HF_DMLF App'er

DMLF-prosjekter

Bibliografi

The goal of this application is to publish and present bibliographies on the web in a simple, yet flexible way so that researchers can minimize workload while creating, maintaining and publishing their bibliographies.

Polyglotta-prosjektet

The Bibliotheca Polyglotta (BP) is a multilingual corpus of historically important texts. As such it is a resource to access the global history of concepts as displayed in a number of languages, and it demonstrates how concepts diffuse historically into new languages, and thus into new cultural contexts.

Norske noteutgivelser

Denne katalogen er en datert fortegnelse over tilnærmet samtlige trykk som ble produsert på musikkforlag og bokforlag i Norge fra det første i 1811 og frem til utgangen av 1908.

Eventyr og sagn

Folkeminnesamlingen omfatter i hovedsak nedtegnelser av folkediktning – eventyr, sagn, ballader, gåter og ordtak – og opptegnelser som beskriver skikker, trosforestillinger og folkemedisin. Med en samlebetegnelse kalt for tradisjonsoppskrifter.

Instrumentbasen

Kartotek over norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken. Denne nettpresentasjonen inneholder registreringer av norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken i form av bilder, tekst og mål. Konservator Reidar Sevåg registerte disse instrumentene i sin tid på Norsk folkemuseum og tok med seg kopier til Norsk folkemusikksamling.

Webtest

Applikasjon for å lage og administrere resultatet av språktester på web. Brukes foreløpig av ILN og sommerskolen til plasseringstester i forhold til språkkurs.

DĀMOS

De eldste belegga (ca. XIV-XII f.Kr.) av det greske språket består av innskrifter (hovedsakelig fra palassarkiva i Knossos, Pylos, Tiryns, Thebes og Mykene) skrevet med ei stavelsesskrift som kalles Linear B. Disse tekstene blei tyda så seint som i 1952. Språket i innskriftene kalles mykensk gresk. Dette prosjektet sitt formål er å opprette et komplett, annotert og søkbart korpus av det mykenske språket.

Fakultetssider

IFIKK (Viator) - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

VIATOR er et lite lærested for latin, fritt tilgjengelig for alle brukere