Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Gresdahl, Sivert Olsen
Sted: Bergen
År: 1808
Beskrivelse: Mester: Sivert Olsen Gresdahl .....(?) paa torvet i Bergen 1808 Eier Odd Nordby, Opsal terrasse 2, Oslo Gammel vestlandstype i form og konstruksjon. Lokket fuget langs bassbjelken. Nedre sargbue i ett stykke. Ingen innvendige lister. Ingen hjørneklosser synlige gjennom f-hull. 5 skruer i skruekassen, det øverste helt inne i bunnen kar, muligens være yngre. Et 6. gjennom hodet og strengen utenfor. Bortsett fra en del markhull er fela godt bevart og bærer ikke preg av stor spilleslitasje. Ikke utenkelig at lokket kan være noe yngre. St.l.: 590 Stø br. 170 St. h. 68 L.korpus: 350 Br.bukt. 105 Mensur 280 Liten bue av barokktype, men hjemmelaget, hører sammen med fela. Felekasse som er i trangeste laget, er datert 1812 og har initialene A P S U, som trolig viser til Asbjørn Person Ulsnes (1797-1864) nær Kinsarvik. Hans sønnesønn av samme navn hadde tre ugifte barn. På auksjonen etter bortgangen av det siste (Ingebjørg) kjøpte nåværende eier fela og skrinet (i 1987). Reg. Sevåg okt. 1987 Se skjema 507. (se nedenfor) Felekassa: Lokk av løvtre, buket, utskjæringer utvendig og innvendig. Kraftige og dekorative jernbeslag går over lokk og sider og avsluttes under bunnen. Beslag beskytter også begge lokkets ender. Sargen, er formet i svepteknikk: bøyet av ett bord, gran el. furu, ca. 9 mm. tykt, 7-8 mm i bøyen, med en kloss som holder endene sammen i smalenden. Sargen går ned på en rand i bunnen, og bunnen er festet til sargen med kraftige jernnagler fra undersiden. På forsiden har kassen et dekorativt beslag av messing med ranker og 2 fugler. På baksiden 2 jernringer Grønn og brun maling på lokket. Sargen brun med på malt: A P S U 1812 Fela har det svært trangt i kassen som trolig ble laget til en mindre fele. Låsen er flyttet fra midten av forsiden, trolig for å gi plass til den større fela. Initialene på kassen peker trolig mot Åsbjørn Person Ulsnes (1797-1864). Garden Ulsnes ligger nær Kinsarvik i Hardanger, mellom Ringøy og Tveisme. Asbjørn eide Bruk nr. 2. Hans sønnesønn med samme navn (1868-1946) fikk 3 barn hvorav alle forble ugifte. På auksjonen etter dem i 1987 fikk nåværende eier kjøpt fele og felekasse. Registrert av R.Sevåg september 1987. Ekstraopplysninger fra registreringskort: Nr. 507 Materiale: Gran eller furu i lokk. Løvtre i bunn (or?) og sarger (hjemlige tresorter). Hals og hode av hardver (frukt-tre?). Brett trolig hardved. Innlegg: Perlemor, ben, mørk hardved og ibenholt. Dekor: Fiolinsnekke. Skulpesnitt på alle sider av skruekassen. På bunnen to dobbelte tusjkonturer med siksakbord imellom. På lokket bred pluss smal konturstrek, delvis prikker, tusj. Nederst på lokket to små tusj"roser". Innlegg: Sjakkbrettmønster av ben og tre, "rosetter" av perlemor, ben og tre. Mønsterbitene lagt rett på gripebrettet (ingen bunnplate av horn). Utførelse: Korpusform av gammel vestlandstype: omsriss "kantet", høy hvelving på lokk og bunn, små spisse hjørner, små bukter. Hulkil, mest gjennomført på bunnen. Lokket av noe grovvokst materiale, fuget langs bassbjelken. F-hullene fint skåret, uten, innsnitt, flikene overlapper ikke (ca.2 mm. klaring), ingen avskaving av undeflikene, tungene spisse øverst og butte nederst. Bunnen av ett stykke, flaskved. Blad ca. 9,15 m. Trenagle ca. 13 mm. nedenfor bladet (feste for halsen). Nedre sargdel i ett stykke fra hjørne til hjørne. Halsen går nesten rett ut fra kroppen (sett i profil). Liten radius både oppe og nede. Skruekassen har 5 skruer. Den øverste er muligens sekundær og kan ha kommet til sammen med en 6. skrue som går igjennom hodet og har strengen på undersiden av skruekassen. Gripebrettet kileformet. Sadelen for understrengene er nå en liten metallstang, men under den er en rektangulær åpning (ca. 6,5 mm.) som kan ha rommet en eldre sadel. Fra strengeholderen går ståltråd over kloss av tre nedfeldt i lokket. INNVENDIG: Halsen forlenget i en tunge inn på en fortykning av bunnen som er høy, men smalner nesten til en spiss innover. festet med lim og trenagle. Bunnen er fint avpusset. Ingen midtribbe. Ingen synlig reparatur. Underklossen teljet, litt avrundet står på fortykning av bunnen. Knappen synlig ut gjennom klossen. Ingen lister. Hjørneklosser ikke synlig gjennom f-hull. Bevaring: Korpusomriset er litt skjevt (materialet har arbedet). Bunnen har bevart sin jevne bukning. Den er ikke uttrykt av lydpinnen og viser ingen spor av skifte av plass for lydpinnen. bunnen har en rekke markhull hvorav noen er plugget, dessuten et langt riss i øvre del. Lokket er uten skader av noen art. Kan muligens være yngre (?). Gripebrettet r foret opp med en liten kile. Øverste skrue (gjennom hodet)skiller seg ut i treslag og tykkelse og har vel sin egen historie (Yngst).Men samtlige skruer kan godt være yngre. Halsen har flest markhull, hvorav noen er plugget. Sargen er helt intakt (noen få markhull). Intarsiaen på brettene har mistet enkelte biter som dels er erstattet med lyst tre, dels står åpne. Det er vanskelig å avgjøre om de sorte bitene i sjakkmønstrene er ibenholt eller svart horn. I rosettene er de store trekantene perlemor, de smale hvite strimlene er ben, og de mørke ditto er brunt tre. Karakteristikk: Både korpus, hals og hode er godt formet og peker mot en rutinert felemaker. Mål: I: 590 II: 350 III: 230 IV: 160 V: 157 VI: 150 VII: 105 VIII: 170 IX: 198 X - XI: 30 XII: 68 XIII: 103 XIV: 18 XV: - XVI: 204 XVII: 26 XVIII: 41 XIX: 140 XX: 43 XXI: 38 XXII: 135 XXIII: 88 XXIV: bass-side 7, kvint 8 XXV: 280 Fotonummer (ingen opplysninger om hvor originalfotografiene befinner seg): Foto: Bjørg Disington L.V. 39.343 L.V. 39.344 L.V. 39.345 L.V. 39.346 L.V. 39.347 L.V. 39.348 L.V. 349 L.V. 39.350
Kortidnr: 46