Work/ Edition Author
You are here: Bibliografi > Robinsonades > Works > De Vrouwelyke Cartouche of de doorsleepene Land en Zeeroofster, Robinsonade > Editions > De Vrouwelyke Cartouche of de [..] Land en Zeeroofster, Hertogenbosch, 1756

Edition

TitleDe Vrouwelyke Cartouche of de doorsleepene Land en Zeeroofster : Behelzende Haare roekelooze en ongebondene Leevensloop. Haar ongehoorde Fielteryen en Feitelykheeden: Gaauwhandige en dappere Uitvoeringen; Geestige en looze Vonden; Snaakelyke Deugnieteryen, Gevangenschappen en listige Loosbraken. Mitsgaders Haare klugtige Ontmoetingen in haar Leeven. Desselfs zesjaarige Huishouding op een onbewoond Eyland. Haare Ontdekkingen aldaar; Verlossinge van't zelve, en daarop gevolgde Bekeering en Overgang in 't Cloosterleeven.
PlaceHertogenbosch
Year1756
LanguageDutch
PublisherJacobus Palier
SourceGove, p. 343
Blackwell, p.23

Work

Popular titleGenreHeroYear of origin
De Vrouwelyke Cartouche of de doorsleepene Land en ZeeroofsterRobinsonade Female 1756

Author

NamePseudonymBorn - DeadGender
Kersteman, Petrus Lievens 1730 - 1804[Male]