Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Blilistuten
Instrumentmaker: Rudi, Ole Bendiksson
Sted: Valdres, Østre Slidre
År: 1830
Beskrivelse: Mester Ole Bendiksson Rudi ("Vesle Bendiksson") ca. 1830? Eier Martin Sælid, Holdalsfoss, Valdres Lokk og bunn rosemalt i rødt, sort og gull. Mål: II: 340 V: 152 VII: 98 IX: 190 XII: 65 XIII: 99 XXIV: 9,5 XXV: 265 Fela kan følges helt tilbake til opphavsmannen, som er nevnt så vidt i Valdres historie bd.5 s.576: der står at han var på høyden ca.1850, spelemann, felemaker og snakker. nytt bakbrett, stol, oversadel, lydpinne, 3 skruer. Godt formet og skåret. Registrering Sevåg 1969 Ekstraopplysninger fra registreringskort: Nr.462 Hardingfele Ø.Slidre, Valdres Mester: Ole Bendiksson Rudi = "Vesle Bendiksson". Ø.Slidre. Materiale: Lokk: Gran (ifølge eier som har reparert fela). Bunn, sarg og hals. Antakelig bjerk. Utsmykning: Lokk rosemalt i rødt, sort og gull. To par parallelle streker. Bunn: Enkel rose i svart, rødt og antakelig gull. Defekt. Hodet: Naturalist tenner av ben: 5 på høyre side, 4 (oppr. 5) på venstre side. Tunge av ben buer oppover. To renner skulpesnitt i nakken. Vifteformet skjæring på hodet. Små skulpesnitt på siden av skrukassa. Ferniss: Gulbrun på lokk og sarger. Mer brunrød på bunnen med striper a la lønn trolig beiset. Utførelse: Lokk i ett stykke, harmonisk hvelvet. Ganske svakt buet mellom f-hullene. Ganske smal innsnitt på f-hullene. f-hullenes kanter overlapper ikke (ca. 2 mm klaring). Øvre tunger ganske små og rette, ca. 2,5 mm. brede. Nedre tunger samme bredde, gjemmer seg under lokket. Praktisk talt ingen hulkil. Buktene like store (både på lokk og bunn ( 63 mm.). Bunn i ett stykke. Krappt buket ved buktene. Meget lite blad, med trenagle. Hals rett ut fra korpus. Stor radius nede. Skruekassen har 7 skruehull. Det øverste så langt opp i hodet at det antakelig er sekundært. Frambrett svakt kileformet uten hakk ved overgang til korpus, Undersadel av løvtre så vidt nedfelt i lokket. Sadel for understrengene av perlemor. Sarg: Nedre sargdel i ett stykke fra hjørne bil hjørne, Innvendig: Bassbjelken tatt ut av lokket, skrånende sider, dekker hele lokkets lengde. Forholdvis bred underkoss med skråttskårne forkanter. Halsen i tunge ned mot bunnen, men først et stykke inn i full høyde som lokket er naglet ned på. Ingen lister, små hjørneklosser. Tilstand: Reparert av Martin Sælid i 1967: Lokket limt. Små trefliser satt på innvendig. Nytt bakbrett og ny stol samt ny oversadel for overstrengene (ben) 3 skruer nye. Ny lydpinne. Karakteristikk: Lokket ganske godt og mykt formet i omriss og høyde. Buktene ikke helt likt formet, også litt usymetriske. f-hullene har litt forskjellig høyde, men bra skåret, små "hull". Hjørnene små og nette. Typisk vestlands-form, men underdelen ikke særlig lang. Skruekassen har spenstig profil. Hodet godt skåret, likner litt på Isak-fela av 1750, men ikke så markert skjæring. Eier: Martin Sælid, Holdalsfoss pr. Fagernes. Fela er deponert på Valdres Folkemuseum. Mål: I: 565 II: 340 III: 217 IV: 152 V: 152 VI: 134 VII: L.98 b.98,5 VIII: 148 IX: 190 X - XI: 39(?) XII: 65 XIII: 99 XIV: 19,5 XV: jevn overgang XVI: 207 XVII: 25 XVIII: 38,5 XIX - XX: ny XXI: 47 XXII: 118 XXIII: v.69 h.72 XXIV: h.9,5 .11 XXV: 265 Eiers opplysninger (lydbåndintervju 1969 med R.S.): Tror at fela er ca. 150 år gammel. Mester, Ola Bendiksson, var snekker og felebygger, men mest kjent som felespiller. Han laga mange feler. Engang han var ute etter fele-emne, hogg han ei bjørk i ei bjørkeli som kalles "Bli-lie" rundt Listøladn på sørsia av Mellin. Av den laga han bunnen til denne fela som derfor er blitt kalt "Blilistuten". Spilte ofte i bryllup. Engang var han i et bryllup i V.Slidre. Det varte i mange dager. Da han dro hjem - over åsen til Ø.Slidre - var han sliten og full. Da han var kommet opp på åsen, la han seg til å sove på Handesletta. Han beynte straks å fantasere i søvne og syntes han hørte en lått fra haugen like bortenfor. Da ble han redd og lovte at han aldri skulle spille mer, og det løftet holdt han (fortalt av Ola Ødegaard). Han solgte da fela til unge Knut Melby i Ø.Slidre som var skredder og vanfør. Han brukte den lenge. Den gikk deretter over til hans eldste sønn Ola Ødegaard som selv ikke var spelemann. Han overlot den til sin sønn Knut Ødegaard, som døde nokså ung, og fela gikk da til Knuts sønn Magnus Ødegaard (bror til ordfører O.K.Ødegaard som nå lever i Raudokken). Magnus gav den (nyli ) til sin sønn Knut Ola men da var den ille medfaren etter å ha hengt slik at den var blitt både våt og rimete, var falt fra hverandre, lokket i flere deler. 1 1967 ble den overlatt til Martin Sælid som selv satte den i stand uten å foreta store forandringer. Han tok spon av halvtørr selje og satte på tvers under sprekkene. Det som er nytt, er stol, bakbrett, lydpinne, antakelig 3 skruer, oversadel for overstrengene (beinstall). Fela er ikke blitt nylakkert, bare over limskjøtene. På spørsmål om den malte dekor, M.S. at Ola Bendiksson selv trolig hadde gjort det, men han visste ingenting om at 0.B. har drevet med maling. Registrering Sevåg juni 1969. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 9129 O. 83.540 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 13, 14, 15
Kortidnr: 159