You are here: BP HOME > BPG > Euclid: Elementa > record
Euclid: Elementa

Choose languages

Choose images, etc.

Choose languages
Choose display
    Enter number of multiples in view:
  • Enable images
  • Enable footnotes
    • Show all footnotes
    • Minimize footnotes
Search-help
Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse OptionTitle
Click to Expand/Collapse OptionPreface
Click to Expand/Collapse OptionBook I
Click to Expand/Collapse OptionBook ΙI
Click to Expand/Collapse OptionBook IΙΙ
Click to Expand/Collapse OptionBook IV
Click to Expand/Collapse OptionBook V
Click to Expand/Collapse OptionBook VI
Click to Expand/Collapse OptionBook VII
Click to Expand/Collapse OptionBook VIII
Click to Expand/Collapse OptionBook ΙΧ
Click to Expand/Collapse OptionBook Χ
Click to Expand/Collapse OptionBook ΧI
Click to Expand/Collapse OptionBook ΧIΙ
Click to Expand/Collapse OptionBook ΧIΙΙ
gre
No Greek
eng
No English (Or rather too much!)
lat Sic
No Latin
lat Gerard
Ea a quibus procedit scientia, ex qua res que scitur comprehenditur sunt septem, videlicet : propositum, exemplum, contrarium, dispositio, differentia, probatio, conclusio. Propositum autem est id quod antecedit summam scientie ante expositionem. Exemplum vero est corporum et figurarum forma ex proposito intellectorum, que ex sua forma significantur super propositi intentionem. Sed contrarium est exempli contrarium et deductio propositi ad impossibile. Dispositio vero est compositionis dispositio conveniens super ordines suos in scientia. Differentia quoque est separatio eius, quod est inter propositionem possibilem et impossibilem. Probatio vero est sillogismus super confirmationem propositionis. Conclusio autem est terminus scientie cum re scita consequens totum quod nominavimus.
ara Tuṣi 2,2-13
بسم الله الرحمن الرحيم ' الحمد لله الذي منه الابتداء وإليه الانتهاء وعنده حقائق الأنباء وبيده ' ملكوت الأشياء وصلوته على محمد وآله الأصفياء وبعد فلما فرغت عن تحرير ' المجسطي رأيت أن أحرر كتاب أصول الهندسة والحساب المنسوب ' إلى اقليدس الصوري بإيجاز غير مخل وأستقصي في ثبت مقاصده استقصاء ' غير ممل وأضيف إليه ما يليق به مما استفدته من كتب أهل هذا العلم واستنبطته ' بقريحتى وأفرز ما يوجد من أصل الكتاب في نسختي الحجاج وثابت عن المزيد عليه ' إما بالإشارة إلى ذلك أو باختلاف ألوان الأشكال وأرقامها ففعلت ذلك ' متوكلا على الله إنه حسبي وعليه ثقتي أقول الكتاب يشتمل على خمسة عشرة ' مقالة مع الملحقتين بآخره هي أربعمائة وثمانية وستون شكلا في نسخة الحجاج ' وبزيادة عشرة أشكال في نسخة ثابت وفي بعض المواضع في الترتيب أيضا ' بينهما اختلاف وأنا رقمت عدد أشكال المقالات بالحمرة لثابت وبالسواد للحجاج ' إذا كان مخالفا له
ara Nairizi p. 2-8
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله اجمعين
هذا كتاب اوقليدس المختصر فى علم الاصول المقدمة لعلم المساحة كتقديم علم حروف المعجم التى هى اصول الكتابة لعلم الكتاباة
وهو الكتاب الذى كان يحيى بن خلد بن برمك امر بتفسيره من اللسان الرومى الى اللسان العربى فى هلافة الرشيد ةرون ابن المهدي امير المومنين على طدى الحجاج بن يوسف مطر
فلما افضى الله بحلافته الى الامام المامون عبد الله بن هرون امير امير المومنين وكان بالعلم مفرما وللحكمة موثرا وللعلمآء مقربا واليهم محسنا راى الحجاج بن يوسف ان يتقرب اليه بتثقيف هذا الكتاب وايجازه واختصاره
فلم يدعْ فيه فضال الاحذفه ولا خلال الا سده ولا عيبا الا اصلحه واحكمه حتى ثقفه وايقنه واوجزه واختصره على ما فى هذه النسخة لاهل الفهم والعناية .. العلم من غير ان يغير من معانيه شيا وترك النسحة الاولى على حالها للعمة
ثم شرحه ابو العباس الفضل بن حاتم النريزى وهدب من الفاظه وزاد فى كل فصل من كلام اوقليدس ما يليق به ٦ من كلام غيره من المهندسين المتقدمين ومن كلام من شرح كتاب اوقليس منهم
وعلم هذا الكتاب مقدمة لعلم كتاب بطلميوس الكبير فى حساب النجوم ومعرفة الاوتار التى تقع على قسى قطع الدوائر من افلاك الكواكب التى يسميها المنجمون الكردجات لتعديل مسير الكواكب التى الطول والعرض وسرعتها وابطائها واستقامتها ورجوعها وتشريقها وتغريبها ومساقط شعاعها وعلم ساعات الليل والنهار ومطالع البروج واختلاف ذلك فى اقاليم الارض وحساب القران والاستقبال وكسوف الشمس والقمر واختتلاف النظر اليهما من آفاق الارض فى جميع نواحى السماء وغير ذلك الذى يقال له المجسطى
فمن نظر فى هذا الكتاب فى علم حذه الاصول التى فيه سهل عليه العلم بما في كتاب المجسطى حتى يحيط به علما ان شاء الله ومن لم ينظر فيه ولم يعلمْه لم يعلم ما فى المجسطى الا علم رواية وتقليل امعة
فاما علم احاطة فلا سبيل الى ذلك الا بعلم هذه الاصول وبالله لا شريق له التوفيق.
قال اوقليدس ان الاسباب التى منها يكون العلم وبمعرفتها يحاط بالمعلوم هى الخبر والمثال والخلف والترتيب والفصل والبرهان ٨ والتمام.
اما الخبر فهو الاخبار المقدم عن جملة التفسير واما المثال فهو صور الاجسام والاشكال المخبر عبها المدلول بصفتها على معنى الخبر واما الخلف فحو خلاف المثال وصرف الخبر الى ما لا يمكن واما الترتيب فهو تاليف العمل المتفق الى مراتبه فى العلم واما الفصل فهو فصل ما بين الخبر الممكن وغير الممكن واما البرهان فهو الحجة على تحقيق الخبر واما التمام فهو تمام العلم بالمعلوم التابع لجميع ما ذكرنا.
Pic800
Pic801
Pic802
san 1,1-2,6
śrī gaṇeṣāya namaḥ
śrīlakṣmīnṛsiṃhāya namaḥ ||
gaṇādhipaṃ surārcitaṃ samastakāmadaṃ nṛṇāṃ |
praśastabhūtibhūṣitaṃ smarāmi vighnavāraṇam ||1||
lakṣmīnṛsiṃhacaraṇāmburuhaṃ sureśair
vandyaṃ samastajanasevitareṇugandham |
vāgdevatāṃ nikhilamohatamopahantrīṃ
vande guruṃ gaṇitaśāstraviśāradaṃ ca ||2||
śrīgovindasamāhvayādivibudhān vṛṇdāṭavīnirgatān
yas tatraiva nirākulaṃ śucimanobhāvaḥ svabhaktyānayat |
mlecchān mānasamunnatān svatarasā nirjitya bhūmaṇḍale
jīyāc chrījayasiṃhadevanṛpatiḥ śrirajarājeśvaraḥ ||3||
karaṃ janārdanaṃ nāma dūrīkṛtya svatejasā |
bhrājate duḥsaho ’rīṇāṃ yathā graiṣmo divākaraḥ ||4||
yeneṣṭaṃ vājapeyādyair mahādānāni ṣoḍaśa |
dattāni dvijavaryebhyo gogrāmagajavājinaḥ ||5||
tasya śrījayasiṃhasya tuṣṭyai racayati sphuṭam |
dvijaḥ samrāḍ jagannātho rekhāgaṇitam uttamam ||6||
apūrvaṃ vihitaṃ śāstraṃ yatra koṇāvabodhanāt |
kṣetreṣu jāyate samyagvyutpattir gaṇite yathā ||7||
śilpaśāstram idaṃ proktaṃ brahmaṇā viśvakarmaṇe |
pāramparyavaśād etad āgataṃ dharaṇītale ||8||
tadvicchinnaṃ mahārājajayasiṃhājñayā punaḥ |
prakāśitaṃ mayā smayag gaṇakānandahetave ||9||
lat Clavius
(Clavii long, but interesting preface has not been included, but can be accessed from the resource page as e-text and image. The beginning of Euclic proper is here).
kin 幾何原本
(The prefaces and translations of Clavii introductions into Chinese have not been included, but can be accessed from the resource page as e-text and image. The Definitions start here.
http://www2.hf.uio.no/common/apps/permlink/permlink.php?app=polyglotta&context=record&uid=247c01ec-261e-11e0-8f33-001cc4df1abe
Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login