Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Sted: Vestlandet
Beskrivelse: Antakelig fra Vestlandet Eier Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, M. 96 Utstillingen av musikkinstrumenter 1948, nr 26 Fela har utskåret dyrehode med forgylt manke og krone. Dekorert med Telemarks-roser på lokket. På bunn og sider er det merker etter eldre påtegninger. Brettene er belagt med ben, perlemor og mørk tresort i strålemønstre, 2 små lydhull under frambrettet. I Lys brun lakk på lokket, resten er rødlig. Strengenes lengde: ca. 270 med mer. 4 understrenger. Merker etter en lapp i bunnen. Nyere lokk som skal være påsatt av T. Strand, Tinn. Største lengde: 576 med mer., lydkassens lengde: 337 med mer., bredde: 180mm., høyde: 68 med mer. Se: Rikard Berge: "Telemarks-fela fram til 1815". (L.L.) Sevågs blyantkomentar på kartotekkortet: Omriss ikke Tronds Vestlandet klammet inn strøket ut og satt spørsmålstekn ved. Over står det Gulbek? Piler viser sammenheng mellom opplysning am Telemarks-roser på lokket og et lokket er nytt og skal være påsatt av T Strand. I Tinn. Der står det også påført. R.Berge kat. 1943 s. 24. Ekstraopplysninger fra registreringskort: Materiale: Lokk: furu (jevn, middels grov) Bunn: bjørk? Sider: selje Hode: lønn? Bretter: frambrett furu - bakbrett: bjerk Lakk. Lys brun på lokk - resten rødlig. Påtegninger med tusj. Lokket har bord langs kanten - tynn tusj enkel blomsterornament mellom og ovenfor f-hullene Bunnen har merker etter 4 streker langs kanten Sidene har delvis utviskede rutete ruter på alle sider. Hode har bord på skruekassens sider. Hodet har tunge av ben. Brettene har innegginger av ben, perlemor, mørk tresort (brissel?) PÅ bakbrettet er det horn istedenfor ben. Brettene har noen inrissede møstre. Utskåret hode med forgylt krone og manke. Utførelse: Pent Utvendig. Dyrehode med krone og manke - hel bunn - fuget lokk -antydning til hulkil på lokket - to små lydhull under frambrettet. Innvendig: Lister - nyere små hjørneklosser - bassbjelke skåret ut av lokket. 4 understrenger, opprinnelig 4. Mål: I: 576 II: 337 III: 216 IV: 147 V: 140 VI: 145 VII: 104 VIII: 163 IX: 180 X: 31,5 XI: 32 XII: 68 XIII: 97 XIV: 18 XV: 25 XVI: 188 XVII: 27 XVIII: 42 XIX: 126 XX: 40 XXI: 37 XXII: 113 XXIII: 77 XXIV: 11 XXV: ca. 270 Signatur: Ingen synlige merker etter lapp i bunnen. Nåværende tilstand: Lit oppe i limingen - påtegningene delvis borte Reparasjoner: Nyere lokk - nyere lakk - nyere skruer - bakbrett sansynligvis nyere. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 4792 L. 30129 - 22 - 28 og O. 76.784
Kortidnr: 82