Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Mobraathen, Jakob
Sted: Buskerud, Sigdal
År: 1851
Beskrivelse: Eier: Ottar Hallstinrud (Halstenrud), Oslo Fela er original, muligens bortsett fra strengeholderen og stolen. En liten kile under gripebrettet trolig uten sammenheng med andre inngrep. Halsen i rett linje ut av kroppen. Korpus ganske lang, temmelig smal og meget høyt hvelvet, særlig lokket. Menneskehode. Bekroningen likner litt på Jon E. Helland-feler. Dobbelte sett konturstreker pluss prikkede linjer. Meget lange f-hull. 9 skruehull som alle ser ut til å være originale. Brun-gul ferniss (olje), litt rødlig på bunnen. Bjerk i bunnen, gran i lokket, trolig hegg, rogn eller selje i sargene. Mål: Største lengde: 608mm., Lengde korpus: 351mm., Bredde: 143 - 102 - 188mm., Høyde: 75mm. Se skjema nr 434 (under) pluss omriss (foto 9 forminsket). Ekstraopplysninger fra registreringskort: Hardingfele. Mester: Jakob Mobraaten, Sigdal. 1851. Materialer: Bunn: Bjerk. Lokk: Gran. Finvokst på midten, grov ut mot sidene. De to deler muligens speilvendt. Sar:. Ikke bjerk el. linn. muligens hegg, rogn eller selje. Hals, hode og skruer: Ant. frukttre Ferniss: Ant. linolje. Brun-gul på lokk og sarger, mer rødlig i bunnen. Påtegninger: Langs kantene på lokk og bunn to streker pluss prikket linje, gjentatt to ganger, med sort tusj. Annen utsmykning: Konsentriske cirkler nedrisset i gripebrettets plater av lyst horn. Fylt med sort farge. Skruekassens bakside har enkle skulpesnitt. Øverst en slags stilisert manke. Menneskehodet har en bekroning som likner litt på et par av Jon Hellands feler. Rester av gull på hodets sider. Utførelse: Lokket er fuget omtrent midt over bassbjelken (som er tatt ut av lokkets to deler). Det er meget høyt buket. Antydning til hulkil ved øvre hjørner og nær halsen. Bunnen ikke si høyt buket som lokket (ca. 20 mm. mot lokkets ca. 25) Litt hulkil i buktene, nær hjørnene og ved halsen. "Bladet" (bunnens lille utløper mot halsen) er 6 mm. høyt og 15 mm. bredt. Bunnen er bra avrundet innvendig (ikke skarpe kanter der stigningen begynner). Den er også bra avpusset (raspet). Bassbjelken er ca. 10 mm høy ved f-hullene, 6 mm bred i underkant. Sidene ikke helt parallelle. Hot halsen ender den i den ene siden av en bred tverrkloss (tatt ut av lokket) som hviler oppå halsens forlengelse inn i fela. Også i den andre enden går bjelken over i en liten fortykning som hviler på endeklossen. Denne en ca 20 mm bred og 15-20 mm dyp, avrundet. Knappen for strengeholderen går tvers igjennom den. Halsen går i rett linje ut fra felekroppen. Den har en uthulning på oversiden under gripebrettet. halsen fortsetter i full høyde litt inn i fela, inn mellom fortykningene i lokk og bunn. Senker seg deretter ned i en tunge som nagles (og limes?) mot fortykning på bunnen. Denne er ca. 8 mm høy innerst i fela og skråner bakover (nedover) inn mot halsen. Gripebrettet er kileformet, belagt med plate av lyst horn til litt innenfor korpusranden, derfra pålagte render av horn og tre avvekslende. Halsen har meget stor radius (åpen profilkurve bakpå). Ingen "stol" for understrengene ved inngangen til skrue assen. Strengene ledes over en liten tverrstang av metall, nokså simpel, muligens sekundær. Klossen som messingtrådene fra strengeholderen ledes over er av løvtre og er så vidt felt litt ned i lokkets kant. Små lister bare langs bunnen. Yngre? Sargen i ett stykke mellom de to nedre hjørner. Ikke delt ved knappen. F-hullenes øvre fliker overdekker de undre. Ingen spesiell avskavning fra over- eller underside ut mot kantene. De øvre "tunger" nokså tvert avskåret, de nedre ender i en spiss. 9 skrue-hull som alle ser originale ut. 8 enkle skruer bevart. Understrengene ledes inn i skruekassen under skruene for overstrengene. Signatur: Håndsreven lapp i bunnen, ca. halvdelen avslitt, men innskriften er her restaurert: påført selve felebunnen. Også på den bevarte del av lappen er innskriften oppfrisket: "(Denne fiolen) er gjort af mig (Jakob Mo)Braathen ano? Ntår? 1851 N,13 " Forandringer, reparasjoner: Strengeholderen trolig nyere. Har visstnok hatt et felt med innlagt speilglass. Stolen virker også nyere, men er meget primitiv. Listene langs bunnen trolig yngre, men tydelig hjemmelaget, lave og runde. Det er mulig stolen har stått litt lenger tilbake. Hornplaten på gripebrettet har nemlig tydelige slitemerker - fordypninger - etter fingrene, men deler man nå strengene ved disse merkene, får man for høye toner: Første merke gir tydelig mer enn stor heltone fra åpen streng, annet merke ørlite mer enn stor ters. Kan tidligere ha vært stor heltone pluss neutral ters. En liten kile er foret inn under gripebrettet. Visstnok ikke kombinert med andre inngrep, bare for å rette opp etter nedsynkning. Skruekassen er nokså medtatt, sikkert fordi hullene står så tett. En rekke småbiter innfelt for å styrke den. Lokkets kanter temmelig medtatt. Alle 4 hjørner reparert. Også ett av bunnens hjørner reparert. Karakteristikk: Fela er et utpreget amatørarbeid. Hjelpeløs i omrisset. Skjev på en rekkc punkter (høyre side henger ned i forhold til venstre). Høyre f-hull er 3 mm lengre enn venstre. Skruene står skjevt i skruekassen. Men fela virker solid i korpus. Mål: I: 608 II: B.351 L.350 III: 230 IV: 154 V: 143(lokk defekt) VI: B.126 L.ca.123 VII: 102 VIII: 153 IX: 188 X: 30 XI: 31 XII: 75 XIII: 104 XIV: 19 XV: gradis økende XVI: 200 XVII: 26,5 XVIII: 39,5 XIX: 136 XX: 41,5 XXI: 35 XXII: 116 XXIII: høyre 92, venstre 89 XXIV: 16 XXV: 269 Oppl. av eieren: Mobråten er et lite bruk i Sigdal. Jakob Mobåten, eiers bestefar, laget en del feler. Denne fela eides av Jakobs bror Gunder Torgersen Saugton. Feleskrinet har initialene G.T.S og årstallet 1866. Fra G.T.S gikk fela til sønnen Torger Gundersen Saugton og derfra til nevøen, nåværend eier. Eier: Ottar Hallsteinsrud, Oslo. Reg. Sevåg, nov. 1968. Bue av løvtre. Lengd: 547 mm. Fri lengde av hårene: (antakelig hestetagl): 455 mm. Staven svakt konveks med tydelig hode. Bevegelig froch, festet med ståltråd over den takkede metallryggen som er felt ned i et spor i staven nær dens ende. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 8619L. 81.939 -40, L. 81.946, L.81.945, L. 81.941 til 44.
Kortidnr: 77