Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Reveim
Sted: Hordaland, haus
År: 1848
Beskrivelse: Mester ...Reveim 1848 Haus? - Hordaland Eier Lars Røynstrand, Granvin, Hardanger Utstillingen av musikkinstrumenter 1948, nr. 31 Fela har spiralformet hode. Enkel bord langs kanten på bunn og lokk. Skruene er belagt med ben med innrissede solringer. Brettene er innlagt med ben. Mørk brun lakk. Strengenes lengde: ca. 365mm. 5 understrenger. Skrevet i bunnen: ....ansen Reveim 1848. Største lengde: 573 mm., lydkassene lengde: 345 mm., bredde: 192 mm., høyde: 73 mm. Fela er etter spelemannen Lars Larsen Røynæstrand eller "Såkvitne" i Granvin. Hode og skruekasse er nyere. (L.L.) Ekstraopplysninger fra registreringskort: Material: Lokk: gran? furu(grov, årringer delvis liggende) Bunn: or Sider: selje Hode: bjerk Bretter: ek Lakk: mørk brun Lokk og bunn har en enkel bord langs kanten (tusj?). Hodet har en mørk strek langs kanten (tusj?). Brettene er innlagt med ben. Skruene er innlagt med ben. Utførelsen er middels. Utvendig: Hode som vanlig fiolin - f-hull uten innsnitt - høyt velvet lokk og bunn - bunn av hel ved. Innvendig: Ingen lister - hjørneklosser - opphøyd rand midt etter bunnen - bassbjelken skåret ut av lokket. 5 understrenger, opprinnelig 5. Mål: I: 573 II: 345 III: 227 IV: 156 V: 152 VI: 143 VII: 99 VIII: 161 IX: 192 X: 28 XI: 29 XII: 73 XIII: 94 XIV: 23 XV: 35 XVI: 187 XVII: 26 XVIII: 44 XIX: 128 XX: 43 XXI: 39 XXII: 119 XXIII: 80 XXIV: 12 XXV:ca 265 Signatur: ........tansen Reveim 188 Fela er nå i full stand Reparasjoner: Hode og skruekasse er påsatt senere - lokk og bunn er belagt utvendig med tynn finer på enkelte steder. Andre opplysninger: Etter Lars L. Såkvinte "Haltelars". Kjent spelemann fra Granvin (Anders Kjerland - Granvin) Ved registreringspapirene ligger et brev fra eieren med samtykke til å låne bort fela til utstillingen i 1948. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 4792. L. 30088-56-55
Kortidnr: 52