Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Steinkjønndalen, Knut Ellefsen
Sted: Telemark, Bø
År: 1874
Beskrivelse: Eier H. Folkestad, Håtveit, Telemark Utstillingen av musikkinstrumenter 1948, nr.114 Fela har utskåret dyrehode med forgylt krone og manke. Dekorert med Telemarks-roser på lokk, bunn. sider og skruekasse. Brun lakk. Brettene er belagt med svart horn, ben og perlemor. Skruene er belagt med ben med innrissede konsentriske Strengenes lengde: ca. 285 mm. 4 understrenger. På skrevet lapp i bunnen: Forarbeidet af Ellef Johnsen Sten........ Bø T............. På skrevet lapp i bunnen: 1874, nyere. Merket etter ennu en lapp. Prikket inn på hodet: Tone H P. Største lengde: 603 mm., lydkassens lengde: 350 mm., bredde : 200 mm., høyde: 62 mm. Hardingfela "Tone" tilhørte i sin tid spillemannen Olav Bergsland. Denne omkom i skogen ved Bolkesjø en vinter og fela ble liggende ute til våren da 0. B. ble funnet igjen. Fela var da meget defekt, men ble senere grundig reparert av Olav Helland. Oppl. av eieren. (L.L.) Sevågs blyantkomentar på kartotekkortet: Fremdeles høyskuldret Ekstraopplysninger fra registreringskort: Material: Lokk: gran Bunn: svartor Selje: selje Hode: bjørk Bretter: gran Lakk: brun Påtegninger med tusj - meget pent Bunn og lokk har bord langs kanten - bladranke langs øvre og nedre sider . Lokket har symetrisk bladmotiv mellom f-hullene. Bunnen har bladmønster oppe, nede og på midten. Sidene har sentrale bladmotiv på alle sider. Det er bord langs kanten på skruekassen - under skruekassen er det figurer av prikker - symetrisk bladform under haken. Brettene er belagt med hornplater og benplater - sort-horn innlagt med ben og perlemor. Utskåret hode med forgylt krone og manke - skruer med ben og benknapper som er innrissede med solringer - innrissede kryss og streker på brettenes benplater. Utførelse: meget pen. Utvendig: løvehode med krone og manke -fuget bunn og lokk - hulkil Innvendig: Lister oppe og nede - vanlige hjørneklasser (muligens begge nye) - bassbjelke skåret ut av lokket etter fugen. 4 understrenger, opprinnelig 4. Mål: I: 603 II: 350 III: 218 IV: 143 V: 163 VI: 157 VII: 108 VIII: 176 IX: 200 X: 30,5 XI: 30 XII: 62 XIII: 92 XIV: 19 XV: 27 XVI: 208 XVII: 23,5 XVIII: 40 XIX: 130 XX: 44 XXI: 31 XXII: 130 XXIII: 76 XXIV: 9,5 XXV: ca.285 Signatur: På skrevet lapp i bunnen: Forarbeidet af Ellef Johnsen Sten...... Bø T...... Senere pålimt liten lapp påskrevet 1874. Prikket inn på hodet Tone H.F. Merker etter annen lapp i bunnen. Nåværende tilstand: I full stand. Reparasjoner: Skruene er sansynligvis nyere - sprekker i lokket limt - fugen i bunnen forsterket med limte firkantete små-fliser. Ved registreringspapirene ligger et brev fra eieren som forteller om fela. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 4792 L. 30040 -44 -43
Kortidnr: 130