Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Bruflaten, Knud Nielssen Kas
Sted: Oppland, Etnedal
Beskrivelse: Eier Kunstmaler Karl Høgberg, Oslo Materiale: Lokk: Gran. Bunn, sarg, hals&hode, gripebrett: ant. Lønn. Matt, gulbrun ferniss på lokket. Bunnen tykkere, blankere ferniss med innslag av rødt i det gule. Sargene antakelig avskrapet og påført ny beis. Dekor: Lokk og bunn rosemalt i rødt, sort og gull. To ganger to parallelle striper i sort tusj langs lokk og bunn. Brettene belagt med ben og mørkt horn. Bokstavene I K S på bakbrettet. Utførelse: Lokket fuget langs bassbjelken. Meget høyt hvelvet. Tilløp til hulkil ved hjørnene. Midtre og nedre del av lokket ikke helt symmetrisk. Bunnen i ett stykke. Noe av samme skjevhet som lokket. Halsen i rett linje ut fra korpus. Stor radius bakpå. Meget lite "blad". 7 skruehull. Det øverste går så vidt klar av dekoren. Kan være sekundært Samtlige skruer av løvtre, litt røft tilspikket, like. Kan være sekundære. Halsen i en tunge inn i fela og festet mot fortykning av bunnen. Bassbjelken dekker hele lokkets lengde, går i begge ender over i en for- tykning av lokket. Skrånende sider, ca. 10 med mer. Høy ved f-hullene. Ørsmå hjørneklosser, ingen lister. Signatur: Håndskrevet lapp i bunnen: Knud Nielssen Kas Bruflad anex S Bø Januar 1812. Mål: (sml. Skjema 436). I: 577 II: ca.340 V: ca. 160 VII: 93, 98 IX: 195 XII: maks. 76 Reg. Sevåg februar 1969. Sml. skjema 436 (opplysningen gjengitt nedenfor) Ekstraopplysninger fra registreringskort: Hardingfele Mester: Knud Nielssen Materialer: Bunn ant. l¯nn. Sarg l¯nn. Ha1s og hode ant. l¯nn. Gripebrett, ant. l¯nn. Lokk gran. Noks grovÂret over det meste ( 1,5-3 mm Ârringer), litt mer tettvokst i en smal stripe langs midten. Ferniss: Matt, gulbrun ferniss p lokket. Sarger er n matt og ru med en brunr¯d beis. Rester av eldre blank gylden ferniss synlig. Har trolig vÊrt avskrapet og beiset etterpÂ. Ryggen har tykkere og blankere ferniss med innslag av r¯dt i det gule. Delvis avslitt. PÂtegninger: Lokket er rosemalt, noks slitt. Fra en "midtrose" mellom f-hullen skyter en rose opp p hver side av frambrettet, liknende roser p hver side av bakbrettet. Fargene er sort, r¯dt og gull. Det r¯de er nesten bortslitt. Ryggen har en rose i sort, r¯dt og gull. Defekt. To ganger to parallelle striper er tegnet med sort langs kantene av lokk og bunn. Annen utsmykning: Bra skÂret dyrehode. MunnÂpningen ganske smal (ca. 1 mm.) og er ikke f¯rt langt inn som p Trondafelene. Tenner av ben som skrÂr utover, ligger utenpÂ, oppr. 3 p hver side. Kan muligens ha vÊrt en tunge som har falt bort. Enkle skulpe og kilesnitt p hode og skruekasse. Ingen "profilering" av ansiktet med skÂrne streker som p Trondafelene. Frambrettet belagt med ben og m¯rkt horn i avvekslende rute- og spile m¯nster. Noen av bitene er antagelig restaurert, men ikke mange. Bakbrettet ogs belagt med ben og sort horn. I benfeltene er utskÂret blomster og ranker, samt bokstavene I K S (Kan vÊre s¯nn av mesteren som ogs kan ha gjort dette belegget). Utf¯relse: Lokket er fuget langs bassbjelken som ser ut til i sin helhet  vÊre skÂret ut av lokkets smaleste (venstre) del. Till¯p til hulkil bare i hj¯rnene. Lokket er meget h¯yt hvelvet (maksimum minst 25 mm. ÿvre del av lokket er jevnt og symmetrisk. Venstre bukt er noen mm. lenger enn h¯yre, slik at undre del av fela blir litt skjev: venstre side litt nedhengende. f-hullene begynner i samme h¯yde, men det venstre gÂr litt lenger nedover for  komme i samme forhold til nedre hj¯rne som p motsatt side. Venstre f-hull er 5 mm. lenger enn h¯yre. Flikene dekker hverandre. Hakk midt p f-hullene. "Tungene" ganske sm bÂde oppe og nede, men tvert avskÂret. Svak avskavning p undersiden av flikene. Sargens nedre del i ett stykke fra hj¯rne til hj¯rne Knapp av hardved, brun. Bunnen er i ett stykke. ÿvre del symmetrisk, nedre del litt av samme skjevhet som lokket. Her er et par mm. forskjell i buktenes lengde p hver side. Men begge ryggbuktene er lenger enn de tilsvarende bukter p lokksiden, s det har vÊrt problematisk  f tilpasset sargene. Buktene er ogs dypere p ryggen slik at midtbredden er 5 mm. mindre enn p lokksiden. For breddemÂlene kan materialenes ulike sammentrekning i lokk og bunn ha betydd noe, men neppe for de ulike lengdemÂl. Bunnens og lokkets dimensjoner kan ikke ha vÊrt presis de samme fra begynnelsen. Deres respektive h¯yre og venstre sider neppe heller identiske. Halsen gÂr i rett linje ut fra korpus, med stor radius bakpÂ. "Bladet" er meget lite, visstnok litt reparert. Skruekassen sett fra siden er temmelig, strak. Rommet mellom "veggene" i skruekassen er svÊrt smalt (ca 3mm.). 7 skruer. Den syvende gÂr bare s vidt klar av dekoren p hodets sider. Estetisk skjemmer den litt, sÊrlig sett for- og bak fra. Det er grunn til ' tro at den kan vÊre sekundÊr. Samtlige skruer er av l¯vtre, de er like, litt r¯ft tilspikket. Kan vÊre sekundÊre. En liten bro av ben som understrengene gÂr over, er nedfelt ved overgangen fra skruekasse til hals: Broen for overstrengene (oversadelen) mangler. Gripebrettet er temmelig r¯ft tilspikket p undersiden. Et hakk p hver side ved overgangen til korpus. Mellom gripebrett og hals ligger en temmelig kraftig kile av bartre (en p hver side med rom imellom.) Ytterst er kilen nÊrmest kvadratisk med ca. 9 min sider. Kan vÊre sekundÊr. Halsen fortsetter i full h¯yde litt inn i fela mellom fortykningene i lokk og bunn. Senker seg deretter ned i en tunge som festes mot en forh¯yning p bunnen med to trenagler og ant. lim. Forh¯yningen p bunnen neppe h¯yere enn ca. 5 mm. ved tungens ytterkant og skrÂner s bakover. Selve tungen er ca.1,5 mm. h¯y ytterst, opp fortykningen. Bassbjelken dekker hele lokkets lengde, gÂr i begge ender over i en fortykning av lokket av bredde som henholdsvis halsen og underklossen. Underklossen er snautt 20 mm. bred og knapt mer enn 6-7 mm. dyp. Knappen gÂr igjennom og ca. 5 mm. fram p innsiden. Bassbjelken er ca 10 mm. h¯y ved f-hullene. Sidene skrÂner slik at bredden ytterst (nederst) bare er 2-3 mm. ÿrsm hj¯rneklosser. Ingen lister. Signatur: HÂndskrevet seddel i bunnen: Knud Nielssen Kas Bruflad anex S B¯ Januari 1812 Forandringer og reparasjoner: Fela l i biter da eieren fant den i et skap Kunst- og HÂndverkskolen i Oslo etter krigen. Ble reparert av far til en av elevene som hadde stelt en del med feler. Stolen er av nyere dato, dessuten pÂskj¯tt i h¯yden med en bit ibenholt. Undersadelen av ibenholt er ny og for lav slik at bakbrettet ligger nedp korpus. Oversadelen er borte. Bakbrettets nedre del er litt defekt p begge sider. Karakteristikk: Fela er godt laget, omrisset mykt og fint formet, f-hullene fine. Det kan neppe vÊre mesterens f¯rste instrument. Underdelen virker ikke s lang som de eldre vestlandsfelene. Bredere ogs enn disse. MÂl: I: 577 II: rygg:338, lokk: 340 III: rygg:226, lokk:227 IV: rygg: 150, lokk: 154 V: rygg: 161, lokk: 159 VI: 148 VII: rygg: 93, lokk:98 VIII: rygg:167,lokk:166 IX: 195 X - XI: var mellom 31,5 og 32,5 XII: maks 76 Litt utbuktet ved lydpinnen XIII: 103 XIV: 20 XV: Slakk overgang (stor radius) XVI: 208 XVII: 25 XVIII: 38 XIX: 122 XX: 39 XXI: 40 XXII: 134 XXIII: h.81, v.86 XXIV: ? XXV: ca.287 Opplysninger fra eier: Fela funnet i et skap p Kunst- og HÂndverkskolen i Oslo etter krigen. Uvisst hvem som tidligere har eid den. Eier: Kunstmaler, overlÊrer Karl H¯gberg, Oslo. Registrering SevÂg januar 1969. Norsk Folkemuseums fotonummer: NF. 8671 L. 82.256 og 257.
Kortidnr: 154