Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: ukjent
Beskrivelse: Opplysninger fra registreringskort: Nr. 439 Hardingfele Mester ? Materialer: Lokk antakelig gran (lys i veden i bruddet). Bunn muligens lønn Hals og skruekasse antakelig lønn neppe bjerk og ikke svartor. Sarg Hegg eller rogn ? (Trygve Tveit) Ferniss: Gulbrun på bunnen, lokket helt avslitt, tørt og sprukket. Dekor:Dobbelte parallelle linjer på lokk og bunn. Sargene har tversgående, malte sorte striper (á là lønn). Lokk og bunn rosemalt, meget defekt på lokket, men meget godt bevart på bunnen. Malingen er i sort og gull i en meget ledig, elegant stil. En siksakbord skåret bakpå skruekassen. Utførelse: Bredden mellom de øvre hjørner er større enn bredden på øvre del av korpus. F-hullene er forholdsvis korte. De øvre flikene runder svakt sidelengs, og det er langtfra overlapping av over- og underflikene: den maksimale bredden av f-hullspalten er ca. 8 mm. Der er ingen avskavning av flikene pa over- eller undersiden. Der har antagelig vært innsnitt i f-hullene, men nå er linjen nokså hakket heleveien. Klar tverrskjæring av tungene oppe og nede (defekt på høyre side nede). Venstre bukt (sett mot lokksiden) fra hjørne til hjørne er 68 mm. lang. Høyre bukt (sett mot lokksiden) fra hjørne til hjørne er 65 mm. lang. Venstre hjørne ligger litt høyere opp enn høyre slik at linjen tversover skrår litt opp mot venstre. De nedre hjørnene er nokså parallelle. Omrisset rundt hjørnene er klart forskjellige på høyre og venstre side. Buktene er i det hele litt stivt og kantet gjort. Men hovedfasongen er bra avrundet. Bassbjelken er tatt ut av lokket. Den dekker omtrent hele lokkets lengde men er ganske tynn ut mot endene. Den er ganske lav, også på midten og har ikke den flotte buk som yngre bjelker. Sidene skråner. Bunnen er laget i ett stykke. Høyre bukt (sett bakfra) er 67 mm lang. venstre bukt (sett bakfra) er 63 mm. lang. Øvre halvdel av ryggen virker litt skjev. Bladet er svært lite. Halsen er skjøtt: Den del som går inn i korpus er antagelig sekundær. Tungen inn i fela er løsere i veden enn den fortykning av bunnen den er festet mot. Tungen skråner jevnt ned og ut. Bunnfortykningen er ca.10 mm høy. En bred spalte mellom halsen nærmest sargen og lokket (innvendig) røper også en reparasjon. Utvendig er halsen skjøtt med skråskjøt og 3 kobbernagler. Den øvre halsdel og skruekassen er trolig original. Selve hodet er påskjøtt og noe annerledes i leten. Det er sikkert fornyet, men er godt gjort. 4 små tenner av tre på hver side av tungen som også er av tre. Øynene er en innrisset oval med et prikk-hull i midten. Hodet er av Trondatype. 7 skruer i skruekassen. De kan være originale alle, men den 7. er muligens yngre. En skrue nr. 8 går gjennom hodet. Skruene står rett og fint. Stolen for understrengene er en metallbro (messing) med små hakk. Stolen går overstrengene er helt ny. Underklossen har en spesiell form ved at den er innskåret i de fremre kantene. Knappen er av brunt løvtre. Ingen listing langs lokket, men langs bunnen er det listet med en tynn tvunnet snor. Ingen hjørneklosser. Undersadel meget liten nedfelt i lokket. Tilstand: Sprekk i lokket som også er meget medtatt i overflaten. Malingen og fernissen er nesten helt borte på lokket. En innfelling nederst på lokket. To store innfellinger på bunnen, en på øvre og en på nedre del, brunmalte. En lapp antakelig av lær er lagt på tvers over sargen under knappen, for å styrke. En lærlapp lagt oppå den lille undersadelen for å få bakbrettet høyt nok fra lokket. Bunnen litt uttrykt av lydpinnen. Hals og hode skjøtt. Frambrettet av ibenholt nytt. Stolen ny. Håndskreven lapp,i bunnen: Både bokstaver og tall virker yngre selv om lappen er medtatt og,ser gammel ut. På fotografi tatt med ultrarødt lys, skimtes et åttetall der hvor nå 2-tallet står. (På grunn av vanskeligheten med å fotografere gjennom f-hullene har vi ikke greid å få fram noe mer.) Mål: I: 560 II: 328 III: l.213 b.217 IV: l.146 b.148 V: l.ca.140 b.142 VI: l144 b.142 VII: l.101 b.92 VIII: l.151 b.154 IX: l.176 b.174 X - XI: 31-33 XII: 68 XIII: 103 XIV: 22 XV: gradvis overgang (antakelig ny) XVI - XVIII: Gripebrett nytt XIX: 110 XX: 20(bakbrett kanskje nyere) XXI: 23 XXII: 110 XXIII: v.73 h.71 XXIV: v.6 h.8 XXV: 278. Fela har tilhørt Nils Beitohaugen, Ø.Slidre.
Kortidnr: 231