You are here: BP HOME > MLM > Immram Brain
Immram Brain
Search-help
Choose specific texts..
Click to Expand/Collapse Option
Immram Brain
Go to the first sentence...
Go to the full text...

Contents

1. Manuscript materials
2. References
3. Bibliography
4. Secondary source(s)
5. Credits


Manuscript materials:

Immram Brain (IB) er bevart helt eller delvis i åtte håndskrifter. Med ett unntak kan disse trolig føres tilbake til et felles tapt manuskript. Håndskriftet som er unntatt ble kalt Lebor na hUidre (LU) og ble til en gang på 1100-tallet e. Kr. Dette inneholder de eldste bevarte deler av IB, men er yngre enn håndskriftet som de andre vitnene bygger på.Det viktigste håndskriftet til etableringen av teksten i utgaven(e) har således vært Rawlinson B 512 fra perioden 1300-1400.


 References:

Edel, Doris. (2001): The Celtic West and Europe. Studies in Celtic Literature and  the Early Irish Church, Four Courts Press, Dublin 2001.

Mac Mathúna, Séamus. (1985):  Immram Brain, Bran’s Journey to the Land of the Women, Buchreihe der Zeitschrift für Celtische Philologie, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1985.

O’Rahilly, Thomas F. (1946): Early Irish History and Mythology, The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin 1946.

Rekdal, Jan Erik. (red.) (2006): Keltiske myter, Verdens hellige skrifter, Bokklubben, 2006.

Wooding, Jonathan M. (red.): The Otherworld Voyage in Early Irish Literature, An Anthology of Criticism, Four Courts Press, Dublin 2000,
Abbreviations for the whole library.


Bibliography:

Van Hamel, A. G. (1941): Immrama, Mediaeval and Modern Irish Series, Volume X, Published by the Stationery Office, Dublin 1941.

Meyer, Kuno. (1895): The Voyage of Bran Son of Febal, David Nutt in the Strand, London 1895.Secondary source(s):

MacBain, Alexander. (1911): An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, Stirling: Eneas MacKay, 1911.

Quin, E. G. (redaktør) (1983): Dictionary of the Irish Language (DIL), Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Clíath 1983.Credits:

Input by Nicolai Egjar Engesland, spring 2014.


Go to Wiki Documentation
Enhet: Det humanistiske fakultet   Utviklet av: IT-seksjonen ved HF
Login