Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Sandland, Endre E.
Sted: Telemark, Brunkeberg
Beskrivelse: Ikke kartotekkort på denne fela, bare følgende brev: UNIVERSITETET I OSLO Advokat Ulrik Lunn 5/12 1980. Nørregade 45 1165 København K Danmark Slemdalsvn. 7, Oslo 3 Telefon (02) 46 66 30 Deres brev av 7/11 til Norsk Folkemuseum er blitt oversendt meg sammen med de tre vedlagte fotos av hardingfele laget av Endre E. Sandland, Brunkeberg. Når det gjelder feler fra vårt århundre, vil verdien i det vesentlige avhenge av deres klanglige egenskaper. Det gjelder spillemenn, men nok også langt på vei norske museer. Sandland laget mange feler, og den vanlige dom om ham er at han som regel laget meget vakre instrumenter, men bare få av dem var særlig gode i tonen (og de gode kom sje1den utenfor Telemark). Det er derfor liten sjanse til å finne kjøpere her uten at vedkommende får mulighet til å prøve instrumentet. Norsk Folkemuseum har en såpass representativ samling feler at det neppe er interessert. Det er altså en sjanse for at Deres fele er mer å betrakte som et dekorasjonsstykke enn som et instrument for en skikkelig spelemann, og da er vel spørsmålet om den ikke prismessig har bedre sjanser i Danmark enn i Norge. En hardingfele av middels kvalitet i tone og utførelse betales her vanligvis med ca 5000.- kroner.
Kortidnr: 211