
现在你父亲日子过得怎么样? 
HJALMAR.
Kære, lad os ikke tale om det. Min stakkers ulykkelige far lever naturligvis hjemme hos mig. Han har jo ingen anden i hele verden at holde sig til. Men dette her er så knusende tungt for mig at tale om, ser du. – Sig mig heller, hvorledes du har havt det der oppe på værket. 
HJALMAR
scheu.
Mein Lieber, darüber wollen wir lieber nicht reden. Mein armer, unglücklicher Vater lebt natürlich bei mir. Er hat ja auf der weiten Welt keine andere Zufluchtsstätte. Aber, siehst Du, über diese Geschichte zu reden, das fällt mir grauenhaft schwer. – Sag’ mir lieber, wie ist es Dir da oben auf dem Werk gegangen. 
HIALMAR.
Don’t let us talk of it, old fellow. Of course my poor unhappy father lives with me. He hasn’t another soul in the world to care for him. But you can understand that this is a miserable subject for me. — Tell me, rather, how you have been getting on up at the works. 
雅尔马
别提那个了,老朋友。我那苦命爸爸当然跟我在一块儿过日子。除了我,还有谁照顾他。你可以想得到,一提起这件事,我心里就难受。别提了,倒不如你给我说说你在厂里的情形吧。 
GREGERS.
Dejlig ensomt har jeg havt det, – havt god anledning til at gruble over mangt og meget. – Kom her; lad os gøre os det hyggeligt.
(han sætter sig i en lænestol ved kaminen og nøder Hjalmar ned i en anden ved siden af.) 
GREGERS.
Himmlisch einsam habe ich gelebt, – hatte viel Muße, über dies und das nachzudenken. – Komm her, wir wollen es uns bequem machen.
Er setzt sich in einen Lehnstuhl am Kamin und nötigt Hjalmar in einen daneben stehenden. 
GREGERS.
I have had a delightfully lonely time of it — plenty of leisure to think and think about things. Come over here; we may as well make ourselves comfortable.
[He seats himself in an arm-chair by the fire and draws HIALMAR down into another alongside of it.] 
格瑞格斯
我在厂里很清闲自在——有的是工夫想长想短的。过来,咱们坐舒服点儿。
(他自己在壁炉旁边一张扶手椅里坐下,把雅尔马按在并排的另一张扶手椅里) 
HJALMAR
(blødt).
Du skal dog ha’ tak alligevel, Gregers, at du bad mig til din fars bord; for nu skønner jeg da, at du ikke længer har noget imod mig. 
HJALMAR
weich.
Trotz alledem sage ich Dir Dank dafür, Gregers, daß Du mich an Deines Vaters Tisch geladen hast; denn nun weiß ich doch, daß Du nichts mehr gegen mich hast. 
HIALMAR
[sentimentally.]
After all, Gregers, I thank you for inviting me to your father’s table; for I take it as a sign that you have got over your feeling against me. 
雅尔马
(感慨)
格瑞格斯,不管怎么样,我很感激你今天邀我来吃饭,因为我觉得这是表明你对我的仇恨已经一笔勾销了。 
GREGERS
(forundret).
Hvor kunde du falde på, at jeg skulde ha’ noget imod dig? 
GREGERS
verwundert.
Wie kommst Du auf den Gedanken, ich könnte etwas gegen Dich haben? 
GREGERS
[surprised.]
How could you imagine I had any feeling against you? 
格瑞格斯
(诧异)
这话从哪儿说起?我怎么会对你有仇恨? 
HJALMAR.
I de første årene havde du det dog. 
HJALMAR.
In den ersten Jahren war es doch der Fall. 
HIALMAR.
You had at first, you know. 
雅尔马
最初你当然有。 
GREGERS.
Hvilke første år? 
GREGERS.
In welchen ersten Jahren? 
GREGERS.
How at first? 
格瑞格斯
什么叫最初? 
HJALMAR.
Efter at den store ulykke var sket. Og det var jo så naturligt, at du havde. Det var jo på et hængende hår, at din far selv var ble’t trukket med ind i disse her – å, disse her skrækkelige historierne! 
HJALMAR.
Nachdem das große Unglück geschehen war. Und es war ja auch nur zu natürlich. Es hing ja doch nur an einem Haar, und Dein Vater wäre mit in diese – o, diese schrecklichen Geschichten hineingezogen worden! 
HIALMAR.
After the great misfortune. It was natural enough that you should. Your father was within an ace of being drawn into that — well, that terrible business. 
雅尔马
就是那桩倒霉事儿刚发生的时候。那时候也难怪你恨我。那场--那场大祸差点儿没把你父亲拖累在里头。 
GREGERS.
Og derfor skulde jeg ha’ noget imod dig? Hvem har bildt dig det ind? 
GREGERS.
Und deshalb sollte ich etwas gegen Dich haben? Wer hat Dir das eingeredet? 
GREGERS.
Why should that give me any feeling against you? Who can have put that into your head? 
格瑞格斯
我又何必为那件事恨你?这个想法是谁给你提的? 
HJALMAR.
Jeg véd, du havde det, Gregers; for det er din far selv, som har sagt mig det. 
HJALMAR.
Ich weiß, Du hattest etwas gegen mich, Gregers; denn Dein Vater selbst hat es mir gesagt. 
HIALMAR.
I know it did, Gregers; your father told me so himself. 
雅尔马
格瑞格斯,我知道你恨过我,这是你父亲亲口告诉我的。 
GREGERS
(studser).
Far! Ja så. Hm. – Var det derfor, at du aldrig siden lod mig høre fra dig, – ikke med et eneste ord. 
GREGERS
stutzt.
Mein Vater! Ja so. Hm. – Und nur deshalb hast Du nie wieder etwas von Dir hören lassen – kein Sterbenswörtchen? 
GREGERS
[starts.]
My father! Oh indeed. H’m. — Was that why you never let me hear from you? — not a single word. 
格瑞格斯
(吃惊)
我父亲!哦,是了。嗯。是不是因此你就不跟我通信了?一个字都不写了? 
HJALMAR.
Ja. 
HJALMAR.
Ja. 
HIALMAR.
Yes. 
雅尔马
是的。 
GREGERS.
Ikke en gang i den tid du gik hen og blev fotograf? 
GREGERS.
Nicht einmal zu der Zeit, als Du Photograph wurdest? 
GREGERS.
Not even when you made up your mind to become a photographer? 
格瑞格斯
甚至后来你决定开照相馆的时候还是不给我写信? 
HJALMAR.
Din far sa’, det var ikke værdt jeg skrev til dig om nogen som helst ting. 
HJALMAR.
Dein Vater sagte, es lohne sich der Mühe nicht, Dir über dies und anderes zu schreiben. 
HIALMAR.
Your father said I had better not write to you at all, about anything. 
雅尔马
你父亲说,我最好别给你写信,什么事都不必告诉你。 
GREGERS
(ser hen for sig).
Nej, nej, kanske han kunde ha’ ret i det. – Men sig mig nu, Hjalmar, – finder du dig nu nogenlunde tilfreds i din stilling? 
GREGERS
sieht vor sich hin.
Nein, nein – kann sein, daß er darin recht hatte. Aber sag’ mir jetzt, Hjalmar, – befriedigt Dich Deine Stellung einigermaßen? 
GREGERS
[looking straight before him.]
Well well, perhaps he was right. — But tell me now, Hialmar: are you pretty well satisfied with your present position? 
格瑞格斯
(瞪着眼睛发愣)
唔,唔,也许我父亲的说法是对的。可是,雅尔马,现在你可以告诉我了:你对于目前的处境是不是很满意? 
HJALMAR
(sukker let).
Å jo såmænd gør jeg så; kan egentlig ikke sige andet. I førstningen kan du jo vide, at det var ligesom lidt underligt for mig. Det var jo så rent forandrede forholde, jeg kom ind i. Men alt det andet var jo også så rent forandret. Den store ruinerende ulykke med far, – skammen og skændselen, Gregers – 
HJALMAR
seufzt leicht.
Ach ja, weshalb nicht; kann eigentlich nicht klagen. Im Anfang kam es mir freilich ein bißchen seltsam vor, weißt Du. Ich kam ja in so ganz andere Verhältnisse. Aber mein ganzes anderes Leben war ja auch so völlig verändert. Der große unglückselige Ruin meines Vaters, – die Schande und der Skandal, Gregers – 
HIALMAR
[with a little sigh.]
Oh yes, I am; I have really no cause to complain. At first, as you may guess, I felt it a little strange. It was such a totally new state of things for me. But of course my whole circumstances were totally changed. Father’s utter, irretrievable ruin, — the shame and disgrace of it, Gregers 
雅尔马
(轻轻叹口气)
喔,我很满意;我实在没有什么可以抱怨的事情。起头时候,这是你可以想得到的,我觉得有点儿不习惯。一切事情完全是新样子。不用说,我的境遇也完全改变了。我父亲的事业是一败涂地了--那份儿丢脸,那份儿受气,嗳,格瑞格斯! 
GREGERS
(rystet).
Ja vel, ja. Ja vel. 
GREGERS
bewegt.
Jawohl, ja. Jawohl. 
GREGERS
[affected.]
Yes, yes; I understand. 
格瑞格斯
(替他难受)
是,是,我知道。 
HJALMAR.
Jeg kunde jo ikke tænke på at bli’ ved med studeringerne; der var ikke en skilling tilovers; tvert imod; snarere gæld; mest til din far, tror jeg – 
HJALMAR.
Meine Studien fortzusetzen, daran konnte ich doch nicht denken. Kein Pfennig war übrig geblieben; im Gegenteil, eher noch Schulden, – zumal bei Deinem Vater, glaube ich – 
HIALMAR.
I couldn’t think of remaining at college; there wasn’t a shilling to spare; on the contrary, there were debts — mainly to your father I believe — 
雅尔马
我没法儿再在大学念下去了。家里一个钱都拿不出来,不但没有钱,还欠了好些债--我记得主要是欠你父亲的债。 
GREGERS.
Hm – 
GREGERS.
Hm – 
GREGERS.
H’m — - 
格瑞格斯
唔-- 
HJALMAR.
Nå, så syntes jeg det var bedst – sådan med et ryk, ser du – at komme ud af alle gamle forhold og forbindelser. Det var især din far, som råded mig til det; og da han tog sig så hjælpsomt af mig – 
HJALMAR.
Na, also da hielt ich es für das beste, – so mit einem Ruck, siehst Du, – mich aus allen alten Verhältnissen und Verbindungen herauszureißen. Ganz besonders Dein Vater riet mir dazu; und da er sich meiner so hilfreich annahm – 
HIALMAR.
In short, I thought it best to break, once for all, with my old surroundings and associations. It was your father that specially urged me to it; and since he interested himself so much in me 
雅尔马
干脆一句话,那时候我觉得最好的办法是跟我的旧环境、旧关系一刀两断。你父亲格外怂恿我走这条路。既然他对我那么关心-- 
GREGERS.
Gjorde far? 
GREGERS.
Hat mein Vater das getan? 
GREGERS.
My father did? 
格瑞格斯
我父亲对你关心? 
HJALMAR.
Ja, du véd da vel det? Hvor skulde jeg ta’ penge fra til at lære fotograferingen og til at indrette et atelier og etablere mig? Det koster, det, kan du tro. 
HJALMAR.
Ja; das weißt Du ja doch? Wo hätte ich denn das Geld hernehmen sollen, um das Photographieren zu erlernen, mir ein Atelier einzurichten und mich zu etablieren. Du, das kostet was! 
HIALMAR.
Yes, you surely knew that, didn’t you? Where do you suppose I found the money to learn photography, and to furnish a studio and make a start? All that costs a pretty penny, I can tell you. 
雅尔马
他非常关心,难道你不知道?你猜我学照相和开照相馆的费用是哪儿来的?告诉你说,那些事儿很得花几个钱。 
GREGERS.
Og alt det har far kostet? 
GREGERS.
Und die Kosten für das alles hat mein Vater getragen? 
GREGERS.
And my father provided the money? 
格瑞格斯
那些费用都是我父亲拿出来的? 
HJALMAR.
Ja, kære, véd du ikke det? Jeg forstod ham så, at han havde skrevet det til dig. 
HJALMAR.
Ja, mein Lieber, das weißt Du nicht? Ich verstand ihn so, als hätte er es Dir geschrieben. 
HIALMAR.
Yes, my dear fellow, didn’t you know? I understood him to say he had written to you about it. 
雅尔马
可不是吗,老朋友,你还不知道?我听他说,那些事他都写信告诉过你。 
GREGERS.
Ikke et ord om at det var ham. Han må ha’ glemt det. Vi har aldrig vekslet andet end forretningsbreve. Så det var altså far –! 
GREGERS.
Kein Wort, daß er es war. Er muß es vergessen haben. Wir haben immer nur Geschäftsbriefe gewechselt. So, also mein Vater hat –! 
GREGERS.
Not a word about his part in the business. He must have forgotten it. Our correspondence has always been purely a business one. So it was my father that — ! 
格瑞格斯
帮你开照相馆的事他一字没提过。他一定是忘了。我们父子通信一向只谈业务。这么说,是我父亲--? 
HJALMAR.
Ja, det var det rigtignok. Han har aldrig villet, at folk skulde få vide det; men ham var det. Og ham var det jo også, som satte mig istand til at gifte mig. Eller kanske – véd du ikke det heller? 
HJALMAR.
Ja freilich. Er hat nur nicht gewollt, daß die Leute etwas davon erführen; aber er ist es gewesen. Und er war es auch, der mir das Heiraten ermöglichte. Oder – weißt Du am Ende auch das nicht? 
HIALMAR.
Yes, certainly. He didn’t wish it to be generally known; but he it was. And of course it was he, too, that put me in a position to marry. Don’t you — don’t you know about that either? 
雅尔马
一点都不错。他不愿意别人知道,其实是他一手帮忙。不用说,帮我结婚的也是他。难道你--难道你连这件事也不知道? 
GREGERS.
Nej, det vidste jeg rigtignok ikke. – (ryster ham i armen.) Men, kære Hjalmar, jeg kan ikke sige dig, hvor alt dette her glæder mig – og nager mig. Jeg har kanske dog gjort far uret alligevel – i enkelte stykker. Ja, for dette her viser jo hjertelag, ser du. Det er ligesom et slags samvittighed – 
GREGERS.
Nein, das wußte ich freilich nicht. – Packt ihn bewegt am Arm. Aber, mein lieber Hjalmar, ich kann Dir nicht sagen, wie das alles mich freut – und mich quält. Vielleicht habe ich meinem Vater doch unrecht getan – in manchen Stücken. Denn, siehst Du, diese Regung ist ja doch ein Zeichen von Gemüt –. Es ist wie eine Art Gewissen – 
GREGERS.
No, I haven’t heard a word of it. [Shakes him by the arm.] But, my dear Hialmar, I can’t tell you what pleasure all this gives me — pleasure, and self-reproach. I have perhaps done my father injustice after all — in some things. This proves that he has a heart. It shows a sort of compunction — 
格瑞格斯
我不知道,一个字都没听说过。 (推推雅尔马的胳臂) 可是,亲爱的雅尔马,我没法形容这件事怎么使我又高兴又惭愧。也许,在有些事上头,倒是我错怪了父亲。这件事证明他还有心肝,证明他良心上的责备-- 
HJALMAR.
Samvittighed –? 
HJALMAR.
Gewissen? 
HIALMAR.
Compunction — ? 
雅尔马
良心上的责备? 
GREGERS.
Ja, ja, eller hvad du vil kalde det da. Nej, jeg har ikke ord for, hvor glad jeg er ved at høre dette om far. – Ja, du er gift, du, Hjalmar. Det er længere end jeg nogensinde bringer det til. Nå, jeg håber da, du finder dig lykkelig som gift mand? 
GREGERS.
Jawohl, oder wie Du es sonst nennen willst. Nein, ich finde gar keine Worte für meine Freude, so etwas von Vater zu hören. – Also, Du bist verheiratet, Hjalmar. So weit werde ich es nie bringen. Na, ich hoffe doch, Du fühlst Dich als Ehemann glücklich? 
GREGERS.
Yes, yes — whatever you like to call it. Oh, I can’t tell you how glad I am to hear this of father. — So you are a married man, Hialmar! That is further than I shall ever get. Well, I hope you are happy in your married life? 
格瑞格斯
嗯,嗯,不论怎么说都行。喔,我听见父亲做这件事,心里真是说不出的高兴。这么说,你是个有老婆的人了,雅尔马!我可永远不会有那么一天。结了婚你一定很快活吧? 
HJALMAR.
Ja, rigtig gør jeg det. Hun er så flink og så bra’ en kone, som nogen mand kan forlange. Og hun er aldeles ikke uden al dannelse. 
HJALMAR.
O, natürlich. Sie ist eine so tüchtige und brave Frau, wie ein Mann sie sich nur wünschen kann. Und außerdem ist sie nicht ganz ohne Bildung. 
HIALMAR.
Yes, thoroughly happy. She is as good and capable a wife as any man could wish for. And she is by no means without culture. 
雅尔马
非常快活。我老婆又贤惠,又能干。并且她也不是没有文化。 
GREGERS
(lidt forundret).
Nej, det er hun da vel ikke. 
GREGERS
ein wenig erstaunt.
Nein, – das kann sie wohl auch nicht sein. 
GREGERS
[rather surprised.]
No, of course not. 
格瑞格斯
(有点诧异)
当然。 
HJALMAR.
Nej, livet opdrager, ser du. Den daglige omgang med mig –; og så kommer der jo jævnlig et par begavede mennesker til os. Jeg forsikkrer dig, du vilde ikke kende Gina igen. 
HJALMAR.
Das Leben, sieh mal, erzieht. Der tägliche Umgang mit mir –; und dann kommen doch auch häufig ein paar begabte Menschen zu uns. Ich versichere Dir, Du würdest Gina nicht wiedererkennen. 
HIALMAR.
You see, life is itself an education. Her daily intercourse with me — And then we know one or two rather remarkable men, who come a good deal about us. I assure you, you would hardly know Gina again. 
雅尔马
你看,生活本身就是一种教育。她每天跟我的接触--。并且我们还认识了一两个了不起的人,他们常上我们那儿去。我告诉你,你再看见基纳的时候恐怕不大认识她了。 
GREGERS.
Gina? 
GREGERS.
Gina? 
GREGERS.
Gina? 
格瑞格斯
基纳? 
HJALMAR.
Ja, kære, husker du ikke, at hun hed Gina? 
HJALMAR.
Ja, mein Lieber, hast Du denn vergessen, daß sie Gina hieß? 
HIALMAR.
Yes; had you forgotten that her name was Gina? 
雅尔马
正是她,难道你把她的名字忘了? 
GREGERS.
Hvem hed Gina? Jeg véd jo aldeles ikke – 
GREGERS.
Wer hieß Gina? Ich weiß ja gar nicht – 
GREGERS.
Whose name? I haven’t the slightest idea — 
格瑞格斯
谁的名字?我连一点儿影子都没有-- 
HJALMAR.
Men husker du da ikke, at hun konditionerte her i huset en tid? 
HJALMAR.
Aber hast Du denn vergessen, daß sie eine Zeit lang bei Euch in Stellung war? 
HIALMAR.
Don’t you remember that she used to be in service here? 
雅尔马
你不记得她从前在你们这儿干过活吗? 
GREGERS
(ser på ham).
Er det Gina Hansen –? 
GREGERS
sieht ihn an.
Ist es Gina Hansen –? 
GREGERS
[looks at him.]
Is it Gina Hansen — ? 
格瑞格斯
(眼睛盯着他)
你说的是不是基纳·汉森? 
HJALMAR.
Ja, naturligvis er det Gina Hansen. 
HJALMAR.
Ja, natürlich ist es Gina Hansen. 
HIALMAR.
Yes, of course it is Gina Hansen. 
雅尔马
当然是基纳·汉森。 
GREGERS.
– som styred huset for os det sidste år mor lå syg? 
GREGERS.
– die uns den Haushalt führte im letzten Jahr, wo Mutter krank war? 
GREGERS.
— -who kept house for us during the last year of my mother’s illness? 
格瑞格斯
就是我母亲害病的最后一年给我们管家的那个基纳? 
HJALMAR.
Ja visst er det så. Men, kære ven, jeg véd da bestemt, at din far skrev dig til, at jeg havde giftet mig. 
HJALMAR.
Ja, gewiß. Aber, lieber Freund, ich weiß doch ganz bestimmt, daß Dein Vater Dir über meine Verheiratung geschrieben hat. 
HIALMAR.
Yes, exactly. But, my dear friend, I’m quite sure your father told you that I was married. 
雅尔马
对,一点儿都不错。老朋友,我想你父亲一定告诉过你,我已经结了婚。 
GREGERS
(som har rejst sig).
Ja, det gjorde han rigtignok; men ikke at – (går om på gulvet.) Jo, bi lidt; – kanske dog alligevel – når jeg tænker mig om. Men far skriver altid så kort til mig. (sætter sig halvt på stolarmen.) Hør, sig mig, du, Hjalmar –; dette her er morsomt –; hvorledes gik det til, at du blev kendt med Gina – med din hustru? 
GREGERS,
der aufgestanden ist.
Ja, das hat er freilich getan; aber nicht, daß – Geht im Zimmer auf und ab. Aber wart’ mal; – vielleicht doch – wenn ich mich recht besinne. Aber Vater schreibt mir immer so kurz. Setzt sich halb auf die Armlehne. Du, Hjalmar, sag’ mir mal –; die Sache ist komisch –; wie ist das zugegangen, daß Du mit Gina – mit Deiner Frau bekannt wurdest? 
GREGERS
[who has risen.]
Oh yes, he mentioned it; but not that — [Walking about the room.] Stay — perhaps he did — now that I think of it. My father always writes such short letters. [Half seats himself on the arm of the chair.] Now, tell me, Hialmar — this is interesting — how did you come to know Gina — your wife? 
格瑞格斯
(已经站起来了)
哦,不错,他说过,可是没提--。 (在屋里走动) 别忙-- 现在我想起来了,也许他提过。我父亲的信老是写的那么短。 (半个身子坐在椅子扶手上) 雅尔马,告诉我-- 这件事很有趣--你是怎么跟基纳-- 跟你老婆认识的? 
HJALMAR.
Jo, det gik ganske ligefrem. Gina blev jo ikke længe her i huset; for her var så megen forstyrrelse den tid; din mors sygdom –; alt det kunde ikke Gina stå i, og så sa’ hun op og flytted. Det var året før din mor døde. – eller kanske det var samme år. 
HJALMAR.
O, das war sehr einfach. Gina blieb doch nicht lange hier im Hause; denn hier ging’s damals drunter und drüber; die Krankheit Deiner Mutter –; all das wurde Gina zu viel, und deshalb kündigte sie und ging. Das war ein Jahr vor dem Tode Deiner Mutter, – oder vielleicht war’s auch im selben Jahr. 
HIALMAR.
The simplest thing in the world. You know Gina did not stay here long, everything was so much upset at that time, owing to your mother’s illness and so forth, that Gina was not equal to it all; so she gave notice and left. That was the year before your mother died — or it may have been the same year. 
雅尔马
没有比那再简单的事了。你是知道的,基纳在你们这儿没待多少日子,那时候因为你母亲有病,再加上别的原因,你们这儿什么事都搞得乱七八糟,基纳对付不了,她就辞职走了。那是你母亲去世的前一年-- 也许就是同一年。 
GREGERS.
Det var samme år. Og jeg var oppe på værket dengang. Men så bagefter? 
GREGERS.
Es war im selben Jahr. Und ich war damals auf dem Werk oben. Aber was weiter? 
GREGERS.
It was the same year. I was up at the works then. But afterwards — ? 
格瑞格斯
就是同一年。那时候我在工厂里。后来怎么样? 
HJALMAR.
Ja, så bodde Gina hjemme hos sin mor, en madam Hansen, en svært flink og strævsom kone, som holdt et lidet spisekvarter. Og så havde hun et værelse at leje ud også; et rigtig pent og hyggeligt værelse. 
HJALMAR.
Ja, da zog Gina wieder zu ihrer Mutter, einer Madam Hansen, einer ungewöhnlich tüchtigen und strebsamen Frau, die eine kleine Gastwirtschaft betrieb. Auch hatte sie noch ein Zimmer zu vermieten; ein recht nettes, gemütliches Zimmer. 
HIALMAR.
Well, Gina lived at home with her mother, Madam Hansen, an excellent hard-working woman, who kept a little eating-house. She had a room to let too; a very nice comfortable room. 
雅尔马
后来基纳跟她母亲汉森太太一块儿过日子,汉森太太是个吃苦耐劳的女人,开着个小饭馆,还有间空屋子出租,很舒服的一间屋子。 
GREGERS.
Og det var du kanske så heldig at komme over? 
GREGERS.
Das Du so glücklich warst zu bekommen? 
GREGERS.
And I suppose you were lucky enough to secure it? 
格瑞格斯
你运气好,把那间屋子租到手了,是不是? 
HJALMAR.
Ja, det var såmænd din far, som gav mig anslag på det. Og der, – ser du, – der var det egentlig jeg lærte Gina at kende. 
HJALMAR.
Ja. Auch darauf hatte Dein Vater mich aufmerksam gemacht. Und dort, – siehst Du, – dort habe ich Gina recht eigentlich kennen gelernt. 
HIALMAR.
Yes; in fact, it was your father that recommended it to me. So it was there, you see, that I really came to know Gina. 
雅尔马
不错。其实是你父亲介绍的。这么着,我才认识了基纳。 
GREGERS.
Og så blev det til forlovelse? 
GREGERS.
Und dann kam es zur Verlobung? 
GREGERS.
And then you got engaged? 
格瑞格斯
后来你们就订婚了? 
HJALMAR.
Ja. Unge folk kommer jo så let til at holde af hinanden –; hm – 
HJALMAR.
Ja. Junge Leute verlieben sich ja so leicht ineinander –; hm – 
HIALMAR.
Yes. It doesn’t take young people long to fall in love — ; h’m — 
雅尔马
是的。年轻人恋爱用不了多少时候;唔-- 
GREGERS
(rejser sig og driver lidt om).
Sig mig, – da du var ble’t forlovet – var det da, at far lod dig –; jeg mener, – var det da, at du begyndte at lægge dig efter fotografering? 
GREGERS
steht auf und geht hin und her.
Sag’ mal – nachdem Du Dich verlobt hattest, – da erst ließ mein Vater Dich –; ich meine, – da erst fingst Du an, Dich auf das Photographieren zu legen? 
GREGERS
[rises and moves about a little.]
Tell me: was it after your engagement — was it then that my father — I mean was it then that you began to take up photography? 
格瑞格斯
(站起来走了一两步)
我问你,是不是在你们订婚以后--是不是在那时候我父亲--我的意思是要问,是不是在那时候你开始开照相馆? 
HJALMAR.
Ja netop. For jeg vilde jo gerne komme ivej og sætte bo jo før jo heller. Og så fandt både din far og jeg, at dette med fotografering var det nemmeste. Og det syntes Gina også. Ja, og så var der én grund til, ser du; det traf sig så heldigt, at Gina havde lagt sig efter at retouchere. 
HJALMAR.
Ja freilich. Denn ich wollte gern vorwärts und mich je eher, je lieber niederlassen. Und da fand denn Dein Vater wie auch ich, daß es auf die bequemste Art ginge, wenn ich’s mit dem Photographieren versuchte. Gina war derselben Meinung. Und außerdem, siehst Du, gab es noch einen andern Grund. Es traf sich, daß Gina das Retouchieren erlernt hatte. 
HIALMAR.
Yes, precisely. I wanted to make a start, and to set up house as soon as possible; and your father and I agreed that this photography business was the readiest way. Gina thought so too. Oh, and there was another thing in its favour, by-the-bye: it happened, luckily, that Gina had learnt to retouch. 
雅尔马
一点儿都不错。那时候我想找个事儿,早点成家立业,你父亲和我都觉得开照相馆是条最快的路子。基纳也那么说。啊,说起来还有桩凑巧的事儿,基纳学过修照相底版的手艺。 
GREGERS.
Det passed da vidunderlig godt sammen. 
GREGERS.
Das paßte ja ganz wunderbar zusammen. 
GREGERS.
That chimed in marvellously. 
格瑞格斯
真是凑得太巧了。 
HJALMAR
(fornøjet, rejser sig).
Ja, ikke sandt, du? Synes du ikke, at det passed vidunderlig godt sammen? 
HJALMAR
zufrieden, steht auf.
Ja, nicht wahr? Du findest auch, daß es ganz wunderbar zusammen paßte? 
HIALMAR
[pleased, rises.]
Yes, didn’t it? Don’t you think it was a marvellous piece of luck? 
雅尔马
(高兴,站起来)
可不是吗?你说我运气是不是太好了? 
GREGERS.
Jo, det må jeg tilstå. Far har nok næsten været som et slags forsyn for dig, han. 
GREGERS.
Ja, das muß ich gestehen. Mein Vater ist für Dich so eine Art Vorsehung gewesen. 
GREGERS.
Oh, unquestionably. My father seems to have been almost a kind of providence for you. 
格瑞格斯
哦,当然。我父亲简直像上帝似的照顾你。 
HJALMAR
(bevæget).
Han svigted ikke sin gamle vens søn i trængselens dage. For han har hjertelag, ser du. 
HJALMAR
bewegt.
Er verließ den Sohn seines alten Freundes nicht in den Tagen der Bedrängnis. Denn er hat Gemüt, siehst Du. 
HIALMAR
[with emotion.]
He did not forsake his old friend’s son in the hour of his need. For he has a heart. you see. 
雅尔马
(感激)
老朋友的儿子有困难的时候,他并不袖手旁观。你知道,他是个有良心的人。 
FRU SØRBY
(kommer ind med grosserer Werle under armen).
Ikke nogen snak, snille grosserer; De skal ikke gå længer derinde og stirre på alle lysene; De har ikke godt af det. 
FRAU SÖRBY
tritt ein, mit Werle am Arm.
Keine Widerrede, mein guter Herr Werle; Sie dürfen mir nicht länger da drin bleiben und in das viele Licht starren. Es bekommt Ihnen nicht gut. 
MRS. SORBY 
[enters, arm-in-arm with WERLE.] Nonsense, my dear Mr. Werle; you mustn’t stop there any longer staring at all the lights. It’s very bad for you. 
索比太太
(挽着威利的胳臂走进来) 不行,亲爱的威利先生,你不该再待在那儿瞧那些灯光。那对你眼睛很不好。 
WERLE
(slipper hendes arm og fører hånden over øjnene).
Jeg tror næsten, De har ret i det.
(Pettersen og lejetjener Jensen kommer med præsenterbrætter.) 
WERLE
läßt ihren Arm los und fährt mit der Hand über die Augen.
Schon möglich, daß Sie recht haben.
PETTERSEN und JENSEN kommen mit Präsentiertellern. 
WERLE
[lets go her arm and passes his hand over his eyes.]
I daresay you are right.
[PETTERSEN and JENSEN carry round refreshment trays.] 
威 利
(松开她的胳臂,用手摸摸自己的眼睛)
你这话也许不错。
(培特森和颜森递送茶点) 
FRU SØRBY
(til gæsterne i den anden stue).
Vær så god, mine herrer; hvis nogen vil ha’ et glas punsch, så må han umage sig her ind. 
FRAU SÖRBY
zu den Gästen im anderen Zimmer.
Bitte schön, meine Herren; wer ein Glas Punsch haben will, der muß sich hier herein bemühen. 
MRS. SORBY 
[to the Guests in the other room.] This way, if you please, gentlemen. Whoever wants a glass of punch must be so good as to come in here. 
索比太太
(向那间屋里的客人) 诸位先生,过来。想喝喷奇酒的请到这屋来。 
DEN FEDE HERRE
(kommer hen til fru Sørby).
Men Herregud, er det sandt, at De har ophævet den velsignede røgefrihed? 
DER BELEIBTE
tritt zu Frau Sörby.
Mein Gott, ist es wahr, daß Sie die herrliche Rauchfreiheit aufgehoben haben? 
THE FLABBY GENTLEMAN
[comes up to MRS. SORBY.]
Surely, it isn’t possible that you have suspended our cherished right to smoke? 
苍白臃肿的客人
(走到索比太太面前)
是不是你不准我们在这儿抽烟? 
FRU SØRBY.
Ja, her, på grossererens enemærker, er den forbudt, herr kammerherre. 
FRAU SÖRBY.
Jawohl, hier im Bereich des Herrn Werle ist sie aufgehoben, Herr Kammerherr. 
MRS. SORBY.
Yes. No smoking here, in Mr. Werle’s sanctum, Chamberlain. 
索比太太
是。爵爷,这儿不准抽烟。这是威利先生的私室。 
DEN TYNDHÅREDE HERRE.
Når har De indført disse skærpede bestemmelser i cigarloven, fru Sørby? 
DER GLATZKOPF.
Seit wann haben Sie für das Zigarrengesetz diese verschärften Bestimmungen eingeführt, Frau Sörby? 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
When did you enact these stringent amendments on the cigar law, Mrs. Sorby? 
秃顶的客人
索比太太,你什么时候颁布的这些严酷的禁烟条例? 
FRU SØRBY.
Efter forrige dinér, herr kammerherre; for da var her visse personer, som tillod sig at gå over stregen. 
FRAU SÖRBY.
Nach dem letzten Diner, Herr Kammerherr; denn da haben sich gewisse Leute erlaubt, über die Stränge zu schlagen. 
MRS. SORBY.
After the last dinner, Chamberlain, when certain persons permitted themselves to overstep the mark. 
索比太太
爵爷,是上次请客以后颁布的,因为有几个客人犯了规矩。 
DEN TYNDHÅREDE.
Og det tillades ikke at gå en liden smule over stregen, fru Berta? Virkelig aldeles ikke? 
DER GLATZKOPF.
Und das ist nicht erlaubt, ein klein bißchen über die Stränge zu schlagen, Frau Berta? Wirklich nicht? 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
And may one never overstep the mark a little bit, Madame Bertha? Not the least little bit? 
秃顶的客人
柏塞夫人,我们稍微犯点儿规矩都不行吗?你一丁点儿都不能通融? 
FRU SØRBY.
Ikke i nogen henseende, kammerherre Balle.
(De fleste af gæsterne har samlet sig i grossererens værelse; tjenerne byder punschglassene om.) 
FRAU SÖRBY.
In gar keiner Beziehung, Herr Balle.
Die Mehrzahl der Gäste hat sich im Arbeitszimmer versammelt. Die Diener reichen Punsch herum. 
MRS. SORBY.
Not in any respect whatsoever, Mr. Balle.
[Most of the Guests have assembled in the study; servants hand round glasses of Punch.] 
索比太太
无论在哪方面犯规矩都不能通融,巴尔先生。
(这时候大部分客人都走进了书房,用人们忙着递送喷奇酒) 
WERLE
(til Hjalmar, henne ved et bord).
Hvad er det, De står og studerer på, Ekdal? 
WERLE
zu Hjalmar, weiter vorn an einem Tische.
Was studieren Sie denn da so eifrig, Ekdal? 
WERLE
[to HIALMAR, who is standing beside a table.]
What are you studying so intently, Ekdal? 
威 利
(向站在一张桌子旁边的雅尔马)
艾克达尔,你那么仔细地在看什么? 
HJALMAR.
Det er bare et album, herr grosserer. 
HJALMAR.
Es ist nur ein Album, Herr Werle. 
HIALMAR.
Only an album, Mr. Werle. 
雅尔马
没什么,是一本照片簿,威利先生。 
DEN TYNDHÅREDE
(som driver omkring).
Aha, fotografier! Ja, det er sagtens noget for Dem. 
DER GLATZKOPF,
der umhergeht.
Ah, Photographien! Ja, das ist ja so etwas für Sie. 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN
[who is wandering about.]
Ah, photographs! They are quite in your line of course. 
秃顶的客人
(走来走去)
喔,照片,不用说,这是你的本行喽。 
DEN FEDE HERRE
(i en lænestol).
Har De ikke taget nogen med af Deres egne? 
DER BELEIBTE
in einem Lehnstuhl.
Haben Sie nicht ein paar von Ihren eigenen mitgebracht? 
THE FLABBY GENTLEMAN
[in an arm-chair.]
Haven’t you brought any of your own with you? 
苍白臃肿的客人
(坐在扶手椅里)
你没带几张自己照的照片? 
HJALMAR.
Nej, jeg har ikke. 
HJALMAR.
Nein, bedaure. 
HIALMAR.
No, I haven’t. 
雅尔马
没有。 
DEN FEDE HERRE.
Det skulde De ha’ gjort; det er så godt for fordøjelsen således at sidde og se på billeder. 
DER BELEIBTE.
Das hätten Sie doch tun sollen; es ist gut für die Verdauung, so dazusitzen und Bilder anzuschauen. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
You ought to have; it’s very good for the digestion to sit and look at pictures. 
苍白臃肿的客人
你应该带几张来,吃过饭坐着看看照片,可以帮助消化。 
DEN TYNDHÅREDE.
Og så gir det jo altid en skærv til underholdningen, ser De. 
DER GLATZKOPF.
Und dann, sehen Sie, trägt es auch immer ein bißchen mit zur Unterhaltung bei. 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
And it contributes to the entertainment, you know. 
秃顶的客人
并且还可以给大家助助兴。 
EN NÆRSYNT HERRE.
Og alle bidrag modtages med taknemmelighed. 
EIN KURZSICHTIGER.
Und jeder Beitrag wird dankbar angenommen. 
THE SHORT-SIGHTED GENTLEMAN.
And all contributions are thankfully received. 
眼睛近视的客人
凡是可以助兴的事儿大家都欢迎。 
FRU SØRBY.
Kammerherrerne mener, at bedes man til middag, så skal man også arbejde for føden, herr Ekdal. 
FRAU SÖRBY.
Die Herren meinen, wenn man zum Diner eingeladen ist, so muß man auch für das Essen etwas leisten, Herr Ekdal. 
MRS. SORBY.
The Chamberlains think that when one is invited out to dinner, one ought to exert oneself a little in return, Mr. Ekdal. 
索比太太
艾克达尔先生,爵爷们的意思是说,出来做客吃饭,应该卖点力气回敬点东西。 
DEN FEDE HERRE.
I et godt madhus er det en ren fornøjelse. 
DER BELEIBTE.
In einem Hause, wo gut gegessen wird, ist das ein wahres Vergnügen. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Where one dines so well, that duty becomes a pleasure. 
苍白臃肿的客人
酒席吃得这么讲究,卖点力气是桩痛快事。 
DEN TYNDHÅREDE.
Herregud, når det gælder kampen for tilværelsen, så – 
DER GLATZKOPF.
Du lieber Gott, wenn es den Kampf ums Dasein gilt, so – 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
And when it’s a case of the struggle for existence, you know — 
秃顶的客人
要是为了想活命而卖力气的话-- 
FRU SØRBY.
Det har De ret i!
(de fortsætter under latter og spøg.) 
FRAU SÖRBY.
Da haben Sie recht!
Setzen das Gespräch unter Lachen und Scherzen fort. 
MRS. SORBY.
I quite agree with you!
[They continue the conversation, with laughter and joking.] 
索比太太
你的话我完全同意。
(他们接着谈下去,有说有笑的) 
GREGERS
(sagte).
Du må snakke med, Hjalmar. 
GREGERS
leise.
Du mußt mitreden, Hjalmar. 
GREGERS
[softly.]
You must join in, Hialmar. 
格瑞格斯
(低声)
雅尔马,你也跟大家说说话。 
HJALMAR
(med en vridning).
Hvad skal jeg snakke om. 
HJALMAR
unwillig.
Von was soll ich denn reden?! 
HIALMAR
[writhing.]
What am I to talk about? 
雅尔马
(难受)
叫我说什么好呢? 
DEN FEDE HERRE.
Tror ikke De, herr grosserer, at Tokayer må anses som en forholdsvis sund drik for maven? 
DER BELEIBTE.
Meinen Sie nicht auch, Herr Werle, daß man den Tokayer als ein verhältnismäßig gesundes Getränk für den Magen ansehen kann? 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Don’t you think, Mr. Werle, that Tokay may be considered one of the more wholesome sorts of wine? 
苍白臃肿的客人
威利先生,你说脱凯是不是一种喝了有益处的酒? 
WERLE
(ved kaminen).
Den Tokayer, De fik idag, tør jeg i al fald trygt indestå for; den er fra en af de aller-aller fineste årgange. Ja, det forstod De da vel også. 
WERLE
am Kamin.
Für den Tokayer, den Sie heute bekommen haben, kann ich wenigstens garantieren; das ist einer von den aller-, allerfeinsten Jahrgängen. Nun, das haben Sie wohl auch selbst gemerkt. 
WERLE
[by the fire.]
I can answer for the Tokay you had to-day, at any rate; it’s one of the very finest seasons. Of course you would notice that. 
威 利
(在壁炉旁)
别的不说,反正今天你喝的脱凯我可以担保,那是一种陈年上等货色。不用说,你尝得出来。 
DEN FEDE HERRE.
Ja, den smagte mærkværdig delikat. 
DER BELEIBTE.
Jawohl, er schmeckte hervorragend delikat. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Yes, it had a remarkably delicate flavour. 
苍白臃肿的客人
不错,那酒味儿真香。 
HJALMAR
(usikker).
Er der nogen forskel på årgangene? 
HJALMAR
unsicher.
Gibt es einen Unterschied zwischen den Jahrgängen? 
HIALMAR
[shyly.]
Is there any difference between the seasons? 
雅尔马
(怯生生地)
酒的年代还有分别吗? 
DEN FEDE HERRE
(ler).
Nej, De er god! 
DER BELEIBTE
lachend.
Nein, – Sie sind gut! 
THE FLABBY GENTLEMAN
[laughs.]
Come! That’s good! 
苍白臃肿的客人
(大笑)
哈哈!这句话问得妙! 
WERLE
(smiler).
Dem lønner det sig virkelig ikke at sætte ædel vin for. 
WERLE
lächelt.
Es lohnt sich wirklich nicht, Ihnen einen edlen Tropfen vorzusetzen. 
WERLE
[smiles.]
It really doesn’t pay to set fine wine before you. 
威 利
(一笑)
请你喝好酒真是犯不上。 
DEN TYNDHÅREDE HERRE.
Det er med Tokayeren som med fotografier, herr Ekdal. Solskin må der til. Eller er det kanske ikke så? 
DER GLATZKOPF.
Es ist mit dem Tokayer, wie mit den Photographien, Herr Ekdal. Es gehört Sonnenschein dazu. Oder ist es vielleicht nicht so? 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
Tokay is like photographs, Mr. Ekdal: they both need sunshine. Am I not right? 
秃顶的客人
艾克达尔先生,脱凯跟照相一样,都需要太阳光。我这话对不对? 
HJALMAR.
Jo, lyset gør visst sit. 
HJALMAR.
Ja, das Licht tut das Seinige. 
HIALMAR.
Yes, light is important no doubt. 
雅尔马
对,太阳光当然要紧。 
FRU SØRBY.
Men så er det jo akkurat som med kammerherrerne da; for de trænger også svært til solskin, som der siges. 
FRAU SÖRBY.
Aber dann ist es ja akkurat so wie mit den Kammerherren; denn die haben Sonnenschein auch furchtbar nötig, wie man sagt. 
MRS. SORBY.
And it’s exactly the same with Chamberlains — they, too, depend very much on sunshine,2 as the saying is. 
索比太太
爵爷们也完全一样,需要太阳光。 
DEN TYNDHÅREDE.
Uf, uf; der begik De en udslidt spydighed! 
DER GLATZKOPF.
Au! Au! Da haben Sie aber einen recht alten Witz gemacht! 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
Oh fie! That’s a very threadbare sarcasm! 
秃顶的客人
啊,胡说,这是一句滥套子的挖苦话。 
DEN NÆRSYNTE HERRE.
Fruen producerer sig – 
DER KURZSICHTIGE.
Gnädige Frau produzieren sich – 
THE SHORT-SIGHTED GENTLEMAN.
Mrs. Sorby is coming out — 
眼睛近视的客人
索比太太在挖苦人。 
DEN FEDE HERRE.
– og det på vor bekostning. (truer.) Fru Berta, fru Berta! 
DER BELEIBTE.
– und zwar auf unsere Kosten. Droht . Frau Berta! Frau Berta! 
THE FLABBY GENTLEMAN.
— and at our expense, too. [Holds up his finger reprovingly.] Oh, Madame Bertha, Madame Bertha! 
苍白臃肿的客人
并且挖苦的还是咱们。 (翘起手指头责问她) 嘿,柏塞夫人,柏塞夫人! 
FRU SØRBY.
Ja, men det er nu visst og sandt, at årgangene kan være højst forskellige. De gamle årgange er de fineste. 
FRAU SÖRBY.
Ja, aber das steht doch nun einmal bombenfest, daß die Jahrgänge sehr verschieden sein können. Die alten Jahrgänge sind die feinsten. 
MRS. SORBY.
Yes, and there’s not the least doubt that the seasons differ greatly. The old vintages are the finest. 
索比太太
酒的年代大有分别。年代越陈,味儿越好。 
DEN NÆRSYNTE HERRE.
Regner De mig til de gamle! 
DER KURZSICHTIGE.
Rechnen Sie mich zu den alten? 
THE SHORT-SIGHTED GENTLEMAN.
Do you reckon me among the old vintages? 
眼睛近视的客人
你是不是把我算在远年陈酒里? 
FRU SØRBY.
Å, langt ifra. 
FRAU SÖRBY.
I, keine Spur. 
MRS. SORBY.
Oh, far from it. 
索比太太
喔,你还差得远呢。 
DEN TYNDHÅREDE.
Ser man det! Men jeg da, søde fru Sørby –? 
DER GLATZKOPF.
Seh’ mal einer an! Aber ich, verehrteste Frau –? 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN.
There now! But me, dear Mrs. Sorby — ? 
秃顶的客人
你瞧!那么,我呢,亲爱的索比太太? 
DEN FEDE HERRE.
Ja, og jeg! Hvad årgange regner de os til? 
DER BELEIBTE.
Ja, und ich! Zu welchen Jahrgängen rechnen Sie uns? 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Yes, and me? What vintage should you say that we belong to? 
苍白臃肿的客人
还有我呢?你说我们是什么年代的酒? 
FRU SØRBY.
Dem regner jeg til de søde årgange, mine herrer.
(hun nipper til et glas punsch; kammerherrerne ler og fjaser med hende.) 
FRAU SÖRBY.
Sie rechne ich zu den süßen Jahrgängen, meine Herren. Sie nippt an einem Glase Punsch; die Kammerherren lachen und scherzen mit ihr. 
MRS. SORBY.
Why, to the sweet vintages, gentlemen.
[She sips a glass of punch. The gentlemen laugh and flirt with her.] 
索比太太
哦,你们都是甜酒。
(她端起酒杯,抿了一抿。男客们大笑,跟她逗弄风情。) 
WERLE.
Fru Sørby finder altid en udvej – når hun vil. Stik dog på glassene, mine herrer; – Pettersen, å, sørg for –! Gregers, jeg tænker vi drikker et glas sammen. (Gregers rører sig ikke.) Vil ikke De være med, Ekdal? Jeg fik ikke anledning til at erindre Dem ved bordet.
(Bogholder Gråberg ser ind gennem tapetdøren.) 
WERLE.
Frau Sörby weiß sich immer aus der Affäre zu ziehen – wenn sie will. Aber Sie trinken ja gar nichts, meine Herren! – Pettersen, so passen Sie doch auf –! Gregers, ich denke, wir trinken ein Glas zusammen. Gregers rührt sich nicht. Wollen Sie nicht mithalten, Ekdal? Ich hatte keine Gelegenheit, bei Tisch mit Ihnen anzustoßen.
GRÅBERG durch die Tapetentür ins Zimmer. 
WERLE.
Mrs. Sorby can always find a loop-hole — when she wants to. Fill your glasses, gentlemen! Pettersen, will you see to it — ! Gregers, suppose we have a glass together. [Gregers does not move.] Won’t you join us, Ekdal? I found no opportunity of drinking with you at table.
[GRABERG, the Bookkeeper, looks in at the baize door.] 
威 利
索比太太总有法子找过门儿--只要她想找。诸位先生,把酒斟满吧!培特森,你过来招呼一下!格瑞格斯,你也过来一块儿喝一杯。 (格瑞格斯不动弹) 艾克达尔,你也跟我们一块儿喝,好不好?刚才在席上我没机会跟你喝。
(管账员格罗勃格在呢布门口探望) 
GRÅBERG.
Om forladelse, herr grosserer, men jeg kan ikke slippe ud. 
GRÅBERG.
Pardon, Herr Werle, aber ich kann nicht heraus. 
GRABERG.
Excuse me, sir, but I can’t get out. 
格罗勃格
对不起,我走不出去了。 
WERLE.
Nå, er De nu ble’t låset inde igen? 
WERLE.
Man hat Sie da drin schon wieder eingeschlossen? 
WERLE.
Have you been locked in again? 
威 利
你又让人家锁在屋里了? 
GRÅBERG.
Ja, og Flakstad er gåt med nøglerne – 
GRÅBERG.
Jawohl, und Flakstad hat die Schlüssel mitgenommen – 
GRABERG.
Yes, and Flakstad has carried off the keys. 
格罗勃格 是的,钥匙让富拉克斯达带走了。 
WERLE.
Nå, så gå De bare her igennem. 
WERLE.
Na, dann gehen Sie nur hier durch. 
WERLE.
Well, you can pass out this way. 
威 利
好,你就走这儿出去吧。 
GRÅBERG.
Men der er én til – 
GRÅBERG.
Aber da ist noch wer – 
GRABERG.
But there’s some one else — 
格罗勃格
可是还有个人-- 
WERLE.
Ja kom, kom begge to; genér Dem ikke.
(Gråberg og gamle Ekdal kommer ud fra kontoret.) 
WERLE.
Ja, kommt nur, kommt nur, Ihr zwei beiden; geniert Euch nicht.
Gråberg und der alte Ekdal kommen aus dem Kontor. 
WERLE.
All right; come through, both of you. Don’t be afraid.
[GRABERG and OLD EKDAL come out of the office.] 
威 利
行,你们俩都从这儿走出去。别不好意思。
(格罗勃格和老艾克达尔从办公室走出来。) 
WERLE
(uvilkårligt).
Uf da!
(Latter og passiar forstummer mellem gæsterne. Hjalmar farer sammen ved synet af sin far, sætter sit glas fra sig og vender sig mod kaminen.) 
WERLE
unwillkürlich.
Nanu!
Lachen und Gespräch der Gäste verstummen. Hjalmar fährt beim Anblick seines Vaters zusammen, stellt sein Glas hin und wendet sich dem Kamin zu. 
WERLE
[involuntarily.]
Ugh!
[The laughter and talk among the Guests cease. HIALMAR starts at the sight of his father, puts down his glass, and turns towards the fireplace.] 
威 利
(不由自主)
噢!
(客人马上停止谈笑。雅尔马看见父亲走出来,吃了一惊,赶紧放下酒杯,转过身去,向着壁炉。) 
EKDAL
(ser ikke op, men gør korte buk til siderne idet han går og mumler).
Ber om forladelse. Er kommen den gale vejen. Porten lukket; – porten lukket. Ber om forladelse.
(han og Gråberg går ud i baggrunden til højre.) 
EKDAL
sieht nicht auf, macht aber während des Gehens kurze Verbeugungen nach allen Seiten und murmelt:
Bitte um Verzeihung. Bin den falschen Weg gekommen. Unten war zu; – war unten zu. Bitte um Verzeihung.
Er und Gråberg durch den Hintergrund rechts ab. 
EKDAL
[does not look up, but makes little bows to both sides as he passes, murmuring.]
Beg pardon, come the wrong way. Door locked — door locked. Beg pardon.
[He and GRABERG go out by the back, to the right.] 
艾克达尔
(低着头,一边走一边向两旁的人哈腰施礼,嘴里叽叽咕咕)
对不起,走错了道儿。门锁了--门锁了。对不起。
(他和格罗勃格从后方转向右下) 
WERLE
(mellem tænderne).
Den forbistrede Gråberg! 
WERLE
zwischen den Zähnen.
Der verdammte Gråberg! 
WERLE
[between his teeth.]
That idiot Graberg. 
威 利
(咬牙低声)
格罗勃格这蠢家伙! 
GREGERS
(med åben mund og stirrende øjne, til Hjalmar).
Men det var da vel aldrig –! 
GREGERS
starrt Hjalmar mit offenem Munde an.
Das war doch nicht etwa –! 
GREGERS
[open-mouthed and staring, to HIALMAR.]
Why surely that wasn’t — ! 
格瑞格斯
(张嘴瞪眼,向雅尔马)
刚才那人不是--? 
DEN FEDE HERRE.
Hvad er det for noget? Hvem var det? 
DER BELEIBTE.
Was ist das? Wer war das? 
THE FLABBY GENTLEMAN.
What’s the matter? Who was it? 
苍白臃肿的客人
怎么回事?那人是谁? 
GREGERS.
Å, det var ingen; bare bogholderen og én til. 
GREGERS.
O, das war weiter niemand. Nur der Buchhalter und noch einer. 
GREGERS.
Oh, nobody, only the bookkeeper and some one with him. 
格瑞格斯
喔,没什么,那是管账员和另外一个人。 
DEN NÆRSYNTE HERRE
(til Hjalmar).
Kendte De den manden? 
DER KURZSICHTIGE
zu Hjalmar.
Kannten Sie den Mann? 
THE SHORT-SIGHTED GENTLEMAN
[to HIALMAR.]
Did you know that man? 
眼睛近视的客人
(向雅尔马)
你认识那人吗? 
HJALMAR.
Jeg véd ikke –; jeg la’ ikke mærke til – 
HJALMAR.
Ich weiß nicht –; ich habe nicht acht gegeben – 
HIALMAR.
I don’t know — I didn’t notice — 
雅尔马
我不认识--我没留神。 
DEN FEDE HERRE
(rejser sig).
Hvad pokker er der dog i vejen?
(han går hen til nogle andre, som taler dæmpet.) 
DER BELEIBTE
steht auf.
Donnerwetter, was ist denn los?
Geht zu einigen anderen, die leise sprechen. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
What the deuce has come over every one?
[He joins another group who are talking softly.] 
苍白臃肿的客人
你们一个个的打什么闷葫芦?

(另外几个客人正在低声谈话,他凑上前去) 
FRU SØRBY
(hvisker til tjeneren).
Stik noget til ham derude; noget rigtig godt. 
FRAU SÖRBY
flüstert dem Diener zu:
Geben Sie ihm draußen etwas mit; etwas recht Gutes. 
MRS. SORBY 
[whispers to the Servant.] Give him something to take with him; — something good, mind. 
索比太太
(低声向培特森) 给他点东西带回去。给他点好东西,记着。 
PETTERSEN
(nikker).
Skal så gøre.
(går ud.) 
PETTERSEN
nickt.
Soll geschehen.
Ab. 
PETTERSEN
[nods.]
I’ll see to it.
[Goes out.] 
培特森
(点头)
是,错不了。 
GREGERS
(sagte og rystet, til Hjalmar).
Det var altså virkelig ham! 
GREGERS
leise und bewegt zu Hjalmar.
Er war es also wirklich! 
GREGERS
[softly and with emotion, to HIALMAR.]
So that was really he! 
格瑞格斯
(不胜感慨,低声向雅尔马)
这么说,真是他呀! 
HJALMAR.
Ja. 
HJALMAR.
Ja. 
HIALMAR.
Yes. 
雅尔马
是他。 
GREGERS.
Og endda så stod du her og nægted, at du kendte ham! 
GREGERS.
Und doch hast Du dagestanden und ihn verleugnet! 
GREGERS.
And you could stand there and deny that you knew him! 
格瑞格斯
可是你居然忍心硬说不认识他。 
HJALMAR
(hvisker heftigt).
Men kunde jeg da –! 
HJALMAR
flüstert heftig.
Aber konnte ich denn –! 
HIALMAR
[whispers vehemently.]
But how could I— ! 
雅尔马
(低声用力)
我怎么好意思--? 
GREGERS.
– kendes ved din far? 
GREGERS.
– zu Deinem Vater Dich, bekennen? 
GREGERS.
— acknowledge your own father? 
格瑞格斯: --认你自己的父亲? 
HJALMAR
(smerteligt).
Å, hvis du var i mit sted, så –
(Samtalerne mellem gæsterne, som har været ført med lavt mæle, slår nu over i en tvungen højrøstethed.) 
HJALMAR
schmerzlich.
O, wärest Du nur an meiner Stelle –
Die Unterhaltung der Gäste, die bis jetzt mit leiser Stimme geführt worden, wird jetzt gezwungen laut. 
HIALMAR
[with pain.]
Oh, if you were in my place —
[The conversation amongst the Guests, which has been carried on in a low tone, now swells into constrained joviality.] 
雅尔马
(心里难受)
唉,要是你替我设身处地--
(刚才客人们的低声谈话现在变成不自然的高声欢笑) 
DEN TYNDHÅREDE
(nærmer sig venskabeligt til Hjalmar og Gregers).
Aha, står man her og frisker op gamle minder fra studenterårene? Hvad? Røger De ikke, herr Ekdal? Vil De ha’ ild? Nå, det er sandt, vi må jo ikke – 
DER GLATZKOPF
nähert sich Hjalmar und Gregers freundschaftlich.
Aha, da frischt man wohl alte Erinnerungen aus der Studentenzeit auf? Was? Rauchen Sie nicht, Herr Ekdal? Wünschen Sie Feuer? Ist ja wahr, wir dürfen nicht – 
THE THIN-HAIRED GENTLEMAN
[approaching HIALMAR and GREGERS in a friendly manner.]
Aha! Reviving old college memories, eh? Don’t you smoke, Mr. Ekdal? May I give you a light? Oh, by-the-bye, we mustn’t — 
秃顶的客人
(好意殷勤地走近雅尔马和格瑞格斯)
哈哈!两个老同学在叙旧情,是不是?艾克达尔先生,你抽烟不抽?我给你个火,好不好?哦,我想起来了,这儿不准抽烟。 
HJALMAR.
Tak, jeg skal ikke ha’ – 
HJALMAR.
Danke, ich rauche nicht – – 
HIALMAR.
No, thank you, I won’t — 
雅尔马
谢谢,我不抽。 
DEN FEDE HERRE.
Har De ikke et lidet net digt at deklamere for os, herr Ekdal? Før i tiden gjorde De det så nydeligt. 
DER BELEIBTE.
Wollen Sie uns nicht ein kleines nettes Gedicht vordeklamieren, Herr Ekdal? Früher konnten Sie das so hübsch. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Haven’t you a nice little poem you could recite to us, Mr. Ekdal? You used to recite so charmingly. 
苍白臃肿的客人
你有没有好的短诗给我们念一首,艾克达尔先生?我记得你从前念得好听极了。 
HJALMAR.
Jeg kan desværre ikke huske noget. 
HJALMAR.
Ich kann leider keins mehr. 
HIALMAR.
I am sorry I can’t remember anything. 
雅尔马
可惜我都忘了。 
DEN FEDE HERRE.
Å, det var skade. Ja, hvad skal vi så finde på, Balle?
(begge herrerne går hen over gulvet og ud i den anden stue.) 
DER BELEIBTE.
Ach, das ist aber schade. Ja, was wollen wir denn jetzt machen, Balle?
Beide Herren gehen ab in den anderen Raum. 
THE FLABBY GENTLEMAN.
Oh, that’s a pity. Well, what shall we do, Balle?
[Both Gentlemen move away and pass into the other room.] 
苍白臃肿的客人
哦,真可惜。嗯,那么,咱们干点儿什么,巴尔?

(两人一同走开,进了里屋) 
HJALMAR
(dystert).
Gregers, – jeg vil gå! Når en mand har følt skæbnens knusende slag på sit hoved, ser du –. Sig din far farvel fra mig. 
HJALMAR
düster.
Gregers, – ich will fort! Wenn ein Mann auf seinem Haupt des Schicksals zermalmende Hand gefühlt hat, siehst Du –. Empfiehl mich Deinem Vater. 
HIALMAR
[gloomily.]
Gregers — I am going! When a man has felt the crushing hand of Fate, you see — Say good-bye to your father for me. 
雅尔马
(闷闷不乐)
格瑞格斯--我要走了!你看,一个人遭了命运的打击--。请你代我向你父亲告辞吧。 
GREGERS.
Ja, ja. Går du lige hjem? 
GREGERS.
Ja, ja. Gehst Du gleich nach Haus? 
GREGERS.
Yes, yes. Are you going straight home? 
格瑞格斯
好,好。你是不是一直回家? 
HJALMAR.
Ja. Hvorfor det? 
HJALMAR.
Ja. Weshalb fragst Du? 
HIALMAR.
Yes. Why? 
雅尔马
是。你为什么问这话? 
GREGERS.
Jo, for så kommer jeg kanske hen til dig siden. 
GREGERS.
Weil ich dann vielleicht später zu Dir komme. 
GREGERS.
Oh, because I may perhaps look in on you later. 
格瑞格斯
回头我也许去看你。 
HJALMAR.
Nej, det skal du ikke. Ikke hjem til mig. Min bolig er trist, Gregers, – især ovenpå et strålende gilde, som dette her. Vi kan altid træffes et steds ude i byen. 
HJALMAR.
Nein, das sollst Du nicht. Nicht in meine Wohnung. Bei mir ist es trist, Gregers, – besonders nach einem so glänzenden Fest, wie diesem hier. Wir können uns ja immer irgendwo in der Stadt treffen. 
HIALMAR.
No, you mustn’t do that. You must not come to my home. Mine is a melancholy abode, Gregers; especially after a splendid banquet like this. We can always arrange to meet somewhere in the town. 
雅尔马
哦,使不得。你千万别上我家来。格瑞格斯,我的家是一座愁城。尤其是刚吃过这么一顿讲究的酒席以后,你千万别上我家来。咱们可以想办法在城里找个地方见面。 
FRU SØRBY
(har nærmet sig, dæmpet).
Går De, Ekdal? 
FRAU SÖRBY
hat sich genähert; mit gedämpfter Stimme.
Wollen Sie fort, Ekdal? 
MRS. SORBY 
[who has quietly approached.] Are you going, Ekdal? 
索比太太
(悄悄走过来) 艾克达尔,你是不是要走? 
HJALMAR.
Ja. 
HJALMAR.
Ja. 
HIALMAR.
Yes. 
雅尔马
是。 
FRU SØRBY.
Hils Gina. 
FRAU SÖRBY.
So grüßen Sie Gina. 
MRS. SORBY.
Remember me to Gina. 
索比太太
替我给基纳问好。 
HJALMAR.
Tak. 
HJALMAR.
Danke. 
HIALMAR.
Thanks. 
雅尔马
谢谢。 
FRU SØRBY.
Og sig, at jeg ser op til hende en af dagene. 
FRAU SÖRBY.
Und sagen Sie ihr, ich würde nächstens mal zu ihr kommen. 
MRS. SORBY.
And say I am coming up to see her one of these days. 
索比太太
还告诉她,我一半天过去看她。 
HJALMAR.
Jo, tak. (til Gregers.) Bliv her. Jeg vil forsvinde ubemærket.
(han driver hen over gulvet, derefter ind i den anden stue og ud til højre.) 
HJALMAR.
Besten Dank. Zu Gregers. Bleib hier. Ich will unbemerkt verschwinden.
Geht langsam durchs Zimmer, dann hinein in die andere Stube und schließlich rechts ab. 
HIALMAR.
Yes, thank you. [To GREGERS.] Stay here; I will slip out unobserved.
[He saunters away, then into the other room, and so out to the right.] 
雅尔马
是,谢谢。 (向格瑞格斯) 你别动,让我趁着没人看见的时候从这儿溜出去。
(他一步一步慢慢地溜过去,走进里屋,转向右下) 
FRU SØRBY
(sagte til tjeneren, som er kommen tilbage).
Nå, fik så den gamle noget med? 
FRAU SÖRBY
leise zum Diener, der zurückgekommen ist.
Na, hat der Alte was mitgekriegt? 
MRS. SORBY 
[softly to the Servant, who has come back.] Well, did you give the old man something? 
索比太太
(培特森已经回来了,她低声问) 你给那老头儿东西没有? 
PETTERSEN.
Ja da; jeg stak til ham en flaske konjak. 
PETTERSEN.
Jawoll, ich hab’ ihm ’ne Flasche Kognak zugesteckt. 
PETTERSEN.
Yes; I sent him off with a bottle of cognac. 
培特森
给了。给了他一瓶法国白兰地,把他打发走了。 
FRU SØRBY.
Å, De kunde da fundet på noget bedre. 
FRAU SÖRBY.
Na, Sie hätten auch was Besseres aussuchen können. 
MRS. SORBY.
Oh, you might have thought of something better than that. 
索比太太
你应该给他点好东西。 
PETTERSEN.
Nej da, fru Sørby; konjak er det bedste, han véd. 
PETTERSEN.
Nee, Frau Sörby; was Besseres als wie Kognak, das kennt der nicht. 
PETTERSEN.
Oh no, Mrs. Sorby; cognac is what he likes best in the world. 
培特森
喔,索比太太。他最喜欢法国白兰地。 
DEN FEDE HERRE
(i døren med et notehæfte i hånden).
Skal vi kanske spille lidt sammen, fru Sørby? 
DER BELEIBTE
in der Tür mit einem Notenheft in der Hand.
Wollen wir nicht zusammen etwas spielen, Frau Sörby? 
THE FLABBY GENTLEMAN
[in the doorway with a sheet of music in his hand.]
Shall we play a duet, Mrs. Sorby? 
苍白臃肿的客人
(在门口,手里拿着一张乐谱)
索比太太,咱们来个二部合奏,好不好? 
FRU SØRBY.
Ja nok; lad os det. 
FRAU SÖRBY.
Ach ja, – tun wir das. 
MRS. SORBY.
Yes, suppose we do. 
索比太太
好,就来一个。 
GÆSTERNE.
Bravo, bravo!
(Hun og alle de fremmede går gennem stuen ud til højre. Gregers blir stående ved kaminen. Grosserer Werle søger noget på skrivebordet og synes at ønske, at Gregers skal gå; da denne ikke rører sig, går grossereren mod udgangsdøren.) 
DIE GÄSTE.
Bravo, bravo!
Sie und alle Gäste gehen durch das Zimmer rechts ab. Gregers bleibt am Kamin stehen. Werle sucht etwas auf dem Schreibtisch und scheint zu wünschen, Gregers möge gehen. Da dieser sich nicht rührt, geht Werle der Ausgangstür zu. 
THE GUESTS.
Bravo, bravo!
[She goes with all the Guests through the back room, out to the right. GREGERS remains standing by the fire. WERLE is looking for Something on the writing-table, and appears to wish that GREGERS would go; as GREGERS does not move, WERLE goes towards the door.] 
客人们
好极了!好极了!
(她带着所有的客人穿过里屋向右下。格瑞格斯独自站在壁炉旁。威利正在写字台上找东西,看样子好像要他儿子走出去。格瑞格斯既然站着不动,威利就只好朝着门走过去) 
GREGERS.
Far, vil du ikke vente lidt? 
GREGERS.
Vater, willst Du nicht einen Augenblick bleiben? 
GREGERS.
Father, won’t you stay a moment? 
格瑞格斯
爸爸,请你等会儿好不好? 
WERLE
(standser).
Hvad er det? 
WERLE
bleibt stehen.
Was ist? 
WERLE
[stops.]
What is it? 
威 利
(站住)
什么事? 
GREGERS.
Jeg må tale et ord med dig. 
GREGERS.
Ich habe mit Dir zu reden. 
GREGERS.
I must have a word with you. 
格瑞格斯
我要跟你说句话。 
WERLE.
Kan ikke det vente til vi blir alene? 
WERLE.
Hat das nicht Zeit, bis wir allein sind? 
WERLE.
Can it not wait till we are alone? 
威 利
等客人走了,剩下咱们俩的时候再说,行不行? 
GREGERS.
Nej, det kan ikke; for det turde kanske hænde, at vi slet ikke blir alene. 
GREGERS.
Nein. Denn möglicherweise sind wir überhaupt nicht wieder allein. 
GREGERS.
No, it cannot; for perhaps we shall never be alone together. 
格瑞格斯
不行,因为咱们俩恐怕不会再有单独在一块儿的时候了。 
WERLE
(kommer nærmere).
Hvad skal det sige?
(Under det følgende høres fjernt pianofortespil fra musiksalen.) 
WERLE
tritt näher.
Was soll das heißen?
Während des Folgenden ertönt gedämpftes Klavierspiel aus dem Musiksaal. 
WERLE
[drawing nearer.]
What do you mean by that?
[During what follows, the pianoforte is faintly heard from the distant music-room.] 
威 利
(走近些)
这话是什么意思?
(在他们父子谈话的时候,隐隐听见从远处音乐室里传来的钢琴声音) 
GREGERS.
Hvorledes har man her kunnet la’ den familje så ynkeligt forkomme? 
GREGERS.
Wie konnte man diese Familie so jämmerlich verkommen lassen! 
GREGERS.
How has that family been allowed to go so miserably to the wall? 
格瑞格斯
我不明白为什么要让那一家子过这种凄惨日子? 
WERLE.
Du mener formodentlig Ekdals, kan jeg tænke. 
WERLE.
Vermutlich meinst Du die Ekdals. 
WERLE.
You mean the Ekdals, I suppose. 
威 利
大概你说的是艾克达尔一家子吧? 
GREGERS.
Ja, jeg mener Ekdals. Løjtnant Ekdal stod dig dog engang så nær. 
GREGERS.
Ja, ich meine die Ekdals. Der Leutnant Ekdal hat Dir doch einmal so nahe gestanden. 
GREGERS.
Yes, I mean the Ekdals. Lieutenant Ekdal was once so closely associated with you. 
格瑞格斯
不错,我是说他们。艾克达尔中尉从前跟你亲密得很。 
WERLE.
Ja, desværre, han stod mig nok altfor nær. Det fik jeg føle og svie for i mange år. Det er ham, jeg kan takke for, at jeg fik en slags klik på mit gode navn og rygte, jeg også. 
WERLE.
Ja, leider; er hat mir nur zu nahe gestanden. Das habe ich lange Jahre fühlen und büßen müssen. Ihm habe ich es zu danken, daß auch mein guter Name und Ruf so etwas wie einen Flecken mit abbekommen hat. 
WERLE.
Much too closely; I have felt that to my cost for many a year. It is thanks to him that I— yes I— have had a kind of slur cast upon my reputation. 
威 利
太亲密了。为了这个,这些年来我吃够了亏啦。为了他,所以我--不是别人--身上落了个臭名声。 
GREGERS
(sagte).
Var han virkelig den eneste skyldige. 
GREGERS
leise.
War er wirklich der allein Schuldige ? 
GREGERS
[softly.]
Are you sure that he alone was to blame? 
格瑞格斯
(低声)
你能断定是他一个人的错吗? 
WERLE.
Hvem ellers, mener du! 
WERLE.
Wer denn sonst? 
WERLE.
Who else do you suppose — ? 
威 利
除了他,你说还有谁? 
GREGERS.
Han og du var dog begge sammen om det store skogkøb – 
GREGERS.
Ihr habt ja doch gemeinschaftlich den großen Ankauf von Waldungen gemacht – 
GREGERS.
You and he acted together in that affair of the forests — 
格瑞格斯
那个林业公司是你跟他合伙经营的。 
WERLE.
Men var det ikke Ekdal, som optog kortet over strækningerne, – dette uefterrettelige kort? Ham var det, som drev al den ulovlige hugst på statens grund. Det var jo ham, som stod for hele driften deroppe. Jeg havde ikke rede på, hvad løjtnant Ekdal foretog sig. 
WERLE.
Aber ist es nicht Ekdal gewesen, der die Karte von dem Terrain aufnahm, – jene unzuverlässige Karte? Er war es, der die ungesetzliche Abholzung auf fiskalischem Grund und Boden vornahm. Er war ja doch für den ganzen Betrieb da oben verantwortlich. Ich hatte keine Einsicht in das, was Leutnant Ekdal trieb. 
WERLE.
But was it not Ekdal that drew the map of the tracts we had bought — that fraudulent map! It was he who felled all that timber illegally on Government ground. In fact, the whole management was in his hands. I was quite in the dark as to what Lieutenant Ekdal was doing. 
威 利
可是我们买地的那张图样--那张骗人的图样--是艾克达尔画的!在官地上私砍树木的事儿也是他干的。那个买卖实际上是他一手包办的。艾克达尔中尉究竟在搞些什么,我一点儿都不知道。 
GREGERS.
Løjtnant Ekdal havde nok ikke selv rede på, hvad han foretog sig. 
GREGERS.
Leutnant Ekdal hatte wohl selbst keine Einsicht in das, was er trieb. 
GREGERS.
Lieutenant Ekdal himself seems to have been very much in the dark as to what he was doing. 
格瑞格斯
艾克达尔中尉自己好像也不知道在搞什么。 
WERLE.
Kan gerne være. Men kendsgerningen er nu den, at han blev dømt og jeg frifunden. 
WERLE.
Mag sein. Aber Tatsache ist, daß er verurteilt und ich freigesprochen wurde. 
WERLE.
That may be. But the fact remains that he was found guilty and I acquitted. 
威 利
也许是吧。可是事实摆在眼前,后来法院判他有罪,判我无罪。 
GREGERS.
Ja, jeg véd nok, at der ingen beviser var. 
GREGERS.
Ja, ich weiß wohl: es fehlten die Beweise. 
GREGERS.
Yes, I know that nothing was proved against you. 
格瑞格斯
不错,我知道法院没抓着你犯罪的证据。 
WERLE.
Frifindelse er frifindelse. Hvorfor ripper du op i disse gamle uhyggelige sager, som gav mig grå hår før tiden? Er det sligt noget, du har gåt og grublet på i alle disse år der oppe? Jeg kan forsikre dig, Gregers, – her i byen er de historier glemt for længe siden – for mit vedkommende. 
WERLE.
Freisprechung ist Freisprechung. Weshalb rührst Du an diese alten, peinlichen Dinge, die mein Haar vor der Zeit grau gemacht haben? Hast Du etwa darüber jahraus, jahrein da oben gegrübelt? Ich kann Dir versichern, Gregers, – hier in der Stadt sind diese Geschichten lange vergessen – soweit sie mich betreffen. 
WERLE.
Acquittal is acquittal. Why do you rake up these old miseries that turned my hair grey before its time? Is that the sort of thing you have been brooding over up there, all these years? I can assure you, Gregers, here in the town the whole story has been forgotten long ago — so far as I am concerned. 
威 利
无罪就是无罪。那些倒霉事儿害得我老早白了头发,现在你为什么又要把旧账翻出来?难道说这些年来你在工厂里整天放不下的心事就是这些吗?我告诉你,格瑞格斯,本地人早把这些事忘得干干净净了--已经跟我不相干了。 
GREGERS.
Men den ulykkelige ekdalske familje da! 
GREGERS.
Und die unglückliche Familie Ekdal –? 
GREGERS.
But that unhappy Ekdal family — 
格瑞格斯
对!可是倒霉的艾克达尔一家子呢? 
WERLE.
Hvad vilde du da egentlig, jeg skulde gøre for de folk? Da Ekdal kom på fri fod igen, var han en nedbrudt mand, rent uhjelpelig. Der gives mennesker her i verden, som dukker til bunds, bare de får et par hagel i kroppen, og så kommer de aldrig op igen mere. Du kan tro mig på mit ord, Gregers; jeg har strakt mig så langt, som jeg kunde, når jeg ikke ligefrem skulde blotstille mig og gi’ næring til alskens mistanke og folkesnak – 
WERLE.
Was, meinst Du, hätte ich denn eigentlich für die Leute tun sollen? Als Ekdal wieder auf freien Fuß kam, da war er ein gebrochener, unrettbar verlorener Mann. Es gibt Leute, die ganz und gar untergehen auf dieser Welt, auch wenn sie nur ein paar Körner Schrot in den Pelz gekriegt haben, und die ihr Lebelang nicht wieder auf die Beine kommen. Du kannst mir auf mein Wort glauben, Gregers, ich bin so weit gegangen, wie ich konnte, wenn ich mich nicht selbst bloßstellen und allerhand Verdächtigungen und Redereien der Leute Nahrung geben wollte – 
WERLE.
What would you have had me do for the people? When Ekdal came out of prison he was a broken-down being, past all help. There are people in the world who dive to the bottom the moment they get a couple of slugs in their body, and never come to the surface again. You may take my word for it, Gregers, I have done all I could without positively laying myself open to all sorts of suspicion and gossip — 
威 利
你要我当初怎么给他们出力?艾克达尔从监狱里出来的时候,什么都完了。他一点儿办法都没有。世界上有一等人只要身上挨了两颗小子弹,就会一个猛子扎到水底里,从此以后再也冒不起来了。格瑞格斯,你可以相信我的话,在不招旁人疑心、不惹旁人议论的限度之内,我已经用尽了全副力量帮助他。 
GREGERS.
Mistanke –? Nå så, ja. 
GREGERS.
Verdächtigungen –? Na ja, jawohl. 
GREGERS.
Suspicion — ? Oh, I see. 
格瑞格斯
疑心?哦,我明白了。 
WERLE.
Jeg har skaffet Ekdal arkskrift fra kontoret, og jeg betaler ham langt, langt mere for det, end hans arbejde er værd – 
WERLE.
Ich habe Ekdal Schreibarbeiten fürs Kontor zugewandt, und ich zahle ihm für seine Arbeit weit, weit mehr, als sie wert ist – 
WERLE.
I have given Ekdal copying to do for the office, and I pay him far, far more for it than his work is worth — 
威 利
我让他给办公室抄写文件,给他的报酬比他应得的高出好几倍。 
GREGERS
(uden at se på ham).
Hm; tviler ikke på det. 
GREGERS,
ohne ihn anzusehen.
Hm, daran zweifle ich nicht. 
GREGERS
[without looking at him.]
H’m; that I don’t doubt. 
格瑞格斯
(眼睛不瞧他父亲)
唔,这话我信。 
WERLE.
Ler du? Tror du kanske ikke det er sandt, hvad jeg siger? I mine bøger står der rigtignok ikke noget om det; for slige udgifter bogfører jeg aldrig. 
WERLE.
Du lachst? Glaubst Du etwa, ich sage die Unwahrheit? In meinen Büchern steht allerdings nichts davon; denn über solche Ausgaben führe ich niemals Buch. 
WERLE.
You laugh? Do you think I am not telling you the truth? Well, I certainly can’t refer you to my books, for I never enter payments of that sort. 
威 利
你笑什么?你以为我说的不是实话?当然,我没法子让你看账,那一类用款我从来不记账。 
GREGERS
(smiler koldt).
Nej, der gives vel visse udgifter, som det er bedst ikke at bogføre. 
GREGERS
lächelt kalt.
Allerdings, es gibt gewisse Ausgaben, über die man lieber nicht Buch führt. 
GREGERS
[smiles coldly.]
No, there are certain payments it is best to keep no account of. 
格瑞格斯
(冷笑)
是啊,有些用款最好不记账。 
WERLE
(studser).
Hvad mener du med det? 
WERLE
stutzt.
Was meinst Du damit? 
WERLE
[taken aback.]
What do you mean by that? 
威 利
(吃惊)
你这话什么意思? 
GREGERS
(med tilkæmpet mod).
Har du bogført, hvad det kosted dig at la’ Hjalmar Ekdal lære fotografering? 
GREGERS
mit erkämpftem Mut.
Hast Du Buch darüber geführt, was Dich Hjalmars photographische Studien gekostet haben? 
GREGERS
[mustering up courage.]
Have you entered what it cost you to have Hialmar Ekdal taught photography? 
格瑞格斯
(鼓起勇气)
你给雅尔马学照相花的那些钱记账没有? 
WERLE.
Jeg? Hvorledes bogført? 
WERLE.
Ich? Inwiefern Buch geführt? 
WERLE.
I? How “entered” it? 
威 利
我?怎么“记账”? 
GREGERS.
Jeg véd nu, at det var dig, som bekosted det. Og nu véd jeg også, at det var dig, som satte ham så rundelig istand til at etablere sig. 
GREGERS.
Ich weiß jetzt, daß Du das bezahlt hast. Und jetzt weiß ich auch, daß Du es gewesen bist, der ihm so freigebig zur Etablierung verhelfen hat. 
GREGERS.
I have learnt that it was you who paid for his training. And I have learnt, too, that it was you who enabled him to set up house so comfortably. 
格瑞格斯
我听说,他学照相是你花的钱。我还听说,他能舒舒服服成家立业,也是你的力量。 
WERLE.
Nå, og så heder det endda, at jeg ingen ting har gjort for Ekdals! Jeg kan forsikre dig, de mennesker har sandelig voldt mig udgifter nok. 
WERLE.
Na – und da sagt man noch, ich hätte nichts für die Ekdals getan! Ich kann Dir versichern, die Leute haben mir genug Ausgaben verursacht. 
WERLE.
Well, and yet you talk as though I had done nothing for the Ekdals! I can assure you these people have cost me enough in all conscience. 
威 利
对啊,可是你的口气好像还埋怨我在艾克达尔一家子身上没帮过一点儿忙!我告诉你,我在他们身上花的钱可真够瞧的了。 
GREGERS.
Har du bogført nogen af de udgifter? 
GREGERS.
Hast Du über keine dieser Ausgaben Buch geführt? 
GREGERS.
Have you entered any of these expenses in your books? 
格瑞格斯
那些费用你记账没有? 
WERLE.
Hvorfor spør’ du om det? 
WERLE.
Weshalb fragst Du danach? 
WERLE.
Why do you ask? 
威 利
你问这话干什么? 
GREGERS.
Å, det har så sine årsager. Hør, sig mig, – den tid, da du tog dig så varmt af din gamle vens søn, – var ikke det netop just som han skulde til at gifte sig! 
GREGERS.
O, das hat so seine Gründe. Sag’ mal – als Du Dich so warm interessiertest für den Sohn Deines alten Jugendfreundes, – das war doch gerade in der Zeit, da er heiraten wollte? 
GREGERS.
Oh, I have my reasons. Now tell me: when you interested yourself so warmly in your old friend’s son — it was just before his marriage, was it not? 
格瑞格斯
唔,我自有道理。请你告诉我:当初你那么关心你老朋友的儿子的时候,是不是正在他结婚之前? 
WERLE.
Ja, hvor pokker, – hvor kan jeg efter så mange års forløb –? 
WERLE.
Ja, zum Henker, – wie kann ich nach so vielen Jahren noch – 
WERLE.
Why, deuce take it — after all these years, how can I— ? 
威 利
你问得好没道理--- 事情过了这么些年,我怎么还--- ? 
GREGERS.
Du skrev mig den gang et brev til, – et forretningsbrev naturligvis; og i en efterskrift stod der, ganske kort, at Hjalmar Ekdal havde giftet sig med en frøken Hansen. 
GREGERS.
Du hast mir damals einen Brief geschrieben, – einen Geschäftsbrief natürlich. Und in einer Nachschrift, da stand ganz kurz, Hjalmar Ekdal hätte sich mit einem Fräulein Hansen verheiratet. 
GREGERS.
You wrote me a letter about that time — a business letter, of course; and in a postscript you mentioned — quite briefly — that Hialmar Ekdal had married a Miss Hansen. 
格瑞格斯
那时候你给我写过一封信--当然是谈业务的信。可是在信的末尾,你补充了一句--短短的几个字--你说,雅尔马·艾克达尔跟一位汉森小姐结了婚。 
WERLE.
Ja, det var jo ganske rigtig; hun hed så. 
WERLE.
Ja, ganz recht, so hat sie geheißen. 
WERLE.
Yes, that was quite right. That was her name. 
威 利
不错,有这么回事。他老婆是姓汉森。 
GREGERS.
Men du skrev ikke noget om, at den frøken Hansen var Gina Hansen, – vor forhenværende husjomfru. 
GREGERS.
Aber Du hast nichts davon geschrieben, daß dieses Fräulein Hansen Gina Hansen war – unsere ehemalige Wirtschafterin. 
GREGERS.
But you did not mention that this Miss Hansen was Gina Hansen — our former housekeeper. 
格瑞格斯
可是你没提这位汉森小姐就是基纳·汉森--就是咱们从前的女管家。 
WERLE
(ler spotsk, men tvungent).
Nej, for jeg tænkte såmænd ikke, at du interesserte dig så særligt for vor forhenværende husjomfru. 
WERLE
lacht spöttisch, aber gezwungen.
Nein, denn ich konnte mir wirklich nicht denken, daß Du Dich so sehr für unsere frühere Wirtschafterin interessiertest. 
WERLE
[with a forced laugh of derision.]
No; to tell the truth, it didn’t occur to me that you were so particularly interested in our former housekeeper. 
威 利
(勉强开玩笑)
不错,我没提。老实说,当时我没想到你那么特别关心咱们这位女管家。 
GREGERS.
Det gjorde jeg heller ikke. Men – (sænker stemmen.) her var nok andre i huset, som interesserte sig særligt for hende. 
GREGERS.
Das habe ich auch nicht getan. Aber – senkt die Stimme – es waren hier im Hause andere Leute, die sich sehr für sie interessierten. 
GREGERS.
No more I was. But [lowers his voice] there were others in this house who were particularly interested in her. 
格瑞格斯
我倒不见得特别关心。可是 (放低声音) 咱们家里倒有人对她特别关心。 
WERLE.
Hvad mener du med det? (bruser imod ham.) Du sigter da vel aldrig til mig! 
WERLE.
Was soll das heißen? Aufbrausend. Du meinst damit doch wohl nicht gar mich? 
WERLE.
What do you mean by that? [Flaring up.] You are not alluding to me, I hope? 
威 利
你这话是什么意思? (发脾气) 你不是指我说的吧? 
GREGERS
(sagte, men fast).
Jo, jeg sigter til dig. 
GREGERS
leise, aber fest.
Ja, ich meine Dich. 
GREGERS
[softly but firmly.]
Yes, I am alluding to you. 
格瑞格斯
(声音很低,态度坚决)
我是指你说的。 
WERLE.
Og det vover du –! Det understår du dig –! Hvor kan han, den utaknemmelige, han, fotografen –; hvor tør han driste sig til at komme med slige sigtelser! 
WERLE.
Und das wagst Du –! Das unterstehst Du Dich –! Wie kann dieser undankbare Mensch, dieser Photograph –; wie kann er sich erdreisten, mit solchen Bezichtigungen zu kommen! 
WERLE.
And you dare — ! You presume to — ! How can that ungrateful hound — that photographer fellow — how dare he go making such insinuations! 
威 利
你竟敢--! 你敢于--! 那个没良心的畜生--那个开照相馆的家伙--他竟敢在背地里造这种谣言! 
GREGERS.
Hjalmar har ikke med et ord rørt ved dette her. Jeg tror ikke, han har så meget som en anelse om noget sligt. 
GREGERS.
Hjalmar hat diese Dinge nicht mit einem Worte berührt. Ich glaube, er hat nicht einmal eine Ahnung davon. 
GREGERS.
Hialmar has never breathed a word about this. I don’t believe he has the faintest suspicion of such a thing. 
格瑞格斯
这件事雅尔马一个字都没提过。我看他一点都没想到这上头。 
WERLE.
Men hvor har du det da fra? Hvem har kunnet sige noget sådant? 
WERLE.
Aber woher hast Du es denn? Wer hat Dir so etwas sagen können? 
WERLE.
Then where have you got it from? Who can have put such notions in your head? 
威 利
那么,你从什么地方听来的?这种想法是谁提醒你的? 
GREGERS.
Det har min stakkers ulykkelige mor sagt. Og det var sidste gang jeg så hende. 
GREGERS.
Das hat mir meine arme, unglückliche Mutter gesagt. Das letzte Mal, als ich sie sah. 
GREGERS.
My poor unhappy mother told me; and that the very last time I saw her. 
格瑞格斯
是我那苦命的母亲说的,在我跟她最后一次见面的时候,她告诉我的。 
WERLE.
Din mor! Ja, kunde jeg ikke næsten tænke det! Hun og du, – I holdt altid sammen. Det var hende, som fra først af fik dit sind vendt bort ifra mig. 
WERLE.
Deine Mutter! Hätte es mir auch denken können! Sie und Du, – Ihr habt immer zusammengehalten. Sie war es, die von Anfang an Dein Herz mir entfremdet hat. 
WERLE.
Your mother! I might have known as much! You and she — you always held together. It was she who turned you against me, from the first. 
威 利
是你母亲说的!我早就该想到!你跟她--你们娘儿俩老是勾得紧紧的。一开头就是她撺掇你跟我作对。 
GREGERS.
Nej, det var alt det, hun måtte lide og døje, til hun bukked under og gik så ynkelig til grunde. 
GREGERS.
Nein, – das haben die Leiden und Kränkungen getan, die sie hier ertragen mußte, bis sie zusammenbrach und jammervoll zugrunde ging. 
GREGERS.
No, it was all that she had to suffer and submit to, until she broke down and came to such a pitiful end. 
格瑞格斯
不是。她吃尽了苦,受尽了委屈,到后来实在支持不下去了,才落得这么个可怜的下场。 
WERLE.
Å, hun måtte slet ingen ting lide og døje; ikke mere, end så mange andre, i al fald! Men sygelige, overspændte mennesker er der ikke noget udkomme med. Det har nok jeg fåt føle. – Og så går du og bærer på en slig mistanke, – går og roder dig ned i alskens gamle rygter og bagvaskelser imod din egen far. Hør nu, Gregers, jeg synes sandelig, du i din alder kunde ta’ dig noget nyttigere til. 
WERLE.
O, sie hatte keine Leiden und Kränkungen zu ertragen; wenigstens nicht mehr als so viele andere! Aber mit kränklichen, überspannten Menschen ist schwer auszukommen. Das habe ich nur zu sehr fühlen müssen. – Und nun kommst Du mit solcher Verdächtigung daher, – rührst allerhand alte Gerüchte wieder auf und Verleumdungen gegen Deinen Vater. Lieber Gregers, ich meine, Du in Deinem Alter könntest Dich wirklich mit etwas Nützlicherem beschäftigen. 
WERLE.
Oh, she had nothing to suffer or submit to; not more than most people, at all events. But there’s no getting on with morbid, overstrained creatures — that I have learnt to my cost. — And you could go on nursing such a suspicion — burrowing into all sorts of old rumours and slanders against your own father! I must say, Gregers, I really think that at your age you might find something more useful to do. 
威 利
她没吃过苦,没受过委屈。无论如何,她不比一般人更受苦,更委屈。可是跟疑心重、精神紧张的人没法子过日子--那种滋味儿我可尝够了。我想不到你会成天揣着这么一肚子鬼--到处搜罗当年别人糟蹋你自己父亲的坏话!格瑞格斯,我觉得像你这年纪的人应该做点更有用的事。 
GREGERS.
Ja, det turde nok være på tiden. 
GREGERS.
Ja, das dürfte allerdings an der Zeit sein. 
GREGERS.
Yes, it is high time. 
格瑞格斯
不错,是时候了。 
WERLE.
Så vilde kanske også dit sind bli’ lettere, end det nu lader til at være. Hvad skal det føre til, at du går år ud og år ind der oppe på værket, sidder og træller som en simpel kontorbetjent, ikke vil oppebære en skilling over den almindelige månedsløn? Det er jo ren dårskab af dig. 
WERLE.
Dann würde es Dir wohl auch leichter ums Herz, als es jetzt der Fall zu sein scheint. Wohin soll es denn führen, daß Du jahraus, jahrein auf dem Werk da oben wie ein einfacher Kontorist hockst und Dich plagst und nicht einen Pfennig über den gewöhnlichen Monatslohn annehmen willst? Das ist ja der reine Wahnsinn von Dir. 
WERLE.
Then perhaps your mind would be easier than it seems to be now. What can be your object in remaining up at the works, year out and year in, drudging away like a common clerk, and not drawing a farthing more than the ordinary monthly wage? It is downright folly. 
威 利
要是那样的话,你的心情也许可以比现在舒畅一点。一年一年在工厂里待着,像个小职员似的净干苦差事,除了每月的普通工资之外,一个钱不多拿,你究竟是什么意思?简直傻透了。 
GREGERS.
Ja, dersom jeg var så ganske viss på det. 
GREGERS.
Ja, wenn ich das nur so sicher wüßte. 
GREGERS.
Ah, if I were only sure of that. 
格瑞格斯
唔,我看不一定。 
WERLE.
Jeg forstår dig jo nok. Du vil være uafhængig, vil ikke skylde mig noget. Men nu er der netop anledning for dig til at bli’ uafhængig, din egen herre i et og alt. 
WERLE.
Ich verstehe Dich ganz gut. Du willst unabhängig sein, willst mir nichts zu verdanken haben. Aber gerade jetzt hast Du eine Gelegenheit, Dich unabhängig zu machen, – in jeder Beziehung Dein eigener Herr zu werden. 
WERLE.
I understand you well enough. You want to be independent; you won’t be beholden to me for anything. Well, now there happens to be an opportunity for you to become independent, your own master in everything. 
威 利
我很明白你的意思。你想靠自己吃饭;你不愿意沾我的好处。好,眼前凑巧有个机会,你可以靠自己吃饭,一切事情由你自己当家做主。 
GREGERS.
Så? Og på hvad måde –? 
GREGERS.
So? Und auf welche Weise –? 
GREGERS.
Indeed? In what way — ? 
格瑞格斯
真的吗?是怎么个办法? 
WERLE.
Da jeg skrev dig til, at du så nødvendig måtte komme ind til byen nu straks – hm – 
WERLE.
Als ich Dir schrieb, Du möchtest unverzüglich hierher kommen – hm – 
WERLE.
When I wrote you insisting on your coming to town at once — h’m — 
威 利
我写信逼你马上进城来--唔-- 
GREGERS.
Ja, hvad er det egentlig, du vil mig? Jeg har hele dagen gåt og ventet på at få vide det. 
GREGERS.
Ja, – was willst Du eigentlich von mir? Den ganzen Tag warte ich schon darauf, es zu erfahren. 
GREGERS.
Yes, what is it you really want of me? I have been waiting all day to know. 
格瑞格斯
不错,你究竟要我干什么?我已经等了一天想问这句话。 
WERLE.
Jeg vil foreslå dig, at du går ind som deltager i firmaet. 
WERLE.
Ich möchte Dir vorschlagen, als Teilhaber in die Firma zu treten. 
WERLE.
I want to propose that you should enter the firm, as partner. 
威 利
我想叫你加入我的公司,跟我合伙做买卖。 
GREGERS.
Jeg! I dit firma? Som kompagnon? 
GREGERS.
Ich? In Deine Firma? Als Kompagnon? 
GREGERS.
I! Join your firm? As partner? 
格瑞格斯
我加入你的公司?跟你合伙做买卖? 
WERLE.
Ja. Vi behøvte jo ikke stadig at være sammen for det. Du kunde jo overtage forretningerne her i byen, og så flytted jeg op til værket. 
WERLE.
Ja. Deshalb brauchten wir doch nicht ständig zusammen zu sein. Du könntest die Geschäfte hier in der Stadt übernehmen, und ich zöge aufs Werk hinauf. 
WERLE.
Yes. It would not involve our being constantly together. You could take over the business here in town, and I should move up to the works. 
威 利
是的。合伙以后,咱们俩不必常在一块儿。你把我城里的事接过手去,我搬到工厂去住。 
GREGERS.
Vilde du? 
GREGERS.
Das wolltest Du? 
GREGERS.
You would? 
格瑞格斯
为什么? 
WERLE.
Ja, ser du, jeg er ikke længere så arbejdsfør, som jeg tidligere var. Jeg blir nødt til at skåne øjnene, Gregers; for de er begyndt at bli’ noget svage. 
WERLE.
Ja, denn, sieh mal, ich bin nicht mehr so arbeitsfähig wie früher. Ich bin gezwungen, meine Augen zu schonen, Gregers; denn sie wollen schon etwas schwach werden. 
WERLE.
The fact is, I am not so fit for work as I once was. I am obliged to spare my eyes, Gregers; they have begun to trouble me. 
威 利
因为我现在做事不如从前了。格瑞格斯,我得保养保养我的眼睛。我的眼睛越来越不好使了。 
GREGERS.
Det har de jo altid været. 
GREGERS.
Das sind sie ja immer gewesen. 
GREGERS.
They have always been weak. 
格瑞格斯
你的眼睛一向就不好。 
WERLE.
Ikke som nu. Og så desuden, – omstændighederne kunde kanske gøre det ønskeligt for mig at bo der oppe – i al fald for en tid. 
WERLE.
Nicht so wie jetzt. Und überdies, – die Verhältnisse konnten es mir vielleicht wünschenswert erscheinen lassen, da oben zu wohnen – wenigstens eine Zeitlang. 
WERLE.
Not as they are now. And, besides, circumstances might possibly make it desirable for me to live up there — for a time, at any rate. 
威 利
可是不像现在这么坏。再说,观察目前的情况,也许我搬到厂里去住合适点儿--至少暂时住一阵子。 
GREGERS.
Noget sligt havde jeg aldrig tænkt mig. 
GREGERS.
Alles andere hätte ich mir eher gedacht als so etwas. 
GREGERS.
That is certainly quite a new idea to me. 
格瑞格斯
这倒确实是桩新鲜事儿。 
WERLE.
Hør nu, Gregers; der er jo så mangt og meget, som skiller imellem os. Men vi er jo dog far og søn alligevel. Jeg synes, vi måtte kunne komme til en slags forståelse med hinanden. 
WERLE.
Nun hör’ mich mal an, Gregers. Es steht so vieles scheidend zwischen uns – gewiß. Aber wir sind doch nun einmal Vater und Sohn. Ich meine, es müßte doch etwas wie eine Verständigung zwischen uns möglich sein. 
WERLE.
Listen, Gregers: there are many things that stand between us; but we are father and son after all. We ought surely to be able to come to some sort of understanding with each other. 
威 利
格瑞格斯,你听我说:咱们父子之间有好些事都非常隔膜,可是咱们究竟是父子。咱们彼此应该有个了解。 
GREGERS.
Sådan i det ydre, mener du vel? 
GREGERS.
Du meinst doch wohl: äußerlich. 
GREGERS.
Outwardly, you mean, of course? 
格瑞格斯
你当然是说表面的了解喽? 
WERLE.
Nå, det var jo i al fald noget. Tænk over det, Gregers. Synes du ikke, det måtte kunne la’ sig gøre? Hvad? 
WERLE.
Na, das wäre schon immerhin etwas. Überleg’ es Dir, Gregers. Glaubst Du nicht, es ließe sich machen? Was? 
WERLE.
Well, even that would be something. Think it over, Gregers. Don’t you think it ought to be possible? Eh? 
威 利
就是表面的了解也比没有强啊。格瑞格斯,你仔细想想。你看这不是做不到的事吧?唔? 
GREGERS
(ser på ham med kolde øjne).
Her stikker noget under. 
GREGERS
blickt ihn kalt an.
Dahinter steckt irgend etwas. 
GREGERS
[looking at him coldly.]
There is something behind all this. 
格瑞格斯
(冷冰冰地瞧着父亲)
这里头有文章。 
WERLE.
Hvorledes det? 
WERLE.
Wieso? 
WERLE.
How so? 
威 利
有什么文章? 
GREGERS.
Der må være noget, som du har brug for mig til. 
GREGERS.
Du hast mich gewiß zu etwas nötig. 
GREGERS.
You want to make use of me in some way. 
格瑞格斯
你想在我身上打主意。 
WERLE.
I så nært et forhold som vort har den ene vel altid brug for den anden. 
WERLE.
In einem so nahen Verhältnis, wie wir zueinander stehen, hat der eine den andern wohl immer nötig. 
WERLE.
In such a close relationship as ours, the one can always be useful to the other. 
威 利
咱们既然是父子,彼此总可以帮忙。 
GREGERS.
Ja, man siger jo så. 
GREGERS.
Ja, so heißt es. 
GREGERS.
Yes, so people say. 
格瑞格斯
不错,大家都这么说。 
WERLE.
Jeg vilde gerne ha’ dig hjemme hos mig nu en tid. Jeg er en ensom mand, Gregers; har altid følt mig ensom, – hele mit liv igennem; men mest nu, da jeg begynder at drage på alderen. Jeg trænger til at ha’ nogen om mig. – 
WERLE.
Ich möchte Dich jetzt gern einige Zeit bei mir haben. Ich bin ein einsamer Mann, Gregers, habe mich immer einsam gefühlt – mein ganzes Leben lang: aber besonders jetzt, da das Alter sich mir fühlbar macht. Ich muß jemand um mich haben. – 
WERLE.
I want very much to have you at home with me for a time. I am a lonely man, Gregers; I have always felt lonely, all my life through; but most of all now that I am getting up in years. I feel the need of some one about me — 
威 利
我很想把你留在家里陪我一阵子。格瑞格斯,我寂寞得很;我这一辈子老觉得寂寞,尤其现在上了年纪。我需要一个人陪着我-- 
GREGERS.
Du har jo fru Sørby. 
GREGERS.
Du hast doch Frau Sörby. 
GREGERS.
You have Mrs. Sorby. 
格瑞格斯
你有索比太太陪着。 
WERLE.
Ja, det har jeg; og hun er, så at sige, ble’t mig næsten uundværlig. Hun er kvik, har et jævnt sind; hun liver op i huset; – og det kan jeg så sårt trænge til. 
WERLE.
Allerdings. Und sie ist mir nachgerade sozusagen unentbehrlich geworden. Sie ist munter; sie ist ohne Launen; sie bringt Leben ins Haus; – und das kann ich grade gut gebrauchen. 
WERLE.
Yes, I have her; and she has become, I may say, almost indispensable to me. She is lively and even-tempered; she brightens up the house; and that is a very great thing for me. 
威 利
不错,有她陪着我,并且我还可以说,她几乎是我缺少不得的人。她性情活泼,脾气沉静。有了她,家里就有生气,在我,这是一桩了不起的事。 
GREGERS.
Nå ja; men så har du det jo altså, som du ønsker det. 
GREGERS.
Na, dann hast Du ja alles, was Dein Herz begehrt. 
GREGERS.
Well then, you have everything just as you wish it. 
格瑞格斯
既然如此,你不是万事如意了吗? 
WERLE.
Ja, men jeg er bange, det kan ikke bli’ ved. En kvinde i slige forhold kommer let i en skæv stilling lige over for verden. Ja, jeg havde nær sagt, at en mand er heller ikke tjent med det. 
WERLE.
Ja, aber ich fürchte, das kann nicht so bleiben. Eine Frau in solcher Situation kommt der Welt gegenüber leicht in eine schiefe Stellung. Ja, fast hätte ich gesagt, auch einem Manne ist damit nicht gedient. 
WERLE.
Yes, but I am afraid it can’t last. A woman so situated may easily find herself in a false position, in the eyes of the world. For that matter it does a man no good, either. 
威 利
不错,可是我恐怕这局面长不了。像她这种情形的女人别人看着容易觉得别扭。这种情形对于一个男人也没好处。 
GREGERS.
Å, når en mand gir slige middagsselskaber som du, så kan han visst vove adskilligt. 
GREGERS.
O, wenn ein Mann solche Diners gibt wie Du, so kann er gewiß manches riskieren. 
GREGERS.
Oh, when a man gives such dinners as you give, he can risk a great deal. 
格瑞格斯
喔,要是一个男人请得起像你今天请的酒席,他大可以不必多顾虑。 
WERLE.
Ja, men hun, Gregers? Jeg er bange for, at hun ikke længer vil finde sig i det. Og selv om hun gjorde det, – selv om hun af hengivenhed for mig satte sig ud over folkesnak og bagvaskelse og sligt noget –? Synes da du, Gregers, du med din stærkt udprægede retfærdighedsfølelse – 
WERLE.
Ja, aber sie, Gregers? Ich fürchte, sie wird sich auf die Dauer nicht darein finden. Und selbst wenn sie sich darein finden sollte, – wenn sie sich aus Hingebung für mich über den Klatsch und die Nachrede der Leute und dergleichen hinwegsetzen würde –? Meinst Du denn, Gregers, Du mit Deinem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn – 
WERLE.
Yes, but how about the woman, Gregers? I fear she won’t accept the situation much longer; and even if she did — even if, out of attachment to me, she were to take her chance of gossip and scandal and all that — ? Do you think, Gregers — you with your strong sense of justice — 
威 利
不错,可是那个女人怎么办呢,格瑞格斯?我怕她不愿意这么长久下去。并且即使她愿意的话--即使她为了爱我,愿意尽着旁人在她身上说长道短,这个那个的--。格瑞格斯,你是最讲公道的人,你想是不是--? 
GREGERS
(afbryder ham).
Sig mig kort og godt én ting. Tænker du på at gifte dig med hende? 
GREGERS
ihn unterbrechend.
Kurz und gut – sag’ mir eins: Hast Du die Absicht, sie zu heiraten? 
GREGERS
[interrupts him.]
Tell me in one word: are you thinking of marrying her? 
格瑞格斯
(打断他的话)
干脆告诉我:你是不是想跟她结婚? 
WERLE.
Og hvis jeg nu tænkte på sådant noget? Hvad så? 
WERLE.
Und wenn ich nun die Absicht hätte? Was dann? 
WERLE.
Suppose I were thinking of it? What then? 
威 利
假如我是想跟她结婚呢?怎么样? 
GREGERS.
Ja, det spør’ jeg også. Hvad så? 
GREGERS.
Ja, das frage ich auch. Was dann? 
GREGERS.
That’s what I say: what then? 
格瑞格斯
我也要问这句话:怎么样? 
WERLE.
Vilde det være dig så aldeles uovervindelig imod? 
WERLE.
Würde Dir das so durchaus gegen den Strich gehen? 
WERLE.
Should you be inflexibly opposed to it! 
威 利
你会不会坚决反对这件事? 
GREGERS.
Nej, aldeles ikke. Ikke på nogen måde. 
GREGERS.
Nein, gar nicht. Durchaus nicht. 
GREGERS.
— Not at all. Not by any means. 
格瑞格斯
我不反对。决不反对。 
WERLE.
Ja, for jeg kunde jo ikke vide, om det kanske af hensyn til din afdøde mors minde – 
WERLE.
Ich konnte ja doch nicht wissen, ob nicht vielleicht die Erinnerung an Deine selige Mutter – 
WERLE.
I was not sure whether your devotion to your mother’s memory — 
威 利
我不知道你对于母亲的孝心是不是--? 
GREGERS.
Jeg er ikke overspændt. 
GREGERS.
Ich bin nicht überspannt. 
GREGERS.
I am not overstrained. 
格瑞格斯
我不是精神紧张的人。 
WERLE.
Nå, hvad du end er eller ikke er, så har du i al fald lettet en tung sten fra mit bryst. Det er mig overmåde kært, at jeg tør gøre regning på din tilslutning i denne sag. 
WERLE.
Na, wie dem nun auch sei, – jedenfalls hast Du mir einen schweren Stein vom Herzen genommen. Es ist mir unendlich lieb, daß ich in dieser Sache auf Deine Zustimmung zählen kann. 
WERLE.
Well, whatever you may or may not be, at all events you have lifted a great weight from my mind. I am extremely pleased that I can reckon on your concurrence in this matter. 
威 利
不管你是也罢,不是也罢,反正压在我心上的一块石头现在算是落了地啦。你赞成我做这件事,我心里非常高兴。 
GREGERS
(ser ufravendt på ham).
Nu skønner jeg, hvad det er, du vil bruge mig til. 
GREGERS
blickt ihn unverwandt an.
Jetzt weiß ich, wozu Du mich brauchen willst. 
GREGERS
[looking intently at him.]
Now I see the use you want to put me to. 
格瑞格斯
(仔细瞧着父亲)
现在我明白你在我身上打的是什么主意了。 
WERLE.
Bruge dig til? Hvad er dog det for et udtryk! 
WERLE.
Dich brauchen? Was ist denn das für ein Ausdruck! 
WERLE.
Use to put you to? What an expression! 
威 利
在你身上打主意?这是什么话! 
GREGERS.
Å, lad os ikke være kræsne i valg af ord; – ikke på to mands hånd i al fald. (ler kort.) Ja så da! Derfor var det altså, at jeg, død og plage, måtte indfinde mig i byen i egen person. I anledning af fru Sørby skal der arrangeres familjeliv her i huset. Tablå mellem far og søn! Det blir noget nyt, det! 
GREGERS.
Ach, seien wir nicht heikel in der Wahl der Worte; – wenigstens nicht unter vier Augen. Lacht kurz. Ja so! Donnerwetter, – deshalb mußte ich mich also in eigener Person hier einfinden. Frau Sörby zu Liebe soll hier im Haus ein Familienleben inszeniert werden. Tableau zwischen Vater und Sohn! Das ist etwas Neues, ei ja! 
GREGERS.
Oh, don’t let us be nice in our choice of words — not when we are alone together, at any rate. [With a short laugh.] Well well. So this is what made it absolutely essential that I should come to town in person. For the sake of Mrs. Sorby, we are to get up a pretence at family life in the house — a tableau of filial affection! That will be something new indeed. 
格瑞格斯
咱们不必咬文嚼字--至少在只有咱们俩在一块儿的时候不必如此。 (噗哧一笑) 哼哼!你一定要逼我亲自进城,原来就是为这个。为了索比太太,咱们必须装出一副正经居家过日子的模样--摆个儿子孝顺父亲的场面!这倒确实是桩新鲜事儿。 
WERLE.
Hvor tør du tale i den tone! 
WERLE.
Wie kannst Du wagen, in solchem Ton zu reden! 
WERLE.
How dare you speak in that tone! 
威 利
你敢用这种口气跟我说话! 
GREGERS.
Når har her været familjeliv? Aldrig så længe jeg kan mindes. Men nu har man sagtens behov for en smule af den slags. For det vil jo unægtelig ta’ sig godt ud, når det kan fortælles, at sønnen – på pietetens vinger – er ilet hjem til den aldrende faders brudgomsfest. Hvad blir der så igen af alle rygterne om, hvad den stakkers afdøde måtte lide og døje? Ikke et fnug. Hendes søn slår dem jo til jorden. 
GREGERS.
Wann haben wir hier ein Familienleben gehabt? Niemals, solange ich denken kann. Aber jetzt hat man Verwendung für ’n bißchen so was. Denn unstreitig wird es sich sehr gut ausnehmen, wenn man erzählen kann, daß der Sohn – auf den Flügeln der Pietät – zum Hochzeitsfest des alternden Vaters herbeigeeilt ist. Was bleibt dann von all den Gerüchten über die Leiden der toten Dulderin? Nicht so viel! Ihr Sohn schlägt sie ja nieder. 
GREGERS.
Was there ever any family life here? Never since I can remember. But now, forsooth, your plans demand something of the sort. No doubt it will have an excellent effect when it is reported that the son has hastened home, on the wings of filial piety, to the grey-haired father’s wedding-feast. What will then remain of all the rumours as to the wrongs the poor dead mother had to submit to? Not a vestige. Her son annihilates them at one stroke. 
格瑞格斯
咱们这个家庭过过正经日子没有?自从我懂事之后,咱们没过过正经日子。可是现在呢,当然喽,为了凑合你的计划,咱们必须装个正经过日子的模样。等到消息一传出去,说那儿子带着一片孝心,飞也似的赶回家来吃他白发苍苍的父亲的喜酒,不用说,好处可就大了。到那时候,说去世的母亲怎么吃苦、怎么受委屈的那些谣言岂不就烟消雾散了吗?做儿子的把那些谣言一扫而空了。 
WERLE.
Gregers, – jeg tror ikke, der findes den mand i verden, der er dig så meget imod som jeg. 
WERLE.
Gregers, – ich glaube, kein Mensch auf der Welt ist Dir so zuwider wie ich. 
WERLE.
Gregers — I believe there is no one in the world you detest as you do me. 
威 利
格瑞格斯--恐怕世界上没有第二个人,你恨他像恨我这么厉害。 
GREGERS
(sagte).
Jeg har set dig på for nært hold. 
GREGERS
leise.
Ich habe Dich zu sehr in der Nähe gesehen. 
GREGERS
[softly.]
I have seen you at too close quarters. 
格瑞格斯
(静静地)
因为我把你这人看得太清楚了。 
WERLE.
Du har set mig med din mors øjne. (sænker stemmen lidt.) Men du skulde huske på, at de øjne var – omtåget en gang iblandt. 
WERLE.
Du hast mich mit den Augen Deiner Mutter gesehen. Senkt ein wenig die Stimme. Aber Du solltest nicht vergessen, daß ihre Augen – zuweilen umnebelt waren. 
WERLE.
You have seen me with your mother’s eyes. [Lowers his voice a little.] But you should remember that her eyes were — clouded now and then. 
威 利
你一向用你母亲的眼光看我。 (把声音放低一点) 可是你别忘了,她的眼睛有时候是--迷迷蒙蒙的。 
GREGERS
(bævende).
Jeg forstår, hvad du sigter til. Men hvem bær’ skylden for mors ulykkelige svaghed? Det gør du og alle disse –! Den sidste af dem var dette fruentimmer, som Hjalmar Ekdal blev makket sammen med, da du ikke længer – å! 
GREGERS
bebend.
Ich weiß, worauf Du hinaus willst. Aber wer trägt die Schuld an der unglücklichen Schwäche meiner Mutter? Du und alle diese –! Die letzte von ihnen war dieses Frauenzimmer, mit dem Hjalmar Ekdal verkuppelt wurde, als Du nicht mehr – o! 
GREGERS
[quivering.]
I see what you are hinting at. But who was to blame for mother’s unfortunate weakness? Why you, and all those — ! The last of them was this woman that you palmed off upon Hialmar Ekdal, when you were — Ugh! 
格瑞格斯
(发抖)
我明白你这句话含着什么意思。然而是谁害我母亲得的那个毛病?是你,是那一伙女人!她们之中最后一个就是你拿来蒙混雅尔马的那个女人!哼! 
WERLE
(trækker på skuldrene).
Ord til andet, som om jeg hørte din mor. 
WERLE
zuckt die Achseln.
Wort für Wort, – als ob ich Deine Mutter hörte. 
WERLE
[shrugs his shoulders.]
Word for word as if it were your mother speaking! 
威 利
(耸耸肩膀)
简直跟你母亲的口气一模一样! 
GREGERS
(uden at agte på ham).
– og der sidder han nu, han med sit store troskyldige barnesind midt i bedraget, – lever under tag sammen med en slig en, og véd ikke, at det, han kalder sit hjem, er bygget på en løgn! (et skridt nærmere.) Når jeg ser tilbage på al din færd, da er det, som om jeg så ud over en slagmark med knuste menneskeskæbner langs alle vejene. 
GREGERS
ohne auf ihn zu achten.
– und da sitzt er nun mit seinem großen arglosen Kindergemüte inmitten des Betrugs, – lebt unter einem Dach mit einer solchen –, und ahnt nicht, daß das, was er sein Heim nennt, auf eine Lüge gegründet ist! Einen Schritt näher. Wenn ich auf Deinen ganzen Wandel zurückblicke, so ist mir, als sähe ich ein Schlachtfeld voll hingemordeter Menschenlose. 
GREGERS
[without heeding.]
And there he is now, with his great, confiding, childlike mind, compassed about with all this treachery — living under the same roof with such a creature, and never dreaming that what he calls his home is built upon a lie! [Comes a step nearer.] When I look back upon your past, I seem to see a battle-field with shattered lives on every hand. 
格瑞格斯
(不睬他父亲)
现在雅尔马钻在你的圈套里了,他那么天真老实,一点疑心都没有,跟那么个娘们儿一块儿过日子,做梦也没想到他的所谓家庭是建立在撒谎的基础上的!我一想起你从前干过的事情,眼前就好像看见了一片战场,四面八方都是遍体鳞伤的尸首。 
WERLE.
Jeg tror næsten, at kløften er for bred imellem os to. 
WERLE.
Ich glaube nachgerade selbst, die Kluft zwischen uns ist zu groß. 
WERLE.
I begin to think the chasm that divides us is too wide. 
威 利
现在我才觉得咱们两个人中间的隔膜实在太深了。 
GREGERS
(bukker behersket).
Det har jeg observeret; og derfor tar jeg også min hat og går. 
GREGERS
verbeugt sich, mit Selbstbeherrschung.
Das habe ich bemerkt. Und deshalb nehme ich auch meinen Hut und gehe. 
GREGERS
[bowing, with self-command.]
So I have observed; and therefore I take my hat and go. 
格瑞格斯
(不慌不忙,哈一哈腰)
我也觉得如此,所以我要告辞了。 
WERLE.
Går du! Ud af huset? 
WERLE.
Du gehst? Aus dem Hause? 
WERLE.
You are going! Out of the house? 
威 利
你要走!不回来了? 
GREGERS.
Ja. For nu øjner jeg endelig én gang en opgave at leve for. 
GREGERS.
Ja. Denn jetzt sehe ich endlich eine Aufgabe, für die ich leben kann. 
GREGERS.
Yes. For at last I see my mission in life. 
格瑞格斯
不回来了。现在我才看清了我做人的使命是什么。 
WERLE.
Hvad er det for en opgave? 
WERLE.
Was ist das für eine Aufgabe? 
WERLE.
What mission? 
威 利
什么使命? 
GREGERS.
Du vilde bare le, ifald du hørte det. 
GREGERS.
Du würdest ja doch nur lachen, wenn Du es hörtest. 
GREGERS.
You would only laugh if I told you. 
格瑞格斯
我告诉了你,你也无非一笑而已。 
WERLE.
En ensom mand ler ikke så let, Gregers. 
WERLE.
Ein einsamer Mann lacht nicht so leicht, Gregers. 
WERLE.
A lonely man doesn’t laugh so easily, Gregers. 
威 利
格瑞格斯,寂寞的人不大容易笑。 
GREGERS
(peger ud mod baggrunden).
Se, far, – der leger kammerherrerne blindebuk med fru Sørby. – God nat og far vel.
(Han går ud i baggrunden til højre. Latter og løjer høres fra selskabet, der kommer til syne i den ydre stue.) 
GREGERS
zeigt nach dem Hintergrunde.
Sieh mal, Vater, da spielen die Kammerherren Blindekuh mit Frau Sörby. – Gute Nacht und adieu.
Ab durch den Hintergrund rechts. Man hört die Gesellschaft lachen und scherzen; sie wird in dem äußeren Zimmer sichtbar. 
GREGERS
[pointing towards the background.]
Look, father, — the Chamberlains are playing blind-man’s-buff with Mrs. Sorby. — Good-night and good-bye.
[He goes out by the back to the right. Sounds of laughter and merriment from the Company, who are now visible in the outer room.] 
格瑞格斯
(指着后方)
爸爸,你瞧--爵爷们正在跟索比太太玩捉迷藏呢。再见。
(他从后方右首下。观众现在可以看见客人都到了外屋,从那里传来一阵阵欢笑声) 
WERLE
(mumler hånligt efter Gregers).
He –! Stakker, – og så siger han, at han ikke er overspændt! 
WERLE
murmelt höhnisch hinter Gregers her:
He –! Der Tropf, – und der sagt, er wäre nicht überspannt! 
WERLE
[muttering contemptuously after GREGERS.]
Ha — ! Poor wretch — and he says he is not overstrained! 
威 利
(嘲弄地朝着儿子的背影嘀咕)
嘿!这家伙--他还说自己精神不紧张呢! 
ANDEN AKT
(Hjalmar Ekdals atelier. Rummet, der er temmelig stort, ses at være et loftværelse. Til højre er der skråtag med store glasruder, halvt tildækkede af et blåt forhæng. Oppe i hjørnet til højre er indgangsdøren foran på samme side en dør til dagligstuen. På væggen til venstre er ligeledes to døre og mellem disse en jernovn På bagvæggen er en bred dobbeltdør, indrettet til at skyde til siderne. Atelieret er tarveligt men hyggeligt indrettet og udstyret. Mellem dørene til højre, lidt fra væggen, står en sofa med et bord og nogle stole; på bordet en tændt lampe med skærm; i ovnskrogen en gammel lænestol. Forskellige fotografiske apparater og instrumenter står opstillet hist og her i rummet. Ved bagvæggen, til venstre for dobbeltdøren, står en reol, hvori nogle bøger, æsker og flasker med kemiske stoffer, forskellige slags redskaber, værktøj og andre genstande. Fotografier og småting, som pensler, papir og lignende, ligger på bordet.)
 
(Gina Ekdal sidder på en stol ved bordet og syr. Hedvig sidder i sofaen med hænderne foran øjnene og tommelfingrene i ørerne og læser i en bog.) 
ZWEITER AKT
Hjalmar Ekdals Atelier.
Man sieht dem Raum, der ziemlich groß ist, an, daß er ein Bodenzimmer ist. Rechts ein Schrägdach mit großen Glasscheiben, halb verdeckt von einem blauen Vorhang. Oben in der Ecke rechts die Eingangstür; vorn an derselben Seite eine Tür zur Wohnstube. An der Wand links sind ebenfalls zwei Türen und dazwischen ein eiserner Ofen. An der Rückwand ist eine breite Doppeltür, die so eingerichtet ist, daß ihre Teile zur Seite geschoben werden können. Das Atelier ist einfach, aber gemütlich eingerichtet und ausgestattet. Zwischen den Türen rechts, ein wenig von der Wand entfernt, steht ein Sofa mit einem Tisch und einigen Stühlen; auf dem Tisch eine brennende Lampe mit Schirm; im Ofenwinkel ein alter Lehnstuhl. Verschiedene photographische Apparate und Instrumente sind hier und da im Zimmer aufgestellt. An der Rückwand links von der Doppeltür steht ein Regal, worin einige Bücher, Schachteln, Flaschen mit Chemikalien, verschiedenartige Geräte, Werkzeuge und andere Gegenstände. Photographien und Kleinigkeiten wie Pinsel, Papier und ähnliches liegen auf dem Tische.
 
GINA sitzt auf einem Stuhl am Tisch und näht. HEDWIG sitzt auf dem Sofa, die Hände vor den Augen, die Daumen in den Ohren, und liest in einem Buche. 
ACT SECOND
[HIALMAR EKDAL’S studion, a good-sized room, evidently in the top storey of the building. On the right, a sloping roof of large panes of glass, half-covered by a blue curtain. In the right-hand corner, at the back, the entrance door; farther forward, on the same side, a door leading to the sitting-room. Two doors on the opposite side, and between them an iron stove. At the back, a wide double sliding-door. The studio is plainly but comfortably fitted up and furnished. Between the doors on the right, standing out a little from the wall, a sofa with a table and some chairs; on the table a lighted lamp with a shade; beside the stove an old arm-chair. Photographic instruments and apparatus of different kinds lying about the room. Against the back wall, to the left of the double door, stands a bookcase containing a few books, boxes, and bottles of chemicals, instruments, tools, and other objects. Photographs and small articles, such as camel’s-hair pencils, paper, and so forth, lie on the table.]
 
[GINA EKDAL sits on a chair by the table, sewing. HEDVIG is sitting on the sofa, with her hands shading her eyes and her thumbs in her ears, reading a book.] 
第 二 幕(雅尔马的摄影室,屋子很宽敞,一看就知道是在楼房的最高层。右首有扇斜面玻璃天窗,半遮着蓝色幔子。后方右角,有一扇通外面的门。靠前一点,也在右首,有一扇门通起坐室。对面有两扇门,门与门之间有一只铁炉子。后方有一对宽阔的推拉门。摄影室虽然不讲究,可是布置得舒舒服服的。右首两道门中间,不紧挨着墙,有一张沙发,一张桌子,几张椅子。桌上点着一盏有罩的灯。炉子旁边有一张旧扶手椅。屋里摆着各式各样的照相器械和用具。靠着后墙,在推拉门左首,有一只书橱,里头有匣子、化学药瓶、器械、工具、几本书和一些别的东西。桌上堆着照片、鸵毛画笔和纸张什么的小零碎。)
 
(基纳坐在桌旁一张椅子里做针线。海特维格坐在沙发上看书,两手遮着眼睛,两个大拇指塞着耳朵。)]
 
GINA
(skotter et par gange, ligesom med dulgt bekymring, hen til hende; derpå siger hun).
Hedvig! 
GINA
blickt ein paarmal, wie in geheimer Sorge, Hedwig verstohlen an; dann sagt sie:
Hedwig! 
GINA
[glances once or twice at HEDVIG, as if with secret anxiety; then says:]
Hedvig! 
基 纳
(用眼睛对海特维格瞟了一两回,好像暗中担忧似的,接着就叫)
海特维格! 
HEDVIG
(hører det ikke). 
HEDWIG
hört es nicht. 
[Hedvig does not hear.] 
(海特维格没听见) 
GINA
(højere).
Hedvig! 
GINA
lauter.
Hedwig! 
GINA
[repeats more loudly.]
Hedvig! 
基 纳
(再叫,声音高了一点)
海特维格! 
HEDVIG
(tar hænderne fra og ser op).
Ja, mor? 
HEDWIG
nimmt die Hände fort und blickt auf.
Ja, Mutter? 
HEDVIG
[takes away her hands and looks up.]
Yes, mother? 
海特维格
(把两手拿开,抬起头来)
什么事,妈妈? 
GINA.
Snille Hedvig, nu må du ikke sidde og læse længer. 
GINA.
Hedchen, jetzt darfst Du aber nicht länger lesen. 
GINA.
Hedvig dear, you mustn’t sit reading any longer now. 
基 纳
宝贝,别再坐着看书了。 
HEDVIG.
Å men, mor, kan jeg da ikke få læse lidt til? Bare lidt! 
HEDWIG.
Ach, Mutter, laß mich doch noch ein bißchen! Nur ein bißchen! 
HEDVIG.
Oh mother, mayn’t I read a little more? Just a little bit? 
海特维格
喔,妈妈,我再看一点儿,真是一点儿,行不行? 
GINA.
Nej, nej, nu skal du lægge den bogen ifra dig. Din far liker det ikke; han selv læser aldrig om kvellerne. 
GINA.
Nein, nein, Du sollst jetzt das Buch weglegen. Dein Vater mag das nicht; er liest des Abends auch nie. 
GINA.
No, no, you must put away your book now. Father doesn’t like it; he never reads hisself in the evening. 
基 纳
不行,马上把书搁下。爸爸知道了会不高兴。晚上他自己都不看书。 
HEDVIG
(lukker bogen).
Nej, far bryr sig nu ikke så stort om at læse, han. 
HEDWIG
schlägt das Buch zu.
Nein, Vater, der macht sich aus dem Lesen nicht viel. 
HEDVIG
[shuts the book.]
No, father doesn’t care much about reading. 
海特维格
(把书合上)
爸爸不大喜欢看书。 
GINA
(lægger sytøjet til side og tar en blyant og et lidet hæfte på bordet).
Kan du huske, hvor meget vi gav ud for smørret idag? 
GINA
tut das Nähzeug weg und legt einen Bleistift und ein kleines Heft auf den Tisch.
Weißt Du noch, wieviel wir heut für Butter ausgegeben haben? 
GINA
[puts aside her sewing and takes up a lead pencil and a little account-book from the table.]
Can you remember how much we paid for the butter to-day? 
基 纳
(把针线搁在一边,从桌上拿起一支铅笔和一个小账本儿)
你记得不记得今天咱们买了多少钱黄油? 
HEDVIG.
Det var 1 krone og 65 øre. 
HEDWIG.
Eine Krone und fünfundsechzig Oere. 
HEDVIG.
It was one crown sixty-five. 
海特维格
一块六毛五。 
GINA.
Det er rigtig. (noterer.) Det er svært, hvad her bruges af smør her i huset. Og så var det til spegepølse og til ost, – lad mig se – (noterer.) – og så var det til skinke – hm – (summerer.) Ja, der har vi straks – 
GINA.
Richtig. Notiert. Furchtbar, was hier im Haus für Butter draufgeht. Und dann für Schlackwurst und Käse – laß mal sehen – notiert – und dann für Schinken – hm – zählt zusammen. Das macht ja gleich – 
GINA.
That’s right. [Puts it down.] It’s terrible what a lot of butter we get through in this house. Then there was the smoked sausage, and the cheese — let me see — [Writes] — and the ham — [Adds up.] Yes, that makes just — 
基 纳
对。 (记在账本上) 咱们家黄油吃得真不少。还有熏肠子,还有干酪--让我算算-- (写下来) --还有火腿-- (加起来) 一共是-- 
HEDVIG.
Og så kommer øllet til. 
HEDWIG.
Und das Bier kommt auch noch dazu. 
HEDVIG.
And then the beer. 
海特维格
还有啤酒呢。 
GINA.
Ja, det forstår sig. (noterer.) Det løber op; men det må jo til. 
GINA.
Ja, versteht sich. Notiert. Es läuft ins Geld; aber es muß ja sein. 
GINA.
Yes, to be sure. [Writes.] How it do mount up! But we can’t manage with no less. 
基 纳
哦,不错。 (记账) 这数目真够瞧的!可是再少咱们就没法儿过了。 
HEDVIG.
Og så behøvte jo ikke du og jeg noget varmt til middag, siden far var ude. 
HEDWIG.
Dafür haben Du und ich ja doch auch kein warmes Mittagessen gebraucht, weil Vater aus war. 
HEDVIG.
And then you and I didn’t need anything hot for dinner, as father was out. 
海特维格
今天爸爸不在家,晚饭时候咱们俩没吃热东西。 
GINA.
Nej; og det var jo bra’. Nå, og så tog jeg jo også ind otte kroner og femti for fotografierne. 
GINA.
Ja; und das war gut. Na, und dann habe ich ja auch acht Kronen fünfzig für Photographien eingenommen. 
GINA.
No; that was so much to the good. And then I took eight crowns fifty for the photographs. 
基 纳
是啊,这也省下了几个钱。再说,在照相上头,我收进了八块五。 
HEDVIG.
Tænk, – blev det så meget! 
HEDWIG.
Denk nur, – so viel war das! 
HEDVIG.
Really! So much as that? 
海特维格
真的!有那么些吗? 
GINA.
Akkurat otte kroner og femti.
(Taushed. Gina tar atter sit sytøj. Hedvig tar papir og blyant og gir sig til at tegne noget, med den venstre hånd skyggende for øjnene.) 
GINA.
Akkurat acht Kronen fünfzig.
Pause. Gina nimmt ihr Nähzeug wieder zur Hand. Hedwig nimmt Papier und Bleistift und fängt an, etwas zu zeichnen, mit der linken Hand die Augen beschattend. 
GINA.
Exactly eight crowns fifty.
[Silence. GINA takes up her sewing again, HEDVIG takes paper and pencil and begins to draw, shading her eyes with her left hand.] 
基 纳
整整八块五。
(静默。基纳又拿起针线来,海特维格拿起铅笔、纸张动手画画儿,用左手遮着两只眼睛) 
HEDVIG.
Er det ikke morsomt at tænke sig, at far er i stort middagsselskab hos grosserer Werle? 
HEDWIG.
Ist es nicht wundernett, Vater auf einem großen Diner beim reichen Herrn Werle zu wissen? 
HEDVIG.
Isn’t it jolly to think that father is at Mr. Werle’s big dinner-party? 
海特维格
爸爸在威利先生家里吃酒席,想想多么有意思,是不是? 
GINA.
Du kan da ikke sige, at det er hos grossereren, han er. Det var jo sønnen, som sendte bud efter ham. (lidt efter.) Vi har jo ikke noget med den grossereren at gøre. 
GINA.
Das kannst Du doch nicht sagen, daß er beim reichen Herrn Werle ist. Der Sohn hat ihn doch holen lassen. Nach kurzer Pause. Mit dem alten Werle haben wir doch nichts zu schaffen. 
GINA.
You know he’s not really Mr. Werle’s guest. It was the son invited him. [After a pause.] We have nothing to do with that Mr. Werle. 
基 纳
不是威利先生请爸爸去的。是他儿子请的。 (过了会儿) 咱们跟那威利先生没来往。 
HEDVIG.
Jeg glæder mig så umådelig til, at far skal komme hjem. For han lovte, at han skulde be’ fru Sørby om noget godt til mig. 
HEDWIG.
Ich freue mich riesig drauf, wenn Vater nach Hause kommt. Denn er hat versprochen, er will Frau Sörby um etwas Gutes für mich bitten. 
HEDVIG.
I’m longing for father to come home. He promised to ask Mrs. Sorby for something nice for me. 
海特维格
我急着等爸爸回家呢。他答应我跟索比太太要点儿好吃的东西。 
GINA.
Ja, der vanker såmænd nok af gode ting i det huset, kan du tro. 
GINA.
Ja, Du, glaub’ man, in dem Haus, da gibt es Dir gute Sachen! 
GINA.
Yes, there’s plenty of good things going in that house, I can tell you. 
基 纳
是啊,我告诉你,他们家好东西多着呢。 
HEDVIG
(tegner fremdeles).
Lidt sulten er jeg næsten også.
(Gamle Ekdal, med papirpakken under armen og en anden pakke i frakkelommen, kommer ind gennem gangdøren.) 
HEDWIG
immer zeichnend.
Ein bißchen hungrig bin ich nun auch.
Der ALTE EKDAL mit einem Stoß Papiere unter dem Arm und einem anderen Paket in der Rocktasche, tritt durch die Flurtür ein. 
HEDVIG
[goes on drawing.]
And I believe I’m a little hungry too.
[OLD EKDAL, with the paper parcel under his arm and another parcel in his coat pocket, comes in by the entrance door. ] 
海特维格
(接着画画儿)
我肚子也有点儿饿了。
(老艾克达尔胳臂底下夹着个纸包,衣袋里还掖着一包,从过道门上) 
GINA.
Hvor sent bedstefar kommer hjem idag. 
GINA.
Wie spät Sie heut nach Hause kommen, Großvater. 
GINA.
How late you are to-day, grandfather! 
基 纳
爷爷,今天你怎么回来得这么晚! 
EKDAL.
De havde stængt kontoret. Måtte vente hos Gråberg. Og så fik jeg gå igennem – hm. 
EKDAL.
Das Kontor war zu. Mußte bei Gråberg warten. Und dann mußte ich durch – hm. 
EKDAL.
They had locked the office door. Had to wait in Graberg’s room. And then they let me through — h’m. 
艾克达尔
他们把办公室锁上了。我只好在格罗勃格屋里等着。后来他们才算让我走出来了--唔。 
HEDVIG.
Gav de dig noget nyt at skrive af, bedstefar? 
HEDWIG.
Haben sie Dir wieder etwas zum Abschreiben gegeben, Großvater? 
HEDVIG.
Did you get some more copying to do, grandfather? 
海特维格
爷爷,今天你又弄着抄写的稿子没有? 
EKDAL.
Hele pakken her. Vil du bare se. 
EKDAL.
Den ganzen Stoß hier. Sieh bloß mal. 
EKDAL.
This whole packet. Just look. 
艾克达尔
这一大包,你瞧。 
GINA.
Det var jo bra’. 
GINA.
Das ist ja fein. 
GINA.
That’s capital. 
基 纳
好极了。 
HEDVIG.
Og i lommen har du også en pakke. 
HEDWIG.
Und in der Tasche hast Du auch noch ein Paket. 
HEDVIG.
And you have another parcel in your pocket. 
海特维格
你口袋里还有一包呢。 
EKDAL.
Så? Snak; det er ikke noget. (sætter stokken fra sig i krogen.) Det blir arbejde for lang tid, dette her, Gina. (trækker den ene halvdør på bagvæggen lidt tilside.) Hys! (kikker en stund ind i rummet og skyder atter døren forsigtigt for.) He – he! De sover såmænd alle i hob. Og hun selv har lagt sig i kurven. He – he! 
EKDAL.
So? Ach was! Das ist weiter nichts. Stellt seinen Stock in den Winkel. Das gibt wieder für eine ganze Zeit Arbeit, das da, Gina. Zieht den einen Flügel der Tür hinten ein wenig zur Seite. Pst! Guckt einen Augenblick in den Raum und schiebt die Tür dann wieder vorsichtig zu. He – he! Sie schlafen schon, alle miteinander. Und sie hat sich in den Korb gelegt. He – he! 
EKDAL.
Eh? Oh never mind, that’s nothing. [Puts his stick away in a corner.] This work will keep me going a long time, Gina. [Opens one of the sliding-doors in the back wall a little.] Hush! [Peeps into the room for a moment, then pushes the door carefully to again.] Hee-hee! They’re fast asleep, all the lot of them. And she’s gone into the basket herself. Hee-hee! 
艾克达尔
唔?哦,那不相干。 (把手杖搁在一个犄角里) 基纳,这包东西够我抄一阵子的了。 (把后墙两扇推拉门的一扇推开一点儿) 嘘! (往里探了探头,仔仔细细又把门拉上) 嘻嘻!那一伙子全都睡得那么香。它也钻到篮子里去了。 嘻嘻! 
HEDVIG.
Er du viss på, at hun ikke fryser i den kurven, bedstefar? 
HEDWIG.
Bist Du sicher, Großvater, daß sie im Korb nicht friert? 
HEDVIG.
Are you sure she isn’t cold in that basket, grandfather? 
海特维格
爷爷,你说它在篮子里冷不冷? 
EKDAL.
Kan du tænke sligt! Fryser? I alt det strå? (går mod den øverste dør til venstre.) Jeg finder vel fyrstikker? 
EKDAL.
I, was fällt Dir ein! Frieren! In der Masse Stroh? Geht nach der oberen Tür links. Wo sind die Streichhölzer? 
EKDAL.
Not a bit of it! Cold? With all that straw? [Goes towards the farther door on the left.] There are matches in here, I suppose. 
艾克达尔
冷?一点儿都不冷!铺着那么些干草还冷? (冲着左首后方的门走过去) 屋里有火柴没有? 
GINA.
Fyrstikkerne står på kommoden.
(Ekdal går ind i sit værelse.) 
GINA.
Die Streichhölzer stehen auf der Kommode.
Ekdal ab in sein Zimmer. 
GINA.
The matches is on the drawers.
[EKDAL goes into his room.] 
基 纳
火柴在抽屉柜上。
(艾克达尔走进自己的屋子) 
HEDVIG.
Det var rigtig godt, at bedstefar fik alt det at skrive igen. 
HEDWIG.
Das ist wirklich gut, daß Großvater wieder die Masse Schreibarbeit bekommen hat. 
HEDVIG.
It’s nice that grandfather has got all that copying. 
海特维格
爷爷有这么些东西抄,真好。 
GINA.
Ja, stakkers gamle far; så tjener han sig da en liden lommeskilling. 
GINA.
Ja, der arme alte Vater. So verdient er sich doch wenigstens ein bißchen Taschengeld. 
GINA.
Yes, poor old father; it means a bit of pocket-money for him. 
基 纳
是啊,老爷子真可怜,他抄点东西可以挣几个零花的钱。 
HEDVIG.
Og så kan han ikke sidde hele formiddagen der nede på den fæle madam Eriksens restauration. 
HEDWIG.
Und dann kann er nicht den ganzen Vormittag in der ekligen Madam Eriksen ihrer Kneipe sitzen. 
HEDVIG.
And he won’t be able to sit the whole forenoon down at that horrid Madam Eriksen’s. 
海特维格
有了活干,他就不会整个儿上午在埃吕森大娘酒铺里泡着了。 
GINA.
Det også, ja.
(kort taushed.) 
GINA.
Das auch, ja.
Kurze Pause. 
GINA.
No more he won’t.
[Short silence.] 
基 纳
那就不会了。
(静默片刻) 
HEDVIG.
Tror du, de sidder ved middagsbordet endnu? 
HEDWIG.
Glaubst Du, sie sind noch bei Tisch? 
HEDVIG.
Do you suppose they are still at the dinner-table? 
海特维格
你说他们是不是还没散席? 
GINA.
Vorherre véd; det kan såmænd gerne hænde, det. 
GINA.
Das weiß der liebe Gott. Kann schon möglich sein. 
GINA.
Goodness knows; as like as not. 
基 纳
谁知道!也许吃完了,也许没吃完。 
HEDVIG.
Tænk, al den dejlige mad, som far får at spise! Jeg er viss på, at han er glad og fornøjet, når han kommer. Tror du ikke det, mor? 
HEDWIG.
Denk bloß, das viele gute Essen, das Vater kriegt. Ich bin sicher, er ist froh und vergnügt, wenn er kommt. Meinst Du nicht auch, Mutter? 
HEDVIG.
Think of all the delicious things father is having to eat! I’m certain he’ll be in splendid spirits when he comes. Don’t you think so, mother? 
海特维格
想想爸爸吃的那些好东西!我知道他今儿回家一定高兴。妈妈,你说是不是? 
GINA.
Jo; men tænk, om vi nu kunde fortælle ham, at vi havde fåt værelset lejet bort. 
GINA.
Ja; aber, Du, wenn wir ihm nun noch erzählen könnten, daß wir die Stube vermietet haben. 
GINA.
Yes; and if only we could tell him that we’d got the room let — 
基 纳
嗯。要是咱们能把那间空屋子租出去,把租房的事告诉他,那够多么好。 
HEDVIG.
Men det behøves ikke ikveld. 
HEDWIG.
Aber das ist heut nicht nötig. 
HEDVIG.
But we don’t need that this evening. 
海特维格
今儿晚上不用提这件事。 
GINA.
A, det kunde nok komme godt med, du. Og det står jo der til ingen nytte. 
GINA.
Ach Du, das käme uns aber auch ganz zu paß. Und für uns hat die Stube doch keinen Zweck. 
GINA.
Oh, we’d be none the worst of it, I can tell you. It’s no use to us as it is. 
基 纳
喔,少一间屋子怕什么,反正咱们留着也没用。 
HEDVIG.
Nej, jeg mener, det behøves ikke, for ikveld er far godt oplagt alligevel. Det er bedre, at vi har det med værelset til en anden gang. 
HEDWIG.
Nein, ich meine, es ist nicht nötig, weil Vater heut so wie so gut aufgelegt ist. Es ist besser, die Sache mit dem Zimmer, die bleibt für ein ander Mal. 
HEDVIG.
I mean we don’t need it this evening, for father will be in a good humour at any rate. It is best to keep the letting of the room for another time. 
海特维格
我的意思是,今儿晚上咱们不用提,爸爸反正心里挺高兴。最好把租房的事留着改天说。 
GINA
(ser over til hende).
Er du glad, når du har noget godt at fortælle far, når han kommer hjem om kvellerne? 
GINA
sieht hin zu ihr.
Du freust Dich wohl, Vater was Gutes erzählen zu können, wenn er abends nach Hause kommt? 
GINA
[looks across at her.]
You like having some good news to tell father when he comes home in the evening? 
基 纳
(瞧着她女儿)
你想把好消息留着,等爸爸改天晚上回来时候告诉他? 
HEDVIG.
Ja, for så blir her mere fornøjeligt. 
HEDWIG.
Ja, – weil es dann hier lustiger ist. 
HEDVIG.
Yes; for then things are pleasanter somehow. 
海特维格
是的,那么办,一家子可以更快活点儿。 
GINA
(tænker hen for sig).
Å ja, der er noget i det.
(Gamle Ekdal kommer ind igen og vil gå ud gennem den forreste dør til venstre.) 
GINA
sinnt vor sich hin.
Ach ja! Ist auch wahr.
Der ALTE EKDAL kommt wieder herein und will durch die vorderste Tür links hinausgehen. 
GINA
[thinking to herself.]
Yes, yes, there’s something in that.
[OLD EKDAL comes in again and is going out by the foremost door to the left.] 
基 纳
(自思自想)
对,对,这话有点道理。
(老艾克达尔又从屋里走出来,想走左首前方的门出去) 
GINA
(vender sig halvt på stolen).
Skal bedstefar ha’ noget i køkkenet? 
GINA
wendet sich auf dem Stuhl halb um.
Großvater, wollen Sie etwas in der Küche? 
GINA
[half turning in her chair.]
Do you want something out of the kitchen, grandfather? 
基 纳
(在椅子里转过半个身子)
爷爷,你是不是上厨房找东西? 
EKDAL.
Skulde så, ja. Bliv bare siddende.
(går ud.) 
EKDAL.
Will was, ja. Aber bleib nur sitzen.
Ab. 
EKDAL.
Yes, yes, I do. Don’t you trouble.
[Goes out.] 
艾克达尔
是,是。你别动。
(下) 
GINA.
Han roder da vel ikke med gløderne derude? (venter en stund.) Hedvig, se du efter, hvad han tar sig til.
(Ekdal kommer ind igen med en liden mugge med dampende vand.) 
GINA.
Er wirtschaftet da draußen doch wohl nicht mit den glühenden Kohlen herum? Wartet einen Augenblick. Hedwig, sieh mal nach, was er da macht.
Ekdal kommt wieder mit einem kleinen Henkelkrug voll dampfenden Wassers. 
GINA.
He’s not poking away at the fire, is he? [ Waits a moment.] Hedvig, go and see what he’s about.
[EKDAL comes in again with a small jug of steaming hot water.] 
基 纳
他是不是在捅火? (等了会儿) 海特维格,你去瞧瞧他干什么呢。
(艾克达尔从厨房走出来,手里拿着一小罐滚烫的水) 
HEDVIG.
Henter du varmt vand, bedstefar? 
HEDWIG.
Du holst Dir warmes Wasser, Großvater? 
HEDVIG.
Have you been getting some hot water, grandfather? 
海特维格
爷爷,你是不是在弄热水? 
EKDAL.
Ja, jeg gør. Skal bruge det til noget. Jeg må skrive; og så er blækket ble’t jørmet som en grød, – hm. 
EKDAL.
Jawohl – tu’ ich. Brauch’s zu was. Ich muß schreiben, und nun ist die Tinte dick geworden wie Brei, – hm. 
EKDAL.
Yes, hot water. Want it for something. Want to write, and the ink has got as thick as porridge — h’m. 
艾克达尔
不错,热水。有点用处。我想写字,墨水稠得像稀粥似的。唔。 
GINA.
Men bedstefar skulde da spise kveldsmaden først. Den er jo sat ind. 
GINA.
Aber, Großvater, essen Sie doch erst Ihr Abendbrot. Ich habe es Ihnen ja hineingesetzt. 
GINA.
But you’d best have your supper, first, grandfather. It’s laid in there. 
基 纳
爷爷,你还是先吃晚饭吧。饭开好在里头了。 
EKDAL.
Det får være det samme med kveldsmaden, Gina. Har svært travlt, siger jeg. Jeg vil ikke ha’ nogen ind på kammerset til mig. Ikke nogen, – hm.
(Han går ind i sit værelse. Gina og Hedvig ser på hinanden.) 
EKDAL.
Aus dem Abendbrot, da mache ich mir nichts draus, Gina. Hab’ riesig zu tun, sag’ ich Dir. Ich will keinen drin haben in meiner Kammer. Keinen, – hm.
Ab in sein Zimmer. Gina und Hedwig wechseln Blicke. 
EKDAL.
Can’t be bothered with supper, Gina. Very busy, I tell you. No one’s to come to my room. No one — h’m.
[He goes into his room; GINA and HEDVIG look at each other.] 
艾克达尔
基纳,我没工夫吃晚饭。忙极了,我告诉你。谁也别上我屋里来。谁也别来--晤
(他走进自己的屋子。基纳和海特维格对看了一眼) 
GINA
(sagte).
Kan du skønne, du, hvor han har fåt penge fra? 
GINA
leise.
Ahnst Du, woher er das Geld hat? 
GINA
[softly.]
Can you imagine where he’s got money from? 
基 纳
(低声)
你说他的钱是哪儿来的? 
HEDVIG.
Han har visst fåt af Gråberg. 
HEDWIG.
Er hat es gewiß von Gråberg. 
HEDVIG.
From Graberg, perhaps. 
海特维格
也许是从格罗勃格那儿弄来的。 
GINA.
Å langt ifra. Gråberg sender jo altid pengene til mig. 
GINA.
Keine Idee. Gråberg schickt ja das Geld immer an mich. 
GINA.
Not a bit of it. Graberg always sends the money to me. 
基 纳
不会。格罗勃格总是把钱交到我手里。 
HEDVIG.
Så må han ha’ fåt sig en flaske på borg et steds. 
HEDWIG.
Dann muß er irgendwo eine Flasche auf Borg genommen haben. 
HEDVIG.
Then he must have got a bottle on credit somewhere. 
海特维格
这么说,他一定是在什么地方赊了一瓶酒。 
GINA.
Stakkers gamlefar, de borger nok ikke ham noget.
(Hjalmar Ekdal, overfrakke og med en grå filthat, kommer ind fra højre.) 
GINA.
Armer Großvater; ihm borgt doch keiner was.
HJALMAR im Überzieher, mit grauem Filzhut, kommt von rechts. 
GINA.
Poor grandfather, who’d give him credit?
[HIALMAR EKDAL, in an overcoat and grey felt hat, comes in from the right.] 
基 纳
可怜的爷爷,谁肯赊给他。
(雅尔马穿着大衣,戴着灰呢帽,从右首上) 
GINA
(kaster sytøjet og rejser sig).
Nej men, Ekdal, er du alt der igen! 
GINA
wirft das Nähzeug hin und steht auf.
Aber, Ekdal, Du bist schon wieder da? 
GINA
[throws down her sewing and rises.]
Why, Ekdal, Is that you already? 
基 纳
(撂下针线,站起来)
喔,艾克达尔。你这么早就回来了? 
HEDVIG
(samtidigt, springer op).
Tænk, at du kommer nu, far! 
HEDWIG
gleichzeitig, springt auf.
Nein, daß Du schon nach Haus kommst, Vater! 
HEDVIG
[at the same time jumping up.]
Fancy your coming so soon, father! 
海特维格
(也跳起来)
爸爸,你回来得真早! 
HJALMAR
(sætter hatten fra sig).
Ja, nu gik nok de fleste. 
HJALMAR
legt den Hut weg.
Ja, es sind die meisten gegangen. 
HIALMAR
[taking off his hat.]
Yes, most of the people were coming away. 
雅尔马
(摘帽子)
是的,客人走了一大半了。 
HEDVIG.
Så tidlig? 
HEDWIG.
So zeitig? 
HEDVIG.
So early? 
海特维格
这么早就走了? 
HJALMAR.
Ja, det var jo et middagsselskab.
(vil trække yderfrakken af.) 
HJALMAR.
Ja, es war doch ein Diner.
Will den Überrock ausziehen. 
HIALMAR.
Yes, it was a dinner-party, you know.
[Is taking off his overcoat.] 
雅尔马
是啊,你知道,净吃饭,没别的。
(他脱大衣) 
GINA.
Lad mig hjælpe dig. 
GINA.
Laß mich Dir helfen. 
GINA.
Let me help you. 
基 纳
我帮你脱。 
HEDVIG.
Jeg også.
(De trækker frakken af ham; Gina hænger den op på bagvæggen.) 
HEDWIG.
Mich auch.
Sie ziehen ihm den Rock aus. Gina hängt ihn an der Rückwand auf. 
HEDVIG.
Me too.
[They draw off his coat; GINA hangs it up on the back wall.] 
海特维格
我也来。
(她们俩帮他把大衣拉下来,基纳把大衣挂在后墙上) 
HEDVIG.
Var der mange der, far? 
HEDWIG.
Waren viel Leute da, Vater? 
HEDVIG.
Were there many people there, father? 
海特维格
爸爸,今天客人多不多? 
HJALMAR.
Å nej, ikke mange. Vi var så en 12-14 personer til bords. 
HJALMAR.
Ach nein, nicht viel. Wir waren so etwa zwölf bis vierzehn Personen bei Tisch. 
HIALMAR.
Oh no, not many. We were about twelve or fourteen at table. 
雅尔马
喔,不多。吃饭时候我们不知是十二个还是十四个人。 
GINA.
Og du fik vel snakke med dem alle sammen? 
GINA.
Und mit den allen hast Du geredet? 
GINA.
And you had some talk with them all? 
基 纳
你跟那些客人都谈话了吧? 
HJALMAR.
Å ja, lidt; men det var nu især Gregers, som la’ beslag på mig. 
HJALMAR.
O ja, ein bißchen; hauptsächlich hat mich aber Gregers in Beschlag genommen. 
HIALMAR.
Oh yes, a little; but Gregers took me up most of the time. 
雅尔马
嗯,稍微谈了几句。可是多半时候都是格瑞格斯跟我谈话。 
GINA.
Er Gregers lige styg endnu? 
GINA.
Ist Gregers noch immer so häßlich? 
GINA.
Is Gregers as ugly as ever? 
基 纳
格瑞格斯还是那么难看吗? 
HJALMAR.
Nå, han ser jo ikke videre godt ud. – Er ikke den gamle kommet hjem? 
HJALMAR.
Na, schön sieht er ja nicht gerade aus. – Ist der Alte schon zu Hause? 
HIALMAR.
Well, he’s not very much to look at. Hasn’t the old man come home? 
雅尔马
嗯,他倒是说不上好看。老爷子回来没有? 
HEDVIG.
Jo, bedstefar sidder inde og skriver. 
HEDWIG.
Ja, Großvater sitzt drin und schreibt. 
HEDVIG.
Yes, grandfather is in his room, writing. 
海特维格
回来了,爷爷在自己屋里抄写东西呢。 
HJALMAR.
Sa’ han noget? 
HJALMAR.
Hat er etwas gesagt? 
HIALMAR.
Did he say anything? 
雅尔马
他说什么话没有? 
GINA.
Nej, hvad skulde han sige? 
GINA.
Nein, was hätte er denn sagen sollen? 
GINA.
No, what should he say? 
基 纳
没有。有什么可说的? 
HJALMAR.
Nævnte han ikke noget om –? Jeg synes, jeg hørte, at han havde været hos Gråberg. Jeg vil gå lidt ind til ham. 
HJALMAR.
Hat er nicht erzählt, daß –? Ich glaube gehört zu haben, er wäre bei Gråberg gewesen. Ich will ein bißchen zu ihm hineingehen. 
HIALMAR.
Didn’t he say anything about — ? I heard something about his having been with Graberg. I’ll go in and see him for a moment. 
雅尔马
他没提起--?我听说他去找过格罗勃格。我上他屋里看看去。 
GINA.
Nej, nej, det er ikke værdt – 
GINA.
Nee, nee, laß man – 
GINA.
No, no, better not. 
基 纳
别去,别去。 
HJALMAR.
Hvorfor ikke det? Sa’ han, at han ikke vilde ha’ mig ind? 
HJALMAR.
Wieso? Hat er gesagt, er will mich nicht drin haben? 
HIALMAR.
Why not? Did he say he didn’t want me to go in? 
雅尔马
为什么?他说过不让我进去吗? 
GINA.
Han vil nok ikke ha’ nogen ind i kveld – 
GINA.
Er will heut niemand drin haben – 
GINA.
I don’t think he wants to see nobody this evening — 
基 纳
今天晚上他大概不愿意见人。 
HEDVIG
(gør tegn).
Hm-hm! 
HEDWIG
macht ein Zeichen.
Hm – hm! 
HEDVIG
[making signs.]
H’m — h’m! 
海特维格
(做手势)
唔--唔! 
GINA
(mærker det ikke).
– han har været her og hentet sig varmt vand 
GINA
merkt es nicht.
– er ist hier gewesen und hat sich warmes Wasser geholt – 
GINA
[not noticing.]
— he has been in to fetch hot water — 
基 纳
(没理会)
--他刚才上厨房拿热水-- 
HJALMAR.
Aha, sidder han og –? 
HJALMAR.
Aha! nun sitzt er und –? 
HIALMAR.
Aha! Then he’s — 
雅尔马
哈哈!这么说,他准是-- 
GINA.
Ja, han gør nok det. 
GINA.
Wird schon so sein. 
GINA.
Yes, I suppose so. 
基 纳
大概是吧。 
HJALMAR.
Herregud, – min stakkers gamle hvidhårede far –! Ja, lad ham så bare sidde og gøre sig rigtig dygtig tilgode.
(Gamle Ekdal, i husfrakke og med tændt tobakspibe, kommer fra sit værelse.) 
HJALMAR.
Herrgott, – mein armer, alter, greiser Vater –! Ja, laßt ihn nur sitzen und sich recht ordentlich was zugute tun.
Der ALTE EKDAL im Hausrock mit brennender Tabakspfeife kommt aus seinem Zimmer. 
HIALMAR.
Oh God! my poor old white-haired father! — Well, well; there let him sit and get all the enjoyment he can.
[OLD EKDAL, in an indoor coat and with a lighted pipe, comes from his room.] 
雅尔马
喔,天啊!可怜的白头发爸爸!算了,算了,让他一个人痛快痛快吧!
(老艾克达尔穿着家常上衣,抽着烟斗,从自己屋里出来) 
EKDAL.
Kommen hjem? Syntes nok, jeg hørte, det var dig, som snakked. 
EKDAL.
Wieder da? ’s war mir doch auch, als hört’ ich Deine Stimme. 
EKDAL.
Got home? Thought it was you I heard talking. 
艾克达尔
回来了?我好像听见是你说话的声音。 
HJALMAR.
Jeg kom nu netop. 
HJALMAR.
Diesen Augenblick bin ich gekommen. 
HIALMAR.
Yes, I have just come. 
雅尔马
我刚回来。 
EKDAL.
Du så mig nok ikke, du? 
EKDAL.
Du hast mich wohl nicht gesehen, Du? 
EKDAL.
You didn’t see me, did you? 
艾克达尔
刚才你看见我没有? 
HJALMAR.
Nej; men de sa’, du var gåt igennem –; og så vilde jeg følge dig. 
HJALMAR.
Nein; aber es hieß, Du wärst durchs Zimmer gegangen –; und da bin ich Dir nachgekommen. 
HIALMAR.
No, but they told me you had passed through — so I thought I would follow you. 
雅尔马
没有。可是人家告诉我你出来了,--所以我就跟着回来了。 
EKDAL.
Hm, snilt af dig, Hjalmar. – Hvad var det for nogen, alle de folk? 
EKDAL.
Hm, nett von Dir, Hjalmar. – Was waren denn das eigentlich alles für Leute? 
EKDAL.
H’m, good of you, Hialmar. — Who were they, all those fellows? 
艾克达尔
唔,这是你的一片孝心,雅尔马。那一伙子都是些什么人? 
HJALMAR.
Å, det var forskellige. Der var kammerherre Flor og kammerherre Balle og kammerherre Kaspersen og kammerherre – så og så; jeg véd ikke – 
HJALMAR.
O, so allerlei Leute. Da war der Kammerherr Flor und Kammerherr Balle und Kammerherr Kaspersen und Kammerherr Soundso; was weiß ich – 
HIALMAR.
— Oh, all sorts of people. There was Chamberlain Flor, and Chamberlain Balle, and Chamberlain Kaspersen, and Chamberlain — this, that, and the other — I don’t know who all — 
雅尔马
喔,什么样儿的人都有。有富洛爵爷,巴尔爵爷,卡斯波森爵爷,还有什么爵爷--这个那个的--我记不清了。 
EKDAL
(nikker).
Hører du det, Gina! Han har været sammen med bare kammerherrer. 
EKDAL
nickt.
Hast Du gehört, Gina! Er ist mit lauter Kammerherren zusammengewesen. 
EKDAL
[nodding.]
Hear that, Gina! Chamberlains every one of them! 
艾克达尔
(点点头)
基纳,听见没有!一个一个都是爵爷! 
GINA.
Ja, det er nok svært fint i det huset nu. 
GINA.
Ja, das geht jetzt riesig fein zu in dem Haus. 
GINA.
Yes, I hear as they’re terrible genteel in that house nowadays. 
基 纳
嗯,我听说他们家现在气派大极了。 
HEDVIG.
Sang de kammerherrerne, far? Eller læste de noget op? 
HEDWIG.
Haben die Kammerherren gesungen, Vater? Oder was vorgetragen? 
HEDVIG.
Did the Chamberlains sing, father? Or did they read aloud? 
海特维格
爸爸,那些爵爷唱歌没有?还是朗诵了什么? 
HJALMAR.
Nej, de bare vrøvled. Så vilde de ha’ mig til at deklamere for sig; men det fik de mig ikke til. 
HJALMAR.
Nein, sie haben nur gekohlt. Und dann verlangten sie von mir, ich sollte ihnen was vordeklamieren; aber dazu kriegten sie mich nicht. 
HIALMAR.
No, they only talked nonsense. They wanted me to recite something for them; but I knew better than that. 
雅尔马
都没有。他们净胡说八道。他们要我给他们念首诗,我可不那么傻。 
EKDAL.
Fik de dig ikke til det, du? 
EKDAL.
Kriegten sie Dich nicht? 
EKDAL.
You weren’t to be persuaded, eh? 
艾克达尔
你不愿意念,是不是? 
GINA.
Det kunde du da gerne ha’ gjort. 
GINA.
Das hättest Du aber doch tun können. 
GINA.
Oh, you might have done it. 
基 纳
我觉得念也没关系。 
HJALMAR.
Nej; en skal ikke straks stå på pinde for alle og enhver. (spadserer om på gulvet.) Jeg gør det i al fald ikke. 
HJALMAR.
Nein; man braucht doch nicht gleich nach eines jeden Pfeife zu tanzen. Spaziert im Zimmer umher. Ich wenigstens tu’s nicht. 
HIALMAR.
No; one mustn’t be at everybody’s beck and call. [Walks about the room.] That’s not my way, at any rate. 
雅尔马
不行,一个人不能让人家随便使唤。 (在屋里走动) 反正我不是那等人。 
EKDAL.
Nej, nej; Hjalmar er ikke så lige til, han. 
EKDAL.
I nein, Hjalmar, der ist nicht so ohne weiteres zu haben. 
EKDAL.
No, no; Hialmar’s not to be had for the asking, he isn’t. 
艾克达尔
当然,当然,雅尔马不是个招招手就来的人。 
HJALMAR.
Jeg véd ikke, hvorfor jeg just skal sørge for underholdningen, når jeg er ude engang iblandt. Lad de andre anstrænge sig. Der går de fyrene fra det ene madhus til det andet og æder og drikker dag ud og dag ind. Lad dem så værs’go’ gøre nytte for al den gode mad, de får. 
HJALMAR.
Ich weiß nicht, warum gerade ich für die Unterhaltung sorgen soll, wenn ich einmal unter Menschen gehe. Laß die anderen sich doch anstrengen. Die Bande geht da von einer Futterstelle zur andern und frißt und säuft tagaus, tagein. So sollen sie sich auch hübsch nützlich machen für das viele gute Essen, das sie kriegen. 
HIALMAR.
I don’t see why I should bother myself to entertain people on the rare occasions when I go into society. Let the others exert themselves. These fellows go from one great dinner-table to the next and gorge and guzzle day out and day in. It’s for them to bestir themselves and do something in return for all the good feeding they get. 
雅尔马
我难得出去交际,为什么要伺候别人,做人家的消食果子。让他们自己卖点力气吧。那些家伙今天这家明天那家,左一顿右一顿的大吃大喝。他们应该干点什么,才不白吃那些好东西。 
GINA.
Men det sa’ du da vel ikke? 
GINA.
Das hast Du doch wohl nicht gesagt? 
GINA.
But you didn’t say that? 
基 纳
这话你没说出口吧? 
HJALMAR
(nynner).
Hå-hå-hå –; de fik såmænd høre noget af hvert. 
HJALMAR
trällernd.
Ho – ho – ho –; sie haben so allerhand zu hören bekommen. 
HIALMAR
[humming.]
Ho-ho-ho — ; faith, I gave them a bit of my mind. 
雅尔马
(哼哼)
嘿,嘿,嘿!对不起,我把他们教训了一顿。 
EKDAL.
Og det var til kammerherrerne selv! 
EKDAL.
Und das hast Du den Kammerherren ins Gesicht gesagt! 
EKDAL.
Not the Chamberlains? 
艾克达尔
你不是教训那些爵爷吧? 
HJALMAR.
Det er ikke frit for det. (henkastende.) Siden kom vi i en liden dispyt om Tokayervin. 
HJALMAR.
Wird schon so gewesen sein. Hinwerfend. Und später hatten wir einen kleinen Disput über Tokajer. 
HIALMAR.
Oh, why not? [Lightly.] After that, we had a little discussion about Tokay. 
雅尔马
为什么不是? (换了轻松口气) 后来我们又谈了会儿脱凯。 
EKDAL.
Tokayervin, du? Det er en fin vin, det. 
EKDAL.
Tokayer? Du, das ist ein feiner Wein! 
EKDAL.
Tokay! There’s a fine wine for you! 
艾克达尔
脱凯!那是好酒啊! 
HJALMAR
(standser).
Den kan være fin. Men jeg skal sige dig, ikke alle årgangene er lige fine; det kommer alt an på, hvor meget solskin druerne har fåt. 
HJALMAR
bleibt stehen.
Er kann fein sein. Aber ich will Dir sagen, nicht alle Jahrgänge sind gleich fein; es kommt ganz darauf an, wieviel Sonne die Trauben bekommen haben. 
HIALMAR
[comes to a standstill.]
It may be a fine wine. But of course you know the vintages differ; it all depends on how much sunshine the grapes have had. 
雅尔马
(站住) 也许是好酒。可是你知道,年代不同的酒,味儿不一样,完全要看葡萄晒的太阳是多还是少。 
GINA.
Nej, du véd da også al tingen, du, Ekdal. 
GINA.
Nein, Du weißt aber auch alles, Ekdal. 
GINA.
Why, you know everything, Ekdal. 
基 纳
艾克达尔,你什么都在行。 
EKDAL.
Og det gav de sig til at disputere om? 
EKDAL.
Und darüber fingen sie zu disputieren an? 
EKDAL.
And did they dispute that? 
艾克达尔
他们听了你这话争辩没有? 
HJALMAR.
De vilde prøve på det; men så fik de den besked, at det var ligedan med kammerherrer. Af dem var heller ikke alle årgange lige fine – blev der sagt. 
HJALMAR.
Sie wollten’s versuchen; aber dann wurde ihnen begreiflich gemacht, daß es mit den Kammerherren genau dasselbe wäre. Von denen wären auch nicht alle Jahrgänge gleich fein – wurde gesagt! 
HIALMAR.
They tried to; but they were requested to observe that it was just the same with Chamberlains — that with them, too, different batches were of different qualities. 
雅尔马
他们想争辩,可是我就提醒他们,爵爷跟葡萄酒完全一个样,有的年代陈,有的年代新。 
GINA.
Nej, hvad du kan finde på! 
GINA.
Nein, auf was Du nicht alles kommst! 
GINA.
What things you do think of! 
基 纳
亏你想得出来! 
EKDAL.
He-he! Og det fik de på sin tallerken? 
EKDAL.
He – he! Und das kriegten sie unter die Nase gerieben? 
EKDAL.
Hee-hee! So they got that in their pipes too? 
艾克达尔
嘻嘻!你就这么嘲弄了他们? 
HJALMAR.
Lige op i øjnene fik de det. 
HJALMAR.
Ins Gesicht kriegten sie’s. 
HIALMAR.
Right in their teeth. 
雅尔马
我把他们当面嘲弄了一顿。 
EKDAL.
Du, Gina, han sa’ det lige op i øjnene på kammerherrerne. 
EKDAL.
Du, Gina, er hat’s den Kammerherren ins Gesicht gesagt. 
EKDAL.
Do you hear that, Gina? He said it right in the very teeth of all the Chamberlains. 
艾克达尔
基纳,你听见没有?他就那么当面挖苦那些爵爷。 
GINA.
Nej, tænk, lige op i øjnene. 
GINA.
Nein, denk nur, ins Gesicht. 
GINA.
Fancy — ! Right in their teeth! 
基 纳
真是!当面挖苦他们! 
HJALMAR.
Ja, men jeg vil ikke ha’, at der skal tales om det. Sligt fortæller man ikke. Det hele gik jo også af i al venskabelighed, naturligvis. Det var jo hyggelige, gemytlige mennesker; hvorfor skulde jeg så såre dem? Nej! 
HJALMAR.
Ja, aber ich wünsche nicht, daß darüber gesprochen wird. So etwas erzählt man nicht weiter. Die ganze Sache verlief ja auch natürlich in aller Freundschaft. Es waren ja doch nette, gemütliche Leute; weshalb sollte ich sie denn verletzen? Nein! 
HIALMAR.
Yes, but I don’t want it talked about. One doesn’t speak of such things. The whole affair passed off quite amicably of course. They were nice, genial fellows; I didn’t want to wound them — not I! 
雅尔马
是的,可是我不愿意人家谈起这件事。这种事不要谈。当然事情还是客客气气地过去了。他们都挺和气,我并不想叫他们心里难受--我不是那等人。 
EKDAL.
Men lige op i øjnene – 
EKDAL.
Aber, ins Gesicht – 
EKDAL.
Right in their teeth, though — ! 
艾克达尔
可是你究竟把他们当面挖苦了一顿! 
HEDVIG
(indsmigrende).
Hvor morsomt det er at se dig i kjole. Du tar dig godt ud i kjole, far! 
HEDWIG
schmeichelnd.
Wie famos Du im Frack aussiehst. Der Frack kleidet Dich fein, Vater. 
HEDVIG
[caressingly.]
How nice it is to see you in a dress-coat! It suits you so well, father. 
海特维格
(亲爱的样子) 爸爸,你穿着礼服真好看!这套衣服多贴身。 
HJALMAR.
Ja, synes du ikke det? Og denne her sidder virkelig meget upåklageligt. Den passer næsten som om den var sydd til mig; – lidt trang i armhullerne kanske –; hjælp mig, Hedvig. (trækker kjolen af.) Jeg tar heller jakken på. Hvor har du jakken, Gina? 
HJALMAR.
Ja, nicht wahr? Und der hier paßt mir wirklich ganz großartig. Er sitzt wie angegossen; – vielleicht ’ne Idee zu eng unter’m Arm –; hilf mir, Hedwig. Zieht den Frack aus. Ich ziehe lieber die Jacke an. Wo ist die Jacke, Gina? 
HIALMAR.
Yes, don’t you think so? And this one really sits to perfection. It fits almost as if it had been made for me; — a little tight in the arm-holes perhaps; — help me, Hedvig [takes off the coat.] I think I’ll put on my jacket. Where is my jacket, Gina? 
雅尔马
是吗?这套衣服真合适,好像是量着尺寸给我做的。就是胳臂底下也许紧一点儿。帮我一把,海特维格。 (脱礼服) 我还是换上便服吧。基纳,我的便服呢? 
GINA.
Her er den.
(bringer jakken og hjælper ham.) 
GINA.
Da ist sie.
Bringt die Jacke und hilft ihm. 
GINA.
Here it is. [Brings the jacket and helps him.] 
基 纳
在这儿。(她把便服拿过来,帮他穿上) 
HJALMAR.
Se så! Husk endelig på, at Molvik får kjolen igen straks imorgen tidlig. 
HJALMAR.
So! Vergiß nur nicht, daß Molvik den Frack gleich morgen früh wiederbekommt. 
HIALMAR.
That’s it! Don’t forget to send the coat back to Molvik first thing to-morrow morning. 
雅尔马
好了!别忘了,明天一清早就把礼服给莫尔维克送回去。 
GINA
(lægger den hen).
Det skal nok bli’ besørget. 
GINA
legt den Frack hin.
Wird schon besorgt. 
GINA
[laying it away.]
I’ll be sure and see to it. 
基 纳
(把礼服搁在一旁)
放心,忘不了。 
HJALMAR
(strækker sig).
Ah, det kendes dog ligesom mere hjemligt. Og en sådan løs og ledig husdragt passer også bedre til min hele skikkelse. Synes ikke du det, Hedvig? 
HJALMAR
reckt sich.
Ah, das ist doch viel gemütlicher. Und so eine lose und bequeme Haustracht paßt auch besser zu meiner ganzen Erscheinung. Meinst Du nicht auch, Hedwig? 
HIALMAR
[stretching himself.]
After all, there’s a more homely feeling about this. A free-and-easy indoor costume suits my whole personality better. Don’t you think so, Hedvig? 
雅尔马
(伸了个懒腰)
到底还是穿便服痛快。家常衣服随随便便的,对我的性格最合适。海特维格,你说对不对? 
HEDVIG.
Jo, far! 
HEDWIG.
Ja, Vater! 
HEDVIG.
Yes, father. 
海特维格
对,爸爸。 
HJALMAR.
Når jeg således slår halstørklædet ud i et par flagrende ender –; se her! Hvad? 
HJALMAR.
Besonders, wenn ich die Kravatte so in zwei flatternde Enden schlinge –; sieh mal, so –! – Was? 
HIALMAR.
When I loosen my necktie into a pair of flowing ends — like this? 
雅尔马
我把领带松开了,让它这么两头儿搭拉着,你说好不好? 
HEDVIG.
Ja, det tar sig så godt ud til knebelsbarten og til det store krøllede håret. 
HEDWIG.
Ja, das steht gut zu dem Knebelbart und dem dichten, krausen Haar. 
HEDVIG.
Yes, that goes so well with your moustache and the sweep of your curls. 
海特维格
好,配搭着你的胡子和你的一圈一圈儿头发正合适。 
HJALMAR.
Krøllet vil jeg ikke egentlig kalde det; jeg vil snarere sige lokket. 
HJALMAR.
Kraus möchte ich es eigentlich nicht nennen, eher noch lockig. 
HIALMAR.
I should not call them curls exactly; I should rather say locks. 
雅尔马
说一圈一圈儿不太合适,应该说一绺一绺的。 
HEDVIG.
Ja, for det er så storkrøllet. 
HEDWIG.
Ja, denn es ist so langgekraust. 
HEDVIG.
Yes, they are too big for curls. 
海特维格
对了,太长了,不是圈儿了。 
HJALMAR.
Egentlig lokket. 
HJALMAR.
Eigentlich gelockt. 
HIALMAR.
Locks describes them better. 
雅尔马
就是嘛!应该说一绺一绺的。 
HEDVIG
(lidt efter, trækker ham i jakken).
Far! 
HEDWIG
nach kurzer Pause, zupft ihn an der Jacke.
Vater! 
HEDVIG
[after a pause, twitching his jacket.]
Father! 
海特维格
(过了会儿,揪揪父亲的衣服)
爸爸。 
HJALMAR.
Nå, hvad er det? 
HJALMAR.
Na, was ist? 
HIALMAR.
Well, what is it? 
雅尔马
唔,什么事? 
HEDVIG.
Å, du véd godt, hvad det er. 
HEDWIG.
O, das weißt Du ganz gut. 
HEDVIG.
Oh, you know very well. 
海特维格
啊,爸爸,别装糊涂。 
HJALMAR.
Nej visst véd jeg ikke, nej. 
HJALMAR.
Ich weiß wirklich nicht; – nein. 
HIALMAR.
No, really I don’t — 
雅尔马
我真不知道。 
HEDVIG
(ler og klynker).
Å jo, far; nu skal du ikke pine mig længer! 
HEDWIG
lachend und weinerlich.
O doch, Vater; Du darfst mich jetzt nicht länger quälen! 
HEDVIG
[half laughing, half whispering.]
Oh, yes, father; now don’t tease me any longer! 
海特维格
(半笑半抱怨)
啊,爸爸,别再逗我了! 
HJALMAR.
Men hvad er det da? 
HJALMAR.
Aber was ist denn? 
HIALMAR.
Why, what do you mean? 
雅尔马
怎么?我没逗你啊。 
HEDVIG
(rusker i ham).
Å snak; kom nu med det, far! Du véd jo alt det gode, du lovte mig. 
HEDWIG
rüttelt ihn.
Unsinn! Gib es nur jetzt her, Vater! Du weißt doch – das Gute, das Du mir versprochen hast. 
HEDVIG
[shaking him.]
Oh what nonsense; come, where are they, father? All the good things you promised me, you know? 
海特维格
(摇摇她父亲的身子)
喔,别闹了。东西在哪儿,爸爸?不是答应给我带好东西吗? 
HJALMAR.
Å – nej tænk, at jeg skulde glemme det! 
HJALMAR.
Ach! Herrgott – daß ich das vergessen mußte! 
HIALMAR.
Oh — if I haven’t forgotten all about them! 
雅尔马
哎呀,我忘得干干净净了! 
HEDVIG.
Nej, du vil bare narre mig, far! Å, det er skam af dig! Hvor har du det henne? 
HEDWIG.
Vater, Du willst mich nur necken. Schäm’ Dich! Wo hast Du es denn? 
HEDVIG.
Now you’re only teasing me, father! Oh, it’s too bad of you! Where have you put them? 
海特维格
爸爸,你还是在逗我!你真坏!你把东西藏在哪儿了? 
HJALMAR.
Jo, så sandelig glemte jeg det ikke. Men bi lidt! Jeg har noget andet til dig, Hedvig.
(går hen og søger i kjolelommerne.) 
HJALMAR.
Ich habe es wahrhaftig vergessen. Aber wart’ einmal! Ich habe doch noch etwas für Dich, Hedwig.
Geht und sucht in den Fracktaschen. 
HIALMAR.
No, I positively forgot to get anything. But wait a little! I have something else for you, Hedvig.
[Goes and searches in the pockets of the coat.] 
雅尔马
我真是忘了,什么吃的东西都没带。嗯,别忙!海特维格,我给你带了点别的东西。
(走过去,在礼服的几个衣袋里摸索) 
HEDVIG
(hopper og klapper i hænderne).
Å mor, mor! 
HEDWIG
springt umher und klatscht in die Hände.
Ach, Mutter, Mutter! 
HEDVIG
[skipping and clapping her hands.]
Oh mother, mother! 
海特维格
(一边跳蹦,一边拍手)
啊,妈妈,妈妈! 
GINA.
Ser du; når du bare gir tid, så – 
GINA.
Siehst Du, wenn Du nur Geduld hast, so – 
GINA.
There, you see; if you only give him time — 
基 纳
你瞧,只要你不逼着他-- 
HJALMAR
(med et papir).
Se, her har vi den. 
HJALMAR
mit einem Papier.
Sieh – da ist er. 
HIALMAR
[with a paper.]
Look, here it is. 
雅尔马
(拿着一张纸)
你瞧,这就是。 
HEDVIG.
Det der? Det er jo bare et papir. 
HEDWIG.
Das da? Das ist ja bloß ein Stück Papier. 
HEDVIG.
That? Why, that’s only a paper. 
海特维格
那个?那只是一张纸啊。 
HJALMAR.
Det er spiseseddelen, du; hele spiseseddelen. Her står „Menu“; det betyder spiseseddel. 
HJALMAR.
Du, das ist der Speisezettel. Der ganze Speisezettel. Da steht »Menü«; das heißt Speisezettel. 
HIALMAR.
That is the bill of fare, my dear; the whole bill of fare. Here you see: “Menu” — that means bill of fare. 
雅尔马
这是菜单,全份儿菜单。你瞧,上头写着Menu ,意思就是菜单。 
HEDVIG.
Har du ikke noget andet? 
HEDWIG.
Sonst hast Du nichts? 
HEDVIG.
Haven’t you anything else? 
海特维格
还有别的东西没有? 
HJALMAR.
Jeg har jo glemt det andet, hører du. Men du kan tro mig på mit ord: det er en dårlig fornøjelse med det slikkeri. Sæt dig nu bort til bordet og læs på den seddelen, så skal jeg siden beskrive dig, hvorledes retterne smager. Se der, Hedvig. 
HJALMAR.
Du hörst doch, das andere habe ich vergessen. Aber Du kannst mir auf mein Wort glauben: die Leckereien, die sind nur ein armseliges Vergnügen. Setz’ Dich jetzt nur an den Tisch und lies die Karte vor: dann werde ich Dir beschreiben, wie die Gerichte schmecken. Da, – Hedwig. 
HIALMAR.
I forgot the other things, I tell you. But you may take my word for it, these dainties are very unsatisfying. Sit down at the table and read the bill of fare, and then I’ll describe to you how the dishes taste. Here you are, Hedvig. 
雅尔马
我刚说过了,别的都忘了。我告诉你,那些山珍海味都不好吃。你在桌子旁边坐下,先念这张菜单,让我把菜的味道一样一样讲给你听。拿去,海特维格。 
HEDVIG
(svælger gråden).
Tak.
(Hun sætter sig, men uden at læse; Gina gør tegn til hende; Hjalmar mærker det.) 
HEDWIG
würgt die Tränen hinunter.
Danke. Sie setzt sich, jedoch ohne zu lesen; Gina macht ihr Zeichen; Hjalmar merkt es. 
HEDVIG
[gulping down her tears.]
Thank you.
[She seats herself, but does not read; GINA makes signs to her; HIALMAR notices it.] 
海特维格
(把眼泪咽到肚子里)
谢谢你。
(她坐下,可是不念菜单。基纳向她打手势。雅尔马看见了) 
HJALMAR
(driver om på gulvet).
Det er da også de utroligste ting, en familjeforsørger har at tænke på; og glemmer en bare det aller ringeste, – straks skal en se sure miner. Nå, en vænner sig til det også. (standser ved ovnen hos den gamle.) Har du kikket der ind i aften, far? 
HJALMAR
geht im Zimmer umher.
Ein Familienvater soll aber auch an die unglaublichsten Dinge denken; und vergißt er nur einmal die kleinste Kleinigkeit, gleich sieht er saure Mienen! Na, man gewöhnt sich auch an so etwas. Bleibt neben dem Alten am Ofen stehen. Hast Du heut abend da hinein geguckt, Vater? 
HIALMAR
[pacing up and down the room.]
It’s monstrous what absurd things the father of a family is expected to think of; and if he forgets the smallest trifle, he is treated to sour faces at once. Well, well, one gets used to that too. [Stops near the stove, by the old man’s chair.] Have you peeped in there this evening, father? 
雅尔马
(在屋里走来走去)
真是岂有此理,什么乱七八糟的事做父亲的都得记着。要是他忘了一星半点儿的,马上就得看别人的嘴脸。算了,算了,反正日子长了什么都能将就。 (在靠近火炉、老头子坐的椅子旁边站住) 爸爸,今儿晚上你往里头瞧过没有? 
EKDAL.
Ja, du kan vel tænke dig det. Hun er gåt i kurven. 
EKDAL.
Kannst Du Dir doch wohl denken. Sie ist in den Korb. 
EKDAL.
Yes, to be sure I have. She’s gone into the basket. 
艾克达尔
当然瞅过了。它上篮子里去了。 
HJALMAR.
Nej, er hun gåt i kurven! Hun begynder altså at vænne sig til den. 
HJALMAR.
So? In den Korb? Sie fängt also an, sich dran zu gewöhnen. 
HIALMAR.
Ah, she has gone into the basket. Then she’s beginning to get used to it. 
雅尔马
喔,它上篮子里去了。这么说,它也慢慢儿习惯了。 
EKDAL.
Ja, du; det var jo det, jeg spåde. Men nu, ser du, nu er der nogen små grejer til – 
EKDAL.
Ja, freilich; das habe ich doch vorausgesagt. Da sind nun aber doch einige kleine Sachen – 
EKDAL.
Yes; just as I prophesied. But you know there are still a few little things — 
艾克达尔
我早就跟你说过了。可是还有几件事-- 
HJALMAR.
Nogen forbedringer, ja. 
HJALMAR.
Etliche Verbesserungen, ja. 
HIALMAR.
A few improvements, yes. 
雅尔马
不错,还有几件应该添改的事。 
EKDAL.
Men de må gøres, du. 
EKDAL.
Die aber doch gemacht werden müssen
EKDAL.
They’ve got to be made, you know. 
艾克达尔
你知道,那些事非办不可。 
HJALMAR.
Ja, lad os snakke lidt om de forbedringerne, far. Kom her, så sætter vi os i sofaen. 
HJALMAR.
Ja, reden wir ein bißchen von den Verbesserungen, Vater. Komm her, setzen wir uns aufs Sofa. 
HIALMAR.
Yes, let us have a talk about the improvements, father. Come, let us sit on the sofa. 
雅尔马
爸爸,咱们就谈谈这些应该添改的事吧。咱们坐在沙发上谈吧。 
EKDAL.
Ja nok! Hm, tror, jeg vil stoppe piben først; – må nok renske den også. Hm.
(han går ind i sit værelse.) 
EKDAL.
Schön! Hm! – Will aber erst noch die Pfeife stopfen; – muß sie wohl auch reinigen. Hm.
Ab in sein Zimmer. 
EKDAL.
All right. H’m — think I’ll just fill my pipe first. Must clean it out, too. H’m.
[He goes into his room.] 
艾克达尔
好。唔--我先装袋烟抽。还得把烟斗挖挖干净。唔。
(走进自己的屋子) 
GINA
(smiler til Hjalmar).
Renske piben, du. 
GINA
lächelt Hjalmar zu.
Die Pfeife reinigen, Du! 
GINA
[smiling to HIALMAR.]
His pipe! 
基 纳
(向雅尔马笑着说)
听见没有,他的烟斗! 
HJALMAR.
Å ja, ja, Gina, lad ham bare –; den stakkers skibbrudne gubbe. – Ja, de forbedringerne, – dem er det bedst, vi får fra hånden imorgen. 
HJALMAR.
Na ja, ja, Gina, laß ihn nur –; den armen schiffbrüchigen Greis. – Ja, die Verbesserungen, – es ist das beste, wir machen sie gleich morgen. 
HIALMAR.
Oh yes yes, Gina; let him alone — the poor shipwrecked old man. — Yes, these improvements — we had better get them out of hand to-morrow. 
雅尔马
喔,别管他,基纳,让他去吧--这个倒运破产的老头儿。这些应该添改的事最好明天就赶出来。 
GINA.
Imorgen får du nok ikke tid, Ekdal. 
GINA.
Morgen wirst Du wohl keine Zeit haben, Ekdal. 
GINA.
You’ll hardly have time to-morrow, Ekdal. 
基 纳
艾克达尔,明天你不见得有工夫。 
HEDVIG
(indfaldende).
Å jo visst, mor! 
HEDWIG
einfallend.
O doch, Mutter. 
HEDVIG
[interposing.]
Oh yes he will, mother! 
海特维格
(插嘴)
爸爸有工夫,妈妈! 
GINA.
– for husk på de kopierne, som skal retuseres; her har nu været så mange bud efter dem. 
GINA.
– denn vergiß nicht die Kopien, die retussiert werden müssen. Die Leute haben schon so oft danach geschickt. 
GINA.
— for remember them prints that has to be retouched; they’ve sent for them time after time. 
基 纳
别忘了那几张要修的照片,他们催过好几回了。 
HJALMAR.
Se så; er det nu de kopierne igen? De skal nok bli’ færdige. Er her kanske kommet nye bestillinger også? 
HJALMAR.
So! Also wieder die Kopien! Die werden schon noch fertig. Sind vielleicht neue Bestellungen gekommen? 
HIALMAR.
There now! those prints again! I shall get them finished all right! Have any new orders come in? 
雅尔马
你看!又来了,还是那几张照片!反正我准把它们修出来就完了!今天有买卖上门没有? 
GINA.
Nej desværre; imorgen har jeg ikke andet end de to portrætterne, som du véd. 
GINA.
Leider nein; morgen habe ich bloß die beiden Porträts, wie Du weißt. 
GINA.
No, worse luck; to-morrow I have nothing but those two sittings, you know. 
基 纳
唉,没有。明天只有那两号预约的主顾,那是你知道的。 
HJALMAR.
Ikke noget andet? Å nej, når man ikke griber sig an, så – 
HJALMAR.
Sonst nichts? Natürlich, wenn man die Hände in den Schoß legt – 
HIALMAR.
Nothing else? Oh no, if people won’t set about things with a will — 
雅尔马
别的没有了?嗳,不行,要是做买卖不卖力气的话-- 
GINA.
Men hvad skal jeg da gøre? Jeg sætter jo i aviserne alt det jeg årker, synes jeg. 
GINA.
Aber was soll ich denn tun? Ich meine, ich rücke es doch soviel wie möglich in die Zeitungen ein. 
GINA.
But what more can I do? Don’t I advertise in the papers as much as we can afford? 
基 纳
可是叫我有什么办法呢?我不是尽力在报纸上登过广告了吗? 
HJALMAR.
Ja, aviserne, aviserne; du ser, hvad det hjælper til. Og så har der vel ikke været nogen og set på værelset heller? 
HJALMAR.
Ach, in die Zeitungen, in die Zeitungen! Du siehst ja, was das nützt. Und wegen der Stube, da war wohl auch niemand da? 
HIALMAR.
Yes, the papers, the papers; you see how much good they do. And I suppose no one has been to look at the room either? 
雅尔马
呸,报纸,报纸!报纸上登广告有什么用处。也没人来租房吧? 
GINA.
Nej, endnu ikke. 
GINA.
Nein, noch nicht. 
GINA.
No, not yet. 
基 纳
目前还没有。 
HJALMAR.
Det var jo at vente. Når man ikke er om sig, så –. Man må ta’ sig rigtig sammen, Gina! 
HJALMAR.
Das war ja zu erwarten. Wenn man sich nicht umtut, so –. Man muß sich ordentlich zusammennehmen, Gina! 
HIALMAR.
That was only to be expected. If people won’t keep their eyes open — . Nothing can be done without a real effort, Gina! 
雅尔马
我早就料到了。一个人要是不机灵的话--。基纳,要是不真卖力气,什么事都干不成! 
HEDVIG
(går imod ham).
Skal jeg ikke ta’ fløjten til dig, far? 
HEDWIG
geht zu ihm.
Soll ich Dir nicht die Flöte holen, Vater? 
HEDVIG
[going towards him.]
Shall I fetch you the flute, father? 
海特维格
(missing)
爸爸,我给你拿笛子去,好不好? 
HJALMAR.
Nej; ingen fløjte; jeg behøver ingen glæder her i verden. (driver om.) Jo, jeg skal såmænd arbejde imorgen; det skal ikke mangle på det. Jeg skal visst arbejde så længe mine kræfter strækker til – 
HJALMAR.
Nein; keine Flöte; ich brauche keine Freuden auf dieser Welt. Geht umher. Ja, morgen will ich arbeiten, daß es ’ne Art hat. Daran soll es nicht fehlen. Ich werde arbeiten, soweit meine Kräfte reichen – 
HIALMAR.
No; no flute for me; I want no pleasures in this world. [Pacing about.] Yes, indeed I will work to-morrow; you shall see if I don’t. You may be sure I shall work as long as my strength holds out. 
雅尔马
我不要笛子。在这世界上,我不想找快乐。 (走动) 好,一定这么办,明天我就干活,你们瞧着吧。反正我有多少力气就使多少力气。 
GINA.
Men, kære snille Ekdal, det var da ikke så, jeg mente. 
GINA.
Aber liebster, bester Ekdal, so habe ich das ja gar nicht gemeint. 
GINA.
But my dear good Ekdal, I didn’t mean it in that way. 
基 纳
亲爱的艾克达尔,我刚才那句话不是这意思。 
HEDVIG.
Far, skal jeg ikke sætte ind en flaske øl? 
HEDWIG.
Vater, soll ich nicht eine Flasche Bier hereinholen? 
HEDVIG.
Father, mayn’t I bring in a bottle of beer? 
海特维格
爸爸,我给你去拿瓶啤酒,好不好? 
HJALMAR.
Nej, aldeles ikke. Der behøves ingen ting for mig. – – (standser.) Øl? – Var det øl, du talte om? 
HJALMAR.
Nein, auf keinen Fall. Nur keine Umstände für mich. Bleibt stehen. Bier? – Hast Du von Bier gesprochen? 
HIALMAR.
No, certainly not. I require nothing, nothing — [Comes to a standstill.] Beer? Was it beer you were talking about? 
雅尔马
不要,不要。我什么都不要--。 (站住) 啤酒?你是不是说啤酒? 
HEDVIG
(livlig).
Ja, far; dejlig friskt øl. 
HEDWIG
lebhaft.
Ja, Vater; schönes, frisches Bier. 
HEDVIG
[cheerfully.]
Yes, father; beautiful fresh beer. 
海特维格
(高兴)
是,爸爸,挺好的鲜啤酒。 
HJALMAR.
Nå, – når du endelig vil, så kan du jo gerne sætte ind en flaske. 
HJALMAR.
Na, – wenn Du durchaus willst, so hol’ meinetwegen eine Flasche herein. 
HIALMAR.
Well — since you insist upon it, you may bring in a bottle. 
雅尔马
嗯--你一定要我喝的话,就去拿一瓶。 
GINA.
Ja, gør det; så skal vi ha’ det hyggeligt.
(Hedvig løber mod køkkendøren.) 
GINA.
Ja, tu das; dann werden wir es uns gemütlich machen.
Hedwig läuft auf die Küchentür zu. 
GINA.
Yes, do; and we’ll be nice and cosy.
[HEDVIG runs towards the kitchen door.] 
基 纳
对,快去拿;咱们喝点啤酒痛快痛快。
(海特维格向厨房门跑过去) 
HJALMAR
(ved ovnen, standser hende, ser på hende, griber hende om hodet og trykker hende op til sig).
Hedvig! Hedvig! 
HJALMAR
am Ofen, hält sie auf, sieht sie an, nimmt ihren Kopf in seine Hände und drückt sie an sich.
Hedwig! Hedwig! 
HIALMAR
[by the stove, stops her, looks at her, puts his arm round her neck and presses her to him.]
Hedvig, Hedvig! 
雅尔马
(在火炉旁边把她拦住,瞧着她,搂着她脖子,抱在怀里)
海特维格,海特维格! 
HEDVIG
(glad og i tårer).
Å du snille far! 
HEDWIG
froh und in Tränen.
O, Du lieber Vater! 
HEDVIG
[with tears of joy.]
My dear, kind father! 
海特维格
(快活得流眼泪)
亲爱的好爸爸! 
HJALMAR.
Nej, kald mig ikke så. Der har jeg siddet og ta’t for mig ved den rige mands bord, – siddet og svælget ved det bugnende taffel –! Og så kunde jeg endda –! 
HJALMAR.
Nein, nenn mich nicht so! Da hab’ ich nun am Tisch des reichen Mannes gesessen und zugegriffen, – habe gesessen und geschwelgt an der strotzenden Tafel! – Und doch konnte ich –! 
HIALMAR.
No, don’t call me that. Here have I been feasting at the rich man’s table, — battening at the groaning board — ! And I couldn’t even — ! 
雅尔马
别这么叫我。我在阔人家里吃酒席,桌子上摆满了山珍海味,我自己大吃大喝!我至少应该--! 
GINA
(sidder ved bordet).
Å snak, snak, Ekdal. 
GINA
am Tische sitzend.
Ach, Unsinn, Unsinn, Ekdal. 
GINA
[sitting at the table.]
Oh, nonsense, nonsense, Ekdal. 
基 纳
(坐在桌旁)
喔,胡说,胡说,艾克达尔。 
HJALMAR.
Jo! Men I må ikke regne det så nøje med mig. I véd jo, at jeg holder af jer alligevel. 
HJALMAR.
Doch! Aber Ihr dürft es nicht so genau mit mir nehmen. Ihr wißt ja, daß ich Euch doch lieb habe. 
HIALMAR.
It’s not nonsense! And yet you mustn’t be too hard upon me. You know that I love you for all that. 
雅尔马
不是胡说!可是你们也别埋怨我。你们知道,我还是照样爱你们。 
HEDVIG
(slår armene om ham).
Og vi holder så umådelig af dig, far! 
HEDWIG
umarmt ihn.
Und wir haben Dich so furchtbar lieb, Vater! 
HEDVIG
[throwing her arms round him.]
And we love you, oh, so dearly, father! 
海特维格
(两只胳臂搂着他)
爸爸,我们也爱你,说不出地爱你! 
HJALMAR.
Og skulde jeg være urimelig en gang imellem, så – Herregud – husk på, at jeg er en mand, som bestormes af sorgernes hær. Nå! (tørrer øjnene.) Ikke øl i en sådan stund. Giv mig fløjten.
(Hedvig løber til reolen og henter den.) 
HJALMAR.
Und wenn ich dann und wann einmal ungemütlich sein sollte, so – Herrgott – so vergeßt nicht, daß ich ein Mann bin, der von einem Heer von Sorgen bestürmt wird. Na! Trocknet die Augen. Kein Bier in solchem Augenblick. Gib mir die Flöte.
Hedwig läuft an das Regal und holt sie. 
HIALMAR.
And if I am unreasonable once in a while, — why then — you must remember that I am a man beset by a host of cares. There, there! [Dries his eyes.] No beer at such a moment as this. Give me the flute.
[HEDVIG runs to the bookcase and fetches it.] 
雅尔马
要是我有时候发个小脾气--你们可千万记着,我是个有一肚子牢骚的人。算了,算了! (擦擦自己的眼泪) 这不是喝啤酒的时候。把笛子给我吧。
(海特维格跑到书橱边,把笛子拿来。 
HJALMAR.
Tak! Sådan, ja. Med fløjten i hånd, og med jer to omkring mig – å!
(Hedvig sætter sig ved bordet hos Gina; Hjalmar går frem og tilbage, sætter stærkt i og spiller en bøhmisk folkedans, men i et langsomt elegisk tempo og med følsomt foredrag.) 
HJALMAR.
Danke schön! So ist es recht. Mit der Flöte in der Hand und mir zur Seite Ihr beiden – o!
Hedwig setzt sich zu Gina an den Tisch; Hjalmar geht auf und ab, setzt kräftig ein und spielt einen böhmischen Volkstanz, aber in langsamem, elegischem Tempo und mit gefühlvollem Vortrag. 
HIALMAR.
Thanks! That’s right. With my flute in my hand and you two at my side — ah — !
[HEDVIG seats herself at the table near GINA; HIALMAR paces backwards and forwards, pipes up vigorously, and plays a Bohemian peasant-dance, but in a slow plaintive tempo, and with sentimental expression.] 
雅尔马
谢谢你!好!我手里拿着笛子,你们俩坐在我旁边——喔!
(海特维格挨着基纳在桌旁坐下。雅尔马走来走去,使劲吹笛,吹的是一支波希米农民舞曲,委婉凄凉,一股伤感情调) 
HJALMAR
(afbryder melodien, rækker Gina den venstre hånd og siger bevæget).
Lad det kun være trangt og tarveligt under vort tag, Gina. Det er dog hjemmet. Og det siger jeg: her er godt at være.
(Han begynder atter at spille; straks efter banker det på gangdøren.) 
HJALMAR
bricht ab im Spiel, reicht Gina die linke Hand und sagt bewegt:
Mag’s immerhin eng und ärmlich unter unserem Dache sein, Gina – es ist doch eine Heimstatt. Und ich sage Euch: hier ist gut sein!
Beginnt wieder zu spielen; gleich darauf klopft es an der Flurtür. 
HIALMAR
[ breaking off the melody, holds out his left hand to GINA, and says with emotion:]
Our roof may be poor and humble, Gina; but it is home. And with all my heart I say: here dwells my happiness.
[He begins to play again; almost immediately after, a knocking is heard at the entrance door.] 
雅尔马
(止住乐声,把左手递给基纳,感慨地说)
基纳,咱们的屋子虽然矮小简陋,可到底是个家。我跟你说老实话:这是我的安乐窝。
(他又吹起笛子来,接着就听见外头有人敲门) 
GINA
(rejser sig).
Hys, Ekdal, – jeg tror der kommer nogen. 
GINA
steht auf.
Still, Ekdal, – ich glaube, es kommt wer. 
GINA
[rising.]
Hush, Ekdal, — I think there’s some one at the door. 
基 纳
嘘!好像外头有人来了。 
HJALMAR
(lægger fløjten i reolen).
Se så igen!
(Gina går hen og åbner døren.) 
HJALMAR
legt die Flöte auf das Regal.
Was ist denn nun schon wieder!
Gina geht und öffnet die Tür. 
HIALMAR
[laying the flute on the bookcase.]
There! Again!
[GINA goes and opens the door.] 
雅尔马
(把笛子放在书橱上)
哼!又来了!
(基纳走过去开门) 
GREGERS WERLE
(ude i gangen).
Om forladelse – 
GREGERS WERLE
draußen auf dem Flur.
Verzeihung – 
GREGERS WERLE
[in the passage.]
Excuse me — 
格瑞格斯
(在过道里)
对不起-- 
GINA
(viger lidt tilbage).
Å! 
GINA
weicht ein wenig zurück.
Oh! 
GINA
[starting back slightly.]
Oh! 
基 纳
(倒退半步)
噢! 
GREGERS.
– er det ikke her, fotograf Ekdal bor? 
GREGERS.
– wohnt hier nicht der Photograph Ekdal? 
GREGERS.
— does not Mr. Ekdal, the photographer, live here? 
格瑞格斯
开照相馆的艾克达尔先生是不是在这儿住? 
GINA.
Jo, det er. 
GINA.
Jawohl. 
GINA.
Yes, he does. 
基 纳
不错,是在这儿住。 
HJALMAR
(går hen imod døren).
Gregers! Er du der alligevel? Nå, så kom ind da. 
HJALMAR
geht an die Tür.
Gregers? Du bist es doch? Na, so komm nur herein. 
HIALMAR
[going towards the door.]
Gregers! You here after all? Well, come in then. 
雅尔马
(走到门口)
格瑞格斯!你还是来了?既然来了,请进。 
GREGERS
(kommer ind).
Jeg sa’ dig jo, at jeg vilde se op til dig. 
GREGERS
tritt ein.
Ich habe Dir ja gesagt, ich würde bei Dir vorsprechen. 
GREGERS
[coming in.]
I told you I would come and look you up. 
格瑞格斯
(进来)
我跟你说过我要来找你。 
HJALMAR.
Men ikveld –? Er du gåt fra selskabet? 
HJALMAR.
Aber heut abend noch –? Du hast die Gesellschaft verlassen? 
HIALMAR.
But this evening — ? Have you left the party? 
雅尔马
为什么今儿晚上来?你把客人扔下了? 
GREGERS.
Både fra selskabet og fra familjehjemmet. – God aften, fru Ekdal. Jeg véd ikke, om De kan kende mig igen? 
GREGERS.
Die Gesellschaft sowohl wie mein väterliches Haus. – Guten Abend, Frau Ekdal. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen? 
GREGERS.
I have left both the party and my father’s house. — Good evening, Mrs. Ekdal. I don’t know whether you recognise me? 
格瑞格斯
我不但扔下了客人,连我父亲的家我也扔下了。艾克达尔太太,你好!你还认识不认识我? 
GINA.
Å, jo; unge herr Werle er ikke så svær at kende igen. 
GINA.
O ja, der junge Herr Werle ist nicht so schwer zu erkennen. 
GINA.
Oh yes; it’s not difficult to know young Mr. Werle again. 
基 纳
喔,认识,小威利先生容易认识。 
GREGERS.
Nej, jeg ligner jo min mor; og hende mindes De sagtens. 
GREGERS.
Nein; ich sehe ja meiner Mutter ähnlich; und ihrer entsinnen Sie sich wohl. 
GREGERS.
No, I am like my mother; and no doubt you remember her. 
格瑞格斯
不错,容易认识,我像我母亲。大概你一定还记得我母亲。 
HJALMAR.
Er du gåt fra huset, siger du? 
HJALMAR.
Du hast das Haus verlassen, sagst Du? 
HIALMAR.
Left your father’s house, did you say? 
雅尔马
刚才你是不是说把你父亲的家也扔下了? 
GREGERS.
Ja, jeg er flyttet hen på et hotel. 
GREGERS.
Jawohl, ich bin in ein Hotel gezogen. 
GREGERS.
Yes, I have gone to a hotel. 
格瑞格斯
是,我搬到旅馆去了。 
HJALMAR.
Ja så. Nå, siden du er kommen, så ta’ af dig og slå dig ned. 
HJALMAR.
Ja, so. Na, da Du nun einmal da bist, so leg’ ab und nimm Platz. 
HIALMAR.
Indeed. Well, since you’re here, take off your coat and sit down. 
雅尔马
真的吗?好,你既然来了,把大衣脱了,请坐。 
GREGERS.
Tak.
(trækker yderfrakken af. Han er nu omklædt, i en simpel grå klædesdragt af landligt snit.) 
GREGERS.
Danke sehr.
Legt den Überzieher ab. Er hat sich umgekleidet und trägt einen einfachen grauen Tuchanzug von ländlichem Schnitt. 
GREGERS.
Thanks.
[He takes off his overcoat. He is now dressed in a plain grey suit of a countrified cut.] 
格瑞格斯
谢谢。
(他脱下大衣,里头穿着一套样子土里土气的灰色家常衣服 
HJALMAR.
Her, i sofaen. Gør dig det mageligt.
(Gregers sætter sig i sofaen, Hjalmar på en stol ved bordet.) 
HJALMAR.
Komm her, aufs Sofa. Mach’ es Dir bequem.
Gregers setzt sich aufs Sofa, Hjalmar auf einen Stuhl am Tisch. 
HIALMAR.
Here, on the sofa. Make yourself comfortable.
[GREGERS seats himself on the sofa; HIALMAR takes a chair at the table.] 
雅尔马
过来,坐在沙发上。别客气。
(格瑞格斯在沙发上坐下,雅尔马坐在桌旁一张椅子里) 
GREGERS
(ser sig omkring).
Så her er det altså du holder til, Hjalmar. Her bor du altså. 
GREGERS
sieht sich im Zimmer um.
Hier also hausest Du, Hjalmar. Hier also wohnst Du. 
GREGERS
[looking around him.]
So these are your quarters, Hialmar — this is your home. 
格瑞格斯
(四面一望)
雅尔马,原来你就住在这儿。这就是你的家。 
HJALMAR.
Dette her er atelieret, som du vel ser – 
HJALMAR.
Das hier ist das Atelier, wie Du wohl siehst – 
HIALMAR.
This is the studio, as you see — 
雅尔马
你看,这是摄影室。 
GINA.
Men her er nu rummeligere; og derfor så holder vi os helst her ude. 
GINA.
Aber hier ist mehr Platz, und deshalb halten wir uns am liebsten hier auf. 
GINA.
But it’s the largest of our rooms, so we generally sit here. 
基 纳
这间屋子最宽敞,所以我们常在这儿坐。 
HJALMAR.
Vi bode bedre før; men denne lejligheden har én stor fordel: her er sådanne prægtige ydre rum – 
HJALMAR.
Früher wohnten wir besser; aber diese Wohnung hat einen großen Vorzug: hier sind prächtige Nebengelasse – 
HIALMAR.
We used to live in a better place; but this flat has one great advantage: there are such capital outer rooms 
雅尔马
我们从前住的比现在好,可是这房子有个大好处:外头带着几间很好的小屋子。 
GINA.
Og så har vi et værelse på den andre siden af gangen, som vi kan leje ud. 
GINA.
Und dann haben wir auf der andern Seite des Flurs eine Stube, die wir vermieten können. 
GINA.
And we have a room on the other side of the passage that we can let. 
基 纳
就在过道对面,我们还有一间屋子可以出租。 
GREGERS
(til Hjalmar).
Se, se, – du har logerende også. 
GREGERS
zu Hjalmar.
So, so, – Du hast auch Aftermieter? 
GREGERS
[to HIALMAR.]
Ah — so you have lodgers too? 
格瑞格斯
哦,你们还有房客? 
HJALMAR.
Nej, ikke endnu. Det går ikke så fort, ser du; man må være om sig. (til Hedvig.) Men det var det øllet, du. 
HJALMAR.
Nein, noch nicht. Das geht nicht so rasch, sieh mal. Man muß sich umtun. Zu Hedwig. Aber, Du, wo bleibt denn das Bier? 
HIALMAR.
No, not yet. They’re not so easy to find, you see; you have to keep your eyes open. [To HEDVIG.] What about that beer, eh? 
雅尔马
目前还没有。你知道,房客不容易找,得随时留意才行。 (向海特维格) 啤酒怎么样了? 
HEDVIG
(nikker og går ud i køkkenet). 
Hedwig nickt und geht in die Küche. 
[HEDVIG nods and goes out into the kitchen.] 
(海特维格点点头,走进厨房。) 
GREGERS.
Det er altså din datter? 
GREGERS.
Das ist also Deine Tochter? 
GREGERS.
So that is your daughter? 
格瑞格斯
那是不是你女儿? 
HJALMAR.
Ja, det er Hedvig. 
HJALMAR.
Ja, das ist Hedwig. 
HIALMAR.
Yes, that is Hedvig. 
雅尔马
不错,是我女儿海特维格。 
GREGERS.
Og hun er jo eneste barn? 
GREGERS.
Und sie ist Euer einziges Kind? 
GREGERS.
And she is your only child? 
格瑞格斯
你只有她一个孩子? 
HJALMAR.
Hun er det eneste, ja. Hun er vor højeste glæde i verden, og – (sænker stemmen.) hun er også vor dybeste sorg, Gregers. 
HJALMAR.
Sie ist das einzige, jawohl. Sie ist auf der Welt unsere höchste Freude, und – senkt die Stimme – sie ist auch unser tiefster Schmerz, Gregers. 
HIALMAR.
Yes, the only one. She is the joy of our lives, and — [lowering his voice] — at the same time our deepest sorrow, Gregers. 
雅尔马
不错,只有她一个。她是我们最大的安慰,可是-- (低声) 也是我们最大的痛苦。 
GREGERS.
Hvad er det, du siger! 
GREGERS.
Was sagst Du da! 
GREGERS.
What do you mean? 
格瑞格斯
这话什么意思? 
HJALMAR.
Ja du; for der er al truende fare for, at hun kommer til at miste synet. 
HJALMAR.
Ja, Gregers; denn es besteht die drohende Gefahr, daß sie das Augenlicht verlieren wird. 
HIALMAR.
She is in serious danger of losing her eyesight. 
雅尔马
她眼睛快瞎了。 
GREGERS.
Blir blind! 
GREGERS.
Blind wird! 
GREGERS.
Becoming blind? 
格瑞格斯
眼睛快瞎了? 
HJALMAR.
Ja. Endnu er bare de første tegn at spore; og det kan jo gå bra’ en tid endnu. Men lægen har varslet os. Det kommer ubønhørligt. 
HJALMAR.
Ja. Bis jetzt sind nur die ersten Anzeichen zu spüren; und es kann ja auch noch eine ganze Weile gut gehen. Aber der Arzt hat es uns vorausgesagt. Es ist unabwendbar. 
HIALMAR.
Yes. Only the first symptoms have appeared as yet, and she may not feel it much for some time. But the doctor has warned us. It is coming, inexorably. 
雅尔马
是的。目前还只有初期症状,她自己暂时也许感觉不出什么来。可是医生已经警告过我们了。病正在发作,一定好不了。 
GREGERS.
Dette her er jo en skrækkelig ulykke. Hvorledes har hun fåt det? 
GREGERS.
Das ist ja ein schreckliches Unglück. Wie hat sie das bekommen? 
GREGERS.
What a terrible misfortune! How do you account for it? 
格瑞格斯
这可真惨!她的病是怎么得的? 
HJALMAR
(sukker).
Arveligt, rimeligvis. 
HJALMAR
seufzt.
Wahrscheinlich durch Vererbung. 
HIALMAR
[sighs.]
Hereditary, no doubt. 
雅尔马
(叹口气)
一定是遗传的。 
GREGERS
(studsende).
Arveligt? 
GREGERS
betroffen.
Vererbung? 
GREGERS
[starting.]
Hereditary? 
格瑞格斯
(吃惊)
遗传的? 
GINA.
Ekdals mor havde også svagt syn. 
GINA.
Ekdals Mutter hatte auch schwache Augen. 
GINA.
Ekdal’s mother had weak eyes. 
基 纳
从前艾克达尔的母亲眼睛有毛病。 
HJALMAR.
Ja, det siger far; jeg kan jo ikke huske hende. 
HJALMAR.
Ja, das sagt Vater; ich kann mich ihrer ja nicht entsinnen. 
HIALMAR.
Yes, so my father says; I can’t remember her. 
雅尔马
是的,我父亲这么说,我可不记得母亲的事了。 
GREGERS.
Stakkers barn. Og hvorledes tar hun det? 
GREGERS.
Armes Kind. Und wie trägt sie’s? 
GREGERS.
Poor child! And how does she take it? 
格瑞格斯
苦命孩子!她自己怎么样? 
HJALMAR.
Å, du kan da tænke, vi nænner ikke at sige hende sligt. Hun aner ingen fare. Glad og sorgløs og kviddrende som en liden fugl flagrer hun ind i livets evige nat. (overvældet.) Å, det er så knusende svært for mig, Gregers.
(Hedvig bringer et bræt med øl og glasse, som hun sætter på bordet.) 
HJALMAR.
Ach, Du kannst Dir wohl denken, daß wir’s nicht übers Herz bringen, ihr so etwas zu sagen. Sie hat keine Ahnung von der Gefahr. Froh und sorglos und zwitschernd wie ein kleiner Vogel flattert sie hinein in die ewige Nacht des Lebens. Überwältigt. O, das ist namenlos hart für mich, Gregers.
HEDWIG bringt einen Präsentierteller mit Bier und Gläsern und stellt ihn auf den Tisch. 
HIALMAR.
Oh, you can imagine we haven’t the heart to tell her of it. She dreams of no danger. Gay and careless and chirping like a little bird, she flutters onward into a life of endless night. [Overcome.] Oh, it is cruelly hard on me, Gregers.
[HEDVIG brings a tray with beer and glasses, which she sets upon the table.] 
雅尔马
嗳,当然我们不忍心把这事告诉她。她做梦也想不到会有这种事。她高高兴兴,无忧无虑,像一只小鸟儿似的唱着飞着,冲着一个永不天亮的黑夜扑过去。 (伤心) 唉,格瑞格斯,你说我多伤心!

(海特维格用托盘托着啤酒和玻璃杯走进来,把盘子搁在桌上。) 
HJALMAR
(stryger hende over hodet).
Tak, tak, Hedvig. 
HJALMAR
ihr Haar streichelnd.
Danke, danke, Hedwig. 
HIALMAR
[stroking her hair.]
Thanks, thanks, Hedvig. 
雅尔马
(摸摸她的头发)
谢谢,谢谢,海特维格。 
HEDVIG
(lægger armen om hans hals og hvisker ham i øret). 
Hedwig schlingt den Arm um seinen Hals und flüstert ihm etwas ins Ohr. 
[HEDVIG puts her arm round his neck and whispers in his ear.] 
(海特维格一手勾着他的脖子,凑着他的耳朵说话) 
HJALMAR.
Nej. Ikke smørrebrød nu. (ser hen.) Ja, kanske Gregers tar et stykke? 
HJALMAR.
Nein. Butterbrot jetzt nicht. Mit einem Blick auf Gregers. Oder vielleicht nimmt Gregers einen Bissen? 
HIALMAR.
No, no bread and butter just now. [Looks up.] But perhaps you would like some, Gregers. 
雅尔马
不,这时候不要面包黄油。 (抬头) 格瑞格斯,你要点儿不要? 
GREGERS
(afværgende).
Nej, nej tak. 
GREGERS
ablehnend.
Nein, nein, danke. 
GREGERS
[with a gesture of refusal.]
No, no thank you. 
格瑞格斯
(摆手)
不要,不要,谢谢。 
HJALMAR
(fremdeles vemodig).
Nå, du kan jo sætte lidt ind alligevel. Skulde du ha’ en skalk, så var det bra’. Og så la’ det være tilstrækkelig smør på, du. 
HJALMAR
noch immer wehmütig.
Na, bring man doch ein bißchen. Wenn Du eine Kante hättest, so wär’ es mir lieb. Und spar’ mir nur ja die Butter nicht, Du. 
HIALMAR
[still melancholy.]
Well, you can bring in a little all the same. If you have a crust, that is all I want. And plenty of butter on it, mind. 
雅尔马
(还在伤心)
你去拿点儿来也好。拿一小块也就够了。记着,多抹点黄油。 
HEDVIG
(nikker fornøjet og går ud i køkkenet igen). 
Hedwig nickt vergnügt und geht wieder in die Küche. 
[HEDVIG nods gaily and goes out into the kitchen again.] 
(海特维格高高兴兴地点点头,又走进厨房) 
GREGERS
(som har fulgt hende med øjnene).
Hun ser da ellers nok så frisk og sund ud, synes jeg. 
GREGERS,
der ihr mit den Blicken gefolgt ist.
Sonst sieht sie recht frisch und gesund aus, finde ich. 
GREGERS
[who has been following her with his eyes.]
She seems quite strong and healthy otherwise. 
格瑞格斯
(一直用眼睛盯着她)
在别的方面,她好像挺结实、挺健康。 
GINA.
Ja, ellers mankerer hun, Gud ske lov, ingen tingen. 
GINA.
Sonst hat sie ja auch, Gott sei Dank, kein Manko nicht. 
GINA.
Yes. In other ways there’s nothing amiss with her, thank goodness. 
雅尔马
是啊。别的方面她一点儿毛病都没有,总算老天爷照应。 
GREGERS.
Hun kommer visst til at ligne Dem med tiden, fru Ekdal. Hvor gammel kan hun nu være? 
GREGERS.
Sie wird Ihnen gewiß mit der Zeit ähnlich werden, Frau Ekdal. Wie alt ist sie jetzt eigentlich? 
GREGERS.
She promises to be very like you, Mrs. Ekdal. How old is she now? 
格瑞格斯
艾克达太太,将来她准像你。她今年几岁了? 
GINA.
Hedvig er nu snart akkurat fjorten år; hun har jebursdag i overmorgen. 
GINA.
Hedwig ist nun bald akkurat vierzehn Jahre. Sie hat übermorgen Geburtstag. 
GINA.
Hedvig is close on fourteen; her birthday is the day after to-morrow. 
基 纳
海特维格快十四岁了。后天是她生日。 
GREGERS.
Temmelig stor for sin alder da. 
GREGERS.
Dann ist sie ziemlich groß für ihr Alter. 
GREGERS.
She is pretty tall for her age, then. 
格瑞格斯
照岁数说,她个子长得很高。 
GINA.
Ja, hun er skudt svært op i det sidste året. 
GINA.
Ja, im letzten Jahr ist sie mächtig in die Höhe geschossen. 
GINA.
Yes, she’s shot up wonderful this last year. 
基 纳
是啊,这一年她一下子长高了。 
GREGERS.
På dem, som vokser op, ser en bedst, hvor gammel en selv blir. – Hvor længe er det nu De har været gift? 
GREGERS.
An denen, die heranwachsen, sieht man am besten, wie alt man selber wird. – Wie lange sind Sie nun schon verheiratet? 
GREGERS.
It makes one realise one’s own age to see these young people growing up. — How long is it now since you were married? 
格瑞格斯
看着这些孩子们长大了,就想起了自己的年纪。你们结婚几年了? 
GINA.
Nu har vi været gift i –; jaha, snart i femten år. 
GINA.
Verheiratet sind wir jetzt so die –; jawohl, bald fünfzehn Jahre. 
GINA.
We’ve been married — let me see — just on fifteen years. 
基 纳
我们结婚--让我算算--快十五年了。 
GREGERS.
Nej, tænk, er det så længe! 
GREGERS.
Denken Sie nur an, so lange schon! 
GREGERS.
Is it so long as that? 
格瑞格斯
有那么些年了吗? 
GINA
(blir opmærksom; ser på ham).
Ja det er det da rigtignok. 
GINA
wird aufmerksam; sieht ihn an.
Jawohl – allerdings. 
GINA
[becomes attentive; looks at him.]
Yes, it is indeed. 
基 纳
(提神,瞧他)
可不是吗。 
HJALMAR.
Ja visst er det så. Femten år på nogen få måneder nær. (slår over.) Det må ha’ været lange år for dig der oppe på værket, det, Gregers. 
HJALMAR.
Ja, gewiß. Es fehlen ein paar Monate an fünfzehn Jahren. Geht darüber hinweg. Dir muß die Zeit da oben auf dem Werk recht lang geworden sein, Gregers. 
HIALMAR.
Yes, so it is. Fifteen years all but a few months. [Changing his tone.] They must have been long years for you, up at the works, Gregers. 
雅尔马
是有那么些年了,十五年只差几个月。 (改变声调) 格瑞格斯,这些年你在工厂里,日子一定觉得够长的吧? 
GREGERS.
De var lange så længe jeg leved dem; – nu bagefter véd jeg næsten ikke, hvor den tiden er ble’t af.
(Gamle Ekdal kommer fra sit værelse, uden piben, men med sin gammeldagse uniformshue på hodet; hans gang er lidt ustø.) 
GREGERS.
Jawohl, – während ich sie durchlebte; – jetzt hinterher weiß ich kaum, wo die Zeit geblieben ist.
Der ALTE EKDAL kommt aus seinem Zimmer, ohne Pfeife, aber mit seiner alten Militärmütze auf dem Kopfe; sein Gang ist ein wenig unsicher. 
GREGERS.
They seemed long — while I was living them; now they are over, I hardly know how the time has gone.
[OLD EKDAL comes from his room without his pipe, but with his old-fashioned uniform cap on his head; his gait is somewhat unsteady.] 
格瑞格斯
过的时候觉得日子长。现在回过头来想想,我不知道那一段日子是怎么过的。
(老艾克达尔从自己屋里走出来,嘴里没叼烟斗,头上戴着一顶旧式军帽,脚步有点摇晃) 
EKDAL.
Se så, du, Hjalmar, nu kan vi sætte os og snakke om dette her – hm. Hvad var det nu for noget? 
EKDAL.
So, Hjalmar, nun können wir uns setzen und über die Geschichte reden – hm. Was ist denn das da? 
EKDAL.
Come now, Hialmar, let’s sit down and have a good talk about this — h’m — what was it again? 
艾克达尔
喂,雅尔马,咱们坐下好好儿谈谈这--唔--忘了是桩什么事? 
HJALMAR
(går imod ham).
Far, her er nogen. Gregers Werle –. Jeg véd ikke, om du kan huske ham. 
HJALMAR
geht ihm entgegen.
Vater, da ist wer. Gregers Werle –. Ich weiß nicht, ob Du Dich seiner noch erinnerst. 
HIALMAR
[going towards him.]
Father, we have a visitor here — Gregers Werle. — I don’t know if you remember him. 
雅尔马
(迎上去)
爸爸,咱们这儿有位客人--格瑞格斯·威利--不知道你记得他不记得。 
EKDAL
(ser på Gregers, som har rejst sig).
Werle? Er det sønnen, det? Hvad er det, han vil mig? 
EKDAL
sieht Gregers an, der aufgestanden ist.
Werle? Ist das der Sohn, das? Was will er von mir? 
EKDAL
[looking at GREGERS, who has risen.]
Werle? Is that the son? What does he want with me? 
艾克达尔
(瞧瞧格瑞格斯,这时候格瑞格斯已经站起来了)
威利?是不是小威利?他找我干什么? 
HJALMAR.
Ingen ting; det er til mig, han kommer. 
HJALMAR.
Nichts. Er besucht mich
HIALMAR.
Nothing; it’s me he has come to see. 
雅尔马
没什么事。他是来看我的。 
EKDAL.
Nå, så der er ikke noget på færde? 
EKDAL.
Na, dann ist also weiter nichts los? 
EKDAL.
Oh! Then there’s nothing wrong? 
艾克达尔
喔!这么说,没出什么事? 
HJALMAR.
Nej visst ikke, nej. 
HJALMAR.
Kein Gedanke – nein. 
HIALMAR.
No, no, of course not. 
雅尔马
没有,没有。 
EKDAL
(svinger med armen).
Ikke for det, ser du; jeg er ikke ræd, men – 
EKDAL
schwingt die Arme.
Nicht deswegen, siehst Du. Ich bin nicht bange, aber – 
EKDAL
[with a large gesture.]
Not that I’m afraid, you know; but — 
艾克达尔
(把胳臂一甩)
你知道,并不是我害怕,可是-- 
GREGERS
(går hen til ham).
Jeg vilde bare hilse Dem fra de gamle jagttomterne, løjtnant Ekdal. 
GREGERS
geht auf ihn zu.
Ich wollte Sie nur von den alten Jagdgründen grüßen, Herr Leutnant. 
GREGERS
[goes over to him.]
I bring you a greeting from your old hunting-grounds, Lieutenant Ekdal. 
格瑞格斯
(走近他)
艾克达尔中尉,我从你当年打猎的地方来向你致意问好。 
EKDAL.
Jagttomterne? 
EKDAL.
Jagdgründen? 
EKDAL.
Hunting-grounds? 
艾克达尔
打猎的地方? 
GREGERS.
Ja, deroppe rundt omkring Højdalsværket. 
GREGERS.
Jawohl, beim Höjdalswerk da oben. 
GREGERS.
Yes, up in Hoidal, about the works, you know. 
格瑞格斯
正是,赫义达工厂附近那一带地方。 
EKDAL.
Nå, der oppe. Ja, der var jeg godt kendt før i tiden. 
EKDAL.
Ach so, da oben. Ja, da war ich gut bekannt dazumal. 
EKDAL.
Oh, up there. Yes, I knew all those places well in the old days. 
艾克达尔
哦,那一带地方!那一带地方我从前熟悉得很。 
GREGERS.
Den gang var De slig en vældig jæger. 
GREGERS.
Sie waren damals ein gewaltiger Jäger. 
GREGERS.
You were a great sportsman then. 
格瑞格斯
那时候你是个打猎的好手。 
EKDAL.
Var så, ja. Kan nok være, det. De ser på munduren. Jeg spør ikke nogen om lov til at bære den her inde. Bare jeg ikke går i gaderne med den, så –
(Hedvig bringer en tallerken smørrebrød, som hun sætter på bordet.) 
EKDAL.
I freilich. Wird wohl so sein. Sie sehen die Montur an. Ich frage keinen um Erlaubnis, ob ich sie hier drin tragen darf. Wenn ich nur nicht damit auf die Straße gehe, so –
HEDWIG bringt einen Teller mit Butterbrot, den sie auf den Tisch stellt. 
EKDAL.
So I was, I don’t deny it. You’re looking at my uniform cap. I don’t ask anybody’s leave to wear it in the house. So long as I don’t go out in the streets with it —
[HEDVIG brings a plate of bread and butter, which she puts upon the table.] 
艾克达尔
我是个打猎的好手,这话可不假。你眼睛盯着我的军帽干什么。在家里我爱戴就戴。只要我不戴着它上街--

(海特维格端进一盘黄油面包来,摆在桌上) 
HJALMAR.
Sæt dig nu, far, og få dig et glas øl. Vær så god, Gregers.
(Ekdal mumler og stavrer hen til sofaen. Gregers sætter sig på stolen nærmest ved ham, Hjalmar på den anden side af Gregers. Gina sidder lidt fra bordet og syr; Hedvig står hos sin far.) 
HJALMAR.
Nun setz’ Dich, Vater, und nimm ein Glas Bier. Bitte, Gregers.
Ekdal murmelt etwas und stolpert nach dem Sofa. Gregers setzt sich auf den ihm zunächst stehenden Stuhl, Hjalmar an Gregers’ andere Seite. Gina sitzt ein wenig vom Tische entfernt und näht. Hedwig steht bei ihrem Vater. 
HIALMAR.
Sit down, father, and have a glass of beer. Help yourself, Gregers.
[EKDAL mutters and stumbles over to the sofa. GREGERS seats himself on the chair nearest to him, HIALMAR on the other side of GREGERS. GINA sits a little way from the table, sewing; HEDVIG stands beside her father.] 
雅尔马
爸爸,坐下,喝杯啤酒。格瑞格斯,请。
(艾克达尔嘴里叽里咕噜,跌跌绊绊地走到沙发前面。格瑞格斯在靠近艾克达尔的一张椅子里坐下,雅尔马坐在格瑞格斯那一头。离桌子不远,基纳坐着做针线。海特维格站在她父亲身旁) 
GREGERS.
Kan De mindes det, løjtnant Ekdal, når Hjalmar og jeg var oppe og besøgte Dem om sommeren og i juletiden. 
GREGERS.
Wissen Sie noch, Herr Leutnant, wie Hjalmar und ich da oben zu Ihnen auf Besuch kamen im Sommer und um die Weihnachtszeit? 
GREGERS.
Can you remember, Lieutenant Ekdal, how Hialmar and I used to come up and visit you in the summer and at Christmas? 
格瑞格斯
艾克达尔中尉,你还记得不记得,从前在夏天和过圣诞节的时候雅尔马和我常来看你? 
EKDAL.
Var De? Nej, nej, nej, det sanser jeg ikke. Men tør nok sige, jeg har været en glup jæger, jeg. Bjørn har jeg også skudt. Har skudt hele ni. 
EKDAL.
So? Taten Sie das? Nein, nein, nein, – habe keine Ahnung. Aber darf schon sagen, bin ’n scharfer Jäger gewesen. Habe auch Bären geschossen. Habe an die neun Stück geschossen. 
EKDAL.
Did you? No, no, no; I don’t remember it. But sure enough I’ve been a tidy bit of a sportsman in my day. I’ve shot bears too. I’ve shot nine of ’em, no less. 
艾克达尔
你来看过我吗?不记得,不记得。可是当年我打猎时确是有一手儿。我还打过熊。打过九只,不折不扣的九只。 
GREGERS
(ser deltagende på ham).
Og nu jager De aldrig mere. 
GREGERS
sieht ihn teilnehmend an.
Und nun gehen Sie gar nicht mehr auf die Jagd. 
GREGERS
[looking sympathetically at him.]
And now you never get any shooting? 
格瑞格斯
(瞧着他怪可怜的)
现在你不打猎了吧? 
EKDAL.
Å, skal ikke sige det, far. Jager nok en gang iblandt. Ja, ikke på den måden, da. For skogen, ser De, – skogen, skogen –! (drikker.) Står skogen bra’ deroppe nu? 
EKDAL.
O, sagen Sie das nicht, mein Lieber. Tu schon noch jagen ab und zu mal. Freilich nicht auf die Art! Denn der Wald, sehen Sie, – der Wald, der Wald –! Trinkt. Was macht der Wald? Ist er schön? 
EKDAL.
Can’t just say that, sir. Get a shot now and then perhaps. Of course not in the old way. For the woods you see — the woods, the woods — ! [Drinks.] Are the woods fine up there now? 
艾克达尔
不能这么说。有时候也打点儿东西。当然跟从前不一样喽。你知道,那片树林子--树林子,树林子--! (喝酒) 现在那片树林子长得好不好? 
GREGERS.
Ikke så gild som i Deres tid. Den er hugget svært ud. 
GREGERS.
Nicht so stolz als wie zu Ihrer Zeit. Er ist stark gelichtet. 
GREGERS.
Not so fine as in your time. They have been thinned a good deal. 
格瑞格斯
赶不上当年了。树木砍掉了好些啦。 
EKDAL.
Hugget ud? (sagtere og ligesom ræd.) Det er farlig gerning, det. Det dra’r efter sig. Der er hævn i skogen. 
EKDAL.
Gelichtet? Leiser, gleichsam ängstlich. Das ist ’n gefährliches Geschäft. Das bleibt nicht ohne Folgen. Der Wald, der hat Rache. 
EKDAL.
Thinned? [More softly, and as if afraid.] It’s dangerous work that. Bad things come of it. The woods revenge themselves. 
艾克达尔
砍掉了? (放低声音,好像害怕似的) 砍树可不是闹着玩儿的事啊。砍了树会惹乱子。砍掉的树会跟你算账。 
HJALMAR
(fylder i hans glas).
Vær så god; lidt til, far. 
HJALMAR
füllt ihm das Glas.
Bitt’ schön, Vater; noch einen Schluck. 
HIALMAR
[filling up his glass.]
Come — a little more, father. 
雅尔马
(给他斟酒)
爸爸,再来点儿酒。 
GREGERS.
Hvorledes kan en mand som De, – slig en friluftsmand, – leve midt i en kvalm by, her inde mellem fire vægge? 
GREGERS.
Wie kann ein Mann wie Sie – so ein Freiluftmensch – mitten in einer qualmigen Stadt, zwischen vier engen Wänden leben? 
GREGERS.
How can a man like you — such a man for the open air — live in the midst of a stuffy town, boxed within four walls? 
格瑞格斯
像你这么个海阔天空的人,怎么能在这不透气的地方憋在屋里过日子? 
EKDAL
(ler småt og skotter til Hjalmar).
Å, her er ikke så ilde her. Slet ikke så ilde. 
EKDAL
kichert und zwinkert zu Hjalmar hinüber.
Ach, hier ist es so übel nicht. Gar nicht so übel. 
EKDAL
[laughs quietly and glances at HIALMAR.]
Oh, it’s not so bad here. Not at all so bad. 
艾克达尔
(轻轻笑了一声,瞟了他儿子一眼)
哼!我们这儿并不坏。挺不错的。 
GREGERS.
Men alt det, som Deres sind er vokset sammen med? Denne svale strygende luftningen, dette fri livet i skog og på vidder, mellem dyr og fugl –? 
GREGERS.
Aber wo ist hier das zu finden, womit Ihr Herz verwachsen ist? Die frische, erquickende Luft, das freie Leben im Walde und auf der Halde, unter Wild und Vögeln –? 
GREGERS.
But don’t you miss all the things that used to be a part of your very being — the cool sweeping breezes, the free life in the woods and on the uplands, among beasts and birds — ? 
格瑞格斯
你惦记不惦记那些从前跟你离不开的东西:凉爽的清风,在树林里和高原上跟鸟兽做伴的逍遥生活? 
EKDAL
(smiler).
Hjalmar, skal vi vise ham det? 
EKDAL
lächelt.
Hjalmar, wollen wir’s ihm zeigen? 
EKDAL
[smiling.]
Hialmar, shall we let him see it? 
艾克达尔
(微笑)
雅尔马,咱们让他瞧瞧,好不好? 
HJALMAR
(hurtig og lidt forlegen).
Å nej, nej, far; ikke i aften. 
HJALMAR
schnell und ein wenig verlegen.
Ach nein, Vater, nein; heut nicht. 
HIALMAR
[hastily and a little embarrassed.]
Oh, no no, father; not this evening. 
雅尔马
(赶紧阻挡,态度有点局促)
喔,不要,不要,爸爸。今儿别让他瞧。 
GREGERS.
Hvad vil han vise mig? 
GREGERS.
Was will er mir zeigen? 
GREGERS.
What does he want to show me? 
格瑞格斯
他要让我瞧什么? 
HJALMAR.
Å, det er bare noget sådant –; du kan få se det en anden gang. 
HJALMAR.
Ach, es ist weiter nichts –; Du siehst es schon noch ein ander Mal. 
HIALMAR.
Oh, it’s only something — you can see it another time. 
雅尔马
喔,不是什么了不起的东西--你下回再看吧。 
GREGERS
(fortsætter til den gamle).
Ja, det var det, jeg mente, løjtnant Ekdal, at nu skulde De følge med mig opover til værket; for jeg rejser visst snart igen. De kunde sagtens få noget skriveri deroppe også. Og her har De jo ingen verdens ting, som kan hygge Dem og kvikke Dem op. 
GREGERS
fährt, zum Alten gewendet, fort.
Was ich eigentlich sagen wollte, Herr Leutnant: Sie sollten mit mir da hinauf kommen; denn ich reise schon bald wieder ab. Sie können da auch Schreibarbeit bekommen. Und hier haben Sie ja doch absolut nichts, was Sie trösten oder erquicken könnte. 
GREGERS
[continues, to the old man.]
You see I have been thinking, Lieutenant Ekdal, that you should come up with me to the works; I am sure to be going back soon. No doubt you could get some copying there too. And here, you have nothing on earth to interest you — nothing to liven you up. 
格瑞格斯
(接着跟老头儿说话)
艾克达尔中尉,我一直在盘算要你跟我一块儿上工厂。不久我准回去。在工厂里,你也准能找点东西抄。你在这儿住着没什么意思--提不起兴致。 
EKDAL
(stirrer forbauset på ham).
Har jeg ingen verdens ting, som –! 
EKDAL
starrt ihn erstaunt an.
Ich habe absolut nichts, was – –! 
EKDAL
[stares in astonishment at him.]
Have I nothing on earth to — ! 
艾克达尔
(惊讶,眼睛瞪着他)
我在这儿没什么意思! 
GREGERS.
Ja, De har Hjalmar; men han har jo sine igen. Og en mand som De, der altid har kendt sig så dragen til det, som frit og vildt er – 
GREGERS.
Na ja, Sie haben Hjalmar; aber der hat doch wieder seine Familie. Und ein Mann wie Sie, der sich immer hingezogen fühlte zu allem Freien und Urwüchsigen – 
GREGERS.
Of course you have Hialmar; but then he has his own family. And a man like you, who has always had such a passion for what is free and wild — 
格瑞格斯
当然,你有雅尔马做伴,可是他自己有老婆孩子。再说,像你这么个一向喜欢逍遥自在的人-- 
EKDAL
(slår i bordet).
Hjalmar, nu skal han se det! 
EKDAL
schlägt auf den Tisch.
Hjalmar, nun soll er es sehen! 
EKDAL
[thumps the table.]
Hialmar, he shall see it! 
艾克达尔
(用拳头捶一下桌子)
雅尔马,咱们一定得让他瞧瞧! 
HJALMAR.
Nej men, far, er nu det værdt? Det er jo mørkt – 
HJALMAR.
Vater, so laß doch, – wozu denn? Es ist ja dunkel – 
HIALMAR.
Oh, do you think it’s worth while, father? It’s all dark. 
雅尔马
爸爸,值得让他瞧吗?天黑了。 
EKDAL.
Snak; det er jo månelyst. (rejser sig.) Han skal se det, siger jeg. Lad mig slippe frem. Kom så og hjælp mig, Hjalmar! 
EKDAL.
Unsinn! Es ist doch Mondschein. Steht auf. Er soll es sehen, sage ich. Laß mich durch. Komm, Hjalmar, und hilf mir! 
EKDAL.
Nonsense; it’s moonlight. [Rises.] He shall see it, I tell you. Let me pass! Come and help me, Hialmar. 
艾克达尔
胡说,有月亮光。 (站起来) 我告诉你,咱们一定得让他瞧瞧。让我过去!过来帮着我,雅尔马。 
HEDVIG.
Å ja, gør det, far! 
HEDWIG.
Ach ja, tu’s, Vater! 
HEDVIG.
Oh yes, do, father! 
海特维格
爸爸,快去! 
HJALMAR
(rejser sig).
Ja – ja da. 
HJALMAR
steht auf.
Na, meinetwegen. 
HIALMAR
[rising.]
Very well then. 
雅尔马
(站起来)
好吧。 
GREGERS
(til Gina).
Hvad er det for noget? 
GREGERS
zu Gina.
Was ist denn eigentlich? 
GREGERS
[to GINA.]
What is it? 
格瑞格斯
(向基纳)
瞧什么东西? 
GINA.
Å, De må såmænd ikke tro, det er noget videre rart.
(Ekdal og Hjalmar er gåt hen til bagvæggen og skyder hver sin halvdør til siden; Hedvig hjælper den gamle; Gregers blir stående ved sofaen; Gina sidder uforstyrret og syr. Gennem døråbningen ses et stort, langstrakt, uregelmæssigt loftsrum med krinkelkroge og et par fritstående skorstenspiber. Der er tag-glugger, hvorigennem et klart månelys falder ind over enkelte dele af det store rum; andre ligger i dyb skygge.) 
GINA.
Ach, glauben Sie nur nicht, daß es weiter was Besonderes ist.
Ekdal und Hjalmar sind zur Rückwand gegangen und schieben von der Tür jeder einen Flügel zur Seite; Hedwig hilft dem Alten; Gregers bleibt am Sofa stehen; Gina näht unbekümmert weiter. Durch die Türöffnung wird ein großer, langgestreckter Bodenraum von unregelmäßiger Gestalt mit Gewinkel und ein paar freistehenden Schornsteinen sichtbar. Dachluken, durch die das klare Mondlicht auf einzelne Teile des großen Raumes fällt; andere liegen in tiefem Schatten. 
GINA.
Oh, nothing so very wonderful, after all.
[EKDAL and HIALMAR have gone to the back wall and are each pushing back a side of the sliding door; HEDVIG helps the old man; GREGERS remains standing by the sofa; GINA sits still and sews. Through the open doorway a large, deep irregular garret is seen with odd nooks and corners; a couple of stove-pipes running through it, from rooms below. There are skylights through which clear moonbeams shine in on some parts of the great room; others lie in deep shadow.] 
基 纳
喔,其实不是什么了不起的东西。
(雅尔马和艾克达尔走到后方,把那一对推拉门一人推开一扇。海特维格帮着老头儿。格瑞格斯站在沙发旁边不动。基纳还是坐着做针线。门洞开处,露出一间又大又深、形状极不规则的阁楼,周围上下满是奇形怪状的角槽洞窝,两根烟囱管子从下层楼房里通上来穿出屋顶。屋顶上有几扇天窗,晶莹的月光把这间大屋子的有些部分照得通亮,其他部分却是罩在黑影里) 
EKDAL
(til Gregers).
Må gerne komme helt hen, De. 
EKDAL
zu Gregers.
Dürfen schon näher treten, Sie! 
EKDAL
[to GREGERS.]
You may come close up if you like. 
艾克达尔
(向格瑞格斯)
愿意走近,你可以走近瞧。 
GREGERS
(går hen til dem).
Hvad er det så egentlig? 
GREGERS
geht zu ihnen.
Was ist denn das eigentlich ? 
GREGERS
[going over to them.]
Why, what is it? 
格瑞格斯
(走过去)
那是什么东西? 
EKDAL.
De kan jo se efter. Hm. 
EKDAL.
Können ja selbst nachsehen! Hm! 
EKDAL.
Look for yourself. H’m. 
艾克达尔
你自己瞧。唔。 
HJALMAR
(noget forlegen).
Dette her hører far til, skønner du. 
HJALMAR
ein wenig verlegen.
Das gehört Vater, weißt Du. 
HIALMAR
[somewhat embarrassed.]
This belongs to father, you understand. 
雅尔马
(有点不好意思)
这是我父亲养活的。 
GREGERS
(ved døren, ser ind i loftsrummet).
De holder jo høns, løjtnant Ekdal! 
GREGERS
an der Tür, sieht in den Bodenraum.
Sie halten ja Hühner, Herr Leutnant! 
GREGERS
[at the door, looks into the garret.]
Why, you keep poultry, Lieutenant Ekdal. 
格瑞格斯
(站在门口,往阁楼里瞧)
艾克达尔中尉,你养鸡鸭! 
EKDAL.
Skulde mene det, at vi holder høns. De er fløjet op nu. Men De skulde bare se de høns ved dagsens lys, De! 
EKDAL.
Und ob wir Hühner halten! Sie sind jetzt ausgeflogen. Aber Sie sollten die Hühner nur mal bei Tage sehen, Sie! 
EKDAL.
Should think we did keep poultry. They’ve gone to roost now. But you should just see our fowls by daylight, sir! 
艾克达尔
嗯!我们养鸡鸭。现在它们都上窝睡觉了。白天你看看这些鸡鸭吧! 
HEDVIG.
Og så er der – 
HEDWIG.
Und dann ist auch – – 
HEDVIG.
And there’s a — 
海特维格
还有一只-- 
EKDAL.
Hys – hys; sig ikke noget endnu. 
EKDAL.
Pst – pst! Noch nichts sagen. 
EKDAL.
Sh — sh! don’t say anything about it yet. 
艾克达尔
嘘!嘘!先别说。 
GREGERS.
Og duer har De også, ser jeg. 
GREGERS.
Und Tauben, sehe ich, haben Sie auch. 
GREGERS.
And you have pigeons too, I see. 
格瑞格斯
我看你们还养鸽子。 
EKDAL.
Å jo; kunde nok være, det, at vi har duer! De har rugekasserne sine der oppe under tagskægget, de; for duerne vil helst ligge højt, kan De skønne. 
EKDAL.
O ja! Werden schon auch Tauben haben! Die haben ihre Brutkästen da oben unter der Dachtraufe; denn die Tauben, die wollen gern recht hoch sitzen, wissen Sie. 
EKDAL.
Oh yes, haven’t we just got pigeons! They have their nest-boxes up there under the roof-tree; for pigeons like to roost high, you see. 
艾克达尔
不错,可不是我们还养鸽子吗!上头屋檐底下有它们的笼子,鸽子喜欢在高处蹲着。 
HJALMAR.
Det er ikke almindelige duer alle sammen. 
HJALMAR.
Das ist auch nicht alles eine gewöhnliche Sorte Tauben. 
HIALMAR.
They aren’t all common pigeons. 
雅尔马
它们不是平常的鸽子。 
EKDAL.
Almindelige! Nej, skulde da vel tro det! Vi har tumlere; og et par kropduer har vi også. Men kom så her! Kan De se den bingen der borte ved væggen? 
EKDAL.
Gewöhnliche Sorte! Meiner Treu, nein. Wir haben Tummler; und ein paar Kropftauben haben wir auch. Aber kommen Sie nur her! Sehen Sie den Kasten da hinten an der Wand? 
EKDAL.
Common! Should think not indeed! We have tumblers, and a pair of pouters, too. But come here! Can you see that hutch down there by the wall? 
艾克达尔
平常!它们才不平常呢!我们有翻头鸽,还有一对挺胸鸽。过来!那墙根底下有窝,你看见没有? 
GREGERS.
Ja; hvad bruger De den til? 
GREGERS.
Ja, wozu brauchen Sie den? 
GREGERS.
Yes; what do you use it for? 
格瑞格斯
看见了。那是干什么用的? 
EKDAL.
Der ligger kaninerne om natten, far. 
EKDAL.
Da liegen die Kaninchen des Nachts, mein Lieber. 
EKDAL.
That’s where the rabbits sleep, sir. 
艾克达尔
那是兔子睡觉的地方。 
GREGERS.
Nå; så De har kaniner også? 
GREGERS.
So? Kaninchen haben Sie auch? 
GREGERS.
Dear me; so you have rabbits too? 
格瑞格斯
哎呀!你们还养兔子? 
EKDAL.
Ja, De kan da vel for fanden tænke, at vi har kaniner! Han spør, om vi har kaniner, du Hjalmar! Hm! Men nu kommer det rigtige, ser De! Nu kommer det! Flyt dig, Hedvig. Stil Dem her; så ja; og se så der ned. – Ser De ikke der en kurv med strå i? 
EKDAL.
Donnerwetter ja, das können Sie sich doch denken, daß wir Kaninchen haben. Du, Hjalmar, er fragt, ob wir Kaninchen haben! Hm! Aber nun kommt das Wahre, sehen Sie. Nun kommt es! Geh Weg da, Hedwig. Stellen Sie sich hierher; so; ja, – und nun sehen Sie da hinunter. – Sehen Sie da nicht einen Korb mit Stroh drin? 
EKDAL.
Yes, you may take my word for it, we have rabbits! He wants to know if we have rabbits, Hialmar! H’m! But now comes the thing, let me tell you! Here we have it! Move away, Hedvig. Stand here; that’s right, — and now look down there. — Don’t you see a basket with straw in it? 
艾克达尔
对,我们还养兔子!雅尔马,他想看看咱们是不是有兔子!唔!现在让你看好东西吧!好东西来了!海特维格,闪开。站在这儿。对了。往里瞧。看见一只铺干草的篮子没有? 
GREGERS.
Jo. Og jeg ser, der ligger en fugl i kurven. 
GREGERS.
Ja. Und ich sehe, es liegt ein Vogel im Korb. 
GREGERS.
Yes. And I can see a fowl lying in the basket. 
格瑞格斯
看见了。我看见篮子里有一只鸟儿。 
EKDAL.
Hm – „en fugl“ – 
EKDAL.
Hm! – »ein Vogel« – 
EKDAL.
H’m — “a fowl” 
艾克达尔
哼,“鸟儿”! 
GREGERS.
Er det ikke en and? 
GREGERS.
Ist das nicht eine Ente? 
GREGERS.
Isn’t it a duck? 
格瑞格斯
是不是鸭子? 
EKDAL
(stødt).
Jo, begribeligvis er det en and. 
EKDAL
verletzt.
Wird schon so sein. 
EKDAL
[hurt.]
Why, of course it’s a duck. 
艾克达尔
(生气)
哼,当然是鸭子。 
HJALMAR.
Men hvad slags and, tror du? 
HJALMAR.
Aber was für eine Ente, glaubst Du? 
HIALMAR.
But what kind of duck, do you think? 
雅尔马
你知道是什么鸭子? 
HEDVIG.
Det er ikke nogen simpel and – 
HEDWIG.
Das ist keine gemeine Ente – 
HEDVIG.
It’s not just a common duck — 
海特维格
不是一只平常鸭子。 
EKDAL.
Hys! 
EKDAL.
Pst! 
EKDAL.
Sh! 
艾克达尔
嘘! 
GREGERS.
Og en tyrkisk and er det heller ikke. 
GREGERS.
Und eine türkische Ente ist es auch nicht. 
GREGERS.
And it’s not a Muscovy duck either. 
格瑞格斯
也不是一只麝香鸭。 
EKDAL.
Nej, herr – Werle; det er ikke nogen tyrkisk and; for det er en vildand. 
EKDAL.
Nein, Herr – Werle; das ist keine türkische Ente; denn das ist eine Wildente. 
EKDAL.
No, Mr. — Werle; it’s not a Muscovy duck; for it’s a wild duck! 
艾克达尔
不是,威利--先生。不是麝香鸭,这是一只野鸭! 
GREGERS.
Nej, er det virkelig? En vild and? 
GREGERS.
Wirklich? Eine wilde Ente? 
GREGERS.
Is it really? A wild duck? 
格瑞格斯
真的吗?这是一只野鸭? 
EKDAL.
Jaha, det er det. Den „fuglen“, som De sa’, – det er vildanden, det. Det er vor vildand, far. 
EKDAL.
Jaha, so ist’s. Der »Vogel«, wie Sie sagten, – der ist eine Wildente. Unsere Wildente, mein Lieber. 
EKDAL.
Yes, that’s what it is. That “fowl” as you call it — is the wild duck. It’s our wild duck, sir. 
艾克达尔
一点儿都不错。你说的“鸟儿”是一只野鸭。这是我们的野鸭。 
HEDVIG.
Min vildand. For jeg ejer den. 
HEDWIG.
Meine Wildente. Denn mir gehört sie. 
HEDVIG.
My wild duck. It belongs to me. 
海特维格
是我的野鸭。这只野鸭是我的。 
GREGERS.
Og den kan leve her oppe på loftet? Og trives her? 
GREGERS.
Und die kann hier oben auf dem Boden leben? Und gedeihen? 
GREGERS.
And can it live up here in the garret? Does it thrive? 
格瑞格斯
它能在阁楼里待着吗?在阁楼里舒服吗? 
EKDAL.
De kan da vel forstå, at hun har et traug med vand til at plaske i. 
EKDAL.
Natürlich hat sie einen Trog mit Wasser, wo sie drin planschen kann. 
EKDAL.
Of course it has a trough of water to splash about in, you know. 
艾克达尔
当然有个水槽,它可以在里头扑腾。 
HJALMAR.
Friskt vand hver anden dag. 
HJALMAR.
Einen Tag um den anderen kriegt sie frisches Wasser. 
HIALMAR.
Fresh water every other day. 
雅尔马
隔一天换一回清水。 
GINA
(vender sig mod Hjalmar).
Men, snille Ekdal, nu blir her så isende koldt, du. 
GINA
wendet sich zu Hjalmar.
Aber lieber Ekdal, Du, es wird hier eiskalt. 
GINA
[turning towards HIALMAR.]
But my dear Ekdal, it’s getting icy cold here. 
基 纳
(转过头来向雅尔马)
亲爱的艾克达尔,我这儿冻得冰凉的啦。 
EKDAL.
Hm, lad os så lukke da. Er ikke værdt vi forstyrrer dem i natteroen heller. Ta’ i, du Hedvig.
(Hjalmar og Hedvig skyver loftsdøren sammen.) 
EKDAL.
Hm, dann wollen wir zumachen. Lohnt sich auch nicht, sie in der Nachtruhe zu stören. Faß an, Hedwig.
Hjalmar und Hedwig schieben die Bodentür zu. 
EKDAL.
H’m, we had better shut up then. It’s as well not to disturb their night’s rest, too. Close up, Hedvig.
[HIALMAR and HEDVIG push the garret doors together.] 
艾克达尔
嗯,把门关上吧。也别惊动它们睡觉。把门关上,海特维格。
(雅尔马和海特维格把两扇门一齐拉上) 
EKDAL.
En anden gang kan De få se hende rigtig. (sætter sig i lænestolen ved ovnen.) Å, de er svært mærkværdige, de vildænderne, kan De tro. 
EKDAL.
Ein ander Mal können Sie sich sie ordentlich ansehen. Setzt sich in den Lehnstuhl am Ofen. Sie, glauben Sie man, die Wildenten, das ist was ganz Merkwürdiges. 
EKDAL.
Another time you shall see her properly. [Seats himself in the arm-chair by the stove.] Oh, they’re curious things, these wild ducks, I can tell you. 
艾克达尔
下回你可以看仔细点儿。 (在火炉旁边的扶手椅里坐下) 我告诉你,这些野鸭真是希罕玩意儿。 
GREGERS.
Men hvorledes fik De fanget den, løjtnant Ekdal? 
GREGERS.
Wie haben Sie sie denn nur gefangen, Herr Leutnant? 
GREGERS.
How did you manage to catch it, Lieutenant Ekdal? 
格瑞格斯
艾克达尔中尉,你怎么把它逮住的? 
EKDAL.
Har ikke fanget den, jeg. Der er en viss mand her i byen, som vi kan takke for den. 
EKDAL.
Habe sie gar nicht gefangen. Wir verdanken sie hier wem in der Stadt. 
EKDAL.
I didn’t catch it. There’s a certain man in this town whom we have to thank for it. 
艾克达尔
我没逮它。是本地一个人逮的,我们要谢谢他。 
GREGERS
(studser lidt).
Den mand skulde da vel aldrig være min far? 
GREGERS
stutzt ein wenig.
Doch wohl nicht etwa meinem Vater? 
GREGERS
[starts slightly.]
That man was not my father, was he? 
格瑞格斯
(微微一惊)
那人是我父亲,是不是? 
EKDAL.
Jo så sandelig. Akkurat Deres far. Hm. 
EKDAL.
Gewiß doch. Dem und keinem sonst. Hm. 
EKDAL.
You’ve hit it. Your father and no one else. H’m. 
艾克达尔
你猜着了。正是你父亲,不是别人。唔。 
HJALMAR.
Det var da løjerligt, at du kunde gætte det, Gregers. 
HJALMAR.
Es ist doch komisch, Gregers, wie Du das erraten konntest. 
HIALMAR.
Strange that you should guess that, Gregers. 
雅尔马
格瑞格斯,真怪,你会猜得着。 
GREGERS.
Du fortalte jo før, at du skyldte far så mangt og mangfoldigt; og så tænkte jeg som så – 
GREGERS.
Du hast mir ja schon erzählt, daß Du meinem Vater so mancherlei verdankst; und da dachte ich mir so – 
GREGERS.
You were telling me that you owed so many things to my father; and so I thought perhaps — 
格瑞格斯
你不是告诉过我吗,你们家好些东西都是我父亲给的,所以我想也许-- 
GINA.
Men vi har da ikke fåt anden af grossereren selv – 
GINA.
Aber wir haben die Ente nicht von Herrn Werle selbst – 
GINA.
But we didn’t get the duck from Mr. Werle himself — 
基 纳
可是这只野鸭不是威利先生送给我们的。 
EKDAL.
Det er Håken Werle vi kan takke for hende lige godt, Gina. (til Gregers.) Han var ude i båd, skønner De; og så skød han på hende. Men han ser nu så kleint, far Deres. Hm; så blev hun bare skamskudt. 
EKDAL.
Deshalb verdanken wir sie Håken Werle doch, Gina. Zu Gregers. Er war mit seinem Boot draußen, wissen Sie, und da schoß er auf sie. Aber er hat doch man schwache Augen, Ihr Vater. Hm; und da wurde sie nur angeschossen. 
EKDAL.
It’s Hakon Werle we have to thank for her, all the same, Gina. [To GREGERS.] He was shooting from a boat, you see, and he brought her down. But your father’s sight is not very good now. H’m; she was only wounded. 
艾克达尔
基纳,咱们还是得谢谢霍古恩·威利先生。 (向格瑞格斯) 他在船上打猎,把它打下来了。可是你父亲的眼神不大好了。唔。鸭子只受了点儿伤。 
GREGERS.
Nå så; hun fik sig et par haggel i kroppen. 
GREGERS.
Na ja; sie hat ein paar Schrotkörner abgekriegt. 
GREGERS.
Ah! She got a couple of slugs in her body, I suppose. 
格瑞格斯
大概是它身上中了两颗小子弹。 
HJALMAR.
Ja, hun fik sådan en to-tre stykker. 
HJALMAR.
Ja, vielleicht drei oder vier Stück. 
HIALMAR.
Yes, two or three. 
雅尔马
对,中了两三颗小子弹。 
HEDVIG.
Hun fik det under vingen, og så kunde hun ikke flyve. 
HEDWIG.
Sie hat sie unter den Flügel gekriegt und da konnte sie nicht fliegen. 
HEDVIG.
She was hit under the wing, so that she couldn’t fly. 
海特维格
打在翅膀底下的,所以它就飞不了啦。 
GREGERS.
Nå, så dukked hun vel til bunds da? 
GREGERS.
Und da ging sie wohl in die Tiefe? 
GREGERS.
And I suppose she dived to the bottom, eh? 
格瑞格斯
它一个猛子扎到水底下去了,是不是? 
EKDAL
(søvnig, med tykt mæle).
Kan vide det. Gør altid så vildænderne. Stikker til bunds – så dybt de kan vinde, far; – bider sig fast i tang og i tarre – og i alt det fandenskab, som dernede find’s. Og så kommer de aldrig op igen. 
EKDAL
schläfrig mit schwerer Zunge.
Ist doch natürlich. Machen die Wildenten immer. Sinken, – bis es nicht mehr weiter geht, mein Lieber; – beißen sich fest in Tang und Algen – und dem Teufelszeug, das sonst noch da unten ist. Und dann kommen sie nie wieder herauf. 
EKDAL
[sleepily, in a thick voice.]
Of course. Always do that, wild ducks do. They shoot to the bottom as deep as they can get, sir — and bite themselves fast in the tangle and seaweed — and all the devil’s own mess that grows down there. And they never come up again. 
艾克达尔
(睡眼朦胧,声音含糊)
当然。野鸭总是这样子。它们使劲扎到水底下,死啃住海藻海带--和水里那些脏东西。它们再也不钻出来了。 
GREGERS.
Men, løjtnant Ekdal, Deres vildand kom da op igen. 
GREGERS.
Aber Ihre Wildente ist doch wieder heraufgekommen, Herr Leutnant. 
GREGERS.
But your wild duck came up again, Lieutenant Ekdal. 
格瑞格斯
艾克达尔中尉,可是你的这只野鸭又钻出来了。 
EKDAL.
Han havde slig en urimelig glup hund, Deres far. – Og den hunden – den dukked efter og hented anden op igen. 
EKDAL.
Er hatte so einen fabelhaft scharfen Hund, Ihr Vater. – Und der Hund – der tauchte nach und holte die Ente wieder herauf. 
EKDAL.
He had such an amazingly clever dog, your father had. And that dog — he dived in after the duck and fetched her up again. 
艾克达尔
你父亲有一只非常机灵的狗。那只狗追着野鸭钻下水去,又把它叼上来了。 
GREGERS
(vendt til Hjalmar).
Og så fik I den her? 
GREGERS
zu Hjalmar gewendet.
Und da habt Ihr sie bekommen? 
GREGERS
[who has turned to HIALMAR.]
And then she was sent to you here? 
格瑞格斯
(转向雅尔马)
是不是后来那只野鸭就送到你们这儿来了? 
HJALMAR.
Ikke straks; først kom den hjem til din far; men der vilde den ikke trives; og så fik Pettersen besked, at han skulde gøre ende på den – 
HJALMAR.
Nicht gleich; erst kam sie zu Deinem Vater ins Haus; aber da wollte sie nicht recht gedeihen. Und da erhielt Pettersen den Auftrag, sie zu schlachten– 
HIALMAR.
Not at once; at first your father took her home. But she wouldn’t thrive there; so Pettersen was told to put an end to her — 
雅尔马
没马上送来。开头时候,你父亲把它带回家去了。可是它在那儿日子过不好,你父亲就叫培特森把它弄死。 
EKDAL
(halvt i søvne).
Hm – ja, Pettersen – den torsken – 
EKDAL
halb im Schlaf.
Hm – ja, Pettersen – der Schafskopf – 
EKDAL
[half asleep.]
H’m — yes — Pettersen — that ass — 
艾克达尔
(半睡半醒)
唔--不错--培特森--那蠢家伙-- 
HJALMAR
(taler sagtere).
På den måden var det, at vi fik den, ser du; for far kender noget til Pettersen; og da han hørte dette her med vildanden, så maged han det så, at han fik den overladt. 
HJALMAR
spricht leiser.
Auf diesem Wege, siehst Du, haben wir sie bekommen; denn Vater kennt Pettersen ein bißchen; und als er die Geschichte mit der Wildente hörte, da setzte er es durch, daß sie ihm überlassen wurde. 
HIALMAR
[speaking more softly.]
That was how we got her, you see; for father knows Pettersen a little; and when he heard about the wild duck he got him to hand her over to us. 
雅尔马
(低声)
我父亲跟培特森有点认识,一听说这件事,就想法子叫培特森把野鸭给我们。野鸭就是这么到我们手里来的。 
GREGERS.
Og der inde på loftet trives den nu så inderlig vel. 
GREGERS.
Und da drin auf dem Boden, da gedeiht sie nun famos? 
GREGERS.
And now she thrives as well as possible in the garret there? 
格瑞格斯
现在它在阁楼里过得挺好吧? 
HJALMAR.
Ja, så utrolig vel, du. Den er ble’t fed. Nå, den har jo nu også været så længe der inde, at den har glemt det rigtige vilde liv; og det er bare det, som det kommer an på. 
HJALMAR.
Na, und ob! Sie ist fett geworden. Na, nun ist sie ja auch schon so lange da drin, daß sie das alte wilde Leben ganz vergessen hat. Und das ist ja doch die Hauptsache. 
HIALMAR.
Yes, wonderfully well. She has got fat. You see, she has lived in there so long now that she has forgotten her natural wild life; and it all depends on that. 
雅尔马
喔,好极了。它长肥了。它在阁楼里住久了,忘了从前那种逍遥自在的日子了。幸亏这样。 
GREGERS.
Du har visst ret i det, Hjalmar. Lad den bare aldrig få se himmel og hav –. Men jeg tør nok ikke bli’ længer; for jeg tror, din far sover. 
GREGERS.
Da hast Du ganz recht, Hjalmar. Laß sie nur nicht einmal Himmel und Meer sehen –. Aber jetzt darf ich nicht länger bleiben; denn ich glaube, Dein Vater schläft. 
GREGERS.
You are right there, Hialmar. Be sure you never let her get a glimpse of the sky and the sea — . But I mustn’t stay any longer; I think your father is asleep. 
格瑞格斯
雅尔马,你这话说得对。你千万别让它再看见青天碧海了。我该走了。大概你父亲睡着了吧。 
HJALMAR.
Å, for den sags skyld – 
HJALMAR.
Ach, deshalb – 
HIALMAR.
Oh, as for that — 
雅尔马
哦,说起走的话-- 
GREGERS.
Men, det er sandt, – du sa’, du havde et værelse at leje ud, – et ledigt værelse? 
GREGERS.
Richtig, ja, – hast Du nicht gesagt, Du hättest ein Zimmer zu vermieten, – ein unbewohntes Zimmer? 
GREGERS.
But, by-the-bye — you said you had a room to let — a spare room? 
格瑞格斯
哦,我想起来了--刚才你是不是说有间空屋子要出租? 
HJALMAR.
Ja vel; hvad så? Véd du kanske nogen –? 
HJALMAR.
Ja. Was ist damit? Weißt Du vielleicht wen –? 
HIALMAR.
Yes; what then? Do you know of anybody — ? 
雅尔马
是,怎么样?你有没有认识的人--? 
GREGERS.
Kan jeg få det værelset? 
GREGERS.
Kann ich das Zimmer haben? 
GREGERS.
Can I have that room? 
格瑞格斯
我自己租行不行? 
HJALMAR.
Du? 
HJALMAR.
Du? 
HIALMAR.
You? 
雅尔马
你? 
GINA.
Nej men De, herr Werle – 
GINA.
Nicht doch –, Herr Werle – 
GINA.
Oh no, Mr. Werle, you — 
基 纳
哦,威利先生,你要租? 
GREGERS.
Kan jeg få værelset? Så flytter jeg ind straks imorgen tidlig. 
GREGERS.
Kann ich das Zimmer haben? Dann ziehe ich gleich morgen früh ein. 
GREGERS.
May I have the room? If so, I’ll take possession first thing to-morrow morning. 
格瑞格斯
租给我行不行?要是行的话,明天一清早我就搬进来。 
HJALMAR.
Ja, med den største fornøjelse – 
HJALMAR.
Aber mit dem größten Vergnügen – 
HIALMAR.
Yes, with the greatest pleasure — 
雅尔马
行,好极了。 
GINA.
Nej men, herr Werle, det er slettes ikke noget værelse for Dem, det. 
GINA.
Nicht doch, Herr Werle, das ist gar kein Zimmer für Sie
GINA.
But, Mr. Werle, I’m sure it’s not at all the sort of room for you. 
基 纳
威利先生,你住那间屋子太不合适。 
HJALMAR.
Men, Gina, hvor kan du da sige det? 
HJALMAR.
Aber Gina, wie kannst Du nur so etwas sagen? 
HIALMAR.
Why, Gina! how can you say that? 
雅尔马
咦,基纳!你怎么说这话? 
GINA.
Jo, for det værelset er hverken stort nok eller lyst nok, og – 
GINA.
Doch. Denn das Zimmer ist weder groß genug, noch hell genug, und – 
GINA.
Why, because the room’s neither large enough nor light enough, and — 
基 纳
那间屋子不够大,也不够亮,再说-- 
GREGERS.
Det kommer det ikke så nøje an på, fru Ekdal. 
GREGERS.
Das kommt nicht so genau drauf an, Frau Ekdal. 
GREGERS.
That really doesn’t matter, Mrs. Ekdal. 
格瑞格斯
没关系,艾克达尔太太。 
HJALMAR.
Jeg synes såmænd det er et ganske pent værelse; og slet ikke så ilde møbleret heller. 
HJALMAR.
Ich sollte doch meinen, es ist ein ganz hübsches Zimmer; und auch gar nicht so übel möbliert. 
HIALMAR.
I call it quite a nice room, and not at all badly furnished either. 
雅尔马
我觉得那间屋子挺不错,布置得也挺好。 
GINA.
Men husk på de to, som bor nedenunder. 
GINA.
Aber vergiß nicht die beiden, die drunter wohnen. 
GINA.
But remember the pair of them underneath. 
基 纳
可是你别忘了楼底下那两个人。 
GREGERS.
Hvad er det for to? 
GREGERS.
Was sind denn das für Leute? 
GREGERS.
What pair? 
格瑞格斯
两个什么人? 
GINA.
Å, det er en, som har været huslærer – 
GINA.
Ach, einer, der Hauslehrer gewesen ist, – 
GINA.
Well, there’s one as has been a tutor — 
基 纳
一个做过家庭教师。 
HJALMAR.
Det er en kandidat Molvik. 
HJALMAR.
Ein gewisser Kandidat Molvik. 
HIALMAR.
That’s Molvik — Mr. Molvik, B.A. 
雅尔马
那是莫尔维克--莫尔维克先生,文科学士。 
GINA.
– og så er det en doktor, som heder Relling. 
GINA.
– und dann ein Doktor, der Relling heißt. 
GINA.
And then there’s a doctor, by the name of Relling. 
基 纳
另外一个是医生,叫瑞凌。 
GREGERS.
Relling? Ham kender jeg lidt til; han praktiserte en tid oppe i Højdal. 
GREGERS.
Relling? Den kenne ich oberflächlich; er hat eine Zeitlang oben auf Höjdal praktiziert. 
GREGERS.
Relling? I know him a little; he practised for a time up in Hoidal. 
格瑞格斯
瑞凌?我跟他有点认识。有一阵子他在赫义达那边行医。 
GINA.
Det er rigtig et par vidtløftige mandspersoner. De er så tidt udesvævendes om aftningerne; og så kommer de svært sent hjem om nætterne, og da er de ikke altid så – 
GINA.
Das sind so recht ein paar weitläuftige Mannsbilder. Abends gehen sie oft auf den Bummel, und dann kommen sie nachts mächtig spät nach Haus, und da sind sie nicht immer so – 
GINA.
They’re a regular rackety pair, they are. As often as not, they’re out on the loose in the evenings; and then they come home at all hours, and they’re not always just — 
基 纳
那两位先生可真不安分,晚上常出去喝酒,半夜三更才回来,并且有时候还-- 
GREGERS.
Sligt vænner en sig snart til. Jeg håber, det skal gå med mig som med vildanden – 
GREGERS.
An so etwas gewöhnt man sich bald. Ich hoffe, es geht mir, wie der Wildente – 
GREGERS.
One soon gets used to that sort of thing. I daresay I shall be like the wild duck — 
格瑞格斯
住住就惯了。日子长了,我会像那只野鸭似的-- 
GINA.
Hm, jeg synes nok De skulde sove på det først alligevel. 
GINA.
Hm, ich meine, Sie sollten es noch erst eine Nacht überschlafen. 
GINA.
H’m; I think you ought to sleep upon it first, anyway. 
基 纳
我劝你还是多想想,明天再说。 
GREGERS.
De vil nok svært nødig ha’ mig ind i huset, fru Ekdal. 
GREGERS.
Sie nehmen mich wohl sehr ungern ins Haus, Frau Ekdal? 
GREGERS.
You seem very unwilling to have me in the house, Mrs. Ekdal. 
格瑞格斯
艾克达尔太太,你好像很不愿意我搬进来似的。 
GINA.
Nej kors; hvor kan De da tro det? 
GINA.
I Gott, wie können Sie so was glauben? 
GINA.
Oh, no! What makes you think that? 
基 纳
喔,没有的事!你为什么说这话? 
HJALMAR.
Jo, dette her er virkelig besynderlig af dig, Gina. (til Gregers.) Men sig mig, tænker du altså at bli’ her i byen for det første? 
HJALMAR.
Ja, es ist wirklich sonderbar von Dir, Gina. Zu Gregers. Doch sag’ mal, Du gedenkst nun fürs erste in der Stadt zu bleiben? 
HIALMAR.
Well, you really behave strangely about it, Gina. [To GREGERS.] Then I suppose you intend to remain in the town for the present? 
雅尔马
基纳,你的态度是有点古怪。 (向格瑞格斯) 听你的口气,大概你想暂时在城里住下吧? 
GREGERS
(tar sin overfrakke på).
Ja, nu tænker jeg at bli’ her. 
GREGERS
zieht seinen Überzieher an.
Ja, ich gedenke jetzt hier zu bleiben. 
GREGERS
[putting on his overcoat.]
Yes, now I intend to remain here. 
格瑞格斯
(穿大衣)
不错,我打算在这儿住下。 
HJALMAR.
Men ikke hjemme hos din far? Hvad agter du da at ta’ dig til? 
HJALMAR.
Aber nicht in Deinem väterlichen Hause? Was willst Du denn anfangen? 
HIALMAR.
And yet not at your father’s? What do you propose to do, then? 
雅尔马
你为什么不住在父亲家里?往后你打算干什么? 
GREGERS.
Ja, vidste jeg bare det, du – da var jeg ikke så ilde faren endda. Men når en har det kors på sig, at hede Gregers –. „Gregers“ – og så „Werle“ bagefter; har du hørt noget så fælt, du? 
GREGERS.
Ja, Du, wenn ich das nur wüßte – dann wäre ich nicht so übel dran. Aber wenn man das Kreuz hat, Gregers zu heißen – »Gregers« – und auch noch »Werle«; Du, hast Du schon mal so etwas Ekliges gehört? 
GREGERS.
Ah, if I only knew that, Hialmar, I shouldn’t be so badly off! But when one has the misfortune to be called Gregers — ! “Gregers” — and then “Werle” after it; did you ever hear anything so hideous? 
格瑞格斯
嗳,雅尔马,我要是知道的话,就不至于这么狼狈了。一个人倒霉得叫“格瑞格斯”--!名字叫“格瑞格斯”,再加上“威利”这个姓!你听见过这么丑的名字没有? 
HJALMAR.
Å, det synes jeg slet ikke. 
HJALMAR.
Ach, das finde ich gar nicht. 
HIALMAR.
Oh, I don’t think so at all. 
雅尔马
我觉得没什么丑。 
GREGERS.
Huf! Isch! Jeg kunde ha’ lyst til at spytte på den fyren, som heder sligt noget. Men når en nu engang har det kors på sig at være Gregers – Werle her i verden, således som jeg er det – 
GREGERS.
Äh! Pfui! Ich hätte Lust, den Kerl anzuspucken, der so heißt. Aber wenn man nun einmal das Kreuz hat, Gregers – Werle zu sein auf dieser Welt, wie ich es bin – 
GREGERS.
Ugh! Bah! I feel I should like to spit upon the fellow that answers to such a name. But when a man is once for all doomed to be Gregers — Werle in this world, as I am — 
格瑞格斯
哼!呸!我恨不得在叫这么个名字的人的脸上啐一口。可是一个人要是像我似的命里注定叫格瑞格斯·威利的话-- 
HJALMAR
(ler).
Ha-ha, hvis du ikke var Gregers Werle, hvad vilde du så være for noget? 
HJALMAR
lacht.
Haha, wenn Du nicht Gregers Werle wärst, was möchtest Du denn sonst sein? 
HIALMAR
[laughs.]
Ha, ha! If you weren’t Gregers Werle, what would you like to be? 
雅尔马
(大笑)
哈哈!假如你不做格瑞格斯·威利,你想做什么? 
GREGERS.
Kunde jeg vælge, så vilde jeg allerhelst være en flink hund. 
GREGERS.
Hätte ich die Wahl, so möchte ich am liebsten ein flinker Hund sein. 
GREGERS.
If I should choose, I should like best to be a clever dog. 
格瑞格斯
假如我能做得了主的话,我想最好做一条机灵的狗。 
GINA.
En hund! 
GINA.
Ein Hund! 
GINA.
A dog! 
基 纳
做一条狗! 
HEDVIG
(uvilkårligt).
Å nej da! 
HEDWIG
unwillkürlich.
Ach nein?! 
HEDVIG
[involuntarily.]
Oh, no! 
海特维格: (missing)
噢,使不得! 
GREGERS.
Ja, en rigtig urimelig flink hund; en slig en, som går til bunds efter vildænder, når de dukker under og bider sig fast i tang og tarre nede i mudderet. 
GREGERS.
Ja, ein Hund, ein rechter Ausbund von Flinkheit, so einer, der untertaucht nach Wildenten, wenn sie sinken und sich in Tang und Algen festbeißen unten im Morast. 
GREGERS.
Yes, an amazingly clever dog; one that goes to the bottom after wild ducks when they dive and bite themselves fast in tangle and sea-weed, down among the ooze. 
格瑞格斯
我要做一条十分机灵的狗,野鸭扎到水底啃住海藻海带的时候,我就钻下去从淤泥里把它们叼上来。 
HJALMAR.
Nej, véd du hvad, Gregers, – dette her skønner jeg ikke et ord af. 
HJALMAR.
Weißt Du was, Gregers, – davon verstehe ich keine Silbe. 
HIALMAR.
Upon my word now, Gregers — I don’t in the least know what you’re driving at. 
雅尔马
格瑞格斯,实不相瞒,我简直听不懂你说的是什么。 
GREGERS.
Å nej, der er sagtens ikke rar mening i det heller. Men imorgen tidlig altså – så flytter jeg ind. (til Gina.) De skal ikke få noget bryderi af mig; for jeg gør alting selv. (til Hjalmar.) Resten snakker vi om imorgen. – Godnat, fru Ekdal. (nikker til Hedvig.) Godnat! 
GREGERS.
Ach, einen besonderen Sinn hat es auch nicht. Na, also morgen früh – ziehe ich ein. Zu Gina. Viel Arbeit werden Sie mit mir nicht haben; denn ich mache alles selbst. Zu Hjalmar. Morgen reden wir weiter. – Gute Nacht, Frau Ekdal. Nickt Hedwig zu. Gute Nacht! 
GREGERS.
Oh, well, you might not be much the wiser if you did. It’s understood, then, that I move in early to-morrow morning. [To GINA.] I won’t give you any trouble; I do everything for myself. [To HIALMAR.] We can talk about the rest to-morrow. — Good-night, Mrs. Ekdal. [Nods to HEDVIG.] Good-night. 
格瑞格斯
唔,你听懂了也没多大用处。现在咱们算是说定了,我明天一早搬进来。 (向基纳) 我决不麻烦你,什么事我都自己动手。 (向雅尔马) 别的事咱们明天再谈吧。艾克达尔太太,明天见。 (向海特维格点点头) 明天见。 
GINA.
Godnat, herr Werle. 
GINA.
Gute Nacht, Herr Werle. 
GINA.
Good-night, Mr. Werle. 
基 纳
威利先生,明天见。 
HEDVIG.
Godnat. 
HEDWIG.
Gute Nacht. 
HEDVIG.
Good-night. 
海特维格
明天见。 
HJALMAR
(som har tændt et lys).
Bi lidt; jeg må lyse dig; der er visst mørkt på trapperne.
(Gregers og Hjalmar går ud gennem gangdøren.) 
HJALMAR,
der ein Licht angezündet hat.
Einen Augenblick, ich will Dir leuchten; es ist gewiß dunkel auf der Treppe.
Gregers und Hjalmar ab durch die Flurtür. 
HIALMAR
[who has lighted a candle.]
Wait a moment, I must show you a light; the stairs are sure to be dark.
[GREGERS and HIALMAR go out by the passage door.] 
雅尔马
(已经点了一支蜡烛)
别忙,我给你个亮。楼梯上准是漆黑的。
(格瑞格斯和雅尔马从过道门下) 
GINA
(ser hen for sig, med sytøjet i fanget).
Var ikke det en underlig snak, at han gerne vilde være en hund? 
GINA
sieht vor sich hin, das Nähzeug im Schoß.
War das nicht ein wunderlicher Schnack, er möchte gern ein Hund sein? 
GINA
[looking straight before her, with her sewing in her lap.]
Wasn’t that queer-like talk about wanting to be a dog? 
基 纳
(瞪眼呆望,针线撂在腿上)
他想做一条狗,这话真古怪! 
HEDVIG.
Jeg skal sige dig en ting, mor, – jeg tror, at han mente noget andet med det. 
HEDWIG.
Ich will Dir etwas sagen, Mutter, – ich glaube, er hat etwas andres damit gemeint. 
HEDVIG.
Do you know, mother — I believe he meant something quite different by that. 
海特维格
妈妈,我告诉你,我觉得他那话里有别的意思。 
GINA.
Hvad skulde det være for noget? 
GINA.
Was sollte denn das gewesen sein? 
GINA.
Why, what should he mean? 
基 纳
什么意思? 
HEDVIG.
Nej, jeg véd ikke; men det var ligesom han mente noget andet, end det han sa’ – hele tiden. 
HEDWIG.
Das weiß ich nicht; aber es war, wie wenn er etwas andres meinte, als was er sagte – die ganze Zeit. 
HEDVIG.
Oh, I don’t know; but it seemed to me he meant something different from what he said — all the time. 
海特维格
喔,我也不知道,不过我觉得他那段话从头到尾都有别的意思。 
GINA.
Tror du det? Ja underlig var det. 
GINA.
Glaubst Du? Ja, sonderbar war’s. 
GINA.
Do you think so? Yes, it was sort of queer. 
基 纳
是么?不错,他的话是有点古怪。 
HJALMAR
(kommer tilbage).
Lampen brændte endnu. (slukker lyset og sætter det fra sig.) Ah, endelig kan man da få sig en bid mad i livet. (begynder at spise smørrebrød.) Nå, ser du det, Gina, – når man bare er om sig, så – 
HJALMAR
kommt zurück.
Die Lampe brannte noch. Löscht das Licht aus und stellt es weg. Na, endlich kann man einen Bissen zu sich nehmen. Fängt an, Butterbrot zu essen. Na, siehst Du, Gina, – wenn man sich nur umtut, so – 
HIALMAR
[comes back.]
The lamp was still burning. [Puts out the candle and sets it down.] Ah, now one can get a mouthful of food at last. [Begins to eat the bread and butter.] Well, you see, Gina — if only you keep your eyes open — 
雅尔马
(回来)
我们出去时楼梯上的灯还点着呢。 (把蜡烛吹灭放下) 啊,现在我可以吃一点东西了。 (吃面包黄油) 基纳,你看,一个人只要机灵-- 
GINA.
Hvorledes om sig? 
GINA.
Wieso umtut? 
GINA.
How, keep your eyes open — ? 
基 纳
什么叫机灵? 
HJALMAR.
Ja, for det var da heldigt alligevel, at vi endelig fik det værelset lejet bort en gang. Og så, tænk, – til et menneske som Gregers, – en gammel god ven. 
HJALMAR.
Ja, ist es denn nicht ein Glück, daß wir die Stube endlich einmal vermietet haben. Und denk nur, – an einen Menschen wie Gregers, – an einen alten, guten Freund. 
HIALMAR.
Why, haven’t we at last had the luck to get the room let? And just think — to a person like Gregers — a good old friend. 
雅尔马
你看,咱们不是把屋子租出去了吗?并且还是租给像格瑞格斯这么个知己朋友。 
GINA.
Ja, jeg véd ikke, hvad jeg skal sige, jeg. 
GINA.
Ja, ich – ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 
GINA.
Well, I don’t know what to say about it. 
基 纳
我不知道该怎么说。 
HEDVIG.
Å mor, du skal se, det blir så morsomt 
HEDWIG.
Ach Mutter, Du sollst sehen, wie nett es wird! 
HEDVIG.
Oh, mother, you’ll see; it’ll be such fun! 
海特维格
喔,妈妈,你瞧着吧,往后一定挺有意思的! 
HJALMAR.
Du er da også besynderlig. Før var du så forhippet på at få lejet ud; og nu liker du det ikke. 
HJALMAR.
Du bist aber auch sonderbar. Zuerst warst Du wie versessen drauf, die Stube los zu werden; und nun ist es Dir nicht recht. 
HIALMAR.
You’re very strange. You were so bent upon getting the room let before; and now you don’t like it. 
雅尔马
基纳,你这人真古怪。从前你一心要把屋子租出去,现在有人租了,你又不愿意了。 
GINA.
Jo, Ekdal; hvis det bare havde været til en anden en, så –. Men hvad tror du, grossereren vil sige? 
GINA.
Ja, Ekdal, – wenn es bloß ein andrer gewesen wäre, so –. Aber was glaubst Du, wird der alte Werle sagen? 
GINA.
Yes I do, Ekdal; if it had only been to some one else — But what do you suppose Mr. Werle will say? 
基 纳
我愿意,要是租给别人就好了。你看威利会不会说什么话? 
HJALMAR.
Gamle Werle? Det rager da ikke ham. 
HJALMAR.
Der alte Werle? Was kümmert den das?! 
HIALMAR.
Old Werle? It doesn’t concern him. 
雅尔马
你说的是老威利吗?这事跟他不相干。 
GINA.
Men du kan da vel skønne, at der er kommet noget på tvers imellem dem igen, siden den unge flytter ud af huset. Du véd jo, hvorledes de to har det med hinanden. 
GINA.
Aber Du kannst Dir doch denken, daß es zwischen denen wieder ’nen Krach gegeben hat, wenn der junge das Haus verläßt. Du weißt ja, wie die beiden miteinander stehen. 
GINA.
But surely you can see that there’s something amiss between them again, or the young man wouldn’t be leaving home. You know very well those two can’t get on with each other. 
基 纳
可是你看他们爷儿俩准是又闹别扭了,要不然,儿子不会搬出来。你当然知道,他们俩过不到一块儿。 
HJALMAR.
Ja, det kan gerne være, men – 
HJALMAR.
Ja, mag sein, aber – 
HIALMAR.
Very likely not, but — 
雅尔马
大概是过不到一块儿,可是-- 
GINA.
Og nu kanske grossereren tror, det er dig, som har ståt bag ved – 
GINA.
Und nun glaubt am Ende der Alte, Du steckst dahinter – 
GINA.
And now Mr. Werle may fancy it’s you that has egged him on — 
基 纳
威利先生也许会疑心是你怂恿他儿子搬出来的。 
HJALMAR.
Så lad ham tro det længe nok! Grosserer Werle har gjort overmåde meget for mig; Gud bevar’s, – det erkender jeg. Men derfor kan jeg da ikke til evig tid gøre mig afhængig af ham. 
HJALMAR.
So laß ihn glauben, was er will! Der alte Werle hat furchtbar viel für mich getan. Herrgott ja, – das erkenne ich an. Aber deshalb kann ich mich doch nicht für ewige Zeiten von ihm abhängig machen. 
HIALMAR.
Let him fancy so, then! Mr. Werle has done a great deal for me; far be it from me to deny it. But that doesn’t make me everlastingly dependent upon him. 
雅尔马
他要疑心就疑心吧!威利先生在我身上出过不少力,这我决不否认。可是不能因此就要我一辈子永远仰仗他。 
GINA.
Men, snille Ekdal, det kan komme til at gå ud over gamle-far; kanske mister han nu den stakkers lille fortjenesten, han har hos Gråberg. 
GINA.
Aber, bester Ekdal, vielleicht muß Großvater dran glauben; am Ende verliert er nun das kleine bißchen Verdienst, das er bei Gråberg hat. 
GINA.
But, my dear Ekdal, maybe grandfather’ll suffer for it. He may lose the little bit of work he gets from Graberg. 
基 纳
可是爷爷也许会吃亏。往后他也许连格罗勃格手里那点儿抄写都拿不到了。 
HJALMAR.
Jeg havde nær sagt: gid det var så vel! Er det ikke noget ydmygende for en mand, som jeg, at se sin gråhærdede far gå som et skumpelskud? Men nu kommer snart tidens fylde, tænker jeg. (tar et nyt stykke smørrebrød.) Har jeg så sandt en opgave i livet, så skal jeg også udføre den! 
HJALMAR.
Fast hätte ich gesagt: wenn es doch so käme! Ist es nicht demütigend für einen Mann wie mich, seinen alten grauen Vater wie einen Ausgestoßenen herumlaufen zu sehen? Aber nun ist bald die Zeit erfüllt, denke ich. Nimmt ein frisches Butterbrot. Habe ich einmal eine Aufgabe im Leben, so führe ich sie auch durch! 
HIALMAR.
I could almost say: so much the better! Is it not humiliating for a man like me to see his grey-haired father treated as a pariah? But now I believe the fulness of time is at hand. [Takes a fresh piece of bread and butter.] As sure as I have a mission in life, I mean to fulfil it now! 
雅尔马
我恨不得想说:拿不到更好!像我这么个人,眼睁睁看别人把头发都白了的爸爸当牛马使唤,你说丢脸不丢脸?好在现在时候快到了。 (又拿起一块面包黄油) 我有一个使命,我一定要完成这使命。 
HEDVIG.
Å ja far! Gør det! 
HEDWIG.
Ach ja, Vater! Tu das! 
HEDVIG.
Oh, yes, father, do! 
海特维格
对,爸爸! 
GINA.
Hys; væk ham bare ikke! 
GINA.
Pst; weck ihn man nicht auf! 
GINA.
Hush! Don’t wake him! 
基 纳
嘘!别把爷爷吵醒了! 
HJALMAR
(sagtere).
Jeg skal udføre den, siger jeg. Der skal nok engang komme den dag, da –. Og derfor er det godt, vi fik værelset lejet ud; for så er jeg mere uafhængig stillet. Og det må den mand være, som har en opgave i livet. (henne ved lænestolen, bevæget.) Stakkers gamle hvidhårede far. – Lid på din Hjalmar, du. – Han har brede skuldre, han; – kraftfulde skuldre i al fald. – Du skal nok en vakker dag vågne op og –. (til Gina.) Tror du det kanske ikke? 
HJALMAR
leiser.
Ich werde sie durchführen, sage ich. Es wird schon einmal der Tag kommen, da –. Und deshalb ist es gut, daß wir das Zimmer vermietet haben; denn so bin ich unabhängiger gestellt. Und das muß der Mann sein, der eine Aufgabe im Leben hat. Nach dem Lehnstuhl hin, bewegt. Armer, alter, greiser Vater. – Vertraue Du nur Deinem Hjalmar. – Der hat breite Schultern; – kraftvolle Schultern wenigstens. – Eines schönen Tages wirst Du erwachen und –. Zu Gina. Glaubst Du es vielleicht nicht? 
HIALMAR
[more softly.]
I will fulfil it, I say. The day shall come when — And that is why I say it’s a good thing we have let the room; for that makes me more independent, The man who has a mission in life must be independent. [By the arm-chair, with emotion.] Poor old white-haired father! Rely on your Hialmar. He has broad shoulders — strong shoulders, at any rate. You shall yet wake up some fine day and — [To GINA.] Do you not believe it? 
雅尔马
(放低声音)
我一定要完成这使命。总有一天--。所以我说咱们把屋子租出去是桩好事情,多点进款就少仰仗点别人。一个有使命的人不能仰仗别人。 (走到扶手椅旁,无限感慨) 白发苍苍的苦命爸爸!你放心,雅尔马会养活你。他有两只宽肩膀--反正他的肩膀有力量。早晚总有那么个好日子,在你睡醒了睁开眼睛的时候--。 (向基纳) 你说会不会有那么一天? 
GINA
(rejser sig).
Jo visst gør jeg så; men lad os først se at få ham til køjs. 
GINA
steht auf.
Ja, gewiß, doch; aber erst wollen wir sehen, wie wir ihn in die Klappe kriegen. 
GINA
[rising.]
Yes, of course I do; but in the meantime suppose we see about getting him to bed. 
基 纳
(站起来)
当然会有,可是目前咱们得打发他上床去睡觉。 
HJALMAR.
Ja, lad os det.
(De tar varligt fat på den gamle.) 
HJALMAR.
Ja, das wollen wir.
Sie fassen den Alten behutsam an. 
HIALMAR.
Yes, come.
[They take hold of the old man carefully.] 
雅尔马
对。
(他们俩轻轻地把老头儿搀起来) 
TREDJE AKT
(Hjalmar Ekdals atelier. Det er morgen; dagslyset falder ind gennem det store vindu i skråtaget: forhænget er fratrukket.)
 
(Hjalmar sidder ved bordet beskæftiget med at retouchere et fotografi; flere andre billeder ligger foran ham. Lidt efter kommer Gina i hat og kåbe ind gennem gangdøren; hun har en lågkurv på armen.) 
DRITTER AKT
Hjalmar Ekdals Atelier.
Es ist Morgen; das Tageslicht fällt durch das große Fenster des Schrägdaches; der Vorhang ist zurückgezogen.
 
HJALMAR sitzt am Tische, mit dem Retouchieren einer Photographie beschäftigt; mehrere alte Bilder liegen vor ihm. Gleich darauf kommt GINA in Hut und Mantel durch die Flurtür; sie trägt einen Deckelkorb am Arm. 
ACT THIRD
[HIALMAR EKDAL’S studio. It is morning: the daylight shines through the large window in the slanting roof; the curtain is drawn back.]
 
[HIALMAR is sitting at the table, busy retouching a photograph; several others lie before him. Presently GINA, wearing her hat and cloak, enters by the passage door; she has a covered basket on her arm.] 
第 三 幕
(雅尔马的摄影室。早晨。阳光从玻璃大天窗里射进来。幔子拉开了。)
 
(雅尔马坐在桌前忙着修一张照片,桌上还堆着好几张。过不多时,基纳戴着帽子,穿着外套,从过道门里进来。她胳臂上挎着一只有盖的篮子。) 
HJALMAR.
Er du alt der igen, Gina? 
HJALMAR.
Bist Du schon wieder da, Gina? 
HIALMAR.
Back already, Gina? 
雅尔马
基纳,你这么快就回来了? 
GINA.
Å ja, en får nok rappe sig.
(sætter kurven på en stol og tar tøjet af.) 
GINA.
I ja, man muß sich sputen.
Stellt den Korb auf einen Stuhl und legt Hut und Mantel ab. 
GINA.
Oh, yes, one can’t let the grass grow under one’s feet.
[Sets her basket on a chair, and takes off her things.] 
基 纳
回来了,我不能悠悠荡荡糟蹋时间啊。
(她把篮子搁在一张椅子上,脱下衣帽) 
HJALMAR.
Så du indom til Gregers? 
HJALMAR.
Warst Du bei Gregers drin? 
HIALMAR.
Did you look in at Gregers’ room? 
雅尔马
你顺便看了格瑞格斯的屋子没有? 
GINA.
Jaha, jeg gjorde det. Det ser rigtig vakkert ud derinde; han har fåt det svært pent hos sig med det samme han kommer. 
GINA.
O ja, das war ich. Bei dem sieht’s mal nett aus. Kaum ist er da, so hat er auch schon die schönsten Geschichten angerichtet. 
GINA.
Yes, that I did. It’s a rare sight, I can tell you; he’s made a pretty mess to start off with. 
基 纳
看了。我告诉你,那间屋子可真够瞧的,他一搬进去就弄得乱七八糟。 
HJALMAR.
Nå da? 
HJALMAR.
Wieso? 
HIALMAR.
How so? 
雅尔马
怎么回事? 
GINA.
Jo, han vilde jo hjælpe sig selv, sa’ han. Så skulde han nu lægge i ovnen også; og så har han skruet spjeldet for, så hele værelset er ble’t fuldt af røg. Uf, der var en stank, slig at – 
GINA.
Er wollte doch selber alles machen, hat er gesagt. Da wollte er nu auch einheizen; und da hat er die Ofenklappe zugeschraubt, so daß das ganze Zimmer voll Rauch ist. Ujeh, das war ein Gestank, daß man – 
GINA.
He was determined to do everything for himself, he said; so he sets to work to light the stove, and what must he do but screw down the damper till the whole room is full of smoke. Ugh! There was a smell fit to — 
基 纳
他不是说过什么事都自己动手吗。他一进去就动手生炉子,可是偏偏把炉子的气门儿捻得死紧的,弄得满屋子净是烟。嘿!屋子里那股味儿真够-- 
HJALMAR.
Å nej da. 
HJALMAR.
Ach nein! 
HIALMAR.
Well, really! 
雅尔马
哦,是吗! 
GINA.
Men så kommer det bedste; for så skal han nu slukke, og så slår han alt vaskevandet ind i ovnen, så gulvet driver over af det værste svineri. 
GINA.
Aber das Schönste kommt noch. Nu wollte er nämlich das Feuer löschen, und da goß er das ganze Waschwasser in den Ofen, so daß der ganze Fußboden in Dreck schwimmt. 
GINA.
But that’s not the worst of it; for then he thinks he’ll put out the fire, and goes and empties his water-jug into the stove, and so makes the whole floor one filthy puddle. 
基 纳
这还不算。后来他想把火弄灭了,过去把一罐子水都泼在炉子里,这一下子可就把屋子搅成了一个稀糊烂浆的泥塘了。 
HJALMAR.
Det var da kedeligt. 
HJALMAR.
Das ist aber doch verdrießlich. 
HIALMAR.
How annoying! 
雅尔马
真讨厌! 
GINA.
Jeg har nu fåt portkonen op til at skure efter ham, den grisen; men der blir ikke værendes der inde før i eftermiddag. 
GINA.
Ich habe gleich die Portiersfrau heraufgeholt, damit sie bei dem Ferkel reine macht; aber vor heut nachmittag ist da drin kein Bleiben nicht. 
GINA.
I’ve got the porter’s wife to clear up after him, pig that he is! But the room won’t be fit to live in till the afternoon. 
基 纳
这笨家伙!现在我打发门房的老婆给他收拾屋子去了。可是这屋子上午没法儿插脚了。 
HJALMAR.
Hvor har han så gjort af sig imens? 
HJALMAR.
Was fängt er denn nun inzwischen mit sich an? 
HIALMAR.
What’s he doing with himself in the meantime? 
雅尔马
现在他自己怎么办? 
GINA.
Han gik ud lidt, sa’ han. 
GINA.
Er geht aus, sagte er. 
GINA.
He said he was going out for a little while. 
基 纳
他说打算出去走一走。 
HJALMAR.
Jeg var også inde hos ham et øjeblik – efter du var gåt. 
HJALMAR.
Ich war auch einen Augenblick bei ihm drin – nachdem Du weg warst. 
HIALMAR.
I looked in upon him, too, for a moment — after you had gone. 
雅尔马
你走之后,我也到他屋里去了一会儿。 
GINA.
Jeg hørte det. Du har jo bedt ham ind til frokost. 
GINA.
Das habe ich gehört. Du hast ihn ja zum Frühstück eingeladen. 
GINA.
So I heard. You’ve asked him to lunch. 
基 纳
我听说了。是不是你邀他吃午饭? 
HJALMAR.
Bare sådan en liden smule formiddagsfrokost, forstår du. Det er jo første dagen –; vi kan ikke godt undgå det. Du har vel altid noget i huset. 
HJALMAR.
Nur so ein ganz kleiner Vormittagsimbiß, weißt Du. Es ist ja der erste Tag –; wir können nicht gut umhin. Du hast ja doch immer etwas im Hause. 
HIALMAR.
Just to a little bit of early lunch, you know. It’s his first day — we can hardly do less. You’ve got something in the house, I suppose? 
雅尔马
无非是随便吃点儿东西。这是他头一天搬进来,咱们不能不应个景儿。家里有现成东西没有? 
GINA.
Jeg får jo se at finde lidt. 
GINA.
Ich muß zusehen, wie ich ein bißchen was finde. 
GINA.
I shall have to find something or other. 
基 纳
我想想办法吧。 
HJALMAR.
Men lad det endelig ikke bli’ for knapt. For Relling og Molvik kommer nok også herop, tror jeg. Jeg traf just Relling på trappen, ser du, og så måtte jeg jo – 
HJALMAR.
Aber daß es nur nicht zu knapp ist. Denn Relling und Molvik kommen auch herauf, glaube ich. Relling habe ich eben auf der Treppe getroffen, siehst Du, und da mußte ich doch – – 
HIALMAR.
And don’t cut it too fine, for I fancy Relling and Molvik are coming up, too. I just happened to meet Relling on the stairs, you see; so I had to — 
雅尔马
东西别太少,恐怕瑞凌和莫尔维克也会上楼来。我在楼梯上碰见了瑞凌,我不好意思不-- 
GINA.
Nå, skal vi ha’ de to også? 
GINA.
Was? Kommen die beiden etwa auch noch ? 
GINA.
Oh, are we to have those two as well? 
基 纳
怎么!他们俩也要上来吃饭? 
HJALMAR.
Herregud, – et par stykker mere eller mindre; det gør da hverken fra eller til. 
HJALMAR.
Herrgott, – ein paar Leute mehr oder weniger, das macht den Kohl auch nicht fett. 
HIALMAR.
Good Lord — a couple more or less can’t make any difference. 
雅尔马
喔,多两个少两个没多大关系。 
GAMLE EKDAL
(åbner sin dør og ser ind).
Hør her, du Hjalmar – (bemærker Gina.) Nå så. 
EKDAL
öffnet seine Tür und sieht herein.
Du, Hjalmar, hör’ mal – bemerkt Gina. Ach so. 
OLD EKDAL
[opens his door and looks in].
I say, Hialmar — [Sees GINA.] Oh! 
艾克达尔
(开了自己的屋门,探身张望)
喂,雅尔马--。 (一眼看见了基纳) 哦! 
GINA.
Er det noget, som bedstefar vil ha’? 
GINA.
Wollen Sie etwas, Großvater? 
GINA.
Do you want anything, grandfather? 
基 纳
你要什么,爷爷? 
EKDAL.
Å nej; det kan være det samme. Hm!
(går ind igen.) 
EKDAL.
Ach nein; ist egal. Hm!
Geht wieder hinein. 
EKDAL.
Oh, no, it doesn’t matter. H’m!
[Retires again.] 
艾克达尔
喔,没什么。唔!
(又把身子缩回去了) 
GINA
(tar kurven).
Pas endelig godt på ham, så han ikke går ud. 
GINA
nimmt den Korb.
Paß nur gut auf ihn auf, daß er nicht ausgeht. 
GINA
[takes up the basket.]
Be sure you see that he doesn’t go out. 
基 纳
(拿起篮子)
小心别让他出去。 
HJALMAR.
Ja, ja, det skal jeg nok. – Hør du, Gina; lidt sildesalat vilde være svært bra’; for Relling og Molvik har nok været ude på rangel inat. 
HJALMAR.
Ja, ja – wird gemacht. – Du, Gina, ein bißchen Heringssalat wäre ganz famos; denn Relling und Molvik sind diese Nacht wieder ausgewesen auf einem Bummel. 
HIALMAR.
All right, all right. And, Gina, a little herring-salad wouldn’t be a bad idea; Relling and Molvik were out on the loose again last night. 
雅尔马
是了,是了。你要是弄点青鱼拌生菜倒也不坏。瑞凌和莫尔维克昨晚又出去喝酒了。 
GINA.
Bare de ikke kommer for snart over mig, så – 
GINA.
Wenn sie mir nur nicht zu früh auf den Hals kommen, so – 
GINA.
If only they don’t come before I’m ready for them — 
基 纳
我怕他们没等我张罗完了就上楼。 
HJALMAR.
Nej visst ikke; gi’ du dig tid. 
HJALMAR.
Nein, sicher nicht; laß Dir nur Zeit. 
HIALMAR.
No, of course they won’t; take your own time. 
雅尔马
喔,他们不会,你尽管从从容容,别着急。 
GINA.
Ja ja da; og så kan du jo få arbejde lidt imens. 
GINA.
Na ja; und inzwischen kannst Du ja auch noch ein bißchen arbeiten. 
GINA.
Very well; and meanwhile you can be working a bit. 
基 纳
好吧。客人没来,你还可以干点活。 
HJALMAR.
Jeg sidder jo og arbejder! Jeg arbejder jo alt, hvad jeg årker! 
HJALMAR.
Ich sitze ja und arbeite! Ich arbeite ja, was das Zeug hält. 
HIALMAR.
Well, I am working! I am working as hard as I can! 
雅尔马
我是在这儿干活!我把力气都使出来了! 
GINA.
For så har du det fra hånden, ser du.
(hun går med kurven ud i køkkenet.) 
GINA.
Dann bist Du es ja doch los, sieh mal.
Geht mit dem Korb in die Küche. 
GINA.
Then you’ll have that job off your hands, you see.
[She goes out to the kitchen with her basket.  
基 纳
这么着,你就可以把那批照片都修完了。
(她拿着篮子进厨房) 
HJALMAR
(sidder en stund og pensler på fotografiet; det går trægt og med ulyst). 
HJALMAR
sitzt einige Augenblicke und pinselt auf der Photographie, doch träge und mit Unlust. 
HIALMAR sits for a time pencilling away at the photograph, in an indolent and listless manner.] 
(雅尔马又拿起画笔修照片,一副无精打采懒洋洋的神气) 
EKDAL
(kikker ind, ser rundt om i atelieret og siger dæmpet).
Har du det travlt, du? 
EKDAL
steckt den Kopf durch die Tür, sieht sich im Atelier um und sagt in gedämpftem Ton:
Du, hast Du was zu tun? 
EKDAL
[peeps in, looks round the studio, and says softly:]
Are you busy? 
艾克达尔
(探出头来,四面张望,低声)
你忙不忙? 
HJALMAR.
Ja, jeg sidder jo her og stræver med disse billederne – 
HJALMAR.
Jawohl, ich sitze hier und quäle mich mit den Bildern da ab – 
HIALMAR.
Yes, I’m toiling at these wretched pictures — 
雅尔马
忙,这些倒霉照片把我累死了。 
EKDAL.
Ja ja, Gud bevar’s – når du har det så travlt, så –. Hm!
(går ind igen; døren blir stående åben.) 
EKDAL.
Ja, ja, natürlich, – wenn Du so viel zu tun hast, so –. Hm! Geht wieder hinein; die Tür bleibt offen. 
EKDAL.
Well, well, never mind, — since you’re so busy — h’m!
[He goes out again; the door stands open.] 
艾克达尔
没关系,没关系,你既然这么忙,唔。
(又把身子缩回去,门还敞着) 
HJALMAR
(fortsætter en stund i taushed; derpå lægger han penselen fra sig og går hen til døren).
Har du det travlt, far? 
HJALMAR
arbeitet schweigend eine Weile weiter; dann legt er den Pinsel hin und geht an die Tür.
Hast Du zu tun, Vater? 
HIALMAR
[continues for some time in silence then he lays down his brush and goes over to the door.]
Are you busy, father? 
雅尔马
(静静地工作了一会儿,又放下画笔,走到老头儿屋门口)
爸爸,你忙不忙? 
EKDAL
(brummer indenfor).
Når du har det travlt, så har jeg det også travlt. Hm! 
EKDAL
brummt drinnen.
Wenn Du zu tun hast, dann hab’ ich auch zu tun. Hm! 
EKDAL
[in a grumbling tone, within.]
If you’re busy, I’m busy, too. H’m! 
艾克达尔
(在自己屋里叽里咕噜)
你忙,我也没闲着。唔! 
HJALMAR.
Ja ja da.
(går til sit arbejde igen.) 
HJALMAR.
Na ja, jawohl.
Geht wieder an seine Arbeit. 
HIALMAR.
Oh, very well, then.
[Goes to his work again.] 
雅尔马
好,好。
(又回来工作) 
EKDAL
(lidt efter, kommer atter frem i døren).
Hm; ser du, Hjalmar, så svært travlt har jeg det jo ikke. 
EKDAL
kommt bald darauf wieder an die Tür.
Hm; weißt Du, Hjalmar, so riesig viel zu tun habe ich gerade nicht. 
EKDAL
[presently, coming to the door again.]
H’m; I say, Hialmar, I’m not so very busy, you know. 
艾克达尔
(过了不多会儿又走到门口)
唔,雅尔马,你知道,我不算太忙。 
HJALMAR.
Jeg synes du sad og skrev. 
HJALMAR.
Ich glaubte, Du säßest und schriebst. 
HIALMAR.
I thought you were writing. 
雅尔马
我以为你在抄写东西呢。 
EKDAL.
For fanden, kan ikke han, Gråberg, vente en dags tid eller to? Det står da ikke om livet, véd jeg. 
EKDAL.
Donnerwetter, der Gråberg, kann der denn nicht noch einen Tag oder zwei warten? Das Leben hängt, soviel ich weiß, doch nicht davon ab. 
EKDAL.
Oh, devil take it! can’t Graberg wait a day or two? After all, it’s not a matter of life and death. 
艾克达尔
呸,见他妈的鬼! 格罗勃格多等一两天就不行吗? 这又不是什么要命的大事情。 
HJALMAR.
Nej; og du er da ikke nogen træl heller. 
HJALMAR.
Nein, und Du bist doch auch kein Sklave. 
HIALMAR.
No; and you’re not his slave either. 
雅尔马
对,究竟你也不是他的奴才啊。 
EKDAL.
Og så var det dette her andet derinde – 
EKDAL.
Und dann die andere Geschichte da drin – 
EKDAL.
And about that other business in there — 
艾克达尔
再说,屋里还有点别的事呢。 
HJALMAR.
Ja, de