You are here: BP HOME > BPG > person
Bibliotheca Polyglotta Graeca et Latina
Search-help
Choose specific texts..
Plato

(424/423 BC-348/347 BC)

Greek philosopher and matematician

  • Timaeus

wikipedia.org

Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login