Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: ukjent
Beskrivelse: Eier Sigurd Kristiansen, Nesbyen Skjema 448. (gjengitt nedenfor) Lokk av tre stykker, uten hulkil, f-hull uten avskaving av underfliker. Bunn av to stykker, skjøtt i kanten av langsgående ribbe langs hele bunnen. Halsen heller svakt bakover, muligens sekundært. Begge nåværende brett nye (fotografert uten frambrett), men gammelt bakbrett bevart, og fotografert. Opprinnelig trolig 6 skruer. Nå en høyt oppe og en i nakken. Hodet fint skåret, men ingen vanlig type. Mål: I: 590 II: 342 V: 153 VII: 188 XII:68 XXIV: maks 8 Registrering Sevåg 1969. Ekstraopplysninger fra registreringskort: Nr. 448. Hardingfele Mester:? Materiale: Lokk: gran. Bunn: antakelig norsk lønn. Sarg: rogn el. hegg ? Hals og hode frukttre. 2t_smykning: Fint skåret dyrehode. Skulpensnitt over hele skruekassen. Bentenner 1 kraftig konturstrek langs lokk og bunn, med tusjimitasjoner av ilegg. Enkelt kors med 4 prikker på lokket samt på bladet. På det originale bakbrett innlegg av ben og sort horn. Utførelse: Lokket i 3 stykker (skjøt gjennom øvre ring i venstre f-hull, den andre litt innenfor høyre f-hull). Middels høyt hvelvet. Svak krumning mellom f-hullene. Ingen hulkil. F-hullene nokså spesielle: sidelinjene helt parallelle (steile); høydeforskjellen mellom over og underflik avtar gradvis slik at lydhull-åpningen blir mye større i nedre halvdel enn i øvre. Flikene overlapper ikke, men går temmelig kant i kant. Ingen innsnitt. Øvre tunger helt spisse, nedre tunger defekte. Ingen avskavning av underflikene. Buktene meget grunne. Hjørnene meget små og spisse. Bassbjelken antakelig tatt ut av selve lokket (midtstykket), går i hele lokkets lengde, men ender ikke i noen fortykning av lokket (kan konstateres bare for nederdelens vedkommende). Bunnen i to stykker. Bladet 21 g. 8 mm. Bunnen middels høyt hvelvet. Ingen hulkil. Halsen heller litt bakover. Det er muligens sekundært da det ser ut til å være foret på en ca. 4 m. tykk kile mellom halstungen inne i fela og fortykningen av bunnen som den går ned på. Den ytre del av halsen er også temmelig sikkert avskavet på oversiden. Lokket er forlenget inn i spor i halsen ca. 12 mm, men nå er det ikke mer enn 1/2 mm tykkelse igjen på oversiden. Fortykningen av bunnen under halstungen fortsetter i en ribbe langs hele resten av bunnen, En trenagle er synlig bak på bunnen inn mot halstungen. Begge de nåværende brett er nye, men det gamle, bakbrett bevart og har innlegg av svart horn og ben. Strengekrokene (4 + 2) av ståltråd. Ståltråd fester også bakbrettet til knappen av løvtre. Sargen i ett stykke mellom de nedre hjørner. Undersadel, løvtre, 1,37mm., h. ca. 7 mm., d. 4,5 mm. Ganske svak nedfelling i lokket (maks. 1 mm.). 7 skruer fra siden og 1 bakfra. Alle skruene sannsynligvis sekundære, men to av hardved(mørk) trolig noe eldre. Den øverste sideskrue er tilgjengelig for strengen fra skruekassen, men sitter så høyt oppe (uestetisk plassering) at det er lite trolig at dette skruehull er opprinnelig. Kraftige lister innvendig, antakelig nyere. Middels hjørneklosser. Mål: I: 590 II: L.342 B.337 III: L. 215 B.214 IV: B.143 L.145 V: L.153 B.149 VI: 140 VII: 100 VIII: L.156 B.157 IX: L.188 B.187 X - XI: 30-31 XII: 68 XIII: 112 XIV - XVI: forandret XVII: 26,5 XVIII: 39 (ny) XIX: 126 XX: 42 XXI: 42 XXII: 125 XXIII: h.81 v.79 XXIV: maks.8 XXV: ca. 285 Underklossen møter ingen fortykning på lokket, slik at der blir et åpent gap mellom klossens indre toppflate og det stigende lokk. Klossens sidekanter (de indre) er avskavet skrått. Knappen så vidt synlig gjennom klossen. Stolen er ny. Tilstand: Frambrett og oversadel for strengene er løse. To over- og to understrenger mangler. Bunnen sprukket i to helt atskilte deler, trolig etter den gamle skjøt som følger kanten av bunnrippen. Nedre sarg temmelig ødelagt rundt knappen. Lite stykke av "luggen" i pannen borte. Karakteristikk: Hode og skruekasse godt skåret, skruekassen spenstig i profiler, hodet ulikt de vanlige vestlands- og Telemark-typene. Omriss av eldre Vestlands-type, men hjørnene svært små og buktene svært grunne. Sammen med skjevheter gir det omrisset et noe primitivt preg. F-hullene temmelig spesielle ved at den loddrette åpning avtar gradvis oppover. Umulig å avgjøre om alle korpus-deler hører sammen opprinnelig med hodet. Registrering Sevåg desember 1969 Opplysninger gitt i telefon 30/8 1969: Eier fikk fela av sin bestefar i 6-7 års alderen (født ca. 1909) Bestefaren var fra Aurland i Sogn (bestefars kone var fra Valdres, men det har neppe noe med fela å gjøre). Fela har vært en tur i Amerika, trolig før bestefars tid. Hode, lokk, og bakbrett skal være originalt. Frambrettet husker eier godt, det var belagt med svart og hvitt bein (horn?), meget slitt så det nesten var hull. Han har selv mistet det. Bunnen er yngre. Det skal ha stått et årstall i fela, visstnok 1711, mener eier. R.S. Eier Sigurd Kristiansen, Nesbyen Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 8982 L.83.232, -33, -35, -34, og L.83.238, -39, -40 og L.83.236, -37
Kortidnr: 188