Ikke innlogget login

Plasseringstest – NORINT

Plasseringstesten består av fem korte tekster. Hvilke tekster varierer fra test til test. I hver enkelt tekst er overskrift, første setning og siste setning fullstendig. I resten av teksten mangler deler av ordene. Skriv inn de bokstavene som mangler. Dersom du ikke har norsk tastatur kan du klikke på bokstavene æ, ø og å i venstre marg for å bruke disse bokstavene. Du kan oppnå maksimalt 100 poeng. Testen varer 30 minutter. Du kan prøve deg på eksempelteksten så mange ganger du vil.

Login