Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Mål: Mål: I:571 II:343 III:222 IV:148 V:149 VI:143 VII:97 VIII:161IX:192 X:29 XI:30,5 XII:71 XIII:92 XIV:18 XV:23 XVI:203 XVII:25 XVIII:40 XIX:127 XX:41 XXI:35 XXII:130 XXIII:82 XXIV:12 XXV:ca.280
Instrumentnavn: Hardingfele m. kasse
Instrumentmaker: Fladebø, Trond Isaksen
Sted: Kvam, Hordaland
År: 1756
Eier: Ola Haugen
Eierbeskrivelse: Hurum, Valdres
Innskrift: Skrevet på lapp i bunnen [i fela]: Reparert af fiolinmaker Gunnar M. A. Røstad Oslo Anno 1945. [På kasse] Malt innskrift: Ole A. Helle.
Historikk: Ola N. Haugen kjøpte denne fela av Ola Helle ca 1925 (i Høre). som hadde kjøpt den i Lærdal av Hans i Goldo som visstnok hadde fått den etter spelemannen Røyken som da var død.
Referansenumre: Utstillingen av musikkinstrumenter, 1948, nr. 78. Utstillingen av musikkinstrumenter 1904, nr. 57. N.F. 4792 L. 30038 - 36 - 37 L. 30392 O. 74.988 74.989
Beskrivelse: Fela har utskåret dyrehode med manke. Skruekassen er riktig utskåret med skulpesnitt. Enkel bord langs kanten på lokk og sider. Innlagt perlemor langs lokkets kant. Innlagt med perlemor mellom F-hullene: C VIII, i speilmonogram. Innlagt perlemor i bunnens hjørner. Skruene er belagt med perlemor med innrissede solringer. Brettene er belagt med mørk tresort, ben og perlemor i forskjellige mønstre. Gyllen brun lakk. Strengenes lengde: ca. 280 med mer. 4 understrenger, oppr. 2. Største lengde: 571 mm., lydkassens lengde: 343 mm., bredde: 192mm., høyde: 71 mm. Fela er meget reparert, ny hals. Ant. Vestlands-arbeide. Monogrmammet C VII skulle tyde på at den var laget engang mellom 1766 - 1808. Tilleggsoppl. ved Sevåg 1964: Fela rep. av G.Røstad 1945. Ny hals og litt oppforet under lokket. Tre sorte konturstreker rundt lokk og bunn. 0pprinnelig 6 skruer med benbelegg og benknotter. En 7. satt til gjennom hodet og en 8. fra baksiden. i 3 tenner på hver side av tungen. Rester av forgylling på hodet ("kruna"). Metallstift synlig på venstre side av hodet (se detaljbilde [foto 2]). (Indisium på Tronda-fele) Stol med to "metallstiger", forgylt. Største lengde: 57 cm. Lengde korpus: 34,5 mm. (bunnen) Høyde korpus: 71,5 mm Høyde trøsk: ca. 29 cm. Største bredde: 19,5 cm. Bredde II: 15 cm. Feleskrinet er laget av furu, er avlangt og avrundet i begge ender. Brunmalt. Høyden: 120 med mer., lengde: 636 med mer., bredde: 224 med mer. Ekstraopplysninger fra registreringskort nr.78: Materiale: Lokk: gran(ujevn) Bund: svartor (fint-flammet) Sider: Svartor(fint-flammet) Hode: bjørk Bretter: frambrett bjørk og furu, bakbrett furu. Påtegninger med tusch. Nesten avslitt bord langs kanten på lokket og bunnen. På bunnen også nyere , noe tydeligere bord Inlegginger av perlemor langs kantene på lokket - Monogram med kroner mellom (Christian VII 1744 - 1808) - perlemors trekanter på hjørnene av bunnen. Skulpesnitt på skruekassene. Meget pen utførelse. Utv. - fuget lokk - hel bunn - hulkil - F-hull med innsnitt. Inni: ingen lister - små hjørneklosser - bassbj.skåret ut av lokket etter fugen. Reparert: Nyere hals - brettene rep. - div. foringer på lokk og sider - bassbj. påforet - Perlemorskantene på lokket muligens nyere. Nå i full stand Ved registreringskortet ligger korrespondanse med eieren ang. utlån til utstillingen i 1948.
Kortidnr: 9
Kortreg: Leif Lande og R. A.