Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Langeleik


Mål: St. l. : 1163 mm. Br. v.: 90 mm. H.V.: 55 m Knekk i korpus ca 27 cm Str. l.: ca. 964 mm. Br. h.: 98 mm. Fra v. hests spor Skalamål: ca. 964-758-696-635-577-522-477-433-392-355-322-290-264-237-?-? Sekungsteg: ca. 347-123-132-138-145-130 - 140-143-143-141-151-136-156 Skala : 347-470-602-740-885-1015 - 1155-1298-1441-1582-1733-1869-2025
Sted: Ant. Telemark
År: 1794
Eier: Fylkesmuseet for Telemark
Innskrift: Under snekkja skori: O.O.S. Aar 1794 (seinare retta til 1704).
Historikk: " (…) Fraa Sørfondens samling, inkaupt i Skien (Fortegnelse over Johannes Sørfondens antikke Samlinger nr. 1999), so han truleg er fraa Telemark fylke."
Referansenumre: Fylkesmuseet for Telemark. B.M. 1928-29:47 Ovenfra 0 76.772-75 NF. 7727
Beskrivelse: [Pencil writing:] Uvanlig med skruer i 2 raderi skrukassen. 3 skr. Kanskje nyere? R.B.´s katalog nr. 2: "Langeleik av gran, heilhola. men hev havt serskilt påsett hovud, no burte. Merke etter 1+6 strengir og etter 14 (15) notar.(…)" En tverrpine går mellom sidene: 28 mm. bred, 7 mm. tykk, dessuten tydelig merke (metallstift og hull) etter nok en pinne lenger til høyre. De befinner seg henholdsvis ca. 40 og 71 cm. fra venstre ende av lydkassen. Venstre hest er borte, har vært nedfelt i spor. Høyre hest bevart. Ingen stopper. Ingen noter bevart, men merkene etter dem er klart avgrenset, presise og smale. Her har ikke vært flytte på noen noter. Leiken derfor ganske sikker å måle opp, særlig p.g.a. den store strengelengden, bortsett fra første trinn som er noe usikkert fordi venstre hest er borte. Forsøk med oppspendt streng gir flg. skala etter øret: stor ters - halvhøy kvart - ren kvint - stor sekst (ca. 150 mo.) - neutral sept. - ren oktav - stor sek. (ca. 150 Mo.) - neutr.ters - Litt lys kvart - ren kvint - stor sekst -neutr.sept.- ren oktav - stor sek. - for stor ters. Trekker vi fra ca. 10 m.o. på den første usikre tonen, får vi en fin gammeldags tonerekke, som stemmer godt med inntrykket etter øret.
Fotograf: 1965 Reidar Sevåg
Kortidnr: 22
Kortreg: 1965 Reidar Sevåg