Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Helland, Jon Eriksen
Sted: Telemark, Bø
År: 1827
Beskrivelse: Eier Fylkesmuseet for Telemark B.M.1914:14 Rikard Berges kat. nr. 18: "Lok av gran, trjosk av blautved (truleg selje), botn mogleg av svartor, gylt turkhovud av bjørk. På bruir av fure, lagt med horn. ilegg av bein og perlemor. Gul lakk, tusjrosur, på trjosken ifyllt med raudmåling." Bunnen er nå overlakket med noe mørkt. Den opprinnelige gule lakken (som trøsk og lokk) er synlig i kantene. Ingen rosing synlig på, bunnen, bare 2 + 2 parallelle linjer langs sidene. Enkel, kraftig rosing på sidene, litt finere på lokket. I rosen bak stolen står skrevet O O S. Perlemorbiter langs bunnen og bakpå skruekassen. Skruekassen har vært sprukken og er reparert med tversgående ilegg. Bare 1 tann bevart. Den er 3-kantformet som på de senere Hellandfelene. 10 skruer, alle åpenbart originale. Merkelapp i bunnen med meget fin, gotisk håndskrift: Denne Feolind er Giort af mig Jon (?) Erichsøn Helland Ao 1827. Mål: I: 601 mm. II: 328 III: 2o8 IV 145 V 145 VI 142 VII: 98 VIII: 16o IX: 186 X-XI :31,5 -32 XII 69 (på det tykkeste) XIII: 96 XIV: ca.29.5 XV ? XVI: 186 XVII: 27 XVII: 38 XIX: 108,5 XX: 41 XXI: 33 XXII: 40 XXIII: 101,5 XXIV: 87.5 XXV (bass:) 7,5-8, (kvint:)10 (Denne forskjell kan muligens skyldes at lydpinnen har presset opp lokk-fliken litt (?). Det virker som om lokket over oppskjæringen kurver noe mer på bas-siden) XXVI ca. 252 avstand f-hull - bassbjelke venstre side: ca. 5 mm avstand f-hull - bassbjelke høyre side ca. 28 mm Foto og reg. Sevåg 1965. Norsk Folkemuseums fotonummer: N.F. 7729 O. 76.796 og O. 76.801 -02
Kortidnr: 93