Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: ukjent
Beskrivelse: Uten stred Eier Geir Egil Larsen, Musikkvitenskaplig institutt i Trondheim Ingen signatur. Gran i lokk, lønn i hals, mulig bjerk i bunn. Tusj-dekorert, bl.a. med løver rundt hele loket, en "hellebard"-løve midt på. Kvinnehode med stilisert hårmanke. Lokket fuget over bassbjelken som er del av lokket lav med sterkt skrånende sider. Bunn fuget langs midten, violinmessig buket. Hals violinmessig form og moderne innfelling; har liten kile under moderne gripebrett. Moderne over og underklosser. Ingen lister, små hjørneklosser. Oversadel for understrenger = rektangulært stykke hardved. 8 skruer. Mål: Største lengde 635 Korpuslengde: 353 Øvre bredde:155 Midtre bredde: 103 Nedre brede: 198 Høyde: 68. Karakteristikk: Pent arbeid. Øvre del av korpus har omriss av eldre type, litt kantet med høye "skuldre". Nedre del litt mer fiolinmessig avrundet. hjørnene forholdsvis spisse. Hvelving av lokk og bunn som på yngre hardingfeler. Innvendig dels gammeldags, dels moderne (se ovenfor). Registrering Sevåg juni 1971 Se skjema 491.(Se under) Ekstraopplysninger fra registreringskort: Mester: Ingen sign. Materiale: Lokk: Gran (el. furu). Nokså grov mot midten, finere mot sidene. Lønn i sargene og antakelig i hals og hode. Bunnen muligens av bjerk, men kan vel også være norsk lønn, ikke særlig fine materialer (de to halvdeler nokså ulike). Skruer, brett og knapp av sortmalt hardved. Rødlig ferniss. Utsmykning: Langs kanter av lokk og bunn to parallelle streker med ifylling av sorte tusj-firkanter. Løver i tusj over hele lokket, mellom f-hullene en løve med "hellebard". Skruekassen uten skårne ornamenter. En bladranke i tusj bakpå. Kvinnehode med stilisert hirmanke. Ansiktet bra skåret. Utfdørelse: Lokket fuget over bassbjelken som er tatt ut av samme stykke, er meget lav med sterkt skrånende sider og dekker hele lokkets lenge. Lokket er middels høyt hvelvet, harmonisk, buer seg fint mellom f-hullene, går over i en markert, men litt krapp hulkil rundt hele. f-hull: små hull oppe og nede, kraftige innsnitt, lav oppskjæring (ca. 5 mm på bass-siden, ca. 7 på lydpinnesiden nå), ingen overlapping bortsett de nedre tunger som gjemmer seg innunder (på midten ca. 4-5 mm. vannrett klaring mellom flikene). Ingen avskavning av underflikene. De øvre tungene ender noen mm. over lokkflaten. Bunnen fuget langs midten, beskjedent (violinmessig) buket, ikke så krappe hulkiler som lokket, stort blad (ca. 10.20 mm.) Nedre sargbøyle skjøtt under knappen. Halsen violinmessig og innfelt i korpus på moderne måte (biter over lokk-kanten, overkloss innvendig). En liten kile under det violinmessige gripebrett. Hals og gripebrett av yngre type. Halsens innpassing i korpus er violinmessig. Innvendig: Over- og underkloss av violintype. Men de små hjørneklossene og mangelen på belistning er et gammelt trekk. Bassbjelken er tatt ut av selve lokkemnet som er todelt og skjøtt langs selve bjelken. Bjelken er meget spinkel, men går i hele lokkets lengde. 6 skruer. Oversadel for understrengene et rektangulært stykke hardved. Mål: I: 635 II: 353 III: 229 IV: 144 V: 155 VI: 154 VII: 103 VIII: 181 IX: 198 X-XI: 32-33 XII: 68 XIII: 109 XIV: 19 XV - XVI: 235 XVII: 27 XVIII: 43 XIX: 119 XX: 41 XXI: 76(kvintsiden) 78 (basssiden) XXII: 43,5 XXIII: 130 XXIV: 5&8 XXV: 297 Tilstand: Liten sprekk mellom lokk og sarg øverst og nederst. Ellers i full stund. Karakteristikk: Pent arbeid. Øvre del av korpus har omriss av eldre type. litt kantet med høye "skuldre". Nedre del mer fiolinmessig avrundet. Hjørnene forholdsvis spisse (eldre type). Hvelving av lokk og bunn som på yngre hardingfeler. Hals samt over- og underkloss er av violintype, men forøvrig er fela innvendig utført på gammeldags måte (se ovenfor). Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 9453 L. 87.829, L. 87.830, L.87.832, L. 87.831 A og B
Kortidnr: 170