Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Lur


Mål: Måla på denne er: Total lengde 367 mm Ytre diameter ved blåsopninga 31 mm Indre [diameter ved blåsopninga] 17 mm Ytre diameter ved vidopninga 73 mm Indre [diameter ved vidopninga] 63 mm
Instrumentnavn: Stuttlur (notatut)
Sted: Sunnmøre, Møre og Romsdal
Eier: Sunnmøre museum
Eierbeskrivelse: Borgund/ Ålesund
Historikk: Brev 18/11 1968 fra Konservator Ivar Grøvik til R.S.: "Legg ved bilete av dei såkalla notatutene som me har på Sunnmøre Museum. Når silda kom inn på vågane, vart desse tutane brukt til å kalla saman notlaget. Dei budde gjerne spreidd kring i bygda, men med ein slik tut kunne ein nå vide - i alle høve så vidt at bodet kom på rundgang……. (…)" Brev 23/1 - 69 fra I.Grøvik: Nevner først den notatuten NF har registret tidligere, fra Vannylven, laga av bjerk. Den andre - fotos på dette kort - har nr. 3249 S.M. Den er laget av furu og er kommet fra Liabygda, Stranda. "Altså frå eit heilt anna område av Sunnmøre - og frå ei fjordbygd. Det syner at den ikkje berre har vore brukt i eit område ved grensa mot Nord- fjord. Liabygda ligg på Nordra - Sunnmøre.
Referansenumre: NF 8625
Beskrivelse: "(…) Denne er laga av fure, men andre treslag var nok også nytta.”
Fotograf: Ivar Grøvik, Sunnmøre museum
Kortidnr: 27
Kortreg: Sevåg 01.1969