Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: ukjent
Beskrivelse: Opplysninger fra registreringskort: Nr. 455 Hardingfele Mester: Ingen signatur. Materiale: Lokk: Gran, grov på sidene, tett på midten. Sarg: Løvtre. Bunn: Bjerk? Hals: Lønn? Brett: Løvtre. Utsmykning: Lokk: Midtrose og border i tusj. Sarg: Tusjroser med "spyd" til hver side. Bunn: Rosett på midten, Rose i hver ende, tusj. Skruekasse og hode: Tusjmønster på alle sider samt i ansiktet ikke uthulte nesebor, men øyengropene litt nedskåret. Manken forgylt. Utførelse: Lokk:Av ett sykke, Ikke svært høyt. Utstikkende felt øverst som går inn i et innhakk i halsen. Nesten flatt mellom f-hullene. Litt hulkil. f-hullenes fliker overlapper så vidt. Meget svak avskavning av underflikene. "Tungene" forholdsvis store. De øvre tverrskåret på to sider: Ingen innsnitt. Sarg: nedre del i ett stykke mellom hjørnene. Bunn:I ett stykke. Reiser seg nokså bratt fra buktene, men bare langsomt fra endene. Bladet middels stor og med lite snitt på hver side ved overgang til lokket (sml. Anders Andersen Leite 1808). Høyde 6 mm, br. 16 mm) Hals:Heller bare ørlite bakover. Nokså stor radius nede. Liten innskjæring på hver side der sargen går inn i halsen (som på Jon og Erik Helland-felene). Hodet: 6 tenner på hver side, 3-kantede, av ben. Tungen rekker ikke utenfor munnen; den er delt i to halvfliker. Nesebor er ikke uthult, men antydning til skåret markering av øynene. Gripebrett: Kileformet. Små hakk på sidene ved overgang til korpus. Brettet er meget tynt langs midten: ca. 1 mm nederst hvor det kan måles. Innlegg: Hele bredden er dekket av sort horn-plate med ilegg av perlemor og ben:(begge brettene). Nederst på frambrettet er et benfelt på tverst med innrisset stripemønster fylt med sort farge. Undersadel av tre: brun hardved, felt dypt ned i lokket: 22 mm bred, 5 mm.. høy og 5 mm. dyp. Oversadel av ben. Oversadel for understrengene: En tverr"stang", ikke av metall, muligens av horn. Der kan ha skjedd en forandring. 8 skruer hvorav 4 av brun hardved, nokså enkle. Disse kan være gamle, men bare to av dem er helt like. Stol: Kjøpestol, har 4 hull o o o o for understrengene (som på viola. d'amore). Innvendig:Ingen lister. Små, sterkt rundete, hjørneklosser: Skarp overgang mellom lokk og bassblelke: Vanskelig å se om de er av ett stykke. Bjelken dekker hele lokkets lengde. Halsen går i en tunge ned mot bunnen, dens rygg har opphøyet midtrand og skråner til sidene. Underklossen er meget kraftig både i bredden og dybden. Knappen går ikke helt igjennom den. Tilstand:Lokk og bunn har løsnet litt fra sargen nederst. Noen skruer og antagelig stolen er fornyet. Noen deler av ilegg er falt ut. Karakteristikk: Hode, krone, manke og skruekasse av yngre Hellandtype. Blad litt større og øvre halsradius litt mindre enn Jon og Erik Helland. Dekor grovere enn både Jon og Erik Hellands. Omriss: Øvre og nedre del er rundere enn de tidlige, små Hellandmen felene, men har ikke de yngre Helland-felenes store, fine sving. Fela er sikkert ikke laget av noen av de store Hellandene, men har helt klart Hellandfeler som forbilde. Mål: I: 600 II: 355 III: 218 IV: 143 V: 146 VI: 151 VII: 107 VIII: 177 IX: 192 X - XI: 32-34 XII:ca.36 XIII: 95 XIV: 18 XV: glidende XVI: 197 XVII: 27,5 XVIII: 39 XIX: 117 XX: 42 XXI: 43,5 XXII: 138 XXIII: 86 XXIV: 8 XXV: ca. 290 Eier: Claudius-samlingen, København. Nr. 304. Foto: Claudiusl katalog nr. 304. Reg.: Sevåg april 1970.
Kortidnr: 232