Norsk Folkemusikksamlings logo
Reidar Sevågs instrumentkartotek Norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken

I denne basen finnes det registreringer av gamle norskproduserte folkemusikkinstrumenter. Særlig er det en stor mengde langeleiker i materialet.

Alle instrumenter, med tilfeldige unntak, er representert med foto og med opplysninger så langt det på registrerings-tidspunktet har vært mulig å få tilgang på slike.

Vår nettpresentasjon av Reidar Sevågs kartotek tar utgangspunkt i kartotekkort, men henter også mer utfyllende informasjon fra registreringsskjemaer.

Informasjonen på kartotekkortene (Kartotekkort-eksempel)

Det er viktig å huske at alle disse opplysningene var korrekte i det instrumentet ble registrert og at det sannsynligvis har skjedd mye både med tilstand og eierskap siden den tid.

Alle navn er gjengitt med den skrivemåten som finnes i registreringspapirene og på kartotekkortene.


1Her er vi inne på et typisk museums/registrerings problem; det er ikke alltid man vet så mye om hvor mesteren kom fra eller bodde, eller instrumentmakeren kan ha flyttet fra sitt fødested og allikevel tatt stilen fra hjemstedet med seg til for eksempel Bergen eller der kona kommer fra. Stedsopplysningen forteller altså ikke alltid så mye om instrumentet. Det kan bli en hel del skjønn i slike saker.
2kataloghenvisning

Om arkivet