Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken
Instrumentbase > Alle kategorier

Hardingfele


Instrumentnavn: Hardingfele
Instrumentmaker: Helland, Jon Eriksen
Sted: Telemark, Bø
År: 1837
Beskrivelse: Eier Musikhistoriska museet i Stockholm, fra Fryklundska Samlingen nr.350. Utsmykning: Innlegg på brett av sort horn, ben og perlemor. På skruekassens front perlemor og mørk hardved, på baksiden ben i tillegg. Perlemor på siden. Tenner trolig av ben (1 + 2 bevart). Perlemor i øyne. Gull på manke og krone. Langs lokket to par konturlinjer. Roser i sort og gull på lokk. Sargene har roser i rødt og gull. Bunn to par konturlinjer, roser i sort. Ferniss gulbrun. Utførelse: Lokk fuget over bassbjelken. Bjelken dekker hele lokkets lengde, men avtar i høyde til hver side. Lokket er høyt, men fint formet. Runder seg også noe mellom f-hullene. Innsnitt på f-hullene. f-hullenes kanter overlapper så vidt. De øvre "tunger" svakt avrundet, smale. Nedre tunger litt mer tverr skåret, men også smale. Nedre kanter av f-hull avskavet på oversiden. Ingen avskavning under øvre kanter (fliker). Hulkil i buktene og nær hjørnene. Venstre bukt ca. 70 mm mell. hjørner, høyre ca. 71 mm. Bunnen i ett stykke. Hulkil som på lokket. Halsen temmelig rett ut fra korpus. Sikkert uforandret. I tunge ned mot bunnen på en fortykning som fortsetter som en liten grad langs hele bunnen. Underklossen er ganske smal på midten, vider seg litt ut oppe og nede hvor den møter fortykning av lokk og bunn. Merkelappen i bunnen utydelig men tilstrekkelig til å identifisere Jon Eriksen Helland. Av årstallet bare to siste sifre leselige, visstnok ...37, dvs. 1837. Mål: I: 575 II: (l.&b. ) 326 III: 217 IV: 141 V: (1.&b.) 142 VI: (1.&b.) 140 VII (1.&b.) 100 VIII: (1.&b.) 162 IX: (1.&b.) 180 X-XI: 32,5 XII: 69 XIII: 94 XIV: 17,5 XV stor radius, jevn overgang XVI: 183 XVII: 26 XVIII: 37 XIX: 116 XX: 41 XXI: 40 XXII: 114 XXIII h 78,5 XXIV: v.10,5 h.12 XXV: 265. Nærmere detaljer reg. skjema nr. 445 Reg.Sevåg 1969 Ekstraopplysninger fra registreringskort: Mester John Eriksen Helland 1837 Material:..... Utsmykning: Innlegg på brettene av sort horn, ben og perlemor. Perlemor og sortbrun hardved(?) i innleggninger på skruekassens front. Ben i tillegg på baksiden. Perlemor på sidene. Tenner tydelig av ben (1+2 bevart). Perlemor i øyne. Gull på manke og "krone". Tusj: to dobbelte profil-linjer langs lokk. Roser i sort og gull. Sarger har roser i rødt og gull. Bunnen to dobbelte sett konturlinjer, roser, sort. Fernisss: gulbrun Utførelse: Lokk fuget over bassbjelken. Bjelken dekker hele lokkets lengde. Avtar i høyde til ver side- Lokket er høyt men fint formet.. Runder seg også noe mellom f-hullene . Innsnitt på f-hullene. f-hullenes kanter overlapper så vidt. Øvre "tunger" svakt avrundet, smale. Nedre tunger litt mer tverrskåret, men også småe. Nedre kanter av f-hullet avskavt på øversiden. Ingen avskaving under øvre kaner. Hulkil i buktene, og noe hjørnene. Venstre bukt ca 70mm mellom hjørnene, høyre ca. 71m. Bunn: i ett stykke. Hulkil som på lokket. Halsen: temmelig rett ut fra korpus. Sikkert uforandret. Halsen inn i tunge, festet ned mot fortykning av bunnen som fortsetter som en liten grad langs hele bunnen. Underklossen er ganske smal på midten, vider seg litt ut oppe og nede hvor den møter fortykningen i lokket og bunnen. Merkelapp i bunnen. Utydelig, men tilstrekkelig til å identifisere Jon Eriksen Helland. To siste sifre av årstallet er antakelig -37. Altså 1837 Norsk Folkemuseums fotonummer:
Kortidnr: 97