Work/ Edition Author
You are here: Bibliografi > Robinsonades > Works > De Fransche Robine, Robinsonade > Editions > De Fransche Robine, Dordrecht, 1755

Edition

TitleDe Fransche Robine : of verbazend Levenstafreel van Agnes, Marquisinne de P….., bevattende hare wonderbare Minnaryen, rampzalige Gevangenis door Struikrovers en Vlugt, Gevangenis in de Inquisitie, en verbazende Ontdekking der Kunstgreepen dier Regtbank, Schipbreuk aan eene onbewoonde Kust, en wetenswaardige Zaaken daar ontdekt..Uit haar eigen fransch Handschrift vertaald.
PlaceDordrecht
Year1755
LanguageDutch
PublisherJ. van Hoogstraten
Physical description
SourceUllrich, p. 161
Mode of inspectionSecondary

Work

Popular titleGenreHeroYear of origin
De Fransche RobineRobinsonade Female 1755

Author

NamePseudonymBorn - DeadGender
Anon. [author of De Fransche Robine] [1700] - [1800]