Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Helland, Erik Johnsen
Sted: Telemark, Bø
År: 1854
Beskrivelse: Eier Ragnar Lund, Valle . Håndskrevet lapp i bunnen: "Denne Feolind er Giord af mig Erik Johnsen Helland 1854 E. Johnsen" Bassbjelken helt sikkert skåret ut av lokket. Inne i bunnen er en tydelig fortykning til feste for halstunge, men tungen ser ut til a være fjernet og erstattet med stolpe. Ketil Løndal har skiftet lydpinne og stol, kanskje også ordnet halsen. Der er naglemerker i bunnen etter festet for halstungen. Innvendige lister er muligens nyere. Små hjørnestolper. Fela er fint roset. Broene har bunn av svart horn med ilegg av ben og perlemor. De 8 skruene er også benlagte. Hodet har 4 tenner på hver side, trekantformede. Tungen bøyer opp under nesen. I: 586 II: 338 III: 217 IV: 147 V: 150 VI: 152 VII: 107 VIII: 172 IX: 190 X: 30,5 XI: 31,5 XII: ca. 68 XIII: 193 XIV: 18,5 XV: ? XVI: 200 XVII: 24 XVIII: 40 XIX: 121 XX: 44,5 XXI: 38 XXII: 37 XXIII: 122 XXIV: 70 XXV: 10 XXVI: 273 På en lapp i feleskrinet står bl. a.: "Min far, tidligere lensmann Juel Lund i Valle, kjøpte den i slutten av 1880-årene av telemarkspillemannen Eivind Nordskog. Far til Eivind Nordskog var i sin tid meget sammen med Myllarguten og han kjøpte denne fela av Myllaren. Hvor lenge fela var i Myllargutens eie, kjenner jeg ikke til. Jeg kjøpte fela av min far og solgte den til min bror Ragnar Lund." p.t. Valle i Setesdal 28/7 65 Einar Lund (sign.) Foto og reg. Sevåg 1965 Sevågs blyantkomentar på kartotekkortet: Nå eid av Norsk Folkemuseum. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 7724 76.857 til 76.859
Kortidnr: 110