You are here: BP HOME > MI > Peer Gynt > record
Peer Gynt

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionDramatis personæ
Click to Expand/Collapse OptionStage
Click to Expand/Collapse OptionACT I
Click to Expand/Collapse OptionACT II
Click to Expand/Collapse OptionACT III
Click to Expand/Collapse OptionACT IV
Click to Expand/Collapse OptionACT V
Er der ingen, ingen i hele vrimlen –,
ingen i afgrunden, ingen i himlen –!
(kommer frem længere nede, kaster sin hat på vejen og river sig i håret. Efterhånden falder der stilhed over ham.)
Så usigelig fattig kan en sjæl da gå
tilbage til intet i det tågede grå.
Du dejlige jord, vær ikke vred,
at jeg tramped dit græs til ingen nytte.
Du dejlige sol, du har sløset med dine
lysende stænk i en folketom hytte.
Der sad ingen derinde at varme og stemme; –
ejeren, siger de, var aldrig hjemme.
Dejlige sol og dejlige jord,
I var dumme, at I bar og lyste for min moer.
Ånden er karrig og naturen er ødsel.
Det er dyrt at bøde med livet for sin fødsel. –
Jeg vil opad, højt, på den bratteste tinde;
jeg vil endnu engang se solen rinde,
stirre mig træt på det lovede land,
se at få snedyngen over mig kavet;
de kan skrive derover: „her er ingen begravet“;
og bagefter, – siden –! Lad det gå, som det kan.
Is there no one, no one in all the turmoil,—
in the void no one, no one in heaven —!
[He comes forward again further down, throws his hat upon the ground, and tears at his hair. By degrees a stillness comes over him.]
So unspeakably poor, then, a soul can go
back to nothingness, into the grey of the mist.
Thou beautiful earth, be not angry with me
that I trampled thy grasses to no avail.
Thou beautiful sun, thou hast squandered away
thy glory of light in an empty hut.
There was no one within it to hearten and warm;—
the owner, they tell me, was never at home.
Beautiful sun and beautiful earth,
you were foolish to bear and give light to my mother.
The spirit is niggard and nature lavish;
and dearly one pays for one’s birth with one’s life.—
I will clamber up high, to the dizziest peak;
I will look once more on the rising sun,
gaze till I’m tired o’er the promised land;
then try to get snowdrifts piled up over me.
They can write above them: “Here No One lies buried;”
and afterwards,— then —! Let things go as they can.
Will mir denn niemand erstehn, –
Niemand im Abgrund, niemand im Reich des Lichts!
(Kommt weiter unten wieder hervor, wirft seinen Hut zu Boden und rauft sich das Haar. Allmählich wird er ruhiger.)
So unsäglich arm kann ein Mensch also gehn
Zurück in die grauen Nebel des Nichts.
Du liebliche Erde, sei mir nicht gram,
Daß ich Dein Gras trat, keinem zum Frommen.
Du liebliche Sonne, die leuchten kam
In ein Haus, drin keiner Dich hieß willkommen!
Kein Mund sprach zu Deiner Schönheit den Reim; –
Der Eigner, so sagt man, war niemals daheim.
Liebliche Sonne, liebliche Erde, –
Was heimtet Ihr meine Mutter an Eurem Herde.
Geist ist kein Marktgeschenk; Natur tritt mit Füßen ...
Es ist hart, seine Geburt mit dem Leben zu büßen. –
Hinauf will ich, hoch, wo die Gipfel blauen,
Einmal die Sonne noch aufgehen schauen,
Starren mich müd’ aufs gelobte Land,
In einem Schneesturz mein Ruhbett haben;
Man mag drüber schreiben: “Hier istniemand begraben”;
Und dann –! Ja, – das Dann hat noch keiner gekannt.
Nincs senki hát, a ki segéljen,
Sem fönn az égen, sem lenn a mélyen?
(Lejön, kalapját földre veti s haját tépi. Lassankint megnyugszik.) Ilyen szegényül, koldus módra lép be
Az ember a halotti nagy sötétbe?
Te szép föld, ó ne vedd tőlem zokon,
Hogy jártam üde, friss pázsitodon.
Bájos nap, mely küldöd sugárodat
Oda is, hol hálás szív nem fogad,
Dicséreted nem zengte senki ajka,
Mert soha, soha nem volt honn a gazda.
Te szép föld, ó te ragyogó nap,
Mit adtatok szegény anyónak?
A természet pazar és törekvésünk árva,
A születésnek életünk az ára!
Föl, fölmegyek, hol a csúcsok
Az égbe nyúlanak,
Csak még egyszer hadd látom ott,
Hogy mint kél föl a nap,
Hadd bámulok le az áldott vidékre,
S fejem lehajtom örök pihenésre.
Hadd írják rá: Itt senki sem pihen.
Aztán? ... Ó jaj ezt aztán nem tudja senki sem.
Hát senki sincsen a sűrű tömegben,
mélyben, mennyben, aki hallana engem?
(Odább ismét kibukkan a ködből, kalapját az útra
hajítja, s a haját tépi. Aztán lassanként lecsillapodik.)

Milyen koldusszegényen tér meg ide
lelkünk a végtelen ködü semmibe.
Gyönyörű föld, rossz néven ne vedd,
hogy szép gyepeden hiába jártam.
Gyönyörű nap, fényed és meleged
lakatlan házba sütött a drága sugárban:
nem volt, ki a fényt fogadja, marassza; -
mondják, sohasem volt otthon a gazda.
Szép földem, szép nap, két gyönyörű csodám,
buták vagytok, mert tápláltátok anyám.
Fösvény a lélek, a természet fecsérlő.
Születésért élettel fizet meg az élő. -
De most felhágok a legmagasabb oromra,
lássam még egyszer: hogy kel a nap korongja,
elnézem az ígéret földjét, míg bírja szemem,
s ha eltűnök egy hózuhatag tömegében,
“Itt nyugszik Senki” - ez hirdesse a végem;
aztán - ami jön, jön - mindegy már nekem.
Нет никого! Опустел белый свет,
На земле и на небе никого больше нет!
(Спускается ниже, срывает шапку, рвет на себе волосы, но понемногу успокаивается.)
О, может ли быть, что, настолько бедна,
Душа расставаться с телом должна!
Земля моя милая, не говори,
Что даром топтал я траву на опушке,
Ты, солнце, жестоко меня не кори,
Что свет свой дарило пустой избушке.
Нет в мире людей, что там бы согрелись,
Там никогда не бывает владелец.
О, солнце с землей! Мою добрую мать
Не к чему было вам опекать!
Дух скуп, а в природе - сплошная растрата,
И смерть за рожденье - чрезмерная плата.
Эх, мне бы теперь забраться на скалы,
На солнечный круг наглядеться алый,
На землю взглянуть, где был некогда дом,
А там пусть меня погребает лавина,
Пусть пишут потом: "Здесь никто спит невинно",
А после... Пусть будет, что будет, потом!
瘦子
好望角?
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=e90a8d8c-d18e-11e0-ab97-001cc4df1abe
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login