Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: ukjent
Beskrivelse: Mester: Ingen signatur Eier Valdres Folkemuseum 7948 Lokk, stol, knapp, undersadel samt deler av sarg er sekundært. Lokk, bunn og sarg er reparert meget grovt og amatørmessig. Ny kile under gripebrett. Tunge hengslet på metallstift som er litt skjødesløst avkuttet. Øynene risset, ellers er ansiktet helt glatt, forgylt. Bunn i ett stykke, meget høyt buket. 6 skruer. Et 7. sekundært skruehull gjennom hodet. Oversadel for understrenger av ben, nedfelt. Mål: II: 345 V:143 VII:95 IX:186 XII:73 max. XIII:106 Fela har vært i Amerika. Gitt V.F. i 1970. Fela skal ha vært brukt under bryllupet på Dahle i Vestringsbygden, Nord-Aurdal 6/12 1823 da Kjørstad ble drept. Se skjema 472(opplysninger nedenfor) Registrert av Sevåg 1970 Ekstraopplysninger fra registreringskort: Hardingfele Mester: Ingen signetur. Nr. 472 Materiale: Lokk nyere, gran. Bunn: Bjerk. Sarg: øvre og midtre del av lønn, nedre del hegg e.l. Hals og hode: Ant. frukttre. Ferniss: Mørk brun (ingen på lokket. Utsmykning: 2.2 parallell tusjstreker langs kanten av bunnen som også har midtrose i sort og gull (fargefoto), meget enkel. Skulpesnitt på alle skruekassens sider. Ansikt samt deler av hodet og skruekassens sider er forgylt. Brettenes benplater har innrisset ranke fylt med tusj. Utførelse: Lokket (sekundært) i ett stykke, bassbjelken av samme stykke. Den er lang, men meget lav og med sterkt skrånende sider. Lokket er middels buket, rundet mellom f-hullene, men nå nedklemt av stolen. Ingen antydning til hulkil. F-hullene overlapper ikke (ca. 1 mm.klaring). Ingen innsnitt, ingen avskavning, helt spisse tunger som flukter med lokkflatene. Venstre f-hull svinger den gale veien ved nedre hull. Sett fra siden er oppskjæringen høyest på midten: underflikene svinger opp i hver ende. v. bukt 70 mm., h. bukt 72 mm. Bunn i ett stykke, meget høyt buket, særlig øvre del. Antydning til hulkil, særlig i buktene. Lite blad: 16*6,5. Trenagle ved overgang mellom blad og rygg. Sarg: Nedre del i ett stykke. Hals i rett linje ut fra kroppen (nesten litt framovertrukket). Under glt. gripebrett innfelt kraftig kile, nyere, 5,5 mm på det tykkeste. Hals i tunge ned mot fortykning på bunnen. Gripebrett rett avkuttet i forkant, løvtre. Belagt med to benplater. Øvre del har tydelige fordypninger etter strengeslitasje. Bakbrett også av løvtre med en stor og en liten benplate med ranker. 6 skruer. Et 7. sekundært skruehull gjennom hodet. Strenger: Stålkvint, senekvart, halvt overspunnet ters, helt overspunnet bass. Ingen lister, små hjørneklosser. Underkloss 4-kantet og litt avsneiet i forkantene Oversadel for understrengene: Av ben, nedfelt. Mål: I: 590 II: 145 III: 225 IV: 157 V: 143 VI: 139 VII: 95 VIII: 158 IX: 186 X - XI: 29-31 XII: 73 max. XIII: 106 XIV: 18 XV: - XVI: 194 XVII: 23 XVIII: 38 XIX: 131,5 XX: 41,5 XXI: 34 XXII: 115 XXIII: 87(h&v) XXIV: 8(sekundær) XXV: ca. 280 Tilstand: Lokk, deler av sarg, sto1, knapp, undersadel for ballbrett sekundært. Lokk, bunn og sarg reparert, meget grovt og amatørmessig. Ny kile under gripebrett som har det gamle hakk bevart. Flere sprekker mellom sarg og lokk/bunn. Hodet:4 naturalistiske ben-tenner på hver side av bentunge som krøller nedover. "Halsbånd". Pannelugg i 5 tunger. 1 bred skulpesnitt-stripe oppå hodet. Metallstift for hengsling av tunge på venstre side. Den er litt skjødesløst avkuttet slik at den stikker 1/2 mm ut. Øynene er risset, ellers er ansiktet helt glatt og uten noen markerende linjer. Nesebor litt uthulet. E.: Valdres Folkemuseum. Nr. 7948. Karakteristikk: Av Trondatype, men neppe laget av Trond. Neppe heller Torstein Nilsson Rudie (Ødegaarden) hvis fele ev 1824 står svært nær denne (lengdeforholdene er nokså identiske, bredden litt forskjellig. Manke og halsbånd identiske. Bunn i ett stykke: Hulkil ved hjørnene.) Hakepartiet både på Rudie- Belgum og Trondafelene av denne type er markert lavere enn på denne fela. (Tunge, tenner (4+4), skruekassens avsluttning bakpå, metallstift i kinnet som på Rudie-fela av 1824.) Brev som ligger ved registreringspapirene: Herr Kolbein Dahle. Aurdal 9 nov. 1970 Jeg lovte for lenge siden at jeg skulle prøve å skaffe noen opplysninger om hvordan fela fra bryllupet på Dale i Vestringsbygdi kan være kommet til Amerika. Si vidt jeg husker, hadde de amerikanske damene notater som gikk ut på at en Andreas Odden hadde hatt med seg fela dit. Jeg spurte Johan Sundvoll, brorsønn til Olaf Odden (han som har gitt opplysninger til Valdres Bygdebok). Han hadde ikke hørt om noen Andreas Odden, men derfor kan han jo ha eksistert. Derimot visste han om en Gudbrand Odden som for til Amerika. Der borte tok han navnet Gilbert Anderson og skal ha vært sheriff. I et utklipp som var festet på innsiden av lokket på feleskrinet(gjengitt nedenfor), stod det at Henrik Fuglei spilte i bryllupet på Dale. Det er jo galt, men i en artikkel om bryllupet har jeg sett Henrik Fuglei bli nevnt som "Kjømeister". Mrs. Laura Kjøstad Esch fortalte at et norsk-amerikansk museum hadde vært ute etter denne fela, men hun syntes det var riktig at den kom til Valdres Folkemuseum, særlig når også Dalestogo er flyttet dit. Jeg vil nevne litt om de amerikanske damenes stamtavle. Ola Eriksen Dale (Kjørstad) hadde mange barn. De to eldste sønnene hette Erik. Den førstefødde ble bonde på Kjørstad, Erik nr 2 var den kjente "klukkaren på Hjelle", som var bestefar til prost Einar Kjøstad. Tre av sønnene til Ola Eriksen reiste til Amerika. En av dem hette Harald, og han var gift med Guri Lien (Børselien). En av deres sønner hette Gilbert. Han ble gift med Ragnhild Landsrud (fam. fra V. Slidre). Deres barn er Esther, Laura (gift Esch)og Harald. Esther og Laura var altså med på Rosemaling-turen og hadde med fela til museet. Denne fela var kommet i hendene på folk som nok stammet fra Vestringsbygdi, men ikke var av Ola Eriksens ætt. Laura Kjørstad Esch fikk tak i den og brakte den heim til Norge. Så får vi håpe den er den rette, men i alle fall er den gammel. Med helsing Ottar Opheim (sign) 2910 Aurdal. Utklipp som var festet på innsiden av lokket på feleskrinet. August 1931: Fele fra historisk kjent bryllup. Mrs. Carrie Gran paa Chippewa Street er nylig kommet tilbage fra et flere Dagers Besøg i Mt. Horeb og Omegn. Besøget gjaldt en Re-Union af Folk, der er komne fra Nordre Aurdal i Valdres og deres Efterkommere her. Hun fortæller, at der var en hel Del Folk og meget festligt. Under Besøget kjøbte hun den Fele, som Spillemanden Henrik Fuglei brugte i Brylluppet paa Dahle den 6te December 1823. I dette Bryllup dræbte Brudgommens Bror Ole Erikson Kjørstad i Selvforsvar to Brødre, Tollef og Haldor Revling, som stod ham efter Livet. Aarsagen til det blodige Optrin var: Ole Eirkson Dahle og Tollef Revling var gifte med Døtre af Erik Trondson Kjørstad. Ole hadde kjøbt Kjørstad af sin Svigerfar; men ved denne Handel mente Tollef sig snydt og la Svigerfaren og Svogeren for Had. De tre Brødrene, Tollef, Knut og Haldor Revling, var ikke i Brylluppet som de andre men kom den første Kveld, mens Folk danset, som rasende Berserker. Først blev Gamlingen slaaet, men de fik gjemt ham i Kjælderen. Derefter gjaldt det Ole. Kvinderne la sig imellem, bl.a. Brudgommen og Bruren og Brødrenes Mor, men til ingen Nytte. Under Bataljen i det halv mørke Rum fik Ole sin store Slirekniv op til Forsvar. Tollef og Haldor blev stukket eller skaaret saa stygt, at Haldor døde med det samme, Tollef Dagen efter. Kniven han brugte hænger paa Væggen ved "Høisædet" i Kjøkkenet paa Kjørstad den Dag idag. Ole Erikson Dahle blev frikjendt ved alle Retter. Motivet til Welhavens Digt "Aasgardsreien" er hentet fra Brylluppet paa Dahle. Ole Erikson Dahle har flere Efterkommere her i Byen som med Interesse vil høre at denne fele har kommet her. Felen er mindst 200 Aar gammel. Blyantkomenarer på kopi av utklipp: Lærer Ottar Opheim Aurdal, av samme slekt har opplysninger om slekta som hadde fela. Ang spelemannen: ?Anders Ödden ? Se Bygdeboka bd.6. Vestringsbygden er i Nord-Aurdal. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F.9219 L. 84.535 til L.84.541, fargefoto har ikke nummer
Kortidnr: 184