Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken

Historie

I 1904 tok riksantikvaren initiativet til en kulturhistorisk utstilling på Norsk Folkemuseum. Slike utstillinger var vanligvis egnet til en bestemt gjenstandstype. 1904 utstillingen omfattet musikkinstrumenter, både lånt og museets egne gjenstander. Til utstillingen ble det laget en trykket katalog som ennå finnes. Noen av de lånte instrumentene ble også gitt i gave til museet etter utstillingen.

1947 ble det laget en ny slik utstilling på Norsk Folkemuseum, denne gangen med bare folkemusikkinstrumenter. Initiativtaker og den som til en stor del gjennomførte utstillingen var museets daværende arkitekt Leif Løken. Reidar Sevåg begynte som assistent på museet i 1948. Han fikk mye å gjøre med utstillingen og tok over innsamlingen og registreringen av folkemusikkinstrumenter ettersom Løken en stund etter sluttet på museet.

De fleste instrumentene på utstillingen i 1948 hadde museet fått låne fra eierne. Alle objektene ble registret med foto og opplysninger på kartotekkort. Norsk Folkemusikksamling har kopier av disse kortene og de har gått inn som en vesentlig del av folkemusikksamlinga sin registrering av folkemusikkinstrumenter.

I tillegg til kartotekkortene finnes det et registreringsskjema med litt mer utfyllende informasjon – grunnlaget for teksten på kartotekkortene – til hvert instrument. Det var instrumenter som han fikk komme hjem til eieren og fotografere og se på, eller som museet fikk låne for fotografering og registrering. Nesten alle instrumentene er derfor fotografert i Folkemuseets fotolaboratorium og bildene har registreringsnummer etter laboratoriets rutiner (se om informasjonen på kartotekkortene).

Etter 20 år på Norsk Folkemuseum, i 1972, begynte Reidar å arbeide på Norsk folkemusikksamling. Han fikk anledning til å få med kopier av arkivet over registreringene til den nye jobben ettersom det var han som stod bak det meste av innsamlingen av informasjon. Også i sin nye stilling fortsatte Sevåg å registrere instrumenter på samme måte: registrering på skjema, fotografering og føring til kartotekkort.

Om arkivet