Work/ Edition Author
You are here: Bibliografi > Robinsonades > Works > De Berugte Land- en Zee-Heldin, Robinsonade > Editions > De Berugte Land- en Zee-Heldin, Amsterdam, 1756

Edition

TitleDe Berugte Land- en Zee-Heldin : Of De Wonderbare Levensgevallen Van Anna Blound, Anders Robert Stafford; Behelzende Haar geboorte, opvoedingen, eerste min-avantuur, en duël met haar minnaar, dienstneming onder de Fransche Flybuiters na America, haar eerste zeetogt, landingen, zeegevegt, zee-listen, verhoging, plondering van verscheide Spaansche plaatzen, zegen, rampspoeden, schipbreuk, wonderbaare en manmoedige redding, komt met luister weder te voorschyn; zeeslagen, betoonde edelmoedigheid, werd door de Spanjaarden gevangen, listige ontvlugting van daar, by gelegenheid van de lifde van zekere Spaansche Dame voor haar; gaat in dienst van Engeland over, verovering van Jamaica, nieuwe zeegevegten, ysselyke aardbeving, wonderlyk voorval, werd door de Franschen gevangen, haar uitwisseling, helpt St. Domingo veroveren, zeeslag, ongelooflyke stoutmoedigheid, en andere merkwaardige geschiednissen, werd gekwetst, haar kunne ontdekt, en eindelyk haar huwelyk, en verheffing tot een grote staat.
PlaceAmsterdam
Year1756
LanguageDutch
PublisherSteven van Esveldt
SourceGove, p. 344
Blackwell, p. 23
Mode of inspectionSecondary

Work

Popular titleGenreHeroYear of origin
De Berugte Land- en Zee-HeldinRobinsonade Female 1756